PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY"

Transkript

1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, Pečky, IČ: , tel.: , 606/ , web: PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 1) Časové a územní vymezení služby Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7.00 do hodin (každý den je od 6.30 do 7.00 hodin ranní provozní porada, ale přesto jsou neodkladné záležitosti řešeny). V případě potřeby je možné domluvit poskytování služby do hodin, o víkendu a svátcích. Úkony, které musí být v souladu s uzavřenou smlouvou, poskytuje pověřený pracovník v sociálních službách (pečovatelka) dle vypracovaného týdenního plánu práce. Pečovatelská služba se poskytuje občanům Peček a občanům z obcí, se kterými má organizace uzavřenu Smlouvu o zajištění úkonů pečovatelské služby dle ceníku č. 1. Jiným občanům je poskytována pečovatelská služba v závislosti na provozních podmínkách dle ceníku č. 2. Přednostně je uspokojena poptávka občanů Peček a obyvatel s obcí, se kterými má organizace uzavřenu Smlouvu o zajištění úkonů pečovatelské služby. 2) Evidence úkonů a jejich úhrada Úkony poskytované v domácnosti uživatele: Poskytované úkony zapisuje pečovatelka do Denního záznamu pečovatelky, který slouží jako podklad k měsíčnímu vyúčtování. Denní záznam je po celý měsíc ponechán v domácnosti uživatele, aby měl kdykoliv možnost do něj nahlédnout. Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy se záznam z domácnosti opakovaně ztrácí, je uložen ve velké pečovatelně v sídle organizace, kde do něj pečovatelka zaznamenává potřebné informace. Po skončení měsíce potvrdí uživatel v záznamu svým podpisem, že mu zapsané úkony byly skutečně poskytnuty, a to v uvedeném rozsahu a čase. Při odmítnutí uživatele potvrdit poskytnutí úkonů svým podpisem, provede o tom pečovatelka zápis do denního záznamu pečovatelky i do záznamu o průběhu služby ve spise a neprodleně o této skutečnosti informuje ředitelku. Výši úhrady potřebné pomoci poskytnuté v kalendářním měsíci je poskytovatel sociálních služeb povinen uživateli písemně vyúčtovat nejpozději do 10 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla pomoc poskytnuta. Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnuté terénní služby pověřenému zaměstnanci poskytovatele v hotovosti ihned při předložení vyúčtování, a to proti potvrzení. Na stvrzence je podepsán plátce i příjemce hotovosti. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie stvrzenky se zakládá do účetnictví organizace. Úhradu poskytnutých služeb je rovněž možno platit přes bankovní účet. Měsíční úhrada za pečovatelskou službu poskytnutou v domácnosti se stanoví jako součet cen uvedených v Sazebníku úkonů Pečovatelské služby města Pečky pro jednotlivé úkony. 1

2 Časová dotace úkonu v minutách je (na základě zkušenosti) stanovená hodnota průměrné doby trvání provedení úkonu, a to včetně přípravných a dokončovacích prací. Je-li čas potřebný k zajištění úkonu kratší nebo delší, odvíjí se výpočet úhrady od skutečně spotřebovaného času nezbytného k provedení úkonu. Čas na cestě za uživatelem se přiměřeně započítává do doby nezbytné k zajištění úkonu. Pokud to vyžaduje situace s ohledem na bezpečí uživatele a ochranu pracovníka, poskytují službu 2 pracovníci. O potřebě 2 pracovníků k provedení úkonu je proveden zápis do spisu uživatele. Výše úhrady za poskytování úkonu 2 pracovníky je uvedena v sazebníku služby. Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Pečky je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sazebník je předkládán na vědomí Radě města Pečky. Úkony poskytované ve středisku osobní hygieny a v prádelně pečovatelské služby: Uživatelé a jim poskytnuté úkony jsou dle jednotlivých obcí zapisovány do připravených tabulek. Uvádí se do nich: datum, jméno uživatele, konkrétní úkony a výše finanční úhrady. Uživatel provádí platbu v hotovosti ihned po provedení úkonu oproti vydané stvrzence. Na stvrzence je podepsán plátce i příjemce hotovosti. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie stvrzenky se zakládá do účetnictví organizace. 3) Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: v Pomoc a podpora při podávání jídla a pití v Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek v Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru v Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Nakrájení na sousta, mletí stravy, ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, otevření jídlonosiče, přendání jídla z jídlonosiče na talíř. Nalití nápoje do hrnečku nebo sklenice, případné přihřátí na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, dochucení podle přání klienta. Tento úkon je používán buď při dovozu obědů, nebo v případě, že uživatel má stravu zajištěnu rodinou. Pečovatelka naservíruje jídlo z termojídlonosiče nebo připravené nádoby na talíř, následně vyčká, až se uživatel v klidu nají. Je-li třeba, jídlo na talíři nakrájí a uživatele nakrmí. Dohlédne na pitný režim. Umyje termojídlonosič a nádobí od oběda, uklidí jídelní stůl a odchází. 2

3 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pečovatelka tento úkon provádí pouze v takovém rozsahu, jaký je nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele. V rámci možností se ho snaží vést k samostatnosti a s oblékáním, případně svlékáním mu pouze pomáhá. Pečovatelka pracuje v klidu a na uživatele nespěchá. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pečovatelka pomáhá uživateli zorientovat se v prostoru tak, aby byl schopen samostatně se pohybovat uvnitř bytu či domu, kde bydlí. Potřeba poskytování tohoto úkonu může nastat z mnoha důvodů: přestěhování do nového bydliště, návrat domů z dlouhodobé hospitalizace v nemocnici nebo snížená orientace vlivem prodělaného onemocnění. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pečovatelka postupuje při poskytování tohoto úkonu velmi obezřetně se zajištěním maximální bezpečnosti pro uživatele. V odůvodněných případech zajišťují tento úkon dvě pečovatelky. b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: v koupel či sprchování ve středisku osobní hygieny v koupel či sprchování v domácnosti uživatele v pomoc při úkonech osobní hygieny (např. omytí žínkou) v pomoc při základní péči o vlasy a nehty v pomoc při použití WC Koupel či sprchování ve středisku osobní hygieny nebo v domácnosti uživatele Uživatel si může do střediska osobní hygieny dojít sám nebo může být přivezen vozidlem pečovatelské služby. Svozy jsou do střediska prováděny v pondělí, ve čtvrtek a pátek, v případě dle potřeby uživatele a možností organizace. Uživatel si s sebou přinese přezutí, žínku, ručník a čisté prádlo. Mýdlo a event. pěnu do koupele poskytuje pečovatelská služba. Dle mobility a přání je možnost koupání buď v klasické vaně se schůdky a madlem nebo ve výškově nastavitelné vaně Malibu s vestavěným zvedákem a sedačkou v rohu vany. Pečovatelka dle přání uživatele pomůže se svlékáním i oblékáním, při vstupu do vany i výstupu z ní, při mytí i osušení. Je-li to výslovné přání uživatele, čeká pracovník, v zájmu uchování soukromí, za dveřmi koupelny. Ale není-li to z důvodu bezpečnosti uživatele možné, má tento možnost volby koupání ve spodním prádle nebo za zástěnou. Takovéto posouzení a rozhodnutí přísluší pracovníku v sociálních službách, který za bezpečnost koupajícího odpovídá. Do ceny koupele či sprchování ve středisku osobní hygieny je započítaná cena vody a energií. Koupele či sprchování v domácnosti uživatele se provádí jen tehdy, splňuje-li koupelna požadavky co do hygieny, bezpečnosti práce a velikosti. Vedle uživatele musí zůstat prostor i na dva pracovníky v sociálních službách a jejich bezpečnou manipulaci s uživatelem. Pokud to vyžaduje situace s ohledem na bezpečí uživatele a ochranu pracovníka, poskytují službu 2 pracovníci. O potřebě 2 pracovníků k provedení úkonu je proveden zápis do spisu uživatele. Uživatel je vždy předen informován o platbě za úkon provedený 2 pracovníky. Pomoc při úkonech osobní hygieny (např. omytí žínkou) a pomoc při použití WC Tyto úkony obsahují převážně pomoc při ranní a odpolední osobní hygieně. U částečně pohyblivých 3

4 uživatelů je prováděna výměna plenkových kalhotek, omytí a ošetření pokožky, v případě potřeby omytí celého těla a převléknutí do čistého prádla. Je-li to třeba, pečovatelka povlékne a upraví lůžko. Těmto uživatelům pomáháme s použitím WC uživatel je pracovníkem v sociálních službách na WC doveden, nebo je použito kolečkové křeslo či chodítko pečovaného. V případě vysazování na WC jsou dveře na chodbu zavřené. Nebude-li tím ohrožena bezpečnost uživatele, může pracovník počkat za dveřmi. Toto posouzení situace a rozhodnutí přísluší pracovníku v sociálních službách, který za bezpečnost pečovaného odpovídá. Součástí úkonu je při použití hygienického křesla také vynesení a vymytí nádoby. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Základní péče o vlasy umytí, vysušení a učesání vlasů za použití hřebenu a fénu klienta (ve SOH fén poskytovatele). Pracovnice může odmítnout použít klientův fén, pokud je poškozený a byl by tak ohrožen její život nebo zdraví. Pečovatelka tento úkon provádí buď samostatně, nebo společně s koupelí v domácnosti či ve středisku osobní hygieny. Při péči o vlasy ve středisku osobní hygieny se vlasy vždy vysuší, aby se předešlo nachlazení uživatele. Mezi pomoc při základní péči o vlasy a nehty patří: - umytí vlasů, vysušení fénem, učesání hřebenem - ostříhání nehtů na nohou (pomocí nůžek na nehty či pomocí kleštiček), zabroušení pilníkem - ostříhání nehtů na rukou, zabroušení pilníkem Umytí vlasů, vysušení fénem, učesání hřebenem. Pokud klient požaduje umytí vlasů, jsou mu vždy vlasy i vysušeny, aby se předešlo nachlazení uživatele po opuštění střediska. Pokud má klient dále nasmlouván úkon vodová ondulace, nebo foukaná ondulace, jsou mu vlasy pouze umyty a pokračuje se vysušením vlasů dle požadovaných úkonů. Klient však vždy hradí tento úkon, jako by mu byly vlasy následně vysušeny fénem. Šampon ve středisku osobní hygieny poskytne pečovatelská služba. c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: v dovoz oběda (pouze pracovní dny v týdnu) v donáška oběda v DPS Chvalovická 1042, Pečky v pomoc při podání jídla a pití v pomoc při přípravě jídla a pití v příprava a podání jídla a pití Dovoz oběda Obědy se objednávají na týden dopředu a odebírají se u stravovacích firem, které také určují cenu oběda. Pečovatelská služba města Pečky je pouze zprostředkovatelem. Uživatelé mají možnost výběru ze dvou vývařoven. Od firmy Kadlec Kolín, s.r.o., kde je výběr z 8 menu, nebo od firmy Kateřina Hovorková, Abonent Catering Plaňany, která nabízí výběr ze 6 menu. Uživatelům je na objednání obědů zdarma poskytován jídelníček, v němž každý označí jídlo, které si vybral. Na jídelníček napíše své jméno. V případě, že bude odevzdán jídelníček bez označení vybraných jídel a budou uživatelem zaplacená, bude mu poskytnuto menu číslo jedna. Jídelníčky jsou uživatelům rozdávány v pondělí a v úterý a spolu s finanční částkou na obědy vybírány ve středu a ve čtvrtek téhož týdne na týden příští. Uživatel může přihlásit a odhlásit oběd den předem do 12 hodin. Ve výjimečných případech a bez záruky, že bude naše žádost stravovací firmou akceptována, do 7.00 hodin dne, na který je 4

5 objednávka určena. Nebude-li uživatel doma, oběd nebude včas odhlášen a ani nebude domluveno náhradní místo předání, bude oběd dovezen na pečovatelskou službu, kde si ho do hodin může uživatel nebo jim pověřená osoba převzít. Pakliže se tak nestane, oběd bude zlikvidován a uživateli bude účtována částka za oběd i úhrada za uskutečněnou službu (dovoz oběda). Přihlásit a odhlásit obědy lze telefonicky ( nebo ), osobně nebo u pečovatelky. Obědy jsou rozváženy autem Renault Kangoo v termojídlonosičích, které jsou majetkem organizace. Termoobaly zajišťují hygienu a teplotu stravy. V položce je zahrnut nejen dovoz samotný, ale i manipulace s jídlonosiči spojená s vložením porce do kastrůlků jídlonosiče. V případě, že uživatel termojídlonosič ztratí nebo poškodí, je povinen uhradit Pečovatelské službě města Pečky jeho pořizovací cenu, popřípadě cenu náhradního dílu k termoobalu, bude-li ho mít organizace k dispozici. Hotově, oproti vydané stvrzence. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie stvrzenky se zakládá do účetnictví organizace. Obědy se rozvážejí v pracovních dnech od do hodin po území Peček, Velkých Chvalovic, Dobřichova a Ratenic. Konkrétní hodina dovážky obědů je stanovena při individuálním plánování průběhu pečovatelské služby s uživatelem. Časy jsou uváděny orientačně a budou upřesněny dle bydliště a lokality. Uživatel je povinen předávat jídlonosič pracovníkům pečovatelské služby na výměnu vždy kompletní a v čistém stavu. Pokud pečovatelka shledá, že jídlonosič potřebuje přemýt, učiní tak a klientovi je k dovozu oběda započítán úkon přemývání silně znečistěných jídlonosičů. Jídlo předá pečovatelka uživateli v jeho domácnosti, pokud se uživatel s pečovatelkou nedohodne jinak. Pokud není uživatel doma (např. návštěva lékaře), nechá mimo byt na předem domluveném místě prázdný jídlonosič na výměnu. Na tomto místě ponechá pečovatelka uživateli jídlonosič s obědem. Pečovatelka z hygienických důvodů neodkládá jídlonosič na zem. Uživatel zajistí stoličku nebo jiné místo, kam lze jídlonosič odložit tehdy, kdy uživatel není doma. Předáním jídlonosiče přímo uživateli je zabezpečena kontrola stavu uživatele, že je tento v pořádku. Pomoc při podání jídla a pití Využívá se pouze u dovozu nebo donášce obědů, kdy uživateli pečovatelka oběd z jídlonosiče naservíruje na talíř, případně nalije do hrnečku nápoj a odchází. Časová dotace k provedení úkonu: 5 min. Pomoc při přípravě jídla a pití Klient si připravuje jídlo a pití sám ve vlastní domácnosti, z vlastních surovin, pracovnice asistuje a vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá. Příprava a podání jídla a pití Tento úkon je nejčastěji používán při přípravě snídaní a svačin. Pracovnice sama chystá (vaří) jídlo a připravuje nápoj z klientových surovin, v jeho domácnosti za použití jeho nádobí a zařízení, jídlo a pití klientovi servíruje, případně jej krmí. Umyje nádobí a sklidí stůl. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: v běžný úklid a údržba domácnosti v pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti v donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba kamen v malý nákup (do 2 kg) v běžný nákup a pochůzka ( nákup do 5 kg) 5

6 v velký nákup (např. týdenní nákup, basa piv, balení minerálek apod.), do 10 kg v praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně pečovatelské služby, popřípadě jeho drobné opravy (včetně pracích a avivážních prostředků, případného odvozu a dovozu prádla) Běžný úklid a údržba domácnosti Tento úkon nemůže být nasmlouván, pokud žadatel žádá tento úkon pouze jako jediný úkon a pokud se nejedná o pravidelný běžný úklid a údržbu domácnosti, minimálně jednou za 14 dní. V tomto případě je uživateli doporučeno využít soukromou úklidovou firmu. Pečovatelská služba poskytuje běžný úklid v místnostech, které uživatel prokazatelně užívá, a to prostřednictvím jeho úklidových prostředků, které si na vlastní náklady sám zajistí. Na přání uživatele může tyto prostředky opatřit pečovatelka v rámci úkonu nákup. Pečovatelka může odmítnout poskytnutí služby v případě, kdy pomůcky k úklidu jsou viditelně poškozené (zchátralé dřevěné schůdky, poškozený elektrický kabel u vysavače apod.) a mohlo by dojít k jejímu úrazu. Běžný úklid zahrnuje vyluxování, setření podlahy na vlhko, setření prachu, umytí WC, umyvadla, baterie a vany. Utření kuchyňské linky, stolu, poliček, umytí nádobí, vynesení odpadkového koše. Ustlání postele a na přání uživatele i výměnu povlečení. Úklidy jednotlivých místností domácnosti se provádí vždy podle individuální dohody mezi uživatelem a pracovníkem v sociálních službách. Úklid se provádí pouze za přítomnosti uživatele v bytě. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Tento úkon nemůže být nasmlouván, pokud žadatel žádá tento úkon pouze jako úkon jediný a pokud se nejedná o pravidelný velký úklid domácnosti (minimálně jednou za 6 měsíců). V tomto případě, právě tak jako u běžného úklidu, je uživateli doporučeno využít soukromou úklidovou firmu. Za velký úklid je považováno vyklepání koberců, matrací, vyndání věcí ze skříní (nádobí, šatstvo, ) a vymytí těchto skříní, mytí oken (včetně event. výměny záclon), mytí dveří, dezinfekce podlah a povrchů, mytí lustrů... Tento úklid zahrnuje např. i sezónní úklid a úklid po malování. Stejně jako u běžného úklidu platí, že se úklid provádí úklidovými přípravky a prostředky uživatele. Právě tak jsou stejné případy, kdy pečovatelka může odmítnout poskytnutí služby. I tento úklid se provádí pouze za přítomnosti uživatele v bytě. Donáška vody Tento úkon poskytovatel zajišťuje u uživatelů, kteří nemají v bytě vodovod, voda se musí nosit ze studny, nebo jiného vodního rezervoáru. Vodu přinese pečovatelka ve vlastních nádobách uživatele do bytu na místo, které uživatel určí. V pátek přinese pečovatelka zásobu vody na víkend. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba kamen Pečovatelka zabezpečuje zatápění včetně topení v kamnech na tuhá paliva a úklid kolem kamen. Pokud je třeba, zajišťuje i přípravu otopu, naštípání třísek na zátop, přinesení uhlí nebo jiného otopu na místo, které určí uživatel. Vyžaduje-li to situace, pečovatelka v pátek zajistí dostatek otopu na víkend. 6

7 Údržbou topných zařízení se rozumí vynesení popela. Jinou údržbu poskytovatel sociálních služeb svými zaměstnanci neprovádí, doporučuje využít odborné služby (topenáři, kominíci). Event. může tuto službu v rámci úkonu pochůzka zprostředkovat. Pochůzka obecně Vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně, platby na poště a v bankách, vyřizování klientových záležitostí na úřadech, zajištění řemeslníků, apod.. Do doby provedení úkonu je započítána cesta na místo určení, doba jednání, nebo čekání a cesta ke klientovi, pokud se k němu vrací. V případě, že během jedné pochůzky jsou vyřizovány záležitosti více klientů, je každému úkon účtován, jakoby byl prováděn jednotlivě. Nákupy všeobecně Pečovatelka vede o nákupech a jejich vyúčtování záznamy v notýsku. Notýsek je opatřen jménem a příjmením uživatele, dnem, měsícem a rokem založení, je orazítkován oválným razítkem organizace a podepsán ředitelkou. Pečovatelka do notýsku zapisuje datum, požadovaný nákup na příští pracovní den a přijatou finanční částku. Příští den pečovatelka uživateli nákup přinese, předloží mu pokladní stvrzenky, případně nákup po položkách rozepíše do notýsku. Provede písemné vyúčtování. Správnost vyúčtování a převzetí nákupu odsouhlasí uživatel v notýsku svým podpisem, podpis připojí i pečovatelka (pečovatelky se u uživatele střídají). Poté pečovatelka zapíše požadovaný nákup na příští pracovní den. Požadavek na nákup může být předán i jiným než výše uvedeným způsobem, např. telefonicky. Malý nákup Za malý nákup je považován takový, kdy součet hmotnosti všech nakupovaných položek nepřesáhne 2 kg. Běžný nákup a pochůzka Za běžný nákup je považován takový, jehož hmotnost nepřesáhne 5 kg. Součástí 1 úkonu může mýt i pochůzka dle přání uživatele. Pokud uživatel požaduje pouze pochůzku, je mu evidován úkon, jako by využil i běžný nákup. Velký nákup Nákup nad rozsah běžného nákupu, přičemž součet všech položek nákupu nesmí překročit hmotnost 10 kg. Za velký nákup je považován např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Velký nákup je většinou dovážen autem pečovatelské služby. Praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně pečovatelské služby, popřípadě jeho drobné opravy Prádlo se pere v prádelně pečovatelské služby každému uživateli zvlášť. Na jeho přání zajistíme odvoz špinavého prádla do prádelny i dovoz vypraného a vyžehleného prádla do domácnosti. Svoz a odvoz prádla uživatele může být proveden při dovozu obědů. Nepřeje-li si uživatel využít tuto nabídku, může prádlo do prádelny donést či dovézt osobně. Prádlo musí být uloženo v tašce, kufru či plátěném nebo igelitovém pytli. Po převzetí je prádlo zváženo. Prací a avivážní prostředky poskytuje pečovatelská služba. Pokud si uživatel přeje vyprat a vyžehlit prádlo ve své domácnosti, jedná se o úkon pomoc při běžném úklidu domácnosti. 7

8 e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod. a doprovázení zpět v doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 4) Fakultativní činnosti jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů v dohled nad dospělým uživatelem v době od 7.00 do hodin, (případně do 19 hodin, o víkendu a o svátcích) (nenárokový úkon) v doprava vozidlem pečovatelské služby do střediska osobní hygieny nebo na akci pořádanou organizací a zpět v doprava uživatele za soukromou záležitostí po městě Pečky (nenárokový úkon) v doprava uživatele za soukromou záležitostí mimo město Pečky (nenárokový úkon) v doprovod na procházku (nenárokový úkon) v pedikúra ve středisku osobní hygieny či v domácnosti uživatele v masáž ve středisku osobní hygieny v vodová ondulace v foukaná v zástřih vlasů v jednoduchý pečovatelský úkon (zapůjčení tonometru, měření tělesné teploty, bandáž a mazání dolních končetin, ošetření odřenin a drobných řezných ran apod.) v dohled nad užíváním léků v přemývání silně znečištěných jídlonosičů Fakultativní úkony jsou doprovodné úkony, které mohou být žadatelům nasmlouvány pouze tehdy, budou-li pravidelně využívat i úkony uvedené v základních činnostech. Nenárokovým úkonem je takový úkon, který se poskytuje uživateli pouze za předpokladu, že to umožňuje provoz organizace. Dohled nad dospělým uživatelem v době od 7.00 do hodin (po domluvě do 19 hodin, o víkendu a o svátcích) Dohledem se rozumí poskytnutí krátkodobé společnosti uživateli po dobu, kdy je mimo domov osoba, která jinak o uživatele pečuje. Maximální rozsah dohledu je 1 hodina při jednom dohledu. Při dohledu pečovatelka respektuje zdravotní stav uživatele a případné aktivity volí dle přání pečovaného: vyprávění, naslouchání, čtení, prohlížení fotografií, karetní hry, hra Člověče, nezlob se, poslech radia... Za dohled je považována i situace, kdy je třeba dohlédnout na uživatele, zda je v pořádku, a tento dohled není spojen s žádnými jinými úkony např. s pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, s pomocí při osobní hygieně, s poskytnutím stravy apod. Doprava uživatele vozidlem Pečovatelské služby Uživatel má možnost využít dovoz automobilem Pečovatelské služby do střediska osobní hygieny za účelem provedení koupele, pedikúry či masáže. Svozy uživatelů ke koupelím, pedikúrám či masážím jsou prováděny služebním automobilem Pečovatelské služby, který umožňuje přepravu až 4 uživatelů. Cena za dovoz do střediska osobní hygieny či na akci pořádanou organizací je i při současném svozu vícero uživatelů pro všechny uživatele stejná dle ceníku (vyjma situace, kde je zapotřebí k uživateli 2 pracovníky). Pokud to vyžaduje bezpečí uživatele a pracovníka, je doprava uživatele provedena za pomocí 2 pracovníků a cena za dopravu podle toho zúčtována. O potřebě 2 8

9 pracovníků při převozu uživatele se provede záznam do spisu uživatele. Pokud to provozní podmínky dovolují, je možné nasmlouvat dovoz uživatele po městě Pečky, případně mimo Pečky za soukromou záležitostí. Doprovod na procházku Pokud to provozní podmínky organizace dovolují, je možné nasmlouvat doprovod uživatele na procházku, maximálně v rozsahu 1 hod. Pedikúra Pedikúra se provádí ve středisku osobní hygieny. Uživatelé, kteří se špatně pohybují, jsou přiváženi do střediska autem pečovatelské služby. U velmi těžce se pohybujících uživatelů je pedikúra prováděna v domácnosti. Rochovu sůl a masážní emulzi poskytuje pečovatelská služba. Masáže Masáže jsou poskytovány pouze ve středisku osobní hygieny. Uživatelé, kteří se špatně pohybují, jsou do střediska přiváženi autem pečovatelské služby. Masážní olej poskytuje pečovatelská služba. Vodová ondulace Po umytí vlasů pečovatelka vlasy klientce natočí na natáčky a pod elektrickým sušákem se následně nechají vysušit. Pečovatelka sejme natáčky a vlasy doupraví do požadovaného stavu. Tento úkon může být nasmlouván, pokud klientka využívá úkon základní péči o vlasy. Foukaná Po umytí vlasů pečovatelka vlasy klientce vyfouká přes kulatý hřeben do požadovaného tvaru. Tento úkon může být nasmlouván, pokud klientka využívá úkon základní péči o vlasy. Zástřih vlasů Tento úkon může mít uživatel ve smlouvě pouze tehdy, využívá-li úkon základní péče o vlasy. Jedná se o jednoduchý zástřih vlasů u mužů či žen v časovém rozsahu 15 min. V případě potřeby jsou zprostředkovány služby profesionálního kadeřníka. Jednoduchý pečovatelský úkon Jedná se o zapůjčení tonometru k měření krevního tlaku, kdy pečovatelka pomůže klientovi s odečtení hodnoty na přístroji, pomůže s měřením tělesné teploty. Dále je v tomto úkonu zahrnuta pomoc s ošetřením drobných ran či odřenin, které nevyžadují odbornou zdravotnickou pomoc, případně mazání a bandáž dolních končetin (pokožka musí být nepoškozená a mazání je prováděno mastmi, které nejsou indikovány lékařem). Dohled nad užíváním léků: Jedná se o připomenutí uživateli, aby si lék vzal, případně pečovatelka zkontroluje, že uživatel lék užil. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů Úkon přemývání silně znečištěných jídlonosičů je nasmlouván všem žadatelům, kteří požadují úkon dovoz oběda nebo donáška oběda v DPS Chvalovická 1042, Pečky. Poskytován je buď na přání uživatele nebo z hygienických důvodů, vyžaduje-li to situace. 9

10 10

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, 289 11 Pečky - tel.: 321 785 468 - fax: 321 785 106 e-mail: pec.sluzba.pecky@centrum.cz PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ (Příloha č. 6a vnitřní směrnice č.

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba

INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba 1. Základní informace Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Adresa: Palackého 310, 503 51Chlumec nad Cidlinou

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE LADARA o.p.s, Počerny č. 104, PSČ 36017,tel 353549 325, www.ladara.eu

AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE LADARA o.p.s, Počerny č. 104, PSČ 36017,tel 353549 325, www.ladara.eu Obsah 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu... 2 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla... 2 1.2 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek... 2 1.3. Pomoc při prostorové orientaci,

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE:

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách a vyhláškou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: 28. 2. 2011

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: 28. 2. 2011 Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: 28. 2. 2011 Kontaktní telefony: 352 698 316 nebo 602 297

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba Centrum Kociánka Kociánka 2 612 47 Brno Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhl. 505/2006

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Metodika úkonů pečovatelské služby

Metodika úkonů pečovatelské služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Metodika úkonů pečovatelské služby Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Pro koho jsou služby zdarma?

Pro koho jsou služby zdarma? Vnitřní předpis č. 16 Informace o pečovatelských službách Komu je Pečovatelská služba určena? Je určena lidem v nepříznivé sociální situaci to znamená každému: kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných OA TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných OA TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných OA TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov I. Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov (dále zejména DSvD, poskytovatel, domov či

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Provozní řád Pečovatelské služby Proseč ( k 79 odst. 5 písm. g) zák. č. 108/2006 Sb. 1. Základní údaje

Provozní řád Pečovatelské služby Proseč ( k 79 odst. 5 písm. g) zák. č. 108/2006 Sb. 1. Základní údaje Provozní řád Pečovatelské služby Proseč ( k 79 odst. 5 písm. g) zák. č. 108/2006 Sb. 1. Základní údaje 1. Pečovatelská služba Proseč 2. Město Proseč, Proseč 1853944 Proseč u Skutče 3. IČO : 00270741, DIČ:

Více

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov I. Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov (dále zejména DSvD, poskytovatel, domov či

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

CENTRUM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY FRÝDEK-MÍSTEK, p.o. Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek. protože doma je doma!

CENTRUM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY FRÝDEK-MÍSTEK, p.o. Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek. protože doma je doma! CENTRUM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY FRÝDEK-MÍSTEK, p.o. Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek protože doma je doma! VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATESKÉ SLUŽBY (aktualizace k 1.1. 2015) Vypracoval: kolektiv

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Pečovatelská služba Bobrová

Pečovatelská služba Bobrová Pečovatelská služba Bobrová I. Zřizovatel: Městys Bobrová IČO: 00293971 Datum zřízení služby: 01.07. 2001 Identifikátor: 4781602 Datum registrace: 06.08. 2007 Revize: 03/2014-1 - Metodika pro poskytování

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS)

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS) Žadatel: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen uživatel služby ) a Poskytovatel: Oblastní charita Jičín Sídlo: Na Jihu 553, Jičín 506 01 IČO: 73633755 Zastoupený: Marií Mirovskou, DiS.

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby 1 MěSSS Kadaň pečovatelská služba Tyršova 567, 432 01 Kadaň tel. 474 34 12 25 Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby Cíle a způsoby poskytování PS Prostřednictvím pečovatelské služby se poskytuje

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov - Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony . Metodika úkonů denního stacionáře Základní úkony Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více