výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic"

Transkript

1 výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

2

3 obsah >1 3 > profil 5 > úvodní slovo starosty Junáka 7 > mladí lidé ve skautingu 9 > skautská činnost 11 > dospělí ve skautingu 13 > světové skautské jamboree 15 > skauting a společnost 17 > devadesát let českého skautingu 19 > zpráva o hospodaření Grafickým doprovodem Výroční zprávy Junáka jsou fotografie Jana Šibíka z jamboree - celosvětového setkání skautů v Thajsku

4 profil

5 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF. 2>3 P OSLÁNÍ Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí. MISSION STATEMENT Jsme společenstvím, v němž ČEST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLECHTILOST, ZDATNOST, NEZIŠTNOST A ODVAHA patřily k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám. Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám. Našim cílem je přispět k výchově generace vzdělané, sebevědomé, citlivé, s ambicemi a schopnostmi správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly budoucnosti i současnosti. Věříme, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, správným vykročením do světového společenství. Věříme, že právě schopnosti našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco úplnější a bohatší.

6 úvodní slovo starosty Junáka

7 4>5 Jaký byl pro Junáka rok 2002? Myslím, že byl dobrý, a to nejen hospodářsky. Zvýšil se také vnitřní klid v hnutí a zvládli jsme přechod organizační struktury ústředních orgánů podle nových stanov. Kterou událost bys vyzdvihl? Napadá mě jich hned několik, třeba úloha Junáka při povodních. Ale pro skauty z velkých událostí jednoznačně vyčnívá jamboree v Thajsku, kde jsme na světovém fóru obstáli a dobře prezentovali Českou republiku a český skauting. Na celou společnost dolehly loňské povodně. Jak se s nimi Junák vyrovnal? Při povodních byl Junák ve dvou rolích, v té první jako postižený. Postiženo bylo podle našich informací 45 středisek (to jsou ta, o kterých víme) a musím říci, že některá z nich opravdu tvrdě. V té druhé roli působil Junák jako ten, kdo podává pomocnou ruku. Tady je třeba říci, že jsme byli první, kteří nabídli solidní organizování, koordinátory na telefonu, stavbu hrází apod. A taky hned v terénu při odstraňování škod, i humanitární pomoc, kterou následně převzaly specializované společnosti jako Člověk v tísni či ADRA. S nasazením a přístupem skautů jsem byl prostě velmi spokojen. Jenom je třeba si uvědomit, že povodně dodnes neskončily, a já jsem rád, že skauti stále pomáhají. Rok 2002 byl také ve znamení oslav 90 let českého skautingu. Jak vidíš jeho budoucnost? Jelikož věřím skautským ideálům, tak vidím budoucnost vždy optimisticky. Střediska stále dobudovávají a vylepšují zázemí pro svou činnost, dorůstají nám mladí vůdcové a postupuje generační výměna. Povedlo se rozšířit naši literaturu a udržet všechny skautské časopisy. To vše podporuje mou víru v dobrou budoucnost. Ing. František Šmajcl starosta Junáka svazu skautů a skautek ČR

8 mladí lidé ve skautingu

9 ZÁVOD VLČAT A SVĚTLUŠEK 6>7 Každé dva roky soutěží nejmladší děti ve skautských dovednostech a znalostech. Závod začíná na úrovni středisek a okresů, ti nejlepší postupují do krajského a posléze do celostátního kola. Trať bývá dlouhá asi dva kilometry, na jednotlivých stanovištích závodníky čekají disciplíny jako zdravověda, zatloukání hřebíků, lanová lávka nebo poznávání rostlin. První místo získal u chlapců 91. oddíl z Brna a u děvčat 3. roj světlušek z Olomouce. M ODRÁ FLOTILA Modrá flotila je soutěž skautských družin, kterým proslulý pirát Francis Drake zadává každý měsíc prostřednictvím časopisu Skaut-Junák nové úkoly. Družiny mohou zadané disciplíny trénovat a tři nejlepší výsledky posílají do redakce. Kapitán Drake je řadí do tabulky a nejlepší z přibližně sedmi set soutěžících pozve na finálové setkání. DIVADELNÍ ŠESTKA Osmnáct skupin přijelo do Olomouce na Divadelní šestku, soutěž v dramatických dovednostech pro nejmenší. K vidění byly představení komediální i poučné příběhy, krásné kulisy a kostýmy, nápadité scény. K tomu vtipně upravené texty i písničky z vlastní tvorby. Nechyběly maňásky a loutky vyráběné na schůzkách. Všichni dostali na památku látkového kašpárka, vítězové dort a medaile. APRÍLOVÝ BLOUĎÁK Velká skautská dobrodružná hra se každoročně koná v ulicích Ústí nad Labem. Má pokaždé jiný námět, tentokrát se stovka skautů a skautek proměnila v železniční policii a pátrala po ztracených dětech. Večer se všichni sešli v tělocvičně k výtvarným, dramatickým a hudebním programům. Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům. Jsou to: světlušky a vlčata (věk 6 10 let), skauti a skautky (věk let), rangers a roveři (věk nad 15 let). Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen chlapci či děvčata, jinde je jejich činnost společná. V roce 2002 bylo členy Junáka celkem mladých lidí, z toho chlapců a dívek.

10 skautská činnost

11 LETNÍ TÁBORY 8>9 Vyvrcholením celoroční činnosti oddílů jsou letní tábory trvající nejméně dva až tři týdny. Na nich se skauti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. V roce 2002 proběhlo táborů pro mladých lidí, které vedlo na dospělých. Průměrná cena třítýdenního tábora se pohybovala mezi Kč. SKAUTSKÝ MUZIKÁL Hodonín hostil uměleckou soutěž v divadle, tanci a zpěvu Skautský muzikál. Soutěžní skupinky až osmi dětí si připravily patnáctiminutové muzikálové vystoupení na libovolné téma. Scénář mohl být převzatý i vlastní, objevila se tedy parodie na Foglarovy Rychlé Šípy, klasický příběh Vinnetouův, ale i hororové drama o hraběti Drákulovi a další. ZÁPADOČESKÉ JAMBOREE Přes dva tisíce skautů se účastnilo květnového setkání v Plzni. Kromě dvoudenní masové hry Sever proti Jihu se všichni zapojili i do dalších programů od živé dámy přes stavbu krabicové věže až ke koloběžkovým závodům. Téměř nepřetržitě probíhala pódiová představení na Výstavišti a nechyběl slavnostní průvod městem. POLIBEK MŮZY A MIKULÁŠSKÝ SEMINÁŘ Každoročně se na začátku prosince koná velké setkání skautské mládeže v Praze. Začíná společenským večerem, na kterém se vyhlašují výsledky soutěže v umělecké tvořivosti Polibek múzy. Celkem se v kategoriích hudba, fotografie, výtvarno, film a literatura sešlo 113 prací. Díla posuzovala odborná porota z řad vysokoškolských pedagogů a umělců. Na druhý den byl připraven blok přednášek a seminářů pod názvem Služba jako životní výzva. Starší skauti měli příležitost setkat se s lidmi, kteří obnovují zdravotní zařízení v Afghánistátnu, provozují romská komunitní centra, zachraňují rozpadlé kostely apod., a měli příležitost se dovědět, jak je možné se zapojit do podobných aktivit. Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných družinových a oddílových schůzkách, jedno a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. V roce 2002 bylo registrováno na 1985 oddílů, působících ve všech krajích České republiky.

12 dospělí ve skautingu

13 GEMINI 10 >11 Vůdcovský lesní kurz Gemini Castor připravuje budoucí vůdce skautských oddílů na jejich činnost. V závěru kurzu účastníci skládají tzv. vůdcovské zkoušky ve dvanácti oborech, jako je organizace a právo, příroda a ekologie, metodika, pedagogika či např. táboření. Mimo tuto odbornou část Gemini pracuje také s prožitkovou pedagogikou, duchovními programy či službou pro společnost a sociálně znevýhodněné skupiny. JANINKA A VLČÁCKÁ LESNÍ ŠKOLA Lesní škola Janinka prohlubuje znalosti skautských vedoucích, kteří se věnují nejmladší věkové kategorii děvčat světluškám. Souběžně s ní probíhá na stejném místě také Vlčácká lesní škola, která se zaměřuje na práci s vlčaty, tedy nejmladšími chlapci. V letošním roce se účastníci věnovali zejména práci s knihami Broučci a Knihy džunglí, kterými je činnost těch nejmladších motivována. LESNÍ ŠKOLA VODNÍCH SKAUTŮ Pracovním víkendem na stanici pro záchranu vyder a dravců v Pavlově začala Lesní škola vodních skautů. Pod vedením devítičlenného instruktorského týmu se jednadvacet účastníků připravovalo ke složení kapitánských zkoušek předepsané kvalifikace pro vedoucí vodáckých oddílů. Přednášky doplňovala řada praktických programů (potápění v lomech u Lipnice nad Sázavou, střelba z obřích luků), prožitkových a kulturních aktivit. SKAUTSKÁ UNIVERZITA V PARDUBICÍCH Skautská univerzita je shrnující název pro vzdělávací cyklus přednášek, besed, výstav a dalších programů určených dospělým skautům, který se koná v Pardubicích. Studenti se schází zhruba pětkrát do roka v historickém přednáškovém sále Východočeského muzea na pardubickém zámku. V tomto roce např. PhDr. Jiří Pilka představil hvězdy české hudební historie, Jaroslav Pavlíček debatoval s návštěvníky o cestách po Antarktidě a PhDr. Václav Břicháček povídal o netradiční pedagogice na počátku třetího tisíciletí. Každý přednášející obdrží na památku logo univerzity z pravého perníku. Na činnosti Junáka se v roce 2002 podílelo dospělých. Část pracuje přímo u oddílů jako vůdcové či jejich zástupci. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky čekatelskou a vůdcovskou, zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Další významnou skupinu tvoří oldskauti skauti, kteří jsou stále členy Junáka, přestože se do práce s mládeží aktivně nezapojují. Mají vlastní program přizpůsobený svým potřebám a pomáhají organizaci.

14 světové skautské jamboree

15 Představte si ten největší stanový tábor na světě. Malé město se třiceti tisíci obyvateli. Nechybějí nemocnice, banky, prádelny, restaurace, půjčovna kol, kavárny. Obyvatele pocházející ze sto padesáti zemí oblečte do košil pískové nebo khaki barvy s nezbytným šátkem kolem krku, na obličeje vykreslete nesmrtelný úsměv. A máte jamboree. 12 >13 Pětasedmdesát českých skautů si s sebou na cestu do Thajska přibalilo kromě křížal, vánočního pečiva a hanáckých krojů také dopis od skauta, prezidenta Václava Havla, ve kterém mimo jiné stálo: Jsem přesvědčen o tom, že skauting, toto největší celosvětové hnutí mladých lidí, je přímo předurčen k tomu, aby své členy učil chápat globální rozměr života na zemi. Máte totiž možnost se navzájem nejen obohacovat zkušenostmi s praktickými dopady rozporuplného vývoje dnešního světa, ale i společně hledat cesty ke sbližování lidí rozmanitých kultur, duchovních tradic a civilizačních okruhů. Největším hitem mezi skauty z Evropy byl stan Bangladéše, kde bylo možno nechat si přírodní henou na tělo nakreslit cokoliv. Asiaté si zase oblíbili zdobení českých kraslic a paličkování. Skauti z Ghany a Beninu byli u vytržení z lyží. Norská výprava půjčovala ve své bambusové chýši zdarma přezkáče i kvalitní sjezdovky. Na sluníčku bylo přes čtyřicet stupňů, ale po cestě si s úsměvem kráčel Afričan na lyžích. Jamboree je prostě továrna na splnění snů. Kdo si chtěl sáhnout na slona nebo tygra, vyrazil do jednoho z blízkých národních parků. Bloudění s kompasem v džungli? Žádný problém. V nabídce atrakcí byla i jízda na voru, potápění pod útesem, windsurfing nebo veslování na gondole. Podmínkou bylo, že jste vše prožívali společně s lidmi z jiných zemí. Třicet tisíc skautů ve věku 14 až 17 let ze 150 zemí světa se na jamboree v Thajsku dokázalo domluvit. Společně vytvořili silný koncentrát upřímné, nestresové nálady. V jednom ze stanů, ve kterém se skauti scházeli a jenž nesl název Mír, se diskutovalo také o tom, jak mohou v dnešní době lidé spasit svět. Sedmnáctiletý skaut David z Říma říká: Nemá podle mě cenu diskutovat o globálních tématech, jako je světový mír, hlad nebo terorismus. Nikdo z nás nezachrání celý svět. Nejdříve musíme zachránit sebe. A můžeme začít tím, že tu skvělou atmosféru na jamboree, schopnost komunikovat klidně s kýmkoliv, přeneseme do našich obyčejných dnů, až se vrátíme domů. (z článku Petra Vavroušky pro týdeník Reflex) Jamboree je indiánským slovem vyjadřujícím slavnost a hry většího počtu spřízněných lidí, kteří přišli z různých stran. Každé čtyři roky se setkávají zástupci skautů a skautek z téměř všech zemí světa, aby společně po dobu deseti dnů tábořili, pracovali, soutěžili, sportovali a navázali přátelství na celý život. Jamboree je symbolem mezinárodního rozměru skautingu. Hnutí, které dnes působí ve 214 zemích světa a čítá téměř čtyřicet milionů členů. 20. světové Jamboree se uskutečnilo od do v thajské provincii Chonburi, na přímořské pláži Sattahip.

16 skauting a společnost

17 HŘIŠTĚ Z VÍČEK 14 >15 Víčka od PET lahví sbírali skauti a skautky v celé republice. Například na Havlíčkobrodsku se díky spolupráci s lidmi ze škol a podniků podařilo sesbírat kg. Firma Transform a. s. víčka roztavila a přetvořila na díly, ze kterých skauti po nutných terénních úpravách smontovali dětské hřiště na pozemku speciální školy pro hendikepované děti. Výsledkem 400 hodin práce členů středisek Pohled a Havlíčkův Brod je domeček s lavičkami, bytelné pískoviště, minigolf, prohazovací medvěd, žába a šašek, maxidomino, tangram a stavebnice. POVODNĚ Desítky oddílů, lesních kurzů a škol přerušily prázdninovou činnost a vydaly se pomáhat zaplaveným oblastem. Přímo při záplavách skauti pomáhali s evakuací lidí, půjčovali lodě a vybavení, v pražské Městské knihovně pomáhali zachraňovat vzácné tisky. Když voda opadla, začali vyklízet zabahněné sklepy, vynášet zničený nábytek, strhávat omítky. Jiní pomáhali při péči o evakuované občany nebo pořádali tábory pro děti ze zatopených oblastí. C HARITATIVNÍ AKCE Junák dlouhodobě spolupracuje na uskutečňování charitativních projektů. Uspořádáním sbírky v rámci dne otevřených kluboven se zapojil do akce Pomozte dětem, kterou pořádá NROS a Česká televize. A vybral ,10 Kč. Pod názvem Kapka 2002 se uskutečnila sbírka na benzinových pumpách, při níž skauti myjí skla aut. Výtěžek akce ,80 Kč jde na podporu dárcovství kostní dřeně. V září proběhl Den dobré vůle, při kterém skauti nabízejí kolemjdoucím za dobrovolný příspěvek červená srdíčka do klopy. Vybrali tak celkem Kč. Před Štědrým dnem skauti roznášejí a rozvážejí světlo zapálené v Betlémě jako symbol dobré vůle a naděje. MATIČNÍ Dvacet mladých lidí strávilo několik prázdninových dní mezi Romy v Matiční ulici v Ústí nad Labem. Připravili si kulturní a sportovní programy pro místní děti zpívali s nimi romské i české lidové písničky, zkoušeli tanečky i divadlo, kreslili, vyráběli, sportovali a hráli hry. Každý den přišlo kolem šedesáti dětí. Rodiče obvykle stáli opodál, ale výjimečně se ke skautům přidali, povídali a hlavně hráli na kytary a zpívali. Mimo tradičního oddílového programu se členové Junáka zapojují do podniků pro veřejnost nebo je přímo pořádají. Patří sem různé dobročinné sbírky či pomoc při programech typu Dětský den.. I samotné oddíly či střediska Junáka pořádají především pestrá odpoledne her, mnohdy i skautské výstavy či dny otevřených dveří. Na celostátní úrovni se Junák snaží ovlivňovat politiku a smýšlení veřejnosti, pokud jde o děti a mládež. V roce 1998 se proto stal zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.

18 devadesát let českého skautingu

19 DEN OTEVŘENÝCH KLUBOVEN 16 >17 O prvním dubnovém víkendu se otevřely dveře 320 skautských kluboven po celé republice. Příchozí si mohli prohlédnout výrobky ze schůzek a táborů, upomínky na závody, fotky, kroniky. Některé oddíly promítaly videofilmy nebo připravily pro návštěvníky hry a soutěže. Přes špatné počasí se do skautských kluboven přišlo podívat několik tisíc dětí a dospělých. VÝPRAVY ZA DOBRODRUŽSTVÍM Jen pár metrů od ruchu velkoměsta se návštěvníci ocitli v Zemi nikoho, na amerických prériích, na rozbouřených oceánech a tichomořských ostrovech. V galerii Tvrdohlaví v paláci Lucerna na Václavském náměstí byla v červnu k vidění víc než stovka originálů ilustrací dobrodružných knih. Největší zájem budilo asi třicet obrazů Zdeňka Buriana zapůjčených většinou z Památníku národního písemnictví. UKÁZKOVÉ SKAUTSKÉ TÁBORY Táborovou jídelnu, tři malovaná týpí, můstek, bránu, táborový kruh s totemy a kuchyňské ohniště, kde zruční skauti a skautky vařili guláš, bylo možné v červnu spatřit uprostřed Prahy. Jeden tábor vyrostl v ZOO a druhý na Střeleckém ostrově. Příchozí mohli navštívit keramickou dílnu, vyzkoušet si batiku, lasování, korálkování a drhání, výrobu lakrosek apod. V zoologické zahradě navíc proběhla velká skautská hra. TRUHLA POKLADŮ Pod tímto názvem nacházeli mladí čtenáři v časopise Skaut-Junák desetidílný seriál zaměřený na historii skautingu a sběratelství. Každá část ústila v nějaký úkol, který měl vzbudit zájem o historii. Byly to úkoly, které měly zprostředkovat setkání skautských generací zjisti, kdo z tvých předků byl skaut, vypátrej nejstaršího skauta ve tvém městě, kdy byl založen první oddíl, která je vaše nejstarší kronika atp. Plnění úkolů bylo bodováno a nejúspěšnější hledače čekala pravá truhla s pokladem. Oslavy 90 let českého skautingu V létě roku 1911 navštívil středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík Anglii a seznámil se tam se skautingem. Ihned po návratu začal uskutečňovat první pokusy s družinou chlapců a překládat příručku zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella Scouting for Boys. V létě 1912 završil své průkopnické snahy uspořádáním prvního tábora v Orlovských lesích nedaleko Lipnice. Devadesáté výročí si Junák připomenul množstvím akcí a vydáním několika publikací a CD.

20 zpráva o hospodaření

21 Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 18 >19 Junák svaz skautů a skautek ČR je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizace je řízena ústředními orgány Náčelnictvem Junáka, Výkonnou radou Junáka, Rozhodčí a smírčí radou Junáka a Ústřední revizní komisí Junáka. Úkolem Junáka, jako celku, je podpora činnosti a její rozvoj v celém hnutí a jeho zastupování při jednání s orgány státní správy, veřejností, zahraničím a dalšími subjekty. Junák, jako celek, vede podvojné účetnictví. Organizační strukturu Junáka tvoří kromě Junáka jako celku dále vyšší organizační jednotky zřízené zpravidla na úrovni krajů či okresů, základní organizační jednotky, které sdružují jednotlivé členy organizace, a zvláštní organizační jednotky. Všechny organizační jednotky Junáka svazu skautů a skautek ČR jednají svým jménem od svého vzniku, mají svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele, zpravidla vedou jednoduché účetnictví. Hospodaření Junáka ovlivnil v roce 2002 pokračující pokles dotací ze státního rozpočtu. Významnou akcí, která zasáhla do ekonomických výsledků, byla účast výpravy na skautském jamboree v Thajsku s náklady dosahujícími téměř 3 miliónů Kč. Na straně výnosů se promítly mimořádné jednorázové výnosy související s prodejem majetku ve výši přes 1,2 miliónu Kč. VÝROK AUDITORA Roční účetní závěrka účetní jednotky Junák svaz skautů a skautek ČR je sestavena na základě účetnictví, které bylo vedeno v souladu s právními normami, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2002, a Opatřením Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č. j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 ve znění Opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/77 225/2001 ze dne 7. prosince Účetní závěrka, podle mého názoru, zobrazuje ve všech významných ohledech majetek, závazky, vlastní jmění občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR k , výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky bez výhrad. V Praze dne ing. Jan Zeman, auditor osvědčení č o zápisu do Seznamu auditorů KA ČR Přílohy Úč. NO 1-01 Rozvaha k Úč. NO 2-01 Výkaz zisků a ztráty k Úč. NO 3-01 Příloha k účetní závěrce

22 ROZVAHA (V TIS. Kč) aktiva k k k pasiva k k k nehmotný majetek základní jmění hmotný majetek fondy organizace majetkové podíly zisk běžného roku zásoby závazky hotovost a ceniny ostatní pasiva běžné účty pohledávky ostatní aktiva opravné položky VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V TIS. Kč) NÁKLADY NA PROVOZ KANCELÁŘE, ZPRAVODAJŮ A ODBORŮ (V TIS. Kč) výnosy rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2000 rok 2001 rok 2002 členské příspěvky mzdy a pojištění tržby služby dary a granty nájmy a související služby úroky materiál ostatní výnosy vybavení výnosy akcí a projektů pod ústředím opravy dotace ze státního rozpočtu telefonní poplatky, poštovné celkem výnosy cestovné tuzemské cestovné zahraniční náklady propagace provoz kanceláře, zpravodajů a odborů reprezentace a občerstvení akce a projekty pod ústředím odpisy zahraniční členské příspěvky prodané zboží poskytnuté příspěvky tvorba účelových fondů příspěvky na skautské časopisy ostatní náklady příspěvky na vydání skautských publikací opravné položky dotace pro nižší organizační jednotky celkem náklady náklady celkem zisk běžného roku

23 dotace ze státního rozpočtu výnosy akcí a projektů pod ústředím ostatní výnosy úroky dary a granty tržby členské příspěvky dotace pro nižší organizační jednotky příspěvky na vydání skautských publikací příspěvky na skautské časopisy poskytnuté příspěvky zahraniční členské příspěvky akce a projekty pod ústředím provoz kanceláře, zpravodajů a odborů 20 >21 výnosy ústředí Junáka náklady ústředí Junáka mzdy a pojištění služby nájmy a související služby materiál vybavení opravy telefonní poplatky a poštovné cestovné tuzemské cestovné zahraniční propagace reprezentace a občerstvení odpisy prodané zboží tvorba účelových fondů ostatní náklady opravné položky tábory, akce pro děti, zahraniční spolupráce opravy a údržba kluboven a základen, údržba majetku projekty a aktivity ústředí činnost nižších jednotek vzdělávání vedoucích náklady na provoz kanceláře, zpravodajů a odborů použití dotací PROJEKTY PODPOŘENÉ Z DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU (V TIS. Kč) Titul Náklady projektu Dotace provozní náklady kanceláře, zpravodajů a odborů provozní náklady nižších jednotek opravy základen, kluboven, obnova vybavení tábory volnočasové aktivity celostátní akce příprava činovníků Junáka zahraniční výměnné pobyty celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem Ministerstvo životního prostředí celkem dotace ze státního rozpočtu

24 SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ JUNÁKA Náčelnictvo Junáka / National Board náčelník CHK / Chief Scout Zdeněk Prančl náčelní DK / Chief Guide Ing. Hana Vogeltanzová místonáčelník CHK Mgr. Jiří Zikmund místonáčelní DK Jindra Kozáková člen NJ Luboš Hejna člen NJ Ing. Václav Obadálek člen NJ Mgr. Jiří Kučera člen NJ Aleš Cepek -od března 2002 členka NJ Mgr. Lada Dudková členka NJ Bc. Markéta Vránová členka NJ Ing. Anežka Skočíková náčelník OS Ing. Arch. Ivo Slavíček místonáčelní OS Jiřina Adeeová hlavní kapitán vodních skautů Mgr. Vladimír Cvrček Zástupci krajů v náčelnictvu Junáka / Regional representatives in the National Board Pražský kraj A.B.S. Michal Žák Středočeský kraj Jaromír Kupr Jihočeský kraj Ing. Zdeněk Urban Plzeňský kraj Eva Česáková Karlovarský kraj Zdeněk Sedlák Ústecký kraj Zbyněk Nejezchleba Liberecký kraj Mgr. Karla Švehlová Královehradecký kraj Jana Malá Pardubický kraj Zbyněk Jiroušek Kraj Vysočina Ing. Ondřej Kozub do dubna 2002 Ivo Zita Jihomoravský kraj T.G.M. Petr Gabriel Olomoucký kraj Radek Loska Zlínský kraj Ing. Jiří Schneider Moravskoslezský kraj Lubomír Lukeš do listopadu 2002 Mgr. Jan Píšala Výkonná rada Junáka / Executive Council Starosta / Chairman Ing. František Šmajcl 1. místostarosta Mgr. Bedřich Horný 2. místostarosta JUDr. Jiří Navrátil hospodářský zpravodaj Bořek Slunéčko zpravodaj pro komunikaci Roman Šantora zahraniční zpravodaj Pavel Trantina do člen NJ zpravodaj pro vnější vztahy Ing. Josef Výprachtický zahraniční zpravodajka Petra Babováková do člen NJ zpravodajka pro výchovu činovnic Jana Dubská a činovníků Rozhodčí a smírčí rada Junáka / Arbitration and Reconciliation Council předseda RSRJ / Chairman Mgr. Petr Mikeš místopředseda RSRJ Jiří Lukšíček člen RSRJ Pavel Döllinger člen RSRJ Bc. Jan Stejskal člen RSRJ RNDr. Tomáš Řehák Ústřední revizní komise Junáka / Central Revision Committee předsedkyně ÚRKJ / Chairman Ing. Jaroslava Pešková místopředsedkyně ÚRKJ Radka Štěpánová členka ÚRKJ Lenka Baďurová členka ÚRKJ Mgr. Žaneta Lišková členka ÚRKJ Oldřiška Skočíková člen ÚRKJ Svatopluk Čech člen ÚRKJ Karel Hoder Zaměstnanci Kanceláře ústředí Junáka / Headquarters employees Pavel Trantina od Petr Řebíček CS Ing. Josef Výprachtický David Beneš CS do Lenka Šablová Bořek Slunéčko Ludmila Kapešová, DiS Bc. Jan Stejskal Bc. Jaroslav Jičínský Zuzana Konečná Ing. Martin Král CS od Jana Hořáková David Yilma CS od Pavel Hřebík CS

25 Děkujeme všem státním institucím, obcím, společnostem i jednotlivým osobám za jejich spolupráci, radu, pochopení či finanční pomoc, které nám pomáhají v naplňování poslání naší organizace. 22 >23 Za finanční podporu děkujeme následujícím organizacím a subjektům: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvu životního prostředí ČR CZ.NIC, z. s. p. o. České radě dětí a mládeže European Scout Centenery Fund Generali Pojišťovně, a. s. Hewlett-Packard s. r. o. Nadaci VIA Seskupení dětských a mládežnických organizací Transformu a. s. Lázně Bohdaneč Václavu Čermákovi Za podporu účasti české výpravy na jamboree v Thajsku děkujeme: ČEDOK a. s. FAM s. r. o. Faulhammer, s. r. o. GYP LOGISTICS, s. r. o. Petru Mikešovi Naše poděkování dále patří všem, kteří nám poskytli cenné rady, osobní podporu a vyšli vstříc našim potřebám: V roce 2002 to byli především: AMI Communications, Arcadia Praha, Česká televize, Euro RSCG New Europe, Galerie Tvrdohlaví, Glaverbel Czech, MEDIAN, Památník národního písemnictví, Studio Najbrt, Symbio Digital. Josef Bláha, František Čálek, Marek Hlavica, Jaroslav Holub, Jakub Hynek, Ondřej Kavan, Ladislav Kopecký, Václav Marhoul, Jiří Mikeš, Pavel Novák, Jiří Stegbauer, Jan Šícha, František Ulč. Mediální podpora: ACTUAL AVER CZ, Country rádio, Český rozhlas 1 Radiožurnál, EuroAWK, Pražská informační služba, Renkar, Seznam.cz. Poděkování patří také všem našim členům a organizačním jednotkám, které přispěly střediskům postiženým srpnovými povodněmi.

26 We are a fellowship, where HONOUR, FRIENDSHIP, GENTILITY, ABILITY, NON-SELFISHENESS and COURAGE have always been the highest and most respected values. (from the Mission statement of Junák) SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT 2002 With its members Junák - Association of Scouts and Guides of the Czech Republic is the largest civic association of children and youth in the country. At the same time it is a member of the World Organisation of the Scout Movement (WOSM) and World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). It operates in accordance with their missions, principles and methods. It is also a member of the organisation of adult Scouts and Guides called the International Scout and Guide Fellowship (ISGF). Junák was established in 1911 and was prohibited three times by totalitarian regimes and thereafter always renewed. The mission of Junák is to support the development of children and young people s personalities, their spiritual, moral, intellectual, social and physical abilities, so during their whole lives they can be prepared to fulfil their duties to themselves, to others, to God, to nature and to the whole of human society in the spirit of the principles set up by the Founder of the Scout and Guide Movements. Main activities on the national level in 2002 Every year a big national competition of packs/sixes (small groups of the youngest members - Cub Scouts or Brownie Guides) takes place, beginning at the district and ending at national level. In 2002 the Race of Cubs and Brownies took place. Besides that another competition in drama called Theatre Six was organized. A similar activity for Scout/Guide category Scout and Guide Musical brought together teams of skilled amateur actors and singers. Also, three regional jamborees were held in Western and Eastern Bohemia and in Silesia. The beginning of December is always expected by Rangers and Rovers with a great interest a national meeting for this older youth age category takes place in Prague. It begins on Friday with a social evening where results of an artistic competition in music, photography, plastic art, movie and literature are announced. Saturday is devoted to a thematic seminar, in 2002 with a theme Service as a challenge for life. A ball traditionally closes the meeting on Saturday evening. Summer camps in the Czech Republic usually last 2-3 weeks, in 2002 there were camps for young participants, lead by adults. As in the previous years, a lot of leadership courses, wood badge courses and training activities were organized (32) for more than four hundred people. Many of these courses, held in the second half of August, had to change their place and programme in 2002; the participants went to help in the areas affected by the terrible floods. Thousands of our members were prepared when the country needed them. Many Scout and Guide groups lost their clubrooms and property during the disaster and they are grateful for the support received also from our brothers and sisters from Canada, Estonia, Denmark, Ireland, Netherlands and Norway. As a widely trusted organization, Junák is active in many charity activities and projects, such as charity collection Help the children ( CZK collected by Scouts and Guides), Drop of blood ( CZK collected) supporting the donors of ossuary marrow and a Day of Good Will ( CZK collected). Bethlehem Peace Light was distributed by members of Junák traditionally around the country before Christmas. The main environmental project arrived at its final stage. In 2001 Czech Scouts and Guides collected over 16 millions plastic bottle lids. The material was melted and formed into panels and in 2002 Rangers and Rovers built the first two children s playgrounds from them. During the first April weekend 320 Scout and Guide clubrooms all around the country opened their doors to thousands of visitors to show them Scout/Guide activities. At the same time the largest charity collection activity was organized in the clubrooms as a part of Help the children project. In 2002 Czech Scouts and Guides celebrated 90 years since the establishment of the first Scout association in the Czech Lands. Many activities and the publishing of several printed materials and CDs commemorated it. In particular Junák organized a month long exhibition of children s adventurous book illustrations and two sample camps one in the Prague ZOO and the other on a river island in the centre of Prague. At the end of the year, a contingent of 67 members successfully represented Junák and the Czech Republic at the 20th World Scout Jamboree in Thailand.

...na planetě zvané Skauting

...na planetě zvané Skauting ...na planetě zvané Skauting výroční zpráva > annual report > 2005 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR na planetě zvané

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Výroční zpráva 2012 Annual report 2012 Stalo se v roce 2012 2 Při 10. ročníku říjnové sbírky Postavme školu v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Vliv organizovaných činností (skauting) ve volném čase na rozvoj zájmů mládeže (regionální výzkum)

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013 INEX SDA výroční zpráva za rok 2013 INEX Sdružení dobrovolných aktivit Obsah Slovo na úvod 3 Obecné informace o sdružení 4 Organizační struktura INEX SDA 4 Milníky v historii INEX SDA 5 Kde nás najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NÁRODNÍ RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM STÁTU. Milí přátelé, vy ze sdružení dětí

Více

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

Více

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o YMCA 4 Co je YMCA 5 Popis činnosti 6 Mezinárodní aktivity 7 YMCA Braník 8 Brno 9 Černilov 10 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 Obsah Slovona úvod 2 Obecné informaceo sdružení 3 Organizační struktura INEX - SDA 3 Milníky v historii INEX - SDA 4 Kde nás najdete 5 Vysílání dobrovolníků do zahraničí 6

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě 1996 získáváme Doubravku, naše nové středisko u Chotěboře na Vysočině; v následujících

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. YMCA v České republice. Jindřichův Hradec Open. Braník. Co je YMCA? Děčín. Partneři děkujeme. Praha Olomouc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. YMCA v České republice. Jindřichův Hradec Open. Braník. Co je YMCA? Děčín. Partneři děkujeme. Praha Olomouc. Letohrad Jindřichův Hradec Open Děčín Praha Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Finanční zpráva Kluby Co je YMCA? Braník Partneři děkujeme T. S. Polička Ústí nad Labem DAP 2004 Husinec YMCA v České republice Znojmo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: Pedagogiky a psychologie Vychovatelství Pedagogika volného času NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Více

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA O Sdružení Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Program regenerace městských památkových rezervací (MPR)

Více

Zpráva o činnosti 2013. Mít život ve svých rukou

Zpráva o činnosti 2013. Mít život ve svých rukou Zpráva o činnosti 2013 Mít život ve svých rukou OBSAH Jeden z řady článků informující o práci Českého západu

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více