SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI"

Transkript

1 MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝSVĚT prosinec 2013 leden 2014 ročník 51, číslo 5 MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH JUNÁK A FINANCE POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI

2 TÉMA ČÍSLA: (PŘEČTĚTE SI VÍCE NA STR ) JUNÁK A FINANCE Téma čísla se zabývá hospodařením středisek i celého Junáka. Podívejte se v přehledných infografi kách na některé zajímavé údaje vypovídající o tom, jak Junák i střediska hospodaří. KOLIK VYBEROU STŘEDISKA NA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVCÍCH ZA ROK? více než 100 tisíc Kč 15 středisek tisíc Kč 20 středisek tisíc Kč 24 středisek tisíc Kč 58 středisek tisíc Kč 47 středisek tisíc Kč 87 středisek 5 10 tisíc Kč 77 středisek 0 5 tisíc Kč 77 středisek o Kč či méně 62 středisek KOLIK ZÍSKAJÍ STŘEDISKA NA GRANTECH A DOTACÍCH ZA ROK? (DATA Z ROKU 2012) více než 400 tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč 0 30 tisíc Kč 4 střediska 11 středisek 21 středisek 80 středisek 127 středisek 94 středisek 130 středisek NÁKLADY JUNÁKA V ROCE Dotace pro nižší organizační jednotky Provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí Akce a projekty pod ústředím Příspěvky na činnost TDC Náklady na prodaný nemovitý majetek Náklady na prodej cenných papírů Ostatní Celkové náklady 26,7 milionu Kč 11,5 milionu Kč 5,5 milionu Kč 3,4 milionu Kč 3 milionu Kč 2 milionu Kč 1,1 milionu Kč 53,2 milionů Kč Zdroj: SkautIS, Výroční zpráva Junáka 2012 TÉMA

3 VYCHOVÁVAT. VYDĚLÁVAT? To, že je výchova páteří skautingu, asi nikdo nezpochybňuje. Setkali jsme se ale s názory, že v podpůrných oblastech jako je například hospodaření, máme stále ještě rezervy. A přitom je jasné, že bez materiálního zázemí se ani skautská činnost moc vyvíjet nedá. Proto jsme se v tomto čísle zaměřili na to, jak si v oblasti financí a majetku jako skauti vedeme. Zajímalo nás, jak hospodaří naše střediska i celá organizace jako celek. Pohled doplňuje představení Kateřiny Hrdličkové Matýska v rubrice Funkce, která se s nadšením pustila do střediskového i okresního hospodaření a historická sonda o tom, jak se vyvíjela naše soběstačnost, jak jsme si v minulosti hledali prostředky na činnost a jak to děláme dnes. Doufáme, že i vás číslo zaujme. A příště se můžete těšit na téma, které se bude točit kolem připravované strategie Junáka. Pěkné čtení i prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku přeje Julča OBSAH JUNÁK A FINANCE 2 Úvodník VYCHOVÁVAT. VYDĚLÁVAT? 3 Já a skauting ZPRÁVY 4 MYSLEME NA BUDOUCNOST 6 KALEIDOSKOP 7 CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ 8 ZMĚNA NÁZVU ORGANIZACE? 10 MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH 12 PO MALÝCH KRŮČCÍCH BLÍŽ A BLÍŽ 13 KDE NAJÍT ŠKOLU PRO ŽIVOT? 14 DOBRÝM BÝT A JINÉ BLAŽIT SKAUTSKÁ SOBĚSTAČNOST: Z NOUZE CTNOST ČI VÝCHOVNÝ ZÁMĚR? 18 Téma SKAUTSKÝ SVĚT Ke spolupráci můžete psát na Do hodnocení časopisu se můžete zapojit na webu nebo na magazín pro skauty a jejich příznivce SKAUTSKÝ SVĚT magazín pro skauty a jejich příznivce ročník 51, číslo 5 vychází 5 ročně registrační číslo MK ČR E 8386, ISSN Předplatné zajišťuje SEND Předplatné s.r.o. Pro registrované členy Junáka je předplatné nově řešeno v rámci nové on-line registrace. Více na Vydavatel Tiskové a distribuční centrum Junáka Senovážné nám. 24, Praha 1 IČ: tel.: Spolupracovníci Václav Zeman Šík, Ladislav Pelcl Bilbo, Filip Hlavinka Mukóki, Kateřina Anna Šrubařová Kašpra, Stanislav Míka Standa, Slavomil Janov Nashville, Jitka Radkovičová Tiki, Petr Ráček Rak a Jana Klímová (korektury) Šéfredaktorka Julie Dominika Potůčková (J.) Foto na obálce Vojta Petr Grafická úprava Imagemakers Jitka Turbáková Sazba Jitka Turbáková Tisk POLYGRAF, s.r.o. Předplatné SEND předplatné s. r. o. tel.: , SMS: Uzávěrka dalšího čísla bude JUNÁK A FINANCE 20 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ JE UŽITEČNÉ 25 Zaměřeno na osobnost O SETKÁNÍ 26 INSPIRACE ŽIVLY: OHEŇ 28 POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI 30 UČIT SE BÝT (DOBRÝM) RODIČEM 34 ÚVODNÍK OBSAH

4 ZPRÁVY Z JUNÁKA 4 Bylo spuštěno přihlašování na Jamboree 2015 Na přelomu července a srpna 2015 se uskuteční v pořadí již 23. světové skautské setkání Jamboree. Hostitelskou zemí tentokrát bude země vycházejícího slunce, tedy krásné, moderní a pro nás vzdálené Japonsko. Jako každé čtyři roky, i tentokrát Junák na setkání vyšle také český kontingent, aby reprezentoval náš stát i organizaci. Užší tým kontingentu již nyní pracuje na přípravách výjezdu a dává dohromady vše potřebné. Celkem se na Dálný východ podívá na sto českých skautů a skautek. Japonsko a Jamboree jsou také skvělým prvkem do oddílového programu, ať už jako motivace k činnosti, či téma na celoroční hru. Nadchnou se i vaši členové a vydají se na světové skautské setkání? Pokud chceš vědět víc, podívej se na Náčelnictvo jednalo o Skautském institutu SI ABS a ukládání dokumentů Junáka Na zářijovém jednání členové Náčelnictva jednali o tom, jak bude Junák dále nakládat se svými dokumenty a jak bude dál fungovat Skautský institut A. B. Svojsíka. Materiál, který připravila pracovní skupina SI ABS, VRJ a projektu Skautské století, navrhl tři možnosti dalšího řešení situace: varianta A veškeré dokumenty budou uloženy v archivech Junáka, varianta B spolupráce se státními archivy, varianta C zrušení SI ABS (veškeré dokumenty Junáka jsou ukládány ve státních archivech). Náčelnictvo zvolilo variantu A a souhlasilo s navrženým plánem činnosti a rozpočtem SI ABS, který se bude o dokumenty Junáka i nadále starat. Miloš Říha Šípek byl jmenován ředitelem Skautského institutu. Smyslem Skautského institutu je pečovat o paměť skautingu. Chceme ji uchovat, zpřístupňovat kritickému bádání a hledat v ní inspiraci pro činnost skautského hnutí. Již teď existuje celá řada výstupů. Na portálu byl publikován dvoustý příběh pamětníka, programový tým objíždí vzdělávací kurzy se zážitkovými workshopy. Probíhá cyklus Skautská vize, ve kterém si povídáme s různými osobnostmi. Skautský archiv a knihovna jsou po domluvě přístupné k bádání. Co nejdříve chceme dostat všechny aktivity nově vzniklého institutu do vzájemného souladu a nabídnout nové zajímavé výstupy a možnosti zapojení se. Chystáme například soutěž pro studenty o nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci na skautské téma. Pokud vás Skautský institut zajímá, neváhejte se nám ozvat! říká k činnosti institutu Šípek. Junák má novou výchovnou kategorii Benjamínci Členové Náčelnictva na zářijovém jednání také rozhodli o vzniku nové výchovné kategorie v Junáku. Budou ji představovat předškoláci ve věku 5 7 let (předškolní věk až první třída) a bude se jmenovat Benjamínci. Náčelnictvo uložilo VRJ vytvořit pro tuto výchovnou kategorii programovou a metodickou podporu a zajistit její začlenění do organizační struktury Junáka. Náčelnictvo také projednalo materiál o rodinném skautingu. Z jednání vyplynulo, že Náčelnictvo toto téma podporuje a uložilo VRJ zrealizovat některé návrhy, které materiál obsahoval. Jde například o změnu v Organizačním řádu Junáka, která by umožnila, aby se již v roce 2014 mohly v Junáku registrovat Kluby rodinného skautingu jako zvláštní podtypy klubu dospělých. Tyto kluby musí mít minimálně čtyři členy a jejich vedoucí minimálně čekatelskou zkoušku. V plánu je také vytvořit webovou stránku zaměřenou na rodinný skauting, která bude sloužit ke vzájemnému kontaktu a k výměně zkušeností. Junák se zapojil do Týdne pro inkluzi V týdnu od 4. do 10. listopadu se na řadě míst celé republiky konaly v rámci Týdne pro inkluzi akce podporující zapojování žáků se znevýhodněním do běžných škol a volnočasových aktivit. Letos poprvé se k nim přidaly i akce skautů. V pondělí 4. listopadu mohli zájemci během odpoledne navštívit řadu programů o tématu inkluze v neformálním vzdělávání a volnočasových aktivitách v pražské Galerii Langhans. Byly mezi nimi i programy připravené skauty z odboru Skauting pro všechny. Šlo například o program o práci s dětmi s ADHD v oddílech, představení dobrých praxí z poradenství nebo představení Junáka v rámci Jarmarku organizací působících v neformálním vzdělávání. JÁ A SKAUTING ZPRÁVY

5 Výstava 95 let pošty českých skautů V září připravil Klub skautských sběratelů Junáka ve spolupráci s Poštovním muzeem Praha jedinečnou výstavu u příležitosti 95. výročí Pošty českých skautů. Na výstavě byly k shlédnutí kromě známek, fotografie, dokumenty, deníky, opaskové přezky odznaky, vyznamenání, aj. Bylo zde možné vidět i zásilky legendární skautské kurýrní služby, kterou skauti provozovali během vzniku Československa v roce Asi stovka skautů a několik skautek v kroji a s legitimací v ruce měli přístup na všechna důležitá místa. Zásilky a vzkazy doručovali pěšky, tramvají, na kolech i motocyklech a opatřovali je modrými 10 haléřovými nebo červenými 20 haléřovými známkami, razítky a podpisem kurýra. Šlo o vůbec první československé známky v poštovním styku, šlo o první známky, kde se objevuje český lev a zároveň to byly první známky na světě se skautskou tématikou. Výstavu bylo možné navštívit v pražském Poštovním muzeu do 17. listopadu. Více na POZVÁNKY Zveme vás na XXIV. Skautský seminář ELŠ Karel Schwarzenberg, Marek Vácha Orko, Jiří Grygar Dřímal, Jiří Stránský, Miloš Říha Šípek, Marek Baláš Čiča, Mons. František Radkovský, Jiří Zajíc Edy, Katka Lachmanová, Petr Beránek Vlk a další vám budou přednášet a diskutovat s vámi o víkendu ledna 2014 v pražském Salesiánském divadle na XXIV. Skautském semináři Ekumenické lesní školy. Dále pro vás bude připraveno promítání, čajovna, výstava, ubytování, stravování, skautští prodejci atd. Více na Kontakt: Světluškovský lesní kurz 2014 aneb nezůstat pozadu Zveme Tě na další ročník ČLK, který je určen pro všechny, kteří pracují u světlušek. Kurz plný inspirace, zábavy a dobrého jídla. Jarní víkend proběhne , letní část , podzimní víkend a závěrečný víkend Více na Kontakt: Celkový pohled do jedné z výstavních místností (Foto: Martin Krček Jack) Táborová jídelna projekt Skauti z Ústí nad Orlicí se chystají budovat vlastní tábořiště, a to především jídelnu s kuchyní. Rádi by se nechali inspirovat a shání proto projekt táborové jídelny a kuchyně pro cca 50 lidí. Budou vděčni za jakékoliv informace (rozměry, rozměry trámů, atd.) a nápady. Více na 19. Skautský ples Prahy 2 V sobotu 18. ledna se v pražském KD Krakov bude konat tradiční Skautský ples, který pořádá okres Praha 2. K tanci (a samozřejmě i poslechu) hraje živá hudba. Zpestřením večera bude několik pěkných předtančení. Pro netančící (nebo tancem vysílené) je k dispozici občerstvení. Prostě jako každý rok. Více na Kontakt: 5 ZPRÁVY JÁ A SKAUTING

6 MEZINÁRODNÍ: Nové stránky WOSM 6 Na stránkách najdete novou webovou stránku mezinárodní skautské organizace WOSM. Můžete si zde vytvořit svůj vlastní profil a jeho prostřednictvím se podílet třeba i na dalším vytváření těchto stránek. Stránky mají propojovat skauty a skautky po celém světa 24 hodin denně, 365 dní v roce a vytvářet tak nepřetržité online jamboree. Po jednoduché registraci budete moci procházet všechny možnosti, které web nabízí a využívat je pro komunikaci se zahraničními skauty. Web: Proběhl další ročník JOTA/JOTI O víkendu 19. až 20. října proběhl letošní ročník celosvětového jamboree na radiových vlnách a na internetu JOTA/JOTI. Právě na nové stránce našli zájemci 9 speciálních výzev a 20 dalších úkolů. Ty mohli v průběhu víkendu plnit a virtuálně se setkávat se spoustou zahraničních skautů. Speciální aktivitou byl třeba závod Global Torch Race. Jeho cílem bylo co nejrychleji vytvořit co největší on-line shromáždění skautů na světě. 107 mezinárodních týmů z celého světa se snažilo vytvořit co největší skautskou skupinu. Vítězem se stala skupina, která přinesla skautskou pochodeň do co nejvíce států světa. Všechny informace o letošní JOTA/JOTI najdete na: webu: Facebooku: twitteru: MYSLEME NA BUDOUCNOST Autor: Josef Výprachtický José, starosta Junáka Místy bouřlivá diskuze předcházející XIV. Valnému sněmu Junáka se zabývá tématy, z nichž některá jsou pro Junáka, s jeho dlouhou a pohnutou historií, velmi citlivá. Každá změna názvu, loga nebo členství (nejen) v mezinárodních organizacích proto vždy vyvolává spousty emocí. Stejně jako se A. B. Svojsík před sto lety nebál dělat převratné věci a připravoval skauting pro tehdejší mladou generaci, snažme se i my myslet na budoucnost. Skauting je součástí společnosti, která se ať chceme či nechceme neustále vyvíjí a Junák na její proměny musí reagovat. Chápu, že každá změna nás vyvádí z jistot, které jsme znali a zvyků, které v sobě máme zakořeněné. Podobně jako v minulosti nejsou ani dnes navrhované změny samoúčelné, ale mají svá opodstatnění a racionální důvody, které přináší rychle se měnící okolní svět. Při uvažování proto nemysleme na sebe, neohlížejme se zpět do minulosti, ale mysleme na ty, kteří přijdou po nás. A dělejme taková rozhodnutí, aby se jim v budoucích letech skautovalo co nejlépe. Jsem přesvědčen, že je naší povinností si nejen vážit minulosti, ale především myslet na budoucnost. JÁ A SKAUTING ZPRÁVY SLOVO STAROSTY JÁ A SKAUTING

7 KaleidOSkop KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE SVĚTA KMENE DOSPĚLÝCH Kaleidoskop sestavil Slavomil Janov Nashville, Praha Evropa na trajektu Na netradičním místě na palubě trajektu Mariella plujícího Baltským mořem mezi švédským Stockholmem a finskými Helsinkami proběhla v první zářijový týden 8. konference evropského regionu ISGF. Jednání s výstižným mottem Crossing Borders (Překračování hranic) se zaměřilo na možnosti rozšiřování mezinárodní spolupráce dospělých skautů. V souladu s tím definovalo 180 delegátů ze dvou desítek zemí vize další činnosti organizace v rámci největšího kontinentálního společenství ISGF. Z kolébky k monumentu Již třiadvacátý korálek na náhrdelník Orlovské šlápoty, tradičního pochodu do kolébky českého skautingu, přidali v září oldskauti ze Světlé nad Sázavou. Oproti některým předchozím ročníkům byla sice letošní účast komornější, přesto kromě místních si z Lipnice nad Sázavou k památníku Jiřího Wolkera a orlovské myslivně vyšlápli také oldskauti z Prahy, Městce Králové, Kutné Hory či Havlíčkova Brodu. Akčnost menší skupiny také umožnila rozšířit program pochodu o návštěvu nového turistického magnetu Lipnice osmnáctitunového monumentu z místní žuly v podobě hlavy Jaroslava Haška. Jestřábovou stezkou Rozvíjení odkazu díla Jaroslava Foglara je hlavním pilířem činnosti oldskautů z pražského 48. klubu Jestřábi. Jednou z nejvýznamnějších letošních aktivit se stalo říjnové otevření geocachingové Jestřábovy stezky v Prokopském údolí. Trasu v romantické přírodní lokalitě na jihozápadním okraji metropole tvoří 13 míst, které souvisejí se spisovatelovým životem, jeho literární tvorbou i historií Jestřábova oddílu Dvojka. Na skalním masivu poblíž bývalého klukovického koupaliště (GPS: ,861 N, ,477 E) byla také instalována pamětní deska, která připomíná, že právě v Prokopském údolí vykročil Jaroslav Foglar v roce 1920 na svou celoživotní skautskou stezku. Do skautské garderoby Kolekci vlastních krojových doplňků rozšířil kmen dospělých při příležitosti 9. sněmu v Kutné Hoře o další součást skautské garderoby. Novým přírůstkem je nášivka s logem OS, kterou je možno ozdobit například klubová trička, bundy nebo batohy. Nášivku v ceně 75 Kč si mohou zájemci zakoupit na vybraných kmenových akcích, nebo si o ni napsat na Nový památník Jaroslava Haška se stává i atraktivním cílem skautských výprav (Foto: archiv klubu OS Světlá nad Sázavou) Severočeši v akci Oldskauti z ústeckého kraje Přemysla Oráče rozhodně neleží za pecí. Na společných klubových výpravách poznávají jedno zajímavé místo severních Čech za druhým. Na bohatou městskou historii se zaměřili při návštěvě Litoměřic a Terezína, vystoupili na vrcholy Lovoše i Hněvína, na jaře se vydali za bledulemi a u pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích vysadili pamětní lípu. Mimořádně oblíbené jsou víkendové pobyty na Flájské přehradě. Letos ale oldskauti zamířili i k vodní nádrži Janov, která byla dokončena přesně před sto lety. Tato technická památka (známá i pod názvy Hamerská nebo Mostecká přehrada) je unikátem i díky 45 metrů vysoké hrázi z lomového kamene, a je tak nejvyšší zděnou přehradou v Čechách. 7 KaleidOSkop JÁ A SKAUTING

8 CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ KAPRÁLŮV MLÝN PRASKAL POSLEDNÍ VÍKEND V ZÁŘÍ VE ŠVECH. PŘI CELOSTÁTNÍM KOLE SVOJSÍKOVA ZÁVODU HOSTIL NA ČTYŘI STOVKY SKAUTŮ A SKAUTEK ZE VŠECH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Autor: Ivana Kučerová Ifanka, Jedovnice Foto: Dominik David Hraboš 8 Letošní ročník pořádalo brněnské středisko Řehoře Mendla v srdci Moravy na Kaprálově mlýně. Ten se nachází u přírodní rezervace Údolí Říčky v jižní části Moravského krasu a po rekonstrukci slouží i jako středisko ekologické výchovy. Zrekonstruovaný areál s rozsáhlými pozemky poskytují pro podobné velké akce ideální zázemí. Závod znamenal pro mlýn zatěžkávací zkoušku. Jeho kapacita byla pro tento víkend využita maximálně, říká Ještěr, který je správcem Kaprálova mlýna. Pane Foggu, pospěšte si! Závod se nesl v duchu dobrodružného románu francouzského spisovatele Julesa Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Cestování vždy v duších dobrodruhů evokovalo napětí a očekávání, odměněné úžasným zážitkem. Proto jsme vybrali téma Cesta kolem světa za 80 dní, komentuje výběr tématu šéf červené linie Ondra Dyčka. Červená linka byla závodem protkána jako jemná nit, která zářila z jednotlivých činností na závodě. Závod jsme zahájili scénkou, kdy se Phileas Fogg v doprovodu svého sluhy komorníka Passepartouta po odvážné sázce vydal na bláznivou cestu kolem světa. Na trati čekaly na hlídky krátké scénky, jejichž úkolem bylo vtahovat děti do děje. Hlídky potkaly svatebčany, celní kontrolu, babky bylinářky či turisty v podobě rozhádaných manželů. Příběh se odehrával i na samotných stanovištích závodu, kde mimo rozhodčích na hlídky čekali herci v převlecích. Po dvou a půl hodině vždy změnili kostým podle toho, na jakém kontinentě se zrovna ocitli. A tak se např. z Istanbulu přemístili do Soulu, odtud na Gibraltar a posléze do Toronta. A to je hlavní myšlenka naší motivace sblížit lidi na jedné pozitivní vlně cestování okolo světa, dodává Ondra. Černý pasažér Cameron Před samotnou cestou kolem světa si hlídky procvičily plánování trasy, přesuny a jízdu s černým pasažérem ve vlakové rozcvičce. Během modulu, který nesl název Před závodem měly hlídky vyrobit postavu Camerona a s ním se vyfotit na vlakových nádražích napříč Českem či navštívit klubovnu nebo tábor jiné hlídky, která se také účastnila celostátního kola. Vlaková rozcvička, to bylo super. Zvládli jsme všech 15 nádraží a nejvtipnější na tom bylo vystupování z vlaků s Cameronem, vzpomínají Falkoni z Kamenice nad Lipou. Na mlýn poté všichni přivezli jak Camerona, tak prezentaci hlídky s dokumentací k této části závodu. V pátek, hned po příjezdu na vlakové nádraží do Brna, čekala soutěžící družiny tajná disciplína řešily při ní JÁ A SKAUTING REPORTÁŽE

9 krizovou situaci a pomáhaly ztracenému dítěti. Všichni jej ochotně navedli správným směrem a úspěšně se poprali s každodenní situací. V Brně se od hlídek odpojily jejich doprovody. Od té chvíle je, stejně jako pana Fogga, provázel jen jejich komorník. Psali to v Timesech Příjezd na mlýn, registrace, slavnostní nástup a hurá na modul Přežití. Hlídky spaly na šesti stanovištích v okolí Kaprálova mlýna. Poté, co si připravily jídlo a postavily stany, komorník jim sdělil, že musejí o tábořiště dál. Noční přesun byl trošku hektický. Zrovna jsme se převlékli, když nám to komorník oznámil, komentují noční přesun Bobři z Litvínova. Nějakou akci jsme čekali, protože něco podobného bylo napsané v Timesech, v novinách, které jsme dostali před závodem. Ale spíše noční hru než přesun někam jinam. Nás nejvíce zaujalo stanoviště komunikace, vzpomínají na Závod Bobři z Litvínova. V lese byly rozmístěny obrázky zločinců a my jsme vyslali tým, který je hledal a do vysílačky nám zločince popisoval. Podle popisu jsme identifi kovali a zapsali jméno pachatele. Na poslední chvíli V sobotu večer proběhla mše svatá a následoval zasloužený odpočinek a zábava. Promítali jsme krátké naučné fi lmy, otevřeli jsme casino, dále byly k dispozici deskové hry a nechyběl ani zpěv u ohně, popisuje večer programový vedoucí Ondřej Stejskal. Ti, kdo hlídky doprovázeli, během závodu navštívili Ochozské jeskyně, prohlédli si Svobodův i Kaprálův mlýn a prošli trasu závodu. Slavnostní ukončení závodu proběhlo v neděli. Phileas Fogg přiběhl na nástup na poslední chvíli a cestu kolem světa díky časovému posunu stihnul dokonce za 79 dní! A jak celostátní kolo Svojsíkova závodu dopadlo? Ledové ráno s přízemními mrazíky hlídky přimělo k brzkému vstávání. Brzy poté vyrazily na hlavní části závodu. Ty představovaly modul Závod a modul Brány. Hodně se nám líbila disciplína zdravověda, hodnotí Závod Lentilky z Valašského Meziříčí. Musely jsme tam dělat resuscitaci, pak ošetřit střep v noze, tepenné krvácení, otřes mozku, otevřenou zlomeninu a popáleninu. Nejvíce bodů jsme ztratily na tom, že jsme si nevzaly rukavice. Pro nás byla zajímavá vodní disciplína, uvádí hlídka Jelenů z Jičína. Slalomem jsme se plavili na raftu a měli za úkol zachránit námořníka, který se nemohl dostat ke břehu. Hodili jsme mu záchranné lano a dotáhli jsme ho zpátky na pevninu, dodávají Jeleni. Na prvním místě se v dívčí kategorii umístila hlídka Štik z Hradce Králové s celkovým počtem 616 bodů. V chlapecké kategorii vyhráli Hraboši z Moravských Budějovic s 628,5 body. Celou dobu se připravujete, že skončíte sedmí, desátí a najednou jste první. Já ani nevím, jak bych popsal ten pocit štěstí, okomentoval výsledky závodu Štěpán z hlídky Hrabošů. V družině proběhne oslava příští týden na schůzce. Tady jsme si zakřičeli družinový pokřik a pogratulovali jsme si navzájem s hlídkami na druhém a třetím místě, doplnil Štěpán. Za hladký průběh akce patří velký dík všem organizátorům a servis týmu. Zvláště pak Petře Dufkové za grafiku a Ellie jakožto vedoucí závodu. 9 REPORTÁŽE JÁ A SKAUTING

10 ZMĚNA NÁZVU ORGANIZACE? Autor: Vendula Bušková Véňa, Praha Blížící se Valný sněm Junáka se bude mj. zabývat i změnou našeho názvu. Je potřeba název organizace měnit? Jaké jsou k tomu důvody a proč se o tom uvažuje? Hlavním důvodem pro změnu je především přijetí nového občanského zákoníku (NOZ). A když už bude změna v určité (třeba i malé) míře nutná, vyvstává otázka, zda se nezamyslet i nad jinými aspekty příp. změny našeho názvu. Pokusím se ukázat na důvody, kterými jsme se v Náčelnictvu zabývali. Navrhované názvy NJ, o kterých doporučuje vést diskusi a hlasovat: Český skauting, z. s. Skaut ČR, z. s. Skauting ČR, z. s. Junák český skaut, z. s. Junák, z. s. Junák český skauting, z. s. Skaut CZ, z. s. Junák skautský spolek Junák spolek skautů a skautek ČR Skauting CZ, z. s. Skaut, z. s. Na vůdcovkách? V praxi při vedení střediska nebo okresu, když musíte psát na spoustu úřadů a vyplňovat kvanta formulářů? Náš název zkrátka není úplně jednoduchý a snadno zapamatovatelný. Často se ho musíme sami cíleně učit, a pokud ho nepoužíváme v každodenní praxi, tak v něm snadno uděláme chybu. Přitom zjednodušení by mohlo znamenat, že i každé malé vlče bude dobře znát název organizace, jejíž je členem. V bance Už jste se někdy snažili vyplnit předtištěný formulář například při zařizování účtu v bance nebo na běžnou složenku? A název organizace se do předepsaného chlívečku ne a ne vejít? Tato situace nás pak nutí do nejrůznějších zkratek či vynechávek (např. Junák -SSSČR). Je to vlastně taková technická maličkost, ale nebylo by fajn, kdyby se na fakturu nebo pokladní doklad vešel náš název opravdu celý? To by ovšem musel být mnohem kratší než je dnes. 10 Vyzkoušejte se Zkuste si teď každý jen tak popaměti napsat na kus papíru přesný název naší organizace. Opravdu napsat. Náš název totiž obsahuje hned několik problematických míst. Hotovo, máte napsáno? Pokud si jej jen přeříkáváte v duchu, představte si všechny detaily. Máte? Šlo to snadno? Napsali jste junák velkým nebo malým písmem? Přemýšleli jste, jestli je v něm čárka nebo pomlčka? A co název naší země, uvedli jste celý nebo jen zkratku? Pokud jste název napsali správně (můžete si to ověřit na konci článku), tak gratuluji. Víte, od kdy si ho celý správně pamatujete? Naučili jste se ho na čekatelkách? Na propagačních materiálech Pokud chceme dnes na různé letáky či plakáty umístit logo nebo znak (ať už celé organizace nebo třeba jenom našeho střediska), rádi k němu dodáme i název. Samozřejmě ne celý, protože to už by byl z obrázku román. Proto se dnes používá buď slovo skaut nebo junák. Anebo také známý dodatek skauting pro život. Zkrátka délka našeho názvu nám neumožňuje používat ho celý všude, kde bychom mohli. Skaut a junák S předchozím souvisí i nejdiskutovanější problém dualita slov skaut a junák. Skoro každý vedoucí se někdy setkal s otázkou a vy jste skauti nebo junáci?, JÁ A SKAUTING SKAUTSKÝM SVĚTEM

11 případně jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?. Nepochybuji o tom, že zkušený vůdce nebo činovník dokáže tazatelům, ať už jde o rodiče nováčka nebo o novinového redaktora, srozumitelně odpovědět. Co když se ale dotyční vůbec nezeptají a budou nás dále považovat za dvě odlišné skupiny? Co když například člen dotační komise sice zná činnost skautů, ale projekt podaný Junákem si s nimi nespojí? Nebylo by lépe takovým nedorozuměním předcházet? Již valný sněm v Kolíně v roce 2011 přinesl do hnutí myšlenku na změnu názvu naší organizace. Nezabýval se ještě konkrétními nápady ani návrhy, ale dal Náčelnictvu Junáka úkol: analyzovat přínosy a rizika, vyčíslit finanční dopady a příštímu sněmu předložit možné varianty změn. Spolek a ne svaz To všechno jsou důvody, které vychází zevnitř, od nás samotných. Je tu však ještě jeden, který vychází z legislativy. Od ledna se očekává účinnost NOZ. Bude zrušen zákon o sdružování občanů, na jehož základě naše občanské sdružení dosud fungovalo, a dojde ke změně naší právní formy na spolek. Spolkové právo je nově součástí přímo občanského zákoníku. Nejrozsáhlejší změnou, kterou si NOZ vyžádá, je přijetí nových stanov (o tom jste si mohli přečíst v minulém čísle). Dotýká se však také přímo našeho názvu, neboť upravuje mj. způsob označování spolků. Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí i zkratka z. s.. Název by také neměl být klamavý. Zde však narážíme se slovem svaz v našem současném názvu. NOZ totiž jasně říká, co je míněno slovem svaz ( vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu ). Jde tedy o označení spolku sdružujícího více spolků a nelze ho tedy použít v názvu pro jeden svébytný spolek. Pokud bychom tedy současný název chtěli měnit co nejméně (pouze v rozsahu vyžadovaném NOZ), vypadal by pravděpodobně takto: Junák spolek skautů a skautek ČR. Uvidíme, zda delegáti valného sněmu vezmou v potaz i argumenty obsažené v tomto článku a změna bude výraznější. Pomozme jim v tom alespoň vyjádřením našeho názoru na sněmech organizačních jednotek. (Název naší organizace: Junák svaz skautů a skautek ČR) Materiál k předsněmové diskusi najdete zde: predsnemova-diskuze/tema-3 INZERCE CENTRUM BABYLON LIBEREC OTEV ENO DENN OD 10 DO 20 HODIN Fakíra to nebolí a v Titanicu s tebou rodi e ur it nevydrží Tak do iqparku v Liberci se musím zase brzy vrátit. A vyrazit byste sem m li i vy, protože tady vás to bude bavit. Brácha m sice vyd sil už u vchodu, když jsem najednou uvid la jeho hlavu bez t la na míse s ovocem. Jasn, šlo jen o optický klam, ale v první chvíli jsem se vážn lekla. Pak jsme šli do Hv zdného tunelu, kde je taková hubená lávka a nebe plné hv zd. Hýbe se to, ale dote nevím, jestli ta lávka nebo hv zdy. Nejvíc ze všeho se nám ale líbil Titanic. Jestli jste vid li ten lm, tak tady zjistíte, jaké to je, když jde lo ke dnu. Celá kajuta je nahnutá, sice se v bec nehýbe, ale stát v klidu tam prost nejde. Natož si sednout na židli nebo položit n co na st l. Mamka jen nakoukla a zamotala se jí hlava, ale my s bráchou jsme se tam vrátili n kolikrát. Zkusili jsme se zachránit i únikovým východem to plazení nám šlo. Na Fakírovo lože jsem se nejd ív bála. Vojta si tam hnedka lehl a bylo to v pohod. Jak je t ch h ebík hodn, v bec to nebolí. M žu to potvrdit, protože jsem se nakonec nechala p esv d it a šla do toho také. Vlastn to byla celkem p íjemná masáž. Vyzkoušeli jsme snad všechno, co tu mají, a že toho v t ch ty ech pa trech je fakt dost. Já chci ale ješt jednou zkusit termokameru, Vesmírnou váhu a hlavn taky víkendovou Science Show, kterou d lají lekto i. Jsou neskute n vtipní, když komentují ty blesky, výbuchy nebo pokus, p i n mž vám zapalují vodík na dlani. Kdyby takoví 11 byli i naši u itelé fyziky, to bych brala. SKAUTSKÝM SVĚTEM JÁ A SKAUTING

12 MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH Autor: Stanislav Míka, Praha Foto: archiv Kateřiny Hrdličkové Kateřina Hrdličková Matýsek se před lety stala hospodářkou ve středisku, později i na okrese. Proč se rozhodla pro funkci, ze které mají i někteří zkušení činovníci noční můry? sněmu už nekandidovala na funkci střediskové vedoucí a ujala se funkce hospodáře. Začátky byly nelehké, absolvovala jsem pár kurzů a pustila se s chutí do toho. Brzy se však ukázalo, jak může být funkce složitá. Je potřeba, aby střediskový stál na vaší straně a aby se patřičně snažili všichni činovníci. Je nutné se ptát a dále se vzdělávat, vzpomíná Matýsek na své začátky. Před dvěma lety se Matýskovi podařilo převést střediskové účetnictví na podvojné, ve kterém lze vše lépe ohlídat. Rok od roku pak vidí ve střediskovém účetnictví i hospodaření pokroky. Není to dokonalé, ale zlepšujeme se. Naplňujeme tím mimo jiné příkaz skautů Buď lepší dnes než včera, hodnotí Matýsek dlouhodobé snažení. 12 Když lidem odpovídám, že vykonávám funkci hospodářky na středisku, často vídám v jejich očích zděšení. Když pak ještě dodám, že dělám hospodáře i na okrese, mívám občas pocit, že se na mě všichni začnou dívat, jak na postavu, která má na hlavě tykadélka a právě vystoupila z velké intergalaktické lodi. Když jsem pak ještě přihodila, že dělám na ekonomickém oddělení v Junáku, zračí se v lidech již zděšení nevídaného charakteru, popisuje s úsměvem Matýsek. Hospodář přitom nebývá mezi skautskými funkcemi zrovna atraktivní volbou. Přijde mi, že v Junáku se hospodaření hodně lidí bojí a tím se dostává trochu do pozadí. Přitom to po výchově dětí vnímám jako jednu z nejzásadnějších věcí, které by v naší organizaci měly být v pořádku, říká Matýsek. Nelehké začátky Před čtyřmi lety se rozhodla stát se hospodářem na středisku. Zkušenosti neměla skoro žádné. Párkrát účtovala tábor, ale nikdy jí nikdo neřekl, co a jak má dělat. Studovala sice ekonomii, ale brzy zjistila, že realita hospodaření je tomu na hony vzdálená. Na střediskovém Práce plody přináší Dobré práce si všimli i na okresu. Před třemi lety ji oslovil budoucí okresní předseda, jestli by nechtěla dělat hospodářku i na okrese. Tvrdil, že je to o dost jednodušší než na středisku, že se vlastně jedná jen o přeposílání dotací a členských příspěvků a zaúčtování jednoho dokladu z okresní besídky. Řekla jsem si proč ne? Znělo to dost jednoduše, popisuje Matýsek. Nové vedení okresu, jehož je Matýsek členkou ke svým funkcím chtělo i dost přidat a tak vznikl okresní vůdcovský kurz, kde Matýsek začala hospodaření přednášet a stala se i hospodářkou celé akce. Myslím, že na našem okrese není již hospodaření sprosté slovo a jsem ráda, když na vůdcovském kurzu vidím pochopení v očích frekventantů. Pro Matýska to samozřejmě znamená více práce, ale své plody to jistě přináší. Jestli máte jako já zálibu v přehrabování se v papírech, laskání nových šanonů, vůni natištěného papíru a líbezný zvuk tlačítek kalkulačky, tak neváhejte a vrhněte se do toho. Hospodaření bychom se, podle mě, neměli tolik obávat, naopak ho můžeme chápat jako výzvu. Vždyť samotný skauting je především o překonávání výzev a hlavně sebe sama, dodává na závěr Matýsek. JÁ A SKAUTING FUNKCE

13 PO MALÝCH KRŮČCÍCH BLÍŽ A BLÍŽ I DÍKY SVÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCI JE DNES MARŤA JEDINOU DÍVKOU CHLAPECKÉHO ODDÍLU V KAMENICI NAD LIPOU. Autor: Martina Pelcová Marťa, Kamenice nad Lipou Foto: archiv autorky Píše se rok 1994 a rodiče mě vedou na první skautskou schůzku. Přihlásili mě do 7. dívčího oddílu ze střediska Fidelis et Fortis v Kamenici nad Lipou. Tímto dnem začal můj skautský život, který trval celých devět let. Ráda vzpomínám na všechny tábory a výpravy, které jsme podnikali s družinou i se staršími rovery. V tomto oddíle jsem si také vytvořila přátelství, která trvají dodnes. Od bakalářky k překladu Odchodem na střední školu a na internát můj skautský život skončil. O skauting jsem se opět začala zajímat až na vysoké škole. Vděčím za to i svému dlouholetému kamarádovi Čápovi, který mi neustále vyprávěl o svém oddíle. Jeho zážitky a zkušenosti jsem hltala s velkým zájmem a nevěřila jsem svým uším, jak se skauting za posledních pár let proměnil. A tak jsem se jednoho dne pustila do bakalářské práce s názvem Proměna skautské stezky jako výchovného nástroje v letech Její psaní pro mě bylo velmi zajímavé. Setkala jsem se díky tomu se skauty, kteří se podíleli na tvorbě stezek. Byla to obrovská zkušenost. Pomalými krůčky jsem se ke skautingu vracela blíž a blíž. Ve stejné době jsem hledala knihu, která by se hodila k překladu ke státní jazykové zkoušce. Vybrala jsem si překlad knihy An Offi cial History of Scouting, která vyšla ke 100. výročí vzniku skautingu v Anglii. Překlad se mi podařilo dokončit ve spolupráci se zahraničním odborem Junáka. Mezi lezci z Devítky Díky tomu všemu jsem se rozhodla zpátky do Junáka zaregistrovat. Chtěla jsem být součástí organizace, kde budu moct dělat, co mě baví a bude to mít hlubší smysl. Konkrétně bych se chtěla zaměřit na překládání. Čáp mi nabídl, že si mohu vybrat oddíl v našem středisku, který je mi nejblíže. Váhala jsem mezi dívčím a chlapeckým. Protože mě baví lezení na umělých stěnách, rozhodla jsem se zaregistrovat do Devítky 9. chlapeckého oddílu z Kamenice nad Lipou kde je lezení jednou z hlavních činností oddílu. Od začátku tohoto roku jsem tedy jedinou dívkou v chlapeckém oddíle a musím říct, že je to skvělé. Kluci mě mezi sebe úžasně přijali a zapojují mě všude, kde se dá. A to tak, že na samotné překládání mi už nezbývá čas. S rovery, skauty a vlčaty jezdíme jak na skály a umělé lezecké stěny, tak i na různé skautské akce. Podílím se i na přípravě oddílových výprav. V současné době jsem aktivní členkou oddílu i oddílové rady. Vím, že jsem se vydala správnou cestou a jsem hrdá na to, že jsem skautka. 13 NÁVRATY JÁ A SKAUTING

14 KDE NAJÍT ŠKOLU PRO ŽIVOT? Autor: Kateřina Anna Šrubařová Kašpra, Praha Na přelomu kalendářního roku přichází (nejen) pro rodiče předškoláků čas řešit, jak bude vypadat nadcházející rok školní. Zajímalo nás, jak toto téma vidí lidé se zkušeností skautské výchovy a požádali jsme několik rodičů o názory, které vám teď předkládáme. A co vy? Bude vaše dítě chodit do třídy, která svým fungováním připomíná skautskou družinu? 14 Veronika Červenková, Písek Co očekávám od školy dneška? Kvalitní vzdělávání, rozumný a laskavý přístup k dětem, dobrou motivaci k samostatné práci, ale také vedení dětí ke vzájemné spolupráci a úctě nejen k druhým, ale i k sobě samému, podporu budování kamarádských vztahů, Myslím si, že základní škola nemá suplovat skautský oddíl. Stejně jako oddíl by ale měla učit stavět se k věcem čelem, umět si poradit v různých situacích, myslet na druhé i na své okolí, pracovat sám na sobě. Mnohé školy toto nabízí jako svůj standard, ale realizace záleží na konkrétním učiteli. Je proto dobré ptát se na zkušenosti s vybranými školami. A pokud to lze, tak je předem navštívit. Ideální je promluvit si s učiteli prvního stupně o škole a výuce, zkusit odhadnout tamní atmosféru. Nestačí jen očekávat. Je třeba dobrou školu i přímo dobrého učitele hledat a očekávané také požadovat. Je štěstí, pokud jde vše hladce a dítě i učitel jsou spokojeni. Pokud se to ale úplně nezdaří a něco nevyhovuje zúčastněným stranám, je třeba situaci citlivě a s nadhledem řešit. A to především skrze vzájemnou komunikaci rodičů s dítětem i učitelem. Přeji všem hodně štěstí na startu, trpělivosti na cestě a radosti v cíli. Hanka Odehnalová, Brno Jaká škola je pro dítě nejlepší? Přemýšlela jsem, jak z toho na těch pár řádcích ven, ale po delším přemítání jsem zase tam, kde se už delší dobu ocitám: že se to prostě strašně moc řeší. Co se týče státního i soukromého sektoru, je to vždy o tom, na jakou učitelskou osobu natrefíte. Proto jsem nyní toho názoru, že dítě má jít tam, kde je to nejblíž, kde má kamarády a kde je to pro rodiče nejméně logisticky obtížné. Ono totiž ve výsledku ani tak nejde o školu. Jde o to, jak s tím potom následně pracuje i rodina. Ve škole dítě nabývá vědomosti kolem 25 hodin týdně a týden má hodin 168. Záleží tudíž, zda se doma probírá, co se učí, jak se dětem pomáhá, když jim něco nejde, jak se snažíme aplikovat do praxe s dětmi to, co teoretického pochytily ve škole, jak se dokáže nejen dítě, ale i rodina konfrontovat s případnými problémy, jaké má dítko aktivity po škole, jak moc má kolem sebe kamarády, se kterými si umí samo hrát, jak moc jim strkáme náhražky elektronické podoby, jak moc je máme rádi a jak moc si s nimi povídáme. Ano, zbytečně jim zametáme cestičky, ať mají vše krásné a jednodušší, ale život takový není, je potřeba je spíše naučit pracovat s tím, co není super, co není dokonalé. A tak je to i s výběrem školy. Vím, že je to pro někoho kontroverzní názor on přeci každý rodič chce pro dítě to nejlepší, ale po svých rodičovských i učitelských zkušenostech jsem dospěla právě k tomu, že život je malinko boj a je potřeba dětem nejen umožnit prožít hezké dětství, ale připravit je i na to, že ne vždy je vše fajn a jak se s tím naučit poprat. JÁ A SKAUTING RODINNÝ SKAUTING

15 Romana Dosoudilová Ilči, Kladno Jsme rodina, která žije ve městě, máme tři děti ve věku 8, 6 a 4 roky a není nám jedno, jakým směrem se ubíráme. Když byla nejstarší dcera v předškolním věku a ani tehdy nechtěla navštěvovat školku, hledali jsme pro ni jinou možnost. Po dlouhém zvažování jsme zvolili domácí vzdělávání. Eliška již uměla číst, orientovala se v číselné řadě atd., dokázala se při klidných činnostech soustředit. Šli jsme do toho s tím, že to buď zvládne a bude pokračovat do 2. ročníku, anebo to nevyjde a Eliška se řádně znovu zapíše do 1. třídy. Našli jsme školu, která domácí vzdělávání podporuje. Vzhledem k tomu, že to bylo ke konci školního roku, absolvovala Eliška dodatečný zápis a domluvili jsme se, že bude do školy docházet jeden den v týdnu. Nebyl to pro nás úplný začátek veškerého učení, navázali jsme na to, co již Eliška uměla. Ve výběru učebnic, pomůcek, metod, stylu práce jsme měli volné ruce, a právě v tom jsem spatřovala velké plus. Tady se může vzdělávání dítěte ušít přímo na míru. Je zde velký prostor pro tvořivé myšlení, kooperaci, diskuzi, plánování, sebehodnocení, je dostatek času na práci. Ke vzdělávání patřily samozřejmě i vycházky do lesa, návštěvy výstav, muzeí, divadla. Často se do činností zapojili i mladší sourozenci. Učila jsem doma Elišku jeden rok (1. ročník). Úspěšně ho zvládla a bylo jí doporučeno pokračovat do druhého ročníku. To už ale sama projevila zájem o standardní vzdělávání ve škole. Našli jsme u nás ve městě menší školu. Přestože je nejméně o rok mladší než ostatní děti, zařadila se bez problémů. Kdo chce vědět více o domácím vzdělávání, doporučuji stránky PAU Ivča Kratochvílová, Ostrov nad Oslavou Jsem holka z Vysočiny se třemi dětmi, kdy nejstarší Leničce je 5 let a půjde příští rok do školy. Moje představa ideální školy je na hony vzdálená současnému školství, na kterém se mi nelíbí třeba to, že se učení dětí staví na hodnocení autoritou, tedy ne jejich vnitřní potřebou se učit, zjišťovat, bádat, které do té doby většina dětí přirozeně má, a které bezpečně ubije už první třída. V tomto ohledu se mi líbí Montessori pedagogika, která děti podporuje v jejich samostatném zajímání se o věci. Líbí se mi i waldorfská pedagogika, která rozvíjí zase jiný typ myšlení a hlavně při výuce nekouskuje zeměpis-matika-dějepis, ale vše propojuje. V našem školství je podle mě spousta zbytečností a zároveň chybí spojovací článek, díky kterému si děti věci zapamatují na delší dobu než jen do příští písemky. Také bych očekávala kvalitní vztah učitel- -žák založený na přijetí, respektu, lásce. Vztah, kde se nevynucuje autorita. Místo, kde se kultivuje sociální cítění, emoční inteligence apod. Nelíbí se mi, že děti, které do první třídy byly zvyklé na pohyb, akci, najednou musí sedět několik hodin v lavici a dávat pozor. Vždyť je tolik možností, jak se věci naučit. Je toho více, takže se přiznám, že přemýšlím, zda si Leničku nebudu učit doma. Nejsem úplně výukový typ, ale chci, aby z ní vyrostla zdravě sebevědomá slečna se zájmem o různá témata, s potřebou dovídat se a sama se přesvědčovat jak vše je a zkoumat. Moudrá, ne nabiflovaná. Tak uvidíme. Má někdo podobné myšlenky? Co takhle si dát vědět? Zajímavý dokument o hledání ideální školy pro dcerku natočil Tomáš Hajzler. Jmenuje se Svoboda ve škole a můžete ho shlédnout na svoboda-ve-skole-film 15 RODINNÝ SKAUTING JÁ A SKAUTING

16 DOBRÝM BÝT A JINÉ BLAŽIT Autor: Slavomil Janov Nashville, Praha Foto: Václav Dostál, Zuzana Kopečná a archiv Být prospěšným a snažit se pomoct, kde je potřeba, je jedním ze základních kamenů oldskautingu. V tomto směru se činnost kmene dospělých naprosto prolíná s naplňováním třetího bodu skautského zákona. Paleta dobročinnosti Výčet toho, co vše může naplňovat zmíněné poslání skautingu dospělých, by byl velice dlouhý. V zahraničí jsou v tomto směru ještě o poznání dál. Zejména při pomoci, kterou národní gildy pružně organizují, jakmile některý kout světa postihne přírodní katastrofa, či v rozvojových zemích společenská nestabilita a sociální otřesy přímo existenčně ohrožují místní chudinu. V tomto směru podává ISGF pomocnou ruku za hranice zemí i kontinentů velice rychle, přidává pohled za obzor zahraniční zpravodaj náčelnictva kmene dospělých Jan Adamec Tarzan. 16 Vyjímání ježka z klece se stalo magnetem letošního programu Indiánských prázdnin pro malé pacienty nemocnice v Praze -Motole. Někdo by ovšem mohl namítnout: Tato výzva z desatera přece určuje cestu k dobročinnosti všem skautům bez rozdílu věku! To bezesporu ano, souhlasně kýve hlavou místonáčelní kmene dospělých Junáka Hana Kaprálková, která se věnuje přípravě a koordinaci oldskautských charitativních aktivit a sociálních projektů. V našem programu je ovšem důraz na tuto činnost ještě zesílen. Charita je zakotvena už v poslání Mezinárodního společenství skautů a skautek (ISGF) a u nás tvoří jeden ze čtyř pilířů motivačního programu Oldskauting 21. století. Z toho, co do kmenového pilíře dobročinnosti zabudovali čeští oldskauti v posledních letech, připomeňme jen některé projekty: Ručně šité panenky Kivanis od oldskautek z Tábora a Sezimova Ústí udělaly radost mnoha dětským pacientům z jihočeských nemocnic. Dárcovství krve Drákulovina se stalo pro řadu skautů motivací k prvnímu odběru a pak i opakovaným návštěvám transfúzní stanice. Díky emisi suvenýrů ke 100. výročí českého skautingu byl vrchovatě naplněn měšec zlaťáků, přetavený do příspěvku pro zdravotně hendikepované děti. Na tento projekt navazuje nyní obdobná aktivita jedné mince denně s cílem nastřádat mezi kmenovými sněmy finanční dar pro vybranou léčebnu pro mládež či dětský domov. Zmínit lze i podporu kmene dospělých projektu Postavme školu v Africe prostřednictvím telefonních dárcovských zpráv v rámci poznávací hry Rychlé šípy v Africe. Charita na pětníku Konání dobra ovšem nemusí mít jen velkoplošný rozměr. Právě naopak, v klubové činnosti se nabízí především charita na pětníku, například drobná výpomoc skautům-seniorům. Někdy stačí zajít za nimi na kus řeči, nebo krátkým telefonátem se zeptat, zda něco nepotřebují. JÁ A SKAUTING KMEN DOSPĚLÝCH

17 Ruku v ruce s těmito dobročinnými drobnostmi jde i další nový projekt pohlednice Vánoční světýlko. Prostřednictvím kmenového webu všem vůdcům zašleme elektronickou kartičku Vánočního světýlka s přáním šťastného prožití svátků. Kartičku lze jednoduše vytisknout a při návštěvě starších sester a bratrů jim ji předat i s nějakým drobným dárkem, dodává Hana Kaprálková. Ve stopách Vojty Náprstka K těm, kteří neotřelými nápady spojují klubovou činnost s charitou, patří oldskauti z pražského 48. klubu Jestřábi. Své dlouhodobé úsilí o rozvíjení literárního a výchovného odkazu Jaroslava Foglara přetavili i do dobročinných aktivit. Každoročně na počátku léta pomáhají v pražské nemocnici v Motole s přípravou Indiánských prázdnin, psychoterapeutického programu dobrovolnického centra KID pro dětské pacienty. Bez oldskautů si náš program už nedokážeme představit. Jednou přijdou s nějakou zajímavou hrou, jindy s výukou vázání uzlů či lasování. Letos se v Motole objevili s figurínami Rychlých šípů, děti soutěžily s obřím hlavolamem ve vyjímání ježka z klece. Byl to balzám, který utišil nejednu bolístku nemocných dětí, vyjadřuje uznání ředitel motolského dobrovolnického centra KID Aleš Kysela. Díky speciální malířské metodě protlačování barvy na plátno se umělecké činnosti mohou věnovat i zrakově postižení výtvarníci. kteří vzdor ztrátě zraku tvoří zajímavá díla. Jde o speciální techniku protlačování barvy z podložky na plátno. Po uschnutí barvy se z nanesené vrstvy vyrobí plastický odlitek, takže malíři si své dílo mohou přímo osahat, vysvětluje prezidentka nadace Zuzana Kopečná. Také za známým projektem schránek pro odložené novorozence stojí člen kmene dospělých zakladatel babyboxů Ludvík Hess. V souvislosti s letošními pětasedmdesátinami Rychlých šípů sáhli Jestřábi do Foglarovy knihovny i v další aktivitě, zacílené tentokrát na zrakově postiženou mládež. Prostřednictvím sdružení KampaNula, které se věnuje charitě a rozvoji místní občanské společnosti v městské části Praha 1, nabídli zajímavou aktivitu jeho partnerské Nadaci Artevide. Tato instituce už skoro deset let pracuje s nevidomou mládeží, která se díky unikátní malířské metodě věnuje výtvarné tvorbě. Do našeho ateliéru docházejí jednou týdně dvě desítky mladých výtvarníků, Kulaté jubileum Rychlých šípů jsme využili pro sérii workshopů s tematikou Foglarových románů. Nejdříve vyprávíme příběhy o Rychlých šípech a Stínadlech a pomáháme dětem s vyjmutím ježka z klece. Díky Sdružení přátel Jaroslava Foglara dostaly děti i foglarovky v Braillově písmu. Na konci setkání malují výtvarníci výjevy z románových příběhů, které je zaujaly. Obrazy budou v prosinci instalovány na výstavě Rychlé šípy slaví 75 let a výtěžek z aukce poputuje zpět do Nadace Artevide, popisuje projekt člen klubu Petr Hejma. Není bez zajímavosti, že činnost oldskautů, kteří v uvedeném i jiných projektech spojili síly s dalšími dobrovolníky KampaNuly, se nese pod mottem symbolického patrona jejich charitativních aktivit Vojty Náprstka. Jméno proslulého světoběžníka je sice spojováno spíše s exotickými dálkami a sbírkami umění tamních domorodých kultur, ovšem Náprstek byl i velkým filantropem. Ve svém domě na Starém Městě zřídil útulek pro chudé děti a dalším rodinám pomáhal z největší bídy. Právě proto i oldskauti přijali jeho odkaz Dobrým být a jiné blažit! 17 KMEN DOSPĚLÝCH JÁ A SKAUTING

18 SKAUTSKÁ SOBĚSTAČNOST Z NOUZE CTNOST ČI VÝCHOVNÝ ZÁMĚR? Autor: Roman Šantora Bobo, SI ABS Základní myšlenka skautského hnutí předpokládá, že hoši peníze na svá vydání musí si sami vydělati, nikoli je vyžebrávati. píše A. B. Svojsík v Základech junáctví. 18 A první skauti se v tom také náležitě činili. Pořádali přednášky, divadelní představení, ukázkové tábory, pomáhali na poli, vyráběli výrobky na prodej, prostě hledali příležitost k přivýdělku, kde se dalo. Hezky to dokládá deník z tábora u Rokycan v roce 1913: V poledne se přihrnul zástup nějakého mlékařského družstva z Plzně na prohlídku tábora.»chytili«jsme je také do foto a objednali si 40 kusů. Potom prý se neuživíme! Subvencí se nezříkali Na druhou stranu náklady na stany, táborové vybavení a klubovny byly vysoké, a proto se spolek nezříkal subvencí, které měli často ráz nefinančního plnění. Svojsík by nikdy nesestavil v tak krátkém čase Základy junáctví, nebýt dovolené, která mu byla udělena Ministerstvem kultu a vyučování. První a dlouholetý tajemník Junáka Jaroslav Braťka Novák dostal pro výkon této funkce placenou dovolenou z pozice policejního úředníka. Vznikajícímu junáctví přispívali různé spolky i jednotliví movitější podporovatelé, ale našly se i osvícené společnosti. Prvním pardubickým skautům tak poskytla finance na zakoupení krojů z Anglie místní spořitelna a záložna. Po vzniku samostatné republiky začaly skautské oddíly raketově růst a tím stoupaly i nároky na peníze a Junák věřil, že stát pomůže. Ten ovšem přispíval zoufale málo a získání financí bylo spojeno s velkým doprošováním a obtížemi. Souviselo to i s roztříštěností skautských organizací, které byly často navázány na politické strany a státní úředníky s rozličnými vazbami. Proto počátkem Účastníci Táborů slovanských 20. let můžeme číst jak pro 20 hochů skautů-socialistů (Štychových) na táboření u moře dána subvence Kč a Svaz skautů RČS, soustřeďující tehdy ve více než 300 místech na skautů, obdržel subvenci Kč 5 000,!. A právě finanční nedocenění Svazu od státu se jako červená nit vine celým obdobím první republiky. Není snad sjezd, kde by postěžování na nedostatek dotací nebylo několikrát zmíněno a slovo trpkost bylo v této souvislosti nejužívanější. Jen pro představu například v roce 1929 tvořila režie Junáka Kč a příspěvek státu Kč. Asi nejcitelněji nás zasáhla státní, ale i podnikatelská neochota v podpoře pořádání Táborů slovanských skautů v roce 1931, což stálo i za následným odvoláním pořadatelství světového Jamboree. Na bedrech místních sdružení Ale nebyl to jen stát, kdo nebyl ochoten pomáhat obdobně na tom byla města a obce. Při odjezdu na jamboree v Anglii si Svojsík postěžoval: a naše matička Praha, které jsme ve skautských táborech odchovali desetitisíce mládeže a pro kterou je po léta skautská pohotovost k dispozici, nemá nikdy pro skauty ani vlídného slova. Tentokrát nám odepřela dáti k dispozici i reklamní materiál, kterým jsme chtěli agitovati pro návštěvu Prahy. Samozřejmě se na druhou stranu našla i města, která skautingu vstříc vycházela. Ovšem hlavní finanční příjem většího rozsahu stál na bedrech JÁ A SKAUTING OKNO DO SKAUTSKÉHO SVĚTA

19 skautů při slavnostním průvodu na Pražský Hrad 28. června 1931 místních sdružení Junáka, která tvořila podporovatelský sbor složený nejčastěji z rodičů a příznivců skautingu. Právě oni stáli za většími investicemi, jako byly především stavby kluboven. Pro běžnou činnost oddílů tak hlavní příjmy stále tvořily příspěvky jeho členů a vlastní výdělek. Ten pocházel z velmi rozmanité a nápadité palety činností. Neochota státu k subvencím tak paradoxně posilovala skautskou soběstačnost, která byla zároveň zdůrazňována pro svůj výchovný rozměr. Snižovala se tak i závislost Svazu na politických objednávkách, jenž například v sousedním Maďarsku vedla ke zneužívání skautingu. Uznání zásluh nebo politická hra? Po druhé světové válce se začala situace postupně proměňovat, stát podpořil například vzdělávání vůdců či naši výpravu na jamboree ve Francii. Do jaké míry šlo o uznání válečných zásluh a obrovského vzedmutí zájmu o skauting a do jaké míry o politickou hru komunistické strany, která se připravovala na převzetí moci, to čeká na své historické zpracování. Stejně jako podpora v šedesátých letech obnovy, kdy i díky socialistickému způsobu hospodaření se peníze nacházely jaksi samy od sebe. Po roce 1990 se štědrá ruka státu otevřela naplno. Ač nám to dnes nepřijde, byly milionové dotace, které Junák pobírá, něčím naprosto novým, na co jsme si velmi rychle zvykli. Postupně mizelo třeba vlastní šití stanů, ale i vykonávání svépomocných prací na klubovnách a o vlastním výdělku nemluvě. Výchovná soběstačnost se ztrácí ze skautského slovníku či je významově nahrazována dovedností v psaní grantových žádostí. Jistě jsme dnes mnohem více omezeni legislativou dětské práce. Ale nesmíme zapomínat, že usilování o soběstačnost je jedním ze silných výchovných nástrojů skautské výchovy a tak bychom měli hledat cesty, jak ji neztratit, i když prakticky se bez ní skoro obejdeme. Skautský institut A. B. Svojsíka (SI ABS) pečuje o historickou paměť Junáka prostřednictvím správy archivu, knihovny a muzea i historického bádání. V říjnu 2013 se propojil s projektem Skautské století. Daň ze soběstačnosti V roce 1931 skončily Tábory slovanských skautů schodkem ve výši Kč (pro představu příjmy z registrace tehdy činily Kč). Alois Ježek, tehdejší pokladník Svazu, k tomu napsal: Co nyní s defi citem! Není hanbou míti dluh, ale bylo by hanbou dluh neplatiti Ze zralých úvah vyplynulo poznání, že bude i tentokrát třeba zmobilizovat skautskou soběstačnost a učinit co je v naší moci V tom smyslu vypsána byla svazová daň z hlavy, a to 5 Kč za skauta a skautku a 10 Kč za oldskauta, táborníka a činovníka Nemyslíme, že by každý skaut musel dáti hotové peníze. Jak si otázku daně z hlavy rozřešíte, je na vás Uspořádejte ve vašem místě skautský den soběstačnosti, při němž upozorníte na sebe veřejnost a přitom můžete prodávati předměty, které nám zbyly z Táborů Uspořádejte představení v biografu, akademii, čaj a třeba s tancem každý oddíl podle místních poměrů bude jistě sám vědět jak na to. Čisté výtěžky těchto podniků poukazujte pak Svazu na účet daně z hlavy. 19 OKNO DO SKAUTSKÉHO SVĚTA JÁ A SKAUTING

20 JUNÁK A FINANCE JAK HOSPODAŘÍ STŘEDISKA A JAK CELÁ ORGANIZACE Lanové centrum skautského centra Vanaivan v Kopřivnici můžou využívat děti i dospělí. Autor: Václav Zeman Šík & Ladislav Pelcl Bilbo, Praha Foto: Kryštof Hyvnar Kolumbus, Jakub Pejcal Boby V tématu tohoto čísla jsme se rozhodli podrobněji zaměřit na téma Junák a fi nance. Zeptali jsme se několika střediskových vedoucích na to, co je při hospodaření na středisku tíží, s čím by uvítali pomoc i na to, jak jsou připraveni na případný výpadek některých fi nančních zdrojů. Představíme vám také, s jakými prostředky hospodaří Junák jako organizace, na co vydává jaké peníze a co z toho jednotlivé organizační jednotky mohou mít. 20 U nás na středisku Situace v hospodaření na střediscích je různá. Pohled do skautisu ukazuje, že naprostá většina středisek dnes získává více peněz z grantů a dotací než z členských příspěvků nebo jiných zdrojů. S nárůstem získaných prostředků z veřejných zdrojů se na druhou stranu snižuje podíl vybraných členských příspěvků. SkautIS také ukazuje, že v Junáku dnes 220 středisek vede jednoduché účetnictví a 247 podvojné. Jak to tedy vypadá s hospodařením na některých konkrétních střediscích? Dotazovaní vedoucí často uváděli, že není dostatek lidí, kteří by čím dál tím odbornější práci mohli dělat. Problémem obecně jsou lidi. Jedná TÉMA

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 25. 5. 2013

JEDNÁNÍ KRJ DNE 25. 5. 2013 JEDNÁNÍ KRJ DNE 25. 5. 2013 Přítomni: viz prezenční listina ZAHÁJENÍ, PROGRAM RADY - rada bohužel opět není usnášeníschopná, jednotlivé body budou tedy projednány, ale body, které vyžadují schválení, budou

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Docházka členů KRJ člen funkce 18. 1. 15. 3. 17. 5. 4. 10. 13. 12. podíl Peřina Jerry předseda KRJ / / / / / 100 % Berki Hubert místopředseda KRJ / / / / /

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

skautský svět elektronický magazín Junáka v květnu 2010 e-magazin@skaut.cz

skautský svět elektronický magazín Junáka v květnu 2010 e-magazin@skaut.cz skautský svět elektronický magazín Junáka v květnu 2010 e-magazin@skaut.cz Vítejte u květnového vydání e-magazínu Skautský svět. Tentokrát nás čeká Kapka, dále Intercamp, ale nemine nás ani Bambiriáda

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

Volební program. Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně

Volební program. Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně Volební program Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně Liberecký kraj 2011 až 2014 Úvodní slovo Vážené sestry, vážení bratři, do rukou se Vám dostává dokument, který popisuje záměry a návrhy na rozvoj

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: Fara v Rudě nad Moravou Sobota 20. prosince 2014 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Tomáš Pospíšil

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010 PLÁN ČINNOSTI KRJ LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Obsah Úvodní slovo...3 Složení Krajské rady Junáka...3 volení členové...3 tým zpravodajů...3 revizní komise...3 Služby...4 Dlouhodobé cíle...5 Plán činnosti...6

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM Lída Leinweberová JSEM V 1. TŘÍDĚ Vím, že jako prvňačka zrovna nevypadám, ale věřte mi, myslím to vážně. JSEM V PRVNÍ TŘÍDĚ asi tak po desáté sama jsem úspěšně absolvovala

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK RYCHLEBSKÉ STEZKY PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK Rychlebské stezky leží v severním cípu Olomouckého kraje ve velmi chudém regionu, kde v minulosti nebyl žádný turistický ruch. Myšlenku vybudovat trailcentrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: U Martina a Mirabelky neděle 11. ledna 2015 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Petr Fornůsek Waope,

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

MarPo Marcipán Povrly

MarPo Marcipán Povrly Žákovský minipodnik MarPo Marcipán Povrly Výroční zpráva 2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvová organizace Obsah Úvodní slovo ředitelky... 3 Základní údaje o minipodniku

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

BYL VYDÁN POKYN K ŽÁDOSTEM O VYBRANÉ DOTACE NA ROK 2014

BYL VYDÁN POKYN K ŽÁDOSTEM O VYBRANÉ DOTACE NA ROK 2014 strana 1/10 JIHOMORAVSKÉ AKTUALITY 4/2013 NA CO TAKÉ NEZAPOMENOUT V ZÁŘÍ Kontrola plnění ročního rozpočtu, úpravy rozpočtu Předložení žádostí o dotace (opravy, celost. akce ) na následující rok na ústředí

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 Obsah Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1 Činnost střediska v roce 2005 2 Významné akce v roce 2005 11 Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 30. oddíl oldskautů 13 31. chlapecký oddíl 13 33.

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více