Český dům v Kaptole ČESKÁ BESEDA KAPTOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český dům v Kaptole ČESKÁ BESEDA KAPTOL"

Transkript

1 ČESKÁ BESEDA KAPTOL Český dům v Kaptole Poznámky: Česká beseda Kaptol založena 25. ledna Koupen dům od truchlařa Fraňe Šmita 20. července za dinaru Zahájení stavby: (upraveni, nebylo stavby) hnedle po kůpeni Ukončeni a přechystani 20. listopadu Slavnostní otevření: 4. června 1932 Adresa: ulice Česká 1, Kaptol Projektant: Lev Kalda Stavbyvedoucí: Svitil Alois zednik; Treger Franta (Hrobeček) tesař Rozloha: pozemek uhrnem 1111, od toho objekt 299 kvadratn. metru Vlastnické osvědčeni (listina): Vlastnictvi je částečka či České besedy Kaptol 1/1 Pozemkovy knižni vijmeni: čá. br. 1159, povrch m 2, 1111 m 2 Větší úpravy: 1953, 1978, 1989 a * * * Češi, Moravané a Slovaci, a bylo jich v tehdejši Obce Kaptol, ktera bila širša od dnešni a měla 12 vesnic, kolem jednoho tisíce, si 25. ledna za pomoci Zahraničniho svazu založili Československou besedu. Jejím úkolem bylo zachování českého kulturního dědictví a organizování společenského a zábavního života. Prvním předsedou se stal Alois Němec, majitel hostince. Zpočátku se v jeho hostinci scházeli pouze vážení kaptolští krajané, po čase jejich setkávání přerostla v kulturní podniky, které se týkaly všech mužů, žen i dětí. Tyto podniky byly mezi krajany vítané, zapomínali při nich na životní těžkosti. Předseda spolku nabídl, že se v jeho místnosti hostiny může scházet i větší počet krajanů, což bylo s povděkem přijato. Už 28. října 1924 byla v Kaptole přičiněním besedy založena i doplňovací československá škola, a pro výuku byly nutně potřebné odpovídající místnosti ktery zdara dal předseda. Prvni učitelkou se stala Jindra Horákova. MŠANO z Prahy poslal r. učitela Miloslava Václavka kteryho nasledujicich 9 roku i vyplacoval. Řešenim Ministerstvi osvěty u Beleradu č. 8374/III od 30. března se Doplňovaci čsl. Škola stala Soukroma samostatni čsl. Škola, a novim Nařizenim č od 2. května stejně ministerstvo školu prohlašuje veřejnou instituce a sufinancuje práce eksternyh učitele. Kůvli toho Čehosl. Ministerstvo kultury i Matica šk. z Prahy pronajima 6000 dinaru za koupeni nejpodstatnejši výstroje (lavici, tabula a výdaji malovani) a dodatečni peněžní prostředky za zaplatit výplaty pro učitela a uvedeni do pořádku a druhe němčeve místnosti, uhrnem ,67 dinaru. Ve te dvě střídy jsou umístěna 62 učedníka rozmístěnih v 4 oddělení. Škola se Řeš. Minist nazýva Československá Obecna škola Františka Palackeho a 1. zaži zaměstnala i druhiho učitele Jindru Požara, krajana ze Slavonii ktery dostával jihoslavsky plat. Noví učitelé se postarali také o rozšíření činnosti spolku, besedy. ČUZ je z pomoci založili Sokolsky dorost, a Osvětový hospodářský odbor (OHO) z 44 členu, 16. řijna založil několik hospodářských sekcí

2 (ovocnáři, včelaři, chovatelé koní, švadleny a domácnost), putovní loutkové divadlo, folklorní, pěveckou a hudební sekci, knihovnu s čítárnou a další. Pořádáním různých programů si Beseda vydělala dinárů a její členové začali snít o vlastním domě. Až do roku 1928 využívala škola zadarmo místnosti o rozloze 181,5 m 3 v domě předsedy Besedy Aloise Němce. Ministerstvo školství poté na nájem schválilo dokonce dinárů ročně, a předseda velkoryse nabídl na rozšíření školy 40 m 2 zahrady před domem. Kvůli neshodě mezi předsedou a učiteli tento návrh nebyl realizován. Uvažovalo se spíš o koupěji nové budovy, což podporoval také tajemník ministerstva školství z Bělehradu Jan Jinderka. Počet žáků v české škole v té době už přesáhl stovku. Krajany v jejich plánech podporoval také Československý ústav zahraniční. Za dinárů koupil učitel Václavek stavení, které se stane Domem České besedy a v němž bude umístěna i česká škola. Projekt zadarmo vypracoval architekt Lev Kalda, který navrhl budovu rozšířit o jeden metr do dvora. Celková finanční konstrukce obnášela dináry (samotný dům s poplatkami dinárů a jeho adaptace dinárů). České ministerstvo financí povolilo učiteli Miloslavu Václavkovi prostřednictvím Československé banky v Záhřebu půjčku ve výši dinárů s osmiprocentními a s čtyřprocentními úroky. Na stavbu finančně přispělo sto dvacet kaptolských českých rodin (M. Václavek, J. Mareček, P. Vrba, J. Bořuta, J. Trdý a další), Česká beseda Kaptol vložila vlastních dinárů a spolek Komenský z Prahy věnoval dinárů. Učitel Václavek vynaložil velké úsilí, aby Beseda a škola získaly budovu a postaral se také, aby byla 20. července evidována jako majetek České besedy Kaptol a spolku Komenský v Praze, což se později ukázalo jako moudré rozhodnutí. Zednické práce na budově provedl stavitel Alois Svítil, střechu postavil tesař Franta Treget, zvaný Hrobeček. Pomocné práce dobrovolně vykonávali členové Besedy. Nová školní budova byla 8. listopadu vysvěcena, a 1. prosince se česká škola Františka Palackého přestěhovala. Prozatím do jedné místnosti, a po novoročních svátcích i do druhé. Slavnost otevření domu Československé besedy a soukromé školy Palackého se konala 4. června Do školy se toho roku zapsalo 106, a následujícího roku 115 žáků. Činnost kaptolských Čechů a Moravanů se od té doby soustředila do Českého domu, a škola a učitelé v ní hráli ještě větší úlohu. Čeští učitelé nejčastěji vykonávali funkci tajemníka, a často také byli prostředníky mezi Besedou, Československým svazem a státními institucemi. Během několika následujících let je od přeusměrněni nájemu (8.400 din. měsíčně) byla vrácena půjčka, která se vedla na učitele Václavka. Beseda v té době téměř každý týden pořádala nějaký kulturní podnik. Ve hře Za štěstím účinkovalo více než třicet herců, hudebníků zpěváků a dalších osob. Také ve škole se pořádaly programy, představení, loutková divadla, přednášky. Působila v ní folklorní a recitátorská skupina, knihovna, děvčata se učila ručním pracím a chlapci pracovali ve školní zahradě. Přestože škola byla soukromá, bylo jí roku z Bělehradu nařízeno, aby na razítku měla státní symbol. Tenkrát kaptolští Češi pochopili, jak dobře jednal učitel Václavek, když jako majitele Domu uvedl Besedu. Kdyby budova byla majetkem školy, brzy by se dostala do vlastnictví státu. Česloslovenské besedy se zakládaly v Požeze (1932), Pleternici, Graci, Jakšići a Bjelišovce (1933).

3 České ministerstvo školství vysilalo české učitele také do jiných míst. Roku 1932 přišel na osijecké území František Podlaha, který jako učitel české doplňovací školy v Osijeku organizoval celkový kulturní život zasloužil se o založení některých krajanských spolků v okolí. V Osijeku v té době už krajanský spolek s vlastnim domem působil. Na tutich územich byli převážně Slováci organizovany v matici. Český učitel Bedřich Sýkora byl iniciátorem založení Československé besedy v Slavonském Brodě (1934). Tato Beseda měla vlastní dům, který byl za druhé světové války vybombardován a spolek zanikl. Tuten misionář je 12 roku dříve založil besedu v Derventě, potm v Bos. Brodě, ale ty spolky se nepovédlí. Nikde krajansky spolky neměly dlouhého trvání, takže se zdá, že kaptolský učitel Miloslav Václavek svůj úkol splnil nejúplněji. Kaptolští krajané vždycky spoléhali na vlastní síly, chápali, že jim i Pán Bůh pomůže, když si pomohou sami. Proto se tato Beseda zachovala podnes. Na začátku druhé světové války byla činnost Besedy i školy zastavena. V Domě se měl zřídit ustašovský byt. Češi však přistoupili k organizaci Kulturbund, čímž získali ochranu Němců, a česká škola se stala školou německou. Po válce kaptolští Češi a Moravané znovu svůj Dům získali, ale činnost spolku a školy obnovovali s potížemi. Mezi českými obyvateli bylo 56 obětí války, a repatriací se jejich počet svedl na polovinu (359). V osadě zůstal jen jeden učitel, Jindra Požár. Beseda se přece jen pomalu budila k životu. K třicátému výročí spolku v roce byl Dům zvenčí i zevnitř obílen vápnem a na před stranu krajané vyvěsili nápis Česká národní škola Kaptol. Kvůli malému počtu žáků bylo rozhodnuto jednu třídu zmenšit, aby se v druhé místnosti mohl zřídit sál s jevištěm. Pracovalo se dobrovolně, a zvlášť při tom vynikla Anna Prokopová, u níž učitel bydlel. Její zásluhou byla také obnovena divadelní skupina. Před dožínkami, které kaptolská Beseda organizovala roku 1955, byla na účet obecní správy opravena střecha a celý dům i s kuchyňkou (oddělen mali objekt) byl obílen. Prováděly se i další úpravy; postaven byl plot, zasklená okna, pořízená bylá kamna na topeni. Beseda v té době měla 200 až 230 členů a mnohým nebylo pro Besedu nic těžké udělat. Z výdělku na dožínkách Beseda deset tisíc dinárů věnovala na stavbu domu v Bjeliševci. O něco později, v roce 1957, půjčila Beseda deset tisíc dinárů také na stavbu hasičského domu v Kaptole a stala se tak zakládajícím členem Dobrovolného hasičského spolku. Koncem padesátých let se na budově chorvatské školy přistavovalo patro, a proto se výuka odbývala v budově české školy, ve třech směnách. Ze zápisu z besední schůze 19. července se můžeme dočíst o velmi těžkém rozhodnutí propůjčit celý Český dům chorvatské škole. Kaptolští Češi byli vůči tehdejším státním institucím velmi opatrní a tlak, který byl na ně vyvíjen, pociťovali jako uzurpování jejich majetku. Souhlasili až po domluvě s tehdejším předsedou Československého svazu. Česká škola byla v roce na základě změněného zákona o školství připojena k chorvatské škole Ivo Lola Ribar v Kaptole jako obvodni. Českou školu toho roku navštěvovalo 25 žáků od první po čtvrtou třídu a na hodiny českého jazyka přicházeli 32 žáci višich třid z chorvatské školy, všichni šli do jedne třidy. Známky z češtiny se zapisovaly do vysvědčení. Do Českého domu, který ještě stále používala chorvatská škola, byla zavedena elektřina, a pro školu byl obstarán rádiopřijímač a rozhlas. Kaptolští krajané znovu pocítili, jak bylo rozumné, ponechat budovu v majetku Besedy připojením české školy k chorvatské by i budova připadla škole.

4 Až do roku neměla Beseda podmínky k činnosti. Když budovu opustili školáci, bylo třeba nejdřív opravit škody. Protože Beseda nežádala nic za nájem, nechala chorvatská škola místo toho prostřednictvím Samosprávné zájmové pospolitosti (SIZ) roku zaplatit nutné opravy upevnění palubovky v chodbě. Beseda znovu čelila pokusům státní správy nacionalizovat spolkovou budovu kvůli nedostatku školního prostoru. Rozhodnutí komise pro nacionalizaci bylo odloženo, a Češi na oplátku zvolili za předsedu spolku politicky vhodnější, loajálnější osobu. K 100. výročí příchodu Čechů a 45. výročí založení české školy organizovala Československá beseda roku v Kaptole dožínky. Pro tuto příležitost se v Domě konaly úpravy, které financovaly obec Požega a školní fond. Na Domě byla odhalena pamětní deska, připomínající výročí. Díky mnoha sponzorům se před dožínkami konaly ve vesnici rozsáhlé úpravy: dostavěna byla přední část hasičského domu, úpravy probíhaly v chorvatské škole, upraven byl střed vesnice a všechny ulice a mosty. Ulice dostaly jména, a ta, v níž stojí Český dům, byla nazvána Českou. Celková hodnota úprav dosáhla dvaceti milionů dinárů, které se získaly od různých sponzorů a společensko-politických organizací. Jinými slovy, díky české slavnosti měla celá kaptolská společnost značný užitek. A tato možnost získat peníze na komunílní akce byl hlavní důvod k organizování dožínek také v letech 1978 a V době Chorvatského jara, kdy se vzbudilo chorvatské národní povědomí, získal Kaptol jako mnohonárodnostní osada ještě jednu českou akci přehlidku dětskeho tvořtěstvi Naše jaro. Zdálo se, jako by o Besedě nejvíc rozhodovala politika a jako by Češi sloužili ke snížení chorvatsko-srbské nesnášenlivosti. Kvůli dožínkám dostal Český dům nová okna, vstupní dveře, nábytek, parkety práce provedla firma Pionir. I tentokrát byly upravena také vesnice, vyasfaltováno hřiště, rozšířen hasičský dům Česká menšina získala dvojjazyčné nápisy na místních organizacích: Místní pospolitost, Česká obvodní škola, NK Hvězda, Hasičky dům Tentokrát však dožínky přinesly ztrátu, a to vyvolalo nespokojensot členstva. Po dožínkách se znovu aktualizoval dřívější návrh převést Český dům do vlastnictví chorvatské školy, ani tentokrát to besední výbor nedovolil, a tak se roku 1980 přikročilo ke stavbě nové školní budovy, ve které měla být zřízena také učebna pro české oddělení. Právě tento fakt byl rozhodující, aby škola na stavbu získala peníze a aby mohla být dokončena. Nová školní budova byla otevřena 29. listopadu Když se jednalo o tom, že bude chorvatská škola připojena ke škole ve Veliké, postavila se Česká beseda na stranu kaptolských občanů a podařilo se status chorvatské základní školy zachovat, a s ní i české obvodní školy. Pro ni byla v nové budově vyhrazena jedna třída s nápisem Český dům, postavený na atraktivním místě uprostřed vesnice, se znovu dostal na mušku některých zájemců, kteří přišli s návrhem, aby ho Beseda přenechala lovcům, a aby se za domem na besedním pozemku postavily garáže pro hasičská vozidla. Správnímu výboru dalo dost práce, aby tento útok odrazil. Nátlak se opakoval roku 1988, kdy vesnické společenskopolitické oganizace žádaly, aby Beseda v zájmu hospodářského rozvoje osady Dům pronajala firmě Biopharm. Ani tentokrát Beseda neustoupila a před plánovanými dožínkami roku 1989 se pustila do rekonstrukce Domu. K budově se do dvora přistavěla větší místnost a sanitární uzel, budova byla nově překryta a obnovena byla fasáda, na kterou byl v češtině i chorvatštině připevněn nápis Dům České besedy Kaptol. V

5 bývalé učebně se upravila muzejní sbírka, a ve větší bylo vybouráno jeviště, aby se sál mohl zvětšit. Kaptolské dožínky sponzorovaly některé firmy, takže i tentokrát bylo v osadě provedeno mnoho infrastukturních úprav, úpravu Českého domu však financoval Československý Svaz. Od samosprávné zájmové pospolitosti pro kulturu (SIZ) dostala Beseda 30 milionů dinárů, ktery skončil na upravu nove školi podle toho že se i česka učebna nachazela pod stejnou střechou. Válka v letech zastavila činnost Besedy, a česká škola byla kvůli malému počtu žáků zrušena. Stalo se tak bez souhlasu Besedy, z rozhodnutí ředitele a s podporou politických struktur. Dnes v místní škole probíhá výuka českého jazyka modelem C a počet žáků, kteří ji navštěvují, se pohybuje kolem pětadvaceti. Beseda byla za války jedinou místní organizací, která své místnosti ustoupila potřebám chorvatského vojska. Jedna místnost v Českém domě se stala útočištěm uprchlíků z Bosny, ve druhé byl sklad humanitární pomoci. Dům České besedy byl bezplatně k dispozici všem místním organizacím a spolkům, zvlášť v oblasti kutury a sportu Chápali jsme to jako přínos Besedy kaptolských Čechů k formování chorvatského státu. V roce 1995 žádal Místní výbor Kaptol o pronájem Domu pro mateřskou školu, ale krajané to odmítli, protože věřili, že mohou svůj spolek vzkřísit. Nejstarší členové besedního výboru povzbuzovali: Beseda je naše Praha a my ji nedáme. Rajši ji zbouráme, nežli ji necháme. Všichni do Besedy, Beseda pro všechy! Česká beseda Kaptol obnovila svou činnost 19. března 1997 na nových principech. Předseda Zdenko Tauš a tajemník Mirko Vazler se členy výkonného výbory vedou spolek transparentně, a spolek prožívá obrodu. Jeho činnost se financuje ze Svazu Čechů a Rady pro národnostní menšiny RCH podle uskutečněných programů. Pokud jde o péči o besední majetek, osvědčil se kaptolský krajanský spolek jako dobrý hospodář, který o svůj majetek nejen pečuje, ale ho i zvětšuje. Obecní správa Kaptola doposud financovala opravu stropu, položení parket a instalaci klimatizace částkou kun, na kulturní činnost dává spolku deset tisíc kun ročně. Županství požežsko-slavonské dalo v letech na kulturní činnost pouhých deset tisíc kun. Od Rady pro národnsotní menšiny Republiky Chorvatska spolek dostává prostřednictvím Svazu Čechů ročně 24 tisíce kun. Vzácné jsou finanční prostředky, které kaptolský spolek od roku 1997 dostal na obnovu svého Domu od České republiky. Za tu dobu byla na celém objektu vyměněna střecha ( kun), přistavěna šatna a kůlna a zhotoveno schodiště ( kun), vyměněna všechna okna a dveře ( kun) a obnovena místnost, které kaptolští krajané říkají kuchyňka (15 000). Všechny práce, které vysloveně nevyžadovaly odbornost, vykonali dobrovolně členové spolku, a tím vlastně získané peníze mnohonásobně zúročili. Česká beseda Kaptol má dnes asi 300 členů, z toho je asi stovka osob zapojena do kulturně umělecké činnosti v rámci folklorním souboru Červená sukýnka, která má tři věkové skupiny, hudební Bohemia a pěvecké sekce Zlaté údolí. V Domě se každodenně konají zkoušky. Pokud se však jedná o vyhlídky do budoucnosti, ty nejsou příliš optimistické kvůli asimilaci i kvůli vistěhovani proto že v Kaptole není pro mladé lidi možnost zaměstnání. Podle soupisu obyvátelstva v roce, v Kaptole se jenom 64 osobi hlásili jako Češi. Mirko Vazler

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice 1889-2009 SOUČASNÝ SOKOLSKÝ PRAPOR Přední strana Zadní strana Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, bratři a sestry.

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Lenka Králová

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Lenka Králová UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009 JEN VE SVORNOSTI JE NAŠE SÍLA A SPÁSA (historie spolku Svornost v Krnově) Lenka Králová KRÁLOVÁ, L.: Only in Concord is our

Více

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN 2007. ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Daniela

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

100 let od založení 20 let od znovuobnovení

100 let od založení 20 let od znovuobnovení Společnost katolického domu v Blansku www.katolickydum.bk.cz Vydala Společnost katolického domu, Komenského 15, 678 01 Blansko v roce 2010 Zpracoval Jiří Palcr Počítačová sazba Jan Forbelský tisk Reprocentrum

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Školství ve Vnorovech

Školství ve Vnorovech Školství ve Vnorovech Vystopovat počátky školství v naší obci je dnes již velmi obtížné. V minulosti patřily školy pod správu církve a existovaly vždy v sídlech farností. Byly to vlastně jakési církevní

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Dějiny českého školství v Horní Suché

Dějiny českého školství v Horní Suché Dějiny českého školství v Horní Suché V Horní Suché byla první škola založena v roce 1810. Školní budovou byla podezděná dřevěná chalupa na tak zvaném starém dvoře. Dnes již tato budova neexistuje. Prvním

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

Zemědělství už zase přitahuje

Zemědělství už zase přitahuje Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 10 ročník 14 cena 10 Kč říjen 2005 V MŠ Oldřichovská je logopedická poradna Smutným, ale prokázaným faktem poslední doby je, že neustále přibývá dětí s vadami

Více

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905 Historie školy Historie naší školy se začala psát r. 1888. V národnostně složité situaci se královédvorská obec v čele se starostou MUDr. Josefem Moravcem rozhodla podpořit český živel ve Dvoře Králové

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více