JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC Ročník 24. cena 5 Kč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2006. Ročník 24. cena 5 Kč. www.jince.cz"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 PROSINEC cena 5 Kč 1

2 Adolf Heyduk Vánoční list (úryvky z básně) Vše na Štědrý se večer chystá, kdo možný, rybu koupí snad, i chudý páter lokalista chce zvoníka si častovat; kdo v cestě, k domu spěchá v šeři, by s rodinou byl při večeři. Všem čas ten vánoční je svat. Zde koledu Ti posíláme, Ty trpíš na ni, vždy já vím! Vi, pěkné letos housky máme? Dej okusit též domácím! I jablka se štěpu jsme dali, jejž ponejprv jsme očesali a jenž byl dřív vždy jalovým. Lid z podělku se vracel prostý A ponožky, jež vespod leží, a z lesa dřevorubců sbor, ty pletla Lidka od vagac - a housky pekou u starosty - můj Bože, tak ty časy běží! - leč student nepřijde; je chor A pod lampu ten z vlny tác a zkoušky jsou a zima tuhá, zas Františka Ti udělala, a k cestě z Prahy není druha a když jsem Jeníčka se ptala, do sněhem zasypaných hor. Co dá, řek : Štípanou a pac! Tož matka koledu mu chystá Však dále! V kapse nové vesty a drobné dárky všechen rod. pár zlatých zašila jsem, věz, Jen v bedničce-li bude místa? je pojezdné to za dvě cesty, To šatstvo dá se pěkně spod, když otec pánům drva vez pak ořechy však rád je louská, ba peněz vždy se nedostává jsou výlupky a na to houska to tatínek jen tak Ti dává, a pětka též mu přijde vhod. že po Tobě si zastesk dnes. A píše matka: Milý synu! Bůh opatruj Tě ve všem všude Tak sami budem tentokrát. a pevné zdraví brzy vra, Já, že mi kašleš, strachem hynu, a piš nám, jak jen možno bude, jen šetři se, jsi sláb a mlád; a peněz darmo neutra! zvláš bedlivý bu v ranním chladu A nekuř mně, můj hochu milý, a doktora běř na poradu, radš sklenku vína pij, to sílí, Víš, se zdravím se nesmí hrát! a máš-li jaký dloužek, pla! Titulní strana: Historickou pohlednici dolních Jinec zapůjčil p. Lubomír Kasl. 2

3 Jubilanti SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: BLECHA Vladimír 86 let HOŠEK František 75 let JOCHA František 70 let VLACHOVÁ Antonie 80 let Narození KOVÁŘ Jaroslav LEMBERKOVÁ Radka VZPOMÍNKY Dne 6. prosince 2006 tomu bude již neuvěřitelných 10 let, co nám odešla naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Marie Šimonová. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. S úctou a láskou stále vzpomíná rodina. Dne 15. prosince 2006 uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan JUDr. Jaroslav Krejčí. S úctou a láskou vzpomíná rodina. 3

4 Dne 15. prosince 2006 uplynou již 2 roky, kdy nás navždy opustil náš manžel, otec, děda a bratr, pan Jaroslav Vainer. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami, vnoučata a sestra s rodinou. Odešla jsi, jak krutý osud si přál, v našich srdcích a vzpomínkách však žiješ stále dál. Kdo byl milován, není nikdy zapomenut. Dne 22. prosince 2006 uplyne 27 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marie Míchalová z Jinec. Za tichou vzpomínku s námi děkujeme. Dcery a synové s rodinami. V čase vánočním tomu bude již 23 let, co jsme se naposledy rozloučili s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem, panem Emilem Komínkem. S úctou a láskou stále vzpomíná rodina. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ve farním kostele sv. Mikuláše v Jincích Štědrý den hod. půlnoční mše sv Boží hod vánoční hod. mše sv sv. Štěpán hod. mše sv hod. mše sv. a děkovná pobožnost hod. mše sv. 4

5 POZVÁNKY AKCE Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše (více: Kulturní středisko a Ze života školy) Loutkové divadlo v KS (více: Společenské organizace) Slavnostní nástup vojáků na náměstí (více: Informace z Úřadu městyse Jince) Vánoční jarmark ve škole (více: Ze života školy) Vánoční koncert ve škole (více: Ze života školy) Divadlo Příbram pro předplatitele 3. představení (více: Kulturní středisko) Divadlo Příbram pro předplatitele 4. představení (více: Kulturní středisko) SILVESTR U Pstruha (více: Společenské organizace) KOPÍROVÁNÍ pro veřejnost Nová otevírací doba v knihovně (více: Kulturní středisko) V Kulturním středisku si můžete zakoupit: VHS Lesní správa Jince (VIDI) 200,- Kč (zlevněno) DVD Střední Brdy I. (BM VIDEO) 350,- Kč DVD Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 320,- Kč VHS Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 290,- Kč 5

6 Informace z Úřadu městyse Jince Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jako starosta našeho městyse poprvé pozdravil na stránkách Jineckého zpravodaje a jménem všech nově zvolených zastupitelů poděkoval za Vaši účast v letošních komunálních volbách. Mne osobně trochu mrzí, že letos byla opět nižší účast než ve volbách v roce 2002, ale vzhledem k současné politické situaci se není čemu divit. O to víc si vážím těch, kteří pochopili, že na komunální úrovni nejde o politiku, ale o to vybrat do zastupitelstva ty, kteří chtějí pro městys něco udělat, ty, kteří budou prostředky a majetek obce spravovat tak, aby se nám všem v malebném údolí Litavky dobře žilo. Kdo poctivě studoval volební programy jednotlivých politických stran a sdružení, musel konstatovat, že jako kdyby vyšly z jedné dílny. Myslím si, že to je dobrý předpoklad k tomu, aby vše, co jsme Vám slíbili, bylo realizováno. Jednota v názorech, která panuje na dosavadních jednáních rady i zastupitelstva městyse, tomu také nasvědčuje. Nemyslím si však, že všichni spoluobčané přijali mé zvolení do čela městyse s uspokojením. Plně to chápu a respektuji. Ale zejména tyto občany bych chtěl ubezpečit, že udělám vše pro to, abych byl starostou všech občanů. Být starostou je pro mě velkým vyznamenáním. Když jsem si uvědomil tuto skutečnost, slíbil jsem si na svou čest a svědomí, že tuto důvěru, kterou jsem dostal, nezklamu. Nehodlám posuzovat návrhy podle toho, kdo je z jakého volebního uskupení, z jaké politické strany, ale podle toho, jak návrh bude sloužit pro dobro městyse a jeho obyvatel, ale i příslušníků armády, kterých doufám - u nás bude žít čím dál tím víc. Mým životním krédem při řešení veřejných záležitostí totiž je, zda myšlenka či návrh slouží pro většinu nebo pro menšinu. Vždy jsem pro to, aby se věci řešily pro potřebu většiny. A z toho i dnes vychází mé členství v KSČM, z toho důvodu jsem nikdy nepřeskočil do jiné strany, i když by to bylo možná pohodlnější. Je to i proto, že si myslím, že za to, co jsem dodnes udělal, se nemusím stydět. 6

7 Díky dobré práci předchozího zastupitelstva, rady a v neposlední řadě i bývalé starostky máme na co navazovat. Je připraven projekt a zažádáno o dotaci na přivaděč vody z Hluboše, stejně tak na III. etapu rekonstrukce a přístavbu základní školy. Tak je šance, aby obec jen na dotacích z ministerstev zemědělství a financí i finanční spoluúčastí armády získala v příštím roce okolo 40 milionů Kč. Díky tomu také začneme s budováním inženýrských sítí v lokalitě A10 pro výstavbu nových rodinných domků, připravíme kanalizaci a veřejné osvětlení pro výstavbu řadových garáží. To bude společně s opravami komunikací, veřejného osvětlení, rekonstrukcí dětského hřiště u zdravotního střediska, koupaliště i výměnou vodovodu a kanalizace v Jiráskově ulici předmětem jednání zastupitelstva městyse v nastávajícím období. Nezapomeneme ani na zlepšení životních podmínek v Rejkovicích a Běříně, na zvýšení bezpečnosti v okolí silnice II/118. Vše je ale podmíněno schválením státního a následně našeho rozpočtu na rok 2007, a to i přesto, že jsme převzali nezadluženou obecní pokladnu, ale naopak - s více jak 10 miliony Kč a dalšími 4 miliony Kč uloženými ve fondu České spořitelny Sporoinvest. Už v příštím roce musíme připravovat podklady pro plány rozvoje městyse na další léta. Proto budeme rozhodovat o rekonstrukci nebo výstavbě nové čistírny odpadních vod, o II. etapě privatizace bytů, o výstavbě důstojného stánku pro kulturní vyžití a zájmovou činnost, a to zejména mládeže, jako jedné z forem boje proti alkoholismu a toxikománii. K tomu by měla přispět i IV. etapa přístavby základní školy. Budeme řešit využití pozemků městyse u vojenské ubytovny na Zborovské ulici pro výstavbu tzv. malometrážních bytů pro mladé a pro starší spoluobčany, stejně jako vybudování zázemí pro fotbalové hřiště a koupaliště. Oprávněných požadavků a představ pro zlepšení života v Jincích a okolních osadách je mnoho. Už dnes je nám jasné, že prostředky přidělené do rozpočtu městyse ze státního rozpočtu nám stačit nebudou. Proto musíme využít všech možností čerpání dotací a grantů a zkušeností ostatních měst a obcí. To ale není úkol jen pro 15 nových zastupitelů a aparát úřadu městyse. V tom očekáváme pomoc od každého, a se jedná o poslance či senátora, a to z celého politického spektra poslanců kraje i parlamentu. Věřím i v místní podnikatele, společenské a zájmové organizace, vojáky, v každého, komu leží na srdci blaho našeho městyse a zvýšení životní úrovně našich občanů. Nikdo z Vás nemá u mě zavřené dveře. V závěru mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků i Silvestra Hodně zdraví a pohody v rodinách. Josef Hála 7

8 Obec Jince se stala městysem S informací o této historické události se naši občané setkali na prvním ustavujícím zasedání našeho nového zastupitelstva. Proto je namístě uvést fakta, jak a proč k této změně došlo. Jmenovací dekret (viz. JZ listopad 2006, str. 5) naše obec převzala dne 18. října z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslava Vlčka, který svým rozhodnutím podle 3 odst. ) zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb. stanovil s účinností od 10. října 2006 obec Jince městysem. K tomuto kroku ho vedla žádost obce o navrácení historického titulu a hlavně novelizace zákona, která tuto skutečnost umožnila. Vra me se tedy do daleké minulosti a společně čtěme řádky z naší historie, čerpané z knihy o našich dějinách. Dne 2. března 1899 navrhlo představenstvo obce pod vedením starosty pana Dominika Ešky obecnímu zastupitelstvu, aby byla podána prostřednictvím pražského místodržitelství rakousko-uherské vládě a císaři žádost, by obec zdejší povýšena byla na městys, poněvadž přihlížeje již k vykonaným pracím assanačním bude co městys je lépe opatrovati, policejní dohled a kázeň udržovati, což pak důležitější, že nabude svého zástupce v okresním zastupitelstvu. Přes příslovečnou rakouskou byrokracii byla tato žádost na sklonku následujícího roku kladně vyřízena. A tak můžeme ve Vyhlášení c.k. místodržitele pro Čechy ze dne 31. prosince 1900 čísti: Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. prosince 1900 nejmilostivěji povýšiti osadu Jince v politickém okresu hořovickém na městys. Což se k výnosu c.k. ministerstva vnitra ze dne 9. prosince 1900 všeobecně prohlašuje. C.k. místodržitel: Karel hrabě Coudenhove v.r. Dne 13. února 1902 pak dostaly Jince opět rozhodnutím císaře Františka Josefa I. znak, kterým se pyšní dodnes. Povýšení Jinec na městys bylo sděleno obecnímu zastupitelstvu výnosem c.k. Okresního hejtmanství v Hořovicích z 15. ledna Starosta obce pan Dominik Eška na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva tehdy prohlásil: Doufám, pánové, že Vás to všechny stejně těší, když vidíte, že za Vašeho působení se dostalo obci vyznamenání, že svým uspořádáním jest hodna býti povýšena do svazku měst 8

9 a že bude i nadále Vaší snahou, by městys náš co nejutěšeněji se rozvíjel ve všech směrech. Před 105 lety Jince vstoupily do nového století s novým názvem a s nadějí v dalekou budoucnost. Rokem 1954 nastaly změny, obce byly zachovány jen jako nejnižší územně správní jednotky, název městys se ztratil ze slovníku veřejné správy. K nápravě tohoto stavu došlo po přijetí novelizace zákona o obcích v letošním roce, a proto zastupitelstvo rozhodlo využít této možnosti, aniž by očekávalo jakékoliv výhody z navrácení tohoto historického názvu. Přesto, že jde tedy pouze o napravení stavu, chceme-li říci křivdy z minulosti (bez finančních výhod), je záležitostí cti a oceněním pro všechny člena zastupitelstva i starosty, kteří pro tuto obec pracovali. DEN VETERÁNŮ Před 88 lety skončila podpisy příměří 1. světová válka. Přinesla ztráty mnoha milionů lidských životů, obrovské utrpení a strádání civilního obyvatelstva. Proto je dnes ve všech demokratických zemích Evropy, ve Spojených státech amerických a v Kanadě den ukončení 1. sv. války každoročně slaven jako Den válečných veteránů. Oslavy pořádané v těchto zemích jsou věnovány žijícím i mrtvým veteránům všech válek jako tichá vzpomínka jejich přínosu k vítězství demokracie ve světě a uctění jejich památky. Pietní vzpomínka při příležitosti oslav Dne válečných veteránů se konala na náměstí v Jincích dne Kromě hostů se ho zúčastnili zástupci Úřadu městyse Jince, vojenské posádky i společenských organizací. Po úvodním projevu byla minutou ticha uctěna památka všech padlých veteránů a k památníku byly položeny věnce. V projevu, který přednesl kaplan npor. Petr Němec, bylo mimo jiné řečeno: Dnešní den je dnem oslavy jedné z tradic vojenské hrdosti a cti. Avšak my - jakoby s ostychem - jsme se sešli k jednomu z výročí, které můžeme najít v kalendáři. Odvykli jsme si připomínat tradici vlastního národa. Kolik máme důležitější práce než strávit nějaký čas v našem případě hodinu, hodinu a půl i s cestou z kasáren - kvůli tomu, abychom uctili památku těch, kteří byli vojáky před námi a těch, kteří nám vyšlapali cestu. Stáváme se národem bez tradice, bez úcty k sobě samým, bez úcty k vlastním předkům 9

10 Stojíme u pomníku, kde by neměla padat prázdná slova. Kde člověk, který nemá co říct, se má ztišit a s pokorou přijmout odkaz těch, kvůli kterým byl zbudován, aby Nám sloužil jako skutečný památník. Památník hrdinství, zlomených osudů, ztracených životů! A pro koho? Přece pro nás pro mne, pro tebe, pro své blízké. Jako vojáci si zvykáme na plnění příkazů těch z nás, kterým jsme svěřili obrovskou politickou moc nad námi do jejich rukou. Jezdíme do světa, jsme nasazováni do různých zemí a odvykli jsme se ptát proč? Často od vojáků slýchám: Toto není žádná armáda hrdinů bojujících za vlastní zem, stáváme se žoldáky a ne obránci vlasti. Ale na druhou stranu vím, že jsme připraveni ukázat každému, že se jako vojáci, jako jednotlivci nemáme za co stydět. Že dokážeme být stejně výteční jako vojáci kterékoliv jiné armády tohoto světa, ne-li lepší. A musíme se učit, abychom věděli, za co, za koho a k čemu sloužíme. Žijme, mysleme, učme se a pracujme tak, abychom si byli vědomi svobody, za kterou mnozí v uniformách byli a jsou ochotni nasazovat své životy. Žijme se ctí a hrdostí. Foto: Miroslav Maršálek 10

11 Ke změně územního plánu Vážení spoluobčané, v měsíci červnu jsme Vás seznámili se záměrem zastupitelstva pořídit změnu č. 2 územního plánu městyse Jince, obce Rejkovice a obce Běřín. Vzhledem ke změně stavebního zákona budou práce na pořízení změny zahájeny až v lednu roku Z výše uvedeného důvodu prodlužujeme lhůtu pro podání námětů ke změně územního plánu do Zároveň Vás upozorňujeme na možnost odkupu ornice z pozemku určeného pro výstavbu garáží. Cena za 1 nákladní automobil je 500,- Kč. Požadavky zasílejte písemně na Úřad městyse Jince, Čsl. dělostřelců 172, Jince. Ing. Miroslav Běhoun OZNÁMENÍ Dne bude od 8.00 do hodin přerušena dodávka elektrické energie v Jincích ul. Brigádnická, Jiráskova, Žižkova, Husova a rodinné domky ve Štěpnici. Na zařízení se budou provádět práce nezbytné pro zajiš ování spolehlivé dodávky elektřiny. Skupina ČEZ děkuje odběratelům za pochopení. Bližší informace na zákaznické lince POZVÁNKA Dne v hodin se uskuteční na náměstí v Jincích SLAVNOSTNÍ NÁSTUP při příležitosti vyslání 1. kontingentu Armády České republiky MNF I do zahraniční mise na území Iráku. Akce je přístupná veřejnosti, všichni jste srdečně zváni. 11

12 KULTURNÍ STŘEDISKO 7. prosince Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Jincích od 17 hodin Účinkuje pěvecký kroužek ZŠ Jince pod vedením PaedDr. Jitky Šmejkalové + pěvecký kroužek PŠ při Ústavu sociální péče Psáry pod vedením Mgr. Venduly Štanclové. Pokud chcete dětem udělat radost, malý dárek můžete přinést během celého dne do Kulturního střediska (např. plyšovou hračku, potřeby na výtvarnou výchovu, ale také vánoční cukroví). Děkujeme. Divadlo Antonína Dvořáka Příbram - představení pro držitele předplatitelských průkazů: 15. prosince 2006: CESTA DO BETLÉMA (na velké scéně) Jedná se o netradičně zpracovaný příběh tří králů s humorem a nadsázkou nejsou to žádní mudrcové, ale spíše takoví obyčejní kluci, kteří se dozvědí, že se narodil Ježíšek a putují za ním. Cestou je však čert a zlá čarodějnice připraví o dary, které mu nesli. Protože za ním dojdou s holýma rukama, alespoň mu zazpívají koledy. Jde o všeobecně známé koledy, aby mohli zpívat i diváci. (Hrají Boleslav Pecka, Jan Novák, Debora Štolbová, Petra Duspivová, Lukáš Typlt nebo Stanislav Jiránek j.h., Vojtěch Záveský, Radka Filásková, Andrea Procházková, Vladimír Senič, režie Kateřina Fixová.) 20. prosince 2006: ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA (na malé scéně) Bláznivá komedie se odehrává v jedné zubařské ordinaci nejmenované kliniky, kde si zubaři originálně zpestřují běžný pracovní týden. Svým hlasováním budete mít možnost ovlivnit spád děje, a to už stojí za trochu strachu v čekárně - nebo ne? (Režie Milan Schejbal.) Odjezd autobusu v od Sokolovny Jince. 12

13 Stále platí nabídka zájezdů na muzikály: ANGELIKA (Divadlo Broadway) M. Absolonová, A. Amiri, J. Vojtek aj. zájezd na tento muzikál se uskuteční 15. března 2007 Závazné přihlášky v KS Jince tel nebo Některé z akcí, které jsme v r pořádali: Obecní ples Burza starých knih Zájezd na muzikál do Divadla Broadway Posezení s Doubravankou (pro seniory) Slavíkovy Jince Den dětí v ZOO (s ČSŽ) Exkurze dětí do knihovny Zájezd pro seniory do Dětenic a do Mníšku Zájezd na muzikál do HD v Karlíně Prezentace kosmetických výrobků Koncert k výročí W.A. Mozarta Ukázka vánočního aranžování Zajištění vstupenek na různé kulturní akce (v případě individ. dopravy) Připravujeme: Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše Loutkové divadlo (s ČSŽ) Dáje zajiš ujeme: - Předplatné do Divadla Příbram - 1x měsíčně zájezd na představení - Celoroční prodej knih, videokazet a DVD s regionální tematikou - Vydávání Jineckého zpravodaje, příspěvky do Podbrdských novin aj. V KS mají pravidelné schůzky: - členky senior-klubu (každé úterý odpoledne) - klub učitelů-důchodců (první středa v měsíci) - klub vojenských důchodců (1x měsíčně) - Ježci - dětský oddíl mladých ochránců přírody (1x týdně) - klavírní kurzy (2x týdně) - kroužek mladých rybářů (1x týdně) 13

14 - v objektu je úřadovna České pojiš ovny a.s. (po skončení rekonstrukce kanceláře budou úřední hodiny rozšířeny dle požadavků občanů) - konají se zde veřejná zasedání zastupitelstva - šachisté tu hrají některé ze svých turnajů - dle potřeby zde mají schůze např. Český svaz včelařů, Český svaz žen, KSČM aj. JINECKÝ ZPRAVODAJ Dle usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne zůstane cena i způsob distribuce Jineckého zpravodaje v roce 2007 nezměněna. MÍSTNÍ KNIHOVNA Jince Od listopadu t. r. je v knihovně občanům k dispozici KOPÍROVACÍ SLUŽBA. V poslední fázi příprav je zprovoznění další služby - Internetu pro veřejnost. Podrobné informace o internetu budou v příštím čísle JZ. Ceník - kopírování: Formát A4, A5 1 kopie jednostranná: 2,- Kč Formát A3 1 kopie jednostranná: 3,- Kč Od 1. prosince t. r. bude knihovna z důvodu rozšíření služeb pro veřejnost otevřena takto: Pondělí: hod. Úterý: hod. Středa: hod. Čtvrtek: pro veřejnost zavřeno Pátek: hod. Kulturní středisko Jince a redakční rada Jineckého zpravodaje přeje všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku. 14

15 SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE Turnaj v mariáši V 8. kole Memoriálu Josefa Zárybnického hasičském OPEN turnaji ve voleném mariáši šla karta nejlépe těmto hráčům: 1. Emil Dzurus Ohrazenice 2. František Fryč Jince 3. Stanislav Funfálek Jince Další kolo se uskuteční na jaře, bližší informace budou včas zveřejněny. JH Činnost MO Českého rybářského svazu v roce 2006 Místní organizace Českého rybářského svazu v Jincích si v únoru tohoto roku zvolila nový výbor. Předsedou organizace byl znovu zvolen pan František Gajanec. Do výboru a dozorčí komise MO ČRS byli zvoleni 4 noví členové. Činnost organizace byla zaměřena hlavně na údržbu rybochovných zařízení, chov ryb a splnění zarybňovacího plánu. V roce 2006 odpracovali členové v rámci brigád 1312,5 hodin. Práce byly zaměřeny hlavně na vyčištění strouhy z Kopáčova do Pecováku, vysekání náletů, křovin a sekání trávy v okolí rybníků a u pece Barbora. Vzhledem k dlouhé zimě bylo zabezpečeno sekání ledu na všech rybnících. Za odvedenou práci patří všem členům organizace poděkování. Ocenění zaslouží p. Oldřich Míchal za trvalou péči o rybník Pecovák, kde sám odpracoval 157 hodin. Poděkování patří dále našim přespolním členům, kteří dojížděli na brigády z Berouna a odpracovali 76 hodin. Za zmínku stojí významná pomoc naší organizace Vojenským lesům a statkům, divize Hořovice při výlovu Hořejšího Padr ského rybníka ve Vojenském újezdu Brdy. Výlovu se zúčastnilo 10 členů naší organizace. V roce 2006 byla činnost MO ČRS vcelku úspěšná. Organizace splnila stanovený zarybňovací plán za rok 2006 na 116%. Při kontrole hospodaření v měsíci listopadu komise Středočeského územního svazu konstatovala, že jsme hospodařili na velmi dobré úrovni. 15

16 MO ČRS má v současné době 105 dospělých členů a 7 členů mládeže do 18 let. 25 dětí do 15 let pracuje v kroužku mládeže, který vedou p. Pavel Toman a p. Jaroslav Střítecký. Na závěr mi dovolte upozornit všechny členy MO ČRS Jince (dospělé i děti) o vrácení povolenek k lovu, které jim byly vydány v r Nejpozdější termín je do 15. ledna Výbor MO ČRS Činnost turistického oddílu TJ Sokol Jince v roce (už započteno jako 1. akce 2006) zájezd do Prahy na výstavu BONSAI SERVISU Vánoce v lese Předjarní obhlídka (okolí Jinec) duben 2006 Kolem Litavky a Pecováku Za kormorány na Litavku Po staré cestě (do Klínku) Až vzplanou ohně na horách Jince Dendrologická zahrada (Průhonice) TGM a čsl. legie zahájení expozice na zámku Hluboš Zájezd na HOBBY České Budějovice (se ZO ČZS a ZO ČSV) Dětenice zájezd se Senior-klubem Na vystoupení XIV. všesokolského sletu do Prahy Zájezd se Senior-klubem do Mníšku pod Brdy Stále budeš s námi účast na smuteční vzpomínce a zádušní mši za M. Zárybnickou Memoriál M. Zárybnické (Jince Ohrazenice) zač. prosince Mikulášskou stopou 27. ročník (datum upřesněno na vývěsce TJ Sokol) MK 16

17 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, platnost od Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních. Zákon ruší dvě současné dávky, a to příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu náležel občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je: a) převážně nebo úplně bezmocná b) starší 80 let a je částečně bezmocná Příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí v domácnosti. NOVĚ: Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle 8. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze městské části úřadu, pro nás Městský úřad Příbram. M. Kratochvílová - ČSŽ 17

18 POZVÁNKY Český svaz žen Jince pořádá loutkové představení pro děti Vánoční pohádka Kdy? Kde? Cena: 9. prosince 2006 od 15 hodin V sále Kulturního střediska Jince Děti zdarma, dospělí 20,- Kč Těšíme se na Vaši účast. Restaurace U Pstruha v Ohrazenici Vás srdečně zve 31. prosince na SILVESTR 2006 poslední večer v roce plný hudby, tance a zábavy. Začátek ve 20 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu a nezapomeňte na to nejdůležitější dobrou náladu s sebou! 18

19 Ze života ŠKOLY Základní škola Jince Vás zve prosince Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Jincích od 17 hodin Účinkuje pěvecký kroužek ZŠ Jince pod vedením PaedDr. Jitky Šmejkalové + pěvecký kroužek PŠ při Ústavu sociální péče Psáry pod vedením Mgr. Venduly Štanclové. 14. prosince Vánoční jarmark v prostorách Základní školy Jince od 13 do 16 hodin. 14. prosince 17. vánoční koncert v ZŠ (učebna hudební výchovy) od hodin. 19

20 ČERNÁ KRONIKA Pachatelé zneužívají platební karty Přes opakovaná varování podceňují někteří držitelé platebních karet rizika spojená s jejich zneužíváním. Pokud se chovají nezodpovědně a bezpečnostní PIN nechrání před ostatními, mohou dopadnout jako třiatřicetiletá žena ze Sedlčanska. Opožděně oznámila, že byla okradena o svoji peněženku, ve které měla mimo jiné i platební kartu. Bohužel, v jedné z přihrádek měla i PIN k této kartě a pro někoho tak nebylo složité dostat se k penězům na jejím účtu. Ke své smůle žena neprovedla ihned blokaci karty, a tak pachatel během jediného dne provedl celkem čtyři neoprávněné výběry. Postupně ji tak připravil o finanční částku 14 tisíc korun. Jak postupovat při ztrátě či odcizení své platební karty? 1. Prove te okamžitou blokaci platební karty u peněžního ústavu, který Vám ji vydal! 2. Mějte u sebe číslo platební karty (nikoliv PIN), v případě blokace ho můžete potřebovat. Číslo karty však mějte umístěné odděleně od karty a PIN. 3. Ztrátu či odcizení karty hlaste neprodleně na Policii ČR, nejlépe v místě, kde došlo k její ztrátě či odcizení, nebo na linku 158. Důvěřuj, ale prověřuj Pod záminkou spotřeby vody a vrácení peněz se do bytu třiaosmdesátileté ženy v Příbrami VII. vloudila neznámá žena. Důchodkyně ji pustila dovnitř, aniž by si ověřila, jestli má oprávnění vodu kontrolovat. Nechtěla po ní ani žádnou průkazku. Neznámá vstoupila do kuchyně, pustila oba kohoutky vody a staré paní oznámila, že kapou. Přesto jí však vrátí finanční částku jeden tisíc korun. Ale nemá bohužel drobné, pouze pětitisícovou bankovku. Stará paní proto odešla do ložnice, kde měla v obálce uloženy peníze a neznámé vrátila čtyři tisíce korun. Ta poté byt opustila. Když si důchodkyně šla vrácenou tisícovku do ložnice uložit, zjistila, že z obálky jí zmizely všechny její úspory, a to 15 tisíc korun. Podle výpovědi okradené paní se jednalo o ženu ve věku kolem třiceti let, mluvila slovensky, hnědé delší vlasy na ramena a na sobě měla červenou sukni a červený 20

21 svetr. Policisté proto nabádají starší spoluobčany k opatrnosti. Pokud by je tato neznámá žena oslovila, a okamžitě kontaktují policii a do bytu ji v žádném případě nepouští. Po silnici II/118 ve směru Hluboš Jince jela v sobotu 28. října v podvečer šestatřicetiletá řidička s osobním automobilem Ford Sierra. Na přímém úseku komunikace jí náhle do jízdní dráhy vběhla lesní zvěř, se kterou se levou přední částí auta střetla. Nehoda se obešla bez zranění osob, požití alkoholu u ženy vyloučila na místě provedená dechová zkouška. Na vozidle vznikla hmotná škoda ve výši 15 tisíc korun. Koncem října v dopoledních hodinách se zatím neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného osobního vozidla Renault Megane na parkovišti u zámečku v obci Hluboš. Po rozbití zadního okénka mu z auta odcizil černou cestovní tašku s osobními doklady a věcmi. Na odcizených věcech a poškození vozidla způsobil majiteli škodu za více než 14 tisíc korun. Policisté přijali ve čtvrtek 2. listopadu ráno oznámení o vloupání do osobního motorového vozidla Citroen C3, ke kterému došlo 1. listopadu mezi 16,00 a 22,10 hodinou na parkovišti před firmou Kostal v Čenkově. Po rozbití okna vnikl pachatel dovnitř a odcizil autorádio na CD. Majiteli tak způsobil škodu za 5 tisíc korun. V noci ze středy na čtvrtek 2. listopadu vnikl neznámý pachatel do zavazadlového prostoru dodávkového vozidla Fiat Ducato před domem v Jincích. Odcizil dvě motorové pily, brusku, vrtačku a AKU vrtačku. Na poškození auta a odcizených věcech způsobil majiteli škodu za 63 tisíc korun. V pondělí 6. listopadu časně ráno kontrolovala policejní hlídka řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda 105 ve Slavíkově ulici v Jincích. Zjistila, že muž, který seděl za volantem auta, nevlastní a nikdy ani nevlastnil řidičské oprávnění. Navíc u vozidla měl propadlou technickou kontrolu. Prohlídkou vozidla dále policisté zjistili, že v zavazadlovém prostoru se nachází věci, které pravděpodobně pochází z trestné činnosti. Jednalo se o větší množství měděných okapových svodů a pákové štípací kleště. Osmadvacetiletému muži z Berounska bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, kde je stanovena trestní sazba odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest 21

22 nebo zákaz činnosti. Původ zajištěných věcí ze zavazadlového prostoru policisté dále prověřují. Pokud se prokáže, že skutečně pocházejí z trestné činnosti, má tento mladý muž na krku další trestný čin, a to trestný čin krádeže. Škodu za dva tisíce korun způsobil dosud neznámý pachatel majiteli osobního vozidla Škoda Octavia. V pondělí 6. listopadu večer mu v době mezi a hod. na parkovišti před areálem Kostal v Čenkově rozbil okno levých zadních dveří, vnikl dovnitř a odcizil batoh s nabíječkou k mobilnímu telefonu a nožem. Další vloupání do osobního vozidla bylo policistům Obvodního oddělení Příbram-venkov oznámeno ve středu 8. listopadu večer. Tentokrát se terčem zloděje stal osobní vůz Škoda Fabia zaparkovaný před domem v Čenkově. Z něj byla majiteli odcizena ruční taštička s občanským a řidičským průkazem. Způsobená škoda byla vyčíslena na dva tisíce korun. Policisté šetří vloupání do novostavby rodinného domku v Křešínské ulici v Jincích. Dosud neznámý pachatel vnikl v noci ze soboty na neděli 12. listopadu na pozemek, vypáčil okno domu, vnikl dovnitř a poté odcizil radiátor, několik pytlů s lepidlem na dlaždice, malířské barvy, šedou dlažbu, izolaci a další věci. Majitel škodu vyčíslil na 24 tisíc korun. Za trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci hrozí pachateli trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Na místní komunikaci v osadě Běřín havaroval v pondělí 13. listopadu kolem 01,45 hod. třiačtyřicetiletý řidič z Českokrumlovska s nákladním vozidlem Iveco s návěsem. Při průjezdu osadou v zatáčkách nejprve pravým bokem poškodil oplocení u rekreačního objektu, poté návěsem a spoilerem na střeše tahače ulámal větve stromů podél komunikace a při výjezdu z osady opět pravým bokem utrhl a rozlámal zábradlí můstku přes potok. Se soupravou dojel až na čerpací stanici ÖMV, kde na osvětleném místě zjistil rozsah poškození a telefonicky pak tuto nehodu ohlásil policii. Požití alkoholu u řidiče vyloučila na místě provedená dechová zkouška, avšak celková způsobená škoda byla vyčíslena na 44 tisíc korun. OŘ PCŘ Příbam 22

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 záøí 2008 1. 9. Po 2. 9. Út Mateřské centrum v KS 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 3. 9. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2006. www.jince.cz

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2006. www.jince.cz JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 KVĚTEN 2006 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Josef Václav Sládek To bylo v horách. Příval strhal pole. U jednoho, kde zbyla holá skála, stál starý sedlák, tvář se kámen zdála, jak zkoušel

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Únor 2008 www.jince.cz

Únor 2008 www.jince.cz Únor 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 2. Pá únor 2008 2. 2. So Sběrný dvůr 8 11 hod. 3. 2. Ne 4. 2. Po Začátek jarních prázdnin ZS Jince 5. 2. Út Senior klub v KS 14.00 hod. 6. 2. St Schůzka

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Soutěž o nejkrásnější zahradu

Soutěž o nejkrásnější zahradu ČÍSLO 14 10. ČERVENEC 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jen díky rychlé pomoci nezačaly prázdniny tragicky První den prázdnin s pořádnou porcí sluníčka se rozhodla řada

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu 7 červenec 2013 ROČNÍK XXIV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Největší francouzský kulturní projekt v Česku se blíží k jubileu FČA číslo 19! Novinka akademie? Jedna, ale podle mě významná.

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

MHD Přeštice změny od 13. 12. 2009

MHD Přeštice změny od 13. 12. 2009 Roèník XV. PROSINEC 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DACHL CUP ŽEROVICE str. 4 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v letošním

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více