VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 05/2014 ZDARMA Opravy hasičského domu v Lojovicích úspěšně pokračují V mateřské škole přivítali jaro Pozvánka na dětský den V Ladově kraji měli plné ruce práce Volby do Evropského parlamentu již 23. a 24. května Měsíčník obce Velké Popovice, května si opět přijďte popovídat o historii Co letos chystá Den Kozla

2 POHÁDKOVĚ NAUČNÉ STEZKY na kole i pěšky CESTA KOCOURA MIKEŠE A POHÁDKOVÉ HRUSICE 10. ročník sobota 31. května 2014 v 9.30 hod. v Hrusicích Trasy pochodu: 12 km, 14 km a 20 km nebo Pohádkové Hrucice pro děti (do 5 km) Program: Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady Výstava modelů Antonína Jedličky Mnichovické kramaření a oslavy 880 let města Překvapení a soutěže na trase Diplomy pro účastníky pochodu u Infocentra v Říčanech od do hod. Sponzoři akce: ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN spol. s r.o. PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Slovo starostky Martina Čermáková, Vaše starostka Mílí čtenáři, tentokrát začnu poněkud netradičně otázkou. Jak se máte? Tato otázka je v našem spolužití vcelku běžná. A jak na ni většinou odpovídáte? No, nic moc. ; Lépe už bylo. ; Ani se raději neptej. Nebo Dobře ; Fajn ; Dnes skvěle! ; Je krásné počasí a mám skvělou náladu A co byste vlastně chtěli slyšet? Připadá Vám někdo, kdo odpoví ve smyslu Mám se dobře, nějak jiný? Jako bychom již neměli čas a chuť radovat a užívat si pozitivní věci a zprávy. Nebo se bojíme říci ostatním, že se máme fajn, abychom je nepopudili? Čeho si vlastně více všímáme a na co klademe větší důraz? Na to příjemné a hezké nebo na to špatné? Zajímají nás více pozitivní zprávy nebo ty negativní, které pak negativně ovlivňují naši náladu a rozpoložení? Proč máme tak často špatnou náladu? Někdy není prostě zbytí, ale jako pravidlo? Není toho neustálého černého a šedivého už dost? Na začátku jsem si myslela, že není potřeba říkat si o tom růžovém, modrém nebi a žlutém slunci, protože to všichni přece vidí. Ale přes tu černou a šedivou někdy prostě vidět žluté slunce už skoro není Takže: Jak se mám? Mám se dobře! A mám radost ze všeho, co se povedlo a vede! A co s tím, co se nepovede? Je nejlepší si z toho vzít to dobré, to co nás poučí pro příště, abychom to udělali lépe. Druhý dubnový týden a hlavně víkend se nesl v duchu Čistého Ladova kraje. Uklízelo se opět v několika skupinách. Podařilo se dát opět do pořádku spoustu míst ve Velkých Popovicích a osadách. A když se budeme snažit více využívat naši kompostárnu a využívat koše na odpadky ještě častěji, než doposud, tak budeme mít určitě příští rok zase o kus práce méně. DĚKUJEME všem, kdo se do této již tradiční akce zapojili. Velké poděkování jako každoročně patří paním kuchařkám ze školní kuchyně, které nám upekly úžasnou tvarohovou buchtu! Děkujeme, byla skvělá!!! Shrnutí této akce pro Vás připravila paní Monika Němcová na straně 7 8. Také náves v Lojovicích, konkrétně obecní budova nyní hasičárna a místo pro setkávání, díky obětavým hasičům a sponzorskému daru Davida a Lukáše Hůrků (konkrétně zapůjčení techniky zdarma) se dočkala obnovy odvodnění a vylepšení okolí. Zato jim všem patří velký dík! Další dobrou zprávou je, že se nám podařilo poprvé získat dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy, tzv. ROP, a to na rekonstrukci tří komunikací Sokolská, komunikaci k Technickým službám a komunikaci včetně odvodnění od restaurace v Brtnici ( u Pajkrtů ) k zámečnictví. Ptáte se proč právě tyto komunikace? Pouze tyto vyhověly velmi náročným požadavkům dotačního programu, to znamená přímá návaznost na krajskou komunikaci II. a III. třídy, přístup k občanské vybavenosti, živnostníkům a podnikatelům atd. Proto nemohla být nakonec zapojena rekonstrukce komunikace V Parku, těmto požadavkům prostě nevyhověla, bohužel. Snažíme se získat ale jiné zdroje pro její opravu, která je velmi potřebná, to víme všichni. Víme to především my a naše děti, kteří ji denně používáme jako spojnici mezi Brtnicí a Velkými Popovicemi. Kde však stále čekáme na rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace, je oprava poškozeného obecního majetku při červnových povodních roku Doufám, že příští vydání Zpravodaje budu mít pro Vás dobré zprávy a že budeme moci zahájit práce na odstraňování těchto škod týká se to mostků, propustků, přelivů, břehových nátrží, hrází, břehů vodních toků, sesuvů půdy a dalších. Přece jen již uběhl bezmála rok od těchto ničivých povodní a stav některých objektů je již velmi vážný. Držme si palce! Pokračování na straně 4 Výzva pamětníkům událostí r ve Velkých Popovicích Marie Truhlářová Pro připravovanou publikaci o událostech roku 1945 ve Velkých Popovicích hledáme materiály z Velkých Popovic a okolí. Prosíme ty z Vás, kteří máte doma nějaké fotografie nebo jiné materiály z Velkých Popovic z období II. světové války nebo fotografie týkající se povraždění zdejších obyvatel v květnu roku 1945, zda byste nám je mohli přinést na obecní úřad nebo do knihovny. Fotografie bychom si na místě ofotili a ihned Vám je vrátili. Fotografie můžete přinést i na Povídání o historii roku 1945 a let poválečných ve Velkých Popovicích, které se bude konat v knihovně ve Velkých Popovicích v sobotu 17. května od 14 hodin. Za kroniku obce předem děkuji! Z OBSAHU: 3 Výzva pamětníkům událostí roku 1945 ve Velkých Popovicích, 6 Oznámení o dokončení obnovy operátu, 9 10 Příroda na Velkopopovicku: Moták pochop, 11 Virtuální univerzita třetího věku, 12 Výlet pro seniory z Velkých Popovic do Prahy. Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Mgr. Kateřina Kapalová šéfredaktorka, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Pokračování ze strany 3 A proč je v Dalešce najednou tolik laviček? Tyto dotazy někteří z Vás vznášeli v posledních dnech a týdnech na obec. Daleška je momentálně jediné místo ve Velkých Popovicích, kde je možné si v klidném místě posedět, odpočinout a setkat se a popovídat si. Tento projekt, na který jsme získali dotaci ze SZIF ČR, prostřednictvím MAS Říčansko o.p.s., zahrnuje nejen lavičky, odpadkové koše a stojany na kola, ale i výsadbu a revitalizaci drobného potůčku, 3 informační tabulí o Přírodním parku Velkopopovicko, historii Dalešky a přírodě Dalešky a krásné dřevěné sochy zvířat, odsouhlasilo zastupitelstvo obce. Na tuto informaci někteří z Vás odpověděli: Tak to jste udělali těm mladým dobrou věc, budou mít zase co ničit a kde!. Je opravdu dobře nedělat raději nic, co by mladým umožnilo něco ničit a kde se scházet? Nebo je to o tom naučit se vedle sebe žít, tedy všechny generace s respektem a pokorou jedněch k druhým a nepřekračování hranic toto druhého! Tím, že zakážeme veškeré aktivity rozvoje obce z obav, aby nám to Ti mladí zase neponičili, tento problém nevyřešíme. Pouze ho odsuneme, možnou vzájemnou averzi tím jedině prohloubíme. Toto téma jsme probírali i na jednom z posledních zasedání zastupitelstva a společně s Vámi, kteří jste byli přítomni, jsme rozhodli, že cestou zakázat všechny takového projekty obce nepůjdeme, že se nebudeme stále bát, co vše by mohli zničit. Vždyť jsou to přece naše děti!!! Ne nějaká nepřizpůsobivá skupina na okraji společnosti, které je nutné se bát. Otázka: Proč mají někteří z Vás takové obavy? je pro nejbližší těchto dětí, pro jejich rodiče. Pokračování na zvelebování Dalešky bude v budoucnu pokračovat dalším projektem Revitalizace Mokřanského potoka a oprava rybníku Zahradníček. Tím bude také postupně docházet k vzájemnému propojování parku tedy příjemné procházky i za hranice Dalešky Dále bychom chtěli vydláždit centrální otočku, lemovanou lavičkami, a založit vzhledný záhon uprostřed a další drobné úpravy. Práce budou započaty 2. srpna. V těchto dnech si připomínáme 69. výročí vítězství dnů, kdy skončila II. světová válka. Připomínáme si světlý bod po hrůzostrašných létech této války. Ale co je důležité, co bychom si měli uvědomit při vzpomínkách na toto temné období novodobých lidských dějin? Myslím, že by to měla být úvaha, jak mohlo být dopuštěno pošlapání lidské důstojnosti, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že lidský život ztratil pro někoho cenu, jak někdo mohl zradit ne z obavy o svůj život či život svých blízkých (dokud si toto člověk sám neprožije, může jen těžko soudit jiné), ale zradit druhé pro svůj vlastní prospěch A na druhé straně je nutné vyzdvihnout, kolik opravdových hrdinů a nesmírně statečných lidí v té době bylo, kolik lidí riskovalo svůj život pro ostatní. O tom všem bychom si měli dne 17. května v rámci setkání povídat. To znamená vyprávět a zaznamenat pro budoucí generaci autentické vzpomínky Vás či Vašich blízkých na tuto strašnou dobu, ale i neuvěřitelná lidská hrdinství. To je hlavní cíl 9. povídání o historii Velkých Popovic. Máme pro Vás též jedno milé překvapení našeho společného setkání se účastní i autor vítězné knihy letošní Magnesie Litery Průvodce protektorátní Prahou pan Jiří Padevět. Pokud byste se rádi účastnili, ale nemáte se jak dopravit, protože Vám již zdravíčko neslouží, rádi pro Vás přijedeme a také Vás odvezeme zpět! Dále bychom se společně s paní Abrahámovou s Vámi rádi domluvili na společném výletě do Prahy. Více se dozvíte na straně 12. POJMENOVÁNÍ DOSUD NEPOJMENO- VANÝCH ULIC VÝZVA PRO OBČANY Zastupitelstvo obce Velké Popovice odsouhlasilo dne záměr pojmenovat dosud nepojmenované ulice ve Velkých Popovicích a všech místních částech (osadách), proto Vás vyzýváme k podání návrhů pro nové pojmenování ulic. Svůj návrh nám, prosíme, předejte do prostřednictvím ové adresy nebo písemně na podatelnu OÚ či poštou na adresu OÚ Velké Popovice, Komenského 254, PSČ , s označením Název naší ulice. Volby do Evropského parlamentu Martina Čermáková, starostka obce Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka obce Velké Popovice podle 32 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční > v pátek 23. května 2014 od do > a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do Místem konání voleb > ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Velké Popovice, Komenského 5 KNIHOVNA pro voliče bydlící ve Velkých Popovicích; > ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Velké Popovice, Komenského 5 KNIHOVNA pro voliče bydlící v části obce Brtnice, Dub, Dubiny, Klenové, Krámský, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 5. Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejpozději 15 dnů před dnem voleb, tedy od čtvrtka 8. května (státní svátek) od 8.00 do na Obecním úřadu Velké Popovice. 4

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE Noční klid a používání hlučných strojů Marie Kohoutová, Obecní úřad Výňatek z obecní vyhlášky Noční klid je stanoven na dobu od do 6.00 hod. V tomto čase je povinností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů. Potřebné hlučné práce není možné vykonávat ve všedních dnech a ve dnech pracovního volna od 6.00 do 7.00 hod. a od do hod. a ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznávaných svátcích v době od 6.00 do 8.00 hod. a od od hod. Hlučné práce je tedy možno vykonávat v pracovní dny a v sobotu od 7.00 do a v neděli a o svátcích od 8.00 do Výpis hlasování zastupitelstva ze dne Zpracovala Marie Truhlářová Program zastupitelstva: 1) TS Velké Popovice příspěvková organizace 2) Hasiči nefunkční dodávka 3) Železniční koridor další informace 4) Dotace 5) Vodovod III. etapa 6) Rozpočtové opatření č. 2/2014 7) Ropid dodatek č. 8 8) Směnná smlouva o výměně nemovitostí 9) Rezignace člena kontrolního výboru 10) Volba nového člena kontrolního výboru 11) Prodej obecního pozemku les Hranov Přijaté usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Energy Benefit Centre a.s. IČ: , se sídlem Křenova 438/3, Praha 6, za podmínky, že budou zapracovány připomínky Ing. Šraila. Celková cena díla je ve výši Kč bez DPH. Dále zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu této smlouvy. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Přijaté usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje v souladu s ustanovením 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče ALSTAP s.r.o., IČ: , se sídlem V korytech 972/12, Praha 10, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Výstavba vodovodu ve III. etapě v obci Velké Popovice. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostku obce Martinu Čermákovou k podpisu příslušné smlouvy, a to po pravomocném a zamítavém rozhodnutí ÚOHS. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Přijaté usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Velké Popovice dle 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočtové opatření obce Velké Popovice č. 2/ 2014, s touto změnou par. 6409, položka 5329 členské příspěvky Ladův kraj se snižují o Kč. Celkové výdaje jsou ve výši Kč. Toto opravené rozpočtové opatření je přílohou a nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Přijaté usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linka PID č. 463), uzavřené mezi Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupené organizací ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se sídlem Rytířská 10, Praha 1, IČ: , DIČ: CZ , Obcí Velké Popovice spolu s obcemi Strančice, Kunice, Mirošovice a ARRIVA PRA- HA, s.r.o. (dříve Veolia Transport Praha, s.r.o.), se sídlem U Seřadiště 9, Praha 10, IČ: , DIČ: CZ Text tohoto dodatku je nedílnou součástí zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku č. 4. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Přijaté usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linka PID č. 363), uzavřené mezi Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupené organizací ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se sídlem Rytířská 10, Praha 1, IČ: , DIČ: CZ , Obcí Velké Popovice spolu s obcemi Průhonice, Čestlice, Dobřejovice, Herink, Modletice, Popovičky, Petříkov a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, IČ: , DIČ: CZ Text tohoto dodatku je nedílnou součástí zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku č. 5. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Přijaté usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linka PID č. 461, 469), uzavřené mezi Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupené organizací ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se sídlem Rytířská 10, Praha 1, IČ: , DIČ: CZ , Obcí Velké Popovice spolu s obcemi Kunice, Strančice, Kamenice, Sulice, Petříkov, Světice, Březí a ARRIVA PRAHA, s.r.o., se sídlem U Seřadiště 9, Praha 10, IČ: , DIČ: CZ Text tohoto dodatku je nedílnou součástí zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku č. 8. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Přijaté usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Velké Popovice doplňuje přijaté usnesení č. 11 na zasedání zastupitelstva dne , kterým byla schválena směna části o výměře 3 m 2 pozemku parc. č. 980 ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Velké Popovice ve vlastnictví obce Velké Popovice za část o výměře 3 m 2 pozemku parc. 5

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE č. 992/3 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v katastrálním území Velké Popovice ve vlastnictví SJM Jaroslava Kotalíka a Miroslavy Marsové, oba bytem Ve Smečkách 1312/17, Praha 1 Nové Město, o tento text: Zároveň pověřuje starostku k podpisu této smlouvy. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Přijaté usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí členem kontrolního výboru paní Marii Truhlářovou. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, hlasování se zdržela pí Truhlářová. Usnesení bylo přijato. Přijaté usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Velké Popovice tímto ruší schválený záměr na prodej obecního pozemku parc. č. 542/4 v k. ú. Lojovice o výměře m 2. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nedržel hlasování. Usnesení bylo přijato. O čem jednala rada obce Jiří Skružný, místostarosta obce 26. března > Nová zubní ordinace stavební úpravy, > výměna lina v čekárně praktického lékaře, > zřízení autobusové zastávky u bytového domu směr Lomnice, > energetické štítky obecních budov, > smlouva s církví o pronájmu pozemků u MŠ, > projekt vodovodu v Řepčicích, > umístění dopravních značek v ulici Pivovarská, > výměna světel VO u tělocvičny ZŠ, > projekt na opravu schodů u Domu lékařů, > úhrada velkoobjemových kontejnerů Sokolu, > činnost komisí životní prostředí a provozní, > povolovací řízení. 9. dubna > Umístění dřevěných soch v parku Daleška, > Dům lékařů náklady na stavební práce, > chodník kolem Kozlovky, > pozemek 537/1 v Řepčicích, > rezignace na post předsedy Provozní komise, > TS dokončení opláštění haly na stroje, > přeložení zámkové dlažby kolem OÚ a pošty, > projekt oprava místní komunikace Lojovice nad panem Dobiášem, > úprava lesního pozemku Hranov a Klenové, > chodník Masarykova ulice pod kostelem, > taneční v knihovně, > povolovací řízení, věcná břemena. 15. dubna Schválení firmy na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce komunikací. Oznámení o dokončení obnovy operátu Martina Čermáková, starostka a jeho vyložení k veřejnému rozhodnutí. Obecní úřad Velké Popovice podle ustanovení 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen katastrální úřad ) č. j. OO-14/ oznamuje, že v budově Obecního úřadu a na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovišti Praha-východ, místnost 255 v druhém patře, v období od do , vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen obnovený katastrální operát ) v katastrálním území Velké Popovice obce Velké Popovice. Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen vlastníci ) se upozorňují na tyto skutečnosti: 1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí ( 43 katastrálního zákona). 2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku ( 2 písm. g) katastrálního zákona). 3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence ( 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel. 4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad ( 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu. 5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnosti vyznačí v katastru. Po nabytí právní moc rozhodnutí o ná- 6

7 AKTUÁLNÍ INFORMACE mitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní ( 46 odst. 1 katastrálního zákona). 6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát ( 46 odst. 2 katastrálního zákona). Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: > všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, > těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle 45 odst. 2 katastrálního zákona. Nabídka vybavení pro sportovní, společenské a další akce v Ladově kraji Roman Sauer, svazek obcí Ladův kraj Svazek obcí Ladův kraj v letošním roce pořídil vybavení, které by mělo usnadnit práci všem, kteří pořádají akce v našem regionu. Dotazováním jsme vytvořili seznam toho nejžádanějšího, co pořadatelé na svých akcích doposud postrádali nebo je museli obtížně shánět. Zároveň jde o věci, které si jednotliví organizátoři či obce sami pořizovat nebudou, protože by nebylo dostatečně využito. Touto podporou chceme přispět ke zkvalitnění jednotlivých akcí a vyjádřit tím i naše poděkování všem, kteří připravují akce pro ostatní a přispívají tak bohaté nabídce volnočasových aktivit v Ladově kraji. Aktuálně je k dispozici: > ozvučovací technika integrovaná reprosoustava s mikrofony, s možností reprodukování hudby, propojení s počítačem, telefonem apod., to vše při velmi snadném ovládání, > megafon, > vysílačky 6 vzájemně propojitelných kusů, > nůžkové stany 3x3 m v barvách Ladova kraje, > elektrické várnice 10 l na teplé nápoje, > dopravní značky parkoviště, pozor jiné nebezpečí, zákaz vjezdu, zákaz zastavení, > dopravní kužele, > koloběžky pro děti i dospělé, > stojan na propagační materiály, > stojany na teplou resp. studenou vodu, > elektrocentrála pro akce pořádané mimo dosah el. vedení. (malá přenosná). MAS Říčansko má pak k dispozici velký party stan a 6 kusů prodejních stánků. Připravujeme ještě další vybavení a přivítáme rovněž další náměty. Veškeré vybavení Ladova kraje je k zapůjčení všem členským obcím a subjektům z těchto obcí pro veřejné nekomerční akce zcela zdarma. Pro komerční akce může být zapůjčeno za poplatek. Jako garant za vypůjčení bude vůči Ladovu kraji vystupovat členská obec. Vzhledem k tomu, že neznáme všechny akce a jejich organizátory, informuje zájemce o zapůjčení svůj obecní úřad, který nám potvrdí, že vypůjčovatel je z dané obce a akce se koná v našem mikroregionu (toto se netýká organizací zřizovaných členskou obcí). Zapůjčení lze pak domluvit prostřednictvím u laduv. Na webových stránkách se snažíme informovat o všech akcích, které se v regionu a jeho okolí konají, proto nás prosím informujte. To nejzajímavější najdete hned na úvodní straně. Aktuality a zajímavosti nově uveřejňujeme také na facebooku Ladův kraj. Veškeré informace o půjčovnách koloběžek, trasách, kam se na nich lze v Ladově kraji vypravit a s čím dalším lze koloběžkový výlet kombinovat, najdete na Znovu také připomínáme, že koloběžky jsou zdarma k dispozici zdejším školám, sportovním oddílům apod. ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Čistý Ladův kraj Monika Němcová, OÚ Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Velkopopovického zpravodaje, proběhla dne akce Čistý Ladův kraj, zapojili jsme se tak do mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme si svět). A pojďme se podrobněji podívat, jak jsme byli úspěšní: ZŠ Velké Popovice V letošním roce se k úklidu Ladova kraje připojila celá škola. Děti uklízely už v pátek dopoledne, aby se v sobotu mohly zúčastnit úklidu se svými rodiči přímo v místě bydliště. Uklízely všechny děti, co byly ten den ve škole. Ano, už i prvňáci uklízeli. Prvňáci a druháci uklízeli během procházky a uklidili toho opravdu hodně-uklidili vše v blízkém a širokém okolí školy. Třeťáci po starších spolužácích uklidili před školou, čtvrťáci v růžovém parku obce a páťáci 7

8 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU uklidili kolem domu lékařů a tělocvičny. Žáci druhého stupně uklízeli v Dalešce a kolem farského rybníka. Mgr. Lucie Fusková, zástupkyně ředitele Mokřany Několik přespolních se tradičně sešlo na úklid Mokřanského potoka, který po loňské povodni vypadá stejně jako před 5 lety, kdy se s jeho uklízením začínalo. V samotných Mokřanech zájem o úklid nepřesáhl hranice vlastních plotů, a tak i příjezdovou silnici, po které všichni denně jezdíme, nám uklidilo několik maminek s kočárky z Řepčic. Lukáš Rajtrman OS Nové Habří V Novém Habří se nás sešlo v sobotu ráno přes 20 dospělých a 20 dětí. Při tak hojné účasti se nám podařilo vyčistit 3 černé skládky v Dalešce a za hrází rybníka V Habří. Dále jsme vyčistili břehy rybníka V Habří a ulice a cesty v celé oblasti. Naplnili jsme velkoobjemový kontejner a multikáru obrovským množstvím odpadu. Akce pokračovala navečer táborákem a opékáním buřtů. Všem patří veliké díky za účast a pomoc. Roman Sauer Lojovice V Lojovicích se účastnilo cca 30 občanů, kteří uklidili náves, okolí kapličky, střed obce a dětské hřiště. Po práci jsme si na hřišti společně opékaly buřty. Jiří Randák Tomáš Růžička Hřiště Radost Letos se nám akce příliš nevydařila, bohužel nikdo nedorazil. Petra Jindřichová Habří V osadě Habří se sešlo celkem šest lidí. Po vzájemné dohodě jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina ve složení pí Truhlářová, Černá a p. Bič prohledávali okolí příjezdových cest a lesa před Habřím. Ve druhé skupině byli p. Brixí ml. s manželkou a p. Steklý, kteří obešli celé okolí Habří podél cest, včetně části lesa. Po necelých dvou hodinách jsme se všichni sešli poblíž kontejnerů. Společně jsme pak vybírali mnohaletou skrytou skládku, kterou objevila pí Truhlářová u panelové cesty. OS Čtyřlístek Páteční odpoledne se sešlo i pár členů OS Čtyřlístek, pouklízeli jsme, vyčistili a zvelebili prostranství před hlavním vchodem naší ZŠ. Eva Hradilová Dubiny V Dubinách se nás sešlo cca 11 lidí což je více jak 50 % hlášených obyvatel Dubin. Posekali jsme, uklidili, vyčistili náves a k návsi náležející komunikace. Celé dopoledne panovala bezvadná nálada. Jaroslav Šmídek Řepčice V Řepčicích se nás sešlo 14, sekala se náves, udělala nová lávka přes potok a uklízelo a uklízelo a uklízelo. 8

9 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Před dvanáctou hodinou jsme naložili plných devět pytlů na multikáru Technických služeb a akci s dobrým pocitem užitečné činnosti ukončili. Pan Steklý Hasiči V Lojovicích členové výjezdové jednotky obce a několik dalších pracovitých občanů pracovalo již od 7.30 na obecním domě. Přípravné práce začali v pátek a i v pátek se připravovalo, aby se vše stihlo v sobotu Provedlo se ohrabání domu a uložení drenáží, vybourání zdí, které zadržovali vlhkost v domě a celkový úklid domu. Účastnilo se 15 lidí a končilo se v 15 hodin. Poděkování patří fa. Hůrka ZP, Romanu Dvořákovi, Jar. Rejnovi st., Jar. Rejnovi ml., TS, paní starostce za výbornou buchtu a všem členů JSDHO Velké Popovice-Lojovice, kteří se zúčastnili. Děkuji za skvěle odvedenou práci. Fotbalisti Velké Popovice Do akce se zapojilo cca 15 sportovců, uklízelo se hřiště a jeho okolí. Pan Bašta Rybáři Akce se zúčastnilo 15 členů. Byl proveden úklid břehů Pivovarského a Klášterního rybníku a Mokřanského potoku k ČOV. Jindřich Vejtruba Sokolové V sobotu v 9.00, tak jako minulý rok, se sešli sokolové v rámci regionální akce Čistý Ladův kraj k očistě prostor kolem sokolovny. Tentokrát byl cílem úklidu pozemek za tenisovými kurty. Tato část našich pozemků se stala odkladištěm odpadků všeho druhu a dlužno poznamenat, že sokolové sami na tom nemají nejmenší podíl. Nejčastěji se odpad hromadil na Den Kozla a během tradiční pouti. Úklidu se zúčastnilo patnáct členů naší jednoty a během sedmi hodinové brigády ze jmenovaného pozemku odstranili tři velké Avia kontejnery běžného bio odpadu, který skončil v místní kompostárně, a především více než deset plných pytlů komunálního odpadu všeho druhu. Mezi komunálním odpadem bylo bohužel také dost takového, který do běžného svozu nepatří (lepenka, pneumatiky, obaly barev atd.). Tento nebezpečný odpad odevzdáme až tam, kam skutečně patří. Radek Dvořák, velitel JSDHO Myslivci Sešlo se nás 20 myslivců a provedli jsme opravu poničené cesty skrze višňovku a prořezávku porostu ve višňovce (provedeno z 50 %). Jakub Novotný PSO V Krámských se sešla dobrá polovička osady, jak je zvykem. Uklidili a upravili jsme okolí příjezdů do Krámských, podél pěší cesty do Lojovic a provedli jsme jarní údržbu ovocného stromořadí pod Lojovicemi. Večerní táborák po pracovní sobotě již patří k tradici. Další zprávy o dění v Krámských na spolkovém webu a Facebook skupině Naše Popo. Martin Tušl, předseda Popovického spolku okrašlovacího Kamil Šibrava Všem zúčastněným patří velký dík. Také bychom chtěli poděkovat hasičům, zaměstnancům Technických služeb a speciální dík patří paním kuchařkám, které na akci upekly výborný tvarohový koláč, všem moc chutnal. VÝZVA SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM DO Zastupitelstvo tímto vyhlašuje výzvu všem sportovním organizacím, které působí na území Obce Velké Popovice, k předání žádostí o finanční podporu činnosti, a to do Na základě těchto žádostí zastupitelstvo rozhodne o výši podpory pro rok Martina Čermáková Příroda na Velkopopovicku: Moták pochop František Rašner, ČSOP Velké Popovice / foto: Boldings (wikipedia.org) Moták pochop (Circus aeruginosus), též pochop rákosní, je štíhlý pták z řádu dravců. Když pozorujeme nad loukou nebo nad polem lovícího motáka pochopa, nemusíme dlouho přemýšlet, jak asi tento krásný dravec přišel ke svému rodovému jménu moták. Během pomalého letu chvíli plachtí s křídly lehce vztyčenými nad tělo do tvaru písmene V, chvíli 9

10 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Od stejně velké káně lesní se liší útlejším vzezřením, delším ocasem a při klouzavém letu staví obě křídla do polohy širokého V. Rozmnožování Pochopové preferují otevřenou krajinu, pro hnízdění si vybírají rákosové porosty, nebo polní kultury (ozim, řepka, vojtěška). Hnízdí vždy v blízkosti vody. Zde si staví hnízdo ze stébel a větví přímo na zemi nebo v hustém rákosu těsně nad vodou. Začátkem května snáší samice v dvoudenních intervalech 3 6 bělavých vajec, které zahřívá po dobu asi jednoho měsíce. Samec samici na hnízdě nestřídá, ale po celou dobu sezení na vejcích jí přináší potravu. V tom pokračuje i po vylíhnutí mláďat a samice přinesenou kořist porcuje a mláďata krmí. Na hnízdě mláďata stráví asi 6 týdnů, v nebezpečí se rozlézají po okolí. Do hnízda se na noc někdy vrací i po dosažení vzletnosti. letí s trhavým máváním křídel a často znenadání mění směr i výšku letu, to podle toho, co právě zahlédne v porostu pod sebou. Popis U motáka pochopa, právě tak, jako u ostatních motáků, je výrazně vyvinutý pohlavní dimorfismus daný velikostí a zbarvením. Dospělý samec má vrchní část těla kaštanově hnědou, hlavu a hruď nažloutlou, břišní část rudohnědou. Ocas je stříbřitě šedý a také na křídlech jsou šedé plochy. Špičky křídel jsou černé. Větší a těžší samice je shodně s mladými ptáky jednobarevně hnědá, celkově tmavší než samec, jen vrch hlavy má světlý, smetanový, připomínající žlutou čepičku a bílý kostřec. Mladí ptáci jsou ještě tmavší než samice, bez čepičky. Poznáme ho podle jeho typického letu nízko nad terénem. Můžeme ho snadno zaměnit s Motákem lužním, který je však štíhlejší s podélnými pruhy zespodu křídel. Při toku předvádí samec v letu akrobatické kousky, vystoupá vysoko do oblak a pak se snáší dolů za svojí družkou. Hlas v toku je vysoké kví-eh a pískavé fíh. Potrava Potravu tvoří především drobní hlodavci, ale i jiní savci, ryby a ptáci. Hlavním lovištěm jsou břehy rybníků, slepých a hustě zarostlých říčních ramen, rákosiny, louky a zamokřená místa v blízkosti vod. Nad takovou krajinou létá nízkým, značně neurovnaným (jakoby potácivým) letem, který mu umožňuje vyhledávat potravu na zemi i ve vodě. Nikdy neloví ve vzduchu. Rozšíření Moták pochop je tažný druh, který na zimoviště v jižní Evropě a Africe odlétá v srpnu až říjnu a ze zimovišť přilétá během března a dubna. V ČR hnízdí v poslední době odhadem asi max párů se vzrůstající tendencí. Zdroj: > > Likvidace skládky Kamil Šibrava, starosta TJ Sokol Velké Popovice Vážené sestry a bratři, příznivci Sokola a uživatelé sokolovny, vážení spoluobčané, velkopopovický Sokol po letech kousl do kyselého jablka a započal s finální úpravou svých pozemků (p. č. 37/13) na severní straně sokolovny prvním a nejzásadnějším krokem, likvidací černé skládky za kotelnou. Tomu předcházelo zbudování splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizace na severní straně sokolovny, likvidace staré kovové žumpy a přeložka vodovodního potrubí ze studny. Už výkopové práce během instalace uvedených sítí odkryly neblahé dědictví minulosti, skládky odpadků všeho druhu. Jednoduše řečeno, jak se někde okolo sokolovny objevila vhodná jáma, v jednom z mnoha případů například torzo staré zděné žumpy z dvacátých let min. století, vždy se našel někdo, kdo ji ochotně a bez otálení zasypal. Totéž platilo pro různá převážně hustým křovím maskovaná místa, prostě taková, co nejsou na očích. Nic proti tomu, kdyby ovšem onen zásyp tvořila zemina a ne odpadky. Ve složení odpadu tak bylo možné identifikovat ledasjakou dílčí opravu sokolovny ze šedesátých až osmdesátých let minulého století jako elektroinstalační Al kabely, stavební suť, zbytky vodoinstalačního materiálu, všudypřítomné eternitové šablony a vlnité desky, ale také běžný domovní a hospodský odpad včetně současného hitu PET lahví, pneumatiky i části karoserií aut a především popel, popel a zase popel. Domnívat se, že za tuto mnoho desetiletí hromaděnou spoušť si může TJ Sokol ve své dnešní podobě sám, by bylo úsměvné. Dokazují to následující fakta z historie. Dne byla zrušena sokolská jednota ve Velkých Popovicích a převedena, cituji z kroniky na základnu ROH, v našem případě na DSO Slavoj Velké Popovice. K této události je v kronice stylová ilustrace znaku České obce sokolské přeškrtnutého žerdí praporu ROH. Pro úplnost je dlužno dodat, že soupis a předání veškerého sokolského majetku do rukou ROH, potažmo DSO Slavoj Velké Popovice, bylo provedeno do V roce Župa Jana Podlipného a především nově ustavený výbor TJ Sokol Velké Popovice uplatnil u TJ Slavoj restituční nárok na sokolovnu a své pozemky. Obnovil tak po bezmála čtyřiceti letech správu svého majetku. Katastrofální stav sokolovny v okamžiku předání na stránkách Velkopovického zpravodaje mnohokrát ve svých článcích zmínil bratr Zdeněk Petřík, nemá cenu to tedy dále podrobně rozebírat. Počínaje rokem 2000 je sokolovna vytápěna plynem a vlastní komunální odpad naše jednota likviduje běžným způsobem už od převzetí sokolovny z rukou fy Metropolis. Tedy tzv. filmařů, kteří měli celou budovu v pronájmu v letech Domáhat se ovšem odstranění této ekologické zátěže ze svých pozemků na náklady někoho jiného, přesněji nástupců těch, kteří v minulosti masivní hromadění odpadků dopustili, by s největší pravděpodobností nikam nevedlo. Samozřejmě kromě neplodných debat na téma, kdo za to vlastně může, a především, kdo to zaplatí. O to více oceňujeme přístup Obce Velké Popovice, která, i když ji k tomu nic nenutilo, pomohla významně s likvidací oné skládky. Nechala na vlastní náklady odvézt celkem šest velkoobjemových kontejnerů odpadu firmou Marius Pedersen a ulehčila nám ve finanční náročnosti celé akce. Ostatní náklady nesl TJ Sokol Velké Popovice sám. Šlo především o odstranění náletů a křovin 10

11 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU z prostoru skládky, které bylo nutno stihnout do konce období vegetačního klidu, dokončení poslední části dešťové kanalizace a ruční zemní i úklidové práce v celém dotčeném prostoru. Nemalou položkou byl také nájem techniky od Drobné provozovny a dovoz krycí zeminy. Závěrečná rekapitulace celé akce je následující, skládka je zlikvidována, celý prostor je překryt podkladní zeminou a na parkovišti před sokolovnou je slušná hromada větví, která udělá radost především dětem v poslední dubnový večer, na tzv. čarodějnice nebo chcete-li Valpružinu či Filipojakubskou noc. Zbývá nám finálně překrýt podklad kvalitnější zeminou, zasít trávník a k likvidaci odvézt odstraněné pařezy. Samozřejmě, až si na to TJ Sokol vydělá. Veškerou fotodokumentaci k výše uvedenému najdete na v rubrice fotogalerie. ŠKOLSKÉ OKÉNKO Nové webové stránky školy Lucie Fusková, zástupkyně ředitele Vážení rodiče a pravidelní čtenáři školského okénka, 11. dubna jsme spustili nové webové stránky školy na adrese Při jejich přípravě jsme vycházeli z postřehů a požadavků, které jste nám sdělili v podzimním dotazníku. Některé požadavky nejsou splnitelné, a to z mnoha důvodů. Naprostá většina však ano a vy je na našich stránkách najdete. Propojení se systémem Bakaláři (rozvrhy hodin, akce tříd apod.) najdete v nejbližší době specialista na IT ho připravuje. Doufám, že se vám nové webové stránky budou líbit tak, jako nám. Virtuální univerzita třetího věku Lucie Fusková, zástupkyně ředitele Rok se s rokem sešel a studentky mají za sebou první rok studia. Ve dvou semestrech jsme se seznámily se čtyřmi tématy Astronomií, Čínskou medicínou na naší zahrádce, Kouzelnou geometrií a Lidským zdravím. Dne 23. dubna jsme se sešly v tomto roce naposledy a některé studentky odjely 13. května na slavnostní seminář do Prahy. Zimní semestr 2014/2015 začne ve středu 1. října 2014 v v budově školy. Téma je PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ JEDLÝCH A LÉČI- VÝCH HUB. Noví studenti jsou samozřejmě vítáni! Místo pro vzdělávání i hru Mgr. Dagmar Strejčková, ředitelka MŠ Na Světový den vody jsme otevřeli dešťový potůček, který vzešel ze spolupráce rodičů a školy v rámci projektu podpořeného NADACÍ PART- NERSTVÍ a SPOLEČNOSTÍ NESTLÉ Voda pro život a pro radost. Na zahradě nám vzniklo krásné místo pro vzdělávání i hru. Slavnostní otevření bylo spojeno s kulturním vystoupením. Děti z celé MŠ zpívaly, recitovaly, hrály divadlo a tančily. Také jsme se dozvěděli, jakým způsobem bude projekt využit pro potřeby základní školy. Počasí bylo krásné, nálada výborná a vše se vydařilo, neboť nás rodiče i děti podpořili svou obrovskou účastí. Kolektivu MŠ děkuji za přípravu a pomoc při realizaci celé akce. Přivítali jsme jaro Mgr. Dagmar Strejčková, ředitelka MŠ Přiblížit dětem tradice je třeba. Právě proto, jsme si ve školce vyprávěli o lidové tradici loučení se zimou, spojené s vítáním jara. Vyráběli jsme Morany a uspořádali průvod zakončený jejich vhozením do vody. Cestu obcí jsme si zpestřili řehtačkami a tradičními říkankami vítajícími jaro. 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ 9. Povídání o historii již 17. května Martina Čermáková, starostka obce Dne 17. května se od hodin ve Vzorné lidové knihovně uskuteční již deváté setkání pamětníků Povídání o historii Velkých Popovic. Tématem tohoto setkání, které jste si samy vybrali, bude rok 1945 a poválečná léta. Také mezi nás zavítá milá návštěva autor vítězné knihy letošního ocenění Magnesia Litera v oboru fakta a celkový vítěz Průvodce protektorátní Prahou pan Jiří Padevět. Pan Padevět Vás, kteří máte fotografie z této doby, laskavě prosí, abyste je na toto setkání přinesli a umožnili mu tak na místě pořídit kopie. Velmi rád si také vyslechne Vaše vyprávění o těchto smutných dobách. Vaše osobní či vyprávěné vzpomínky by rád použil do připravované knihy, která se touto dobou zabývá. Obec Velké Popovice Vás zve na DĚTSKÝ DEN Dne 31. května od na hřišti Radost ve Velkých Popovicích. Můžete se těšit na: > testování kol SCOTT pro děti i rodiče, > plnění úkolů, > malování na obličej, > jízdu na koních, > pohádku, > ukázku hasičů, > prohlídku sanitního vozu, > prohlídku policejního vozu, > občerstvení a další. Zase nás navštíví Šárka Strachová (Záhrobská). DÍVČÍ VÁLKA NA ZÁMKU BERCHTOLD Přijďte se podívat na úspěšné přestavení Dívčí válka. Přestavení se koná dne 27. června od na zámku Berchtold. Předprodej vstupenek: > Zámek Berchtold recepce, tel.: > Průhonice MÚ pokladna, tel.: > Říčany infocentrum, tel.: > Mnichovice infocentrum, tel.: > Velké Popovice CA Unisma, tel.: Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná a další. Výlet pro seniory z Velkých Popovic do Prahy Zve Marie Abrahámová a Obec Velké Popovice Obecní úřad tímto zve naše starší občany na výlet za filmy našeho mládí, které natočil Karel Zeman. Na Malé Straně (Kampa) je muzeum filmaře a jeho prohlídka je spojena s projížďkou po Čertovce. Když budete mít chuť a bude slušné počasí, přidáme si i procházku zahradami pod Pražským Hradem. Odjezd ve čtvrtek 29. května v 9 hodin od Obecního úřadu. Dopravu i 50 % vstupného hradí Obecní úřad, účastníci platí vstupné 100 Kč, které zahrnuje muzeum a třičtvrtěhodinovou projížďku lodí po Čertovce. Květnové novinky v knihovně Helena Papírníková, knihovnice Letošní Velikonoce nebyly na sněhu jako ty loňské. I když na Boží hod byly dešťové přeháňky, doufejme, že to podle pranostiky nebude v létě s nouzí o vodu tak zlé. Co nám pranostiky říkají v květnu? JESTLIŽE V MÁJI MNOHO HŘÍMÁ, ÚRODNÝ ROK NA TO BÝVÁ. KVĚTEN VODU NOSÍ, ČERVEN LOUKY KOSÍ. POMINOU ZMRZLÍCI, PO- MINOU MRAZÍCI. NA SV. URBANA (25. května) PEC MŮŽE BÝT ZBOURANÁ. Tak pozorujme počasí i přírodu i nadále. Jestliže patříte, stejně jako já, k příznivcům Mary Higgins Clarkové, potěší vás její nový román s názvem Každý něco skrývá. Sestrám Kate a Hannah před osmadvaceti lety zahynula při lodním neštěstí matka. Otci jsou od té doby dcery zcela lhostejné, jen pije a rozhazuje peníze. Pak dojde k výbuchu, po němž vážně zraněná Kate upadne do kómatu. Právě v tomto stavu si vybaví, co jako dítě vytěsnila z mysli. A někdo za žádnou cenu nechce, aby vzpomínka vyšla najevo i kdyby měl zabít. 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ M. H. Clarková vydala úctyhodných dvaačtyřicet samostatných knižních bestsellerů, mnohé z nich byly přeloženy do řady jazyků a zfilmovány. České autorky zastupuje Alena Jakoubková svojí knihou Poslední tango s Carmen. Do života Carmen Berkové, úspěšné zubní lékařky, zasáhne osud v podobě sympatického muže, s nímž protančí noc v cizím městě. Když se ráno Carmen probudí v cizí posteli, uvědomí si, že jediný detail z uplynulé noci, který si pamatuje, je to, že svého milence oslovovala Vikingu. Strašně se stydí, v panice se oblékne a tiše, aby Vikinga neprobudila, se vyplíží z bytu. Její dobrodružství má však překvapivou dohru Kniha Laury Hillenbrandové Nezlomený získala několik ocenění, mimo jiné i Los Angeles Times Book Prize za rok Práva na zfilmování koupila společnost Universal Pictures. Nezlomený je pravdivým příběhem z 2. světové války o přežití, odhodlanosti a odpuštění. Na začátku byl malý kluk rostoucí pro polepšovnu Louis Zamperini, syn italských emigrantů. Naštěstí ho uchvátilo běhání. Ze rváče a zlodějíčka se stal nadějný běžec, který to roku 1936 dotáhl až na olympiádu v Berlíně. Zdálo se, že Louise čeká hvězdná kariéra vrcholového sportovce, jeho plány však překazila válka. Narukoval k americkému letectvu a jako bombometčík absolvoval mnoho úspěšných letů, než se jednoho osudného dne roku 1943 jeho letoun zřítil do Tichého oceánu. Z deseti členů osádky se zachránili jen tři a přes čtyřicet dnů bojovali o přežití v malém člunu. Netušil, že ještě horší chvíle je čekají. Když konečně spatřili pevninu, padli do zajetí Japonců. Zamperini prožil dva roky v japonských zajateckých táborech, trýzněn hladem, otrockou prací. Přežil i zajetí, ale z války se vrátil zraněný na těle i na duši. Přece jen se však dokázal vzchopit a najít cestu k odpuštění. Autorce se podařilo z historických faktů vytvořit nádherný dobrodružný příběh, jenž podává mimořádné svědectví o nezlomnosti. Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: Den Kozla a oslavy 140 let založení pivovaru 14. června Vladimír Jurina, Brand PR manager Dvacátý druhý ročník tradiční pivní slavnosti Den Kozla, který se uskuteční v prostorech pivovaru ve Velkých Popovicích v sobotu 14. června od 11 hodin, oslaví 140 let od založení pivovaru. Odměnou návštěvníkům bude pivní specialita Nefiltrovaný ležák, tradiční české jídlo a bohatý doprovodný program. Hlavní hudební hvězdou Dne Kozla bude populární band Divokej Bill. K dobré zábavě přispějí i skupina Patrola Šlapeto s oblíbenými staropražskými šlágry, skupiny Sto zvířat a Děda Mládek Illegal Band. Vstup na akci je zdarma. V rámci letošních oslav 140 let od založení pivovaru se chystá v průběhu Dne Kozla několik doprovodných aktivit. Více k tomu dodává manažer značky Velkopopovický Kozel Karel Kraus: Hlavním tématem letošního Dne Kozla je 140leté výročí založení pivovaru. V letošním roce na návštěvníky čekají historické Kozlí noviny, z Benešova a z Prahy se mohou svézt do Stránčic historickým vlakem s parní lokomotivou. Taky jsme se rozhodli pozvat do pivovaru lidi s příjmením Kozel a Kozlová, kteří si s námi připijí pivním speciálem ze 140l sudu. Věřím, že se jich sejde minimálně symbolických 140. Jak se mohou lidé přihlásit, jakou budou mít během oslav úlohu a další podrobnosti brzy zveřejníme na našem webu a Facebooku. Pro letošní Den Kozla uvaří velkopopovičtí sládci pivní specialitu- -Nefiltrovaný ležák. Nefiltrovaný ležák od Kozla se vyznačuje vyšším obsahem pivovarských kvasinek a dalších přírodních látek pocházejících ze sladu a chmele. Oproti filtrovaným pivům jej charakterizuje přirozený zákal a výrazná, plná chuť. Nefiltrovaný ležák bude k dostání exkluzivně na Dni Kozla. K poctivému pivu budou nachystaná typická česká jídla a pochoutky. Největší hudební lákadlo 22. ročníku Dne Kozla bude kapela Divokej Bill. K dobré náladě jistě přispějí i skupiny Patrola Šlapeto staropražskými písněmi, Sto zvířat a Děda Mládek Illegal Band. I letošní oslavy Dne Kozla budou zároveň oslavou poctivého řemesla, a tak budou v průběhu dne probíhat ukázky nejrůznějších řemesel. S historií a současností pivovaru a dovedností popovických sládků se mohou návštěvníci seznámit na prohlídkách, které budou pro zájemce organizovány po celý den. Den Kozla se koná v areálu pivovaru ve Velkých Popovicích v sobotu 14. června a vstup je zdarma. VELKOPOPOVICKÁ POUŤ Obec Velké Popovice zve všechny z blízkého i dalekého okolí na pouť, která letos proběhne 14. června v rámci Dne Kozla u Sokolovny. Přijďte se pobavit! POZVÁNKA NA DIVADLO Zveme vás na divadlo pro děti i dospělé do nově zrekonstruované hasičské zbrojnice ve Všedobrovicích. Divadlo se odehraje venku dne 31. května v 15 hodin. Příběh o lásce, strašlivém mordu a prokletí O zakleté Apoleně na motivy pražských pověstí, vhodné pro děti od 5 let, hraje kočovné divadlo Rózy Blechové (herečka divadla Minor). Těšíme se na vás, bude připravené i občerstvení. Vstupné 50 Kč, předprodej lístků v knihovně Velké Popovice, v kulturním centru Kamenice na u nebo až na akci. Iveta Pejšová 13

14 MEZI NÁMI Rozhovor o sportování ve Velkých Popovicích Miroslav Hájek Velké Popovice jsou obcí sportu dosti holdující. O tom netřeba pochybovat. Stačí jen nasednout do autobusu nebo zaskočit do některého z místních restauračních výčepů, a že zaslechnete řeč o hokeji nebo o fotbale, je více než pravděpodobné. Ale že nejde jen o výsledky a skóre, o tom jsem se přesvědčil při rozhovoru s člověkem, který sportu ve Velkých Popovicích šéfuje ; o sportu jsem si povídal s předsedou místní Tělovýchovné jednoty Slavoj. Kolik to je? Milion tři sta tisíc ročně. Dost Petr KOTRÁŠ (43) předseda TJ Slavoj Velké Popovice majitel stavební firmy Začneme pochopitelně tím, že nám Slavoj představíte. V jakých druzích se tedy tady sportuje? TJ Slavoj v současné době sdružuje čtyři oddíly. Největší je oddíl HC, tedy hokejový, který má něco kolem tří set členů. Pak je oddíl fotbalový se zhruba stovkou členů. A když to pak vezmu co do velikosti, následuje oddíl kuželek, tam je asi pětadvacet chlapů, a nejmladší, založený přede dvěma roky, je oddíl krasobruslařský. Každý oddíl má samozřejmě svého předsedu, zastřešuje to všechno hlavní devítičlenný výbor. Tam se rozhoduje o hlavním dění celého Slavoje. To už je docela velká parta, přiznám, netušil jsem, že vás je tolik A samozřejmě v dnešní době se hned nabízí otázka, jak se dá taková bezmála půltisícová masa udržet při životě, uživit. Jak to děláte? No to víte, je to na hraně. Třeba jen když si představím provozní náklady hokejové haly Samozřejmě, v hokeji jsou obrovské náklady, jen roční obrat máme kolem pěti milionů, co vyděláme, utratíme, pohybujeme se stabilně kolem nuly. Teď jsme se konečně dostali z nejhoršího, ale trvalo nám to zhruba pět let, než jsme se vzpamatovali z toho, když přišli z pivovaru, že končí s dodávkami chlazení zadarmo, jak to fungovalo do té doby, a že nastupuje trh. Takže jsme museli začít platit chlazení zimáku. Ale popravdě to je jen o trochu víc, než když jsme si spočítali, kolik by nás vycházel provoz s vlastním chlazením. Ale tak jak tak, hlavně, že nejsme v mínusu, jak už to tady taky bývalo, vycházíme prostě na hraně. Sami se uživíme. Hlavní problém teď je hotel a ubytovna, které generují citelné příjmy. Ale nájemce, kterého jsme tu měli dva půl roku, se moc nepovedl, i když pravda je, že tu nechal pěkně zrekonstruovanou ubytovnu. Ale na hotel už nedošlo. Teď máme jednoho velmi solidního zájemce, ale protože v květnu máme volby vedení všech oddílů i celé TJ, tak s podpisem smlouvy na pronájem čekáme, aby to podepisovalo nové a ne staré vedení. Protože všechny závazky půjdou za nimi. A co fotbal? Tam je zase problém jiný před dvěma lety jsme získali dobrého sponzora, takže došlo i k promítnutí jeho jména do názvu FC Janoza. Byl opravdu štědrý, zafinancoval osvětlení hřiště, šatny. Dokonce přispěl i citelnou částkou na zimák, opravdu nám hodně pomohl. Ale bohužel firma má teď finanční problémy, takže odpadl. Jenomže to neznamená, že v tom fotbal necháme, musíme se vrátit zase k financování fotbalu z naší společné kasy. Jsem tady starousedlík, neumím si představit, jak bych se mohl podívat fotbalistům do tváře, kdybychom je v tom nechali. Hlavně nejde ani tak o ty chlapy, ale především o juniorku, o děti. K těm cítím hlavní odpovědnost, ty musíme udržet. Naštěstí kuželkáři jsou schopní se sami ufinancovat, dokáží sehnat nějaké akce, vydělat si na sebe. Ale i kdyby bylo nejhůř, ty nestojí zase tolik, proti hokeji a fotbalu je to pár korun. A co krasobruslení? To z hlediska nákladů na provoz ledové plochy jistě také nebude nejlevnější, že? Krasobruslení si žije popravdě takovým svým vlastním životem. Mají extrémně nízké ceny za led, ale na druhé straně teď jsme rozjeli s Karlem Holým (pozn. autora: bývalý sparťanský hokejista) bezvadnou věc, kterou vymyslel, že jsme obešli okolní obce, školy a školky s nabídkou: Přispějte nám nějakou korunou (a nemusí to být statisíce) a my vám za to dáme dopolední možnost bruslení na našem ledu. To se setkalo s obrovským ohlasem, teď už nám jezdí týdně pět set dětí z okolí. My jsme zase dodali pár svých lidí, takže ty děti se tam neplácaj jen tak po ledě, ale stal se z toho vlastně nábor pro náš hokejový a krasobruslařský oddíl. Kdyby jich zůstalo z těch pěti stovek třeba dvacet, dobrý ne? 14

15 Pěkná věc, ale to vám jistě na provoz celého areálu nevydělá. Asi byste měl vysvětlit, z čeho tedy vlastně plynou hlavní příjmu TJ Hlavně z pronájmu ledu. My jsme od pondělka do pátku od dvou hodin do půlnoci prakticky plní. Tam prakticky není mezerka, že by led zahálel. Naši jsou tam jen dvakrát týdně, v sobotu neděle zápasy, a jinak led vydělává. Aha, takže teprve teď jsem pochopil, že vy jste na zimním stadionu, jak se říká, na svém Ano, tak. My jsme jedním ze třech zimních stadionu v celé republice, který nevlastní obec nebo město, ale přímo samotná TJ. Prostě budova i pozemek pod ní jsou naše. Ale fotbalové hřiště ne, co vím To ne, to je církve. Tam jsme jen v pronájmu. A to je problém, s tím jsou starosti Dobrá. Ale vezměme to za opačný konec co vám dělá naopak největší radost? Ty děti. Jako předseda TJ bych byl nespravedlivý, kdybych řekl, že mě dospělí chlapi nezajímají. Zajímají. Ale na tak, jako ty děti. To je klíčová věc. A upřímně, je mi celkem jedno, jestli je to na hokej, na fotbal, na krasobruslení, ale že vůbec přijdou a mají zájem. Daří se nám to a z toho fakt mám radost. A určitě nesmím zapomenout, že dobrý pocit mám i z toho, jak nám tady dobře funguje spolupráce s obcí. Což v dnešní době není mnohde pravidlem. A když třeba vidím, že už to tak není mezi obcí a pivovarem, pak si toho vážím. Ale aby to tedy nevypadalo, že od těch starostí utíkáme, jaké má teď sportovní předseda starosti největší? No samozřejmě finance. Tedy hlavně investice, kterou bude nutno dát do chlazení, protože se chceme v budoucnu odříznout od pivovaru, abychom prostě byli jednou zcela nezávislí. Protože v extrémním případě si dovedu představit, že odtamtud jednou přijdou a řeknou konec a my jsme bez chlazení. Ale to je o hodně penězích To je o dost penězích. My jsme dostali dotaci na opravu plochy, což je už opravdu věc nezbytná, když vám řeknu, že ty trubky v betonu jsou z roku 1974, tak si dovedete představit, v jakém asi budou stavu. Což mimo jiné je také důvod, že teď už jedeme s chlazením nonstop celý rok, ne jako dřív, že se dělala letní pauza. Protože pak celou plochu zaledovat byl hrozný problém. Ta rekonstrukce už se měla dělat, ale možná, že zdržení a posunutí na příští rok by se nám svým způsobem i hodilo kdyby se podařilo do té doby sehnat peníze i na to samostatné chlazení, bylo by ideální vše celé komplet udělat při jednom. A co takhle nějaký sponzor? To by bylo fajn, ale vím, že od pivovaru už nic čekat nemůžeme, ten nám s podporou skončil úplně a od obce zase víc chtít nemůžeme, než dávají. My rozhodně nechceme se dostat nějakým úvěrem do mínusu, musíme to držet na hraně, abychom stále měli na nutné výdaje, aby nám to tu všechno fungovalo jako dosud. Je to boj. Co v něm je teď nejaktuálnější? Určitě hotel. Aby se konečně zrekonstruoval, dal pěkně do kupy a pak aby přilákal dobrou klientelu. Jak už jsem říkal, věřím, že dotáhneme pronájem s tím novým člověkem, který má tu výhodu, že má vztah i ke sportu. Ti dosavadní, to byli jen hoteliéři, tenhle je navíc i sportovec. Takže věříme, že sem dokáže přitáhnout i nové turnaje, soustředění, takovéhle věci. Příslibem je už to, že sám má tři kluky, kteří hrajou hokej. Když vás tak poslouchám, mám z toho pocit, že tohle všechno řídit a opatrovat už by vyžadovalo člověka na plný úvazek. Ale vy to děláte jaksi bokem ke své hlavní profesi. Dá se to? To máte pravdu, že když to všechno sečtu, je to bezmála k pěti stovkám lidí, o které je potřeba se postarat. A tady musím přiznat, že jsme udělali před časem chybu, když jsme se z úsporných důvodů zbavili manažera, který to celé řídil, a nechali tu vlastně jen jeho bývalého podřízeného přes věci technické. Teď to máme na hrbu my z výboru a už to tak dál nejde. Opravdu musíme co nejdřív najít toho správného manažera, který bude odpovědný za komplet chod. Vidíte, to mi připomíná, že jsem se vás ještě nezeptal, jak jste se k tomu sportovnímu funkcionaření vůbec dostal vy sám? No jednoduše, jako asi každý tady. Před dvanácti lety, když jsem sem přivedl kluka na hokej, pak jsem trochu v oddíle přicmrndával ale v sedmnácti mi kluk řek: Hele tati, mě už ten hokej nebaví. A bylo, začali ho bavit jiný věci, ale já tu už zůstal. Postupně jsem se do bafuňaření zabředával furt víc a víc, přes předsedu HC až takhle. Ale jak říkám, když už jsem se na to dal, opravdu všechno chci udělat pro udržení sportu pro děti. Což dneska vůbec není sranda, když vezmete v potaz, že všeho všudy čtyři lidi jsou tady za to placení, ostatní to dělají, protože tu mají třeba sami děti, anebo tak nějak z historické setrvačnosti, že je to baví, že mají radost, když jsou výsledky. A jsou? Jsou. Jen musíme být kritičtí a brát to tak, že jsme malý klub, pro který je krajský přebor hranice, maximum. Třeba v hokeji jsme dvakrát hráli kvalifikaci o druhou národní ligu, ale tam nikdo nechce, protože na to nejsou peníze. To mluvím o dospělých, v juniorce a v dorostu hrajeme dokonce druhou nejvyšší soutěž, mladší a žáci jsou dobrý v krajských soutěžích. Ale i když jsou výsledky dobré a lidi to motivuje, nám ani tak o ty výsledky nejde, jako fakt ty děti u toho sportu udržet. Samozřejmě ty nejtalentovanější vám pak vyzobne Slavie, Sparta. A to platí jak pro hokej, tak pro fotbal. Tak to prostě je a bude. Jen pro představu pro laika kolik talentů se už ve Velkých Popovicích takto prosadilo ve špičkovém sportu? A kolik jste za ně dostali? Já vám to řeknu takhle To se stane jednou za pár let, že se tu objeví talent, o který je zájem o pár pater výš. Takže se s tím klubem, který o něj má zájem, dohodneme tak, že my jim ho samozřejmě pustíme, a oni nám za něj zase dají své dva tři borce, kteří spíš jsou na té naší úrovni. To už není o penězích, to funguje takhle. My nejsme velkoklub, který by si vychovával talenty a pak za ně chtěl výchovné. My jsme rádi, když se někdo odsud uplatní v nějakém velkém oddíle. Kdyby nic jiného, je pak příkladem a inspirací pro ty mladé kolem sebe. A o to přece jde, aby ty děti měly ke sportu chuť. Děkuji za rozhovor. 15

16 PLACENÁ INZERCE Ceny za otištění inzerátů Při opakování inzerce ve stejném znění v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou Nově otevřená Miniškolka Pastelka ráda pohlídá Vaše dítka Měsíční docházka Po Pá Cena: Kč Částečná docházka: cena dle dohody Kateřina Pešková Masarykova 118 Velké Popovice Tel.: DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích HLEDÁME BYDLENÍ Mladý pár hledá ke koupi stavební pozemek nebo dům k rekonstrukci v okolí Velkých Popovic. Tel.:

17 OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany ČISTOTA JE PŮL ZDRAVÍ! Zkuste od Saifrta malování. Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva zdarma Info: SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2, Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

18 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ

19 PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Stáří: týdnů. Cena: Kč/ks dle stáří. Prodej se uskuteční ve čtvrtek a 5. 6 v ve Velkých Popovicích u zimního stadionu. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek, cena dle poptávky Případné bližší informace PO PÁ 9 16 hodin na tel.: , , KOUPÍM starší pivní půllitry a třetinky Nabízíme pronájem bytových prostor 2+1 z pivovaru Velké Popovice i dalších staročeských pivovarů. Děkuji za nabídky. Tel.: (sběratel) v rodinném domku ve Velkých Popovicích s terasou a malou zahrádkou. Celková plocha bytových prostor 43 m 2. Kontakt (mobil): , NABÍDKA PRÁCE Průvodce/průvodkyně Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar Velké Popovice Charakteristika pozice: Průvodce provází v pivovaru Plzeňský Prazdroj na trase Velkopopovický Kozel. Máme zájem o dlouhodobou a pravidelnou spolupráci v závislosti na sezóně. Každodenní práce průvodce je řízena prostřednictvím recepce. Průvodce je nasazován do služeb dle svých jazykových dovedností a časových možností. Klíčová kritéria: Výborná znalost maďarského, ruského nebo anglického jazyka Komunikační a prezentační schopnosti Časovou flexibilitu / vysoké pracovní nasazení Reprezentativní vystupování Bezúhonnost Nabízíme: Zajímavou různorodou práci Možnost zdokonalovat se v cizích jazycích a komunikačních dovednostech Prostředí stability výborně postavené firmy na domácím trhu Dynamický a přátelský kolektiv Odborná školení Dohodu o provedení práce, Dohodu o pracovní činnosti Druh pracovní smlouvy: Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti Kontakt: Ing. Iveta Jedlanová Váš písemný zájem očekáváme do Mokrá pedikúra trochu jinak

20 ELEKTROSERVIS Jan Hledík DIGITÁLNÍ PŘÍJEM pozemní set-top boxy všechny české programy vč. 24 sport. satelitní všechny české programy + stovky zahraničních ANTÉNNÍ SYSTÉMY antény + anténní rozvody video zvonky kamerový systém na televizi OPRAVY televize video DVD, CD zvuková technika mikrovlnky Velké Popovice 224 u zdravotního střediska tel.: mobil: PALIVOVÉ DŘEVO TEPLO PRO VÁŠ DOMOV AKCE 740,- KČ / sprm Mobil: ,

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis č. 13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 30. 7. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Zápis č. 13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 30. 7. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 30. 7. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin Termín: středa 06.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Kamenici Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014:

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 16. 03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více