Všeobecné smluvní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, Špindlerův Mlýn Platné od Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov Špindlerův Mlýn IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka SMLUVNÍ STRANY Dodavatel: Odběratel: Harmony Club Hotel****superior, Špindlerův Mlýn poskytovatel stravovacích, kongresových a relaxačních služeb odběrateli (hostovi) za úhradu. Objednavatel služeb (host) 2. REZERVACE SLUŽEB 2.1 Rezervaci může udělat objednavatel ve vlastním zájmu, nebo ve prospěch třetí osoby 2.2 Rezervaci potvrzuje odběrateli (hostovi) hotel po obdržení objednávky hostem formou: telefonickou písemnou elektronickou 2.3 Objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení hosta termín pobytu kontaktní údaje: telefonní číslo, adresa hosta, ový kontakt způsob úhrady za služby počet objednaných osob (hostů) ve struktuře dospělé osoby x děti (u dětí věk) druh objednaných služeb Objednávku je hotel povinný zpracovat do 24 hodin potvrzením rezervace nebo zamítnutím Na základě objednávky hotel vystaví potvrzení rezervace objednaných služeb a zálohovou fakturu písemnou formou nebo elektronicky

2 3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Hotel poskytuje hostovi ceny na základě aktuálních platných ceníků 3.2 Cena uvedená v potvrzení rezervace je závazná 3.3 Nárok na snížení ceny nevzniká klientovi v případě, že byla akční cena za ubytování zveřejněna po potvrzení rezervace 3.4 Akční nabídky a slevy není možné kombinovat a kumulovat 3.5 V den ukončení pobytu je host povinný uhradit všechny čerpané hotelové služby v rámci pobytu, včetně ceny za ubytování, parkování a pobytové taxy v hotovosti na recepci, kreditní kartou či platební kartou 3.6 Úhrada služeb na základě vystavení faktury je možná pouze v případě uzavření rámcové smlouvy písemnou formou s hotelem, podepsanou oběma stranami předem! Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení. 3.7 Zálohová faktura Před zahájením pobytu bude objednavateli zaslána zálohová faktura ve výši min. 50% z celkové částky za ubytování. V případě, že tato záloha nebude řádně uhrazena do termínu splatnosti, rezervace bude zrušena, nicméně storno-poplatky budou i nadále vymáhány. Pokud dojde ke stornování pobytu, záloha propadá ve prospěch hotelu a tím zaniká nárok na její vrácení. Rezervace se stává závaznou v momentě, kdy je zálohová platba připsána na účet hotelu. 3.8 Platbu zálohové faktury je možné zrealizovat následujících způsobem: v hotovosti nebo platební kartou na recepci převodem na účet: ČSOB Vrchlabí, číslo účtu: /0300 variabilní symbol pro platbu je číslo zálohové faktury či číslo pro forma faktura platební kartou formou online rezervace 3.9 Storno podmínky a) při stornování celé akce ze strany objednavatele, postupujeme dle následujících storno podmínek, pokud není dohodnuto jinak b) při stornu nebo snížení rozsahu ubytovacích služeb, pokud není dohodnuto jinak storno 30 a více dní před zahájením pobytu : 0% z celkové částky za ubytování storno dní před zahájením pobytu: 30% z celkové částky za ubytování storno 13-7 dní před zahájením pobytu: 50% z celkové částky za ubytování storno 6 a méně dní před zahájením pobytu: 100% z celkové částky za ubytování

3 4. ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 4.1 V případě znečistění či kouření na pokojích bude objednavateli účtován poplatek ve výši 1.500,-Kč. V případě spuštění falešného požárního poplachu se účtuje poplatek ve výši 1000,-Kč. 5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 5.1 Host se může ubytovat v den příjezdu na pokoj nejdříve ve 14:00, pokud nebylo dohodnuto jinak předem. Hotel je povinný ubytovat hosta nejpozději do 16: V případě, že host uskutečnil platbu zálohové faktury, je hotel povinný držet rezervaci hosta do 22:00. V případě, že host neuplatní nárok na rezervované služby ani po této hodině, uhrazená zálohová faktura připadá hotelu v plné výši. 5.3 Host je povinný uvolnit pokoj v den odjezdu do 12:00 (check out). V případě, že host neuvolní pokoj do 12:00, je hotel oprávněný hostovi účtovat poplatek za prodloužený check out do 16:00, je to 1.000,-kč, po 16:00 hodině se již účtuje další pobytový den. 5.4 V případě, že má host pouze telefonickou objednávku, nikoliv písemnou, je nutné se ubytovat nejpozději do 18:00, pokud se host nedohodne jinak. Pokud se host neubytuje, hotel může disponovat s touto kapacitou. V případě, že se host ubytuje v ranních hodinách např. 6 hodina ráno, hotel má právo si účtovat další započatou noc. 5.5 V případě, že má host potvrzenou rezervaci a uhrazenou zálohovou fakturu a hotel nemá volnou kapacitu ubytování (tzv. přebukace), je povinen hostovi zabezpečit přiměřené náhradní ubytování na náklady hotelu. 5.6 Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se nějak podstatně neliší od potvrzené objednávky. 5.7 Host má právo na poskytnutí veškerých objednaných služeb, které byly dohodnuty v potvrzení rezervace. Pokud je dohodnuté stravování formou polopenze nebo plné penze, využití těchto služeb začíná večeří v den příjezdu od 18:00. Služba plné penze končí v den odjezdu z hotelu obědem do 13: Hotel zodpovídá za škodu způsobenou na přinesených či odložených věcech, přičemž přinesené věci, jsou ty, které byly za tímto účelem odevzdané některému s hotelových pracovníků. Za klenoty, peníze a jiné cennosti uložené mimo hotelový trezor hotel nezodpovídá. V každém případě doporučujeme využití zabudovaného trezoru v šatní skříni v hotelovém pokoji případně na recepci hotelu. 5.9 V prostorách hotelu, hotelových foyer hosté nesmí konzumovat vlastní potraviny a nápoje. Považuje se to za porušení všeobecných smluvních podmínek, na základě kterých může hotel ukončit s hostem smluvní vztah bez nároku na refundaci.

4 5.10 V hotelu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma holicího strojku, fénu na vlasy a podobným přístrojů na osobní hygienu Room service je za poplatek 200,-Kč k ceníkovým cenám Domácí zvířata jsou možná ubytovat za poplatek dle platného ceníku, v letní sezoně je poplatek ve výši 200,-Kč/zvíře/noc, v zimní sezoně pak 380,-Kč/zvíře/noc. Host nese zodpovědnost za všechny škody způsobené zvířetem v rámci pobytu. V případě, že host nechá zvíře na pokoji bez dozoru, je povinen vyvěsit nerušenku, aby tak neohrozil personál hotelu. Domácí zvířata mají zákaz vstupu do bufetové restaurace Classico v 1.patře Hotel může prodloužit pobyt hostovi jen v případě, že má hotel k dispozici volnou kapacitu Recepce na požádání hosta přivolá rychlou lékařskou pomoc. Hotel je oprávněný žádat od hosta požadovanou peněžní náhradu za výdaje v souvislosti s ošetřením Smluvní vztah mezi hostem a hotelem konči v den jeho odchodu zaplacením závěrečného účtu. Host je povinný účet na místě uhradit v hotovosti nebo platební kartou. Po předcházející dohodě s hostem je možné vystavit fakturu za čerpané služby. V tom případě je potřebné uzavřít rámcovou smlouvu v písemné formě předem V případě, že host ukončí svůj pobyt dříve, než bylo dohodnuté v potvrzení rezervace, hotel má právo účtovat hostovi částku za celý dohodnutý pobyt Host nese zodpovědnost za všechny jím způsobené škody během pobytu. V případě, že škodu způsobilo dítě, zodpovědnost nese zákonný zástupce Hotel je oprávněný ukončit a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku hosta na vrácení peněz, když: host úmyslně, nebo nedbale poškozuje majetek hotelu, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování a morálkou obtěžuje svým chováním ostatní hotelové hosty zdravotní stav hosta ohrožuje zdraví ostatní hostů a personálu z důvodu vyšší moci 5.19 V případě jakýchkoliv stížnosti je host povinný oznámit tuto skutečnost okamžitě a bezodkladně. Stížnosti se řídí platným Reklamačním řádem hotelu Hotel je oprávněný zkontrolovat pokoj hosta během jeho pobytu a zabezpečit mu běžný úklid pokoje podle hygienických předpisů Jakmile hotel zjistí po odchodu hosta poškození inventáře v pokoji, nenahlášení konzumace z minibaru, nebo odcizení hotelového majetku z pokoje, je hotel oprávněný

5 doúčtovat tyto pohledávky po oznámení hostovi z jeho platební karty, nebo vystaví dodatečný účet a zašle ho na adresu hosta Host je povinný řídit se platným ubytovacím pořádkem hotelu. 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Odběratel v souladu se zákonem č.428/2002 Sb. O ochraně osobních údajů prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi týkající se získávání a zpracování osobním údajů podle tohoto zákona. Zároveň uděluje dodavateli souhlas se zpracovaným osobních údajů uvedených v objednávce za účelem zabezpečení a poskytování objednaných služeb a pro plnění povinností uložených zákonem, a to na dobu potřebnou k zabezpečí práv a povinností, které vyplývají z obchodních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel uděluje souhlas se získáváním a zpracováním předmětných osobních údajů i pro potřeby marketingových aktivit dodavatele, hlavně pro potřeby ve věrnostním programu hotelu (dodavatele), a to po dobu, po kterou jsou tyto aktivity uskutečňované. Odvolání tohoto souhlasu je možné po předcházející dohodě obou smluvních stran, případně na základě písemné žádosti odběratele doručené dodavateli. Ve Špindlerově Mlýně

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o. 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny pobyty a služby HOTELU BERG s.r.o. Vztah mezi HOTELEM BERG s.r.o. a zákazníkem se řídí ustanovením zákona

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní vztah mezi příspěvkovou organizací Správa Pražského hradu a objednatelem se řídí ustanoveními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava

OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava V návaznosti na Členskou smlouvu uzavřenou mezi Hubem a Odběratelem (dále jen Smlouva ) se smluvní strany dohodly učinit nedílnou součástí Smlouvy i tyto Obchodní podmínky

Více

II. Platební podmínky

II. Platební podmínky Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb APARTMÁNY HALENKOV www.apartmanyhalenkov.cz Firma: ANEBAR s.r.o., zastoupená Evou Jochecovou Sídlo: Blatnická 2, 628 00 Brno Místo ubytování: 756 03 Halenkov 790

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více