Hardware počítačových sítí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hardware počítačových sítí"

Transkript

1 Hardware počítačových sítí Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je udělat si představu o souvislostech jednotlivých síťových komponent. Kapitola doplňuje informace a znalostech získaných v kurzech základní pojmy POS, TCP/IP síťové karty a síťová zařízení. Klíčové pojmy: ARP, ARP tabulka, ATM, blade server, broadcast doména, cluster, desktop, frame, hrana, hub, Internet, ipad, kolisní doména, LAN, laptop, MAN, mesh, optické konektory, počítačová síť, pracovní stanice, RJ-11, RJ-45, router, rozhraní, server, star, switch, tree, T568A, T568B, UTP, uzel, WAN Úvod Kapitola hardware počítačových sítí předpokládá základní znalosti problematiky ISO-OSI, TCP/IP, znalost PC, serverů a dalších síťových zařízení. Podstatná část kapitoly bude věnována metalické a optické kabeláži. I když do HW patří i vysílače a přijímače pro bezdrátové přenosy je tato problematika ponechána kapitolám věnujícím se této speciální problematice. 1

2 Úvodní pojmy a trocha opakování Definice sítě Počítačová síť je podle různých autorů různě definována. Pro naše účely je nejvhodnější následující definice Počítačová síť je distribuovaný výpočetní systém. Tedy počítačová síť nám umožňuje současně využívat výpočetní a pomocnou kapacitu na různých místech, tedy nemusíme se soustředit jen na náš počítač a jeho periferie. Komunikace mezi počítači je už důsledek distribuované výpočetní kapacity. Počítačovou síť tvoří uzly - číslicová zařízení, která umí pracovat s daty a procesy. Jsou to stanice a servery a další síťová zařízení zpracovávající data Za servery označujeme ty stanice, které poskytují některé ze svých prostředků, např disky, tiskárny, do sítě. V síti může být i více serverů. Pracovní stanice (workstation) slouží přímo uživatelům a používají služeb sítě, nebo mohou pracovat samostatně. Routery, brány, síťové tiskárny, IP telefony apod - charakteristickým rysem těchto zařízení je možnost je adresovat, tj. mají IP adresy hrany - komunikační prostředky. Jsou to hardwareové prvky umožňující propojení sítě. Rozlišujeme zařízení síťové desky zesilovače, rozbočovače, přepínače a mosty kabeláž propojovacá media konektory a pod síťový software souhrn softwareových prostředků zajišťující činnost sítě. Určuje vlastnosti sítě (rozsah služeb zabezpečení koncepce uložení dat a způsob práce v síti organizační zabezpečení personální zajištění - správa sítě provozní pravidla - způsob práce uživatelů Nás budou zajímat hrany a jejich napojení na uzly. 2

3 Použití jednotlivých hran sítí je mimo jiné závislé i na druhu sítě a její topologii. Proto si zde zopakujeme druhy sítí (podle rozlohy, dosahu) Podle dosahu a rozlohy Dělíme sítě na : 1. LAN - (Local Area Network) jsou to lokální sítě, určené pro úzký okruh uživatelů. Jsou to sítě umístněné v jedné učebně, jedné budově a nebo v jednom podniku (vzdálenosti stanic až 100m resp. 1km). Rychlost přenosu je 100Mb/s nebo 1Gb/s. Pro kratší přenosy jsou rychlosti až 10Gb/s. 2. WAN - (Wide Area Network) jsou to sítě propojující města (10sítky a výše) nebo používají se u rozsáhlých podnikových sítí. Jsou použity jak u veřejných datových i telefonních sítí (u nás EUROTEL), nebo neveřejných počítačových sítí jako je Cesnet a privátních sítí. Pozn.: Internet není samostatná síť, neboť nemá svého jediného administrátora. Internet je ale síť mnoha sítí WAN, MAN a LAN. WAN dělíme na distribuované Internet nemá žádný centrální řídící bod (tyto sítě obvykle tvoří samostatnou skupinu Internet) centralizované soustředěné a řízené centrálním serverem. Tyto sítě jsou buˇpaketově orientované nebo okruhově spínané, dnes většinou jen virtuálně. 3. MAN - (Metropolitan Area Network) - Vytváří síť v rámci města (10sítky km), nebo tam, kde je hustý provoz a proto je nutné vybudovat dodatečná spojení, které umožňují přímé spojení nejfrekventovanějších uzlů. MAN je budována tam, kde jednotlivé propojované LAN jsou poměrně blízko u sebe a tedy náklady na kabeláž nejsou tak velké. Je geograficky limitována. Pro rozvody se používají zejména optické kabely,umožňující větší kapacitu přenosu. Rychlost přenosu je až 10GB/s. 4. ATM je technologií sítí WAN, ale je často používána i u LAN, kde převažují hlasové přenosy. Proto je uvedena v tomto přehledu, i když wsem přímo nepatří. Propojení stávajících sítí s ATM se provádí přes bridge nebo router. ATM pracuje s rychlostí 155 Mb/s nebo 622Mb/s. Využívají spínaných okruhů a vytváří permanentní nebo spínané virtuální okruhy. Každý účastník dostane přidělené pásmo. Tak na jedné lince může komunikovat až 1000 účastníků. Protokol ATM pracuje s pakety pevné délky, a to 53 bajtů. 5. Internetworks - rozsáhlé soustavy sítí jako je Internet. 6. PAN personál area network sítě s dosahem desítek metrů jsou založené na bezdrátové technologii a tedy nebudou předmětem této kapitoly. Další sítě jsou v přehledu uváděny jen pro úplnost. Nejsou také předmětem této kapitoly. 3

4 7. RAN regional Area Network regionální sítě 8. SAN Storage area network sítě paměťových medií 9. NAS Network Attached Storage sítě paměťových medií 10. BAN Body Areal network sítě s dosahem několika centimetrů od lidského těla. Zejména pro špionážní účely. IEEE Standardy Mezinárodní organizace IEEE vydala pro činnost nejnižších vrstev modelu ISO-OSI standardy IEEE (LAN a MAN) a (ethernet). Tyto standardy definují fyzické vlastnosti zařízení linkové a fyzické vrstvy a jejich komunikace. Druhy topologií Pro návrh sítě a její provoz je důležitá topologie sítě. Topologie sítí je způsob propojení jednotlivých uzlů sítě. 1. Hvězda - Star: všechny stanice přímo propojeny s centrálním bodem, kterým je switch (spínač) nebo hub (rozbočovač) tedy zařízení patřící do skupiny hrana. Jako medium se nejčastěji používá UTP a STP. Uzel uzel hub switch uzel uzel 4

5 Uzlem může být počítač, server, router. Každá větev hvězdy se může obsahovat zařízení patřící do hran a dělit síť na další podvětve atd. Tato topologie je běžná u sítí LAN. Vliv jednotlivých prvků na vznik domén bude prodiskutován později. Kromě základního zapojení mohou být i další jako je např. distribuovaná hvězda, kde centrální prvek je rozdělen na dvě části (obvykle až 9), fyzicky od sebe vzdálené a propojené páteřní kabeláží(specielní výstup zařízení) nebo uplinkem (výstup s vyšší rychlostí přenosu) jako daisy chain (postupně za sebou). 2. MESH Většina větších sítí LAN má v distribuční a core části (v propojovacích částech sítě viz dále) zapojení typu MESH, to je propojení, která umožňují vícenásobné propojení jednotlivých prvků. Pokud je propojen každý s každým, pak hovočíme o full mesh úplná mesh, pokud nená propojen každý s každým, pak hovoříme o partial mesh částečná mesh. Tato prpojení 2. 5

6 jsou typická také uvnitř areálů s hustou koncentrací sítí LAN. 3. TREE neboli strom je obdoba topologie STAR, ale centrálním prvkem je uzel, obvykle server nebo několik serverů. Tuto topologii má systém vyhledávání adres serverů DNS ( doménových jmenných službách) 4. BUS Neboli sběrnice je starší topologie, kdy na jedné sběrnici byla napojena celá řada uzlů. Propojovací medium se používal koaxiální kabel. Uzly 5. RING neboli kruhová topologie, kdy zařízení jsou zapojeny do kruhu s jednosměrným provozem, tj. výstup z jednoho zařízení jen na vstup druhého zařízení. Uzly jsou zařízení, které jsou schopny zpracovávat a upravovat data. Tyto uzly mají pro účely přenosu a zpracování své logické adresy. K uzlům patří Mainframy a clustery jsou sálová zařízení velkých výkonů, které zajišťují nepřetržitý provoz Servery Desktopy - obecně jsou používány pro aplikace, výpočty a vyhledávání na webu. Nejobvyklejší provedení jsou stolní počítače. Pracovní stanice jsou výkonné profesní počítače určené zejména pro grafické programy jako je např. CAD nebo 3-D grafika včetně animace a pro virtuální realitu. K jedné stanici je napojeno i více monitorů. Přenosná zařízení o Laptopy a notebooky 6

7 o Organiséry, ipad, a další inteligentní malá přenosná zařízení Routery a gatewaye Servery Servery jsou obvykle vysoce výkonné počítače poskytující služby např. pro obchod nebo jako zdroje informací. Hardware serveru je optimalizován na krátké časové odezvy pro více dotazů současně. Proto musí mít velkou operační paměť a rozsáhlé úložiště dat, obvykle disková pole nebo paměťové sítě. Pro správnou činnost musí být jak server, tak i jeho data zálohována. Pro často vyhledávaná data z celého světa se v různých místech vytvářejí zrcadla (synchronizované kopie) těchto serverů umožňující rychlejší přístup k datům a větší počet současně napojených klientů. Design serverů Servery mohou být samostatné počítače (standalone) nebo jejich clustery (propojené servery, které v případě poruchy jednoho z nich mohou přebírat jeho funkci), dále montované do racků (stojanů). Tyto severy nemusí mít vlastní kryty, chlazení je centrální pro celý stojan a jsou hlučnější. Proto racky se umísťují ve zvláštních místnostech servrovnách nebo blade, kde celé servery jsou vyrobeny na jednom plošném spoji a tyto servery jsou zasunuty do rámu.tyto servery umožňují maximální scalabilitu (modulární přestavitelnost) a soustředění výkonu do jednoho místa. 7

8 Dedikovaný server je server nainstalovaný samostatně na jednom hardware Přenosná zařízení Přenosná zařízení jsou výpočetní zařízení různých rozměrů, hmotnosti, výkonu a paměti a grafických výstupů Notebooky a laptopy Notebooky a laptopy jsou zařízení s poměrně vysokým výpočetním výkonem, umožňující připojení externích monitorů, myši nebo plnohodnotné klávesnice. Tablet PC je typické bezdrátové zařízení s dotykovou obrazovkou typu LCD a bez klávesnice (klávesnice se simuluje na obrazovce). Funkce má obdobné notebookům, zejména vnější připojitelná klávesnice. Kapesní PC bezdrátové zařízení malých rozměrů a také sníženého výkonu včetně omezené operační paměti. Mohou mít malou klávesnici nebo dotykový display. PDA personal digital asistent neboli Palmtop. Je to kapesní bezdrátové zařízení určené především k uchovávání osobních informací a s malým výpočetním výkonem. Bývá též kombinován s mobilním telefonem. Procesor PDA má svůj operační systém např. Win CE, Palm OS apod. Hrací zařízení určené pro hraní her a proto je vybaveno polohovými klávesami po obou stranách obrazovky. Pro síťové hry má poměrně výkonný procesor a bezdrátové připojení na síť. Inteligentní telefon, ipad - jsou to tablety s inteligentními telefony a WiFi, s dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením, výkonnými vícejádrovými 8

9 procesory s možností výpočtů a spouštění aplikací. Jsou vybaveny flash pamětí o velikosti okolo 100GB. Zařízení stírá dělení na tablet-pc, telefon, PDA. Routery a gatewaye Routery jsou zařízení oddělující a propojující jednotlivé sítě. To znamená, že mohou propuštět pakety z jiných sítí do určité sítě, ale také nepropouštět vnitřní provoz v síti ven ze sítě. Routery propojují sítě používající různé technologie jako jsou LAN a WAN. Gatewaye jsou zařízení obdobná routerům, ale napojují na sebe nekompatibilní sítě jako je např. datová síť a telefonní síť. 9

10 Volba jednotlivých typů routerů je dána požadavky na rychlost přenosu, bezpečnost, kvalitu služeb QoS, zda má přenášet hlas VoIP, zda má podporovat virtuální sítě či dynamické přidělování adres. Routers stejně tak jako počítače a switche (viz dále) mají tyto základní části CPU procesorová jednotka Operační paměť ROM a FLASH nonvolatilní paměti Operační systém 10

11 Hrany Jak již bylo řečeno, slouží k propojování uzlů a mohou to být Zařízení, které nezpracovávají dat Vlastní kabeláž Nejčastěji používaná zařízení jsou switche spínače. Tyto zařízení mají za úkol rozdělovat signál (pakety frames) pro jednotlivé uzly tak, aby zbytečně nezatěžovali provoz na jiných větvích, to je aby nebyly zasílány k uzlům, ke kterým nejsou určeny. Volba jednotlivých druhů switchů je dána počtem připojených větví (uzlů, počítačů), přenosovou rychlostí, typem media, a zda mají podporovat virtuální sítě. 11

12 Huby jsou zařízení, které se používají jen u velmi malých a jednoduchých sítí. Nedělí síť na menší segmenty, protože signál rozesílají na všechny své porty. Jsou half duplex. Tato a ostatní zařízení jsou popsány v kapitole síťová zařízení Účelem kabeláže je propojovat jednotlivá zařízení, ať patří k uzlům nebo hranám. Při volbě kabeláže je nutné dodržovat požadované šířky pásma, rychlosti přenosu, rušení, délky kabeláže (celková i mezi zařízeními) a způsob propojování a instalace. Typy medií: metalické kabely: UTP, FTP, STP Optické kabely: jednovidové, mnohovidové nebo gradientní Radiové a laserové spoje Metalické kabely jsou tvořeny 2mi, 4mi nebo 8mi páry twistů UTP, nebo STP. Zakončování kabelů UTP 12

13 Čtyřpárové kabely jsou ukončovány v konektorech RJ-45, které mohou být zapojeny podle normy T568A nebo T568B. Pokud jsou oba konce kabelu zapojeny ve stejné normě, pak mluvíme o přímých kabelech straight- through, pokud jeden konec je podle normyt568 A a druhý podle normy T568B, pak mluvíme o křížených kabelech crossover Straight. Through kabely propojují zařízení patřící k uzlům se zařízením patřící ke hranám. Zařízení stejné skupiny se propojují kabelem crossover. Propojení routek se sítěmi WAN závisí na druhu sítě WAN a tedy na modemu CSU/DSU- Například napojení na poskytovatele přes ADSL je pomocí telefonního konektoru RJ-11. Další příklady ukazuje následující obrázek 13

14 Konektory pro optické kabely FC connector LC connector (duplex version) LuxCis connector MT-RJ connector SC connector (duplex version) ST connector 14

15 Použivaná symbolika pro jednotlivé elementy sítí. Architektura sítí LAN Sítě LAN jsou obvykle připojeny k Internetu přes router nebo router a firewall. Pak následuje vlastní struktura sítě LAN. Pokud je síť rozdělena do více podsítí, jsou jednotlivé sítě (podsítě) od sebe odděleny routerem. Pro každou síť (podsíť) za routerem je instalován switch, jako centrální prvek topologie star sítě LAN. Tato část celkové sítě je tzv. ACCESS LAYER. Tedy Access Layer obsahuje PC, tiskárny, IP telefony. Tato část sítě může obsahovat, routery, switche, huby a bezdrátová zařízení. Účelem této vrstvy je propojit uživatele s další vrstvou sítě a to DISTRIBUTION LAYER. Tato vrstva spojuje (agreguje) data získaná od switchů access layer (přístupové vrstvy) a nasměrovat je k tzv- core layer, to je k vrstvě, která umožní doručit data k finálnímu příjemci. CORE LAYER je vysokorychlostní páteř (backbone) pro internetwork (Internet). Core layer zajišťuje propojení s Internetem. Vzhledem k tomu, že přes ní jde veškerá venkovní komunikace, měla by být u této vrstvy zajištěna vysoká redundance. 15

16 Toto rozčlenění LAN sítě do tří vrstev má velkou výhodu v modulárnosti sítě, v možnosti zavedení požadovaných redundancí a také v možnosti zvyšovat propustnost sítě. Na těchto sítích lze lehce aplikovat bezpečnostní politiku a také management sítě je transparentní. Logické zobrazení topologie sítí LAN Účelem zobrazení topologie sítě je vykreslit skutečné propojení jednotlivých prvků sítě jak uzlů tak i hran zobrazení použitých IP adres a jejich správné sdružování uvést základní vlastnosti jednotlivých prvků počet prvků v jednotlivých segmentech sítě zobrazení redundantních cest zobrazení kritických míst v síti (botleneck) orientaci pro řešení závad 16

17 Fyzické zobrazení topologie sítě Zakresluje rozložení sítě tak jak je v areálu, podrobné vedení kabeláže a typy použitých prvků (jak uzlů tak i hran včetně kabeláže.umožňuje zjistit správné rozložení IP adres využití portů u hubů, switchů či routek přesné vedení kabeláže a tím i jejich délky správný počet přípojných míst pro uživatelská zařízení vhodnost použití virtuálních LAN místo závady a hlavně provést opravu atd. 17

18 Fyzická vrstva ISO-OSI určuje přenos dat z PC na kabeláž a opačně. Proto je počítač vybaven síťovou kartou, která musí odpovídat typům vnitřní sběrnice PC a požadovanému protokolu fyzického přenosu. Dále je nutné na této kartě nainstalovat ovladač karty, tedy umožnit ovládání operačnímu systému kartu pro přenosy. Význam fyzické vrstvy je zajistit vlastní přenos signálu mezi jednotlivými zařízeními. Proto musí vytvářet elektrické, optické nebo radiové signály, které pak representují pakety (frames). Tyto signály musí navíc zajistit signalizaci a případně vhodné kódování paketů. Ethernet Pro přenosy na fyzické vrstvě u sítí LAN se nejvíce používá protokol Ethernet. Pakety z vyšších vrstev jsou pro tento protokol zapouzdřeny pomocí hlavičky a ocásku. Rozdíl v zapouzdření pro jednotlivé typy protokolů jsou minimální. Zde si uvedeme jednotlivá pole hlavičky standardu Kde 18

19 preamble je synchronizace Start o f Frame Delimiter sekvence pulzů označující začátek frame (paketu) Destination a source adress jsou cílová a zdrojová MAC adresa skládající se z 6B kde vyšší 3 bajty značí typ paketu a výrobce, nižší výrobní číslo v rámci výrobce. Length délka paketu, typ Data vlastní data převzatá z vyšší vrstvy ISO-OSI (minimální délka 46B, max 1,5kB) FCS kontrolní polynom Frames pakety zasílané na fyzické vrstvě mohou být Unicast urřené jednomu příjemci Multicast určené skupině příjemců Anycast určené skupině příjemců, ale stačí aby paket přijal jen jeden ze skupiny Broadcast určené všem v síti LAN Vznik kolizí Elektrický signál se šíří po vedení s konečnou rychlostí. I když stanice u ethrenetu nezačnou vysílat pokud je linka obsazena, často dochází k situaci, kdy 2 stanice současně zjistí volnost linky a začnou obě dvě vysílat. Tím dojde po chvíli ke kolizi, která se musí řešit. Jednak je vyslán signál JAM, a jednak všechny stanice si nastaví prodlevu, která má u každé stanice náhodnou velikost. Stanice, která má tuto prodlevu nejkratší, může po jejím vypršení pokusit se o vysílání. 19

20 Rozdělením sítí pomocí switchů nebo bridžů (mostů) získáme oddělené části sítě s duplexním provozem a tedy samostané kolisní domény. Důsledek je, že v každé části je méně stanic a tím je i menší pravděpodobnost kolise. Tyto domény je nutné odlišovat od broadcast domén, které vznikají vytvářením podsítí (subnet). Tyto podsítě vznikají prakticky na každém výstupu routeru. Broadcast doména znamená, že hromadná komunikace (to je cílové stanice jsou všechny stanice v podsíti) je zasílána pouze v jedné broadcast doméně. Kontrolní otázky: - Co rozumíme pod pojmem počítačová síť? - Najdi si význam slova distribuovaný. - Jaký je rozdíl mezi uzlem a hranou? - Jak se liší WAN a MAN sítě? - Vysvětlete pojmy uvedené v odstavci klíčová slova. - Jaký je význam sítí PAN a BAN? - Jak byste popsal server typu blade? - Co je tablet PC? - Co je to překřížený kabel a kdy se používá? 20

21 Shrnutí Tato kapitola měla za účel seznámit studenty se základními zásadami sítí a s prvky sítí včetně kabelů. Popisy jednotlivých zařízení a kabelů jsou brány symbolicky, neboť jejich přesný popis je jiných kapitolách e-lerningu. Použitá literatura Obrázky převzaty z CISCO akademie dolezel.net/post/2009/11/12/konektory-konektory-a-zase-konektory.aspx 21

4. Počítačová síť. Co je to počítačová síť

4. Počítačová síť. Co je to počítačová síť 4. Počítačová síť Co je to počítačová síť Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak, aby mohly navzájem komunikovat a sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná

Více

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 13. Sítě WAN Studijní cíl Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Rozlehlé sítě WAN Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Rozlehlé sítě umožňují komunikaci (přenos dat,

Více

Technologie počítačových sítí 4. přednáška

Technologie počítačových sítí 4. přednáška Technologie počítačových sítí 4. přednáška Obsah čtvrté přednášky Linková vrstva Linková vrstva LAN Ethernet - Opakovač (receiver) - Most (bridge) - Přepínač (switch) Ethernet II 4. Linková vrstva LAN

Více

Zapojení konektorů a kabelů TP

Zapojení konektorů a kabelů TP Zapojení konektorů a kabelů TP Redakce HW serveru, 14. Červenec 2001-0:00 Podrobný popis zapojení Twisted Pair kabelů u běžných sítí. Popis standardů T568A i T568B atd. Síťová média v běžných počítačích

Více

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY...

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ŘEŠENÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... 4 7. STRUKTUROVANÁ

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

PŘÍLOHA 1.3 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM

PŘÍLOHA 1.3 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM PŘÍLOHA 1.3 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM Obsah 1 Přehled Služeb...3 2 Služba Internet CA...5 3 Upgrade Služby Internet CA...8 4 Služba Multimedia

Více

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet 11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet Protokoly Protokol je soubor pravidel, který popisuje způsob vzájemné komunikace síťových zařízení. Protokoly popisují, jakým

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

X36PKO. 2006 Jiří Smítka

X36PKO. 2006 Jiří Smítka X36PKO Propojování sítí 2006 Jiří Smítka Jiří Smítka - X36PKO 1 2/2006 Propojování sítí propojujeme sítě s různými topologiemi a operačními systémy tím vytváříme internety největším internetem je Internet

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 14-15 Číslo: III/2 3. Typy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Dědibaby OBJEKT: ČÁST: sklad Dědibaby Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě Kafka Petr Pondělí 10.00-11.30 2006 Úvod Optika do domu není levnou záležitostí pro řešení první míle (poslední míle). Určitou

Více

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka Technologie FWA (Fixed Wireless Access, FWA) je obecné označení pro skupinu technologií, které umožňují zřízení pevné rádiové přípojky prostřednictvím

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK2 Hodina: 47-50 Číslo: III/2 5. Wi-Fi

Více

Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI. Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI. Cíl přednášky: Obsah přednášky: Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI Cíl přednášky: Vysvětlit principy architektur PC na bázi sběrnice PCI. Obsah přednášky: Základní architektury PC na bázi PCI. Funkce northbridge a southbridge.

Více

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 4 3 U k á z k a k n i h

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle 12, odst. 3 zákona s názvem Aktualizace

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

IT ve státní správě. Bezpečnost informačních systémů

IT ve státní správě. Bezpečnost informačních systémů IT ve státní správě Bezpečnost informačních systémů Informační systém je tvořen souborem hardwarového a softwarového vybavení, záznamovými médii, daty a personálem, který organizace používá ke správě svých

Více

Počítačová síť na ZŠ Plaňany

Počítačová síť na ZŠ Plaňany Počítačová síť na ZŠ Plaňany Jan Němec Materiál vznikl s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.00/19.0016 Inovace studia k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT

Více

Poslední aktualizace plánu ICT proběhla v říjnu 2009. I. Současný stav ICT vybavení a zabezpečení

Poslední aktualizace plánu ICT proběhla v říjnu 2009. I. Současný stav ICT vybavení a zabezpečení Poslední aktualizace plánu ICT proběhla v říjnu 2009. I. Současný stav ICT vybavení a zabezpečení 1. Celkový počet žáků ve škole: 334 žáků, 1. stupeň: 172, 2. stupeň: 162 2. Celkový počet pedagogických

Více

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Datum zveřejnění: 13.1.2014 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 1. Specifikace

Více

Využití interaktivní tabule ve výuce

Využití interaktivní tabule ve výuce Využití interaktivní tabule ve výuce Vzdělávání je neustále inovováno využíváním moderní didaktické techniky a učebních pomůcek, které se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými. V

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

Nabídka telekomunikačních služeb

Nabídka telekomunikačních služeb Nabídka telekomunikačních služeb - Připojení k síti Internet - Telefonní služby ISDN přípojky - Servis výpočetní techniky - Televizní služby IPTV pro obec Malenovice a její občany Vypracoval: Michal Opluštil,

Více

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011 uzavřený na základě vzájemné dohody smluvních stran, jehož předmětem je rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému pro město Stříbro,

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Datum zveřejnění: 3.3.2014 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 1. Specifikace zadavatele

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 >

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 > < 29 > MCS II je distribuovaný, multiprocesorový, parametrizovatelný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase s rozlišením na jednu milisekundu, využívající nejmodernější technologie a trendy. Jeden

Více

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY CENÍK SLUŽBA ETHERNET Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY 1. Poskytování služby Ethernet se řídí Provozními podmínkami pro poskytování Veřejně dostupné služby Přenosu dat a

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Základnímí částmi počítače jsou procesor, operační paměť, vstupní a výstupní zařízení.

Základnímí částmi počítače jsou procesor, operační paměť, vstupní a výstupní zařízení. Model počítače Základnímí částmi počítače jsou procesor, operační paměť, vstupní a výstupní zařízení. Paměť je zařízení schopné přijmout informaci, potřebnou dobu ji uchovat a v daný okamžik ji dát k dispozici.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice. Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Na Brněnce 1, Ivančice, 664 91 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice. Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Na Brněnce 1, Ivančice, 664 91 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka Ivančice Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, 664 91 ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci Preambule Tento dokument je základním a závazným dokumentem upravujícím způsob využívání lokální počítačové sítě Slovanského

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 201606 Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií:

www.metel.eu Instalační manuál rev. 201606 Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií: Instalační manuál rev. 201606 Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií: 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE 2G-2S.0.3.FC-BOX 2G-2S.3.0.F-BOX

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

Vlastnosti: Příklad použití.

Vlastnosti: Příklad použití. S54 v1.0 Switch 5-portový S54 pro 4 IP kamer Vydání: 2 ze dne 22.02.2016 Nahrazuje vydání: -------- CZ** Vlastnosti: 5 portů 10/100 Mb/s 4 portů PoE (přenos dat a napájení) 15,4W pro každý port PoE, obsluha

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

19 Jednočipové mikropočítače

19 Jednočipové mikropočítače 19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr Somogyi Počet stran 336 První vydání,

Více

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 17. února 2016 Obsah Obsah 1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 1.2 Technické požadavky

Více

U Č E B N Í T E X T P R O D I S T A N Č N Í F O R M U V Z D Ě L Á V Á N Í. M g r. M A R C E L A K O U T N Á R N D r. T O M Á Š S O C H O R, C S c.

U Č E B N Í T E X T P R O D I S T A N Č N Í F O R M U V Z D Ě L Á V Á N Í. M g r. M A R C E L A K O U T N Á R N D r. T O M Á Š S O C H O R, C S c. OBCHODNÍ AKADEMIE, Orlová, příspěvková organizace ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ U Č E B N Í T E X T P R O D I S T A N Č N Í F O R M U V Z D Ě L Á V Á N Í M g r. M A R C E L A K O U T N Á R N D r. T O M Á Š

Více

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se Co jsou IP kamery a jaké je jejich využití? Digitální IP kamery se nazývají také síťové kamery, protože se připojují přímo do počítačové sítě,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ + SW PRO PROJEKT Vzdělávání zaměstnanců firmy Iktus CZ.1.04/1.1.02/94.00205 Dotovaný zadavatel IKTUS, s. r. o. Zátor

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBHOSTINGU, ELEKTRONICKÉ POŠTY, SERVERHOSTINGU A DALŠÍCH SLUŽEB ( VSP3 ) I.

VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBHOSTINGU, ELEKTRONICKÉ POŠTY, SERVERHOSTINGU A DALŠÍCH SLUŽEB ( VSP3 ) I. VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBHOSTINGU, ELEKTRONICKÉ POŠTY, SERVERHOSTINGU A DALŠÍCH SLUŽEB ( VSP3 ) I. Úvodní ustanovení a) Ing. Martin Fiala estudio.cz vydává v souladu s ustanovením

Více

Disaster recovery, zálohování dat a efektivní využití cloudových služeb

Disaster recovery, zálohování dat a efektivní využití cloudových služeb Disaster recovery, zálohování dat a efektivní využití cloudových služeb David Gottvald Jan Cipra Co je to Disaster? Power Failures 26% Hardware Failures 19% Network Outages 10% Software Failures 9% Human

Více

SPECIFIKACE SLUŽEB AC VYŠKOV

SPECIFIKACE SLUŽEB AC VYŠKOV SPECIFIKACE SLUŽEB AC VYŠKOV (platná od 1. 5. 2013) Internetové služby 1. Služby přístupu k síti Internet radiová síť v pásmu 2,4 GHz Položka ceníku: 1 Připojení k internetu pomocí radiové sítě ACVyškov

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

PROCESORY. Typy procesorů

PROCESORY. Typy procesorů PROCESORY Procesor (CPU Central Processing Unit) je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost

Více

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti,

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti, CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 5/2006, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 1. KOLO Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: P15V00002619

Více

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Příloha č. 2 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Miroslav Kunt Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Pozn.: Za českou archivní legislativu

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER Technická specifikace vymezené části 1 SERVER 1 Předmět vymezené části 1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a moderního a spolehlivého serverového řešení pro potřeby Krajského ředitelství PČR Karlovarského

Více

1 Hlasové, textové a multimediální služby

1 Hlasové, textové a multimediální služby 1 Hlasové, textové a multimediální služby 1.1 Základní služby Zadavatel požaduje zabezpečení standardních základních mobilních hlasových, textových a multimediálních služeb poskytovaných na základě sítě

Více

Karel Johanovský Michal Bílek. Operační paměť

Karel Johanovský Michal Bílek. Operační paměť Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Operační paměť 1 3 SO- Paměti - úvodem Paměti můžeme dělit dle různých kritérií: podle přístupu k buňkám paměti podle možnosti změny dat podle technologie realizace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

dodávka I. Etapa vybavení učebny:

dodávka I. Etapa vybavení učebny: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podklady pro projektování

Podklady pro projektování Podklady pro projektování Projekční příručka Verze 1.01 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola Ostrava Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace Klegova 1398/27 700 30 Ostrava Hrabůvka tel.: 604

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zálohování dat Většina výkladových slovníků definuje zálohu jako kopii dat na samostatný datový nosič pro případ

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: 1/2016 Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČ zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele/ kontaktní

Více