HOTELY AMADEUS VISTA GRAFICKÁ ČÁST. Amadeus Marketing ČSA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOTELY AMADEUS VISTA GRAFICKÁ ČÁST. Amadeus Marketing ČSA"

Transkript

1 HOTELY AMADEUS VISTA GRAFICKÁ ČÁST Amadeus Marketing ČSA

2 Poslední update: Helena Šindelová Help desk 2

3 OBSAH Úvod Hotel search Hotelová availabilita Hotelový list Vyhledávání orientačních bodů Multiavailabilita Single availabilita Podmínky prodeje Prodej hotelu bez letového segmentu Prodej hotelu k letovému segmentu Modifikace hotelového segmentu

4 Úvod K otevření hotelové záložky v grafickém prostředí Visty klikneme na sedmou záložku s obrázkem portýra, systém odpoví: Vpravo pod záložkami ostatních amadeovských produktů vidíme další záložky, které se vztahují již přímo k produktu, který jsme si zvolili. V případě hotelů se jedná o: Hotel Search použijeme k zobrazení hotelové availability respektive hotelového listu Hotel Rates použijeme k zobrazení single availability konkrétního hotelu za předpokladu, že známe všechny potřebné údaje (dvoupísmenný kód hotelové společnosti, šestimístný property kód hotelu) Book použijeme k prodeji konkrétního hotelu, opět jako v předchozím případě ovšem musíme znát dvoupísmenný kód hotelové společnosti a šestimístný property kód hotelu, který chceme přímo prodat. 4

5 Hotel Search Tato první záložka nám umožňuje zobrazovat si hotelovou availabilitu, hotelový list a vyhledávat si orientační body ve městě. Jednotlivé záložky jimiž jednotlivá vyhledávání provádíme najdeme vpravo dole. Vlevo vidíme šest řádků, které prezentují tabulky, do kterých můžeme zadávat parametry pro vyhledávání hotelové availability, hotelového listu případně orientačních bodů. Jednotlivé tabulky si otevřeme kliknutím na trojúhelníček na začátku řádky. 5

6 1. tabulka Location Preferences: Do jednotlivých kolonek můžeme zadat: Location třípísmenný kód města, ve kterém chceme hotel vyhledat pokud jej neznáme, klikneme na tlačítko vpravo, otevře se nám další okno: 6

7 kde do kolonky Value: napíšeme anglické jméno města, klikneme na Encode a systém nám nabídne všechna místa, která obsahují námi uvedený název: Ze seznamu vybereme požadované město a dvojitým kliknutím na příslušný řádek nám jeho zkratka přejde do předchozího formuláře. Country dvoupísmenný kód země, pokud je neznáme, postupujeme při dekódování stejně jako v předchozím případě 7

8 State dvoupísmenný kód státu; použijeme v případě např. US (Spojené státy), CA (Kanada), AU (Austrálie); v případě, že do kolonky Country zadáme kód země, u kterých můžeme zadávat jednotlivé státy, kolonka State se nám vysvítí žlutě; při dekódinku státu postupujeme stejně jako při dekódinku města či země Area kód arey ve městě, nezadáme-li zobrazí se availabilita případně list pro všechny arey ve městě Include Associated Cities můžeme zaškrtnout kliknutím myší do čtverečku, toto lze použít pouze v případě, že pro vyhledávání zadáme kód města Landmark name do této kolonky můžeme zadat orientační bod, v jehož okolí chceme hotelovou availabilitu nebo list vyhledat; políčko je aktivní pouze pokud nemáme zaškrtnutou kolonku Include Associated Cities Landmark Category použijeme v případě, že si chceme zobrazit list orientačních bodů v konkrétní kategorii Search Radius použijeme v případě, že si chceme zadat nejzazší vzdálenost hotelu od uvedeného orientačního bodu; do první kolonky zadáme číslicemi vzdálenost, v tom okamžiku se nám v druhé kolonce objeví K pro kilometry, chceme-li zadat vzdálenost v mílích, přepíšeme K na M Poslední tři kolonky můžeme použít pouze pokud zadáme město či stát, pro který je vyhledávání orientačního bodu zprovozněno. V případě, že použijeme kód města nebo země, pro které není vyhledávání zprovozněno, tyto tři kolonky se zaslepí. 8

9 2. tabulka Stay Details: Check-in date zadáme datum příjezdu do hotelu Check-out date zadáme datum odjezdu z hotelu Number of nights případně zadáme počet požadovaných nocí Numer of guests do této kolonky zadáme pro kolik hostů na pokoji chceme vyhledat cenu 9

10 3. tabulka Rate preferences: Rate Code(s) můžeme zadat kód konkrétní ceny Return Public Rates zatržením tohoto políčka kliknutím myši zadáme systému aby nám zobrazil pouze veřejně prodejné ceny (RAC, COR, TVL, apod.) Minimum Price můžeme zadat spodní hranici ceny Maximum Price můžeme zadat horní hranici ceny Currency můžeme zadat kód měny ve které chceme ceny zobrazit, pokud je chceme v jiné měně než v místní 10

11 4. tabulka Hotel Requirements: Preferred Chain(s) použijeme pokud chceme zobrazit hotely konkrétní společnosti, k zadání použijeme dvoupísmenný kód společnosti Transport použijeme pokud zákazník chce vyhledat hotel do kterého se dostane konkrétním způsobem dopravy Required Facilities použijeme v případě, že zákazník má konkrétní požadavek na vybavenost hotelu (internet, sauna, možnost ubytování se zvířetem, apod.) Category tato kolonka nám umožní vyhledat hotely konkrétní kategorie 11

12 5. tabulka Hotel Search by Name & Address: Hotel Name můžeme zadat jméno konkrétního hotelu Address můžeme zadat jméno ulice Hotel Phone můžeme zadat telefon do hotelu Hotel ZP Code můžeme zadat ZIP kód (Poštovní Směrovací Číslo) Non Iata City Name použijeme v případě, že chceme vyhledat hotel ve městě, které nemá svůj vlastní třípísmenný IATA kód a které je asociované k městu, které zadáme do kolonky Location 12

13 6. tabulka Other Preferences: Status můžeme si zadat zda chceme zobrazit pouze hotely volné k prodeji nebo i hotely, které jsou již k prodeji uzavřeny Access level můžeme si zadat hotely konkrétního Accessu FEMA Fire Safety Certification zaškrtneme v případě, že klient chce bydlet pouze v hotelu, který splňuje bezpečnostní protipožární normy F.E.M.A. (Federal Emergency Management Agency v USA) Maximum Nr of Hotels můžeme si zadat kolik maximálně hotelů chceme zobrazit Display Order můžeme použít, pokud jsme v tabulce Locations preference zadali maximální vzdálenost hotelu od požadovaného objektu ve městě zadáme-li Distance sort systém seřadí hotely od nejkratší k nejdelší vzdálenosti zadáme-li Random sort systém seřadí hotely náhodně 13

14 Jednotlivé tabulky rozbalíme kliknutím na trojúhelníček vlevo na začátku řádky. Po rozbalení se trojúhelníček obrátí hrotem dolů. Chceme-li tabulku zavřít, opět klikneme na trojúhelníček, tabulka se zavře a trojúhelníček se nám obrátí hrotem k názvu kolonky. Chceme-li si otevřít všechny tabulky najednou, klikneme na prostřední ikonku vpravo pod záložkami. To, jaké kolonky se nám budou na jednotlivých tabulkách objevovat, můžeme nastavit kliknutím na druhou ikonku zprava ( klíč ) pod záložkami. 14

15 Hotelová availabitita Multiavailabilitu si zobrazíme pomocí záložky Hotel Search: Do této tabulky doplníme kód města, datum příjezdu, datum odjezdu respektive počet nocí, požadovanou occupancy, případně další options dle požadavků klienta a odentrujeme do systému tlačítkem Hotel Availability. 15

16 Systém odpoví: Zde můžeme vidět, že pod záložkou Hotel search nám přibyla další záložka Availability s údaji, kterými jsme vyplnili předchozí tabulku. Z tohoto zobrazení můžeme získat označením příslušného hotelu myší a následným odentrováním některého z tlačítek vpravo dole následující informace: Hotel Rates single availabilitu se zobrazením všech cen v hotelu, které lze použít k prodeji Hotel Info zobrazení Hotel features, kde nalezneme informace o hotelu Hotel Map mapa města, kde se hotel nachází Area map mapa oblasti města, ve které se hotel nachází 16

17 Hotelový list List hotelů si rovněž zobrazíme ze záložky Hotel Search: Hotelový list si můžeme zobrazit pro město nebo pro zemi (v takovém případě je povinné uvést dvoupísmennou zkratku hotelové společnosti). U hotelového listu není povinné uvádět data příjezdu a odjezdu případně occupancy. Nicméně pokud tyto údaje uvedeme, máme zjednodušené případné následné zobrazení hotelové single availability. 17

18 Po vyplnění potřebných informací nám systém zobrazí: Z tohoto zobrazení můžeme získat označením příslušného hotelu myší a následným odcentrováním některého z tlačítek vpravo dole následující: Hotel Rates zobrazení single availability, kde se nachází všechny ceny v hotelu, které lze použít k prodeji; můžeme si zobrazit pouze v případě, že jsme při vyvolání listu zadali datum příjezdu a odjezdu případně occupancy Hotel Info zobrazení Hotel features, což jsou informace o hotelu Hotel Map mapa města, kde se hotel nachází Area Map mapa oblasti města, ve které se hotel nachází 18

19 Vyhledávání orientačních bodů AMADEUS nám umožňuje k vyhledání hotelové availability nebo listu použít konkrétní orientační bod ve městě. K vyhledání těchto bodů použijeme na záložce Hotel Search tlačítko Find Landmark(s) Do příslušné kolonky kód města vyplníme kód města. Dále můžeme zadat konkrétní bod ve městě, pokud známe jeho název, a klikneme na tlačítko Find Landmark(s) : 19

20 Pokud neznáme správný název orientačního bodu, můžeme k jeho vyhledání použít rozdělení bodů do listů podle kategorií, které máme soustředěny v kolonce Landmark Category. Listy jednotlivých kategorií si zobrazíme tak, že do příslušné kolonky doplníme kód města, klikneme na trojúhelníček vpravo vedle kolonky Landmark category poté kliknutím vybereme příslušnou kategorii a klikneme na tlačítko Find Landmark(s) V případě, že si budeme chtít přímo ze zobrazeného listu orientačních bodů chtít zobrazit hotelovou availabilitu, musíme ve výše uvedené tabulce uvést předpokládané datum příjezdu do hotelu, datum odjezdu respektive počet nocí a případně occupancy. Pokud toto neuvedeme, budeme si z listu orientačních bodů moci zobrazit pouze list hotelů. 20

21 Systém nám zobrazí list objektů příslušné kategorie: V případě, že je objektů v kategorii více, objeví se nám na konci zobrazení tlačítko More results. Kliknutím na ně se nám zobrazí další strana listu objektů. Vpravo dole vidíme dvě tlačítka - Hotel Availability nám slouží k zobrazení hotelové multiavailability v okolí vybraného orientačního bodu a List of Hotels nám slouží k zobrazení listu hotelů v okolí vybraného orientačního bodu. 21

22 Multiavailabilita Multiavailabilita nám slouží k zobrazení všech hotelů ve městě dle našeho výběru a informuje nás mimo jiné o rozpětí cen v tom kterém hotelu. Zobrazit si ji můžeme ze záložky Hotel Search po vyplnění nezbytných údajů: 22

23 nebo z listu orientačních bodů ve městě, v tomto případě musíme vyplnit datum příjezdu a odjezdu, případně occupancy: Multiavailabilitu si v tomto případě zobrazíme tak, že si kliknutím označíme příslušný bod a dále klikneme na tlačítko Hotel Availability vpravo dole. 23

24 Ze zobrazení multiavailability si můžeme zobrazit pomocí tlačítek vpravo dole single availabilitu vybraného hotelu (Hotel Rates), informace o hotelu, tzv. Hotel features (Hotel Info), mapu hotelu ve městě (Hotel Map) případně mapu arey města ve které se hotel nachází (Area Map). 24

25 Single availabilita Single availabilita nám slouží k zobrazení všech cen, které hotel nabízí k prodeji. Zobrazíme si ji buď z multiavailability nebo z listu hotelů tak, že na příslušném zobrazení kliknutím označíme hotel, jehož ceny si chceme zobrazit a klikneme na tlačítko Hotel rates vpravo dole. Zobrazení single availability: Vpravo dole vidíme informaci dvě tlačítka, která nám umožňují: Book naknihování vybraného pokoje Rate Rules podmínky prodeje námi vybraného pokoje Pokud se nám úplně dole objeví More results, znamená to, že v hotelu je ještě více cen, na které se dostaneme kliknutím na toto tlačítko. 25

26 Podmínky prodeje!!! Podmínky prodeje konkrétního pokoje doporučujeme zobrazit si ještě předtím, než provedeme samotný prodej!!! Je to především proto, abychom se vyhnuli případným kolizím v případě nedodržení cancellation policy. Podmínky prodeje vybrané ceny, tzv. Hotel pricing/features, si zobrazíme tak, že si vybranou cenu označíme kliknutím myši na příslušný řádek a následně odklikneme tlačítko Rate Rules. Jak již bylo výše řečeno, zobrazení podmínek ceny ještě před započetím prodeje by měl agent brát jako povinnost, protože je potřeba minimálně vědět do kdy nejpozději před příjezdem do hotelu lze rezervaci zrušit. Příklad Hotel/Pricing features: Toto zobrazení je průnikem informací podmínek prodeje ceny a informací z Hotel Features. 26

27 Jednotlivé paragrafy lze otevřít/zavřít kliknutím na trojúhelníček na začátku řádku. Po přečtení podmínek prodeje požadované ceny máme dvě možnosti: 1. uzavřeme zobrazení křížkem vlevo a vrátíme se zpět do single availability abychom se mohli podívat na podmínky jiného pokoje 2. kliknutím na tlačítko Book zahájíme prodej. 27

28 Prodej hotelu bez letových segmentů Zobrazíme si multiavailabilitu: 28

29 Označíme si vybraný hotel a klikneme na tlačítko Hotel Rates: 29

30 Kliknutím označíme vybranou cenu a klikneme na tlačítko Rate Rules abychom si ověřili podmínky prodeje námi vybraného pokoje: 30

31 Pokud nám podmínky prodeje vyhovují, klikneme na tlačítko Book: Systém nám nabídne tabulku, do které můžeme případně doplnit požadavky klienta. Rovněž sem dodáme případné povinné informace, na které by nás upozornila tabulka Rate Rules. Pokud by takové existovaly, byla by příslušná pole vysvícena žlutě. Tato žlutě vyznačená políčka je povinné vyplnit!!! Jinak systém prodej neprovede. 31

32 Po vyplnění požadovaných infomací klikneme na tlačítko Sell vlevo dole. V případě, že nemáme otevřený žádný PNR, systém prodej neprovede vyhledem k tomu, že prodeje jsou prováděny z hotelů do jejichž rezervačního systému má AMADEUS přístup Dynamic Access případně Complete Access Plus. V případě takového prodeje se AMADEUS propojuje do příslušného systému a po odentrování prodeje se vrací zpět potvrzený hotelový segment. AMADEUS musí s prodejem odeslat i jméno hosta, proto je nezbytně nutné mít vytvořený jmenný element. Pokud systém nevidí jmenný element, odmítne prodej provést. Odpoví nám: 32

33 Odkliknutím tlačítka OK nás systém sám převede do grafického prostředí tvorby PNR: Zde vyplníme povinné prvky PNR a znovu klikneme na OK. 33

34 Systém nás automaticky vrátí do poslední zobrazené hotelové tabule: Zde si vlevo dole můžeme všimnout, že se nám zde objevilo jméno našeho cestujícího. 34

35 Nyní již můžeme kliknout na tlačítko Sell, systém nám poté naposledy zobrazí pro kontrolu tabulku s námi požadovaným prodejem: 35

36 Pokud vše souhlasí, klikneme na tlačítko Confirm Booking, systém nám zobrazí potvrzenou rezervaci: V kolonce Booking Summary vidíme údaje o prodaném hotelu, v kolonce Options mimo jiné vidíme Confirmation number, kterým nám hotelová společnost potvrdila naši rezervaci. Hotelový segment se nám objevil i úplně vlevo dole v sekci PNR. 36

37 Rezervaci uložíme do systému kliknutím na ikonku modré diskety vpravo dole, poté nám systém vrátí record locator naší rezervace: Klikneme na tlačítko OK a můžeme pokračovat v další práci. 37

38 Prodej hotelu do rezervace s letovými segmenty Po zobrazení PNR klikneme na záložku hotelů v grafice. 38

39 Systém nám zobrazí: Zde můžeme vidět, že tabulka Hotel Search je již doplněna daty z našeho PNR jako daty příjezdu/odjezdu do/z hotelu. Je zde vyplněna i kolonka Location, což v našem případě není zrovna vhodné, tedy pokud nechceme svého cestujícího ubytovat v hotelu na letišti Heathrow. Rovněž můžeme úplně dole vidět otevřený PNR. Pokud chceme svého klienta ubytovat ve městě, přepíšeme kód letiště kódem města a poté klikneme na tlačítko Hotel Avalability, čímž si zobrazíme multiavailabilitu. Dále již pokračujeme stejně jako v případě předchozího prodeje. 39

40 Po kliknutí na tlačítko Confirm Booking nám systém zobrazí potvrzenou rezervaci: Dole v sekci PNR se nám objevil hotelový segment. Kliknutím na modrou ikonu diskety vpravo dole rezervaci uložíme. 40

41 Modifikace hotelové rezervace v grafice K modifikaci si musíme otevřít rezervaci. Tu si můžeme otevřít v kryptické stránce: 41

42 Poté klikneme na záložku hotelů, systém odpoví: Zde kliknutím na řádek hotelu v sekci PNR hotelovou rezervaci označíme žlutě a poté zadáme příkaz k modifikaci tohoto označeného segmentu na ikonku Modify selected Line(s) kterou najdeme v řádku ikonek vpravo dole. Naše ikonka je šestá ikonka zleva bloček se žlutou tužkou. 42

43 Po kliknutí na tuto ikonu nám systém zobrazí tabulku: Změnou údajů v této tabulce případně doplněním nových požadavků či informací můžeme modifikovat dříve uloženou rezervaci. 43

44 V našem případě jsme doplnili informaci o tom, že host přijede do hotelu až po 20té hodině: Pro uložení klikneme na tlačítko Modify: 44

45 Systém odpoví: 45

46 Pro ověření, zda naše rezervace byla skutečně modifikována dle našeho požadavku si můžeme zobrazit náhled rezervace. To provedeme tak, že v řádku ikonek vpravo dole klikneme na třetí ikonu zprava list papíru s okem, systém nám zobrazí: Pokud je vše pořádku, zavřeme náhled kliknutím na křížek. Rezervaci uzavřeme kliknutím na modrou ikonu diskety. Systém odpoví: 46

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Návod na použití univerzitní aplikace

Návod na použití univerzitní aplikace Page 1 of 19 Návod na použití univerzitní aplikace WHOIS viz jednotlivé kapitoly Stránky: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta Kurz: Návod pro použití aplikace Whois Kniha: Návod na použití univerzitní

Více

Návod na stažení a instalaci programu Statistica. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 13 na 13.2

Návod na stažení a instalaci programu Statistica. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 13 na 13.2 Návod na stažení a instalaci programu Statistica. Návod na prodloužení programu Statistica Upgrade z verze ENG 13 na 13.2 Časté chyby a jejich řešení Odinstalace programu Statistica Návod na stažení a

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí.

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí. VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště. Zároveň také nabízí možnost evidence propadlých termínů. I. II. III.

Více

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Uživatelská příručka Marushka Photo aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obsah: Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro Android... 2 Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro WindowsPhone... 6 Návod k aplikaci MarushkaPhoto

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO. verze 04 (16.6.

Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO. verze 04 (16.6. Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO verze 04 (16.6.2016) osnova KROK strana KROK strana 1 3-6 6 45-51 2 7-10 7 52-53 3a

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště:

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: I. II. III. IV. I. Zápis výsledků po PŘEDMĚTECH Zápis výsledků po TERMÍNECH

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL 1. Vstup do partnerské sekce Zde se nachází vstup pro provizní prodejce do partnerské sekce. 2. Přihlášení Zde se zadává Uživatelské jméno a Heslo pro

Více

Návod k instalaci aplikace. Mobilní ekasa

Návod k instalaci aplikace. Mobilní ekasa Návod k instalaci aplikace Mobilní ekasa Instalace aplikace Mobilní ekasy je téměř totožná s registrací standardní ekasy a může proběhnout dvěma způsoby. Tyto způsoby jsou určeny tím, zda již jste či nejste

Více

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10 1 Úvod JAK TISKNOUT OSVĚDČENÍ S FOTOGRAFIEMI SVÁŘEČŮ? Ing. Jan Bureš Úprava programu vychází ze zásady, že svářeče budou fotografovat zkušební komisaři během zkoušky. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné,

Více

1. Webový informační systém Svalová dystrofie

1. Webový informační systém Svalová dystrofie Svalová dystrofie 1. Webový informační systém Svalová dystrofie Pro vstup do databáze použijte Internet Explorer Vstupní adresa: http://dystrofie.registry.cz 1.1 Přihlášení do systému Web projektu Diskusní

Více

Nastavení e-mailového klienta

Nastavení e-mailového klienta Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Pampeliška Jelikož údaje ohledně portů a zabezpečení níže v dokumentu nemusí být aktuální, používejte prosím při nastavování účtů následující údaje.

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Založení projektu v Autodesk Inventoru

Založení projektu v Autodesk Inventoru Založení projektu v Autodesk Inventoru Správné založení projektu je základní předpokladem pro úspěšné a bezproblémové kreslení. Projekt by měl vždy mít tuto strukturu: Složka, v níž je umístěn soubor projektu

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

POJIŠTĚNÍ. Amadeus Marketing ČSA

POJIŠTĚNÍ. Amadeus Marketing ČSA POJIŠTĚNÍ Amadeus Marketing ČSA Poslední update: 27.1.2003 Helena Šindelová Help desk OBSAH Úvod.................................................................. 1 Pojišťovny a jejich produkty...............................................

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zprávy z TC a egon centra ORP Nový Bydžov č. 29,

Zprávy z TC a egon centra ORP Nový Bydžov č. 29, Zprávy z TC a egon centra ORP Nový Bydžov č. 29, 23. 8. 2013 Elektronický podpis PDF dokumentů v prostředí FLEXi 15.07. V úterý 6. 8. 2013 došlo k aktualizaci elektronické spisové služby FLEXi z verze

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308

Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308 Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308 24.8.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 24.8.2015 2 Modul zásoby - Objednávky Modul za soby - Objedna vky Obsah Úvodní slovo... 3 Práce s objednávkami...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

On-line nápověda časté dotazy V1.2

On-line nápověda časté dotazy V1.2 On-line nápověda časté dotazy V1.2 O: Jak mohu vyhledat lety pomocí mapy? Chcete-li spustit vyhledávání, klikněte na tečku na mapě. Potom zvolte preferovanou volbu z nabídky na obrazovce a zobrazte informace

Více

Business Media CZ, s. r. o., člen skupiny Docu Group Company

Business Media CZ, s. r. o., člen skupiny Docu Group Company 1 Domovská stránka Hlavní lišta! POZOR! od posledního přihlášení. Pokud je v závorkách 0 neznamená to, že by pro Vás nebyl k dispozici žádný projekt. Hyperlinkové odkazy na příslušné projekty Grafické

Více

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly.

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly. KAPITOLA 4 Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONTAKTU ÚPRAVA KONTAKTU VYMAZÁNÍ KONTAKTU SKUPINA KONTAKTŮ ÚPRAVA SKUPINY KONTAKTŮ VYMAZÁNÍ SKUPINY KONTAKTŮ VYHLEDÁNÍ KONTAKTU TISK KONTAKTŮ

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Spouštěni Program je možné spustit pomocí souboru kuzelky.exe který je uložen v hlavním adresáři programu, tzn. C:\kuzelky nebo jej spustíme pomoci ikony

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007

Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007 Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007 Otevřeme program Delcam PowerShape. Pro seznámení s ovládáním PowerShape, postačí nápověda, kterou najdete pod tlačítkem Help Getting started. Najdete zde vysvětlivky

Více

Základní principy vyhledávání firem

Základní principy vyhledávání firem Základní principy vyhledávání firem Vyhledávat informace v databázi lze několika způsoby. Základní způsob používá postupné kroky, kdy otevíráme tzv. slovníky, z nichž vybíráme požadované hodnoty, například

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 001 - Jednoduchý prodej s výdejem

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 001 - Jednoduchý prodej s výdejem ! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 001 - Jednoduchý prodej s výdejem V tomto příkladu si ukážeme, jak prodat zboží ze skladu. Cílem je názorně předvést různé varianty, jak lze vytvořit doklad

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

LEGUAN. Jak založit a řídit turnaje

LEGUAN. Jak založit a řídit turnaje LEGUAN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jak založit a řídit turnaje Řízení turnajů se skládá ze dvou hlavních částí: první část příprava turnajů (je vhodné si turnaje a hrací sál připravit dopředu v klidu, ještě než

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

VĚRNOSTNÍ PROGRAM (VP)

VĚRNOSTNÍ PROGRAM (VP) VĚRNOSTNÍ PROGRAM (VP) 1. Nastavení věrnostního programu a) přidání odměn b) peníze a body c) hromadná aktivace věrnostního programu 2. Detail věrnostního programu u zákazníka 3. Zisk bodů 4. Získání odměny,

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část )

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Různé samostatné části : 1 -Připojení k AK - 2x kliknout na Internet Explorer - kliknout na pracovat offline

Více

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Připravte si, jaké parametry produktu budete importovat a ty vepište do jednotlivých sloupců. Soubor uložíme (v tomto případě jako import.xls)

Více

Instalace SW VIS přímo z programu VIS - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS přímo z programu VIS - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS přímo z programu VIS - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

Google Apps. kalendář 3. verze 2012

Google Apps. kalendář 3. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Úkoly... Vytvoření úkolu... Úprava seznamu úkolů... Označení splněného úkolu... Tisk seznamu úkolů... Změna termínu úkolů... Úvod V dnešní době chce

Více

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Autor: Ing. Jiří Mikolášek, www.kaktusyunas.cz, e-mail: kaktusy@kaktusyunas.cz (Všechny návody byly vytvářeny v operačním

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Zásoby_Cenové hladiny Materiál pro samostudium +1617

Zásoby_Cenové hladiny Materiál pro samostudium +1617 Zásoby_Cenové hladiny Materiál pro samostudium +1617 1.9.2016 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 1.9.2016 2 Zásoby_Cenové hladiny Za soby_cenove hladiny Obsah 1. Úvod... 3 2. Cenové hladiny... 3 3. Přiřazení

Více

Uživatelská příručka internetové aplikace

Uživatelská příručka internetové aplikace CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL., FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci OBSAH Zadání jednorázového příkazu k úhradě... Kliknutím na text 2 se rychle Vyplnění formuláře... dostanete na 3 požadovanou Autorizace... stránku 4 Zadání

Více

František Hudek. srpen 2012

František Hudek. srpen 2012 VY_32_INOVACE_FH20 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek srpen 2012 8. ročník

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření]

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] 2014 Českomoravská telekomunikační s. r. o. 1. Co je crisp [vyjádření] a k čemu slouží? Aplikace slouží k vyřizování Žádostí o vyjádření k existenci sítí zaslaných

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Vítězslav Bártl. Leden 2013

Vítězslav Bártl. Leden 2013 VY_32_INOVACE_VB18_W Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Automaticky nastaven přes Školní program- záložka ŠOL

Automaticky nastaven přes Školní program- záložka ŠOL Škola OnLine Přihlášení do aplikace Automaticky nastaven přes Školní program- záložka ŠOL Kalendář Kalendář je první stránka aplikace, která se uživateli po přihlášení zobrazí. Je koncipována tak, aby

Více