SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V"

Transkript

1 SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce

2 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost osob, je důležité, abyste si přečetli všechny následující instrukce. Nesprávná instalace nebo nesprávné použití tohoto produktu by mohlo způsobit vážná zranění osob. 2) Než začnete toto instalovat, přečtěte si pečlivě tyto instrukce. 3) Nenechávejte obalové materiály (umělou hmotu, polystyrén, atd.) na dosah dětí, protože tyto materiály jsou možným zdrojem nebezpečí. 4) Uschovejte si tyto instrukce pro budoucí reference. 5) Toto bylo navrženo a zkonstruováno k účelu, přesně popsaném v této dokumentaci. Jakékoli jiné použití, které zde není výslovně uvedeno, by mohlo narušit dobrý stav/provoz a/nebo by mohlo být zdrojem nebezpečí. 6) GENIUS se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, způsobené nesprávným použitím či použitím automatizovaného systému pro jiné účely, než k jakým byl navržen. 7) Neinstalujte toto v explozivním prostředí: přítomnost hořlavých plynů či výparů představuje vážné nebezpečí. 8) Mechanické součásti musí vyhovovat opatřením Norem EN a EN Pro země mimo EU musí být dodrženy shora uvedené normy, spolu se státními zákonnými předpisy, aby byla dosažena adekvátní úroveň bezpečností. 9) GENIUS neodpovídá za nesprávnou techniku instalace uzavíracích prvků, které budou motorizované ani za případné deformace, které mohou vzniknout během používání. 10) Instalace musí vyhovovat Normám EN a EN Bezpečnostní úroveň automatizovaného systému musí být C+D. 11) Před prováděním jakýchkoli prací na tomto systému vypněte přívod elektrické energie a odpojte baterie. 12) Hlavní přívod elektrické energie pro automatizovaný systém musí být vybaven více pólovým spínačem se vzdáleností otevírání kontaktů 3 mm nebo větší. Doporučujeme používat tepelný vypínač 6A s více pólovým elektrickým jističem. 13) Ujistěte se, zda diferenční spínač s prahovým napětím 0.03A je zabudovaný proti proudu systému. 14) Ujistěte se, zda je zemnící systém správně zkonstruován a připojte k němu kovové součástky pro uzavírání. 15) Automatizovaný systém je dodán s vnitřním bezpečnostním protinárazovým m, sestávajícím z řízení kroutivé síly. Ale musíte zkontrolovat jeho spouštěcí práh, podle specifikací norem, uvedených v bodě ) Bezpečnostní (norma EN 12978) chrání nebezpečné oblasti proti rizikům mechanického pohybu, jako je náraz, vlečení a roztržení. 2

3 17) Pro každý systém doporučujeme použít alespoň jeden blinkr, varovné světlo adekvátně upevněné k rámu struktury, spolu se mi, uvedenými v bodu ) GENIUS se zříká jakékoli zodpovědnosti, týkající se bezpečnosti a účinného fungování automatizovaného systému, pokud se používají součástky, které nevyrobila firma GENIUS. 19) Při údržbě používejte pouze originální součástky firmy GENIUS. 20) Žádným způsobem nemodifikujte součástky automatizovaného systému. 21) Instalační technik předá všechny informace, týkající se manuálního řízení systému v případě nouze a předá uživateli instrukční manuál, doručený společně s tímto výrobkem. 22) Při provozu tohoto nenechte děti ani dospělé osoby zdržovat se poblíž. 23) Uchovávejte dálkové ovladače a ostatní rázové generátory mimo dosah dětí, abyste zabránili nechtěnému spuštění automatizovaného systému. 24) Průchod mezi křídly vrat je povolen pouze při úplném otevření vrat. 25) Uživatel se nesmí pokoušet o opravu jakéhokoli druhu a ke všem takovýmto činnostem musí povolat kvalifikovaný personál. 26) Všechno, co není výslovně specifikováno v těchto instrukcích, není povoleno. 3

4 OBSAH DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY...2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC HLAVNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘEDBĚŽNÉ NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ A PROVOZ INSTALACE KARTY PŘIJÍMAČE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KONTROLKY PROVOZ DISPLEJE SEŘÍZENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ PROGRAMOVÁNÍ PROVOZ ELEKTRONICKÉ SPOJKY OCHRANNÉ POJISTKY NÁKRES NAPOJENÍ PROVOZNÍ PROGRAMY...14 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC Výrobce: Adresa: Prohlašuje, že: GENIUS S.p.A. Via Padre Elzi Grassobbio Bergamo Itálie SPRINT 03 electronic vyhovuje základním bezpečnostním požadavkům následujících směrnic EEC: 73/23 EEC a následný dodatek 93/68 EEC. 89/336 EEC a následné dodatky 992/31 EEC a 93/68 EEC. Poznámky: Tyto výrobky podstoupily zkušební procedury, provedené ve standardních podmínkách (všechny výrobky, vyrobené firmou GENIUS S.p.A.) Grassobbio,

5 ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO POSUVNÁ VRATA 24Vdc S KODÉREM A KONCOVÝM SPÍNAČEM 1. HLAVNÍ VLASTNOSTI Tato řídící jednotka pro posuvná vrata 24Vdc s kodérem má velký výkon a široký rozsah seřízení: zpomalení otevírání a zavírání, ovládání motoru a pro ovládání otevírání a zavírání koncových spínačů. Propracované elektronické ovládání neustále monitoruje hlavní obvod a vyřadí z provozu ovládací jednotku v případě špatného fungování, které by mohlo porušit výkonnost elektronického spouštění. Nastavení parametrů a provozní programy jsou zobrazeny na praktickém displeji, který označuje stav vrat během normálního provozu. Převodové motory s panelem ovládací jednotky (verze C), vyžadují venkovní kryt pro 2 vyrovnávací baterie (volitelné). 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Napájecí napětí transformátoru 230 V ~ (+6 10%) 50 Hz. Napájecí napětí řídící jednotky 22 V ~ (+6 10%) 50 Hz. Spotřebovaný výkon 3 W Maximální zatížení motoru 70 W Maximální zatížení příslušenství 24 V stejnosměrného proudu 500 ma Maximální zatížení zábleskového 24 V stejnosměrného proudu, max. 15 W světla Teplota okolního prostředí -20 C + 50 C Ochranné pojistky 3 Provozní programy Automatika / kroková automatika / poloautomatika / kroková poloautomatika / společný typ Doba otevírání / zavírání Samočinné nastavení během programování Doba pauzy Samočinné nastavení během programování Síla tlaku Čtyři úrovně, seřiditelné na displeji Zpomalování Samočinné nastavení během programování Příkon svorkovnicového panelu Napájení 22V ~ / Napájení baterie / Kodér / Celkové otevření / Otevření pro pěší / Bezpečnostní při otevírání a zavírání / Stop / Koncový spínač pro otevírání a zavírání Radiový konektor Rychlý 5-kolíkový konektor Výkon svorkovnicového panelu Přívod 24 V stejnosměrného proudu k příslušenství / 24 V stejnosměrný proud motoru / 24 V stejnosměrný proud blinkru Rozměry panelu 127 x 145 mm Vlastnosti toroidního transformátoru 230 V ~ Prim. 230 V~, sec. 22 V~ / 80 VA /rozměry 105 x 40 mm Vlastnosti volitelných baterií 12V 4 Ah /rozměry 90 x 70 x 108 mm Vlastnosti venkovního krytu 305 x 225 x 125 mm, -IP55 5

6 Pozor: různé výstupní hodnoty napětí 24V ~ jsou možné podle napětí hlavního vedení. Před započetím vždy zkontrolujte výstupní napětí transformátoru. Nesmí překročit 26 V ~ jak pro přívodní napětí 230V ~, tak pro přívodní napětí 115 V ~. Napětí se musí měřit bez zatížení, to znamená když je transformátor napájen energií, ale je odpojený od panelu. 3. PŘEDBĚŽNÉ NASTAVENÍ Pozor: Abyste zajistili bezpečnost osob, musíte dodržovat všechna varování a všechny instrukce, uvedené v tomto manuálu. Nesprávná instalace či nesprávné používání tohoto produktu by mohlo způsobit vážná zranění osob. Ujistěte se, zda máte diferenciální spínač směrem po proudu systému, jak je specifikováno v zákoně o elektrické energii a instalujte tepelný spínač s více pólovými spínači na přívodní vedení. Při pokládání elektrických kabelů používejte adekvátní pevné a/nebo ohebné potrubí. Vždycky oddělujte přívodní kabely pro příslušenství nízkého napětí od přívodních kabelů 115/230 ~ V. U verzí s řídící jednotkou instalovanou na převodovém motoru, jsou některá napojení a instalace, popsané v těchto instrukcích napojené již z továrny (motor, transformátor, kodér, atd.). U verzí s řídící jednotkou instalovanou venku ve vodotěsném krytu, nesmí maximální délka spojovacích kabelů mezi řídící jednotkou a motorem /kodérem přesáhnout 3 mm, za použití kabelů 2x2,5mm 2 pro kodér a pro koncové spínače (volitelné). Postup pro zajištění komponentů ve vodotěsném krytu, vztahující se k obrázku 1: 1) Připojte držák toroidního transformátoru do polohy A, za použití 3 závitořezných šroubů 4.2x13 (dodané). Umístěte podložky mezi držák a vodící lištu vodotěsného krytu. držák je navržen tak, aby kryl transformátor a vlastnosti a rozměry jsou specifikované v tabulce pod bodem 2. 2) Připevněte transformátor k držáku pomocí 2 svorek (dodané). 3) Při používání vyrovnávacích baterií, připevněte příslušný držák do pozice B pomocí 4 závitořezných šroubů 3.5x9.5 (dodané) do křížových otvorů vodící listy vodotěsného krytu. držák je navržen tak, aby kryl 2 baterie (nejsou dodané) a vlastnosti a rozměry jsou specifikované v tabulce pod bodem 2. Obrázek 1 4) Uložte baterie do držáku. 5) Připevněte řídící jednotku do polohy C pomocí 4 závitořezných šroubů 4.2x13 (dodané). Umístěte podložky mezi panel a vodící lištu vodotěsného krytu. 6

7 4. PŘIPOJENÍ A PROVOZ 4.1. SVORKOVNICOVÝ PANEL M Otevření A Svorky A COM 2. Normálně otevřený kontakt. K těmto svorkám připojte jakékoli (tlačítko, tlačítko selektoru, atd.), které dává povel k úplnému otevření vrat. Provoz tohoto kontaktu je definován parametrem D. Otevřený impuls A, celkové otevření, má vždycky prioritu před částečným otevřením B. Při instalaci několika rázových generátorů připojte kontakty paralelně Otevření B Svorky B COM 2. Normálně otevřený kontakt. K těmto svorkám připojte jakékoli (tlačítko, tlačítko selektoru, atd.), které dává povel k částečnému otevření vrat. Částečné otevření není seřiditelné a rovná se 30% celkového otevření, uloženého v paměti. Otevřený impuls A, celkové otevření, má vždycky prioritu před částečným otevřením B. Při instalaci několika rázových generátorů připojte kontakty paralelně Povel STOP Svorky STOP COM 2. Normálně zavřený kontakt. K těmto svorkám připojte jakékoli bezpečnostní (tlačítko, tlačítko selektoru, atd.), které dává povel k zastavení pohybu vrat. Stav tohoto vstupu je signalizován kontrolkou LD2 STOP. Pokud nejsou připojena žádná STOP, vstup spojte přepojkou. Při instalaci několika STOP, připojte normálně zavřené kontakty sériově Bezpečnostní uzavírací Svorky FSW CL COM2. Normálně zavřený kontakt. K těmto svorkám připojte jakékoli bezpečnostní (fotobuňky, bezpečnostní zarážky, atd.), které musí obrátit pohyb vrat při maximálním otevření na zavírání vrat, nahraném v paměti. Stav tohoto vstupu je signalizován kontrolkou LD3 FSW-CL. Pokud nejsou připojena žádná bezpečnostní, vstup spojte přepojkou. Při instalaci několika, připojte normálně zavřené kontakty sériově Bezpečnostní otevírací Svorky FSW OP COM2. Normálně zavřený kontakt. K těmto svorkám připojte jakékoli bezpečnostní (fotobuňky, bezpečnostní zarážky, atd.), které musí řídit pohyb otevírání vrat zastavením pohybu. Po uvolnění bezpečnostního začne pohyb normálně a provede cyklus, který je nahraný v paměti. Stav tohoto vstupu je signalizován kontrolkou LD4 FSW-OP. 7

8 Pokud nejsou připojena žádná bezpečnostní k pohybu otevírání, vstup spojte přepojkou. Při instalaci několika pro pohyb otevírání, připojte normálně zavřené kontakty sériově. 4.2 SVORKOVNICOVÝ PANEL M Kodér Svorky SIG, - -ENC-+ENC. Použijte kodér, dodaný s řídící jednotkou. Na svorce SIG : připojte zpětný signál od svorky kodéru S11 ; připojte svorku kodéru -12 ke svorce -ENC ; připojte svorku kodéru +13 ke svorce +ENC. Kodér se musí používat pro provoz řídící jednotky. Pro provoz kodéru dodržujte napojení mezi svorkami tak, jak je popsáno shora Koncový spínač pro zavírání (volitelné) Svorky COMF-FCC. Normálně zavřený kontakt. Připojte koncový spínač pro uzavírání na tyto svorky. Spínač funguje tak, že zastaví pohyb vrat při zavírání. Stav tohoto vstupu je signalizován kontrolkou DL5 FCC. Pokud se nepoužívá žádný koncový spínač pro uzavírání, musí se vstup spojit přepojkou Koncový spínač pro otevírání (volitelné) Svorky COMF-FCA. Normálně zavřený kontakt. Připojte koncový spínač pro otevírání na tyto svorky. Spínač funguje tak, že zastaví pohyb vrat při otevírání. Stav tohoto vstupu je signalizován kontrolkou DL6 FCA. Pokud se nepoužívá žádný koncový spínač pro otevírání, musí se vstup spojit přepojkou. 4.3 SVORKOVNICOVÝ PANEL M Zábleskové světlo Svorky Lamp-Lamp. Použijte zábleskové světlo se stálým světlem (záblesky se provádějí řídícím panelem) při provozním napětí 24 V střídavého proudu, max. 15W. Doporučujeme, abyste zapojili zábleskové světlo před programováním řídící jednotky, protože se zobrazují fáze. Během otevírání a zavírání svítí světlo po 1.5 sekundy. Když jsou vrata otevřená, zábleskové světlo je vypnuté a bliká pouze, když se zapojí bezpečnostní, maximálně po dobu 10 sekund a signalizuje, že se pracuje v oblasti pohybu vrat, poté se blikání vypne, i když jsou stále zapnutá bezpečnostní pro zavírání vrat Motor Svorky CHM1 APM1. Připojte k těmto svorkám motor s přívodní energií 24 V stejnosměrného proudu, maximálně 70W. 8

9 4.4 SVORKOVNICOVÝ PANEL M Přívod energie Svorky VAC VAC. Připojte k těmto svorkám sekundární vedení, přicházející od toroidního transformátoru s napětím 22V 50 Hz. Zapnutý proud je označen rozsvícením kontrolky DL1 POWER Baterie (volitelné) Svorky +BAT - -BAT. Připojte k těmto svorkám 2 vyrovnávací baterie (volitelné). Když je řídící jednotka pod proudem, budou se baterie nabíjet. Baterie začnou fungovat, když transformátor nedodává proud. Rozměry a vlastnosti baterií naleznete v tabulce pod bodem 2. Přívod proudu z baterií je v nouzových situacích. Množství možných manévrů závisí na kvalitě baterií, struktuře brány (hmotnosti, délce, celkovém stavu, atd.) a na tom, jak dlouho byl proud vypnutý atd. Dejte pozor na polaritu baterií Příslušenství Svorky Výstup pro přívod energie k venkovnímu příslušenství 24 V střídavého proudu. Maximální zátěž příslušenství je 500 ma Uzemnění Odpovídající svorka nebo zemnící kabel. Připojte uzemnění do hlavního přívodu energie 230 V. Připojení je zásadní pro správné fungování řídící jednotky. 5. INSTALACE KARTY PŘIJÍMAČE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Řídící jednotka je navržena tak, aby se do ní vešel 5-zástrčkový modul radiopřijímače. Při jeho instalaci vypněte proud a připevněte modul na příslušný konektor M5 uvnitř řídící jednotky. POZOR: Abyste zabránili poškození přijímače a tím způsobili nenapravitelné porušení jeho fungování, musíte instalaci přijímače provést podle instrukcí, uvedených pod bodem 12 (nákres napojení). Po provedení postupujte podle instrukcí pro radiopřijímač, kde je uvedeno nahrávání do paměti dálkového ovladače. Po nahrání do dálkového ovladače, ovladač řídí START, stejně jako každé jiné ovládací. 9

10 6. KONTROLKY KONTROLKA ZAPNUTO VYPNUTO DL1 POWER PROUD Řídící jednotka je napájena transformátorem Není dodávaná energie nebo je řídící jednotka napájena vyrovnávacími bateriemi DL2 STOP Ovládání není aktivované Ovládání je aktivované DL3 FSW CL Bezpečnostní nezapojené Bezpečnostní zapojené DL4 FSW - OP Bezpečnostní nezapojené Bezpečnostní zapojené DL5 FCC Koncový spínač pro Koncový spínač pro DL6 FCA zavírání nezapojený Koncový spínač pro otevírání nezapojený zavírání zapojený Koncový spínač pro otevírání zapojený Tučné písmo: stav kontrolek při zavřené bráně, řídící jednotka napájená transformátorem a koncové spínače zapojené. Pokud se koncové spínače nepoužívají, musí být příslušné kontakty spojeny přepojkou a DL5 a DL6 musí být vždy zapnuté (ON). 7. PROVOZ DISPLEJE Řídící jednotka má praktický displej ke zobrazování a programování provozních parametrů. Navíc neustále zobrazuje stav vrat během normální operace. Po zobrazení a seřízení parametrů ukazuje displej zvolené parametry vlevo a příslušné hodnoty vpravo. Obrázek 2 ukazuje příklad zobrazení parametru A s hodnotou 2. A2 Obrázek 2 Během normálního provozu displej zobrazuje stav vrat. Zobrazené hodnoty jsou uvedené v následující tabulce: ZOBRAZENÁ STAV VRAT HODNOTA Vrata v klidu OP Vrata se otevírají Otevřená vrata ve stavu klidu (pouze s možností automatického opětného zavírání viz následující odstavec). CL Vrata se zavírají Během programování zobrazuje displej po celou dobu hodnotu P,-. 10

11 8. SEŘÍZENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ Po provedení všech nezbytných zapojení, zapněte systém a zkontrolujte zda jsou všechny signalizační kontrolky ve stavu, uvedeném pod bodem 6. Chcete-li provádět seřízení parametrů, postupujte podle instrukcí uvedených níže: Displej zobrazuje hodnotu - - Stiskněte a držte tlačítko P2, dokud nebude displej zobrazovat název prvního parametru. Změnu hodnoty parametru provedete stisknutím tlačítka P1. Opětným stisknutím tlačítka P2 se dostanete k dalšímu parametru. Pokud uběhne 60 vteřin, aniž byste stiskli nějakou klávesu, řídící jednotka opustí režim seřizování. Můžete manuálně opustit režim seřizování tak, že projdete všemi parametry. Až bude displej zobrazovat - -, vrátili jste se k normálnímu provozu. Následující tabulka uvádí různé parametry a přičitatelné hodnoty. DISPLEJ POPIS Seřízení citlivosti elektronické spojky a sily motoru. Minimální síla motoru, citlivější k překážkám. A1 A2 A3 A4 Středně nízká síla motoru, malá citlivost k překážkám. Středně vysoká síla motoru, vysoká citlivost k překážkám. Vysoká síla motoru, vysoká citlivost k překážkám. Automatické opětné zavření: tato funkce umožňuje nebo vyřazuje automatické zavírání vrat. Vyřazeno CO CI Aktivováno Operace povelu A: tato funkce určuje chování tlačítka A (úplné otevření). Otevře / zavře / otevře do di Otevře / zastaví / zavře / zastaví Zpětný pohyb po zavírání: pokud je tato funkce aktivovaná, vrata provedou po zavření pohyb částečného otevření. To napomůže spouštěcímu a usnadní jeho možnou funkci. EO EI Vyřazeno Aktivováno Funkce Condo : pokud je tato funkce aktivovaná zatímco jsou vrata otevřená, je povel nastartování zablokován. Vyřazeno FO FI Aktivováno Percentuální bod zpomalení: tento parametr se používá k nastavení délky doby zpomalování, výběrem jedné ze dvou hodnot nastavení. 20% maxima otevírání, uložené v paměti HO HI 10% maxima otevírání, uložené v paměti Rychlost během fáze zpomalování: tento parametr se používá k nastavení 11

12 rychlostí motoru během fáze zpomalování, výběrem ze dvou hodnot.,0 Nízká, I Vysoká Provoz s koncovými spínači: tato funkce používají koncové spínače. Pouze s kodérem LO LI Kodér a koncový spínač je umožněna pouze pokud se 9. PROGRAMOVÁNÍ Během procedury programování ukládá řídící jednotka do paměti body mechanického zastavení během otevírání, zavírání a všech časů zastavení. Chceteli provést programování, pokračujte podle těchto instrukcí: Uvolněte převodový motor a uveďte vrata do poloviny pohybu otevření a pak převodový motor zablokujte. Zapněte řídící jednotku a zkontrolujte zda se na displeji zobrazí hodnota - -. Držte stisknuté tlačítko P2 po dobu asi 5 sekund řídící jednotka zobrazí hodnotu prvního parametru. Zadejte impuls A, použitím tlačítka a jakéhokoli dalšího, které dává povel k úplnému otevření brány. Displej zobrazí hodnotu P,- a vrata začnou manévr zavírání až k mechanické zarážce nebo ke koncovému spínači zavírání, pokud je dodán a aktivován (viz předchozí odstavec). Pozor: Jestliže je při programování prvním manévrem operátora otevírání, vypněte proud a přehoďte dráty, připojené ke svorkám CHM1 APM1. Opakujte proces programování od prvního bodu. Po pauze trvající asi 2 sekundy se vrata úplně otevřou, buď k mechanické zarážce nebo k příslušnému koncovému spínači. Pokud není automatické zavírání aktivované, znamená to, že programování skončilo a displej zobrazuje hodnotu - -. Řídící jednotka začne odpočítávat dobu pauzy. Po uplynutí požadované doby udejte další povel A, a vrata se začnou zavírat. Po zavření se také ukončí programování a displej zobrazí hodnotu - -. Displej zobrazuje hodnotu P,- během celé procedury programování. Zábleskové světlo zůstane rozsvícené a během celé doby programování nebude blikat. Během programování bude pohyb vrat zpomalený. 10. PROVOZ ELEKTRONICKÉ SPOJKY Je to velice důležité bezpečnostní. Nastavení zůstává dlouho neměnné, aniž by se opotřebovalo či pozměnilo nastavení. Je aktivní jak během zavírání, tak během otevírání. Pokud funguje, obrací pohyb, aniž by vyřadilo automatické zavírání, pokud je zapnuté. Jestliže pracuje dvakrát za sebou, dojde ke stavu STOP a vyřadí se všechny automatické povely. Je to proto, že pokud spojka funguje dvakrát, znamená 12

13 to, že překážka zůstává a bylo by tedy nebezpečné provádět nějaký další manévr, takže je uživatel nucen dát povel k otevření nebo zavření. Jestliže tato spojka funguje déle než 90 sekund po sobě, řídící jednotka nastaví stav NOUZE a provede kompletní otevření ve zpomaleném režimu až k bodu zastavení a potom se budou vrata automaticky zavírat tak, aby body zastavení zůstaly nezávisle opětně synchronizované. 11. OCHRANNÉ POJISTKY POJISTKA OCHRANA POJISTKA OCHRANA POJISTKA OCHRANA F1=T10A/250V Přívodní F2=T0.5A/250V F3=R0.5A/250 5x20 energie 22V 5x20 5x20 Napájení příslušenství a nabíječ baterií Výstup zábleskového světla 12. NÁKRES NAPOJENÍ Konektor přijímače Přijímač Uzemnění Ostatní bezpečnostní zavírání Přívod energie pro externí příslušenství Ostatní bezpečnostní otevírání Kodér Motor Baterie Zábleskové světlo Fotobuňky zavírání Ostatní bezpečnostní otevírání a zavírání Toroidní transformátor Fotobuňky otevírání a zavírání Černá FCA Modrá COM F Hnědá FCC Fotobuňky otevírání 13

14 13. PROVOZNÍ PROGRAMY Stav vrat Zavřená Otevření po pauze Zavírání Otevírání Stav vrat Zavřená Otevření po pauze Zavírání Otevírání Automatika A C=1 d=0 F=0 Impulsy Otevření A Otevření B Stop Otevření Otevře bránu a opět zavře po uplynutí pauzy Opět zavede čas pauzy Obrátí pohyb vrat Obrátí pohyb vrat Provede částečné otevření a opětné zavření po uplynutí pauzy Okamžitě znovu zavře bránu () zablokováno Zavření Zastaví operaci Zablokuje opětné zavření a při uvolnění opět zavře po 5 sekundách, jestliže uplynula doba pauzy. Viceversa, opět zavře, když nastavený čas pauzy uplynul. Otevření / zavření Zablokování povelů Zablokuje opětné zavření a při uvolnění opět zavře po 5 sekundách, jestliže uplynula doba pauzy. Vice-versa opět zavře, když nastavený čas pauzy uplynul. Zastaví operaci Obrátí pohyb Zastaví operaci obrátí pohyb Zastaví operaci Zastaví operaci a po uvolnění bude opět pokračovat Kroková automatika AP C=1 d=1 F=0 Impulsy Otevření A Otevření B Stop Otevření Otevře bránu a opět zavře po uplynutí pauzy Opět zavede čas pauzy Zastaví pohyb vrat a při dalším impulsu je otevře Zastaví pohyb vrat a při dalším impulsu je zavře Provede částečné otevření a opětné zavření po uplynutí pauzy Okamžitě znovu zavře bránu () zablokováno Zavření Zastaví operaci Zablokuje opětné zavření a při uvolnění opět zavře po 5 sekundách, jestliže uplynula doba pauzy. Viceversa, opět zavře, když nastavený čas pauzy uplynul. Zastaví operaci bude opět pokračovat Otevření / zavření Zablokování povelů Zablokuje opětné zavření a při uvolnění opět zavře po 5 sekundách, jestliže uplynula doba pauzy. Vice-versa, opět zavře, když nastavený čas pauzy uplynul. Zastaví operaci Obrátí pohyb Zastaví operaci obrátí pohyb Zastaví operaci Zastaví operaci a po uvolnění bude opět pokračovat Zastaví operaci bude opět pokračovat 14

15 Stav vrat Poloautomatika F C=0 d=0 F=0 Impulsy Otevření A Otevření B Stop Otevření Zavřená Otevře bránu Provede částečné otevření () zablokováno Otevřená Zavře Zavře bránu () zablokováno Zavírání Otevírání Stav vrat Obrátí pohyb vrat Obrátí pohyb vrat Zavření Otevření / zavření Zablokování povelů Zablokování povelů a při uvolnění opět zavře po 5 sekundách. Zastaví operaci Obrátí pohyb Zastaví operaci obrátí pohyb Zastaví operaci Zastaví operaci a po uvolnění bude opět pokračovat Kroková poloautomatika EP C=0 d=1 F=0 Impulsy Otevření A Otevření B Stop Otevření Zavřená Otevře bránu Provede částečné otevření () zablokováno Otevřená Zavře Zavře bránu () zablokováno Zavírání Otevírání Stav vrat Zavřená Otevření po pauze Zastaví pohyb vrat a při dalším impulsu je otevře Zastaví pohyb vrat a při dalším impulsu je zavře Zavření Zastaví operaci bude opět pokračovat Otevření / zavření Zablokování povelů Zablokování povelů a při uvolnění opět zavře po 5 sekundách. Zastaví operaci Obrátí pohyb vrat Zastaví operaci obrátí pohyb Zastaví operaci Zastaví operaci a po uvolnění bude opět pokračovat Program Condo C=1 d=0 F=1 Impulsy Otevření A Otevření B Stop Otevření Otevře bránu a po pauze ji zavře Opět zavede dobu pauzy Provede částečné otevření a po pauze ji zavře Okamžitě opět zavře bránu () zablokováno Zastaví operaci Zavírání Obrátí pohyb vrat Zastaví operaci Otevírání Zastaví operaci Zablokování povelů Zavření Zablokuje opětné zavírání a po uvolnění opět zavírá po 5 sekundách, jestliže uplynula doba pauzy. Viceversa, opět zavře, když uplynula stanovená doba pauzy. Zastaví operaci bude opět pokračovat Otevření / zavření Zablokuje opětné zavírání opět zavírá po 5 sekundách, jestliže uplynula doba pauzy. Vice-versa, opět zavře, když uplynula stanovená doba pauzy. Obrátí pohyb vrat Zastaví operaci a po uvolnění obrátí pohyb Zastaví operaci a Zastaví operaci a po po uvolnění bude uvolnění bude opět opět pokračovat pokračovat 15

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce A510 řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ RYSY Tato mikroprocesorová jednotka slouží k bezpečnému řízení pohonů rolovacích vrat a mřízí. Hlavní nastavení a způsoby

Více

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce 574 řídící jednotka pro křídlové brány autorizovaný prodejce 1 1. UPOZORNĚNÍ Důležité: Před prováděním jakýchkoli prací na řídícím panelu (napojení, údržba) vždy vypněte proud. - Směrem proti proudu systému

Více

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Deklaruje že: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie řídící jednotka E012 * je postaven, aby byl začleněn do zařízení, nebo

Více

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce Simple automatická závora autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ATTENTION! POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost lidí, je důležité, abyste si přečetli veškeré

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C 1 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C 1. UPOZORNĚNÍ Před jakýmkoliv zásahem do elektronické řídící jednotky, jako je zapojení, údržba a podobně, je nutno odpojit přívod napájení. Přívod napájení 230 V

Více

CE prohlášení o shodě

CE prohlášení o shodě 1 CE prohlášení o shodě Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka 462 DF * odpovídá základním bezpečnostním požadavkům následujících směrnic:

Více

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str. 11 2 NÁKRES A KOMPONENTY Str. 2 6.1 Nastavení DS ovladače Str. 11 2.1 Popis komponentů Str. 3 6.2 Nastavení SLH ovladače Str. 12 2.2 Popis svorkovnice

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Tímto deklarujeme: že opto-elektronické aktivní bezpečnostní zařízení mod. XP 15W

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Tímto deklarujeme: že opto-elektronické aktivní bezpečnostní zařízení mod. XP 15W PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce FAAC S.p.A. Adresa: Via Benini 1, 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Tímto deklarujeme: že opto-elektronické aktivní bezpečnostní zařízení mod. XP 15W - odpovídá základním bezpečnostním

Více

Elektronická řídící centrála 740 D

Elektronická řídící centrála 740 D Elektronická řídící centrála 740 D Upozornění: Před prováděním jakýchkoliv manipulací s elektronickou řídící centrálou (připojení el zařízení, údržba) vždy odpojte přívod el. proudu. - do obvodu připojení

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce Spin automatická závora autorizovaný prodejce 1 Automatická závora SPIN se skládá z hliníkového ramene bílé barvy s červenými reflexními pruhy, ocelového krytu s kvalitní povrchovou úpravou, obklopujícího

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

CE prohlášení o shodě

CE prohlášení o shodě 1 Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení o shodě Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka 578D * je uzpůsobena, aby odpovídala bezpečnostním požadavkům následujících

Více

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE)

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) FAAC DOMOGLIDE-T CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: pohon DOMOGLIDE-T * je postaven nebo včleněn

Více

MSE 110 W- bezpečnostní lišta

MSE 110 W- bezpečnostní lišta MSE 110 W- bezpečnostní lišta CE prohlášení shody pro stroje ( dodatek II, část C) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Opto elektronická aktivní

Více

MERCURY. pohon pro průmyslové použití. autorizovaný prodejce

MERCURY. pohon pro průmyslové použití. autorizovaný prodejce MERCURY pohon pro průmyslové použití autorizovaný prodejce 1 Prohlášení o shodě stroje ES (směrnice 89/392/EHS, příloha II, část B) výrobce : GENIUS S.r.l. adresa : Via P.Elzi, 32, I - 24050 Grassobbio

Více

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. TM 35 ER, TM 45 ER, TM 58

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata V600-V700 Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata 1. hnací motor VER 2. integrované řízení motoru Příslušenství: 3. přijímač dálkového ovládání 4. spínací jednotka pro vnitřní montáž

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

A1/A1B. Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru

A1/A1B. Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 2.0 www.technopark.cz

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600

SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600 SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600 Star D 124 = Elektronické řízení 1 motoru 24 V/(stejnosměrné) CZ NÁVOD K OBSLUZE 1- POPIS PRODUKTU 1A - VŠEOBECNÝ POPIS]] Tlačítka programu Stavová LED kontrolka (odstavec

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz PODPOVRCHOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ŘADA FROG NÁVOD K MONTÁŽI FROG J DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY

Více

Montážní nákresy. Rychlost posuvu. 1,1 A 14 μf 500 N 10 m/min 400 kg 250 W Ano. 1,2 A 14 μf 700 N 10 m/min 600 kg 280 W Ano

Montážní nákresy. Rychlost posuvu. 1,1 A 14 μf 500 N 10 m/min 400 kg 250 W Ano. 1,2 A 14 μf 700 N 10 m/min 600 kg 280 W Ano Montážní nákresy ACER AC4 AC6 AC8 Elektromechanický pohon pro posuvné brány - provozní napětí 230V,50Hz - plynulé nastavení síly v pomalém chodu - křídlo pro pěší - provozní zatížení 35% - rychlá montáž

Více

CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY

CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY Návod k obsluze Prohlášení o shodě CE Prohlášení v souladu se směrnicemi 2004/108/CE (EMC) 2006/95/CE (LVD)

Více

PS224. Záložní baterie

PS224. Záložní baterie Záložní baterie Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah 1

Více

Centronic VarioControl VC260

Centronic VarioControl VC260 Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

Upozornění pro instalaci. Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ:

Upozornění pro instalaci. Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ: Upozornění pro instalaci Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ: 1. Bezpečnost pracovníků zajistíte tím, že budete postupovat dle následujícího návodu. Nesprávnou montáži nebo zneužitím výrobku Může

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

Elektrická kabeláž:: A1: Přívodní kabel KM1800 A2:Přívodní kabel KM2500. B: Majáček 2x0.5mm 2 20m. C: Fotobuňky (Tx / Rx) 2x0.5mm 2 / 4x0.

Elektrická kabeláž:: A1: Přívodní kabel KM1800 A2:Přívodní kabel KM2500. B: Majáček 2x0.5mm 2 20m. C: Fotobuňky (Tx / Rx) 2x0.5mm 2 / 4x0. TORO KM1800 / KM2500 Manuál je také dostupný na našich stránkách www.clemsa.cz Tento stručný manuál je souhrn z podrobného manuálu. Manuál obsahuje veškerá upozornění a vše potřebné pro montáž. Podrobný

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení Obsah: Charakteristika produktu str. 1 Bezpečnost str. 1 Připojení str. 1-2 Výběr funkcí str. 2-3 Nabíjecí módy str. 3-4 Specifické módy str. 4 Ochrana str. 5 Závady, příčiny, řešení str. 5 Prohlášení

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici č. 89/336/EEC je-li instalován a pouţíván v souladu s relevantními návody a předpisy. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM S

Více

PŘEHLED 73520-010811 V3

PŘEHLED 73520-010811 V3 CZ PŘEHLED OBECNÝ POPIS 2 PŘIPOJENÍ A FUNGOVÁNÍ. 2 NABÍJENÍ WUoU. 3 NABÍJENÍ WUIo.. 3 NUCENÉ NABÍJENÍ - FUNKCE.. 3 SOS FUNKCE OBNOVENÍ... 4 OCHRANA.. 4 ODCHYLKY, PŘÍČINY, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY... 4-5 VAROVÁNÍ...

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce A481 řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY Díky tomuto výkonnému mikroprocesoru nabízí tato 24V dc řídící jednotka posuvných dveří široký rozsah funkcí

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY TEC 224

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY TEC 224 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY TEC 224 vč. řídící elektroniky C224 a vysílače TXN 4k Elektromechanický pohon pro otočné brány - provozní napětí 24Vdc / 2,5A - max.hmotnost křídla 175kg s větrem propustnou

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

HSSOC. Venkovní siréna. Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce

HSSOC. Venkovní siréna. Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce Venkovní siréna Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje

Více

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272 Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE Model KX-A272 Přečtěte si prosím tento Návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití Zařízení lze provozovat na základě Generální licence GL-23/R/2001 Obsah Přehled...3

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

N406/R03 (13.10.11) Instalační a uživatelská příručka / User manual and installation guide ECOFLEX PREMIER

N406/R03 (13.10.11) Instalační a uživatelská příručka / User manual and installation guide ECOFLEX PREMIER N406/R03 (13.10.11) Instalační a uživatelská příručka / User manual and installation guide ECOFLEX PREMIER 1. VLASTNOSTI Elektronické ovládání tohoto zařízení bylo zkonstruováno pro dosažení maximálního

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Automatické závory 620,640,642 a 624 MPS

Automatické závory 620,640,642 a 624 MPS Automatické závory 620,640,642 a 624 MPS Zařízení je sestaveno ze dvou základních částí. Za prvé z těla závory- boxu a za druhé z ramene závory. Rameno se nejvíce používá v provedením hliníkovém v barvě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

CONTROL BOX 3S io. CZ Návod k obsluze

CONTROL BOX 3S io. CZ Návod k obsluze CONTROL BOX 3S io CZ Návod k obsluze Control Box 3S io OBSAH OBECNÉ INFORMACE 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 POPIS PRODUKTU 4 POUŽITÍ A PROVOZ 4 ÚDRŽBA 7 RECYKLACE 7 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 OBECNÉ INFORMACE Prohlášení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Neostar A. Trubkový pohon pro rolety

Neostar A. Trubkový pohon pro rolety A Trubkový pohon pro rolety Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

PATURA P1-P5,P1000-P4000

PATURA P1-P5,P1000-P4000 NÁVOD K POUŽITÍ PATURA P1-P5,P1000-P4000 Důležitá bezpečnostní upozornění: Než budete provádět jakékoli činnosti na přístroji nebo plotu, vypněte elektrický ohradník. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění.

Více

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod pečlivě ještě před použitím. 1 Tento regulátor je určen pro ostrovní solární systémy a řídí nabíjení a vybíjení baterie.

Více

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů ELEKTRONICKÉ ZAPOJENÍ POUZE KING PLUS Kde: 1-2-3 jsou zdířkové konektory, kde musí být vložena jedna strana

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Popis výrobku 1/11. O co se jedná? Jak systém pracuje? Součásti výrobku

Popis výrobku 1/11. O co se jedná? Jak systém pracuje? Součásti výrobku Popis výrobku 1/11 O co se jedná Asistenční systém parkování vzad vybavený ultrazvukovými senzory (4), napojený na kameru s výhledem dozadu poskytuje zvukovou a obrazovou informaci během couvání. Odhaluje

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Příručka pro uživatele Přednosti jednotky:

Příručka pro uživatele Přednosti jednotky: Příručka pro uživatele Přednosti jednotky: Snadná rozšiřitelnost na 12 okruhů pomocí zásuvných modulů 3 programy zavlažování zahrnující: - Kalendářní a denní intervaly, liché a sudé dny - Provozní dobu

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více