PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY"

Transkript

1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, Pečky, IČ: , tel.: , 606/ , web: PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 1) Časové a územní vymezení služby Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7.00 do hodin (každý den je od 6.30 do 7.00 hodin ranní provozní porada, ale přesto jsou neodkladné záležitosti řešeny). V případě potřeby je možné domluvit poskytování služby do hodin, o víkendu a svátcích. Úkony, které musí být v souladu s uzavřenou smlouvou, poskytuje pověřený pracovník v sociálních službách (pečovatelka) dle vypracovaného týdenního plánu práce. Pečovatelská služba se poskytuje občanům Peček a občanům z obcí, se kterými má organizace uzavřenu Smlouvu o zajištění úkonů pečovatelské služby dle ceníku č. 1. Jiným občanům je poskytována pečovatelská služba v závislosti na provozních podmínkách dle ceníku č. 2. Přednostně je uspokojena poptávka občanů Peček a obyvatel s obcí, se kterými má organizace uzavřenu Smlouvu o zajištění úkonů pečovatelské služby. 2) Evidence úkonů a jejich úhrada Úkony poskytované v domácnosti uživatele: Poskytované úkony zapisuje pečovatelka do Denního záznamu pečovatelky, který slouží jako podklad k měsíčnímu vyúčtování. Denní záznam je po celý měsíc ponechán v domácnosti uživatele, aby měl kdykoliv možnost do něj nahlédnout. Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy se záznam z domácnosti opakovaně ztrácí, je uložen ve velké pečovatelně v sídle organizace, kde do něj pečovatelka zaznamenává potřebné informace. Po skončení měsíce potvrdí uživatel v záznamu svým podpisem, že mu zapsané úkony byly skutečně poskytnuty, a to v uvedeném rozsahu a čase. Při odmítnutí uživatele potvrdit poskytnutí úkonů svým podpisem, provede o tom pečovatelka zápis do denního záznamu pečovatelky i do záznamu o průběhu služby ve spise a neprodleně o této skutečnosti informuje ředitelku. Výši úhrady potřebné pomoci poskytnuté v kalendářním měsíci je poskytovatel sociálních služeb povinen uživateli písemně vyúčtovat nejpozději do 10 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla pomoc poskytnuta. Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnuté terénní služby pověřenému zaměstnanci poskytovatele v hotovosti ihned při předložení vyúčtování, a to proti potvrzení. Na stvrzence je podepsán plátce i příjemce hotovosti. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie stvrzenky se zakládá do účetnictví organizace. Úhradu poskytnutých služeb je rovněž možno platit přes bankovní účet. Měsíční úhrada za pečovatelskou službu poskytnutou v domácnosti se stanoví jako součet cen uvedených v Sazebníku úkonů Pečovatelské služby města Pečky pro jednotlivé úkony. 1

2 Časová dotace úkonu v minutách je (na základě zkušenosti) stanovená hodnota průměrné doby trvání provedení úkonu, a to včetně přípravných a dokončovacích prací. Je-li čas potřebný k zajištění úkonu kratší nebo delší, odvíjí se výpočet úhrady od skutečně spotřebovaného času nezbytného k provedení úkonu. Čas na cestě za uživatelem se přiměřeně započítává do doby nezbytné k zajištění úkonu. Pokud to vyžaduje situace s ohledem na bezpečí uživatele a ochranu pracovníka, poskytují službu 2 pracovníci. O potřebě 2 pracovníků k provedení úkonu je proveden zápis do spisu uživatele. Výše úhrady za poskytování úkonu 2 pracovníky je uvedena v sazebníku služby. Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Pečky je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sazebník je předkládán na vědomí Radě města Pečky. Úkony poskytované ve středisku osobní hygieny a v prádelně pečovatelské služby: Uživatelé a jim poskytnuté úkony jsou dle jednotlivých obcí zapisovány do připravených tabulek. Uvádí se do nich: datum, jméno uživatele, konkrétní úkony a výše finanční úhrady. Uživatel provádí platbu v hotovosti ihned po provedení úkonu oproti vydané stvrzence. Na stvrzence je podepsán plátce i příjemce hotovosti. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie stvrzenky se zakládá do účetnictví organizace. 3) Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: v Pomoc a podpora při podávání jídla a pití v Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek v Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru v Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Nakrájení na sousta, mletí stravy, ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, otevření jídlonosiče, přendání jídla z jídlonosiče na talíř. Nalití nápoje do hrnečku nebo sklenice, případné přihřátí na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, dochucení podle přání klienta. Tento úkon je používán buď při dovozu obědů, nebo v případě, že uživatel má stravu zajištěnu rodinou. Pečovatelka naservíruje jídlo z termojídlonosiče nebo připravené nádoby na talíř, následně vyčká, až se uživatel v klidu nají. Je-li třeba, jídlo na talíři nakrájí a uživatele nakrmí. Dohlédne na pitný režim. Umyje termojídlonosič a nádobí od oběda, uklidí jídelní stůl a odchází. 2

3 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pečovatelka tento úkon provádí pouze v takovém rozsahu, jaký je nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele. V rámci možností se ho snaží vést k samostatnosti a s oblékáním, případně svlékáním mu pouze pomáhá. Pečovatelka pracuje v klidu a na uživatele nespěchá. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pečovatelka pomáhá uživateli zorientovat se v prostoru tak, aby byl schopen samostatně se pohybovat uvnitř bytu či domu, kde bydlí. Potřeba poskytování tohoto úkonu může nastat z mnoha důvodů: přestěhování do nového bydliště, návrat domů z dlouhodobé hospitalizace v nemocnici nebo snížená orientace vlivem prodělaného onemocnění. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pečovatelka postupuje při poskytování tohoto úkonu velmi obezřetně se zajištěním maximální bezpečnosti pro uživatele. V odůvodněných případech zajišťují tento úkon dvě pečovatelky. b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: v koupel či sprchování ve středisku osobní hygieny v koupel či sprchování v domácnosti uživatele v pomoc při úkonech osobní hygieny (např. omytí žínkou) v pomoc při základní péči o vlasy a nehty v pomoc při použití WC Koupel či sprchování ve středisku osobní hygieny nebo v domácnosti uživatele Uživatel si může do střediska osobní hygieny dojít sám nebo může být přivezen vozidlem pečovatelské služby. Svozy jsou do střediska prováděny v pondělí, ve čtvrtek a pátek, v případě dle potřeby uživatele a možností organizace. Uživatel si s sebou přinese přezutí, žínku, ručník a čisté prádlo. Mýdlo a event. pěnu do koupele poskytuje pečovatelská služba. Dle mobility a přání je možnost koupání buď v klasické vaně se schůdky a madlem nebo ve výškově nastavitelné vaně Malibu s vestavěným zvedákem a sedačkou v rohu vany. Pečovatelka dle přání uživatele pomůže se svlékáním i oblékáním, při vstupu do vany i výstupu z ní, při mytí i osušení. Je-li to výslovné přání uživatele, čeká pracovník, v zájmu uchování soukromí, za dveřmi koupelny. Ale není-li to z důvodu bezpečnosti uživatele možné, má tento možnost volby koupání ve spodním prádle nebo za zástěnou. Takovéto posouzení a rozhodnutí přísluší pracovníku v sociálních službách, který za bezpečnost koupajícího odpovídá. Do ceny koupele či sprchování ve středisku osobní hygieny je započítaná cena vody a energií. Koupele či sprchování v domácnosti uživatele se provádí jen tehdy, splňuje-li koupelna požadavky co do hygieny, bezpečnosti práce a velikosti. Vedle uživatele musí zůstat prostor i na dva pracovníky v sociálních službách a jejich bezpečnou manipulaci s uživatelem. Pokud to vyžaduje situace s ohledem na bezpečí uživatele a ochranu pracovníka, poskytují službu 2 pracovníci. O potřebě 2 pracovníků k provedení úkonu je proveden zápis do spisu uživatele. Uživatel je vždy předen informován o platbě za úkon provedený 2 pracovníky. Pomoc při úkonech osobní hygieny (např. omytí žínkou) a pomoc při použití WC Tyto úkony obsahují převážně pomoc při ranní a odpolední osobní hygieně. U částečně pohyblivých 3

4 uživatelů je prováděna výměna plenkových kalhotek, omytí a ošetření pokožky, v případě potřeby omytí celého těla a převléknutí do čistého prádla. Je-li to třeba, pečovatelka povlékne a upraví lůžko. Těmto uživatelům pomáháme s použitím WC uživatel je pracovníkem v sociálních službách na WC doveden, nebo je použito kolečkové křeslo či chodítko pečovaného. V případě vysazování na WC jsou dveře na chodbu zavřené. Nebude-li tím ohrožena bezpečnost uživatele, může pracovník počkat za dveřmi. Toto posouzení situace a rozhodnutí přísluší pracovníku v sociálních službách, který za bezpečnost pečovaného odpovídá. Součástí úkonu je při použití hygienického křesla také vynesení a vymytí nádoby. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Základní péče o vlasy umytí, vysušení a učesání vlasů za použití hřebenu a fénu klienta (ve SOH fén poskytovatele). Pracovnice může odmítnout použít klientův fén, pokud je poškozený a byl by tak ohrožen její život nebo zdraví. Pečovatelka tento úkon provádí buď samostatně, nebo společně s koupelí v domácnosti či ve středisku osobní hygieny. Při péči o vlasy ve středisku osobní hygieny se vlasy vždy vysuší, aby se předešlo nachlazení uživatele. Mezi pomoc při základní péči o vlasy a nehty patří: - umytí vlasů, vysušení fénem, učesání hřebenem - ostříhání nehtů na nohou (pomocí nůžek na nehty či pomocí kleštiček), zabroušení pilníkem - ostříhání nehtů na rukou, zabroušení pilníkem Umytí vlasů, vysušení fénem, učesání hřebenem. Pokud klient požaduje umytí vlasů, jsou mu vždy vlasy i vysušeny, aby se předešlo nachlazení uživatele po opuštění střediska. Pokud má klient dále nasmlouván úkon vodová ondulace, nebo foukaná ondulace, jsou mu vlasy pouze umyty a pokračuje se vysušením vlasů dle požadovaných úkonů. Klient však vždy hradí tento úkon, jako by mu byly vlasy následně vysušeny fénem. Šampon ve středisku osobní hygieny poskytne pečovatelská služba. c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: v dovoz oběda (pouze pracovní dny v týdnu) v donáška oběda v DPS Chvalovická 1042, Pečky v pomoc při podání jídla a pití v pomoc při přípravě jídla a pití v příprava a podání jídla a pití Dovoz oběda Obědy se objednávají na týden dopředu a odebírají se u stravovacích firem, které také určují cenu oběda. Pečovatelská služba města Pečky je pouze zprostředkovatelem. Uživatelé mají možnost výběru ze dvou vývařoven. Od firmy Kadlec Kolín, s.r.o., kde je výběr z 8 menu, nebo od firmy Kateřina Hovorková, Abonent Catering Plaňany, která nabízí výběr ze 6 menu. Uživatelům je na objednání obědů zdarma poskytován jídelníček, v němž každý označí jídlo, které si vybral. Na jídelníček napíše své jméno. V případě, že bude odevzdán jídelníček bez označení vybraných jídel a budou uživatelem zaplacená, bude mu poskytnuto menu číslo jedna. Jídelníčky jsou uživatelům rozdávány v pondělí a v úterý a spolu s finanční částkou na obědy vybírány ve středu a ve čtvrtek téhož týdne na týden příští. Uživatel může přihlásit a odhlásit oběd den předem do 12 hodin. Ve výjimečných případech a bez záruky, že bude naše žádost stravovací firmou akceptována, do 7.00 hodin dne, na který je 4

5 objednávka určena. Nebude-li uživatel doma, oběd nebude včas odhlášen a ani nebude domluveno náhradní místo předání, bude oběd dovezen na pečovatelskou službu, kde si ho do hodin může uživatel nebo jim pověřená osoba převzít. Pakliže se tak nestane, oběd bude zlikvidován a uživateli bude účtována částka za oběd i úhrada za uskutečněnou službu (dovoz oběda). Přihlásit a odhlásit obědy lze telefonicky ( nebo ), osobně nebo u pečovatelky. Obědy jsou rozváženy autem Renault Kangoo v termojídlonosičích, které jsou majetkem organizace. Termoobaly zajišťují hygienu a teplotu stravy. V položce je zahrnut nejen dovoz samotný, ale i manipulace s jídlonosiči spojená s vložením porce do kastrůlků jídlonosiče. V případě, že uživatel termojídlonosič ztratí nebo poškodí, je povinen uhradit Pečovatelské službě města Pečky jeho pořizovací cenu, popřípadě cenu náhradního dílu k termoobalu, bude-li ho mít organizace k dispozici. Hotově, oproti vydané stvrzence. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie stvrzenky se zakládá do účetnictví organizace. Obědy se rozvážejí v pracovních dnech od do hodin po území Peček, Velkých Chvalovic, Dobřichova a Ratenic. Konkrétní hodina dovážky obědů je stanovena při individuálním plánování průběhu pečovatelské služby s uživatelem. Časy jsou uváděny orientačně a budou upřesněny dle bydliště a lokality. Uživatel je povinen předávat jídlonosič pracovníkům pečovatelské služby na výměnu vždy kompletní a v čistém stavu. Pokud pečovatelka shledá, že jídlonosič potřebuje přemýt, učiní tak a klientovi je k dovozu oběda započítán úkon přemývání silně znečistěných jídlonosičů. Jídlo předá pečovatelka uživateli v jeho domácnosti, pokud se uživatel s pečovatelkou nedohodne jinak. Pokud není uživatel doma (např. návštěva lékaře), nechá mimo byt na předem domluveném místě prázdný jídlonosič na výměnu. Na tomto místě ponechá pečovatelka uživateli jídlonosič s obědem. Pečovatelka z hygienických důvodů neodkládá jídlonosič na zem. Uživatel zajistí stoličku nebo jiné místo, kam lze jídlonosič odložit tehdy, kdy uživatel není doma. Předáním jídlonosiče přímo uživateli je zabezpečena kontrola stavu uživatele, že je tento v pořádku. Pomoc při podání jídla a pití Využívá se pouze u dovozu nebo donášce obědů, kdy uživateli pečovatelka oběd z jídlonosiče naservíruje na talíř, případně nalije do hrnečku nápoj a odchází. Časová dotace k provedení úkonu: 5 min. Pomoc při přípravě jídla a pití Klient si připravuje jídlo a pití sám ve vlastní domácnosti, z vlastních surovin, pracovnice asistuje a vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá. Příprava a podání jídla a pití Tento úkon je nejčastěji používán při přípravě snídaní a svačin. Pracovnice sama chystá (vaří) jídlo a připravuje nápoj z klientových surovin, v jeho domácnosti za použití jeho nádobí a zařízení, jídlo a pití klientovi servíruje, případně jej krmí. Umyje nádobí a sklidí stůl. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: v běžný úklid a údržba domácnosti v pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti v donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba kamen v malý nákup (do 2 kg) v běžný nákup a pochůzka ( nákup do 5 kg) 5

6 v velký nákup (např. týdenní nákup, basa piv, balení minerálek apod.), do 10 kg v praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně pečovatelské služby, popřípadě jeho drobné opravy (včetně pracích a avivážních prostředků, případného odvozu a dovozu prádla) Běžný úklid a údržba domácnosti Tento úkon nemůže být nasmlouván, pokud žadatel žádá tento úkon pouze jako jediný úkon a pokud se nejedná o pravidelný běžný úklid a údržbu domácnosti, minimálně jednou za 14 dní. V tomto případě je uživateli doporučeno využít soukromou úklidovou firmu. Pečovatelská služba poskytuje běžný úklid v místnostech, které uživatel prokazatelně užívá, a to prostřednictvím jeho úklidových prostředků, které si na vlastní náklady sám zajistí. Na přání uživatele může tyto prostředky opatřit pečovatelka v rámci úkonu nákup. Pečovatelka může odmítnout poskytnutí služby v případě, kdy pomůcky k úklidu jsou viditelně poškozené (zchátralé dřevěné schůdky, poškozený elektrický kabel u vysavače apod.) a mohlo by dojít k jejímu úrazu. Běžný úklid zahrnuje vyluxování, setření podlahy na vlhko, setření prachu, umytí WC, umyvadla, baterie a vany. Utření kuchyňské linky, stolu, poliček, umytí nádobí, vynesení odpadkového koše. Ustlání postele a na přání uživatele i výměnu povlečení. Úklidy jednotlivých místností domácnosti se provádí vždy podle individuální dohody mezi uživatelem a pracovníkem v sociálních službách. Úklid se provádí pouze za přítomnosti uživatele v bytě. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Tento úkon nemůže být nasmlouván, pokud žadatel žádá tento úkon pouze jako úkon jediný a pokud se nejedná o pravidelný velký úklid domácnosti (minimálně jednou za 6 měsíců). V tomto případě, právě tak jako u běžného úklidu, je uživateli doporučeno využít soukromou úklidovou firmu. Za velký úklid je považováno vyklepání koberců, matrací, vyndání věcí ze skříní (nádobí, šatstvo, ) a vymytí těchto skříní, mytí oken (včetně event. výměny záclon), mytí dveří, dezinfekce podlah a povrchů, mytí lustrů... Tento úklid zahrnuje např. i sezónní úklid a úklid po malování. Stejně jako u běžného úklidu platí, že se úklid provádí úklidovými přípravky a prostředky uživatele. Právě tak jsou stejné případy, kdy pečovatelka může odmítnout poskytnutí služby. I tento úklid se provádí pouze za přítomnosti uživatele v bytě. Donáška vody Tento úkon poskytovatel zajišťuje u uživatelů, kteří nemají v bytě vodovod, voda se musí nosit ze studny, nebo jiného vodního rezervoáru. Vodu přinese pečovatelka ve vlastních nádobách uživatele do bytu na místo, které uživatel určí. V pátek přinese pečovatelka zásobu vody na víkend. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba kamen Pečovatelka zabezpečuje zatápění včetně topení v kamnech na tuhá paliva a úklid kolem kamen. Pokud je třeba, zajišťuje i přípravu otopu, naštípání třísek na zátop, přinesení uhlí nebo jiného otopu na místo, které určí uživatel. Vyžaduje-li to situace, pečovatelka v pátek zajistí dostatek otopu na víkend. 6

7 Údržbou topných zařízení se rozumí vynesení popela. Jinou údržbu poskytovatel sociálních služeb svými zaměstnanci neprovádí, doporučuje využít odborné služby (topenáři, kominíci). Event. může tuto službu v rámci úkonu pochůzka zprostředkovat. Pochůzka obecně Vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně, platby na poště a v bankách, vyřizování klientových záležitostí na úřadech, zajištění řemeslníků, apod.. Do doby provedení úkonu je započítána cesta na místo určení, doba jednání, nebo čekání a cesta ke klientovi, pokud se k němu vrací. V případě, že během jedné pochůzky jsou vyřizovány záležitosti více klientů, je každému úkon účtován, jakoby byl prováděn jednotlivě. Nákupy všeobecně Pečovatelka vede o nákupech a jejich vyúčtování záznamy v notýsku. Notýsek je opatřen jménem a příjmením uživatele, dnem, měsícem a rokem založení, je orazítkován oválným razítkem organizace a podepsán ředitelkou. Pečovatelka do notýsku zapisuje datum, požadovaný nákup na příští pracovní den a přijatou finanční částku. Příští den pečovatelka uživateli nákup přinese, předloží mu pokladní stvrzenky, případně nákup po položkách rozepíše do notýsku. Provede písemné vyúčtování. Správnost vyúčtování a převzetí nákupu odsouhlasí uživatel v notýsku svým podpisem, podpis připojí i pečovatelka (pečovatelky se u uživatele střídají). Poté pečovatelka zapíše požadovaný nákup na příští pracovní den. Požadavek na nákup může být předán i jiným než výše uvedeným způsobem, např. telefonicky. Malý nákup Za malý nákup je považován takový, kdy součet hmotnosti všech nakupovaných položek nepřesáhne 2 kg. Běžný nákup a pochůzka Za běžný nákup je považován takový, jehož hmotnost nepřesáhne 5 kg. Součástí 1 úkonu může mýt i pochůzka dle přání uživatele. Pokud uživatel požaduje pouze pochůzku, je mu evidován úkon, jako by využil i běžný nákup. Velký nákup Nákup nad rozsah běžného nákupu, přičemž součet všech položek nákupu nesmí překročit hmotnost 10 kg. Za velký nákup je považován např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Velký nákup je většinou dovážen autem pečovatelské služby. Praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně pečovatelské služby, popřípadě jeho drobné opravy Prádlo se pere v prádelně pečovatelské služby každému uživateli zvlášť. Na jeho přání zajistíme odvoz špinavého prádla do prádelny i dovoz vypraného a vyžehleného prádla do domácnosti. Svoz a odvoz prádla uživatele může být proveden při dovozu obědů. Nepřeje-li si uživatel využít tuto nabídku, může prádlo do prádelny donést či dovézt osobně. Prádlo musí být uloženo v tašce, kufru či plátěném nebo igelitovém pytli. Po převzetí je prádlo zváženo. Prací a avivážní prostředky poskytuje pečovatelská služba. Pokud si uživatel přeje vyprat a vyžehlit prádlo ve své domácnosti, jedná se o úkon pomoc při běžném úklidu domácnosti. 7

8 e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod. a doprovázení zpět v doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 4) Fakultativní činnosti jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů v dohled nad dospělým uživatelem v době od 7.00 do hodin, (případně do 19 hodin, o víkendu a o svátcích) (nenárokový úkon) v doprava vozidlem pečovatelské služby do střediska osobní hygieny nebo na akci pořádanou organizací a zpět v doprava uživatele za soukromou záležitostí po městě Pečky (nenárokový úkon) v doprava uživatele za soukromou záležitostí mimo město Pečky (nenárokový úkon) v doprovod na procházku (nenárokový úkon) v pedikúra ve středisku osobní hygieny či v domácnosti uživatele v masáž ve středisku osobní hygieny v vodová ondulace v foukaná v zástřih vlasů v jednoduchý pečovatelský úkon (zapůjčení tonometru, měření tělesné teploty, bandáž a mazání dolních končetin, ošetření odřenin a drobných řezných ran apod.) v dohled nad užíváním léků v přemývání silně znečištěných jídlonosičů Fakultativní úkony jsou doprovodné úkony, které mohou být žadatelům nasmlouvány pouze tehdy, budou-li pravidelně využívat i úkony uvedené v základních činnostech. Nenárokovým úkonem je takový úkon, který se poskytuje uživateli pouze za předpokladu, že to umožňuje provoz organizace. Dohled nad dospělým uživatelem v době od 7.00 do hodin (po domluvě do 19 hodin, o víkendu a o svátcích) Dohledem se rozumí poskytnutí krátkodobé společnosti uživateli po dobu, kdy je mimo domov osoba, která jinak o uživatele pečuje. Maximální rozsah dohledu je 1 hodina při jednom dohledu. Při dohledu pečovatelka respektuje zdravotní stav uživatele a případné aktivity volí dle přání pečovaného: vyprávění, naslouchání, čtení, prohlížení fotografií, karetní hry, hra Člověče, nezlob se, poslech radia... Za dohled je považována i situace, kdy je třeba dohlédnout na uživatele, zda je v pořádku, a tento dohled není spojen s žádnými jinými úkony např. s pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, s pomocí při osobní hygieně, s poskytnutím stravy apod. Doprava uživatele vozidlem Pečovatelské služby Uživatel má možnost využít dovoz automobilem Pečovatelské služby do střediska osobní hygieny za účelem provedení koupele, pedikúry či masáže. Svozy uživatelů ke koupelím, pedikúrám či masážím jsou prováděny služebním automobilem Pečovatelské služby, který umožňuje přepravu až 4 uživatelů. Cena za dovoz do střediska osobní hygieny či na akci pořádanou organizací je i při současném svozu vícero uživatelů pro všechny uživatele stejná dle ceníku (vyjma situace, kde je zapotřebí k uživateli 2 pracovníky). Pokud to vyžaduje bezpečí uživatele a pracovníka, je doprava uživatele provedena za pomocí 2 pracovníků a cena za dopravu podle toho zúčtována. O potřebě 2 8

9 pracovníků při převozu uživatele se provede záznam do spisu uživatele. Pokud to provozní podmínky dovolují, je možné nasmlouvat dovoz uživatele po městě Pečky, případně mimo Pečky za soukromou záležitostí. Doprovod na procházku Pokud to provozní podmínky organizace dovolují, je možné nasmlouvat doprovod uživatele na procházku, maximálně v rozsahu 1 hod. Pedikúra Pedikúra se provádí ve středisku osobní hygieny. Uživatelé, kteří se špatně pohybují, jsou přiváženi do střediska autem pečovatelské služby. U velmi těžce se pohybujících uživatelů je pedikúra prováděna v domácnosti. Rochovu sůl a masážní emulzi poskytuje pečovatelská služba. Masáže Masáže jsou poskytovány pouze ve středisku osobní hygieny. Uživatelé, kteří se špatně pohybují, jsou do střediska přiváženi autem pečovatelské služby. Masážní olej poskytuje pečovatelská služba. Vodová ondulace Po umytí vlasů pečovatelka vlasy klientce natočí na natáčky a pod elektrickým sušákem se následně nechají vysušit. Pečovatelka sejme natáčky a vlasy doupraví do požadovaného stavu. Tento úkon může být nasmlouván, pokud klientka využívá úkon základní péči o vlasy. Foukaná Po umytí vlasů pečovatelka vlasy klientce vyfouká přes kulatý hřeben do požadovaného tvaru. Tento úkon může být nasmlouván, pokud klientka využívá úkon základní péči o vlasy. Zástřih vlasů Tento úkon může mít uživatel ve smlouvě pouze tehdy, využívá-li úkon základní péče o vlasy. Jedná se o jednoduchý zástřih vlasů u mužů či žen v časovém rozsahu 15 min. V případě potřeby jsou zprostředkovány služby profesionálního kadeřníka. Jednoduchý pečovatelský úkon Jedná se o zapůjčení tonometru k měření krevního tlaku, kdy pečovatelka pomůže klientovi s odečtení hodnoty na přístroji, pomůže s měřením tělesné teploty. Dále je v tomto úkonu zahrnuta pomoc s ošetřením drobných ran či odřenin, které nevyžadují odbornou zdravotnickou pomoc, případně mazání a bandáž dolních končetin (pokožka musí být nepoškozená a mazání je prováděno mastmi, které nejsou indikovány lékařem). Dohled nad užíváním léků: Jedná se o připomenutí uživateli, aby si lék vzal, případně pečovatelka zkontroluje, že uživatel lék užil. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů Úkon přemývání silně znečištěných jídlonosičů je nasmlouván všem žadatelům, kteří požadují úkon dovoz oběda nebo donáška oběda v DPS Chvalovická 1042, Pečky. Poskytován je buď na přání uživatele nebo z hygienických důvodů, vyžaduje-li to situace. 9

10 10

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE:

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách a vyhláškou

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pro koho jsou služby zdarma?

Pro koho jsou služby zdarma? Vnitřní předpis č. 16 Informace o pečovatelských službách Komu je Pečovatelská služba určena? Je určena lidem v nepříznivé sociální situaci to znamená každému: kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Metodika úkonů pečovatelské služby

Metodika úkonů pečovatelské služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Metodika úkonů pečovatelské služby Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov I. Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov (dále zejména DSvD, poskytovatel, domov či

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Pečovatelská služba Bobrová

Pečovatelská služba Bobrová Pečovatelská služba Bobrová I. Zřizovatel: Městys Bobrová IČO: 00293971 Datum zřízení služby: 01.07. 2001 Identifikátor: 4781602 Datum registrace: 06.08. 2007 Revize: 03/2014-1 - Metodika pro poskytování

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov - Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Směrnice ředitele č. 2/15

Směrnice ředitele č. 2/15 Směrnice ředitele č. 2/15 Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony . Metodika úkonů denního stacionáře Základní úkony Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen PS)

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen PS) Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen PS) Poskytovatel pečovatelské služby DECENT Hulín, příspěvková organizace, sídlo Ed. Světlíka 1197, 768 24 Hulín, zajišťuje služby tak, že

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. 40 a ust. 91 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění prováděcích předpisů (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zámecká 1266, 73801 Frýdek Místek

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zámecká 1266, 73801 Frýdek Místek Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zámecká 1266, 73801 Frýdek Místek Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. 1. Jednání s žadatelem o službu: Žadatel může pečovatelskou

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Provozovna : Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim tel.: 777 006 021 e-mail: domovsenioru4@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Pracovní postup č. 1 / 2010 (STANDARD č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb)

Pracovní postup č. 1 / 2010 (STANDARD č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb) Pracovní postup č. 1 / 2010 (STANDARD č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb) Tento pracovní postup ruší a nahrazuje Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb v DPS Krucemburk ze dne 19.10.2009 Platnost:

Více

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Příloha č. 3 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Pečovatelská služba poskytuje

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 Výroční zpráva za rok 2013 1. Základní informace Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování pečovatelských služeb

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování pečovatelských služeb Pravidla pro poskytování pečovatelské služby příspěvkové organizace Sociální služby města Orlová Tato vnitřní pravidla, zásady a povinnosti poskytování pečovatelské služby platí pro poskytovatele i uživatele

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy

METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS č.6 F Společné postupy pro všechny prováděné úkony (základní i fakultativní) Pracovník provádí úkony, které si klient předem s organizací dohodl, a jsou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚCHOVICE METODICKÝ MATERIÁL

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚCHOVICE METODICKÝ MATERIÁL Strana 1 z 18 PRAVIDLA PS ZPRACOVAL: Mgr. Leona Osinová SCHVÁLIL: Martin Stromský DiS. Datum: 1.4. 2014 Datum: 8.12. 2014 Podpis: Podpis: Účinnost: 1.4. 2014 Ruší se: VP z 2013 Strana 2 z 19 Změnový list

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád (stručný výtah) aktualizace k 1.1.2014

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád (stručný výtah) aktualizace k 1.1.2014 PENZION PRO DŮCHODCE ROSICE Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád (stručný výtah) aktualizace k 1.1.2014 Pečovatelská služba dále jen PS se poskytuje na základě Zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE PŘÍLOHA Č. 3 Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby Olomouc je poskytování pečovatelské služby

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Osobní cíl a potřeby uživatele

Osobní cíl a potřeby uživatele 1 Příloha č. 4. standardu č.4. a č.5. - P ř í l o h a d o h o d y č.:.. uzavřené mezi poskytovatelem služby sociální péče a uživatelem Osobní cíl a potřeby uživatele Jméno a příjmení uživatele: nar.:..

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více