Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, z d ě l á v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové, jak se říká, změna je život. A letošní rok lze bez nadsázky nazvat rokem změn. Víte proč? Prvního ledna roku 2014 vstoupila v platnost velká rekodifikace soukromého práva, jejíž součástí je nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích nahrazující dosavadní Obchodní zákoník. Změny, které tato rekodifikace přinesla, se dotýkají i nestátních neziskových organizací a veřejné správy. Součástí českého právního řádu by se měl také stát zákon, který bude upravovat právní poměry zaměstnanců státní správy a přispěje k profesionalizaci státní správy. V brožuře, kterou vám přinášíme, ale nenajdete jen právní semináře, ale také řadu dalších kurzů z oblasti daní, personální a pracovněprávní problematiky a z oblasti soft skills. Při této příležitosti bych ráda poděkovala celé řadě našich klientů, kteří nám dali náměty na nová aktuální témata. My jsme pak vyhledali ty nejlepší lektory kapacity v daných oborech. Chcete se o tom přesvědčit? Přijďte. Těším se na vás. T: , , 2

3 obsah TERMÍN název kurzu STRANA a VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO VEŘEJNOU SPRÁVU POZITIVNÍ TIMEMANAGEMENT PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (ON LINE KURZ) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI ROKU 2014 A PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ KATASTR NEMOVITOSTÍ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA NOZ, KATASTR NEMOVITOSTÍ ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ V ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE BOZP VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ ZKUŠENOSTI VĚCI, STAVBY, VLASTNICTVÍ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI ROKU 2014 A PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁJEMNÍ VZTAHY A JINÁ UŽITÍ CIZÍ VĚCI V NOZ a VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DOTACÍCH A JEJICH KONTROLE POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE INVENTARIZACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ZA ROK JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ PRO SPOLKY/OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, CÍRKEVNÍ SPOLEČNOSTI A HONEBNÍ SPOLEČENSTVA OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEJEN V PERSONALISTICE VZTAHY K NEMOVITOSTEM DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU VČETNĚ PROBLEMATIKY KATASTRU NEMOVITOSTÍ RODINNÉ PRÁVO V NOZ VYBRANÉ OTÁZKY INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY OBCHODNÍ REJSTŘÍK A DALŠÍ VEŘEJNĚ REJSTŘÍKY V KAŽDODENNÍ PRAXI DANĚ A ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OB- ČANSKÝ ZÁKONÍK NÁJEM SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K NÁJMU BYTU PODLE NOZ KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ UPLATŇOVÁNÍ DPH VE ZDRAVOTNICTVÍ OD DAŇOVÝ ŘÁD 2014 XIV. ROČNÍK PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A AKTUÁLNÍ OTÁZKY V PRAXI ON-LINE NÁSTROJE NEJEN PRO NEZISKOVKY BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VLASTNICTVÍ, NÁJEM A SPRÁVA VĚCNÁ PRÁVA AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ OTÁZKY A ZMĚNY V NOVELE NOZ KATASTR NEMOVITOSTÍ VEŘEJNÁ PODPORA APLIKACE NOVÝCH PŘEDPISŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI A ZMĚNY PRO ROK ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH ŘÍZENÍ TÝMŮ POZNEJTE SVŮJ TÝM Z NETRADIČNÍCH ÚHLŮ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V PRAXI PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NOVELY ZÁKONA DPH 2014 PRO NEZISKOVÉ A VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKTY A ZMĚNY V ROCE SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB PRO NO ZA ROK STAVEBNÍ ZÁKON A PROCESY V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU NOVELA SLUŽEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY VĚCNÁ PRÁVA, SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A SPOLUVLASTNICTVÍ ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY LIKVIDACE OBCHODNÍCH KORPORACÍ RODINNÉ A DĚDICKÉ PRÁVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRŮŘEZ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVOU OBLASTÍ PRO ROK

4 nezisková sféra leden 2014 VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ A ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům vyvlastňovacích úřadů, tj. obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, Magistrátu hl.m. Prahy, magistrátům územně členěných statutárních měst. Dále jej doporučujeme odborné veřejnosti. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální praxí v rozhodování, stanovování náhrad a soudní ochraně úpravy vyvlastnění (tj. z. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě) a dále se speciální úpravou vyvlastnění podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. JUDr. Vladimíra Sedláčková (MMR ČR zástupkyně ředitele odboru stavebního řádu, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění) Právní úprava vyvlastňování pozemků a staveb speciální úprava vyvlastnění podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Změny obou zákonů po novele týkající se: Podmínek vyvlastnění výkupu pozemků a staveb (možnost přiznání bonusů). Výše náhrady za vyvlastnění vedení vyvlastňovacího řízení náležitosti žádosti o vyvlastnění a rozhodnutí o vyvlastnění (odlišné účinky odvolání) projednání vyvlastnění soudem (změna příslušnosti a odkladného účinku žaloby) aj. DALŠÍ TERMÍN KÓD: N ovela CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK (K Centrum) Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel:

5 září 2014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRVNÍ POZNATKY A NOVINKY Z PRAXE POZITIVNÍ TIME MANAGEMENT nezisková sféra NEŽDÍMEJTE ČAS UDĚLEJTE SI JASNO V TOM, CO CHCETE r ekodifikace :00 14:00 Nový občanský zákoník se dotýká všech osob a nemalé dopady má také na veřejný sektor, konkrétně na veřejnou správu, která potřebuje ke své činnosti dobrou znalost nové právní úpravy např. v oblasti věcných nebo závazkových práv, ale nejen jich. Poskytnout účastníkům kurzu přehled právní úpravy nového občanského zákoníku v oblasti věcných práv (nabývání vlastnictví, omezení vlastníka, věcná práva k věcem cizím) a v oblasti závazkového práva (uzavírání smluv, pronájem bytů a nebytových prostor, pacht), který je nezbytný pro výkon jejich profese v rámci veřejné správy. Při výkladu se lektorka dotkne i jiných významných změn, které s sebou NOZ nese. Na kurzu se budou také probírat problematická místa, která ukázala roční praxe a také připravované a navrhované změny v legislativě. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK) Východiska nového občanského zákoníku a přechodná ustanovení pojetí věci, majetku a vlastnického práva nabývání vlastnictví, omezení vlastníka, práva k pozemkům a jiným nemovitým věcem věcná práva k věcem cizím (zejména právo stavby a věcná břemena) právní jednání a uzavírání smluv nájem, nájem bytu a prostor sloužících k podnikání, pacht vybrané aspekty náhrady újmy :00 16:00 Tento seminář je určen všem, kteří tuší, že pracujeme proto, abychom žili a nežijeme proto, abychom neustále pracovali. Pod vedením zkušeného trenéra si ujasníte své osobní cíle, priority a hlavně zjistíte, jak mít čas na to, abyste si své tvrdě vydělané peníze mohli smysluplně užívat. Mgr. Petr Růžička (akreditovaný senior kouč, lektor, konzultant, psychoterapeut, herec a hudební skladatel) Moje ukotvení v životě jak dobře se znám? priority osobní a priority pracovní jak si udělat pořádek v prioritách pracovních i osobních a porozumět jejich souvislostem s našimi životními hodnotami, rolemi a cíli návyky pro efektivní řízení času a úkolů a návody, jak je zařadit do pracovního i osobního života rodina, přátelé, koníčky jak využít přirozených vlastností mysli, mozku a těla pro efektivní zvládání úkolů nácviky, diskuze, sdílení zkušeností. POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 nezisková sféra leden 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI ROKU 2014 A PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (TRANSPOZICE NOVÝCH ZADÁVACÍCH SMĚRNIC EU) :00 14:00 MÍSTO Okresní hospodářská komora Brno-venkov, Charbulova 168, BRNO Seminář je určen pro veřejné zadavatele, sektorové zadavatele, dodavatele, poradce. Cílem semináře je seznámit účastníky s nejbližším legislativním vývojem v oblasti veřejných zakázek, připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách (transpozice nových zadávacích směrnic EU). Seminář se bude dále věnovat výkladovým a aplikačním problémům a nejasnostem v praxi zadavatelů a dodavatelů. Účastníci semináře obdrží komplexní přehled o posledních novelách zákona o veřejných zakázkách a jejich prováděcích předpisů. Na semináři budou identifikovány a prodiskutovány výkladové a aplikační nejasnosti, to vše se zaměřením na každodenní praxi a za použití modelových situací a příkladů. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. (advokát, společník AK MT Legal) Poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách budoucí (plánovaný) legislativní vývoj pro rok 2015 nové zadávací směrnice EU a nový zákon o VZ základní pojmy (dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, atd.) kofinancované zakázky zadávací dokumentace, povinnosti před a při zahájení zadávacího řízení (lhůty, poskytování ZD, odůvodnění veřejné zakázky, atd.) kvalifikace (stanovení, prokazování a posouzení kvalifikace, atd.) zadávací řízení další povinnosti zadavatele (uveřejňování na profilu, uveřejnění uzavřené smlouvy a další. KÓD: B rno CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH VĚRNOST SE VYPLÁCÍ? Jste našimi klienty dlouhé roky? Hlídejte si objem své fakturace: Kč s DPH vám přinese každý rok 5% slevu na kurzovném, až do maximální výše 30 %. A TO SE JIŽ VYPLATÍ. JE VÁS VÍCE A CHCETE TO ZOHLEDNIT? Nezapomeňte na množstevní slevy, které pro vás máme stále připraveny. Označení slevy Sleva v % A 5 B 10 C 15 Vybíráme z podmínek slev: Sleva je pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 4 a více účastníků z jedné společnosti na jednom kurzu n vztahují se pouze na otevřené kurzy a semináře n nesčítají se, uplatní se ta nejvyšší a pro klienta nejvýhodnější n vypočítají se ze základní ceny kurzovného pro 1 osobu n nevztahují se na programy v sekci on-line vzdělávání a na kurzy partnerů KOMPLETNÍ INFORMACE O SLEVÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH UPLATNĚNÍ NALEZNETE NA slevove-a-vernostni-programy.html 6

7 září 2014 MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ: STÁTY S DAŇOVĚ PREFERENČNÍM REŽIMEM V POST BEPS SVĚTĚ nezisková sféra IV. ROČNÍK ÚSPĚŠNÉHO SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI S KATEDROU OBCHODU A FINANCÍ PEF ČZU V PRAZE d iskuzní s eminář :30 16:00 Pro daňové poradce a specialisty, daňové profesionály státní správy, vlastníky a podílníky společností, top management napříč obory, střední finanční management, advokátní kanceláře a další zájemce o problematiku mezinárodního zdanění. Účastníci diskuzního semináře získají přehled o potenciálu a také limitech využívání daňových rájů a vyslechnou argumenty odlišných skupin odborníků na mezinárodní zdanění v kontextu aktuálního vývoje daňové politiky ČR, EU a OECD. Ing. Michal Friedberger (Akont s.r.o. analytik mezinárodního daňového plánování zodpovědný za analýzy daňových systémů jednotlivých zemí a návrhy nových produktů) Ing. Lenka Jehličková (Generální finanční ředitelství, mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní) Mgr. Jindřich Král (Glatzová & Co., vedoucí advokát) Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta) doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta) Ing. Jiří Žežulka (Generální finanční ředitelství) ODBORNÝ GARANT A MODERÁTOR: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. 09:30 09:35 ÚVODNÍ SLOVO Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. 09:35 10:20 SOUČASNÉ DŮVODY PRO VYUŽÍVÁNÍ DAŇO- VÝCH RÁJŮ Ing. Michal Friedberger 10:35 11:20 PRÁVNÍ LIMITY MEZINÁRODNÍHO DAŇOVÉ- HO PLÁNOVÁNÍ Mgr. Jindřich Král 11:35 12:20 DAŇOVÉ RÁJE VS. HARMONIZACE EU, OECD doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 13:15 14:00 NÁHLED SPRÁVCE DANĚ NA TZV. DAŇOVÝ RÁJ V KONTEXTU BEPS Ing. Jiří Žežulka 14:15 15:00 MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ VÝMĚNA INFORMA- CÍ A SPOLUPRÁCE Ing. Lenka Jehličková 15:15 16:00 TAX GAP KORPORÁTNÍ DANĚ MÝTY A REA- LITA Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 nezisková sféra září 2014 KATASTR NEMOVITOSTÍ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro širokou právnickou veřejnost, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí a všem zájemcům o novinky týkající se právní úpravy nemovitostí v občanském zákoníku, včetně jejich provázání do katastrální legislativy. Účastníci semináře si prohloubí znalosti o změnách v právní úpravě nemovitých věcí provedených rekodifikací soukromého práva. Výklad bude zaměřen na kritická místa nové úpravy a praktické otázky s nimi spojené. JUDr. Adam Zítek, Ph.D. (advokát, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné relativní majetková práva) Věc nemovitá, její součást a příslušenství přechodná ustanovení k dřívější právní úpravě změny zápisu staveb v katastru nemovitostí stavba jako součást pozemku nový katastrální zákon (z.č. 256/2013 Sb.) a prováděcí vyhlášky k němu (vyhl.č. 357/2013 Sb., 358/2013 Sb. a 359/2013 Sb.) nejdůležitější změny. Průběh vkladového řízení záznam a poznámka ověřování podpisů a náležitosti listin ochrana dobré víry a zapsaný stav v katastru nabývání vlastnictví či jiných práv k nemovitostem od nevlastníka (neoprávněného) tzv. ukradené nemovitosti a možnosti obrany proti zápisům v katastru nemovitostí opuštěné nemovitosti a jejich vlastnictví právo stavby jakožto věc nemovitá, jeho vznik, obsah a zánik. Zápis práva stavby do katastru nemovitostí služebnosti a reálná břemena jejich obsah a rozdíly vydržení a promlčení věcných břemen výměnek jednotky bytového vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle občanského zákoníku dvojí evidence jednotek v katastru nemovitostí a její právní důsledky diskuze a odpovědi na dotazy. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 září 2014 nezisková sféra STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK KATASTR NEMOVITOSTÍ, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DAŇOVÉ ZÁKONY r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky investičních, projektových a majetkových útvarů, podnikatelských subjektů, organizačních složek státu a obcí. Seminář je orientován na zadání příslušného stavebního záměru investora s návodem na nalezení nejvhodnějšího způsobu stavebně správního řízení s cílem zjednodušit složité agendy stavebního zákona. Ing. Jiří Blažek (odborník v oblasti investiční výstavby, autorizovaný lektor) DŮLEŽITÉ ZMĚNY VYVOLANÉ NOZ: Ve stavebním zákonu v katastrálním zákonu zrušení obchodního zákoníku změny v daňových zákonech dotýkajících se nemovitostí z pozemku a staveb změny v účastnících řízení dopady do praxe. Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání a zpracování žádosti o stavebním řízení investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě 2014 stavební zákon zákon o veřejných zakázkách NOZ. Činnosti ve stavebnictví povinnosti a práva zpracovatele dokumentace, ATD, TDI, BOZP, stavbyvedoucí a smlouvy dle NOZ realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stav. podnikatele, stavbyvedoucího, mistra zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb, dodatečné povolování staveb. Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady, stavební deník, vícepráce méněpráce, protokol o předání a převzetí, další dokumentace. Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr, vady dle NOZ úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí sdružení) rok 2014, odpovědnosti dle NOZ. Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část), uznatelné a neuznatelné náklady, započitatelné vícepráce věcná břemena, vstupy na pozemek, veřejně prospěšná technická a dopravní infrastruktura. Podmínky vymezené NOZ a změny ve věcných břemenech otázky řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv duševního vlastnictví vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení. Katastr nemovitostí, vlastnická práva ve vztahu ke stavebnímu zákonu, jiná práva vztah k novému občanskému zákoníku smlouva o dílo na stavbu, projekt ostatní smlouvy na inženýrskou a investorskou činnost druhy průzkumů, zkoušek, určení jakosti a standardů, povinnost provádění zkoušek a měření normy normové hodnoty záruky pro ukončení účinnosti obchodního zákoníku. Stavební deník a zápisy do deníku, sledování deníku ostatní nezbytné doklady vady na díle řešení mimo stavební deník, mezi smluvními partnery, NOZ řešení zákazu zamítnutí, zrušení žádosti stavebníka se stavebním úřadem a dotčenými orgány po novele stavebního zákona 2014 zásadní vady při zadání stavebního záměru, zpracovaní žádostí, dokumentace staveb, jednání s účastníky řízení, řešení dle NOZ. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 nezisková sféra září 2014 ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ V ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE N ovinka :00 16:00 Kurz je určen pro účetní, rozpočtové a kontrolní pracovníky vybraných účetních jednotek dle 1 zákona o účetnictví. Aplikace časového rozlišování ve všech jeho formách, od relativně jednodušších příkladů po poměrně složitější případy u přijatých investičních transferů. Účastníci si osvojí schopnost široké aplikace tohoto základního principu na všechny reálné situace i bez precizní znalosti textu příslušných českých účetních standardů. Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (Ministerstvo financí ČR vedoucí oddělení metodické podpory účetnictví státu na odboru účetnictví a auditu) Předpoklady a zásady účetního výkaznictví VÚJ účty příštích období dohadné účty a rezervy odpisy a opravné položky z pohledu časového rozlišování investiční transfery a jejich časové rozlišování modelové příklady, vysvětlení řešení a případná diskuze. POZNÁMKA Doporučujeme si vzít vlastní jednoduchou kalkulačku :00 16:00 Zlepšete komunikaci mezi lidmi, v práci, doma, v kolektivu. Pochopte, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, proč vám někdy jejich chování a komunikace vadí, dráždí vás a provokuje. Kde se komunikačně a lidsky vzájemně míjíte a kde si naopak můžete hodně dát, naučit se a vzájemně si pomoci? Nenechte se vtáhnout do hádky, nehrajte hru svého protivníka, pochopte souvislosti a principy rozdílné komunikace u svých kolegů, partnerů. Buďte o krok napřed. Jak? Tím, že poznáte a pochopíte, jaký typ osobnosti jste vy a jaký typ osobnosti je člověk, který stojí před vámi a zrovna na vás křičí. Proč křičí a proč zrovna na vás? Co když budete reagovat tentokrát jinak? Bc. Jitka Frühbauerová (poradenská psycholožka, grafoložka, lektorka) Kdo jsem já, jaké mám přednosti a na co si mám dát pozor, kde jsem zranitelný/á základní rozdělení typologie osobnosti, charakter a temperament člověka, jak ovlivňuje naši komunikaci slabé a silné stránky jednotlivých typů osobnosti, praktické poznatky proč se lidé hádají, nenaslouchají, poroučejí, ignorují nebo neustále jen mluví jak vést úspěšný dialog a dosáhnout svého cíle předcházení konfliktům využití znalosti typologie osobnosti v interpersonálních vztazích proč vadíte kolegovi a on vadí vám, proč vám jeden kolega je ochoten naslouchat, zatímco druhý na vás křičí výsledek jednání WIN WIN (vítěz-vítěz), zachovejte důstojnost svou i ostatních. POZNÁMKA KÓD: V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 říjen 2014 BOZP VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ ZKUŠENOSTI nezisková sféra r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, manažerům, personalistům, poradcům a dalším osobám, které se zúčastňují řešení problematiky BOZP, tzn. zaměstnavatelé, zaměstnanci, OZO BOZP, zástupci odborových organizací a ostatní odborná veřejnost. Nový občanský zákoník (NOZ) změnil i řadu ustanovení v zákoníku práce. Seminář je zaměřen na změny, které mají přímý a nebo zprostředkovaný dopad do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V průběhu semináře budou vysvětleny praktické dopady do praxe organizací a lektorem budou poskytnuty praktická doporučení jak v nových podmínkách vhodně postupovat. Součástí bude rovněž předání zkušeností získaných při aplikaci nových právních požadavků v praxi. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) Všeobecný úvod ke změnám v zákoníku práce ve vazbě na NOZ nové pojmy a definice s vazbou na NOZ odškodňování zaměstnanců při pracovním úrazu a nemocech z povolání v roce 2014 informace o změnách v oblasti BOZP vynucených NOZ vnitřní předpisy zaměstnavatele definice, změny ve využití vnitřních předpisů a povinnosti zaměstnanců rozhodování soudů a judikatura soudů právní případ shodný v podstatných znacích. Školení zaměstnanců v BOZP očekávání rozumu průměrného člověka, neznalost zákona neomlouvá, ověřování znalostí zaměstnanců řízení rizik BOZP hlavní zásady posuzování rizik, formulace konkrétních opatření snižující úroveň rizik provozování referentských vozidel vnitřní předpis, návod na používání vozidla, školení řidičů referentů odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik a poskytovatel pracovnělékařských služeb pravomoci, povinnosti a odpovědnosti dotazy. POZNÁMKA Účastníci semináře si budou moci zakoupit publikaci Bc. Zdeňka Šenka. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 nezisková sféra leden 2014 VĚCI, STAVBY, VLASTNICTVÍ :00 14:00 Seminář je určen zejména právnickým profesím a obcím. Cílem semináře je vysvětlení nové právní úpravy v pojetí zejména nemovitosti, rozdělení všech nemovitostí, porovnání staré a nové úpravy. Odpověď na otázky: Jak dál u vlastnictví staveb a totožnosti vlastnictví, jak provádět po právní stránce novou výstavbu a jaké sjednat podmínky ve smlouvách včetně podkladů i pro stavební řízení. U vlastnictví vysvětlit pojem, naplnění i omezení tohoto absolutního práva. Seznámení s novými i původními typy spoluvlastnictví a novým obsahem u spoluvlastnictví. JUDr. Jaroslav Svejkovský (advokát, společník AK Svejkovský, Kabelková a spol.) Rozdělení věcí na movité a nemovité součást a příslušenství věci pozemky a další nemovitosti stavba změna v pojetí (odlišná úprava mezi dvěma občanskými zákoníky) a přechodná ustanovení právo stavby včetně smlouvy o právu stavby a další možnosti budování staveb stavba jako součást pozemku či jako součást práva stavba stavba na cizím pozemku vlastnictví a výkon vlastnického práva omezení ve výkonu vlastnického práva spoluvlastnictví nové druhy (typy), obsah práva diskuze. Zakázkové vzdělávání skutečně podle Vašich představ...na nás se můžete spolehnout KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ 12

13 říjen 2014 ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA ZMĚNY, PRAKTICKÉ PROBLÉMY A VÝKLADOVÉ OTÁZKY nezisková sféra den 09:00 16:00, 2. den 09:00 14:00 Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována zejména informacím o posledních a připravovaných změnách zákoníku práce, a dále aktuálním a problémovým otázkám daných tématických okruhů zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací. JUDr. Petr Bukovjan (specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha) JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (advokát, odborník na pracovněprávní problematiku) 1. den POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNI- KU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PŘEKÁŽKY V PRÁCI JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru náležitosti pracovní smlouvy; principy spojené se jmenováním; odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a následný postup pracovnělékařské služby vstupní lékařská prohlídka a její úhrada, další pracovnělékařské prohlídky, povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku; pracovní poměry na dobu určitou sjednávání, omezení, zástupy, atd. změny pracovního poměru problémy při převedení zaměstnance na jinou práci, doplatky do průměrného výdělku, dočasné přidělení zaměstnance k jinému za- městnavateli skončení pracovního poměru rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru; neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru; pracovní kázeň; výpověď pro porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe odstupné výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti potvrzení o zaměstnání a jeho obsah; nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Překážky v práci na straně zaměstnance (např. návrat z rodičovské dovolené, vyšetření u lékaře, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.) překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost). 2. den PRACOVNÍ DOBA ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI DOVOLENÁ DOHODY O PRACÍCH KONA- NÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Pojem pracovní doby a související základní pojmy, rozsah pracovní doby, rozvržení pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné, zpracování rozvrhu, pružné rozvržení, přestávky v práci a nemožnost přerušení práce, nepřetržitý odpočinek v týdnu a mezi směnami, práce ve dnech pracovního klidu, pracovní pohotovost, práce přesčas, práce v noci, evidence pracovní doby. Mzda a plat způsoby určení (smluvní a jednostranné) výše (ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy) jednotlivé složky (nárokové i nenárokové) a jejich možné změny sjednání mzdy a stanovení platu práce přesčas a její odměňování příplatky za práci ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli, za dělenou směnu, za vedení, apod. čerpání náhradního volna odměna za pracovní pohotovost splatnost a výplata náhrada mzdy a platu za dovolenou, při překážkách v práci průměrný výdělek a jeho používání v pracovněprávních vztazích. Druhy a výměra dovolené poměrná část krácení principy jejího čerpání dovolená čerpaná po mateřské dovolené náhrada mzdy a platu za dovolenou proplácení nevyčerpané dovolené převody do dalšího roku. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce rozdíly s pracovním poměrem možnosti výhodnost limity rozsahu práce. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 nezisková sféra Říjen 2014 NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-251/2014 POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY M v ČR N ovinka :00 14:00 Kurz je určen pro úředníky a úřednice a všechny, kdo si nechtějí svou profesní image kazit zbytečnými hrubkami. Nového je více než hodně! Vyšla nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li držet krok s dobou a nekazit si image profesionálů zbytečnými chybami, nechejte se lektorkou provést všemi změnami. Uděláte si pořádek v tom, co je dnes jinak, než jste se učili ve škole, a doplníte to, co vás ve škole zapomněli naučit. Mgr. Jana Olchavová (učitelka, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů) Ach ty čárky! velká písmena tituly, hodnosti, funkce jak oslovit a neurazit aneb pátý pád stále žije zkratky a značky moderní stylistika jak se vypořádat s úředničinou nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce kouzelná slůvka a malé zrady v jazyce úředníka mezery na vás hodně prozradí norma ČSN úprava písemností psaných textovými editory :00 13:00 Seminář je určen pokladním a pokladníkům v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Cílem semináře je seznámit správce hotovosti s povinnostmi z hlediska účetnictví a daní. Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně) Vedení pokladny a pokladní knihy pokladní operace práva a povinnosti pokladních pracovníků vnitropodnikové směrnice vztahující se k této problematice hmotná odpovědnost účetní operace provozní zálohy stálé zálohy vyúčtování záloh zjednodušené daňové doklady náležitosti účetních a daňových dokladů inventarizace pokladny manka a schodek pokladny vazba pokladny na mzdovou a finanční účtárnu, na vyúčtování pracovních cest ceniny nejčastější chyby a problémy v pokladní činnosti zabezpečení a vybavení pracoviště pro činnost pokladních pracovníků smlouva o hmotné odpovědnosti operace s platebními kartami a šeky cizí měna, kursy a přepočty, kursové rozdíly. POZNÁMKA Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 WEBINÁŘE nová produktová řada Vstříc novým trendům ve vzdělávání On-line kurzy CO JE TO WEBINÁŘ? Webinář je jednou z forem on-line vzdělávání. Je to on-line kurz, který probíhá v živém přenosu přes internet. Jeho součástí je i interakce a komunikace s lektorem a ostatními účastníky, a to pomocí chatu (diskuzního okénka). Webinář je tedy plnohodnotnou náhradou prezenčního kurzu. VÝHODY WEBINÁŘE NEZÁVISLOST NA MÍSTĚ účastník webináře nemusí nikam cestovat a může webinář (on-line kurz) absolvovat z pohodlí domova či kanceláře. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU u webinářů odpadá potřeba cestovat, což vede k vyšší produktivitě účastníka kurzu. Tento uspořený čas lze využít například k hlubšímu pochopení a naučení se problematiky. ČÁSTEČNÁ NEZÁVISLOST NA ČASE přístup k on-line záznamu obdrží každý účastník webináře ZDARMA. Budete si tedy moci osvěžit své znalosti kdykoliv v budoucnu. POCIT BEZPEČÍ ani introvertní povahy se nemusí stresovat a nemusí mít zábrany položit dotazy, webináře jsou pro ně jako stvořené. ÚČAST Z DOMOVA v případě absence zaměstnance není nutné nechat propadnout částku investovanou do vzdělávací akce, účastník se může připojit i z domova. Pro účast na webinářích je nutná jen minimální vybavenost počítače, která je dnes již standardem. KONTAKTNÍ OSOBA: Michaela Špániková, produktová manažerka on-line vzdělávání T: , M: ,

16 nezisková sféra Říjen 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI ROKU 2014 A PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (TRANSPOZICE NOVÝCH ZADÁVACÍCH SMĚRNIC EU) NÁJEMNÍ VZTAHY A JINÁ UŽITÍ CIZÍ VĚCI V NOVÉM OB- ČANSKÉM ZÁKONÍKU VČETNĚ JEJICH DAŇOVÝCH DOPADŮ PRVNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI r ekodifikace :00 16:00 Seminář je určen pro veřejné zadavatele, dodavatele, poradce. Seminář účastníky seznámí s nejbližším legislativním vývojem v oblasti veřejných zakázek připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách (transpozice nových zadávacích směrnic EU). Dále se bude věnovat výkladovým a aplikačním problémům a nejasnostem v praxi zadavatelů a dodavatelů. Účastníci semináře obdrží komplexní přehled o posledních novelách zákona o veřejných zakázkách a jejich prováděcích předpisů. Na semináři budou identifikovány a prodiskutovány výkladové a aplikační nejasnosti, to vše se zaměřením na každodenní praxi a za použití modelových situací a příkladů. Mgr. Tomáš Machurek (advokát, společník AK MT Legal, předseda Asociace pro veřejné zakázky, spoluautor zákona o veřejných zakázkách, komentáře a metodiky k tomuto zákonu) Poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách budoucí (plánovaný) legislativní vývoj pro rok 2015 nové zadávací směrnice EU a nový zákon o VZ základní pojmy (dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, atd.) zadávací dokumentace, povinnosti před a při zahájení zadávacího řízení (lhůty, poskytování ZD, odůvodnění veřejné zakázky, atd.) kvalifikace (stanovení, prokazování a posouzení kvalifikace, atd.) zadávací řízení další povinnosti zadavatele (uveřejňování na profilu, uveřejnění uzavřené smlouvy a skutečně uhrazené ceny, atd.) opravné prostředky, dohledová činnost ÚOHS :00 16:00 Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají právní úpravou nájmu a jejich daňovými dopady, tj. zejména odborné právnické veřejnosti, pracovníkům státní správy, kteří mají na starosti správu majetku, daňovým poradcům, auditorům apod. Na semináři bude podán podrobný výklad problematiky užití cizí věci zejména právní úprava nájmu. Důraz bude kladen zejména na praktickou aplikaci nové právní úpravy do každodenní praxe a výkladové problémy v dané oblasti. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (advokát, rozhodce, člen komise pro přípravu občanského zákoníku na Ministerstvu spravedlnosti, člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo, odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci) Užití cizí věci (např. výprosa) úprava nájmu (např. dlouhodobé nájmy, evidenci v KN, přechod nájmu při převodu věci) úprava nájmu bytu a domu včetně úpravy společného nájmu bytu a domu (např. koncepce, byt a dům v NOZ, přechod nájmu, výpovědní důvody) úprava nájmu prostor sloužících k podnikání (např. náhrada za převzetí zákaznické základny) úprava pachtu. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 říjen 2014 VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DOTACÍCH A JEJICH KONTROLE VOLNÝ CYKLUS POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2014 nezisková sféra VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-299/2010 M v ČR M v ČR a Pracovníkům, kteří v orgánech veřejné správy zajišťují poskytování dotací nebo provádějí kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory, pro vedoucí pracovníky a také pro žadatele a příjemce dotací, příspěvků, návratných finančních výpomocí aj. Seznámit s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování veřejné finanční podpory a její kontrole. Předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě. Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ MŮ- ŽETE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ. 1. seminář POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE seminář KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚV- KŮ :00 14:00 Seznámit s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování veřejné finanční podpory a její kontrole. Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací) Pojem veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu, ze zahraničí, od obcí nebo krajů, Regionálních rad regionů soudržnosti úprava poskytování dotací v rozpočtových pravidlech a dalších právních předpisech, upozornění na aktuální změny právních předpisů pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací od roku 2014 oblasti dotační politiky státu v roce 2014 obsah rozhodnutí nebo smlouvy o dotaci příklad dotazníku k auditu systému poskytování dotací orgány, které mohou kontrolovat příjemce dotací a příspěvků přehled procesní úpravy práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných možnosti kontrolovaného při nesouhlasu se závěry kontroly pravidla promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně podezření na trestné činy při poskytnutí a použití dotace, oznámení trestného činu. POZNÁMKA Účastníci semináře obdrží právní předpisy a Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. Seminář je součástí cyklu VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DOTACÍCH A JEJICH KONTROLE. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) 17

18

19 říjen 2014 INVENTARIZACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ZA ROK 2014 ZAMĚŘENÍ NA VYHLÁŠKU Č. 270/2010 SB., O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ nezisková sféra JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ PRO SPOLKY/OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, CÍRKEVNÍ SPOLEČNOSTI A HONEBNÍ SPOLEČENSTVA :00 14:00 Pracovníkům, kteří připravují a provádějí inventarizaci a inventury fyzické i dokladové, zejména ve vybraných účetních jednotkách dle 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Shrnutí povinností a postupů při inventarizaci, seznámení s platnými předpisy, zejména s novou vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků. Ing. Markéta Kredbová (auditorka) Účel a smysl inventarizace přehled platných předpisů, související ustanovení zákona o účetnicví základní pojmy a postupy při inventarizaci úprava pro vybrané účetní jednotky, vyhláška č. 270/2010 Sb. příprava a provedení inventarizace inventury v jednotlivých oblastech aktiv a pasiv inventarizace vybraného majetku :00 16:00 Účetním, daňovým poradcům i všem těm, kteří potřebují řešit základní i složité účetní problémy v jednoduchém účetnictví. Účastníci se ubezpečí v problémových a méně častých účetních případech, posoudí vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučí se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví. RNDr. Petr Beránek (daňový poradce, učitel na VŠ Institut Franka Dysona, člen metodické rady SÚ pro neziskové organizace, ředitel společnosti ADAR Agentura daňových rad s.r.o.) Kdo může vést v současnosti jednoduché účetnictví (JÚ) legislativní opora pro JÚ povinná účetní evidence v JÚ dlouhodobý majetek v JÚ účetní závěrka a výkazy JÚ daň z příjmu a rozdíly oproti výpočtu daně z podvojného účetnictví JÚ a DPH diskuze řešení konkrétních případů účastníků. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 nezisková sféra Říjen 2014 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEJEN V PERSONALISTICE VÝKLAD ZÁKONA Č. 101/2000 SB. VZTAHY K NEMOVITOSTEM DLE NOZ VČETNĚ PROBLEMATIKY KATASTRU NEMOVITOSTÍ r ekodifikace :00 13:00 Seminář je určen personalistům, jednatelům, osobám zodpovědným za compliance ve společnosti aj. I na zaměstnavatele se vztahuje č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. Je tak důležité znát povinnosti zaměstnavatele při zpracování osobních údajů zaměstnanců. Účastníci semináře budou seznámeni s tímto zákonem a zejména budou vědět, jak předejít jeho porušování v praxi. JUDr. Jiří Žůrek (Úřad pro ochranu osobních údajů ředitel odboru pro styk s veřejností) Zákon č. 101/2000 Sb. vysvětlení pojmů vysvětlení působnosti úřadu a jeho pravomocí pojem osobní údaj zpracování osobních údajů oznamovací povinnost provozování kamerového systému na pracovišti nakládání s elektronickou poštou zaměstnance zavedení elektronické docházky diskuze :00 14:00 Nejširšímu okruhu zájemců, bez nutnosti znalosti konkrétní právní regulace. Je určen především pro zájemce z řad široké podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají problematikou nemovitostí. Seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi dopadu NOZ na vztahy k nemovitostem. Obecné poznatky s uplatňováním nového katastrálního zákona a jeho fungování ve vztahu k účastníkům řízení. Upozornit na nové možnosti uplatnění práv ve vztahu k zajištění pohledávek a věcných práv k nemovitostem. Prostor bude věnován také porovnání nejčastějších smluvních typů převodu vlastnických práv k nemovitostem podle staré úpravy a podle NOZ. JUDr. Ing. Ivan Rott (advokát AK ROTT s.r.o., insolvenční správce, člen Asociace insolvenčních správců) Nemovitosti v NOZ věcná práva k nemovitostem dle NOZ rozdíl v uplatnění práv třetích osob k nemovitostem dle staré právní úpravy a dle NOZ zástavní právo zajišťovací převod práva kupní smlouva (dle NOZ) darovací smlouva (dle NOZ) služebnosti a reálná břemena nemovitosti a jejich rozdělení dle NOZ inženýrské sítě dle NOZ služebnosti versus reálná břemena smlouvy o převodu nemovitostí věcná práva a jejich zápisy do katastru nemovitostí zajišťovací instrumenty dle NOZ (zástavní právo, propadná zástava, zajišťovací převod práva) nabytí vlastnického práva nabytí od nevlastníka držba, žaloba na ochranu držby diskuze. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Vedoucí autorského kolektivu komentáře

Vedoucí autorského kolektivu komentáře Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ve spolupráci s vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. 682 01 Vyškov, Dukelská 117/12 si Vás dovolují pozvat na odborné semináře, realizované v Kulturním

Více

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s poradenskou společností Metod Konzult IPM, s.r.o. zajišťuje pilotní ověřování vzdělávacích modulů v rámci projektu Facility Management a Řízení průmyslových

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky KOMORA AUDITORŮ ČR č. osvědčení 154 Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky za ověřované období od 1.1.2008

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více