Hotelový informační systém. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hotelový informační systém. Bakalářská práce"

Transkript

1

2

3 Hotelový informační systém Bakalářská práce

4

5 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Informační systém malého hotelu Hotel Information System Michal Pavlásek Studijní program: Softwarové technologie a management Obor: Softwarové inženýrství Vedoucí práce: Ing. Božena Mannová, Ph.D

6

7 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně, s použitím volně dostupných materiálů a materiálů uvedených v seznamu použité literatury. V Praze, Michal Pavlásek

8

9 Abstrakt Cílem tohoto dokumentu je shrnutí podkladů pro vývoj informačního systému pro malé a střední hotely. Práce obsahuje podrobné zadání a strukturovaný popis požadavků kladených na systém, dále se věnuje behaviorální a logické analýze systému a shrnuje také ekonomické aspekty projektu. Purpose of this document is to summarize all information needed for development of an information system for small and medium sized hotels. This paper consists of detailed and structured description of requirements on the system and its behavioral and logic analysis. Part of the text is also focused on economic aspects of the project.

10

11 Obsah Definice pojmů... i Kapitola Úvod... 1 Cíl práce... 1 Kapitola Slovní zadání... 3 Úvod... 3 Analýza požadavků... 3 Pokoje... 3 Zákazníci... 4 Nabídka... 4 Rezervace... 4 Hosté... 4 Pokladna... 5 Recepce... 5 Správa a administrace... 5 Další funkcionalita... 5 Kapitola Katalog požadavků... 7 Funkční požadavky... 7 Automatická funkcionalita... 9 Obecné požadavky... 9 Kapitola Uživatelé Use-cases Recepce Pokoje Rezervace Hosté Management... 17

12 Účty Service Diagramy aktivit Recepce Pokoje Rezervace Hosté Účty Management Service Stavové diagramy Pokoje Rezervace Uživatelé Kapitola Uživatelské rozhraní Kapitola Architektura Analytické třídy Diagramy nasazení Standalone Standalone s rezervacemi Serverové řešení Zdrojové kódy a prototyp aplikace Kapitola Analýza konkurence Konkurenční software Srovnávací kritéria ABX Software Hotelový systém ABX Recepce R Agnis Recepce... 37

13 Hores Plus Hores Hotel Time Hotel Time Mefisto software Mefisto Hotel Gubi computers systems Open Hotel Abaton Pato FOMS SmartHOTEL SmartHOTEL Zhodnocení Kapitola Analýza ekonomických aspektů projektu Produkty a služby Konkurenceschopnost Cílová skupina Cenová politika Marketing Ekonomická rizika Konkurence Poptávka Změny trhu Špatná platební morálka odběratelů Pirátství Lidský faktor Citlivostní analýza Zhodnocení projektu Kapitola Závěr a zhodnocení projektu Seznam použité literatury... 51

14

15 Definice pojmů Rezervace Smlouva o ubytování v hotelu. Detailní popis stavů, ve kterých se rezervace může nacházet ve stavovém diagramu. Pokoj Hotelový pokoj. Je sledována obsazenost, dostupnost, parametry a příznaky pokoje. Detaily ve slovním zadání. Parametr pokoje Vlastnosti kapacita, konfigurace, vybavení a komfort, cena a fotografie. Příznak pokoje Úklid a stav. Zákazník Externí uživatel systému. Uživatel Interní uživatel systému, zaměstnanec hotelu. Klient Ve vztahu kupce informačního systému. Host Fyzická nebo právnická osoba, která platí a /nebo se účastní pobytu v hotelu. FOM Front Office Management, správa recepce. CRM Customer Relationship Management, správa hostů. To-do list Seznam úkolů pro zaměstnance hotelu. Log Seznam operací společně s údajem o typu operace, času, kdy byla provedena a záznamu informace o tom, kdo operaci provedl. Create Vytvoření. Cancel Zrušení. Add Přidání. Remove Odebrání. Edit Změna zadaných údajů. Check-in Přihlášení hosta k ubytování. Check-out Odhlášení hosta, ukončení pobytu. Confirmation Potvrzení. Housekeeping Úklid. Maintenance Údržba.

16

17 Hotelový informační systém Úvod Kapitola 1 Úvod Důvodů pro vznik tohoto projektu je hned několik. Jedním z nich je bydliště na jihu Čech, nedaleko Českého Krumlova, kde je jednou z nejvýznamnějších součástí lokální ekonomiky turismus. Dalším je skutečnost, že se již téměř 10 let pohybuji v prostředí různých ubytovacích zařízení. Z tohoto důvodu mám rozsáhlé zkušenosti a detailní představu o potřebách a požadavcích recepce a další agendy prováděné v rámci ubytovacích zařízení. Vzhledem ke své akademické specializaci na analýzu business procesů jsem také schopen odhalit redundantní a nadbytečné procesy při řízení hotelového provozu a navrhnout jejich optimalizaci. I z vlastní zkušenosti vím, že ve velké části ubytovacích zařízení se dodnes používají tradiční metody, tj. ruční zapisování všech informací o hostech a legislativou požadovaného papírování. Vzhledem k legislativním povinnostem ubytovatele dochází ke zpracování téže informace až několikanásobně, obvykle s jen minimálními změnami do několika velmi podobných výstupů pro různé instituce. Kromě toho lze některé procesy také integrovat (např. zvláštní proces pro platbu za ubytování a platby za služby lze sloučit do jedné oblasti funkcionality informačního systému), což by opět zvýšilo efektivitu práce a vedlo k úspoře času. Toto jsou zcela typické příklady práce, která je velmi dobře automatizovatelná a optimalizovatelná. Dalším místem, které nabízí dostatek prostoru pro změny je samotná organizace agendy recepce a správa obsazenosti, která je v papírové podobě zcela minimálně flexibilní a navíc samozřejmě neumožňuje generovat žádné další informace, pohledy, nebo statistiky, které by zcela určitě pomohly při zvyšování efektivity řízení. Cíl práce Úkolem tohoto projektu je důkladná analýza business procesů recepce ubytovacího zařízení a s tím spojených činností a vypracování podkladů a dokumentace pro vývoj Hotelového informačního systému. Smyslem vzniku Hotelového informačního systému je vývoj konkurenceschopné aplikace a následné získání části trhu v zázemí malé soukromé společnosti. Strana 1

18

19 Hotelový informační systém Slovní zadání Kapitola 2 Slovní zadání Úvod Software bude sloužit jako informační systém pro podporu veškeré agendy hotelové recepce, jde tedy o tzv. Front Office Management System. Jeho primární funkcí je správa obsazenosti jednotlivých pokojů hotelu, rezervace hotelových pokojů, správa informací o klientech hotelu (CRM banka) a správa hotelových účtů. Uživateli tohoto software budou zaměstnanci klienta, jímž bude systém šetřit čas a organizovat práci, a manažer hotelu, který využije manažerskou funkcionalitu aplikace a získá nástroj pro kontrolu práce svých zaměstnanců. Uživateli rezervačního modulu aplikace budou zákaznici hotelu. Analýza požadavků Pokoje Software bude mít databázi pokojů, která bude obsahovat informace o všech pokojích stran jejich obsazenosti, dostupnosti, parametrech a příznacích. Obsazenost aktuální a rezervovaná obsazenost Dostupnost možnost vytvořit novou rezervaci, závislost na příznacích a obsazenosti Parametry pokoje kapacita (počet lůžek, možnost přistýlky) konfigurace (dvoulůžko, dvě jednolůžka, oddělená místnost pro děti ) vybavení a komfort (výpis v podobě: bar, plazmová televize, vlastní koupelna, vodní postel ) cena fotografie Příznaky pokoje úklid (informace o nutnosti/dokončení úklidu) stav (technický stav, možnost uvedení pokoje mimo provoz) Každý den se automaticky nastavuje příznak malý úklid (běžný, každodenní úklid pokoje), po ukončení ubytování je nastaven příznak velký úklid (příprava pokoje pro další hosty). Příznaky jsou editovány zaměstnanci hotelu. Neuklizený pokoj není k dispozici k okamžitému ubytování, ale je dostupný pro rezervaci. Všechny informace kromě příznaků budou dostupné i externě, to znamená, že je potenciální zákazník hotelu může zobrazit. Strana 3

20 Hotelový informační systém: Analýza požadavků Zákazníci Zákazníci jsou externími uživateli systému. Na základě jejich požadavků pro ně systém generuje konkrétní nabídku, která jim umožní vytvoření nové rezervace. Zákazníci jsou jednou z klíčových oblastí funkcionality systému, musí jim proto být přizpůsoben hlavně ve smyslu uživatelské přívětivosti. Požaduje se ovládání jednoduché, přehledné, přímočaré a použitelné i pro uživatele, který ovládá jen úplné základy práce s počítačem. Nabídka Nabídkou se rozumí výpis konkrétních možností ubytování, který se generuje na základě jednoduchého dotazu zákazníka v podobě konkrétního požadavku na kapacitu, konfiguraci, komfort, období a cenu. Jednotlivé součásti tohoto dotazu nemají při tvorbě nabídky stejnou prioritu: nelze nabídnout pokoj s jinou kapacitou, nebo v jiném období, ale lze nabídnout pokoj s jinou cenou a výbavou, samozřejmě v reálných mezích. Nabídka musí jasně a graficky prezentovat výsledky hledání, seřazené podle své relevance. Atributy, které přesně neodpovídají zadanému dotazu, musí být graficky odlišeny. Nabídka umožňuje zákazníkovi zobrazení detailnějších informací o kterémkoli z pokojů, a to tak, aby se kdykoliv mohl vrátit k původnímu náhledu. Nabídka zákazníkovi umožňuje vytvořit rezervaci jakéhokoliv pokoje z položek nabídky. Rezervace Rezervace má svou jednoznačnou identifikaci a je přiřazena ke konkrétnímu pokoji na konkrétní období. Každá rezervace musí mít také přiřazený subjekt, který zaručí vyrovnání hotelového účtu. Nově vytvořená rezervace není závazná ani pro hotel, ani pro zákazníka, závaznou se stává až aktem potvrzení. Každá rezervace se musí nacházet v jednom ze stavů: nezávazná, potvrzená, aktuální, archiv. Rezervace jsou editovatelné a zrušitelné s ohledem na jejich stav a roli zadavatele (zákazník nemůže jinému zákazníkovi zrušit potvrzenou rezervaci, ale může editovat atributy vlastní rezervace před potvrzením atp.). Modul rezervací nabízí manažerskou funkcionalitu (statistiky, prognózy, pohledy, uzávěrky). Hosté Hostem je fyzická nebo právnická osoba ve vztahu s hotelem, ať už je jen plátcem, nebo ubytovaným (přičemž může jít o jeden a ten samý subjekt). O hostech se udržuje databáze jejich osobních údajů v souladu s požadavky aktuální legislativy. Databáze hostů umožňuje export dat v legislativou požadovaných formátech a nabízí manažerskou funkcionalitu (statistiky, pohledy, uzávěrky). Účelem je eliminace opakovaného zadávání informací o hostech při práci s jejich rezervacemi, účty, atd. Strana 4

21 Hotelový informační systém Analýza požadavků Pokladna Modul pokladna spravuje hotelové účty hostů. Cena za ubytování je počítána automaticky podle zvoleného pokoje a období, s ohledem na další zadané parametry. Účet hosta lze zatěžovat dalšími poplatky jak automaticky (např. poplatky za pobyt pro obecní úřad nebo penze), tak manuálně (např. za drobný prodej nebo restauraci). Modul pokladna umožňuje vytvoření, tisk a správu dokladů. Ceník za služby je k dispozici ve více měnách a je dostupný systém slev na jednotlivé položky i celý účet. Modul implementuje rozhraní pro komunikaci s dalšími systémy v rozsahu vkládání plateb a možnosti zaplacení účtu. Recepce Recepce umožňuje správu ubytovacích kapacit. Recepční může spravovat rezervace (vytvářet nové, editovat, potvrzovat, stornovat), editovat příznaky pokoje (úklid), pracovat s modulem hostů, pracovat s modulem účtů a využívat většinu dalších funkcí. Systém po pracovnících recepce vyžaduje autorizaci. Správa a administrace Administrativní rozhraní systému umožňuje nastavení aplikace. Administrátor může přidávat, odebírat a editovat atributy hotelu i pokojů, může editovat seznam uživatelů a jejich práv a má k dispozici veškerou funkcionalitu běžného uživatele. Administrátor systému nemůže sám měnit strukturu databáze nebo aplikace. Další funkcionalita Další funkcí systému bude každodenní příprava to-do listu, který bude obsahovat soubor relevantních informací pro daný den a daného zaměstnance (seznam úklidů, seznam rezervací, příjezdů, odjezdů, oprav ). Další automatické funkce aplikace budou v podstatě již jen kontrolními mechanismy, kromě nastavování příznaků např. upozornění na výjimky (pokus o uložení rezervace, která nesplňuje daná pravidla). Strana 5

22

23 Hotelový informační systém Katalog požadavků Kapitola 3 Katalog požadavků Katalog požadavků shrnuje a strukturuje požadavky kladené na funkcionalitu systému. Požadavky jsou rozděleny do několika hlavních oblastí: správa pokojů, hostů, recepce, účtů, rezervací a manažerské funkcionality. Funkční požadavky Systém implementuje databázi informací o hotelových pokojích. O každém z pokojů se evidují informace o obsazenosti, dostupnosti, kapacitě, konfiguraci, vybavení a ceně. Informace o pokojích jsou editovatelné. Ke každému z pokojů mohou být připojeny odkazy na fotografie. Odkazy na fotografie lze přidávat a odebírat. O každém z pokojů se eviduje informace o příznacích malý a velký úklid a mimo provoz. Náhled informací o pokojích lze zobrazit v nabídce. Detailní informace o pokoji lze zobrazit po otevření detailu položky nabídky. Systém implementuje CRM banku. Osobní údaje o každém z hostů jsou v souladu s platnou legislativou evidovány v databázi. Lze vytvořit nového hosta. Lze vytvořit nového hosta na základě registrace z rezervačního modulu. Lze editovat údaje již existujícího hosta. Údaje již existujícího hosta je možné odstranit. CRM banka poskytuje přístup k datům o hostech modulu recepce a správě pokladny a hotelových účtů. CRM banka poskytuje přístup k datům o hostech pro manažerskou funkcionalitu systému. Systém implementuje Front Office Management funkcionalitu. Uživatelské rozhraní umožňuje práci s modulem pro správu pokojů. Uživatelské rozhraní umožňuje práci s CRM bankou. Uživatelské rozhraní umožňuje práci s hotelovými účty. Uživatelské rozhraní umožňuje práci s rezervacemi. Systém implementuje hotelové štafle. Hotelové štafle jsou zobrazeny graficky. Lze zobrazit několik pohledů na hotelové štafle. Strana 7

24 Hotelový informační systém: Funkční požadavky Rezervace a ubytování lze editovat přímo z grafického prostředí hotelových štaflí. Systém implementuje správu pokladny a hotelových účtů. Při ubytování je založen účet, ke kterému musí být přiřazen alespoň jeden z hostů. Účet je veden pro jednu nebo více měn. Účet lze zatěžovat poplatky za hotelové služby dle příslušné rezervace. Účet lze manuálně zatěžovat dalšími poplatky. Lze sloučit více účtů několika hostů. Lze rozdělit jeden účet mezi několik hostů. Je implementováno rozhraní pro podporu vložení platby. K dispozici je systém slev. Systém eviduje nabídku slev. Nabídku slev je možné editovat. Systém umožňuje aplikaci slevy na celý účet. Systém umožňuje aplikaci slevy na jednotlivé položky účtu. Systém umožňuje aplikaci jednorázové slevy (tj. slevy, která není uložena v nabídce slev). Účet lze uhradit kombinací několika forem platby (platební karta, hotovost, hotovost v cizí měně). Je implementováno rozhraní pro podporu platebních terminálů. Lze vytvořit doklad o zaplacení hotelového účtu. Doklad lze vytisknout. Tisk dokladu je možný ve více jazycích (defaultně v jazyce odpovídajícím jazyku hosta, pokud tento není k dispozici, tak v jazyce prostředí programu) a formátech (shrnutí, detailní výpis). Doklad je elektronicky archivován (po vytištění ho není možno editovat). Systém implementuje manažerskou funkcionalitu. Systém generuje obvyklé finanční statistiky. Systém generuje obvyklé finanční statistiky do grafického výstupu v rámci aplikace. Systém generuje obvyklé finanční statistiky v několika možných formátech, které lze dále zpracovávat. Systém z dostupných dat vypočítává prognózy obsazenosti a tržeb. Systém implementuje zákaznický rezervační systém. Strana 8

25 Hotelový informační systém Automatická funkcionalita Systém umožňuje vytvoření nabídky možností na základě dotazu zákazníka v podobě konkrétního požadavku na kapacitu, konfiguraci, komfort a cenu pokoje na konkrétní období. Jednotlivé části zadaného dotazu mají nestejnou prioritu. Nabídka neobsahuje pokoje s jinou kapacitou nebo v jiném období, ale může obsahovat relevantní výsledky, které se nemusí přesně shodovat se zadáním ve výbavě a ceně. Nabídka je prezentována v přehledné grafické podobě, výsledky jsou řazeny podle míry shody se zadaným dotazem. Z nabídky je přejít na detailní informace o konkrétním pokoji, a to tak, aby bylo možné se kdykoli vrátit k původní nabídce. Nabídka umožňuje vytvoření nové rezervace kteréhokoliv pokoje z položek nabídky. Je k dispozici formulář pro registraci nového zákazníka. Lze vytvořit nezávaznou rezervaci. Lze vytvořit závaznou rezervaci. Po přihlášení lze zobrazit detaily a status existující rezervace. Po přihlášení lze zrušit nepotvrzenou rezervaci. Automatická funkcionalita Systém generuje to-do list. Systém generuje seznam úklidů. Systém generuje seznam příjezdů. Systém generuje seznam odjezdů. Systém generuje seznam oprav. Systém v závislosti na konfiguraci automaticky přiřazuje pokojům příznaky. Každému obsazenému pokoji je každý den přidán příznak malý úklid (volitelně). Každému pokoji, v kterém je daný den ukončen pobyt, je přidán příznak velký úklid (volitelně). Systém implementuje kontrolní mechanismy. Systém neumožňuje uložit rezervaci, která nesplňuje dané podmínky. Systém kontroluje zadávané informace a upozorňuje absentující a chybná zadání. Systém upozorňuje při pokusu o nestandardní postup a vyžaduje potvrzení. Obecné požadavky Systém je uživatelsky přívětivý. Systém má intuitivní ovládání uživatelského rozhraní. Součástí systému je dostupnost jednoduché nápovědy. Strana 9

26 Hotelový informační systém: Obecné požadavky Lze zvolit jeden z několika jazyků uživatelského rozhraní. Systém je stabilní. Systém je lokalizován do českého jazyka. Systém je lokalizován do anglického jazyka. Systém je lokalizován do německého jazyka. Systém je dostupný v závislosti na dostupnosti klientova hardware (součástí základního servisu není zodpovědnost za funkcionalitu hardwarového vybavení klienta). Systém ošetřuje možné výjimky při svém běhu a nedochází k jeho nesprávnému ukončení. Systém implementuje správu uživatelských práv a kompetencí. Funkce modulu recepce vyžadují autorizaci uživatele. Běžní uživatele nemají možnost měnit konfiguraci programu. Systém zamezuje neoprávněnému použití. Systém zaznamenává důležité operace. Systém zaznamenává typ operace. Systém zaznamenává čas provedení operace. Systém zaznamenává uživatele, který operaci provedl. Administrátor spravuje oprávněné uživatele. Lze přidat nového uživatele. Lze editovat oprávnění uživatelů. Lze odebrat existujícího uživatele. Strana 10

27 Hotelový informační systém Uživatelé Kapitola 4 Čtvrtá kapitola je věnována behaviorální analýze systému. Popisuje uživatele systému, činnosti, které mohou vykonávat a jejich efekty. Tato kapitola obsahuje usecase diagramy, diagramy aktivit a stavové diagramy. Uživatelé Diagram 1 User Customer System User Manager Administrator Běžný uživatel systému, s omezenými kompetencemi pro práci se systémem. Nemá žádná oprávnění kromě možnosti zobrazit nabídku ubytování, vytvořit nezávaznou rezervaci a vyvolat formulář pro registraci do systému. Zákazník. Uživatel systému, který korektně vyplnil registrační formulář, má tedy přihlašovací jméno a heslo. Může vytvářet, editovat a mazat rezervace, v případě použití platební karty smí potvrdit rezervaci. Uživatel. Interní uživatel systému, klient, popř. zaměstnanec klienta. Má oprávnění pracovat s modulem recepce, jeho další kompetence jsou určeny nastavením administrátora. Manažer. Jeho oprávnění jsou rozšířená o přístup ke konfiguracím a manažerské funkcionalitě systému. Administrátor. Má největší rozsah kompetence, nastavuje konfiguraci systému a spravuje uživatele. Není určen pro běžnou práci se systémem. Strana 11

28 Hotelový informační systém: Use-cases Use-cases Analýza případů použití popisuje, jaké činnosti lze vykonávat a kdo je může vykonávat. Jednotlivé případy použití jsou rozděleny podle oblasti své působnosti do modulů, recepce (FOM), pokoje (Rooms), rezervace (Reservations), hosté (CRM), účty (Accounts), management (Management) a servis (Service). Rozdělení do modulů a přehled případů použití je znázorněn na následujícím Diagram 2. Diagram 2 Strana 12

29 Hotelový informační systém Use-cases Recepce Modul Recepce je výchozím bodem pro použití celého systému. Modul recepce umožňuje přechod k práci se všemi dalšími moduly, nicméně část funkcionality systému je možné využívat přímo ze základní obrazovky, hlavně rychlou editaci rezervací a pobytů bez nutnosti otevírat nová dialogová okna. Accounts agenda hotelových účtů CRM bank agenda hotelových hostů Reservations agenda rezervací Hotel Status hotelové štafle Rooms agenda hotelových pokojů Diagram 3 Strana 13

30 Hotelový informační systém: Use-cases Pokoje Modul pro správu pokojů nabízí jiné možnosti uživatelům systému a manažerům. Uživatelé systému mohou vyhledávat pokoje (tato funkce je použita při vytváření rezervací, kdy se k rezervaci přiřazuje pokoj) a měnit jejich příznaky (attributes) mohou nastavit žádost o úklid nebo opravu pokoje a také potvrdit provedení úklidu nebo oprav. Manažeři mohou přidávat nové pokoje, upravovat parametry existujících pokojů a odebírat existující pokoje. Pro nastavení parametrů pokoje (mimo jiné kapacita, konfigurace, výbava) je tedy nutné mít oprávnění manažera. Diagram 4 Strana 14

31 Hotelový informační systém Use-cases Rezervace Systém rezervací je znázorněn z pohledu zaměstnance hotelu na diagramu 6 a z pohledu zákazníka hotelu na diagramu 5. Zaměstnanci hotelu mohou vytvářet, potvrzovat, editovat a rušit rezervace. Zákazníci hotelu mohou vytvořit nezávaznou rezervaci (tu je nutné potvrdit dalším způsobem), registrovaní zákazníci mohou vytvářet závazné rezervace (rezervace je potvrzena osobními údaji a platební kartou). Diagram 6 Diagram 5 Strana 15

32 Hotelový informační systém: Use-cases Hosté Diagram 7 znázorňuje funkcionalitu modulu hostů. Hosty lze prohledávat (tato funkce je používána při přiřazování hostů během tvorby rezervace), přidávat, odebírat, a editovat jejich údaje. Všechny zadávané informace jsou systémem před uložením kontrolovány, uživatel je upozorněn na nevyplnění důležitých informací (např. neplatná elektronická adresa), nicméně formuláře lze uložit i s chybami. Všechny operace jsou zaznamenávány do logu. Add Guest přidání nového hosta Edit Guest editace údajů již existujícího hosta Diagram 7 Search Guests filtrování seznamu hostů a vyhledávání (použito i při výběru hosta k editaci údajů a odebrání) Remove Guest odebrání hosta Strana 16

33 Hotelový informační systém Use-cases Management Modul management (Diagram 8) slouží manažerovi k zobrazení a zpracování statistických dat o hotelu. Systém defaultně zobrazuje obrazovku statistik, ze které lze dále přejít na další statistiky, označit vybraná data a nastavit období a formát výstupu statistiky. Systém umožňuje počítání prognóz obsazenosti a tržeb na základě zvoleného období a nastavení. Všechna zobrazovaná data lze exportovat, jak uložením obrázku, tak uložením do zvoleného souborového formátu pro další zpracování. Manažer také může prohlížet záznamy provedených operací. View Statistics zobrazení statistik View Prognosis zobrazení prognóz Export tisk nebo uložení do souboru View Log prohlížení zaznamenaných operací Strana 17 Diagram 8

34 Hotelový informační systém: Use-cases Účty Modul účty je přístupný uživatelům systému, kteří mohou slučovat a dělit účty, přidávat platby a zatěžovat účet výdaji. Uživatel systému také může účet uzavřít, přičemž je zkontrolován zůstatek na účtu (musí být nulový, jinak nelze účet uzavřít) a vytištěn doklad, který je posléze archivován a nelze ho dále měnit (více v diagramu aktivit). Diagram 9 Strana 18

35 Hotelový informační systém Use-cases Service Servisní modul slouží kromě zajištění přihlašování uživatelů a přiřazení uživatelských práv hlavně ke konfiguraci samotného systému. Administrátorovi umožňuje přidávání a odebíraní uživatelů a nastavení jejich práv. Modul servis také zajišťuje pravidelné zálohy dat podle nastavení administrátora, a obnovu dat ze zálohy. Administrátor má jako jediný uživatel systému přístup k editaci a nastavením logování, které zaznamenává všechny podstatné operace ze všech modulů systému. Diagram 10 Strana 19

36 Hotelový informační systém: Diagramy aktivit Diagramy aktivit Diagramy aktivit popisují činnosti a jejich posloupnosti při volání různých funkcí systému. Recepce Pokoje Diagram 11 Agenda pokojů začíná náhledem na seznam všech pokojů, ze kterých je možné vybrat jeden pokoj. Seznam je možné volitelně filtrovat. Uživatelé mohou spravovat příznaky pokojů, manažeři mohou editovat parametry pokojů. Nová data jsou po zadání a potvrzení uložena. Diagram 12 Strana 20

37 Hotelový informační systém Diagramy aktivit Rezervace Agenda rezervací je rozdělena do dvou hlavních oblastí vytvoření nové rezervace a práce s již existující rezervací. Při vytváření nové rezervace je použit průvodce, který postupně přiřadí k rezervaci období, pokoj a hosty. Dalším krokem může být potvrzení rezervace a ubytování zákazníka, nicméně k těmto se lze vrátit později. Správa existujících rezervací nabízí editaci údajů rezervace, zrušení rezervace a přihlášení a odhlášení hosta. Provedenou operací se také řídí stav rezervace. Hosté Diagram 13 Agenda banky hostů je poměrně jednoduchá, práce začíná opět u náhledu na seznam všech hostů, ze kterého lze přejít přímo na vytvoření nového hosta a editaci nebo odstranění existujícího. Údaje jsou po potvrzení uloženy. Diagram 14 Strana 21

38 Hotelový informační systém: Diagramy aktivit Účty Aktivity modulu účty konverguje s popisem případů použití. Modul účty umožňuje účty rozdělovat a slučovat, editovat, zatěžovat poplatky, přidávat platby a uzavírat účty. Nový účet je vytvářen vždy při potvrzování rezervace (rezervace nemůže být potvrzena bez otevření účtu) a při rozdělení účtu. Po všech operacích se zůstatkem účtu je uložena operace a nový zůstatek účtu. Při uzavírání účtu je kontrolován zůstatek na účtu, který musí být nulový (účet je splacen), nicméně účet může zůstat i otevřený (např. v případě skupiny hostů, za které bude hromadně platit firma apod.). Po uzavření účtu je vytištěn doklad, který je poté elektronicky archivován (není možné ho dále měnit, neboť je zároveň daňovým dokladem). Diagram 15 Strana 22

39 Hotelový informační systém Diagramy aktivit Management Modul management umožňuje tvorbu a prohlížení statistik a prognóz, které lze přizpůsobit podle požadovaného výstupu. Zobrazené statistiky lze exportovat do souboru a tisknout. Service Modul service kromě ověřování přihlášení a odhlášení umožňuje administrátorovi nastavení uživatelů a jejich kompetencí a nastavení zálohovací politiky. Diagram 16 Diagram 17 Strana 23

40 Hotelový informační systém: Stavové diagramy Stavové diagramy Stavové diagramy slouží k pochopení stavů, ve kterých se mohou objekty nacházet, a popisují, jakými operacemi a za jakých podmínek mohou svůj stav změnit. Pokoje Nově vytvořený pokoj se nachází ve stavu unavailable, je tedy nedostupný. Po potvrzení, že může být zpřístupněn, přechází do stavu housekeeping, je nutné ho uklidit a připravit. Uklizený pokoj může být zpřístupněn k ubytování ( available ), nebo, v případě odhalení nějakého problému přechází do stavu maintenance, čeká na provedení oprav nebo údržby. Dostupný pokoj může být obsazen, do stavu obsazený ( occupied ) se dostává přihlášením hosta. Obsazený pokoj může přejít do stavů housekeeping a maintenance, podle potřeb hosta. Po odhlášení hosta a úklidu je pokoj opět dostupný. V případě přetrvávajícího problému může pokoj ze stavu maintenance přejít do stavu unavailable. Diagram 18 Unaivalable pokoj je nedostupný, nelze na něj vytvářet rezervace Housekeeping pokoj je nutné uklidit, ale je možné na něj vytvářet rezervace i ubytování Available pokoj je dostupný, je v pořádku, uklizený a připravený Occupied pokoj je obsazený, jsou v něm ubytováni hosté Maintenance pokoj vyžaduje údržbu, rezervaci lze vytvořit po potvrzení upozornění Strana 24

41 Hotelový informační systém Stavové diagramy Rezervace Nově vytvořené rezervaci je nastaven stav nepotvrzená. Taková rezervace není závazná ani pro zákazníka, ani pro hotel. Nepotvrzenou rezervaci lze bez poplatku zrušit, je také automaticky zrušena, pokud není potvrzena do tří dnů před začátkem ubytování. Rezervace je závazná až po aktu potvrzení, které musí být provedeno buď zaměstnancem recepce (na základě telefonického potvrzení), nebo samotným zákazníkem (vyplněním registrace a zajištěním platební kartou). Zrušení potvrzené rezervace je zpoplatněno v závislosti na konfiguraci systému. Přihlášením zákazníka se rezervace stává ubytováním, až do odhlášení, kdy je rezervace archivována. Unconfirmed nepotvrzená, nezávazná rezervace Confirmed potvrzená, závazná rezervace Canceled zrušená rezervace Deleted výmaz rezervace Ongoing probíhající rezervace, ubytování Archived archivovaná rezervace Diagram 19 Strana 25

42 Hotelový informační systém: Stavové diagramy Uživatelé Diagram 20 znázorňuje roli zákazníka v systému. Zákazník, který zobrazí nabídku ubytování a případně vytvoří nezávaznou rezervaci má roli user. V případě, že se zaregistruje do systému (vyplní osobní údaje do registračního formuláře) a potvrdí svou rezervaci platební kartou, nebo je jeho rezervace potvrzena recepcí, dostává roli customer. Zákazník hotelu přechází z role customer do role guest ve chvíli, kdy se ubytuje (rezervace je ve stavu ongoing ). Diagram 20 User běžný externí uživatel systému, může vytvořit nabídku, nezávaznou rezervaci a vyvolat registrační formulář Customer ověřený externí uživatel systému, jeho osobní údaje jsou uloženy v databázi, může vytvářet a editovat rezervace, v případě použití platební karty může potvrzovat rezervace Guest ubytovaný host, z hlediska externího uživatele systému má stejnou roli jako customer Strana 26

43 Hotelový informační systém Uživatelské rozhraní Kapitola 5 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní musí být přizpůsobeno cílové skupině uživatelů, primárně tedy uživatelům bez znalostí a zkušeností s informačními systémy. Jednoduchosti uživatelského rozhraní bude dosaženo mimo jiné různorodostí použitelných způsobů, jak dokončit stejnou činnost. Například bude možné vyplnit osobní údaje hosta přímo v základní obrazovce systému, nebo ve formuláři modulu CRM a následně přidat hosta k rezervaci v základní obrazovce, obě cesty budou zcela totožný efekt. Tímto bude dosaženo uživatelské přívětivosti systému, neboť každý uživatel si bude moci vybrat způsob, jakým bude pracovat, sám. Aby ale nedošlo k roztříštění funkcionality systému do příliš mnoha možností, budou obvykle možné dva, maximálně tři různé postupy. Systém také bude kontrolovat všechny vložené informace, a pokud detekuje nesrovnalosti s očekávaným vstupem, vyzve uživatele ke kontrole zadání a ihned nabídne nápovědu, jak vyplnit informaci správně. Vzhledem k charakteru práce na recepci, která téměř vždy vyžaduje současnou práci v několika agendách, bylo zvoleno MDI rozhraní, které umožňuje pracovat v několika panelech současně, aniž by bylo nutné přerušovat aktuální úkony. Uživatel tedy může kdykoliv přejít na libovolnou agendu v novém panelu a po skončení se může bez problémů vrátit k původnímu úkolu v původním stavu. Podstatnou součástí uživatelské přívětivosti systému bude také propracovaný systém nápovědy. Nápověda bude dostupná ve třech různých formách. Okamžitá a aktuální nápověda bude zobrazována přímo jako tooltip při podržení kurzoru nad ovládacím prvkem. K dispozici budou názorní multimediální průvodci veškerou funkcionalitou systému. Poslední možností bude klasická strukturovaná nápověda s možností vyhledávání, ve které bude možné najít řešení netriviálních problémů a rozšiřující informace. Na následující straně je zobrazen návrh uživatelského rozhraní, konkrétně jde o základní obrazovku modulu recepce, včetně příkladu tvorby rezervace a zobrazení hotelových štaflí. Účelem této obrazovky je dostupnost maximální funkcionality přímo v základním zobrazení, bez nutnosti přecházet na konkrétnější zobrazení dalších modulů. Na návrhu je také vidět systém záložek a toolbar, který slouží k rychlému přechodu mezi různými agendami. Vhodnost použití přímé editace údajů bez nutnosti potvrzení uložení bude pravděpodobně nutné ještě otestovat, vzhledem k pravděpodobnosti provedení nechtěné operace. Strana 27

44 Hotelový informační systém: Uživatelské rozhraní Strana 28

45 Hotelový informační systém Architektura Kapitola 6 Šestá kapitola je věnována logické analýze projektu. Jejím úkolem je analýza struktury systému a příprava podkladů pro implementaci, zabývá se tedy způsobem ukládání dat, potřebnými třídami, objekty a vztahy mezi nimi a architekturou systému. Architektura Je zvolena čtyřvrstvá architektura. Prezentační vrstva GUI slouží k prezentaci, realizuje uživatelské rozhraní. Business logic vrstva slouží jako oddělení prezentační a datové vrstvy, je použita pro zajištění nezávislosti na datové vrstvě, aby bylo možné změnit datovou vrstvu např. kvůli spolupráci s jiným databázovým strojem. Business logic vrstva řídí zpracování funkcí systému, které předává jako požadavky datové vrstvě, následně provede operace nad objekty poskytnuté DAO vrstvou a předá prezentační vrstvě výsledky. DAO (Data Access Object) vrstva slouží ke zpracování požadavků pro přístup do databáze, je tedy rozhraním mezi business logikou systému a samotným datovým úložištěm. Výhodou použití této vrstvy je bezpečnost a oddělitelnost, systém je nezávislý na databázovém stroji, který komunikuje pouze s DAO vrstvou. Zároveň se také zjednodušuje business logic vrstva, která pracuje již s očekávanými objekty a nemusí se zabývat komunikací s databází, tvorbou SQL dotazů a zpracováváním tabulek. Diagram 21 Strana 29

46 Hotelový informační systém: Analytické třídy Analytické třídy Diagram 22 znázorňuje návrh analytických tříd, lze z něj vydedukovat objekty, které se v systému objeví a také implikaci návrhových tříd. Strana 30

47 Hotelový informační systém Diagramy nasazení Diagramy nasazení Nasazení systému je předpokládáno ve třech odlišných konfiguracích, závislých na finančních možnostech a potřebách klienta. Standalone Nejjednodušší a nejlevnější konfigurace, která vůbec neumožňuje externí přístup do systému, neumožňuje tedy tvorbu zákaznických rezervací. Je určena pro interní správu ubytovacího zařízení. Skládá se z jednoho osobního počítače, na kterém běží samotný systém a zároveň databázový stroj. Pro jednoduchost by bylo možné implementovat i souborovou databázi, která by svým výkonem bez problémů dostačovala (konkurentní požadavky nemohou vzniknout). Strana 31

48 Hotelový informační systém: Diagramy nasazení Standalone s rezervacemi Konfigurace velice podobná předchozí, ale už se serverovým rozhraním, které poskytuje externí přístup k rezervacím. Serverové prostředí je spuštěno na stejném počítači jako samotný systém, což samozřejmě není ideální řešení, ale odpadá tak nutnost nákupu dalšího počítače, který by zastával roli serveru. Vzhledem k možnosti vzniku konkurentních požadavků je použití souborové databáze méně vhodné, nicméně reálně by s největší pravděpodobností bylo výkonově zcela vyhovující. Strana 32

49 Hotelový informační systém Serverové řešení Nejvýkonnější a nejrozsáhlejší konfigurace. Nasazení této konfigurace by bylo smysluplné a rentabilní pouze v případě, že by klient předpokládal současné používání více stanic. Jejich současná funkcionalita by samozřejmě byla nespolehlivěji zajištěna připojením na dedikovaný server, na kterém by byl spuštěn databázový stroj a serverové rozhraní pro obsluhu externích požadavků. Zdrojové kódy a prototyp aplikace Implementace prototypu aplikace bohužel nebyla před tiskem a odevzdáním této dokumentace dokončena. Strana 33

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Informační systém pro firmu NetFirmy

Informační systém pro firmu NetFirmy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro firmu NetFirmy Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Ondřej Popelka, Ph.D. Bc. David Šupita Brno 2012 Rád bych na tomto místě

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění Bc. Jana Klváčková Diplomová práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tatyana Shevtsova Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Bakalářská

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více