V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

2 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR)... 3 Činnost, události v roce Činnost Mateřského centra Barborka... 5 Činnost Miniškolky... 8 Činnost v projektu Rodina v pohodě... 9 Vlastní projekty v roce Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru Miniškolka při KCR Rodina v pohodě Účast v projektech - partnerství: Rodina a práce se dá spojit Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/ Výhled - plány na rok Hospodaření Dárci, sponzoři, dotace v roce 2011, poděkování Vztahy s veřejností - napsali o nás Lidé v KCR Kontakty Kde nás najdete Budova KCR 1.

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, postavení rodiny v dnešní společnosti není jednoduché. Počet párů, které uzavírají sňatek, je stále menší, a naopak počet rozvedených stále stoupá. V dnešní době hospodářské krize klesá také podpora rodin ze strany státu, což ve spojení s velkou nezaměstnaností mnoha lidem způsobuje existenční potíže. Tyto velké problémy v našem malém centru jistě nemůžeme vyřešit, ale můžeme jít tak říkajíc proti proudu. V našem centru nedělíme rodiče a děti podle toho, kolik peněz mají v peněžence, nebo podle toho, zda jejich kočárek odpovídá poslední módě. Naše služby na podporu rodin jsou k dispozici všem. V uplynulém roce se nám podařilo v Barborce rozvinout speciální programy na podporu rozvoje dětí i rodičovských dovedností - už to zkrátka není jen o volné herně. Nejen předškolní děti si mohly v uplynulém roce 2011 zazpívat v Notičkách, zatancovat na Tanečcích, nebo (stejně jako i v r. 2012) se společně připravovat ke vstupu do základních škol v rámci Předškoláčků. Všechny tyto programy navíc organizovali/ organizují odborně vzdělaní pedagogové. Podobně se snažíme již od roku 2010 o podporu rodičovských kompetencí, a to nejenom organizováním přednášek a osvěty, ale také rodinným poradenstvím pod vedením zkušených psycholožek. Nejlepším dokladem kvality naší práce je návštěvnost našeho centra a účast rodičů na jednotlivých programech, která oproti roku 2010 opět vzrostla (též díky většímu počtu akcí). Bohužel jsme museli v minulém roce ukončit provoz Miniškolky, protože podpora z Evropského sociálního fondu skončila a nové výzvy jsou směřovány spíše na genderovou rovnost než podporu rodin. Přesto lze bezpochyby označit minulý rok za úspěšný, a byli bychom velice rádi, kdyby se nám letos podařilo loňské výsledky zopakovat. Petr Fadrhons, Mgr. předseda sdružení statutární zástupce Krušnohorského centra pro rodinu a sociální péči, o.s. 2.

4 O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR) Důležitá data: r založení KCR jako projekt Oblastní charity Most ve spolupráci s Diakonií Annaberg v SRN registrace u Ministerstva vnitra ČR 27. června slavnostní otevření centra v ul. Karla Marxe v Mostě setkání čtyř maminek s dětmi křest mateřského centra na MC Barborka - pod záštitou MUS, a.s člen Sítě mateřských center ČR r člen Asociace center pro rodinu (ACER), kde jsou sdružena centra pro rodinu z celé republiky od r účast na Komunitním plánování sociálních služeb města Mostu jako člen koordinační skupiny Rodina, děti a mládež r registrace KCR coby poskytovatele sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. v roce 2008 registrace zrušena cvičení na balonech v MC Barborka první výtvarka v MC Barborka první setkání mrňousků v MC Barborka první hlídací den projektu Miniškolka r rozšíření nabídky MC Barborka vč. realizačního týmu: nabídka služeb prorodinného pracovníka rodinné konzultace a poradenství psychologa nabídka tzv. speciálních programů pod vedením pedagoga 3.

5 Posláním KCR je posilování rodinných vztahů a podpora rodinných hodnot ve společnosti. Cílem KCR je podpora rodinného soužití - rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, kvality komunikace v rodině a posilování odolnosti rodiny, dále pak podpora sociálního rozvoje společnosti a posílení postavení rodiny ve společnosti a v neposlední řadě zlepšení kvality života. Chceme rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné setkávání a zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity. KCR se snaží pomáhat při obnově manželského a rodinného života, posiluje rodinu jako dobré zázemí pro její příslušníky, jako dobré klima pro růst a vývoj jedince. Co děláme: - provozujeme mateřské centrum Barborka - cvičení rodičů i dětí - neformální přátelská setkávání - přednášky pro rodiče i děti - rodinný informační servis - rodinnou poradnu - osvětovou činnost - zprostředkováváme pomoc jiných organizací Co nabízíme: Našim klientům je k dispozici herna, počítačová učebna a hernička - přednášková místnost, kde probíhají i tzv. speciální programy (Cvičeníčko, Notičky aj.), kuchyňka a recepce s počítačovým koutkem včetně připojení na internet. Za hezkého počasí je k dispozici i oplocená zahrada (zapůjčená zdarma od Magistrátu města Mostu) hřiště s atrakcemi pro děti a pískovištěm i ohništěm. Zájemcům o informace zapůjčujeme zdarma odbornou literaturu (především o výchově dětí, vztazích v rodině, ale i o možnostech aktivního trávení času s dětmi), výchovné knihy pro děti o ekologii apod., k poslechu a zábavě nabízíme množství hudebních i naučných CD. K dispozici jsou též informační brožurky různých institucí (zdravotních pojišťoven, úřadu práce aj.). Na nástěnkách jsou vyvěšeny zajímavosti z našich projektů, ze světa dětí, rodičů aj. užitečné informace. Činnost, události v roce 2011 V roce 2011 jsme díky dotacím z MPSV, Magistrátu města Mostu i z Ústeckého kraje mohli nabízet v rámci Mateřského centra Barborka stejnou šíři programů, jako v roce minulém, kdy jsme tyto programy zavedli, vč. služeb prorodinného pracovníka psychologa, jehož služby 4.

6 jsou pro naše klienty velmi důležité a přínosné. Navíc jsme tento rok realizovali i projekt financovaný z velké části Městem Most zaměřený na podporu rodin s postiženými dětmi Rodina v pohodě. Do srpna jsme též nabízeli službu hlídání dětí a přednášky v rámci projektu Miniškolka při KCR, jehož realizace končila. Zároveň tímto datem byla (prozatím) ukončena spolupráce s firmou Asista, s. r. o. na projektu Rodina a práce se dá spojit, kde jsme figurovali coby jeden z partnerů, a to též z důvodu konce realizace projektu. I v tomto roce jsme prezentovali naši činnost veřejnosti, a to v rámci kampaně Mosteckého Magistrátu Říjen pro neziskovky či na akci Městské policie Most jako spoluorganizátoři akce Den pro rodinu na Matyldě nebo v rámci Dne otevřených dveří a oslavy 6. narozenin MC Barborka. Činnost Mateřského centra Barborka Náš nejstarší, již sedmým rokem úspěšně fungující projekt zaměřený na zamezení sociálního vyloučení rodičů s dětmi, nabízel rodičům osvědčené služby programy zavedené a oblíbené ve 4. čtvrtletí minulého roku 2010, kdy jsme je zkušebně nabídli rodičům. Jelikož se setkaly s velkým ohlasem, zařadili jsme je do programu i v roce V nabídce našich služeb nechybělo ani rodinné poradenství poskytované psycholožkou, která docházela do volných heren mezi maminky, naslouchala jim, konzultovala s nimi případné problémy s výchovou či rodinnými vztahy vč. případných rozhovorů v soukromí. Jelikož tato pracovnice (která v září nahradila Mgr. Libuši Vránkovou) Mgr. Vanda Ernestová - je vysokoškolsky vzdělaná v oboru pedagogika psychologie ošetřovatelství a má i bohaté zkušenosti z mnoha dalších poradenských organizací, mohla klientům poradit opravdu v mnoha oblastech jejich života. I tento rok obstarávala a vymýšlela jednorázové akce skvělá a osvědčená programová pracovnice Martina Škáchová Vaicová, která vedla do prázdnin i výtvarné hrátky. Po prázdninách se však vrátila zpět do hlavního (původního) zaměstnání a tak ji na obou pozicích nahradila koordinátorka MC Barborka Ilona Radicsová. Cvičení rodičů s dětmi, které provozujeme již od roku 2007 vč. volných heren, vedla též osvědčená Ivona Pekárová. 5.

7 Od března 2011 jsme opět nabízeli i tzv. speciální programy rozvíjející hudební, pohybové, předškolní aj. znalosti a dovednosti dětí ( Notičky, Předškoláčci, Tanečky ), které vedla nejprve Miroslava Kundertová, která u nás pracovala též coby vychovatelka v Miniškolce, později ji vystřídala další pedagožka Lucie Vogelová (učitelka z MŠ). Nově bylo od května zařazeno do nabídky cvičení pro rodiče samotné (s možností využití služby hlídání dětí) cvičení s balony a pilates, které se setkalo s velkým nadšením především ze strany maminek (byl mezi nimi však i jeden tatínek). Novinkou byla od 9/2011 též nabídka pondělního odpoledne a čtvrtečního dopoledne pro rodiče s handicapovanými dětmi, nesetkala se však s dostatečným zájmem. V Barborce probíhal jak pravidelný program, tak i jednorázové akce: * přednášky (Stres a jak se mu bránit, Radosti a strasti vánoc, Syndrom rodičovského vyhoření, Kojení a péče o novorozence aj.) * různé oslavy a mimořádné akce (i pro veřejnost) karnevaly, Velikonoční koledování, Čarodějnický slet, Den Země, Den knihy, Den pro rodinu návštěva Selského dvora, návštěvy dopravního hřiště, Den dětí, akce pro tatínky s dětmi v rámci celostátní kampaně Táta dneska frčí : Cesta kolem světa, Pyžamkový bál, Oslava 6. narozenin MC, spaní v Barborce, Den otevřených dveří v rámci Října pro neziskovky, Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka Pravidelný program roku 2011 (k 1. 9.): Pondělí: 9,00 12,00 hod. Hernička - mrňousci - děti cca do 2 let 13,00 15,00 hod. Klubík Bára - handicap. děti (školáci) 16,00 18,00 hod. Notičky - hudební výchova Úterý: 15,00 16,30 hod. Výtvarka - děti cca od 3 let 17,00 18,00 hod. Pilates - cvičení pro dospělé Středa: 9,00 12,00 hod. Hernička - mrňousci - děti cca do 2 let 15,00 18,00 hod. Herna větší děti - děti cca od 2 let 16,00 18,00 hod. Předškoláčci - předškolní příprava 17,00 18,00 hod. Gymbally - cvičení pro dospělé Čtvrtek: 16,00-18,00 hod. Tanečky - pohybová výchova 9,00 12,00 hod. Hernička Barunka - handicapované děti 15,00 17,00 hod. Hernička - mrňousci - děti cca do 2 let Pátek: 10,00 12,00 hod. Cvičení-pohybové hry - děti cca od 1 roku Způsob práce: Rodinám nabízíme veřejný otevřený prostor pro udržování společenských kontaktů, uplatňování vlastních profesních znalostí a dovedností, uspokojování jejich potřeb a zájmů a zpestření celodenní rodičovské péče o děti - ty zde mají možnost tvořit si a posilovat sociální vazby a komunikaci v kolektivu, účastnit se pestrého programu (hudební, pohybová i výtvarná složka), ale především si hrát a čerpat plnohodnotnou péči svých rodičů. Rodiče si mohou předávat vzájemně své zkušenosti, sdílet starosti a radosti, konzultovat je ev. s prorodinným pracovníkem. Programy MC probíhají jak dopoledne, tak i odpoledne během celého týdne, některé akce jsou i o víkendu a využívají je většinou maminky na rodičovské dovolené. Naše mateřské centrum mohou navštěvovat i tatínkové, zaměstnaní rodiče, hlídající prarodiče, pečovatelky. 6.

8 Od května 2010 jsme zapojeni i do kampaně Celé Česko čte dětem každou první středu a čtvrtek jsme proto četli dětem pohádky a rodiče, kteří měli možnost zapsat se do knihy Čteme nejen s Barborkou (na důkaz zapojení se do této kampaně). K dispozici je vybavená herna s personálem, který připravuje program pro rodiče a děti vč. specializovaných programů, vedených odborníky (certifikovanými lektory, pedagogy). Při pěkném počasí probíhá program i venku na hřišti (pískoviště, atrakce), konají se výlety, soutěže a skupinové hry. Do aktivit MC se může zapojit každý příchozí (s výjimkou některých jednorázových akcí, do kterých je nutno se z organizačních důvodů a také z důvodu omezené kapacity přihlásit předem). Jedinou podmínkou účasti je dodržování provozního řádu. O činnosti MC Barborka vypovídají tato čísla: počet akcí celkem 392 (z toho 5 prezentačních apod. nezapočítávají se do průměrné návštěvnosti) počet pravidelných klubových setkání rodičů a dětí, výtvarky, cvičení 287 počet pravidelných speciálních programů (Notičky, Tanečky, Předškoláčci): 74 počet jednorázových akcí tematických 18 počet přednášek 8 počet klientů účastníků programů (každý je započítán jen jednou, třebaže využil i více služeb projektu) 279 dospělých dětí (vč. klientů prorodinného pracovníka) počet nových klientů MC 110 dospělých + cca 115 dětí počet kontaktů/intervencí 4527 osob vč. dětí (vč. klientů prorodinného pracovníka - nezapočítávají se do průměrné návštěvnosti) - je zde zúročeno, že mnozí využili našich služeb opakovaně Průměrná návštěvnost na 1 akci činila 11,7 osob (dospělí + děti). Oproti roku minulému je to sice pokles o 1,6 %, ovšem vzhledem k velkému nárůstu (o 106) uspořádaných akcí a tudíž i širší nabídce programů je to logický vývoj. Též vzhledem k velikosti využívaných prostor, jejich max. kapacitě a s ohledem na kvalitu programu (dle jeho charakteru a prostorové náročnosti) je to však téměř maximální využití. O zájmu o nabídku projektu vypovídá i nárůst celkových kontaktů/intervencí, které vzrostly o téměř 700 osob. 7.

9 Činnost Miniškolky Tento projekt reagoval na potřebu rodičů mít kam dát své děti na hlídání, pokud si potřebovali v klidu a sami hledat zaměstnání, sepsat životopis, jít na pracovní pohovor či úřad práce, vzdělávat se před nástupem do zaměstnání apod. a přitom např. neměli ještě zajištěnou mateřskou školu či jesle. Cílovou skupinou byli především rodiče s dětmi, rodiče samoživitelé/-ky, uchazeči o zaměstnání a dále vzdělávací instituce, zaměstnanci a dlouhodobě nezaměstnaní. Pro tyto účely slaďování pracovního a rodinného života nabízel projekt nepravidelné krátkodobé hlídání dětí za symbolický poplatek, možnost práce na počítači zdarma, dále přednášky/semináře taktéž zdarma a sociální služby/doprovázení apod. Miniškolka při KCR nenahrazovala klasickou MŠ, byla pouze občasným či přechodným řešením pro rodiče, kteří neměli péči o dítě dosud zajištěnou. Za celé období projektu využilo nabízených služeb 2001 osob (z toho některé opakovaně), což představuje 211 klientů (jednotlivců). Hlavní aktivita hlídání dětí byla využita celkem pro 1036 dětí. Počty klientů/kontaktů v období roku 2011 (resp. do ): Počet kontaktů a intervencí: 479 (bez sociálních služeb) Počet hlídaných dětí (i opakovaně příchozích): 465 Počet klientů (každý je započítán jen jednou za celé období): 71 Podmínky hlídání dětí: provozní doba - od pondělí do pátku (kromě svátků) od 8 do 14 hod. (příp. dle dohody) důvod hlídání - pracovní účely (hledání zaměstnání, účast na pracovním pohovoru či vzdělávacím kurzu, vyhledávání zaměstnání v internet. koutku apod.) osoba předávající dítě musela mít občanský průkaz max. doba hlídání - 4 hod. (bez možnosti spaní), věk dítěte 1 7 roků vlastní svačina a pití pro dítě v přiměřeném množství dítě muselo být zdravé vč. povinného očkování zaměstnanci Miniškolky měli právo odmítnout hlídání dítěte, které jevilo známky nemoci apod. (teplota, kašel, opary, vši apod.) nebo v případě naplněnosti kapacity Miniškolky či při nedodržování provozního řádu klientem cena: 20,-/1 hlídání maximální kapacita Miniškolky (na 2 vychovatelky) v jeden časový okamžik - 10 dětí 8.

10 možnost doprovázení dětí např. z MŠ do Miniškolky apod. (např. při ½ úvazku rodiče) možnost doprovázení k zaměstnavatelům, na úřady, apod. + sociální poradenství Projekt Miniškolky byl realizován od září 2009, přímou péči o děti zajišťovaly pečovatelka s vychovatelkou (zdravotnice a pedagožka). Partnerem projektu byla Oblastní charita Most, která zajišťovala skrze terénního sociálního pracovníka oslovování potenciálních klientů v terénu a spolupracovala s klienty ohroženými sociálním vyloučením (coby poskytovatel sociální služeb jim mohla mnohé nabídnout). Terénní pracovník také zajišťoval doprovázení na úřady, doprovázení dětí do/z MŠ či jeslí nebo školy, pokud čas vyzvedávání dítěte kolidoval s pracovní dobou rodičů apod. Činnost v projektu Rodina v pohodě Během tří měsíců roku 2011 bylo realizováno celkem sedm terapeutických rehabilitačních akcí, které byly určeny primárně rodinám s handicapovaným dítětem: arteterapie animoterapie Minifarma canisterapie animoterapie Equipark muzikoterapie + arteterapie muzikoterapie rehabilitace-plavání. 9. Vzhledem k tomu, že podobných aktivit pro celou rodinu a především pro rodiny s handicapovanými dětmi nebylo v době psaní projektu v našem regionu mnoho, event. byly hůře dostupné, nabídli jsme jim v rámci sociální rehabilitace společné zážitky, zábavu a uvolnění, při kterém dochází k prohloubení vzájemných vztahů a k obnově sil. Účast handicapovaných dětí na nabízených aktivitách byla bezplatná. Počet účastníků projektu v období roku 2011, resp. (7 12/2011): 204 (děti + dospělí)

11 Vlastní projekty v roce 2011 Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru Číslo projektu: 10238/001 Charakteristika + cíle: Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV na podporu rodiny pro rok Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti, a sloužil k úhradě nákladů Mateřského centra Barborka. Byl financován ze zdrojů MPSV dotací ve výši ,- Kč a hradil částečně mzdové a režijní náklady organizace pro rok Na spolufinancování se podílel Krajský úřad Ústeckého kraje částkou ,- Kč, Magistrát města Mostu částkou ,- Kč a jiné zdroje (dárci) částkou ,- Kč. Celkové náklady na projekt pro rok 2011 činily ,- Kč. Doba realizace: leden prosinec 2011 (průběžný projekt) Koordinátor projektu: Ilona Radicsová (od 9/2011 i programová pracovnice a lektorka výtvarky) Vedoucí MC: Ivona Pekárová Spolupracovníci: Martina Škáchová Vaicová (programová pracovnice jednorázové akce a lektorka výtvarky), Miroslava Kundertová a Lucie Vogelová (programové pracovnice speciální programy), Mgr. Vanda Ernestová (prorodinný pracovník psycholog), Ing. Mária Čidlová (lektorka pilates), Lenka Kočárová (lektorka gymballů) aj. Financování: Projekt "Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru", kód proj /001 financovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v oblasti podpory rodiny pro rok 2011, Statutární město Most a Ústecký kraj. Miniškolka při KCR Reg. číslo: CZ.1.04/3.4.04/ Oblast podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Charakteristika + cíle: Projekt byl zaměřen na zájemce o zaměstnání či o přípravu na návrat do zaměstnání např. po rodičovské/mateřské dovolené a jejich děti, o které jsme se díky tomuto projektu mohli postarat za symbolický poplatek, zatímco rodiče si vyhledávali zaměstnání, účastnili se pracovních pohovorů, vzdělávali se či pracovali na částečný úvazek apod. Partnerem projektu byla Oblastní charita Most, která poskytla terénního pracovníka a své široké spektrum sociálních služeb pro klienty ohrožené sociálním vyloučením. Celkové způsobilé výdaje dle rozpočtu za celé období realizace: ,40 Kč. 10.

12 Doba realizace: 9/2009 8/2011 Manažer projektu: Ilona Radicsová Vychovatelka/pečovatelka: Miroslava Kundertová, Helena Ďurinská Terénní pracovník: Monika Najmanová Financování: Projekt "Miniškolka při KCR" byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Rodina v pohodě Charakteristika + cíle: Projekt byl realizován na základě výzvy Statutárního města Mostu k předkládání žádostí o finanční podporu na prorodinné aktivity realizované na území města Mostu. Získali jsme celkem 16800,- Kč na materiál (výtvarné pomůcky, hudební nástroje), služby (pronájem bazénu) a mzdy. Cestovné klientů ve výši 2916,- bylo hrazeno díky paní Markétě Hendrychové ze Vtelna z darů drobných dárců a též díky podpoře a pomoci Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice. Projekt podpořilo i sdružení Aaja, o.s., Minifarma, občanské sdružení Dlouhá Louka a Equipark Svinčice. Celkové náklady projektu činily ,- Kč. Cílem projektu bylo umožnit v rámci sociální rehabilitace společné rodinné zážitky, zábavu a uvolnění pro celou rodinu (především pro rodiny s handicapovaným členem). Ve spolupráci s odborníky (speciální pedagog, animoterapeut a lektoři) mohly handicapované děti a jejich rodiče čerpat užitek z terapeutických rehabilitačních aktivit, které mají příznivý vliv na lidskou psychiku a mezilidské vztahy, a které umožnily prohloubení vzájemných vztahů, obnovu sil a zároveň přispěly k integraci handicapových dětí do většinové společnosti, protože některé akce byly určeny i pro zdravé děti. Doba realizace: 7/ /2011 Koordinátor projektu: Ilona Radicsová Spolupracovníci: Věra Tučková (odborný poradce), Lucie Gärtnerová, DiS. (animoterapeut), Mgr. Kateřina Lenka Jelínková (ergo-arteterapie), Mgr. Lenka Jelínková (muzikoterapie). Financování: Projekt "Rodina v pohodě" financovalo Statutární město Most a dárci. 11.

13 Účast v projektech - partnerství: Rodina a práce se dá spojit Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/ Oblast podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Charakteristika + cíle: Projekt Rodina a práce se dá spojit, jehož jsme byli partnerem spolu s Oblastní charitou Most a jehož nositelem byla vzdělávací společnost Asista, měl za cíl napomoci osobám z cílových skupin přizpůsobit se aktuálním požadavkům a podmínkám trhu práce a uplatnit se na něm prostřednictvím vzdělávacích a poradenských aktivit spojených s cílenou propagací rovných příležitostí. Součástí projektu byly rekvalifikační kurzy, vzdělávací programy, workshopy a kurzy finanční gramotnosti. Naše organizace zajišťovala coby koordinátor vzdělávacích a sociálních aktivit poradenství, asistenci, pohovory s klientkami a hlídání jejich dětí, byli jsme v přímém kontaktu s cílovou skupinou, což byly především dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy s malými dětmi, ženy samoživitelky a muži v obdobné situaci Doba realizace: 9/2009 8/2011 Financování: Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výhled - plány na rok 2012 Rok 2012 pro projekt Mateřského centra Barborka znamená další zlomový okamžik vzhledem ke změně podporovaných aktivit ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se zásadně mění jeho náplň nabídka. Převažují nyní vzdělávací aktivity/kurzy pro rodiče, doplněné volnou hernou a nabídkou pro děti/rodiče se specifickými potřebami včetně poradenských aktivit odborníků. Nabídka širšího poradenství/konzultací je však závislá na zajištění dostatečného finančního obnosu na dofinancování dotace získané od MPSV pro rok Ekonomická krize se odrazila i na výši poskytnuté podpory spolufinancování projektů ze strany krajů a měst (např. Město Most program na spolufinancování prorodinných aktivit na rok 2012 vůbec nevyhlásil), takže shánění potřebné částky je letos pro nás neobvykle náročné. Přesto věříme, že potřebnou částku zajistíme a budeme moci nabídnout služby pro rodiny v plném rozsahu podle plánu. A tak i nadále pokračujeme, dle finančních možností, v realizaci projektu mateřského centra vč. poskytování služeb prorodinného pracovníka - psychologa, účastníme se coby partneři genderového projektu Rovná šance (realizátorem je Asista vzdělávací společnost) a pokud 12.

14 budou vhodné nové výzvy z evropských fondů, chceme se do nich zapojit. Účastníme se též procesu Komunitního plánování sociálních služeb města Mostu, chceme i nadále rozvíjet spolupráci se spřátelenými organizacemi a našimi dosavadními partnery Oblastní charitou Most, Asistou, s. r. o., Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center, organizacemi zapojenými do koordinační skupiny Rodina, děti a mládež Komunitního plánu města Most, ev. navazovat spolupráci novou a tím vším přispívat k podpoře zdravých vztahů v rodinách, ev. k jejich ozdravění. Hospodaření Stav a pohyb závazků a majetku r (v Kč) Název účtu Počáteční stav Konečný stav Pokladna Bankovní účty Finanční účty celkem Odběratelé 0 0 Ostatní pohledávky Daň z příjmů/ostatní přímé daně Dodavatelé 0 0 Přijaté zálohy 0 0 Zaměstnanci Zúčtování s OSSZ a zdravotními pojišť Výnosy příštích období Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Ostatní Zúčtovací vztahy/cizí zdroje celkem Fondy Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta min. let

15 Hospodářská bilance za rok 2011 (Kč) Příjmy: Dary, příspěvky, úroky Tržby z prodeje služeb, reklamy Příspěvky (příspěvky za hlídané děti), dary Ostatní výnosy 651 Úroky 294 Přijaté dotace MPSV mateřské centrum (MC) Barborka Krajský úřad Ústeckého kraje - MC Barborka Magistrát města Mostu - MC Barborka, Rodina v pohodě ESF Miniškolka PŘÍJMY CELKEM Výdaje: Mzdy Sociální a zdravotní pojištění Provozní náklady Spotřeba materiálu (vybavení, výtvarné potřeby a pomůcky, kanc. potřeby apod.) Spotřeba energie, vody Cestovné 3533 Služby (cestovné klientů aj.) 7020 Nákl.na reprezentaci (káva, čaj klientům, bonbony pro děti) 7496 Poštovné 836 Ekonomické služby (vedení účetnictví) Telefonní poplatky, internet Vzdělávání Nájemné Odpady, úklid Ostatní daně a poplatky 300 Bankovní poplatky 4467 Poj. za zaměstnance 2659 Poj. organizace - odpovědnost za škodu 4242 Jiné ostatní náklady (členské poplatky Síť MC, ACER aj.) 4041 VÝDAJE CELKEM Hospodářský výsledek - ZISK 9499 Hospodářský výsledek je ovlivněn výší příspěvků a darů v daném roce, jejich časovým využitím na konkrétní účel a v souladu s požadavky dárce. Účetnictví je vedeno v souladu s příslušnými předpisy. Hospodaření je průběžně sledováno a hodnoceno na jednání rady sdružení, pravidelně je prováděna inventarizace vlastního majetku. 14.

16 Dárci, sponzoři, dotace v roce 2011, poděkování ESF - Evropský sociální fond - finanční dotace na projekt "Miniškolka při KCR" Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - finanční dotace na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru" Krajský úřad Ústeckého kraje - finanční spoluúčast na projektu "MC Barborka" Statutární město Most - finanční podpora projektu Rodina v pohodě, finanční spoluúčast na projektu "MC Barborka" Aquachobotničky - Martina Techlovská - finanční podpora činnosti KCR Čenkovičovi - pomoc s údržbou zahrady a shovívavost k hluku hrajících si dětí Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora Dundrovi - zapůjčení pumpičky a dofouknutí balonů Equipark Svinčice - svezení na koních a v kočáře pro handicapované děti (projekt Rodina v pohodě) zdarma GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma Helena Ďurinská, Mirka Kundertová - pomoc v MC Ivona Pekárová s manželem a Martina Škáchová - posekání trávy na zahradě a její úklid a práce pro mateřské centrum (vedení, pomoc při organizaci akcí) Jana Štiková - Sovička Most - přátelská výpomoc všeho druhu Ľubomír Oboňa a kolega výpomoc drobné opravy Lucie Bartoš - mediální podpora - Homér Lucie Gärtnerová - Aaja, o.s. - spolupráce na projektu Rodina v pohodě Maminky MC Barborka - hračky pro MC a dary pro Charitu Marcela Marková - pomoc v MC Marek Radics - finanční podpora činnosti KCR Markéta Hendrychová - zajištění sponzora a dárců pro projekt Rodina v pohodě Martina Škáchová Vaicová - dar pro MC, posekání trávy na zahradě a její úklid, organizace skvělých jednorázových akcí + vedení účetnictví pro mateřské centrum Mgr. Leo Steiner - finanční podpora činnosti KCR Mostecké listy, Statutární město Most - mediální podpora Mostecký deník - mediální podpora Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky Paní Janáčková - dar - časopisy Dáda PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma Radim Vaic výpomoc drobné opravy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice - Ing. Iveta Kardianová pomoc s dopravou handicapovaných dětí - výlet do Svinčic a Dlouhé Louky - projekt Rodina v pohodě Tymos TM Most s.r.o. - všemožná podpora v rámci NNO Děkujeme velmi též dobrovolníkům, kteří se nezištně a ochotně zapojují, kde je potřeba a rodičům, kteří využívají naše služby a jejichž spokojenost a povzbudivá slova jsou pro nás největší odměnou a motivací k další práci, když docházejí síly a energie Nemalé poděkování patří i zaměstnancům KCR za jejich nasazení a poctivou práci, neboť právě oni podstatnou měrou ovlivňují úspěch projektů našeho centra a spokojenost klientů. V neposlední řadě patří velký dík i majiteli objektu, ve kterém sídlíme, Mgr. Leo Steinerovi za trpělivost vždy na začátku roku, kdy se nám nedostává finančních prostředků a také za snahu vyjít nám vstříc dle našich potřeb. 15.

17 Vztahy s veřejností - napsali o nás TV Alfa, TV Alfa,

18 TV Alfa, Mostecký deník.cz,

19 Homér + Homerlive.cz, Mostecký deník.cz,

20 TV Most expres, 2011 Lidé v KCR Zakládající členové sdružení: Mgr. Josef Hurt, Mgr. Leo Steiner, Mgr. Eva Čenkovičová, Mgr. Terezie Štýsová, Ing. Stanislav Kostiha, Mgr. Kateřina Lainová, Marie Koutská Rok 2011 Rada sdružení KCR: Mgr. Petr Fadrhons předseda sdružení Ilona Radicsová místopředseda sdružení Ing. Stanislav Kostiha ekonom Další členové sdružení: Mgr. Eva Čenkovičová Mgr. Josef Hurt Marie Koutská Mgr. Kateřina Lainová Marek Radics Mgr. Terezie Štýsová 19.

21 Kontakty Telefon: Statutární zástupce, předseda sdružení: Mgr. Petr Fadrhons Telefon: Koordinátor projektů, místopředseda sdružení: Ilona Radicsová Telefon: Kde nás najdete Fotomapa KCR zdroj: GEODIS BRNO, spol. s r.o. 20.

22 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most Tel.: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Číslo účtu: /5500 Foto: KCR, GEODIS Brno, spol. s r. o. 21.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Strana 2 (celkem 24)

Strana 2 (celkem 24) Výroční zpráva za rok 2011 Centrum pro rodinu Rudňáček, o. s. Strana 2 (celkem 24) Slunce v nás a v očích našich dětí CPR Rudňáček, o.s. (do 9.6.2011 Mateřské centrum Rudňáček, o.s.) Ilona Johnová Koukalová

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Úvodní slovo 4 Popis činnosti sdružení 5 Popis činnosti jednotlivých služeb / sekcí (Poradna, Restart, Sofie) 7 Finanční zpráva za uplynulý rok 21 Podrobnější informace

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak.

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak. Výroční zpráva za rok 2010 Kdo jsme? Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni

Více