Hotelový informační systém. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hotelový informační systém. Bakalářská práce"

Transkript

1

2

3 Hotelový informační systém Bakalářská práce

4

5 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Informační systém malého hotelu Hotel Information System Michal Pavlásek Studijní program: Softwarové technologie a management Obor: Softwarové inženýrství Vedoucí práce: Ing. Božena Mannová, Ph.D

6

7 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně, s použitím volně dostupných materiálů a materiálů uvedených v seznamu použité literatury. V Praze, Michal Pavlásek

8

9 Abstrakt Cílem tohoto dokumentu je shrnutí podkladů pro vývoj informačního systému pro malé a střední hotely. Práce obsahuje podrobné zadání a strukturovaný popis požadavků kladených na systém, dále se věnuje behaviorální a logické analýze systému a shrnuje také ekonomické aspekty projektu. Purpose of this document is to summarize all information needed for development of an information system for small and medium sized hotels. This paper consists of detailed and structured description of requirements on the system and its behavioral and logic analysis. Part of the text is also focused on economic aspects of the project.

10

11 Obsah Definice pojmů... i Kapitola Úvod... 1 Cíl práce... 1 Kapitola Slovní zadání... 3 Úvod... 3 Analýza požadavků... 3 Pokoje... 3 Zákazníci... 4 Nabídka... 4 Rezervace... 4 Hosté... 4 Pokladna... 5 Recepce... 5 Správa a administrace... 5 Další funkcionalita... 5 Kapitola Katalog požadavků... 7 Funkční požadavky... 7 Automatická funkcionalita... 9 Obecné požadavky... 9 Kapitola Uživatelé Use-cases Recepce Pokoje Rezervace Hosté Management... 17

12 Účty Service Diagramy aktivit Recepce Pokoje Rezervace Hosté Účty Management Service Stavové diagramy Pokoje Rezervace Uživatelé Kapitola Uživatelské rozhraní Kapitola Architektura Analytické třídy Diagramy nasazení Standalone Standalone s rezervacemi Serverové řešení Zdrojové kódy a prototyp aplikace Kapitola Analýza konkurence Konkurenční software Srovnávací kritéria ABX Software Hotelový systém ABX Recepce R Agnis Recepce... 37

13 Hores Plus Hores Hotel Time Hotel Time Mefisto software Mefisto Hotel Gubi computers systems Open Hotel Abaton Pato FOMS SmartHOTEL SmartHOTEL Zhodnocení Kapitola Analýza ekonomických aspektů projektu Produkty a služby Konkurenceschopnost Cílová skupina Cenová politika Marketing Ekonomická rizika Konkurence Poptávka Změny trhu Špatná platební morálka odběratelů Pirátství Lidský faktor Citlivostní analýza Zhodnocení projektu Kapitola Závěr a zhodnocení projektu Seznam použité literatury... 51

14

15 Definice pojmů Rezervace Smlouva o ubytování v hotelu. Detailní popis stavů, ve kterých se rezervace může nacházet ve stavovém diagramu. Pokoj Hotelový pokoj. Je sledována obsazenost, dostupnost, parametry a příznaky pokoje. Detaily ve slovním zadání. Parametr pokoje Vlastnosti kapacita, konfigurace, vybavení a komfort, cena a fotografie. Příznak pokoje Úklid a stav. Zákazník Externí uživatel systému. Uživatel Interní uživatel systému, zaměstnanec hotelu. Klient Ve vztahu kupce informačního systému. Host Fyzická nebo právnická osoba, která platí a /nebo se účastní pobytu v hotelu. FOM Front Office Management, správa recepce. CRM Customer Relationship Management, správa hostů. To-do list Seznam úkolů pro zaměstnance hotelu. Log Seznam operací společně s údajem o typu operace, času, kdy byla provedena a záznamu informace o tom, kdo operaci provedl. Create Vytvoření. Cancel Zrušení. Add Přidání. Remove Odebrání. Edit Změna zadaných údajů. Check-in Přihlášení hosta k ubytování. Check-out Odhlášení hosta, ukončení pobytu. Confirmation Potvrzení. Housekeeping Úklid. Maintenance Údržba.

16

17 Hotelový informační systém Úvod Kapitola 1 Úvod Důvodů pro vznik tohoto projektu je hned několik. Jedním z nich je bydliště na jihu Čech, nedaleko Českého Krumlova, kde je jednou z nejvýznamnějších součástí lokální ekonomiky turismus. Dalším je skutečnost, že se již téměř 10 let pohybuji v prostředí různých ubytovacích zařízení. Z tohoto důvodu mám rozsáhlé zkušenosti a detailní představu o potřebách a požadavcích recepce a další agendy prováděné v rámci ubytovacích zařízení. Vzhledem ke své akademické specializaci na analýzu business procesů jsem také schopen odhalit redundantní a nadbytečné procesy při řízení hotelového provozu a navrhnout jejich optimalizaci. I z vlastní zkušenosti vím, že ve velké části ubytovacích zařízení se dodnes používají tradiční metody, tj. ruční zapisování všech informací o hostech a legislativou požadovaného papírování. Vzhledem k legislativním povinnostem ubytovatele dochází ke zpracování téže informace až několikanásobně, obvykle s jen minimálními změnami do několika velmi podobných výstupů pro různé instituce. Kromě toho lze některé procesy také integrovat (např. zvláštní proces pro platbu za ubytování a platby za služby lze sloučit do jedné oblasti funkcionality informačního systému), což by opět zvýšilo efektivitu práce a vedlo k úspoře času. Toto jsou zcela typické příklady práce, která je velmi dobře automatizovatelná a optimalizovatelná. Dalším místem, které nabízí dostatek prostoru pro změny je samotná organizace agendy recepce a správa obsazenosti, která je v papírové podobě zcela minimálně flexibilní a navíc samozřejmě neumožňuje generovat žádné další informace, pohledy, nebo statistiky, které by zcela určitě pomohly při zvyšování efektivity řízení. Cíl práce Úkolem tohoto projektu je důkladná analýza business procesů recepce ubytovacího zařízení a s tím spojených činností a vypracování podkladů a dokumentace pro vývoj Hotelového informačního systému. Smyslem vzniku Hotelového informačního systému je vývoj konkurenceschopné aplikace a následné získání části trhu v zázemí malé soukromé společnosti. Strana 1

18

19 Hotelový informační systém Slovní zadání Kapitola 2 Slovní zadání Úvod Software bude sloužit jako informační systém pro podporu veškeré agendy hotelové recepce, jde tedy o tzv. Front Office Management System. Jeho primární funkcí je správa obsazenosti jednotlivých pokojů hotelu, rezervace hotelových pokojů, správa informací o klientech hotelu (CRM banka) a správa hotelových účtů. Uživateli tohoto software budou zaměstnanci klienta, jímž bude systém šetřit čas a organizovat práci, a manažer hotelu, který využije manažerskou funkcionalitu aplikace a získá nástroj pro kontrolu práce svých zaměstnanců. Uživateli rezervačního modulu aplikace budou zákaznici hotelu. Analýza požadavků Pokoje Software bude mít databázi pokojů, která bude obsahovat informace o všech pokojích stran jejich obsazenosti, dostupnosti, parametrech a příznacích. Obsazenost aktuální a rezervovaná obsazenost Dostupnost možnost vytvořit novou rezervaci, závislost na příznacích a obsazenosti Parametry pokoje kapacita (počet lůžek, možnost přistýlky) konfigurace (dvoulůžko, dvě jednolůžka, oddělená místnost pro děti ) vybavení a komfort (výpis v podobě: bar, plazmová televize, vlastní koupelna, vodní postel ) cena fotografie Příznaky pokoje úklid (informace o nutnosti/dokončení úklidu) stav (technický stav, možnost uvedení pokoje mimo provoz) Každý den se automaticky nastavuje příznak malý úklid (běžný, každodenní úklid pokoje), po ukončení ubytování je nastaven příznak velký úklid (příprava pokoje pro další hosty). Příznaky jsou editovány zaměstnanci hotelu. Neuklizený pokoj není k dispozici k okamžitému ubytování, ale je dostupný pro rezervaci. Všechny informace kromě příznaků budou dostupné i externě, to znamená, že je potenciální zákazník hotelu může zobrazit. Strana 3

20 Hotelový informační systém: Analýza požadavků Zákazníci Zákazníci jsou externími uživateli systému. Na základě jejich požadavků pro ně systém generuje konkrétní nabídku, která jim umožní vytvoření nové rezervace. Zákazníci jsou jednou z klíčových oblastí funkcionality systému, musí jim proto být přizpůsoben hlavně ve smyslu uživatelské přívětivosti. Požaduje se ovládání jednoduché, přehledné, přímočaré a použitelné i pro uživatele, který ovládá jen úplné základy práce s počítačem. Nabídka Nabídkou se rozumí výpis konkrétních možností ubytování, který se generuje na základě jednoduchého dotazu zákazníka v podobě konkrétního požadavku na kapacitu, konfiguraci, komfort, období a cenu. Jednotlivé součásti tohoto dotazu nemají při tvorbě nabídky stejnou prioritu: nelze nabídnout pokoj s jinou kapacitou, nebo v jiném období, ale lze nabídnout pokoj s jinou cenou a výbavou, samozřejmě v reálných mezích. Nabídka musí jasně a graficky prezentovat výsledky hledání, seřazené podle své relevance. Atributy, které přesně neodpovídají zadanému dotazu, musí být graficky odlišeny. Nabídka umožňuje zákazníkovi zobrazení detailnějších informací o kterémkoli z pokojů, a to tak, aby se kdykoliv mohl vrátit k původnímu náhledu. Nabídka zákazníkovi umožňuje vytvořit rezervaci jakéhokoliv pokoje z položek nabídky. Rezervace Rezervace má svou jednoznačnou identifikaci a je přiřazena ke konkrétnímu pokoji na konkrétní období. Každá rezervace musí mít také přiřazený subjekt, který zaručí vyrovnání hotelového účtu. Nově vytvořená rezervace není závazná ani pro hotel, ani pro zákazníka, závaznou se stává až aktem potvrzení. Každá rezervace se musí nacházet v jednom ze stavů: nezávazná, potvrzená, aktuální, archiv. Rezervace jsou editovatelné a zrušitelné s ohledem na jejich stav a roli zadavatele (zákazník nemůže jinému zákazníkovi zrušit potvrzenou rezervaci, ale může editovat atributy vlastní rezervace před potvrzením atp.). Modul rezervací nabízí manažerskou funkcionalitu (statistiky, prognózy, pohledy, uzávěrky). Hosté Hostem je fyzická nebo právnická osoba ve vztahu s hotelem, ať už je jen plátcem, nebo ubytovaným (přičemž může jít o jeden a ten samý subjekt). O hostech se udržuje databáze jejich osobních údajů v souladu s požadavky aktuální legislativy. Databáze hostů umožňuje export dat v legislativou požadovaných formátech a nabízí manažerskou funkcionalitu (statistiky, pohledy, uzávěrky). Účelem je eliminace opakovaného zadávání informací o hostech při práci s jejich rezervacemi, účty, atd. Strana 4

21 Hotelový informační systém Analýza požadavků Pokladna Modul pokladna spravuje hotelové účty hostů. Cena za ubytování je počítána automaticky podle zvoleného pokoje a období, s ohledem na další zadané parametry. Účet hosta lze zatěžovat dalšími poplatky jak automaticky (např. poplatky za pobyt pro obecní úřad nebo penze), tak manuálně (např. za drobný prodej nebo restauraci). Modul pokladna umožňuje vytvoření, tisk a správu dokladů. Ceník za služby je k dispozici ve více měnách a je dostupný systém slev na jednotlivé položky i celý účet. Modul implementuje rozhraní pro komunikaci s dalšími systémy v rozsahu vkládání plateb a možnosti zaplacení účtu. Recepce Recepce umožňuje správu ubytovacích kapacit. Recepční může spravovat rezervace (vytvářet nové, editovat, potvrzovat, stornovat), editovat příznaky pokoje (úklid), pracovat s modulem hostů, pracovat s modulem účtů a využívat většinu dalších funkcí. Systém po pracovnících recepce vyžaduje autorizaci. Správa a administrace Administrativní rozhraní systému umožňuje nastavení aplikace. Administrátor může přidávat, odebírat a editovat atributy hotelu i pokojů, může editovat seznam uživatelů a jejich práv a má k dispozici veškerou funkcionalitu běžného uživatele. Administrátor systému nemůže sám měnit strukturu databáze nebo aplikace. Další funkcionalita Další funkcí systému bude každodenní příprava to-do listu, který bude obsahovat soubor relevantních informací pro daný den a daného zaměstnance (seznam úklidů, seznam rezervací, příjezdů, odjezdů, oprav ). Další automatické funkce aplikace budou v podstatě již jen kontrolními mechanismy, kromě nastavování příznaků např. upozornění na výjimky (pokus o uložení rezervace, která nesplňuje daná pravidla). Strana 5

22

23 Hotelový informační systém Katalog požadavků Kapitola 3 Katalog požadavků Katalog požadavků shrnuje a strukturuje požadavky kladené na funkcionalitu systému. Požadavky jsou rozděleny do několika hlavních oblastí: správa pokojů, hostů, recepce, účtů, rezervací a manažerské funkcionality. Funkční požadavky Systém implementuje databázi informací o hotelových pokojích. O každém z pokojů se evidují informace o obsazenosti, dostupnosti, kapacitě, konfiguraci, vybavení a ceně. Informace o pokojích jsou editovatelné. Ke každému z pokojů mohou být připojeny odkazy na fotografie. Odkazy na fotografie lze přidávat a odebírat. O každém z pokojů se eviduje informace o příznacích malý a velký úklid a mimo provoz. Náhled informací o pokojích lze zobrazit v nabídce. Detailní informace o pokoji lze zobrazit po otevření detailu položky nabídky. Systém implementuje CRM banku. Osobní údaje o každém z hostů jsou v souladu s platnou legislativou evidovány v databázi. Lze vytvořit nového hosta. Lze vytvořit nového hosta na základě registrace z rezervačního modulu. Lze editovat údaje již existujícího hosta. Údaje již existujícího hosta je možné odstranit. CRM banka poskytuje přístup k datům o hostech modulu recepce a správě pokladny a hotelových účtů. CRM banka poskytuje přístup k datům o hostech pro manažerskou funkcionalitu systému. Systém implementuje Front Office Management funkcionalitu. Uživatelské rozhraní umožňuje práci s modulem pro správu pokojů. Uživatelské rozhraní umožňuje práci s CRM bankou. Uživatelské rozhraní umožňuje práci s hotelovými účty. Uživatelské rozhraní umožňuje práci s rezervacemi. Systém implementuje hotelové štafle. Hotelové štafle jsou zobrazeny graficky. Lze zobrazit několik pohledů na hotelové štafle. Strana 7

24 Hotelový informační systém: Funkční požadavky Rezervace a ubytování lze editovat přímo z grafického prostředí hotelových štaflí. Systém implementuje správu pokladny a hotelových účtů. Při ubytování je založen účet, ke kterému musí být přiřazen alespoň jeden z hostů. Účet je veden pro jednu nebo více měn. Účet lze zatěžovat poplatky za hotelové služby dle příslušné rezervace. Účet lze manuálně zatěžovat dalšími poplatky. Lze sloučit více účtů několika hostů. Lze rozdělit jeden účet mezi několik hostů. Je implementováno rozhraní pro podporu vložení platby. K dispozici je systém slev. Systém eviduje nabídku slev. Nabídku slev je možné editovat. Systém umožňuje aplikaci slevy na celý účet. Systém umožňuje aplikaci slevy na jednotlivé položky účtu. Systém umožňuje aplikaci jednorázové slevy (tj. slevy, která není uložena v nabídce slev). Účet lze uhradit kombinací několika forem platby (platební karta, hotovost, hotovost v cizí měně). Je implementováno rozhraní pro podporu platebních terminálů. Lze vytvořit doklad o zaplacení hotelového účtu. Doklad lze vytisknout. Tisk dokladu je možný ve více jazycích (defaultně v jazyce odpovídajícím jazyku hosta, pokud tento není k dispozici, tak v jazyce prostředí programu) a formátech (shrnutí, detailní výpis). Doklad je elektronicky archivován (po vytištění ho není možno editovat). Systém implementuje manažerskou funkcionalitu. Systém generuje obvyklé finanční statistiky. Systém generuje obvyklé finanční statistiky do grafického výstupu v rámci aplikace. Systém generuje obvyklé finanční statistiky v několika možných formátech, které lze dále zpracovávat. Systém z dostupných dat vypočítává prognózy obsazenosti a tržeb. Systém implementuje zákaznický rezervační systém. Strana 8

25 Hotelový informační systém Automatická funkcionalita Systém umožňuje vytvoření nabídky možností na základě dotazu zákazníka v podobě konkrétního požadavku na kapacitu, konfiguraci, komfort a cenu pokoje na konkrétní období. Jednotlivé části zadaného dotazu mají nestejnou prioritu. Nabídka neobsahuje pokoje s jinou kapacitou nebo v jiném období, ale může obsahovat relevantní výsledky, které se nemusí přesně shodovat se zadáním ve výbavě a ceně. Nabídka je prezentována v přehledné grafické podobě, výsledky jsou řazeny podle míry shody se zadaným dotazem. Z nabídky je přejít na detailní informace o konkrétním pokoji, a to tak, aby bylo možné se kdykoli vrátit k původní nabídce. Nabídka umožňuje vytvoření nové rezervace kteréhokoliv pokoje z položek nabídky. Je k dispozici formulář pro registraci nového zákazníka. Lze vytvořit nezávaznou rezervaci. Lze vytvořit závaznou rezervaci. Po přihlášení lze zobrazit detaily a status existující rezervace. Po přihlášení lze zrušit nepotvrzenou rezervaci. Automatická funkcionalita Systém generuje to-do list. Systém generuje seznam úklidů. Systém generuje seznam příjezdů. Systém generuje seznam odjezdů. Systém generuje seznam oprav. Systém v závislosti na konfiguraci automaticky přiřazuje pokojům příznaky. Každému obsazenému pokoji je každý den přidán příznak malý úklid (volitelně). Každému pokoji, v kterém je daný den ukončen pobyt, je přidán příznak velký úklid (volitelně). Systém implementuje kontrolní mechanismy. Systém neumožňuje uložit rezervaci, která nesplňuje dané podmínky. Systém kontroluje zadávané informace a upozorňuje absentující a chybná zadání. Systém upozorňuje při pokusu o nestandardní postup a vyžaduje potvrzení. Obecné požadavky Systém je uživatelsky přívětivý. Systém má intuitivní ovládání uživatelského rozhraní. Součástí systému je dostupnost jednoduché nápovědy. Strana 9

26 Hotelový informační systém: Obecné požadavky Lze zvolit jeden z několika jazyků uživatelského rozhraní. Systém je stabilní. Systém je lokalizován do českého jazyka. Systém je lokalizován do anglického jazyka. Systém je lokalizován do německého jazyka. Systém je dostupný v závislosti na dostupnosti klientova hardware (součástí základního servisu není zodpovědnost za funkcionalitu hardwarového vybavení klienta). Systém ošetřuje možné výjimky při svém běhu a nedochází k jeho nesprávnému ukončení. Systém implementuje správu uživatelských práv a kompetencí. Funkce modulu recepce vyžadují autorizaci uživatele. Běžní uživatele nemají možnost měnit konfiguraci programu. Systém zamezuje neoprávněnému použití. Systém zaznamenává důležité operace. Systém zaznamenává typ operace. Systém zaznamenává čas provedení operace. Systém zaznamenává uživatele, který operaci provedl. Administrátor spravuje oprávněné uživatele. Lze přidat nového uživatele. Lze editovat oprávnění uživatelů. Lze odebrat existujícího uživatele. Strana 10

27 Hotelový informační systém Uživatelé Kapitola 4 Čtvrtá kapitola je věnována behaviorální analýze systému. Popisuje uživatele systému, činnosti, které mohou vykonávat a jejich efekty. Tato kapitola obsahuje usecase diagramy, diagramy aktivit a stavové diagramy. Uživatelé Diagram 1 User Customer System User Manager Administrator Běžný uživatel systému, s omezenými kompetencemi pro práci se systémem. Nemá žádná oprávnění kromě možnosti zobrazit nabídku ubytování, vytvořit nezávaznou rezervaci a vyvolat formulář pro registraci do systému. Zákazník. Uživatel systému, který korektně vyplnil registrační formulář, má tedy přihlašovací jméno a heslo. Může vytvářet, editovat a mazat rezervace, v případě použití platební karty smí potvrdit rezervaci. Uživatel. Interní uživatel systému, klient, popř. zaměstnanec klienta. Má oprávnění pracovat s modulem recepce, jeho další kompetence jsou určeny nastavením administrátora. Manažer. Jeho oprávnění jsou rozšířená o přístup ke konfiguracím a manažerské funkcionalitě systému. Administrátor. Má největší rozsah kompetence, nastavuje konfiguraci systému a spravuje uživatele. Není určen pro běžnou práci se systémem. Strana 11

28 Hotelový informační systém: Use-cases Use-cases Analýza případů použití popisuje, jaké činnosti lze vykonávat a kdo je může vykonávat. Jednotlivé případy použití jsou rozděleny podle oblasti své působnosti do modulů, recepce (FOM), pokoje (Rooms), rezervace (Reservations), hosté (CRM), účty (Accounts), management (Management) a servis (Service). Rozdělení do modulů a přehled případů použití je znázorněn na následujícím Diagram 2. Diagram 2 Strana 12

29 Hotelový informační systém Use-cases Recepce Modul Recepce je výchozím bodem pro použití celého systému. Modul recepce umožňuje přechod k práci se všemi dalšími moduly, nicméně část funkcionality systému je možné využívat přímo ze základní obrazovky, hlavně rychlou editaci rezervací a pobytů bez nutnosti otevírat nová dialogová okna. Accounts agenda hotelových účtů CRM bank agenda hotelových hostů Reservations agenda rezervací Hotel Status hotelové štafle Rooms agenda hotelových pokojů Diagram 3 Strana 13

30 Hotelový informační systém: Use-cases Pokoje Modul pro správu pokojů nabízí jiné možnosti uživatelům systému a manažerům. Uživatelé systému mohou vyhledávat pokoje (tato funkce je použita při vytváření rezervací, kdy se k rezervaci přiřazuje pokoj) a měnit jejich příznaky (attributes) mohou nastavit žádost o úklid nebo opravu pokoje a také potvrdit provedení úklidu nebo oprav. Manažeři mohou přidávat nové pokoje, upravovat parametry existujících pokojů a odebírat existující pokoje. Pro nastavení parametrů pokoje (mimo jiné kapacita, konfigurace, výbava) je tedy nutné mít oprávnění manažera. Diagram 4 Strana 14

31 Hotelový informační systém Use-cases Rezervace Systém rezervací je znázorněn z pohledu zaměstnance hotelu na diagramu 6 a z pohledu zákazníka hotelu na diagramu 5. Zaměstnanci hotelu mohou vytvářet, potvrzovat, editovat a rušit rezervace. Zákazníci hotelu mohou vytvořit nezávaznou rezervaci (tu je nutné potvrdit dalším způsobem), registrovaní zákazníci mohou vytvářet závazné rezervace (rezervace je potvrzena osobními údaji a platební kartou). Diagram 6 Diagram 5 Strana 15

32 Hotelový informační systém: Use-cases Hosté Diagram 7 znázorňuje funkcionalitu modulu hostů. Hosty lze prohledávat (tato funkce je používána při přiřazování hostů během tvorby rezervace), přidávat, odebírat, a editovat jejich údaje. Všechny zadávané informace jsou systémem před uložením kontrolovány, uživatel je upozorněn na nevyplnění důležitých informací (např. neplatná elektronická adresa), nicméně formuláře lze uložit i s chybami. Všechny operace jsou zaznamenávány do logu. Add Guest přidání nového hosta Edit Guest editace údajů již existujícího hosta Diagram 7 Search Guests filtrování seznamu hostů a vyhledávání (použito i při výběru hosta k editaci údajů a odebrání) Remove Guest odebrání hosta Strana 16

33 Hotelový informační systém Use-cases Management Modul management (Diagram 8) slouží manažerovi k zobrazení a zpracování statistických dat o hotelu. Systém defaultně zobrazuje obrazovku statistik, ze které lze dále přejít na další statistiky, označit vybraná data a nastavit období a formát výstupu statistiky. Systém umožňuje počítání prognóz obsazenosti a tržeb na základě zvoleného období a nastavení. Všechna zobrazovaná data lze exportovat, jak uložením obrázku, tak uložením do zvoleného souborového formátu pro další zpracování. Manažer také může prohlížet záznamy provedených operací. View Statistics zobrazení statistik View Prognosis zobrazení prognóz Export tisk nebo uložení do souboru View Log prohlížení zaznamenaných operací Strana 17 Diagram 8

34 Hotelový informační systém: Use-cases Účty Modul účty je přístupný uživatelům systému, kteří mohou slučovat a dělit účty, přidávat platby a zatěžovat účet výdaji. Uživatel systému také může účet uzavřít, přičemž je zkontrolován zůstatek na účtu (musí být nulový, jinak nelze účet uzavřít) a vytištěn doklad, který je posléze archivován a nelze ho dále měnit (více v diagramu aktivit). Diagram 9 Strana 18

35 Hotelový informační systém Use-cases Service Servisní modul slouží kromě zajištění přihlašování uživatelů a přiřazení uživatelských práv hlavně ke konfiguraci samotného systému. Administrátorovi umožňuje přidávání a odebíraní uživatelů a nastavení jejich práv. Modul servis také zajišťuje pravidelné zálohy dat podle nastavení administrátora, a obnovu dat ze zálohy. Administrátor má jako jediný uživatel systému přístup k editaci a nastavením logování, které zaznamenává všechny podstatné operace ze všech modulů systému. Diagram 10 Strana 19

36 Hotelový informační systém: Diagramy aktivit Diagramy aktivit Diagramy aktivit popisují činnosti a jejich posloupnosti při volání různých funkcí systému. Recepce Pokoje Diagram 11 Agenda pokojů začíná náhledem na seznam všech pokojů, ze kterých je možné vybrat jeden pokoj. Seznam je možné volitelně filtrovat. Uživatelé mohou spravovat příznaky pokojů, manažeři mohou editovat parametry pokojů. Nová data jsou po zadání a potvrzení uložena. Diagram 12 Strana 20

37 Hotelový informační systém Diagramy aktivit Rezervace Agenda rezervací je rozdělena do dvou hlavních oblastí vytvoření nové rezervace a práce s již existující rezervací. Při vytváření nové rezervace je použit průvodce, který postupně přiřadí k rezervaci období, pokoj a hosty. Dalším krokem může být potvrzení rezervace a ubytování zákazníka, nicméně k těmto se lze vrátit později. Správa existujících rezervací nabízí editaci údajů rezervace, zrušení rezervace a přihlášení a odhlášení hosta. Provedenou operací se také řídí stav rezervace. Hosté Diagram 13 Agenda banky hostů je poměrně jednoduchá, práce začíná opět u náhledu na seznam všech hostů, ze kterého lze přejít přímo na vytvoření nového hosta a editaci nebo odstranění existujícího. Údaje jsou po potvrzení uloženy. Diagram 14 Strana 21

38 Hotelový informační systém: Diagramy aktivit Účty Aktivity modulu účty konverguje s popisem případů použití. Modul účty umožňuje účty rozdělovat a slučovat, editovat, zatěžovat poplatky, přidávat platby a uzavírat účty. Nový účet je vytvářen vždy při potvrzování rezervace (rezervace nemůže být potvrzena bez otevření účtu) a při rozdělení účtu. Po všech operacích se zůstatkem účtu je uložena operace a nový zůstatek účtu. Při uzavírání účtu je kontrolován zůstatek na účtu, který musí být nulový (účet je splacen), nicméně účet může zůstat i otevřený (např. v případě skupiny hostů, za které bude hromadně platit firma apod.). Po uzavření účtu je vytištěn doklad, který je poté elektronicky archivován (není možné ho dále měnit, neboť je zároveň daňovým dokladem). Diagram 15 Strana 22

39 Hotelový informační systém Diagramy aktivit Management Modul management umožňuje tvorbu a prohlížení statistik a prognóz, které lze přizpůsobit podle požadovaného výstupu. Zobrazené statistiky lze exportovat do souboru a tisknout. Service Modul service kromě ověřování přihlášení a odhlášení umožňuje administrátorovi nastavení uživatelů a jejich kompetencí a nastavení zálohovací politiky. Diagram 16 Diagram 17 Strana 23

40 Hotelový informační systém: Stavové diagramy Stavové diagramy Stavové diagramy slouží k pochopení stavů, ve kterých se mohou objekty nacházet, a popisují, jakými operacemi a za jakých podmínek mohou svůj stav změnit. Pokoje Nově vytvořený pokoj se nachází ve stavu unavailable, je tedy nedostupný. Po potvrzení, že může být zpřístupněn, přechází do stavu housekeeping, je nutné ho uklidit a připravit. Uklizený pokoj může být zpřístupněn k ubytování ( available ), nebo, v případě odhalení nějakého problému přechází do stavu maintenance, čeká na provedení oprav nebo údržby. Dostupný pokoj může být obsazen, do stavu obsazený ( occupied ) se dostává přihlášením hosta. Obsazený pokoj může přejít do stavů housekeeping a maintenance, podle potřeb hosta. Po odhlášení hosta a úklidu je pokoj opět dostupný. V případě přetrvávajícího problému může pokoj ze stavu maintenance přejít do stavu unavailable. Diagram 18 Unaivalable pokoj je nedostupný, nelze na něj vytvářet rezervace Housekeeping pokoj je nutné uklidit, ale je možné na něj vytvářet rezervace i ubytování Available pokoj je dostupný, je v pořádku, uklizený a připravený Occupied pokoj je obsazený, jsou v něm ubytováni hosté Maintenance pokoj vyžaduje údržbu, rezervaci lze vytvořit po potvrzení upozornění Strana 24

41 Hotelový informační systém Stavové diagramy Rezervace Nově vytvořené rezervaci je nastaven stav nepotvrzená. Taková rezervace není závazná ani pro zákazníka, ani pro hotel. Nepotvrzenou rezervaci lze bez poplatku zrušit, je také automaticky zrušena, pokud není potvrzena do tří dnů před začátkem ubytování. Rezervace je závazná až po aktu potvrzení, které musí být provedeno buď zaměstnancem recepce (na základě telefonického potvrzení), nebo samotným zákazníkem (vyplněním registrace a zajištěním platební kartou). Zrušení potvrzené rezervace je zpoplatněno v závislosti na konfiguraci systému. Přihlášením zákazníka se rezervace stává ubytováním, až do odhlášení, kdy je rezervace archivována. Unconfirmed nepotvrzená, nezávazná rezervace Confirmed potvrzená, závazná rezervace Canceled zrušená rezervace Deleted výmaz rezervace Ongoing probíhající rezervace, ubytování Archived archivovaná rezervace Diagram 19 Strana 25

42 Hotelový informační systém: Stavové diagramy Uživatelé Diagram 20 znázorňuje roli zákazníka v systému. Zákazník, který zobrazí nabídku ubytování a případně vytvoří nezávaznou rezervaci má roli user. V případě, že se zaregistruje do systému (vyplní osobní údaje do registračního formuláře) a potvrdí svou rezervaci platební kartou, nebo je jeho rezervace potvrzena recepcí, dostává roli customer. Zákazník hotelu přechází z role customer do role guest ve chvíli, kdy se ubytuje (rezervace je ve stavu ongoing ). Diagram 20 User běžný externí uživatel systému, může vytvořit nabídku, nezávaznou rezervaci a vyvolat registrační formulář Customer ověřený externí uživatel systému, jeho osobní údaje jsou uloženy v databázi, může vytvářet a editovat rezervace, v případě použití platební karty může potvrzovat rezervace Guest ubytovaný host, z hlediska externího uživatele systému má stejnou roli jako customer Strana 26

43 Hotelový informační systém Uživatelské rozhraní Kapitola 5 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní musí být přizpůsobeno cílové skupině uživatelů, primárně tedy uživatelům bez znalostí a zkušeností s informačními systémy. Jednoduchosti uživatelského rozhraní bude dosaženo mimo jiné různorodostí použitelných způsobů, jak dokončit stejnou činnost. Například bude možné vyplnit osobní údaje hosta přímo v základní obrazovce systému, nebo ve formuláři modulu CRM a následně přidat hosta k rezervaci v základní obrazovce, obě cesty budou zcela totožný efekt. Tímto bude dosaženo uživatelské přívětivosti systému, neboť každý uživatel si bude moci vybrat způsob, jakým bude pracovat, sám. Aby ale nedošlo k roztříštění funkcionality systému do příliš mnoha možností, budou obvykle možné dva, maximálně tři různé postupy. Systém také bude kontrolovat všechny vložené informace, a pokud detekuje nesrovnalosti s očekávaným vstupem, vyzve uživatele ke kontrole zadání a ihned nabídne nápovědu, jak vyplnit informaci správně. Vzhledem k charakteru práce na recepci, která téměř vždy vyžaduje současnou práci v několika agendách, bylo zvoleno MDI rozhraní, které umožňuje pracovat v několika panelech současně, aniž by bylo nutné přerušovat aktuální úkony. Uživatel tedy může kdykoliv přejít na libovolnou agendu v novém panelu a po skončení se může bez problémů vrátit k původnímu úkolu v původním stavu. Podstatnou součástí uživatelské přívětivosti systému bude také propracovaný systém nápovědy. Nápověda bude dostupná ve třech různých formách. Okamžitá a aktuální nápověda bude zobrazována přímo jako tooltip při podržení kurzoru nad ovládacím prvkem. K dispozici budou názorní multimediální průvodci veškerou funkcionalitou systému. Poslední možností bude klasická strukturovaná nápověda s možností vyhledávání, ve které bude možné najít řešení netriviálních problémů a rozšiřující informace. Na následující straně je zobrazen návrh uživatelského rozhraní, konkrétně jde o základní obrazovku modulu recepce, včetně příkladu tvorby rezervace a zobrazení hotelových štaflí. Účelem této obrazovky je dostupnost maximální funkcionality přímo v základním zobrazení, bez nutnosti přecházet na konkrétnější zobrazení dalších modulů. Na návrhu je také vidět systém záložek a toolbar, který slouží k rychlému přechodu mezi různými agendami. Vhodnost použití přímé editace údajů bez nutnosti potvrzení uložení bude pravděpodobně nutné ještě otestovat, vzhledem k pravděpodobnosti provedení nechtěné operace. Strana 27

44 Hotelový informační systém: Uživatelské rozhraní Strana 28

45 Hotelový informační systém Architektura Kapitola 6 Šestá kapitola je věnována logické analýze projektu. Jejím úkolem je analýza struktury systému a příprava podkladů pro implementaci, zabývá se tedy způsobem ukládání dat, potřebnými třídami, objekty a vztahy mezi nimi a architekturou systému. Architektura Je zvolena čtyřvrstvá architektura. Prezentační vrstva GUI slouží k prezentaci, realizuje uživatelské rozhraní. Business logic vrstva slouží jako oddělení prezentační a datové vrstvy, je použita pro zajištění nezávislosti na datové vrstvě, aby bylo možné změnit datovou vrstvu např. kvůli spolupráci s jiným databázovým strojem. Business logic vrstva řídí zpracování funkcí systému, které předává jako požadavky datové vrstvě, následně provede operace nad objekty poskytnuté DAO vrstvou a předá prezentační vrstvě výsledky. DAO (Data Access Object) vrstva slouží ke zpracování požadavků pro přístup do databáze, je tedy rozhraním mezi business logikou systému a samotným datovým úložištěm. Výhodou použití této vrstvy je bezpečnost a oddělitelnost, systém je nezávislý na databázovém stroji, který komunikuje pouze s DAO vrstvou. Zároveň se také zjednodušuje business logic vrstva, která pracuje již s očekávanými objekty a nemusí se zabývat komunikací s databází, tvorbou SQL dotazů a zpracováváním tabulek. Diagram 21 Strana 29

46 Hotelový informační systém: Analytické třídy Analytické třídy Diagram 22 znázorňuje návrh analytických tříd, lze z něj vydedukovat objekty, které se v systému objeví a také implikaci návrhových tříd. Strana 30

47 Hotelový informační systém Diagramy nasazení Diagramy nasazení Nasazení systému je předpokládáno ve třech odlišných konfiguracích, závislých na finančních možnostech a potřebách klienta. Standalone Nejjednodušší a nejlevnější konfigurace, která vůbec neumožňuje externí přístup do systému, neumožňuje tedy tvorbu zákaznických rezervací. Je určena pro interní správu ubytovacího zařízení. Skládá se z jednoho osobního počítače, na kterém běží samotný systém a zároveň databázový stroj. Pro jednoduchost by bylo možné implementovat i souborovou databázi, která by svým výkonem bez problémů dostačovala (konkurentní požadavky nemohou vzniknout). Strana 31

48 Hotelový informační systém: Diagramy nasazení Standalone s rezervacemi Konfigurace velice podobná předchozí, ale už se serverovým rozhraním, které poskytuje externí přístup k rezervacím. Serverové prostředí je spuštěno na stejném počítači jako samotný systém, což samozřejmě není ideální řešení, ale odpadá tak nutnost nákupu dalšího počítače, který by zastával roli serveru. Vzhledem k možnosti vzniku konkurentních požadavků je použití souborové databáze méně vhodné, nicméně reálně by s největší pravděpodobností bylo výkonově zcela vyhovující. Strana 32

49 Hotelový informační systém Serverové řešení Nejvýkonnější a nejrozsáhlejší konfigurace. Nasazení této konfigurace by bylo smysluplné a rentabilní pouze v případě, že by klient předpokládal současné používání více stanic. Jejich současná funkcionalita by samozřejmě byla nespolehlivěji zajištěna připojením na dedikovaný server, na kterém by byl spuštěn databázový stroj a serverové rozhraní pro obsluhu externích požadavků. Zdrojové kódy a prototyp aplikace Implementace prototypu aplikace bohužel nebyla před tiskem a odevzdáním této dokumentace dokončena. Strana 33

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku.

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku. Z technologického hlediska je Mefisto GRAND 3.4 informačním systémem nové generace s prvky třívrstvé architektury, která umožňuje optimální zpracovávání velkého množství dat. Tato vlastnost je umocněna

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Komplexní informační systém pro lázeňská a rehabilitační zařízení LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Česká republika E-mail:

Více

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime OBSAH 1. Standardní provozní reporting... 3 1.1. Analýza obsazenosti... 3 1.2. Výkony hotelu dle středisek... 4 1.3. Denní uzávěrka... 5 1.4. Partneři dle

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

modul programu SSB2000

modul programu SSB2000 modul programu SSB2000 Obsah 1. O modulu...3 1.1. Co je to modul SSBlog?...3 1.2. Je modul SSBlog součástí programu SSB2000?...3 1.3. Co modul zaznamenává?...3 1.4. Co modul nezaznamenává?...3 1.5. Ovlivní

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim.

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim. Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu protel hotelsoftware GmbH 2015 www.protel.net www.septim.cz protel Air Bez limitů. Benefity jen začít! Hotelový management

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování

HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení dat do rezervačního

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate Manuál 2014 SaaService REBOT IN Real Estate Inteligentní realitní systém - since 2013 Obsah Log-in & hlavní menu... 3 Realitní nabídka:... 4 Přehled realitních nabídek:... 4 Kompletní správa realitních

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více