Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 XI. ROČNÍK ČERVEN 2008 Sobota 21. června 8 12 hod. Resselovo náměstí Další z vyhledávaných trhů, tentokrát v keltské inspiraci hod. rekreační lesy na Podhůře SVATOJÁNSKÁ NOC se slavnostním otevřením unikátní rozhledny Bára na Čertově skalce 17 hod. Otevření rozhledny 18 hod. Hledání zlatého kapradí ředitel Městských lesů vám ukáže místa, kde kvete zlaté kapradí. Pokud si kapradí v předvečer Svatojánské noci utrhnete, splní se Vám všechna Vaše přání. 20 hod. Koncert holandského souboru Muchův jarmark Svatojánský jarmark Součástí dopoledního happeningu bude pokus o ustavení českého rekordu v soustředění co největšího spektra předmětů, které mají něco společného s Alfonsem Muchou. Proto Vás žádáme o spolupráci. Prohlédněte prosím všechny stěny ve svých bytech a domech, zda na nich nevisí obrázky a plakáty od Muchy, prohledejte skříně, šuplíky, půdy, jestli neskrývají další zajímavé artefakty spojené s Muchou, jako jsou hrníčky, zápalky, skleničky, malé obrázky, prostě všechno, co byste mohli vzít do ruky, v sobotu 7. června 2008 dopoledne přinést na náměstí a na chvíli vystavit. Vedení města i členové pořadatelského týmu už ve svých domácnostech intenzívně hledají, tak se k nám prosím přidejte, ať se nám plánovaný happening i pokus o ustavení rekordu podaří. Každý, kdo tímto způsobem přispěje, dostane malý dárek na památku. Předem Vám všem děkujeme za spolupráci a těšíme se spolu s Vámi na 7. červen. A kdo by netušil, jak souvisí letošní osmičková výročí s Alfonsem Muchou, nechť si přečte článek Alfons Mucha a Chrudim uvnitř Zpravodaje. Rozhledna Bára 21 hod. Hledání zlatého kapradí pro Nebojsy 22 hod. Koncert skupiny Deneb tvorba kapely je inspirována lidovou hudbou balkánských zemí, v repertoáru má i české a moravské písně. Občerstvení zajištěno po celou dobu až do pozdních nočních hodin. Kyvadlová doprava zajištěna: st. Kalábrie v Chrudimi Kometa: v 16, 17, 18, 19, hod. Kometa st. Kateřina: v 18.30, 19.30, 21, 22, 23, 24 hod. Z obsahu vybíráme: Z jednání Rady města Chrudim 2 Personální změny na MěÚ Chrudim 2 Upozornění pro profesionální řidiče 2 Výběrové řízení na strážníka Městské policie 2 Chrudimská nemocnice (2) 3 Chrudimské sochařské sympozium již potřetí 3 Činnost Městské policie v dubnu 3 Národní dny bez úrazů kampaň Na kolo jen s přilbou 4 Otvírání studánek 4 Školení požární bezpečnosti pro pořadatele akcí 4 Výročí měsíce Bohumil (Bóža) Prokop 5 Pozvánka na koncert sboru Bel Canto 5 Pozvánka do muzea na výstavu Wiesner Transporta 5 Plán CSSP na červen 5 Vzpomínka na vzácného člověka 6 Začlenění MHD Chrudim do Integrovaného dopravního systému Pk 6 Alfons Mucha a Chrudim 7 Akce DDM v květnu 7 Provoz mateřských škol o prázdninách 7 Prázdninový týden v muzeu 7 Hvězdicová jízda automobilu Aero 50 Dynamik Pardubickým krajem 8 Chrudimské letopisy 8 Sportovní programy 9 Velkolepý pochod Přílohy: Desatero problémů Chrudimi dotazník Vademecum chrudimské kultury Dny se prodlužují, noci krátí, 57. loutkářská Chrudim se blíží. Od 29. června do 4. července ožije Chrudim kejklíři, loutkáři i loutkami. Na čtyřech scénách odehrají loutkáři 24 představení program viz Vademecum. Každý podvečer na Resselově náměstí nás čeká tradiční koncert. Festival bude zahájen svým Loutkářským štrůdlem od hodin. Po celém Resselově náměstí najdeme rozmístěny loutkářské štace a loutkářský workshop. Od hodin průvod loutek k Divadlu zahájení festivalu koncert Burana Orffchester Circo de Madera, dřevěný cirkus Karromato, Praha Zasedání Zastupitelstva města se uskuteční dne 23. června 2008 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příští uzávěrka:

2 38. jednání Rady města Chrudim Radní měli na svém 38. řádném jednání dne 15. května 2008 na programu celkem 22 bodů. Rada města (dále jen RM) mimo jiné: - jmenovala do funkce nového vedoucího Odboru školství a kultury Mgr. Josefa Štěpánka s účinností od , vedoucího Odboru správy majetku Ing. Milana Havelku s účinností od , vedoucího Odboru investic Ing. Petra Pecinu s účinností od a vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly Ing. Lenku Pilnou s účinností od , - schválila odměny ředitelce Městské knihovny Chrudim, řediteli Chrudimské besedy, městského kulturního střediska, a ředitelce Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim za I. pololetí 2008, - schválila výjimku zvýšení počtu dětí na 33 v jedné třídě šestého ročníku v Základní škole, Školní náměstí, Chrudim, pro školní rok 2008/2009 (ze stávajícího počtu 34 žáků v 5. třídě postoupí do 6. třídy 33 žáků, 1 odchází na gymnázium), - schválila změnu odpisového plánu na rok 2008 Mateřské škole Na Valech, Chrudim, z důvodu nákupu konvektomatu pro školní jídelnu. Touto změnou se odpisový plán zvyšuje o Kč na celkovou částku Kč, - schválila peněžitý dar Rady města Chrudim ve výši Kč Sdružení přátel Pardubického kraje na vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje a dále neschválila peněžitý dar Rady města Chrudim Společenství vlastníků jednotek na opravu střešní krytiny na památkově chráněném objektu v Koželužské ulici č. p. 129 (důvodem neschválení je skutečnost, že na tento projekt přispívá město Chrudim v letošním roce v rámci podpory z Programu regenerace), - schválila rozšíření předmětu plnění, prodloužení předmětu plnění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem stavby Kanalizační přípojka pro bytový dům č. p. 8 v ulici Čs. Partyzánů, Chrudim IV firmou AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec, s. r. o. Termín dokončení realizace kanalizační přípojky je , - schválila rozšíření předmětu plnění, zvýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem stavby Zpřístupnění průmyslové zóny Západ v Chrudimi firmou SKANSKA DS, a. s., Brno (cena zakázky se navyšuje celkem o cca 4,039 mil. Kč včetně DPH), - schválila rozšíření předmětu plnění, zvýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem stavby Rekonstrukce ulice Hradební firmou STRABAG, a. s., Praha (práce navíc byly nutné z důvodu potřeby snížení výšky chodníku podél domu č. p. 56, dále se provedla přeložka plynové přípojky domu, došlo ke změně materiálu dlažby u přechodu pro chodce a osazení odvodňovacího žlabu; cena se zvýšila o Kč včetně DPH na celkovou částku Kč), - doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej pozemků v lokalitě Skřivánek Ing. Jiřímu Wiesnerovi z Prahy a Aleši Pelikánovi z Pardubic za podmínky, že investorem bude zpracována urbanistická studie (včetně řešení dopravní infrastruktury), kterou schválí architekt města Chrudim, - schválila pronájem kanalizace ve Vlčnově na dobu do společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., za jednorázové nájemné ve výši 2,509 mil. Kč s tím, že nájemce může předmět pronájmu dále pronajmout provozovateli vodárenské infrastruktury za účelem zajištění provozních činností (město Chrudim vybudovalo v roce 2007 v rámci stavby Odkanalizování obce Vlčnov kanalizaci v hodnotě cca 25 mil. Kč, v celkové délce m), - schválila výpůjčku nebytových prostorů v č. Z jednání Rady města Chrudim p. 11/II na Školním náměstí (dvě místnosti v přízemí o výměře 44 m 2 ) občanskému sdružení Šance pro Tebe, Chrudim, za účelem zřízení nízkoprahového klubu FUTUR pro rizikové skupiny dětí a mládeže na dobu neurčitou; dále schválila pronájem nebytových prostorů v č. p. 274/IV v Městském parku o celkové výměře 68,3 m 2 organizaci LITE HK, o. p. s., Hradec Králové, pro výuku anglického jazyka za nájemné Kč ročně na dobu neurčitou, - schválila výpůjčku pozemků v katastrálním území Chrudim o výměře cca m 2 (část pozemků je ve spoluvlastnictví) společnosti Tesco Stores ČR, a. s., se sídlem v Praze na dobu určitou od do za účelem provedení staveb, stavebních a jiných úprav dle schválené stavební dokumentace Obchodní středisko Chrudim Píšovy; dále schválila výpůjčku části pozemku p. č. 2514/29 o celkové výměře cca 316 m 2 Druhému chrudimskému družstvu na dobu neurčitou za účelem umístění a provozování hracích prvků (dětské hřiště); schválila uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne s Osevou Agri Chrudim, a. s., spočívajícího v rozšíření pronájmu o pozemky v celkové výměře cca m 2 (vše v k. ú. Chrudim) a schválila uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne , který se týká provedení stavebních úprav na objektu Klobásov (tzn. technické zhodnocení budovy), - schválila Ceník ubytovacích služeb ubytovny a noclehárny v Tovární ulici v Chrudimi. S účinností od bude cena ubytovací jednotky 145 Kč/m 2 /měsíc (navýšení o 10 Kč/m 2 /měsíc), noclehárna pro chrudimské uchazeče 30 Kč/ noc a pro ostatní 50 Kč/noc, použití sprchy (1 cyklus) 10 Kč a jeden prací cyklus automatické pračky v prádelně (cca 2 hod.) 25 Kč; ubytovaní si rovněž hradí spotřebovanou energii, - dle doporučení komise výběrového řízení na zakázku Územně analytické podklady správního území Chrudim schválila jako vítěznou nabídku firmy GEOREAL Plzeň a uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje zahájit jednání o konečné ceně zakázky (pokud při jednání dojde k dohodě o ceně a v případě, že bude městu poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu, schválila RM uzavření smlouvy na zpracování zakázky), - schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor spisovny, uzavřené dne mezi městem Chrudim a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze (Městský úřad Chrudim od roku 2007 využívá pro centrální spisovnu nebytové prostory v I. patře budovy bez č. p. na stavební parcele č. 5345, dodatkem se sjednává nájem na dobu určitou do , poté by měly být pro centrální spisovnu úřadu připraveny prostory v budově č. p. 274 v Městském parku, která je ve vlastnictví města), - schválila výpůjčku stavby PS 08 Přejezdové zabezpečovací zařízení společnosti ONIVON, a. s., Hradec Králové, na dobu určitou do , za účelem zajištění bezpečnosti na železničním přejezdu, na kterém dochází ke křížení vlečky a komunikace (podmínkou výpůjčky je, že společnost bude hradit veškeré provozní náklady související s užíváním stavby, např. dodávku elektřiny atd.); RM dále schválila pronájem pozemku o výměře 421 m 2 PhMr. Daniele Krištofové, Chrudim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 10 Kč/m 2 /rok a pronájem části pozemku o výměře 28 m 2 Josefu Baťovi a Nadě Novákové, Chrudim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 10 Kč/m 2 /rok; RM neschválila pronájem středotlakého plynovodu v průmyslové zóně Západ v Chrudimi společnosti VČP NET, s. r. o., Hradec Králové a společnosti ONIVON, a. s., Hradec Králové (obě firmy o pronájem plynárenských zařízení projevily 2 zájem) v současné době není znám ani termín zahájení výstavby plynovodu, tudíž se jeho pronájem a případný prodej bude řešit až v případě realizace stavby; RM dále neschválila udělení souhlasu společnosti České trhy Radek Aleš, Plzeň, s pořádáním mimořádných velkých trhů v roce 2008 na Resselově náměstí v Chrudimi. sd Personální změny na Městském úřadu Chrudim Na 38. řádném jednání Rady města, konaném dne , byli na základě výsledků výběrových řízení jmenováni do funkcí následující vedoucí úředníci Městského úřadu Chrudim: Mgr. Josef Štěpánek byl jmenován do funkce vedoucího Odboru školství a kultury s účinností od ; Ing. Petr Pecina byl jmenován do funkce vedoucího Odboru investic s účinností od ; Ing. Milan Havelka byl jmenován do funkce vedoucího Odboru správy majetku s účinností od ; Ing. Lenka Pilná byla jmenována do funkce vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly s účinností od Tajemník Městského úřadu Chrudim jmenoval v souladu s výsledky výběrového řízení Ing. Zdenku Fančovičovou do funkce vedoucí nově zřízeného oddělení klientského servisu Odboru kanceláře tajemníka s účinností od fch Stručně co nového v oblasti investic? V červnu bude provedena výměna střešní krytiny a klempířských prvků na tělocvičně ZŠ Palackého. Do zahrady MŠ Víta Nejedlého budou doplněny drobné dětské hrací prvky sportovní sestava, skluzavka. V zahradě MŠ Strojařů budou obnoveny nátěry a opraveny stávající hrací prvky. Bude dokončeno předláždění a odvodnění povrchu dvorku domu č. p. 1 na Resselově náměstí v Chrudimi, které bylo zahájeno v květnu Probíhá výstavba inženýrských sítí průmyslové zóny Západ. př Upozornění pro profesionální řidiče Dovolujeme si upozornit řidiče, kteří vlastní profesní průkaz, že si všichni musí podat žádost o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče nejpozději do Po tomto datu již nebude možné stávající průkaz vyměnit! Odbor dopravy, oddělení evidence řidičů, MěÚ Chrudim MĚSTO CHRUDIM vypisuje výběrové řízení na obsazení místa STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE Požadavky: věk od 21 let dobrý zdravotní stav (výška min. 170 cm) Budou přijímáni zájemci s ukončeným středoškolským vzděláním nebo SOU. Praxe v oboru městské policie je vítána. Přihlášky spolu se životopisem, s dokladem o vzdělání, výpisem z trestního rejstříku, přehledem dosavadní praxe a vyjádřením lékaře o zdravotním stavu dodejte nejpozději do vrchnímu strážníkovi Josefu Kudrnkovi na Městskou policii v Chrudimi, Resselovo nám. 1 (stará radnice), kancelář v I. patře, tel Zde se také dozvíte bližší informace.

3 Chrudimská nemocnice (2) V minulém čísle jsme informaci o nemocnici ukončili zmínkou o tom, že od devadesátých let prochází nemocnice poměrně rozsáhlými rekonstrukcemi, a dnes si řekneme, co všechno stavebního se událo nebo stále ještě děje. V letech bylo postaveno nové křídlo operačních sálů, ve kterém je rovněž umístěno anestesiologicko-resuscitační a neurologické oddělení. Zároveň byla provedena rekonstrukce dětského oddělení a pracoviště nukleární medicíny. V tomto období vzniklo i nové oddělení hematologie a krevní transfúze. Od roku 2001 probíhá současná fáze rekonstrukce, během níž bylo vybudováno nové pracoviště rentgenologické, biochemické a nový stravovací provoz. V letech 2004 až 2005 byla provedena generální oprava dvou křídel monobloku. Při této rekonstrukci byla změněna dispozice pokojů, zmenšil se počet lůžek na 2 3 na pokojích se samostatným sociálním zázemím. Na porodnickém oddělení vznikly 3 samostatné porodní sály, které zajišťují rodičkám i otcům dostatečnou intimitu. Současně bylo rekonstruováno rehabilitační a patologickoanatomické oddělení. V roce byla vybudována nová lékárna. Rekonstrukcí prošlo anesteziologicko-resuscitační oddělení a úsek vodoléčby rehabilitačního oddělení. Adaptací 4. patra v přístavbě operačních sálů se podařilo do nemocnice přesunout ze staré budovy Na Kopečku oddělení následné péče (dříve LDN) a mikrobiologickou laboratoř. Těmito úpravami se skokově zvýšil komfort péče o pacienty zejména následné péče. V roce 2008 byla zahájena rekonstrukce spojovací části monobloku a traktu operačních sálů, ve které je umístěna většina ambulancí. Zároveň bude upravena urologická ambulance a rekonstruován průjezd nemocnice. Přestože je zapotřebí ještě dalších oprav, v roce 2008 se završí základní přeměna téměř 60 let staré nemocnice v moderní zařízení dobře vybavené kvalifikovaným zdravotnickým personálem, potřebnými moderními přístroji a příjemným prostředím odpovídajícím současným nárokům. A tím, jakou péči naše nemocnice vlastně poskytuje, budeme pokračovat zase příště. redakce Chrudimské sochařské sympozium již potřetí Pořádá město Chrudim a Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice. Sympozium organizačně zajišťuje Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim. V Chrudimi se bude konat od 24. června do 27. června 2008 již potřetí sochařské sympozium studentů Střední průmyslové školy kamenické Hořice. V prostoru za Divadlem K. Pippicha budou mladí umělci pod vedením akademického sochaře Michala Moravce tvořit čtyři sochy z ostroměřského pískovce, letos na téma Fauna. Chrudimští občané, návštěvníci města a turisté tedy budou mít opět příležitost být u toho a vidět, jak vzniká socha. Studenti budou před zraky kolemjdoucích opracovávat kámen za každého počasí. Před zahájením sympozia budou ve dnech 2. a 3. června na Resselově náměstí vystaveny barevné sádrové modely budoucích soch. Originály soch pak budou zhotoveny z přírodního pískovce v nebarevném provedení. Hotová díla pak budou umístěna v zahradách chrudimských mateřských škol (Dr. Malíka, U Stadionu, Sv. Čecha a V. Nejedlého). Činnost Městské policie Chrudim v dubnu V dubnu MP Chrudim kromě své běžné činnosti prováděla kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách byly zjištěny 4 přestupky, které byly na místě vyřešeny blokovou pokutou. V měsíci dubnu hlídky vyjížděly 1 k signálu v tísni. Ve dnech až probíhala na Resselově náměstí dopravní akce, při které bylo zjištěno 807 přestupků, z toho na místě bylo vyřešeno blokovou pokutou 279 řidičů, blokovou pokutou na místě nezaplacenou 41 řidičů a 247 řidičů bylo řešeno domluvou, bylo umístěno 240 výzev pro nepřítomného řidiče motorového vozidla. V základních školách proběhly přednášky v rozsahu 14 hodin a v družině v délce 2 hodin. Připomínáme, že pět soch z 1. sympozia s tematikou bytostí z chrudimských pověstí je umístěno v parku před Základní uměleckou školou v Chrudimi a další čtyři sochy z 2. sympozia, vyjadřující téma Senioři, život, moudrost, zdobí zahradu Centra sociálních služeb a pomoci v Chrudimi. Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat! is Počet vyřešených přestupků v dubnu Blokové pokuty 373 Blokové pokuty na místě nezaplacené 57 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 338 Přestupky proti majetku 45 Domluvy 312 Předání správnímu orgánu 18 Odchyt psů 24 Kontrola poplatku ze psů 7 V dubnu Městská policie Chrudim řešila celkem 264 oznámení od občanů. Zvlášť úspěšné zákroky Strážníci při dopravní akci na Resselově náměstí zjistili 2 řidiče, kteří řídili motorové vozidlo bez řidičského oprávnění. Vrchní strážník Josef Kudrnka Novou městskou zeleň je nutné chránit Na podzim loňského roku byl za nemalý finanční obnos z rozpočtu města Chrudim zregenerován okrasný záhon vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí dle návrhu zahradní architektky Ing. Markové. Rostlinná skladba byla přizpůsobena městskému prostředí a navržena tak, aby byla zajímavá v každém ročním období. Skládala se převážně z trvalek, doplněna rostlinami kvetoucími brzy na jaře a stálezelenými keři. Během zimního a předjarního období byly mladé rostliny bohužel z větší části vyšlapány nebo nevratně zničeny chodci přecházejícími mimo vyznačené přechody a keře spáleny močí psů. Proto musí být letos na jaře záhon opět upraven, zkypřen a chybějící a zničené rostliny dosazeny. Do doby, než se rostliny rozrostou, zapojí, zarostou celou plochu a začnou plnit svou okrasnou funkci (cca 2 vegetační období), budou ochráněny nově nainstalovaným oplocením, které bude po této době odstraněno. Kateřina Jánská Komunikace chrudimských státních a nestátních subjektů pracujících s rizikovou mládeží skvěle funguje S rizikovou či ohroženou mládeží pracují v Chrudimi jak zástupci státních institucí, tak i neziskové organizace. Přestože se jejich způsob práce liší, všichni mají zájem udělat pro své klienty děti a mládež v obtížných životních situacích maximum. Takové děti se často ocitají v péči více institucí působících v dané lokalitě. Pokud by tyto instituce mezi sebou v dostatečné míře komunikovaly a spolupracovaly, velká část případů by mohla být řešena efektivně a komplexně a klientovi by se tak mohla dostat včas vhodná podpora a pomoc. V Chrudimi se to daří! Díky vědomí potřeby spolupracovat při řešení společných případů, pozvalo občanské sdružení Šance pro Tebe k jednacímu stolu kurátory Městského úřadu Chrudim, zástupce prevence kriminality a zástupce neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Pracovní skupina, která se sešla již čtyřikrát, vytvořila pravidla a postupy společné péče o klienta. Teoretické postupy pak byly odzkoušeny na skutečných případech, ke kterým byly přizvány i další zainteresované strany. Součástí skupiny je také Radka Pochobradská, vedoucí oddělení prevence města Chrudim. Je skvělé, že se tento pilotní projekt rozjel, že se konečně přesně definovala spolupráce mezi organizacemi, což je velice důležité. V rámci setkávání došlo k dalšímu podrobnějšímu vyjasnění kompetencí jednotlivých subjektů. Díky lepší informovanosti a spolupráci týmu jsme schopni případy řešit přesněji a rychleji, říká Radka Pochobradská. Součástí pracovní skupiny jsou zástupci oddělení péče o rodinu a dítě a oddělení prevence Městského úřadu Chrudim a nestátní organizace Amalthea Pardubice, Centrum J. J. Pestalozziho, SVP Archa a Šance pro Tebe. Setkání se zúčastnila i metodička sociální prevence Marie Voženílková z Krajského úřadu Pardubice. Občanské sdružení Šance pro Tebe tento projekt zrealizovalo díky grantové podpoře z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Martina Šťastná, Šance pro Tebe 3

4 Národní dny bez úrazů kampaň Na kolo jen s přilbou Prosba pramene: Milý člověče, voda je základem života a síly všeho na zemi, ve mně se můžeš narodit i utonout, svými slzami zaženu tvoji žízeň i únavu, zchladím tvé skráně, umyji smutek, pot i prach. Nabízím ti obživu, radost z žití, naději. Dbej, abych nezapadl do kalu, bahna a kamení. Vyslyš moji prosbu. Važ si mne, šetři mne! Na středu 4. června připravilo Zdravé město Chrudim ve spolupráci s Městskými lesy Chrudim, s. r. o., Otvírání studánek na Lesní stezce na Podhůře. Otvírání studánek je součástí novodobé kulturní tradice, která nám připomíná úctu k přírodě a místu, kde žijeme. Studánka bude vyčištěna Otvírání studánek Známé přísloví říká, že nehoda není náhoda. Úrazy jsou nejčastější příčinou dětských úmrtí. V České republice zemře na následky úrazů ročně asi 120 dětí do 14 let a dalších dětí je následkem úrazu trvale postiženo. Dětské úrazy jsou způsobeny omezeným počtem faktorů a většina z nich je ovlivnitelná prevencí. Můžeme pro dítě vytvořit bezpečné prostředí a také ho naučit bezpečnému chování. Město Chrudim realizuje projekt Bezpečná komunita, v jehož rámci bylo zjištěno, že v Chrudimi bylo v roce 2007 ošetřeno úrazů. Členění úrazů podle věkových kategorií: věková skupina děti od narození do 6 let tvořila 8 %, děti od 7 do 15 let 20 %, mládež od 16 do 18 let 9 %, produktivní věk 19 do 59 let 48 % a 60 let a více 15 %. Nejčastějším případem bylo poranění povrchu těla (47 %) a zlomeniny a vykloubení (22 %). Podrobnější informace o výsledcích za rok 2007 jsou umístěny na www. chrudim-city.cz/zdravemesto pod odkazem Bezpečná komunita. V Chrudimi jsou každoročně v rámci projektu Zdravého města a místní Agendy 21 pořádány Národní dny bez úrazů, které v letošním roce probíhají od 5. do 12. června. Jsou vyhlašovány Ministerstvem zdravotnictví ČR, Světovou zdravotnickou organizací a Centrem úrazové prevence. Od 2. do 13. června bude probíhat první etapa kampaně Na kolo jen s přilbou, kdy strážníci Městské policie připravují kontroly používání cyklistických přileb u dětí do 18 let. V loňském roce se osvědčilo propojit tuto kampaň s kampaní Vidíš mě? zaměřenou na používání reflexních materiálů. Partnerem pro letošní ročník je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Několik poznatků z loňského ročníku. V rámci celé kampaně v roce 2007 Městská policie kontrolovala 145 dětí ve věku od 8 do 17 let. Ty, které splnily podmínky, byly odměněny drobnými dárky v podobě cyklistických doplňků (zadní a přední blikací světla, lepení, cyklistická pláštěnka, zvonek, pumpička na kolo apod.). V roce % dětí používalo cyklistickou přilbu. Podařilo se tak cílenou prevencí (ale i s pomocí nového zákona) zvýšit používání cyklistických přileb u dětí od 3 do 18 let o 26 % oproti roku Ve většině případů byli mezi kontrolovanými především chlapci. Nejpočetnější věkovou skupinou, která jezdí na kole do školy, jsou žáci ve věku od 12 do 14 let. Pro rodiče předškolních dětí je připraveno povídání s MUDr. Michalem Minaříkem na úterý 10. června od hodin v MŠ Dr. J. Malíka, jehož tématem bude poskytování první pomoci při úrazech dětí. Beseda je otevřena všem zájemcům. V rámci kampaně NDBÚ připravila pro své pojištěnce Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ve spolupráci se Zdravým městem Chrudim DNY ZDRAVÍ. Přijďte si v pondělí 9. června od do hodin na Resselovo náměstí zasoutěžit, pobavit se a my Vám zdarma vyšetříme cholesterol, hladinu cukru v krvi, krevní tlak, puls, změříme hmotnost a hladinu triglyceridů k případnému stanovení rizika aterosklerózy. Děti mohou navštívit stanoviště Městské policie, kde se blíže dozvědí o vybavení kola, základech bezpečného pohybu po silnicích, možnosti využití reflexních materiálů a budou si moci zahrát plachtovou hru Jdeme bezpečnou cestou? Strávíte s VZP pěkný den a odnesete si dárek! št a otevřena symbolickým klíčem. Kulturní program si připravil pěvecký soubor z MŠ Sv. Čecha Klíčenky. O tradici studánky a Lesní stezky bude povídat Zdeněk Odvárka, ředitel Městských lesů Chrudim, s. r. o. Sraz zájemců o tuto akci bude v hodin u AFK Chrudim. Mohou se zúčastnit všechny generace, protože na Podhůru je možné dojet na kole nebo autobusem, který bude přistaven na 16 hodinu také u AFK. Zajištěna bude i zpáteční cesta. Na Podhůře bude připraveno drobné občerstvení. Bližší informace najdete na webových stránkách Zdravého města nebo na výlepových plochách města. št První etapa úprav Parku republiky byla projednána s veřejností Smyslem setkání s občany, které se uskutečnilo v květnu, bylo seznámit veřejnost s architektonickým návrhem rekonstrukce Parku republiky. Jedním z cílů rekonstrukce je podpořit prvek krajiny k vytvoření prostředí, na které jsou občané hrdi, a zároveň propojit historickou hodnotu, městskou zeleň a přírodní dědictví tak, aby občané cítili toto místo jako místo klidu a relaxace. Na setkání tvůrce návrhu pražské kanceláře Třiarchitekti MgA. Ing. arch. Michal Fišer představil svou vizi. Regenerace parku a celého okolí bude probíhat v několika etapách. V rámci první etapy bude upraveno bezprostřední okolí nově umístěné sochy T. G. Masaryka. V dalších etapách proběhne rekonstrukce trávníkové plochy, která bude sloužit k relaxaci a odpočinku. Na travnatou plochu bude zakázán vstup psů. Bude zde umístěn mobiliář lavičky, odpadkové koše a veřejné osvětlení. Prostor parku bude využíván pro kulturní a další akce s určitým limitním omezením a průchodná spojovací cesta s historickým jádrem zůstane zachována. Zároveň s regenerací parku bude řešena i problematika parkování v této lokalitě. Na setkání bylo prezentováno i několik dalších námětů, které budou předány příslušným odborníkům k řešení (odstranění pozůstatků starých laviček, problematika úklidu parku, oprava chodníku nebo nerespektování dopravního značení na nábřeží K. Čapka). Chtěli bychom poděkovat občanům, kteří přišli a zapojili se do společné diskuse. št Školení požární bezpečnosti pro pořadatele akcí Možná víte, že na konci dubna přijalo zastupitelstvo města Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, Požární řád města Chrudim. Pokud pořádáte akce pro veřejnost, následující článek je určen právě Vám. Vyhláška mimo jiné ukládá pořadatelům akcí ve městě povinnost mít požární hlídku, zajistit před konáním proškolení personálu apod. S ohledem na činnost našeho sdružení, které se snaží podporovat neziskový sektor, jsme se rozhodli uspořádat školení zaměřené na požární ochranu a bezpečnost práce během pořádání akcí pro veřejnost, pobytových akcí a táborů. To je určeno zejména neziskovým organizacím, pořadatelům akcí, dobrovolníkům apod. Certifikované školení, které probíhá pod záštitou radního Pardubického kraje Miloslava Macely a místostarosty města Romana Málka, se uskuteční ve čtvrtek 12. června od do hodin ve Střední škole zemědělské v Chrudimi. Bližší informace naleznete na stránkách chrudimka.cz. Možnost přihlášení je na telefonu nebo u Díky podpoře Pardubického kraje je toto školení bezplatné. Povinnost být proškolen z požární bezpečnosti vyplývá ze zákona 133/85, vyhlášky 246/2001 a z bezpečnosti práce ze zákoníku práce 262/2006. Těšíme se na setkání a přejeme pořadatelům táborů jejich klidnou realizaci. Martin Benák, předseda Občanského sdružení Altus Jaké odpady vznikají v domácnostech? Podíváme-li se doma do našich odpadkových košů, tak uvidíme velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice či kontejneru. Pokud se však zamyslíme nad každým jednotlivým odpadem, který do koše neseme, zjistíme, že odpady můžeme rozlišit na: Využitelné tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), nápojové kartóny, kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný či kuchyňský odpad atd. Tyto odpady je důležité dávat do barevných kontejnerů na sklo, papír, plast. Kovy a bio odpad podle toho kam patří (sběrné suroviny, kompost). Objemné to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky atd. Tyto odpady můžete odvézt do sběrného dvora, který se nachází v ulici Obce Ležáků vlevo před železničním přejezdem směrem na Slatiňany. Provozní doba sběrného dvoru je v pracovní dny od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Nebezpečné tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečný odpad, též můžete odnášet do sběrného dvora v ulici Obce Ležáků. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně. Ostatní odpady, které Vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné (mastné) obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, popel apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do popelnice či kontejneru na směsný odpad. Technické služby Chrudim a Občanské sdružení ALTUS 4

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Ing. Luboš Novotný Marketingový manažer fare collection and parking systems IDS Integrovaný dopravní systém (IDS) je: systém dopravní obsluhy určitého

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více