JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC Ročník 24. cena 5 Kč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2006. Ročník 24. cena 5 Kč. www.jince.cz"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 PROSINEC cena 5 Kč 1

2 Adolf Heyduk Vánoční list (úryvky z básně) Vše na Štědrý se večer chystá, kdo možný, rybu koupí snad, i chudý páter lokalista chce zvoníka si častovat; kdo v cestě, k domu spěchá v šeři, by s rodinou byl při večeři. Všem čas ten vánoční je svat. Zde koledu Ti posíláme, Ty trpíš na ni, vždy já vím! Vi, pěkné letos housky máme? Dej okusit též domácím! I jablka se štěpu jsme dali, jejž ponejprv jsme očesali a jenž byl dřív vždy jalovým. Lid z podělku se vracel prostý A ponožky, jež vespod leží, a z lesa dřevorubců sbor, ty pletla Lidka od vagac - a housky pekou u starosty - můj Bože, tak ty časy běží! - leč student nepřijde; je chor A pod lampu ten z vlny tác a zkoušky jsou a zima tuhá, zas Františka Ti udělala, a k cestě z Prahy není druha a když jsem Jeníčka se ptala, do sněhem zasypaných hor. Co dá, řek : Štípanou a pac! Tož matka koledu mu chystá Však dále! V kapse nové vesty a drobné dárky všechen rod. pár zlatých zašila jsem, věz, Jen v bedničce-li bude místa? je pojezdné to za dvě cesty, To šatstvo dá se pěkně spod, když otec pánům drva vez pak ořechy však rád je louská, ba peněz vždy se nedostává jsou výlupky a na to houska to tatínek jen tak Ti dává, a pětka též mu přijde vhod. že po Tobě si zastesk dnes. A píše matka: Milý synu! Bůh opatruj Tě ve všem všude Tak sami budem tentokrát. a pevné zdraví brzy vra, Já, že mi kašleš, strachem hynu, a piš nám, jak jen možno bude, jen šetři se, jsi sláb a mlád; a peněz darmo neutra! zvláš bedlivý bu v ranním chladu A nekuř mně, můj hochu milý, a doktora běř na poradu, radš sklenku vína pij, to sílí, Víš, se zdravím se nesmí hrát! a máš-li jaký dloužek, pla! Titulní strana: Historickou pohlednici dolních Jinec zapůjčil p. Lubomír Kasl. 2

3 Jubilanti SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: BLECHA Vladimír 86 let HOŠEK František 75 let JOCHA František 70 let VLACHOVÁ Antonie 80 let Narození KOVÁŘ Jaroslav LEMBERKOVÁ Radka VZPOMÍNKY Dne 6. prosince 2006 tomu bude již neuvěřitelných 10 let, co nám odešla naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Marie Šimonová. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. S úctou a láskou stále vzpomíná rodina. Dne 15. prosince 2006 uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan JUDr. Jaroslav Krejčí. S úctou a láskou vzpomíná rodina. 3

4 Dne 15. prosince 2006 uplynou již 2 roky, kdy nás navždy opustil náš manžel, otec, děda a bratr, pan Jaroslav Vainer. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami, vnoučata a sestra s rodinou. Odešla jsi, jak krutý osud si přál, v našich srdcích a vzpomínkách však žiješ stále dál. Kdo byl milován, není nikdy zapomenut. Dne 22. prosince 2006 uplyne 27 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marie Míchalová z Jinec. Za tichou vzpomínku s námi děkujeme. Dcery a synové s rodinami. V čase vánočním tomu bude již 23 let, co jsme se naposledy rozloučili s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem, panem Emilem Komínkem. S úctou a láskou stále vzpomíná rodina. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ve farním kostele sv. Mikuláše v Jincích Štědrý den hod. půlnoční mše sv Boží hod vánoční hod. mše sv sv. Štěpán hod. mše sv hod. mše sv. a děkovná pobožnost hod. mše sv. 4

5 POZVÁNKY AKCE Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše (více: Kulturní středisko a Ze života školy) Loutkové divadlo v KS (více: Společenské organizace) Slavnostní nástup vojáků na náměstí (více: Informace z Úřadu městyse Jince) Vánoční jarmark ve škole (více: Ze života školy) Vánoční koncert ve škole (více: Ze života školy) Divadlo Příbram pro předplatitele 3. představení (více: Kulturní středisko) Divadlo Příbram pro předplatitele 4. představení (více: Kulturní středisko) SILVESTR U Pstruha (více: Společenské organizace) KOPÍROVÁNÍ pro veřejnost Nová otevírací doba v knihovně (více: Kulturní středisko) V Kulturním středisku si můžete zakoupit: VHS Lesní správa Jince (VIDI) 200,- Kč (zlevněno) DVD Střední Brdy I. (BM VIDEO) 350,- Kč DVD Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 320,- Kč VHS Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 290,- Kč 5

6 Informace z Úřadu městyse Jince Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jako starosta našeho městyse poprvé pozdravil na stránkách Jineckého zpravodaje a jménem všech nově zvolených zastupitelů poděkoval za Vaši účast v letošních komunálních volbách. Mne osobně trochu mrzí, že letos byla opět nižší účast než ve volbách v roce 2002, ale vzhledem k současné politické situaci se není čemu divit. O to víc si vážím těch, kteří pochopili, že na komunální úrovni nejde o politiku, ale o to vybrat do zastupitelstva ty, kteří chtějí pro městys něco udělat, ty, kteří budou prostředky a majetek obce spravovat tak, aby se nám všem v malebném údolí Litavky dobře žilo. Kdo poctivě studoval volební programy jednotlivých politických stran a sdružení, musel konstatovat, že jako kdyby vyšly z jedné dílny. Myslím si, že to je dobrý předpoklad k tomu, aby vše, co jsme Vám slíbili, bylo realizováno. Jednota v názorech, která panuje na dosavadních jednáních rady i zastupitelstva městyse, tomu také nasvědčuje. Nemyslím si však, že všichni spoluobčané přijali mé zvolení do čela městyse s uspokojením. Plně to chápu a respektuji. Ale zejména tyto občany bych chtěl ubezpečit, že udělám vše pro to, abych byl starostou všech občanů. Být starostou je pro mě velkým vyznamenáním. Když jsem si uvědomil tuto skutečnost, slíbil jsem si na svou čest a svědomí, že tuto důvěru, kterou jsem dostal, nezklamu. Nehodlám posuzovat návrhy podle toho, kdo je z jakého volebního uskupení, z jaké politické strany, ale podle toho, jak návrh bude sloužit pro dobro městyse a jeho obyvatel, ale i příslušníků armády, kterých doufám - u nás bude žít čím dál tím víc. Mým životním krédem při řešení veřejných záležitostí totiž je, zda myšlenka či návrh slouží pro většinu nebo pro menšinu. Vždy jsem pro to, aby se věci řešily pro potřebu většiny. A z toho i dnes vychází mé členství v KSČM, z toho důvodu jsem nikdy nepřeskočil do jiné strany, i když by to bylo možná pohodlnější. Je to i proto, že si myslím, že za to, co jsem dodnes udělal, se nemusím stydět. 6

7 Díky dobré práci předchozího zastupitelstva, rady a v neposlední řadě i bývalé starostky máme na co navazovat. Je připraven projekt a zažádáno o dotaci na přivaděč vody z Hluboše, stejně tak na III. etapu rekonstrukce a přístavbu základní školy. Tak je šance, aby obec jen na dotacích z ministerstev zemědělství a financí i finanční spoluúčastí armády získala v příštím roce okolo 40 milionů Kč. Díky tomu také začneme s budováním inženýrských sítí v lokalitě A10 pro výstavbu nových rodinných domků, připravíme kanalizaci a veřejné osvětlení pro výstavbu řadových garáží. To bude společně s opravami komunikací, veřejného osvětlení, rekonstrukcí dětského hřiště u zdravotního střediska, koupaliště i výměnou vodovodu a kanalizace v Jiráskově ulici předmětem jednání zastupitelstva městyse v nastávajícím období. Nezapomeneme ani na zlepšení životních podmínek v Rejkovicích a Běříně, na zvýšení bezpečnosti v okolí silnice II/118. Vše je ale podmíněno schválením státního a následně našeho rozpočtu na rok 2007, a to i přesto, že jsme převzali nezadluženou obecní pokladnu, ale naopak - s více jak 10 miliony Kč a dalšími 4 miliony Kč uloženými ve fondu České spořitelny Sporoinvest. Už v příštím roce musíme připravovat podklady pro plány rozvoje městyse na další léta. Proto budeme rozhodovat o rekonstrukci nebo výstavbě nové čistírny odpadních vod, o II. etapě privatizace bytů, o výstavbě důstojného stánku pro kulturní vyžití a zájmovou činnost, a to zejména mládeže, jako jedné z forem boje proti alkoholismu a toxikománii. K tomu by měla přispět i IV. etapa přístavby základní školy. Budeme řešit využití pozemků městyse u vojenské ubytovny na Zborovské ulici pro výstavbu tzv. malometrážních bytů pro mladé a pro starší spoluobčany, stejně jako vybudování zázemí pro fotbalové hřiště a koupaliště. Oprávněných požadavků a představ pro zlepšení života v Jincích a okolních osadách je mnoho. Už dnes je nám jasné, že prostředky přidělené do rozpočtu městyse ze státního rozpočtu nám stačit nebudou. Proto musíme využít všech možností čerpání dotací a grantů a zkušeností ostatních měst a obcí. To ale není úkol jen pro 15 nových zastupitelů a aparát úřadu městyse. V tom očekáváme pomoc od každého, a se jedná o poslance či senátora, a to z celého politického spektra poslanců kraje i parlamentu. Věřím i v místní podnikatele, společenské a zájmové organizace, vojáky, v každého, komu leží na srdci blaho našeho městyse a zvýšení životní úrovně našich občanů. Nikdo z Vás nemá u mě zavřené dveře. V závěru mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků i Silvestra Hodně zdraví a pohody v rodinách. Josef Hála 7

8 Obec Jince se stala městysem S informací o této historické události se naši občané setkali na prvním ustavujícím zasedání našeho nového zastupitelstva. Proto je namístě uvést fakta, jak a proč k této změně došlo. Jmenovací dekret (viz. JZ listopad 2006, str. 5) naše obec převzala dne 18. října z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslava Vlčka, který svým rozhodnutím podle 3 odst. ) zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb. stanovil s účinností od 10. října 2006 obec Jince městysem. K tomuto kroku ho vedla žádost obce o navrácení historického titulu a hlavně novelizace zákona, která tuto skutečnost umožnila. Vra me se tedy do daleké minulosti a společně čtěme řádky z naší historie, čerpané z knihy o našich dějinách. Dne 2. března 1899 navrhlo představenstvo obce pod vedením starosty pana Dominika Ešky obecnímu zastupitelstvu, aby byla podána prostřednictvím pražského místodržitelství rakousko-uherské vládě a císaři žádost, by obec zdejší povýšena byla na městys, poněvadž přihlížeje již k vykonaným pracím assanačním bude co městys je lépe opatrovati, policejní dohled a kázeň udržovati, což pak důležitější, že nabude svého zástupce v okresním zastupitelstvu. Přes příslovečnou rakouskou byrokracii byla tato žádost na sklonku následujícího roku kladně vyřízena. A tak můžeme ve Vyhlášení c.k. místodržitele pro Čechy ze dne 31. prosince 1900 čísti: Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. prosince 1900 nejmilostivěji povýšiti osadu Jince v politickém okresu hořovickém na městys. Což se k výnosu c.k. ministerstva vnitra ze dne 9. prosince 1900 všeobecně prohlašuje. C.k. místodržitel: Karel hrabě Coudenhove v.r. Dne 13. února 1902 pak dostaly Jince opět rozhodnutím císaře Františka Josefa I. znak, kterým se pyšní dodnes. Povýšení Jinec na městys bylo sděleno obecnímu zastupitelstvu výnosem c.k. Okresního hejtmanství v Hořovicích z 15. ledna Starosta obce pan Dominik Eška na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva tehdy prohlásil: Doufám, pánové, že Vás to všechny stejně těší, když vidíte, že za Vašeho působení se dostalo obci vyznamenání, že svým uspořádáním jest hodna býti povýšena do svazku měst 8

9 a že bude i nadále Vaší snahou, by městys náš co nejutěšeněji se rozvíjel ve všech směrech. Před 105 lety Jince vstoupily do nového století s novým názvem a s nadějí v dalekou budoucnost. Rokem 1954 nastaly změny, obce byly zachovány jen jako nejnižší územně správní jednotky, název městys se ztratil ze slovníku veřejné správy. K nápravě tohoto stavu došlo po přijetí novelizace zákona o obcích v letošním roce, a proto zastupitelstvo rozhodlo využít této možnosti, aniž by očekávalo jakékoliv výhody z navrácení tohoto historického názvu. Přesto, že jde tedy pouze o napravení stavu, chceme-li říci křivdy z minulosti (bez finančních výhod), je záležitostí cti a oceněním pro všechny člena zastupitelstva i starosty, kteří pro tuto obec pracovali. DEN VETERÁNŮ Před 88 lety skončila podpisy příměří 1. světová válka. Přinesla ztráty mnoha milionů lidských životů, obrovské utrpení a strádání civilního obyvatelstva. Proto je dnes ve všech demokratických zemích Evropy, ve Spojených státech amerických a v Kanadě den ukončení 1. sv. války každoročně slaven jako Den válečných veteránů. Oslavy pořádané v těchto zemích jsou věnovány žijícím i mrtvým veteránům všech válek jako tichá vzpomínka jejich přínosu k vítězství demokracie ve světě a uctění jejich památky. Pietní vzpomínka při příležitosti oslav Dne válečných veteránů se konala na náměstí v Jincích dne Kromě hostů se ho zúčastnili zástupci Úřadu městyse Jince, vojenské posádky i společenských organizací. Po úvodním projevu byla minutou ticha uctěna památka všech padlých veteránů a k památníku byly položeny věnce. V projevu, který přednesl kaplan npor. Petr Němec, bylo mimo jiné řečeno: Dnešní den je dnem oslavy jedné z tradic vojenské hrdosti a cti. Avšak my - jakoby s ostychem - jsme se sešli k jednomu z výročí, které můžeme najít v kalendáři. Odvykli jsme si připomínat tradici vlastního národa. Kolik máme důležitější práce než strávit nějaký čas v našem případě hodinu, hodinu a půl i s cestou z kasáren - kvůli tomu, abychom uctili památku těch, kteří byli vojáky před námi a těch, kteří nám vyšlapali cestu. Stáváme se národem bez tradice, bez úcty k sobě samým, bez úcty k vlastním předkům 9

10 Stojíme u pomníku, kde by neměla padat prázdná slova. Kde člověk, který nemá co říct, se má ztišit a s pokorou přijmout odkaz těch, kvůli kterým byl zbudován, aby Nám sloužil jako skutečný památník. Památník hrdinství, zlomených osudů, ztracených životů! A pro koho? Přece pro nás pro mne, pro tebe, pro své blízké. Jako vojáci si zvykáme na plnění příkazů těch z nás, kterým jsme svěřili obrovskou politickou moc nad námi do jejich rukou. Jezdíme do světa, jsme nasazováni do různých zemí a odvykli jsme se ptát proč? Často od vojáků slýchám: Toto není žádná armáda hrdinů bojujících za vlastní zem, stáváme se žoldáky a ne obránci vlasti. Ale na druhou stranu vím, že jsme připraveni ukázat každému, že se jako vojáci, jako jednotlivci nemáme za co stydět. Že dokážeme být stejně výteční jako vojáci kterékoliv jiné armády tohoto světa, ne-li lepší. A musíme se učit, abychom věděli, za co, za koho a k čemu sloužíme. Žijme, mysleme, učme se a pracujme tak, abychom si byli vědomi svobody, za kterou mnozí v uniformách byli a jsou ochotni nasazovat své životy. Žijme se ctí a hrdostí. Foto: Miroslav Maršálek 10

11 Ke změně územního plánu Vážení spoluobčané, v měsíci červnu jsme Vás seznámili se záměrem zastupitelstva pořídit změnu č. 2 územního plánu městyse Jince, obce Rejkovice a obce Běřín. Vzhledem ke změně stavebního zákona budou práce na pořízení změny zahájeny až v lednu roku Z výše uvedeného důvodu prodlužujeme lhůtu pro podání námětů ke změně územního plánu do Zároveň Vás upozorňujeme na možnost odkupu ornice z pozemku určeného pro výstavbu garáží. Cena za 1 nákladní automobil je 500,- Kč. Požadavky zasílejte písemně na Úřad městyse Jince, Čsl. dělostřelců 172, Jince. Ing. Miroslav Běhoun OZNÁMENÍ Dne bude od 8.00 do hodin přerušena dodávka elektrické energie v Jincích ul. Brigádnická, Jiráskova, Žižkova, Husova a rodinné domky ve Štěpnici. Na zařízení se budou provádět práce nezbytné pro zajiš ování spolehlivé dodávky elektřiny. Skupina ČEZ děkuje odběratelům za pochopení. Bližší informace na zákaznické lince POZVÁNKA Dne v hodin se uskuteční na náměstí v Jincích SLAVNOSTNÍ NÁSTUP při příležitosti vyslání 1. kontingentu Armády České republiky MNF I do zahraniční mise na území Iráku. Akce je přístupná veřejnosti, všichni jste srdečně zváni. 11

12 KULTURNÍ STŘEDISKO 7. prosince Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Jincích od 17 hodin Účinkuje pěvecký kroužek ZŠ Jince pod vedením PaedDr. Jitky Šmejkalové + pěvecký kroužek PŠ při Ústavu sociální péče Psáry pod vedením Mgr. Venduly Štanclové. Pokud chcete dětem udělat radost, malý dárek můžete přinést během celého dne do Kulturního střediska (např. plyšovou hračku, potřeby na výtvarnou výchovu, ale také vánoční cukroví). Děkujeme. Divadlo Antonína Dvořáka Příbram - představení pro držitele předplatitelských průkazů: 15. prosince 2006: CESTA DO BETLÉMA (na velké scéně) Jedná se o netradičně zpracovaný příběh tří králů s humorem a nadsázkou nejsou to žádní mudrcové, ale spíše takoví obyčejní kluci, kteří se dozvědí, že se narodil Ježíšek a putují za ním. Cestou je však čert a zlá čarodějnice připraví o dary, které mu nesli. Protože za ním dojdou s holýma rukama, alespoň mu zazpívají koledy. Jde o všeobecně známé koledy, aby mohli zpívat i diváci. (Hrají Boleslav Pecka, Jan Novák, Debora Štolbová, Petra Duspivová, Lukáš Typlt nebo Stanislav Jiránek j.h., Vojtěch Záveský, Radka Filásková, Andrea Procházková, Vladimír Senič, režie Kateřina Fixová.) 20. prosince 2006: ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA (na malé scéně) Bláznivá komedie se odehrává v jedné zubařské ordinaci nejmenované kliniky, kde si zubaři originálně zpestřují běžný pracovní týden. Svým hlasováním budete mít možnost ovlivnit spád děje, a to už stojí za trochu strachu v čekárně - nebo ne? (Režie Milan Schejbal.) Odjezd autobusu v od Sokolovny Jince. 12

13 Stále platí nabídka zájezdů na muzikály: ANGELIKA (Divadlo Broadway) M. Absolonová, A. Amiri, J. Vojtek aj. zájezd na tento muzikál se uskuteční 15. března 2007 Závazné přihlášky v KS Jince tel nebo Některé z akcí, které jsme v r pořádali: Obecní ples Burza starých knih Zájezd na muzikál do Divadla Broadway Posezení s Doubravankou (pro seniory) Slavíkovy Jince Den dětí v ZOO (s ČSŽ) Exkurze dětí do knihovny Zájezd pro seniory do Dětenic a do Mníšku Zájezd na muzikál do HD v Karlíně Prezentace kosmetických výrobků Koncert k výročí W.A. Mozarta Ukázka vánočního aranžování Zajištění vstupenek na různé kulturní akce (v případě individ. dopravy) Připravujeme: Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše Loutkové divadlo (s ČSŽ) Dáje zajiš ujeme: - Předplatné do Divadla Příbram - 1x měsíčně zájezd na představení - Celoroční prodej knih, videokazet a DVD s regionální tematikou - Vydávání Jineckého zpravodaje, příspěvky do Podbrdských novin aj. V KS mají pravidelné schůzky: - členky senior-klubu (každé úterý odpoledne) - klub učitelů-důchodců (první středa v měsíci) - klub vojenských důchodců (1x měsíčně) - Ježci - dětský oddíl mladých ochránců přírody (1x týdně) - klavírní kurzy (2x týdně) - kroužek mladých rybářů (1x týdně) 13

14 - v objektu je úřadovna České pojiš ovny a.s. (po skončení rekonstrukce kanceláře budou úřední hodiny rozšířeny dle požadavků občanů) - konají se zde veřejná zasedání zastupitelstva - šachisté tu hrají některé ze svých turnajů - dle potřeby zde mají schůze např. Český svaz včelařů, Český svaz žen, KSČM aj. JINECKÝ ZPRAVODAJ Dle usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne zůstane cena i způsob distribuce Jineckého zpravodaje v roce 2007 nezměněna. MÍSTNÍ KNIHOVNA Jince Od listopadu t. r. je v knihovně občanům k dispozici KOPÍROVACÍ SLUŽBA. V poslední fázi příprav je zprovoznění další služby - Internetu pro veřejnost. Podrobné informace o internetu budou v příštím čísle JZ. Ceník - kopírování: Formát A4, A5 1 kopie jednostranná: 2,- Kč Formát A3 1 kopie jednostranná: 3,- Kč Od 1. prosince t. r. bude knihovna z důvodu rozšíření služeb pro veřejnost otevřena takto: Pondělí: hod. Úterý: hod. Středa: hod. Čtvrtek: pro veřejnost zavřeno Pátek: hod. Kulturní středisko Jince a redakční rada Jineckého zpravodaje přeje všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku. 14

15 SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE Turnaj v mariáši V 8. kole Memoriálu Josefa Zárybnického hasičském OPEN turnaji ve voleném mariáši šla karta nejlépe těmto hráčům: 1. Emil Dzurus Ohrazenice 2. František Fryč Jince 3. Stanislav Funfálek Jince Další kolo se uskuteční na jaře, bližší informace budou včas zveřejněny. JH Činnost MO Českého rybářského svazu v roce 2006 Místní organizace Českého rybářského svazu v Jincích si v únoru tohoto roku zvolila nový výbor. Předsedou organizace byl znovu zvolen pan František Gajanec. Do výboru a dozorčí komise MO ČRS byli zvoleni 4 noví členové. Činnost organizace byla zaměřena hlavně na údržbu rybochovných zařízení, chov ryb a splnění zarybňovacího plánu. V roce 2006 odpracovali členové v rámci brigád 1312,5 hodin. Práce byly zaměřeny hlavně na vyčištění strouhy z Kopáčova do Pecováku, vysekání náletů, křovin a sekání trávy v okolí rybníků a u pece Barbora. Vzhledem k dlouhé zimě bylo zabezpečeno sekání ledu na všech rybnících. Za odvedenou práci patří všem členům organizace poděkování. Ocenění zaslouží p. Oldřich Míchal za trvalou péči o rybník Pecovák, kde sám odpracoval 157 hodin. Poděkování patří dále našim přespolním členům, kteří dojížděli na brigády z Berouna a odpracovali 76 hodin. Za zmínku stojí významná pomoc naší organizace Vojenským lesům a statkům, divize Hořovice při výlovu Hořejšího Padr ského rybníka ve Vojenském újezdu Brdy. Výlovu se zúčastnilo 10 členů naší organizace. V roce 2006 byla činnost MO ČRS vcelku úspěšná. Organizace splnila stanovený zarybňovací plán za rok 2006 na 116%. Při kontrole hospodaření v měsíci listopadu komise Středočeského územního svazu konstatovala, že jsme hospodařili na velmi dobré úrovni. 15

16 MO ČRS má v současné době 105 dospělých členů a 7 členů mládeže do 18 let. 25 dětí do 15 let pracuje v kroužku mládeže, který vedou p. Pavel Toman a p. Jaroslav Střítecký. Na závěr mi dovolte upozornit všechny členy MO ČRS Jince (dospělé i děti) o vrácení povolenek k lovu, které jim byly vydány v r Nejpozdější termín je do 15. ledna Výbor MO ČRS Činnost turistického oddílu TJ Sokol Jince v roce (už započteno jako 1. akce 2006) zájezd do Prahy na výstavu BONSAI SERVISU Vánoce v lese Předjarní obhlídka (okolí Jinec) duben 2006 Kolem Litavky a Pecováku Za kormorány na Litavku Po staré cestě (do Klínku) Až vzplanou ohně na horách Jince Dendrologická zahrada (Průhonice) TGM a čsl. legie zahájení expozice na zámku Hluboš Zájezd na HOBBY České Budějovice (se ZO ČZS a ZO ČSV) Dětenice zájezd se Senior-klubem Na vystoupení XIV. všesokolského sletu do Prahy Zájezd se Senior-klubem do Mníšku pod Brdy Stále budeš s námi účast na smuteční vzpomínce a zádušní mši za M. Zárybnickou Memoriál M. Zárybnické (Jince Ohrazenice) zač. prosince Mikulášskou stopou 27. ročník (datum upřesněno na vývěsce TJ Sokol) MK 16

17 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, platnost od Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních. Zákon ruší dvě současné dávky, a to příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu náležel občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je: a) převážně nebo úplně bezmocná b) starší 80 let a je částečně bezmocná Příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí v domácnosti. NOVĚ: Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle 8. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze městské části úřadu, pro nás Městský úřad Příbram. M. Kratochvílová - ČSŽ 17

18 POZVÁNKY Český svaz žen Jince pořádá loutkové představení pro děti Vánoční pohádka Kdy? Kde? Cena: 9. prosince 2006 od 15 hodin V sále Kulturního střediska Jince Děti zdarma, dospělí 20,- Kč Těšíme se na Vaši účast. Restaurace U Pstruha v Ohrazenici Vás srdečně zve 31. prosince na SILVESTR 2006 poslední večer v roce plný hudby, tance a zábavy. Začátek ve 20 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu a nezapomeňte na to nejdůležitější dobrou náladu s sebou! 18

19 Ze života ŠKOLY Základní škola Jince Vás zve prosince Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Jincích od 17 hodin Účinkuje pěvecký kroužek ZŠ Jince pod vedením PaedDr. Jitky Šmejkalové + pěvecký kroužek PŠ při Ústavu sociální péče Psáry pod vedením Mgr. Venduly Štanclové. 14. prosince Vánoční jarmark v prostorách Základní školy Jince od 13 do 16 hodin. 14. prosince 17. vánoční koncert v ZŠ (učebna hudební výchovy) od hodin. 19

20 ČERNÁ KRONIKA Pachatelé zneužívají platební karty Přes opakovaná varování podceňují někteří držitelé platebních karet rizika spojená s jejich zneužíváním. Pokud se chovají nezodpovědně a bezpečnostní PIN nechrání před ostatními, mohou dopadnout jako třiatřicetiletá žena ze Sedlčanska. Opožděně oznámila, že byla okradena o svoji peněženku, ve které měla mimo jiné i platební kartu. Bohužel, v jedné z přihrádek měla i PIN k této kartě a pro někoho tak nebylo složité dostat se k penězům na jejím účtu. Ke své smůle žena neprovedla ihned blokaci karty, a tak pachatel během jediného dne provedl celkem čtyři neoprávněné výběry. Postupně ji tak připravil o finanční částku 14 tisíc korun. Jak postupovat při ztrátě či odcizení své platební karty? 1. Prove te okamžitou blokaci platební karty u peněžního ústavu, který Vám ji vydal! 2. Mějte u sebe číslo platební karty (nikoliv PIN), v případě blokace ho můžete potřebovat. Číslo karty však mějte umístěné odděleně od karty a PIN. 3. Ztrátu či odcizení karty hlaste neprodleně na Policii ČR, nejlépe v místě, kde došlo k její ztrátě či odcizení, nebo na linku 158. Důvěřuj, ale prověřuj Pod záminkou spotřeby vody a vrácení peněz se do bytu třiaosmdesátileté ženy v Příbrami VII. vloudila neznámá žena. Důchodkyně ji pustila dovnitř, aniž by si ověřila, jestli má oprávnění vodu kontrolovat. Nechtěla po ní ani žádnou průkazku. Neznámá vstoupila do kuchyně, pustila oba kohoutky vody a staré paní oznámila, že kapou. Přesto jí však vrátí finanční částku jeden tisíc korun. Ale nemá bohužel drobné, pouze pětitisícovou bankovku. Stará paní proto odešla do ložnice, kde měla v obálce uloženy peníze a neznámé vrátila čtyři tisíce korun. Ta poté byt opustila. Když si důchodkyně šla vrácenou tisícovku do ložnice uložit, zjistila, že z obálky jí zmizely všechny její úspory, a to 15 tisíc korun. Podle výpovědi okradené paní se jednalo o ženu ve věku kolem třiceti let, mluvila slovensky, hnědé delší vlasy na ramena a na sobě měla červenou sukni a červený 20

21 svetr. Policisté proto nabádají starší spoluobčany k opatrnosti. Pokud by je tato neznámá žena oslovila, a okamžitě kontaktují policii a do bytu ji v žádném případě nepouští. Po silnici II/118 ve směru Hluboš Jince jela v sobotu 28. října v podvečer šestatřicetiletá řidička s osobním automobilem Ford Sierra. Na přímém úseku komunikace jí náhle do jízdní dráhy vběhla lesní zvěř, se kterou se levou přední částí auta střetla. Nehoda se obešla bez zranění osob, požití alkoholu u ženy vyloučila na místě provedená dechová zkouška. Na vozidle vznikla hmotná škoda ve výši 15 tisíc korun. Koncem října v dopoledních hodinách se zatím neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného osobního vozidla Renault Megane na parkovišti u zámečku v obci Hluboš. Po rozbití zadního okénka mu z auta odcizil černou cestovní tašku s osobními doklady a věcmi. Na odcizených věcech a poškození vozidla způsobil majiteli škodu za více než 14 tisíc korun. Policisté přijali ve čtvrtek 2. listopadu ráno oznámení o vloupání do osobního motorového vozidla Citroen C3, ke kterému došlo 1. listopadu mezi 16,00 a 22,10 hodinou na parkovišti před firmou Kostal v Čenkově. Po rozbití okna vnikl pachatel dovnitř a odcizil autorádio na CD. Majiteli tak způsobil škodu za 5 tisíc korun. V noci ze středy na čtvrtek 2. listopadu vnikl neznámý pachatel do zavazadlového prostoru dodávkového vozidla Fiat Ducato před domem v Jincích. Odcizil dvě motorové pily, brusku, vrtačku a AKU vrtačku. Na poškození auta a odcizených věcech způsobil majiteli škodu za 63 tisíc korun. V pondělí 6. listopadu časně ráno kontrolovala policejní hlídka řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda 105 ve Slavíkově ulici v Jincích. Zjistila, že muž, který seděl za volantem auta, nevlastní a nikdy ani nevlastnil řidičské oprávnění. Navíc u vozidla měl propadlou technickou kontrolu. Prohlídkou vozidla dále policisté zjistili, že v zavazadlovém prostoru se nachází věci, které pravděpodobně pochází z trestné činnosti. Jednalo se o větší množství měděných okapových svodů a pákové štípací kleště. Osmadvacetiletému muži z Berounska bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, kde je stanovena trestní sazba odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest 21

22 nebo zákaz činnosti. Původ zajištěných věcí ze zavazadlového prostoru policisté dále prověřují. Pokud se prokáže, že skutečně pocházejí z trestné činnosti, má tento mladý muž na krku další trestný čin, a to trestný čin krádeže. Škodu za dva tisíce korun způsobil dosud neznámý pachatel majiteli osobního vozidla Škoda Octavia. V pondělí 6. listopadu večer mu v době mezi a hod. na parkovišti před areálem Kostal v Čenkově rozbil okno levých zadních dveří, vnikl dovnitř a odcizil batoh s nabíječkou k mobilnímu telefonu a nožem. Další vloupání do osobního vozidla bylo policistům Obvodního oddělení Příbram-venkov oznámeno ve středu 8. listopadu večer. Tentokrát se terčem zloděje stal osobní vůz Škoda Fabia zaparkovaný před domem v Čenkově. Z něj byla majiteli odcizena ruční taštička s občanským a řidičským průkazem. Způsobená škoda byla vyčíslena na dva tisíce korun. Policisté šetří vloupání do novostavby rodinného domku v Křešínské ulici v Jincích. Dosud neznámý pachatel vnikl v noci ze soboty na neděli 12. listopadu na pozemek, vypáčil okno domu, vnikl dovnitř a poté odcizil radiátor, několik pytlů s lepidlem na dlaždice, malířské barvy, šedou dlažbu, izolaci a další věci. Majitel škodu vyčíslil na 24 tisíc korun. Za trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci hrozí pachateli trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Na místní komunikaci v osadě Běřín havaroval v pondělí 13. listopadu kolem 01,45 hod. třiačtyřicetiletý řidič z Českokrumlovska s nákladním vozidlem Iveco s návěsem. Při průjezdu osadou v zatáčkách nejprve pravým bokem poškodil oplocení u rekreačního objektu, poté návěsem a spoilerem na střeše tahače ulámal větve stromů podél komunikace a při výjezdu z osady opět pravým bokem utrhl a rozlámal zábradlí můstku přes potok. Se soupravou dojel až na čerpací stanici ÖMV, kde na osvětleném místě zjistil rozsah poškození a telefonicky pak tuto nehodu ohlásil policii. Požití alkoholu u řidiče vyloučila na místě provedená dechová zkouška, avšak celková způsobená škoda byla vyčíslena na 44 tisíc korun. OŘ PCŘ Příbam 22

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10-12/2010 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Nové zastupitelstvo si zvolilo starostu a 2 místostarosty 1.2. Poděkování

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací.

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací. Vážení a milí občané, nemůžeme si stěžovat, že by letošní jaro bylo fádní, bez zajímavých nebo dokonce mimořádných událostí. Pokusíme se vám všechny nové věci přiblížit a informovat vás o nich v tomto

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více