V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

2 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR)... 3 Činnost, události v roce Činnost Mateřského centra Barborka... 5 Činnost Miniškolky... 8 Činnost v projektu Rodina v pohodě... 9 Vlastní projekty v roce Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru Miniškolka při KCR Rodina v pohodě Účast v projektech - partnerství: Rodina a práce se dá spojit Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/ Výhled - plány na rok Hospodaření Dárci, sponzoři, dotace v roce 2011, poděkování Vztahy s veřejností - napsali o nás Lidé v KCR Kontakty Kde nás najdete Budova KCR 1.

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, postavení rodiny v dnešní společnosti není jednoduché. Počet párů, které uzavírají sňatek, je stále menší, a naopak počet rozvedených stále stoupá. V dnešní době hospodářské krize klesá také podpora rodin ze strany státu, což ve spojení s velkou nezaměstnaností mnoha lidem způsobuje existenční potíže. Tyto velké problémy v našem malém centru jistě nemůžeme vyřešit, ale můžeme jít tak říkajíc proti proudu. V našem centru nedělíme rodiče a děti podle toho, kolik peněz mají v peněžence, nebo podle toho, zda jejich kočárek odpovídá poslední módě. Naše služby na podporu rodin jsou k dispozici všem. V uplynulém roce se nám podařilo v Barborce rozvinout speciální programy na podporu rozvoje dětí i rodičovských dovedností - už to zkrátka není jen o volné herně. Nejen předškolní děti si mohly v uplynulém roce 2011 zazpívat v Notičkách, zatancovat na Tanečcích, nebo (stejně jako i v r. 2012) se společně připravovat ke vstupu do základních škol v rámci Předškoláčků. Všechny tyto programy navíc organizovali/ organizují odborně vzdělaní pedagogové. Podobně se snažíme již od roku 2010 o podporu rodičovských kompetencí, a to nejenom organizováním přednášek a osvěty, ale také rodinným poradenstvím pod vedením zkušených psycholožek. Nejlepším dokladem kvality naší práce je návštěvnost našeho centra a účast rodičů na jednotlivých programech, která oproti roku 2010 opět vzrostla (též díky většímu počtu akcí). Bohužel jsme museli v minulém roce ukončit provoz Miniškolky, protože podpora z Evropského sociálního fondu skončila a nové výzvy jsou směřovány spíše na genderovou rovnost než podporu rodin. Přesto lze bezpochyby označit minulý rok za úspěšný, a byli bychom velice rádi, kdyby se nám letos podařilo loňské výsledky zopakovat. Petr Fadrhons, Mgr. předseda sdružení statutární zástupce Krušnohorského centra pro rodinu a sociální péči, o.s. 2.

4 O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR) Důležitá data: r založení KCR jako projekt Oblastní charity Most ve spolupráci s Diakonií Annaberg v SRN registrace u Ministerstva vnitra ČR 27. června slavnostní otevření centra v ul. Karla Marxe v Mostě setkání čtyř maminek s dětmi křest mateřského centra na MC Barborka - pod záštitou MUS, a.s člen Sítě mateřských center ČR r člen Asociace center pro rodinu (ACER), kde jsou sdružena centra pro rodinu z celé republiky od r účast na Komunitním plánování sociálních služeb města Mostu jako člen koordinační skupiny Rodina, děti a mládež r registrace KCR coby poskytovatele sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. v roce 2008 registrace zrušena cvičení na balonech v MC Barborka první výtvarka v MC Barborka první setkání mrňousků v MC Barborka první hlídací den projektu Miniškolka r rozšíření nabídky MC Barborka vč. realizačního týmu: nabídka služeb prorodinného pracovníka rodinné konzultace a poradenství psychologa nabídka tzv. speciálních programů pod vedením pedagoga 3.

5 Posláním KCR je posilování rodinných vztahů a podpora rodinných hodnot ve společnosti. Cílem KCR je podpora rodinného soužití - rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, kvality komunikace v rodině a posilování odolnosti rodiny, dále pak podpora sociálního rozvoje společnosti a posílení postavení rodiny ve společnosti a v neposlední řadě zlepšení kvality života. Chceme rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné setkávání a zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity. KCR se snaží pomáhat při obnově manželského a rodinného života, posiluje rodinu jako dobré zázemí pro její příslušníky, jako dobré klima pro růst a vývoj jedince. Co děláme: - provozujeme mateřské centrum Barborka - cvičení rodičů i dětí - neformální přátelská setkávání - přednášky pro rodiče i děti - rodinný informační servis - rodinnou poradnu - osvětovou činnost - zprostředkováváme pomoc jiných organizací Co nabízíme: Našim klientům je k dispozici herna, počítačová učebna a hernička - přednášková místnost, kde probíhají i tzv. speciální programy (Cvičeníčko, Notičky aj.), kuchyňka a recepce s počítačovým koutkem včetně připojení na internet. Za hezkého počasí je k dispozici i oplocená zahrada (zapůjčená zdarma od Magistrátu města Mostu) hřiště s atrakcemi pro děti a pískovištěm i ohništěm. Zájemcům o informace zapůjčujeme zdarma odbornou literaturu (především o výchově dětí, vztazích v rodině, ale i o možnostech aktivního trávení času s dětmi), výchovné knihy pro děti o ekologii apod., k poslechu a zábavě nabízíme množství hudebních i naučných CD. K dispozici jsou též informační brožurky různých institucí (zdravotních pojišťoven, úřadu práce aj.). Na nástěnkách jsou vyvěšeny zajímavosti z našich projektů, ze světa dětí, rodičů aj. užitečné informace. Činnost, události v roce 2011 V roce 2011 jsme díky dotacím z MPSV, Magistrátu města Mostu i z Ústeckého kraje mohli nabízet v rámci Mateřského centra Barborka stejnou šíři programů, jako v roce minulém, kdy jsme tyto programy zavedli, vč. služeb prorodinného pracovníka psychologa, jehož služby 4.

6 jsou pro naše klienty velmi důležité a přínosné. Navíc jsme tento rok realizovali i projekt financovaný z velké části Městem Most zaměřený na podporu rodin s postiženými dětmi Rodina v pohodě. Do srpna jsme též nabízeli službu hlídání dětí a přednášky v rámci projektu Miniškolka při KCR, jehož realizace končila. Zároveň tímto datem byla (prozatím) ukončena spolupráce s firmou Asista, s. r. o. na projektu Rodina a práce se dá spojit, kde jsme figurovali coby jeden z partnerů, a to též z důvodu konce realizace projektu. I v tomto roce jsme prezentovali naši činnost veřejnosti, a to v rámci kampaně Mosteckého Magistrátu Říjen pro neziskovky či na akci Městské policie Most jako spoluorganizátoři akce Den pro rodinu na Matyldě nebo v rámci Dne otevřených dveří a oslavy 6. narozenin MC Barborka. Činnost Mateřského centra Barborka Náš nejstarší, již sedmým rokem úspěšně fungující projekt zaměřený na zamezení sociálního vyloučení rodičů s dětmi, nabízel rodičům osvědčené služby programy zavedené a oblíbené ve 4. čtvrtletí minulého roku 2010, kdy jsme je zkušebně nabídli rodičům. Jelikož se setkaly s velkým ohlasem, zařadili jsme je do programu i v roce V nabídce našich služeb nechybělo ani rodinné poradenství poskytované psycholožkou, která docházela do volných heren mezi maminky, naslouchala jim, konzultovala s nimi případné problémy s výchovou či rodinnými vztahy vč. případných rozhovorů v soukromí. Jelikož tato pracovnice (která v září nahradila Mgr. Libuši Vránkovou) Mgr. Vanda Ernestová - je vysokoškolsky vzdělaná v oboru pedagogika psychologie ošetřovatelství a má i bohaté zkušenosti z mnoha dalších poradenských organizací, mohla klientům poradit opravdu v mnoha oblastech jejich života. I tento rok obstarávala a vymýšlela jednorázové akce skvělá a osvědčená programová pracovnice Martina Škáchová Vaicová, která vedla do prázdnin i výtvarné hrátky. Po prázdninách se však vrátila zpět do hlavního (původního) zaměstnání a tak ji na obou pozicích nahradila koordinátorka MC Barborka Ilona Radicsová. Cvičení rodičů s dětmi, které provozujeme již od roku 2007 vč. volných heren, vedla též osvědčená Ivona Pekárová. 5.

7 Od března 2011 jsme opět nabízeli i tzv. speciální programy rozvíjející hudební, pohybové, předškolní aj. znalosti a dovednosti dětí ( Notičky, Předškoláčci, Tanečky ), které vedla nejprve Miroslava Kundertová, která u nás pracovala též coby vychovatelka v Miniškolce, později ji vystřídala další pedagožka Lucie Vogelová (učitelka z MŠ). Nově bylo od května zařazeno do nabídky cvičení pro rodiče samotné (s možností využití služby hlídání dětí) cvičení s balony a pilates, které se setkalo s velkým nadšením především ze strany maminek (byl mezi nimi však i jeden tatínek). Novinkou byla od 9/2011 též nabídka pondělního odpoledne a čtvrtečního dopoledne pro rodiče s handicapovanými dětmi, nesetkala se však s dostatečným zájmem. V Barborce probíhal jak pravidelný program, tak i jednorázové akce: * přednášky (Stres a jak se mu bránit, Radosti a strasti vánoc, Syndrom rodičovského vyhoření, Kojení a péče o novorozence aj.) * různé oslavy a mimořádné akce (i pro veřejnost) karnevaly, Velikonoční koledování, Čarodějnický slet, Den Země, Den knihy, Den pro rodinu návštěva Selského dvora, návštěvy dopravního hřiště, Den dětí, akce pro tatínky s dětmi v rámci celostátní kampaně Táta dneska frčí : Cesta kolem světa, Pyžamkový bál, Oslava 6. narozenin MC, spaní v Barborce, Den otevřených dveří v rámci Října pro neziskovky, Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka Pravidelný program roku 2011 (k 1. 9.): Pondělí: 9,00 12,00 hod. Hernička - mrňousci - děti cca do 2 let 13,00 15,00 hod. Klubík Bára - handicap. děti (školáci) 16,00 18,00 hod. Notičky - hudební výchova Úterý: 15,00 16,30 hod. Výtvarka - děti cca od 3 let 17,00 18,00 hod. Pilates - cvičení pro dospělé Středa: 9,00 12,00 hod. Hernička - mrňousci - děti cca do 2 let 15,00 18,00 hod. Herna větší děti - děti cca od 2 let 16,00 18,00 hod. Předškoláčci - předškolní příprava 17,00 18,00 hod. Gymbally - cvičení pro dospělé Čtvrtek: 16,00-18,00 hod. Tanečky - pohybová výchova 9,00 12,00 hod. Hernička Barunka - handicapované děti 15,00 17,00 hod. Hernička - mrňousci - děti cca do 2 let Pátek: 10,00 12,00 hod. Cvičení-pohybové hry - děti cca od 1 roku Způsob práce: Rodinám nabízíme veřejný otevřený prostor pro udržování společenských kontaktů, uplatňování vlastních profesních znalostí a dovedností, uspokojování jejich potřeb a zájmů a zpestření celodenní rodičovské péče o děti - ty zde mají možnost tvořit si a posilovat sociální vazby a komunikaci v kolektivu, účastnit se pestrého programu (hudební, pohybová i výtvarná složka), ale především si hrát a čerpat plnohodnotnou péči svých rodičů. Rodiče si mohou předávat vzájemně své zkušenosti, sdílet starosti a radosti, konzultovat je ev. s prorodinným pracovníkem. Programy MC probíhají jak dopoledne, tak i odpoledne během celého týdne, některé akce jsou i o víkendu a využívají je většinou maminky na rodičovské dovolené. Naše mateřské centrum mohou navštěvovat i tatínkové, zaměstnaní rodiče, hlídající prarodiče, pečovatelky. 6.

8 Od května 2010 jsme zapojeni i do kampaně Celé Česko čte dětem každou první středu a čtvrtek jsme proto četli dětem pohádky a rodiče, kteří měli možnost zapsat se do knihy Čteme nejen s Barborkou (na důkaz zapojení se do této kampaně). K dispozici je vybavená herna s personálem, který připravuje program pro rodiče a děti vč. specializovaných programů, vedených odborníky (certifikovanými lektory, pedagogy). Při pěkném počasí probíhá program i venku na hřišti (pískoviště, atrakce), konají se výlety, soutěže a skupinové hry. Do aktivit MC se může zapojit každý příchozí (s výjimkou některých jednorázových akcí, do kterých je nutno se z organizačních důvodů a také z důvodu omezené kapacity přihlásit předem). Jedinou podmínkou účasti je dodržování provozního řádu. O činnosti MC Barborka vypovídají tato čísla: počet akcí celkem 392 (z toho 5 prezentačních apod. nezapočítávají se do průměrné návštěvnosti) počet pravidelných klubových setkání rodičů a dětí, výtvarky, cvičení 287 počet pravidelných speciálních programů (Notičky, Tanečky, Předškoláčci): 74 počet jednorázových akcí tematických 18 počet přednášek 8 počet klientů účastníků programů (každý je započítán jen jednou, třebaže využil i více služeb projektu) 279 dospělých dětí (vč. klientů prorodinného pracovníka) počet nových klientů MC 110 dospělých + cca 115 dětí počet kontaktů/intervencí 4527 osob vč. dětí (vč. klientů prorodinného pracovníka - nezapočítávají se do průměrné návštěvnosti) - je zde zúročeno, že mnozí využili našich služeb opakovaně Průměrná návštěvnost na 1 akci činila 11,7 osob (dospělí + děti). Oproti roku minulému je to sice pokles o 1,6 %, ovšem vzhledem k velkému nárůstu (o 106) uspořádaných akcí a tudíž i širší nabídce programů je to logický vývoj. Též vzhledem k velikosti využívaných prostor, jejich max. kapacitě a s ohledem na kvalitu programu (dle jeho charakteru a prostorové náročnosti) je to však téměř maximální využití. O zájmu o nabídku projektu vypovídá i nárůst celkových kontaktů/intervencí, které vzrostly o téměř 700 osob. 7.

9 Činnost Miniškolky Tento projekt reagoval na potřebu rodičů mít kam dát své děti na hlídání, pokud si potřebovali v klidu a sami hledat zaměstnání, sepsat životopis, jít na pracovní pohovor či úřad práce, vzdělávat se před nástupem do zaměstnání apod. a přitom např. neměli ještě zajištěnou mateřskou školu či jesle. Cílovou skupinou byli především rodiče s dětmi, rodiče samoživitelé/-ky, uchazeči o zaměstnání a dále vzdělávací instituce, zaměstnanci a dlouhodobě nezaměstnaní. Pro tyto účely slaďování pracovního a rodinného života nabízel projekt nepravidelné krátkodobé hlídání dětí za symbolický poplatek, možnost práce na počítači zdarma, dále přednášky/semináře taktéž zdarma a sociální služby/doprovázení apod. Miniškolka při KCR nenahrazovala klasickou MŠ, byla pouze občasným či přechodným řešením pro rodiče, kteří neměli péči o dítě dosud zajištěnou. Za celé období projektu využilo nabízených služeb 2001 osob (z toho některé opakovaně), což představuje 211 klientů (jednotlivců). Hlavní aktivita hlídání dětí byla využita celkem pro 1036 dětí. Počty klientů/kontaktů v období roku 2011 (resp. do ): Počet kontaktů a intervencí: 479 (bez sociálních služeb) Počet hlídaných dětí (i opakovaně příchozích): 465 Počet klientů (každý je započítán jen jednou za celé období): 71 Podmínky hlídání dětí: provozní doba - od pondělí do pátku (kromě svátků) od 8 do 14 hod. (příp. dle dohody) důvod hlídání - pracovní účely (hledání zaměstnání, účast na pracovním pohovoru či vzdělávacím kurzu, vyhledávání zaměstnání v internet. koutku apod.) osoba předávající dítě musela mít občanský průkaz max. doba hlídání - 4 hod. (bez možnosti spaní), věk dítěte 1 7 roků vlastní svačina a pití pro dítě v přiměřeném množství dítě muselo být zdravé vč. povinného očkování zaměstnanci Miniškolky měli právo odmítnout hlídání dítěte, které jevilo známky nemoci apod. (teplota, kašel, opary, vši apod.) nebo v případě naplněnosti kapacity Miniškolky či při nedodržování provozního řádu klientem cena: 20,-/1 hlídání maximální kapacita Miniškolky (na 2 vychovatelky) v jeden časový okamžik - 10 dětí 8.

10 možnost doprovázení dětí např. z MŠ do Miniškolky apod. (např. při ½ úvazku rodiče) možnost doprovázení k zaměstnavatelům, na úřady, apod. + sociální poradenství Projekt Miniškolky byl realizován od září 2009, přímou péči o děti zajišťovaly pečovatelka s vychovatelkou (zdravotnice a pedagožka). Partnerem projektu byla Oblastní charita Most, která zajišťovala skrze terénního sociálního pracovníka oslovování potenciálních klientů v terénu a spolupracovala s klienty ohroženými sociálním vyloučením (coby poskytovatel sociální služeb jim mohla mnohé nabídnout). Terénní pracovník také zajišťoval doprovázení na úřady, doprovázení dětí do/z MŠ či jeslí nebo školy, pokud čas vyzvedávání dítěte kolidoval s pracovní dobou rodičů apod. Činnost v projektu Rodina v pohodě Během tří měsíců roku 2011 bylo realizováno celkem sedm terapeutických rehabilitačních akcí, které byly určeny primárně rodinám s handicapovaným dítětem: arteterapie animoterapie Minifarma canisterapie animoterapie Equipark muzikoterapie + arteterapie muzikoterapie rehabilitace-plavání. 9. Vzhledem k tomu, že podobných aktivit pro celou rodinu a především pro rodiny s handicapovanými dětmi nebylo v době psaní projektu v našem regionu mnoho, event. byly hůře dostupné, nabídli jsme jim v rámci sociální rehabilitace společné zážitky, zábavu a uvolnění, při kterém dochází k prohloubení vzájemných vztahů a k obnově sil. Účast handicapovaných dětí na nabízených aktivitách byla bezplatná. Počet účastníků projektu v období roku 2011, resp. (7 12/2011): 204 (děti + dospělí)

11 Vlastní projekty v roce 2011 Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru Číslo projektu: 10238/001 Charakteristika + cíle: Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV na podporu rodiny pro rok Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti, a sloužil k úhradě nákladů Mateřského centra Barborka. Byl financován ze zdrojů MPSV dotací ve výši ,- Kč a hradil částečně mzdové a režijní náklady organizace pro rok Na spolufinancování se podílel Krajský úřad Ústeckého kraje částkou ,- Kč, Magistrát města Mostu částkou ,- Kč a jiné zdroje (dárci) částkou ,- Kč. Celkové náklady na projekt pro rok 2011 činily ,- Kč. Doba realizace: leden prosinec 2011 (průběžný projekt) Koordinátor projektu: Ilona Radicsová (od 9/2011 i programová pracovnice a lektorka výtvarky) Vedoucí MC: Ivona Pekárová Spolupracovníci: Martina Škáchová Vaicová (programová pracovnice jednorázové akce a lektorka výtvarky), Miroslava Kundertová a Lucie Vogelová (programové pracovnice speciální programy), Mgr. Vanda Ernestová (prorodinný pracovník psycholog), Ing. Mária Čidlová (lektorka pilates), Lenka Kočárová (lektorka gymballů) aj. Financování: Projekt "Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru", kód proj /001 financovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v oblasti podpory rodiny pro rok 2011, Statutární město Most a Ústecký kraj. Miniškolka při KCR Reg. číslo: CZ.1.04/3.4.04/ Oblast podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Charakteristika + cíle: Projekt byl zaměřen na zájemce o zaměstnání či o přípravu na návrat do zaměstnání např. po rodičovské/mateřské dovolené a jejich děti, o které jsme se díky tomuto projektu mohli postarat za symbolický poplatek, zatímco rodiče si vyhledávali zaměstnání, účastnili se pracovních pohovorů, vzdělávali se či pracovali na částečný úvazek apod. Partnerem projektu byla Oblastní charita Most, která poskytla terénního pracovníka a své široké spektrum sociálních služeb pro klienty ohrožené sociálním vyloučením. Celkové způsobilé výdaje dle rozpočtu za celé období realizace: ,40 Kč. 10.

12 Doba realizace: 9/2009 8/2011 Manažer projektu: Ilona Radicsová Vychovatelka/pečovatelka: Miroslava Kundertová, Helena Ďurinská Terénní pracovník: Monika Najmanová Financování: Projekt "Miniškolka při KCR" byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Rodina v pohodě Charakteristika + cíle: Projekt byl realizován na základě výzvy Statutárního města Mostu k předkládání žádostí o finanční podporu na prorodinné aktivity realizované na území města Mostu. Získali jsme celkem 16800,- Kč na materiál (výtvarné pomůcky, hudební nástroje), služby (pronájem bazénu) a mzdy. Cestovné klientů ve výši 2916,- bylo hrazeno díky paní Markétě Hendrychové ze Vtelna z darů drobných dárců a též díky podpoře a pomoci Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice. Projekt podpořilo i sdružení Aaja, o.s., Minifarma, občanské sdružení Dlouhá Louka a Equipark Svinčice. Celkové náklady projektu činily ,- Kč. Cílem projektu bylo umožnit v rámci sociální rehabilitace společné rodinné zážitky, zábavu a uvolnění pro celou rodinu (především pro rodiny s handicapovaným členem). Ve spolupráci s odborníky (speciální pedagog, animoterapeut a lektoři) mohly handicapované děti a jejich rodiče čerpat užitek z terapeutických rehabilitačních aktivit, které mají příznivý vliv na lidskou psychiku a mezilidské vztahy, a které umožnily prohloubení vzájemných vztahů, obnovu sil a zároveň přispěly k integraci handicapových dětí do většinové společnosti, protože některé akce byly určeny i pro zdravé děti. Doba realizace: 7/ /2011 Koordinátor projektu: Ilona Radicsová Spolupracovníci: Věra Tučková (odborný poradce), Lucie Gärtnerová, DiS. (animoterapeut), Mgr. Kateřina Lenka Jelínková (ergo-arteterapie), Mgr. Lenka Jelínková (muzikoterapie). Financování: Projekt "Rodina v pohodě" financovalo Statutární město Most a dárci. 11.

13 Účast v projektech - partnerství: Rodina a práce se dá spojit Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/ Oblast podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Charakteristika + cíle: Projekt Rodina a práce se dá spojit, jehož jsme byli partnerem spolu s Oblastní charitou Most a jehož nositelem byla vzdělávací společnost Asista, měl za cíl napomoci osobám z cílových skupin přizpůsobit se aktuálním požadavkům a podmínkám trhu práce a uplatnit se na něm prostřednictvím vzdělávacích a poradenských aktivit spojených s cílenou propagací rovných příležitostí. Součástí projektu byly rekvalifikační kurzy, vzdělávací programy, workshopy a kurzy finanční gramotnosti. Naše organizace zajišťovala coby koordinátor vzdělávacích a sociálních aktivit poradenství, asistenci, pohovory s klientkami a hlídání jejich dětí, byli jsme v přímém kontaktu s cílovou skupinou, což byly především dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy s malými dětmi, ženy samoživitelky a muži v obdobné situaci Doba realizace: 9/2009 8/2011 Financování: Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výhled - plány na rok 2012 Rok 2012 pro projekt Mateřského centra Barborka znamená další zlomový okamžik vzhledem ke změně podporovaných aktivit ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se zásadně mění jeho náplň nabídka. Převažují nyní vzdělávací aktivity/kurzy pro rodiče, doplněné volnou hernou a nabídkou pro děti/rodiče se specifickými potřebami včetně poradenských aktivit odborníků. Nabídka širšího poradenství/konzultací je však závislá na zajištění dostatečného finančního obnosu na dofinancování dotace získané od MPSV pro rok Ekonomická krize se odrazila i na výši poskytnuté podpory spolufinancování projektů ze strany krajů a měst (např. Město Most program na spolufinancování prorodinných aktivit na rok 2012 vůbec nevyhlásil), takže shánění potřebné částky je letos pro nás neobvykle náročné. Přesto věříme, že potřebnou částku zajistíme a budeme moci nabídnout služby pro rodiny v plném rozsahu podle plánu. A tak i nadále pokračujeme, dle finančních možností, v realizaci projektu mateřského centra vč. poskytování služeb prorodinného pracovníka - psychologa, účastníme se coby partneři genderového projektu Rovná šance (realizátorem je Asista vzdělávací společnost) a pokud 12.

14 budou vhodné nové výzvy z evropských fondů, chceme se do nich zapojit. Účastníme se též procesu Komunitního plánování sociálních služeb města Mostu, chceme i nadále rozvíjet spolupráci se spřátelenými organizacemi a našimi dosavadními partnery Oblastní charitou Most, Asistou, s. r. o., Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center, organizacemi zapojenými do koordinační skupiny Rodina, děti a mládež Komunitního plánu města Most, ev. navazovat spolupráci novou a tím vším přispívat k podpoře zdravých vztahů v rodinách, ev. k jejich ozdravění. Hospodaření Stav a pohyb závazků a majetku r (v Kč) Název účtu Počáteční stav Konečný stav Pokladna Bankovní účty Finanční účty celkem Odběratelé 0 0 Ostatní pohledávky Daň z příjmů/ostatní přímé daně Dodavatelé 0 0 Přijaté zálohy 0 0 Zaměstnanci Zúčtování s OSSZ a zdravotními pojišť Výnosy příštích období Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Ostatní Zúčtovací vztahy/cizí zdroje celkem Fondy Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta min. let

15 Hospodářská bilance za rok 2011 (Kč) Příjmy: Dary, příspěvky, úroky Tržby z prodeje služeb, reklamy Příspěvky (příspěvky za hlídané děti), dary Ostatní výnosy 651 Úroky 294 Přijaté dotace MPSV mateřské centrum (MC) Barborka Krajský úřad Ústeckého kraje - MC Barborka Magistrát města Mostu - MC Barborka, Rodina v pohodě ESF Miniškolka PŘÍJMY CELKEM Výdaje: Mzdy Sociální a zdravotní pojištění Provozní náklady Spotřeba materiálu (vybavení, výtvarné potřeby a pomůcky, kanc. potřeby apod.) Spotřeba energie, vody Cestovné 3533 Služby (cestovné klientů aj.) 7020 Nákl.na reprezentaci (káva, čaj klientům, bonbony pro děti) 7496 Poštovné 836 Ekonomické služby (vedení účetnictví) Telefonní poplatky, internet Vzdělávání Nájemné Odpady, úklid Ostatní daně a poplatky 300 Bankovní poplatky 4467 Poj. za zaměstnance 2659 Poj. organizace - odpovědnost za škodu 4242 Jiné ostatní náklady (členské poplatky Síť MC, ACER aj.) 4041 VÝDAJE CELKEM Hospodářský výsledek - ZISK 9499 Hospodářský výsledek je ovlivněn výší příspěvků a darů v daném roce, jejich časovým využitím na konkrétní účel a v souladu s požadavky dárce. Účetnictví je vedeno v souladu s příslušnými předpisy. Hospodaření je průběžně sledováno a hodnoceno na jednání rady sdružení, pravidelně je prováděna inventarizace vlastního majetku. 14.

16 Dárci, sponzoři, dotace v roce 2011, poděkování ESF - Evropský sociální fond - finanční dotace na projekt "Miniškolka při KCR" Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - finanční dotace na projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru" Krajský úřad Ústeckého kraje - finanční spoluúčast na projektu "MC Barborka" Statutární město Most - finanční podpora projektu Rodina v pohodě, finanční spoluúčast na projektu "MC Barborka" Aquachobotničky - Martina Techlovská - finanční podpora činnosti KCR Čenkovičovi - pomoc s údržbou zahrady a shovívavost k hluku hrajících si dětí Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora Dundrovi - zapůjčení pumpičky a dofouknutí balonů Equipark Svinčice - svezení na koních a v kočáře pro handicapované děti (projekt Rodina v pohodě) zdarma GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma Helena Ďurinská, Mirka Kundertová - pomoc v MC Ivona Pekárová s manželem a Martina Škáchová - posekání trávy na zahradě a její úklid a práce pro mateřské centrum (vedení, pomoc při organizaci akcí) Jana Štiková - Sovička Most - přátelská výpomoc všeho druhu Ľubomír Oboňa a kolega výpomoc drobné opravy Lucie Bartoš - mediální podpora - Homér Lucie Gärtnerová - Aaja, o.s. - spolupráce na projektu Rodina v pohodě Maminky MC Barborka - hračky pro MC a dary pro Charitu Marcela Marková - pomoc v MC Marek Radics - finanční podpora činnosti KCR Markéta Hendrychová - zajištění sponzora a dárců pro projekt Rodina v pohodě Martina Škáchová Vaicová - dar pro MC, posekání trávy na zahradě a její úklid, organizace skvělých jednorázových akcí + vedení účetnictví pro mateřské centrum Mgr. Leo Steiner - finanční podpora činnosti KCR Mostecké listy, Statutární město Most - mediální podpora Mostecký deník - mediální podpora Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky Paní Janáčková - dar - časopisy Dáda PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma Radim Vaic výpomoc drobné opravy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice - Ing. Iveta Kardianová pomoc s dopravou handicapovaných dětí - výlet do Svinčic a Dlouhé Louky - projekt Rodina v pohodě Tymos TM Most s.r.o. - všemožná podpora v rámci NNO Děkujeme velmi též dobrovolníkům, kteří se nezištně a ochotně zapojují, kde je potřeba a rodičům, kteří využívají naše služby a jejichž spokojenost a povzbudivá slova jsou pro nás největší odměnou a motivací k další práci, když docházejí síly a energie Nemalé poděkování patří i zaměstnancům KCR za jejich nasazení a poctivou práci, neboť právě oni podstatnou měrou ovlivňují úspěch projektů našeho centra a spokojenost klientů. V neposlední řadě patří velký dík i majiteli objektu, ve kterém sídlíme, Mgr. Leo Steinerovi za trpělivost vždy na začátku roku, kdy se nám nedostává finančních prostředků a také za snahu vyjít nám vstříc dle našich potřeb. 15.

17 Vztahy s veřejností - napsali o nás TV Alfa, TV Alfa,

18 TV Alfa, Mostecký deník.cz,

19 Homér + Homerlive.cz, Mostecký deník.cz,

20 TV Most expres, 2011 Lidé v KCR Zakládající členové sdružení: Mgr. Josef Hurt, Mgr. Leo Steiner, Mgr. Eva Čenkovičová, Mgr. Terezie Štýsová, Ing. Stanislav Kostiha, Mgr. Kateřina Lainová, Marie Koutská Rok 2011 Rada sdružení KCR: Mgr. Petr Fadrhons předseda sdružení Ilona Radicsová místopředseda sdružení Ing. Stanislav Kostiha ekonom Další členové sdružení: Mgr. Eva Čenkovičová Mgr. Josef Hurt Marie Koutská Mgr. Kateřina Lainová Marek Radics Mgr. Terezie Štýsová 19.

21 Kontakty Telefon: Statutární zástupce, předseda sdružení: Mgr. Petr Fadrhons Telefon: Koordinátor projektů, místopředseda sdružení: Ilona Radicsová Telefon: Kde nás najdete Fotomapa KCR zdroj: GEODIS BRNO, spol. s r.o. 20.

22 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most Tel.: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Číslo účtu: /5500 Foto: KCR, GEODIS Brno, spol. s r. o. 21.

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR)... 3 Činnost, události v roce 2010... 4 Činnost mateřského centra Barborka...

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

KRUŠNOHORSKÉ CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI, O.S. reg. číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/26.00413

KRUŠNOHORSKÉ CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI, O.S. reg. číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/26.00413 KRUŠNOHORSKÉ CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI, O.S. Pilotní projekt Miniškolka při KCR reg. číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/26.00413 Projekt byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org zpráva 2006 Občanské sdružení zpráva 2006 P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org Kdo jsme? Občanské sdružení Horizonty bylo založeno v roce 1999. Sdružení

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Výroční zpráva 2009 1

Výroční zpráva 2009 1 Výroční zpráva 2009 1 Adresa sídla organizace: Mateřské centrum Koblíţek, o.s. U Starého hřbitova 923 473 01 Nový Bor IČ: 27004295 Adresa působiště: Mateřské centrum Koblíţek, o.s. Smetanova 387 473 01

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO Výroční zpráva 2003 Mateřské centrum Sluníčko Výroční zpráva 2003 OBSAH Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co to je Mateřské centrum?... 2 Co MC nabízí?... 3 Poslání

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více