FD Trinitron Colour Television

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FD Trinitron Colour Television"

Transkript

1 R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice

2 K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor Sony FD Trinitron. Než začnete s obsluhou vašeho TV přijímače, přečtěte si, prosím, důkladně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Symboly použité v tomto návodu: Upozorňuje na možná rizika. Důležité informace Informace o funkci. 1,2... Posloupnost operací. Stínovaná tlačítka na dálkovém ovládači označují tlačítka, která musíte stisknout pro provedení posloupnosti operací. Informuje vás o výsledku provedených operací. Bezpečnostní informace Všechny TV přijímače pracují s vysokým napětím. Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, postupujte podle bezpeènostních pokynù uvedených v modré tabulce. V případě problémů přenechejte opravu vašeho TV kvalifikované osobě. Nikdy neotvírejte sami kryt přijímače. Obsah Úvod...3 Bezpečnostní informace... 3 Přehled Popis tlačítek na dálkového ovladače... 4 Popis tlačítek na TV přijímači...5 Instalace Vložení baterií do dálkového ovladače... 5 Připojení pokojové antény... 6 Připojení venkovní antény a VCR...6 Počáteční operace Zapnutí TV přijímače a automatické ladění... 7 Systém Menu Seznámení s Menu systémem a jeho používání... 9 Průvodce Menu... 9 Další informace Připojení přídavného zařízení Používání přídavného zařízení Technické údaje Závady a jejich odstranění Obsah 3

3 Popis tlačítek dálkového ovladače Dočasné vypnutí zvuku Stisknutím zeslabíte zvuk TV přijímače. Opětovným stisknutím zvuk obnovíte. Zobrazení informací na obrazovce Stisknutím zobrazíte všechny indikátory. Opětovným stisknutím zobrazení zrušíte. Výběr programů Stisknutím vyberete programy. Pro dvouciferná čísla programů, např. 23, stiskněte nejprve -/--, a potom tlačítka 2 a 3. Vložíte-li chybné první číslo, můžete být opraveno vložením jiného čísla (0-9) a následným stisknutím tlačítka -/-- pro výběr správného programu. Výběr režimu TV Stisknutím vypnete video vstup. Tlačítko je u tohoto přijímače nefunkční. Tlačítko je u tohoto přijímače nefunkční. Výběr obrazového režimu Opakovaným stisknutím změníte obrazový režim. Nastavení hlasitosti TV Stisknutím nastavíte hlasitost TV. Tlačítko je u tohoto přijímače nefunkční. Výběr programů Stisknutím vyberete následující nebo předcházející program. Dočasné vypnutí TV přijímače Stisknutím dočasně vypnete TV (indikátor pohotovostního režimu na TV se rozsvítí). Opětovným stisknutím TV přijímač vrátíte z pohotovostního režimu K PROGR RM 887 S MENU Pro úsporu energie doporučujeme úplné vypnutí TV přijímače, pokud není používán. Po 15 minutách bez signálu nebo nestisknete-li žádné tlačítko se TV automaticky přepne do pohotovostního režimu. Výběr zdroje vstupního signálu Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na obrazovce neobjeví symbol požadovaného zdroje vstupního signálu. Návrat k předcházejícímu programu Stisknutím se vrátíte k posledně sledovanému programu (pokud byl zobrazen alespoň 5 vteřin). Zobrazení menu systému Stisknutím aktivujete menu na TV obrazovce. Opětovným stisknutím menu odstraníte z obrazovky. Výběr položek z Menu Nahoru Dolů Předcházející menu nebo položka Následující menu nebo položka Potvrzení výběru Výběr formátu zobrazení Stisknutím změníte formát zobrazení na 16:9. Opětovným stisknutím se formát vrátí na původních 4:3. 4 Přehled

4 Popis tlačítek TV přijímače Tlačítko pro automatické spuštění Tlačítka pro ovládání hlasitosti Tlačítka pro výběr TV programů (směrem nahoru nebo dolů) Konektor pro video vstup Sluchátkový konektor Konektor pro audio vstup Výběr zdroje vstupního signálu Indikátor pohotovostního režimu Vypínač Vložení baterií do dálkového ovladače Ujistěte se, že jste baterie vložili se správnou polaritou. Použité baterie vždy likvidujte s ohledem na životní prostředí. Přehled-Instalace 5

5 Připojení pokojové antény Pro zlepšení příjmu doporučujeme připojení externí antény. Není-li externí anténa k dispozici a lokální VHF/UHF signál je dostatečně silný, můžete připojit k přijímači dodanou pokojovou anténu podle následujícího postupu: 1 Anténu zasunujte do otvoru na vrchní straně přijímače, dokud neuslyšíte cvaknutí. 2 Připojte anténní konektor do anténní zásuvky na zadní straně přijímače. 3 Po zapnutí TV přijímače, nasměrujte anténu pro optimální příjem signálu. Připojení venkovní antény a VCR Propojovací kabely nejsou dodány. nebo OUT IN VCR Více informací o připojení VCR naleznete v kapitole Připojení přídavného zařízení tohoto návodu k obsluze. Lze použít i Scart konektor. 6 Instalace 6

6 Zapnutí TV přijímače a automatické ladění Po prvním zapnutí vašeho TV přijímače se na obrazovce objeví několik menu po sobě a umožní vám: 1) výběr jazyka pro menu, 2) vyhledávání a uložení všech dostupných kanálů (TV vysílání) a 3) změnu pořadí, ve kterém se budou kanály (TV vysílání) objevovat na obrazovce. V případě, že budete chtít změnit jazyk pro menu, změnit nebo zopakovat ladění (např. pokud jste se přestěhovali) nebo později znovu změnit pořadí kanálů, můžete tak učinit prostřednictvím příslušného menu v (Nastavení). Více informací naleznete v kapitole Průvodce Menu tohoto návodu k obsluze. Další možností, jak dosáhnout těchto změn, je stisknutí tlačítka pro automatické spuštění na TV přijímači. 1 Připojte napájecí kabel TV přijímače do sítě ( V střídavé napětí, 50Hz) Stisknutím vypínače zapněte TV přijímač. Po prvním stisknutí tohoto tlačítka se na TV obrazovce automaticky objeví menu pro výběr jazyka. 2 Stisknutím nebo tlačítka na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk, a potom výběr potvrďte stisknutím tlačítka. Od tohoto okamžiku se budou všechna menu zobrazovat ve vybraném jazyce. English Español Français Italiano Magyar Nederlands Select : K 3 Na obrazovce se objeví menu. Stiskněte tlačítko pro výběr Yes. Do you want to start automatic tuning? Yes No K pokračuje... Počáteční operace 7

7 4 Na obrazovce se objeví nové menu s dotazem, zda-li je připojena anténa. Ověřte si, že je anténa připojena, a potom stiskněte tlačítko pro zahájení automatického ladění. TV přijímač zahájí automaticky vyhledávání a uloží všechny dostupné kanály (TV vysílání). Tento proces může trvat několik minut. Buďte, prosím, trpěliví a nestiskněte žádné tlačítko. Jinak nebude automatické ladění dokončeno. Please confirm that aerial is connected Confirm Programme: 01 System: B/G Channel: C21 K Searching... 5 Po nalezení a uložení všech dostupných kanálů se na obrazovce automaticky objeví menu umožňující změnit pořadí, ve kterém se budou kanály objevovat na obrazovce. a) Pokud si nepřejete změnit pořadí kanálů, přejděte na krok 6. b) Pokud chcete změnit pořadí kanálů: 1 Stisknutím nebo tlačítka vyberte číslo programu s kanálem (TV vysílání), který chcete přesunout, a potom stiskněte tlačítko. 2 Stisknutím nebo tlačítka vyberte nové číslo programu pro vybraný kanál (TV vysílání), a potom stiskněte. 3 Zopakujte kroky b)1 a b)2 v případě, že chcete změnit pořadí dalších kanálů. Programme: 01 C41 02 C31 03 C44 04 C33 05 C27 06 C34 Select channel: Exit: MENU Programme: 01 C41 02 C31 03 C44 04 C33 05 C27 06 C34 05 C27 Select new position: Exit: MENU K K 6 Po stisknutí tlačítka MENU zmizí menu z obrazovky. MENU Váš TV přijímač je nyní připraven k použití 8 Počáteční operace

8 Seznámení s Menu systémem a jeho použití Váš TV využívá k ovládání systém menu, který se objevuje na obrazovce. K ovládání systému menu používejte následující tlačítka na dálkovém ovladači: 1 Po stisknutí tlačítka MENU se objeví úvodní menu. MENU 2 Požadované menu nebo volbu zvýrazníte stisknutím nebo. Vybrané menu nebo volbu aktivujete stisknutím. Návrat k poslednímu menu nebo volbě provedete stisknutím. Nastavení vybrané volby změníte stisknutím / / nebo. Pro potvrzení a uložení vašeho výběru stiskněte. K 3 Po stisknutí tlačítka MENU zmizí menu z obrazovky. MENU Průvodce Menu 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň / Funkce PICTURE ADJUSTMENT (nastavení obrazu) menu vám umožní změnit nastavení obrazu. Po výběru položky, kterou chcete změnit, stiskněte, potom upravte nastavení opakovaným stisknutím / / nebo a nakonec toto nové nastavení uložte stisknutím. Toto menu vám také umožní úpravu obrazového režimu v závislosti na typu programu, který sledujete: Personal (individuální nastavení). Live (programy vysílané v přímém přenosu). Movie (filmy). (jas), (barva) a (kontrast) je možné měnit pouze v režimu Personal. (zabarvení) je umožněno pouze u signálu v normě NTSC. Výběrem a stisknutím obnovíte nastavení obrazu od výrobce. pokračuje... Systém Menu 9

9 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň / Funkce SLEEP TIMER (Časované vypnutí) Sleep Timer volba v Timer menu vám umožní navolit časový úsek, po jehož uplynutí se TV přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu. Timer Sleep Timer: Timer: Timer Sleep Timer: Timer: i Po výběru volby stiskněte, potom stiskněte nebo a vyberte časový úsek (max. 4 hodiny) a nakonec stiskněte pro jeho uložení. Během sledování TV můžete zobrazit zbývající čas stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Jednu minutu před přepnutím TV do pohotovostního režimu se zbývající čas automaticky objeví na obrazovce. ON TIMER (Časované zapnutí) Timer volba v Timer menu vám umožní navolit časový úsek, po jehož uplynutí se TV přijímač automaticky zapne z pohotovostního režimu. Timer Sleep Timer: Timer: Timer Sleep Timer: Timer: Po výběru volby stiskněte, potom stiskněte nebo a vyberte časový úsek (max. 4 hodiny) a stiskněte pro jeho uložení. Nakonec stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Po uplynutí nastaveného času se TV přijímač automaticky zapne. Indikátor pohotovostního režimu na televizním přijímači pravidelně bliká a naznačuje tak, že je aktivována funkce Timer. Jakýkoliv výpadek napájení způsobí ztrátu tohoto nastavení. LANGUAGE (Jazyk) volba v menu vám umožní vybrat jazyk, ve kterém se bude menu zobrazovat. Po výběru volby stiskněte, a potom postupujte stejně jako v kroku 2 v kapitole Zapnutí TV přijímače a automatické ladění. pokračuje Systém Menu

10 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň / Funkce AUTO TUNING (Automatické ladění) volba v menu vám umožní automatické vyhledávání a uložení všech dostupných TV kanálů. Po výběru volby stiskněte, a potom postupujte stejně jako v krocích 3 a 4 v kapitole Zapnutí TV přijímače a automatické ladění. PROGRAMME SORTING (Třídění programů) volba v menu vám umožní změnit pořadí, ve kterém se budou kanály (TV vysílání) objevovat na obrazovce. Po výběru volby stiskněte, a potom postupujte stejně jako v kroku 5 b) v kapitole Zapnutí TV přijímače a automatické ladění. Programme: System: Channel: AFT: Skip: Confirm 01 B/G C 21 No MANUAL PROGRAMME PRESET (Manuální předvolba programu) volba v menu vám umožní: a) Předvolit kanály nebo zdroj vstupního video signálu jeden po druhém ve vámi vybraném pořadí. Postupujte následovně: 1 Po výběru Manual Programme Preset volby stiskněte, potom, co je zvýrazněna položka Programme, stiskněte. Stisknutím nebo vyberte programové číslo, pod kterým chcete kanál uložit (pro VCR, vyberte programové číslo 0 ) a stiskněte. 2 Po výběru System položky stiskněte. Potom stisknutím nebo vyberte TV vysílací systém (B/G pro západoevropské země, D/K pro východoevropské země). Potom stiskněte. pokračuje... Systém Menu 11

11 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň / Funkce Programme: System: Channel: AFT: Skip: Confirm 01 B/G C 21 No 3 Po výběru položky Channel stiskněte. Potom stisknutím nebo vyberte způsob ladění kanálů ( C pro pozemní kanály, S pro kabelové kanály). Potom stiskněte. Dále stiskněte číselné tlačítko a vložte přímo číslo kanálu TV vysílání nebo kanálu s VCR signálem. Pokud si číslo kanálu nepamatujete, můžete ho vyhledat prostřednictvím tlačítek nebo. Po naladění požadovaného kanálu stiskněte dvakrát tlačítko pro uložení volby. Zopakováním všech výše uvedených kroků můžete naladit a uložit více kanálů. b) Normálně funguje jemné ladění (AFT) automaticky. Pokud je obraz zdeformován, můžete pro získání lepšího obrazu provést jemné doladění manuálně. Při sledování kanálu (TV vysílání), který chcete doladit, vyberte možnost AFT a stiskněte. Dále prostřednictvím nebo upravte jemné ladění mezi -15 a +15. Nakonec pro uložení nastavení dvakrát stiskněte. c) Vynechání nechtěných čísel programů při jejich výběru prostřednictvím PROGR +/- tlačítek. Zvýrazněte nabídku Programme a stisknutím tlačítka PROGR +/- vyberte číslo programu, který chcete vynechat. Jakmile se program, který chcete vynechat, objeví na obrazovce, vyberte možnost Skip a stiskněte. Dále pomocí nebo vyberte Yes. Nakonec pro uložení nastavení dvakrát stiskněte. Tuto funkci později zrušíte záměnou No za Yes v předchozím kroku. pokračuje Systém Menu

12 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň / Funkce Parental Lock: Noise Reduction: Auto Volume Ctrl.: RGB Centring: 0 PARENTAL LOCK (Rodičovský zámek) Parental Lock volba v menu vám umožní uzamknout tlačítka na TV přijímači. Po spuštění této funkce a vypnutí TV přijímače, nebude možné ovládat TV přijímač prostřednictvím na něm umístěných tlačítek. Přijímač bude možné ovládat pouze tlačítky na dálkovém ovládání. Po výběru této položky stiskněte. Potom pomocí nebo vyberte. Stisknutím výběr potvrdíte a nakonec stiskněte na dálkovém ovladači. Tuto funkci později zrušíte záměnou za v předchozím kroku. Parental Lock: Noise Reduction: Auto Volume Ctrl.: RGB Centring: 0 NOISE REDUCTION (Redukce šumu) Noise Reduction volba v menu vám umožní redukci zašumění obrazu v případě, že je vysílaný signál slabý. Po výběru této položky stiskněte. Potom pomocí nebo vyberte. Nakonec pro potvrzení a uložení volby stiskněte. Tuto funkci později zrušíte záměnou za v předchozím kroku. Parental Lock: Noise Reduction: Auto Volume Ctrl.: RGB Centring: 0 AUTO VOLUME CONTROL (Automatické ovládání hlasitosti) Auto Volume Ctrl. volba v menu vám umožní udržet stálou hladinu hlasitosti kanálů nezávisle na vysílaném kanálu (např. v případě reklamy). Po výběru této položky stiskněte. Potom pomocí nebo vyberte. Nakonec pro potvrzení a uložení volby stiskněte. Tuto funkci později zrušíte záměnou za v předchozím kroku. pokračuje... Systém Menu 13

13 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň / Funkce RGB CENTRING (RGB centrování) Pokud připojíte RGB zdroj, jako je PlayStation, bude nutné upravit geometrii obrazu. V takovém případě ji můžete upravit prostřednictvím volby RGB Centring v menu. Parental Lock: Noise Reduction: Auto Volume Ctrl.: RGB Centring: 0 Při sledování RGB zdroje vyberte volbu RGB Centring a stiskněte. Potom pomocí nebo nastavte střed obrazu mezi 10 a +10. Nakonec pro potvrzení a uložení volby stiskněte. 14 Systém Menu

14 1 2 Připojení přídavného zařízení Podle následujících instrukcí můžete připojit celou řadu přídavných zařízení k vašemu TV přijímači. (Propojovací kabely nejsou dodány). Připojení VCR: Informace o připojení VCR naleznete v kapitole Připojení antény a VCR tohoto návodu k obsluze. Doporučujeme vám připojit váš VCR prostřednictvím scart kabelu. Pokud nemáte scart kabel k dispozici, nalaďte VCR testovací signál na TV program číslo 0. pomocí Manual Programme Preset funkce. (více informací o manuálním ladění programů, viz. strana 11, krok a). Informace rovněž naleznete v návodu k obsluze vašeho VCR. Zde také získáte pokyny o tom, jak naleznete výstupní kanál vašeho VCR. A B 8mm/Hi8/DVC camcorder PlayStation * VCR Dekodér C * PlayStation je produktem Sony Computer Entertainment, Inc. * PlayStation je obchodní značka Sony Computer Entertainment, Inc. Používání přídavného zařízení 1 Připojte vaše zařízení k příslušnému konektoru na TV, jak je naznačeno na schématu. 2 Pro sledování obraz z připojeného zařízení opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se na obrazovce neobjeví příslušný vstupní symbol. Symbol Vstupní signály 1 Audio / video vstupní signál přes Scart konektor C. RGB vstupní signál přes Scart konektor C. Tento symbol se objeví pouze v případě, je-li připojen RGB zdroj. 2 Video vstupní signál přes phono konektor A a Audio vstupní signál přes B. 3 Zapněte připojené zařízení. 4 Stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání se vrátíte k normálnímu TV obrazu. Další informace 15

15 Technické údaje TV systém: B/G/H, D/K Systém barev: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (pouze Video In) Rozsah kanálů: VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41 D/K: R1-R12, R21-R69 Obrazovka: Plochá obrazovka FD Trinitron Konektory na zadní straně i1/ 21-pinový scart konektor (CENELEC standard) včetně audio/video vstupu, RGB vstupu, TV audio/ video výstupu. Konektory na přední straně t2 video vstup phono konektor 2 audio vstup phono konektor sluchátkový konektor Výstup zvuku: 1 x 6 W (hudba) 1 x 3 W (RMS Mono) Příkon: 42 W Příkon v pohotovostním režimu: φ 0.55 W Rozměry (š x v x h) : Přibl. 393 x 358 x 415 mm. Hmotnost: Přibl kg. Dodávané příslušenství: 1 Dálkový ovladač (RM-889). 2 Baterie (doporuèeny IEC). 1 Anténa. Další funkce: Časované vypnutí. Časované zapnutí. Systém automatické detekce TV. Sony si vyhrazuje právo změn vzhledu a technických údajů bez předchozího upozornění. 16 Další informace

16 Závady a jejich odstranění Zde jsou uvedena jednoduchá řešení několika problémů, které mohou ovlivňovat obraz a zvuk. Problém Bez obrazu (obrazovka je tmavá) a bez zvuku. Špatný a nebo žádný obraz (obrazovka je tmavá), zatímco zvuk je v pořádku. Bez obrazu nebo bez nabídky informací ze zařízení připojeného přes Scart konektor. Řešení Zkontrolujte připojení antény. Připojte TV přijímač k síti a stiskněte tlačítko na přední straně. Pokud indikátor pohotovostního režimu svítí, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači V systému menu vyberte nabídku Picture Adjustment a zvolte pro obnovení původního nastavení od výrobce. Zkontrolujte, zda-li je přídavné zařízení zapnuto. Stiskněte opakovaně tlačítko na dálkovém ovladači, dokud se na obrazovce neobjeví správný vstupní symbol. Dobrý obraz, ale bez zvuku. Stiskněte +/- tlačítko na dálkovém ovladači. Barevné programy jsou pouze černobílé. Během přepínání mezi programy je obraz deformovaný. Zašuměný obraz při sledování TV kanálu. Dálkový ovladač nefunguje. V systému menu vyberte nabídku Picture Adjustment a zvolte pro obnovení původního nastavení od výrobce. Vypněte všechna zařízení připojená ke Scart konektoru na zadní straně TV přijímače. V systému menu vyberte nabídku Manual Programme Preset a pomocí funkce Fine Tuning (AFT, jemné ladění) vylepšete příjem obrazu. V systému menu vyberte nabídku Noise Reduction v menu a zvolte pro redukci zašumění obrazu. Vyměňte baterie. Indikátor pohotovostního režimu TV bliká, i když nebyla aktivována funkce Timer. na Kontaktujte nejbližší servisní centrum Sony. Pokud nastanou problémy, přenechejte opravu vašeho TV přístroje kvalifikované osobě. Nikdy neotvírejte kryt přístroje sami. Další informace 17

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Barevný LCD televizor

Barevný LCD televizor 2-632-370-11(1) Barevný LCD televizor Návod k obsluze Před použitím televizoru si prosím přečtěte část Bezpečnostní informace v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro případné

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN barevný televizor s úhlopříčkou 63 cm OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R 4-206-052-31(1) FD Trinitron Colour Television Instruction Manual Инструкции за експлоатация Návod k obsluze Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Инструкция пo эксплyатации GB BG HU PL RU KV-29LS60K

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor NÁVOD K OBSLUZE CTV 25276 SN barevný televizor OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2 ZADNÍ PANEL A BOČNÍ

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Vlastnosti Vysoce kvalitní obraz (HQ) Zobrazení menu na obrazovce (OSD) Stereofonní

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku NÁVOD K OBSLUZE Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku Vysílač VT 30 CT Přijímač VR 36 E Dálkový ovladač CV 250-CT Obj. č.: 35 03 86 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

4-094-602-11 (1) Barevný televizor s plochou obrazovkou. Návod k obsluze KE-32TS2E KE-42TS2E. 2003 Sony Corporation

4-094-602-11 (1) Barevný televizor s plochou obrazovkou. Návod k obsluze KE-32TS2E KE-42TS2E. 2003 Sony Corporation 4-094-602-11 (1) Barevný televizor s plochou obrazovkou KE-32TS2E KE-42TS2E 2003 Sony Corporation Návod k obsluze CZ Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali barevný televizor Sony s plochou obrazovkou.

Více

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSKA SUOMI ESPAÑOL DANSK ČESKY OBSAH 4 Obecné informace 4 Rozsah dodávky 4 Příjem digitálních programů 4 Zvláštnosti digitálního přijímače

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

4-087-364-21 (1) Barevný televizor s plochou obrazovkou. Návod k obsluze KZ-32TS1E KZ-42TS1E. 2002 Sony Corporation

4-087-364-21 (1) Barevný televizor s plochou obrazovkou. Návod k obsluze KZ-32TS1E KZ-42TS1E. 2002 Sony Corporation 4-087-364-21 (1) Barevný televizor s plochou obrazovkou KZ-32TS1E KZ-42TS1E 2002 Sony Corporation Návod k obsluze CZ Poznámky k tzv. vypalování obrazu Pokud je na obrazovce dlouhý čas zobrazený obraz typu

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Register your product and get support at AJ5000 CS Příručka pro uživatele PRESE T A CLOCK SET SET SET TIME HR TU NIN G M IN PR OG SCAN SLEEP C OLO R R ADI O R E P E AT B R I G H T N E S A L A R M S C O

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television 4-102-686-62 R FD Trinitron Colour Television Instruction Manual Инструкции за употреба Návod k obsluze Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod na použitie GB BG HU PL RU

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

Návod k použití P/box

Návod k použití P/box herní konzole herní konzole herní konzole manual_konzole_herni.indd 1 16.07.15 13:26 Návod k použití P/box CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AE2600. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AE2600. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AE2600 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Digitální barevný LCD televizor

Digitální barevný LCD televizor 2-889-390-42(1) K Digitální barevný LCD televizor Návod k obsluze Před použitím televizoru si prosím přečtěte část Bezpečnostní informace v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26) / 76 cm (30) Návod k obsluze DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze Copyright Copyright BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování#

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více