Poloprofesionální jednotka zřejmě nahradí tatrovácké hasiče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poloprofesionální jednotka zřejmě nahradí tatrovácké hasiče"

Transkript

1 TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 1. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 39 ROČNÍK XXI CENA 5 KČ Poloprofesionální jednotka zřejmě nahradí tatrovácké hasiče K o p ř i v n i c e (dam) - Už od Nového roku by v Kopřivnici mohla požární ochranu města zajišťovat poloprofesionální hasičská jednotka. V souvislosti s nedávno dokončenou rekonstrukcí zdejší hasičské zbrojnice a jejím dovybavením další technikou o takovém scénáři jednala rada města. Zastupitel Karel Kuboš by měl být nově také krajským radním O s t r a v a (dam) Kopřivnický zastupitel za KSČM Karel Kuboš zasedne nově také v Radě Moravskoslezského kraje. Oznámeno to bylo minulý týden ve čtvrtek poté, co krajský výkonný výbor ČSSD upřednostnil variantu pokračování koaliční spolupráce s Komunistickou stranou Čech a Moravy před trojkoalicí s ODS a KDU-ČSL. V jedenáctičlenné radě tak usedne 7 zástupců ČSSD a 4 z KSČM. Sociální demokraté si podrží post hejtmana a čtyř náměstků. Komunisté povedou jako doposud rezort sociálních věcí a kultury a nově cestovní ruch, územní plánování a investice. Karel Kuboš, který na kandidátce své strany získal druhý nejvyšší počet hlasů, bude společně s volebním lídrem Josefem Babkou zastávat post neuvolněného radního. Koaliční dohoda by měla být zpečetěna hlasováním na ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva, které by se mělo pravděpodobně konat 8. listopadu. Zastupitelstvo i valná hromada posvětily smlouvy pro Teplo K o p ř i v n i c e (hod) Zastupitelé na svém mimořádném zasedání, které se uskutečnilo minulý týden ve středu, projednávali záležitosti týkající se společnosti Teplo Kopřivnice. V současné době již bylo ukončeno výběrové řízení na veřejnou zakázku, které se týká realizace díla Modernizace CZT Kopřivnice a Kombinovaná výroba tepla a elektřiny Kopřivnice, v němž byla sektorovým zadavatelem společnost Teplo Kopřivnice, s. r. o. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o., v celkové hodnotě korun bez DPH na realizaci tří staveb. První z nich je rekonstrukce tepelných sítí včetně instalace objektových Modeláři soutěžili v DDM o poháry K o p ř i v n i c e (dam) Modelářům patřil minulou sobotu místní dům dětí a mládeže. Dvanáctý ročník bodovací soutěže plastikových modelů Kopřivnické poháry byl zase o něco větší než předchozí ročníky. Porotci museli odborně posoudit asi 120 soutěžních modelů letadel, vojenské techniky, figurek a papírových modelů. Další desítky modelů byly navíc k obdivování vystaveny mimo soutěž. To, že Kopřivnické poháry už dávno překročily místní i regionální úroveň, dokazuje hojná účast modelářů ze vzdálených míst České republiky, ale i účastníci soutěže z Polska, Slovenska, Ukrajiny, či dokonce Velké Británie. (Pokračování na straně 2) Aktuálně je část potřeb města na poli požární ochrany zajištěna prostřednictvím smlouvy s Tatrou. Ale vzhledem k tomu, že dnes již máme vhodné zázemí, abychom byli nezávislí na soukromém subjektu a hasičské jednotce automobilky, vzali jsme na vědomí možnost, že pokud bude v rozpočtu města schválena potřebná Město nechá Slumeku možnost napadnout výsledek soutěže K o p ř i v n i c e (dam) Uzavření smlouvy se společností.a.s.a., která je podle dřívějšího rozhodnutí hodnotící komise a rady města vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku týkající se zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnici, stále neproběhlo. Důvodem jsou běžící odvolací lhůty. Jisté je, že námitky proti výsledku soutěže budou skutečně podány, radní minulý týden vzali na vědomí další postup firmy Slumeko, což znamená, že radnice nebude bránit městské firmě Slumeko v podání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Slumeko má volné ruce pro podání návrhu, aby antimonopolní úřad zahájil řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zakázky, podání rozkladu, ale třeba i správní žaloby, včetně kasační stížnosti. (Pokračování na straně 2) předávacích stanic, dále výstavba nového tepelného zdroje a výstavba výrobny elektrické energie a tepla, která má přispět ke stabilizaci ceny tepla a k efektivnějšímu provozu celé soustavy. Stavbu nové výrobny elektrické energie a tepla bylo možno do projektu začlenit až následně po kladném vyjádření akciové společnosti ČEZ, neboť původní vyjádření bylo negativní z důvodu nedostatečné přenosové kapacity distribuční sítě. V současné době probíhá územní řízení. Uzavření smlouvy o dílo je vázáno na zajištění financování. V této souvislosti konstatujeme, že již proběhlo výběrové řízení na financování projektu, kde byla po jednání o nabídkách podána jedna nabídka, a to od Před týdnem byly v kopřivnickém kulturním domě předány čestná občanství a tituly Významná osobnost města Kopřivnice. Jedním z oceněných in memoriam byl i Bohumil Matula, za kterého poctu přijal jeho syn Jan Matula. FOTO: DAVID MACHÁČEK České spořitelny, a. s. V rámci jednání o nabídkách bylo do poslední chvíle jednáno se dvěma uchazeči, přičemž druhý uchazeč nepodal finální nabídku vzhledem k tomu, že v průběhu výběrového řízení došlo ke změně vlastnické struktury banky a nový vlastník následně změnil obchodní politiku. Úvěrová smlouva České spořitelny obsahuje dvě ustanovení, která i když nepřímo, ale přeci jen dopadají na rozhodovací pravomoci zastupitelstva města. Ve smlouvě o úvěru jsou definována porušení úvěrového vztahu, při jejichž porušení by Teplu Kopřivnice hrozila sankce až do výše jednoho milionu korun, uvedl místostarosta Miroslav Kopečný na jednání zastupitelů. (Pokračování na straně 2) Na sto dvacet modelů museli ohodnotit porotci letošních Kopřivnických pohárů - soutěže plastikových modelářů. FOTO: DAVID MACHÁČEK částka, bude tato činnost zajištěna naší jednotkou, říká místostarostka Dagmar Rysová. Smlouva, na základě které ve městě zasahuje kromě dobrovolné jednotky také jednotka podnikových hasičů Tatry, byla uzavřena na jaře roku 1995 kvůli tehdejší neschopnosti dobrovolné jednotky zasahovat v kvalitě a rozsahu požadovaném legislativními předpisy. Aktuální stav je ale diametrálně odlišný, dnešní kopřivnická jednotka sboru dobrovolných hasičů je akceschopná 24 hodin denně. Hasiči vyjíždějí ročně ke dvěma stům událostí. K zásahům vyjíždí čtyřčlenné hasičské družstvo nejpozději do 5 minut. Také vybavení Odborná firma bude hlídat vody v okolí starých skládek odpadů K o p ř i v n i c e (dam) To, zda skutečně nedochází k dalším negativním vlivům devíti starých skládek v okolí Kopřivnice, bude v dalších třech letech kontrolovat odborná firma. Jejím úkolem bude pravidelné odebírání vzorků vod na 37 hydrogeologických vrtech pořízených v rámci průzkumu devíti starých ekologických zátěží v Kopřivnici a místních částech. U odebraných vzorků budou provedeny laboratorní analýzy na těžké kovy, ropné látky a polyaromatické uhlovodíky. Cílem monitoringu je ověřit, zda skutečně ani v delším časovém období, než obsáhl původní průzkum, nedochází k vyplavování nebezpečných látek ze starých skládek a ty nepředstavují významnější riziko pro životní prostředí, uvedl Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí kopřivnické radnice. všech jednadvaceti členů požární jednotky je v souladu s legislativními předpisy a na zcela jiné úrovni než před sedmnácti lety. Aktuálně nemá zdejší hasičská jednotka žádného zaměstnance. Dobrovolní hasiči vykonávají služby na základě dohod o provedení práce. To by se nyní mělo částečně změnit. (Pokračování na straně 2) Ceremoniál oslavil státní svátek i uctil zdejší osobnosti K o p ř i v n i c e (dam) Právě před týdnem byly ve velkém sále kulturního domu předány čestné tituly města. Seznam lidí, kteří se, každý svým způsobem, významně zasloužili o Kopřivnici, se rozrostl o čtyři významné osobnosti a šest nových čestných občanů. Slavnostní předávání, které se uskutečnilo v rámci oslav 94. výroční vzniku samostatného československého státu, bylo orámováno koncertem špičkového Wihanova smyčcového kvarteta. Po úvodní Sukově Meditaci na svatováclavský chorál byly předány tituly Významná osobnost, které převzali většinou příbuzní oceněných Ivana Váni, Františka Petra, Lubomíra Reka a Lubomíra Hanzelky. Následoval Smyčcový kvartet č. 2 B moll Bedřicha Smetany a po něm předávání čestných občanství in memoriam Otakaru Svitákovi, Josefu Sochovi, Bohumilu Matulovi, Janu Vaškovi a Emilu Palichlebovi. (Pokračování na straně 3) Monitoring starých ekologických zátěží navazuje na předchozí průzkum zmíněných lokalit realizovaný v letech 2009 až 2011, který za jediné potenciálně nebezpečné místo označil někdejší skládku neutralizačních kalů poblíž Bubla Ranche. Zatímco v této lokalitě v příštím roce dojde k zabezpečení skládky, v ostatních devíti místech bude docházet pouze ke kontrolám. Podle projektu měl zmíněný monitoring stát 915 tisíc korun, soutěží, do které se přihlásilo deset uchazečů, se ovšem náklady podařilo snížit. Zadávací řízení s nejnižší nabídkou v hodnotě 555 tisíc vyhrála ostravská firma AQD envitest, s. r. o., financování bude rozděleno do tří realizačních let a rada města minulý týden schválila uzavření smlouvy s touto firmou. (Pokračování na straně 2)

2 STRANA 2 ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 1. LISTOPADU Lašská brána chce nabídnout podnikatelům užší spolupráci K o p ř i v n i c e (dam) - Už v příštím roce by se mohla proměnit dosavadní spolupráce čtyř měst spojených do Lašské brány Beskyd. I to je jeden z výstupů schůzky zástupců Štramberka, Příbora, Hukvald a Kopřivnice na zdejší radnici. Kromě toho, že starostové Lašské brány vyhodnotili její letošní činnost a dohodli se na sestavení smlouvy o spolupráci v příštím roce, kterou předloží jednotlivým radám a zastupitelstvům, hovořilo se i o budoucnosti projektu Lašské brány. Shodli jsme se na tom, že máme zájem aktivity prohloubit a zintenzivnit. Do jara budou připraveny varianty hlubší spolupráce. Ve hře je dobrovolný svazek měst a obcí nebo zájmové sdružení, kde bychom případně přibrali další osoby. Hodně záleží na spolupráci s podnikateli v cestovním ruchu a jestli se nám je podaří oslovit a přimět ke spolupráci, řekl starosta Josef Jalůvka. Lašská brána hodlá podle jeho slov nabídnout podnikatelům už konkrétní projekty. V příštím roce by to mohly být například trasy cyklovýletů se zastávkami právě v provozovnách některých podnikatelů. Město nechá Slumeku... Městská firma tak může napadnout dřívější rozhodnutí svého stoprocentního vlastníka, kterým je právě město Kopřivnice. Město jako jediný vlastník Slumeka by teoreticky mohlo svým rozhodnutím dát podnět k tomu, aby se firma v této věci nechovala aktivně, ale na druhou stranu vzhledem k tomu, že šlo o otevřenou soutěž a naše firma musela soutěžit v konkurenčním prostředí jako jakákoliv jiná společnost, tak by také měla mít stejné možnosti hájit svá práva jako kterýkoliv jiný subjekt, vysvětlila místostarostka Dagmar Rysová, proč radní v působnosti valné hromady Slumeka nakonec podání opravných prostředků nebránili. Modeláři soutěžili v DDM... Soutěžilo se ve víc jak deseti kategoriích rozdělených podle zaměření, měřítka i věku modelářů. Navíc součástí naší soutěže je také řada vložených cen. Letos jsme navíc udělili také čestné členství v našem modelářském klubu Ladislavu Hančarovi, který na naši akci vážil cestu až z Anglie, kde žije, řekl Roman Kresta z pořádajícího modelářského klubu Apolo. Zastupitelstvo i valná hromada posvětily smlouvy pro Teplo Kopřivnice Město by mohlo být sankcionováno za to, kdyby bez předchozího písemného souhlasu banky prodalo obchodní podíl ve společnosti Teplo Kopřivnice a nebo by porušilo, ukončilo nebo změnilo Smlouvu o partnerství a spolupráci předloženou bance před prvním čerpáním úvěru. Ustanovení o souhlasu zastupitelstva města s hlasováním zástupce města pro uzavření smlouvy o úvěru je požadavkem banky, byť zástupce města je obecně delegován jako zástupce města Kopřivnice na valné hromadě společnosti Teplo Kopřivnice, s. r. o., přiblížil nutnost vzetí úvěru na vědomí a pověření k hlasování na valné hromadě místostarosta Kopečný. Jak před hlasováním podotkl Miroslav Kopečný, příprava výstavby nového tepelného zdroje by měla začít letos v listopadu, a to přípravou stavby a zařízení staveniště, přičemž naplno by se stavba Kraj ocenil studenta technického lycea K o p ř i v n i c e (dam) - Jan Žárský, student druhého ročníku technického lycea na zdejší střední škole, byl oceněn mezi nejúspěšnějšími žáky středních škol v Moravskoslezském kraji. Ocenění převzal od náměstkyně hejtmana pro oblast školství Věry Palkové a ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Jaroslava Sourala. Žárský byl jedním z pětadvaceti studentů, které hodnotící komise vybírala z dvaačtyřiceti návrhů. Žárský byl do soutěže nominován za své opakované velmi dobré výsledky v matematice a programování. Tento nadaný student svou školu reprezentoval třetím místem v krajském kole matematické olympiády, druhým místem v celostátní soutěži zaměřené na programování v jazyce C++, skvělé byly také jeho výsledky v soutěžích Bobřík informatiky nebo Genius logicus. Moravskoslezský kraj oceňuje nejúspěšnější žáky středních škol, kteří dosáhli mimořádných výsledků krajského, národního nebo mezinárodního významu v soutěžích či jiných mimoškolních aktivitách pravidelně. Zástupci města, Masarykova demokratického hnutí, vojenského sdružení rehabilitovaných a dalších organizací položili u příležitosti státního svátku květiny k pomníku T. G. M. FOTO: DAVID MACHÁČEK měla rozjet v březnu Celkové dokončení díla je pak plánováno na červen V rámci diskuze se zajímal zastupitel Radim Hyvnar o to, jak je to se zajištěním úvěru. Chtěl blíže osvětlit podmínky zajištění směnky. Veškeré ručení, které vyplývá z této smlouvy o úvěru, převzala na sebe Tenza, a. s., která vstupovala do společnosti Teplo Kopřivnice mimo jiné i proto, že pomůže zajistit financování, a garantuje, že žádné závazky města v tomto směru nebudou ve smlouvě o úvěru. Veškeré závazky vyplývající z ručení za úvěr jsou garantovány společností Tenza Brno, osvětlil Igor Kocurek, ředitel společnosti Teplo Kopřivnice. Poté při hlasování patnáct ze sedmnácti zastupitelů vzalo na vědomí návrh smlouvy o úvěru a souhlasili s tím, aby místostarosta Miroslav Kopečný hlasoval na valné hromadě společnosti Teplo Kopřivnice, která proběhla bezprostředně po mimořádném zasedání, pro uzavření Poloprofesionální jednotka zřejmě... Radnice hodlá tři ze členů zdejší jednotky profesionalizovat. V současné době probíhá výběrové řízení na tyto zaměstnance. Vplánu je, aby tito hasiči byli zaměstnanci města. Půjde o tři muže ve stálém pracovním poměru a dále jednotka bude doplněna o činnost dobrovolných hasičů, kteří budou pracovat jako doposud na bázi určitých pohotovostí, doplnila místostarostka Rysová. Radní se podle Rysové na této variantě řešení požární bezpečnosti ve městě shodli a místostarostka předpokládá, že vzhledem k tomu, že zastupitelstvo podpořilo modernizaci zázemí místních hasičů, bude toto směřování také podporovat. Na interních jednáních byla o nové situaci informována už také Tatra. Pokud budou legislativou předepsané úkoly plnit kopřivničtí hasiči, město nejen že nebude závislé na soukromém subjektu, ale na novém řešení dokonce ušetří. úvěru. Po hlasování vystoupil zastupitel Ivan Telařík, jenž chtěl vědět, proč změnili názor na výstavbu nového zdroje dva z přítomných zastupitelů. Mrzí mě, že tady není z OSBD pan Rýdel, ani ti, kteří za to byli placení, myslím pana Krajčíra a Jaška. Já jsem nechal udělat rozklad, protože nikdo z nás z jednadvaceti zastupitelů není odborník na výrobu tepla, řekl Telařík. Ten také podotkl, že na doporučení předsedy OSBD Rýdla se byl podívat, jak funguje podobná kotelna v Příboře. Po její návštěvě nabyl přesvědčení, že pro výstavbu bude hlasovat. Čekal jsem ale, že dnes vystoupí ti, kteří byli nekompromisně proti vybudování nového tepleného zdroje. To znamená pan radní za Šanci Pospěch, ten to má ve volebním programu, mýlit se je lidské. Proto jsem čekal, že řekne, proč změnil názor a proč dneska je pro vybudování tepelného zdroje. To samé se týká pana místostarosty Šuly, pokud Kopřivnický student Jan Žárský se díky svým úspěchům v nejrůznějších soutěžích stal jedním z pětadvaceti nejlepších studentů v kraji. FOTO: ARCHIV MSK Odměna, kterou v rámci uzavřené smlouvy vyplácí město podnikovým hasičům Tatry, se z původních sedmi set padesáti tisíc během let vyšplhala na současných 2,64 milionu korun a je pravděpodobné, že by dále rostla. Předběžný návrh rozpočtu pro rok 2013 počítá pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů s částkou 2,56 milionu korun včetně mzdových výdajů. Ve skutečnosti by město mělo podle místostarostky ušetřit ještě více. V rozpočtované částce totiž nejsou zahrnuty dotace, které město na provoz jednotky každoročně získává a které dosahují statisícových částek. Město by prý mohlo ušetřit zhruba milion korun. Doposud s tímto provozem jednotky ve městě Kopřivnici neexistují žádné zkušenosti. Pracujeme proto s kvalifikovanými odhady. Teprve po prvním roce provozu bude možné vyhodnotit skutečné potřeby jednotky a také přesně spočítat náklady, upozornila místostarostka Dagmar Rysová. byl s námi v opozici, tak tvrdě vystupoval proti vybudování nového tepelného zdroje, dodal Telařík. Odpovědi se však nedočkal. Bezprostředně po ukončení zastupitelstva se uskutečnila valná hromada společnosti Teplo Kopřivnice, jejímiž hlavními body bylo projednání a schválení přidělení obchodní zakázky, čili rozhodnutí zadavatele o veřejné zakázce o úvěru u České spořitelny, jímž bude financována stavba nového tepelného zdroje včetně rozvodů. Dále bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o dílo na stavbu se společností Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o., s níž bude podepsána smlouva. Valná hromada projednala základní rámcové zásady připojení odběratelů do nově budované soustavy v rámci stavby Modernizace CZT Kopřivnice. Rozhodující je datum pro uzavření smlouvy. Stávající odběratelé, kteří uzavřou smlouvu o připojení a smlouvy o výpůjčce do 30. listopadu, u nich společnost s t í n y Odborná firma... Závěry z monitoringu budou k dispozici nejen radnici, ale budou postoupeny také odboru environmentálních rizik a ekologických škod ministerstva životního prostředí a dalším odpovědným místům. Kontrolní sledování starých ekologických zátěží v okolí Kopřivnice je financováno z rozpočtu města. Tisková oprava V úvodním článku Volby do krajů nepřilákaly ani třetinu místních voličů 37. čísla KN byl chybně uveden rok prvních voleb do krajských zastupitelstev. Ty proběhly poprvé v roce 2000 a jak Josef Jalůvka (ODS), tak Karel Kuboš (KSČM) jsou krajskými zastupiteli již od tohoto roku. Přistavování van na BRKO je prodlouženo K o p ř i v n i c e (hod) Také letos bude z důvodu zhoršených klimatických podmínek a v souvislosti s teplým podzimem prodloužen termín pro vývoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad. Rada města na svém posledním zasedání rozhodla o prodloužení termínu vývozu velkoobjemových kontejnerů až do 19. listopadu, přestože dle schváleného harmonogramu měl svoz skončit 29. říjnem. Město vychází vstříc občanům bydlícím v rodinných domcích a zajistí přistavování velkoobjemových van na biologicky rozložitelný odpad na obvyklých místech. Tímto krokem chceme omezit pálení spadaného listí, které zvláště v tomto období smogových situací výrazně přispívá ke zhoršování znečištění ovzduší v našem okolí, uvedla jeden z hlavních důvodů navýšení počtu svozů Lucie Kubalcová, pracovnice odboru životního prostředí. Seznam stanovišť včetně harmonogramu svozu kontejnerů najdete na straně 6. Teplo Kopřivnice na svůj náklad vybuduje teplovodní přípojku k objektu odběratele a instaluje v objektu objektovou předávací stanici (OPS) v rozsahu projektové dokumentace Modernizace CZT Kopřivnice. Jinak bude postupováno u těch odběratelů, kteří projeví zájem o napojení na novou soustavu až po 1. prosinci letošního roku. Pokud poskytovatel dotace umožní čerpání dotace na pořízení teplovodní přípojky a OPS, bude Teplo Kopřivnice postupovat stejně jako v předchozím případě a na svůj náklad vybuduje teplovodní přípojku k objektu odběratele a instaluje v objektu OPS. V případě, že čerpání dotace nebude možné, odběratel vybuduje teplovodní přípojku a OPS na vlastní náklad a společnost Teplo Kopřivnice se zaváže takto vybudované zařízení odkoupit za 60 procent běžné pořizovací ceny, přiblížil Igor Kocurek schválené zásady, které vycházejí z filozofie rovného přístupu ke všem stávajícím odběratelům. Ve středu 24. října večer navštívil kopřivnický zimní stadion zloděj. Pachatel v době od devatenácté hodiny do půl desáté večer v prostoru u ledové plochy násilím vnikl do automatu na balené jídlo, nealkoholické nápoje a cukrovinky. Po vypáčení vrátek z přední strany vnikl do automatu, ze kterého odcizil bagety, nápoje a cukrovinky za předběžně vyčíslenou částku tisíc korun. Lapka ze zásobníku na mince odcizil finanční částku v předběžné výši čtyři tisíce korun. Na automatu vznikla škoda za tři tisíce korun. Kopřivničtí policisté případ prošetřují pro přečin krádeže. V minulém týdnu se podařilo novojičínským kriminalistům objasnit loupež, která se měla odehrát v Novém Jičíně. Poškozený si loupežné přepadení vymyslel. K fingované loupeži mělo dojít na počátku října u tržnice na ulici Resslově, kde měli dva neznámí pachatelé oloupit devatenáctiletého mladíka o mobilní telefon LG. Při údajné loupeži mu měl přispěchat na pomoc o čtyři roky starší kamarád, který vše také dosvědčil policistům. Při prošetřování případu kriminalisté zjistili, že si mladík z Kopřivnice loupežné přepadení vymyslel. Policisté zjistili, že mobilní telefon prodal za částku tři sta korun a utržené peníze si pak s kamarádem rozdělili. Dále zjistili, že jeho kamarád na místě činu vůbec nebyl, pouze měl potvrdit jeho verzi, jelikož jej před tím o to požádal. Důvodem, který mladého muže donutil lhát, byl strach. Kriminalistům uvedl, že si věc vymyslel, protože se obával reakce matky. Poškozený po události odešel domů, kde legendu oznámil matce, která loupež nahlásila na policii. Nepočítal totiž s tím, že matka celou věc oznámí a policie okamžitě zahájí vyšetřování. Jelikož k loupeži nedošlo, případ byl odložen.

3 KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 1. LISTOPADU ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ STRANA 3 Školení pro řidiče senioři chválili K o p ř i v n i c e (hod) Minulý týden ve čtvrtek odpoledne se zaplnila zasedací místnost v desátém patře radnice seniory, kteří si chtěli obnovit své znalosti z dopravních předpisů. Radnice pro ně připravila školení, které vedl zkušený lektor Miroslav Marek. Ten jim postupně přibližoval změny, které nastaly v posledních třech letech, a poté odpovídal na dotazy. Těch bylo dost a mnohdy se týkaly i konkrétních dopravních situací v Kopřivnici. Téměř stovka přítomných seniorů řidičů si školení, které trvalo téměř dvě a půl hodiny, pochvalovala. Školení nejen pro aktivní řidiče v seniorském věku bylo jednou z aktivit Kopřivnického roku aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce. Jak podotkla v úvodu setkání Jiřina Mikulenková, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jednalo se letos již o pátou z besed, které se týkaly různých oblastí. Z důvodu velkého zájmu o školení řidičů uvažuje radnice o tom, že by další mohlo proběhnout v příštím roce. Bludný kruh financí: Domácí rozpočet by měl mít rezervy Výlov rybníka se chystá na sobotu B a r t o š o v i c e (ili) První listopadovou sobotu se v Bartošovicích na zámku a v přilehlém parku uskuteční tradiční akce pod názvem Poodří plné příležitostí aneb Podzimní pooderské rybářské slavnosti. Výlov lze zhlédnout už od ranních hodin u Dolního rybníka, zámek včetně informačního centra bude otevřen od půl desáté. V rámci této akce dojde na prezentaci Spolupráce projektu rozvoje venkova Regionální značení místních výrobků a služeb podpora rozvoje regionálního trhu a prezentaci výrobců Moravské Kravařsko regionální produkt, uvedl manažer místní akční skupiny Regionu Poodří Oldřich Usvald. K vidění bude i výstava maturitní práce studentky Soukromé střední umělecké školy Ave Art z Ostravy s tematikou Chráněné krajinné oblasti Poodří a možnost návštěvy záchranné stanice pro volně žijící živočichy a centra ekologické výchovy. Závišice slavily nové občánky i Den ČR Z á v i š i c e (ili) Sociální komise uspořádala v neděli 28. října v zasedací místnosti Obecního úřadu v Závišicích slavnostní vítání nejmladších občánků obce, kteří se narodili v období od června letošního roku. Dvě děvčata a pět chlapců kromě starosty přivítaly svým vystoupením děti z místní mateřské školy. O tři hodiny později se Závišané sešli u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Obec uspořádala lampiónový průvod, kterého se zúčastnilo na 150 občanů. Průvod ze doprovodu dechové hudby Závišanka přešel od hasičské zbrojnice k pomníku padlých před základní školu, kde následovalo položení kytice, projev starosty a ohňostroj. Senioři, nejen aktivní řidiči, zaplnili konferenční sál radnice, v němž jim zkušený lektor Miroslav Marek přednášel o nových úpravách v silniční dopravě. FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ Své rodinné příjmy a výdaje bychom měli porovnávat, abychom zjistili, zda máme přebytek prostředků, nebo zda se nám jich nedostává. Zároveň tímto zjistíme, jaká je podrobná struktura našich příjmů a výdajů, tj. za co utrácíme. Jak již bylo v rámci minulého článku uvedeno, v rámci rozpočtu je důležité usilovat o vytvoření finanční rezervy. Tuto rezervu bychom pak měli využívat výhradně na krytí nečekaných nutných výdajů nebo při výpadku příjmu (např. vyúčtování tepla, ztráta zaměstnání, nemoc apod.). Pamatujte si, že čím podrobněji a přesněji specifikujete své příjmy a výdaje, tím větší vypovídací hodnotu bude mít váš rodinný rozpočet. Při práci na něm je proto vhodné mít po ruce potřebné dokumenty (např. nájemní smlouvu, smlouvy o službách telefon, internet, mzdový výměr, rozhodnutí o přiznání sociální dávky apod.). Nejprve si v rámci svého rozpočtu zohledníte vaše příjmy, které uvedete vždy jako příjmy čisté (tj. příjmy po zdanění a srážkách sociálního pojištění). Do příjmu se uvádí nejen příjmy pocházející z pracovního poměru, ale i další příjmy získané např. ze systému sociálního zabezpečení, z pronájmu (tzv. reziduální příjmy), výživné apod. Do výdajů následně uvedete podrobně veškeré výdaje vztahující se k bydlení (nájem, fond oprav, elektřina, plyn apod.), k domácnosti (jídlo, léky, poplatky u lékaře apod.), ke službám (telefon, internet, školka apod.). Celý rozpočet pak může mít tři výsledné podoby. V nejlepším případě jde o rozpočet, který je v přebytku. Tyto peněžní prostředky je možné následně využít pro různé druhy spoření (např. stavební spoření, penzijní připojištění apod.). Dále může jít o rozpočet vyrovnaný, tzn., že příjmy a výdaje jsou ve stejné výši. Poslední R e g i o n (ili) - Společnost přátel Poodří mapuje výskyt památných stromů v regionu a obrací se s žádostí o spolupráci na občany. V každé obci byly v minulosti vysazovány k různým příležitostem tzv. památné stromy. Byly to například stromy republiky při vzniku ČSR, při různých výročích a státních svátcích, stromy milénia, při všelijakých slavnostních příležitostech - výstavba školy, požární zbrojnice apod. nebo událostech, jako byla návštěva významné osobnosti, a dalších vzácných chvílích variantou je rozpočet deficitní, kdy náklady jsou vyšší než příjmy. Tento deficit pak lze pokrýt z vytvořené rezervy. Je-li předpoklad, že deficit bude opakovaný, bude zapotřebí podrobně přehodnotit veškeré výdaje a posoudit možnost jejích snížení. Jak si poradit s deficitním rozpočtem Samotné přehodnocení může být provedeno různými způsoby. Jedním ze způsobů je rozdělení výdajů na výdaje nutné (nájem, elektřina, plyn, léky apod.) a na výdaje zbytné (zábava, módní oblečení, jídlo v restauracích, alkohol, cigarety apod.). Čím je schodek v rozpočtu domácnosti vyšší, tím razantnější musí být škrty v oblasti výdajů. Zde je vhodné zodpovědět si např. tyto otázky: Není možné si zvýšit příjem? Např. formou brigády, rozšíření úvazku, změny zaměstnání, prověření nároků na různé typy sociálních dávek. v životě obce. Stromy většinou nemají informační cedulky a o mnohých se dnes mezi veřejností ani neví, uvedl Radim Jarošek za Společnosti přátel Poodří s tím, že by rádi ve vlastivědném časopise Poodří udělali inventuru podobných památných stromů v obcích z Regionu Poodří, což se neobejde bez pomoci místních znalců a pamětníků. Pokud o takovém stromu v obci víte, dejte vědět na adresu vydavatele časopisu Společnost přátel Poodří, Oblá 11, Ostrava - Mariánské Hory nebo na ovou adresu Má pro mne význam hradit havarijní pojištění, když mé auto již nemá velkou zůstatkovou hodnotu? Potřebuji si hradit předplatné za noviny? Většinu informací lze dnes najít spolehlivě na internetu. Nevyplatí se mi prodat auto s tak velkou spotřebou benzínu a koupit za peníze z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji vůbec automobil? Nebudu místo autem raději jezdit do práce hromadnými prostředky? Potřebuji tak velký byt? Nevyplatí se mi jej vyměnit za menší s nižšími náklady na bydlení? Nevytápím byt zbytečně vysokou teplotou? Nedochází u mne v bytě k zbytečným únikům tepla? Neprovolám měsíčně mnoho peněz? Nevyplatí se mi změnit telefonní tarif? Mgr. Richard Pešat, vedoucí občanské poradny Památné stromy mapuje Společnost přátel Poodří či telefonicky na , případně je možné nechat informace na místním obecním úřadě. Máme zájem o jakékoliv informace týkající se památného stromu či stromů kdy byl vysazen, při jaké příležitosti, události s ním spojené, vítáno je foto z výsadby i současné, uvedení místa, kde se nalézá. Nemusí jít jen o existující stromy, ale třeba i o bývalé, doplnil Jarošek informace. Pokud se podaří shromáždit dostatek informací, bude vydáno tematické číslo časopisu o památných stromech. Ceremoniál... Posledním, kdo si pro čestné občanství přišel, byl Pavel Pecháček, někdejší ředitel Rádia Svobodná Evropa. Byl také jediným oceněným, který mohl za udělený titul osobně poděkovat. Já mám teď v této zemi hned dvě svá města. Kromě toho hlavního taky Kopřivnici. Je to tím, že mám ty lidi tady rád, řekl Pavel Pecháček, který město poprvé navštívil v roce 1997 při prvním ročníku akce Myšlenky TGM a současnost a pak už žádný z následujících ročníků nevynechal a na akci přivedl celou řadu zajímavých lidí. Možná trochu symbolicky po ocenění Pavla Pecháčka, který velkou část života prožil v USA, udělalo Wihanovo kvarteto tečku za celým slavnostním večerem Americkým kvartetem Antonína Dvořáka. události mikroregionu události mikroregionu události mikroregionu události mikroregionu události mikroregionu Den vzniku samostatného československého státu si v Závišicích připomněli lampiónovým průvodem, který stejně jako následující ohňostroj nejvíc potěšil nejmenší děti. FOTO: ILONA MAZALOVÁ Vysloužilé spotřebiče mohou lidé vyměnit třeba za tablet K o p ř i v n i c e (hod) Občané města Kopřivnice se mohou zapojit do soutěže organizované společností Asekol, jejímž cílem je motivovat občany ke sběru drobných elektrozařízení, která velmi často končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě než na místech k tomu určených. Smyslem soutěže je motivovat mladou generaci k větší odpovědnosti k životnímu prostředí. I z tohoto důvodu je výhra určena spíš této věkové kategorii. Soutěž byla zahájena 16. října a potrvá až do 28. února příštího roku. Zapojit se může každý, kdo má doma alespoň jeden starý spotřebič k vyřazení a donese jej spolu s informačním letákem na sběrný dvůr. Tam za jeden kus drobného elektra dostane jedno razítko na soutěžní kupon, který je zveřejněn na 4. straně a nebo je možné jej stáhnout a vytisknout z webových stránek společnosti Asekol. Stačí nasbírat pět razítek, odeslat leták na adresu společnosti Asekol, která pak za dozoru notáře po skončení soutěže vylosuje vítěze v jednotlivých krajích. První cenou pro spotřebitele je tablet od společnosti Samsung, rovněž soutěžící na 2. až 5. místě obdrží hodnotné ceny, uvedla Lucie Kubalcová, pracovnice odboru životního prostředí mající na starosti odpady. Soutěž je vypsána také pro sběrné dvory, které soutěží o největší počet odevzdaných klecových kontejnerů s elektroodpadem. Podrobnější informace a přesná pravidla soutěže naleznete na internetových stránkách v sekci Sbírej a vyhraj! Krasojezdci se letos potýkali s úrazy na silničních kolech P e t ř v a l d (ili) - Konec závodní sezony nezastihl petřvaldský oddíl krasojízdy v dobrém rozpoložení. Po delším zvažování ukončil svoji dlouholetou a úspěšnou závodní činnost i druhý z dvojice bratří Bartůňků Kamil. Pracovní vytížení mu neumožňovalo trénovat, proto se rozhodl pro konec aktivní sportovní kariéry. Problémy s tréninkem a starty na soutěžích se objevily i u našich juniorských reprezentantů Tomáše Kantora a Ondřeje Blažka. Nejprve se na začátku srpna zranil po pádu na kole na silnici Ondra a celý srpen netrénoval. A aby nezůstal Tomáš pozadu, začátkem září havaroval na silnici on. A hned dvakrát. Poprvé si naštípl klíční kost a podruhé si přivodil otřes mozku, zmínil zdravotní problémy svých svěřenců Kamil Bartůněk st. Přesto oba v rámci možností nastoupili k několika závodům. Vzhledem ke zdravotním problémům hlavně u Tomáše, který byl nucen startovat s ortézou, museli vynechávat cviky v sestavě, čímž ztráceli hodně bodů. Oba ale absolvovali dva nejdůležitější závody podzimu, a to kvalifikační závod pro start na mistrovství České republiky Elite v Němčicích a finále MČR v Drásově, kde obsadili Ondřej 5. místo s 68,16 body a Tomáš 6. místo s 47,0 body. Společně ve dvojicích skončili na 2. místě za vítěznou dvojicí z Brna Rozbořil-Frýbortová. Tomáš i Ondřej teď budou mít až do konce ledna čas na rekonvalescenci a trénink nových cviků, doplnil trenér vyhlídky obou závodníků. Děti tvořily věci z přírodnin S k o t n i c e (ili) Na Obecním úřadě ve Skotnici se v pátek dopoledne v době podzimních prázdnin sešly školou povinné děti, aby se společně zabavily. Připraven byl pro ně osvědčený program, během kterého tvořily věci z přírodnin s podzimní tematikou. Vznikli různí panáčci a dekorace ze sušeného listí, šišek, šípků a jiných materiálů, uvedla starostka Anna Mužná.

4 STRANA 4 KULTURA KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 1. LISTOPADU Město vyhlásilo dotační programy pro kulturu i sport Motýlek zamíří do vesmíru K o p ř i v n i c e (dam) - Na konci příštího víkendu přiletí do Kopřivnice znovu Motýlek. Šestnáctý ročník přehlídky zpěvu, tance a dramatické tvorby dětí s fyzickým či mentálním handicapem bude mít tentokrát podtitul Motýlek ve vesmíru. Přestože aktivity spojené s Motýlkem začínají už ve čtvrtek odpoledne a také celé páteční odpoledne bude kulturní dům patřit jeho účastníkům, veřejnost je tradičně zvána především na sobotu 10. listopadu, kdy se od čtrnácti hodin uskuteční hlavní program. Zhruba čtyřhodinový program nabídne jednatřicet samostatných vystoupení v podání 364 vystupujících, kteří dorazí ze sedmadvaceti zařízení. Ze zahraničních hostů potvrdili účast Slováci, zařízení z partnerských měst ve Franci a Polsku budou letos na jevišti chybět, ale měly by alespoň poslat obrázky s tématem vesmírného motýlka, které budou na akci vystaveny. Puls promítne unikátní film o Harrisonovi K o p ř i v n i c e (dam) Jeden z nejslavnějších hudebníků světa a jeden z nejuznávanějších režisérů hollywoodské nové vlny, takové spojení nabízí bezmála třiapůlhodinový dokument George Harrison: Living in the Material World, který v úterý 6. listopadu promítne kino Puls v rámci Filmového klubu. Autorem snímku je Martin Scorsese, který se snaží Harrisona dopodrobna představit nejen jako úspěšného hudebníka, ale i jako věčného hledače rovnováhy mezi světem materiálním a duchovním. Ve filmu se objevují dosud nepublikované fotografie, videozáznamy, nahrávky a rozhovory jak s Georgem Harrisonem, tak s lidmi z jeho nejbližšího okolí. K o p ř i v n i c e (dam) - Prozatím s částkou 8 milionů a 450 tisíc korun počítá město na příští rok pro trojici svých dotačních programů zaměřených na kulturu, sport a podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů. Tyto tradiční dotační programy v minulém týdnu vyhlásila rada města Prostřednictvím dotačních programů město pomáhá financovat projekty, které jsou realizovány v územním obvodu města, nebo ty, jejichž pořadatel má sídlo v územním obvodu města Kopřivnice. Dotační Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu nabídne 5 témat. Sportovní kluby se mohou ucházet o peníze na nájmy a služby s nájmem spojené, o dotace na činnost stejně jako o podporu tradičních akcí mimořádného významu. Podporována bude také trenérská činnost a stejně jako vloni je páté téma směřováno na pořádání nízkonákladových volnočasových aktivit pro děti v době letních prázdnin. S výjimkou podpory trenérské činnosti jsou de facto stejná témata vypsána i pro dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti. Také kulturní spolky mohou žádat o dotace na nájmy, činnost, tradiční akce, akce mimořádného významu a prázdninové volnočasové aktivity. Program podpory aktivit v oblasti mezinárodních vztahů bude podporovat aktivity s oficiálními partnerskými městy pořádané buď v Kopřivnici, nebo právě v partnerských městech. A získat bude možné také prostředky pro aktivity se zahraničními městy, které nejsou oficiálními partnery Kopřivnice, ale dlouhodobě spolupracují s místními organizacemi. Na sportovní dotace je předběžně počítáno s částkou osm milionů korun, kulturu se radnice chystá podpořit třemi sty tisíci a mezinárodní vztahy částkou ještě o polovinu nižší, tedy 150 tisíci korunami. V aktuálním prvním, pracovním návrhu rozpočtu, se kterým budeme určitě ještě hodně pracovat, je pro dotační programy navrhována stejná částka jako v letošním roce. Bude-li to možné, budeme se snažit o navýšení této sumy, abychom podpořili aktivity lidí v kultuře i ve sportu, ale jestli se to skutečně podaří, to zatím není možné slíbit s jistotou, říká místostarostka Dagmar Rysová s tím, že minimálně její snahou bude, aby částka určená pro dotační program v roce 2013 alespoň neklesla. O dotace se jejich žadatelé budou moci ucházet ve třech termínech, které byly oproti zvyklostem z minulých let lehce pozměněny. Sportovní dotační programy budou mít první uzávěrku již 15. listopadu letošního roku, žadatelé z oblasti kultury mají první termín uzávěrky až 14. ledna Další dva termíny už jsou shodné, a to 18. března 2013 a 15. srpna Podrobnosti o podmínkách dotačních programů jsou k dispozici na webových stránkách města. Televizní přehlídka Kafka letos zahnízdí v obřadní síni anexu K o p ř i v n i c e (dam) Zpět do rodného hnízda se vrací přehlídka tvorby regionálních a malých televizních studií Kafka. Šestnáctý ročník akci pořádané Kabelovou televizí Kopřivnice se totiž z kinosálu v kulturním domě vrací do míst svého vzniku. V pátek 2. a v sobotu 3. listopadu se uskuteční v obřadní síni města Kopřivnice, v anexu někdejšího městského úřadu. Do termínu uzávěrky se registrovalo celkem 20 regionálních studií a televizí, z toho 13 z České republiky a 7 ze Slovenska. Mezi soutěžícími z Česka jsou i dvě juniorské televize, a to kopřivnická JunTV a Pidi TV ze Studénky. Do soutěže je v jednotlivých kategoriích přihlášeno téměř 60 snímků, prozradil za pořádající KTK David Monsport. Soutěžit se bude v kategoriích Publicistika, Zpravodajství, Dokument a kategorie Reklama je nově rozšířena také o propagační snímky. Diváci pak budou hodnotit doplňkovou kategorii Kafka s úsměvem. Samotné projekce se konají po oba dny v prostorách obřadní síně v pátek od devíti do tři čtvrtě na sedm večer a v sobotu od devíti zhruba do čtyř hodin odpoledne. Výkony soutěžících bude posuzovat odborná porota složená z televizních, filmových a marketingových odborníků. Zasedne v ní například šéfredaktor zpravodajství ČT Petr Mrzena, prezidentka České marketingové společnosti Jitka Vysekalová a další osobnosti. Projekce jsou zdarma přístupné také zájemcům z řad veřejnosti. Wihanovo kvarteto, jeden ze špičkových tuzemských smyčcových souborů, odehrálo před týdnem v Kopřivnici koncert složený výhradně ze skladeb českých autorů. FOTO: DAVID MACHÁČEK p l a c e n á i n z e r c e

5 KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 1. LISTOPADU ČTENÁŘSKÝ SERVIS STRANA 5 M. Proust: Krásné ženy ponechejme mužům... (dokončení v tajence) d o p i s y č t e n á ř ů Setkání baštařů ve Štramberku O jednom, možná důležitém setkání Čas oponou trhnul a jsou z nás staří chlapi a zralé ženy. Pryč je doba dětských radovánek a lítání po Baště, zámku a blízkém i vzdálenějším okolí. Mnoho z těch, kteří se tu narodili v první polovině minulého století (nebo počátkem druhé poloviny) se rozprsklo po světě, někteří tu žijí dále. Dnes se potkáme mnozí, kteří se vůbec neviděli a přece mají společného jmenovatele Horní Baštu. Jenom se minuli v čase. Tu vyrostli, tu prožili dětství, mládí, někteří celý život. A vyrůstali společně nejen s rodiči, ale i s jejich rodiči, kdysi se říkalo se staříčkama. A ta výchova byla trochu jiná, vedla k vzájemným ohledům i pomoci. A nejdříve se musela udělat nějaká práce, a v chalupě jí bylo vždy dost, teprve potom byl čas na lítání. Po večerech se sousedé obyčejně scházeli na besedy a to bývalo zajímavé poslouchat jejich vzpomínky a vyprávění o jejich rodičích A tak jsme se dovídali o událostech starých sto roků i více Nebyla televize, mnohde ani rádio, a tak se kultura tvořila doma, přímo v kuchyni. Často byly ty vzpomínky hororové, jindy zase úsměvné. Dnes se scházíme, aby se poznali i ti, kteří o sobě dosud nevěděli, abychom se o té staré Baště dozvěděli možná i něco nového. I o lidech, kteří tu žili. Je sobota 20. října 2012, nádherný slunečný den. Jako objednaný. Na štramberském náměstí se v pravé poledne shromáždilo u kašny víc než šest desítek postarších občanů a nechali se vyfotit s cedulí s nápisem Setkání baštařů. To je těch, kteří se narodili a po nějakou dobu mezi léty žili na ulici Horní Bašta. Světe, div se: prošlo jich tu 111! Ne všichni se dnešního dne dožili, 14 zemřelo, dalších 15 ze zdravotních důvodů nemohlo přijít, ale přesto účast blízká 70 % je myslím u této věkové kategorie slušná. Přišli nejenom z blízkého okolí, ale i z Karviné, Bohumína, od Zlína, dokonce i od německého Karlsruhe Rádi se prošli po své Baště a porovnávali, co se za mnohdy desítky let změnilo. Není divu, že se někteří staří známí ani mezi sebou nepoznali. Ve slavnostně upraveném sále restaurace Dalas dostala každá žena růžičku a všechny čekal slavnostní přípitek, po něm následovalo stručné seznámení s historií Štramberka, ale hlavně rázovité uličky Horní Bašty. Všichni se zaujetím poslouchali i pro mnohé dosud neznámé skutečnosti, zajímavosti i úsměvné příhody. Se stejným zaujetím sledovali promítání fotografií, převážně historických. Mnozí, především ti mladší, neslyšeli o slavných rodácích z Bašty, mezi něž se řadí národopisný pracovník Vincenc Socha, dlouholetý kapelník štramberské dechovky Augustin Socha, nebo že tu žily dvě generace předků pozdějšího cestovatele Jiřího Hanzelky Účastníci setkání byli spokojení, chutnal jim guláš i orosené. Manželům Pustkovým (i personálu) patří poděkování za to, že zajistili pohodové posezení. Skoro 70 účastníků se těší na opakování tož zas za rok. Všichni v pohodě a svorně vzpomínali, jak nás kdysi na štramberských kopcích Zámku, Skalkách, Kotouči či Bílé hoře ovíval stříbrný vítr našeho mládí! Josef Adamec Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce k u l t u r n í s e r v i s aktuální informace MIC KINO PULS Čt 1. listopadu v hodin dobrodružná rodinná pohádka Ukradená vzducholoď (Bijásek pro děti) Čt 1. - so 3. listopadu v hodin tragikomedie Polska, ČR Yuma. Film inspirovaný situací, jež po rozpadu sovětského bloku panovala v polskoněmeckém pohraničí... Do 12 let nevhodný Čt 1. - so 3. listopadu ve 20 hodin historický, romantický film ČR 7 dní hříchů. Je konec války, doba je zlá a do pohraničí se vracejí Češi z vnitrozemí, vznikají gardy a přicházejí vojáci... Do 12 let nevhodný Ne 4. - po 5. listopadu v hodin romantnická komedie USA Holky na tahu. Rozlučka se svobodou se čtyřem nejlepším kamarádkám poněkud vymkne z rukou... Do 12 let nevhodný Ne 4. - po 5. listopadu ve 20 hodin horor USA Sinister. Autor detektivních románů objeví na půdě svého domu staré filmové pásy související se záhadnými vraždami, jež se tu kdysi staly... Do 15 let nepřístupný Út 6. listopadu v 19 hodin George Harrison: Living in the Material World. Dokument mapující život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob (Filmový klub) St 7. listopadu ve hodin rodinná komedie ČR, Slovenska, Německa Modrý tygr (Bijásek pro děti) Čt 8. - pá 9. listopadu v hodin detektivka ČR, Slovenska, Polska, Izraele Ve stínu. Napínavý kriminální přeběh z Československa 50. let... Čt 8. - pá 9. listopadu, ne 11. listopadu ve 20 hodin akční drama USA Patrola. Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí policisté pár zbraní a nějaké špinavé peníze. Netuší však, že patřily nechvalně známému gangu... Do 15 let nepřístupný Ne po 12. listopadu v hodin rodinná komedie Francie, Španělska, Itálie Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva. Galové, Britové, Normanďané a Římané se zamotají do bláznivé honičky za kouzelným lektvarem... KULTURNÍ DŮM So 10. listopadu ve 14 hodin Motýlek ročník přehlídky tvorby handicapovaných dětí a mládeže So 10. listopadu v hodin Thomas Adès: Bouře - přenos z Metropolitní opery v New Yorku (v kině Puls) So 17. listopadu ve 14 hodin TATRA ročník postupové taneční soutěže dospělých párů skupiny A ve standardních a latinsko-amerických tancích konané pod záštitou ČSTS MUZEUM TATRA Út - ne 9-17 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci ŠUSTALOVA VILA Út - ne 9-17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi Aktuální výstava (do 25. listopadu) Jaroslav Koleška: Objekty (Šustalova vila, út - ne hodin) K - GALERIE Aktuální výstava (do 25. listopadu): Ľubomíra Peručić Smolinská: Timeline obrazy a kresby (út hodin, st - ne hodin) MUZEUM FOJTSTVÍ Út - ne 9-17 hodin otevřena stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům Aktuální výstava (do 4. listopadu): Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa ŠTRAMBERK Ne 11. listopadu v 17 hodin Jazz U Písařů - jazzový koncert Borise Urbánka a jeho hostů (dům U Písařů) Ne 11. listopadu v 17 hodin Štramberk od třicetileté války k Napoleonovi - přednáška Josefa Adamce o historii města a jeho náboženské minulosti (evangelická modlitebna na Zauličí) Městská galerie, budova MIC, út - ne , hodin. Aktuální výstava (do 4. listopadu) Štramberský štětec II - výtvarná díla inspirovaná Štramberkem Muzeum Zd. Buriana, út - ne 9-17 hodin. Aktuální výstava (do 16. prosince): Zdeněk Burian a jeho svět KINO ŠTRAMBERK Ne 4. listopadu v hodin animovaná komedie USA Doba ledová 4: Země v pohybu Ne 11. listopadu v hodin akční sci-fi thriller USA Útěk z MS-1. Do 12 let nevhodný Pátek 2. listopadu - DOKUMENT O VÝSTAVBĚ II. ČÁSTI KULTURNÍHO DOMU Pátek 9. listopadu - KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN DR(o)BEČKY Z KNIHOVNY Příběh ze současné Kalábrie Prokletá líčí otřesné zážitky mladičké třináctileté dívky. Poté, co se zaplete s dvacetiletým mužem a je znásilněna celou jeho partou, se zaplétá do neskutečného duševního traumatu, ze kterého nevidí cestu ven. Odstrašující sondu do života pozapomenuté části Itálie, v níž obyvatelé dosud věří na klasickou omertu a snaží se vždy vše udržet pod pokličkou, napsaly Anna Maria Scarfó a Kristina Zagaria. Veselá, smutná i bláznivá taková je knížka Ivy Frühlingové Příběhy ze showbyznysu. Showbyznys v autorčině podání je plný živých lidí, kteří zažívají své okamžiky slávy i zatracení, protože autorka moc dobře ví, že za všechno se platí, a nebojí se to do svých povídek promítnout. Čtenáři knih Ivana Klímy si oblíbili časem jeho vtipné postřehy z denního života o nesmyslném zbožňování celebrit, o nadhodnocování významu profesionálního sportu nebo o nepochopitelných činech naší justice. Líbí se jim i způsob, jímž upozorňuje na projevy úpadku a prznění našeho jazyka ve sdělovacích prostředcích i při běžném úřadování. Určitě rádi sáhnou i po Klímově nejnovější knize Jak se nestát vrahem.

6 STRANA 6 inzerce Soukromá inzerce je pro občany Kopřivnice a místních částí zdarma. Inzerci otiskujeme podle místa a v pořadí, v jakém nám byla doručena. byty Prodám dr. byt na ul. I. Šustaly, dům i byt po rekonstrukci, možno i s garáží 60 m od domu. Tel , rohový byt na ul. Příčné, velký - 80 m2, slunný, dobře dispozičně řešený, velká, částečně zděná koupelna, revitalizovaný dům - nový výtah, plast. okna, zateplený, zaskl. lodžie. Tel dr s balkonem na ul. Dvořákově, 5. NP, 77,4 m2. Dům po revitalizaci (zateplený, plast. okna, nový výtah). Nejvyšší nabídce. Možnost prohlídky po domluvě. Tel dr , Pod Morávií, slunný, prostorný, po částečné rekostrukci. Tel dr na ulici Francouzské, 74 m2, nová zděná koupelna, nové interiérové dveře, balkon, dům po revitalizaci, cena Kč. Tel kk (80 m2), po celkové rekonstrukci, původně 4 + 1, na ul. Dukelské, ideální poloha bytu a možnost okamžitého nastěhování. Tel dr na Severu, ulice Osvoboditelů, bez balkonu, celková revitalizace, drobné úpravy, volný ihned, cena Kč. Tel atypický byt 2+1 v Kopřivnici, zděná koupelna, velká kuchyň, venkovní terasa. Tel Pronajmu 3 + 1, nezařízený, volný ihned, kauce dva nájmy předem. Tel v Kopřivnici, volný od , platba nájmu měsíc předem. Tel v Kopřivnici, nezařízený, volný od 1. listopadu, na 6-12 měsíců. Tel , 40 m2 v Kopřivnici, ul. Štramberská, 6. p., volný od Nájem Kč vč. energií + kauce předem. Tel na ul. Štramberské (naproti kostelu). Tel Hledám pronájem garsoniéry, nebo 1 + kk do Kč, prosím nabídněte, děkuji. Tel prodej levně málo používané dívčí brusle vel. 38. Tel kočárek, trojkombinace (hluboký, sporťák a autosedačka), přehazovatelná a výškově nastavitelná rukojeť, 4 nafukovací kola, pevný koš, pláštěnka, mos- INZERCE kytiéra, slunečník, taška na rukojeť. Barva zelená/bílá/khaki. Cena Kč. Tel zachovalý pánský dvouřadový oblek antracitové barvy se sv. šedým proužkem. Česká výroba. Na výšku 180 cm, pas 90 cm, za 250 Kč. Tel modré otočné židle na kolečkách (dětské), s nastavitelnou výškou, i jednotlivě po 300 Kč. Tel stahovací lustr, průměr skleněného stínidla 40 cm, žlutý s bílými skvrnami, výroba Val. Meziříčí, 300 Kč velmi levně lyžáky Botas Caber se 3 přezkami, vel. 37 a Raichle RXT70 (vyrobeno ve Švýcarsku) s 1 přezkou, vel. 39. Tel z důvodu rekonstrukce zach. bílý kombinovaný sporák Ariston. Plyn, horkovzdušná trouba, gril. Cena Kč. Tel set-top-box pro kabelovou televizi, minimálně používaný. Cena 400 Kč. Tel zvířectvo Daruji hodným lidem černé koťátko, milé, přítulné, 2 měsíce staré. Tel koupím venkovní betonové dlaždice, na rozměru nezáleží, asi 10 m2. Tel vojenské a četnické věci: pušky, pistole, náboje, šavle, bodáky, helmy, uniformy, vyznamenání a jiné vojenské zajímavosti. Tel srnčí a jelení paroží, preparovaná zvířata, trofeje a jakékoliv vzduchovky. Tel staré hračky vyrobené před r značek Omnia, Ites, Märklin, aj. staré hračky na dálkové ovládání, vláčky. Tel hodiny, hodinky, svícny, žehličky, zvonky, mince, bankovky, vyznamenání, staré pivní lahve, staré hudební nástroje aj. Tel staré předměty s logem Tatra - prospekty, modely aut, hračky, pohlednice aj. Tel služby Nabízím vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) i podvojného účetnictví živnostníkům a malým firmám v Kopřivnici a okolí. Kontakt: Hledám šikovného stolaře, který zhotoví na míru dvířka do stupaček, Kopřivnice. Tel nemovitosti Pronajmu dlouhodobě RD 6 + 1, 2 bytové jednotky, nebytové prostory, zahrada, garáž, autem 10 min. do Kopřivnice. Psi z útulku k odebrání Zájemci, volejte na tel , Provozní doba: po - pá , so, ne a sv hodin 12 kříženců - pes 11 kříženců - fena 3 labradoři - pes labrador - fena kříženec NO - pes jezevčík - pes bígl - pes anglický pointer - pes aktuální stav včetně fotografií naleznete na webu města v menu policie/útulek pro psy Volný od 1. října. Tel nebo po 19. hod. Prodám garáž Pod Bílou horou. Tel , , auto-moto Koupím Jawa, ČZ, pérák, kývačka. I nepojízdné nebo samostatné díly a části motocyklů. Tel přívěsný vozík PAV za motocykl. Tel KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 1. LISTOPADU

7 KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 1. LISTOPADU SPORT STRANA 7 V I. lize KMK zůstávají KVS a Trapes Devills K o p ř i v n i c e (jfk) Prvoligovou příslušnost v soutěžích KMK si pro příští rok udržely týmy KVS Kopřivnice a FC Trapes Devills. Jako pátý a šestý celek letošního ročníku I. ligy KMK totiž obstály v baráži s Evertonem Závišice a SD Kopřivnice, které ve II. lize KMK obsadily druhou a třetí příčku. KVS Kopřivnice baráží prošel bez jediné ztráty, Ďáblové z Trapesu podlehli právě jen KVS. Vítězem Superpoháru 2012 se naprosto jasně stal tým 1. FC Bari, který své průběžné vedení potvrdil dvěma vítězstvími v posledním turnaji soutěže. Druhá příčka patří celku Bum Šankar, Benjamínci po podzimu první K o p ř i v n i c e (jfk) Benjamínkům kopřivnického fotbalového klubu se podzimní část okresní soutěže opravdu vydařila. Áčku patří prvenství v A skupině, béčko vyhrálo B skupinu. A tým trénovaný Radimem Šudákem byl v A skupině zcela suverénní. Nepoznal hořkost porážky, vstřelil 80 branek a inkasoval jen deset branek. Béčko pod vedením dvojice Milan Herák Veronika Kupková prohrálo jen jediný zápas, a to úvodní duel, v němž doma podlehlo Hostašovicím 1:2. V dalších už nezaváhalo a i ono bylo nakonec ve své skupině nejlepší. Kopřivnici se nepodařilo pro sezonu 2012/13 postavit mladší přípravku, tedy tým složený z dětí r a mladší, a proto nemůže, na rozdíl od let minulých, působit v okresním přeboru. Mrzí nás to, protože áčko vyhrává většinu zápasů rozdílem třídy a určitě by mělo na to, aby hrálo špici okresního přeboru. Snažili jsme se získat výjimku, ale okres nám ji nepovolil. Všichni, kdo chtějí mít v okresním přeboru starší přípravku, musí mít i mladší. My bohužel nemáme v tom ročníku dost dětí, vysvětlil předseda FC Kopřivnice Zdeněk Kurečka. V příští sezoně chce klub udělat vše pro to, aby měl i mladší přípravku a mohl hrát znovu okresní přebor. OS st. přípravky, sk. A 1. Kopřivnice : Vlčovice : Mořkov : Lichnov : Trojanovice I : Lubina : Ženklava : Tichá :52 0 OS st. přípravky, sk. B 1. Kopřivnice B : Štramberk : Libhošť : S. Jičín : Hostašovice : Příbor : Skotnice : Kateřinice :36 1 Střelci si podruhé vyzkoušeli Kopřivnického tvrďáka K o p ř i v n i c e (jfk) - Již druhý ročník čtyřiadvacetihodinového střeleckého maratónu s názvem Kopřivnický tvrďák 2012 uspořádal října místní sportovní střelecký klub. Tato soutěž je ojedinělá svého druhu na Moravě, obdobný závod pořádá pouze střelecký klub v Plzni. Na místní vzduchovkovou střelnici přijeli střelci s pevným odhodláním sáhnout si na dno svých střeleckých možností. Deset tříčlenných soutěžních družstev z Moravskoslezského a Zlínského kraje, ale i Dukly Plzeň nastoupilo na pomyslnou startovní čáru v sobotu 13. října v devět hodin ráno a do cíle se prostřílelo v neděli ve stejném čase. Každý střelec tak absolvoval čtyři závody s tím, že po dvou hodinách střelby měl čtyři hodiny na který přeskočil v závěrečném turnaji mužstvo Trapes Devills. To nakonec skončilo s jednobodovým mankem na Šankar třetí. V sobotu zasáhne kopřivnický tým 1. FC Bari do semifinálové kvalifikace o Final Four mistrovství ČR Semifinále se hraje v Brně a soupeři 1. FC Bari budou Moravia Shooters Ostrava, RKM Tango Brno a Klasici Jihlava. Druhá semifinálová skupina se souběžně utká v Praze. Z obou skupin postupují první dva do Final Four, jež se uskuteční 19. ledna 2013 v Nymburku. Výsledky baráže o I. ligu (Kopřivnice, ): FC Trapes Devills SD Kopřivnice 5:0, KVS Kopřivnice Everton Závišice 1:0, Závišický judista Radek Rýpar bronzový SD Kopřivnice Everton Závišice 0:2, FC Trapes Devills KVS Kopřivnice 1:4, KVS Kopřivnice SD Kopřivnice 3:2, Everton Závišice FC Trapes Devills 2:4. Pořadí v baráži o I. ligu: 1. KVS Kopřivnice 9 b., 2. FC Trapes Devills 6 b., 3. Everton Závišice 3 b., 4. SD Kopřivnice 0 b. Výsledky 5. turnaje Superpoháru 2012 ( ): SD Kopřivnice KVS Kopřivnice 0:5 k., SD Kopřivnice 1. FC Bari 0:5 k., 1. FC Bari KVS Kopřivnice 3:1, Bum Šankar Baník Štramberk 1:0, Perun Kopřivnice Bum Šankar 2:3, Perun Kopřivnice 1. FC Baník Štramberk 1:1, Stará Garda&D.T. SG Palermo 0:5 k., FC Jelita Stará Garda&D.T. 5:0 k., FC Jelita SG Palermo 3:0, Everton Závišice odpočinek. Za zmínku jistě stojí, že soutěže se zúčastnilo několik zkušených reprezentantů České republiky, ale i z juniorských reprezentací. Na druhé straně řada střelců byla mladší patnácti let. Dosaženo bylo celé řady hodnotných výkonů. Za zmínku jistě stojí výsledky pistolářů Davida Malúška (SSK Poličná, 576 a 574 bodů), Jindřicha Dubového (Dukla Plzeň, 576 a 571 bodů), David Hejny (SSKP Ostrava, 572 bodů) a teprve sedmnáctiletého Jana Kostelného (SSK Poličná, 570 bodů). V kategorii puškařů se rozhodně neztratila kopřivnická odchovankyně Šárka Jančaříková (nyní již SSKP Ostrava) s nástřelem 581 a 578 bodů. Zajímavé je, že porazila zbývající muže v družstvu, a to přesto, že ženy standardně Relax 03 0:0, FC Trapes Devills Everton Závišice 1:3, FC Trapes Devills Relax 03 6:0. Konečná tabulka Superpoháru FC Bari : Bum Šankar : Tr. Devills : Relax : KVS Kopř : FC Jelita : Baník Štram : SD Kopř : SG Palermo : Everton : Perun Kopř : St. Garda :31 4 Starší přípravka B kopřivnického fotbalového klubu trůní po podzimu na pozici lídra tabulky okresní soutěže skupiny B. Stejně skvělé bylo áčko ve skupině A. FOTO: VRATISLAV MICHLÍK Š t r a m b e r k (red, jfk) Již čtvrtý ročník Turnaje benjamínků, který hostil v sobotu 20. října Štramberk, přilákal na start 97 závodníků z Moravy a Slovenska. Rozhodně se mezi nimi neztratili domácí závodníci. Na stříbro dosáhl Petr Štichauer ve váze do 26 kg, stejně úspěšný byl i jeho mladší, teprve čtyřletý bratr Jakub, který bojoval v kategorii do 19 kg. Jeho vystoupení bylo spíše úsměvné, každopádně si získal sympatie diváků a odnesl si již zmíněný cenný kov. V kategorii do 32 kg obsadil po nemoci třetí příčku Václav Mrva. Ve váze do 34 kg se skvěle předvedl Dalibor Prašivka, když dvakrát zvítězil před časovým limitem, v semifinále ale po vyrovnaném boji podlehl Filipu Hanzelkovi ze Závišic. Radek Kostelník sice postoupil do finálové skupiny, tam už ale neuspěl. Soutěž byla tradičně pěkně zorganizována, i když se příprav zúčastňuje stále méně lidí. Nicméně děti se za to odměnily hezkými výkony. Nejlépe si v turnaji vedla mládež Slezanu Opava, úspěšné ale bylo i závišické judo. O nejcennější medaili na jeho konto se postaral nejzkušenější Filip Hanzelka, Mikoláš Bartoň přidal stříbro, Tereza Gajdušková bronz. Filip Hanzelka ve váhové kategorii do 34 kg beze zbytku splnil roli favorita. Vyhrál základní skupinu, v níž porazil Jana Walicu ze Stonavy, Jana Petrželu z Frýdku-Místku a Michala Pekaře ze Sigmy Olomouc. V semifinále porazil domácího Dalibora Prašivku a ve finále pak nedal šanci Michalu Pekařovi, kterého již jednou porazil ve skupině. Další závišičtí závodníci hlavně sbírali zkušenosti. Vedle Mikoláše Bartoně, který bral druhé místo ve váhové kategorii do 39,6 kg, a Terezy Gajduškové, která získala bronz mezi děvčaty do 30 kg, skončili Kateřina Honešová čtvrtá, Anna Lošáková pátá, Vojtěch Honeš sedmý a Adam Socha osmý. Závišické judo bylo vidět i v posledním turnaji Českého poháru, který se konal v sobotu 20. října v Teplicích. Radek Rýpar se zde pokoušel získat kvalifikační body na Přebor České republiky mladších žáků. A byl úspěšný. V nabité konkurenci vybojoval bronz, a zajistil si tak účast na listopadovém Přeboru České republiky, jejž bude letos hostit Ostrava. Náročná cesta na sever Čech nezanechala na závišickém žákovi žádné stopy únavy. Ve váze do 34 kg si v pavouku poradil nejprve s ústeckým Tomášem Kaulfusem. Zdolal jej chvatem uči mata provedeným na ippon a postoupil do druhého kola. Tady zvítězil už za minutu na držení nad Matějem Burešem z VTŽ Chomutov. O postup do semifinále bojoval v následném zápase s teplickým Janem Řádou. Ve vyrovnaném utkání, kde žádný ze soupeřů nebodoval ani na yuko, přiřkli rozhodčí těsnou výhru na praporky domácímu Řádovi. V opravách pak Radek Rýpar porazil na ippon Otakara Rezlera ze Semil, a když pak zdolal dvěma wazari i domácího Tomáše Kremlu, přiblížil se k zápasu o bronz. S jihlavským Martinem Štolbou nejprve bodoval na yuko a nakonec úspěšným držením kesa gatame dotáhl boj do vítězného konce a tím i k zasloužené bronzové medaili. střílí čtyřicet ran. Ve vzduchové pistoli zvítězilo družstvo Bru(n)tální Poličná se střelci Malúškem a Kostelným z Poličné a Dubovým z Dukly Plzeň s výsledkem bodů. Soutěž pro vzduchovou pušku, bohužel ochuzenou neúčastí dříve přihlášených družstev, vyhráli Šárka Jančaříková z SSKP Ostrava s Jiřím Hromadou z Dukly Plzeň a Danielem Králem z Ostroje Opava výkonem bodů. Výsledky závodu Kopřivnický tvrďák 2012 ( ): vzduchová pistole: 1. Bru(n)tální Poličná (J. Dubový, D. Malúšek, J. Kostelný) b.; 2. (j)elita (D. Hejna, T. Antošík, J. Ondruška) b.; 3. KHK (M. Meca, A. Lacký, R. Sáblík) b.; vzduchová puška: 1. Jediní (Š. Jančaříková, J. Hromada, D. Král) b. k a m z a s p o r t e m Aerobik: ne od 8.30 do 16 hod. Děti fitness soutěž v tanci a aerobiku (hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice) Aquafitness: st hodin Bruslení veřejnosti: so , ne , so , ne hodin Florbal: ne turnaj MS ligy st. žáků (v hod. Kopřivnice Vítkovice, ve hod. Kopřivnice Český Těšín), so v 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice - FBC Sparta MSEM Přerov (8. kolo II. ligy mužů), ne v 10 hod. FBC Vikings Kopřivnice - FbC Aligators Klobouky (9. kolo II. ligy mužů) vše hala SOU Kopřivnice Fotbal: Kopřivnice: so FC Kopřivnice MFK Havířov B (KP dorostu, v 9.30 hod. starší, v hod. mladší), ve 14 hod. FC Kopřivnice FC Libhošť (1. kolo I. B třídy mužů); Lubina: so ve hod. TJ Spartak Lubina Sokol Tichá B (13. kolo OS mužů), ne ve 14 hod. TJ Spartak Lubina Trojanovice Bystré (13. kolo MS divize žen); Vlčovice: ne ve hod. FC Vlčovice-Mniší A TJ Sokol Bordovice (13. kolo I. B třídy mužů); Štramberk: so ve hod. TJ K. Štramberk TJ Sokol Rybí (13. kolo OP dorostu), ve hod. TJ K. Štramberk Slavia Stachovice (13. kolo OP mužů), ne ve 14 hod. TJ K. Štramberk V. Meziříčí (12. kolo MS divize žen). Futsal: so od 9 do 15 hod. 1. turnaj okresního přeboru (hala SOU Kopřivnice), v 19 hod. FSC Komax Kunčice p. O. Slavia Havířov (7. kolo II. ligy) hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice Házená: st v 18 hod. TJ Sokol Trnávka HCB Karviná (3. kolo Mitsubishi Českého poháru), so v 9.30 hod. KH Kopřivnice A SKP Frýdek-Místek A (SM liga I. tř. ml. žáků), v hod. KH Kopřivnice B SKP Frýdek-Místek B (SM liga II. tř. ml. žáků), ve 12 hod. KH Kopřivnice SKP Frýdek-Místek A (SM liga I. tř. st. žáků), ve 14 hod. KH Kopřivnice HC Zubří (7. kolo I. ligy ml. dorostu), v 16 hod. KH Kopřivnice HC Zubří (7. kolo I. ligy st. dorostu) vše hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice. Hokej: so v 17 hod. HC Kopřivnice HC Bohumín (7. kolo krajské ligy mužů) Krytý bazén: čt , , 19-21, pá , (půl plaveckého bazénu), 17-21, so , ne , po zavřeno, út , , st , , 19-21, čt , , 19-21, pá , (půl plaveckého bazénu), 17-21, so , ne hodin. V úterý a čtvrtek dětský bazén dopoledne (do hodin) uzavřen Rekreační turistika: st v 7.15 hod. ČD, Kunčice p. O., Žuchov, Frenštát p. R. ČD, so v 7.49 hod. ČD, Veřovice, Pod Javorníkem, Horečky, Frenštát p. R. (Martinské trhy), Frenštát p. R. ČD Volejbal: so v 10 a ve 14 hod. KV Kopřivnice TJ TŽ Třinec A (9. a 10. kolo KP II. třídy žen) Sauna: út ženy, st muži, čt muži, pá muži, so saunování rodičů s dětmi od 2 let, párovka (muž + žena, event. dítě), společná, ne společná v ý s l e d k y Fotbal: st. dorost (12. kolo KP): FC Kopřivnice TJ Heřmanice 1:5; ml. dorost (12. kolo KP): FC Kopřivnice TJ Heřmanice 3:1. Házená: st. dorost (6. kolo I. ligy): SKP Frýdek-Místek KH Kopřivnice 29:40 (16:19); ml. dorost (6. kolo I. ligy): SŠED Frýdek-Místek KH Kopřivnice 32:15 (15:6); st. žáci (MSL I. tř.): KH Kopřivnice DTJ Polanka 34:25, ml. žáci (MSL I. tř.): KH Kopřivnice DTJ Polanka 27:6 (12:1); ml. žáci (MSL II. tř.): KH Kopřivnice B Sokol Krmelín 24:9 (11:4); MT minižáků (Karviná): KH Kopřivnice A DTJ Polanka 22:19, - Hrabůvka A 14:21, - Sokol Karviná A 10:18; KH Kopřivnice B Hrabůvka B 17:8, - Sokol Karviná B 8:15, - Polanka B 12:9. Vikingové si v českém poháru vyšlápli na Pantery z Otrokovic FBC Vikings Kopřivnice Panthers Otrokovice 6:5 p (1:2, 2:1, 2:2) K o p ř i v n i c e (jfk) Vikingové si ve čtvrtfinálové skupině florbalového Poháru České pojišťovny vyšlápli na extraligové Otrokovice. Na domácí palubovce je ve čtvrtek 18. října porazili v prodloužení 6:5. Kopřivničtí muži se dostávali do tempa jen pozvolna a zásluhou otrokovického kanonýra Jaroslava Vaňka prohrávali v 18. minutě už 0:2. Trápení domácího celku v koncovce ale ukončil těsně před koncem třetiny Martin Nehera, který vstřelil kontaktní gól. Ve druhém dějství už byla Kopřivnice mnohem aktivnější a to jí brzy přineslo ovoce. Jan Matúš a Tomáš Sladkovský svými trefami otočili skóre ve prospěch Vikingů. Ti byli lepší až do konce třetiny, ale chyběl jim důraz při zakončení a nakonec ve 34. minut po nenápadné akci hostí inkasovali, takže před závěrečnou třetinou platil stav 3:3. Kopřivnice pokračovala v aktivní hře, a díky tomu šla ve 48. minutě zásluhou juniora Kubátka znovu do vedení. Otrokovice ovšem kontrovaly, a to v 53. minutě šťastným gólem Kořeného a v 58. minutě zásahem Vaňka, který ve středu hřiště dostal příliš mnoho prostoru. Domácí měli na srovnání pouhé dvě a půl minuty. Ovšem stačily jim. V čase 19:08 rozjásal halu střelou k tyči Lichnovský a zařídil tak pětiminutové prodloužení. V něm měli na holích vítězství Kubátko a po něm z trestného střílení Nehera, úspěšný ale byl až při dvojnásobné přesilovce Kresta, který bombou do šibenice zajistil v čase 3:39 Vikingům vítězství. Otrokovice přijely s improvizovanou sestavou, protože se zřejmě rozhodly šetřit hráče na ligový zápas s Vítkovicemi, a v tomto složení na nás nestačily. Každopádně týmu se zatím daří v lize a ta pohoda se, myslím, přenáší i do poháru, uvedl k vítězství předseda FBC Marek Jehlár. Ve čtvrtek 15. listopadu od hod. bude Kopřivnice hostit ve své hale dalšího čtvrtfinálového soupeře, kterým bude Bulldogs Brno. Branky: 19. Nehera, 29. J. Matúš, 30. Sladkovský, 48. Kubátko, 60 Lichnovský, 64. Kresta 2., 18. a 58. Vaněk, 34. Hrdina, 53. Kořený. Vyloučení: 1:5 + Jaroslav Vaněk (Otrokovice) 10. Využití: 1:1. Diváků: 210. Rozhodčí: Vybíhal, Kačer.

8 STRANA 8 SPORT KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 1. LISTOPADU Brno si v kopřivnické hale upevnilo pozici lídra KH Kopřivnice Handball KP Brno 24:30 (6:15) K o p ř i v n i c e (jfk) Házenkáři Kopřivnice podle očekávání nestačili v 8. kole Tipgames Extraligy na brněnský tým. Lídr tabulky vyhrál na kopřivnické palubovce rozdílem šesti branek a udržel si první příčku, Kopřivnice zůstává se čtyřmi body devátá. První poločas připomínal hru kočky s myší. Kopřivnice držela krok necelých deset minut, poté už Brno díky svému dynamickému útoku hrálo prim. Na druhé straně se Kopřivnice trápila jak s brankářem Bavlnkou, tak s nepřesnou muškou, a na konci poločasu tak měla na kontě pouhopouhých šest branek, zatímco hosté jich stihli FC Kopřivnice TJ Slavoj Jeseník n. O. 5:1 (1:0) K o p ř i v n i c e (jfk) Cenné tři body do tabulky I. B třídy získal v sobotním 12. kole soutěže kopřivnický fotbalový tým mužů. Vybojoval je na domácím hřišti pod internáty, kde v doslova psím počasí porazil 5:1 Jeseník nad Odrou, tedy celek, jenž byl na tom před zápasem bodově stejně. Kopřivnice se dokázala lépe vyrovnat s velmi těžkým terénem a jednoduchou hrou svého soupeře od začátku přehrávala. Převahu stvrdil ve 29. minutě Okřesík, který se stejně jako před nedávnem trefil do šibenice přímo z rohového kopu. Střely Mičky, Špačka a Okřesíka zpoza šestnáctky už gólem neskončily a na straně hostů vsítit patnáct. Ve druhé půli už brněnský trenér Hegar zamíchal se sestavou, takže se domácí dokázali výrazněji prosazovat, postupně stahovali manko a v 54. minutě tak platilo skóre 21:26. Time-out ale Brno vzpamatoval a po něm už nepřipustilo další diskuzi. Měli jsme ze soupeře respekt, protože domácí výsledky Kopřivnice napovídaly, že je bojovným družstvem. Na hřišti jsme věci, které jsme si řekli, splnili a první poločas zvládli na výbornou. Ve druhé půli tam byla ztráta koncentrace, ale částečně to jde i na můj vrub vzhledem k experimentování se sestavou. Pomohl nám až timeout, každopádně domácí určitě zaslouží obdiv, že nesložili zbraně, Florbalisté na čele druhé ligy i nadále bez jediné porážky K o p ř i v n i c e (jfk) I po víkendu platí, že Vikingové zatím ve II. lize neokusili hořkost porážky. V sobotním večeru potvrdili florbalisté Kopřivnice roli favorita v zápase s Gullivers Brno vítězstvím 9:6 a v neděli pak zvládli dramatický duel se zálohou Bulldogs Brno, kterou porazili těsně 6:5. Bez ztráty bodu Kopřivnice i nadále vede tabulku. Nad Gullivers Brno Vikingové vedli už po necelé minutě hry, přičemž rozhodující náskok si vytvořili během druhé třetiny, po níž se šlo do šaten za stavu 6:3. Na začátku posledního dějství sice hosté snížili na rozdíl dvou branek, následující gólovou smrští však Kopřivnice bez problémů dotáhla mač k vítězství. Utkání s Buldoky bylo vyrovnanou záležitostí. Domácí sice během první třetiny vedli už 3:1, Brno se však dotáhlo, a zápas tak nepostrádal dramatičnost. Rozhodující pro vývoj duelu byly tři přesilové hry, které hosté Vikingům nabídli v polovině poslední třetiny. Kopřivnice dvěma z nich nepohrdla, odskočila na 6:4 a Buldoci už pak stihli po hrubé chybě Jana Matúše jen korigovat na 6:5. Statistika: FBC Vikings Kopřivnice - Sanasport Gullivers Sokol Brno I 9:6 (2:1, 4:2, 3:3). Branky: 1. J. Matúš, 5. Klemens, 22. Baďura, 25., 27. a 45. Sladkovský, 37. Uvíra, 47. Křižan, 50. Nehera a 53. Vaca, 31. Kovařík, 40. Holan, 41. Čejka, 59. Fait. Rozhodčí: Kopřiva, Vybíhal. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. FBC Vikings Kopřivnice Retro Bulldogs Brno B 6:5 (3:2, 1:2, 2:1). Branky: 5. Kubátko, 15. Klemens, 17. J. Matúš, 33. Nehera, 50. Křižan, 54. Soukal 14. Müller, 20. a 31. Kostka, 37. Drápal, 56. Mlejnek. Rozhodčí: Fajkus, Peths. Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. zůstalo do poločasu jen u hrozeb z rychlých útoků a standardních situací. Ve druhé půli byl na obou stranách znát úbytek sil, každopádně Kopřivnici se už ve 46. minutě podařilo díky Pokludovi navýšit náskok na 2:0. Následoval festival neproměněných šancí. Nejprve hosté nastřelili břevno, poté promarnili rychlý přechod do útoku domácí Okřesík se Špačkem a vzápětí před brankářem osamocený Okřesík mířil vedle. Gól přišel až v 62. minutě, kdy po rohovém kopu snížil na 2:1 Cverna. Kopřivnice ovšem hbitě zareagovala. V 64. minutě tečoval přímý kop Fersta Březina a jejich tým vedl znovu rozdílem dvou branek. Ten gól nás ohromně uklidnil, navíc uvedl po zápase trenér Brna Jan Hegar. Domácímu trenérovi Ivu Vávrovi se zápas nehodnotil snadno. V přípravě jsme nepodcenili nic, věděli jsme, že by na ně mohla platit rychlost, ale v zápase samotném jsme hráli příliš ustrašeně a fatálně jsme vybuchli v produktivitě. Bylo to velmi špatné i ze strany zkušených hráčů. Je to hodně i o psychice, bude chvíli trvat, než se všichni naučí táhnout zápasy celou dobu, konstatoval Vávra. Sestava a branky Kopřivnice: Pour, Žingor Lipový, Střelec, Veřmiřovský 2, Jan Gřes, Stanislav, Jiří Gřes 6/2, Krejčiřík 1, Reček 5, Měchýř, Bukovský 2, Hojník 8/3, Martinásek. Nejvíce branek Brna: Dostalík 8, Hastík 6/1, Mičola 4/1, Hubáček 4/2. Sedmičky: 7/4 4/4. Vyloučení: 6:8. Rozhodčí: Větrovský, Zych. Diváků: 320. Další výsledky 8. kola: Jičín Frýdek-Místek 27:27, Lovosice Dukla 22:22, Zubří Přerov 37:22, Hranice Plzeň 30:28. T. Extraliga po 8. kole 1. Brno : Hranice : Dukla : Jičín : Zubří : Plzeň : Lovosice : Karviná : Kopřivnice : Frýdek-M : Přerov :233 0 Fotbalisté si v psím počasí poradili s Jeseníkem P r o s t ě j o v, P l z e ň (jfk) Jednu stříbrnou medaili a řadu dalších pěkných umístění si dovezli čtyři plavci SK Kopřivnice z Velké ceny Prostějova, která se plavala 20. října pod názvem O pohár domovní správy. Na již zmíněný cenný kov dosáhl Roman Kučera v kategorii žáků r. 2000/01, a to v disciplíně 100 m motýl, kde dohmátl druhý v čase 1:18,72 min. Ke stříbru přidal pátou příčku v závodě na 100 m polohově a sedmé místo na stovce znak. Petra Davidová se v kategorii žaček r. 1998/99 probojovala dvakrát do první desítky, a to na stovce a dvoustovce prsa. Dvakrát mezi nejlepšími deseti byl také Radovan Lakomý v kategorii žáků r , a to na padesátce znak a stovce volný způsob. Roman Kučera splnil očekávání a zaplaval opravdu výborně. Potěšil hlavně na stovce motýl, kde plaval poprvé pod 1:20 a osobák si zaplaval i na stovce znak. Udělal opravdu velký výkonnostní skok, navíc jsem rád, že překonal respekt z prostějovského bazénu, uvedl k závodům trenér plavců René Lakomý a doplnil: Celkově byl první půlden takový zakřiknutý, ale druhý naopak super. Petra Davidová zaplavala i po týdenní tréninkové pauze prsařské disciplíny na úrovni Nového Jičína, Radovan Lakomý zvládl výborně hlavně padesátku kraul, Martin Žluva dvoustovku kraul. Sice nám na závody z dvanácti plavců přijeli jen čtyři, ale i tak jsem spokojený. David Kunčar, který sice trénuje v Brně pod vedení Zdeňka Tobiáše, ale stále je plavcem SK Kopřivnice, se představil v Plzni, kde se plavalo 5. kolo Českého poháru. Na medaili nedosáhl, ale vcelku se mu povedly znakařské disciplíny, kraulařské naopak byly slabší. David prochází znatelnými změnami. Jednak se jsme pak proměnili další šance, podotkl po zápase kopřivnický trenér Milan Svoboda. V 69. minutě se po centru Okřesíka trefil Špaček a v 83. minutě Štěpán uzavřel po brejku skóre na 5:1. Hosté mohli v 78. minutě korigovat z penalty, ale šanci zahodili. Jsem spokojen se třemi body, i předvedená hra byla lepší než ve Vlčovicích. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, dodal po utkání trenér Svoboda. Branky: 29. Okřesík, 46. Pokluda, 64. Březina, 69. Špaček, 83. Štěpán 62. Cverna. Sestava Kopřivnice: Beňo Daňhel, Paciorek, Buček, Ferst Pokluda, Březina, Mička, Kapsa (46. Pala, 79. Kramoliš) Okřesík (78. Štěpán), Špaček. Další výsledky 12. kola: Kateřinice Lichnov 3:3, Suchdol N. Jičín B 2:0, Jakubčovice Vlčovice 1:2, Bordovice S. Jičín 1:2, Kozlovice Libhošť nehráno, Odry Veřovice nehráno. I. B třída po 12. kole 1. Veřovice : Libhošť : Kozlovice : Kopřivnice : Suchdol : Odry : Jeseník : Jakubčovice : Vlčovice : Kateřinice : S. Jičín : N. Jičín B : Lichnov : Bordovice :32 3 Hokejový celek porazil béčko Rožnova a je průběžně druhý V neděli dopoledne sehráli Vikingové dramatický duel se zálohou Bulldogs Brno. Nakonec z něj vyšli jako vítězové, a stále tak ve II. lize neztratili ani bod. FOTO: DAVID MACHÁČEK Místní plavci se představili v Prostějově a Plzni stále projevuje, že v uplynulé sezoně maturoval, ale hlavně změnil trenéra, tréninky, které mají daleko větší objem, a také prostředí. To všechno bude jeho výkony ovlivňovat a předpokládám, že k dalšímu výkonnostnímu zlepšení u něj dojde až tak za rok, podotkla ke Kunčarovi jeho dosavadní trenérka Petra Kahánková. Výsledky plavců SK Kopřivnice na Velké ceně Prostějova ( O pohár domovní správy, ): žačky r. 1998/99: P. Davidová (r. 98): P 1:24,81, P 3:04,11, PZ 1:18,66, VZ 1:11,53; žáci r. 2000/01: R. Kučera (r. 00): M 1:18,72, PZ 1:19,65, Z 1:18,44, VZ 1:10,60; M. Žluva (r. 00): VZ 2:37,61, M 1:40,07, VZ 1:13,28, PZ 1:27,48; žáci r : R. Lakomý (r. 02): Z 47,06, VZ 1:30,18, PZ 1:45,44 a 50 VZ 37,39, P 53,40. Výsledky Davida Kunčara v závodě Plzeňské sprinty (5. kolo Českého poháru, ): Z 26,91, Z 57,27, VZ 4:12,96 a 200 Z 2:10,58, VZ 1:57,45. HC Kopřivnice HC Rožnov p. R. B 8:4 (5:0, 1:3, 2:1) K o p ř i v n i c e (jfk) Porážku z Uničova napravil kopřivnický hokejový tým mužů domácím vítězstvím 8:4 nad zálohou Rožnova pod Radhoštěm. V tabulce mu po něm patří druhá příčka s jednobodovým mankem na Orlovou. Kopřivnice dokázala vstřelit rychlé góly, a dostat tak soupeře pod tlak. Na konci první třetiny vedla už 5:0. Střelecky nám první třetina vyšla perfektně, ale bylo tam i hodně nezodpovědnosti a zbytečné ztráty puků. Mohli jsme být rádi, že Rožnov neproměnil šance, které měl, uvedl k první třetině trenér Kopřivnice Václav Slabý. Právě ve druhém dějství jeho tým na výše zmíněné nedostatky doplatil. Rožnov snížil na 6:3 a na začátku poslední třetiny dokonce na 6:4. Být to kvalitnější soupeř, tak to určitě potrestal výrazněji. Dělali jsme fatální chyby, projev na ledě byl špatný, nedokázali jsme plnit úkoly, konstatoval Slabý. Kopřivnice ale přece jen přidala další dva góly a zápas dotáhla k přesvědčivému vítězství. Nevím, jestli to nazvat podcenění, každopádně nejsme v takové pozici, abychom si to mohli dovolit. Gólová produktivita byla slušná, ale chyb se rozhodně musíme příště vyvarovat. Studénka bude úplně jiným soupeřem, dodal kopřivnický kouč. Branky Kopřivnice: Štěpják 3, Hrubý, Petružálek, Jeřábek, Bartošák, Starmann. Sestava Kopřivnice: Unzeitig Petružálek, Jašek, Bílek, Hrubý, Štěpják Jedlička, Merenda, Kaňovský, Bartošák, Starmann Poláček, Surovčík, Horák, Jeřábek, Pelikán. Další výsledky 5. kola: Rožnov Krnov 3:9, Orlová Uničov 2:0, Karviná H. Benešov 4:6, Nový Jičín B Studénka 8:3. KL mužů po 5. kole 1. Orlová : Kopřivnice : Bohumín : N. Jičín B : H. Benešov : Studénka : Krnov : Uničov : Karviná : Rožnov : Rožnov B :28 0 Krasobruslařkám vynesl první pohárový závod tři cenné kovy P l z e ň (jfk) Hned tři medaile dovezly krasobruslařky FSC Kopřivnice z úvodního závodu Českého poháru, který se jel října v Plzni. V klání té nejvyšší pohárové úrovně, která se v Česku jezdí, vybojovaly v kategorii nejmladších žaček zlato Klára Štěpánová a bronz Petra Milčinská, mezi juniorkami se na bronzový stupínek prosadila Nikol Zátopková. Klára Štěpánová i Petra Milčinská zajely podle trenéra Evžena Milčinského slušně. Byla tam sice spousta drobných chyb, ale je začátek sezony, takže se počítá s tím, že je to takové nevyježděné, podotkl k výkonu nejmladších žaček trenér. Nikol Zátopková pokazila piruety a v krátkém programu navíc neskočila kombinaci, takže jí před volnou jízdou patřila pátá příčka. Ve volné se pak vyšvihla na třetí. Ztratila hodně bodů, je opravdu na čem pracovat. Řekl bych, že to bylo takové varování před startem v Trenčíně, kde by se měla sejít opravdu velká zahraniční konkurence čtyřiceti juniorek, konstatoval Milčinský. Z celkem devíti děvčat FSC, která v Plzni startovala, jej svým výkonem hodně potěšila Kristýna Šnyrychová, která při svém premiérovém startu mezi nejmladšími žačkami skončila osmá. Povedla se jí především volná jízda. I celkově jsem ale velmi spokojen. Tři medaile a čtyři umístění do desítky jsou na úvod opravdu pěkné, dodal Milčinský. Výsledky závodnic FSC Kopřivnice na Velké ceně Plzně ( ): juniorky: 3. N. Zátopková, 10. A. Jaroňová, 11. Veronika Řehová; žačky: 9. D. Závadová, 10. K. Kostelníková; ml. žačky: 8. K. Šnyrychová; nejml. žačky: 1. K. Štěpánová, 3. P. Milčinská, 21. N. Drozdová. Vlčovice uspěly v Jakubčovicích Tatran Jakubčovice FC Vlčovice-Mniší 1:2 (1:1) J a k u b č o v i c e (jfk) Fotbalisté Vlčovic navázali na domácí vítězství nad Kopřivnicí ziskem tří cenných bodů na půdě Jakubčovic. Šlo o vyrovnané utkání, ve kterém se oba týmy střídaly v útočném snažení. Vlčovický Světlík svou velkou příležitost na začátku zápasu neproměnil, a tak se jako první v 17. minutě radovali domácí. Spravedlivé vyrovnání přišlo tři minuty před koncem prvního poločasu, kdy se po přesném centru Lukáše Poláška trefil hlavou Petr Drozd. Jakubčovice po změně stran vystupňovaly svou útočnou snahu, úspěch ale nakonec slavily nebezpečné rychlé protiútoky hostů. V 63. minutě se po jednom z nich prosadil Michal Světlík a poslal Vlčovice do vedení. Jejich bojovnost pak měla zásadní podíl na tom, že těsné vedení uhájily a odvezly si tři body. Branky Vlčovic: 42. Drozd, 63. Světlík. Sestava Vlčovic: Bartoň Rek, Velička, Chamrád, Polášek, Kordoš, Drozd (75. Beseda), R. Jalůvka, Nazalaník, Světlík, J. Jalůvka. KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice, IČ: Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Štefánikova 1163, Kopřivnice, fax: , schránka elektronické pošty ( ): Šéfredaktor: Mgr. David Macháček (tel ), redaktoři: Mgr. Dana Hoďáková (tel ), Mgr. Jana Feilhauerová (tel ), inzerce: Iveta Filipová, DiS (tel ). - Redakční uzávěrka ve čtvrtek do l2 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E Tiskne MORAVAPRESS, s. r. o. - cena 5 Kč.

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1. Identifikační údaje MAS Lašsko PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Zadavatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy:

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: http://www.novinky.cz/krimi/314239-kriminaliste-vysetruji-odkup-bazalu.html a uprav ho podle zadání: Nadpis bude hned

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 V Soběšovicích dne 12.2.2015 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka malého

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Přítomni: 8 Hosté: Slavomíra Vacardová, Lucia Franková, Renata Skrbková Omluveni: Roman Šťastný Ověřovatelé: Petra Přibylová, Markéta Počekajlová

Přítomni: 8 Hosté: Slavomíra Vacardová, Lucia Franková, Renata Skrbková Omluveni: Roman Šťastný Ověřovatelé: Petra Přibylová, Markéta Počekajlová Zápis z řádného zasedání ZO dne 9. 11. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 18,35 hod Přítomni: 8 Hosté: Slavomíra Vacardová, Lucia Franková, Renata Skrbková Omluveni: Roman Šťastný Ověřovatelé: Petra

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více