Příručka pro předkládání údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro předkládání údajů"

Transkript

1 Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

2 2 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: 2.0 Verze Změny 2.0 Červenec 2012: Přizpůsbení příručky nvé identitě agentury ECHA. Aktualizace kapitly 5.7, aby drážela změny prvedené v IUCLID Duben 2011: Příručka aktualizvána na základě změn zavedených 2. přizpůsbením nařízení CLP technickému pkrku. 1.1 Srpen 2010 příručka byla aktualizvána takt: dplněny pdrbnsti k ddílu klasifikaci a značení, dplněny pdrbnsti způsbech zachvání důvěrnsti názvu IUPAC. 1.0 První verze Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Referenční čísl: ECHA12-G-35-CS Datum vydání: červenec 2012 Jazyk: CS Evrpská agentura pr chemické látky, 2012 Titulní strana Evrpská agentura pr chemické látky Prhlášení vylucení dpvednsti a záruk: Tt je pracvní preklad dkumentu, který byl puvdne zverejnen v anglickém jazyce. Originální dkument je k dispzici na internetvých stránkách agentury ECHA. Reprdukce je pvlena pd pdmínku plnéh uvedení zdrje ve znění: Zdrj: Evrpská agentura pr chemické látky, a za předpkladu, že tat skutečnst bude písemně známena ddělení pr kmunikaci agentury ECHA Tent dkument je k dispzici v těcht 22 jazycích: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estnština, finština, francuzština, italština, litevština, ltyština, maďarština, maltština, němčina, nizzemština, plština, prtugalština, rumunština, řečtina, slvenština, slvinština, španělština a švédština. Máte-li tázky neb připmínky týkající se tht dkumentu, zašlete je prsím (s uvedením referenčníh čísla a data vydání) prstřednictvím frmuláře žádsti infrmace. Tent frmulář je k dispzici na webvých stránkách agentury ECHA na adrese Evrpská agentura pr chemické látky Pštvní adresa: P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Adresa pr sbní návštěvu: Annankatu 18, Helsinki, Finsk Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

3 Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Datum vydání: červenec Obsah 1. ÚVOD PRÁVNÍ SUBJEKTY REFERENČNÍ LÁTKY Vyhledávání/aktualizace referenčních látek ve vašem seznamu Vytvření referenční látky VYTVOŘENÍ SOUBORU ÚDAJŮ O LÁTCE ODDÍLY IUCLID 5, KTERÉ JE TŘEBA VYPLNIT Výběr režimu zbrazení v nástrji IUCLID Infrmace v známení klasifikaci a značení Infrmace, které mají být uvedeny v ddíle 1.1 Identifikace nástrje IUCLID Identifikace znamvatele Identifikace látky Kntaktní sba Infrmace, které mají být uvedeny v ddíle 1.2 Cmpsitin (Slžení) nástrje IUCLID Infrmace, které mají být uvedeny v ddíle 1.3 Identifiers (Identifikátry) nástrje IUCLID 5 (pužije-li se) Infrmace, které mají být uvedeny v ddíle 1.4 Analytical infrmatin (Analytické infrmace) nástrje IUCLID Infrmace, které mají být uvedeny v ddíle 2.1 GHS nástrje IUCLID Obecné infrmace Klasifikace Označení Infrmace, které by měly být uvedeny v ddíle 13 Assessment Reprts (Hdntící zprávy) nástrje IUCLID VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE K OZNÁMENÍ O KLASIFIKACI A OZNAČENÍ EXPORT DOKUMENTACE K OZNÁMENÍ O KLASIFIKACI A OZNAČENÍ AKTUALIZACE DOKUMENTACE PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTACE K OZNÁMENÍ O KLASIFIKACI A OZNAČENÍ AGENTUŘE ECHA Krk 1: Zápis splečnsti d nástrje REACH-IT Krk 2: Přihlášení d nástrje REACH-IT Krk 3: Zahájení prcesu předlžení známení klasifikaci a značení Krk 4: Zahájení prcesu předlžení známení klasifikaci a značení Krk 5: Uvedení, zda předkládáte údaje za skupinu Krk 6: Nahrání známení klasifikaci a značení Krk 7: Ptvrzení předlžení známení klasifikaci a značení Krk 8: Obdržení čísla vašeh známení Neúspěšná předlžení dkumentace Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

4 4 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: 2.0 Seznam brázků Obrázek 1: Obrázek 2: Obrázek 3: Přehled vytváření dkumentace k známení klasifikaci a značení v nástrji IUCLID... 8 Přens bjektu právníh subjektu mezi webvu stránku IUCLID a nástrjem REACH-IT pmcí subru LEOX Odkaz Update (Aktualizvat) v části Reference substance (Referenční látka) Obrázek 4: Dsažena mez dtazu Obrázek 5: Tlačítk <Query> (Dtaz) Obrázek 6: Seznam pr dtaz Obrázek 7: Vyhledávání referenční látky Obrázek 8: Zbrazení údajů Obrázek 9: Odkaz New (Nvá látka) v části Reference substance (Referenční látka) Obrázek 10: Přidání názvu referenční látky Obrázek 11: Oddíl referenční látky Obrázek 12: Vyhledávání referenční látky Obrázek 13: Ple se zdůvdněním Obrázek 14: Vyplněná referenční látka Obrázek 15: Načtení strukturníh vzrce Obrázek 16: Odkaz pr vytvření nvéh subru údajů látce Obrázek 17: Název vaší látky Obrázek 18: Přiřazení právníh subjektu Obrázek 19: Zbrazení strmu ddílů Obrázek 20: Výběr šablny ze seznamu Obrázek 21: Látka zbrazená v dtazu Obrázek 22: Režim zbrazení v nástrji IUCLID Obrázek 23: Identifikace právníh subjektu v ddíle Obrázek 24: Typ látky Obrázek 25: Přiřazení referenční látky Obrázek 26: Dialgvé kn s dtazem Obrázek 27: Přiřazení referenční látky Obrázek 28: Tlačítk pr vytvření nvé referenční látky Obrázek 29: Název referenční látky Obrázek 30: Tlačítk s mdru šipku Obrázek 31: Ple kntaktních údajů Obrázek 32: Název a typ látky Obrázek 33: Stupeň čistty Obrázek 34: Typická kncentrace pr každu slžku látky Obrázek 35: Další ple pr nečistty a přídatné látky Obrázek 36: Uveďte, zda je nečistta důležitá pr klasifikaci a značení látky Obrázek 37: Uveďte, zda je přídatná látka důležitá pr klasifikaci a značení látky Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

5 Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Datum vydání: červenec Obrázek 38: Přidat další slžení Obrázek 39: Otevření ddílu 1.3 v nástrji IUCLID Obrázek 40: Vyskakvací kn Regulatry prgramme identifier (Identifikátr regulačníh prgramu) Obrázek 41: Ple pr infrmace ptické aktivitě Obrázek 42: Obecné infrmace v ddíle Obrázek 43: Upřesnění suvisejícíh slžení Obrázek 44: Ple pr vyplnění klasifikace Obrázek 45: Seznam s důvdy pr neuvedení klasifikace Obrázek 46: Upřesnění kategrie nebezpečnsti a standardní věty nebezpečnsti pr fyzikální nebezpečnst Obrázek 47: Upřesnění kategrie nebezpečnsti a standardní věty nebezpečnsti u nebezpečnsti pr zdraví Obrázek 48: Upřesnění pvahy účinků txicity pr reprdukci Obrázek 49 Upřesnění cesty expzice u txicity pr reprdukci Obrázek 50: Upřesnění nebezpečí karcingenity při vdechvání Obrázek 51: Upřesnění zasaženéh rgánu Obrázek 52: Specifický kncentrační limit Obrázek 53: Upřesnění kategrie nebezpečnsti a standardní věty nebezpečnsti u nebezpečnsti pr živtní prstředí Obrázek 54: Upřesnění kategrie nebezpečnsti a standardní věty nebezpečnsti u nebezpečnsti pr vdní prstředí Obrázek 55: Upřesnění multiplikačníh faktru / multiplikačních faktrů Obrázek 56: Upřesnění signálníh slva Obrázek 57: Upřesnění výstražnéh symblu nebezpečnsti Obrázek 58: Upřesnění standardní věty nebezpečnsti Obrázek 59: Upřesnění pkynu pr bezpečné zacházení Obrázek 60: Upřesnění dplňující standardní věty nebezpečnsti Obrázek 61: Upřesnění pznámky Obrázek 62: Přidání nvéh záznamu studii sledvané vlastnsti Obrázek 63: Pjmenvání přidaných infrmací Obrázek 64: Připjení zdůvdnění Obrázek 65: Výběr mžnsti Create dssier (Vytvřit dkumentaci) z vyskakvacíh menu Obrázek 66: Vlba šablny dkumentace a stanvení úrvně důvěrnsti Obrázek 67: Zahrnutí údajů d dkumentace Obrázek 68: Ověření zvlených bjektů Obrázek 69: Ple pr název a administrativní infrmace Obrázek 70: Knečná zpráva vytvření dkumentace Obrázek 71: Zbrazení dkumentace Obrázek 72: Exprt dkumentace Obrázek 73: Výběr antací při exprtu Obrázek 74: Tlačítk ulžit a umístění Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

6 6 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: 2.0 Obrázek 75: Zpráva výsledku exprtu Obrázek 76: Výběr dkazu pr aktualizaci Obrázek 77: Upřesnění důvdu aktualizace Obrázek 78: Přihlášení d nástrje REACH-IT Obrázek 79: Zahájení prcesu předlžení známení Obrázek 80: Úvd k předkládání dkumentace Obrázek 81: Uveďte, zda předkládáte údaje za skupinu Obrázek 82: Předlžení dkumentace Obrázek 83: Stránka pr ptvrzení předlžení dkumentace Obrázek 84: Ptvrzení předlžení dkumentace s číslem pdání Obrázek 85: Stránka s náhledem interní schránky Obrázek 86: Interní zpráva s číslem známení Obrázek 87: Zpráva předlžení dkumentace Obrázek 88: Interní zpráva s pdrbnstmi neúspěšném předlžení dkumentace Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

7 Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Datum vydání: červenec ÚVOD Účelem tét příručky je pmci při přípravě dkumentace k známení klasifikaci a značení v nástrji IUCLID 5 pdle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008. Tat příručka zejména v kapitle 5 nastiňuje, které ddíly a ple v IUCLID 5 je třeba vyplnit v rámci přípravy kmpletní dkumentace k známení klasifikaci a značení pdle čl. 40 dst. 1 nařízení CLP. Cílem tét uživatelské příručky je pmci znamvatelům určit, která z velkéh mnžství plí v nástrji IUCLID 5 jsu pr úspěšné předlžení známení klasifikaci a značení nejdůležitější. Dkumentaci k známení klasifikaci a značení vypracvanu v nástrji IUCLID lze následně předlžit Evrpské agentuře pr chemické látky (ECHA) pmcí aplikace REACH-IT. Příručka předpkládá, že nástrj IUCLID 5 byl již nainstalván a že máte uživatelský účet přiřazený k právnímu subjektu vytvřenému během instalace nástrje IUCLID 5. Pkud nástrj IUCLID 5 dsud nainstalván nebyl, knzultujte prsím webvé stránky IUCLID 5 na adrese Na těcht webvých stránkách si můžete sftware zdarma stáhnut a také zde naleznete pdrbnější pkyny týkající se pužití nástrje IUCLID 5. IUCLID 5 je jedním z nástrjů pr vytváření známení klasifikaci a značení pdle nařízení CLP, můžete ale pužít také: hrmadný nástrj ve frmátu xml: chcete-li například předlžit něklik známení klasifikaci a značení najednu, nástrj pr známení klasifikaci a značení n-line. Více infrmací těcht nástrjích naleznete v dkumentaci dstupné na webvé stránce agentury na adrese Více pdrbnstí vašich pvinnstech v suvislsti s známením klasifikaci a značení pdle nařízení CLP naleznete v častých tázkách k nařízení CLP na adrese Na následujícím brázku je znázrněn pdrbný pstup přípravy dkumentace k známení klasifikaci a značení v nástrji IUCLID 5: Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

8 8 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: 2.0 Obrázek 1: Přehled vytváření dkumentace k známení klasifikaci a značení v nástrji IUCLID Pkud jste již pkrčilým uživatelem nástrje IUCLID a víte, jak vytvřit právní subjekt, referenční látky a subr údajů látce, dpručujeme vám přejít přím ke kapitle 5 tét příručky, kde naleznete infrmace tm, jak úspěšně vyplnit svu dkumentaci k známení klasifikaci a značení. 2. PRÁVNÍ SUBJEKTY Pkud jste již pkrčilým uživatelem nástrje IUCLID a víte, jak vytvřit právní subjekt, dpručujeme vám přejít přím ke kapitle 5 tét příručky, kde naleznete infrmace tm, jak úspěšně vyplnit svu dkumentaci k známení klasifikaci a značení. Legal entities (Právní subjekty) v nástrji IUCLID služí k pskytnutí kntaktních údajů splečnstí zapjených d pstupů v rámci nařízení REACH. Pdbně je také v případě známení klasifikaci a značení pdle nařízení CLP nutné definvat právní subjekt znamvatele. Infrmace právním subjektu jsu uchvávány v tzv. bjektu právníh subjektu (LEO). Nejdůležitější infrmací bsaženu v bjektu právníh subjektu je jednznačný identifikátr cmpany UUID (UUID splečnsti). Ten nelze editvat: v bjektu právníh subjektu je puze ke čtení. Nástrj REACH-IT pužívá pr identifikaci splečnsti v průběhu veškeréh zpracvávání údajů puze ID splečnsti. Prt je důležité, aby byl UUID bjektu právníh subjektu stejný ve všech suvislstech, kde figuruje identita splečnsti (v nástrji IUCLID, v nástrji REACH-IT či v jakýchkliv internetvých frmulářích předlžených agentuře ECHA). Oficiální bjekt právníh subjektu je nutný pr přihlášení d nástrje REACH-IT a pr lkální instalaci aplikace IUCLID. V závislsti na tm, zda má splečnst vytvřen účet v nástrji REACH-IT a/neb na webvých stránkách aplikace IUCLID 5, existují pr zajištění Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

9 Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Datum vydání: červenec synchrnizace bjektu právníh subjektu mezi běma aplikacemi tyt mžnsti (viz brázek 2): Pkud vaše splečnst dsud není přihlášena d nástrje REACH-IT neb na webvých stránkách IUCLID, dpručuje se vytvřit bjekt právníh subjektu na webvých stránkách IUCLID. K vytvření ficiálníh bjektu právníh subjektu djde v průběhu instalace a stahvání nástrje IUCLID (další infrmace stažení a instalaci nástrje IUCLID naleznete na adrese Vytvřený subr bjektu právníh subjektu (LEOX) ve frmátu XML lze pté přenést d vaší lkální instalace nástrje IUCLID a rvněž d nástrje REACH-IT, čímž djde k synchrnizaci infrmací (názvu splečnsti, kntaktních údajů, UUID). Pkud již vaše splečnst má aktivní účet v nástrji REACH-IT, ale dsud nenainstalvala nástrj IUCLID, dpručuje se přenést XML subr LEO (LEOX) z nástrje REACH-IT d lkální instalace nástrje IUCLID. T lze učinit přechdem na zálžku <Cmpany> (Splečnst) v hlavní nabídce nástrje REACH-IT a výběrem příkazu <Exprt> (Exprtvat). Subr LEOX bude ulžen na váš lkální pčítač, dkud jej můžete přenést d nástrje IUCLID. Pkud již vaše splečnst má nainstalván nástrj IUCLID a vytvřen ficiální bjekt právníh subjektu na webvých stránkách nástrje IUCLID, ale není přihlášena d nástrje REACH-IT, dpručuje se imprtvat stávající subr LEOX d nástrje REACH-IT během přihlašvání. T lze prvést ve druhém krku přihlašvání Cmpany infrmatin (Infrmace splečnsti), kdy je uživatel pžádán nahrání existujícíh subru LEOX. Pkud již vaše splečnst má vytvřen účet v nástrji REACH-IT a prvedla instalaci nástrje IUCLID, ale nejste si jisti, zda se UUID v bu aplikacích shdují, pstupujte takt: Jděte na hlavní nabídku nástrje REACH-IT a vyberte <View> (Zbrazit) v zálžce <Cmpany> (Splečnst). Na druhém řádku pd zálžku Cmpany infrmatin (Infrmace splečnsti) se zbrazí UUID splečnsti v nástrji REACH-IT. Ve své lkální instalaci nástrje IUCLID jděte na Legal entity (Právní subjekt) v hlavním panelu úklů. Zvlte Update (Aktualizvat) a v seznamu Query results (Výsledky dtazu) dvakrát klikněte na příslušný právní subjekt. UUID splečnsti se zbrazí v zálžce Infrmatin (Infrmace) v dlní části kna nástrje IUCLID. V případě existence něklika právních subjektů v nástrji IUCLID se stejným názvem, ale různým UUID, je užitečné jak Active trade partner (Aktivníh bchdníh partnera) zachvat puze jednh, který dpvídá nástrji REACH-IT. Za tímt účelem klikněte pravým tlačítkem v seznamu Query results (Výsledky dtazu) na právní subjekt a pdle ptřeby tent subjekt aktivujte/deaktivujte. Právní subjekty Active trade partner (Aktivní bchdní partner) jsu zbrazeny tučně, zatímc neaktivní jsu zbrazeny běžným písmem. Tent pstup služí puze pr vizuální pmc a může být kdykli pzměněn. Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

10 10 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: 2.0 Obrázek 2: Přens bjektu právníh subjektu mezi webvu stránku IUCLID a nástrjem REACH-IT pmcí subru LEOX Standardním způsbem, jak v průběhu registrace zadat infrmace splečnsti d nástrje REACH-IT, je imprtvat předem připravený bjekt právníh subjektu aplikace IUCLID ve frmě subru LEOX (Obrázek 2). Pkud splečnst nemá bjekt právníh subjektu ve frmě LEOX vytvřen, může jej vytvřit v nástrji REACH-IT za pužití infrmací manuálně zadaných d rzhraní REACH-IT (Obrázek 2). Další infrmace způsbu vytvření bjektu právníh subjektu (LEO) a tm, jak jej synchrnizvat v nástrjích REACH-IT a IUCLID, naleznete v kapitle 2.4 ( Objekt právníh subjektu ) Příručky pr průmyslvéh uživatele, části 2 Zápis a správa účtu k nástrji REACH-IT na adrese Nástrj REACH-IT pužívá pr identifikaci splečnsti v průběhu veškeréh zpracvání údajů puze ID splečnsti. Prt je důležité, aby byl UUID bjektu právníh subjektu stejné ve všech suvislstech, ve kterých figuruje identita splečnsti. Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

11 Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Datum vydání: červenec REFERENČNÍ LÁTKY Pkud jste již pkrčilým uživatelem nástrje IUCLID a víte, jak vytvářet referenční látky, dpručujeme vám přejít přím ke kapitle 5 tét příručky, kde naleznete infrmace tm, jak úspěšně vyplnit svu dkumentaci k známení klasifikaci a značení. Abyste správně identifikvali látku, kteru chcete známit, je důležité przumět pjetí látky, subru údajů látce a referenční látky v nástrji IUCLID 5. Dkumentace k známení klasifikaci a značení se vytváří pr látku (látka je definvána pdle čl. 2 dst. 7 nařízení CLP). Definice pdle nařízení REACH je stejná. V nástrji IUCLID 5 by měly být infrmace týkající se dané látky (jak je identita látky, její slžení atd.) uvedeny v subru údajů látce vytvřeném pr tut látku. Abyste vlžili infrmace identitě své látky a jejích slžkách d subru údajů látce, budete muset pužít kncept referenční látky. Referenční látka není nic jinéh než dkaz na identitu chemické látky. Kncept referenční látky vám umžňuje na centrálním místě ukládat infrmace dané látce neb dané slžce látky, jak jsu chemické názvy (název ES, název CAS, název IUPAC, synnyma atd.), identifikační kódy (např. čísl ES, čísl CAS), mlekulvé a strukturální infrmace. Tyt infrmace lze následně znvu pužít v jiných subrech údajů látce, aniž by je byl třeba znvu zapisvat. Seznam referenčních látek uchváváte přím vy ve své lkální instalaci. Pr rzšíření pčtu záznamů ve vašem seznamu referenčních látek vám dpručujeme stáhnut si přibližně předem vyplněných referenčních látek z webvých stránek nástrje IUCLID 5 a imprtvat je d své lkální instalace (pkud jste tak již neučinili při instalaci nástrje IUCLID 5). Tyt předem definvané referenční látky byly připraveny s cílem zlepšit kvalitu údajů a minimalizvat mnžství zadávaných údajů. Platí však tt upzrnění: Krmě th byste si měli z webvých stránek nástrje IUCLID 5 stáhnut seznam ES (pkud jste tak již neučinili při instalaci nástrje IUCLID 5). Tent seznam sestává ze seznamu identit látek tvřenéh těmit seznamy EU: EINECS, ELINCS a seznamem NLP. V tét části příručky naleznete pstup pr vyhledávání, aktualizaci a vytváření referenčních látek, které mají být přiřazeny k vaší látce, přím z hlavníh panelu úklů. Upzrňujeme, že je mžné referenční látku vytvřit také přím ze subru údajů látce (kapitla 4) Vyhledávání/aktualizace referenčních látek ve vašem seznamu Na hlavním panelu úklů klikněte na Update (Aktualizvat) v části Reference substance (Referenční látka) (Obrázek 3). Obrázek 3: Odkaz Update (Aktualizvat) v části Reference substance (Referenční látka) Pkud jste při instalaci nástrje IUCLID 5 zvlili stahvání a instalaci seznamu referenčních látek, budete mít ve svém pčítači ulžen přibližně referenčních látek. Objeví se upzrnění, že implicitní mez dtazu je 500 plžek (Obrázek 4). Pkud Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

12 12 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: 2.0 dpvíte Yes (An), bude při vaší příští aktualizaci seznamu dtaz pr všechny referenční látky vynechán. Pkud dpvíte N (Ne), IUCLID načte celý seznam referenčních látek, až se příště rzhdnete aktualizvat svůj seznam referenčních látek. V bu případech budete přesměrváni na brazvku referenčních látek. Obrázek 4: Dsažena mez dtazu Klikněte na tlačítk <Query> (Dtaz) (Obrázek 5). Obrázek 5: Tlačítk <Query> (Dtaz) Objeví se dialgvé kn. Ze seznamu Select query (Vybrat dtaz) zvlte Find Reference substances (Najít referenční látky). Obrázek 6: Seznam pr dtaz Vyplňte vyhledávací kritéria pr látku, kteru hledáte, a klikněte na <Search> (Vyhledat). Jak zástupný znak můžete pužít hvězdičku (*). Aby se vám například zbrazily všechny látky, které začínají na eth-, zadejte eth*. Aby se vám zbrazily všechny látky knčící na -amine (amin), zadejte *amine (upzrňujeme, že se zbrazí puze výsledků vyhledávání). Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

13 Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Datum vydání: červenec Obrázek 7: Vyhledávání referenční látky Dvjitým kliknutím na referenční látku zbrazíte suvisející údaje (Obrázek 8). Obrázek 8: Zbrazení údajů Zkntrlujte údaje referenční látce. Pr aktualizaci/přidání jakýchkli infrmací referenční látce klikněte na tlačítk <Edit item> (Editvat plžku) na nástrjvé liště v hrní části brazvky, upravte infrmace referenční látce a ulžte změny. Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

14 14 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: Vytvření referenční látky Pkud ve svém seznamu referenčních látek nenajdete referenční látku, kteru ptřebujete, můžete ji vytvřit pdle tht pstupu: Na hlavní brazvce jděte na seznamy a klikněte na New (Nvá látka) v části Reference substance (Referenční látka) (Obrázek 9). Obrázek 9: Odkaz New (Nvá látka) v části Reference substance (Referenční látka) Vyplňte název referenční látky d vyskakvacíh kna Reference substance assistant (Pmcník pr referenční látku). Měl by být zaškrtnut plíčk Active Reference substance (Aktivní referenční látka), prtže puze referenční látky značené jak active (aktivní) lze pužít při vytváření subru údajů látce. Obrázek 10: Přidání názvu referenční látky K vytvření referenční látky zvlte tlačítk <Finish> (Dknčit). Objeví se prázdný ddíl referenční látky (Obrázek 11). Klikněte na tlačítk <Edit item> (Editvat plžku). Obrázek 11: Oddíl referenční látky Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

15 Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Datum vydání: červenec Pkud je referenční látka uvedena v seznamu ES: přiřaďte tut plžku kliknutím na tlačítk. Objeví se dialgvé kn, ve kterém lze vyhledávat plžky v seznamu ES (Obrázek 12), při hledání pužijte kterékliv z uvedených kritérií, např. název ES látky. Opět můžete jak zástupný znak pužít *, Obrázek 12: Vyhledávání referenční látky zvýrazněte v seznamu plžku, která se shduje s vaší referenční látku, klikněte na tlačítk <Assign> (Přiřadit). Infrmace pr tut referenční látku budu uvedeny u vaší nvé referenční látky. Není-li vaše referenční látka v seznamu ES, ze seznamu navrženéh v ddíle N EC infrmatin available (Nejsu k dispzici žádné infrmace ES) vyberte zdůvdnění (Obrázek 13). Obrázek 13: Ple se zdůvdněním Zbývající ple referenční látky vyplňte v c mžná největším rzsahu. Když vyplňujete infrmace pr svji referenční látku, pr všechny známé slžky a nečistty byste měli uvést tyt údaje: čísl a název ES (jsu-li k dispzici), čísl a název CAS (jsu-li k dispzici), název IUPAC, ppis (v tmt pli uveďte veškeré další pdrbnsti důležité pr ppis referenční látky), mlekulvý vzrec (jestliže mlekulvý vzrec nelze dvdit z referenční látky, měl by být v pli Remarks (Pznámky) ve spdní části brazvky uveden zdůvdnění), Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

16 16 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: 2.0 rzmezí mlekulvé hmtnsti (uplatňuje-li se), zápis SMILES (uplatňuje-li se), InChI (je-li k dispzici a uplatňuje-li se), strukturní vzrec (uplatňuje-li se). Obrázek 14: Vyplněná referenční látka Pr vlžení strukturníh vzrce klikněte na Structural frmula (Strukturní vzrec) v části Mlecular and structural infrmatin (Mlekulární a strukturální infrmace) a klikněte na tlačítk <Add> (Přidat). Pté můžete načíst brázkvý subr se strukturním vzrcem (Obrázek 15). Obrázek 15: Načtení strukturníh vzrce 4. VYTVOŘENÍ SOUBORU ÚDAJŮ O LÁTCE Pkud jste již pkrčilým uživatelem nástrje IUCLID a víte, jak vytvářet subry údajů látce, můžete přejít přím ke kapitle 5 tét příručky, kde Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

17 Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Datum vydání: červenec naleznete infrmace tm, jak úspěšně vyplnit svu dkumentaci k známení klasifikaci a značení. Pr vytvření dkumentace k známení klasifikaci a značení v nástrji IUCLID 5 musíte nejdříve vytvřit subr údajů látce. Subr údajů látce je místem, kde se ukládají údaje pužívané jak základ pr vytvření dkumentace k předlžení agentuře ECHA. Na hlavní brazvce nástrje IUCLID 5 (panelu úlhu) v Tasks (Úkly) vyberte v části Substance (Látky) New (Nvá látka) (Obrázek 16). Obrázek 16: Odkaz pr vytvření nvéh subru údajů látce Uveďte název látky, pr kteru chcete vytvřit dkumentaci k známení klasifikaci a značení, a klikněte na tlačítk <Next> (Další) (Obrázek 17). Upzrňujeme, že tímt názvem může být ckliv, je však lgické pužít identifikátr, který znáte, například bchdní neb chemický název. Obrázek 17: Název vaší látky Zvlte právní subjekt, který má být přiřazen k subru údajů látce (Obrázek 18). Obrázek 18: Přiřazení právníh subjektu Pznámka: Jestliže právní subjekt, který má být připjen k subru údajů látce, není v seznamu pr výběr k dispzici, měl by být uživateli přiřazen nvý právní subjekt. V takvém případě prsím nahlédněte d návdu v ddílech Vytvření ficiálníh právníh subjektu a Stažení ficiálníh právníh subjektu a jeh imprt d nástrje IUCLID 5 výše. Klikněte na tlačítk <Finish> (Dknčit). Nyní jste vytvřili subr údajů látce. Strm ddílů vašeh subru údajů látce se zbrazí v navigační části brazvky (Obrázek 19). Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

18 18 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: 2.0 Obrázek 19: Zbrazení strmu ddílů Jak pmc s přípravu různých typů dkumentací nástrj IUCLID 5 nabízí také mžnst zvýraznit ddíly, které se navrhují k vyplnění. Pr známení klasifikaci a značení klikněte na tlačítk a ze seznamu vyberte CLP ntificatin (Oznámení pdle nařízení CLP) (Obrázek 20). Pr zbrazení úplnéh strmu klikněte na tlačítk a z vyskakvací nabídky zvlte expand all (zbrazit vše) (brázek 30). Obrázek 20: Výběr šablny ze seznamu Oddíly, které je třeba pr známení klasifikaci a značení vyplnit, jsu ddíly 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 a případně ddíl 13 pr přílhy. Pdrbnsti k infrmacím, které se vyžadují pr vyplnění každéh z těcht ddílů, jsu vysvětleny dále v tét příručce (kapitla 5). V případě, že se jedná aktualizaci vašeh známení klasifikaci a značení, musíte v ddíle 1.3 svéh subru údajů látce uvést čísl předchzíh známení. Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

19 Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Datum vydání: červenec ODDÍLY IUCLID 5, KTERÉ JE TŘEBA VYPLNIT Tat kapitla uvádí, které infrmace musí být uvedeny v jedntlivých ddílech strmvé struktury aplikace IUCLID 5. Jakmile jste pr svu látku vytvřili subr údajů látce a přiřadili jste tent subr údajů k právnímu subjektu znamvatele, můžete d tht subru údajů začít vkládat údaje. Pr zbrazení subru údajů látce, který jste již vytvřili, klikněte na Update (Aktualizvat) v části Substance (Látka) na hlavním panelu úklů a ze seznamu vyberte svji látku tak, že na ni dvakrát kliknete (pznámka: pr snadnější načtení svéh subru údajů látce můžete buď pužít filtrvací systém zadáním názvu (neb jeh části) látky d ple dtazu, neb pužít systém dtazu kliknutím na tlačítk <Query> (Dtaz)). Obrázek 21: Látka zbrazená v dtazu Jakmile se látka zbrazí v pli pr zadávání údajů, zbrazte strm ddílů (kliknutím na zálžku Sectin tree (Strm ddílů)) a začněte vyplňvat ptřebné ddíly. Pr zbrazení každéh ddílu na něj dvakrát klikněte a pr vyplnění jeh plí klikněte na tlačítk <Edit item> (Editvat plžku) v hrní části brazvky Výběr režimu zbrazení v nástrji IUCLID Pté, c je subr údajů látce tevřen, můžete kliknutím na černu šipku zbrazenu na brázku níže zvlit specifický režim zbrazení CLP ntificatin (Oznámení pdle nařízení CLP). Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinky, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

20 20 Příručka pr předkládání údajů Verze: 2.0Verze: 2.0 Obrázek 22: Režim zbrazení v nástrji IUCLID Jakmile v rzbalvacím seznamu vyberete pžadvaný režim zbrazení, strm ddílů se změní tak, že symbly listu neb knihy před jedntlivými ddíly nástrje IUCLID 5 se zbrazí červeně pr pvinné ddíly neb zeleně pr nepvinné ddíly. Nezapmeňte, že výběr režimu zbrazení je při určvání, které ddíly je třeba vyplnit, puze pmcným nástrjem. C se týče infrmací vyžadvaných pdle nařízení CLP, je tat příručka nicméně přesnějším zdrjem než výběr režimu zbrazení Infrmace v známení klasifikaci a značení Infrmace, které mají být zahrnuty v subru údajů látce, jsu ppsány v nařízení CLP (čl. 40 dst. 1). Pžadvané infrmace (v závrkách je uveden dpvídající ddíl nástrje IUCLID 5): identifikace znamvatele, tj. název/jmén, kntaktní údaje (účet v nástrji REACH-IT), kntaktní sba znamvatele (IUCLID ddíl 1.1), identifikace znamvané látky, jak je knkrétně stanven v ddílech 2.1 až přílhy VI nařízení REACH (IUCLID 5 ddíly 1.1, 1.2 a 1.4), jestliže název IUPAC v seznamu klasifikací a značení značíte jak důvěrný: alternativní název známené látky k názvu IUPAC určený ke zveřejnění a příslušné zdůvdnění (IUCLID 5 ddíl 1.1), klasifikace látky pdle kritérií stanvených v nařízení CLP (IUCLID 5 ddíl 2.1), důvd neuvedení klasifikace v případě, že je látka klasifikvána v některých, nikli však ve všech třídách či členěních nebezpečnsti (IUCLID 5 ddíl Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finsk Tel Fax echa.eurpa.eu

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben 2014 1 Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 1 Studentský manuál pr kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkušky na KSG Tent Studentský manuál služí Vám, studentům a studentkám

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více