Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM"

Transkript

1 Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU jméno žáka, třída, rok vypracování

2 Obsah OBS AH OBSAH ZALOŽENÍ PODNIKU POSTUP ZALOŽENÍ FIRMY VÝBĚR OBORU PODNIKÁNÍ A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŽIVNOSTI VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ URČENÍ NÁZVU A UMÍSTĚNÍ FIRMY VČETNĚ PROVOZOVNY PROVEDENÍ PRŮZKUMU TRHU SESTAVENÍ ZAKLADATELSKÉHO ROZPOČTU ZPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI SPLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI VŮČI FÚ, OSSZ A ZP DALŠÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI OTEVŘENÍ PODNIKATELSKÉHO ÚČTU SPLNĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉ VÝŠE KAPITÁLU ROZPOČET MAJETKU A ZDROJŮ JEHO KRYTÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA ROZPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝNOSŮ, NÁKLADŮ A ZISKU... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA ROZPOČET CASH FLOW... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2 REKLAMNÍ KAMPAŇ ZAJIŠTĚNÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ PRO FIRMU...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA LETÁK URČENÝ KE VLOŽENÍ DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA INZERÁT DO TISKU... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA CENOVÁ KALKULACE REKLAMNÍ KAMPANĚ NA 1. MĚSÍC PODNIKÁNÍ.. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.2 ANKETA POPTÁVKY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA ANKETNÍ LÍSTEK... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA VYHODNOCENÍ ANKETY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.3 ZJIŠTĚNÍ SITUACE NA TRHU...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA SITUACE NA TRHU KONKURENČNÍ FIRMY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA SITUACE NA TRHU NABÍDKA A CENOVÁ RELACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3 ÚČETNICTVÍ ZÁSOBY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA FAKTURA PŘIJATÁ ZA NÁKUP ZBOŽÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA PŘÍJEMKA... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA VÝDEJKA... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA SKLADOVÉ KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA ÚČTOVÁNÍ DO DENÍKU A NA ÚČTY HLAVNÍ KNIHY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.2 DLOUHODOBÝ MAJETEK...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1

3 Obsah FAKTURA PŘIJATÁ ZA NÁKUP OSOBNÍHO AUTOMOBILUCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA INVENTÁRNÍ KARTA DLOUHODOBÉHO MAJETKU... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA VÝPOČET ODPISŮ ROVNOMĚRNÝM A ZRYCHLENÝM ZPŮSOBEM... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA ÚČTOVÁNÍ DO DENÍKU A NA ÚČTY HLAVNÍ KNIHY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.3 MZDY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA OSOBNÍ A MZDOVÝ LIST... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA VÝPOČET ČISTÉ MZDY ZA MĚSÍC LEDEN... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA VÝPOČET ODVODOVÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ZAMĚSTNANCE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA PŘEHLED O VYMĚŘOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM MALÉ ORGANIZACE CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA PŘEHLED O VYMĚŘOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM NA VZP... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA ÚČTOVÁNÍ DO DENÍKU A NA ÚČTY HLAVNÍ KNIHY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 4 PŘÍLOHY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 2 JRF PŘÍLOHA Č. 3 JRF PŘÍLOHA Č. 4 ROZPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝNOSŮ, NÁKLADŮ A ZISKU CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 5 ROZPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 6 FAKTURA ZBOŽÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 7 PŘÍJEMKA 1... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 8 VÝDEJKA 1... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 9 SKLADOVÉ KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 10 DENÍKY PRO PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 11 HLAVNÍ KNIHA... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 12 FAKTURA AUTO... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 12 FAKTURA AUTO... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 13 INVENTÁRNÍ KARTA DM... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 14 OSOBNÍ A MZDOVÝ LIST... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 15 PŘEHLED O VYMĚŘOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM MALÉ ORGANIZACE..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 16 NENÍ DEFINOVÁNA. PŘEHLED O VYMĚŘOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM NA VZP.. CHYBA! ZÁLOŽKA SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

4 3

5 1 Z AL OŽENÍ PODNIKU 4

6 1.1 Postup založení firmy Výběr oboru podnikání a vymezení předmětu živnosti Rozhodla jsem se podnikat, proto jsem musela zvážit, kterému oboru podnikání se budu věnovat. Rozhodla jsem se založit firmu, která se zabývá obchodní činností, konkrétně nákupem a prodejem nábytku. Jedná se o živnost, což je činnost soustavná, provádím ji samostatně, pod svým vlastním jménem, na svou odpovědnost a za účelem zisku. Podmínky pro toto podnikání mi udává živnostenský zákon. Tato živnost patří do oboru živností volných, pro které není požadována odborná způsobilost, pouze je nutné splnit všeobecné podmínky pro provozování živnosti. Tím rozumíme plnoletost, trestní bezúhonnost a samozřejmě také způsobilost k právním úkonům. Tyto podmínky splňuji a tak jsem získala potřebné povolení pro provozování této živnosti, kterým je výpis z živnostenského rejstříku. Přesný název oboru živnosti, kterou jsem si vybrala, je podle živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod Volba právní formy podnikání Jsem fyzickou osobou a tak nemám ze zákona určený počáteční vklad peněz do podnikání, ve firmě rozhoduji sama za sebe, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci a celý zisk je výhradně můj. Naložím s ním tedy podle svého uvážení. Část zisku však musím ve formě daní odvést do státního rozpočtu. Nevýhodou však je, že v případě ztráty nesu sama podnikatelské riziko a za závazky podniku ručím celým svým osobním majetkem Určení názvu a umístění firmy včetně provozovny Podnikám pod svým jménem a příjmením, tedy Lucie Název provozovny jsem si vhodně vybrala ke svému oboru podnikání - Nábytek LUCIE. Správné umístění provozovny je důležité pro úspěšné podnikání. Musela jsem proto důkladně zvážit, kde se bude má provozovna nacházet. Rozhodla jsem se, že si pronajmu již vybavené prostory a proto jsem se zaměřila hlavně na polohu a stav budovy, ve které by se měla provozovna nacházet, na velikost a tvar prodejních prostorů. Dále jsem se seznámila s výší měsíčního nájmu, možností parkování pro zákazníky a samozřejmě s dostupností pro mé dodavatele. Nově otevřenou prodejnu, Nábytek LUCIE, můžete navštívit v centru města Rumburk v ulici 5

7 Tř. 9. května 84. Adresa místa podnikání a provozovny je shodná. Najdete nás v přízemí tohoto patrového domu a pro jednoduchou orientaci je řádně označena, takže ji snadno najdete. Kontaktní údaje: E mail: Telefon: Číslo BÚ: / Provedení průzkumu trhu Abych nejspolehlivěji zjistila, o jaké výrobky v oboru nábytku by měli moji budoucí zákazníci zájem, provedla jsem průzkum trhu. Sestavila jsem anketní lístky 1, ve kterých jsem se snažila zjistit přání a potřeby potencionálních zákazníků. Také jsem provedla analýzu konkurence Sestavení zakladatelského rozpočtu Základem každého podnikání je pro začínajícího podnikatele sestavení zakladatelského rozpočtu 3, ve kterém se snaží zjistit, jaká bude počáteční potřeba kapitálu a jak vysoký úvěr bude pro začátek potřebovat. Dále sestavujeme rozpočet majetku a zdrojů jeho krytí, rozpočet předpokládaných výnosů, nákladů a zisku a rozpočet cash flow, ve kterém zjistíme rozdíl mezi příjmy a výdaji Zpracování podnikatelského plánu Podnikatelský plán může mít různou formu, obsah, nebo účel pro jaký je zpracován. Je to podrobný plánovací dokument, ve kterém prostřednictvím čísel a slov vyjádřím, jaké podnikatelské záměry mám. Zobrazím zde své cíle a možnosti jejich dosažení v určitém období. Hlavní podstatou sestavení podnikatelského plánu je to, že podnikatelské plány přenesu na papír a zjistím možnosti jejich financování. Průběžně mohu kontrolovat realizaci a vývoj jednotlivých činností.. 1 Vypracovaný anketní lístek najdete v kapitole Anketní lístek 2 Analýza konkurence je popsána v kapitole Podrobné rozpočty jsem sestavila v kapitol.e 1.2 Zakladatelský rozpočet 6

8 Osnova podnikatelského záměru obsahuje tyto části: Rychlý přehled (celkové shrnutí) Obecný popis firmy Klíčové osobnosti Naše výrobky Analýza trhu Marketing SWOT analýza Hlavní rizika Finanční plán Závěr a vize do budoucnosti Ohlášení živnosti Prostřednictvím Jednotného registračního formuláře 4 jsem na živnostenském úřadě ohlásila svou živnost, k čemuž jsem potřebovala související doklady. Měla jsem s sebou doklad o zaplacení správního poplatku ve výši Kč a dále doklad o právu užívání prostor uvedených jako místo podnikání. V mém případě jsem předložila nájemní smlouvu sepsanou mezi mnou a majitelem nemovitosti, ve které se nachází má prodejna Splnění oznamovací povinnosti vůči FÚ, OSSZ a ZP Pomocí Jednotného registračního formuláře jsem se také přihlásila na příslušných úřadech. Součástí Jednotného registračního formuláře je přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby, přihláška k registraci DPH (FÚ), oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (ZP), oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ, přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ (OSSZ) a ohlášení volného pracovního místa (ÚP). Ušetřila jsem si tak čas, protože nemusím na každý z uvedených úřadů zvlášť. 4 Příloha číslo 2 a 3 JRF 7

9 1.1.9 Další registrační povinnosti Dalším důležitým krokem, který jsem musela provést, bylo přihlášení mého zaměstnance u Okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a na finančním úřadě. Je totiž dáno zákonem, že musím za svého zaměstnance odvádět daně a hradit za něj povinné sociální a zdravotní pojištění Otevření podnikatelského účtu Založila jsem si podnikatelský účet, který je oddělený od účtu osobního. Při otevření podnikatelského účtu požaduje banka živnostenské oprávnění a mé identifikační číslo. Založení podnikatelského účtu však není povinné, ale to pouze v případě, že v souvislosti s podnikáním nebudou uskutečňovány bezhotovostní platby. To platí ale pouze do určité výše, neboť je dána maximální povolená částka, která smí být hrazena v hotovosti. Jedná se o platby, jejichž výše překračuje částku EUR Splnění dalších požadavků Splňuji bezpečnostní požadavky. 8

10 1.2 Zakladatelský rozpočet Rozhodla jsem se podnikat a založila si firmu, jejímž předmětem podnikání bude obchodní činnost, konkrétně nákup a prodej nábytku. Správní poplatek za ohlášení živnosti činí Kč. Pronajala jsem si již vybavenou prodejnu, za níž budu platit měsíční nájemné ve výši Kč. Budu mít samozřejmě i jiné náklady spojené s chodem provozovny (např. spotřeba vody, plynu, energie, nebo také náklady na telefon, internet, či kancelářské potřeby). Jejich výši odhaduji na Kč za měsíc. Dále jsem se rozhodla, že si do podnikání pořídím osobní automobil za Kč (předpokládaná doba používání je 5 let). Musím také počítat s výdaji za pohonné hmoty a ty odhaduji v průměru na Kč měsíčně. Silniční daň je stanovena na Kč za rok. Budu ji platit v pravidelných čtvrtletních splátkách začátkem měsíce dubna, července, října a prosince. Rozhodla jsem se, že zaměstnám jednoho zaměstnance, jehož průměrně měsíční mzda bude činit Kč, pravidelně za něj budu odvádět pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (9 % z hrubé mzdy) a sociální zabezpečení (25 % z hrubé mzdy). Počáteční výdaje na nákup zboží odhaduji na Kč. Denně budu nakupovat zboží v průměru za Kč, přičemž předpokládá že v měsíci bude 25 prodejních dnů. Podle dosavadních výsledků usuzuji, že dosáhnu průměrné denní tržby v prvních třech měsících podnikání Kč a v dalších měsících se tržby zvýší na Kč Pojištění provozovny ve výši za rok budu hradit v pravidelných měsíčních splátkách na začátku každého čtvrtletí. Založím si podnikatelský účet. Předpokládané měsíční poplatky za vedení účtu budou činit 360 Kč. Své budoucí zákazníky budu o otevření nové prodejny informovat pomocí propagačních letáků a inzerátů v tisku. Předpokládám, že náklady na reklamní kampaň mě vyjdou na Kč pro první měsíc podnikání, potom ještě na Kč v měsíci únoru a březnu. V současné době disponuji s částkou Kč a mám přislíbený úvěr od banky ve výši Kč na pět let s úrokovou mírou 10 % a s konstantními ročními splátkami. Při výpočtu potřebného kapitálu počítám s 10% rezervou. Jsem plátcem daně z příjmu ve výši 15 %. 9

11 1.2.1 Zjištění potřebné výše kapitálu Rozpočet potřebného kapitálu na první měsíc podnikání (v Kč) Výdaje na založení firmy Kč Nájem prodejny Kč Náklady spojené s provozovnou Kč Nákup automobilu Kč Pohonné hmoty Kč Mzda zaměstnance Kč Pojistné na VZP a SZ zaměstnance Kč 5 Počáteční nákup zboží Kč Nákup zboží za měsíc Kč 6 Pojištění (1. splátka) 3000 Kč 7 Bankovní poplatky 360 Kč Reklama Kč 8 Celková potřeba provozního kapitálu Kč Rezerva Kč Počáteční potřeba kapitálu celkem Kč Zdroje kapitálu (v Kč) Vlastní kapitál Potřebný úvěr Celkem Kč Kč Kč x 0, x : 4 8 výpočet v kapitole Cenová kalkulace 10

12 2 R E K L AM N Í K AM PAŇ 11

13 3 ÚČETNICTVÍ 12

14 Příloha č. 2 JRF 13

15 Příloha č. 3 JRF 14

16 Seznam použité literatury S E Z N AM P O U Ž I T É L I T E RAT U RY Hingston, P.: Začněte podnikat. 1. vyd. Praha. Euromedia Group Knižní klub, 2002 Bílovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. 1. vyd. Praha. Fortuna, 2000 Švarcová, J.: Ekonomie stručný přehled. 2002/2003. Zlín. CEED, 2002 Studijní texty k předmětu ÚČETNICTVÍ, Ing. Jana Křížová, Varnsdorf 2008 Štohl, P.: Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost 1. díl. Znojmo, 2004 Zákon o účetnictví Obchodní zákoník 15

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Zřízení zubní laboratoře

Zřízení zubní laboratoře ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení zubní laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

poradenské a konzultační služby podnikatelům Management Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Podnikatelské záměry

poradenské a konzultační služby podnikatelům Management Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Podnikatelské záměry Milan Medvěd manažerské služby pro Váš business IČ: 03267393, kancelář: Loučská 503, Lipník nad Bečvou www.azbusiness.cz Co je dobré vědět, než vyrazíte na Živnostenský úřad Jednoduchý marketing pro začátek

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více