Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace 3/12/ /3/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace 3/12/2014 20/3/2015"

Transkript

1 Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace 3/12/ /3/2015

2 DATA DESIGN Definice, otevřenost, a srozumitelnost datové vizualizace Katalog výstavy, připravené sdružením CZECHDESIGN v Praze 3/12/ /3/ Verze, duben 2015

3 Summary Anotace DATA DESIGN: Definice, otevřenost, srozumitelnost 3/12/ /3/2015 Vizualizace a interpretace dat jsou fenoménem současné vizuální kultury. Slouží jako nástroj hledání odpovědí na složité i jednodušší otázky. Výstava zkoumala metody práce s daty, které se využívají v médiích a ve státní správě. Zároveň si klade za cíl zvýšit schopnosti kritického náhledu na vizualizaci dat a vytvořit povědomí o provázanosti oborů statistiky, médií a grafického designu. Výsledky výstavy a doprovodného programu shrnuje tato doprovodná publikace, doplněná o texty, odkazy na užitečné nástroje a metody. DATA DESIGN: Definition, openess, clarity 3/12/ /3/2015 Data visualization and interpretation are a phenomenon of contemporary visual culture. They serve as a tool for finding answers to both complex and simple questions. This exhibition examined the methodologies that are used in the media and in public administration. The spatial installation combines image, text, interactive elements which informthe viewer of the very creation and interpretation of data. The exhibition also offers a small library, filled with important texts and newspaper articles in which the theme of the exhibition was further revealed. What is data? What does it mean for society,media and designers? How to work with it? How to read graphs properly? And how can you lie through statistics? The exhibition aims to increase the capacity for critical insight into data visualizationand create awareness of the interconnectedness of the disciplines of statistics, media and graphic design. The project opened with a moderated discussion of experts, and was attended by journalists Petr Kočí and Jan Cibulka, graphic designer Richard Jaroš, data analyst Kamil Gregor, theorists Pavla Pauknerová and Tomáš Marek and curators of the exhibition Filip Dědic and Jana Mattas Horáčková. 3

4 4

5 1 Diskuse 29. října 2015 se uskutečnila moderované diskuse, které se zúčastnili datoví novináři Petr Kočí a Jan Cibulka, grafický designér Richard Jaroš, datový analytik Kamil Gregor, teoretici Pavla Pauknerová a Tomáš Marek, kurátor výstavy Filip Dědic a kurátorka Galerie CZECHDESIGN Jana Mattas Horáčková. Filip Dědic: Na úvod se zeptám: Co pro vás data znamenají a jak s nimi pracujete? Kamil Gregor: Já jsem si našel přesnou definici. Podle ní jsou data kousky informací, seřazené a uspořádané do hierarchické struktury. Většinou hledám odpověď na nějakou otázku. Někdy ale mám vnitřní potřebu pracovat s daty, protože to jde a protože chci znát výsledek. Například jaké další filmy bych měl vidět. To jsou dva hlavní motivy. 5

6 Petr Kočí: Myslím, že se jedná o obecnou past všech digitálních nástrojů. Jsou až příliš snadno dostupné a člověka svádí k tomu, aby si donekonečna hrál. A bez jasně zformulované otázky se snadno ztratí. Zdůraznil bych důležitost otázky, na kterou hledáme odpovědi. Jinak k obecné definici dat dělali jsme sérii školení pro běloruské a ukrajinské novináře a díky tlumočení jsem zjistil, že rusky se data řeknou dannye. Tedy něco, co bylo dáno. Slovo datum je z latiny a myslím, že ta původní formulace byla z římských úředních listin: datum dies, tedy dáno dne. Myslím, že je důležité ptát se: dáno kým, dáno proč a dáno jak. Data jsou sérií pozorování stejných veličin za stejných podmínek. Musíme k nim přistupovat hodně opatrně a kriticky. Hodně lidí si myslí, že data mohou být automaticky čistá pravda. To je podobně naivní jako myslet si, že fotografie je čistá pravda. Jedna věc se dá vyfotit mnoha různými způsoby a s vizualizací dat je to úplně stejné. Je potřeba vybrat si úhel pohledu a vědět, co vlastně výslednou vizualizací říct. Teprve postupem času jsme v naší práci dospěli k práci s daty jako postupnému procesu. Nejprve si data nakreslíme a snažíme se lépe pochopit jejich fungování. Potom je možné je přeskupit, nebo spojit s jinými daty. Nikdy to není zcela přímočaré. Proč by se měli lidé více zajímat o data? Richard Jaroš: Já to chápu jako důležitý nástroj pro budování občanské společnosti. Vizualizovaná data mohou vyprávět příběh a souvislosti ve zkratce a to nejen formou excelové tabulky nebo dvoustránkové reportáže v novinách. Gregor: Lidé by se měli určitě zajímat o datovou žurnalistiku. Málokdo si ale uvědomí, že data jsou všude. Stačí si dvakrát denně změřit teplotu a to už je datový soubor. Výpisy z bankovního účtu jsou také data. Jedná se o sledování vztahů a pravidelností, abychom se nerozhodovali na základě předsudků a mytologií. Jan Cibulka: Díky datům můžeme jako novináři popisovat vývoj určitého trendu a můžeme zobecnit naše pozorování. Nesnažíme se vydělovat datovou žurnalistiku. Noviny vždy vychází z případů pozorování například někdo vidí nakupování volebních hlasů. My jsme schopní se pomocí dat podívat, jestli to byl ojedinělý případ a zda to mohlo mít výrazný dopad na výsledek voleb. 6

7 Existuje konkrétní příklad toho, že vizuálně znázorněná data mohou něco změnit? Gregor: Častým příklad je John Snow, britský lékař v 19. století. Toho napadlo zakreslit případy cholery v Londýně do mapy. Pak na základě této mapy prohlásil, že zdrojem cholery jsou městské studny. To je případ, kdy sama vizualizace byla zdrojem nového poznání. Často používáme vizualizace jako důkaz již známého jevu, ale někdy i pouhé zobrazení může ukázat něco nového. Kočí: New York Times v roce 2008 přinesly mapu míst, kde se nejvíce pokutovalo za špatné parkování a zda pokuty zůstaly nezaplacené. Ukázalo se, že v okolí budovy Spojených národů je řada pokut, které zaplacené nejsou, protože diplomaté využívali svou imunitu. To představuje pro veřejnost poznání, na základě kterého je možné zatlačit na volené zástupce a na polici, například aby určitá skupina nezneužívala svých privilegií. Kočí: Ano, přesvědčování je důležitá funkce vizualizace. Ale zase: 7

8 na začátku byla otázka, nebo hypotéza, kterou chtěli novináři otestovat. Tomáš Marek: Asi neznám příklad nějakého přímého vlivu na skutečnost, protože vizualiazace většinou fungují zpětně, jako nástroje pro ověření. Edward Tufte ale zmiňuje příklad raketoplánu Challenger, kdy vizualizace měla negativní dopad. Dědic: Tufte popisuje na několika stranách špatnou prezentaci z PowerPointu, která mělo na havárii částečný dopad. V prezentaci bylo několikrát napsáno, že při startu došlo k signifikantnímu poškození. Nebyly tam ale uvedené možné následky poškození ani vizuálně, ani textem. Jaroš: Dalším silným příkladem může být změna klimatu, prezentovaná skrze různá data. Kočí: Ano, to je ten známý hokejkový graf s prudkým vzestupem. To nebylo tak úplně čisté, ale je to další z pohledů na data. Jaroš: Přesně tak. Víme, k jakým závěrům chceme dospět a co chceme sdělit, takže si výsledný graf podle potřeby natáhneme. S daty se dá vždy manipulovat a veřejnosti to nemusí být zcela jasné. Cibulka: Německá kauza Malte Spitz ukázala existenci směrnice, nařizující mobilním operátorům ukládat údaje o svých uživatelích. Novináři v deníku Zeit spolupracovali s jedním poslancem a ukázali časovou osu a mapu, doplněnou o jeho denní rozvrh. Dokázali velice přesně odvodit, co ten člověk dělal skrze lokace jeho mobilního telefonu. A všichni se zhrozili, kolik toho operátoři, a tím pádem i policie, o lidech vědí. Je možné rozdělit přístupy k vizualizaci a chápání dat? Marek: Tak s tímto je docela problém. Když se podíváme do současných výzkumů, tak se ukazuje, že nemusí nutně jít v první řadě o předání informace, ale o vyvolání emoce. Když dělá vizualizace novinář, umělec nebo statistik, tak jsou to různé cíle a tedy jiné přístupy. Kočí: Já v novinách vidím dva základní přístupy. Často vzpomínám na knížku Študáci a kantoři, popisující typologii kantorů a studentů: Ve druhohorách se hmota matematická oddělila od hmoty lingvistické a od té doby spolu nejsou schopny najít společnou řeč. V médiích je většinou právě ta hmota lingvistická a často se projevuje neznalost a nepochopení základních matematických principů. Málokdo si může 8

9 dovolit specialisty. Typickým projevem této neznalosti byla infografika na téma 15 let od rozdělení Československa kdyby zůstal zachován společný stát, jak by vypadala současná ekonomika? Například průměrnou mzdu spočítali součtem hodnoty v Česku a na Slovensku a vydělením dvěma... Pavla Pauknerová: Jakými prostředky je možné měnit praxi? Kočí: Pokud chápeme datovou vizualizaci jako nástroj hlubšího nebo lepšího poznání složitých skutečností, tak na to není prostor ani čas. Není to tak, že by v médiích pracovali nevzdělanci, ale jedná se o práci pod značným tlakem. Když vidím v novinách nebo na webu diagram nebo graf, čeho bych si měl všimnout a co by mě mělo nejvíce zajímat? Kočí: Zdroj dat a také metoda, jakou se k té vizualizaci došlo. Určitým nedosažitelným ideálem, ke kterému bychom rádi dospěli, je dát 9

10 vždy k dispozici zdrojová data a postup zpracování, krok za krokem Není mnoho čtenářů, kteří by nás kontrolovali, nicméně zvyšuje to důvěryhodnost, protože možnost kontroly existuje. Na druhou stranu, nejsme ani akademické pracoviště, ani umělci. Jsme fabrika na články. Je potřeba najít mezi těmi přístupy nějakou rovnováhu. Dá se manipulovat se statistikou? Kočí: Je to poměrně snadné, ale s největší pravděpodobností to schytáte na sociálních sítích nebo v komentářích. Marek: Je zváštní, že když třeba studentům vysvětlujeme, jak grafy fungují, tak jsou často hodně překvapení. Neví, že stačí ten graf roztáhnout a on najednou působí úplně jinak, přestože zdrojová data zůstávají stejná. Cibulka: Pokud se lže v médiích, tak je to většinou z nevědomosti, spěchem a snahou udržet tomu alespoň trochu senzační náboj. Další téma je tedy otevřenost dat, zejména tedy u státní správy. Co podle vás otevřená data mohou změnit? Kočí: Na otevřených datech je nejhorší, že jsou plné chyb, překlepů a chybějících hodnot. Například si stáhnete tabulku všech jmenovaných profesorů a zjistíte, že databázi plní různí lidé a bez přesných instrukcí. Školy mají nejednotně psané zkratky a je tak problém se strojovým zpracováním. Můj oblíbený překlep je, že v databázích často najdete místo jedničky písmeno L, protože to psali úředníci zvyklí psát na strojích, kde se jednička psala písmenem L. Pro počítač je to problém. Největší efekt otevírání dat je, že úřady jsou pod přísnější veřejnou kontrolou a databáze musí vést pořádně a bez chyb. Pokud máte nepořádek ve svém účetnictví, celý systém funguje špatně. Gregor: Mě nejvíc zajímá, že by se tím dal zmenšit objem rozkradených peněz. Stačilo by zveřejňovat informace nejen o financích ve státní správě, ale třeba kdo kdy zastával jaký úřad. Jde také o psychologický efekt: když se zveřejňuje proaktivně, nikdo nebude utrácet za něco nepatřičného. 10

11 Cibulka: Je nutno zmínit, že pokud na špatné možnosti zpracování státních dat narážíme my, jak mohou samy úřady provádět nějakou analytickou kontrolu vlastní činnosti? Už jenom fakt, že se data zveřejní, má podle mě šanci ponouknout úřady k analýzám, a to jejich chodu může jen prospět. Jaroš: Co by měl být ten ideální stav státní správy? Když si představím stát jako jednu velkou databázi, tak mi to hraničí s nepříjemným stavem: člověk se stává jen figurkou. Cibulka: Výbušnost situace je často způsobená informační disproporcí. Tedy že stát určitou informaci má a může ji využít a občan ji nemá, nečeká to a nemůže se bránit. Stát musí být pod maximální kontrolou. Hluboce zakořeněná myšlenka v naší ústavě je například transparentní veřejná správa. Nemůžeme ale často předjímat jednání soudů nebo úřadů a tak často máme nereálné požadavky. Nosná myšlenka transparentnosti je efektivita. 11

12 Pauknerová: Jaký stát by byl příkladem dobré praxe a jaké postupy jsou možné pro otevření datového prostředí u nás. Gregor: To je dobrá otázka, protože v různých zemích fungují různé dobré příklady: v Británii, v severských zemích, nebo Hong Kong a Taiwan. Cibulka: Praxe federální vlády v USA je docela zajímavá. Informace, která není označena jako tajná je automaticky chápána jako veřejná. Gregor: V řadě států existují i speciální instituce informačního komisaře, který má určité pravomoce a soudy mohou například nařídit zveřejnění. Diskusi vedl: Filip Dědic Petr Kočí Novinář, kterého uchvátily možnosti strojového zpracování a vizualizace dat. Snaží se tyto postupy uplatňovat v redakční praxi, společně s Janem Cibulkou a Janem Bočkem pro Český rozhlas. Jan Cibulka Datový novinář pro ČRo. Působil nejprve v marketingové agentuře, teď se věnuje datovým mapám a vymáhání informací. Tomáš Marek Student Kabinetu informačních studií a knihovnictví na MU v Brně. Věnoval se umělecké vizualizaci, nyní efektivitě vizualizace. Pavla Pauknerová Teoretička designu, v doktorandské práci na UMPRUM se věnuje vizualizaci dat. Kamil Gregor Datový analytik ze spolku Kohovolit.eu, připravuje Volební kalkulačku. Získává a vizualizuje data, která se týkají hlavně politiky. Richard Jaroš Student UMPRUM, ateliéru písma a typografie, zabýval se problematikou vizuální reprezentace dat v současných médiích. Filip Dědic Koordinátor výstavy Data/Design, zabývá se vztahem designu, techniky a současné kultury. 12

13 2 Výstava Instalace výstavy spojila hlavní teze z obsahu úvodní diskuse do prostorově pojednané instalace, pokrývající 3 hlavní témata: definici datové vizualizace (1. stěna), čitelnost a srozumitelnost dat (2. stěna) a otevřenost (3. stěna). Každé téma doplnily také vybrané publikace, které si mohli návštěvníci pročítat. 13

14 14

15 15

16 16

17 3 Výběr knih a publikací Co si přečíst o datech? Součástí výstavy byl také výběr českých i zahraničních publikací, zaměřených na jejich definici, otevřenost a srozumitelnost. Knih a zdrojů o datové vizualizaci je poměrně velké množství. Řada z nich je však pouze nashromážděním příkladů, často bez výkladu a bez zhodnocení jednotlivých prvků, nebo se jedná naopak o technické manuály, zaměřené na jednotlivé nástroje. Pro výstavu jsme vybrali tři skupiny knih: praktické, teoretické a inspirační. 17

18 1. Praktické The Wall Street Journal Guide to Information Graphics Dona M. Wong (2013) Příručka pro rychlé pochopení správných principů pro vizualizaci dat. Určeno především pro novináře, kteří nemají dostatek času, ale chtějí data zobrazit správně. Kniha je sepsána jako série praktických rad a ukazujesprávné i špatné příklady. Jaká by měla být informační grafika Jak vybrat vhodný způsob znázornění dat Jak vybrat vhodný piktogram Příručka datové žurnalistiky Jonathan Gray, Liliana Bounegru, Lucy Chambers (eds.) (2013) Datová žurnalistika, trend světových newsroomů, si do tuzemských redakcí teprve hledá cestu. Českou verzi The Data Journalism Handbook vydal Fond Otakara Motejla, aby se tento fenomén přiblížil českým novinářům i dalším zájemcům. Zdarma (PDF) Proč je datová žurnalistika důležitá Jak v základech pracovat s čísly Jak získávat data Jak otevírat data? Jakub Mráček a kolektiv (2014) Příručka je určena starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. Je rádcem začátečníka, ale současně dovede navést k cíli a inspirovat i odborníka na otevřená data. V srpnu 2014 ji vydal Fond Otakara Motejla. Zdarma (PDF) Co jsou otevřená data Proč data zveřejňovat Jak zveřejňovat kvalitní data 18

19 2. Teoretické Envisioning Information Edward Tufte (1990) The Visual Display of Quantitative Information Edward Tufte (1983) Klasické knihy historických příkladů a estetiky datové vizualizace. Stejně jako ostatní publikace tohoto autora obsahují velmi detailní analýzu nejlepších a nejhorších vizualizací napříč historií. Tufte se snaží ukázat, jak uniknout dvourozměrnosti papíru a jaké jsou možnosti pro hledání příběhů a nových souvislostí. Jeho knihy jsou také typické kvalitní sazbou a grafickou úpravou. Historické příklady datové vizualizace Souvislosti v zobrazování a estetice Jaké prvky použíává čitelná a nečitelná vizualizace 19

20 How To Lie With Statistics / Jak lhát skrze statistiky Darrel Huff (1954) Darrell Huff v knize ukazuje širokou paletu možných typů statistik, popisuje i tabulkové metody, techniky rozhovorů při výzkumu a samotný způsob prezentace čísel. Poukazuje na množství příkladů, kdy jsou tyto postupy použity ke zmatení, namísto k informování. Text doplňují kreslené anekdoty, které v textu slouží jako vizuální zkratky. Vyšlo česky v roce Celá kapitola o manipulování grafů a statistik Praktický návod pro čtenáře, čeho si u statistik všímat 3. Inspirace The Book of Comparsions The Diagram Group (1980) Kniha představuje soubor vizuálních srovnání z mnoha oblastí přírodních věd a oborů. V úvodu knihy se píše: Srovnávání měřítka dovoluje vidět na první pohled souvislosti, které se skrze psaný text nebo fotografii nedají snadno vstřebat. Šíře elektromagnetického spektra Srovnávání hmostnosti savců Vzdálenosti ve sluneční soustavě Visual Storytelling / Vizuální vyprávění R. Klanten, S. Ehmann, F. Schulze (eds.) (2011) Soubor projektů, využívajících grafického designu, infografik, ilustrace a fotografie k přenesení informace nejvíce elegantním a zajímavým způsobem. Kniha se zaměřuje na současné a velmi experimentální příklady. Rozhovor: Steve Duenes, vedoucí grafického oddělení v NY Times Pokus o převedení hudby do dvourozměrné grafiky Znázornění síly Wi-Fi signálu s pomocí světla a fotografické expozice 20

21 3 Přednášky Na doprovodných přednáškách představili Jan Boček a Michal Kubáň praktické i čistě výtvarné možnosti pojetí dat ( ), Richard Jaroš a Pavla Pauknerová ukázali koncept připravované publikace o vizualizaci dat a lidech, kteří se jí věnují v Česku ( ). Michal Kubáň o otevřených datech Co jsou otevřená data? Michal Kubáň, koordinátor této oblasti ve Fondu Otakara Motejla, představil otevřená data na příkladech výsledků soutěže Společně otevíráme data. Jedná se o volně dostupná data ze státní správy, které jsou zdarma a volně ke stažení. Mohou to být faktury, statistiky, ale i například jízdní řády. Všechny státní instituce mají množství dat a na nich mohou 21

22 vznikat nové služby pro veřejnost například zveřejněné jízdní řády. U velkých úřadů se díky systematické práci může značně ušetřit, například při zjištění dublováné činností. Největší zájem je u nás ale o informace ze zdravotnictví (úspěšnost operací, naplněnost regionálních nemocnic) a z dopravy (jízdní řády, statistiky). Snahou OSF je zpřístupňovat a získávat data, pracovat s úředníky, prověřovat chod státní správy a hledat spolu s institucemi a různým start-upy možnosti, jak data otevřít a zpřístupnit veřejnosti. A právě za účelem ukázat úředníkům a politikům možnosti otevřených dat, vznikla soutěž Společně otevíráme data. Podobnž projekt se konal také ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj Prahy: vývojářský maraton na téma geografických dat vznikla řada zajímavých možností využití (IPR nedávno zveřejnil kompletní data). Jaké aplikace vznikly v rámci druhého ročníku soutěže? Léková encyklopedie Moderní zdroj informací o léčivech pro lékaře a ostatní profesionály ve zdravotnictví. Je také vhodná pro poučené laiky, kteří chtějí získat informace o předepisovaných léčivech. Edesky Dokumenty, vyvěšené na elektronických úředních deskách měst a obcí přehledně a na jednom místě. Můžete se například dozvědět, že se plánuje uzavírka důležité komunikace, nebo probíhá stavební řízení na nový supermarket. Mapa kriminality Cílem aplikace je usnadnit orientaci v datech o trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR. Policejní statistiky převádíme do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů. mapakriminality.cz WC kompas Mapa veřejných toalet, která umožňuje uživatelům Internetu, počítačů a mobilních zařízení nalézt nejbližší dostupné WC na základě jejich geografické polohy. 22

23 4 Odkazy a nástroje Jaké zdroje sledovat, které nástroje používat a jaké další knihy, časopisy a blogy se týkají datové vizualizace a příbuzných oblastí? 1. Visual function Přehledný úvod do informační grafiky, zahrnující disciplíny grafického designu, tvorby map, navigace v architektuře a vizualizace dat. books.google.cz 2. Statistika a my Český statistický úřad vydává magazín, věnovaný statistice, číslům a lidem. 23

24 3. Příručka datové žurnalistiky Nemusíte být novinář tato příručka obsahuje obecné základy pro hledání souvoslostí v datech a popis základních postupů pro jejich využití. Stáhnout na webu OSF 4. Podpořte Otevřená data Fórum pro otevřená data je společný expertní program několika institucí, mezi hlavní cíle patří prosazení principu a standardů otevřených dat především v rámci fungování veřejné správy. 5. Uspořádejte Hackathon o datech Můžete ve spolupráci se zastupiteli uspořádat programovací maraton s veřejnými daty a ukázat možnosti jejich využití. Jak na to 6. Zažádejte si o veřejná data Nedostali jste veřejná data, na která máte nárok? Zažádejte si o ně podle zákona Edward Tufte Jedna z hlavních osobností oboru má na svém webu bohatý archiv úvah a diskusí například o tom, jak dělat lepší technické reporty bez použití nástroje Power Point. 8. Blog Flowingdata Nathan Yau je autor několika knih a mimo jiné tohoto blogu a archivu. Najdete zde také praktické návody (po přihlášení). flowingdata.comflowingdata.com 9. Nástroje pro on-line vizualizaci Výběr nástrojů pro vizualizaci dat na webu: výběr barev, otevřené knihovny pro mapy a vektorovou grafiku. selection.datavisualization.ch 10. D3.js Web jednoho z hlavních nástrojů pro on-line vizualizaci dat obsahuje řadu příkladů a rozsáhlou dokumentaci. d3js.org 11. Katalog datové vizualizace Potřebujete se rychle rozhodnout, jakou vizualizaci vybrat? 24

25 12. Český stručný úvod do otevřeného jazyka Processing Stáhnout na webu nakladatelství NAMU 13. Dear Data Sledujte roční korespondenční projekt, během kterého si dvě datové grafičky vyměňují kreslené infografiky Stamen Blog technologické firmy, zaměřené na vizualizace a mapy Praktický kurz datové žurnalistiky Záznam workshopu, který se konal v roce 2013 v Národní technické knihovně v Praze. Youtube video Jaké blogy a osobnosti sledovat? Nathan Yau: FlowingData flowingdata.com Stephen Few: Perceptual Edge perceptualedge.com/blog Alberto Cairo: The Functional Art thefunctionalart.com Robert Kosara: eagereyes eagereyes.org Kaiser Fung: Junk Charts junkcharts.typepad.com John Schwabish: PolicyViz policyviz.com Poděkování patří Tomáši Markovi za konzultace zdrojů, jeho blog také doporučujeme: blog.vizualizacedat.cz 25

26 Tiráž DATA DESIGN Definice, otevřenost, srozumitelnost 3/12/ /3/2015 Připravilo sdružení CZECHDESIGN.CZ Kurátor a koordinátor projektu Filip Dědic Spolupráce Petr Kočí, Jan Cibulka, Jan Boček, Richard Jaroš, Kamil Gregor, Pavla Pauknerová, Tomáš Marek Architektonické řešení Adam Šimeček Grafické řešení Filip Dědic Písma Vegan a Fontlab, Superiortype.com Fotografie Jakub Hrab, Anna Kazanova, Jana Vinšová Produkce Veronika Rukriegelová, Markéta Neťuková PR a média Kamila Matějková Poděkování Adam Piškula, Gabriela Hájková, Zuzana Ševčíková Za podporu projektu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu hl. měst Prahy, Městské části Prahy 1 a firmě Model Obaly Partneři výstavy Státní fond kultury, Český statistický úřad, Font Vydalo sdružení CZECHDESIGN, duben 2015

fond otakara motejla potenciální čtenáři: novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři

fond otakara motejla potenciální čtenáři: novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři fond otakara motejla potenciální čtenáři: 60 % 25 % 10 % 5 % novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři 1 obsah apple apple 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. apple apple

Více

fond otakara motejla potenciální čtenáři: novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři

fond otakara motejla potenciální čtenáři: novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři fond otakara motejla potenciální čtenáři: 60 % 25 % 10 % 5 % novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři 1 obsah apple apple 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. apple apple

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

Ústav českého jazyka a literatury

Ústav českého jazyka a literatury Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Kabinet informačních studií a knihovnictví Bakalářská diplomová práce 2011 Petra Rybová Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 5 ROČNÍK 8 ŘÍJEN 2010 HLAVNÍ TÉMA MÉDIA VÍTĚZ MEZI ZELENÝMI KOMIKSY PRÁVO VĚDĚT SOUKROMÝ ŽIVOT MEDVĚDŮ ETICKÁ VÝCHOVA NOVÁ MÉDIA V NÁRODNÍM PARKU OBKLOPIT SE PŘÍRODOU JE

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Lidé, informace, technologie

Lidé, informace, technologie Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Vydalo nakladatelství

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Zpravodaj BK 1. Zpravodaj 01. Přejete-li si odebírat Zpravodaj BK, o.s., přihlašte se o něj na: info@brnokulturni.cz. www.brnokulturni.

Zpravodaj BK 1. Zpravodaj 01. Přejete-li si odebírat Zpravodaj BK, o.s., přihlašte se o něj na: info@brnokulturni.cz. www.brnokulturni. Zpravodaj BK 1 Zpravodaj 01 Přejete-li si odebírat Zpravodaj BK, o.s., přihlašte se o něj na: info@brnokulturni.cz Zpravodaj BK 2 Editorial Jiří Honzírek Koordinátor projektu World Café Vážené dámy, vážení

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby informační bulletin 1 /2013 Milí čtenáři našeho Bulletinu, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu Úřadu pro ochranu osobních údajů v roce 2013, kterým se tentokrát obracíme především

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

3 topic. 3 Muzejní prožitek, vstřícné prostředí a pracovníci v první linii* Ivana Kocichová, Petra Belaňová

3 topic. 3 Muzejní prožitek, vstřícné prostředí a pracovníci v první linii* Ivana Kocichová, Petra Belaňová Obsah Contents 2 Editorial 3 téma 3 Muzejní prožitek, vstřícné prostředí a pracovníci v první linii* Ivana Kocichová, Petra Belaňová 11 Muzejní komunikace online: Projekt webových stránek Hrdličkova muzea

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 VANDA GŘEŠÁKOVÁ Masarykova univerzita v Brně

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Nela Křivánková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Použití XML v profesionálních publikačních aplikacích. Bakalářská práce

Použití XML v profesionálních publikačních aplikacích. Bakalářská práce Použití XML v profesionálních publikačních aplikacích Bakalářská práce Použití XML v profesionálních publikačních aplikacích Vypracoval: Adam Perutka Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky

Více

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje Ivana Jozeková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh řešení webové prezentace, konkrétně webové prezentace

Více