Elektromobilita včera, dnes a zítra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektromobilita včera, dnes a zítra"

Transkript

1 Elektromobilita včera, dnes a zítra Ing. Josef Košťál, redakce Elektro Elektromobilita včera Lidé již od pradávna toužili mít nějaký dopravní prostředek, který by jim usnadnil přemísťování věcí i sebe samých. Současně však také toužili být rychlejší než ostatní živočichové, ať už pro lov zvířat nebo pro záchranu vlastního života před predátory. Pravěcí lidé neustále putovali a migrovaly i celé pravěké etnické skupiny. Nejstarším prostředkem, který paleolitickým lidem usnadňoval přepravu, byl jednoduchý smyk a později sáně tažnou silou ale byl ještě sám člověk. V 6. až 5. století př. n. l. vznikla významná dopravní infrastruktura silnice v Perské říši. Pravděpodobně v Sumeru někdy na konci doby kamenné bylo vynalezeno kolo jako pružný prvek vozu a z konce 4. tisíciletí př. n. l. také pocházejí první doklady o používání vozů byly čtyřkolé s loukoťovými nebo plnými koly. Keltští válečníci používali vozy dvoukolé na oppidu *) v Hrazanech byly například zjištěny koleje od vozu s rozchodem kol 120 cm. Do vozů byl nejprve zapřahán hlavně hovězí dobytek; koně se začali k tahu využívat až od druhého tisíciletí př. n. l., kdy se obecně rozšířil způsob zápřahu přes plece. Dalším neméně důležitým fenoménem (kromě vynalezení kola a vozu s koly a vytvoření potřebných komunikací pro jejich pohyb) bylo v roce 1800 sestrojení prvního stálého elektrického zdroje Alessandrem Voltou ( ) v podobě galvanického článku a vynález rotačního elektrického stroje elektromotoru, jehož funkční model zřejmě vůbec jako první sestrojil a spustil v roce 1821 Michael Faraday ( ). V novodobé historii, tj. asi od konce 19. století se lidé po celém světě cílevědomě snažili tehdy klasický vůz tažený koňmi nahradit jinou než koňskou silou. Z pohledu použití primární energie pohonu se zdá, že elektromobily jsou o více než půl století starší než benzínové či parní automobily. Již v roce 1828 sestavil slovenský fyzik a konstruktér Štefan Anian Jedlík první model vozíku s elektromotorem (obr. 1). V roce 1835 nizozemský prof. Sibrandus Stratingh a jeho asistent Christopher Becker sestroji- li první elektromobil a o čtyři roky později (1839) se to povedlo také skotskému obchodníkovi Robertovi Andersonovi (obr. 2). Teprve po téměř půl století za prvním elektromobilem byl ve Francii v roce1884 vyroben zřejmě nejstarší automobil na parní Angela Merkel: Elektromobilům patří budoucnost pohon na světě De Dion-Bouton et Trapardoux, který dosahoval rychlosti až 60 km h 1. O rok později, v roce 1885, vyrobil pan Benz motorovou tříkolku, kterou v lednu 1886 přihlásil na patentovém úřadu pod názvem Benz Patent-Motorwagen (obr. 3). Elektromobily se na přelomu devatenáctého a dvacátého století velmi rozšířily v USA. První elektromobil zde začal jezdit již v roce 1893 (obr. 4). Ale ani naši předkové v Čechách nezaspali tento první boom elektro mobility. Mezi první konstruktéry elektromobilu na světě patřil český elektrotechnik a vynálezce dr. Ing. František Křižík ( ), který v roce 1895 dokončil svůj první elektromobil s pohonem elektromotorem s výkonem 3,7 kw přes planetové soukolí na zadní nápravu (obr. 5). Tento vůz mohl řidič směrově ovládat ruční pákou, elektromotor se uváděl do chodu pedálem a akumulátory byly uloženy v zadní Obr. 1. První model vozíku s elektromotorem z roku 1828 sestavil slovenský fyzik a konstruktér Štefan Anian Jedlík Obr. 2. V roce 1839 dokončil skotský obchodník Robert Anderson elektrické vozidlo Obr. 3. Symbióza špičkové techniky a tradice Benz Patent-Wagen z roku 1886 a Mercedes- -Benz F-Cell Roadster z roku 2009 části vozu. Po úspěšných testech s tímto elektromobilem v ulicích Prahy se Křižík rozhodl pro konstrukci druhého vylepšeného modelu s řetězovým pohonem zadních kol. Tato druhá verze Křižíkova elektromobilu měla již volant, brzdový a akcelerační pedál a byla navíc vybavena pásovou brzdou na předlohovou hřídel. Došlo i na třetí hybridní model Křižíkova elektromobilu, který byl poháněn dvěma elektromotory s výkonem 2 2,2 kw působícími na zadní kola. Aby prodloužil dojezdovou vzdálenost, umístil do tohoto vozu také benzínový motor pohánějící dynamo, které do- *) Oppidum je obecně opevněné sídliště s výraznými rysy města. V užším historickém smyslu se tímto pojmem rozumí výšinné opevněné sídliště Keltů. 4

2 bíjelo akumulátory. S podobným hybridním řešením benzino-elektrického pohonu přišel později ve Vídni konstruktér Jakub Loh ner s konstruktérem Ferdinandem Porschem (obr. 6). Ve světě další vývoj a pokusy s elektromobily pokračovaly a nechyběly ani rekordy. Tak např. 17. ledna 1899 Belgičan Camille Jenatzy překonal s elektromobilem Jamais Contente Obr. 4. První elektromobil postavený v USA v roce 1893 Obr. 5. Křižíkův elektromobil z roku 1895 (Nikdy Spokojená) jako první na světě rychlost 100 km h 1. V téže době, v roce 1899, před vedl ruský elektrotechnik I. V. Romanov v Petrohradě svůj elektrický kočár pro dvě osoby s akčním rádiem 60 km a nejvyšší rychlostí 35 km h 1. V roce 1904 jsou již v USA nabízeny katalogově elektromobily v několika typech i verzích pohonů od benzinových, přes parní až po elektrické (obr. 7). Z této doby se také traduje slogan, který velmi dobře vystihuje dobové nadšení pro automobily: Koně umírají, automobily ne! Tak nastal soumrak koní jako dopravního silničního prostředku. Zato tehdejší hit doby automobil prožíval neuvěřitelný boom nabízel volnost a možnost nezávisle cestovat kamkoliv. Každý typ silničního vozidla, ať elektrický, parní nebo benzinový, měl v té době své skalní příznivce a jejich počet velmi rychle rostl. V dobovém tisku se objevovaly prognózy vývoje automobilismu. V americké publikaci Automobily roku 1904 se lze dočíst zajímavou informaci: přijde den, kdy bude mít svůj vlastní automobil i každý chuďas; pomůže mu zkrátit cestu mezi jeho domovem na předměstí a pracovištěm ve městě. Dům bez automobilu bude naprostou výjimkou a auto se stane nepostradatelným doplňkem moderní civilizace. Jak pravdivá slova ze současného pohledu. Důkazem, že ani fotovoltaika není ničím novým, je první elektromobil na fotovoltaický pohon Baker electric z roku 1912, který měl sluneční články umístěny na střeše vozu (obr. 8). V Čechách se před 1. světovou válkou rozhodovalo, zda řešit dopravu koňmi či benzínem. Po válce prořídl stav koní, a tak se otázka způsobu dopravy u nás změnila na rozhodování mezi benzínem a elektřinou v té Obr. 6. Hybridní benzino-elektrický vůz Lohner- -Porsche Mixte vyvinutý v roce 1901 zde ve čtyřmístné variantě s pohonem všech kol době ale již připadal např. v USA na 28 obyvatel jeden automobil. U nás se předpokládalo, že by po uskutečněné motorizaci (v třicátých letech dvacátého století) připadalo jedno vozidlo na 200 obyvatel. Tato koncepce měla však velké ekonomické omezení v podobě neúměrných nákladů na benzin, což byla tehdy velmi drahá dovážená komodita. Tuto nevýhodu řešilo elektrické vozidlo elektromobil, který však byl v Čechách poměrně neznámým jevem na rozdíl od sousedních států (viz tab. 1), a především v USA, kde bylo v té době v provozu již na elektrických vozidel. Z tab. 1 je patrné, že západoevropské země tehdy chápaly výhody této druhé vlny elektrizace automobilové dopravy a věřily v její další prosazování. Elektromobilita totiž již tehdy řešila zatěžování životního prostředí výfukovými plyny a hlukem, stejně jako ekonomickou neúnosnost za nákup benzinu. Benzinových čerpadel bylo tehdy u nás stejně málo V Německu mají elektromobily zelenou. V současné době se ulicemi Německa prohání asi elektromobilů. Do roku 2020 by jich mělo jezdit až tisíckrát více, minimálně jeden milion a do roku 2030 dokonce šest milionů. Takový je alespoň program současné německé vlády pro oblast elektromobility. Důkazem tohoto je i podpora spolkové vlády v podobě uvolnění dvou miliard eur na výzkum udržitelné mobility v Německu. K tomuto účelu založila také německá vláda společně s automobilovým průmyslem Národní platformu pro elektromobilitu, která se zabývá úzce souvisejícími tématy, jakými jsou např. školicí a pracovní místa v rámci elektromobility nebo vhodná infrastruktura nabíjecích stanic. Po celém Německu běží přes dvě stě projektů podporovaných z konjunkturního balíčku s celkovým rozpočtem 130 mil. eur. Hlavními body německého vládního programu pro elektromobilitu jsou osvobození motorových vozidel od silniční daně na deset let u těch vozidel, které budou mít emise CO 2 pod 50 g/km (při zakoupení do 31. prosince 2015), výměna státní poznávací značky řidiči (majiteli) druhého elektromobilu postačí jen jedna poznávací značka a jedno pojistné, dále zvláštní parkovací plochy a úlevy na zákazech vjezdu, možnost používat pruhy vymezené pro autobusy aj. Německá spolková vláda jde sama příkladem a její vozový park přejde postupně celý na čisté elektromobily. Tab. 1. Počet elektrických vozidel v některých státech Evropy v roce 1914 Země Elektrické vozidlo osobní nákladní tříkolka celkem Německo Anglie Rakousko jako nabíjecích stanic. Kromě toho bylo již v této době odborníkům jasné, že elektrické nabíjecí stanice jsou dobrými odběrateli elektrické energie a také dobrými partnery pro energetiku, neboť jejich zátěž lze snadno přesunout do energetických sedel (s výhodnější sazbou), a tím dosáhnout hospodárnějšího využití elektrárenských strojů a zařízení. Navíc v té době zapadaly skvěle do velkolepé koncepce na elektrizaci mladého Československa. Z tehdejších statistik lze vyčíst poměr poruchovosti mezi čistým elektromobilem a vozidlem se spalovacím motorem 1 : 2, tedy v neprospěch benzinu díky složitosti celého jeho systému. Nevýhodou elektromobilu byl však (a stále je) jeho malý akční rá dius 5

3 elektromobilita tehdy asi 80 km v tomto smyslu byl již v té době elektromobil uvažován především pro městskou dopravu. Nevýhodou benzinu je malá účinnost jeho proměny na užitečnou mechanickou práci asi 20 %, nicméně dojezd vozidla se spalovacím motorem je téměř neomezený a benzínový vůz má i velmi dobrou zatížitelnost. Tedy nejen ropné lobby, ale i neomezený dojezd šeno kabelem připevněným ke vznášejícímu se balónu. Další pokusy o zavedení elektromobilů do běžného provozu v Československu byly podniknuty např. koncem 60. let minulého století, kdy Výzkumný ústav elek- Barack Obama: Chci vidět do roku 2015 jeden milion elektro mobilů na amerických silnicích Obr. 7. Otevřený čtyřsedadlový elektrický vůz Buffalo Tonneau z roku 1904 dva elektromotory na zadní nápravě 2 3,7 kw, desková 40článková baterie, rozvor kol 2,13 m, hmotnost ca kg, cena USD Obr. 9. Osobní elektrický městský automobil EMA 1 pohon zadní nápravy přes převodovku dvěma stejnosměrnými elektromotory se sériovým buzením, rychlost 50 km h 1, akční rádius 30 až 50 km 6 Obr. 11. Tatra Beta z roku 2005 na zkušebním okruhu v Kopřivnici Nejdelší dojezd elektromobilu. Vědci z Fraun hoferova ústavu (Freiburg) a profesoři a stu denti z Univerzity pro aplikovaný výzkum (Of fenburg) vzbudili nedávno velký zájem veřej nosti. V říjnu 2010 se totiž zúčastnili soutěže South African Solar Challenge 2010, kde představili svého rekordmana úsporný a su Obr. 8. Baker electric se slunečními články na střeše z roku 1912 a možnost přepravovat těžké náklady rozhodly o řešení silniční dopravy benzinem a elektrická doprava téměř zcela u nás vymizela. V roce 1927 jezdilo již např. v Anglii automobilů z toho vozidel s elektrickým pohonem. V témže roce (1927) si u nás nechal vsetínský elektrotechnik, vynálezce a továrník Josef Sousedík patentovat elektrický automobil s hybridním pohonem. Elektrický akční rádius Sousedíkova elektromobilu byl asi 60 km při rychlosti 70 až 80 km/h, hybridní dojezd vozidla byl však téměř neomezený. V roce 1939 až 1943 testoval Sousedík v terénu také prototyp čistého elektromobilu. Objevovaly se také technické rarity, jako např. elektrický traktor s pluhem, který sestrojili bratři Marza. Jeho napájení bylo ře- (obr. 9) a čtyři funkční modely užitkového elektromobilu (valník, dodávka a mikrobus) EMA 2 (obr. 10). Jejich testování v městském provozu bylo úspěšné a na svou dobu byly technicky i designově velmi zajímavé, přesto se na základě politického rozhodnutí Husákovy vlády nedostaly do sériové výroby a tento projekt skončil asi v roce V období po politické změně obdržela automobilka Liaz v prvním čtvrtletí roku 1992 nabídku firmy Dioss na vývoj elektromobilu, který by bylo možné v co nejkratší době zavést do sériové výroby a ekonomicky vyrábět až kusů ročně. Mělo jít o čtyřmístný automobil Liaz XGJ s celohliníkovou karoserií, podvozkovými orgány Škoda a pohonem Dioss střídavý asynchronní elektromotor, procesorem řízený měnič, olověné resp. nikl-kadmiové baterie. Cílem bylo zkonstruovat ekologický a prostorný osobní automobil, který by byl základem pro další varianty, včetně užitkové verze. Obr. 10. EMA 2 jako dodávka trických strojů točivých v Brně ve spolupráci s katedrou spalovacích motorů a motorových vozidel brněnské techniky začal v roce 1968 pracovat na vývoji prvního československého elektrického městského automobilu EMA. Popudem k tomuto kroku bylo stále se zhoršující ovzduší v městských aglomeracích, které bylo plné smogu vlivem výfukových plynů z aut bez katalyzátorů (tehdy ještě žádné nebyly). Byly vyrobeny dva typy těchto vozů, a to dva funkční modely osobního elektromobilu EMA 1 perlehký protop elektromobilu nazvaného Schluckspecht E. Auta, která jezdí na čistou elektřinu, by měla být jak lehká, tak bezpečná. Tohoto se řídili také vědci při vyvíjení inovační karosérii tohoto vozidla, kde je použit mj. také hliník. Schluckspecht E dokázal na jedno plné nabití baterie překonat vzdálenost 626,6 km, což osvědčila nejen Mezinárodní automobilo vá federace (FIA Fédération Internationale l Automobile), ale také jásající diváci.

4 Současné elektromobily jsou postaveny zpravidla na koncepci vozidel se spalovacími motory, a mají proto centrální elektrický pohon budoucí elektromobily mají dva nebo čtyři centrální pohony Obr. 12. Koncepce pohonu čistých elektromobilů Indukční dobíjení. Zajímavé a netradiční řešení, které v budoucnu umožní dobíjet akumulátorové baterie elektromobilů pohodlně i bez použití připojovacího kabelu, představila společnost Siemens Corporate Technology AG na veletrhu Hannover Messe Novou technologii bezdotykového dobíjení vyvíjejí pracovníci společnosti Siemens ve spolupráci s automobilkou BMW v rámci eventuálně se prosadí nábojové elektromotory Obr. 13. Nabíjecí systém pro elektromobilitu budoucnosti od společnosti Lapp Group nabíjecí systém vyhovuje normě VDE pro konektorová zařízení pro nabíjení elektromobilů, nehořlavé vedení podle IEC (-2), odolný proti oleji, teplotní rozsah 40 až 90 C Elektromobilita dnes patentované vysokonapěťové propojení max. 800 V/400 A, teplotní rozsah do 180 C, těsnost podle třídy krytí IP69K, odolnost proti vibracím, mechanickému a chemickému poškození Po roce 2000 byla v automobilovém průmyslu odstartována třetí generace elektrického automobilu, a to nejen ve světě, ale také u nás (obr. 11). Současné elektromobily jsou zpravidla postaveny na koncepci vozidel se spalovacím motorem, a mají proto centrální pohon s diferenciálem. Elektrická vozidla budoucnosti budou mít tzv. skateboardovou/sendvičovou konstrukci se dvěma nebo čtyřmi decentrálními pohony. Možná, že se prosadí i nábojové elektromotory, které jsou umístěny přímo na náboji kola a představují další stupně volnosti pro designéry (obr. 12). U čistě elektrického vozidla jsou oproti vozidlům se spalovacím motorem hlavní části interní propojovací vedení pro baterie Lithium-ion kabelová sada pro akumulátor energie, kabelový svazek proudového senzoru, kabelový svazek vysokonapěťového konektoru, kabelový svazek konektoru CSE, konektor DC/DC, kabelový svazek palubní sítě, silikonový obstřik, teplotně odolná vedení ETFE hnací soustavy velmi jednoduché. Jde především o baterii s řídicím systémem a nabíjecím zařízením (obr. 13), elektropohon, resp. pohony, výkonovou elektroniku (měnič DC/DC, střídač), silovou kabeláž a propojovací techniku (napětí do V, proudy do 250 A, frekvence u šířkově-pulzní modulace do 20 khz, elektromagnetická kompatibilita u vedení, konektorů a šroubení certifikace ECE-R10, kabelové průchodky s krytím IP69K, funkční bezpečnost, hodnocení ISO ASIL aj.). Zvláštní požadavky jsou u elektromobilů kladeny na jejich jednotlivé součásti. Jde především o malé konstrukční rozměry a hmotnost, funkční bezpečnost, chování při výpadku a poruše, teplovzdornost, těsnost, odolnost proti nárazům a vibracím, technická a elektrická bezpečnost, ochrana proti požáru aj. vývojového projektu Indukční nabíjení elektrických vozidel (Induktives Laden von Elektrofahrzeugen), podporovaného Spolkovým ministerstvem životního prostředí BMU (Bundesministerium für Umwelt). Velkou výhodou je, že bezdotykové dobíjecí stanice mohou být téměř neviditelně začleněny do každého prostředí, a jsou tudíž bezpečné a velmi odolné proti opotřebení, poškození i vandalismu. Plně automatizovaný systém bezkabelového dobíjení přitom bude možné využívat i při krátkých zastávkách, např. již při čekání vozů na stanovištích taxislužby. Účinnost přenosu výkonu z elektrické rozvodné sítě přes všechny komponenty až na svorky baterie je přitom více než 90 %. Nejen Evropa, ale i celý svět zažívá v posledních několika letech boom elektromobility, a to i přes hlasy některých odpůrců či pochybovačů. Elektromobilita je však obecně přijímána nejširší vrstvou obyvatel napříč společenskými třídami a vzděláním velmi pozitivně. Větší pochopení pro tento trend mají mladí lidé, kteří v elektromobilitě vidí nový životní styl, který je moderní, svěží, otevřený a přívětivý k životnímu prostředí. Elektromobilita nabízí využití elektřiny jako nejčistšího zdroje energie v osobní dopravě. Elektromobil je ideální auto pro dojíždění do práce na jedno nabití ujede v průměru 100 km, má průměrnou spotřebu elektrické energie 13 kw h/100 km, minimální náklady na údržbu díky tomu, že odpadají některé složité prvky (převodovka, spojka, rozvody, svíčky, palivový, olejový a chladicí okruh, výfuk) aj. Navíc elektromobily nehlučí a lokálně nekouří (celkové emise závisí na způsobu výroby elektřiny, tedy např. zda jde o uhlí nebo jádro či obnovitelné zdroje 7

5 viz tab. 2). V současnosti vypouštějí vozidla se spalovacím motorem místně do ovzduší průměrně 161 g CO 2 /km. Pro podporu zavádění elektromobility existují již také finanční pobídky v podobě možnosti bezplatného dobíjení na parkovištích, nulové silniční daně, nižší sazby za povinné ručení aj. Elektromobil lze výhodně použít ve spolupráci s inteligentními sítěmi i jako úložiště elektrické energie v době malého odběru (při přebytku elektřiny v síti) a jako zdroj v době velkého odběru (tj. při nedostatku elektřiny v síti). Díky tomu je elektromobilita také příležitostí pro energetiku. Existuje mnoho věcných argumentů, které hovoří ve prospěch elektromobility. Jsou však také věcné důvody, které úspěch jejího zavedení zpochybňují. Jak je to tedy vlastně v současné době s elektromobilitou v porovnání s motorovými vozidly? Auto si kupujeme, abychom s ním mohli jezdit. Skutečností ale je, že si auto kupujeme, abychom s ním stáli v průměru jezdíme s autem jednu až dvě hodiny denně, tj. 22 až 23 h auto stojí. Elektromobilem bychom chtěli cestovat také na větší vzdálenosti (např. na dovolenou). Pro cestu dlouhou km bychom potřebovali čistou jízdní dobu asi 10 h. U benzínu by nás tato cesta stála **) při úsporné jízdě asi Kč, tankovali bychom jen jednou (pokud bychom vyjeli z plnou nádrží), a to asi 15 min, tedy celková doba strávená na cestě by byla 10 h a 15 min. U elektromobilu bychom za elektrickou energii zaplatili asi 600 Kč a potřebovali bychom během této cesty minimálně čtyřikrát zastavit a dobíjet (za předpokladu, že by byla dostatečně rozvinutá nabíjecí infrastruktura) po dobu minimálně čtyř hodin, tj. asi 16 h na dobíjení, což činí 26 h celkové jízdní doby. Při každodenním dojíždění do práce na vzdálenost 10 km bude čistá jízdní doba Tab. 2. Přehled emisí oxidu uhličitého pro jednotlivé druhy paliv Palivo Normovaná spotřeba v městském provozu Emise CO 2 na 100 km (g/km) benzín 6,2 l 147 nafta 4,7 l 125 zemní plyn 5,3 kg 118 elektřina z hnědého uhlí 19,6 kw h 216 elektřina z černého uhlí 19,6 kw h 176 německý elektrický mix 19,6 kw h 101 obnovitelná elektřina 19,6 kw h 8 podíl třídy jízdních vzdáleností (%) v běžném městském provozu asi 15 min jak pro benzinový vůz, tak pro elektromobil (není třeba tankovat ani benzin, ani elektřinu). U vozidla se spalovacím motorem nás bude stát energie v podobě benzinu asi 24 Kč a v podobě elektřiny asi 6 Kč. Z tohoto porovnání spotřeby pohonných hmot, resp. energií vyplývá, že benzinový provoz je při současných průměrných cenách čtyřikrát dražší než provoz elektrický. Požadavky na plnohodnotnou elektromobilitu jsou tedy především velký akční rá dius elektromobilu, který je ale nyní v průměru jen asi 130 km. Ze statistik však vyplývá, že 60 % všech jízd automobilem je uskutečněno na kratší vzdálenost než 10 km (viz graf na obr. 14) jízdní vzdálenosti (10kilometrové třídy) Obr. 14. Statistika průměrných ujetých vzdáleností osobního vozu (pondělí až neděle) Proč se elektromobilita prosadí: odpovídá skutečnému profilu využití, umožňuje energeticko-politickou nezávislost, má velkou energetickou účinnost (ukazatel W2W od zdroje ke kolům je u benzínového auta asi 15%, u elektromobilu 27 %), zpětné získání energie (rekuperace) při brzdění a jízdě s kopce (zvyšuje se energetická účinnost, akční rádius a ekologická akceptovatelnost), představuje energetickou udržitelnost, má pozitivní dopad na ekologii (lokálně nulové emise, minimální zatěžování hlukem), jednodušší konstrukce vozidla a nenáročnost na údržbu, může sloužit jako dodavatel i skladovatel elektřiny v chytré síti, otevírá další možnosti pro výrobce, distribuci a služby, ale také pro elektrotechniky, servis a údržbu (nové specializace a kvalifikace např. pro bateriový management viz obr. 15, nové koncepce pohonu, komponenty elektrické hnací soustavy, konstrukce vozu, automobilová informatika, testovací a zkušební technika aj.). Proč se elektromobilita neprosadí: realitě vzdálený požadavek na akční rá dius, cena za baterii, hmotnost baterie, životnost baterie, kapacita baterie. Tab. 3. Technické údaje superbaterie Tesla pro řešení většího dojezdu Parametr Hodnota energie 53 kw h napětí 372 V počet článků dojezd 350 km cena náhradní baterie eur hmotnost 450 kg hustota energie 120 W h kg 1 náklady na náhradní baterii 250 eur/kw h Elektromobilita zítra Zdá se, že nastal čas na radikální změnu. Lidstvo se nyní dostalo ve vývoji mobility především vlivem vyčerpatelnosti zdrojů a nadměrné tvorbě CO 2 do stádia, kdy musí tuto situaci řešit. Elektromobilita nepředstavuje z technického hlediska žádný převratný objev a historicky vzato jde spíše o její znovuvzkříšení, tedy o jakési déja vu byla zde a fungovala zde již před více než sto lety. V současné době po dvacátém benzinovém století opět stojíme před rozhodnutím, zda benzínem či elektřinou. Výchozí pozice je však jiná. Před sto a více lety nikdo neřešil otázku životního prostředí, globálního oteplování ani vyčerpatelnosti zdrojů. Za tuto dobu se také výrazně změnila technologická a technická úroveň, změnil se přístup lidí k ekologii i chápání současného globálního světa. Nyní si je každý vědom toho, že čím zamořenější bude ovzduší naší planety, tím dražší bude čistý vzduch. Čím bude méně ropy a čím nákladnější bude její získávání, tím bude vzácnější, a tedy méně dostupná pro nejširší vrstvu obyvatel. **) Při tomto porovnání byly vzaty průměrné spotřeby a ceny za energie, a to u benzínu spotřeba 7 l/100 km při ceně za benzin 35 Kč/l a u elektrické energie spotřeba 13 kw h/100 km při ceně elektřiny 4,50 Kč/kW h. 8

6 Elektromobilita tedy představuje šanci k nápravě věcí. Stojíme na prahu nové cesty vedoucí k nezávislosti na ropě, a tím k trvalé udržitelnosti mobility. A každá cesta i ta nejdelší začíná prvním krokem. Tímto prvním krokem je využití elektromobilů pro městský provoz. Samozřejmě to nejde bez Siemens otevřel v Praze dvě nabíjecí stanice pro elektromobily. Společnost Siemens otevřela 9. června 2011 u svého sídla v pražských Stodůlkách dvě nové nabíjecí stanice pro elektrická vozidla, u kterých sběr naměřených dat bezpečnostní management monitorovací systém teplotní management energetický management určení stavu baterií symetrizace článků nabíjení vybíjení výkonové rozhraní Obr. 15. Management bateriových systémů komunikační rozhraní si budou moci nyní uživatelé elektromobilů bezplatně dobít svá zelená vozidla. Siemens je připraven dodávat své nabíjecí stanice obchodním partnerům a instalovat je na veřejných prostranstvích či na parkovištích u obchodních, kulturních a společenských center nebo restaurací rychlého občerstvení. Siemens se také zapojil do projektu Praha elektromobilní a představil vizi vzdálené budoucnosti i své současné ryzí elektromobily Porsche 911 a Citroen C-Zero. Nově otevřené nabíjecí stanice Siemens pro standardní dobíjení jsou kompatibilní se všemi typy současných elektromobilů světových automobilových výrobců a v současnosti je zde dobíjení zdarma. problémů nabíjecí infrastruktura je v plenkách, současné baterie neumožňují dlouhý dojezd a prodražují cenu elektromobilů, které jsou tak i přes svou konstrukční jednoduchost mnohem dražší než jejich benzinoví současníci. Toto jsou však typické průvodní dětské nemoci, které se postupem doby vyřeší, stejně jako před sto lety, když se zaváděla benzinová doprava. Těžké je nyní dlouhodobě prognostikovat, zda elektromobily zcela ovládnou silnice budoucnosti. Do budoucna však není vyloučena ani třetí cesta, která může vzejít z nových poznatků v oblasti vědy a techniky nebo také např. z objevu jiného zázračného zdroje energie třeba z vesmíru. Jedno je však již nyní jisté: elektromobilita je současná realita a má strmě rostoucí trend. Elektromobilita je fenomén doby a skrývá v sobě mnoho nových možností a výzev hodných člověka 3. tisíciletí. Umožní vznik nových řemesel a služeb, nových specializací, nových možností uplatnit se na trhu práce. Prosadí se zde tzv. inteligentní mobilita využívající satelitní navigaci, komunikační a bezpečnostní systémy, parkovací asistenční služby, dálkové funkce aj. Více než sto let dominovala v myslích konstruktérů vozidel pohonná jednotka se spalovacím motorem byla vždy středem pozornosti, a tím také vývoje. Elektromobilita však může představovat skutečnou novodobou revoluci v designu a konstrukci při vy užití nejmodernějších technologií a pokročilé techniky. Tvůrci budoucnosti budou muset teprve objevit, co všechno se vlastně dá s touto novou kreativní svobodou skutečně dělat. Á propos: Už jste se svezli elektromobilem? Ten, kdo to zkusil, určitě potvrdí, že je to nevšední a velmi příjemný zážitek, který se však může stát i návykovým J. Literatura: [1] PAUČEK, E.: Benzínem nebo elektřinou? Elektrotechnický obzor č. 14, 5. dubna 1919, ročník VIII. [2] Benzín, pára, elektřina. The Automobiles of ČEZ podporuje elektromobilitu. Energetická společnost ČEZ připravuje instalaci 35 dobíjecích stanic pro elektromobily. Pro jejich výstavbu a provoz se firma spojila s dvanácti partnery, realizace dalších 20 stanic do konce roku 2011 je v jednání. Do roku 2013 plánuje ČEZ postavit kolem 200 dobíjecích stanic. Mezi partnery, se kterými se pro projekt elektromobility ČEZ spojil, patří např. společnost ECE, která zajistila výstavbu pražského obchodního centra Arkády Pankrác, obchodní řetězce Kaufland a Tesco, řetězec rychlého občerstvení McDonald s, Inter Ikea Centre Group, Praha 16 Radotín a obec Dolní Břežany. V areálech těchto firem, nákupních centrech a obcích budou stát první nabíjecí stanice pro elektromobily, které ČEZ připravuje. Většina jich je v Praze, některé ale také budou v západních a východních Čechách a na střední a jižní Moravě. Podle projektového manažera E-mobility z útvaru čistých technologií ČEZ, Ing. Tomáše Chmelíka, jsou logickými partnery nejen místa, kde lidé tráví volný čas, ale i municipality, pro které je rozvoj elektromobility důležitou součástí komunální politiky. Cena za odebranou elektřinu na dobíjení by v rámci prvních let tohoto projektu měla být jen symbolická, přičemž elektromobil při dojezdu 100 km spotřebuje asi 12 kw h elektřiny, tj. přibližně 50 až 60 Kč. aktuality 9

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

Elektromobily. aneb: doprava bez emisí. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Elektromobily. aneb: doprava bez emisí. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Elektromobily aneb: doprava bez emisí prof. Úsporný 2 3 Elektromobily se pomalu vracejí Elektromobily byly na světě dříve než vozy hnané spalovacími motory a na přelomu 19. a 20. století dokonce světu

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

www.elektromobily.org

www.elektromobily.org www.elektromobily.org Neziskové občanské sdružení ELEKTROMOBILY Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten První elektromobil před 182 lety 1828 sestavil slovák Jedlík první model s elektromotorem

Více

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Skupina PRE Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Ing. Václav Vodrážka Kdo jsme prodej elektřiny, obchodování s elektřinou, její distribuce a doplňkové energetické služby, 730.000

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 0 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Šance pohnout světem k

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

Palivové články - elektromobily

Palivové články - elektromobily Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Palivové

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektrokola a elektroskútry

Více

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko Pardubický deník Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko LUKÁŠ DUBSKÝ, LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ Univerzita Pardubice Je to malé

Více

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012 Perspektivy elektromobility I Legislativa a standardizace v elektromobilitě 20. března 2012 Elektrotechnický zkušební ústav ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ing. Jarmil Mikulík vedoucí úseku certifikace o obchodu ADRESA:

Více

Media Information. Opel Ampera cena revolučního elektromobilu začíná na 42 900 EUR 1. 11. listopad 2010

Media Information. Opel Ampera cena revolučního elektromobilu začíná na 42 900 EUR 1. 11. listopad 2010 Media Information 11. listopad 2010 Opel Ampera cena revolučního elektromobilu začíná na 42 900 EUR 1 Ekologický model: Prvních 40 až 80 km pouze na elektrický pohon Operativnost: Akumulátory se dobijí

Více

Možnosti podpory e-mobility

Možnosti podpory e-mobility Možnosti podpory e-mobility Ing. Eduard Muřický 25. dubna 2012 Zhodnocení možností podpory elektromobility Středně a dlouhodobé strategické dokumenty Mediální kampaň - Snaha motivovat potencionálního majitele

Více

Buďte s námi průkopníky, ukažte všem, ELEKTROMOBILY EVC GROUP. Jsou osazeny střídavými elektromotory, které nevyžadují žádnou údržbu.

Buďte s námi průkopníky, ukažte všem, ELEKTROMOBILY EVC GROUP. Jsou osazeny střídavými elektromotory, které nevyžadují žádnou údržbu. ELEKTROMOBILY EVC GROUP vychází ze sériových vozů Škoda. Jsou osazeny střídavými elektromotory, které nevyžadují žádnou údržbu. Stejně tak i akumulátory jsou bezúdržbové a jsou hlídány Battery management

Více

Efektivní koncepty pro mobilitu Implementace a v praxi ověřené příklady z Německa

Efektivní koncepty pro mobilitu Implementace a v praxi ověřené příklady z Německa Efektivní koncepty pro mobilitu Implementace a v praxi ověřené příklady z Německa 23. dubna 2013, Praha, Česká republika Thorsten Gusek, energiewaechter GmbH z pověření exportní iniciativy Energieeffizienz,

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %. Vyplatí se jezdit na elektřinu? Uvažujete o tom, jak se pohodlně přepravit po městě či na výlet? Stále oblíbenějším dopravním prostředkem nejen pro tyto účely se stávají skútry. Kromě klasických skútrů

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Fenomén elektrokola. Autor: Jan Horčík 27. říjen 2008

Fenomén elektrokola. Autor: Jan Horčík 27. říjen 2008 Fenomén elektrokola Autor: Jan Horčík 27. říjen 2008 V ČR se v posledních let buduje stále větší počet cyklostezek, a to jak ve městech, tak i ve volné přírodě. Jízdní kola se z oblasti zábavy a sportu

Více

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA ČEZ JE NEJVĚTŠÍM ELEKTROMOBILNÍM PROJEKTEM NEJEN V ČR, ALE I VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Více než 30 elektromobilů

Více

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Představení projektu a možností spolupráce Agenda A Seznámení se společností a s programem FUTUR/E/MOTION B Projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ C Naše nabídka

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Technoogie pohonu vozidel od počátku po hybridní pohon

Technoogie pohonu vozidel od počátku po hybridní pohon Technoogie pohonu vozidel od počátku po hybridní pohon 1. Parní stroje Parní stroj je nejstarší tepelný motor. Mezníky vývoje: 1689 Denis Papin, Thomas Savery první, zoufalé experimenty; snaha sestrojit

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

Dobrý partner dává více než energii... Řešení pro mobilitu Elektromobilita. www.eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz

Dobrý partner dává více než energii... Řešení pro mobilitu Elektromobilita. www.eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz Dobrý partner dává více než energii... Řešení pro mobilitu Elektromobilita www.eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz Jezdím na elektřinu Elektromobilita Myšlenka elektromobilu v dnešní době

Více

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL ALKE XT ALKE XT 320E a 320EL Vozidlo ALKE XT je moderní nákladní elektromobil, ve kterém je použita řada moderních technologií. Vozidlo je osazeno střídavým elektromotorem, který nevyžaduje žádnou údržbu.

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Hybridní revoluce pokračuje...

Hybridní revoluce pokračuje... Hybridní revoluce pokračuje... Doubská 424, Liberec, tel.: 488 577 377, e-mail: toyota@federalcars.cz www.toyotaliberec.cz Využijte výhodného financování a pojištění od společnosti Toyota Financial Services

Více

HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ

HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ Zdeněk Čeřovský, Zdeněk Halámka, Petr Hanuš, Pavel Mindl, Vladek Pavelka České vysoké učení technické v Praze, katedra elektrických pohonů

Více

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Energie Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství vyvíjí: Úložiště

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo:

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013)

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Základní podněty projektu EKOLOGIČNOST DOPRAVY NUTNOST DOBY EKONOMIKA PROVOZU PRIORITNÍ ÚKOL DOPRAVCE ORIENTACE NA POHONY

Více

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti. Duben 2001 RF10406

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti. Duben 2001 RF10406 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti Duben 2001 RF10406 Dr. Beda-Helmut Bolzenius, mluvčí vedení úseku startérů a

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Elektromobil s bateriemi Li-pol Technická fakulta ČZU Praha Autor: Pavel Florián Semestr: letní 2008 Elektromobil s bateriemi Li-pol Popis - a) napájecí část (jednotka) - b) konstrukce elektromobilu - c) pohonná jednotka a) Tento elektromobil

Více

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s.

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Země: Česká Republika Produktová skupina: vozidla Zdroj: www.psas.cz Stručný popis Pražské služby, a.s. jsou společností, která má

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD" Shrnutí výsledků studie E-mobilita v MHD Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting Services 2 Studie E-mobilita

Více

Elektromobilita v praxi

Elektromobilita v praxi Elektromobilita v praxi Rok 1835 - vyroben první elektromobil (dojezd 70 80 km) Rok 1899 - světově první překonání rychlosti 100km - elektromobil (v té době Laurin a Klement začali v Mladé Boleslavi s

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D. Ing.Kristýna Friedrischková VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra 450 Laboratoře

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

High Energy 3D Accumulator Vysokokapacitní 3D Akumulátor

High Energy 3D Accumulator Vysokokapacitní 3D Akumulátor High Energy 3D Accumulator Vysokokapacitní 3D Akumulátor OBSAH PREZENTACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI KONSTRUKCE 3D LITHIOVÉHO AKUMULÁTORU KONKUREČNÍ VÝHODY 3D ELEKTROD PROTI STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGII VLASTNOSTI

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí Praha, Prag,23.dubna 23. April2013 2013 Mobilita v městské aglomeraci čelí důležitým výzvám Jednotlivé aspekty ekologická stopa"

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Crafter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Crafter Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Crafter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Technologické a ekonomické hledisko pronikání elektromobility do dalších oblastí dopravy

Technologické a ekonomické hledisko pronikání elektromobility do dalších oblastí dopravy Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA Asociace elektromobilového průmyslu předseda marusinec@asep.cz Technologické a ekonomické hledisko pronikání elektromobility do dalších oblastí dopravy Elektromobily &

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Elektromobily pro osobní i užitkovou dopravu

Elektromobily pro osobní i užitkovou dopravu Elektromobily pro osobní i užitkovou dopravu NISSAN průkopník elektromobility 1947 1996 1999 2005 Tama Prairie Joy Hyper mini Pivo 2007 2008 2009 2011 Mixim Nuvu Prototyp EV Tiida Esflow Optimalizace účinnosti

Více

Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby

Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby Tisková zpráva Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby Září 2012 PI 7811 Zvýšení hospodárnosti a

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie 16.5.2012, Den s Fleetem CNG vozidla statistika svět - přes 14,5 mil. CNG vozidel, Evropa - 1,5 mil. CNG vozidel, ČR 3 730

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caravelle Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Elektromobilita v městské hromadné přepravě osob Elektrobusy hromadné dopravní prostředky pro 21. století

Elektromobilita v městské hromadné přepravě osob Elektrobusy hromadné dopravní prostředky pro 21. století Elektromobilita v městské hromadné přepravě osob Elektrobusy hromadné dopravní prostředky pro 21. století Ing. Jan Černý, hlavní konstruktér Ing. Lukáš Pech OBSAH Výsledky roku 2007 Cíle MHD pro 21. století

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie Autor: Ivo Vymětal Pracovní list 1 Přeměny energie 1. Podle vzoru doplň zdroje a druhy energie, které se uplatní v popsaných dějích. Využij seznamu: Žárovka napájená z tepelné elektrárny. Slunce Rostliny

Více

České elektromobily. Jaromír Marušinec marusinec@elektromobily.org, Jaromír Vegr vegr@elektromobily.org občanské sdružení Elektromobily

České elektromobily. Jaromír Marušinec marusinec@elektromobily.org, Jaromír Vegr vegr@elektromobily.org občanské sdružení Elektromobily 1 CzechInvest Magazín České elektromobily Jaromír Marušinec marusinec@elektromobily.org, Jaromír Vegr vegr@elektromobily.org občanské sdružení Elektromobily Historie elektromobilů v Česku Elektromobily

Více

Elektromobily a elektromobilita na VŠB-TU Ostrava. doc.ing.bohumil Horák, Ph.D.

Elektromobily a elektromobilita na VŠB-TU Ostrava. doc.ing.bohumil Horák, Ph.D. Elektromobily a elektromobilita na VŠB-TU Ostrava doc.ing.bohumil Horák, Ph.D. Kdo jsme a co děláme R&D tým na Katedře kybernetiky a BMI zaměstnanci (4), PhD studenti (4) studenti Bc a Mgr studia. Měření

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR

Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita Fenoménem rozvoje tzv. čistého automobilismu, tedy dopravy bez okamžitých emisí. Samotná myšlenka rozvoje tohoto typu osobní dopravy - elektrický motor poháněný

Více

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ úžasně jednoduchý způsob, jak snížit emise, spotřebu paliva, dosáhnout lepšího výkonu vozu a ušetřit. Vhodné pro benzinové i naftové motory a motory na Etanol. Zkrátka

Více

SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě. Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha 26.11.

SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě. Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha 26.11. SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha 26.11.2015 Elektromobilita v pražské MHD 1891 tramvaje 1936 1972 trolejbusy

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

Tisková zpráva. Září 2011 PI 7479 UBK Rg/af

Tisková zpráva. Září 2011 PI 7479 UBK Rg/af Tisková zpráva Peugeot 3008 HYbrid4 První sériově vyráběný hybridní vůz se vznětovým motorem používá elektrický pohon Bosch Strategické partnerství mezi společnostmi PSA Peugeot Citroën a Bosch Září 2011

Více

- prodloužená záruka na 8 let / 160 000 km zdarma. - balíček Servisní údržby na 8 let zdarma

- prodloužená záruka na 8 let / 160 000 km zdarma. - balíček Servisní údržby na 8 let zdarma NISSAN LEAF 8 let bez starostí* starostí CENA OD 730 000 KČ prodloužená záruka na 8 let / 160 000 km zdarma Nissan Finance 50 50 balíček Servisní údržby na 8 let zdarma SKUTEČNÁ ŽIVOTNÍ ZMĚNA S NISSANEM

Více

Internetový portál. www.tzb-info.cz. Fotovoltaika. v dopravě a v zemědělství. Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Internetový portál. www.tzb-info.cz. Fotovoltaika. v dopravě a v zemědělství. Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Internetový portál www.tzb-info.cz Fotovoltaika v dopravě a v zemědělství Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie bronislav.bechnik@topinfo.cz www.tzb-info.cz

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caddy Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Elektrický motor jako součást ekologické strategie značky Peugeot. Jaromír Heřmanský Brno, 20. března 2012

Elektrický motor jako součást ekologické strategie značky Peugeot. Jaromír Heřmanský Brno, 20. března 2012 Elektrický motor jako součást ekologické strategie značky Peugeot Jaromír Heřmanský Brno, 20. března 2012 Je spalovací motor nenahraditelný? První vůz vybavený spalovacím motorem vyrobil Peugeot už před

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita 3. Ročník Smart city Plzeň 16. března 2015, náměstek ministra Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část

Více

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU K o n c e p c e v o z u OBSAH DOKUMENTU 1 Úvod...3 2 Základní technické údaje...3 3 Koncepce vozu...4 3.1 Podvozek...4 3.1.1 Rám...4 3.1.2 Zavěšení...4 3.1.3 Brzdy...4 3.1.4 Ráfky...4 3.1.5 Pneumatiky...4

Více

Nissan Finance NISSAN SMART

Nissan Finance NISSAN SMART v NISSAN e-nv CENA BEZ DPH OD 720 000 Kč Nissan Finance 50 50 NISSAN SMART ZÁRUKA NA KAPACITU BATERIE 5 LET / 100 000 KM DODEJTE SVÉMU PODNIKÁNÍ ŠŤÁVU KOMBINACÍ OCEŇOVANÝCH MODELŮ A LEAF JSME VYTVOŘILI

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

Návrh akumulačního systému

Návrh akumulačního systému Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001 2 ÚVOD Elektrické pohony mají jakožto řízené elektromechanické měniče energie velký význam ve většině technologických a výrobních procesů. Tyto systémy se používají zejména v oblastech jako jsou: obráběcí

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz www.toyota-forklifts.cz Keep Moving PŘEDSTAVUJEME NOVOU ŘADU SKLADOVÝCH VOZÍKŮ TOYOTA LI-ION, KTERÉ DOKÁžÍ VÍCE S MENŠÍ SPOTŘEBOU ENERGIE A S NIžŠÍMI NÁKLADY. Už žádné PROSTOJE NEBO ČEKÁNÍ na nabití vozíku.

Více