Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 XI. ROČNÍK ČERVEN 2008 Sobota 21. června 8 12 hod. Resselovo náměstí Další z vyhledávaných trhů, tentokrát v keltské inspiraci hod. rekreační lesy na Podhůře SVATOJÁNSKÁ NOC se slavnostním otevřením unikátní rozhledny Bára na Čertově skalce 17 hod. Otevření rozhledny 18 hod. Hledání zlatého kapradí ředitel Městských lesů vám ukáže místa, kde kvete zlaté kapradí. Pokud si kapradí v předvečer Svatojánské noci utrhnete, splní se Vám všechna Vaše přání. 20 hod. Koncert holandského souboru Muchův jarmark Svatojánský jarmark Součástí dopoledního happeningu bude pokus o ustavení českého rekordu v soustředění co největšího spektra předmětů, které mají něco společného s Alfonsem Muchou. Proto Vás žádáme o spolupráci. Prohlédněte prosím všechny stěny ve svých bytech a domech, zda na nich nevisí obrázky a plakáty od Muchy, prohledejte skříně, šuplíky, půdy, jestli neskrývají další zajímavé artefakty spojené s Muchou, jako jsou hrníčky, zápalky, skleničky, malé obrázky, prostě všechno, co byste mohli vzít do ruky, v sobotu 7. června 2008 dopoledne přinést na náměstí a na chvíli vystavit. Vedení města i členové pořadatelského týmu už ve svých domácnostech intenzívně hledají, tak se k nám prosím přidejte, ať se nám plánovaný happening i pokus o ustavení rekordu podaří. Každý, kdo tímto způsobem přispěje, dostane malý dárek na památku. Předem Vám všem děkujeme za spolupráci a těšíme se spolu s Vámi na 7. červen. A kdo by netušil, jak souvisí letošní osmičková výročí s Alfonsem Muchou, nechť si přečte článek Alfons Mucha a Chrudim uvnitř Zpravodaje. Rozhledna Bára 21 hod. Hledání zlatého kapradí pro Nebojsy 22 hod. Koncert skupiny Deneb tvorba kapely je inspirována lidovou hudbou balkánských zemí, v repertoáru má i české a moravské písně. Občerstvení zajištěno po celou dobu až do pozdních nočních hodin. Kyvadlová doprava zajištěna: st. Kalábrie v Chrudimi Kometa: v 16, 17, 18, 19, hod. Kometa st. Kateřina: v 18.30, 19.30, 21, 22, 23, 24 hod. Z obsahu vybíráme: Z jednání Rady města Chrudim 2 Personální změny na MěÚ Chrudim 2 Upozornění pro profesionální řidiče 2 Výběrové řízení na strážníka Městské policie 2 Chrudimská nemocnice (2) 3 Chrudimské sochařské sympozium již potřetí 3 Činnost Městské policie v dubnu 3 Národní dny bez úrazů kampaň Na kolo jen s přilbou 4 Otvírání studánek 4 Školení požární bezpečnosti pro pořadatele akcí 4 Výročí měsíce Bohumil (Bóža) Prokop 5 Pozvánka na koncert sboru Bel Canto 5 Pozvánka do muzea na výstavu Wiesner Transporta 5 Plán CSSP na červen 5 Vzpomínka na vzácného člověka 6 Začlenění MHD Chrudim do Integrovaného dopravního systému Pk 6 Alfons Mucha a Chrudim 7 Akce DDM v květnu 7 Provoz mateřských škol o prázdninách 7 Prázdninový týden v muzeu 7 Hvězdicová jízda automobilu Aero 50 Dynamik Pardubickým krajem 8 Chrudimské letopisy 8 Sportovní programy 9 Velkolepý pochod Přílohy: Desatero problémů Chrudimi dotazník Vademecum chrudimské kultury Dny se prodlužují, noci krátí, 57. loutkářská Chrudim se blíží. Od 29. června do 4. července ožije Chrudim kejklíři, loutkáři i loutkami. Na čtyřech scénách odehrají loutkáři 24 představení program viz Vademecum. Každý podvečer na Resselově náměstí nás čeká tradiční koncert. Festival bude zahájen svým Loutkářským štrůdlem od hodin. Po celém Resselově náměstí najdeme rozmístěny loutkářské štace a loutkářský workshop. Od hodin průvod loutek k Divadlu zahájení festivalu koncert Burana Orffchester Circo de Madera, dřevěný cirkus Karromato, Praha Zasedání Zastupitelstva města se uskuteční dne 23. června 2008 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příští uzávěrka:

2 38. jednání Rady města Chrudim Radní měli na svém 38. řádném jednání dne 15. května 2008 na programu celkem 22 bodů. Rada města (dále jen RM) mimo jiné: - jmenovala do funkce nového vedoucího Odboru školství a kultury Mgr. Josefa Štěpánka s účinností od , vedoucího Odboru správy majetku Ing. Milana Havelku s účinností od , vedoucího Odboru investic Ing. Petra Pecinu s účinností od a vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly Ing. Lenku Pilnou s účinností od , - schválila odměny ředitelce Městské knihovny Chrudim, řediteli Chrudimské besedy, městského kulturního střediska, a ředitelce Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim za I. pololetí 2008, - schválila výjimku zvýšení počtu dětí na 33 v jedné třídě šestého ročníku v Základní škole, Školní náměstí, Chrudim, pro školní rok 2008/2009 (ze stávajícího počtu 34 žáků v 5. třídě postoupí do 6. třídy 33 žáků, 1 odchází na gymnázium), - schválila změnu odpisového plánu na rok 2008 Mateřské škole Na Valech, Chrudim, z důvodu nákupu konvektomatu pro školní jídelnu. Touto změnou se odpisový plán zvyšuje o Kč na celkovou částku Kč, - schválila peněžitý dar Rady města Chrudim ve výši Kč Sdružení přátel Pardubického kraje na vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje a dále neschválila peněžitý dar Rady města Chrudim Společenství vlastníků jednotek na opravu střešní krytiny na památkově chráněném objektu v Koželužské ulici č. p. 129 (důvodem neschválení je skutečnost, že na tento projekt přispívá město Chrudim v letošním roce v rámci podpory z Programu regenerace), - schválila rozšíření předmětu plnění, prodloužení předmětu plnění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem stavby Kanalizační přípojka pro bytový dům č. p. 8 v ulici Čs. Partyzánů, Chrudim IV firmou AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec, s. r. o. Termín dokončení realizace kanalizační přípojky je , - schválila rozšíření předmětu plnění, zvýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem stavby Zpřístupnění průmyslové zóny Západ v Chrudimi firmou SKANSKA DS, a. s., Brno (cena zakázky se navyšuje celkem o cca 4,039 mil. Kč včetně DPH), - schválila rozšíření předmětu plnění, zvýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem stavby Rekonstrukce ulice Hradební firmou STRABAG, a. s., Praha (práce navíc byly nutné z důvodu potřeby snížení výšky chodníku podél domu č. p. 56, dále se provedla přeložka plynové přípojky domu, došlo ke změně materiálu dlažby u přechodu pro chodce a osazení odvodňovacího žlabu; cena se zvýšila o Kč včetně DPH na celkovou částku Kč), - doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej pozemků v lokalitě Skřivánek Ing. Jiřímu Wiesnerovi z Prahy a Aleši Pelikánovi z Pardubic za podmínky, že investorem bude zpracována urbanistická studie (včetně řešení dopravní infrastruktury), kterou schválí architekt města Chrudim, - schválila pronájem kanalizace ve Vlčnově na dobu do společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., za jednorázové nájemné ve výši 2,509 mil. Kč s tím, že nájemce může předmět pronájmu dále pronajmout provozovateli vodárenské infrastruktury za účelem zajištění provozních činností (město Chrudim vybudovalo v roce 2007 v rámci stavby Odkanalizování obce Vlčnov kanalizaci v hodnotě cca 25 mil. Kč, v celkové délce m), - schválila výpůjčku nebytových prostorů v č. Z jednání Rady města Chrudim p. 11/II na Školním náměstí (dvě místnosti v přízemí o výměře 44 m 2 ) občanskému sdružení Šance pro Tebe, Chrudim, za účelem zřízení nízkoprahového klubu FUTUR pro rizikové skupiny dětí a mládeže na dobu neurčitou; dále schválila pronájem nebytových prostorů v č. p. 274/IV v Městském parku o celkové výměře 68,3 m 2 organizaci LITE HK, o. p. s., Hradec Králové, pro výuku anglického jazyka za nájemné Kč ročně na dobu neurčitou, - schválila výpůjčku pozemků v katastrálním území Chrudim o výměře cca m 2 (část pozemků je ve spoluvlastnictví) společnosti Tesco Stores ČR, a. s., se sídlem v Praze na dobu určitou od do za účelem provedení staveb, stavebních a jiných úprav dle schválené stavební dokumentace Obchodní středisko Chrudim Píšovy; dále schválila výpůjčku části pozemku p. č. 2514/29 o celkové výměře cca 316 m 2 Druhému chrudimskému družstvu na dobu neurčitou za účelem umístění a provozování hracích prvků (dětské hřiště); schválila uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne s Osevou Agri Chrudim, a. s., spočívajícího v rozšíření pronájmu o pozemky v celkové výměře cca m 2 (vše v k. ú. Chrudim) a schválila uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne , který se týká provedení stavebních úprav na objektu Klobásov (tzn. technické zhodnocení budovy), - schválila Ceník ubytovacích služeb ubytovny a noclehárny v Tovární ulici v Chrudimi. S účinností od bude cena ubytovací jednotky 145 Kč/m 2 /měsíc (navýšení o 10 Kč/m 2 /měsíc), noclehárna pro chrudimské uchazeče 30 Kč/ noc a pro ostatní 50 Kč/noc, použití sprchy (1 cyklus) 10 Kč a jeden prací cyklus automatické pračky v prádelně (cca 2 hod.) 25 Kč; ubytovaní si rovněž hradí spotřebovanou energii, - dle doporučení komise výběrového řízení na zakázku Územně analytické podklady správního území Chrudim schválila jako vítěznou nabídku firmy GEOREAL Plzeň a uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje zahájit jednání o konečné ceně zakázky (pokud při jednání dojde k dohodě o ceně a v případě, že bude městu poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu, schválila RM uzavření smlouvy na zpracování zakázky), - schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor spisovny, uzavřené dne mezi městem Chrudim a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze (Městský úřad Chrudim od roku 2007 využívá pro centrální spisovnu nebytové prostory v I. patře budovy bez č. p. na stavební parcele č. 5345, dodatkem se sjednává nájem na dobu určitou do , poté by měly být pro centrální spisovnu úřadu připraveny prostory v budově č. p. 274 v Městském parku, která je ve vlastnictví města), - schválila výpůjčku stavby PS 08 Přejezdové zabezpečovací zařízení společnosti ONIVON, a. s., Hradec Králové, na dobu určitou do , za účelem zajištění bezpečnosti na železničním přejezdu, na kterém dochází ke křížení vlečky a komunikace (podmínkou výpůjčky je, že společnost bude hradit veškeré provozní náklady související s užíváním stavby, např. dodávku elektřiny atd.); RM dále schválila pronájem pozemku o výměře 421 m 2 PhMr. Daniele Krištofové, Chrudim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 10 Kč/m 2 /rok a pronájem části pozemku o výměře 28 m 2 Josefu Baťovi a Nadě Novákové, Chrudim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 10 Kč/m 2 /rok; RM neschválila pronájem středotlakého plynovodu v průmyslové zóně Západ v Chrudimi společnosti VČP NET, s. r. o., Hradec Králové a společnosti ONIVON, a. s., Hradec Králové (obě firmy o pronájem plynárenských zařízení projevily 2 zájem) v současné době není znám ani termín zahájení výstavby plynovodu, tudíž se jeho pronájem a případný prodej bude řešit až v případě realizace stavby; RM dále neschválila udělení souhlasu společnosti České trhy Radek Aleš, Plzeň, s pořádáním mimořádných velkých trhů v roce 2008 na Resselově náměstí v Chrudimi. sd Personální změny na Městském úřadu Chrudim Na 38. řádném jednání Rady města, konaném dne , byli na základě výsledků výběrových řízení jmenováni do funkcí následující vedoucí úředníci Městského úřadu Chrudim: Mgr. Josef Štěpánek byl jmenován do funkce vedoucího Odboru školství a kultury s účinností od ; Ing. Petr Pecina byl jmenován do funkce vedoucího Odboru investic s účinností od ; Ing. Milan Havelka byl jmenován do funkce vedoucího Odboru správy majetku s účinností od ; Ing. Lenka Pilná byla jmenována do funkce vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly s účinností od Tajemník Městského úřadu Chrudim jmenoval v souladu s výsledky výběrového řízení Ing. Zdenku Fančovičovou do funkce vedoucí nově zřízeného oddělení klientského servisu Odboru kanceláře tajemníka s účinností od fch Stručně co nového v oblasti investic? V červnu bude provedena výměna střešní krytiny a klempířských prvků na tělocvičně ZŠ Palackého. Do zahrady MŠ Víta Nejedlého budou doplněny drobné dětské hrací prvky sportovní sestava, skluzavka. V zahradě MŠ Strojařů budou obnoveny nátěry a opraveny stávající hrací prvky. Bude dokončeno předláždění a odvodnění povrchu dvorku domu č. p. 1 na Resselově náměstí v Chrudimi, které bylo zahájeno v květnu Probíhá výstavba inženýrských sítí průmyslové zóny Západ. př Upozornění pro profesionální řidiče Dovolujeme si upozornit řidiče, kteří vlastní profesní průkaz, že si všichni musí podat žádost o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče nejpozději do Po tomto datu již nebude možné stávající průkaz vyměnit! Odbor dopravy, oddělení evidence řidičů, MěÚ Chrudim MĚSTO CHRUDIM vypisuje výběrové řízení na obsazení místa STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE Požadavky: věk od 21 let dobrý zdravotní stav (výška min. 170 cm) Budou přijímáni zájemci s ukončeným středoškolským vzděláním nebo SOU. Praxe v oboru městské policie je vítána. Přihlášky spolu se životopisem, s dokladem o vzdělání, výpisem z trestního rejstříku, přehledem dosavadní praxe a vyjádřením lékaře o zdravotním stavu dodejte nejpozději do vrchnímu strážníkovi Josefu Kudrnkovi na Městskou policii v Chrudimi, Resselovo nám. 1 (stará radnice), kancelář v I. patře, tel Zde se také dozvíte bližší informace.

3 Chrudimská nemocnice (2) V minulém čísle jsme informaci o nemocnici ukončili zmínkou o tom, že od devadesátých let prochází nemocnice poměrně rozsáhlými rekonstrukcemi, a dnes si řekneme, co všechno stavebního se událo nebo stále ještě děje. V letech bylo postaveno nové křídlo operačních sálů, ve kterém je rovněž umístěno anestesiologicko-resuscitační a neurologické oddělení. Zároveň byla provedena rekonstrukce dětského oddělení a pracoviště nukleární medicíny. V tomto období vzniklo i nové oddělení hematologie a krevní transfúze. Od roku 2001 probíhá současná fáze rekonstrukce, během níž bylo vybudováno nové pracoviště rentgenologické, biochemické a nový stravovací provoz. V letech 2004 až 2005 byla provedena generální oprava dvou křídel monobloku. Při této rekonstrukci byla změněna dispozice pokojů, zmenšil se počet lůžek na 2 3 na pokojích se samostatným sociálním zázemím. Na porodnickém oddělení vznikly 3 samostatné porodní sály, které zajišťují rodičkám i otcům dostatečnou intimitu. Současně bylo rekonstruováno rehabilitační a patologickoanatomické oddělení. V roce byla vybudována nová lékárna. Rekonstrukcí prošlo anesteziologicko-resuscitační oddělení a úsek vodoléčby rehabilitačního oddělení. Adaptací 4. patra v přístavbě operačních sálů se podařilo do nemocnice přesunout ze staré budovy Na Kopečku oddělení následné péče (dříve LDN) a mikrobiologickou laboratoř. Těmito úpravami se skokově zvýšil komfort péče o pacienty zejména následné péče. V roce 2008 byla zahájena rekonstrukce spojovací části monobloku a traktu operačních sálů, ve které je umístěna většina ambulancí. Zároveň bude upravena urologická ambulance a rekonstruován průjezd nemocnice. Přestože je zapotřebí ještě dalších oprav, v roce 2008 se završí základní přeměna téměř 60 let staré nemocnice v moderní zařízení dobře vybavené kvalifikovaným zdravotnickým personálem, potřebnými moderními přístroji a příjemným prostředím odpovídajícím současným nárokům. A tím, jakou péči naše nemocnice vlastně poskytuje, budeme pokračovat zase příště. redakce Chrudimské sochařské sympozium již potřetí Pořádá město Chrudim a Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice. Sympozium organizačně zajišťuje Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim. V Chrudimi se bude konat od 24. června do 27. června 2008 již potřetí sochařské sympozium studentů Střední průmyslové školy kamenické Hořice. V prostoru za Divadlem K. Pippicha budou mladí umělci pod vedením akademického sochaře Michala Moravce tvořit čtyři sochy z ostroměřského pískovce, letos na téma Fauna. Chrudimští občané, návštěvníci města a turisté tedy budou mít opět příležitost být u toho a vidět, jak vzniká socha. Studenti budou před zraky kolemjdoucích opracovávat kámen za každého počasí. Před zahájením sympozia budou ve dnech 2. a 3. června na Resselově náměstí vystaveny barevné sádrové modely budoucích soch. Originály soch pak budou zhotoveny z přírodního pískovce v nebarevném provedení. Hotová díla pak budou umístěna v zahradách chrudimských mateřských škol (Dr. Malíka, U Stadionu, Sv. Čecha a V. Nejedlého). Činnost Městské policie Chrudim v dubnu V dubnu MP Chrudim kromě své běžné činnosti prováděla kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách byly zjištěny 4 přestupky, které byly na místě vyřešeny blokovou pokutou. V měsíci dubnu hlídky vyjížděly 1 k signálu v tísni. Ve dnech až probíhala na Resselově náměstí dopravní akce, při které bylo zjištěno 807 přestupků, z toho na místě bylo vyřešeno blokovou pokutou 279 řidičů, blokovou pokutou na místě nezaplacenou 41 řidičů a 247 řidičů bylo řešeno domluvou, bylo umístěno 240 výzev pro nepřítomného řidiče motorového vozidla. V základních školách proběhly přednášky v rozsahu 14 hodin a v družině v délce 2 hodin. Připomínáme, že pět soch z 1. sympozia s tematikou bytostí z chrudimských pověstí je umístěno v parku před Základní uměleckou školou v Chrudimi a další čtyři sochy z 2. sympozia, vyjadřující téma Senioři, život, moudrost, zdobí zahradu Centra sociálních služeb a pomoci v Chrudimi. Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat! is Počet vyřešených přestupků v dubnu Blokové pokuty 373 Blokové pokuty na místě nezaplacené 57 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 338 Přestupky proti majetku 45 Domluvy 312 Předání správnímu orgánu 18 Odchyt psů 24 Kontrola poplatku ze psů 7 V dubnu Městská policie Chrudim řešila celkem 264 oznámení od občanů. Zvlášť úspěšné zákroky Strážníci při dopravní akci na Resselově náměstí zjistili 2 řidiče, kteří řídili motorové vozidlo bez řidičského oprávnění. Vrchní strážník Josef Kudrnka Novou městskou zeleň je nutné chránit Na podzim loňského roku byl za nemalý finanční obnos z rozpočtu města Chrudim zregenerován okrasný záhon vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí dle návrhu zahradní architektky Ing. Markové. Rostlinná skladba byla přizpůsobena městskému prostředí a navržena tak, aby byla zajímavá v každém ročním období. Skládala se převážně z trvalek, doplněna rostlinami kvetoucími brzy na jaře a stálezelenými keři. Během zimního a předjarního období byly mladé rostliny bohužel z větší části vyšlapány nebo nevratně zničeny chodci přecházejícími mimo vyznačené přechody a keře spáleny močí psů. Proto musí být letos na jaře záhon opět upraven, zkypřen a chybějící a zničené rostliny dosazeny. Do doby, než se rostliny rozrostou, zapojí, zarostou celou plochu a začnou plnit svou okrasnou funkci (cca 2 vegetační období), budou ochráněny nově nainstalovaným oplocením, které bude po této době odstraněno. Kateřina Jánská Komunikace chrudimských státních a nestátních subjektů pracujících s rizikovou mládeží skvěle funguje S rizikovou či ohroženou mládeží pracují v Chrudimi jak zástupci státních institucí, tak i neziskové organizace. Přestože se jejich způsob práce liší, všichni mají zájem udělat pro své klienty děti a mládež v obtížných životních situacích maximum. Takové děti se často ocitají v péči více institucí působících v dané lokalitě. Pokud by tyto instituce mezi sebou v dostatečné míře komunikovaly a spolupracovaly, velká část případů by mohla být řešena efektivně a komplexně a klientovi by se tak mohla dostat včas vhodná podpora a pomoc. V Chrudimi se to daří! Díky vědomí potřeby spolupracovat při řešení společných případů, pozvalo občanské sdružení Šance pro Tebe k jednacímu stolu kurátory Městského úřadu Chrudim, zástupce prevence kriminality a zástupce neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Pracovní skupina, která se sešla již čtyřikrát, vytvořila pravidla a postupy společné péče o klienta. Teoretické postupy pak byly odzkoušeny na skutečných případech, ke kterým byly přizvány i další zainteresované strany. Součástí skupiny je také Radka Pochobradská, vedoucí oddělení prevence města Chrudim. Je skvělé, že se tento pilotní projekt rozjel, že se konečně přesně definovala spolupráce mezi organizacemi, což je velice důležité. V rámci setkávání došlo k dalšímu podrobnějšímu vyjasnění kompetencí jednotlivých subjektů. Díky lepší informovanosti a spolupráci týmu jsme schopni případy řešit přesněji a rychleji, říká Radka Pochobradská. Součástí pracovní skupiny jsou zástupci oddělení péče o rodinu a dítě a oddělení prevence Městského úřadu Chrudim a nestátní organizace Amalthea Pardubice, Centrum J. J. Pestalozziho, SVP Archa a Šance pro Tebe. Setkání se zúčastnila i metodička sociální prevence Marie Voženílková z Krajského úřadu Pardubice. Občanské sdružení Šance pro Tebe tento projekt zrealizovalo díky grantové podpoře z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Martina Šťastná, Šance pro Tebe 3

4 Národní dny bez úrazů kampaň Na kolo jen s přilbou Prosba pramene: Milý člověče, voda je základem života a síly všeho na zemi, ve mně se můžeš narodit i utonout, svými slzami zaženu tvoji žízeň i únavu, zchladím tvé skráně, umyji smutek, pot i prach. Nabízím ti obživu, radost z žití, naději. Dbej, abych nezapadl do kalu, bahna a kamení. Vyslyš moji prosbu. Važ si mne, šetři mne! Na středu 4. června připravilo Zdravé město Chrudim ve spolupráci s Městskými lesy Chrudim, s. r. o., Otvírání studánek na Lesní stezce na Podhůře. Otvírání studánek je součástí novodobé kulturní tradice, která nám připomíná úctu k přírodě a místu, kde žijeme. Studánka bude vyčištěna Otvírání studánek Známé přísloví říká, že nehoda není náhoda. Úrazy jsou nejčastější příčinou dětských úmrtí. V České republice zemře na následky úrazů ročně asi 120 dětí do 14 let a dalších dětí je následkem úrazu trvale postiženo. Dětské úrazy jsou způsobeny omezeným počtem faktorů a většina z nich je ovlivnitelná prevencí. Můžeme pro dítě vytvořit bezpečné prostředí a také ho naučit bezpečnému chování. Město Chrudim realizuje projekt Bezpečná komunita, v jehož rámci bylo zjištěno, že v Chrudimi bylo v roce 2007 ošetřeno úrazů. Členění úrazů podle věkových kategorií: věková skupina děti od narození do 6 let tvořila 8 %, děti od 7 do 15 let 20 %, mládež od 16 do 18 let 9 %, produktivní věk 19 do 59 let 48 % a 60 let a více 15 %. Nejčastějším případem bylo poranění povrchu těla (47 %) a zlomeniny a vykloubení (22 %). Podrobnější informace o výsledcích za rok 2007 jsou umístěny na www. chrudim-city.cz/zdravemesto pod odkazem Bezpečná komunita. V Chrudimi jsou každoročně v rámci projektu Zdravého města a místní Agendy 21 pořádány Národní dny bez úrazů, které v letošním roce probíhají od 5. do 12. června. Jsou vyhlašovány Ministerstvem zdravotnictví ČR, Světovou zdravotnickou organizací a Centrem úrazové prevence. Od 2. do 13. června bude probíhat první etapa kampaně Na kolo jen s přilbou, kdy strážníci Městské policie připravují kontroly používání cyklistických přileb u dětí do 18 let. V loňském roce se osvědčilo propojit tuto kampaň s kampaní Vidíš mě? zaměřenou na používání reflexních materiálů. Partnerem pro letošní ročník je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Několik poznatků z loňského ročníku. V rámci celé kampaně v roce 2007 Městská policie kontrolovala 145 dětí ve věku od 8 do 17 let. Ty, které splnily podmínky, byly odměněny drobnými dárky v podobě cyklistických doplňků (zadní a přední blikací světla, lepení, cyklistická pláštěnka, zvonek, pumpička na kolo apod.). V roce % dětí používalo cyklistickou přilbu. Podařilo se tak cílenou prevencí (ale i s pomocí nového zákona) zvýšit používání cyklistických přileb u dětí od 3 do 18 let o 26 % oproti roku Ve většině případů byli mezi kontrolovanými především chlapci. Nejpočetnější věkovou skupinou, která jezdí na kole do školy, jsou žáci ve věku od 12 do 14 let. Pro rodiče předškolních dětí je připraveno povídání s MUDr. Michalem Minaříkem na úterý 10. června od hodin v MŠ Dr. J. Malíka, jehož tématem bude poskytování první pomoci při úrazech dětí. Beseda je otevřena všem zájemcům. V rámci kampaně NDBÚ připravila pro své pojištěnce Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ve spolupráci se Zdravým městem Chrudim DNY ZDRAVÍ. Přijďte si v pondělí 9. června od do hodin na Resselovo náměstí zasoutěžit, pobavit se a my Vám zdarma vyšetříme cholesterol, hladinu cukru v krvi, krevní tlak, puls, změříme hmotnost a hladinu triglyceridů k případnému stanovení rizika aterosklerózy. Děti mohou navštívit stanoviště Městské policie, kde se blíže dozvědí o vybavení kola, základech bezpečného pohybu po silnicích, možnosti využití reflexních materiálů a budou si moci zahrát plachtovou hru Jdeme bezpečnou cestou? Strávíte s VZP pěkný den a odnesete si dárek! št a otevřena symbolickým klíčem. Kulturní program si připravil pěvecký soubor z MŠ Sv. Čecha Klíčenky. O tradici studánky a Lesní stezky bude povídat Zdeněk Odvárka, ředitel Městských lesů Chrudim, s. r. o. Sraz zájemců o tuto akci bude v hodin u AFK Chrudim. Mohou se zúčastnit všechny generace, protože na Podhůru je možné dojet na kole nebo autobusem, který bude přistaven na 16 hodinu také u AFK. Zajištěna bude i zpáteční cesta. Na Podhůře bude připraveno drobné občerstvení. Bližší informace najdete na webových stránkách Zdravého města nebo na výlepových plochách města. št První etapa úprav Parku republiky byla projednána s veřejností Smyslem setkání s občany, které se uskutečnilo v květnu, bylo seznámit veřejnost s architektonickým návrhem rekonstrukce Parku republiky. Jedním z cílů rekonstrukce je podpořit prvek krajiny k vytvoření prostředí, na které jsou občané hrdi, a zároveň propojit historickou hodnotu, městskou zeleň a přírodní dědictví tak, aby občané cítili toto místo jako místo klidu a relaxace. Na setkání tvůrce návrhu pražské kanceláře Třiarchitekti MgA. Ing. arch. Michal Fišer představil svou vizi. Regenerace parku a celého okolí bude probíhat v několika etapách. V rámci první etapy bude upraveno bezprostřední okolí nově umístěné sochy T. G. Masaryka. V dalších etapách proběhne rekonstrukce trávníkové plochy, která bude sloužit k relaxaci a odpočinku. Na travnatou plochu bude zakázán vstup psů. Bude zde umístěn mobiliář lavičky, odpadkové koše a veřejné osvětlení. Prostor parku bude využíván pro kulturní a další akce s určitým limitním omezením a průchodná spojovací cesta s historickým jádrem zůstane zachována. Zároveň s regenerací parku bude řešena i problematika parkování v této lokalitě. Na setkání bylo prezentováno i několik dalších námětů, které budou předány příslušným odborníkům k řešení (odstranění pozůstatků starých laviček, problematika úklidu parku, oprava chodníku nebo nerespektování dopravního značení na nábřeží K. Čapka). Chtěli bychom poděkovat občanům, kteří přišli a zapojili se do společné diskuse. št Školení požární bezpečnosti pro pořadatele akcí Možná víte, že na konci dubna přijalo zastupitelstvo města Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, Požární řád města Chrudim. Pokud pořádáte akce pro veřejnost, následující článek je určen právě Vám. Vyhláška mimo jiné ukládá pořadatelům akcí ve městě povinnost mít požární hlídku, zajistit před konáním proškolení personálu apod. S ohledem na činnost našeho sdružení, které se snaží podporovat neziskový sektor, jsme se rozhodli uspořádat školení zaměřené na požární ochranu a bezpečnost práce během pořádání akcí pro veřejnost, pobytových akcí a táborů. To je určeno zejména neziskovým organizacím, pořadatelům akcí, dobrovolníkům apod. Certifikované školení, které probíhá pod záštitou radního Pardubického kraje Miloslava Macely a místostarosty města Romana Málka, se uskuteční ve čtvrtek 12. června od do hodin ve Střední škole zemědělské v Chrudimi. Bližší informace naleznete na stránkách chrudimka.cz. Možnost přihlášení je na telefonu nebo u Díky podpoře Pardubického kraje je toto školení bezplatné. Povinnost být proškolen z požární bezpečnosti vyplývá ze zákona 133/85, vyhlášky 246/2001 a z bezpečnosti práce ze zákoníku práce 262/2006. Těšíme se na setkání a přejeme pořadatelům táborů jejich klidnou realizaci. Martin Benák, předseda Občanského sdružení Altus Jaké odpady vznikají v domácnostech? Podíváme-li se doma do našich odpadkových košů, tak uvidíme velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice či kontejneru. Pokud se však zamyslíme nad každým jednotlivým odpadem, který do koše neseme, zjistíme, že odpady můžeme rozlišit na: Využitelné tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), nápojové kartóny, kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný či kuchyňský odpad atd. Tyto odpady je důležité dávat do barevných kontejnerů na sklo, papír, plast. Kovy a bio odpad podle toho kam patří (sběrné suroviny, kompost). Objemné to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky atd. Tyto odpady můžete odvézt do sběrného dvora, který se nachází v ulici Obce Ležáků vlevo před železničním přejezdem směrem na Slatiňany. Provozní doba sběrného dvoru je v pracovní dny od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Nebezpečné tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečný odpad, též můžete odnášet do sběrného dvora v ulici Obce Ležáků. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně. Ostatní odpady, které Vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné (mastné) obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, popel apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do popelnice či kontejneru na směsný odpad. Technické služby Chrudim a Občanské sdružení ALTUS 4

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut Program: 1. Hosté rady p. Hirschová

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více