Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy Obce jako veřejnoprávní korporace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125"

Transkript

1 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem Obce jako veřejnoprávní korporace Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky 1 Základní principy zřízení příspěvkové organizace ÚSC Zřízení příspěvkové organizace Zrušení příspěvkové organizace DÍL 3 Zřizovací listina příspěvkové organizace zřízené obcí Název zřizovatele Název, sídlo příspěvkové organizace její identifikační číslo Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti Neziskový účel zřízení a předmět činnosti Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele Majetková práva Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel PO DÍL 4 Majetek územních samosprávných celků svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci VII

2 ČÁST II Účetnictví HLAVA I Finanční účetnictví příspěvkových organizací 1 Definice pojmů Právní úprava Schéma ovlivňující vstupy a výstupy z účetnictví Regulace účetnictví v ČR Vybrané věcně příslušné předpisy ovlivňující vstupy do účetního systému PO Změny vyhlášky č. 505/2002 Sb Změny vyhlášky č. 455/2008 Sb Zásady a principy zákona o účetnictví Legislativní úprava platná k Hlavní principy právní úpravy Rozšíření právního rámce Rozšíření směrné účtové osnovy Úprava oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv Nová metoda ocenění Zásady a principy zákona o účetnictví Funkce, předmět a cíl účetnictví 1 Funkce, předmět a cíl účetnictví vzájemné vazby Charakteristika subsystémů zpravodajské základny Popis subsystémů Statistika HLAVA II Požadavky na vedení účetnictví Požadavky na vedení účetnictví Princip věrnosti zobrazované informace pro sběr informací pro účetnictví státu Princip včasnosti Účetní metody Bilanční princip Účet (konto) Souvztažnost a podvojnost Účetní dokumentace Podstata a funkce předvahy VIII

3 2.6 Inventarizace majetku Oceňování Odpisování majetku HLAVA III Zpracování v účetním systému etapy Rozsah vedení účetnictví DÍL 3 Další pravidla pro vedení účetnictví 1 Účetní období Účetní závěrka Druhy účetních závěrek DÍL 4 Účtová osnova 1 Účtová osnova struktura Účetní výkazy Rozvaha Výsledovka Směrná účtová osnova DÍL 5 České účetní standardy 1 Zaměření Seznam českých účetních standardů ČÁST III Základní souvztažnosti a postupy účtování podle klasifikace majetku a závazků HLAVA I Postupy účtování ve třídě 0 Dlouhodobý majetek 1 Právní úprava České účetní standardy Základní souvztažnosti IX

4 HLAVA II Třída 1 Zásoby 1 Právní úprava České účetní standardy Základní souvztažnosti HLAVA III Třída 2 Vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatní finanční účty 1 Právní úprava České účetní standardy Základní souvztažnosti HLAVA IV Zúčtovací vztahy 1 Právní úprava České účetní standardy Základní souvztažnosti HLAVA V Náklady a výnosy hlavní činnosti 1 Právní úprava České účetní standardy HLAVA VI Fondy 1 Právní úprava České účetní standardy Základní souvztažnosti X

5 HLAVA VII Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní závazky 1 Právní úprava České účetní standardy Základní souvztažnosti ČÁST IV Finanční analýza účetních výkazů a jejich využití pro řízení HLAVA I Finanční analýza účetních výkazů Rozvaha a výsledovky v příspěvkových organicích Význam a poslání analýzy 1 Úvod Proč provádět finanční analýzu Zdroje finanční analýzy Přístupy k analýze informací a dat Analytické postupy Metody finanční analýzy Techniky a jejich použití 1 Úvod Technika pomocí absolutních a rozdílových ukazatelů Stavové Technika pomocí procentního rozboru Technika pomocí poměrových ukazatelů Technika rozboru rychlosti obratu prostředků Technika rozboru pro stanovení trendů (trendová analýza) Rozbor vývojových trendů Vzorec Analýza fondů finančních prostředků Analýza pomocí poměrových ukazatelů Tři stupně likvidity a ukazatelé zadluženosti Další poměrové ukazatele DÍL 3 Vyšší metody a techniky XI

6 DÍL 4 Výkonové ukazatele ve veřejných financích DÍL 5 Vlastnosti a charakteristika ukazatelů DÍL 6 Využití finanční analýzy v praxi HLAVA II Příklad finanční analýzy v příspěvkové organizaci Případová studie Analýza stavových ukazatelů 1 Úvod Metoda horizontálního rozboru Metoda vertikálního rozboru výkazu ČÁST V Daně HLAVA I Daň z příjmů XII Předmět daně Příjmy osvobozené od daně Základ daně a jeho úpravy Daňové a nedaňové náklady Obecné zásady Náklady související s nezdanitelnými příjmy Daňové odpisy Účetní odpisy Rezervy a opravné položky Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na pracovní cesty Tvorba FKSP Zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců Výdaje na reprezentaci Náklady na likvidaci zásob Závazné posouzení

7 6 Položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani Daňová ztráta Slevy na dani z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Sleva na dani registrační pokladny Zálohy na daň Daňové přiznání; Vzor HLAVA II Silniční daň 1 Právní úprava Předmět daně Vozidla osvobozená od daně Poplatník daně Základ daně a sazby daně Vznik a zánik daňové povinnosti, zálohy na daň Sleva na dani, zdaňovací období, správa daně Daňové přiznání; Vzor HLAVA III Daň z nemovitostí Daň z pozemků 1 Předmět daně Pozemky osvobozené od daně Poplatník daně Základ daně Sazba daně DÍL 3 Daň ze staveb 1 Předmět daně Stavby osvobozené od daně Poplatník daně Základ daně a sazby daně XIII

8 DÍL 4 Procesní úprava daně z nemovitostí 1 Zdaňovací období Daňové přiznání Oznamovací povinnost Placení daně Zaokrouhlování HLAVA IV Daň z převodu nemovitostí HLAVA V Darovací daň HLAVA VI Daň z přidané hodnoty Předmět daně Příspěvková organizace jako daňový subjekt Místo plnění Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně Nárok na odpočet daně Změna režimu Závěrem XIV

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ve spolupráci s vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. 682 01 Vyškov, Dukelská 117/12 si Vás dovolují pozvat na odborné semináře, realizované v Kulturním

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více