Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých"

Transkript

1 Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002

2 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, Hodonín Telefon: Fax: Internetová adresa: - Vedení: RNDr. Antonín Řačák, předseda představenstva Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Řačák Termín auditu: listopad leden 2003 Předchozí termín auditu Q FOR: - Obory vzdělávání: informatika ekonomie a administrativa obchod a podnikání rekvalifikace řemesel dělnických profesí Forma poskytovaných služeb: uzavřené kurzy otevřené kurzy Rok založení: Právní statut: 1995 CC System s.r.o., 2000 CC Systems, a.s. akciová společnost Vzdělávací instituce je členem: AIVD Vzdělávací instituce spolupracuje s těmito subjekty: VI IMPS a.s. Brno Univerzita Palackého Olomouc ATREA Profi s.r.o. AJAK Břeclav (od r Zemědělská univerzita Brno, Bankovní Institut Praha) Vzdělávací instituce je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: Akreditace MŠMT(29 akreditací) IES Testovací středisko ECDL Školicí středisko Ministerstva obrany ČR Copyright DAHA 2

3 Charakteristika vzdělávací instituce Vznik a vývoj vzdělávací instituce 1995 vznik CC System s.r.o. z pracovníků výpočetního střediska Sigma Hodonín, hlavní náplní je systémová integrace informačních systémů (CIM), vzdělávání dospělých spíše jako doplňkový sortiment, růst firmy, vzdělávání dospělých nabývá na objemu a důležitosti 2000 přechod z s.r.o. na akciovou společnost, kapitálové posílení a.s., první akreditace MŠMT vznik pobočky v Břeclav - vyčlenění oblasti vzdělávání do samostatného organizačního střediska, - personální vybavení střediska lektory - vzdělávání dospělých jako jeden z hlavních sortimentů společnosti 2002 vznik učebny v Kyjově, další akreditace MŠMT, akreditace IES, akreditace ECDL, zahájení certifikace ISO, certifikace Q FOR, certifikace CIMA předpoklad vybudování pobočky v Brně - vybudování organizačního útvaru pro výuku jazyků v Břeclavi - spolupráce s vysokými školami na zajištění vysokoškolského studia na jednotlivých pobočkách - akreditace pro vzdělávání pracovníků státní správy - koncepce celoživotního vzdělávání Aktivity a specifika vzdělávací instituce Jednotlivá centra pro vzdělávání dospělých jsou kontaktními místy, která reagují na všechny požadavky trhu na vzdělávání dospělých tím, že se snaží uspokojit tuto poptávku odpovídající nabídkou (obsah, rozsah, kvalita, cena), což plní jednak vlastními nebo externími lektory, vybavenými příslušnou certifikací vědomostí, nebo kvalitními spolupracujícími společnostmi - dodavateli. Vize a záměry v oblasti vzdělávacích aktivit Úkoly na rok vybudování pobočky v Brně - vybudování organizačního útvaru pro výuku jazyků v Břeclavi - projekty financované z fondů EU - další akreditované programy zejména MŠMT Vize na léta koncepce celoživotního vzdělávání - spolupráce s vysokými školami na zajištění vysokoškolského studia na jednotlivých pobočkách - další akreditace a certifikace instituce, programů, lektorů pro nabídku kvalitních vzdělávacích programů Příprava a realizace vzdělávací akce, následné služby analýza poptávky trhu vývoj a návrh nového vzdělávacího programu (obsah, rozsah, personální a technické zabezpečení, akreditace, ) nabídka vzdělávacího programu objednávka, smluvní vztahy, organizační zabezpečení vlastní realizace vyhodnocení, náměty na změny nabídka následného vzdělávání Copyright DAHA 3

4 Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Certifikace ISO 9000 v polovině roku Interní sledování kvality anonymní dotazníky vyplněné účastníky kurzu na jeho závěr vyhodnocení dotazníků, vyvození závěrů, sjednání nápravy dotazováním zadavatele (v případě není-li přímo účastníkem), vyvození závěrů, sjednání nápravy Copyright DAHA 4

5 Struktura vzdělávací instituce Způsob řízení Oblast vzdělávání dospělých je vyčleněna do samostatného útvaru úseku, který je řízen přímo ředitelem a.s.. Jednotlivá střediska vzdělávání dospělých jsou organizačně samostatná, řízená svými managery vzdělávacích center a organizačními pracovníky, vlastními lektory je vybaveno pouze středisko v Hodoníně. Pracovníci a lektoři vzdělávací instituce CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí 2 3 Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 1 externí Úsek vzdělávání řídí RNDr. Antonín Řačák, předseda představenstva a. s. Chod úseku po organizační stránce zajišťují též někteří lektoři. RNDr. Jiří Létal je manažerem vzdělávacího centra v Břeclavi. V souvislosti se zřízením Úseku vzdělávacího institutu v Brně v 1. polovině roku 2003 vzroste počet řídících a administrativních pracovníků. Vzdělávací programy realizované v období Otevřené kurzy Počet kurzů cca 130 Průměrná délka cca 10 dnů Průměrný počet účastníků cca 10 účastníků Uzavřené kurzy Počet kurzů cca 60 Průměrná délka tematického modulu 3 dny Průměrný počet účastníků cca 5 účastníků Copyright DAHA 5

6 Obory vzdělávání ekonomie a administrativa informatika ekonomie právo daně a účetnictví legislativa jakost logistika celní problematika finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ rekvalifikace řemesel a dělnických profesí prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko - management personální management management ve veřejném sektoru Obory/služby, které představují více než 15% činnosti vzdělávací instituce a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti vzdělávací instituce nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 6

7 Seznam kurzů / projektů Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Základy obsluhy PC O 10 prac. dní 60 Zákl. obsluhy PC dle osnov ECDL START O 14 prac. dní 16 Správce počítačové sítě O 20 prac. dní 6 PC - Projektant v AutoCADu O 17 prac. dní 6 Základy obsluhy PC - Corel Draw O 16 prac. dní 4 Základy obsluhy PC - Photoshop (zač.) O 10 prac. dní 1 PC - WEB designer O 17 prac. dní 2 Základy obsluhy PC - Počít.gramotnost O 30 prac. dní 2 Základy obsluhy PC - Grafik v CORELu a Photoshopu O 27 prac. dní 3 Podvojné účet. s využitím výp. tech. O 37 prac. dní 4 Ekonomika malé a střední firmy O 82 prac. dní 4 Jednoduché účetnictví + daně O 11 prac. dní 6 Základy podnikání O 22 prac. dní 3 Obsluha vysokozdvižného vozíku O 10 prac. dní 3 Aranžování a vazba květin O 20 prac. dní 1 Malířské práce O 102 prac. dní 1 Tesařské práce O 102 prac. dní 1 Zednické práce O 102 prac. dní 1 Pokrývačské práce O 102 prac. dní 1 Montérské práce suchých montáží staveb. konstrukcí O 102 prac. dní 1 Výroba konfekce, povolání šič, šička O 102 prac. dní 2 Počítačová gramotnost U různě / 1-10 prac. dní 30 Podvojné účet. s využitím výp. tech. U 37 prac. dní 17 Jednoduché účetnictví U 11 prac. dní 13 * otevřený = O, uzavřený = U, poradenství = P, vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej = D, jiné služby = J Profesní struktura účastníků kurzů % top management, vedení firem 1 střední management 10 řadoví pracovníci (THP) 85 asistenti/sekretářky 0 dělníci/řemeslníci 4 Copyright DAHA 7

8 Sektory, z nichž se rekrutují účastníci kurzů % průmyslové podniky 2 sektor služeb 0 veřejná správa 1 finanční instituce 0 obchodní instituce 0 drobní podnikatelé 1 uchazeči o zaměstnání 95 veřejnost 1 jiné 0 Velikost firem vysílajících účastníky kurzů méně než 50 zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 10 více než 1000 zaměstnanců 0 30 % zákazníků (= institucí, které objednávají vzdělávací akce) jsou instituce, u nichž je tento údaj irelevantní úřady práce, hospodářské komory, občanská sdružení atd. Tyto instituce totiž neobjednávají kurzy pro své zaměstnance, ale pro určitou jinou cílovou skupinu (uchazeče o zaměstnání atd.) % Reference významní zákazníci Úřad práce v Hodoníně Úřad práce v Břeclavi Moravské naftové doly, a.s. ZZN Pomoraví a.s. Vodovody a kanalizace Karotáž a cementace s.r.o. Help Studio s.r.o. RACIO s.r.o. Kabel Technik Mikulov s.r.o. Střední průmyslová škola a VOŠ Okresní hospodářská komora Hodonín Obchodní a hospodářská komora Břeclav Galerie výtvarných umění Hodonín PLOMA, a.s. Textron Automotive Akademie J.A. Komenského Břeclav KROK občanské sdružení Philip Morris ČR, a.s. Pedagogické centrum Hodonín Ministerstvo obrany OTIS a.s. Okresní úřad Hodonín TEZA Hodonín Copyright DAHA 8

9 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: prosinec 2002 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100 % 84,60 % Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Dotázaní zákazníci jsou s touto fází vzdělávací akce velmi spokojeni nebo spokojeni. Pokud jde o kurzy počítačové gramotnosti, většinou požadují standardní kurz. Osnova kurzu je též přesně dána u rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT, příp. u jiných speciálních akcí. V ostatních případech připravuje vzdělávací instituce náplň kurzu na základě požadavků zákazníka. Zákazníkovi vychází vstříc též pokud jde o lektorské obsazení a organizaci kurzu. Copyright DAHA 9

10 Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 % Stálí zákazníci, kteří si pravidelně objednávají zejména kurzy počítačové gramotnosti a rekvalifikační kurzy a se jeví jako velice spokojení. Stejnou míru spokojenosti vykazují i přímí účastníci kurzů a rekvalifikačních nebo zakázkových. Méně zkušení účastníci byli dokonce velmi příjemně překvapeni množstvím látky, které zvládli, a účast v kurzu pro ně je motivaci pro další zvyšování počítačové gramotnosti. Jako nespokojení se jevili pouze účastníci zakázkového jazykového kurzu. Nespokojenost je dána tím, že zástupci vzdělávací instituce nechali obsah i formu výuky zcela na lektorovi a neprověřili vzdělávací potřeby zákazníka. Lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 60 % Z hodnocení zákazníků vyplývá nestejná úroveň lektorů, zejména v kurzech počítačové gramotnosti. Zatímco někde byli účastníci s lektorem velice spokojeni a dokonce si ho vyžádali pro další kurz, jinde zazněly kritické připomínky: V jednom případě lektor nepřizpůsobil metodiku úrovni účastníků a vysvětloval příliš složitě, v jiném šlo o celkovou nespokojenost se zastupujícím lektorem. V některých případech je menší míra spokojenosti dána tím, že předchozí zkušenost s vynikajícím lektorem nasadila příliš vysoko laťku. Naprostá nespokojenost panovala v případě lektora jazykového kurzu, Bylo to dáno tím, že šlo o ojedinělou spolupráci a vzdělávací instituce se spolehla na odborné kvality (dokonalou znalost jazyka) a neprověřila si, jakou zvolil metodiku a jaký je jeho celkový přístup k účastníkům. Didaktický materiál / technika Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % U kurzů počítačové gramotnosti není většina zákazníků se technickým vybavením vyloženě nespokojená, ale domnívá se, že by mohlo být lepší (např. absence dataprojektoru při výuce). Méně nároční či zkušení zákazníci a přímí účastníci se jeví jako spokojení. Se studijními materiály jsou všichni zákazníci i účastníci kurzů spokojeni, ať již jde o materiály připravované na míru pro ten který kurz nebo manuály používané pro některé kurzy výpočetní techniky vyšší úrovně. Nespokojenost panovala opět v případě jediného jazykového kurzu: lektor nepoužívá žádnou techniku a učebnice, kterou vybral, účastníkům nevyhovuje. Organizace / administrativa Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Dotázaní zákazníci jsou s tímto aspektem vzdělávací akce velmi spokojeni nebo spokojeni. Společnost CC Systems se maximálně snaží vycházet vstříc jejich požadavkům, ať již jde o čas konání kurzu (např. kurz po pracovní době) nebo žádost o nějakou změnu. Ze strany vzdělávací instituce nedochází k žádným nepředvídaným změnám. Infrastruktura / ubytování Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 87,5 % V tomto ohledu je hodnocení zákazníků nevyvážené. Někteří účastníci kurzů hodnotí učebny a celkové prostředí, v němž kurzy probíhají, jako velice příjemné, ostatní jsou méně spokojeni (učebny jsou příliš malé, stísněné, prostředí by celkově mohlo být lepší). Kladně je hodnoceno drobné občerstvení poskytované zdarma a automat na kávu, který je k dispozici. Copyright DAHA 10

11 Vyhodnocení / následný servis Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 66,6 % Velmi spokojení se jeví velcí stálí zákazníci, kde tato fáze kurzu probíhá zavedeným osvědčeným způsobem, resp. vychází z určitých předpisů (rekvalifikační kurzy). Velmi spokojen je i zákazník, jehož zaměstnanci po skončení kurzu výpočetní techniky dělají test na svém pracovišti a společnost CC Systems jej vyhodnocuje. Jinak je ale v této fázi ještě prostor pro zlepšování služeb: Někteří zákazníci nevědí, jak by měla vypadat, co by mohli požadovat. Uvítali by ex post informace o kurzu, příp. i náměty, do jakých kurzů účastníky vysílat v budoucnu. Totéž platí pro některé velmi spokojené účastníci rekvalifikačních kurzů (byli by ochotni si další kurz sami zaplatit). Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % V naprostá většina dotazovaných se jeví jako velmi spokojená až nadšená. Společnost CC Systems má velmi dobrý vztah se svými zákazníky, je s nimi ve stálém kontaktu, operativně reaguje na jejich požadavky a maximálně jim vychází vstříc. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 87,5 % Zákazníci mají většinou srovnání s cenami ve větších městech (Brno, Praha), a proto jsou velice spokojeni. Kladně je hodnoceno, že společnost CC Systems vychází vstříc s cenami v případě speciálních akcí, jako jsou kurzy pro učitele, kurzy pořádané neziskovými organizacemi pro problémové cílové skupiny atd. Zákazník, který si objednal jazykový kurz by uvítal vyšší kvalitu za vyšší cenu. Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % V celkovém hodnocení převažuje stupeň velmi spokojený, zbytek zákazníků se jeví jako spokojený. Dílčí nespokojenost v jednotlivých aspektech nemá na celkové hodnocení prakticky vliv, a to ani v případě zákazníka nespokojeného s jazykovým kurzem. I tento zákazník počítá díky dobrému celkovému přístupu a jménu společností CC Systems s další spoluprací. Svou roli zde sehrála nedostatečná zkušenost s pořádáním jazykových kurzů, což vedlo k podcenění průběžné kontroly. Společnost plánuje v brzké budoucnosti posílit know-how a rozšířit služby i v této oblasti. Za silné stránky společnosti považují stálí zákazníci (zástupci úřadů práce a firem, které objednávají zakázkové kurzy: vstřícnost, ochotu, zkušenosti s kurzy výpočetní techniky a rekvalifikačními kurzy, četné akreditace MŠMT, kurzy pro nejrůznější cílové skupiny připravené na míru pokrytí celého regionu, jasnou vizi a směřování kupředu. Zástupci úřadů práce i přímí účastníci kurzů vysoce hodnotí metodiku a přístup lektorů odbourat bariéru a strach z počítačů u začátečníků z řad starších občanů, maminek po mateřské dovolené atd. Pokud jde o náměty na další zlepšování služeb, nejčastěji zaznělo: vylepšit prostředí učeben, pořídit další technické vybavení, věnovat větší pozornost zpětné vazbě a výběru lektorů (nestejná úroveň). Všichni zákazníci bez výjimky počítají s další spoluprací se společností CC Systems a. s., až již jde o úřady práce, firmy nebo individuální účastníky. Copyright DAHA 11

12 Návštěva vzdělávací instituce Dne navštívila auditorka vzdělávací instituci, v jejímž průběhu namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které vzdělávací instituce pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu QFOR vzdělávací instituci CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých. Závěr auditu Vzdělávací instituce CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých, k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka PhDr. Zdeněk Palán, Dr. předseda komise expertů Copyright DAHA 12

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. 2012 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Sídlo firmy: Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Jaromírova

Více

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Aperta s. r. o. 2013 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/31 460 07 Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více