Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, z d ě l á v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové, jak se říká, změna je život. A letošní rok lze bez nadsázky nazvat rokem změn. Víte proč? Prvního ledna roku 2014 vstoupila v platnost velká rekodifikace soukromého práva, jejíž součástí je nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích nahrazující dosavadní Obchodní zákoník. Změny, které tato rekodifikace přinesla, se dotýkají i nestátních neziskových organizací a veřejné správy. Součástí českého právního řádu by se měl také stát zákon, který bude upravovat právní poměry zaměstnanců státní správy a přispěje k profesionalizaci státní správy. V brožuře, kterou vám přinášíme, ale nenajdete jen právní semináře, ale také řadu dalších kurzů z oblasti daní, personální a pracovněprávní problematiky a z oblasti soft skills. Při této příležitosti bych ráda poděkovala celé řadě našich klientů, kteří nám dali náměty na nová aktuální témata. My jsme pak vyhledali ty nejlepší lektory kapacity v daných oborech. Chcete se o tom přesvědčit? Přijďte. Těším se na vás. T: , , 2

3 obsah TERMÍN název kurzu STRANA a VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO VEŘEJNOU SPRÁVU POZITIVNÍ TIMEMANAGEMENT PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (ON LINE KURZ) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI ROKU 2014 A PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ KATASTR NEMOVITOSTÍ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA NOZ, KATASTR NEMOVITOSTÍ ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ V ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE BOZP VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ ZKUŠENOSTI VĚCI, STAVBY, VLASTNICTVÍ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI ROKU 2014 A PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁJEMNÍ VZTAHY A JINÁ UŽITÍ CIZÍ VĚCI V NOZ a VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DOTACÍCH A JEJICH KONTROLE POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE INVENTARIZACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ZA ROK JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ PRO SPOLKY/OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, CÍRKEVNÍ SPOLEČNOSTI A HONEBNÍ SPOLEČENSTVA OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEJEN V PERSONALISTICE VZTAHY K NEMOVITOSTEM DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU VČETNĚ PROBLEMATIKY KATASTRU NEMOVITOSTÍ RODINNÉ PRÁVO V NOZ VYBRANÉ OTÁZKY INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY OBCHODNÍ REJSTŘÍK A DALŠÍ VEŘEJNĚ REJSTŘÍKY V KAŽDODENNÍ PRAXI DANĚ A ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OB- ČANSKÝ ZÁKONÍK NÁJEM SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K NÁJMU BYTU PODLE NOZ KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ UPLATŇOVÁNÍ DPH VE ZDRAVOTNICTVÍ OD DAŇOVÝ ŘÁD 2014 XIV. ROČNÍK PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A AKTUÁLNÍ OTÁZKY V PRAXI ON-LINE NÁSTROJE NEJEN PRO NEZISKOVKY BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VLASTNICTVÍ, NÁJEM A SPRÁVA VĚCNÁ PRÁVA AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ OTÁZKY A ZMĚNY V NOVELE NOZ KATASTR NEMOVITOSTÍ VEŘEJNÁ PODPORA APLIKACE NOVÝCH PŘEDPISŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI A ZMĚNY PRO ROK ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH ŘÍZENÍ TÝMŮ POZNEJTE SVŮJ TÝM Z NETRADIČNÍCH ÚHLŮ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V PRAXI PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NOVELY ZÁKONA DPH 2014 PRO NEZISKOVÉ A VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKTY A ZMĚNY V ROCE SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB PRO NO ZA ROK STAVEBNÍ ZÁKON A PROCESY V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU NOVELA SLUŽEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY VĚCNÁ PRÁVA, SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A SPOLUVLASTNICTVÍ ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY LIKVIDACE OBCHODNÍCH KORPORACÍ RODINNÉ A DĚDICKÉ PRÁVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRŮŘEZ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVOU OBLASTÍ PRO ROK

4 nezisková sféra leden 2014 VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ A ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům vyvlastňovacích úřadů, tj. obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, Magistrátu hl.m. Prahy, magistrátům územně členěných statutárních měst. Dále jej doporučujeme odborné veřejnosti. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální praxí v rozhodování, stanovování náhrad a soudní ochraně úpravy vyvlastnění (tj. z. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě) a dále se speciální úpravou vyvlastnění podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. JUDr. Vladimíra Sedláčková (MMR ČR zástupkyně ředitele odboru stavebního řádu, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění) Právní úprava vyvlastňování pozemků a staveb speciální úprava vyvlastnění podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Změny obou zákonů po novele týkající se: Podmínek vyvlastnění výkupu pozemků a staveb (možnost přiznání bonusů). Výše náhrady za vyvlastnění vedení vyvlastňovacího řízení náležitosti žádosti o vyvlastnění a rozhodnutí o vyvlastnění (odlišné účinky odvolání) projednání vyvlastnění soudem (změna příslušnosti a odkladného účinku žaloby) aj. DALŠÍ TERMÍN KÓD: N ovela CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK (K Centrum) Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel:

5 září 2014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRVNÍ POZNATKY A NOVINKY Z PRAXE POZITIVNÍ TIME MANAGEMENT nezisková sféra NEŽDÍMEJTE ČAS UDĚLEJTE SI JASNO V TOM, CO CHCETE r ekodifikace :00 14:00 Nový občanský zákoník se dotýká všech osob a nemalé dopady má také na veřejný sektor, konkrétně na veřejnou správu, která potřebuje ke své činnosti dobrou znalost nové právní úpravy např. v oblasti věcných nebo závazkových práv, ale nejen jich. Poskytnout účastníkům kurzu přehled právní úpravy nového občanského zákoníku v oblasti věcných práv (nabývání vlastnictví, omezení vlastníka, věcná práva k věcem cizím) a v oblasti závazkového práva (uzavírání smluv, pronájem bytů a nebytových prostor, pacht), který je nezbytný pro výkon jejich profese v rámci veřejné správy. Při výkladu se lektorka dotkne i jiných významných změn, které s sebou NOZ nese. Na kurzu se budou také probírat problematická místa, která ukázala roční praxe a také připravované a navrhované změny v legislativě. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK) Východiska nového občanského zákoníku a přechodná ustanovení pojetí věci, majetku a vlastnického práva nabývání vlastnictví, omezení vlastníka, práva k pozemkům a jiným nemovitým věcem věcná práva k věcem cizím (zejména právo stavby a věcná břemena) právní jednání a uzavírání smluv nájem, nájem bytu a prostor sloužících k podnikání, pacht vybrané aspekty náhrady újmy :00 16:00 Tento seminář je určen všem, kteří tuší, že pracujeme proto, abychom žili a nežijeme proto, abychom neustále pracovali. Pod vedením zkušeného trenéra si ujasníte své osobní cíle, priority a hlavně zjistíte, jak mít čas na to, abyste si své tvrdě vydělané peníze mohli smysluplně užívat. Mgr. Petr Růžička (akreditovaný senior kouč, lektor, konzultant, psychoterapeut, herec a hudební skladatel) Moje ukotvení v životě jak dobře se znám? priority osobní a priority pracovní jak si udělat pořádek v prioritách pracovních i osobních a porozumět jejich souvislostem s našimi životními hodnotami, rolemi a cíli návyky pro efektivní řízení času a úkolů a návody, jak je zařadit do pracovního i osobního života rodina, přátelé, koníčky jak využít přirozených vlastností mysli, mozku a těla pro efektivní zvládání úkolů nácviky, diskuze, sdílení zkušeností. POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 nezisková sféra leden 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI ROKU 2014 A PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (TRANSPOZICE NOVÝCH ZADÁVACÍCH SMĚRNIC EU) :00 14:00 MÍSTO Okresní hospodářská komora Brno-venkov, Charbulova 168, BRNO Seminář je určen pro veřejné zadavatele, sektorové zadavatele, dodavatele, poradce. Cílem semináře je seznámit účastníky s nejbližším legislativním vývojem v oblasti veřejných zakázek, připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách (transpozice nových zadávacích směrnic EU). Seminář se bude dále věnovat výkladovým a aplikačním problémům a nejasnostem v praxi zadavatelů a dodavatelů. Účastníci semináře obdrží komplexní přehled o posledních novelách zákona o veřejných zakázkách a jejich prováděcích předpisů. Na semináři budou identifikovány a prodiskutovány výkladové a aplikační nejasnosti, to vše se zaměřením na každodenní praxi a za použití modelových situací a příkladů. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. (advokát, společník AK MT Legal) Poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách budoucí (plánovaný) legislativní vývoj pro rok 2015 nové zadávací směrnice EU a nový zákon o VZ základní pojmy (dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, atd.) kofinancované zakázky zadávací dokumentace, povinnosti před a při zahájení zadávacího řízení (lhůty, poskytování ZD, odůvodnění veřejné zakázky, atd.) kvalifikace (stanovení, prokazování a posouzení kvalifikace, atd.) zadávací řízení další povinnosti zadavatele (uveřejňování na profilu, uveřejnění uzavřené smlouvy a další. KÓD: B rno CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH VĚRNOST SE VYPLÁCÍ? Jste našimi klienty dlouhé roky? Hlídejte si objem své fakturace: Kč s DPH vám přinese každý rok 5% slevu na kurzovném, až do maximální výše 30 %. A TO SE JIŽ VYPLATÍ. JE VÁS VÍCE A CHCETE TO ZOHLEDNIT? Nezapomeňte na množstevní slevy, které pro vás máme stále připraveny. Označení slevy Sleva v % A 5 B 10 C 15 Vybíráme z podmínek slev: Sleva je pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 4 a více účastníků z jedné společnosti na jednom kurzu n vztahují se pouze na otevřené kurzy a semináře n nesčítají se, uplatní se ta nejvyšší a pro klienta nejvýhodnější n vypočítají se ze základní ceny kurzovného pro 1 osobu n nevztahují se na programy v sekci on-line vzdělávání a na kurzy partnerů KOMPLETNÍ INFORMACE O SLEVÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH UPLATNĚNÍ NALEZNETE NA slevove-a-vernostni-programy.html 6

7 září 2014 MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ: STÁTY S DAŇOVĚ PREFERENČNÍM REŽIMEM V POST BEPS SVĚTĚ nezisková sféra IV. ROČNÍK ÚSPĚŠNÉHO SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI S KATEDROU OBCHODU A FINANCÍ PEF ČZU V PRAZE d iskuzní s eminář :30 16:00 Pro daňové poradce a specialisty, daňové profesionály státní správy, vlastníky a podílníky společností, top management napříč obory, střední finanční management, advokátní kanceláře a další zájemce o problematiku mezinárodního zdanění. Účastníci diskuzního semináře získají přehled o potenciálu a také limitech využívání daňových rájů a vyslechnou argumenty odlišných skupin odborníků na mezinárodní zdanění v kontextu aktuálního vývoje daňové politiky ČR, EU a OECD. Ing. Michal Friedberger (Akont s.r.o. analytik mezinárodního daňového plánování zodpovědný za analýzy daňových systémů jednotlivých zemí a návrhy nových produktů) Ing. Lenka Jehličková (Generální finanční ředitelství, mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní) Mgr. Jindřich Král (Glatzová & Co., vedoucí advokát) Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta) doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta) Ing. Jiří Žežulka (Generální finanční ředitelství) ODBORNÝ GARANT A MODERÁTOR: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. 09:30 09:35 ÚVODNÍ SLOVO Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. 09:35 10:20 SOUČASNÉ DŮVODY PRO VYUŽÍVÁNÍ DAŇO- VÝCH RÁJŮ Ing. Michal Friedberger 10:35 11:20 PRÁVNÍ LIMITY MEZINÁRODNÍHO DAŇOVÉ- HO PLÁNOVÁNÍ Mgr. Jindřich Král 11:35 12:20 DAŇOVÉ RÁJE VS. HARMONIZACE EU, OECD doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 13:15 14:00 NÁHLED SPRÁVCE DANĚ NA TZV. DAŇOVÝ RÁJ V KONTEXTU BEPS Ing. Jiří Žežulka 14:15 15:00 MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ VÝMĚNA INFORMA- CÍ A SPOLUPRÁCE Ing. Lenka Jehličková 15:15 16:00 TAX GAP KORPORÁTNÍ DANĚ MÝTY A REA- LITA Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 nezisková sféra září 2014 KATASTR NEMOVITOSTÍ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro širokou právnickou veřejnost, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí a všem zájemcům o novinky týkající se právní úpravy nemovitostí v občanském zákoníku, včetně jejich provázání do katastrální legislativy. Účastníci semináře si prohloubí znalosti o změnách v právní úpravě nemovitých věcí provedených rekodifikací soukromého práva. Výklad bude zaměřen na kritická místa nové úpravy a praktické otázky s nimi spojené. JUDr. Adam Zítek, Ph.D. (advokát, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné relativní majetková práva) Věc nemovitá, její součást a příslušenství přechodná ustanovení k dřívější právní úpravě změny zápisu staveb v katastru nemovitostí stavba jako součást pozemku nový katastrální zákon (z.č. 256/2013 Sb.) a prováděcí vyhlášky k němu (vyhl.č. 357/2013 Sb., 358/2013 Sb. a 359/2013 Sb.) nejdůležitější změny. Průběh vkladového řízení záznam a poznámka ověřování podpisů a náležitosti listin ochrana dobré víry a zapsaný stav v katastru nabývání vlastnictví či jiných práv k nemovitostem od nevlastníka (neoprávněného) tzv. ukradené nemovitosti a možnosti obrany proti zápisům v katastru nemovitostí opuštěné nemovitosti a jejich vlastnictví právo stavby jakožto věc nemovitá, jeho vznik, obsah a zánik. Zápis práva stavby do katastru nemovitostí služebnosti a reálná břemena jejich obsah a rozdíly vydržení a promlčení věcných břemen výměnek jednotky bytového vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle občanského zákoníku dvojí evidence jednotek v katastru nemovitostí a její právní důsledky diskuze a odpovědi na dotazy. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 září 2014 nezisková sféra STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK KATASTR NEMOVITOSTÍ, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DAŇOVÉ ZÁKONY r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky investičních, projektových a majetkových útvarů, podnikatelských subjektů, organizačních složek státu a obcí. Seminář je orientován na zadání příslušného stavebního záměru investora s návodem na nalezení nejvhodnějšího způsobu stavebně správního řízení s cílem zjednodušit složité agendy stavebního zákona. Ing. Jiří Blažek (odborník v oblasti investiční výstavby, autorizovaný lektor) DŮLEŽITÉ ZMĚNY VYVOLANÉ NOZ: Ve stavebním zákonu v katastrálním zákonu zrušení obchodního zákoníku změny v daňových zákonech dotýkajících se nemovitostí z pozemku a staveb změny v účastnících řízení dopady do praxe. Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání a zpracování žádosti o stavebním řízení investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě 2014 stavební zákon zákon o veřejných zakázkách NOZ. Činnosti ve stavebnictví povinnosti a práva zpracovatele dokumentace, ATD, TDI, BOZP, stavbyvedoucí a smlouvy dle NOZ realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stav. podnikatele, stavbyvedoucího, mistra zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb, dodatečné povolování staveb. Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady, stavební deník, vícepráce méněpráce, protokol o předání a převzetí, další dokumentace. Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr, vady dle NOZ úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí sdružení) rok 2014, odpovědnosti dle NOZ. Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část), uznatelné a neuznatelné náklady, započitatelné vícepráce věcná břemena, vstupy na pozemek, veřejně prospěšná technická a dopravní infrastruktura. Podmínky vymezené NOZ a změny ve věcných břemenech otázky řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv duševního vlastnictví vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení. Katastr nemovitostí, vlastnická práva ve vztahu ke stavebnímu zákonu, jiná práva vztah k novému občanskému zákoníku smlouva o dílo na stavbu, projekt ostatní smlouvy na inženýrskou a investorskou činnost druhy průzkumů, zkoušek, určení jakosti a standardů, povinnost provádění zkoušek a měření normy normové hodnoty záruky pro ukončení účinnosti obchodního zákoníku. Stavební deník a zápisy do deníku, sledování deníku ostatní nezbytné doklady vady na díle řešení mimo stavební deník, mezi smluvními partnery, NOZ řešení zákazu zamítnutí, zrušení žádosti stavebníka se stavebním úřadem a dotčenými orgány po novele stavebního zákona 2014 zásadní vady při zadání stavebního záměru, zpracovaní žádostí, dokumentace staveb, jednání s účastníky řízení, řešení dle NOZ. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 nezisková sféra září 2014 ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ V ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE N ovinka :00 16:00 Kurz je určen pro účetní, rozpočtové a kontrolní pracovníky vybraných účetních jednotek dle 1 zákona o účetnictví. Aplikace časového rozlišování ve všech jeho formách, od relativně jednodušších příkladů po poměrně složitější případy u přijatých investičních transferů. Účastníci si osvojí schopnost široké aplikace tohoto základního principu na všechny reálné situace i bez precizní znalosti textu příslušných českých účetních standardů. Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (Ministerstvo financí ČR vedoucí oddělení metodické podpory účetnictví státu na odboru účetnictví a auditu) Předpoklady a zásady účetního výkaznictví VÚJ účty příštích období dohadné účty a rezervy odpisy a opravné položky z pohledu časového rozlišování investiční transfery a jejich časové rozlišování modelové příklady, vysvětlení řešení a případná diskuze. POZNÁMKA Doporučujeme si vzít vlastní jednoduchou kalkulačku :00 16:00 Zlepšete komunikaci mezi lidmi, v práci, doma, v kolektivu. Pochopte, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, proč vám někdy jejich chování a komunikace vadí, dráždí vás a provokuje. Kde se komunikačně a lidsky vzájemně míjíte a kde si naopak můžete hodně dát, naučit se a vzájemně si pomoci? Nenechte se vtáhnout do hádky, nehrajte hru svého protivníka, pochopte souvislosti a principy rozdílné komunikace u svých kolegů, partnerů. Buďte o krok napřed. Jak? Tím, že poznáte a pochopíte, jaký typ osobnosti jste vy a jaký typ osobnosti je člověk, který stojí před vámi a zrovna na vás křičí. Proč křičí a proč zrovna na vás? Co když budete reagovat tentokrát jinak? Bc. Jitka Frühbauerová (poradenská psycholožka, grafoložka, lektorka) Kdo jsem já, jaké mám přednosti a na co si mám dát pozor, kde jsem zranitelný/á základní rozdělení typologie osobnosti, charakter a temperament člověka, jak ovlivňuje naši komunikaci slabé a silné stránky jednotlivých typů osobnosti, praktické poznatky proč se lidé hádají, nenaslouchají, poroučejí, ignorují nebo neustále jen mluví jak vést úspěšný dialog a dosáhnout svého cíle předcházení konfliktům využití znalosti typologie osobnosti v interpersonálních vztazích proč vadíte kolegovi a on vadí vám, proč vám jeden kolega je ochoten naslouchat, zatímco druhý na vás křičí výsledek jednání WIN WIN (vítěz-vítěz), zachovejte důstojnost svou i ostatních. POZNÁMKA KÓD: V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 říjen 2014 BOZP VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ ZKUŠENOSTI nezisková sféra r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, manažerům, personalistům, poradcům a dalším osobám, které se zúčastňují řešení problematiky BOZP, tzn. zaměstnavatelé, zaměstnanci, OZO BOZP, zástupci odborových organizací a ostatní odborná veřejnost. Nový občanský zákoník (NOZ) změnil i řadu ustanovení v zákoníku práce. Seminář je zaměřen na změny, které mají přímý a nebo zprostředkovaný dopad do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V průběhu semináře budou vysvětleny praktické dopady do praxe organizací a lektorem budou poskytnuty praktická doporučení jak v nových podmínkách vhodně postupovat. Součástí bude rovněž předání zkušeností získaných při aplikaci nových právních požadavků v praxi. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) Všeobecný úvod ke změnám v zákoníku práce ve vazbě na NOZ nové pojmy a definice s vazbou na NOZ odškodňování zaměstnanců při pracovním úrazu a nemocech z povolání v roce 2014 informace o změnách v oblasti BOZP vynucených NOZ vnitřní předpisy zaměstnavatele definice, změny ve využití vnitřních předpisů a povinnosti zaměstnanců rozhodování soudů a judikatura soudů právní případ shodný v podstatných znacích. Školení zaměstnanců v BOZP očekávání rozumu průměrného člověka, neznalost zákona neomlouvá, ověřování znalostí zaměstnanců řízení rizik BOZP hlavní zásady posuzování rizik, formulace konkrétních opatření snižující úroveň rizik provozování referentských vozidel vnitřní předpis, návod na používání vozidla, školení řidičů referentů odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik a poskytovatel pracovnělékařských služeb pravomoci, povinnosti a odpovědnosti dotazy. POZNÁMKA Účastníci semináře si budou moci zakoupit publikaci Bc. Zdeňka Šenka. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 nezisková sféra leden 2014 VĚCI, STAVBY, VLASTNICTVÍ :00 14:00 Seminář je určen zejména právnickým profesím a obcím. Cílem semináře je vysvětlení nové právní úpravy v pojetí zejména nemovitosti, rozdělení všech nemovitostí, porovnání staré a nové úpravy. Odpověď na otázky: Jak dál u vlastnictví staveb a totožnosti vlastnictví, jak provádět po právní stránce novou výstavbu a jaké sjednat podmínky ve smlouvách včetně podkladů i pro stavební řízení. U vlastnictví vysvětlit pojem, naplnění i omezení tohoto absolutního práva. Seznámení s novými i původními typy spoluvlastnictví a novým obsahem u spoluvlastnictví. JUDr. Jaroslav Svejkovský (advokát, společník AK Svejkovský, Kabelková a spol.) Rozdělení věcí na movité a nemovité součást a příslušenství věci pozemky a další nemovitosti stavba změna v pojetí (odlišná úprava mezi dvěma občanskými zákoníky) a přechodná ustanovení právo stavby včetně smlouvy o právu stavby a další možnosti budování staveb stavba jako součást pozemku či jako součást práva stavba stavba na cizím pozemku vlastnictví a výkon vlastnického práva omezení ve výkonu vlastnického práva spoluvlastnictví nové druhy (typy), obsah práva diskuze. Zakázkové vzdělávání skutečně podle Vašich představ...na nás se můžete spolehnout KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ 12

13 říjen 2014 ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA ZMĚNY, PRAKTICKÉ PROBLÉMY A VÝKLADOVÉ OTÁZKY nezisková sféra den 09:00 16:00, 2. den 09:00 14:00 Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována zejména informacím o posledních a připravovaných změnách zákoníku práce, a dále aktuálním a problémovým otázkám daných tématických okruhů zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací. JUDr. Petr Bukovjan (specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha) JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (advokát, odborník na pracovněprávní problematiku) 1. den POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNI- KU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PŘEKÁŽKY V PRÁCI JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru náležitosti pracovní smlouvy; principy spojené se jmenováním; odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a následný postup pracovnělékařské služby vstupní lékařská prohlídka a její úhrada, další pracovnělékařské prohlídky, povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku; pracovní poměry na dobu určitou sjednávání, omezení, zástupy, atd. změny pracovního poměru problémy při převedení zaměstnance na jinou práci, doplatky do průměrného výdělku, dočasné přidělení zaměstnance k jinému za- městnavateli skončení pracovního poměru rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru; neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru; pracovní kázeň; výpověď pro porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe odstupné výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti potvrzení o zaměstnání a jeho obsah; nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Překážky v práci na straně zaměstnance (např. návrat z rodičovské dovolené, vyšetření u lékaře, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.) překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost). 2. den PRACOVNÍ DOBA ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI DOVOLENÁ DOHODY O PRACÍCH KONA- NÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Pojem pracovní doby a související základní pojmy, rozsah pracovní doby, rozvržení pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné, zpracování rozvrhu, pružné rozvržení, přestávky v práci a nemožnost přerušení práce, nepřetržitý odpočinek v týdnu a mezi směnami, práce ve dnech pracovního klidu, pracovní pohotovost, práce přesčas, práce v noci, evidence pracovní doby. Mzda a plat způsoby určení (smluvní a jednostranné) výše (ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy) jednotlivé složky (nárokové i nenárokové) a jejich možné změny sjednání mzdy a stanovení platu práce přesčas a její odměňování příplatky za práci ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli, za dělenou směnu, za vedení, apod. čerpání náhradního volna odměna za pracovní pohotovost splatnost a výplata náhrada mzdy a platu za dovolenou, při překážkách v práci průměrný výdělek a jeho používání v pracovněprávních vztazích. Druhy a výměra dovolené poměrná část krácení principy jejího čerpání dovolená čerpaná po mateřské dovolené náhrada mzdy a platu za dovolenou proplácení nevyčerpané dovolené převody do dalšího roku. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce rozdíly s pracovním poměrem možnosti výhodnost limity rozsahu práce. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 nezisková sféra Říjen 2014 NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-251/2014 POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY M v ČR N ovinka :00 14:00 Kurz je určen pro úředníky a úřednice a všechny, kdo si nechtějí svou profesní image kazit zbytečnými hrubkami. Nového je více než hodně! Vyšla nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li držet krok s dobou a nekazit si image profesionálů zbytečnými chybami, nechejte se lektorkou provést všemi změnami. Uděláte si pořádek v tom, co je dnes jinak, než jste se učili ve škole, a doplníte to, co vás ve škole zapomněli naučit. Mgr. Jana Olchavová (učitelka, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů) Ach ty čárky! velká písmena tituly, hodnosti, funkce jak oslovit a neurazit aneb pátý pád stále žije zkratky a značky moderní stylistika jak se vypořádat s úředničinou nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce kouzelná slůvka a malé zrady v jazyce úředníka mezery na vás hodně prozradí norma ČSN úprava písemností psaných textovými editory :00 13:00 Seminář je určen pokladním a pokladníkům v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Cílem semináře je seznámit správce hotovosti s povinnostmi z hlediska účetnictví a daní. Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně) Vedení pokladny a pokladní knihy pokladní operace práva a povinnosti pokladních pracovníků vnitropodnikové směrnice vztahující se k této problematice hmotná odpovědnost účetní operace provozní zálohy stálé zálohy vyúčtování záloh zjednodušené daňové doklady náležitosti účetních a daňových dokladů inventarizace pokladny manka a schodek pokladny vazba pokladny na mzdovou a finanční účtárnu, na vyúčtování pracovních cest ceniny nejčastější chyby a problémy v pokladní činnosti zabezpečení a vybavení pracoviště pro činnost pokladních pracovníků smlouva o hmotné odpovědnosti operace s platebními kartami a šeky cizí měna, kursy a přepočty, kursové rozdíly. POZNÁMKA Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 WEBINÁŘE nová produktová řada Vstříc novým trendům ve vzdělávání On-line kurzy CO JE TO WEBINÁŘ? Webinář je jednou z forem on-line vzdělávání. Je to on-line kurz, který probíhá v živém přenosu přes internet. Jeho součástí je i interakce a komunikace s lektorem a ostatními účastníky, a to pomocí chatu (diskuzního okénka). Webinář je tedy plnohodnotnou náhradou prezenčního kurzu. VÝHODY WEBINÁŘE NEZÁVISLOST NA MÍSTĚ účastník webináře nemusí nikam cestovat a může webinář (on-line kurz) absolvovat z pohodlí domova či kanceláře. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU u webinářů odpadá potřeba cestovat, což vede k vyšší produktivitě účastníka kurzu. Tento uspořený čas lze využít například k hlubšímu pochopení a naučení se problematiky. ČÁSTEČNÁ NEZÁVISLOST NA ČASE přístup k on-line záznamu obdrží každý účastník webináře ZDARMA. Budete si tedy moci osvěžit své znalosti kdykoliv v budoucnu. POCIT BEZPEČÍ ani introvertní povahy se nemusí stresovat a nemusí mít zábrany položit dotazy, webináře jsou pro ně jako stvořené. ÚČAST Z DOMOVA v případě absence zaměstnance není nutné nechat propadnout částku investovanou do vzdělávací akce, účastník se může připojit i z domova. Pro účast na webinářích je nutná jen minimální vybavenost počítače, která je dnes již standardem. KONTAKTNÍ OSOBA: Michaela Špániková, produktová manažerka on-line vzdělávání T: , M: ,

16 nezisková sféra Říjen 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI ROKU 2014 A PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (TRANSPOZICE NOVÝCH ZADÁVACÍCH SMĚRNIC EU) NÁJEMNÍ VZTAHY A JINÁ UŽITÍ CIZÍ VĚCI V NOVÉM OB- ČANSKÉM ZÁKONÍKU VČETNĚ JEJICH DAŇOVÝCH DOPADŮ PRVNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI r ekodifikace :00 16:00 Seminář je určen pro veřejné zadavatele, dodavatele, poradce. Seminář účastníky seznámí s nejbližším legislativním vývojem v oblasti veřejných zakázek připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách (transpozice nových zadávacích směrnic EU). Dále se bude věnovat výkladovým a aplikačním problémům a nejasnostem v praxi zadavatelů a dodavatelů. Účastníci semináře obdrží komplexní přehled o posledních novelách zákona o veřejných zakázkách a jejich prováděcích předpisů. Na semináři budou identifikovány a prodiskutovány výkladové a aplikační nejasnosti, to vše se zaměřením na každodenní praxi a za použití modelových situací a příkladů. Mgr. Tomáš Machurek (advokát, společník AK MT Legal, předseda Asociace pro veřejné zakázky, spoluautor zákona o veřejných zakázkách, komentáře a metodiky k tomuto zákonu) Poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách budoucí (plánovaný) legislativní vývoj pro rok 2015 nové zadávací směrnice EU a nový zákon o VZ základní pojmy (dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, atd.) zadávací dokumentace, povinnosti před a při zahájení zadávacího řízení (lhůty, poskytování ZD, odůvodnění veřejné zakázky, atd.) kvalifikace (stanovení, prokazování a posouzení kvalifikace, atd.) zadávací řízení další povinnosti zadavatele (uveřejňování na profilu, uveřejnění uzavřené smlouvy a skutečně uhrazené ceny, atd.) opravné prostředky, dohledová činnost ÚOHS :00 16:00 Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají právní úpravou nájmu a jejich daňovými dopady, tj. zejména odborné právnické veřejnosti, pracovníkům státní správy, kteří mají na starosti správu majetku, daňovým poradcům, auditorům apod. Na semináři bude podán podrobný výklad problematiky užití cizí věci zejména právní úprava nájmu. Důraz bude kladen zejména na praktickou aplikaci nové právní úpravy do každodenní praxe a výkladové problémy v dané oblasti. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (advokát, rozhodce, člen komise pro přípravu občanského zákoníku na Ministerstvu spravedlnosti, člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo, odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci) Užití cizí věci (např. výprosa) úprava nájmu (např. dlouhodobé nájmy, evidenci v KN, přechod nájmu při převodu věci) úprava nájmu bytu a domu včetně úpravy společného nájmu bytu a domu (např. koncepce, byt a dům v NOZ, přechod nájmu, výpovědní důvody) úprava nájmu prostor sloužících k podnikání (např. náhrada za převzetí zákaznické základny) úprava pachtu. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 říjen 2014 VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DOTACÍCH A JEJICH KONTROLE VOLNÝ CYKLUS POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2014 nezisková sféra VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-299/2010 M v ČR M v ČR a Pracovníkům, kteří v orgánech veřejné správy zajišťují poskytování dotací nebo provádějí kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory, pro vedoucí pracovníky a také pro žadatele a příjemce dotací, příspěvků, návratných finančních výpomocí aj. Seznámit s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování veřejné finanční podpory a její kontrole. Předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě. Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ MŮ- ŽETE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ. 1. seminář POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE seminář KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚV- KŮ :00 14:00 Seznámit s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování veřejné finanční podpory a její kontrole. Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací) Pojem veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu, ze zahraničí, od obcí nebo krajů, Regionálních rad regionů soudržnosti úprava poskytování dotací v rozpočtových pravidlech a dalších právních předpisech, upozornění na aktuální změny právních předpisů pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací od roku 2014 oblasti dotační politiky státu v roce 2014 obsah rozhodnutí nebo smlouvy o dotaci příklad dotazníku k auditu systému poskytování dotací orgány, které mohou kontrolovat příjemce dotací a příspěvků přehled procesní úpravy práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných možnosti kontrolovaného při nesouhlasu se závěry kontroly pravidla promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně podezření na trestné činy při poskytnutí a použití dotace, oznámení trestného činu. POZNÁMKA Účastníci semináře obdrží právní předpisy a Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. Seminář je součástí cyklu VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DOTACÍCH A JEJICH KONTROLE. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) 17

18

19 říjen 2014 INVENTARIZACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ZA ROK 2014 ZAMĚŘENÍ NA VYHLÁŠKU Č. 270/2010 SB., O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ nezisková sféra JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ PRO SPOLKY/OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, CÍRKEVNÍ SPOLEČNOSTI A HONEBNÍ SPOLEČENSTVA :00 14:00 Pracovníkům, kteří připravují a provádějí inventarizaci a inventury fyzické i dokladové, zejména ve vybraných účetních jednotkách dle 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Shrnutí povinností a postupů při inventarizaci, seznámení s platnými předpisy, zejména s novou vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků. Ing. Markéta Kredbová (auditorka) Účel a smysl inventarizace přehled platných předpisů, související ustanovení zákona o účetnicví základní pojmy a postupy při inventarizaci úprava pro vybrané účetní jednotky, vyhláška č. 270/2010 Sb. příprava a provedení inventarizace inventury v jednotlivých oblastech aktiv a pasiv inventarizace vybraného majetku :00 16:00 Účetním, daňovým poradcům i všem těm, kteří potřebují řešit základní i složité účetní problémy v jednoduchém účetnictví. Účastníci se ubezpečí v problémových a méně častých účetních případech, posoudí vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučí se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví. RNDr. Petr Beránek (daňový poradce, učitel na VŠ Institut Franka Dysona, člen metodické rady SÚ pro neziskové organizace, ředitel společnosti ADAR Agentura daňových rad s.r.o.) Kdo může vést v současnosti jednoduché účetnictví (JÚ) legislativní opora pro JÚ povinná účetní evidence v JÚ dlouhodobý majetek v JÚ účetní závěrka a výkazy JÚ daň z příjmu a rozdíly oproti výpočtu daně z podvojného účetnictví JÚ a DPH diskuze řešení konkrétních případů účastníků. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 nezisková sféra Říjen 2014 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEJEN V PERSONALISTICE VÝKLAD ZÁKONA Č. 101/2000 SB. VZTAHY K NEMOVITOSTEM DLE NOZ VČETNĚ PROBLEMATIKY KATASTRU NEMOVITOSTÍ r ekodifikace :00 13:00 Seminář je určen personalistům, jednatelům, osobám zodpovědným za compliance ve společnosti aj. I na zaměstnavatele se vztahuje č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. Je tak důležité znát povinnosti zaměstnavatele při zpracování osobních údajů zaměstnanců. Účastníci semináře budou seznámeni s tímto zákonem a zejména budou vědět, jak předejít jeho porušování v praxi. JUDr. Jiří Žůrek (Úřad pro ochranu osobních údajů ředitel odboru pro styk s veřejností) Zákon č. 101/2000 Sb. vysvětlení pojmů vysvětlení působnosti úřadu a jeho pravomocí pojem osobní údaj zpracování osobních údajů oznamovací povinnost provozování kamerového systému na pracovišti nakládání s elektronickou poštou zaměstnance zavedení elektronické docházky diskuze :00 14:00 Nejširšímu okruhu zájemců, bez nutnosti znalosti konkrétní právní regulace. Je určen především pro zájemce z řad široké podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají problematikou nemovitostí. Seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi dopadu NOZ na vztahy k nemovitostem. Obecné poznatky s uplatňováním nového katastrálního zákona a jeho fungování ve vztahu k účastníkům řízení. Upozornit na nové možnosti uplatnění práv ve vztahu k zajištění pohledávek a věcných práv k nemovitostem. Prostor bude věnován také porovnání nejčastějších smluvních typů převodu vlastnických práv k nemovitostem podle staré úpravy a podle NOZ. JUDr. Ing. Ivan Rott (advokát AK ROTT s.r.o., insolvenční správce, člen Asociace insolvenčních správců) Nemovitosti v NOZ věcná práva k nemovitostem dle NOZ rozdíl v uplatnění práv třetích osob k nemovitostem dle staré právní úpravy a dle NOZ zástavní právo zajišťovací převod práva kupní smlouva (dle NOZ) darovací smlouva (dle NOZ) služebnosti a reálná břemena nemovitosti a jejich rozdělení dle NOZ inženýrské sítě dle NOZ služebnosti versus reálná břemena smlouvy o převodu nemovitostí věcná práva a jejich zápisy do katastru nemovitostí zajišťovací instrumenty dle NOZ (zástavní právo, propadná zástava, zajišťovací převod práva) nabytí vlastnického práva nabytí od nevlastníka držba, žaloba na ochranu držby diskuze. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ve spolupráci s vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. 682 01 Vyškov, Dukelská 117/12 si Vás dovolují pozvat na odborné semináře, realizované v Kulturním

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.

z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox. V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře LEDEN / DUBEN 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v roce

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PLZEŇ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Veřejné zakázky v roce 2015

Veřejné zakázky v roce 2015 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na odborný seminář Veřejné zakázky v roce 2015 Lektor: Mgr. Ing. Ivo Macek - z Advokátní kanceláře Tinthoferová - v letech 2010-2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více