Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central"

Transkript

1 Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého zařízení. Za tímto účelem provádějí provozovatelé často vlastní zkoušky, s cílem ověřit si výrobcem uvedené údaje a střídačem zobrazované hodnoty. V této souvislosti je třeba zdůraznit dva příklady: 1. Odchylky v energetických hodnotách v různých zobrazeních. 2. Zjištění stupně účinnosti. Messgenau-UCZ Verze 2.0 1/5

2 Odchylky v zobrazení energetických hodnot 1 Odchylky v zobrazení energetických hodnot Během provozu fotovoltaického zařízení provozovatel příležitostně zjistí, že energetické hondoty, které na jedné straně ukazuje měřič napájení a na druhé straně střídač či data loggery, se od sebe liší. V této kapitole jsou popsány možné důvody těchto odchylek. Kromě toho je zde vysvětleno, jaké rozdíly jsou normální a které signalizují poruchu. 1.1 Hodnoty měřiče napájení Co se týče energetického výnosu zařízení, je měřič napájení jedinou platnou referenční hodnotou. Kalibrovaný měřič napájení však neprovádí zcela přesná měření, jsou zde přípustné tolerance. V závislosti na přiřazené odchylkové třídě (většinou třída 1 nebo 2) smí podle DIN EN vykazovat odchylku měření ve výši do ± 2 % (třída 2). Mechanické měřiče elektricity zpravidla splňují požadavky přesnosti třídy 2. Příkon měřiče napájení, který se v závislosti na typu konstrukce a provedení pohybuje mezi 0,5 a 3 watty, a ztráty z důvodu náběhového proudu jsou při srovnání s údaji ve střídači zpravidla zanedbatelné, s výjimkou malých výkonů zařízení či velice nízkých denních energetických hodnot. 1.2 Měřicí zařízení střídače Střídač obsahuje měřicí zařízení, která zajiš?ují řádné řízení provozu. Úkolem střídače je zjistit provozní moment s maximálním výnosem, zatímco úlohou měřiče je provést precizní energetická měření. Z hlediska maximální přeměny energie je proto pro střídač rozhodující přesné zachycení změn ukazatelů hodnot, jako např. sí?ový proud nebo FV napětí. Důležitější než vysoká, absolutní přesnost je v tomto případě vysoká reprodukovatelnost. Ve srovnání s kalibrovaným měřičem napájení mohou měřicí kanály střídače vykazovat toleranci až ± 3 %, vztaženo na nejvyšší hodnotu měřicího rozsahu za jmenovitých podmínek. V případě nízkého napájecího výkonu proto může být relativní odchylka i příslušným způsobem větší. Tyto odchylky jsou pak v příslušném poměru přítomny i v odvozených hodnotách, jako např. v napájené energii. Kromě toho je nutné přičíst ztráty na vodiči AC kabelového propojení. Ty by při jmenovitém výkonu neměly přesáhnout 1 %, jak je doporučeno v přístrojové dokumentaci. Ve sporném případě je nutné zkontrolovat, zda je instalované AC kabelové propojení v souladu s délkami vedení a průřezy vodičů, doporučenými v přístrojové dokumentaci. SMA Solar Technology AG 2/5

3 Odchylky v zobrazení energetických hodnot 1.3 Odchylky a poruchy S ohledem na výše uvedené tolerance měření a další vlivy se může stát, že se tolerance měřicích zařízení sečtou, čímž vzniknou odchylky mezi údaji zobrazenými ve střídači a v měřiči napájení. Jelikož toleranční rozsah těchto odchylek závisí na aktuálním napájecím výkonu, není možné udat hodnotu maximální povolené odchylky. Odchylka při jmenovitém provozu, která je vyšší než 10 %, však signalizuje poruchu určitého měřicího zařízení. V tomto případě by měla být provedena podrobnější kontrola kompletního zařízení. Příklad výpočtu procentuální odchylky a absolutní hodnoty: Měřicí rozsah (koncová hodnota na stupnici): 50 A, přípustná odchylka ± 2 % (odpovídá absolutní hodnotě ± 1 A) Přípustné hodnoty u proudu o velikosti 20 A: 19 A A (odpovídá relativní hodnotě ± 5 %) Přípustné hodnoty u proudu o velikosti 2 A: 1 A... 3 A (odpovídá relativní hodnotě ± 50 %) SMA Solar Technology AG 3/5

4 Zjištění stupně účinnosti 2 Zjištění stupně účinnosti Aby se provozovatel fotovoltaického zařízení přesvědčil o výkonnosti svého střídače, srovnává údaje o stupni účinnosti uvedené v technickém listu s vlastnoručně propočteným stupněm účinnosti, který se skládá z naměřených a dalších údajů, které střídač zobrazuje či dodává. Tento postup se však ukazuje jako nevhodný. V této kapitole jsou vysvětleny důvody, proč měření stupně účinnosti provedené provozovatelem zařízení vede k výsledkům, které jsou nepoužitelné. 2.1 Měřicí zařízení střídače Ve střídači jsou integrována měřicí zařízení, která zajiš?ují správné řízení provozu střídače. Úkolem střídače je zjistit provozní moment s maximálním výnosem. Z hlediska maximální přeměny energie je proto pro střídač rozhodující přesné zachycení změn ukazatelů hodnot, jako např. sí?ový proud nebo FV napětí. Daleko důležitější než absolutní přesnost je přitom vysoká reprodukovatelnost. V případě měřicích zařízení střídače se nejedná o kalibrovanou měřicí techniku. Měřicí kanály střídače mohou vykazovat toleranci až ± 4 % pro DC měření ± 3 % pro AC měření (vztaženo na nejvyšší hodnotu měřicího rozsahu za jmenovitých podmínek). V případě nízkého napájecího výkonu může být relativní odchylka (též) příslušným způsobem větší. Tyto odchylky se pak v příslušném poměru projeví v odvozených hodnotách. 2.2 Stupeň účinnosti střídače Uvedený stupeň účinnosti střídače se určuje prostřednictvím vysoce přesných měřicích postupů a představuje poměr výkonu na výstupu a výkonu na vstupu za jmenovitých podmínek. Tyto údaje byly potvrzeny i nezávislými zkušebními instituty. Pokud je střídač provozován za jiných než jmenovitých podmínek, např. za odlišného vstupního napětí, při částečném zatížení nebo za zvýšené okolní teploty, jsou hodnoty stupně účinnosti odlišné. 2.3 Stanovení měřením proudových a napě? ových hodnot Provozovatelem provedené stanovení stupně účinnosti měřením proudových a napě?ových hodnot na vstupu a výstupu pomocí měřicích přístrojů, které vykazují na trhu běžné či vyšší tolerance, vede k výsledkům, které jsou nepoužitelné. Přesné stanovení stupně účinnosti je možné pouze za použití vysoce přesných a velice drahých analyzátorů výkonu a za laboratorních podmínek, což umožňuje současné zjištění hodnot na vstupu a výstupu. SMA Solar Technology AG 4/5

5 Zjištění stupně účinnosti 2.4 Stanovení poměrem K neplatným výsledkům vede i stanovení stupně účinnosti poměrem ze vstupních a výstupních hodnot zobrazených ve střídači či jím dodaných. Důvodem jsou zmíněné tolerance (srov. kapitola 2.1) při zjiš? ování měřicích hodnot a nepatrný časový posun v interní komunikaci střídače a při přenosu na data logger. Tyto příčiny vedou k tomu, že proudové, napě?ové a výkonnostní hodnoty zobrazované na displeji a předávané v komunikační síti nejsou úplně identické. Při nestálém počasí, tzn. při rychlých změnách intenzity ozáření, je tento výsledek navíc ovlivněn stanovováním středních hodnot. 2.5 Zkušební středisko SMA Solar Technology Z výše uvedených bodů vyplývá, že skutečný stupeň účinnosti střídače lze zjistit pouze prostřednictvím velice složitého elektronického měřicího zařízení. SMA Solar Technology má k dispozici výborně vybavené zkušební středisko. Kromě toho se před expedicí každý SMA střídač podrobuje dlouhodobé zkoušce a kontrole výkonnosti. SMA Solar Technology AG 5/5

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat použití: řízení topných systémů funkce: podlahový termostat prostorový termostat kombinovaný termostat regulátor výkonu zobrazení nastavené

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 1. Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních

Více