Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi"

Transkript

1 Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik), čistota skel, zpětných zrcátek, světel, odrazek, registrační značky Kontrola motoru : klínový řemen, únik kapalin oleje, paliva, brzdové nebo chladící kapaliny Kontrola funkčnosti : vnějšího osvětlení vozidla světla, směrovky; kontrolky; klakson Seřízení : sedačka, zrcátka, pás, popř. světla 2. popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky Tlak v pneumatikách je předepsán výrobcem vozidla ( obvykle rozdílný pro přední a zadní kola, případně pro jízdu s prázdným a plně naloženým vozidlem ), dle typu vozidla v rozmezí 180 až 220 kpa. Kontrola tlaku : Odšroubujeme čepičku ventilku a pevně na něj přitiskneme měřič tlaku tak, aby vzduch neunikal kolem vstupního otvoru měřiče. Po uvolnění měřiče přečteme naměřený tlak. Pneumetiku v případě potřeby dohustíme nebo odpustíme vzduch mírným tlakem na hrot ventilku. Hloubka drážek dezénu pneumetiky minimálně 1,6 mm. 3. popište obsah kontroly kola pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost Kontrolujeme: neporušenost disku kola a jeho řádné upevnění kolovými šrouby, neporušenost pneumetiky a přítomnost cizích těles v jejím vzorku, hloubku vzorku na běhounu pneumatiky, rovnoměrné sjetí dezénu pneumatik, správné nahuštění pneu Kromě uvedených faktorů ovlivňuje životnost pneumatik také : způsob jízdy ( rozjezdy s prokluzujícími koly apod. ), funkčnost tlumičů, správné seřízení geometrie náprav a řízení (=sbíhavost a odklon kol ) 4. jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy Příčiny: způsob jízdy ( rozjezdy s prokluzujícími koly, brzdění se zablokovanými koly, průjezd zatáčkou na hranici smyku, přetěžování vozidla ) stav všech částí podvozku ( nefunkční tlumiče, nesprávné seřízení geometrie náprav a řízení ) mechanické poškození ( opravit lze jen drobná poškození píchnutí (!), plošné poškození běhounu nebo boku pneumatiky s obnažením kordové vrstvy, příp. rozsáhlý průraz výměna! ) Projevy : zhoršená ovladatelnost vozidla a nebezpečí její ztráty, kmitání kol 5. popište postup při výměně kola Vozidlo zajistíme parkovací brzdou a zařazením rychlostního stupně 1. ( je-li vozidlo va vozovce, označíme jej výstražným trojúhelníkem jako překážku (!) ) Kola na straně, která zůstane na zemi zajistíme klínem nebo jiným způsobem. Mírně povolíme kolové šrouby poškozeného kola. Zvedák vložíme pod vozidlo blíže k poškozenému kolu; zdvihneme vozidlo do potřebné výšky; zcela vyšroubujeme kolové šrouby a sejmeme poškozené kolo z nápravy vozu. Nasadíme záložní kolo, lehce utáhneme kolové šrouby; spustíme zvedákem vozidlo na zem. Postupně dotáhneme pevně kolové šrouby křížovým způsobem; kontrola tlaku v pneumetice nasazeného kola. 6. jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivýh motorů používá Zážehový motor : zážeh elektrickou jiskrou svíčky; pracují s nižším kompresním tlakem, nejvyšší točivý moment a výkon leží ve vyšších otáčkách, jejich chod je tichý a pravidelný Palivo : benzín; je-li vozidlo se zážehovým motorem vybaveno katalizátorem, smí být použit pouze bezolovnatý benzín Vznětový motor : samovznícení nafty a vzduchu při silném stlačení ve válci; pracují při vyšších tlacích nezbytných pro samovznícení - jsou hlučnější, nejvyšší točivý moment a výkon leží v nižších otáčkách - jsou hospodárnější Palivo : nafta ( nahradit motorovou naftu bionaftou lze tehdy pokud to dovoluje výrobce )

2 7. popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu Množství oleje kontrolujeme pohledem na vytaženou kontrolní měrku oleje z motoru. Kontrolu provádíme na vozidle stojícím na rovině ( jinak může být měření zkresleno ) a s motorem v klidu (nejlépe po delším stání měření přesnější ). Jestliže olej není ve vyznačeném rozsahu mezi značkami měrky, doplníme jej nalévacím otvorem dle návodu k obsluze vozidla. Množství oleje nesmí přesahovat horní rysku měrky. Interval výměny oleje je předepsán vyrobcem - vždy dodržujeme (!) Nejběžnější interval výměny oleje je km km. 8. popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla O správné činnosti, případně poruše některé skupiny vozidla informují řidiče kontrolky (kontrolní svítilny ) na přístrojové desce. Kontrolky funkce mazání, dobíjení mají vždy červenou barvu. Rozsvítí se po zapnutí zapalování a je-li vše v pořádku po nastartování motoru zhasnou. Rozsvíti-li se za jízdy červená kontrolka mazání neprodleně zastavit vozidlo i motor. Hrozí poškození zadření - motoru! Kontrolka dobíjení - pokud za jízdy prosvěcuje může jít o přetížení elektrické soustavy velkým počtem spotřebičů; plné rozsvícení svědčí o závadě alternátoru. 9. popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chládící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.) Kontrola : množství chladící kapaliny pravidelně kontrolujeme pohledem na rysky na přetlakové nádobce (=chladič); kontrolujeme stav a napnutí klínového řemenu - pohání čerpadlo chladící kapaliny; těsnost chladícího okruhu časté dolévání signalizuje netěsnost v některé jeho části Ošetřování : údržba chladící soustavy spočívá v pravidelném dolévání předepsané chladící kapaliny Signalizace teploty : teploměr na přístrojové desce ( po zahřátí by se měl ukazatel teploty pohybovat kolem 90 C), červená kontrolka chlazení Přehřátí motoru signalizuje jednak rozsvícení červené kontrolky chlazení a jednak ukazatel teploty teploměru - je v červeném poli, dalším znakem přehřátého motoru je vodní pára valící se z motoru. Zastavíme vozidlo a vypneme motor; zkontrolujeme množství chladící kapaliny ( chladič otevřeme až po vychladnutí (!), jinak hrozí nebezpečí opaření!); doplníme potřebné množství nesmíme lít do horkého motoru studenou vodu (!) 10. popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost Katalyzátor slouží ke snížení množství škodlivin ve výfukových plynech Katalyzátor je součástí výfukového potrubí, je umístěn v přední části u motoru Pro zachování správné funkce katalýzátoru : používáme pouze bezolovnatý benzín, nestartujeme roztahováním automobilu ( nespálený benzín proteče do katalyzátoru a poškodí jej, použijeme startovací kabely ) 11. popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost Spojka je součástí převodných ústrojí, která přenášejí hnací sílu z motoru na kola vozidla a umožňují její optimální využívání. Umožňuje krátkodobé přerušení přenosu hnací síly mezi motorem a převodovkou, kdy k tomuto dochází po sešlápnutí pedálu spojky. V tomto stavu je možné řazení rychlostních stupňů. Spojku používáme : při rozjezdu vozidla ; při řazení rychlostních stupňů ; při zastavování ; při manévrování s vozidlem Ovlivnění životnosti spojky : 1. správné nastavení spojky ( záběr zhruba ve spodní třetině dráhy pedálu ), správná funkce vypínacího zařízení.. kontroluje odborný servis ; 2. správné používání, tzn. vyvarovet se (!) : dlouhodobého držení pedálu spojky ve spodní poloze, delší jízdy s prokluzováním spojky, prudkého uvolňování spojky při vysokých otáčkách motoru a řazených nižších rychlostních stupních

3 12. popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace Převodovka je součástí převodných ústrojí, která přenášejí hnací sílu z motoru na kola vozidla a umožňují její optimální využívání. Upravuje prostřednictvím jednotlivých převodových stupňů poměr otáček motoru a kol tak, aby se vozidlo mohlo pohybovat různou rychlostí a v různých režimech jízdy; Umožňuje změnit směr otáčení hnacích kol pro couvání ( motor se při své práci otáčí pouze jedním směrem, je pro couvání třeba prostřednictvím mezikola převodovky změnit smysl otáčení); Umožňuje dlouhodobé rozpojení přenosu hnací síly motoru na kola ( zařazením neutrálu nejsou kola převodovky v záběru a není tak přenášena hnací síla, aniž by bylo nutno držet vyšlápnutý pedál spojky ) Synchronizace převodovky přispívá ke snadnému a tichému řazení rychlostních stupňů a k prodloužení životnosti převodovky. Podstatou její činnosti je vyrovnání otáček ozubených kol dříve, než se při řazení dostanou do záběru. Synchronizací jsou opatřena soukolí všech rychlostních stupňů pro jízdu vpřed. 13. popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy Tlumiče pérování mají zásadní vliv na bezpečnou a plynulou jízdu : jednak zabraňují rozkmitání náprav při přejezdu kola přes nerovnost na vozovce a jednak zajišťují neustálý styk kola automobilu s povrchem vozovky. U nedostatečně fungujících nebo poškozených tlumičů není zajištěn neustálý styk kol vozidla s vozovkou : kola jsou rozkmitána a výrazně se zhoršují jízdní vlastnosti vozidla, což může vést až ke ztrátě ovladatelnosti vozidla při průjezdu zatáčkou (!). Špatná funkce tlumičů má vliv na prodloužení brzdné dráhy vozidla je delší (!). Chybnou funkci tlumičů zjišťují odborné servisy, vybavené příslušným zařízením. Nefungující vyměnit (!). Projevem nefunkčnosti tlumiče je nepravidelné sjíždění pneumatiky dezén se střídá s ohlazenými ploškami. 14. popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče Hladina brzdové kapaliny v nádržce u hlavního brzdového válce musí být mezi vyznačenými ryskami. Případný úbytek doplníme kapalinou předepsanou výrobcem vozidla. Rozsvícení kontrolky na přístrojové desce znamená, že síla brzdového obložení poklesla pod přípustnou hodnotu nebo únik brzdové kapaliny ( novější automobily mají samostatné kontrolky pro každou funkci samostatně ). Ihned zastavit a zkontrolovat stav brzd. kapaliny. Ubylo-li brzd. kapaliny nebo je dokonce nádobka prázdná, přivolat pomoc pokračování v jízdě není možné! 15. popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor Posilovač brzd je běžnou součástí brzdové soustavy moderních automobilů; funkce : snížení síly vyvinuté řidičem, zvýšení brzdného účinku Posilovač řízení je součástí většiny moderních vozidel; snižuje sílu potřebnou pro ovládání řízení a ulehčuje řidiči práci především při manévrování v nízkých rychlostech ( parkování, couvání..), největší sílu posilovač vyvíjí při nízkých rychlostech. Funkce posilovače brzd i posilovače řízení je závislá na chodu motoru. Vypnutí motoru za jízdy nevede k úspoře, ale vede ke snížení účinku brzd, čímž je přímo ohrožena bezpečnost (!). 16. popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody Kotoučová brzda brzdové destičky jsou přitlačovány po obou stranách na brzdový kotouč, třením se zpomaluje otáčivý pohyb kotouče a vozidlo brzdí Má vyšší účinnost, zaručuje stabilní brzdný účinek i v náročných podmínkách, konstrukčně jednodušší a méně náročná na údržbu. Bubnová (čelisťová) brzda brzdové čelisti jsou přitlačovány uvnitř brzdového bubnu na jeho činnou plochu, třením se zpomaluje otáčivý pohyb bubnu a vozidlo brzdí Účinnost nižší, jsou ale větší Moderní automobily jsou obvykle vybaveny kotoučovou brzdou na přední nápravě ( více namáhána), zadní náprava je vybavena čelisťovou brzdou ( méně namáhána). Výkonnější a rychlejší automobily bývají vybaveny kotoučovou brzdou na všech kolech.

4 17. popište účel antiblokovacího systemu (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce Při intenzivním brzdění hrozí zablokování kol a jejich smýkání po vozovce (+ztráta směrové stability a řiditelnosti). ABS dávkuje brzdnou sílu tak, aby nepřekročila hranici, za níž by došlo k zablokování kola. Vozidlo tak zůstává i při intenzivním brzdění směrově stabilní a řiditelné. O správné funkci ABS informuje řidiče kontrolka na přístrojové desce. Po nastartování motoru během několika sekund zhasne. Pokud nezhasne nebo se rozsvítí během jízdy porucha ABS. Je nutné vyvarovat se necitlivého brzdění a poruchu co nejdříve nechat opravit. 18. popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla Správné seřízení řízení zaručuje směrovou stabilitu, citlivé a přesné ovládání vozidla a umožňuje po projetí zatáčkou navrácení kol do původního směru. Závady signalizuje : nepravidelné sjíždění pneumatik, kmitání ( chvění) volantu, zhoršená směrová stabilita vozidla na vozovce ( táhnutí řízení k jedné straně ), zhoršená schopnost řízení vracet se do přímého směru, těžké ovládání volantu, klepání v řízení Závady řízení patři mezi ty, s nimiž je vozidlo NEZPŮSOBILÉ k provozu na pozemních komunikacích! 19. popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost Akumulátor je zásobním zdrojem elektrické energie pro elektrickou soustavu vozidla. Využíván, je-li motor vozidla v klidu např. startování motoru, pro osvětlení stojícího vozidla Moderní akumulátory jsou bezúdržbové kontroluje se jejich upevnění, připojení a čistota kabelů; ostatní akumulátory je třeba kontrolovat hladinu elektrolitu v článcích, popřípadě dolít destilovanou vodou (nad olověné desky článku) ; povrch akumulátoru musí být čistý a suchý Faktory ovl. životnost - škodí mu : zkraty; záměna polarity při připojení ( neodborná manipulace); nedostatek elektrolitu; vybití na hranici možnosti akumulátoru a ponechání v tomto stavu; dlouhodobé vybíjení vysokými startovacími proudy ( ne jedno dlouhé použití startéru, ale několik krátkodobých pokusů ); mráz ( není-li dostatečně nabit ). 20. popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění Každý spotřebič nebo dílčí skupina spotřebičů v el. soustavě vozidla jsou jištěny tavnou pojistkou. Dojde-li na spotřebiči k závadě ( zkrat, přetížení ) přetaví se pojistka určená pro tento spotřebič, takže dojde k přerušení el. obvodu a proud přestane procházet. Ostatní části el. soustavy tak nejsou zasaženy a fungují dál. Umístění pojistek se liší podle typu vozidla ( např. vlevo pod volantem, v motorovém prostoru ). Je třeba se s ním seznámit v návodu k obsluze. 21. popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla Žárovky hlavních světlometů a předních směrových světel jsou přístupné z motorového prostoru, žárovky zadních svítilen jsou obvykle umístěny pod společným plastovým krytem v zavazadlovém prostoru. Výměna : - sejmeme pryžový nebo plastový kryt zadní části světlometu ; - tahem uvolníme a odpojíme konektor s kabely k světlometu ; - pootočením uvolníme objímku a vyjmeme ji ; -vyměníme vadnou žárovku za novou stejného typu a příkonu ; - opačným postupem upevníme objímku, zapojíme kenektor a uzavřeme kryt ; POZOR na uchopení žárovky.. halogenové žárovka držíme vždy za kovovou patici, ne za skleněnou baňku (!) ; dbáme na správnou polohu kontaktů u dvouvláknové žárovky tlumených a dálkových světel jinak místo světla tlumeného svítí dálkové a naopak 22. vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla Kontrolky na přístrojové desce informují řidiče o správné činnosti vozidla, případně o poruše některé skupiny vozidla. Jsou funkční při zapnutém zapalování. Kontrolky varovné - signalizují funkci základních systémů motoru, brzd a bezpečnostních systémů ; jsou červené, oranžové nebo žluté barvy a při správné funkci daného ústrojí jsou za jízdy zhasnuty : Nabíjení akumulátoru Závada brzdové soustavy Mazání motoru Bezpečnostní pásy Přehřátí chladící kapaliny Parkovací brzda

5 Žhavící svíčky Stav paliva v nádrži Kontrolky informativní - jsou většinou zelené barvy ( ale může být i jiná barva :modrá, žlutá ); informují řidiče o zapnutí některého druhu osvětlení vozidla, směrových světel.. apod. Obrysová světla Potkávací světla Dálková světla Koncové světlo do mlhy Přední světlomet do mlhy Imobilizér vyhřívání zadního okna Směrová světla Ovladače - vypínače, přepínače, spínače.. ( tzn. něco ovládáme př. stěrače, osvětlení, směrová světla.atd.). Symboly nejdůležitějších ovladačů na přístrojové desce : Přední stěrač Ostřikovač předn.skla Houkačka Ventilátor 23. popište postup při připojení tažného lana Vozidlo určené k vlečení na laně musí mít funkční řízení a bzdy. Zjistíme, kde jsou vlečná oka ( u některých modelů automobilů je třeba vlečná oka zašroubovat do připraveného otvoru) ; je-li lano na konci opatřeno smyčkami, provlečeme je oky, část lana protáhneme smyčkou a zajistíme kolíkem ( bývá součástí lana) ; má-li lano na konci jednu smyčku, protáhneme volný konec lana vlečným okem a poté smyčkou, volný konec protáhneme vlečným okem druhého vozu a zajistíme uzlem, popř. smyčkou. Není-li automobil vybaven vlečnými oky, připevníme lano k některé z pevných částí podvozku nikdy NE k řízení, pérování nebo k nárazníku! 24. popište postup při připojování přívěsu Tažné vozidlo musí být vybaveno spojovacím zařízením ( tzv. koulí ), zásuvkou k připojení elektrické instalace a úchytem pro připojení pojistného spojovacího zařízení. Přívěs je vybaven spojovacím zařízením, kabelem a vidlicí elektrické instalace a pojistným spojovacím zařízením. Oj přívěsu zapojíme do spojovacího zařízení, zkontrolujeme pojistku ; pojistné spojovací zařízení připojíme k tažnému vozidlu tak, aby při přerušení hlavního spojení nepadla oj přívěsu na vozovku ; připojíme elektrickou instalaci přivěsu k tažnému vozidlu a zkontrolujeme, zda funguje osvětlení přívěsu. 25. vyjmenujte povinné vybavení vozidla náhradní elektrické pojistky ( od každého druhu po jedné ) ; po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používaného pro předepsané osvětlení ; příruční zvedák schváleného typu ; klíč na matice nebo šrouby kol ; náhradní kolo ( nahuštěné na nejvyšší tlak používaný na vozidle ). Případně souprava na opravu defektu pneumatiky, nebo jiným způsobem zajištěná asistenční služba - pokud je schváleno výrobcem vozidla přenosný výstražný trojúhejník ; prostředky a pomůcky pro odstranění běžných závad ; lékarnička, výstražná vesta

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Otázky z údržby pro sk. A

Otázky z údržby pro sk. A Otázky z údržby pro sk. A 1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou. Kontrola provozních kapalin -motorový olej ( u čtyřdobého motoru) -převodový olej -brzdová kapalina (u hydraulických brzd) -chladicí

Více

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem............................................. 11 Všeobecný technický popis..........................................

Více

Mercedes-Benz S500 w140

Mercedes-Benz S500 w140 Protokol kontroly technického stavu vozu Mercedes-Benz S500 w140 Datum kontroly Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 1995 Hodnocení 68% Dokumenty 83 % Počet km 365 000 km 66 % Sedan, 4 dveře,

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Datum kontroly 26.04.2016 Kód technika UZ0006 Základní informace Rok výroby 2003 Hodnocení 61% Dokumenty 71 % Počet km 304 360 km 50 % Fastback, 5

Více

Pomůcka pro technika STK Část II

Pomůcka pro technika STK Část II DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část II Převáděcí tabulka - listy závad Řazení podle původních ů závad S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část II Pomůcka pro technika STK

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

FITNESS PLÁN FITNESS PLÁN. Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. SEAT SERVIS. seat.

FITNESS PLÁN FITNESS PLÁN. Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. SEAT SERVIS. seat. SEAT SERVIS Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. seat.cz POUKAZY Z U MOHOU UPLATNIT ZÁKAZNÍCI ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK: Zákazníkem je fyzická osoba

Více

Technická prohlídka vozidla

Technická prohlídka vozidla 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Pomůcka pro technika STK Část III

Pomůcka pro technika STK Část III DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část III Převáděcí tabulka - listy závad Řazení podle nových ů závad S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část III Pomůcka pro technika STK

Více

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. auta bez starostí Protokol kontroly motorového vozidla Ford Kuga Datum kontroly 1.1.01 Kód technika UZ0001 Cena Základní informace Rok výroby 010 Počet 9 000 Motor 389 000 Kč 94% Hodnocení automatické

Více

Teorie a Zásady Bezpečné Jízdy. Teorie jízdy. Ovládání a Údržba Vozidla

Teorie a Zásady Bezpečné Jízdy. Teorie jízdy. Ovládání a Údržba Vozidla Ovládání a Údržba Vozidla O vyučovacím předmětu OÚV 11 Seznámení s vozidlem - všeobecně 11 Kontrola vozidla před jízdou - otázka č. 1 12 Pneumatiky - otázka č. 2 12 Kontrola kol a pneumatik - otázka č.

Více

Pomůcka pro technika STK Část I

Pomůcka pro technika STK Část I DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část I Výtah nových ů závad Závady bez ekvivalentů k původní závadě S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část I Pomůcka pro technika STK (výtah

Více

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SERVIS VOZIDLA T 148

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SERVIS VOZIDLA T 148 POKYNY PRO ÚDRŽBU A SERVIS VOZIDLA T 148 Údržba automobilu TATRA 148 Údržbu automobilu, výměnu olejových náplní, mazání a kontrolu provádějte dle následujících údajů a pokynů. Intervaly pracovních operací

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350 Protokol kontroly motorového vozidla Lexus RX50 Datum kontroly 0.12.2015 Cena 570 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2012 Počet 5 200 Motor.5i Výkon 20 kw Převodovka Automatická VIN

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatik

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatik 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - stav pneumatik (pohledem,tlakoměrem) hloubka vzorku,praskliny,trhliny - vnější osvětlení (parkovací,potkávací,dálková,směrová,brzdová,koncová,mlhová světla,osvětlení

Více

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly Kontrolní test 1. Samonosná karoserie má: a) žebřinový rám b) nemá rám c) plošinový rám 2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

Více

Výměnné a servisní intervaly

Výměnné a servisní intervaly 5. kapitola Výměnné a servisní intervaly Někteří motoristé svěřují veškerou údržbu a seřizování automobilu pracovníkům autorizova ného servisu, který je vybaven veškerými dostupnými pomůckami k bezchybnému

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Prvky aktivní. Složky bezpečného řízení automobilů. Eliška Nimmrichterová

Prvky aktivní. Složky bezpečného řízení automobilů. Eliška Nimmrichterová Prvky aktivní Složky bezpečného řízení bezpečnosti automobilů automobilů Eliška Nimmrichterová Obsah Obsah Úvodní strana Aktivní složky Brzdy Tlumiče Světla Mlhovky Pneumatiky ABS ASR EBA ESP Tempomat

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Okruhy ke zkoušce k získání profesního osvědčení učitele autoškoly:

Okruhy ke zkoušce k získání profesního osvědčení učitele autoškoly: Okruhy ke zkoušce k získání profesního osvědčení učitele autoškoly: Okruhy ke zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (pro všechny skupiny a podskupiny) //dle ustanovení 7 odst. 3 písm.

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Keeway KW50QT-2 HURRICANE

Keeway KW50QT-2 HURRICANE Keeway KW50QT-2 HURRICANE ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si koupili skútr KEEWAY KW50QT-2. Společnost KEEWAY využívá při vývoji a výrobě nejnovější techniku a nejkvalitnější výrobní technologii. Uděláme vše

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

SEZNAM TECHNICKÝCH ZÁVAD

SEZNAM TECHNICKÝCH ZÁVAD , Praha 4 - Chodovec, Türkova 1001, PSČ 149 00 Středisko Služby pro STK vedoucí střediska: Ing. Norbert Grosser SEZNAM TECHNICKÝCH ZÁVAD (čtyřmístné kódy) Zpracováno na základě přílohy č. 6 k č.j.: 3/2008-150-ORG3/10

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí je Miroslav Sikora.

Autorem materiálu a všech jeho částí je Miroslav Sikora. DEMONTÁŽ, MONTÁŽ A VYVÁŽENÍ PNEU Dílenský postup Předmět činnosti Tento dílenský postup popisuje zásady provádění pneuservisní služby v osobních a nákladních pneuservisech v rámci servisních středisek.

Více

Průvodce převzetím vozidla po ukončení leasingové smlouvy.

Průvodce převzetím vozidla po ukončení leasingové smlouvy. Průvodce převzetím vozidla po ukončení leasingové smlouvy. Společnost Credium, a.s. využívá při stanovení poškození nad rámec běžného opotřebení v plném rozsahu metodiku zpracovanou společností Dekra Automobil,

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

ROZLUČTE SE SE ZIMOU! Připravte svůj vůz na jaro s našimi speciálními nabídkami

ROZLUČTE SE SE ZIMOU! Připravte svůj vůz na jaro s našimi speciálními nabídkami ROZLUČTE SE SE ZIMOU! Připravte svůj vůz na jaro s našimi speciálními nabídkami JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY KLIMATIZACE Objednejte se v období od 14. 3. do 31. 5. 2016 do našeho autorizovaného servisu a využijte

Více

ČAS NA JARNÍ UPDATE. Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.

ČAS NA JARNÍ UPDATE. Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Volkswagen Service ČAS NA JARNÍ UPDATE. Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 15. 5. 2016 Autocentrum Přerov CZ s.r.o. Economy díly Volkswagen Volksw agen Economy 100% Servis

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Škoda Octavia Cup spec. 2016 verze 01.14/03

TECHNICKÝ MANUÁL. Škoda Octavia Cup spec. 2016 verze 01.14/03 TECHNICKÝ MANUÁL Škoda Octavia Cup spec. 2016 verze 01.14/03 Obsah 1. Základní informace 1.1. Rozměry a hmotnosti 1.2. Identi kace vozu a dílů 1.3. Provozní kapaliny 2. Rozměry a hmotnosti Provozní kapaliny

Více

Článek 282 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY

Článek 282 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY Článek 282 2016 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Jakákoli změna je zakázána, pokud není výslovně povolena zvláštními předpisy skupiny, do které je vůz zařazen nebo dále uvedenými

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (skupiny B, B+E a podskupiny B1)

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (skupiny B, B+E a podskupiny B1) Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (skupiny B, B+E a podskupiny B1) 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. a) vnější prohlídka vozidla zda nebylo vozidlo poškozeno během parkování zda

Více

SMĚRNICE KOMISE 2010/48/EU

SMĚRNICE KOMISE 2010/48/EU 8.7.2010 Úřední věstník Evropské unie L 173/47 SMĚRNICE KOMISE 2010/48/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických

Více

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje TRAMVAJ KT8D5 u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 Obsah: 3... Úvod KT8D5.RN2P 3... Základní údaje, podmínky

Více

Hinomoto N 200 Návod k obsluze pro malotraktor

Hinomoto N 200 Návod k obsluze pro malotraktor 2014 Čelní nakladače Hinomoto N 200 Návod k obsluze pro malotraktor Podkopy Příslušens tví na zimu Příslušens tví pro úpravu ploch Přislušens tví pro orbu www.kp malotrakt ory.eu Karel Pařízek KP malotraktory

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti Protokol kontroly motorového vozidla Škoda Yeti Datum kontroly 15.1.015 Cena 360 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 011 Počet 85 850 Motor.0 TDI Výkon 103 kw Převodovka DSG VIN TMBLD75L1B6035711

Více

1/16 Číslo protokolu: arval3 cr 7834

1/16 Číslo protokolu: arval3 cr 7834 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: Tovární značka (výrobce):

Více

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Úvodní instrukce pro provedení MM prohlídky: - Není-li v textu uvedeno jinak, potom všechny parametry úkonů MM prohlídky (jako jsou např. množstevní údaje,

Více

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5R.N2P. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5R.N2P. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje TRAMVAJ KT8D5R.N2P u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 Obsah: 3... Úvod KT8D5.RN2P 3... Základní údaje,

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 PCX 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 Představení Vývojový koncept Skútry s malým zdvihovým objemem jsou v Evropě stále populárnější. Rostoucí ceny paliv a zvyšující se ohledy na životní prostředí stále

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem 950K 962K 966K 972K 980K Typ motoru Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Čistý výkon ISO 9249 157

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení H-STEP 1 Rejstřík Předmět Strana Řízení, obecně 3 Hydraulický posilovač řízení 5 Olejové čerpadlo, řídicí ventil tlaku a průtoku 7 Hydraulický

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

necháme působit na brzdové čelisti, dostáváme princip hydraulické brzdy.

necháme působit na brzdové čelisti, dostáváme princip hydraulické brzdy. AUTOEXPERT LISTOPAD 2007 BRZDOVÉ SYSTÉMY Po dokončení stručného přehledu konstrukce zavěšení, odpružení a pneumatik bude následovat poměrně obsáhlá kapitola, ve které budou popsány brzdové systémy vozidel,

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

Yanmar F 145,155,165,175, 4x4 Návod k obsluze pro malotraktor

Yanmar F 145,155,165,175, 4x4 Návod k obsluze pro malotraktor 2014 Čelní nakladače Podkopy Příslušens tví na zimu Yanmar F 145,155,165,175, 4x4 Návod k obsluze pro malotraktor Příslušens tví pro úpravu ploch Přislušens tví pro orbu www.kp malotrakt ory.eu Karel Pařízek

Více

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení CENÍK LEXUS IS 1 STANDARDNÍ VÝBAVA Bezpečnost a zabezpečení Vybavení exteriéru ABS (protiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly) TRC (systém řízení trakční síly) VSC (řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce na dodávku meziměstských nízkopodlažních autobusů pro společnost PROBO BUS a.s. pro projekt reg. č. CZ.1.15/1.2.00/87.01940 Moderní autobusy společnosti PROBO BUS - 2014

Více

ADVENTO MANUÁL PRO UŽIVATELE NÁKLADNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA. w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z

ADVENTO MANUÁL PRO UŽIVATELE NÁKLADNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA. w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z MANUÁL PRO UŽIVATELE w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z OBSAH str. 1. Představení zařízení 3-4 2. Technické údaje 4 3. Komponenty e-tříkolky 5 4. Funkce jednotlivých indikátorů 5 5. Ovládací prvky 6

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

POSTARÁME SE O VÁŠ SEAT A VY SI UŽÍVEJTE JARA

POSTARÁME SE O VÁŠ SEAT A VY SI UŽÍVEJTE JARA SEAT SERVICE POSTARÁME SE O VÁŠ SEAT A VY SI UŽÍVEJTE JARA TECHNOLOGY TO ENJOY ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SEAT Vybavte se na jaro! Pravou podstatou vozů SEAT je originalita, sportovní charakter a jasně definovaný

Více

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman Motor 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 2,7 l, maximální výkon 202 kw (275 k), maximální točivý moment 290 Nm 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 3,4 l, maximální výkon

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Úloha technologii montáže podvozku obsahující montáž přední, zadní nápravy, řízení, brzdového systému, zprovoznění podvozku Úloha na montáž hnacího agregátu

Více

http://skoda.datriware.com

http://skoda.datriware.com NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ ŠKODA 130 RS DOPLNĚK NÁVODU K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OSOBNÍHO VOZU SKODA 110R (1. vydání 1976 1977) AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, MLADA BOLESLAV Vůz ŠKODA 130 RS je odvozen ze

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY. ze dne 6. února 1970

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY. ze dne 6. února 1970 SMĚRNICE RADY ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (70/156/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Seznam vozidel Č. "B" TYP ROK VÝR. CELKEM KM BARVA DN, ZÁVADA RZ

Seznam vozidel Č. B TYP ROK VÝR. CELKEM KM BARVA DN, ZÁVADA RZ Seznam vozidel Příloha k č.j. MV-139104-2/OSM-2014 Č. "B" TYP ROK VÝR. CELKEM KM BARVA DN, ZÁVADA RZ 1 60 438 Ford Transit 1995 266400 bílá silná koroze AY 13-64 Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá

Více

Kola a pneumatiky. Druhy kol : - dle konstrukce : a) disková - plná - odlehčená - s otvory ve stěně disku - větraná - s otvory mezi diskem a ráfkem

Kola a pneumatiky. Druhy kol : - dle konstrukce : a) disková - plná - odlehčená - s otvory ve stěně disku - větraná - s otvory mezi diskem a ráfkem Kola a pneumatiky Úkolem kol je přenášet tlak nápravy na vozovku, spolehlivě vést vozidlo po zvolené dráze a přenášet na vozovku brzdné a vodící popř. hnací síly. Zároveň se podílejí na tlumení rázů způsobených

Více

PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE MAZIVY

PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE MAZIVY PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE MAZIVY VÝMĚNA OLEJE JE PRO VAŠE VOZIDLO VELMI DŮLEŽITÁ KDY PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Olej v motoru je nutné pravidelně vyměňovat za nové mazivo odpovídající normám

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Příloha č.1 k KRPA-149830-2/ČJ-2014-0000VZ-V Počet listů: 6 Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada 1 30 865 Karosa C 734.1340 1991 160 792 modrá

Více

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 37

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 37 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada Seznam nepotřebného majetku Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada RZ přepravník koní 1 5975 PK-221 1991 - šedá technický stav 7A2 34 16 Karosérie - rám a korba přepravníku původní. Rám zkorodovaný,

Více

1/22 Číslo protokolu: csobl asset 64

1/22 Číslo protokolu: csobl asset 64 1/22 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

TATRA T815-7. Konstrukce vozidel této řady umožňuje dodatečnou montáž přídavného pancéřování kabiny v několika stupních ochrany dle STANAG 4569.

TATRA T815-7. Konstrukce vozidel této řady umožňuje dodatečnou montáž přídavného pancéřování kabiny v několika stupních ochrany dle STANAG 4569. TATRA T815-7 Tato nová řada vozidel je určena pro provoz v extrémních terénních a klimatických podmínkách, plnění a podporu mírových misí a nasazení do bojových podmínek válečných konfliktů po celém světě.

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za nákup našeho elektrického skútru. Před použitím pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku. OBSAH I. PRO UŽIVATELE II. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ III.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ NA VOZIDLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ NA VOZIDLO OBCHODNÍ PODMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ NA VOZIDLO Předmět smlouvy Kupující kupuje od prodávajícího za podmínek uvedených v této kupní smlouvě (dále jen smlouva) vozidlo, jehož specifikace a výbava je uvedena

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH)

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) vznětový obsah do 2000 cm 3 výkon min. 135 kw Motor maximální točivý moment min. 380 Nm kombinovaná spotřeba

Více

Ing Vlastislav Tùma VZ údržba a opravy Praha 1999, BEN VZ údržba a opravy VZ 2101 VZ 21011 VZ 2102 VZ 2103 VZ 2104 VZ 21043 VZ 21044i VZ 2105 VZ 21053 VZ 2106 VZ 21063 VZ 2107 VZ 21073i VZ 2121 VZ 21217

Více

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace Fiat Scudo Výbava a technické specifikace Technické specifikace Fiat Scudo Skříňová dodávka Combi Panorama Počet válců, uspořádání 4, v řadě 4, v řadě 4, v řadě Umístění vpředu, napříč vpředu, napříč vpředu,

Více

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007 69 PODVOZEK A KAROSÉRIE 70 Podvozek a karoserie automobilu. Nápravy Náprava spojuje kola s nosnou částí automobilu a slouží k přenosu: vlastní hmotnosti hnací síly na kola brzdných sil při brždění odstředivých

Více

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Excellent. Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz.

Excellent. Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz. Určení a stručný technický popis 1. Určení Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz. Excellent konstrukčně vychází

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Železný Brod Zastoupené André Jakubičkou,

Více

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ Technická I N F O R M A C E ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ TI 271 Strana 1/4 Obsah: 1. Všeobecně 2. Produkty FUCHS 3. Odstavení a konzervace 4. Opětovné uvedení do provozu 1. Všeobecně

Více

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 32

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 32 1/14 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

PULSAR Chytrý, praktický, překvapivý

PULSAR Chytrý, praktický, překvapivý Chytrý, praktický, překvapivý od 299 900 Kč s financováním Nissan Finance Interiér nového NISSANU PULSAR je pojatý opravdu velkoryse. Je neuvěřitelně světlý a vzdušný se spoustou místa pro pohodlné sezení

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více