Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace 3/12/ /3/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace 3/12/2014 20/3/2015"

Transkript

1 Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace 3/12/ /3/2015

2 DATA DESIGN Definice, otevřenost, a srozumitelnost datové vizualizace Katalog výstavy, připravené sdružením CZECHDESIGN v Praze 3/12/ /3/ Verze, duben 2015

3 Summary Anotace DATA DESIGN: Definice, otevřenost, srozumitelnost 3/12/ /3/2015 Vizualizace a interpretace dat jsou fenoménem současné vizuální kultury. Slouží jako nástroj hledání odpovědí na složité i jednodušší otázky. Výstava zkoumala metody práce s daty, které se využívají v médiích a ve státní správě. Zároveň si klade za cíl zvýšit schopnosti kritického náhledu na vizualizaci dat a vytvořit povědomí o provázanosti oborů statistiky, médií a grafického designu. Výsledky výstavy a doprovodného programu shrnuje tato doprovodná publikace, doplněná o texty, odkazy na užitečné nástroje a metody. DATA DESIGN: Definition, openess, clarity 3/12/ /3/2015 Data visualization and interpretation are a phenomenon of contemporary visual culture. They serve as a tool for finding answers to both complex and simple questions. This exhibition examined the methodologies that are used in the media and in public administration. The spatial installation combines image, text, interactive elements which informthe viewer of the very creation and interpretation of data. The exhibition also offers a small library, filled with important texts and newspaper articles in which the theme of the exhibition was further revealed. What is data? What does it mean for society,media and designers? How to work with it? How to read graphs properly? And how can you lie through statistics? The exhibition aims to increase the capacity for critical insight into data visualizationand create awareness of the interconnectedness of the disciplines of statistics, media and graphic design. The project opened with a moderated discussion of experts, and was attended by journalists Petr Kočí and Jan Cibulka, graphic designer Richard Jaroš, data analyst Kamil Gregor, theorists Pavla Pauknerová and Tomáš Marek and curators of the exhibition Filip Dědic and Jana Mattas Horáčková. 3

4 4

5 1 Diskuse 29. října 2015 se uskutečnila moderované diskuse, které se zúčastnili datoví novináři Petr Kočí a Jan Cibulka, grafický designér Richard Jaroš, datový analytik Kamil Gregor, teoretici Pavla Pauknerová a Tomáš Marek, kurátor výstavy Filip Dědic a kurátorka Galerie CZECHDESIGN Jana Mattas Horáčková. Filip Dědic: Na úvod se zeptám: Co pro vás data znamenají a jak s nimi pracujete? Kamil Gregor: Já jsem si našel přesnou definici. Podle ní jsou data kousky informací, seřazené a uspořádané do hierarchické struktury. Většinou hledám odpověď na nějakou otázku. Někdy ale mám vnitřní potřebu pracovat s daty, protože to jde a protože chci znát výsledek. Například jaké další filmy bych měl vidět. To jsou dva hlavní motivy. 5

6 Petr Kočí: Myslím, že se jedná o obecnou past všech digitálních nástrojů. Jsou až příliš snadno dostupné a člověka svádí k tomu, aby si donekonečna hrál. A bez jasně zformulované otázky se snadno ztratí. Zdůraznil bych důležitost otázky, na kterou hledáme odpovědi. Jinak k obecné definici dat dělali jsme sérii školení pro běloruské a ukrajinské novináře a díky tlumočení jsem zjistil, že rusky se data řeknou dannye. Tedy něco, co bylo dáno. Slovo datum je z latiny a myslím, že ta původní formulace byla z římských úředních listin: datum dies, tedy dáno dne. Myslím, že je důležité ptát se: dáno kým, dáno proč a dáno jak. Data jsou sérií pozorování stejných veličin za stejných podmínek. Musíme k nim přistupovat hodně opatrně a kriticky. Hodně lidí si myslí, že data mohou být automaticky čistá pravda. To je podobně naivní jako myslet si, že fotografie je čistá pravda. Jedna věc se dá vyfotit mnoha různými způsoby a s vizualizací dat je to úplně stejné. Je potřeba vybrat si úhel pohledu a vědět, co vlastně výslednou vizualizací říct. Teprve postupem času jsme v naší práci dospěli k práci s daty jako postupnému procesu. Nejprve si data nakreslíme a snažíme se lépe pochopit jejich fungování. Potom je možné je přeskupit, nebo spojit s jinými daty. Nikdy to není zcela přímočaré. Proč by se měli lidé více zajímat o data? Richard Jaroš: Já to chápu jako důležitý nástroj pro budování občanské společnosti. Vizualizovaná data mohou vyprávět příběh a souvislosti ve zkratce a to nejen formou excelové tabulky nebo dvoustránkové reportáže v novinách. Gregor: Lidé by se měli určitě zajímat o datovou žurnalistiku. Málokdo si ale uvědomí, že data jsou všude. Stačí si dvakrát denně změřit teplotu a to už je datový soubor. Výpisy z bankovního účtu jsou také data. Jedná se o sledování vztahů a pravidelností, abychom se nerozhodovali na základě předsudků a mytologií. Jan Cibulka: Díky datům můžeme jako novináři popisovat vývoj určitého trendu a můžeme zobecnit naše pozorování. Nesnažíme se vydělovat datovou žurnalistiku. Noviny vždy vychází z případů pozorování například někdo vidí nakupování volebních hlasů. My jsme schopní se pomocí dat podívat, jestli to byl ojedinělý případ a zda to mohlo mít výrazný dopad na výsledek voleb. 6

7 Existuje konkrétní příklad toho, že vizuálně znázorněná data mohou něco změnit? Gregor: Častým příklad je John Snow, britský lékař v 19. století. Toho napadlo zakreslit případy cholery v Londýně do mapy. Pak na základě této mapy prohlásil, že zdrojem cholery jsou městské studny. To je případ, kdy sama vizualizace byla zdrojem nového poznání. Často používáme vizualizace jako důkaz již známého jevu, ale někdy i pouhé zobrazení může ukázat něco nového. Kočí: New York Times v roce 2008 přinesly mapu míst, kde se nejvíce pokutovalo za špatné parkování a zda pokuty zůstaly nezaplacené. Ukázalo se, že v okolí budovy Spojených národů je řada pokut, které zaplacené nejsou, protože diplomaté využívali svou imunitu. To představuje pro veřejnost poznání, na základě kterého je možné zatlačit na volené zástupce a na polici, například aby určitá skupina nezneužívala svých privilegií. Kočí: Ano, přesvědčování je důležitá funkce vizualizace. Ale zase: 7

8 na začátku byla otázka, nebo hypotéza, kterou chtěli novináři otestovat. Tomáš Marek: Asi neznám příklad nějakého přímého vlivu na skutečnost, protože vizualiazace většinou fungují zpětně, jako nástroje pro ověření. Edward Tufte ale zmiňuje příklad raketoplánu Challenger, kdy vizualizace měla negativní dopad. Dědic: Tufte popisuje na několika stranách špatnou prezentaci z PowerPointu, která mělo na havárii částečný dopad. V prezentaci bylo několikrát napsáno, že při startu došlo k signifikantnímu poškození. Nebyly tam ale uvedené možné následky poškození ani vizuálně, ani textem. Jaroš: Dalším silným příkladem může být změna klimatu, prezentovaná skrze různá data. Kočí: Ano, to je ten známý hokejkový graf s prudkým vzestupem. To nebylo tak úplně čisté, ale je to další z pohledů na data. Jaroš: Přesně tak. Víme, k jakým závěrům chceme dospět a co chceme sdělit, takže si výsledný graf podle potřeby natáhneme. S daty se dá vždy manipulovat a veřejnosti to nemusí být zcela jasné. Cibulka: Německá kauza Malte Spitz ukázala existenci směrnice, nařizující mobilním operátorům ukládat údaje o svých uživatelích. Novináři v deníku Zeit spolupracovali s jedním poslancem a ukázali časovou osu a mapu, doplněnou o jeho denní rozvrh. Dokázali velice přesně odvodit, co ten člověk dělal skrze lokace jeho mobilního telefonu. A všichni se zhrozili, kolik toho operátoři, a tím pádem i policie, o lidech vědí. Je možné rozdělit přístupy k vizualizaci a chápání dat? Marek: Tak s tímto je docela problém. Když se podíváme do současných výzkumů, tak se ukazuje, že nemusí nutně jít v první řadě o předání informace, ale o vyvolání emoce. Když dělá vizualizace novinář, umělec nebo statistik, tak jsou to různé cíle a tedy jiné přístupy. Kočí: Já v novinách vidím dva základní přístupy. Často vzpomínám na knížku Študáci a kantoři, popisující typologii kantorů a studentů: Ve druhohorách se hmota matematická oddělila od hmoty lingvistické a od té doby spolu nejsou schopny najít společnou řeč. V médiích je většinou právě ta hmota lingvistická a často se projevuje neznalost a nepochopení základních matematických principů. Málokdo si může 8

9 dovolit specialisty. Typickým projevem této neznalosti byla infografika na téma 15 let od rozdělení Československa kdyby zůstal zachován společný stát, jak by vypadala současná ekonomika? Například průměrnou mzdu spočítali součtem hodnoty v Česku a na Slovensku a vydělením dvěma... Pavla Pauknerová: Jakými prostředky je možné měnit praxi? Kočí: Pokud chápeme datovou vizualizaci jako nástroj hlubšího nebo lepšího poznání složitých skutečností, tak na to není prostor ani čas. Není to tak, že by v médiích pracovali nevzdělanci, ale jedná se o práci pod značným tlakem. Když vidím v novinách nebo na webu diagram nebo graf, čeho bych si měl všimnout a co by mě mělo nejvíce zajímat? Kočí: Zdroj dat a také metoda, jakou se k té vizualizaci došlo. Určitým nedosažitelným ideálem, ke kterému bychom rádi dospěli, je dát 9

10 vždy k dispozici zdrojová data a postup zpracování, krok za krokem Není mnoho čtenářů, kteří by nás kontrolovali, nicméně zvyšuje to důvěryhodnost, protože možnost kontroly existuje. Na druhou stranu, nejsme ani akademické pracoviště, ani umělci. Jsme fabrika na články. Je potřeba najít mezi těmi přístupy nějakou rovnováhu. Dá se manipulovat se statistikou? Kočí: Je to poměrně snadné, ale s největší pravděpodobností to schytáte na sociálních sítích nebo v komentářích. Marek: Je zváštní, že když třeba studentům vysvětlujeme, jak grafy fungují, tak jsou často hodně překvapení. Neví, že stačí ten graf roztáhnout a on najednou působí úplně jinak, přestože zdrojová data zůstávají stejná. Cibulka: Pokud se lže v médiích, tak je to většinou z nevědomosti, spěchem a snahou udržet tomu alespoň trochu senzační náboj. Další téma je tedy otevřenost dat, zejména tedy u státní správy. Co podle vás otevřená data mohou změnit? Kočí: Na otevřených datech je nejhorší, že jsou plné chyb, překlepů a chybějících hodnot. Například si stáhnete tabulku všech jmenovaných profesorů a zjistíte, že databázi plní různí lidé a bez přesných instrukcí. Školy mají nejednotně psané zkratky a je tak problém se strojovým zpracováním. Můj oblíbený překlep je, že v databázích často najdete místo jedničky písmeno L, protože to psali úředníci zvyklí psát na strojích, kde se jednička psala písmenem L. Pro počítač je to problém. Největší efekt otevírání dat je, že úřady jsou pod přísnější veřejnou kontrolou a databáze musí vést pořádně a bez chyb. Pokud máte nepořádek ve svém účetnictví, celý systém funguje špatně. Gregor: Mě nejvíc zajímá, že by se tím dal zmenšit objem rozkradených peněz. Stačilo by zveřejňovat informace nejen o financích ve státní správě, ale třeba kdo kdy zastával jaký úřad. Jde také o psychologický efekt: když se zveřejňuje proaktivně, nikdo nebude utrácet za něco nepatřičného. 10

11 Cibulka: Je nutno zmínit, že pokud na špatné možnosti zpracování státních dat narážíme my, jak mohou samy úřady provádět nějakou analytickou kontrolu vlastní činnosti? Už jenom fakt, že se data zveřejní, má podle mě šanci ponouknout úřady k analýzám, a to jejich chodu může jen prospět. Jaroš: Co by měl být ten ideální stav státní správy? Když si představím stát jako jednu velkou databázi, tak mi to hraničí s nepříjemným stavem: člověk se stává jen figurkou. Cibulka: Výbušnost situace je často způsobená informační disproporcí. Tedy že stát určitou informaci má a může ji využít a občan ji nemá, nečeká to a nemůže se bránit. Stát musí být pod maximální kontrolou. Hluboce zakořeněná myšlenka v naší ústavě je například transparentní veřejná správa. Nemůžeme ale často předjímat jednání soudů nebo úřadů a tak často máme nereálné požadavky. Nosná myšlenka transparentnosti je efektivita. 11

12 Pauknerová: Jaký stát by byl příkladem dobré praxe a jaké postupy jsou možné pro otevření datového prostředí u nás. Gregor: To je dobrá otázka, protože v různých zemích fungují různé dobré příklady: v Británii, v severských zemích, nebo Hong Kong a Taiwan. Cibulka: Praxe federální vlády v USA je docela zajímavá. Informace, která není označena jako tajná je automaticky chápána jako veřejná. Gregor: V řadě států existují i speciální instituce informačního komisaře, který má určité pravomoce a soudy mohou například nařídit zveřejnění. Diskusi vedl: Filip Dědic Petr Kočí Novinář, kterého uchvátily možnosti strojového zpracování a vizualizace dat. Snaží se tyto postupy uplatňovat v redakční praxi, společně s Janem Cibulkou a Janem Bočkem pro Český rozhlas. Jan Cibulka Datový novinář pro ČRo. Působil nejprve v marketingové agentuře, teď se věnuje datovým mapám a vymáhání informací. Tomáš Marek Student Kabinetu informačních studií a knihovnictví na MU v Brně. Věnoval se umělecké vizualizaci, nyní efektivitě vizualizace. Pavla Pauknerová Teoretička designu, v doktorandské práci na UMPRUM se věnuje vizualizaci dat. Kamil Gregor Datový analytik ze spolku Kohovolit.eu, připravuje Volební kalkulačku. Získává a vizualizuje data, která se týkají hlavně politiky. Richard Jaroš Student UMPRUM, ateliéru písma a typografie, zabýval se problematikou vizuální reprezentace dat v současných médiích. Filip Dědic Koordinátor výstavy Data/Design, zabývá se vztahem designu, techniky a současné kultury. 12

13 2 Výstava Instalace výstavy spojila hlavní teze z obsahu úvodní diskuse do prostorově pojednané instalace, pokrývající 3 hlavní témata: definici datové vizualizace (1. stěna), čitelnost a srozumitelnost dat (2. stěna) a otevřenost (3. stěna). Každé téma doplnily také vybrané publikace, které si mohli návštěvníci pročítat. 13

14 14

15 15

16 16

17 3 Výběr knih a publikací Co si přečíst o datech? Součástí výstavy byl také výběr českých i zahraničních publikací, zaměřených na jejich definici, otevřenost a srozumitelnost. Knih a zdrojů o datové vizualizaci je poměrně velké množství. Řada z nich je však pouze nashromážděním příkladů, často bez výkladu a bez zhodnocení jednotlivých prvků, nebo se jedná naopak o technické manuály, zaměřené na jednotlivé nástroje. Pro výstavu jsme vybrali tři skupiny knih: praktické, teoretické a inspirační. 17

18 1. Praktické The Wall Street Journal Guide to Information Graphics Dona M. Wong (2013) Příručka pro rychlé pochopení správných principů pro vizualizaci dat. Určeno především pro novináře, kteří nemají dostatek času, ale chtějí data zobrazit správně. Kniha je sepsána jako série praktických rad a ukazujesprávné i špatné příklady. Jaká by měla být informační grafika Jak vybrat vhodný způsob znázornění dat Jak vybrat vhodný piktogram Příručka datové žurnalistiky Jonathan Gray, Liliana Bounegru, Lucy Chambers (eds.) (2013) Datová žurnalistika, trend světových newsroomů, si do tuzemských redakcí teprve hledá cestu. Českou verzi The Data Journalism Handbook vydal Fond Otakara Motejla, aby se tento fenomén přiblížil českým novinářům i dalším zájemcům. Zdarma (PDF) Proč je datová žurnalistika důležitá Jak v základech pracovat s čísly Jak získávat data Jak otevírat data? Jakub Mráček a kolektiv (2014) Příručka je určena starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. Je rádcem začátečníka, ale současně dovede navést k cíli a inspirovat i odborníka na otevřená data. V srpnu 2014 ji vydal Fond Otakara Motejla. Zdarma (PDF) Co jsou otevřená data Proč data zveřejňovat Jak zveřejňovat kvalitní data 18

19 2. Teoretické Envisioning Information Edward Tufte (1990) The Visual Display of Quantitative Information Edward Tufte (1983) Klasické knihy historických příkladů a estetiky datové vizualizace. Stejně jako ostatní publikace tohoto autora obsahují velmi detailní analýzu nejlepších a nejhorších vizualizací napříč historií. Tufte se snaží ukázat, jak uniknout dvourozměrnosti papíru a jaké jsou možnosti pro hledání příběhů a nových souvislostí. Jeho knihy jsou také typické kvalitní sazbou a grafickou úpravou. Historické příklady datové vizualizace Souvislosti v zobrazování a estetice Jaké prvky použíává čitelná a nečitelná vizualizace 19

20 How To Lie With Statistics / Jak lhát skrze statistiky Darrel Huff (1954) Darrell Huff v knize ukazuje širokou paletu možných typů statistik, popisuje i tabulkové metody, techniky rozhovorů při výzkumu a samotný způsob prezentace čísel. Poukazuje na množství příkladů, kdy jsou tyto postupy použity ke zmatení, namísto k informování. Text doplňují kreslené anekdoty, které v textu slouží jako vizuální zkratky. Vyšlo česky v roce Celá kapitola o manipulování grafů a statistik Praktický návod pro čtenáře, čeho si u statistik všímat 3. Inspirace The Book of Comparsions The Diagram Group (1980) Kniha představuje soubor vizuálních srovnání z mnoha oblastí přírodních věd a oborů. V úvodu knihy se píše: Srovnávání měřítka dovoluje vidět na první pohled souvislosti, které se skrze psaný text nebo fotografii nedají snadno vstřebat. Šíře elektromagnetického spektra Srovnávání hmostnosti savců Vzdálenosti ve sluneční soustavě Visual Storytelling / Vizuální vyprávění R. Klanten, S. Ehmann, F. Schulze (eds.) (2011) Soubor projektů, využívajících grafického designu, infografik, ilustrace a fotografie k přenesení informace nejvíce elegantním a zajímavým způsobem. Kniha se zaměřuje na současné a velmi experimentální příklady. Rozhovor: Steve Duenes, vedoucí grafického oddělení v NY Times Pokus o převedení hudby do dvourozměrné grafiky Znázornění síly Wi-Fi signálu s pomocí světla a fotografické expozice 20

21 3 Přednášky Na doprovodných přednáškách představili Jan Boček a Michal Kubáň praktické i čistě výtvarné možnosti pojetí dat ( ), Richard Jaroš a Pavla Pauknerová ukázali koncept připravované publikace o vizualizaci dat a lidech, kteří se jí věnují v Česku ( ). Michal Kubáň o otevřených datech Co jsou otevřená data? Michal Kubáň, koordinátor této oblasti ve Fondu Otakara Motejla, představil otevřená data na příkladech výsledků soutěže Společně otevíráme data. Jedná se o volně dostupná data ze státní správy, které jsou zdarma a volně ke stažení. Mohou to být faktury, statistiky, ale i například jízdní řády. Všechny státní instituce mají množství dat a na nich mohou 21

22 vznikat nové služby pro veřejnost například zveřejněné jízdní řády. U velkých úřadů se díky systematické práci může značně ušetřit, například při zjištění dublováné činností. Největší zájem je u nás ale o informace ze zdravotnictví (úspěšnost operací, naplněnost regionálních nemocnic) a z dopravy (jízdní řády, statistiky). Snahou OSF je zpřístupňovat a získávat data, pracovat s úředníky, prověřovat chod státní správy a hledat spolu s institucemi a různým start-upy možnosti, jak data otevřít a zpřístupnit veřejnosti. A právě za účelem ukázat úředníkům a politikům možnosti otevřených dat, vznikla soutěž Společně otevíráme data. Podobnž projekt se konal také ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj Prahy: vývojářský maraton na téma geografických dat vznikla řada zajímavých možností využití (IPR nedávno zveřejnil kompletní data). Jaké aplikace vznikly v rámci druhého ročníku soutěže? Léková encyklopedie Moderní zdroj informací o léčivech pro lékaře a ostatní profesionály ve zdravotnictví. Je také vhodná pro poučené laiky, kteří chtějí získat informace o předepisovaných léčivech. Edesky Dokumenty, vyvěšené na elektronických úředních deskách měst a obcí přehledně a na jednom místě. Můžete se například dozvědět, že se plánuje uzavírka důležité komunikace, nebo probíhá stavební řízení na nový supermarket. Mapa kriminality Cílem aplikace je usnadnit orientaci v datech o trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR. Policejní statistiky převádíme do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů. mapakriminality.cz WC kompas Mapa veřejných toalet, která umožňuje uživatelům Internetu, počítačů a mobilních zařízení nalézt nejbližší dostupné WC na základě jejich geografické polohy. 22

23 4 Odkazy a nástroje Jaké zdroje sledovat, které nástroje používat a jaké další knihy, časopisy a blogy se týkají datové vizualizace a příbuzných oblastí? 1. Visual function Přehledný úvod do informační grafiky, zahrnující disciplíny grafického designu, tvorby map, navigace v architektuře a vizualizace dat. books.google.cz 2. Statistika a my Český statistický úřad vydává magazín, věnovaný statistice, číslům a lidem. 23

24 3. Příručka datové žurnalistiky Nemusíte být novinář tato příručka obsahuje obecné základy pro hledání souvoslostí v datech a popis základních postupů pro jejich využití. Stáhnout na webu OSF 4. Podpořte Otevřená data Fórum pro otevřená data je společný expertní program několika institucí, mezi hlavní cíle patří prosazení principu a standardů otevřených dat především v rámci fungování veřejné správy. 5. Uspořádejte Hackathon o datech Můžete ve spolupráci se zastupiteli uspořádat programovací maraton s veřejnými daty a ukázat možnosti jejich využití. Jak na to 6. Zažádejte si o veřejná data Nedostali jste veřejná data, na která máte nárok? Zažádejte si o ně podle zákona Edward Tufte Jedna z hlavních osobností oboru má na svém webu bohatý archiv úvah a diskusí například o tom, jak dělat lepší technické reporty bez použití nástroje Power Point. 8. Blog Flowingdata Nathan Yau je autor několika knih a mimo jiné tohoto blogu a archivu. Najdete zde také praktické návody (po přihlášení). flowingdata.comflowingdata.com 9. Nástroje pro on-line vizualizaci Výběr nástrojů pro vizualizaci dat na webu: výběr barev, otevřené knihovny pro mapy a vektorovou grafiku. selection.datavisualization.ch 10. D3.js Web jednoho z hlavních nástrojů pro on-line vizualizaci dat obsahuje řadu příkladů a rozsáhlou dokumentaci. d3js.org 11. Katalog datové vizualizace Potřebujete se rychle rozhodnout, jakou vizualizaci vybrat? 24

25 12. Český stručný úvod do otevřeného jazyka Processing Stáhnout na webu nakladatelství NAMU 13. Dear Data Sledujte roční korespondenční projekt, během kterého si dvě datové grafičky vyměňují kreslené infografiky Stamen Blog technologické firmy, zaměřené na vizualizace a mapy Praktický kurz datové žurnalistiky Záznam workshopu, který se konal v roce 2013 v Národní technické knihovně v Praze. Youtube video Jaké blogy a osobnosti sledovat? Nathan Yau: FlowingData flowingdata.com Stephen Few: Perceptual Edge perceptualedge.com/blog Alberto Cairo: The Functional Art thefunctionalart.com Robert Kosara: eagereyes eagereyes.org Kaiser Fung: Junk Charts junkcharts.typepad.com John Schwabish: PolicyViz policyviz.com Poděkování patří Tomáši Markovi za konzultace zdrojů, jeho blog také doporučujeme: blog.vizualizacedat.cz 25

26 Tiráž DATA DESIGN Definice, otevřenost, srozumitelnost 3/12/ /3/2015 Připravilo sdružení CZECHDESIGN.CZ Kurátor a koordinátor projektu Filip Dědic Spolupráce Petr Kočí, Jan Cibulka, Jan Boček, Richard Jaroš, Kamil Gregor, Pavla Pauknerová, Tomáš Marek Architektonické řešení Adam Šimeček Grafické řešení Filip Dědic Písma Vegan a Fontlab, Superiortype.com Fotografie Jakub Hrab, Anna Kazanova, Jana Vinšová Produkce Veronika Rukriegelová, Markéta Neťuková PR a média Kamila Matějková Poděkování Adam Piškula, Gabriela Hájková, Zuzana Ševčíková Za podporu projektu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu hl. měst Prahy, Městské části Prahy 1 a firmě Model Obaly Partneři výstavy Státní fond kultury, Český statistický úřad, Font Vydalo sdružení CZECHDESIGN, duben 2015

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Michal Kubáň Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Seminář Autorské právo & Open data 9.9. 2014 Praha Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní

Více

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století #opendatacz Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století Aneb Jak v Česku otevíráme data Michal Kubáň 7.11. 2015, Brno Konference Open Alt 2015 Fond Otakara Motejla

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu Téma aktivity: Předmět: Česká republika - hodnocení různých ukazatelů Doporučený věk studentů: 14-18 let Vazba na ŠVP: druhý ročník, seminář ze zeměpisu Cíle: Studenti samostatně hledají různá data o své

Více

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host.

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. EBSCO Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. Pod EBSCO spadají tyto databáze: Historical Abstracts with Full Text Central & Eastern

Více

Evaluátorův průvodce vizualizací dat

Evaluátorův průvodce vizualizací dat Evaluátorův průvodce vizualizací dat Petr Bouchal Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Principy Rozhodování Proč? Pohledy na věc Vizuální prvky Inspirace a zdroje Typy grafů Technologie

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Otevřená data veřejné správy

Otevřená data veřejné správy Hradec Králové, 7. - 8. 4. 2014 Otevřená data veřejné správy Dušan Chlapek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah 1. Co jsou otevřená data 2. Aktivity v oblasti otevřených

Více

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu v oblasti sociálního výzkumu Autoři Březen 2015 Autor Organizace Dušan Chlapek Vladimír Jakubal Tomáš Knap Jan Vrána Jan Kučera Jiří Makalouš Luboš Marek Petr Mazouch Martin Nečaský Tomáš Vahalík KOMIX

Více

Webová analytika v kostce. Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011

Webová analytika v kostce. Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011 Webová analytika v kostce Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011 Agenda 1. Webová analytika CO a PROČ 2. Typické úlohy pro různé typy webů 3. Nástroje a lidi 4. Výzvy webové analytiky snímek 2

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výzvy využívání otevřených dat v ČR

Výzvy využívání otevřených dat v ČR a cesty k jejich řešení Praha, 8. 11. 2013 Výzvy využívání otevřených dat v ČR Dušan Chlapek 1, Jan Kučera 1, Martin Nečaský 2, 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Matematicko-fyzikální

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více

Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít

Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít Řešení pro Competitive Intelligence Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít Tomáš Vejlupek President Tovek 6.11.2015, VŠE Praha TOVEK, spol. s r.o. Výsledek zpracování BIG DATA Jaké cesty k cíli mohu

Více

Karina Makarova. Oleksandra Sharnova. Anastasiya Romanyuta. Alexandra Plischenko. Jana Burchavskaya. Asel Doschanova

Karina Makarova. Oleksandra Sharnova. Anastasiya Romanyuta. Alexandra Plischenko. Jana Burchavskaya. Asel Doschanova Karina Makarova Oleksandra Sharnova Anastasiya Romanyuta Alexandra Plischenko Jana Burchavskaya Asel Doschanova Obsah: 1. Zadaní a cíl projektu 2. Harmonogram 3. Technická dokumentace projektu 4. Problémy,

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G Tomáš Gogár 21.3.2011 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Obsah Popis přístroje:...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR:

Deník SVOBODNÝ MONITOR: www.svobodnymonitor.cz Deník SVOBODNÝ MONITOR: ZÁKLADNÍ INFORMACE a PŘEDPLATNÉ 2015 Deník SVOBODNÝ MONITOR = Internetový deník (www.svobodnymonitor.cz) = Mobilní verze (smartphone) = Tabletová verze (tablet)

Více

Sanoma Online. přehled produktů září 2012

Sanoma Online. přehled produktů září 2012 Sanoma Online přehled produktů září 2012 kafe.cz Komunitní ženský web (kavárna), kam ženy chodí diskutovat, sdělovat své starosti a radosti. Cílová skupina: ženy 25-45 let Relaunch webu: září 2011» Kafe.cz

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU. Přednášející: Ondřej Douša

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU. Přednášející: Ondřej Douša VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Přednášející: Ondřej Douša OBSAH PŘEDNÁŠKY Informace Minulost vyhledávání Placené versus neplacené zdroje Běžné vyhledávání: Seznam / Google / Bing Pokročilé vyhledávání Kategorizované

Více

Praha na cestě k Open datům. Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Praha na cestě k Open datům. Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Praha na cestě k Open datům Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Otevřená data? 1. Transparentnost veřejné správy kvalitní informace kontrola rozhodování důvěra 2. Podpora přípravy investic

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz TZB-info Největší oborový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov v ČR a na Slovensku Vaše reklama za jedny peníze ve dvou zemích

Více

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 převzato z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Cesta ke správné mapě Náhlé osvícení Mapa Kartograf Cesta ke správné mapě Design

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

SmartArt - PowerPoint 2010

SmartArt - PowerPoint 2010 SmartArt - PowerPoint 2010 vlozeni power-point MS Office - ať pracuje za Vás Stránka č. 1 z 12 Přeskočit navigaci Přeskočit na novinky MS Office Hledat Jste zde: Úvodní stránka» power-point» vlozeni» smartart-powerpoint-2010

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu O masivním rozvoji oboru digitálního, u nás častěji označovaného jako internetového, marketingu už dnes asi není sporu. Předpokládá

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? zbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

WEBOVÉ PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA PRAHA. JENPROMUZE.CZ Jenproauta.cz JENPROZENY.CZ spy.cz

WEBOVÉ PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA PRAHA. JENPROMUZE.CZ Jenproauta.cz JENPROZENY.CZ spy.cz WEBOVÉ PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA PRAHA BAUER MEDIA PRAHA CELKOVÁ ČÍSLA Zdroj dat: NetMonitor - SPIR, říjen 2013, Facebook Počet reálných uživatelů: 900 000 /měsíc Návštěvnost: 4 318 000 /měsíc

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Seznam materiálů k Mediální výchově

Seznam materiálů k Mediální výchově Mediální výchova Rozumět médiím Pospíšil, J., Závodná, S.L. Mičienka, M., Jirák, J. Seznam materiálů k Mediální výchově Publikace které se zabývají problematikou Mediální výchovy Médiím nelze uniknout.

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

a praxe v České republice

a praxe v České republice Informační audit teorie a praxe v České republice Petr OčkoO ko Michaela Dombrovská Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Konference INFORUM 2006 Praha, 23. května 2006 Pojetí informačního

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop Nová webová prezentace rozšířená o e-shop.

Více

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE SELECTED MUSEUMS IN THE USA AND WHAT THEY OFFER TO THE HANDICAPPED SAN FRANCISCO CARMEL SANTA CRUZ NEW YORK CÍL

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10 Obsah 1 Obsah Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod............................... 2 Vstupy.............................. 3 Ceník............................... 6 Kontakt.............................. 7 Ukázky..............................

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

OpenData.cz. Jan Kučera. Otevřená data v České republice. Otevřené repositáře 2014 30.4.2014

OpenData.cz. Jan Kučera. Otevřená data v České republice. Otevřené repositáře 2014 30.4.2014 Otevřené repositáře 2014 OpenData.cz Otevřená data v České republice Jan Kučera Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah 1. Otevřená data 2. Propojitelná data 3. Aktivity

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy.

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. 3km Nejdelší molo světa Proč tu jsme? Mladí návrháři nemají prostředky na uspořádání své vlastní přehlídky. I když tvoří úžasné věci, nikdo je zatím nezná. My jim

Více

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků Cíl setkání debata nad významem sazebníku z pohledu jednotlivých bank představení rozdílných přístupů bank ke struktuře a zpracování sazebníků snaha o větší přehlednost a srozumitelnost bankovních sazebníků

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10 .. Číselné soustavy I Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Příprava prezentačních materiálů

Příprava prezentačních materiálů Příprava prezentačních materiálů návod pro autory Úvod Ce je tedy nutné připravit? Náhled práce Shrnující slajd Plakát Video Ústní prezentace Jak a kam vše odevzdat? Úvod Aby bylo možné prezentovat příspěvek

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

VŠE O SAXOTRADER 2.5.

VŠE O SAXOTRADER 2.5. 1. MENU: SOUBOR VŠE O SAXOTRADER 2.5. Obrázek 1: Soubor 1.1.1. Prostředí * Otevřít otevírá stávající soubory prostředí s příponou cs2 * Prázdné prostředí - otevře nové prostředí (Nový náhled) * Nový zeptá

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE Václav TALHOFER 1, Vít VOŽENÍLEK 2 Kartografická společnost České republiky 1 Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie, Brno

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Festivalova mobilnı aplikace

Festivalova mobilnı aplikace Festivalova mobilnı aplikace Základní funkce Festivalové informace Aktuality Program Mapa/plánek Aktualizace dat Internetový editor dat pro správce Festivalové informace Praktické informace pro návštěvníky

Více

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce:

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Reklamní pozice na www.internationalartgallery.org a www.poradanivystav.cz Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Průměrně každý návštěvník na stránkách stráví cca

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Cestovní náhrady 4 WEBDISPEČINK v chytrém telefonu 10

Obsah čísla Úvodník 3 Cestovní náhrady 4 WEBDISPEČINK v chytrém telefonu 10 1/2012 - LEDEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Cestovní náhrady 4 WEBDISPEČINK v chytrém telefonu 10 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 779 00 Olomouc Redakční email: hisoftware@hisoftware.cz

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více