výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic"

Transkript

1 výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

2

3 obsah >1 3 > profil 5 > úvodní slovo starosty Junáka 7 > mladí lidé ve skautingu 9 > skautská činnost 11 > dospělí ve skautingu 13 > světové skautské jamboree 15 > skauting a společnost 17 > devadesát let českého skautingu 19 > zpráva o hospodaření Grafickým doprovodem Výroční zprávy Junáka jsou fotografie Jana Šibíka z jamboree - celosvětového setkání skautů v Thajsku

4 profil

5 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF. 2>3 P OSLÁNÍ Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí. MISSION STATEMENT Jsme společenstvím, v němž ČEST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLECHTILOST, ZDATNOST, NEZIŠTNOST A ODVAHA patřily k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám. Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám. Našim cílem je přispět k výchově generace vzdělané, sebevědomé, citlivé, s ambicemi a schopnostmi správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly budoucnosti i současnosti. Věříme, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, správným vykročením do světového společenství. Věříme, že právě schopnosti našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco úplnější a bohatší.

6 úvodní slovo starosty Junáka

7 4>5 Jaký byl pro Junáka rok 2002? Myslím, že byl dobrý, a to nejen hospodářsky. Zvýšil se také vnitřní klid v hnutí a zvládli jsme přechod organizační struktury ústředních orgánů podle nových stanov. Kterou událost bys vyzdvihl? Napadá mě jich hned několik, třeba úloha Junáka při povodních. Ale pro skauty z velkých událostí jednoznačně vyčnívá jamboree v Thajsku, kde jsme na světovém fóru obstáli a dobře prezentovali Českou republiku a český skauting. Na celou společnost dolehly loňské povodně. Jak se s nimi Junák vyrovnal? Při povodních byl Junák ve dvou rolích, v té první jako postižený. Postiženo bylo podle našich informací 45 středisek (to jsou ta, o kterých víme) a musím říci, že některá z nich opravdu tvrdě. V té druhé roli působil Junák jako ten, kdo podává pomocnou ruku. Tady je třeba říci, že jsme byli první, kteří nabídli solidní organizování, koordinátory na telefonu, stavbu hrází apod. A taky hned v terénu při odstraňování škod, i humanitární pomoc, kterou následně převzaly specializované společnosti jako Člověk v tísni či ADRA. S nasazením a přístupem skautů jsem byl prostě velmi spokojen. Jenom je třeba si uvědomit, že povodně dodnes neskončily, a já jsem rád, že skauti stále pomáhají. Rok 2002 byl také ve znamení oslav 90 let českého skautingu. Jak vidíš jeho budoucnost? Jelikož věřím skautským ideálům, tak vidím budoucnost vždy optimisticky. Střediska stále dobudovávají a vylepšují zázemí pro svou činnost, dorůstají nám mladí vůdcové a postupuje generační výměna. Povedlo se rozšířit naši literaturu a udržet všechny skautské časopisy. To vše podporuje mou víru v dobrou budoucnost. Ing. František Šmajcl starosta Junáka svazu skautů a skautek ČR

8 mladí lidé ve skautingu

9 ZÁVOD VLČAT A SVĚTLUŠEK 6>7 Každé dva roky soutěží nejmladší děti ve skautských dovednostech a znalostech. Závod začíná na úrovni středisek a okresů, ti nejlepší postupují do krajského a posléze do celostátního kola. Trať bývá dlouhá asi dva kilometry, na jednotlivých stanovištích závodníky čekají disciplíny jako zdravověda, zatloukání hřebíků, lanová lávka nebo poznávání rostlin. První místo získal u chlapců 91. oddíl z Brna a u děvčat 3. roj světlušek z Olomouce. M ODRÁ FLOTILA Modrá flotila je soutěž skautských družin, kterým proslulý pirát Francis Drake zadává každý měsíc prostřednictvím časopisu Skaut-Junák nové úkoly. Družiny mohou zadané disciplíny trénovat a tři nejlepší výsledky posílají do redakce. Kapitán Drake je řadí do tabulky a nejlepší z přibližně sedmi set soutěžících pozve na finálové setkání. DIVADELNÍ ŠESTKA Osmnáct skupin přijelo do Olomouce na Divadelní šestku, soutěž v dramatických dovednostech pro nejmenší. K vidění byly představení komediální i poučné příběhy, krásné kulisy a kostýmy, nápadité scény. K tomu vtipně upravené texty i písničky z vlastní tvorby. Nechyběly maňásky a loutky vyráběné na schůzkách. Všichni dostali na památku látkového kašpárka, vítězové dort a medaile. APRÍLOVÝ BLOUĎÁK Velká skautská dobrodružná hra se každoročně koná v ulicích Ústí nad Labem. Má pokaždé jiný námět, tentokrát se stovka skautů a skautek proměnila v železniční policii a pátrala po ztracených dětech. Večer se všichni sešli v tělocvičně k výtvarným, dramatickým a hudebním programům. Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům. Jsou to: světlušky a vlčata (věk 6 10 let), skauti a skautky (věk let), rangers a roveři (věk nad 15 let). Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen chlapci či děvčata, jinde je jejich činnost společná. V roce 2002 bylo členy Junáka celkem mladých lidí, z toho chlapců a dívek.

10 skautská činnost

11 LETNÍ TÁBORY 8>9 Vyvrcholením celoroční činnosti oddílů jsou letní tábory trvající nejméně dva až tři týdny. Na nich se skauti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. V roce 2002 proběhlo táborů pro mladých lidí, které vedlo na dospělých. Průměrná cena třítýdenního tábora se pohybovala mezi Kč. SKAUTSKÝ MUZIKÁL Hodonín hostil uměleckou soutěž v divadle, tanci a zpěvu Skautský muzikál. Soutěžní skupinky až osmi dětí si připravily patnáctiminutové muzikálové vystoupení na libovolné téma. Scénář mohl být převzatý i vlastní, objevila se tedy parodie na Foglarovy Rychlé Šípy, klasický příběh Vinnetouův, ale i hororové drama o hraběti Drákulovi a další. ZÁPADOČESKÉ JAMBOREE Přes dva tisíce skautů se účastnilo květnového setkání v Plzni. Kromě dvoudenní masové hry Sever proti Jihu se všichni zapojili i do dalších programů od živé dámy přes stavbu krabicové věže až ke koloběžkovým závodům. Téměř nepřetržitě probíhala pódiová představení na Výstavišti a nechyběl slavnostní průvod městem. POLIBEK MŮZY A MIKULÁŠSKÝ SEMINÁŘ Každoročně se na začátku prosince koná velké setkání skautské mládeže v Praze. Začíná společenským večerem, na kterém se vyhlašují výsledky soutěže v umělecké tvořivosti Polibek múzy. Celkem se v kategoriích hudba, fotografie, výtvarno, film a literatura sešlo 113 prací. Díla posuzovala odborná porota z řad vysokoškolských pedagogů a umělců. Na druhý den byl připraven blok přednášek a seminářů pod názvem Služba jako životní výzva. Starší skauti měli příležitost setkat se s lidmi, kteří obnovují zdravotní zařízení v Afghánistátnu, provozují romská komunitní centra, zachraňují rozpadlé kostely apod., a měli příležitost se dovědět, jak je možné se zapojit do podobných aktivit. Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných družinových a oddílových schůzkách, jedno a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. V roce 2002 bylo registrováno na 1985 oddílů, působících ve všech krajích České republiky.

12 dospělí ve skautingu

13 GEMINI 10 >11 Vůdcovský lesní kurz Gemini Castor připravuje budoucí vůdce skautských oddílů na jejich činnost. V závěru kurzu účastníci skládají tzv. vůdcovské zkoušky ve dvanácti oborech, jako je organizace a právo, příroda a ekologie, metodika, pedagogika či např. táboření. Mimo tuto odbornou část Gemini pracuje také s prožitkovou pedagogikou, duchovními programy či službou pro společnost a sociálně znevýhodněné skupiny. JANINKA A VLČÁCKÁ LESNÍ ŠKOLA Lesní škola Janinka prohlubuje znalosti skautských vedoucích, kteří se věnují nejmladší věkové kategorii děvčat světluškám. Souběžně s ní probíhá na stejném místě také Vlčácká lesní škola, která se zaměřuje na práci s vlčaty, tedy nejmladšími chlapci. V letošním roce se účastníci věnovali zejména práci s knihami Broučci a Knihy džunglí, kterými je činnost těch nejmladších motivována. LESNÍ ŠKOLA VODNÍCH SKAUTŮ Pracovním víkendem na stanici pro záchranu vyder a dravců v Pavlově začala Lesní škola vodních skautů. Pod vedením devítičlenného instruktorského týmu se jednadvacet účastníků připravovalo ke složení kapitánských zkoušek předepsané kvalifikace pro vedoucí vodáckých oddílů. Přednášky doplňovala řada praktických programů (potápění v lomech u Lipnice nad Sázavou, střelba z obřích luků), prožitkových a kulturních aktivit. SKAUTSKÁ UNIVERZITA V PARDUBICÍCH Skautská univerzita je shrnující název pro vzdělávací cyklus přednášek, besed, výstav a dalších programů určených dospělým skautům, který se koná v Pardubicích. Studenti se schází zhruba pětkrát do roka v historickém přednáškovém sále Východočeského muzea na pardubickém zámku. V tomto roce např. PhDr. Jiří Pilka představil hvězdy české hudební historie, Jaroslav Pavlíček debatoval s návštěvníky o cestách po Antarktidě a PhDr. Václav Břicháček povídal o netradiční pedagogice na počátku třetího tisíciletí. Každý přednášející obdrží na památku logo univerzity z pravého perníku. Na činnosti Junáka se v roce 2002 podílelo dospělých. Část pracuje přímo u oddílů jako vůdcové či jejich zástupci. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky čekatelskou a vůdcovskou, zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Další významnou skupinu tvoří oldskauti skauti, kteří jsou stále členy Junáka, přestože se do práce s mládeží aktivně nezapojují. Mají vlastní program přizpůsobený svým potřebám a pomáhají organizaci.

14 světové skautské jamboree

15 Představte si ten největší stanový tábor na světě. Malé město se třiceti tisíci obyvateli. Nechybějí nemocnice, banky, prádelny, restaurace, půjčovna kol, kavárny. Obyvatele pocházející ze sto padesáti zemí oblečte do košil pískové nebo khaki barvy s nezbytným šátkem kolem krku, na obličeje vykreslete nesmrtelný úsměv. A máte jamboree. 12 >13 Pětasedmdesát českých skautů si s sebou na cestu do Thajska přibalilo kromě křížal, vánočního pečiva a hanáckých krojů také dopis od skauta, prezidenta Václava Havla, ve kterém mimo jiné stálo: Jsem přesvědčen o tom, že skauting, toto největší celosvětové hnutí mladých lidí, je přímo předurčen k tomu, aby své členy učil chápat globální rozměr života na zemi. Máte totiž možnost se navzájem nejen obohacovat zkušenostmi s praktickými dopady rozporuplného vývoje dnešního světa, ale i společně hledat cesty ke sbližování lidí rozmanitých kultur, duchovních tradic a civilizačních okruhů. Největším hitem mezi skauty z Evropy byl stan Bangladéše, kde bylo možno nechat si přírodní henou na tělo nakreslit cokoliv. Asiaté si zase oblíbili zdobení českých kraslic a paličkování. Skauti z Ghany a Beninu byli u vytržení z lyží. Norská výprava půjčovala ve své bambusové chýši zdarma přezkáče i kvalitní sjezdovky. Na sluníčku bylo přes čtyřicet stupňů, ale po cestě si s úsměvem kráčel Afričan na lyžích. Jamboree je prostě továrna na splnění snů. Kdo si chtěl sáhnout na slona nebo tygra, vyrazil do jednoho z blízkých národních parků. Bloudění s kompasem v džungli? Žádný problém. V nabídce atrakcí byla i jízda na voru, potápění pod útesem, windsurfing nebo veslování na gondole. Podmínkou bylo, že jste vše prožívali společně s lidmi z jiných zemí. Třicet tisíc skautů ve věku 14 až 17 let ze 150 zemí světa se na jamboree v Thajsku dokázalo domluvit. Společně vytvořili silný koncentrát upřímné, nestresové nálady. V jednom ze stanů, ve kterém se skauti scházeli a jenž nesl název Mír, se diskutovalo také o tom, jak mohou v dnešní době lidé spasit svět. Sedmnáctiletý skaut David z Říma říká: Nemá podle mě cenu diskutovat o globálních tématech, jako je světový mír, hlad nebo terorismus. Nikdo z nás nezachrání celý svět. Nejdříve musíme zachránit sebe. A můžeme začít tím, že tu skvělou atmosféru na jamboree, schopnost komunikovat klidně s kýmkoliv, přeneseme do našich obyčejných dnů, až se vrátíme domů. (z článku Petra Vavroušky pro týdeník Reflex) Jamboree je indiánským slovem vyjadřujícím slavnost a hry většího počtu spřízněných lidí, kteří přišli z různých stran. Každé čtyři roky se setkávají zástupci skautů a skautek z téměř všech zemí světa, aby společně po dobu deseti dnů tábořili, pracovali, soutěžili, sportovali a navázali přátelství na celý život. Jamboree je symbolem mezinárodního rozměru skautingu. Hnutí, které dnes působí ve 214 zemích světa a čítá téměř čtyřicet milionů členů. 20. světové Jamboree se uskutečnilo od do v thajské provincii Chonburi, na přímořské pláži Sattahip.

16 skauting a společnost

17 HŘIŠTĚ Z VÍČEK 14 >15 Víčka od PET lahví sbírali skauti a skautky v celé republice. Například na Havlíčkobrodsku se díky spolupráci s lidmi ze škol a podniků podařilo sesbírat kg. Firma Transform a. s. víčka roztavila a přetvořila na díly, ze kterých skauti po nutných terénních úpravách smontovali dětské hřiště na pozemku speciální školy pro hendikepované děti. Výsledkem 400 hodin práce členů středisek Pohled a Havlíčkův Brod je domeček s lavičkami, bytelné pískoviště, minigolf, prohazovací medvěd, žába a šašek, maxidomino, tangram a stavebnice. POVODNĚ Desítky oddílů, lesních kurzů a škol přerušily prázdninovou činnost a vydaly se pomáhat zaplaveným oblastem. Přímo při záplavách skauti pomáhali s evakuací lidí, půjčovali lodě a vybavení, v pražské Městské knihovně pomáhali zachraňovat vzácné tisky. Když voda opadla, začali vyklízet zabahněné sklepy, vynášet zničený nábytek, strhávat omítky. Jiní pomáhali při péči o evakuované občany nebo pořádali tábory pro děti ze zatopených oblastí. C HARITATIVNÍ AKCE Junák dlouhodobě spolupracuje na uskutečňování charitativních projektů. Uspořádáním sbírky v rámci dne otevřených kluboven se zapojil do akce Pomozte dětem, kterou pořádá NROS a Česká televize. A vybral ,10 Kč. Pod názvem Kapka 2002 se uskutečnila sbírka na benzinových pumpách, při níž skauti myjí skla aut. Výtěžek akce ,80 Kč jde na podporu dárcovství kostní dřeně. V září proběhl Den dobré vůle, při kterém skauti nabízejí kolemjdoucím za dobrovolný příspěvek červená srdíčka do klopy. Vybrali tak celkem Kč. Před Štědrým dnem skauti roznášejí a rozvážejí světlo zapálené v Betlémě jako symbol dobré vůle a naděje. MATIČNÍ Dvacet mladých lidí strávilo několik prázdninových dní mezi Romy v Matiční ulici v Ústí nad Labem. Připravili si kulturní a sportovní programy pro místní děti zpívali s nimi romské i české lidové písničky, zkoušeli tanečky i divadlo, kreslili, vyráběli, sportovali a hráli hry. Každý den přišlo kolem šedesáti dětí. Rodiče obvykle stáli opodál, ale výjimečně se ke skautům přidali, povídali a hlavně hráli na kytary a zpívali. Mimo tradičního oddílového programu se členové Junáka zapojují do podniků pro veřejnost nebo je přímo pořádají. Patří sem různé dobročinné sbírky či pomoc při programech typu Dětský den.. I samotné oddíly či střediska Junáka pořádají především pestrá odpoledne her, mnohdy i skautské výstavy či dny otevřených dveří. Na celostátní úrovni se Junák snaží ovlivňovat politiku a smýšlení veřejnosti, pokud jde o děti a mládež. V roce 1998 se proto stal zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.

18 devadesát let českého skautingu

19 DEN OTEVŘENÝCH KLUBOVEN 16 >17 O prvním dubnovém víkendu se otevřely dveře 320 skautských kluboven po celé republice. Příchozí si mohli prohlédnout výrobky ze schůzek a táborů, upomínky na závody, fotky, kroniky. Některé oddíly promítaly videofilmy nebo připravily pro návštěvníky hry a soutěže. Přes špatné počasí se do skautských kluboven přišlo podívat několik tisíc dětí a dospělých. VÝPRAVY ZA DOBRODRUŽSTVÍM Jen pár metrů od ruchu velkoměsta se návštěvníci ocitli v Zemi nikoho, na amerických prériích, na rozbouřených oceánech a tichomořských ostrovech. V galerii Tvrdohlaví v paláci Lucerna na Václavském náměstí byla v červnu k vidění víc než stovka originálů ilustrací dobrodružných knih. Největší zájem budilo asi třicet obrazů Zdeňka Buriana zapůjčených většinou z Památníku národního písemnictví. UKÁZKOVÉ SKAUTSKÉ TÁBORY Táborovou jídelnu, tři malovaná týpí, můstek, bránu, táborový kruh s totemy a kuchyňské ohniště, kde zruční skauti a skautky vařili guláš, bylo možné v červnu spatřit uprostřed Prahy. Jeden tábor vyrostl v ZOO a druhý na Střeleckém ostrově. Příchozí mohli navštívit keramickou dílnu, vyzkoušet si batiku, lasování, korálkování a drhání, výrobu lakrosek apod. V zoologické zahradě navíc proběhla velká skautská hra. TRUHLA POKLADŮ Pod tímto názvem nacházeli mladí čtenáři v časopise Skaut-Junák desetidílný seriál zaměřený na historii skautingu a sběratelství. Každá část ústila v nějaký úkol, který měl vzbudit zájem o historii. Byly to úkoly, které měly zprostředkovat setkání skautských generací zjisti, kdo z tvých předků byl skaut, vypátrej nejstaršího skauta ve tvém městě, kdy byl založen první oddíl, která je vaše nejstarší kronika atp. Plnění úkolů bylo bodováno a nejúspěšnější hledače čekala pravá truhla s pokladem. Oslavy 90 let českého skautingu V létě roku 1911 navštívil středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík Anglii a seznámil se tam se skautingem. Ihned po návratu začal uskutečňovat první pokusy s družinou chlapců a překládat příručku zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella Scouting for Boys. V létě 1912 završil své průkopnické snahy uspořádáním prvního tábora v Orlovských lesích nedaleko Lipnice. Devadesáté výročí si Junák připomenul množstvím akcí a vydáním několika publikací a CD.

20 zpráva o hospodaření

21 Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 18 >19 Junák svaz skautů a skautek ČR je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizace je řízena ústředními orgány Náčelnictvem Junáka, Výkonnou radou Junáka, Rozhodčí a smírčí radou Junáka a Ústřední revizní komisí Junáka. Úkolem Junáka, jako celku, je podpora činnosti a její rozvoj v celém hnutí a jeho zastupování při jednání s orgány státní správy, veřejností, zahraničím a dalšími subjekty. Junák, jako celek, vede podvojné účetnictví. Organizační strukturu Junáka tvoří kromě Junáka jako celku dále vyšší organizační jednotky zřízené zpravidla na úrovni krajů či okresů, základní organizační jednotky, které sdružují jednotlivé členy organizace, a zvláštní organizační jednotky. Všechny organizační jednotky Junáka svazu skautů a skautek ČR jednají svým jménem od svého vzniku, mají svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele, zpravidla vedou jednoduché účetnictví. Hospodaření Junáka ovlivnil v roce 2002 pokračující pokles dotací ze státního rozpočtu. Významnou akcí, která zasáhla do ekonomických výsledků, byla účast výpravy na skautském jamboree v Thajsku s náklady dosahujícími téměř 3 miliónů Kč. Na straně výnosů se promítly mimořádné jednorázové výnosy související s prodejem majetku ve výši přes 1,2 miliónu Kč. VÝROK AUDITORA Roční účetní závěrka účetní jednotky Junák svaz skautů a skautek ČR je sestavena na základě účetnictví, které bylo vedeno v souladu s právními normami, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2002, a Opatřením Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č. j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 ve znění Opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/77 225/2001 ze dne 7. prosince Účetní závěrka, podle mého názoru, zobrazuje ve všech významných ohledech majetek, závazky, vlastní jmění občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR k , výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky bez výhrad. V Praze dne ing. Jan Zeman, auditor osvědčení č o zápisu do Seznamu auditorů KA ČR Přílohy Úč. NO 1-01 Rozvaha k Úč. NO 2-01 Výkaz zisků a ztráty k Úč. NO 3-01 Příloha k účetní závěrce

22 ROZVAHA (V TIS. Kč) aktiva k k k pasiva k k k nehmotný majetek základní jmění hmotný majetek fondy organizace majetkové podíly zisk běžného roku zásoby závazky hotovost a ceniny ostatní pasiva běžné účty pohledávky ostatní aktiva opravné položky VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V TIS. Kč) NÁKLADY NA PROVOZ KANCELÁŘE, ZPRAVODAJŮ A ODBORŮ (V TIS. Kč) výnosy rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2000 rok 2001 rok 2002 členské příspěvky mzdy a pojištění tržby služby dary a granty nájmy a související služby úroky materiál ostatní výnosy vybavení výnosy akcí a projektů pod ústředím opravy dotace ze státního rozpočtu telefonní poplatky, poštovné celkem výnosy cestovné tuzemské cestovné zahraniční náklady propagace provoz kanceláře, zpravodajů a odborů reprezentace a občerstvení akce a projekty pod ústředím odpisy zahraniční členské příspěvky prodané zboží poskytnuté příspěvky tvorba účelových fondů příspěvky na skautské časopisy ostatní náklady příspěvky na vydání skautských publikací opravné položky dotace pro nižší organizační jednotky celkem náklady náklady celkem zisk běžného roku

23 dotace ze státního rozpočtu výnosy akcí a projektů pod ústředím ostatní výnosy úroky dary a granty tržby členské příspěvky dotace pro nižší organizační jednotky příspěvky na vydání skautských publikací příspěvky na skautské časopisy poskytnuté příspěvky zahraniční členské příspěvky akce a projekty pod ústředím provoz kanceláře, zpravodajů a odborů 20 >21 výnosy ústředí Junáka náklady ústředí Junáka mzdy a pojištění služby nájmy a související služby materiál vybavení opravy telefonní poplatky a poštovné cestovné tuzemské cestovné zahraniční propagace reprezentace a občerstvení odpisy prodané zboží tvorba účelových fondů ostatní náklady opravné položky tábory, akce pro děti, zahraniční spolupráce opravy a údržba kluboven a základen, údržba majetku projekty a aktivity ústředí činnost nižších jednotek vzdělávání vedoucích náklady na provoz kanceláře, zpravodajů a odborů použití dotací PROJEKTY PODPOŘENÉ Z DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU (V TIS. Kč) Titul Náklady projektu Dotace provozní náklady kanceláře, zpravodajů a odborů provozní náklady nižších jednotek opravy základen, kluboven, obnova vybavení tábory volnočasové aktivity celostátní akce příprava činovníků Junáka zahraniční výměnné pobyty celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem Ministerstvo životního prostředí celkem dotace ze státního rozpočtu

24 SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ JUNÁKA Náčelnictvo Junáka / National Board náčelník CHK / Chief Scout Zdeněk Prančl náčelní DK / Chief Guide Ing. Hana Vogeltanzová místonáčelník CHK Mgr. Jiří Zikmund místonáčelní DK Jindra Kozáková člen NJ Luboš Hejna člen NJ Ing. Václav Obadálek člen NJ Mgr. Jiří Kučera člen NJ Aleš Cepek -od března 2002 členka NJ Mgr. Lada Dudková členka NJ Bc. Markéta Vránová členka NJ Ing. Anežka Skočíková náčelník OS Ing. Arch. Ivo Slavíček místonáčelní OS Jiřina Adeeová hlavní kapitán vodních skautů Mgr. Vladimír Cvrček Zástupci krajů v náčelnictvu Junáka / Regional representatives in the National Board Pražský kraj A.B.S. Michal Žák Středočeský kraj Jaromír Kupr Jihočeský kraj Ing. Zdeněk Urban Plzeňský kraj Eva Česáková Karlovarský kraj Zdeněk Sedlák Ústecký kraj Zbyněk Nejezchleba Liberecký kraj Mgr. Karla Švehlová Královehradecký kraj Jana Malá Pardubický kraj Zbyněk Jiroušek Kraj Vysočina Ing. Ondřej Kozub do dubna 2002 Ivo Zita Jihomoravský kraj T.G.M. Petr Gabriel Olomoucký kraj Radek Loska Zlínský kraj Ing. Jiří Schneider Moravskoslezský kraj Lubomír Lukeš do listopadu 2002 Mgr. Jan Píšala Výkonná rada Junáka / Executive Council Starosta / Chairman Ing. František Šmajcl 1. místostarosta Mgr. Bedřich Horný 2. místostarosta JUDr. Jiří Navrátil hospodářský zpravodaj Bořek Slunéčko zpravodaj pro komunikaci Roman Šantora zahraniční zpravodaj Pavel Trantina do člen NJ zpravodaj pro vnější vztahy Ing. Josef Výprachtický zahraniční zpravodajka Petra Babováková do člen NJ zpravodajka pro výchovu činovnic Jana Dubská a činovníků Rozhodčí a smírčí rada Junáka / Arbitration and Reconciliation Council předseda RSRJ / Chairman Mgr. Petr Mikeš místopředseda RSRJ Jiří Lukšíček člen RSRJ Pavel Döllinger člen RSRJ Bc. Jan Stejskal člen RSRJ RNDr. Tomáš Řehák Ústřední revizní komise Junáka / Central Revision Committee předsedkyně ÚRKJ / Chairman Ing. Jaroslava Pešková místopředsedkyně ÚRKJ Radka Štěpánová členka ÚRKJ Lenka Baďurová členka ÚRKJ Mgr. Žaneta Lišková členka ÚRKJ Oldřiška Skočíková člen ÚRKJ Svatopluk Čech člen ÚRKJ Karel Hoder Zaměstnanci Kanceláře ústředí Junáka / Headquarters employees Pavel Trantina od Petr Řebíček CS Ing. Josef Výprachtický David Beneš CS do Lenka Šablová Bořek Slunéčko Ludmila Kapešová, DiS Bc. Jan Stejskal Bc. Jaroslav Jičínský Zuzana Konečná Ing. Martin Král CS od Jana Hořáková David Yilma CS od Pavel Hřebík CS

25 Děkujeme všem státním institucím, obcím, společnostem i jednotlivým osobám za jejich spolupráci, radu, pochopení či finanční pomoc, které nám pomáhají v naplňování poslání naší organizace. 22 >23 Za finanční podporu děkujeme následujícím organizacím a subjektům: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvu životního prostředí ČR CZ.NIC, z. s. p. o. České radě dětí a mládeže European Scout Centenery Fund Generali Pojišťovně, a. s. Hewlett-Packard s. r. o. Nadaci VIA Seskupení dětských a mládežnických organizací Transformu a. s. Lázně Bohdaneč Václavu Čermákovi Za podporu účasti české výpravy na jamboree v Thajsku děkujeme: ČEDOK a. s. FAM s. r. o. Faulhammer, s. r. o. GYP LOGISTICS, s. r. o. Petru Mikešovi Naše poděkování dále patří všem, kteří nám poskytli cenné rady, osobní podporu a vyšli vstříc našim potřebám: V roce 2002 to byli především: AMI Communications, Arcadia Praha, Česká televize, Euro RSCG New Europe, Galerie Tvrdohlaví, Glaverbel Czech, MEDIAN, Památník národního písemnictví, Studio Najbrt, Symbio Digital. Josef Bláha, František Čálek, Marek Hlavica, Jaroslav Holub, Jakub Hynek, Ondřej Kavan, Ladislav Kopecký, Václav Marhoul, Jiří Mikeš, Pavel Novák, Jiří Stegbauer, Jan Šícha, František Ulč. Mediální podpora: ACTUAL AVER CZ, Country rádio, Český rozhlas 1 Radiožurnál, EuroAWK, Pražská informační služba, Renkar, Seznam.cz. Poděkování patří také všem našim členům a organizačním jednotkám, které přispěly střediskům postiženým srpnovými povodněmi.

26 We are a fellowship, where HONOUR, FRIENDSHIP, GENTILITY, ABILITY, NON-SELFISHENESS and COURAGE have always been the highest and most respected values. (from the Mission statement of Junák) SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT 2002 With its members Junák - Association of Scouts and Guides of the Czech Republic is the largest civic association of children and youth in the country. At the same time it is a member of the World Organisation of the Scout Movement (WOSM) and World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). It operates in accordance with their missions, principles and methods. It is also a member of the organisation of adult Scouts and Guides called the International Scout and Guide Fellowship (ISGF). Junák was established in 1911 and was prohibited three times by totalitarian regimes and thereafter always renewed. The mission of Junák is to support the development of children and young people s personalities, their spiritual, moral, intellectual, social and physical abilities, so during their whole lives they can be prepared to fulfil their duties to themselves, to others, to God, to nature and to the whole of human society in the spirit of the principles set up by the Founder of the Scout and Guide Movements. Main activities on the national level in 2002 Every year a big national competition of packs/sixes (small groups of the youngest members - Cub Scouts or Brownie Guides) takes place, beginning at the district and ending at national level. In 2002 the Race of Cubs and Brownies took place. Besides that another competition in drama called Theatre Six was organized. A similar activity for Scout/Guide category Scout and Guide Musical brought together teams of skilled amateur actors and singers. Also, three regional jamborees were held in Western and Eastern Bohemia and in Silesia. The beginning of December is always expected by Rangers and Rovers with a great interest a national meeting for this older youth age category takes place in Prague. It begins on Friday with a social evening where results of an artistic competition in music, photography, plastic art, movie and literature are announced. Saturday is devoted to a thematic seminar, in 2002 with a theme Service as a challenge for life. A ball traditionally closes the meeting on Saturday evening. Summer camps in the Czech Republic usually last 2-3 weeks, in 2002 there were camps for young participants, lead by adults. As in the previous years, a lot of leadership courses, wood badge courses and training activities were organized (32) for more than four hundred people. Many of these courses, held in the second half of August, had to change their place and programme in 2002; the participants went to help in the areas affected by the terrible floods. Thousands of our members were prepared when the country needed them. Many Scout and Guide groups lost their clubrooms and property during the disaster and they are grateful for the support received also from our brothers and sisters from Canada, Estonia, Denmark, Ireland, Netherlands and Norway. As a widely trusted organization, Junák is active in many charity activities and projects, such as charity collection Help the children ( CZK collected by Scouts and Guides), Drop of blood ( CZK collected) supporting the donors of ossuary marrow and a Day of Good Will ( CZK collected). Bethlehem Peace Light was distributed by members of Junák traditionally around the country before Christmas. The main environmental project arrived at its final stage. In 2001 Czech Scouts and Guides collected over 16 millions plastic bottle lids. The material was melted and formed into panels and in 2002 Rangers and Rovers built the first two children s playgrounds from them. During the first April weekend 320 Scout and Guide clubrooms all around the country opened their doors to thousands of visitors to show them Scout/Guide activities. At the same time the largest charity collection activity was organized in the clubrooms as a part of Help the children project. In 2002 Czech Scouts and Guides celebrated 90 years since the establishment of the first Scout association in the Czech Lands. Many activities and the publishing of several printed materials and CDs commemorated it. In particular Junák organized a month long exhibition of children s adventurous book illustrations and two sample camps one in the Prague ZOO and the other on a river island in the centre of Prague. At the end of the year, a contingent of 67 members successfully represented Junák and the Czech Republic at the 20th World Scout Jamboree in Thailand.

...skauting pro život

...skauting pro život Vz03_ zlom_jun 25.5.2004 18:07 Stránka 1 výroční zpráva 2003 annual report...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Vz03_ zlom_jun 25.5.2004

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

...skauting pro život

...skauting pro život výroční zpráva > annual report > 2004...skauting pro život J U NÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK Č R ASSO C IATION OF SCOUTS AN D GU I DES OF TH E CZEC H R EPU B LIC obsah 1 > profil 2 > úvodní slovo starosty

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

...na planetě zvané Skauting

...na planetě zvané Skauting ...na planetě zvané Skauting výroční zpráva > annual report > 2005 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR na planetě zvané

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu!

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu! III.fáze Make a Connection v České republice Vyhlášení v 8. ročníku programu! Make a Connection Připoj se Součástí globální iniciativy International Youth Foundation (IYF) a společnosti NOKIA na podporu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 ASOCIACE KŘESŤANSKÝCH SDRUŽENÍ MLÁDEŽE Výroční zpráva za rok 2001 Je vlastní lidské přirozenosti především pak mladým hledat Absolutno, smysl a naplnění života. Drazí mladí nespokojujte se s ničím menším

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010

Zpráva o činnosti středisko 514.02 Štika Turnov kalendářní rok 2010 Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010 KDO JSME? Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT. www.skaut.cz www.facebook.com/skaut. Junák svaz skautů a skautek ČR*

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT. www.skaut.cz www.facebook.com/skaut. Junák svaz skautů a skautek ČR* www.skaut.cz www.facebook.com/skaut VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR* ANNUAL REPORT Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic * Zpátky ke kořenům! XIV. Valný sněm Junáka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010 PLÁN ČINNOSTI KRJ LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Obsah Úvodní slovo...3 Složení Krajské rady Junáka...3 volení členové...3 tým zpravodajů...3 revizní komise...3 Služby...4 Dlouhodobé cíle...5 Plán činnosti...6

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka. www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz

Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka. www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz 1 Co znamená mezinárodní skauting? www.skaut.cz/mezinárodní international@junak.cz 2 One World-One

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Získávání finančních prostředků v ČR a z EU pro činnost a projekty neziskové organizace Junák

Získávání finančních prostředků v ČR a z EU pro činnost a projekty neziskové organizace Junák UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií PAVEL ELIÁŠ III. ročník prezenční studium Obor: Pedagogika veřejná správa Získávání finančních prostředků v ČR

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Výroční zpráva 2012 Annual report 2012 Stalo se v roce 2012 2 Při 10. ročníku říjnové sbírky Postavme školu v

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám Výroční zpráva za rok 26 Úsměvy občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Foltýnova 35, 635 Brno Tisk

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, Milé čtenářky, vážení čtenáři, představujeme Vám listopadové vydání cizojazyčného školního časopisu, které jsme společně s Vaší pomocí připravili. Určitě zde naleznete spoustu nových a zajímavých informací,

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT

ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT 4 letý projekt Česká golfová federace Materiál není povoleno šířit 1 2 Role ČGF ČGF je vrcholovým orgánem českého golfu. Byla založena v roce 1931. ČGF hlavní

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) CO JE LOM LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006. LOM chce, aby čeští muži vzali život do

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Financování základen. Medvěd + Šotek

Financování základen. Medvěd + Šotek Financování základen Medvěd + Šotek Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max.

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Hlavní kapitanát. Plnění programového prohlášení 2013 2016

Hlavní kapitanát. Plnění programového prohlášení 2013 2016 Hlavní kapitanát vodních skautů Plnění programového prohlášení 2013 2016 ŘÍZENÍ SÍTĚ VODNÍCH SKAUTŮ Iniciovat setkání a komunikovat s KK, aby bylo možné dále spolupracovat s oddíly VS a tlumočit potřeby

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

annual report 100 let skautingu JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR JUNÁK - ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC

annual report 100 let skautingu JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR JUNÁK - ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC annual report 2007 100 let skautingu JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR JUNÁK - ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC o nás FOTO MILAN JAROŠ Junák svaz skautů a skautek ČR FOTO MILAN JAROŠ

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více