HOTELY AMADEUS VISTA GRAFICKÁ ČÁST. Amadeus Marketing ČSA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOTELY AMADEUS VISTA GRAFICKÁ ČÁST. Amadeus Marketing ČSA"

Transkript

1 HOTELY AMADEUS VISTA GRAFICKÁ ČÁST Amadeus Marketing ČSA

2 Poslední update: Helena Šindelová Help desk 2

3 OBSAH Úvod Hotel search Hotelová availabilita Hotelový list Vyhledávání orientačních bodů Multiavailabilita Single availabilita Podmínky prodeje Prodej hotelu bez letového segmentu Prodej hotelu k letovému segmentu Modifikace hotelového segmentu

4 Úvod K otevření hotelové záložky v grafickém prostředí Visty klikneme na sedmou záložku s obrázkem portýra, systém odpoví: Vpravo pod záložkami ostatních amadeovských produktů vidíme další záložky, které se vztahují již přímo k produktu, který jsme si zvolili. V případě hotelů se jedná o: Hotel Search použijeme k zobrazení hotelové availability respektive hotelového listu Hotel Rates použijeme k zobrazení single availability konkrétního hotelu za předpokladu, že známe všechny potřebné údaje (dvoupísmenný kód hotelové společnosti, šestimístný property kód hotelu) Book použijeme k prodeji konkrétního hotelu, opět jako v předchozím případě ovšem musíme znát dvoupísmenný kód hotelové společnosti a šestimístný property kód hotelu, který chceme přímo prodat. 4

5 Hotel Search Tato první záložka nám umožňuje zobrazovat si hotelovou availabilitu, hotelový list a vyhledávat si orientační body ve městě. Jednotlivé záložky jimiž jednotlivá vyhledávání provádíme najdeme vpravo dole. Vlevo vidíme šest řádků, které prezentují tabulky, do kterých můžeme zadávat parametry pro vyhledávání hotelové availability, hotelového listu případně orientačních bodů. Jednotlivé tabulky si otevřeme kliknutím na trojúhelníček na začátku řádky. 5

6 1. tabulka Location Preferences: Do jednotlivých kolonek můžeme zadat: Location třípísmenný kód města, ve kterém chceme hotel vyhledat pokud jej neznáme, klikneme na tlačítko vpravo, otevře se nám další okno: 6

7 kde do kolonky Value: napíšeme anglické jméno města, klikneme na Encode a systém nám nabídne všechna místa, která obsahují námi uvedený název: Ze seznamu vybereme požadované město a dvojitým kliknutím na příslušný řádek nám jeho zkratka přejde do předchozího formuláře. Country dvoupísmenný kód země, pokud je neznáme, postupujeme při dekódování stejně jako v předchozím případě 7

8 State dvoupísmenný kód státu; použijeme v případě např. US (Spojené státy), CA (Kanada), AU (Austrálie); v případě, že do kolonky Country zadáme kód země, u kterých můžeme zadávat jednotlivé státy, kolonka State se nám vysvítí žlutě; při dekódinku státu postupujeme stejně jako při dekódinku města či země Area kód arey ve městě, nezadáme-li zobrazí se availabilita případně list pro všechny arey ve městě Include Associated Cities můžeme zaškrtnout kliknutím myší do čtverečku, toto lze použít pouze v případě, že pro vyhledávání zadáme kód města Landmark name do této kolonky můžeme zadat orientační bod, v jehož okolí chceme hotelovou availabilitu nebo list vyhledat; políčko je aktivní pouze pokud nemáme zaškrtnutou kolonku Include Associated Cities Landmark Category použijeme v případě, že si chceme zobrazit list orientačních bodů v konkrétní kategorii Search Radius použijeme v případě, že si chceme zadat nejzazší vzdálenost hotelu od uvedeného orientačního bodu; do první kolonky zadáme číslicemi vzdálenost, v tom okamžiku se nám v druhé kolonce objeví K pro kilometry, chceme-li zadat vzdálenost v mílích, přepíšeme K na M Poslední tři kolonky můžeme použít pouze pokud zadáme město či stát, pro který je vyhledávání orientačního bodu zprovozněno. V případě, že použijeme kód města nebo země, pro které není vyhledávání zprovozněno, tyto tři kolonky se zaslepí. 8

9 2. tabulka Stay Details: Check-in date zadáme datum příjezdu do hotelu Check-out date zadáme datum odjezdu z hotelu Number of nights případně zadáme počet požadovaných nocí Numer of guests do této kolonky zadáme pro kolik hostů na pokoji chceme vyhledat cenu 9

10 3. tabulka Rate preferences: Rate Code(s) můžeme zadat kód konkrétní ceny Return Public Rates zatržením tohoto políčka kliknutím myši zadáme systému aby nám zobrazil pouze veřejně prodejné ceny (RAC, COR, TVL, apod.) Minimum Price můžeme zadat spodní hranici ceny Maximum Price můžeme zadat horní hranici ceny Currency můžeme zadat kód měny ve které chceme ceny zobrazit, pokud je chceme v jiné měně než v místní 10

11 4. tabulka Hotel Requirements: Preferred Chain(s) použijeme pokud chceme zobrazit hotely konkrétní společnosti, k zadání použijeme dvoupísmenný kód společnosti Transport použijeme pokud zákazník chce vyhledat hotel do kterého se dostane konkrétním způsobem dopravy Required Facilities použijeme v případě, že zákazník má konkrétní požadavek na vybavenost hotelu (internet, sauna, možnost ubytování se zvířetem, apod.) Category tato kolonka nám umožní vyhledat hotely konkrétní kategorie 11

12 5. tabulka Hotel Search by Name & Address: Hotel Name můžeme zadat jméno konkrétního hotelu Address můžeme zadat jméno ulice Hotel Phone můžeme zadat telefon do hotelu Hotel ZP Code můžeme zadat ZIP kód (Poštovní Směrovací Číslo) Non Iata City Name použijeme v případě, že chceme vyhledat hotel ve městě, které nemá svůj vlastní třípísmenný IATA kód a které je asociované k městu, které zadáme do kolonky Location 12

13 6. tabulka Other Preferences: Status můžeme si zadat zda chceme zobrazit pouze hotely volné k prodeji nebo i hotely, které jsou již k prodeji uzavřeny Access level můžeme si zadat hotely konkrétního Accessu FEMA Fire Safety Certification zaškrtneme v případě, že klient chce bydlet pouze v hotelu, který splňuje bezpečnostní protipožární normy F.E.M.A. (Federal Emergency Management Agency v USA) Maximum Nr of Hotels můžeme si zadat kolik maximálně hotelů chceme zobrazit Display Order můžeme použít, pokud jsme v tabulce Locations preference zadali maximální vzdálenost hotelu od požadovaného objektu ve městě zadáme-li Distance sort systém seřadí hotely od nejkratší k nejdelší vzdálenosti zadáme-li Random sort systém seřadí hotely náhodně 13

14 Jednotlivé tabulky rozbalíme kliknutím na trojúhelníček vlevo na začátku řádky. Po rozbalení se trojúhelníček obrátí hrotem dolů. Chceme-li tabulku zavřít, opět klikneme na trojúhelníček, tabulka se zavře a trojúhelníček se nám obrátí hrotem k názvu kolonky. Chceme-li si otevřít všechny tabulky najednou, klikneme na prostřední ikonku vpravo pod záložkami. To, jaké kolonky se nám budou na jednotlivých tabulkách objevovat, můžeme nastavit kliknutím na druhou ikonku zprava ( klíč ) pod záložkami. 14

15 Hotelová availabitita Multiavailabilitu si zobrazíme pomocí záložky Hotel Search: Do této tabulky doplníme kód města, datum příjezdu, datum odjezdu respektive počet nocí, požadovanou occupancy, případně další options dle požadavků klienta a odentrujeme do systému tlačítkem Hotel Availability. 15

16 Systém odpoví: Zde můžeme vidět, že pod záložkou Hotel search nám přibyla další záložka Availability s údaji, kterými jsme vyplnili předchozí tabulku. Z tohoto zobrazení můžeme získat označením příslušného hotelu myší a následným odentrováním některého z tlačítek vpravo dole následující informace: Hotel Rates single availabilitu se zobrazením všech cen v hotelu, které lze použít k prodeji Hotel Info zobrazení Hotel features, kde nalezneme informace o hotelu Hotel Map mapa města, kde se hotel nachází Area map mapa oblasti města, ve které se hotel nachází 16

17 Hotelový list List hotelů si rovněž zobrazíme ze záložky Hotel Search: Hotelový list si můžeme zobrazit pro město nebo pro zemi (v takovém případě je povinné uvést dvoupísmennou zkratku hotelové společnosti). U hotelového listu není povinné uvádět data příjezdu a odjezdu případně occupancy. Nicméně pokud tyto údaje uvedeme, máme zjednodušené případné následné zobrazení hotelové single availability. 17

18 Po vyplnění potřebných informací nám systém zobrazí: Z tohoto zobrazení můžeme získat označením příslušného hotelu myší a následným odcentrováním některého z tlačítek vpravo dole následující: Hotel Rates zobrazení single availability, kde se nachází všechny ceny v hotelu, které lze použít k prodeji; můžeme si zobrazit pouze v případě, že jsme při vyvolání listu zadali datum příjezdu a odjezdu případně occupancy Hotel Info zobrazení Hotel features, což jsou informace o hotelu Hotel Map mapa města, kde se hotel nachází Area Map mapa oblasti města, ve které se hotel nachází 18

19 Vyhledávání orientačních bodů AMADEUS nám umožňuje k vyhledání hotelové availability nebo listu použít konkrétní orientační bod ve městě. K vyhledání těchto bodů použijeme na záložce Hotel Search tlačítko Find Landmark(s) Do příslušné kolonky kód města vyplníme kód města. Dále můžeme zadat konkrétní bod ve městě, pokud známe jeho název, a klikneme na tlačítko Find Landmark(s) : 19

20 Pokud neznáme správný název orientačního bodu, můžeme k jeho vyhledání použít rozdělení bodů do listů podle kategorií, které máme soustředěny v kolonce Landmark Category. Listy jednotlivých kategorií si zobrazíme tak, že do příslušné kolonky doplníme kód města, klikneme na trojúhelníček vpravo vedle kolonky Landmark category poté kliknutím vybereme příslušnou kategorii a klikneme na tlačítko Find Landmark(s) V případě, že si budeme chtít přímo ze zobrazeného listu orientačních bodů chtít zobrazit hotelovou availabilitu, musíme ve výše uvedené tabulce uvést předpokládané datum příjezdu do hotelu, datum odjezdu respektive počet nocí a případně occupancy. Pokud toto neuvedeme, budeme si z listu orientačních bodů moci zobrazit pouze list hotelů. 20

21 Systém nám zobrazí list objektů příslušné kategorie: V případě, že je objektů v kategorii více, objeví se nám na konci zobrazení tlačítko More results. Kliknutím na ně se nám zobrazí další strana listu objektů. Vpravo dole vidíme dvě tlačítka - Hotel Availability nám slouží k zobrazení hotelové multiavailability v okolí vybraného orientačního bodu a List of Hotels nám slouží k zobrazení listu hotelů v okolí vybraného orientačního bodu. 21

22 Multiavailabilita Multiavailabilita nám slouží k zobrazení všech hotelů ve městě dle našeho výběru a informuje nás mimo jiné o rozpětí cen v tom kterém hotelu. Zobrazit si ji můžeme ze záložky Hotel Search po vyplnění nezbytných údajů: 22

23 nebo z listu orientačních bodů ve městě, v tomto případě musíme vyplnit datum příjezdu a odjezdu, případně occupancy: Multiavailabilitu si v tomto případě zobrazíme tak, že si kliknutím označíme příslušný bod a dále klikneme na tlačítko Hotel Availability vpravo dole. 23

24 Ze zobrazení multiavailability si můžeme zobrazit pomocí tlačítek vpravo dole single availabilitu vybraného hotelu (Hotel Rates), informace o hotelu, tzv. Hotel features (Hotel Info), mapu hotelu ve městě (Hotel Map) případně mapu arey města ve které se hotel nachází (Area Map). 24

25 Single availabilita Single availabilita nám slouží k zobrazení všech cen, které hotel nabízí k prodeji. Zobrazíme si ji buď z multiavailability nebo z listu hotelů tak, že na příslušném zobrazení kliknutím označíme hotel, jehož ceny si chceme zobrazit a klikneme na tlačítko Hotel rates vpravo dole. Zobrazení single availability: Vpravo dole vidíme informaci dvě tlačítka, která nám umožňují: Book naknihování vybraného pokoje Rate Rules podmínky prodeje námi vybraného pokoje Pokud se nám úplně dole objeví More results, znamená to, že v hotelu je ještě více cen, na které se dostaneme kliknutím na toto tlačítko. 25

26 Podmínky prodeje!!! Podmínky prodeje konkrétního pokoje doporučujeme zobrazit si ještě předtím, než provedeme samotný prodej!!! Je to především proto, abychom se vyhnuli případným kolizím v případě nedodržení cancellation policy. Podmínky prodeje vybrané ceny, tzv. Hotel pricing/features, si zobrazíme tak, že si vybranou cenu označíme kliknutím myši na příslušný řádek a následně odklikneme tlačítko Rate Rules. Jak již bylo výše řečeno, zobrazení podmínek ceny ještě před započetím prodeje by měl agent brát jako povinnost, protože je potřeba minimálně vědět do kdy nejpozději před příjezdem do hotelu lze rezervaci zrušit. Příklad Hotel/Pricing features: Toto zobrazení je průnikem informací podmínek prodeje ceny a informací z Hotel Features. 26

27 Jednotlivé paragrafy lze otevřít/zavřít kliknutím na trojúhelníček na začátku řádku. Po přečtení podmínek prodeje požadované ceny máme dvě možnosti: 1. uzavřeme zobrazení křížkem vlevo a vrátíme se zpět do single availability abychom se mohli podívat na podmínky jiného pokoje 2. kliknutím na tlačítko Book zahájíme prodej. 27

28 Prodej hotelu bez letových segmentů Zobrazíme si multiavailabilitu: 28

29 Označíme si vybraný hotel a klikneme na tlačítko Hotel Rates: 29

30 Kliknutím označíme vybranou cenu a klikneme na tlačítko Rate Rules abychom si ověřili podmínky prodeje námi vybraného pokoje: 30

31 Pokud nám podmínky prodeje vyhovují, klikneme na tlačítko Book: Systém nám nabídne tabulku, do které můžeme případně doplnit požadavky klienta. Rovněž sem dodáme případné povinné informace, na které by nás upozornila tabulka Rate Rules. Pokud by takové existovaly, byla by příslušná pole vysvícena žlutě. Tato žlutě vyznačená políčka je povinné vyplnit!!! Jinak systém prodej neprovede. 31

32 Po vyplnění požadovaných infomací klikneme na tlačítko Sell vlevo dole. V případě, že nemáme otevřený žádný PNR, systém prodej neprovede vyhledem k tomu, že prodeje jsou prováděny z hotelů do jejichž rezervačního systému má AMADEUS přístup Dynamic Access případně Complete Access Plus. V případě takového prodeje se AMADEUS propojuje do příslušného systému a po odentrování prodeje se vrací zpět potvrzený hotelový segment. AMADEUS musí s prodejem odeslat i jméno hosta, proto je nezbytně nutné mít vytvořený jmenný element. Pokud systém nevidí jmenný element, odmítne prodej provést. Odpoví nám: 32

33 Odkliknutím tlačítka OK nás systém sám převede do grafického prostředí tvorby PNR: Zde vyplníme povinné prvky PNR a znovu klikneme na OK. 33

34 Systém nás automaticky vrátí do poslední zobrazené hotelové tabule: Zde si vlevo dole můžeme všimnout, že se nám zde objevilo jméno našeho cestujícího. 34

35 Nyní již můžeme kliknout na tlačítko Sell, systém nám poté naposledy zobrazí pro kontrolu tabulku s námi požadovaným prodejem: 35

36 Pokud vše souhlasí, klikneme na tlačítko Confirm Booking, systém nám zobrazí potvrzenou rezervaci: V kolonce Booking Summary vidíme údaje o prodaném hotelu, v kolonce Options mimo jiné vidíme Confirmation number, kterým nám hotelová společnost potvrdila naši rezervaci. Hotelový segment se nám objevil i úplně vlevo dole v sekci PNR. 36

37 Rezervaci uložíme do systému kliknutím na ikonku modré diskety vpravo dole, poté nám systém vrátí record locator naší rezervace: Klikneme na tlačítko OK a můžeme pokračovat v další práci. 37

38 Prodej hotelu do rezervace s letovými segmenty Po zobrazení PNR klikneme na záložku hotelů v grafice. 38

39 Systém nám zobrazí: Zde můžeme vidět, že tabulka Hotel Search je již doplněna daty z našeho PNR jako daty příjezdu/odjezdu do/z hotelu. Je zde vyplněna i kolonka Location, což v našem případě není zrovna vhodné, tedy pokud nechceme svého cestujícího ubytovat v hotelu na letišti Heathrow. Rovněž můžeme úplně dole vidět otevřený PNR. Pokud chceme svého klienta ubytovat ve městě, přepíšeme kód letiště kódem města a poté klikneme na tlačítko Hotel Avalability, čímž si zobrazíme multiavailabilitu. Dále již pokračujeme stejně jako v případě předchozího prodeje. 39

40 Po kliknutí na tlačítko Confirm Booking nám systém zobrazí potvrzenou rezervaci: Dole v sekci PNR se nám objevil hotelový segment. Kliknutím na modrou ikonu diskety vpravo dole rezervaci uložíme. 40

41 Modifikace hotelové rezervace v grafice K modifikaci si musíme otevřít rezervaci. Tu si můžeme otevřít v kryptické stránce: 41

42 Poté klikneme na záložku hotelů, systém odpoví: Zde kliknutím na řádek hotelu v sekci PNR hotelovou rezervaci označíme žlutě a poté zadáme příkaz k modifikaci tohoto označeného segmentu na ikonku Modify selected Line(s) kterou najdeme v řádku ikonek vpravo dole. Naše ikonka je šestá ikonka zleva bloček se žlutou tužkou. 42

43 Po kliknutí na tuto ikonu nám systém zobrazí tabulku: Změnou údajů v této tabulce případně doplněním nových požadavků či informací můžeme modifikovat dříve uloženou rezervaci. 43

44 V našem případě jsme doplnili informaci o tom, že host přijede do hotelu až po 20té hodině: Pro uložení klikneme na tlačítko Modify: 44

45 Systém odpoví: 45

46 Pro ověření, zda naše rezervace byla skutečně modifikována dle našeho požadavku si můžeme zobrazit náhled rezervace. To provedeme tak, že v řádku ikonek vpravo dole klikneme na třetí ikonu zprava list papíru s okem, systém nám zobrazí: Pokud je vše pořádku, zavřeme náhled kliknutím na křížek. Rezervaci uzavřeme kliknutím na modrou ikonu diskety. Systém odpoví: 46

Amadeus Hotels. Průvodce tvorbou hotelových rezervací pro začátečníky

Amadeus Hotels. Průvodce tvorbou hotelových rezervací pro začátečníky Amadeus Hotels Průvodce tvorbou hotelových rezervací pro začátečníky 2008 Amadeus Marketing CSA Publikováno: May 2008 Help Desk email: hsindelova@amadeus-nmc.cz Obsah Začínáme... 1 Kapitola 1 Úvod do tvorby

Více

Tvorba rezervací a práce s nimi

Tvorba rezervací a práce s nimi Tvorba rezervací a práce s nimi Poslední aktualizace: leden 2011 Vypracoval tým Amadeus Help Desk Amadeus Marketing CSA, s.r.o. Meteor Centre Office Park B Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

Czech POINT - Evidence obyvatel II.

Czech POINT - Evidence obyvatel II. Czech POINT - Evidence obyvatel II. 1 Rozsah: 20 hodin Anotace: Kurz je určen pracovníkům matrik, ohlašoven a soudů, kteří budou provádět zápisy do Informačního systému evidence obyvatel v prostředí CzechPOINT@office.

Více

Uživatelský manuál pro Travelviewer

Uživatelský manuál pro Travelviewer Uživatelský manuál pro Travelviewer Verze Travelviewer CZ 0.725 Aktualizace 01.03. 2013 Romana Mazurová Obsah Obsah... 2 O systému... 1 Hardwarové a softwarové nároky... 1 Uživatelská podpora... 1 Přihlášení...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Uživatelský manuál pro Travelviewer

Uživatelský manuál pro Travelviewer Uživatelský manuál pro Travelviewer Verze Travelviewer CZ 3.5.4 Aktualizace 25.3. 2015 Ing. Petra Sedláčková Obsah O systému... 4 Hardwarové a softwarové nároky... 4 Uživatelská podpora... 4 Jak postupovat

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000. Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 4.96

OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000. Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 4.96 OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000 Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 4.96 OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2 Obsah OKNA 2000... 1 OBSAH... 2 INSTALACE PROGRAMU... 4 ADMINISTRÁTOR

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

MeteoDAT manažer meteorologických měření stručný návod k obsluze programu

MeteoDAT manažer meteorologických měření stručný návod k obsluze programu MeteoDAT manažer meteorologických měření stručný návod k obsluze programu Zpracoval: RNDr. Tomáš Litschmann Mgr. Michal Perutka Autoři programu: Mgr. Michal Perutka RNDr. Jan Juroch ing. Rostislav Hrubý

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

nadstavba základního kurzu

nadstavba základního kurzu 1 Správa a údržba PC nadstavba základního kurzu 2 OBSAH Práce s PC a jeho údržba... 3 Průzkumník... 3 Ovládání programu Průzkumník... 3 Total commander... 8 Přenos souborů mezi počítači - FTP... 11 Komprese

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více