JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC Ročník 24. cena 5 Kč.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2006. Ročník 24. cena 5 Kč. www.jince.cz"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 PROSINEC cena 5 Kč 1

2 Adolf Heyduk Vánoční list (úryvky z básně) Vše na Štědrý se večer chystá, kdo možný, rybu koupí snad, i chudý páter lokalista chce zvoníka si častovat; kdo v cestě, k domu spěchá v šeři, by s rodinou byl při večeři. Všem čas ten vánoční je svat. Zde koledu Ti posíláme, Ty trpíš na ni, vždy já vím! Vi, pěkné letos housky máme? Dej okusit též domácím! I jablka se štěpu jsme dali, jejž ponejprv jsme očesali a jenž byl dřív vždy jalovým. Lid z podělku se vracel prostý A ponožky, jež vespod leží, a z lesa dřevorubců sbor, ty pletla Lidka od vagac - a housky pekou u starosty - můj Bože, tak ty časy běží! - leč student nepřijde; je chor A pod lampu ten z vlny tác a zkoušky jsou a zima tuhá, zas Františka Ti udělala, a k cestě z Prahy není druha a když jsem Jeníčka se ptala, do sněhem zasypaných hor. Co dá, řek : Štípanou a pac! Tož matka koledu mu chystá Však dále! V kapse nové vesty a drobné dárky všechen rod. pár zlatých zašila jsem, věz, Jen v bedničce-li bude místa? je pojezdné to za dvě cesty, To šatstvo dá se pěkně spod, když otec pánům drva vez pak ořechy však rád je louská, ba peněz vždy se nedostává jsou výlupky a na to houska to tatínek jen tak Ti dává, a pětka též mu přijde vhod. že po Tobě si zastesk dnes. A píše matka: Milý synu! Bůh opatruj Tě ve všem všude Tak sami budem tentokrát. a pevné zdraví brzy vra, Já, že mi kašleš, strachem hynu, a piš nám, jak jen možno bude, jen šetři se, jsi sláb a mlád; a peněz darmo neutra! zvláš bedlivý bu v ranním chladu A nekuř mně, můj hochu milý, a doktora běř na poradu, radš sklenku vína pij, to sílí, Víš, se zdravím se nesmí hrát! a máš-li jaký dloužek, pla! Titulní strana: Historickou pohlednici dolních Jinec zapůjčil p. Lubomír Kasl. 2

3 Jubilanti SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: BLECHA Vladimír 86 let HOŠEK František 75 let JOCHA František 70 let VLACHOVÁ Antonie 80 let Narození KOVÁŘ Jaroslav LEMBERKOVÁ Radka VZPOMÍNKY Dne 6. prosince 2006 tomu bude již neuvěřitelných 10 let, co nám odešla naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Marie Šimonová. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. S úctou a láskou stále vzpomíná rodina. Dne 15. prosince 2006 uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan JUDr. Jaroslav Krejčí. S úctou a láskou vzpomíná rodina. 3

4 Dne 15. prosince 2006 uplynou již 2 roky, kdy nás navždy opustil náš manžel, otec, děda a bratr, pan Jaroslav Vainer. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami, vnoučata a sestra s rodinou. Odešla jsi, jak krutý osud si přál, v našich srdcích a vzpomínkách však žiješ stále dál. Kdo byl milován, není nikdy zapomenut. Dne 22. prosince 2006 uplyne 27 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marie Míchalová z Jinec. Za tichou vzpomínku s námi děkujeme. Dcery a synové s rodinami. V čase vánočním tomu bude již 23 let, co jsme se naposledy rozloučili s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem, panem Emilem Komínkem. S úctou a láskou stále vzpomíná rodina. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ve farním kostele sv. Mikuláše v Jincích Štědrý den hod. půlnoční mše sv Boží hod vánoční hod. mše sv sv. Štěpán hod. mše sv hod. mše sv. a děkovná pobožnost hod. mše sv. 4

5 POZVÁNKY AKCE Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše (více: Kulturní středisko a Ze života školy) Loutkové divadlo v KS (více: Společenské organizace) Slavnostní nástup vojáků na náměstí (více: Informace z Úřadu městyse Jince) Vánoční jarmark ve škole (více: Ze života školy) Vánoční koncert ve škole (více: Ze života školy) Divadlo Příbram pro předplatitele 3. představení (více: Kulturní středisko) Divadlo Příbram pro předplatitele 4. představení (více: Kulturní středisko) SILVESTR U Pstruha (více: Společenské organizace) KOPÍROVÁNÍ pro veřejnost Nová otevírací doba v knihovně (více: Kulturní středisko) V Kulturním středisku si můžete zakoupit: VHS Lesní správa Jince (VIDI) 200,- Kč (zlevněno) DVD Střední Brdy I. (BM VIDEO) 350,- Kč DVD Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 320,- Kč VHS Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 290,- Kč 5

6 Informace z Úřadu městyse Jince Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jako starosta našeho městyse poprvé pozdravil na stránkách Jineckého zpravodaje a jménem všech nově zvolených zastupitelů poděkoval za Vaši účast v letošních komunálních volbách. Mne osobně trochu mrzí, že letos byla opět nižší účast než ve volbách v roce 2002, ale vzhledem k současné politické situaci se není čemu divit. O to víc si vážím těch, kteří pochopili, že na komunální úrovni nejde o politiku, ale o to vybrat do zastupitelstva ty, kteří chtějí pro městys něco udělat, ty, kteří budou prostředky a majetek obce spravovat tak, aby se nám všem v malebném údolí Litavky dobře žilo. Kdo poctivě studoval volební programy jednotlivých politických stran a sdružení, musel konstatovat, že jako kdyby vyšly z jedné dílny. Myslím si, že to je dobrý předpoklad k tomu, aby vše, co jsme Vám slíbili, bylo realizováno. Jednota v názorech, která panuje na dosavadních jednáních rady i zastupitelstva městyse, tomu také nasvědčuje. Nemyslím si však, že všichni spoluobčané přijali mé zvolení do čela městyse s uspokojením. Plně to chápu a respektuji. Ale zejména tyto občany bych chtěl ubezpečit, že udělám vše pro to, abych byl starostou všech občanů. Být starostou je pro mě velkým vyznamenáním. Když jsem si uvědomil tuto skutečnost, slíbil jsem si na svou čest a svědomí, že tuto důvěru, kterou jsem dostal, nezklamu. Nehodlám posuzovat návrhy podle toho, kdo je z jakého volebního uskupení, z jaké politické strany, ale podle toho, jak návrh bude sloužit pro dobro městyse a jeho obyvatel, ale i příslušníků armády, kterých doufám - u nás bude žít čím dál tím víc. Mým životním krédem při řešení veřejných záležitostí totiž je, zda myšlenka či návrh slouží pro většinu nebo pro menšinu. Vždy jsem pro to, aby se věci řešily pro potřebu většiny. A z toho i dnes vychází mé členství v KSČM, z toho důvodu jsem nikdy nepřeskočil do jiné strany, i když by to bylo možná pohodlnější. Je to i proto, že si myslím, že za to, co jsem dodnes udělal, se nemusím stydět. 6

7 Díky dobré práci předchozího zastupitelstva, rady a v neposlední řadě i bývalé starostky máme na co navazovat. Je připraven projekt a zažádáno o dotaci na přivaděč vody z Hluboše, stejně tak na III. etapu rekonstrukce a přístavbu základní školy. Tak je šance, aby obec jen na dotacích z ministerstev zemědělství a financí i finanční spoluúčastí armády získala v příštím roce okolo 40 milionů Kč. Díky tomu také začneme s budováním inženýrských sítí v lokalitě A10 pro výstavbu nových rodinných domků, připravíme kanalizaci a veřejné osvětlení pro výstavbu řadových garáží. To bude společně s opravami komunikací, veřejného osvětlení, rekonstrukcí dětského hřiště u zdravotního střediska, koupaliště i výměnou vodovodu a kanalizace v Jiráskově ulici předmětem jednání zastupitelstva městyse v nastávajícím období. Nezapomeneme ani na zlepšení životních podmínek v Rejkovicích a Běříně, na zvýšení bezpečnosti v okolí silnice II/118. Vše je ale podmíněno schválením státního a následně našeho rozpočtu na rok 2007, a to i přesto, že jsme převzali nezadluženou obecní pokladnu, ale naopak - s více jak 10 miliony Kč a dalšími 4 miliony Kč uloženými ve fondu České spořitelny Sporoinvest. Už v příštím roce musíme připravovat podklady pro plány rozvoje městyse na další léta. Proto budeme rozhodovat o rekonstrukci nebo výstavbě nové čistírny odpadních vod, o II. etapě privatizace bytů, o výstavbě důstojného stánku pro kulturní vyžití a zájmovou činnost, a to zejména mládeže, jako jedné z forem boje proti alkoholismu a toxikománii. K tomu by měla přispět i IV. etapa přístavby základní školy. Budeme řešit využití pozemků městyse u vojenské ubytovny na Zborovské ulici pro výstavbu tzv. malometrážních bytů pro mladé a pro starší spoluobčany, stejně jako vybudování zázemí pro fotbalové hřiště a koupaliště. Oprávněných požadavků a představ pro zlepšení života v Jincích a okolních osadách je mnoho. Už dnes je nám jasné, že prostředky přidělené do rozpočtu městyse ze státního rozpočtu nám stačit nebudou. Proto musíme využít všech možností čerpání dotací a grantů a zkušeností ostatních měst a obcí. To ale není úkol jen pro 15 nových zastupitelů a aparát úřadu městyse. V tom očekáváme pomoc od každého, a se jedná o poslance či senátora, a to z celého politického spektra poslanců kraje i parlamentu. Věřím i v místní podnikatele, společenské a zájmové organizace, vojáky, v každého, komu leží na srdci blaho našeho městyse a zvýšení životní úrovně našich občanů. Nikdo z Vás nemá u mě zavřené dveře. V závěru mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků i Silvestra Hodně zdraví a pohody v rodinách. Josef Hála 7

8 Obec Jince se stala městysem S informací o této historické události se naši občané setkali na prvním ustavujícím zasedání našeho nového zastupitelstva. Proto je namístě uvést fakta, jak a proč k této změně došlo. Jmenovací dekret (viz. JZ listopad 2006, str. 5) naše obec převzala dne 18. října z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslava Vlčka, který svým rozhodnutím podle 3 odst. ) zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb. stanovil s účinností od 10. října 2006 obec Jince městysem. K tomuto kroku ho vedla žádost obce o navrácení historického titulu a hlavně novelizace zákona, která tuto skutečnost umožnila. Vra me se tedy do daleké minulosti a společně čtěme řádky z naší historie, čerpané z knihy o našich dějinách. Dne 2. března 1899 navrhlo představenstvo obce pod vedením starosty pana Dominika Ešky obecnímu zastupitelstvu, aby byla podána prostřednictvím pražského místodržitelství rakousko-uherské vládě a císaři žádost, by obec zdejší povýšena byla na městys, poněvadž přihlížeje již k vykonaným pracím assanačním bude co městys je lépe opatrovati, policejní dohled a kázeň udržovati, což pak důležitější, že nabude svého zástupce v okresním zastupitelstvu. Přes příslovečnou rakouskou byrokracii byla tato žádost na sklonku následujícího roku kladně vyřízena. A tak můžeme ve Vyhlášení c.k. místodržitele pro Čechy ze dne 31. prosince 1900 čísti: Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. prosince 1900 nejmilostivěji povýšiti osadu Jince v politickém okresu hořovickém na městys. Což se k výnosu c.k. ministerstva vnitra ze dne 9. prosince 1900 všeobecně prohlašuje. C.k. místodržitel: Karel hrabě Coudenhove v.r. Dne 13. února 1902 pak dostaly Jince opět rozhodnutím císaře Františka Josefa I. znak, kterým se pyšní dodnes. Povýšení Jinec na městys bylo sděleno obecnímu zastupitelstvu výnosem c.k. Okresního hejtmanství v Hořovicích z 15. ledna Starosta obce pan Dominik Eška na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva tehdy prohlásil: Doufám, pánové, že Vás to všechny stejně těší, když vidíte, že za Vašeho působení se dostalo obci vyznamenání, že svým uspořádáním jest hodna býti povýšena do svazku měst 8

9 a že bude i nadále Vaší snahou, by městys náš co nejutěšeněji se rozvíjel ve všech směrech. Před 105 lety Jince vstoupily do nového století s novým názvem a s nadějí v dalekou budoucnost. Rokem 1954 nastaly změny, obce byly zachovány jen jako nejnižší územně správní jednotky, název městys se ztratil ze slovníku veřejné správy. K nápravě tohoto stavu došlo po přijetí novelizace zákona o obcích v letošním roce, a proto zastupitelstvo rozhodlo využít této možnosti, aniž by očekávalo jakékoliv výhody z navrácení tohoto historického názvu. Přesto, že jde tedy pouze o napravení stavu, chceme-li říci křivdy z minulosti (bez finančních výhod), je záležitostí cti a oceněním pro všechny člena zastupitelstva i starosty, kteří pro tuto obec pracovali. DEN VETERÁNŮ Před 88 lety skončila podpisy příměří 1. světová válka. Přinesla ztráty mnoha milionů lidských životů, obrovské utrpení a strádání civilního obyvatelstva. Proto je dnes ve všech demokratických zemích Evropy, ve Spojených státech amerických a v Kanadě den ukončení 1. sv. války každoročně slaven jako Den válečných veteránů. Oslavy pořádané v těchto zemích jsou věnovány žijícím i mrtvým veteránům všech válek jako tichá vzpomínka jejich přínosu k vítězství demokracie ve světě a uctění jejich památky. Pietní vzpomínka při příležitosti oslav Dne válečných veteránů se konala na náměstí v Jincích dne Kromě hostů se ho zúčastnili zástupci Úřadu městyse Jince, vojenské posádky i společenských organizací. Po úvodním projevu byla minutou ticha uctěna památka všech padlých veteránů a k památníku byly položeny věnce. V projevu, který přednesl kaplan npor. Petr Němec, bylo mimo jiné řečeno: Dnešní den je dnem oslavy jedné z tradic vojenské hrdosti a cti. Avšak my - jakoby s ostychem - jsme se sešli k jednomu z výročí, které můžeme najít v kalendáři. Odvykli jsme si připomínat tradici vlastního národa. Kolik máme důležitější práce než strávit nějaký čas v našem případě hodinu, hodinu a půl i s cestou z kasáren - kvůli tomu, abychom uctili památku těch, kteří byli vojáky před námi a těch, kteří nám vyšlapali cestu. Stáváme se národem bez tradice, bez úcty k sobě samým, bez úcty k vlastním předkům 9

10 Stojíme u pomníku, kde by neměla padat prázdná slova. Kde člověk, který nemá co říct, se má ztišit a s pokorou přijmout odkaz těch, kvůli kterým byl zbudován, aby Nám sloužil jako skutečný památník. Památník hrdinství, zlomených osudů, ztracených životů! A pro koho? Přece pro nás pro mne, pro tebe, pro své blízké. Jako vojáci si zvykáme na plnění příkazů těch z nás, kterým jsme svěřili obrovskou politickou moc nad námi do jejich rukou. Jezdíme do světa, jsme nasazováni do různých zemí a odvykli jsme se ptát proč? Často od vojáků slýchám: Toto není žádná armáda hrdinů bojujících za vlastní zem, stáváme se žoldáky a ne obránci vlasti. Ale na druhou stranu vím, že jsme připraveni ukázat každému, že se jako vojáci, jako jednotlivci nemáme za co stydět. Že dokážeme být stejně výteční jako vojáci kterékoliv jiné armády tohoto světa, ne-li lepší. A musíme se učit, abychom věděli, za co, za koho a k čemu sloužíme. Žijme, mysleme, učme se a pracujme tak, abychom si byli vědomi svobody, za kterou mnozí v uniformách byli a jsou ochotni nasazovat své životy. Žijme se ctí a hrdostí. Foto: Miroslav Maršálek 10

11 Ke změně územního plánu Vážení spoluobčané, v měsíci červnu jsme Vás seznámili se záměrem zastupitelstva pořídit změnu č. 2 územního plánu městyse Jince, obce Rejkovice a obce Běřín. Vzhledem ke změně stavebního zákona budou práce na pořízení změny zahájeny až v lednu roku Z výše uvedeného důvodu prodlužujeme lhůtu pro podání námětů ke změně územního plánu do Zároveň Vás upozorňujeme na možnost odkupu ornice z pozemku určeného pro výstavbu garáží. Cena za 1 nákladní automobil je 500,- Kč. Požadavky zasílejte písemně na Úřad městyse Jince, Čsl. dělostřelců 172, Jince. Ing. Miroslav Běhoun OZNÁMENÍ Dne bude od 8.00 do hodin přerušena dodávka elektrické energie v Jincích ul. Brigádnická, Jiráskova, Žižkova, Husova a rodinné domky ve Štěpnici. Na zařízení se budou provádět práce nezbytné pro zajiš ování spolehlivé dodávky elektřiny. Skupina ČEZ děkuje odběratelům za pochopení. Bližší informace na zákaznické lince POZVÁNKA Dne v hodin se uskuteční na náměstí v Jincích SLAVNOSTNÍ NÁSTUP při příležitosti vyslání 1. kontingentu Armády České republiky MNF I do zahraniční mise na území Iráku. Akce je přístupná veřejnosti, všichni jste srdečně zváni. 11

12 KULTURNÍ STŘEDISKO 7. prosince Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Jincích od 17 hodin Účinkuje pěvecký kroužek ZŠ Jince pod vedením PaedDr. Jitky Šmejkalové + pěvecký kroužek PŠ při Ústavu sociální péče Psáry pod vedením Mgr. Venduly Štanclové. Pokud chcete dětem udělat radost, malý dárek můžete přinést během celého dne do Kulturního střediska (např. plyšovou hračku, potřeby na výtvarnou výchovu, ale také vánoční cukroví). Děkujeme. Divadlo Antonína Dvořáka Příbram - představení pro držitele předplatitelských průkazů: 15. prosince 2006: CESTA DO BETLÉMA (na velké scéně) Jedná se o netradičně zpracovaný příběh tří králů s humorem a nadsázkou nejsou to žádní mudrcové, ale spíše takoví obyčejní kluci, kteří se dozvědí, že se narodil Ježíšek a putují za ním. Cestou je však čert a zlá čarodějnice připraví o dary, které mu nesli. Protože za ním dojdou s holýma rukama, alespoň mu zazpívají koledy. Jde o všeobecně známé koledy, aby mohli zpívat i diváci. (Hrají Boleslav Pecka, Jan Novák, Debora Štolbová, Petra Duspivová, Lukáš Typlt nebo Stanislav Jiránek j.h., Vojtěch Záveský, Radka Filásková, Andrea Procházková, Vladimír Senič, režie Kateřina Fixová.) 20. prosince 2006: ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA (na malé scéně) Bláznivá komedie se odehrává v jedné zubařské ordinaci nejmenované kliniky, kde si zubaři originálně zpestřují běžný pracovní týden. Svým hlasováním budete mít možnost ovlivnit spád děje, a to už stojí za trochu strachu v čekárně - nebo ne? (Režie Milan Schejbal.) Odjezd autobusu v od Sokolovny Jince. 12

13 Stále platí nabídka zájezdů na muzikály: ANGELIKA (Divadlo Broadway) M. Absolonová, A. Amiri, J. Vojtek aj. zájezd na tento muzikál se uskuteční 15. března 2007 Závazné přihlášky v KS Jince tel nebo Některé z akcí, které jsme v r pořádali: Obecní ples Burza starých knih Zájezd na muzikál do Divadla Broadway Posezení s Doubravankou (pro seniory) Slavíkovy Jince Den dětí v ZOO (s ČSŽ) Exkurze dětí do knihovny Zájezd pro seniory do Dětenic a do Mníšku Zájezd na muzikál do HD v Karlíně Prezentace kosmetických výrobků Koncert k výročí W.A. Mozarta Ukázka vánočního aranžování Zajištění vstupenek na různé kulturní akce (v případě individ. dopravy) Připravujeme: Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše Loutkové divadlo (s ČSŽ) Dáje zajiš ujeme: - Předplatné do Divadla Příbram - 1x měsíčně zájezd na představení - Celoroční prodej knih, videokazet a DVD s regionální tematikou - Vydávání Jineckého zpravodaje, příspěvky do Podbrdských novin aj. V KS mají pravidelné schůzky: - členky senior-klubu (každé úterý odpoledne) - klub učitelů-důchodců (první středa v měsíci) - klub vojenských důchodců (1x měsíčně) - Ježci - dětský oddíl mladých ochránců přírody (1x týdně) - klavírní kurzy (2x týdně) - kroužek mladých rybářů (1x týdně) 13

14 - v objektu je úřadovna České pojiš ovny a.s. (po skončení rekonstrukce kanceláře budou úřední hodiny rozšířeny dle požadavků občanů) - konají se zde veřejná zasedání zastupitelstva - šachisté tu hrají některé ze svých turnajů - dle potřeby zde mají schůze např. Český svaz včelařů, Český svaz žen, KSČM aj. JINECKÝ ZPRAVODAJ Dle usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne zůstane cena i způsob distribuce Jineckého zpravodaje v roce 2007 nezměněna. MÍSTNÍ KNIHOVNA Jince Od listopadu t. r. je v knihovně občanům k dispozici KOPÍROVACÍ SLUŽBA. V poslední fázi příprav je zprovoznění další služby - Internetu pro veřejnost. Podrobné informace o internetu budou v příštím čísle JZ. Ceník - kopírování: Formát A4, A5 1 kopie jednostranná: 2,- Kč Formát A3 1 kopie jednostranná: 3,- Kč Od 1. prosince t. r. bude knihovna z důvodu rozšíření služeb pro veřejnost otevřena takto: Pondělí: hod. Úterý: hod. Středa: hod. Čtvrtek: pro veřejnost zavřeno Pátek: hod. Kulturní středisko Jince a redakční rada Jineckého zpravodaje přeje všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku. 14

15 SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE Turnaj v mariáši V 8. kole Memoriálu Josefa Zárybnického hasičském OPEN turnaji ve voleném mariáši šla karta nejlépe těmto hráčům: 1. Emil Dzurus Ohrazenice 2. František Fryč Jince 3. Stanislav Funfálek Jince Další kolo se uskuteční na jaře, bližší informace budou včas zveřejněny. JH Činnost MO Českého rybářského svazu v roce 2006 Místní organizace Českého rybářského svazu v Jincích si v únoru tohoto roku zvolila nový výbor. Předsedou organizace byl znovu zvolen pan František Gajanec. Do výboru a dozorčí komise MO ČRS byli zvoleni 4 noví členové. Činnost organizace byla zaměřena hlavně na údržbu rybochovných zařízení, chov ryb a splnění zarybňovacího plánu. V roce 2006 odpracovali členové v rámci brigád 1312,5 hodin. Práce byly zaměřeny hlavně na vyčištění strouhy z Kopáčova do Pecováku, vysekání náletů, křovin a sekání trávy v okolí rybníků a u pece Barbora. Vzhledem k dlouhé zimě bylo zabezpečeno sekání ledu na všech rybnících. Za odvedenou práci patří všem členům organizace poděkování. Ocenění zaslouží p. Oldřich Míchal za trvalou péči o rybník Pecovák, kde sám odpracoval 157 hodin. Poděkování patří dále našim přespolním členům, kteří dojížděli na brigády z Berouna a odpracovali 76 hodin. Za zmínku stojí významná pomoc naší organizace Vojenským lesům a statkům, divize Hořovice při výlovu Hořejšího Padr ského rybníka ve Vojenském újezdu Brdy. Výlovu se zúčastnilo 10 členů naší organizace. V roce 2006 byla činnost MO ČRS vcelku úspěšná. Organizace splnila stanovený zarybňovací plán za rok 2006 na 116%. Při kontrole hospodaření v měsíci listopadu komise Středočeského územního svazu konstatovala, že jsme hospodařili na velmi dobré úrovni. 15

16 MO ČRS má v současné době 105 dospělých členů a 7 členů mládeže do 18 let. 25 dětí do 15 let pracuje v kroužku mládeže, který vedou p. Pavel Toman a p. Jaroslav Střítecký. Na závěr mi dovolte upozornit všechny členy MO ČRS Jince (dospělé i děti) o vrácení povolenek k lovu, které jim byly vydány v r Nejpozdější termín je do 15. ledna Výbor MO ČRS Činnost turistického oddílu TJ Sokol Jince v roce (už započteno jako 1. akce 2006) zájezd do Prahy na výstavu BONSAI SERVISU Vánoce v lese Předjarní obhlídka (okolí Jinec) duben 2006 Kolem Litavky a Pecováku Za kormorány na Litavku Po staré cestě (do Klínku) Až vzplanou ohně na horách Jince Dendrologická zahrada (Průhonice) TGM a čsl. legie zahájení expozice na zámku Hluboš Zájezd na HOBBY České Budějovice (se ZO ČZS a ZO ČSV) Dětenice zájezd se Senior-klubem Na vystoupení XIV. všesokolského sletu do Prahy Zájezd se Senior-klubem do Mníšku pod Brdy Stále budeš s námi účast na smuteční vzpomínce a zádušní mši za M. Zárybnickou Memoriál M. Zárybnické (Jince Ohrazenice) zač. prosince Mikulášskou stopou 27. ročník (datum upřesněno na vývěsce TJ Sokol) MK 16

17 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, platnost od Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních. Zákon ruší dvě současné dávky, a to příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu náležel občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je: a) převážně nebo úplně bezmocná b) starší 80 let a je částečně bezmocná Příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí v domácnosti. NOVĚ: Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle 8. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze městské části úřadu, pro nás Městský úřad Příbram. M. Kratochvílová - ČSŽ 17

18 POZVÁNKY Český svaz žen Jince pořádá loutkové představení pro děti Vánoční pohádka Kdy? Kde? Cena: 9. prosince 2006 od 15 hodin V sále Kulturního střediska Jince Děti zdarma, dospělí 20,- Kč Těšíme se na Vaši účast. Restaurace U Pstruha v Ohrazenici Vás srdečně zve 31. prosince na SILVESTR 2006 poslední večer v roce plný hudby, tance a zábavy. Začátek ve 20 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu a nezapomeňte na to nejdůležitější dobrou náladu s sebou! 18

19 Ze života ŠKOLY Základní škola Jince Vás zve prosince Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Jincích od 17 hodin Účinkuje pěvecký kroužek ZŠ Jince pod vedením PaedDr. Jitky Šmejkalové + pěvecký kroužek PŠ při Ústavu sociální péče Psáry pod vedením Mgr. Venduly Štanclové. 14. prosince Vánoční jarmark v prostorách Základní školy Jince od 13 do 16 hodin. 14. prosince 17. vánoční koncert v ZŠ (učebna hudební výchovy) od hodin. 19

20 ČERNÁ KRONIKA Pachatelé zneužívají platební karty Přes opakovaná varování podceňují někteří držitelé platebních karet rizika spojená s jejich zneužíváním. Pokud se chovají nezodpovědně a bezpečnostní PIN nechrání před ostatními, mohou dopadnout jako třiatřicetiletá žena ze Sedlčanska. Opožděně oznámila, že byla okradena o svoji peněženku, ve které měla mimo jiné i platební kartu. Bohužel, v jedné z přihrádek měla i PIN k této kartě a pro někoho tak nebylo složité dostat se k penězům na jejím účtu. Ke své smůle žena neprovedla ihned blokaci karty, a tak pachatel během jediného dne provedl celkem čtyři neoprávněné výběry. Postupně ji tak připravil o finanční částku 14 tisíc korun. Jak postupovat při ztrátě či odcizení své platební karty? 1. Prove te okamžitou blokaci platební karty u peněžního ústavu, který Vám ji vydal! 2. Mějte u sebe číslo platební karty (nikoliv PIN), v případě blokace ho můžete potřebovat. Číslo karty však mějte umístěné odděleně od karty a PIN. 3. Ztrátu či odcizení karty hlaste neprodleně na Policii ČR, nejlépe v místě, kde došlo k její ztrátě či odcizení, nebo na linku 158. Důvěřuj, ale prověřuj Pod záminkou spotřeby vody a vrácení peněz se do bytu třiaosmdesátileté ženy v Příbrami VII. vloudila neznámá žena. Důchodkyně ji pustila dovnitř, aniž by si ověřila, jestli má oprávnění vodu kontrolovat. Nechtěla po ní ani žádnou průkazku. Neznámá vstoupila do kuchyně, pustila oba kohoutky vody a staré paní oznámila, že kapou. Přesto jí však vrátí finanční částku jeden tisíc korun. Ale nemá bohužel drobné, pouze pětitisícovou bankovku. Stará paní proto odešla do ložnice, kde měla v obálce uloženy peníze a neznámé vrátila čtyři tisíce korun. Ta poté byt opustila. Když si důchodkyně šla vrácenou tisícovku do ložnice uložit, zjistila, že z obálky jí zmizely všechny její úspory, a to 15 tisíc korun. Podle výpovědi okradené paní se jednalo o ženu ve věku kolem třiceti let, mluvila slovensky, hnědé delší vlasy na ramena a na sobě měla červenou sukni a červený 20

21 svetr. Policisté proto nabádají starší spoluobčany k opatrnosti. Pokud by je tato neznámá žena oslovila, a okamžitě kontaktují policii a do bytu ji v žádném případě nepouští. Po silnici II/118 ve směru Hluboš Jince jela v sobotu 28. října v podvečer šestatřicetiletá řidička s osobním automobilem Ford Sierra. Na přímém úseku komunikace jí náhle do jízdní dráhy vběhla lesní zvěř, se kterou se levou přední částí auta střetla. Nehoda se obešla bez zranění osob, požití alkoholu u ženy vyloučila na místě provedená dechová zkouška. Na vozidle vznikla hmotná škoda ve výši 15 tisíc korun. Koncem října v dopoledních hodinách se zatím neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného osobního vozidla Renault Megane na parkovišti u zámečku v obci Hluboš. Po rozbití zadního okénka mu z auta odcizil černou cestovní tašku s osobními doklady a věcmi. Na odcizených věcech a poškození vozidla způsobil majiteli škodu za více než 14 tisíc korun. Policisté přijali ve čtvrtek 2. listopadu ráno oznámení o vloupání do osobního motorového vozidla Citroen C3, ke kterému došlo 1. listopadu mezi 16,00 a 22,10 hodinou na parkovišti před firmou Kostal v Čenkově. Po rozbití okna vnikl pachatel dovnitř a odcizil autorádio na CD. Majiteli tak způsobil škodu za 5 tisíc korun. V noci ze středy na čtvrtek 2. listopadu vnikl neznámý pachatel do zavazadlového prostoru dodávkového vozidla Fiat Ducato před domem v Jincích. Odcizil dvě motorové pily, brusku, vrtačku a AKU vrtačku. Na poškození auta a odcizených věcech způsobil majiteli škodu za 63 tisíc korun. V pondělí 6. listopadu časně ráno kontrolovala policejní hlídka řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda 105 ve Slavíkově ulici v Jincích. Zjistila, že muž, který seděl za volantem auta, nevlastní a nikdy ani nevlastnil řidičské oprávnění. Navíc u vozidla měl propadlou technickou kontrolu. Prohlídkou vozidla dále policisté zjistili, že v zavazadlovém prostoru se nachází věci, které pravděpodobně pochází z trestné činnosti. Jednalo se o větší množství měděných okapových svodů a pákové štípací kleště. Osmadvacetiletému muži z Berounska bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, kde je stanovena trestní sazba odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest 21

22 nebo zákaz činnosti. Původ zajištěných věcí ze zavazadlového prostoru policisté dále prověřují. Pokud se prokáže, že skutečně pocházejí z trestné činnosti, má tento mladý muž na krku další trestný čin, a to trestný čin krádeže. Škodu za dva tisíce korun způsobil dosud neznámý pachatel majiteli osobního vozidla Škoda Octavia. V pondělí 6. listopadu večer mu v době mezi a hod. na parkovišti před areálem Kostal v Čenkově rozbil okno levých zadních dveří, vnikl dovnitř a odcizil batoh s nabíječkou k mobilnímu telefonu a nožem. Další vloupání do osobního vozidla bylo policistům Obvodního oddělení Příbram-venkov oznámeno ve středu 8. listopadu večer. Tentokrát se terčem zloděje stal osobní vůz Škoda Fabia zaparkovaný před domem v Čenkově. Z něj byla majiteli odcizena ruční taštička s občanským a řidičským průkazem. Způsobená škoda byla vyčíslena na dva tisíce korun. Policisté šetří vloupání do novostavby rodinného domku v Křešínské ulici v Jincích. Dosud neznámý pachatel vnikl v noci ze soboty na neděli 12. listopadu na pozemek, vypáčil okno domu, vnikl dovnitř a poté odcizil radiátor, několik pytlů s lepidlem na dlaždice, malířské barvy, šedou dlažbu, izolaci a další věci. Majitel škodu vyčíslil na 24 tisíc korun. Za trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci hrozí pachateli trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Na místní komunikaci v osadě Běřín havaroval v pondělí 13. listopadu kolem 01,45 hod. třiačtyřicetiletý řidič z Českokrumlovska s nákladním vozidlem Iveco s návěsem. Při průjezdu osadou v zatáčkách nejprve pravým bokem poškodil oplocení u rekreačního objektu, poté návěsem a spoilerem na střeše tahače ulámal větve stromů podél komunikace a při výjezdu z osady opět pravým bokem utrhl a rozlámal zábradlí můstku přes potok. Se soupravou dojel až na čerpací stanici ÖMV, kde na osvětleném místě zjistil rozsah poškození a telefonicky pak tuto nehodu ohlásil policii. Požití alkoholu u řidiče vyloučila na místě provedená dechová zkouška, avšak celková způsobená škoda byla vyčíslena na 44 tisíc korun. OŘ PCŘ Příbam 22

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více