Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace 3/12/ /3/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace 3/12/2014 20/3/2015"

Transkript

1 Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace 3/12/ /3/2015

2 DATA DESIGN Definice, otevřenost, a srozumitelnost datové vizualizace Katalog výstavy, připravené sdružením CZECHDESIGN v Praze 3/12/ /3/ Verze, duben 2015

3 Summary Anotace DATA DESIGN: Definice, otevřenost, srozumitelnost 3/12/ /3/2015 Vizualizace a interpretace dat jsou fenoménem současné vizuální kultury. Slouží jako nástroj hledání odpovědí na složité i jednodušší otázky. Výstava zkoumala metody práce s daty, které se využívají v médiích a ve státní správě. Zároveň si klade za cíl zvýšit schopnosti kritického náhledu na vizualizaci dat a vytvořit povědomí o provázanosti oborů statistiky, médií a grafického designu. Výsledky výstavy a doprovodného programu shrnuje tato doprovodná publikace, doplněná o texty, odkazy na užitečné nástroje a metody. DATA DESIGN: Definition, openess, clarity 3/12/ /3/2015 Data visualization and interpretation are a phenomenon of contemporary visual culture. They serve as a tool for finding answers to both complex and simple questions. This exhibition examined the methodologies that are used in the media and in public administration. The spatial installation combines image, text, interactive elements which informthe viewer of the very creation and interpretation of data. The exhibition also offers a small library, filled with important texts and newspaper articles in which the theme of the exhibition was further revealed. What is data? What does it mean for society,media and designers? How to work with it? How to read graphs properly? And how can you lie through statistics? The exhibition aims to increase the capacity for critical insight into data visualizationand create awareness of the interconnectedness of the disciplines of statistics, media and graphic design. The project opened with a moderated discussion of experts, and was attended by journalists Petr Kočí and Jan Cibulka, graphic designer Richard Jaroš, data analyst Kamil Gregor, theorists Pavla Pauknerová and Tomáš Marek and curators of the exhibition Filip Dědic and Jana Mattas Horáčková. 3

4 4

5 1 Diskuse 29. října 2015 se uskutečnila moderované diskuse, které se zúčastnili datoví novináři Petr Kočí a Jan Cibulka, grafický designér Richard Jaroš, datový analytik Kamil Gregor, teoretici Pavla Pauknerová a Tomáš Marek, kurátor výstavy Filip Dědic a kurátorka Galerie CZECHDESIGN Jana Mattas Horáčková. Filip Dědic: Na úvod se zeptám: Co pro vás data znamenají a jak s nimi pracujete? Kamil Gregor: Já jsem si našel přesnou definici. Podle ní jsou data kousky informací, seřazené a uspořádané do hierarchické struktury. Většinou hledám odpověď na nějakou otázku. Někdy ale mám vnitřní potřebu pracovat s daty, protože to jde a protože chci znát výsledek. Například jaké další filmy bych měl vidět. To jsou dva hlavní motivy. 5

6 Petr Kočí: Myslím, že se jedná o obecnou past všech digitálních nástrojů. Jsou až příliš snadno dostupné a člověka svádí k tomu, aby si donekonečna hrál. A bez jasně zformulované otázky se snadno ztratí. Zdůraznil bych důležitost otázky, na kterou hledáme odpovědi. Jinak k obecné definici dat dělali jsme sérii školení pro běloruské a ukrajinské novináře a díky tlumočení jsem zjistil, že rusky se data řeknou dannye. Tedy něco, co bylo dáno. Slovo datum je z latiny a myslím, že ta původní formulace byla z římských úředních listin: datum dies, tedy dáno dne. Myslím, že je důležité ptát se: dáno kým, dáno proč a dáno jak. Data jsou sérií pozorování stejných veličin za stejných podmínek. Musíme k nim přistupovat hodně opatrně a kriticky. Hodně lidí si myslí, že data mohou být automaticky čistá pravda. To je podobně naivní jako myslet si, že fotografie je čistá pravda. Jedna věc se dá vyfotit mnoha různými způsoby a s vizualizací dat je to úplně stejné. Je potřeba vybrat si úhel pohledu a vědět, co vlastně výslednou vizualizací říct. Teprve postupem času jsme v naší práci dospěli k práci s daty jako postupnému procesu. Nejprve si data nakreslíme a snažíme se lépe pochopit jejich fungování. Potom je možné je přeskupit, nebo spojit s jinými daty. Nikdy to není zcela přímočaré. Proč by se měli lidé více zajímat o data? Richard Jaroš: Já to chápu jako důležitý nástroj pro budování občanské společnosti. Vizualizovaná data mohou vyprávět příběh a souvislosti ve zkratce a to nejen formou excelové tabulky nebo dvoustránkové reportáže v novinách. Gregor: Lidé by se měli určitě zajímat o datovou žurnalistiku. Málokdo si ale uvědomí, že data jsou všude. Stačí si dvakrát denně změřit teplotu a to už je datový soubor. Výpisy z bankovního účtu jsou také data. Jedná se o sledování vztahů a pravidelností, abychom se nerozhodovali na základě předsudků a mytologií. Jan Cibulka: Díky datům můžeme jako novináři popisovat vývoj určitého trendu a můžeme zobecnit naše pozorování. Nesnažíme se vydělovat datovou žurnalistiku. Noviny vždy vychází z případů pozorování například někdo vidí nakupování volebních hlasů. My jsme schopní se pomocí dat podívat, jestli to byl ojedinělý případ a zda to mohlo mít výrazný dopad na výsledek voleb. 6

7 Existuje konkrétní příklad toho, že vizuálně znázorněná data mohou něco změnit? Gregor: Častým příklad je John Snow, britský lékař v 19. století. Toho napadlo zakreslit případy cholery v Londýně do mapy. Pak na základě této mapy prohlásil, že zdrojem cholery jsou městské studny. To je případ, kdy sama vizualizace byla zdrojem nového poznání. Často používáme vizualizace jako důkaz již známého jevu, ale někdy i pouhé zobrazení může ukázat něco nového. Kočí: New York Times v roce 2008 přinesly mapu míst, kde se nejvíce pokutovalo za špatné parkování a zda pokuty zůstaly nezaplacené. Ukázalo se, že v okolí budovy Spojených národů je řada pokut, které zaplacené nejsou, protože diplomaté využívali svou imunitu. To představuje pro veřejnost poznání, na základě kterého je možné zatlačit na volené zástupce a na polici, například aby určitá skupina nezneužívala svých privilegií. Kočí: Ano, přesvědčování je důležitá funkce vizualizace. Ale zase: 7

8 na začátku byla otázka, nebo hypotéza, kterou chtěli novináři otestovat. Tomáš Marek: Asi neznám příklad nějakého přímého vlivu na skutečnost, protože vizualiazace většinou fungují zpětně, jako nástroje pro ověření. Edward Tufte ale zmiňuje příklad raketoplánu Challenger, kdy vizualizace měla negativní dopad. Dědic: Tufte popisuje na několika stranách špatnou prezentaci z PowerPointu, která mělo na havárii částečný dopad. V prezentaci bylo několikrát napsáno, že při startu došlo k signifikantnímu poškození. Nebyly tam ale uvedené možné následky poškození ani vizuálně, ani textem. Jaroš: Dalším silným příkladem může být změna klimatu, prezentovaná skrze různá data. Kočí: Ano, to je ten známý hokejkový graf s prudkým vzestupem. To nebylo tak úplně čisté, ale je to další z pohledů na data. Jaroš: Přesně tak. Víme, k jakým závěrům chceme dospět a co chceme sdělit, takže si výsledný graf podle potřeby natáhneme. S daty se dá vždy manipulovat a veřejnosti to nemusí být zcela jasné. Cibulka: Německá kauza Malte Spitz ukázala existenci směrnice, nařizující mobilním operátorům ukládat údaje o svých uživatelích. Novináři v deníku Zeit spolupracovali s jedním poslancem a ukázali časovou osu a mapu, doplněnou o jeho denní rozvrh. Dokázali velice přesně odvodit, co ten člověk dělal skrze lokace jeho mobilního telefonu. A všichni se zhrozili, kolik toho operátoři, a tím pádem i policie, o lidech vědí. Je možné rozdělit přístupy k vizualizaci a chápání dat? Marek: Tak s tímto je docela problém. Když se podíváme do současných výzkumů, tak se ukazuje, že nemusí nutně jít v první řadě o předání informace, ale o vyvolání emoce. Když dělá vizualizace novinář, umělec nebo statistik, tak jsou to různé cíle a tedy jiné přístupy. Kočí: Já v novinách vidím dva základní přístupy. Často vzpomínám na knížku Študáci a kantoři, popisující typologii kantorů a studentů: Ve druhohorách se hmota matematická oddělila od hmoty lingvistické a od té doby spolu nejsou schopny najít společnou řeč. V médiích je většinou právě ta hmota lingvistická a často se projevuje neznalost a nepochopení základních matematických principů. Málokdo si může 8

9 dovolit specialisty. Typickým projevem této neznalosti byla infografika na téma 15 let od rozdělení Československa kdyby zůstal zachován společný stát, jak by vypadala současná ekonomika? Například průměrnou mzdu spočítali součtem hodnoty v Česku a na Slovensku a vydělením dvěma... Pavla Pauknerová: Jakými prostředky je možné měnit praxi? Kočí: Pokud chápeme datovou vizualizaci jako nástroj hlubšího nebo lepšího poznání složitých skutečností, tak na to není prostor ani čas. Není to tak, že by v médiích pracovali nevzdělanci, ale jedná se o práci pod značným tlakem. Když vidím v novinách nebo na webu diagram nebo graf, čeho bych si měl všimnout a co by mě mělo nejvíce zajímat? Kočí: Zdroj dat a také metoda, jakou se k té vizualizaci došlo. Určitým nedosažitelným ideálem, ke kterému bychom rádi dospěli, je dát 9

10 vždy k dispozici zdrojová data a postup zpracování, krok za krokem Není mnoho čtenářů, kteří by nás kontrolovali, nicméně zvyšuje to důvěryhodnost, protože možnost kontroly existuje. Na druhou stranu, nejsme ani akademické pracoviště, ani umělci. Jsme fabrika na články. Je potřeba najít mezi těmi přístupy nějakou rovnováhu. Dá se manipulovat se statistikou? Kočí: Je to poměrně snadné, ale s největší pravděpodobností to schytáte na sociálních sítích nebo v komentářích. Marek: Je zváštní, že když třeba studentům vysvětlujeme, jak grafy fungují, tak jsou často hodně překvapení. Neví, že stačí ten graf roztáhnout a on najednou působí úplně jinak, přestože zdrojová data zůstávají stejná. Cibulka: Pokud se lže v médiích, tak je to většinou z nevědomosti, spěchem a snahou udržet tomu alespoň trochu senzační náboj. Další téma je tedy otevřenost dat, zejména tedy u státní správy. Co podle vás otevřená data mohou změnit? Kočí: Na otevřených datech je nejhorší, že jsou plné chyb, překlepů a chybějících hodnot. Například si stáhnete tabulku všech jmenovaných profesorů a zjistíte, že databázi plní různí lidé a bez přesných instrukcí. Školy mají nejednotně psané zkratky a je tak problém se strojovým zpracováním. Můj oblíbený překlep je, že v databázích často najdete místo jedničky písmeno L, protože to psali úředníci zvyklí psát na strojích, kde se jednička psala písmenem L. Pro počítač je to problém. Největší efekt otevírání dat je, že úřady jsou pod přísnější veřejnou kontrolou a databáze musí vést pořádně a bez chyb. Pokud máte nepořádek ve svém účetnictví, celý systém funguje špatně. Gregor: Mě nejvíc zajímá, že by se tím dal zmenšit objem rozkradených peněz. Stačilo by zveřejňovat informace nejen o financích ve státní správě, ale třeba kdo kdy zastával jaký úřad. Jde také o psychologický efekt: když se zveřejňuje proaktivně, nikdo nebude utrácet za něco nepatřičného. 10

11 Cibulka: Je nutno zmínit, že pokud na špatné možnosti zpracování státních dat narážíme my, jak mohou samy úřady provádět nějakou analytickou kontrolu vlastní činnosti? Už jenom fakt, že se data zveřejní, má podle mě šanci ponouknout úřady k analýzám, a to jejich chodu může jen prospět. Jaroš: Co by měl být ten ideální stav státní správy? Když si představím stát jako jednu velkou databázi, tak mi to hraničí s nepříjemným stavem: člověk se stává jen figurkou. Cibulka: Výbušnost situace je často způsobená informační disproporcí. Tedy že stát určitou informaci má a může ji využít a občan ji nemá, nečeká to a nemůže se bránit. Stát musí být pod maximální kontrolou. Hluboce zakořeněná myšlenka v naší ústavě je například transparentní veřejná správa. Nemůžeme ale často předjímat jednání soudů nebo úřadů a tak často máme nereálné požadavky. Nosná myšlenka transparentnosti je efektivita. 11

12 Pauknerová: Jaký stát by byl příkladem dobré praxe a jaké postupy jsou možné pro otevření datového prostředí u nás. Gregor: To je dobrá otázka, protože v různých zemích fungují různé dobré příklady: v Británii, v severských zemích, nebo Hong Kong a Taiwan. Cibulka: Praxe federální vlády v USA je docela zajímavá. Informace, která není označena jako tajná je automaticky chápána jako veřejná. Gregor: V řadě států existují i speciální instituce informačního komisaře, který má určité pravomoce a soudy mohou například nařídit zveřejnění. Diskusi vedl: Filip Dědic Petr Kočí Novinář, kterého uchvátily možnosti strojového zpracování a vizualizace dat. Snaží se tyto postupy uplatňovat v redakční praxi, společně s Janem Cibulkou a Janem Bočkem pro Český rozhlas. Jan Cibulka Datový novinář pro ČRo. Působil nejprve v marketingové agentuře, teď se věnuje datovým mapám a vymáhání informací. Tomáš Marek Student Kabinetu informačních studií a knihovnictví na MU v Brně. Věnoval se umělecké vizualizaci, nyní efektivitě vizualizace. Pavla Pauknerová Teoretička designu, v doktorandské práci na UMPRUM se věnuje vizualizaci dat. Kamil Gregor Datový analytik ze spolku Kohovolit.eu, připravuje Volební kalkulačku. Získává a vizualizuje data, která se týkají hlavně politiky. Richard Jaroš Student UMPRUM, ateliéru písma a typografie, zabýval se problematikou vizuální reprezentace dat v současných médiích. Filip Dědic Koordinátor výstavy Data/Design, zabývá se vztahem designu, techniky a současné kultury. 12

13 2 Výstava Instalace výstavy spojila hlavní teze z obsahu úvodní diskuse do prostorově pojednané instalace, pokrývající 3 hlavní témata: definici datové vizualizace (1. stěna), čitelnost a srozumitelnost dat (2. stěna) a otevřenost (3. stěna). Každé téma doplnily také vybrané publikace, které si mohli návštěvníci pročítat. 13

14 14

15 15

16 16

17 3 Výběr knih a publikací Co si přečíst o datech? Součástí výstavy byl také výběr českých i zahraničních publikací, zaměřených na jejich definici, otevřenost a srozumitelnost. Knih a zdrojů o datové vizualizaci je poměrně velké množství. Řada z nich je však pouze nashromážděním příkladů, často bez výkladu a bez zhodnocení jednotlivých prvků, nebo se jedná naopak o technické manuály, zaměřené na jednotlivé nástroje. Pro výstavu jsme vybrali tři skupiny knih: praktické, teoretické a inspirační. 17

18 1. Praktické The Wall Street Journal Guide to Information Graphics Dona M. Wong (2013) Příručka pro rychlé pochopení správných principů pro vizualizaci dat. Určeno především pro novináře, kteří nemají dostatek času, ale chtějí data zobrazit správně. Kniha je sepsána jako série praktických rad a ukazujesprávné i špatné příklady. Jaká by měla být informační grafika Jak vybrat vhodný způsob znázornění dat Jak vybrat vhodný piktogram Příručka datové žurnalistiky Jonathan Gray, Liliana Bounegru, Lucy Chambers (eds.) (2013) Datová žurnalistika, trend světových newsroomů, si do tuzemských redakcí teprve hledá cestu. Českou verzi The Data Journalism Handbook vydal Fond Otakara Motejla, aby se tento fenomén přiblížil českým novinářům i dalším zájemcům. Zdarma (PDF) Proč je datová žurnalistika důležitá Jak v základech pracovat s čísly Jak získávat data Jak otevírat data? Jakub Mráček a kolektiv (2014) Příručka je určena starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. Je rádcem začátečníka, ale současně dovede navést k cíli a inspirovat i odborníka na otevřená data. V srpnu 2014 ji vydal Fond Otakara Motejla. Zdarma (PDF) Co jsou otevřená data Proč data zveřejňovat Jak zveřejňovat kvalitní data 18

19 2. Teoretické Envisioning Information Edward Tufte (1990) The Visual Display of Quantitative Information Edward Tufte (1983) Klasické knihy historických příkladů a estetiky datové vizualizace. Stejně jako ostatní publikace tohoto autora obsahují velmi detailní analýzu nejlepších a nejhorších vizualizací napříč historií. Tufte se snaží ukázat, jak uniknout dvourozměrnosti papíru a jaké jsou možnosti pro hledání příběhů a nových souvislostí. Jeho knihy jsou také typické kvalitní sazbou a grafickou úpravou. Historické příklady datové vizualizace Souvislosti v zobrazování a estetice Jaké prvky použíává čitelná a nečitelná vizualizace 19

20 How To Lie With Statistics / Jak lhát skrze statistiky Darrel Huff (1954) Darrell Huff v knize ukazuje širokou paletu možných typů statistik, popisuje i tabulkové metody, techniky rozhovorů při výzkumu a samotný způsob prezentace čísel. Poukazuje na množství příkladů, kdy jsou tyto postupy použity ke zmatení, namísto k informování. Text doplňují kreslené anekdoty, které v textu slouží jako vizuální zkratky. Vyšlo česky v roce Celá kapitola o manipulování grafů a statistik Praktický návod pro čtenáře, čeho si u statistik všímat 3. Inspirace The Book of Comparsions The Diagram Group (1980) Kniha představuje soubor vizuálních srovnání z mnoha oblastí přírodních věd a oborů. V úvodu knihy se píše: Srovnávání měřítka dovoluje vidět na první pohled souvislosti, které se skrze psaný text nebo fotografii nedají snadno vstřebat. Šíře elektromagnetického spektra Srovnávání hmostnosti savců Vzdálenosti ve sluneční soustavě Visual Storytelling / Vizuální vyprávění R. Klanten, S. Ehmann, F. Schulze (eds.) (2011) Soubor projektů, využívajících grafického designu, infografik, ilustrace a fotografie k přenesení informace nejvíce elegantním a zajímavým způsobem. Kniha se zaměřuje na současné a velmi experimentální příklady. Rozhovor: Steve Duenes, vedoucí grafického oddělení v NY Times Pokus o převedení hudby do dvourozměrné grafiky Znázornění síly Wi-Fi signálu s pomocí světla a fotografické expozice 20

21 3 Přednášky Na doprovodných přednáškách představili Jan Boček a Michal Kubáň praktické i čistě výtvarné možnosti pojetí dat ( ), Richard Jaroš a Pavla Pauknerová ukázali koncept připravované publikace o vizualizaci dat a lidech, kteří se jí věnují v Česku ( ). Michal Kubáň o otevřených datech Co jsou otevřená data? Michal Kubáň, koordinátor této oblasti ve Fondu Otakara Motejla, představil otevřená data na příkladech výsledků soutěže Společně otevíráme data. Jedná se o volně dostupná data ze státní správy, které jsou zdarma a volně ke stažení. Mohou to být faktury, statistiky, ale i například jízdní řády. Všechny státní instituce mají množství dat a na nich mohou 21

22 vznikat nové služby pro veřejnost například zveřejněné jízdní řády. U velkých úřadů se díky systematické práci může značně ušetřit, například při zjištění dublováné činností. Největší zájem je u nás ale o informace ze zdravotnictví (úspěšnost operací, naplněnost regionálních nemocnic) a z dopravy (jízdní řády, statistiky). Snahou OSF je zpřístupňovat a získávat data, pracovat s úředníky, prověřovat chod státní správy a hledat spolu s institucemi a různým start-upy možnosti, jak data otevřít a zpřístupnit veřejnosti. A právě za účelem ukázat úředníkům a politikům možnosti otevřených dat, vznikla soutěž Společně otevíráme data. Podobnž projekt se konal také ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj Prahy: vývojářský maraton na téma geografických dat vznikla řada zajímavých možností využití (IPR nedávno zveřejnil kompletní data). Jaké aplikace vznikly v rámci druhého ročníku soutěže? Léková encyklopedie Moderní zdroj informací o léčivech pro lékaře a ostatní profesionály ve zdravotnictví. Je také vhodná pro poučené laiky, kteří chtějí získat informace o předepisovaných léčivech. Edesky Dokumenty, vyvěšené na elektronických úředních deskách měst a obcí přehledně a na jednom místě. Můžete se například dozvědět, že se plánuje uzavírka důležité komunikace, nebo probíhá stavební řízení na nový supermarket. Mapa kriminality Cílem aplikace je usnadnit orientaci v datech o trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR. Policejní statistiky převádíme do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů. mapakriminality.cz WC kompas Mapa veřejných toalet, která umožňuje uživatelům Internetu, počítačů a mobilních zařízení nalézt nejbližší dostupné WC na základě jejich geografické polohy. 22

23 4 Odkazy a nástroje Jaké zdroje sledovat, které nástroje používat a jaké další knihy, časopisy a blogy se týkají datové vizualizace a příbuzných oblastí? 1. Visual function Přehledný úvod do informační grafiky, zahrnující disciplíny grafického designu, tvorby map, navigace v architektuře a vizualizace dat. books.google.cz 2. Statistika a my Český statistický úřad vydává magazín, věnovaný statistice, číslům a lidem. 23

24 3. Příručka datové žurnalistiky Nemusíte být novinář tato příručka obsahuje obecné základy pro hledání souvoslostí v datech a popis základních postupů pro jejich využití. Stáhnout na webu OSF 4. Podpořte Otevřená data Fórum pro otevřená data je společný expertní program několika institucí, mezi hlavní cíle patří prosazení principu a standardů otevřených dat především v rámci fungování veřejné správy. 5. Uspořádejte Hackathon o datech Můžete ve spolupráci se zastupiteli uspořádat programovací maraton s veřejnými daty a ukázat možnosti jejich využití. Jak na to 6. Zažádejte si o veřejná data Nedostali jste veřejná data, na která máte nárok? Zažádejte si o ně podle zákona Edward Tufte Jedna z hlavních osobností oboru má na svém webu bohatý archiv úvah a diskusí například o tom, jak dělat lepší technické reporty bez použití nástroje Power Point. 8. Blog Flowingdata Nathan Yau je autor několika knih a mimo jiné tohoto blogu a archivu. Najdete zde také praktické návody (po přihlášení). flowingdata.comflowingdata.com 9. Nástroje pro on-line vizualizaci Výběr nástrojů pro vizualizaci dat na webu: výběr barev, otevřené knihovny pro mapy a vektorovou grafiku. selection.datavisualization.ch 10. D3.js Web jednoho z hlavních nástrojů pro on-line vizualizaci dat obsahuje řadu příkladů a rozsáhlou dokumentaci. d3js.org 11. Katalog datové vizualizace Potřebujete se rychle rozhodnout, jakou vizualizaci vybrat? 24

25 12. Český stručný úvod do otevřeného jazyka Processing Stáhnout na webu nakladatelství NAMU 13. Dear Data Sledujte roční korespondenční projekt, během kterého si dvě datové grafičky vyměňují kreslené infografiky Stamen Blog technologické firmy, zaměřené na vizualizace a mapy Praktický kurz datové žurnalistiky Záznam workshopu, který se konal v roce 2013 v Národní technické knihovně v Praze. Youtube video Jaké blogy a osobnosti sledovat? Nathan Yau: FlowingData flowingdata.com Stephen Few: Perceptual Edge perceptualedge.com/blog Alberto Cairo: The Functional Art thefunctionalart.com Robert Kosara: eagereyes eagereyes.org Kaiser Fung: Junk Charts junkcharts.typepad.com John Schwabish: PolicyViz policyviz.com Poděkování patří Tomáši Markovi za konzultace zdrojů, jeho blog také doporučujeme: blog.vizualizacedat.cz 25

26 Tiráž DATA DESIGN Definice, otevřenost, srozumitelnost 3/12/ /3/2015 Připravilo sdružení CZECHDESIGN.CZ Kurátor a koordinátor projektu Filip Dědic Spolupráce Petr Kočí, Jan Cibulka, Jan Boček, Richard Jaroš, Kamil Gregor, Pavla Pauknerová, Tomáš Marek Architektonické řešení Adam Šimeček Grafické řešení Filip Dědic Písma Vegan a Fontlab, Superiortype.com Fotografie Jakub Hrab, Anna Kazanova, Jana Vinšová Produkce Veronika Rukriegelová, Markéta Neťuková PR a média Kamila Matějková Poděkování Adam Piškula, Gabriela Hájková, Zuzana Ševčíková Za podporu projektu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu hl. měst Prahy, Městské části Prahy 1 a firmě Model Obaly Partneři výstavy Státní fond kultury, Český statistický úřad, Font Vydalo sdružení CZECHDESIGN, duben 2015

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Michal Kubáň Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Seminář Autorské právo & Open data 9.9. 2014 Praha Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní

Více

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století #opendatacz Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století Aneb Jak v Česku otevíráme data Michal Kubáň 7.11. 2015, Brno Konference Open Alt 2015 Fond Otakara Motejla

Více

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají 31. 12. 2015 Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají Oznamujeme příznivcům rubriky Zajímavosti ze zahraničního obchodu (ZO), že od 1. ledna 2016 dochází

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a účetní závěrka zapsaného spolku IODA. za rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a účetní závěrka zapsaného spolku IODA. za rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a účetní závěrka zapsaného spolku IODA za rok 2015 schválená Valnou hromadou spolku usnesením č. 4 ze 4. schůze dne 10. února 2016 OBSAH Úvodní slovo předsedy... 3 1. ADRESA,

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Evaluátorův průvodce vizualizací dat

Evaluátorův průvodce vizualizací dat Evaluátorův průvodce vizualizací dat Petr Bouchal Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Principy Rozhodování Proč? Pohledy na věc Vizuální prvky Inspirace a zdroje Typy grafů Technologie

Více

Karina Makarova. Oleksandra Sharnova. Anastasiya Romanyuta. Alexandra Plischenko. Jana Burchavskaya. Asel Doschanova

Karina Makarova. Oleksandra Sharnova. Anastasiya Romanyuta. Alexandra Plischenko. Jana Burchavskaya. Asel Doschanova Karina Makarova Oleksandra Sharnova Anastasiya Romanyuta Alexandra Plischenko Jana Burchavskaya Asel Doschanova Obsah: 1. Zadaní a cíl projektu 2. Harmonogram 3. Technická dokumentace projektu 4. Problémy,

Více

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I.

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. Přednášející: Mgr. Lucie Krausová, Mgr. Jiří Brych, Mgr. Jan Schöppel, Mgr. Oldřich Tichý Kontakt: szabo@cuscz.cz 1 Obsah Popis semináře...

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host.

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. EBSCO Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. Pod EBSCO spadají tyto databáze: Historical Abstracts with Full Text Central & Eastern

Více

Otevřená data veřejné správy

Otevřená data veřejné správy Hradec Králové, 7. - 8. 4. 2014 Otevřená data veřejné správy Dušan Chlapek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah 1. Co jsou otevřená data 2. Aktivity v oblasti otevřených

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více

Webová analytika v kostce. Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011

Webová analytika v kostce. Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011 Webová analytika v kostce Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011 Agenda 1. Webová analytika CO a PROČ 2. Typické úlohy pro různé typy webů 3. Nástroje a lidi 4. Výzvy webové analytiky snímek 2

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu Téma aktivity: Předmět: Česká republika - hodnocení různých ukazatelů Doporučený věk studentů: 14-18 let Vazba na ŠVP: druhý ročník, seminář ze zeměpisu Cíle: Studenti samostatně hledají různá data o své

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Sanoma Online. přehled produktů září 2012

Sanoma Online. přehled produktů září 2012 Sanoma Online přehled produktů září 2012 kafe.cz Komunitní ženský web (kavárna), kam ženy chodí diskutovat, sdělovat své starosti a radosti. Cílová skupina: ženy 25-45 let Relaunch webu: září 2011» Kafe.cz

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít

Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít Řešení pro Competitive Intelligence Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít Tomáš Vejlupek President Tovek 6.11.2015, VŠE Praha TOVEK, spol. s r.o. Výsledek zpracování BIG DATA Jaké cesty k cíli mohu

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

Výzvy využívání otevřených dat v ČR

Výzvy využívání otevřených dat v ČR a cesty k jejich řešení Praha, 8. 11. 2013 Výzvy využívání otevřených dat v ČR Dušan Chlapek 1, Jan Kučera 1, Martin Nečaský 2, 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Matematicko-fyzikální

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu v oblasti sociálního výzkumu Autoři Březen 2015 Autor Organizace Dušan Chlapek Vladimír Jakubal Tomáš Knap Jan Vrána Jan Kučera Jiří Makalouš Luboš Marek Petr Mazouch Martin Nečaský Tomáš Vahalík KOMIX

Více

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G Tomáš Gogár 21.3.2011 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Obsah Popis přístroje:...

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Praha na cestě k Open datům. Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Praha na cestě k Open datům. Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Praha na cestě k Open datům Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Otevřená data? 1. Transparentnost veřejné správy kvalitní informace kontrola rozhodování důvěra 2. Podpora přípravy investic

Více

SmartArt - PowerPoint 2010

SmartArt - PowerPoint 2010 SmartArt - PowerPoint 2010 vlozeni power-point MS Office - ať pracuje za Vás Stránka č. 1 z 12 Přeskočit navigaci Přeskočit na novinky MS Office Hledat Jste zde: Úvodní stránka» power-point» vlozeni» smartart-powerpoint-2010

Více

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz TZB-info Největší oborový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov v ČR a na Slovensku Vaše reklama za jedny peníze ve dvou zemích

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10 .. Číselné soustavy I Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Seznam materiálů k Mediální výchově

Seznam materiálů k Mediální výchově Mediální výchova Rozumět médiím Pospíšil, J., Závodná, S.L. Mičienka, M., Jirák, J. Seznam materiálů k Mediální výchově Publikace které se zabývají problematikou Mediální výchovy Médiím nelze uniknout.

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

pro blbce Vladimír Klaus Doostřování fotografií

pro blbce Vladimír Klaus Doostřování fotografií pro blbce Vladimír Klaus Doostřování fotografií Photoshop pro blbce 1 Doostřování fotografií Copyright 2013 by Vladimír Klaus Cover design 2013 by Vladimír Klaus Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Moderní webová databáze IODA

Moderní webová databáze IODA Jan Tichý 1, Veronika Faifrová 2 Moderní webová databáze IODA Klíčová slova: webová databáze, data o dopravě, statistiky, informace, trendy, grafy Úvod Spolu s rozvojem moderních webových aplikací neustále

Více

Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů

Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů PhDr. Helena Bouzková, NLK PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK Ing. Martin Zeman, MZ ČR Proč knihovny? Zdroj: https://www.knihovny.cz

Více

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10 Obsah 1 Obsah Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod............................... 2 Vstupy.............................. 3 Ceník............................... 6 Kontakt.............................. 7 Ukázky..............................

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Michal Kubáň, Národní koordinátor otevřených dat Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu 5.11. konference Open Alt 2016,

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Sociální média a blogování

Sociální média a blogování Program Podnikání 4. týden Sociální média a blogování V tomto týdnu nejprve rozvineme vaši prezentaci na internetu do oblasti sociálních médií (neboli sociálních sítí), tj. podíváme se na takové platformy

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 převzato z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Cesta ke správné mapě Náhlé osvícení Mapa Kartograf Cesta ke správné mapě Design

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

Slučování tabulek. Sloučení dvou tabulek

Slučování tabulek. Sloučení dvou tabulek Slučování tabulek Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Příprava dat Typ článku: Návody Máte informace ve více tabulkách a chcete je sloučit dohromady? Pak je tento článek právě pro Vás. Vysvětlíme, jaké

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

WEBOVÉ PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA PRAHA. JENPROMUZE.CZ Jenproauta.cz JENPROZENY.CZ spy.cz

WEBOVÉ PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA PRAHA. JENPROMUZE.CZ Jenproauta.cz JENPROZENY.CZ spy.cz WEBOVÉ PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA PRAHA BAUER MEDIA PRAHA CELKOVÁ ČÍSLA Zdroj dat: NetMonitor - SPIR, říjen 2013, Facebook Počet reálných uživatelů: 900 000 /měsíc Návštěvnost: 4 318 000 /měsíc

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Organizace Termíny: 1. lekce - 30.5. 2. lekce - 6.6. 3. lekce - 13.6. 4. lekce - 20.6. vždy od 15:00 (dvě vyučovací hodiny) místo

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE Václav TALHOFER 1, Vít VOŽENÍLEK 2 Kartografická společnost České republiky 1 Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie, Brno

Více

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU. Přednášející: Ondřej Douša

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU. Přednášející: Ondřej Douša VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Přednášející: Ondřej Douša OBSAH PŘEDNÁŠKY Informace Minulost vyhledávání Placené versus neplacené zdroje Běžné vyhledávání: Seznam / Google / Bing Pokročilé vyhledávání Kategorizované

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Jihomoravského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Jihomoravského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Jihomoravského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop Nová webová prezentace rozšířená o e-shop.

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR:

Deník SVOBODNÝ MONITOR: www.svobodnymonitor.cz Deník SVOBODNÝ MONITOR: ZÁKLADNÍ INFORMACE a PŘEDPLATNÉ 2015 Deník SVOBODNÝ MONITOR = Internetový deník (www.svobodnymonitor.cz) = Mobilní verze (smartphone) = Tabletová verze (tablet)

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

a praxe v České republice

a praxe v České republice Informační audit teorie a praxe v České republice Petr OčkoO ko Michaela Dombrovská Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Konference INFORUM 2006 Praha, 23. května 2006 Pojetí informačního

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ NABÍDKA REKLAMNÍHO PROSTORU NEOČEKÁVANÝ PŘÍSTUP Portál Svatba.cz vyniká především v přístupu ke svému inzerentovi.

Více

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály Bibliotheca academica 2012, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012 Mgr. Anna Vyčítalová IFLA camp 2012

Více