výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic"

Transkript

1 výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

2

3 obsah >1 3 > profil 5 > úvodní slovo starosty Junáka 7 > mladí lidé ve skautingu 9 > skautská činnost 11 > dospělí ve skautingu 13 > světové skautské jamboree 15 > skauting a společnost 17 > devadesát let českého skautingu 19 > zpráva o hospodaření Grafickým doprovodem Výroční zprávy Junáka jsou fotografie Jana Šibíka z jamboree - celosvětového setkání skautů v Thajsku

4 profil

5 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF. 2>3 P OSLÁNÍ Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí. MISSION STATEMENT Jsme společenstvím, v němž ČEST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLECHTILOST, ZDATNOST, NEZIŠTNOST A ODVAHA patřily k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám. Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám. Našim cílem je přispět k výchově generace vzdělané, sebevědomé, citlivé, s ambicemi a schopnostmi správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly budoucnosti i současnosti. Věříme, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, správným vykročením do světového společenství. Věříme, že právě schopnosti našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco úplnější a bohatší.

6 úvodní slovo starosty Junáka

7 4>5 Jaký byl pro Junáka rok 2002? Myslím, že byl dobrý, a to nejen hospodářsky. Zvýšil se také vnitřní klid v hnutí a zvládli jsme přechod organizační struktury ústředních orgánů podle nových stanov. Kterou událost bys vyzdvihl? Napadá mě jich hned několik, třeba úloha Junáka při povodních. Ale pro skauty z velkých událostí jednoznačně vyčnívá jamboree v Thajsku, kde jsme na světovém fóru obstáli a dobře prezentovali Českou republiku a český skauting. Na celou společnost dolehly loňské povodně. Jak se s nimi Junák vyrovnal? Při povodních byl Junák ve dvou rolích, v té první jako postižený. Postiženo bylo podle našich informací 45 středisek (to jsou ta, o kterých víme) a musím říci, že některá z nich opravdu tvrdě. V té druhé roli působil Junák jako ten, kdo podává pomocnou ruku. Tady je třeba říci, že jsme byli první, kteří nabídli solidní organizování, koordinátory na telefonu, stavbu hrází apod. A taky hned v terénu při odstraňování škod, i humanitární pomoc, kterou následně převzaly specializované společnosti jako Člověk v tísni či ADRA. S nasazením a přístupem skautů jsem byl prostě velmi spokojen. Jenom je třeba si uvědomit, že povodně dodnes neskončily, a já jsem rád, že skauti stále pomáhají. Rok 2002 byl také ve znamení oslav 90 let českého skautingu. Jak vidíš jeho budoucnost? Jelikož věřím skautským ideálům, tak vidím budoucnost vždy optimisticky. Střediska stále dobudovávají a vylepšují zázemí pro svou činnost, dorůstají nám mladí vůdcové a postupuje generační výměna. Povedlo se rozšířit naši literaturu a udržet všechny skautské časopisy. To vše podporuje mou víru v dobrou budoucnost. Ing. František Šmajcl starosta Junáka svazu skautů a skautek ČR

8 mladí lidé ve skautingu

9 ZÁVOD VLČAT A SVĚTLUŠEK 6>7 Každé dva roky soutěží nejmladší děti ve skautských dovednostech a znalostech. Závod začíná na úrovni středisek a okresů, ti nejlepší postupují do krajského a posléze do celostátního kola. Trať bývá dlouhá asi dva kilometry, na jednotlivých stanovištích závodníky čekají disciplíny jako zdravověda, zatloukání hřebíků, lanová lávka nebo poznávání rostlin. První místo získal u chlapců 91. oddíl z Brna a u děvčat 3. roj světlušek z Olomouce. M ODRÁ FLOTILA Modrá flotila je soutěž skautských družin, kterým proslulý pirát Francis Drake zadává každý měsíc prostřednictvím časopisu Skaut-Junák nové úkoly. Družiny mohou zadané disciplíny trénovat a tři nejlepší výsledky posílají do redakce. Kapitán Drake je řadí do tabulky a nejlepší z přibližně sedmi set soutěžících pozve na finálové setkání. DIVADELNÍ ŠESTKA Osmnáct skupin přijelo do Olomouce na Divadelní šestku, soutěž v dramatických dovednostech pro nejmenší. K vidění byly představení komediální i poučné příběhy, krásné kulisy a kostýmy, nápadité scény. K tomu vtipně upravené texty i písničky z vlastní tvorby. Nechyběly maňásky a loutky vyráběné na schůzkách. Všichni dostali na památku látkového kašpárka, vítězové dort a medaile. APRÍLOVÝ BLOUĎÁK Velká skautská dobrodružná hra se každoročně koná v ulicích Ústí nad Labem. Má pokaždé jiný námět, tentokrát se stovka skautů a skautek proměnila v železniční policii a pátrala po ztracených dětech. Večer se všichni sešli v tělocvičně k výtvarným, dramatickým a hudebním programům. Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům. Jsou to: světlušky a vlčata (věk 6 10 let), skauti a skautky (věk let), rangers a roveři (věk nad 15 let). Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen chlapci či děvčata, jinde je jejich činnost společná. V roce 2002 bylo členy Junáka celkem mladých lidí, z toho chlapců a dívek.

10 skautská činnost

11 LETNÍ TÁBORY 8>9 Vyvrcholením celoroční činnosti oddílů jsou letní tábory trvající nejméně dva až tři týdny. Na nich se skauti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. V roce 2002 proběhlo táborů pro mladých lidí, které vedlo na dospělých. Průměrná cena třítýdenního tábora se pohybovala mezi Kč. SKAUTSKÝ MUZIKÁL Hodonín hostil uměleckou soutěž v divadle, tanci a zpěvu Skautský muzikál. Soutěžní skupinky až osmi dětí si připravily patnáctiminutové muzikálové vystoupení na libovolné téma. Scénář mohl být převzatý i vlastní, objevila se tedy parodie na Foglarovy Rychlé Šípy, klasický příběh Vinnetouův, ale i hororové drama o hraběti Drákulovi a další. ZÁPADOČESKÉ JAMBOREE Přes dva tisíce skautů se účastnilo květnového setkání v Plzni. Kromě dvoudenní masové hry Sever proti Jihu se všichni zapojili i do dalších programů od živé dámy přes stavbu krabicové věže až ke koloběžkovým závodům. Téměř nepřetržitě probíhala pódiová představení na Výstavišti a nechyběl slavnostní průvod městem. POLIBEK MŮZY A MIKULÁŠSKÝ SEMINÁŘ Každoročně se na začátku prosince koná velké setkání skautské mládeže v Praze. Začíná společenským večerem, na kterém se vyhlašují výsledky soutěže v umělecké tvořivosti Polibek múzy. Celkem se v kategoriích hudba, fotografie, výtvarno, film a literatura sešlo 113 prací. Díla posuzovala odborná porota z řad vysokoškolských pedagogů a umělců. Na druhý den byl připraven blok přednášek a seminářů pod názvem Služba jako životní výzva. Starší skauti měli příležitost setkat se s lidmi, kteří obnovují zdravotní zařízení v Afghánistátnu, provozují romská komunitní centra, zachraňují rozpadlé kostely apod., a měli příležitost se dovědět, jak je možné se zapojit do podobných aktivit. Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných družinových a oddílových schůzkách, jedno a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. V roce 2002 bylo registrováno na 1985 oddílů, působících ve všech krajích České republiky.

12 dospělí ve skautingu

13 GEMINI 10 >11 Vůdcovský lesní kurz Gemini Castor připravuje budoucí vůdce skautských oddílů na jejich činnost. V závěru kurzu účastníci skládají tzv. vůdcovské zkoušky ve dvanácti oborech, jako je organizace a právo, příroda a ekologie, metodika, pedagogika či např. táboření. Mimo tuto odbornou část Gemini pracuje také s prožitkovou pedagogikou, duchovními programy či službou pro společnost a sociálně znevýhodněné skupiny. JANINKA A VLČÁCKÁ LESNÍ ŠKOLA Lesní škola Janinka prohlubuje znalosti skautských vedoucích, kteří se věnují nejmladší věkové kategorii děvčat světluškám. Souběžně s ní probíhá na stejném místě také Vlčácká lesní škola, která se zaměřuje na práci s vlčaty, tedy nejmladšími chlapci. V letošním roce se účastníci věnovali zejména práci s knihami Broučci a Knihy džunglí, kterými je činnost těch nejmladších motivována. LESNÍ ŠKOLA VODNÍCH SKAUTŮ Pracovním víkendem na stanici pro záchranu vyder a dravců v Pavlově začala Lesní škola vodních skautů. Pod vedením devítičlenného instruktorského týmu se jednadvacet účastníků připravovalo ke složení kapitánských zkoušek předepsané kvalifikace pro vedoucí vodáckých oddílů. Přednášky doplňovala řada praktických programů (potápění v lomech u Lipnice nad Sázavou, střelba z obřích luků), prožitkových a kulturních aktivit. SKAUTSKÁ UNIVERZITA V PARDUBICÍCH Skautská univerzita je shrnující název pro vzdělávací cyklus přednášek, besed, výstav a dalších programů určených dospělým skautům, který se koná v Pardubicích. Studenti se schází zhruba pětkrát do roka v historickém přednáškovém sále Východočeského muzea na pardubickém zámku. V tomto roce např. PhDr. Jiří Pilka představil hvězdy české hudební historie, Jaroslav Pavlíček debatoval s návštěvníky o cestách po Antarktidě a PhDr. Václav Břicháček povídal o netradiční pedagogice na počátku třetího tisíciletí. Každý přednášející obdrží na památku logo univerzity z pravého perníku. Na činnosti Junáka se v roce 2002 podílelo dospělých. Část pracuje přímo u oddílů jako vůdcové či jejich zástupci. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky čekatelskou a vůdcovskou, zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Další významnou skupinu tvoří oldskauti skauti, kteří jsou stále členy Junáka, přestože se do práce s mládeží aktivně nezapojují. Mají vlastní program přizpůsobený svým potřebám a pomáhají organizaci.

14 světové skautské jamboree

15 Představte si ten největší stanový tábor na světě. Malé město se třiceti tisíci obyvateli. Nechybějí nemocnice, banky, prádelny, restaurace, půjčovna kol, kavárny. Obyvatele pocházející ze sto padesáti zemí oblečte do košil pískové nebo khaki barvy s nezbytným šátkem kolem krku, na obličeje vykreslete nesmrtelný úsměv. A máte jamboree. 12 >13 Pětasedmdesát českých skautů si s sebou na cestu do Thajska přibalilo kromě křížal, vánočního pečiva a hanáckých krojů také dopis od skauta, prezidenta Václava Havla, ve kterém mimo jiné stálo: Jsem přesvědčen o tom, že skauting, toto největší celosvětové hnutí mladých lidí, je přímo předurčen k tomu, aby své členy učil chápat globální rozměr života na zemi. Máte totiž možnost se navzájem nejen obohacovat zkušenostmi s praktickými dopady rozporuplného vývoje dnešního světa, ale i společně hledat cesty ke sbližování lidí rozmanitých kultur, duchovních tradic a civilizačních okruhů. Největším hitem mezi skauty z Evropy byl stan Bangladéše, kde bylo možno nechat si přírodní henou na tělo nakreslit cokoliv. Asiaté si zase oblíbili zdobení českých kraslic a paličkování. Skauti z Ghany a Beninu byli u vytržení z lyží. Norská výprava půjčovala ve své bambusové chýši zdarma přezkáče i kvalitní sjezdovky. Na sluníčku bylo přes čtyřicet stupňů, ale po cestě si s úsměvem kráčel Afričan na lyžích. Jamboree je prostě továrna na splnění snů. Kdo si chtěl sáhnout na slona nebo tygra, vyrazil do jednoho z blízkých národních parků. Bloudění s kompasem v džungli? Žádný problém. V nabídce atrakcí byla i jízda na voru, potápění pod útesem, windsurfing nebo veslování na gondole. Podmínkou bylo, že jste vše prožívali společně s lidmi z jiných zemí. Třicet tisíc skautů ve věku 14 až 17 let ze 150 zemí světa se na jamboree v Thajsku dokázalo domluvit. Společně vytvořili silný koncentrát upřímné, nestresové nálady. V jednom ze stanů, ve kterém se skauti scházeli a jenž nesl název Mír, se diskutovalo také o tom, jak mohou v dnešní době lidé spasit svět. Sedmnáctiletý skaut David z Říma říká: Nemá podle mě cenu diskutovat o globálních tématech, jako je světový mír, hlad nebo terorismus. Nikdo z nás nezachrání celý svět. Nejdříve musíme zachránit sebe. A můžeme začít tím, že tu skvělou atmosféru na jamboree, schopnost komunikovat klidně s kýmkoliv, přeneseme do našich obyčejných dnů, až se vrátíme domů. (z článku Petra Vavroušky pro týdeník Reflex) Jamboree je indiánským slovem vyjadřujícím slavnost a hry většího počtu spřízněných lidí, kteří přišli z různých stran. Každé čtyři roky se setkávají zástupci skautů a skautek z téměř všech zemí světa, aby společně po dobu deseti dnů tábořili, pracovali, soutěžili, sportovali a navázali přátelství na celý život. Jamboree je symbolem mezinárodního rozměru skautingu. Hnutí, které dnes působí ve 214 zemích světa a čítá téměř čtyřicet milionů členů. 20. světové Jamboree se uskutečnilo od do v thajské provincii Chonburi, na přímořské pláži Sattahip.

16 skauting a společnost

17 HŘIŠTĚ Z VÍČEK 14 >15 Víčka od PET lahví sbírali skauti a skautky v celé republice. Například na Havlíčkobrodsku se díky spolupráci s lidmi ze škol a podniků podařilo sesbírat kg. Firma Transform a. s. víčka roztavila a přetvořila na díly, ze kterých skauti po nutných terénních úpravách smontovali dětské hřiště na pozemku speciální školy pro hendikepované děti. Výsledkem 400 hodin práce členů středisek Pohled a Havlíčkův Brod je domeček s lavičkami, bytelné pískoviště, minigolf, prohazovací medvěd, žába a šašek, maxidomino, tangram a stavebnice. POVODNĚ Desítky oddílů, lesních kurzů a škol přerušily prázdninovou činnost a vydaly se pomáhat zaplaveným oblastem. Přímo při záplavách skauti pomáhali s evakuací lidí, půjčovali lodě a vybavení, v pražské Městské knihovně pomáhali zachraňovat vzácné tisky. Když voda opadla, začali vyklízet zabahněné sklepy, vynášet zničený nábytek, strhávat omítky. Jiní pomáhali při péči o evakuované občany nebo pořádali tábory pro děti ze zatopených oblastí. C HARITATIVNÍ AKCE Junák dlouhodobě spolupracuje na uskutečňování charitativních projektů. Uspořádáním sbírky v rámci dne otevřených kluboven se zapojil do akce Pomozte dětem, kterou pořádá NROS a Česká televize. A vybral ,10 Kč. Pod názvem Kapka 2002 se uskutečnila sbírka na benzinových pumpách, při níž skauti myjí skla aut. Výtěžek akce ,80 Kč jde na podporu dárcovství kostní dřeně. V září proběhl Den dobré vůle, při kterém skauti nabízejí kolemjdoucím za dobrovolný příspěvek červená srdíčka do klopy. Vybrali tak celkem Kč. Před Štědrým dnem skauti roznášejí a rozvážejí světlo zapálené v Betlémě jako symbol dobré vůle a naděje. MATIČNÍ Dvacet mladých lidí strávilo několik prázdninových dní mezi Romy v Matiční ulici v Ústí nad Labem. Připravili si kulturní a sportovní programy pro místní děti zpívali s nimi romské i české lidové písničky, zkoušeli tanečky i divadlo, kreslili, vyráběli, sportovali a hráli hry. Každý den přišlo kolem šedesáti dětí. Rodiče obvykle stáli opodál, ale výjimečně se ke skautům přidali, povídali a hlavně hráli na kytary a zpívali. Mimo tradičního oddílového programu se členové Junáka zapojují do podniků pro veřejnost nebo je přímo pořádají. Patří sem různé dobročinné sbírky či pomoc při programech typu Dětský den.. I samotné oddíly či střediska Junáka pořádají především pestrá odpoledne her, mnohdy i skautské výstavy či dny otevřených dveří. Na celostátní úrovni se Junák snaží ovlivňovat politiku a smýšlení veřejnosti, pokud jde o děti a mládež. V roce 1998 se proto stal zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.

18 devadesát let českého skautingu

19 DEN OTEVŘENÝCH KLUBOVEN 16 >17 O prvním dubnovém víkendu se otevřely dveře 320 skautských kluboven po celé republice. Příchozí si mohli prohlédnout výrobky ze schůzek a táborů, upomínky na závody, fotky, kroniky. Některé oddíly promítaly videofilmy nebo připravily pro návštěvníky hry a soutěže. Přes špatné počasí se do skautských kluboven přišlo podívat několik tisíc dětí a dospělých. VÝPRAVY ZA DOBRODRUŽSTVÍM Jen pár metrů od ruchu velkoměsta se návštěvníci ocitli v Zemi nikoho, na amerických prériích, na rozbouřených oceánech a tichomořských ostrovech. V galerii Tvrdohlaví v paláci Lucerna na Václavském náměstí byla v červnu k vidění víc než stovka originálů ilustrací dobrodružných knih. Největší zájem budilo asi třicet obrazů Zdeňka Buriana zapůjčených většinou z Památníku národního písemnictví. UKÁZKOVÉ SKAUTSKÉ TÁBORY Táborovou jídelnu, tři malovaná týpí, můstek, bránu, táborový kruh s totemy a kuchyňské ohniště, kde zruční skauti a skautky vařili guláš, bylo možné v červnu spatřit uprostřed Prahy. Jeden tábor vyrostl v ZOO a druhý na Střeleckém ostrově. Příchozí mohli navštívit keramickou dílnu, vyzkoušet si batiku, lasování, korálkování a drhání, výrobu lakrosek apod. V zoologické zahradě navíc proběhla velká skautská hra. TRUHLA POKLADŮ Pod tímto názvem nacházeli mladí čtenáři v časopise Skaut-Junák desetidílný seriál zaměřený na historii skautingu a sběratelství. Každá část ústila v nějaký úkol, který měl vzbudit zájem o historii. Byly to úkoly, které měly zprostředkovat setkání skautských generací zjisti, kdo z tvých předků byl skaut, vypátrej nejstaršího skauta ve tvém městě, kdy byl založen první oddíl, která je vaše nejstarší kronika atp. Plnění úkolů bylo bodováno a nejúspěšnější hledače čekala pravá truhla s pokladem. Oslavy 90 let českého skautingu V létě roku 1911 navštívil středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík Anglii a seznámil se tam se skautingem. Ihned po návratu začal uskutečňovat první pokusy s družinou chlapců a překládat příručku zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella Scouting for Boys. V létě 1912 završil své průkopnické snahy uspořádáním prvního tábora v Orlovských lesích nedaleko Lipnice. Devadesáté výročí si Junák připomenul množstvím akcí a vydáním několika publikací a CD.

20 zpráva o hospodaření

21 Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 18 >19 Junák svaz skautů a skautek ČR je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizace je řízena ústředními orgány Náčelnictvem Junáka, Výkonnou radou Junáka, Rozhodčí a smírčí radou Junáka a Ústřední revizní komisí Junáka. Úkolem Junáka, jako celku, je podpora činnosti a její rozvoj v celém hnutí a jeho zastupování při jednání s orgány státní správy, veřejností, zahraničím a dalšími subjekty. Junák, jako celek, vede podvojné účetnictví. Organizační strukturu Junáka tvoří kromě Junáka jako celku dále vyšší organizační jednotky zřízené zpravidla na úrovni krajů či okresů, základní organizační jednotky, které sdružují jednotlivé členy organizace, a zvláštní organizační jednotky. Všechny organizační jednotky Junáka svazu skautů a skautek ČR jednají svým jménem od svého vzniku, mají svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele, zpravidla vedou jednoduché účetnictví. Hospodaření Junáka ovlivnil v roce 2002 pokračující pokles dotací ze státního rozpočtu. Významnou akcí, která zasáhla do ekonomických výsledků, byla účast výpravy na skautském jamboree v Thajsku s náklady dosahujícími téměř 3 miliónů Kč. Na straně výnosů se promítly mimořádné jednorázové výnosy související s prodejem majetku ve výši přes 1,2 miliónu Kč. VÝROK AUDITORA Roční účetní závěrka účetní jednotky Junák svaz skautů a skautek ČR je sestavena na základě účetnictví, které bylo vedeno v souladu s právními normami, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2002, a Opatřením Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č. j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 ve znění Opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/77 225/2001 ze dne 7. prosince Účetní závěrka, podle mého názoru, zobrazuje ve všech významných ohledech majetek, závazky, vlastní jmění občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR k , výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky bez výhrad. V Praze dne ing. Jan Zeman, auditor osvědčení č o zápisu do Seznamu auditorů KA ČR Přílohy Úč. NO 1-01 Rozvaha k Úč. NO 2-01 Výkaz zisků a ztráty k Úč. NO 3-01 Příloha k účetní závěrce

22 ROZVAHA (V TIS. Kč) aktiva k k k pasiva k k k nehmotný majetek základní jmění hmotný majetek fondy organizace majetkové podíly zisk běžného roku zásoby závazky hotovost a ceniny ostatní pasiva běžné účty pohledávky ostatní aktiva opravné položky VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V TIS. Kč) NÁKLADY NA PROVOZ KANCELÁŘE, ZPRAVODAJŮ A ODBORŮ (V TIS. Kč) výnosy rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2000 rok 2001 rok 2002 členské příspěvky mzdy a pojištění tržby služby dary a granty nájmy a související služby úroky materiál ostatní výnosy vybavení výnosy akcí a projektů pod ústředím opravy dotace ze státního rozpočtu telefonní poplatky, poštovné celkem výnosy cestovné tuzemské cestovné zahraniční náklady propagace provoz kanceláře, zpravodajů a odborů reprezentace a občerstvení akce a projekty pod ústředím odpisy zahraniční členské příspěvky prodané zboží poskytnuté příspěvky tvorba účelových fondů příspěvky na skautské časopisy ostatní náklady příspěvky na vydání skautských publikací opravné položky dotace pro nižší organizační jednotky celkem náklady náklady celkem zisk běžného roku

23 dotace ze státního rozpočtu výnosy akcí a projektů pod ústředím ostatní výnosy úroky dary a granty tržby členské příspěvky dotace pro nižší organizační jednotky příspěvky na vydání skautských publikací příspěvky na skautské časopisy poskytnuté příspěvky zahraniční členské příspěvky akce a projekty pod ústředím provoz kanceláře, zpravodajů a odborů 20 >21 výnosy ústředí Junáka náklady ústředí Junáka mzdy a pojištění služby nájmy a související služby materiál vybavení opravy telefonní poplatky a poštovné cestovné tuzemské cestovné zahraniční propagace reprezentace a občerstvení odpisy prodané zboží tvorba účelových fondů ostatní náklady opravné položky tábory, akce pro děti, zahraniční spolupráce opravy a údržba kluboven a základen, údržba majetku projekty a aktivity ústředí činnost nižších jednotek vzdělávání vedoucích náklady na provoz kanceláře, zpravodajů a odborů použití dotací PROJEKTY PODPOŘENÉ Z DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU (V TIS. Kč) Titul Náklady projektu Dotace provozní náklady kanceláře, zpravodajů a odborů provozní náklady nižších jednotek opravy základen, kluboven, obnova vybavení tábory volnočasové aktivity celostátní akce příprava činovníků Junáka zahraniční výměnné pobyty celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem Ministerstvo životního prostředí celkem dotace ze státního rozpočtu

24 SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ JUNÁKA Náčelnictvo Junáka / National Board náčelník CHK / Chief Scout Zdeněk Prančl náčelní DK / Chief Guide Ing. Hana Vogeltanzová místonáčelník CHK Mgr. Jiří Zikmund místonáčelní DK Jindra Kozáková člen NJ Luboš Hejna člen NJ Ing. Václav Obadálek člen NJ Mgr. Jiří Kučera člen NJ Aleš Cepek -od března 2002 členka NJ Mgr. Lada Dudková členka NJ Bc. Markéta Vránová členka NJ Ing. Anežka Skočíková náčelník OS Ing. Arch. Ivo Slavíček místonáčelní OS Jiřina Adeeová hlavní kapitán vodních skautů Mgr. Vladimír Cvrček Zástupci krajů v náčelnictvu Junáka / Regional representatives in the National Board Pražský kraj A.B.S. Michal Žák Středočeský kraj Jaromír Kupr Jihočeský kraj Ing. Zdeněk Urban Plzeňský kraj Eva Česáková Karlovarský kraj Zdeněk Sedlák Ústecký kraj Zbyněk Nejezchleba Liberecký kraj Mgr. Karla Švehlová Královehradecký kraj Jana Malá Pardubický kraj Zbyněk Jiroušek Kraj Vysočina Ing. Ondřej Kozub do dubna 2002 Ivo Zita Jihomoravský kraj T.G.M. Petr Gabriel Olomoucký kraj Radek Loska Zlínský kraj Ing. Jiří Schneider Moravskoslezský kraj Lubomír Lukeš do listopadu 2002 Mgr. Jan Píšala Výkonná rada Junáka / Executive Council Starosta / Chairman Ing. František Šmajcl 1. místostarosta Mgr. Bedřich Horný 2. místostarosta JUDr. Jiří Navrátil hospodářský zpravodaj Bořek Slunéčko zpravodaj pro komunikaci Roman Šantora zahraniční zpravodaj Pavel Trantina do člen NJ zpravodaj pro vnější vztahy Ing. Josef Výprachtický zahraniční zpravodajka Petra Babováková do člen NJ zpravodajka pro výchovu činovnic Jana Dubská a činovníků Rozhodčí a smírčí rada Junáka / Arbitration and Reconciliation Council předseda RSRJ / Chairman Mgr. Petr Mikeš místopředseda RSRJ Jiří Lukšíček člen RSRJ Pavel Döllinger člen RSRJ Bc. Jan Stejskal člen RSRJ RNDr. Tomáš Řehák Ústřední revizní komise Junáka / Central Revision Committee předsedkyně ÚRKJ / Chairman Ing. Jaroslava Pešková místopředsedkyně ÚRKJ Radka Štěpánová členka ÚRKJ Lenka Baďurová členka ÚRKJ Mgr. Žaneta Lišková členka ÚRKJ Oldřiška Skočíková člen ÚRKJ Svatopluk Čech člen ÚRKJ Karel Hoder Zaměstnanci Kanceláře ústředí Junáka / Headquarters employees Pavel Trantina od Petr Řebíček CS Ing. Josef Výprachtický David Beneš CS do Lenka Šablová Bořek Slunéčko Ludmila Kapešová, DiS Bc. Jan Stejskal Bc. Jaroslav Jičínský Zuzana Konečná Ing. Martin Král CS od Jana Hořáková David Yilma CS od Pavel Hřebík CS

25 Děkujeme všem státním institucím, obcím, společnostem i jednotlivým osobám za jejich spolupráci, radu, pochopení či finanční pomoc, které nám pomáhají v naplňování poslání naší organizace. 22 >23 Za finanční podporu děkujeme následujícím organizacím a subjektům: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvu životního prostředí ČR CZ.NIC, z. s. p. o. České radě dětí a mládeže European Scout Centenery Fund Generali Pojišťovně, a. s. Hewlett-Packard s. r. o. Nadaci VIA Seskupení dětských a mládežnických organizací Transformu a. s. Lázně Bohdaneč Václavu Čermákovi Za podporu účasti české výpravy na jamboree v Thajsku děkujeme: ČEDOK a. s. FAM s. r. o. Faulhammer, s. r. o. GYP LOGISTICS, s. r. o. Petru Mikešovi Naše poděkování dále patří všem, kteří nám poskytli cenné rady, osobní podporu a vyšli vstříc našim potřebám: V roce 2002 to byli především: AMI Communications, Arcadia Praha, Česká televize, Euro RSCG New Europe, Galerie Tvrdohlaví, Glaverbel Czech, MEDIAN, Památník národního písemnictví, Studio Najbrt, Symbio Digital. Josef Bláha, František Čálek, Marek Hlavica, Jaroslav Holub, Jakub Hynek, Ondřej Kavan, Ladislav Kopecký, Václav Marhoul, Jiří Mikeš, Pavel Novák, Jiří Stegbauer, Jan Šícha, František Ulč. Mediální podpora: ACTUAL AVER CZ, Country rádio, Český rozhlas 1 Radiožurnál, EuroAWK, Pražská informační služba, Renkar, Seznam.cz. Poděkování patří také všem našim členům a organizačním jednotkám, které přispěly střediskům postiženým srpnovými povodněmi.

26 We are a fellowship, where HONOUR, FRIENDSHIP, GENTILITY, ABILITY, NON-SELFISHENESS and COURAGE have always been the highest and most respected values. (from the Mission statement of Junák) SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT 2002 With its members Junák - Association of Scouts and Guides of the Czech Republic is the largest civic association of children and youth in the country. At the same time it is a member of the World Organisation of the Scout Movement (WOSM) and World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). It operates in accordance with their missions, principles and methods. It is also a member of the organisation of adult Scouts and Guides called the International Scout and Guide Fellowship (ISGF). Junák was established in 1911 and was prohibited three times by totalitarian regimes and thereafter always renewed. The mission of Junák is to support the development of children and young people s personalities, their spiritual, moral, intellectual, social and physical abilities, so during their whole lives they can be prepared to fulfil their duties to themselves, to others, to God, to nature and to the whole of human society in the spirit of the principles set up by the Founder of the Scout and Guide Movements. Main activities on the national level in 2002 Every year a big national competition of packs/sixes (small groups of the youngest members - Cub Scouts or Brownie Guides) takes place, beginning at the district and ending at national level. In 2002 the Race of Cubs and Brownies took place. Besides that another competition in drama called Theatre Six was organized. A similar activity for Scout/Guide category Scout and Guide Musical brought together teams of skilled amateur actors and singers. Also, three regional jamborees were held in Western and Eastern Bohemia and in Silesia. The beginning of December is always expected by Rangers and Rovers with a great interest a national meeting for this older youth age category takes place in Prague. It begins on Friday with a social evening where results of an artistic competition in music, photography, plastic art, movie and literature are announced. Saturday is devoted to a thematic seminar, in 2002 with a theme Service as a challenge for life. A ball traditionally closes the meeting on Saturday evening. Summer camps in the Czech Republic usually last 2-3 weeks, in 2002 there were camps for young participants, lead by adults. As in the previous years, a lot of leadership courses, wood badge courses and training activities were organized (32) for more than four hundred people. Many of these courses, held in the second half of August, had to change their place and programme in 2002; the participants went to help in the areas affected by the terrible floods. Thousands of our members were prepared when the country needed them. Many Scout and Guide groups lost their clubrooms and property during the disaster and they are grateful for the support received also from our brothers and sisters from Canada, Estonia, Denmark, Ireland, Netherlands and Norway. As a widely trusted organization, Junák is active in many charity activities and projects, such as charity collection Help the children ( CZK collected by Scouts and Guides), Drop of blood ( CZK collected) supporting the donors of ossuary marrow and a Day of Good Will ( CZK collected). Bethlehem Peace Light was distributed by members of Junák traditionally around the country before Christmas. The main environmental project arrived at its final stage. In 2001 Czech Scouts and Guides collected over 16 millions plastic bottle lids. The material was melted and formed into panels and in 2002 Rangers and Rovers built the first two children s playgrounds from them. During the first April weekend 320 Scout and Guide clubrooms all around the country opened their doors to thousands of visitors to show them Scout/Guide activities. At the same time the largest charity collection activity was organized in the clubrooms as a part of Help the children project. In 2002 Czech Scouts and Guides celebrated 90 years since the establishment of the first Scout association in the Czech Lands. Many activities and the publishing of several printed materials and CDs commemorated it. In particular Junák organized a month long exhibition of children s adventurous book illustrations and two sample camps one in the Prague ZOO and the other on a river island in the centre of Prague. At the end of the year, a contingent of 67 members successfully represented Junák and the Czech Republic at the 20th World Scout Jamboree in Thailand.

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

...skauting pro život

...skauting pro život Vz03_ zlom_jun 25.5.2004 18:07 Stránka 1 výroční zpráva 2003 annual report...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Vz03_ zlom_jun 25.5.2004

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 Mikulčice 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

...skauting pro život

...skauting pro život výroční zpráva > annual report > 2004...skauting pro život J U NÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK Č R ASSO C IATION OF SCOUTS AN D GU I DES OF TH E CZEC H R EPU B LIC obsah 1 > profil 2 > úvodní slovo starosty

Více

výroční zpráva annual report 2006 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC

výroční zpráva annual report 2006 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC výroční zpráva annual report 2006 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC pouť skautského šátku rokem 2006 Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 ÝROČNÍ ZPRÁA O ČINNOSTI ROCE 2010 Mikulčice 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice 126

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko DVOJKA Brno Výroční zpráva 2007 Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno Slovo vedoucího střediska Vážení přátelé, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl činnost skautského střediska DVOJKA Brno v roce 2007.

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 vodn slovo Rok 2007 byl pro skauty na celém světě rokem oslav, zamýšlení se nad minulostí a možností vykročit do budoucnosti do druhé

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 18 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

...na planetě zvané Skauting

...na planetě zvané Skauting ...na planetě zvané Skauting výroční zpráva > annual report > 2005 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR na planetě zvané

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4 193 00 Praha 20 Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Junák český skaut, z. s., je dobrovolný,

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu!

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu! III.fáze Make a Connection v České republice Vyhlášení v 8. ročníku programu! Make a Connection Připoj se Součástí globální iniciativy International Youth Foundation (IYF) a společnosti NOKIA na podporu

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz 64 spokojjených dětíí v našiich oddííllech 7 dobrovollných dospěllých vedoucíích 10 č čllenů kmene dospěllých Středisko Lužan Varnsdorf www.varnsdorf.skauting.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Junák - svaz skautů

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

DO PRÁCE NA KOLE 2014

DO PRÁCE NA KOLE 2014 DO PRÁCE NA KOLE 2014 Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Jihlava Ústí nad Labem Pardubice karviná opava Jablonec nad Nisou Jindřichův Hradec Přerov Liberec Uherské Hradiště Hradec Králové České Budějovice

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

'/tel. Výroční zpráva o činnosti Orla župy Šrámkovy za rok 2014. Obsah:

'/tel. Výroční zpráva o činnosti Orla župy Šrámkovy za rok 2014. Obsah: '/tel Výroční zpráva o činnosti Orla župy Šrámkovy za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b. Výkaz

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více