Elektromobilita včera, dnes a zítra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektromobilita včera, dnes a zítra"

Transkript

1 Elektromobilita včera, dnes a zítra Ing. Josef Košťál, redakce Elektro Elektromobilita včera Lidé již od pradávna toužili mít nějaký dopravní prostředek, který by jim usnadnil přemísťování věcí i sebe samých. Současně však také toužili být rychlejší než ostatní živočichové, ať už pro lov zvířat nebo pro záchranu vlastního života před predátory. Pravěcí lidé neustále putovali a migrovaly i celé pravěké etnické skupiny. Nejstarším prostředkem, který paleolitickým lidem usnadňoval přepravu, byl jednoduchý smyk a později sáně tažnou silou ale byl ještě sám člověk. V 6. až 5. století př. n. l. vznikla významná dopravní infrastruktura silnice v Perské říši. Pravděpodobně v Sumeru někdy na konci doby kamenné bylo vynalezeno kolo jako pružný prvek vozu a z konce 4. tisíciletí př. n. l. také pocházejí první doklady o používání vozů byly čtyřkolé s loukoťovými nebo plnými koly. Keltští válečníci používali vozy dvoukolé na oppidu *) v Hrazanech byly například zjištěny koleje od vozu s rozchodem kol 120 cm. Do vozů byl nejprve zapřahán hlavně hovězí dobytek; koně se začali k tahu využívat až od druhého tisíciletí př. n. l., kdy se obecně rozšířil způsob zápřahu přes plece. Dalším neméně důležitým fenoménem (kromě vynalezení kola a vozu s koly a vytvoření potřebných komunikací pro jejich pohyb) bylo v roce 1800 sestrojení prvního stálého elektrického zdroje Alessandrem Voltou ( ) v podobě galvanického článku a vynález rotačního elektrického stroje elektromotoru, jehož funkční model zřejmě vůbec jako první sestrojil a spustil v roce 1821 Michael Faraday ( ). V novodobé historii, tj. asi od konce 19. století se lidé po celém světě cílevědomě snažili tehdy klasický vůz tažený koňmi nahradit jinou než koňskou silou. Z pohledu použití primární energie pohonu se zdá, že elektromobily jsou o více než půl století starší než benzínové či parní automobily. Již v roce 1828 sestavil slovenský fyzik a konstruktér Štefan Anian Jedlík první model vozíku s elektromotorem (obr. 1). V roce 1835 nizozemský prof. Sibrandus Stratingh a jeho asistent Christopher Becker sestroji- li první elektromobil a o čtyři roky později (1839) se to povedlo také skotskému obchodníkovi Robertovi Andersonovi (obr. 2). Teprve po téměř půl století za prvním elektromobilem byl ve Francii v roce1884 vyroben zřejmě nejstarší automobil na parní Angela Merkel: Elektromobilům patří budoucnost pohon na světě De Dion-Bouton et Trapardoux, který dosahoval rychlosti až 60 km h 1. O rok později, v roce 1885, vyrobil pan Benz motorovou tříkolku, kterou v lednu 1886 přihlásil na patentovém úřadu pod názvem Benz Patent-Motorwagen (obr. 3). Elektromobily se na přelomu devatenáctého a dvacátého století velmi rozšířily v USA. První elektromobil zde začal jezdit již v roce 1893 (obr. 4). Ale ani naši předkové v Čechách nezaspali tento první boom elektro mobility. Mezi první konstruktéry elektromobilu na světě patřil český elektrotechnik a vynálezce dr. Ing. František Křižík ( ), který v roce 1895 dokončil svůj první elektromobil s pohonem elektromotorem s výkonem 3,7 kw přes planetové soukolí na zadní nápravu (obr. 5). Tento vůz mohl řidič směrově ovládat ruční pákou, elektromotor se uváděl do chodu pedálem a akumulátory byly uloženy v zadní Obr. 1. První model vozíku s elektromotorem z roku 1828 sestavil slovenský fyzik a konstruktér Štefan Anian Jedlík Obr. 2. V roce 1839 dokončil skotský obchodník Robert Anderson elektrické vozidlo Obr. 3. Symbióza špičkové techniky a tradice Benz Patent-Wagen z roku 1886 a Mercedes- -Benz F-Cell Roadster z roku 2009 části vozu. Po úspěšných testech s tímto elektromobilem v ulicích Prahy se Křižík rozhodl pro konstrukci druhého vylepšeného modelu s řetězovým pohonem zadních kol. Tato druhá verze Křižíkova elektromobilu měla již volant, brzdový a akcelerační pedál a byla navíc vybavena pásovou brzdou na předlohovou hřídel. Došlo i na třetí hybridní model Křižíkova elektromobilu, který byl poháněn dvěma elektromotory s výkonem 2 2,2 kw působícími na zadní kola. Aby prodloužil dojezdovou vzdálenost, umístil do tohoto vozu také benzínový motor pohánějící dynamo, které do- *) Oppidum je obecně opevněné sídliště s výraznými rysy města. V užším historickém smyslu se tímto pojmem rozumí výšinné opevněné sídliště Keltů. 4

2 bíjelo akumulátory. S podobným hybridním řešením benzino-elektrického pohonu přišel později ve Vídni konstruktér Jakub Loh ner s konstruktérem Ferdinandem Porschem (obr. 6). Ve světě další vývoj a pokusy s elektromobily pokračovaly a nechyběly ani rekordy. Tak např. 17. ledna 1899 Belgičan Camille Jenatzy překonal s elektromobilem Jamais Contente Obr. 4. První elektromobil postavený v USA v roce 1893 Obr. 5. Křižíkův elektromobil z roku 1895 (Nikdy Spokojená) jako první na světě rychlost 100 km h 1. V téže době, v roce 1899, před vedl ruský elektrotechnik I. V. Romanov v Petrohradě svůj elektrický kočár pro dvě osoby s akčním rádiem 60 km a nejvyšší rychlostí 35 km h 1. V roce 1904 jsou již v USA nabízeny katalogově elektromobily v několika typech i verzích pohonů od benzinových, přes parní až po elektrické (obr. 7). Z této doby se také traduje slogan, který velmi dobře vystihuje dobové nadšení pro automobily: Koně umírají, automobily ne! Tak nastal soumrak koní jako dopravního silničního prostředku. Zato tehdejší hit doby automobil prožíval neuvěřitelný boom nabízel volnost a možnost nezávisle cestovat kamkoliv. Každý typ silničního vozidla, ať elektrický, parní nebo benzinový, měl v té době své skalní příznivce a jejich počet velmi rychle rostl. V dobovém tisku se objevovaly prognózy vývoje automobilismu. V americké publikaci Automobily roku 1904 se lze dočíst zajímavou informaci: přijde den, kdy bude mít svůj vlastní automobil i každý chuďas; pomůže mu zkrátit cestu mezi jeho domovem na předměstí a pracovištěm ve městě. Dům bez automobilu bude naprostou výjimkou a auto se stane nepostradatelným doplňkem moderní civilizace. Jak pravdivá slova ze současného pohledu. Důkazem, že ani fotovoltaika není ničím novým, je první elektromobil na fotovoltaický pohon Baker electric z roku 1912, který měl sluneční články umístěny na střeše vozu (obr. 8). V Čechách se před 1. světovou válkou rozhodovalo, zda řešit dopravu koňmi či benzínem. Po válce prořídl stav koní, a tak se otázka způsobu dopravy u nás změnila na rozhodování mezi benzínem a elektřinou v té Obr. 6. Hybridní benzino-elektrický vůz Lohner- -Porsche Mixte vyvinutý v roce 1901 zde ve čtyřmístné variantě s pohonem všech kol době ale již připadal např. v USA na 28 obyvatel jeden automobil. U nás se předpokládalo, že by po uskutečněné motorizaci (v třicátých letech dvacátého století) připadalo jedno vozidlo na 200 obyvatel. Tato koncepce měla však velké ekonomické omezení v podobě neúměrných nákladů na benzin, což byla tehdy velmi drahá dovážená komodita. Tuto nevýhodu řešilo elektrické vozidlo elektromobil, který však byl v Čechách poměrně neznámým jevem na rozdíl od sousedních států (viz tab. 1), a především v USA, kde bylo v té době v provozu již na elektrických vozidel. Z tab. 1 je patrné, že západoevropské země tehdy chápaly výhody této druhé vlny elektrizace automobilové dopravy a věřily v její další prosazování. Elektromobilita totiž již tehdy řešila zatěžování životního prostředí výfukovými plyny a hlukem, stejně jako ekonomickou neúnosnost za nákup benzinu. Benzinových čerpadel bylo tehdy u nás stejně málo V Německu mají elektromobily zelenou. V současné době se ulicemi Německa prohání asi elektromobilů. Do roku 2020 by jich mělo jezdit až tisíckrát více, minimálně jeden milion a do roku 2030 dokonce šest milionů. Takový je alespoň program současné německé vlády pro oblast elektromobility. Důkazem tohoto je i podpora spolkové vlády v podobě uvolnění dvou miliard eur na výzkum udržitelné mobility v Německu. K tomuto účelu založila také německá vláda společně s automobilovým průmyslem Národní platformu pro elektromobilitu, která se zabývá úzce souvisejícími tématy, jakými jsou např. školicí a pracovní místa v rámci elektromobility nebo vhodná infrastruktura nabíjecích stanic. Po celém Německu běží přes dvě stě projektů podporovaných z konjunkturního balíčku s celkovým rozpočtem 130 mil. eur. Hlavními body německého vládního programu pro elektromobilitu jsou osvobození motorových vozidel od silniční daně na deset let u těch vozidel, které budou mít emise CO 2 pod 50 g/km (při zakoupení do 31. prosince 2015), výměna státní poznávací značky řidiči (majiteli) druhého elektromobilu postačí jen jedna poznávací značka a jedno pojistné, dále zvláštní parkovací plochy a úlevy na zákazech vjezdu, možnost používat pruhy vymezené pro autobusy aj. Německá spolková vláda jde sama příkladem a její vozový park přejde postupně celý na čisté elektromobily. Tab. 1. Počet elektrických vozidel v některých státech Evropy v roce 1914 Země Elektrické vozidlo osobní nákladní tříkolka celkem Německo Anglie Rakousko jako nabíjecích stanic. Kromě toho bylo již v této době odborníkům jasné, že elektrické nabíjecí stanice jsou dobrými odběrateli elektrické energie a také dobrými partnery pro energetiku, neboť jejich zátěž lze snadno přesunout do energetických sedel (s výhodnější sazbou), a tím dosáhnout hospodárnějšího využití elektrárenských strojů a zařízení. Navíc v té době zapadaly skvěle do velkolepé koncepce na elektrizaci mladého Československa. Z tehdejších statistik lze vyčíst poměr poruchovosti mezi čistým elektromobilem a vozidlem se spalovacím motorem 1 : 2, tedy v neprospěch benzinu díky složitosti celého jeho systému. Nevýhodou elektromobilu byl však (a stále je) jeho malý akční rá dius 5

3 elektromobilita tehdy asi 80 km v tomto smyslu byl již v té době elektromobil uvažován především pro městskou dopravu. Nevýhodou benzinu je malá účinnost jeho proměny na užitečnou mechanickou práci asi 20 %, nicméně dojezd vozidla se spalovacím motorem je téměř neomezený a benzínový vůz má i velmi dobrou zatížitelnost. Tedy nejen ropné lobby, ale i neomezený dojezd šeno kabelem připevněným ke vznášejícímu se balónu. Další pokusy o zavedení elektromobilů do běžného provozu v Československu byly podniknuty např. koncem 60. let minulého století, kdy Výzkumný ústav elek- Barack Obama: Chci vidět do roku 2015 jeden milion elektro mobilů na amerických silnicích Obr. 7. Otevřený čtyřsedadlový elektrický vůz Buffalo Tonneau z roku 1904 dva elektromotory na zadní nápravě 2 3,7 kw, desková 40článková baterie, rozvor kol 2,13 m, hmotnost ca kg, cena USD Obr. 9. Osobní elektrický městský automobil EMA 1 pohon zadní nápravy přes převodovku dvěma stejnosměrnými elektromotory se sériovým buzením, rychlost 50 km h 1, akční rádius 30 až 50 km 6 Obr. 11. Tatra Beta z roku 2005 na zkušebním okruhu v Kopřivnici Nejdelší dojezd elektromobilu. Vědci z Fraun hoferova ústavu (Freiburg) a profesoři a stu denti z Univerzity pro aplikovaný výzkum (Of fenburg) vzbudili nedávno velký zájem veřej nosti. V říjnu 2010 se totiž zúčastnili soutěže South African Solar Challenge 2010, kde představili svého rekordmana úsporný a su Obr. 8. Baker electric se slunečními články na střeše z roku 1912 a možnost přepravovat těžké náklady rozhodly o řešení silniční dopravy benzinem a elektrická doprava téměř zcela u nás vymizela. V roce 1927 jezdilo již např. v Anglii automobilů z toho vozidel s elektrickým pohonem. V témže roce (1927) si u nás nechal vsetínský elektrotechnik, vynálezce a továrník Josef Sousedík patentovat elektrický automobil s hybridním pohonem. Elektrický akční rádius Sousedíkova elektromobilu byl asi 60 km při rychlosti 70 až 80 km/h, hybridní dojezd vozidla byl však téměř neomezený. V roce 1939 až 1943 testoval Sousedík v terénu také prototyp čistého elektromobilu. Objevovaly se také technické rarity, jako např. elektrický traktor s pluhem, který sestrojili bratři Marza. Jeho napájení bylo ře- (obr. 9) a čtyři funkční modely užitkového elektromobilu (valník, dodávka a mikrobus) EMA 2 (obr. 10). Jejich testování v městském provozu bylo úspěšné a na svou dobu byly technicky i designově velmi zajímavé, přesto se na základě politického rozhodnutí Husákovy vlády nedostaly do sériové výroby a tento projekt skončil asi v roce V období po politické změně obdržela automobilka Liaz v prvním čtvrtletí roku 1992 nabídku firmy Dioss na vývoj elektromobilu, který by bylo možné v co nejkratší době zavést do sériové výroby a ekonomicky vyrábět až kusů ročně. Mělo jít o čtyřmístný automobil Liaz XGJ s celohliníkovou karoserií, podvozkovými orgány Škoda a pohonem Dioss střídavý asynchronní elektromotor, procesorem řízený měnič, olověné resp. nikl-kadmiové baterie. Cílem bylo zkonstruovat ekologický a prostorný osobní automobil, který by byl základem pro další varianty, včetně užitkové verze. Obr. 10. EMA 2 jako dodávka trických strojů točivých v Brně ve spolupráci s katedrou spalovacích motorů a motorových vozidel brněnské techniky začal v roce 1968 pracovat na vývoji prvního československého elektrického městského automobilu EMA. Popudem k tomuto kroku bylo stále se zhoršující ovzduší v městských aglomeracích, které bylo plné smogu vlivem výfukových plynů z aut bez katalyzátorů (tehdy ještě žádné nebyly). Byly vyrobeny dva typy těchto vozů, a to dva funkční modely osobního elektromobilu EMA 1 perlehký protop elektromobilu nazvaného Schluckspecht E. Auta, která jezdí na čistou elektřinu, by měla být jak lehká, tak bezpečná. Tohoto se řídili také vědci při vyvíjení inovační karosérii tohoto vozidla, kde je použit mj. také hliník. Schluckspecht E dokázal na jedno plné nabití baterie překonat vzdálenost 626,6 km, což osvědčila nejen Mezinárodní automobilo vá federace (FIA Fédération Internationale l Automobile), ale také jásající diváci.

4 Současné elektromobily jsou postaveny zpravidla na koncepci vozidel se spalovacími motory, a mají proto centrální elektrický pohon budoucí elektromobily mají dva nebo čtyři centrální pohony Obr. 12. Koncepce pohonu čistých elektromobilů Indukční dobíjení. Zajímavé a netradiční řešení, které v budoucnu umožní dobíjet akumulátorové baterie elektromobilů pohodlně i bez použití připojovacího kabelu, představila společnost Siemens Corporate Technology AG na veletrhu Hannover Messe Novou technologii bezdotykového dobíjení vyvíjejí pracovníci společnosti Siemens ve spolupráci s automobilkou BMW v rámci eventuálně se prosadí nábojové elektromotory Obr. 13. Nabíjecí systém pro elektromobilitu budoucnosti od společnosti Lapp Group nabíjecí systém vyhovuje normě VDE pro konektorová zařízení pro nabíjení elektromobilů, nehořlavé vedení podle IEC (-2), odolný proti oleji, teplotní rozsah 40 až 90 C Elektromobilita dnes patentované vysokonapěťové propojení max. 800 V/400 A, teplotní rozsah do 180 C, těsnost podle třídy krytí IP69K, odolnost proti vibracím, mechanickému a chemickému poškození Po roce 2000 byla v automobilovém průmyslu odstartována třetí generace elektrického automobilu, a to nejen ve světě, ale také u nás (obr. 11). Současné elektromobily jsou zpravidla postaveny na koncepci vozidel se spalovacím motorem, a mají proto centrální pohon s diferenciálem. Elektrická vozidla budoucnosti budou mít tzv. skateboardovou/sendvičovou konstrukci se dvěma nebo čtyřmi decentrálními pohony. Možná, že se prosadí i nábojové elektromotory, které jsou umístěny přímo na náboji kola a představují další stupně volnosti pro designéry (obr. 12). U čistě elektrického vozidla jsou oproti vozidlům se spalovacím motorem hlavní části interní propojovací vedení pro baterie Lithium-ion kabelová sada pro akumulátor energie, kabelový svazek proudového senzoru, kabelový svazek vysokonapěťového konektoru, kabelový svazek konektoru CSE, konektor DC/DC, kabelový svazek palubní sítě, silikonový obstřik, teplotně odolná vedení ETFE hnací soustavy velmi jednoduché. Jde především o baterii s řídicím systémem a nabíjecím zařízením (obr. 13), elektropohon, resp. pohony, výkonovou elektroniku (měnič DC/DC, střídač), silovou kabeláž a propojovací techniku (napětí do V, proudy do 250 A, frekvence u šířkově-pulzní modulace do 20 khz, elektromagnetická kompatibilita u vedení, konektorů a šroubení certifikace ECE-R10, kabelové průchodky s krytím IP69K, funkční bezpečnost, hodnocení ISO ASIL aj.). Zvláštní požadavky jsou u elektromobilů kladeny na jejich jednotlivé součásti. Jde především o malé konstrukční rozměry a hmotnost, funkční bezpečnost, chování při výpadku a poruše, teplovzdornost, těsnost, odolnost proti nárazům a vibracím, technická a elektrická bezpečnost, ochrana proti požáru aj. vývojového projektu Indukční nabíjení elektrických vozidel (Induktives Laden von Elektrofahrzeugen), podporovaného Spolkovým ministerstvem životního prostředí BMU (Bundesministerium für Umwelt). Velkou výhodou je, že bezdotykové dobíjecí stanice mohou být téměř neviditelně začleněny do každého prostředí, a jsou tudíž bezpečné a velmi odolné proti opotřebení, poškození i vandalismu. Plně automatizovaný systém bezkabelového dobíjení přitom bude možné využívat i při krátkých zastávkách, např. již při čekání vozů na stanovištích taxislužby. Účinnost přenosu výkonu z elektrické rozvodné sítě přes všechny komponenty až na svorky baterie je přitom více než 90 %. Nejen Evropa, ale i celý svět zažívá v posledních několika letech boom elektromobility, a to i přes hlasy některých odpůrců či pochybovačů. Elektromobilita je však obecně přijímána nejširší vrstvou obyvatel napříč společenskými třídami a vzděláním velmi pozitivně. Větší pochopení pro tento trend mají mladí lidé, kteří v elektromobilitě vidí nový životní styl, který je moderní, svěží, otevřený a přívětivý k životnímu prostředí. Elektromobilita nabízí využití elektřiny jako nejčistšího zdroje energie v osobní dopravě. Elektromobil je ideální auto pro dojíždění do práce na jedno nabití ujede v průměru 100 km, má průměrnou spotřebu elektrické energie 13 kw h/100 km, minimální náklady na údržbu díky tomu, že odpadají některé složité prvky (převodovka, spojka, rozvody, svíčky, palivový, olejový a chladicí okruh, výfuk) aj. Navíc elektromobily nehlučí a lokálně nekouří (celkové emise závisí na způsobu výroby elektřiny, tedy např. zda jde o uhlí nebo jádro či obnovitelné zdroje 7

5 viz tab. 2). V současnosti vypouštějí vozidla se spalovacím motorem místně do ovzduší průměrně 161 g CO 2 /km. Pro podporu zavádění elektromobility existují již také finanční pobídky v podobě možnosti bezplatného dobíjení na parkovištích, nulové silniční daně, nižší sazby za povinné ručení aj. Elektromobil lze výhodně použít ve spolupráci s inteligentními sítěmi i jako úložiště elektrické energie v době malého odběru (při přebytku elektřiny v síti) a jako zdroj v době velkého odběru (tj. při nedostatku elektřiny v síti). Díky tomu je elektromobilita také příležitostí pro energetiku. Existuje mnoho věcných argumentů, které hovoří ve prospěch elektromobility. Jsou však také věcné důvody, které úspěch jejího zavedení zpochybňují. Jak je to tedy vlastně v současné době s elektromobilitou v porovnání s motorovými vozidly? Auto si kupujeme, abychom s ním mohli jezdit. Skutečností ale je, že si auto kupujeme, abychom s ním stáli v průměru jezdíme s autem jednu až dvě hodiny denně, tj. 22 až 23 h auto stojí. Elektromobilem bychom chtěli cestovat také na větší vzdálenosti (např. na dovolenou). Pro cestu dlouhou km bychom potřebovali čistou jízdní dobu asi 10 h. U benzínu by nás tato cesta stála **) při úsporné jízdě asi Kč, tankovali bychom jen jednou (pokud bychom vyjeli z plnou nádrží), a to asi 15 min, tedy celková doba strávená na cestě by byla 10 h a 15 min. U elektromobilu bychom za elektrickou energii zaplatili asi 600 Kč a potřebovali bychom během této cesty minimálně čtyřikrát zastavit a dobíjet (za předpokladu, že by byla dostatečně rozvinutá nabíjecí infrastruktura) po dobu minimálně čtyř hodin, tj. asi 16 h na dobíjení, což činí 26 h celkové jízdní doby. Při každodenním dojíždění do práce na vzdálenost 10 km bude čistá jízdní doba Tab. 2. Přehled emisí oxidu uhličitého pro jednotlivé druhy paliv Palivo Normovaná spotřeba v městském provozu Emise CO 2 na 100 km (g/km) benzín 6,2 l 147 nafta 4,7 l 125 zemní plyn 5,3 kg 118 elektřina z hnědého uhlí 19,6 kw h 216 elektřina z černého uhlí 19,6 kw h 176 německý elektrický mix 19,6 kw h 101 obnovitelná elektřina 19,6 kw h 8 podíl třídy jízdních vzdáleností (%) v běžném městském provozu asi 15 min jak pro benzinový vůz, tak pro elektromobil (není třeba tankovat ani benzin, ani elektřinu). U vozidla se spalovacím motorem nás bude stát energie v podobě benzinu asi 24 Kč a v podobě elektřiny asi 6 Kč. Z tohoto porovnání spotřeby pohonných hmot, resp. energií vyplývá, že benzinový provoz je při současných průměrných cenách čtyřikrát dražší než provoz elektrický. Požadavky na plnohodnotnou elektromobilitu jsou tedy především velký akční rá dius elektromobilu, který je ale nyní v průměru jen asi 130 km. Ze statistik však vyplývá, že 60 % všech jízd automobilem je uskutečněno na kratší vzdálenost než 10 km (viz graf na obr. 14) jízdní vzdálenosti (10kilometrové třídy) Obr. 14. Statistika průměrných ujetých vzdáleností osobního vozu (pondělí až neděle) Proč se elektromobilita prosadí: odpovídá skutečnému profilu využití, umožňuje energeticko-politickou nezávislost, má velkou energetickou účinnost (ukazatel W2W od zdroje ke kolům je u benzínového auta asi 15%, u elektromobilu 27 %), zpětné získání energie (rekuperace) při brzdění a jízdě s kopce (zvyšuje se energetická účinnost, akční rádius a ekologická akceptovatelnost), představuje energetickou udržitelnost, má pozitivní dopad na ekologii (lokálně nulové emise, minimální zatěžování hlukem), jednodušší konstrukce vozidla a nenáročnost na údržbu, může sloužit jako dodavatel i skladovatel elektřiny v chytré síti, otevírá další možnosti pro výrobce, distribuci a služby, ale také pro elektrotechniky, servis a údržbu (nové specializace a kvalifikace např. pro bateriový management viz obr. 15, nové koncepce pohonu, komponenty elektrické hnací soustavy, konstrukce vozu, automobilová informatika, testovací a zkušební technika aj.). Proč se elektromobilita neprosadí: realitě vzdálený požadavek na akční rá dius, cena za baterii, hmotnost baterie, životnost baterie, kapacita baterie. Tab. 3. Technické údaje superbaterie Tesla pro řešení většího dojezdu Parametr Hodnota energie 53 kw h napětí 372 V počet článků dojezd 350 km cena náhradní baterie eur hmotnost 450 kg hustota energie 120 W h kg 1 náklady na náhradní baterii 250 eur/kw h Elektromobilita zítra Zdá se, že nastal čas na radikální změnu. Lidstvo se nyní dostalo ve vývoji mobility především vlivem vyčerpatelnosti zdrojů a nadměrné tvorbě CO 2 do stádia, kdy musí tuto situaci řešit. Elektromobilita nepředstavuje z technického hlediska žádný převratný objev a historicky vzato jde spíše o její znovuvzkříšení, tedy o jakési déja vu byla zde a fungovala zde již před více než sto lety. V současné době po dvacátém benzinovém století opět stojíme před rozhodnutím, zda benzínem či elektřinou. Výchozí pozice je však jiná. Před sto a více lety nikdo neřešil otázku životního prostředí, globálního oteplování ani vyčerpatelnosti zdrojů. Za tuto dobu se také výrazně změnila technologická a technická úroveň, změnil se přístup lidí k ekologii i chápání současného globálního světa. Nyní si je každý vědom toho, že čím zamořenější bude ovzduší naší planety, tím dražší bude čistý vzduch. Čím bude méně ropy a čím nákladnější bude její získávání, tím bude vzácnější, a tedy méně dostupná pro nejširší vrstvu obyvatel. **) Při tomto porovnání byly vzaty průměrné spotřeby a ceny za energie, a to u benzínu spotřeba 7 l/100 km při ceně za benzin 35 Kč/l a u elektrické energie spotřeba 13 kw h/100 km při ceně elektřiny 4,50 Kč/kW h. 8

6 Elektromobilita tedy představuje šanci k nápravě věcí. Stojíme na prahu nové cesty vedoucí k nezávislosti na ropě, a tím k trvalé udržitelnosti mobility. A každá cesta i ta nejdelší začíná prvním krokem. Tímto prvním krokem je využití elektromobilů pro městský provoz. Samozřejmě to nejde bez Siemens otevřel v Praze dvě nabíjecí stanice pro elektromobily. Společnost Siemens otevřela 9. června 2011 u svého sídla v pražských Stodůlkách dvě nové nabíjecí stanice pro elektrická vozidla, u kterých sběr naměřených dat bezpečnostní management monitorovací systém teplotní management energetický management určení stavu baterií symetrizace článků nabíjení vybíjení výkonové rozhraní Obr. 15. Management bateriových systémů komunikační rozhraní si budou moci nyní uživatelé elektromobilů bezplatně dobít svá zelená vozidla. Siemens je připraven dodávat své nabíjecí stanice obchodním partnerům a instalovat je na veřejných prostranstvích či na parkovištích u obchodních, kulturních a společenských center nebo restaurací rychlého občerstvení. Siemens se také zapojil do projektu Praha elektromobilní a představil vizi vzdálené budoucnosti i své současné ryzí elektromobily Porsche 911 a Citroen C-Zero. Nově otevřené nabíjecí stanice Siemens pro standardní dobíjení jsou kompatibilní se všemi typy současných elektromobilů světových automobilových výrobců a v současnosti je zde dobíjení zdarma. problémů nabíjecí infrastruktura je v plenkách, současné baterie neumožňují dlouhý dojezd a prodražují cenu elektromobilů, které jsou tak i přes svou konstrukční jednoduchost mnohem dražší než jejich benzinoví současníci. Toto jsou však typické průvodní dětské nemoci, které se postupem doby vyřeší, stejně jako před sto lety, když se zaváděla benzinová doprava. Těžké je nyní dlouhodobě prognostikovat, zda elektromobily zcela ovládnou silnice budoucnosti. Do budoucna však není vyloučena ani třetí cesta, která může vzejít z nových poznatků v oblasti vědy a techniky nebo také např. z objevu jiného zázračného zdroje energie třeba z vesmíru. Jedno je však již nyní jisté: elektromobilita je současná realita a má strmě rostoucí trend. Elektromobilita je fenomén doby a skrývá v sobě mnoho nových možností a výzev hodných člověka 3. tisíciletí. Umožní vznik nových řemesel a služeb, nových specializací, nových možností uplatnit se na trhu práce. Prosadí se zde tzv. inteligentní mobilita využívající satelitní navigaci, komunikační a bezpečnostní systémy, parkovací asistenční služby, dálkové funkce aj. Více než sto let dominovala v myslích konstruktérů vozidel pohonná jednotka se spalovacím motorem byla vždy středem pozornosti, a tím také vývoje. Elektromobilita však může představovat skutečnou novodobou revoluci v designu a konstrukci při vy užití nejmodernějších technologií a pokročilé techniky. Tvůrci budoucnosti budou muset teprve objevit, co všechno se vlastně dá s touto novou kreativní svobodou skutečně dělat. Á propos: Už jste se svezli elektromobilem? Ten, kdo to zkusil, určitě potvrdí, že je to nevšední a velmi příjemný zážitek, který se však může stát i návykovým J. Literatura: [1] PAUČEK, E.: Benzínem nebo elektřinou? Elektrotechnický obzor č. 14, 5. dubna 1919, ročník VIII. [2] Benzín, pára, elektřina. The Automobiles of ČEZ podporuje elektromobilitu. Energetická společnost ČEZ připravuje instalaci 35 dobíjecích stanic pro elektromobily. Pro jejich výstavbu a provoz se firma spojila s dvanácti partnery, realizace dalších 20 stanic do konce roku 2011 je v jednání. Do roku 2013 plánuje ČEZ postavit kolem 200 dobíjecích stanic. Mezi partnery, se kterými se pro projekt elektromobility ČEZ spojil, patří např. společnost ECE, která zajistila výstavbu pražského obchodního centra Arkády Pankrác, obchodní řetězce Kaufland a Tesco, řetězec rychlého občerstvení McDonald s, Inter Ikea Centre Group, Praha 16 Radotín a obec Dolní Břežany. V areálech těchto firem, nákupních centrech a obcích budou stát první nabíjecí stanice pro elektromobily, které ČEZ připravuje. Většina jich je v Praze, některé ale také budou v západních a východních Čechách a na střední a jižní Moravě. Podle projektového manažera E-mobility z útvaru čistých technologií ČEZ, Ing. Tomáše Chmelíka, jsou logickými partnery nejen místa, kde lidé tráví volný čas, ale i municipality, pro které je rozvoj elektromobility důležitou součástí komunální politiky. Cena za odebranou elektřinu na dobíjení by v rámci prvních let tohoto projektu měla být jen symbolická, přičemž elektromobil při dojezdu 100 km spotřebuje asi 12 kw h elektřiny, tj. přibližně 50 až 60 Kč. aktuality 9

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Elektromobily a hybridní automobily Radek Hojný Bakalářská práce 2009 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Elektromobilita v ČR

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Elektromobilita v ČR ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Elektromobilita v ČR Electromobility in the Czech Republic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

E-mobilita. Rady, tipy, informace

E-mobilita. Rady, tipy, informace E-mobilita Rady, tipy, informace Obsah Obsah Projekty Pražské energetiky 4 Co je PRE a jaké jsou její projekty v oblasti e-mobility. Historické začátky 8 Na počátku 20. století byly elektromobily obvyklým

Více

Využití elektropohonu v osobní dopravě Using electric Propulsion in personal Transport

Využití elektropohonu v osobní dopravě Using electric Propulsion in personal Transport České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Obor: Elektrotechnika, energetika a management Zaměření: Elektrotechnika a management Využití

Více

Dnešek i budoucnost elektromobility. Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem

Dnešek i budoucnost elektromobility. Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2011 28 Kč 1 EUR Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem ERP, CRM, CAD, BI, SCM... Když výrobu řídí počítače Jaderné reaktory už se dokáží chladit i bez elektřiny a přežít

Více

Zdroj: www.ekobydleni.eu

Zdroj: www.ekobydleni.eu Zdroj: www.ekobydleni.eu MOTTO: Energie je podstatou života. Vyprchá-li energie, vyprchá i život. Podle toho bychom s ní měli nakládat. ÚVOD zdroj: www.ekobydleni.eu Sledování nových trendů v energetice

Více

Rozjeďte to na plný zemní plyn

Rozjeďte to na plný zemní plyn Rozjeďte to na plný zemní plyn V České republice dnes funguje již 85 veřejných plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG). Jednou z nově otevřených je veřejná CNG stanice v Příbrami společnosti Vemex,

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

BMW i OTÁZKY & ODPOVĚDI

BMW i OTÁZKY & ODPOVĚDI BMW i Radost z jízdy BMW i OTÁZKY & ODPOVĚDI Verze: červenec 2013 BMW i BRAND Co znamená i ve spojení BMW i? BMW již dlouhou dobu používá písmeno i jako zkratku pro inovace. Příkladem je třeba v automobilovém

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2012 28 Kč 1 EUR Sandvik nabízí lepší parametry vrtání Japonsko opět startuje jaderné reaktory Jak na leasing elektromobilů? Jízda na plný plyn

Více

Elektromobily historie a současnost

Elektromobily historie a současnost Elektromobily historie a současnost Mgr. Jaromír Vegr, předseda sdružení ELEKTROMOBILY o.s. Historie elektromobilů Prvotní nástup elektromobilů Již v roce 1835 profesor Sibrandus Stratingh z Groningen

Více

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 13 prosinec 2009 Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman Chytrá

Více

Vloni si u nás nového dodavatele

Vloni si u nás nového dodavatele II/III Migrace. Vloni si v České republice nového dodavatele elektřiny zvolilo bezmála 450 tisíc zákazníků, o polovinu více než v roce 2010. Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor; Alena Adámková,

Více

Technologie šetří přírodu i náklady. Rozhovor Passerinvest GROUP a inteligentní budovy. Na jedné lodi se společností ČEZ o elektromobilitě

Technologie šetří přírodu i náklady. Rozhovor Passerinvest GROUP a inteligentní budovy. Na jedné lodi se společností ČEZ o elektromobilitě Rozhovor Passerinvest GROUP a inteligentní budovy Na jedné lodi se společností ČEZ o elektromobilitě Hi-tech raketový pohon budoucnosti Jedinečný po všech stránkách 4/2013 Na recyklovaný papír vytiskla

Více

Výroba kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel Technický týdeník 12 11. 25. 6. 2013 23 Budou na světě jezdit vlaky, které nezastavují? Mezinárodním tiskem i populárními servery se šíří zprávy o budoucím čínském rychlovlaku nabírajícím cestující na

Více

Dobrý partner dává více než energii... Řešení pro mobilitu Elektromobilita. www.eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz

Dobrý partner dává více než energii... Řešení pro mobilitu Elektromobilita. www.eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz Dobrý partner dává více než energii... Řešení pro mobilitu Elektromobilita www.eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz Jezdím na elektřinu Elektromobilita Myšlenka elektromobilu v dnešní době

Více

Fakta a mýty o energetice Jak vrátit debatu o energetice zpátky na zem. Václav Smil

Fakta a mýty o energetice Jak vrátit debatu o energetice zpátky na zem. Václav Smil Fakta a mýty o energetice Jak vrátit debatu o energetice zpátky na zem Václav Smil First published in the United States by AEI Press, Washington, D.C. Reprinted by permission. All rights reserved. Poprvé

Více

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu)

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu) ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 21 srpen 2012 Téměř 100 procent lidí je s námi spokojených a zhruba 86 procent z nich by naše služby a dodávky tepla doporučilo svým známým, říká Miroslav

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Full hybridy Tesla a Honda a jejich srovnání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Full hybridy Tesla a Honda a jejich srovnání ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Full hybridy Tesla a Honda a jejich srovnání vedoucí práce: Ing. Petr Řezáček Ph.D. 2012 autor: Petr

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv 1 ÚVOD Pod pojmem > zahrnujeme veškeré stavby související s dopravou a zařízení pro dopravu. Zahrnujeme

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

3. 6. 3. 2011 PRAHA - LETŇANY MEZINÁRODNÍ VELETRH MOTOCYKLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ. www.bvv.cz/motosalon

3. 6. 3. 2011 PRAHA - LETŇANY MEZINÁRODNÍ VELETRH MOTOCYKLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ. www.bvv.cz/motosalon Rozšíření Technologického centra Škody Auto článek ze strany č. 9 Celkový pohled na Technologické centrum Škoda Auto od řeky Jizery. Pracoviště vývoje a zkoušek parkovacích senzorů. 3. 6. 3. 2011 MEZINÁRODNÍ

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Miroslav Tesař Petr Jílek Pardubice 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci

Více

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN. VII. ročník 2-3/2011 Chystá se další ročník studentských programů Škodě přibývají zahraniční zakázky, stojí o posily svého týmu! Vyberte si téma odborných prací! Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Více

Projekt na podporu používání elektrokol v evropských městech

Projekt na podporu používání elektrokol v evropských městech www.gopedelec.eu Projekt na podporu používání elektrokol v evropských městech Obsah 1. Co je to elektrokolo? 2. Údaje a čísla týkající se elektrokol 3. Elektrokolo jako veřejný dopravní prostředek 4.

Více