NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN barevný televizor s úhlopříčkou 63 cm

2 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL ZADNÍ PANEL A BOČNÍ AV PŘÍPOJNICE 1.4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE KONTROLNÍ TLAČÍTKA VLOŽENÍ BATERIÍ EFEKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE 2. PŘIPOJENÍ 2.1 PŘIPOJENÍ ANTÉNY 2.2 PŘIPOJENÍ K SÍTI 2.3 PŘIPOJENÍ K EXTERNÍM ZDROJŮM OBRAZU 3. PŘEHLED MENU 4. POUŽÍVÁNÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE 4.1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ ZAPNUTÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE VYPNUTÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE VOLBA MENU/NASTAVENÍ PARAMETRŮ VÝBĚR JAZYKA PRO OSD OVLÁDÁNÍ DISPLEJ DOČASNÉ VYPNUTÍ ZVUKU 4.2 NASTAVENÍ KANÁLU AUTOMAT. NALADĚNÍ KANÁLU RUČNÍ NALADĚNÍ KANÁLU JEMNÉ DOLADĚNÍ KANÁLU VYMAZÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH KANÁLŮ NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH KANÁLŮ 4.3 VOLBA REŽIMU PŘIJÍMANÉHO SIGNÁLU RYCHLÁ VOLBA BAREVNÉHO REŽIMU VOLBA ZVUKOVÉ NORMY RYCHLÁ VOLBA ZVUKOVÉHO REŽIMU 4.4 POUŽÍVÁNÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE PŘEPÍNÁNÍ TELEVIZ. KANÁLŮ NASTAVENÍ OBRAZU 4.5 FUNKCE HODIN NASTAVENÍ SPRÁVNÉHO ČASU ČASOVAČ ZAPNUTÍ ČASOVAČ VYPNUTÍ 4.6 VOLBA TV/VIDEO 5. SPECIÁLNÍ FUNKCE 5.1 PAMĚŤOVÁ HRA 5.2 KALENDÁŘ 5.3 ZÁZNAMNÍK 5.4 BIOLOGICKÉ HODINY 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 6.1 POTÍŽE S OBRAZEM 6.2 POTÍŽE S POUŽÍVÁNÍM 7. TECHNICKÉ ÚDAJE 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI Barevné systémy - PAL, SECAM Zvukové systémy - D/K/B/G/I Programová paměť Nastavený režim - automatické ladění, ruční ladění, jemné doladění Způsob ladění - napěťová syntéza Frekvenční rozsah - širokopásmový tuner Napájecí napětí V~, 50Hz Displej - On Screen - zobrazení menu na Display (OSD) obrazovce Výběr funkcí - vysunovací menu Dálkové ovládání - plně funkční infračervený dálkový ovladač PŘIPOJENÍ AV - AV vstup typu RCA VSTUP/VÝSTUP 2x - AV výstup typu RCA 1x - S-VIDEO vstup 1x Užitečné funkce - Časovač pro usnutí (10-120min.) - Automatické vypnutí (po 15 minutách bez signálu) -Dočasné vypnutí zvuku -3 předdefinované a 1 uživatelský obrazový režim -Přeskočení programů - AV Stereo - Šetření energií - TELETEXT - Biologické hodiny - Kalendář - Záznamník - Hra 2

3

4 1.3 POPIS OVLADAČŮ A PŘIPOJENÍ PŘEDNÍ PANEL HLAVNÍ VYPÍNAČ Slouží k zapnutí a vypnutí televizního přijímače. 2. KONTROLKA POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU Tato LED kontrolka svítí červeně, je-li televizní přijímač v pohotovostním režimu. 3. SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ Přijímá infračervený signál z dálkového ovladače. 4. PROGRAMOVÁ TLAČÍTKA ( /5) Výběr programů cyklickým způsobem. Slouží k zapnutí přijímače, když je v pohotovostním režimu. K výběru položek v menu. 5. TLAČÍTKA NASTAVENÍ HLASITOSTI/ OBRAZU ( /5) Ke zvýšení/snížení úrovně hlasitosti nebo nastavení charakteristik obrazu. Prohledávání kanálů nahoru/dolů v režimu RUČNÍHO LADĚNÍ a JEMNÉHO DOLADĚNÍ STANIC. 6. TLAČÍTKO MENU K zobrazení hlavního menu. 7. TLAČÍTKO TV/AV K přepínání mezi televizním programem a video vstupem. 8. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO VYHLEDÁVÁNÍ Přístup k funkcí automatického vyhledávání přímo bez potřeby výběru v paměťovém menu stisknutím tohoto tlačítka na tři vteřiny. 9. REPRODUKTORY ZADNÍ PŘÍPOJE A BOČNÍ AV KONEKTORY VIDEO AUDIO 1. VSTUP 75 OHMOVÉHO SIGNÁLU Z ANTÉNY 2. VÝSTUP AUDIO/VIDEO 3. VSTUP AUDIO/VIDEO 1 (AV 1) 4. VSTUP S-VIDEO 5. VSTUP AUDIO/VIDEO 2 (AV 2) 4

5 1.4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE POPIS TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE POPIS KLÍČOVÝCH FUNKCÍ Tento televizní přijímač je vybavený dálkovým ovladačem s více než 30 tlačítky ovládajícími všechny funkce. Kvůli kompaktnosti dizajnu ovládají některá multifunkční tlačítka více než jednu funkci. Následující text popisuje funkci jednotlivých tlačítek dálkového ovladače. Funkce, které se vztahují k ovládání teletextu jsou označeny symbolem!. Funkce, které se vztahují k ovládání záznamníku jsou označeny symbolem ". 1. TLAČÍTKO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU Je-li hlavní vypínač zapnutý, stisknutím tohoto tlačítka zapnete televizní přijímač z pohotovostního režimu, nebo přepnete televizní přijímač do pohotovostního režimu. 2. TLAČÍTKA ČÍSELNÉHO POLE 0-9 Přímá volba programů dle přiřazených čísel. Zapnutí televizního přijímače, je-li v pohotovostním režimu. " Napsaní dat nebo informací k uložení v záznamníku.! V teletextovém režimu, přímé zadání čísla stránky TLAČÍTKO ZÁZNAMNÍKU " Přímé spuštění nebo vypnutí funkce záznamníku. 4. TLAČÍTKO ZNAKOVÉ SADY " Změna znakové sady cyklicky: velká a malá písmena, číslice. 5. TLAČÍTKO ČASOVAČE PRO USNUTÍ Časovač pro usnutí lze nastavit od 120 do 10 minut opakovaný stisknutím tohoto tlačítka. K zobrazení zbývajícího času stiskněte toto tlačítko jedenkrát. K vymazání nastavení časovače pro usnutí stiskněte a držte toto tlačítko, dokud se neobjeví nápis OFF. 6. TLAČÍTKO TV/AV Přepínání mezi televizním programem a video vstupem. 7. TLAČÍTKO DOČASNÉHO VYPNUTÍ ZVUKU Dočasné vypnutí zvuku. Obnovení zvukového výstupu opětovným stisknutím tohoto tlačítka. 8. BAREVNÁ OBRAZOVÁ NORMA /! ČERVENÉ TLAČÍTKO Nastavení barevné obrazové normy bez potřeby listování v menu.! Toto tlačítko pro zkrácenou volbu reprezentuje Deoch Test. hodiny n. index 9. DISPLEJ /! ZELENÉ TLAČÍTKO Zobrazení čísla aktuálního programu a funkčního stavu.! Toto tlačítko pro zkrácenou volbu reprezentuje Znak. sada bílý obr. pdc UK 10. KALENDÁŘ /! ŽLUTÉ TLAČÍTKO Zobrazení aktuálního data v kalendáři.! Toto tlačítko pro zkrácenou volbu reprezentuje Titulní zprávy 11. OBLÍBENÉ /! MODRÉ TLAČÍTKO Listování nastavených předvoleb oblíbených kanálů.! Toto tlačítko pro zkrácenou volbu reprezentuje Hodiny n. index textové stránky 12. MENU / " TLAČÍTKO VLOŽENÍ /! TLAČÍTKO INDEXU Přímý přístup k hlavnímu menu OBRAZU, ZVUKU, LADĚNÍ a PŘEDVOLEB. " Vložení písmena, číslice nebo symbolu při editaci informace již uložené v záznamníku.

6 ! Indexové tlačítko používané v teletextovém režimu. 13. TLAČÍTKO HER Přímý přístup nebo ukončení her. 14. TLAČÍTKO LISTOVÁNÍ PROGRAMŮ NAHORU/ DOLŮ Procházení čísel programů cyklicky v pořadí. Výběr položky v menu.! Cyklické přepínání stránek v teletextovém režimu. 15. TLAČÍTKO HLASITOSTI NAHORU/ DOLŮ Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti a nastavení charakteristik obrazu. V menu RUČNÍ LADĚNÍ a JEMNÉ DOLADĚNÍ vyhledávání kanálů nahoru nebo dolů. 16. OBRAZ / " TLAČÍTKO VYMAZÁNÍ Cyklické přepínání mezi čtyřmi obrazovými režimy: STANDARDNÍ, DYNAMICKÝ, MĚKKÝ a UŽIVATELSKÝ. " V režimu záznamníku k vymazání předtím uloženého slova nebo symbolu. 17. TLAČÍTKO NÁVRATU Stisknutím se vrátíte k předchozímu sledovanému kanálu. 18. TLAČÍTKO V režimu OSD menu stiskněte k návratu k předchozímu menu nebo k vymazání menu z obrazovky. 19. TLAČÍTKO ZVUKOVÉ NORMY Nastavení zvukové normy bez potřeby listování v menu. 20. TLAČÍTKO ZVUKOVÝCH EFEKTŮ Cyklické přepínání mezi zvukovými efekty: KINOSÁL, KONCERT, HALA a UŽIVATELSKÝ. 21. TEXT /! TLAČÍTKO MIX! V režimu televizního programu stisknutí tohoto tlačítka aktivuje teletext. Stisknutí tlačítka zruší teletextový režim. Režim mix je zobrazení televizního programu a teletextové stránky současně. 22.! TLAČÍTKO POZDRŽENÍ! Je-li zapnuté toto tlačítko, zastaví se vyhledávání stránky. 23.! TLAČÍTKO VELIKOSTI! Toto tlačítko cyklicky přepíná tři různá zobrazení v teletextovém režimu: normální velikost a celostránkové zobrazení, dvojitá velikost a horní polovina stránky, dvojitá velikost a dolní polovina stránky. 24.! TLAČÍTKO ODKRYTÍ! Tato funkce odkrývá nebo ukrývá skryté informace teletextu. Většina ostatních funkcí tyto informace skryje také VLOŽENÍ BATERIÍ 1. Otevřete dvířka bateriového prostoru. 2. Vložte dvě baterie typu AA se správnou polaritou. 3. Zavřete dvířka bateriového prostoru. POZNÁMKA: Životnost baterií může být až 1 rok, podle toho jak často je dálkový ovladač používán. K zajištění nejlepší výkonnosti je vhodné vyměnit baterie alespoň jednou ročně nebo kdykoli je chybná funkčnost ovladače. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je vyobrazeno na obrázku vlevo. Nemíchejte staré baterie s novými, nebo různé typy baterií. Staré baterie mohou propouštět elektrolyt a poškodit dálkový ovladač. Vždy vyměňte baterie jakmile se vybijí EFEKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Nasměrujte dálkový ovladač směrem k infračervenému senzoru na televizním přijímači. POZNÁMKA: Dopadá-li na senzor dálkového ovládání přímé sluneční záření, přímé žárovkové světlo nebo světlo z jiného silného světelného zdroje, dálkový ovladač nemusí fungovat správně. Je-li mezi televizním přijímačem a dálkovým ovladačem překážka, signál z dálkového ovladače jí neprochází. 6

7 2. PŘIPOJENÍ 2.1 PŘIPOJENÍ ANTÉNY VHF televizní anténa UHF televizní anténa koaxiální kabel 75 ohmů 300 ohmů 75 ohmový adaptér ke koaxiální 75 ohmové zdířce pro televizní anténu dvoužilový kabel 300 ohmů Připojte 75 ohmový koaxiální kabel od antény k anténní zdířce na zadní straně přijímače, jak je vyobrazeno na obrázku. POZNÁMKY: Pro lepší příjem, zejména v odlehlých místech, nebo je-li obraz rozmazaný s duchy nebo interferencí, doporučujeme zevní anténu nad střechou. Pro příjem v pásmu UHF použijte speciální UHF anténu. Poradí vám místní prodejce antén. Pokud je vedení realizováno dvoužilovým kabelem s impedancí 300 ohmů, je potřebné použít adaptér na 75 ohmů, aby bylo zajištěno správné připojení k anténní zdířce. 2.2 PŘIPOJENÍ K SÍTI Připojte síťový kabel do zásuvky. POZNÁMKA: Když odpojujete přívodní síťový kabel, táhněte jej za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel samotný. 7

8 2.3 ZEVNÍ PŘIPOJENÍ AV IN AV OUT VCR/VCD/DVD xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Vstupní přípojnice AUDIO/VIDEO na přední straně (je-li přítomna) a zadní přípojnice mohou být připojeny k videorekordéru, DVD přehrávači, VCD přehrávači nebo výstupní přípojnici satelitního přijímače/ dekodéru. Výstup AUDIO/VIDEO může být připojen k jinému televiznímu přijímači nebo videorekordéru k zobrazení nebo nahrání. (AV 1 znamená zadní vstup AV signálu, AV 2 znamená boční vstup AV signálu, S- VHS znamená vstup pro S-VIDEO signál.) Přepínat mezi vstupy AV 1, AV 2, S-VHS a televizním režimem lze stisknutím tlačítka TV/AV na předním ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. POZNÁMKA: U vstupního S-VIDEO signálu by měl být audiosignál veden do boční AV 2 přípojnice. TV/AV TV/AV TV/AV TV/AV AV1 AV2 S-VHS 8 8

9 3. PŘEHLED MENU HLAVNÍ MENU SUBMENU POLOŽKA SUBMENU Obraz Zvuk Kontrast 50 Jas 50 Barevnost 50 Ostrost 50 Poměr barev 00 (nastavit poměr barev lze pouze u obrazové normy NTSC) Hlasitost 50 Basy 50 Výšky 50 Stranové vyvážení 00 Zvukové efekty Kino/koncert/hala/stereo/uživatelský Automatické Program 00 ladění Pásmo VL Manuální Program 00 ladění Pásmo VL Start Ladění Jemné Program 00 doladění Pásmo VL Nastavení 00 Přeskočení Program 00 programu Potvrzení Oblíbený kanál Hodiny 01:03 Čas 00:00 Časovač zapnutí Program 00 Potvrzení Nastavení Časovač Čas 00:00 vypnutí Potvrzení Jazyk pro OSD menu Zvuková norma D/K/B/G/I Biologické hodiny 9

10 4. POUŽÍVÁNÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE 4.1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ ZAPNUTÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE Stiskněte hlavní vypínač POWER na televizním přijímači, čímž přístroj zapnete. Svítí-li kontrolka pohotovostního režimu, je přijímač v pohotovostním režimu. K zapnutí televizního přijímače z pohotovostního režimu stiskněte tlačítko STANDBY nebo jedno z tlačítek 0-9 na dálkovém ovladači, nebo tlačítko PROGRAM nahoru/dolů na přední straně televizního přijímače VYPNUTÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE Stiskněte hlavní vypínač POWER na televizním přijímači, čímž přístroj vypnete. Nebo stiskněte tlačítko STANDBY na dálkovém ovladači k přepnutí televizoru do pohotovostního režimu, čímž se rozsvítí kontrolka pohotovostního režimu VOLBA MENU/NASTAVENÍ PARAMETRŮ Stiskněte tlačítko MENU, na obrazovce se zobrazí jedno z hlavních menu a příslušné hodnoty položek tohoto menu. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů lze pohybovat kurzorem nahoru a dolů k výběru položky menu. (Např. JAS obrazu je vybrán, když je kurzorem zvýrazněn. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů k nastavení data nebo příslušné hodnoty, např. JAS je na vedlejším obrázku nastaven na 65%. Dalším stisknutím tlačítka MENU zobrazíte následující hlavní menu s příslušnými hodnotami jeho položek. Stiskněte tlačítko k ukončení operace nastavení parametrů VÝBĚR JAZYKA PRO OSD OVLÁDÁNÍ Stiskněte tlačítko MENU k zobrazení příslušného hlavního menu a příslušných položek. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte položku OSD jazyk. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů k otevření menu výběru jazyka. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte požadovaný OSD jazyk, např. maďarský. Můžete vybrat ze 14 OSD jazyků. Stiskněte dvakrát tlačítko k ukončení operace nastavení parametrů DISPLEJ Stiskněte tlačítko DISPLAY na dálkovém ovladači k zobrazení aktuálního režimu televizního přístroje, např. aktuální číslo programu nebo AV vstupu, nebo barevné či zvukové normy DOČASNÉ VYPNUTÍ ZVUKU Stisknutím tlačítka MUTE na dálkovém ovladači dočasně vypnete zvuk a na obrazovce se objeví znak dočasného vypnutí zvuku zobrazený na obrázku vedle. Opětovným stisknutím tlačítka MUTE obnovíte zvukový výstup. Kromě toho lze zvukový výstup obnovit také stisknutím tlačítka VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů Picture Contrast 50 Brightness 65 Colour 45 Sharpness 55 Language English German French Polish Spanish Italian Hungarian Preset Clock 00:00 Time On Time Off OSD Language English Sound Sys B/G BiologicClock Turkish Greek Farsi Arabic Russian Cezch Hebrew 18 AUTO B/G 10

11 4.2 NASTAVENÍ KANÁLU Předtím než budete chtít sledovat televizní program, nalaďte prosím všechny televizní kanály vysílající ve vašem okolí AUTOMATICKÉ NALADĚNÍ KANÁLU Všechny aktivní televizní kanály se automaticky uloží od kanálu č. 0 směrem nahoru po pořadí. Otevřete menu ladění kanálů. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte položku Automatické ladění. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k zahájení automatického ladění od nejnižších frekvencí. Objeví se ukazatel zobrazený na obrázku vpravo. A potom se všechny aktivní televizní kanály uloží od kanálu č. 0 směrem nahoru po pořadí. Automatické ladění se ukončí po prohledání všech frekvenčních pásem a objeví se televizní program prvního kanálu uloženého v poloze 0. Po skončení ladění zmizí menu po jisté době z obrazovky, nebo můžete stisknout tlačítko, aby menu zmizelo z obrazovky RUČNÍ NALADĚNÍ KANÁLU K nastavení kanálů v určitém pořadí byste měli použít ruční ladění. Otevřete menu ladění kanálů. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte položku Ruční ladění. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k zobrazení parametrů ručního ladění. Stiskněte tlačítko PROGRAM nahoru/dolů k vybrání položky Program, potom stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů ke zvolení čísla programu, např. 08. Potom stiskněte tlačítko PROGRAM nahoru/dolů k vybrání položky Pásmo, potom stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů ke zvolení frekvenčního pásma VL, VH nebo UHF. Stiskněte tlačítko PROGRAM nahoru/dolů k vybrání položky Start, potom stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů ke spuštění vyhledávání kanálu nahoru nebo dolů od aktuální pozice kanálu a aktuální frekvence. Po skončení ladění zmizí menu po jisté době z obrazovky, nebo můžete stisknout tlačítko, aby menu zmizelo z obrazovky. POZNÁMKA: Pokud nalezený kanál není ten, který si přejete, jednoduše obnovte hledání směrem nahoru nebo dolů stisknutím tlačítka VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů JEMNÉ DOLADĚNÍ KANÁLU Funkce jemného doladění může zlepšit kvalitu příjmu některých slabých/ nestabilních kanálů doladěním frekvence kanálu ručně. Přepněte na požadovaný kanál. Otevřete menu ladění kanálů. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte položku Jemné doladění. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k zobrazení parametrů Jemného doladění. Stiskněte tlačítko PROGRAM nahoru/dolů k vybrání položky Doladění, potom stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů k jemnému doladění kanálu, dokud nejste s spokojeni s obrazem a zvukem daného kanálu. Po skončení ladění zmizí menu po jisté době z obrazovky, nebo můžete stisknout tlačítko, aby menu zmizelo z obrazovky. 11 Tune Auto Tune Manual Tune Fine Tune Prg. Skip Favorite Channel Auto Tune Program 00 Band VL Tune Manual Tune Program 02 Band VH Start Fine Tune Program 05 Band VL Adjust 00 Auto Tune Manual Tune Fine Tune Prg. Skip Favorite Channel Tune Manual Tune Program 08 Band VL Start Manual Tune Program 08 Band UHF Start Auto Tune Manual Tune Fine Tune Prg. Skip Favorite Channel

12 4.2.4 VYMAZÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH KANÁLŮ Po automatickém naladění mohou být uloženy i některé nechtěné stanice, protože televizní stanice vysílají na různých frekvencích v sousedících oblastech. Tyto stanice navíc mají slabý signál a proto by měli být z paměti vymazány. Vyberte požadovaný kanál stisknutím číselných tlačítek, např. 22. Otevřete menu ladění kanálů. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte položku Vymazání programů. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k zobrazení parametrů Vymazání programů. Potom stiskněte tlačítko PROGRAM nahoru/dolů k vybrání položky Potvrzení a stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k výběru pro potvrzení. Ke zrušení funkce přeskočení kanálů stiskněte znovu tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru. Chcete-li přeskočit další kanály, opakujte výše popsaný postup. Po skončení tohoto postupu zmizí menu po jisté době z obrazovky, nebo můžete stisknout tlačítko, aby menu zmizelo z obrazovky dříve NASTAVENÍ OBLÍBENÉHO KANÁLU Můžete uložit šest oblíbených kanálů do paměti a vyvolat tyto kanály pomocí tlačítka OBLÍBENÉ. Otevřete menu ladění kanálů. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte položku Oblíbený kanál. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k zobrazení parametrů Menu oblíbených programů. Stiskněte tlačítko PROGRAM nahoru/dolů k vybrání položky 2.02, potom zvolte číslo programu, které chcete uložit do této pozice jako 08. Opakujte předchozí postup pro nastavení dalších pěti oblíbených kanálů. Po skončení nastavování zmizí menu po jisté době z obrazovky, nebo můžete stisknout tlačítko, aby menu zmizelo z obrazovky. 4.3 VOLBA REŽIMU PŘIJÍMANÉHO SIGNÁLU Tento přístroj je vícenormovým televizním přijímačem. Výběr obrazové a zvukové normy vám umožňuje vybrat vhodnou normu pro konkrétní přijímaný signál ve vašem regionu. Tento přístroj má schopnost automatické detekce barevné obrazové normy. Za normálních okolností vám doporučujeme vybrat režim automatické detekce normy RYCHLÁ VOLBA BAREVNÉHO REŽIMU S cílem vybrat správnou barevnou normu rychle, můžete použít tlačítko pro zkrácenou volbu na dálkovém ovladači spíše než vybírat pomocí OSD menu. Stiskněte tlačítko COLOR SYSTEM na dálkovém ovladači, na obrazovce se objeví aktuální nastavení barevné obrazové normy, např. AUTO. Stiskněte toto tlačítko opakovaně, tím se cyklicky mění obrazová norma zpomezi následujících: AUTO-PAL-SECAM. (Poznámka: v režimu AV, stisknutí tohoto tlačítka zobrazí pouze nastavení AUTO.) VOLBA ZVUKOVÉ NORMY Otevřete menu Nastavení. Tlačítkem PROGRAM dolů vyberte položku Zvuková norma. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k výběru zvukové normy: D/K, B/G nebo I. Po skončení nastavování zmizí menu po jisté době z obrazovky, nebo můžete stisknout tlačítko, aby menu zmizelo z obrazovky. Tune Auto Tune Manual Tune Fine Tune Prg. Skip Favorite Channel Prg. Skip Program 22 Confirm Tune Auto Tune Manual Tune Fine Tune Prg. Skip Favorite Channel Favorite Preset Clock 00:00 Time On Time Off OSD Language English Sound Sys D/K BiologicClock 12

13 4.3.3 RYCHLÁ VOLBA ZVUKOVÉHO REŽIMU S cílem vybrat správnou zvukovou normu rychle, můžete použít tlačítko pro zkrácenou volbu na dálkovém ovladači spíše než vybírat pomocí OSD menu. Stiskněte tlačítko SOUND SYSTEM na dálkovém ovladači, na obrazovce se objeví aktuální nastavení zvukové normy, např. B/G. Stiskněte toto tlačítko opakovaně, tím se cyklicky mění zvuková norma zpomezi následujících: D/K, B/G nebo I. 4.4 POUŽÍVÁNÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE PŘEPÍNÁNÍ TELEVIZNÍCH KANÁLŮ Stisknutím tlačítka PROGRAM nahoru/dolů přepnete na nejbližší vyšší nebo nižší kanál. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači přepnete přímo na kanál konkrétního čísla. POZNÁMKA: Čísla vymazaných kanálů lze nastavit pouze číselnými tlačítky NASTAVENÍ OBRAZU Otevřete menu Obraz. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte požadovanou položku k nastavení např. Jas. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů k nastavení obrazu dokud nejste spokojeni a nastavení jasu bude automaticky uloženo v paměti televizního přijímače. Stejný postup platí pro nastavení hodnoty Kontrastu, Ostrosti, Barevnosti a Poměru barev. (Poměr barev lze nastavit pouze u obrazové normy NTSC.) Po skončení nastavování zmizí menu po jisté době z obrazovky, nebo můžete stisknout tlačítko, aby menu zmizelo z obrazovky. 4.5 FUNKCE HODIN Funkce hodin je umožněna mikroprocesorem televizního přijímače. Jakmile je nastaven správný čas, můžete začít používat funkce časovače zapnutí a vypnutí a zobrazení správného času. Televizní přijímač si pamatuj správný čas dokud je hlavní přívod zapnutý, přestože byl přepnut do pohotovostního režimu NASTAVENÍ SPRÁVNÉHO ČASU Otevřete menu Nastavení. Tlačítkem PROGRAM dolů vyberte v menu položku Hodiny. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k nastavení zadávaného časového pole a potom číselnými tlačítky zadejte správný čas, např. 13: ČASOVAČ ZAPNUTÍ K zapnutí televizního přijímače každý den ve stejnou dobu s požadovanou televizní stanicí je pohodlným způsobem využití časovače zapnutí. Otevřete menu Nastavení. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte v menu položku Časovač zapnutí. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k nastavení parametrů Časovače zapnutí, tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte parametr Čas, zadejte čas zapnutí číselnými tlačítky, např. 19:00. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte parametr Program, zadejte číslo programu číselnými tlačítky, např. 8. Toto znamená, že chcete, aby se televizní přijímač zapnul v požadovaný čas na požadovaném kanálu. Preset Clock 00:00 Time On Time Off OSD Language English Sound Sys B/G BiologicClock Picture Contrast 50 Brightness 65 Colour 45 Sharpness 55 Tint 00 Preset Clock 13:35 Time On Time Off OSD Language English Sound Sys D/K BiologicClock Preset Clock 13:35 Time On Time Off OSD Language English Sound Sys D/K BiologicClock Time On Time 19:00 Program 08 Confirm 13

14 Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte Potvrzení, stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k nastavení k potvrzení. K vymazání funkce časovače zapnutí stiskněte opět tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru ČASOVAČ VYPNUTÍ K vypnutí televizního přijímače ve určitou dobu je pohodlným způsobem využití časovače vypnutí. Otevřete menu Nastavení. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte v menu položku Časovač vypnutí. Stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k nastavení parametrů Časovače vypnutí, čas vypnutí zadejte číselnými tlačítky, např. 19:00. Tlačítkem PROGRAM nahoru/dolů vyberte Potvrzení, stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru k nastavení k potvrzení. K vymazání funkce časovače vypnutí stiskněte opět tlačítko VOLUME (hlasitost) nahoru. Preset Clock 13:35 Time On 19:00 Time Off OSD Language English Sound Sys D/K BiologicClock Time Off Time 22:20 Confirm 4.6 VOLBA TV/VIDEO Stiskněte opakovaně tlačítko TV/AV k výběru zdroje televizního nebo zdroje AV video signálu zpomezi: TV(číslo programu) AV1 AV2 S-VHS 5. SPECIÁLNÍ FUNKCE 5.1 PAMĚŤOVÉ HRY Tento televizor má vestavěnou paměťovou hru pro vaše pobavení ve volném čase. Stiskněte tlačítko GAME na dálkovém ovladači pro volbu hry. Stiskněte tlačítko CAPS k volbě úrovně od 1 (nejjednodušší) po 5. Stiskněte tlačítko pro zahájení hry a časomíra na obrazovce začne počítat až dokud hra neskončí, výsledek vám ukáže, zda je vaše paměť opravdu dobrá. PRINCIP HRY Nalézt všechny sobě odpovídající dvojice karet. JAK HRÁT: Ukážou se vám některé karty obrázkem dolů. Klikněte na rub karty, obraťte ji stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači, zapamatujte si obrázek a opakujte to znovu s další kartou. Máte-li štěstí, najdete dvě stejné karty, obrázek zůstane zobrazen. Správně, odhalili jste první dvojici. Nejsou-li karty shodné, klikněte na třetí kartu. První dvě karty se obrátí nazpět a obrázek opět schovají. Třetí karta se odkryje. Zapamatujte si tento obrázek a pokuste si vzpomenout, kde je druhá karta tohoto páru, a potom tuto druhou kartu otočte. Pokud neuspějete, zkoušejte to znovu, dokud nedostanete svůj první pár. Jakmile máte jeden pár, zkuste najít více odpovídajících párů karet tím, že otočíte každou novou kartu. A tak dále a dále... dokud nenajdete všechny páry. Jakmile skončíte hru na jedné úrovni, můžete zkusit jinou úroveň a změnit čísla karet, aby hra byla zajímavější. Nebo stiskněte opět tlačítko GAME k okamžitému ukončení hry. Game Level 02 Best: 92 Game Level 02 Best: 92 Time: / / 1 Time: 4 14

15 5.2 KALENDÁŘ Funkce kalendář vám umožňuje pohodlné vyhledání data. Stiskněte tlačítko CALENDAR na dálkovém ovladači k přímému zobrazení kalendáře. Stiskněte tlačítko PROGRAM nahoru/dolů k přesunutí kurzoru na rok. Stisknutím tlačítka VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů vyberte rok, např Stiskněte tlačítko PROGRAM nahoru/dolů k přesunutí kurzoru na měsíc. Stisknutím tlačítka VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů vyberte měsíc, např. duben. Stiskněte opět tlačítko, tím vypnete zobrazení kalendáře. 5.3 ZÁZNAMNÍK Funkce záznamníku umožňuje uložit informace např. telefonní čísla, zprávy a lze jej později používat jako záznamník. Stiskněte tlačítko NOTEBO na dálkovém ovladači k aktivací záznamníku, zobrazí se nabídka podobně jako na obr. vpravo. Je nutné stisknout tlačítko CAPS předtím než začnete zadávat informaci k výběru znakové sady pro zadávání číselnými tlačítky Režim velkých písmen: - Stisknutím tlačítka CAPS na dálkovém ovladači zapněte sadu velkých písmen. - Nyní můžete zadávat velká písmena pomocí číselným tlačítek 0, 2-9. Například jedním stisknutím tlačítka 8 lze zadat S opakovaným stisknutím 8 lze cyklicky zadat S, T, U. Tento postup je obdobný pro ostatní velká písmena. - V tomto režimu stisknutím tlačítka 1 můžete zadat znak!, a %. 2. Režim malých písmen: - Opětovným stisknutím tlačítka CAPS na dálkovém ovladači zapnete sadu malých písmen. - Nyní můžete zadávat malá písmena pomocí číselným tlačítek 0, 2-9. Například jedním stisknutím tlačítka 8 lze zadat s opakovaným stisknutím 8 lze cyklicky zadat s, t, u. Tento postup je obdobný pro ostatní malá písmena. - V tomto režimu stisknutím tlačítka 1 můžete zadat znak :, <, =, >. 3. Režim číslic: - Opětovným stisknutím tlačítka CAPS na dálkovém ovladači zapnete sadu číslic písmen. - Nyní můžete zadávat přímo číslice Aprl. Su Mo Tu We Th F r Sa EXIT Note Book Sello! Input: ABC.. Key1! $%& ( ) * +, -. / NOTE Note Book Sbllo! Input: abc.. Key1: ; < = >? Sb: 623 Input: Sb: 623 AUTO ON NOTE Note Book NOTE Note Book NOTE K Editaci informace použijte tlačítek INSERT a DELETE. or AUTO OFF Stiskněte k vybrání volby AUTO zapnuto nebo vypnuto, je-li nastavena volba zapnuto, zobrazí se na obrazovce zpráva záznamníku automaticky po zapnutí televizního přijímače. Stisknutím tlačítka NOTEBO na dálkovém ovladači ukončíte režim zadávání a informace se automaticky uloží. Hello! Note Book NOTE 15

16 5.4 BIOLOGICKÉ HODINY Tato funkce vám nabízí informace o vrcholech, nízkých hodnotách a kritických dnech, co se týče vašich intelektových, emočních a fyzických schopností, což vám umožňuje žít v harmonii s biorytmy. Otevřete menu Nastavení. Stiskněte tlačítko PROGRAM nahoru/dolů k výběru položky Biologické hodiny. Stisknutím tlačítka VOLUME (hlasitost) nahoru vyberte zobrazení parametrů Biologických hodin. Stisknutím tlačítka PROGRAM nahoru/dolů k vyberete rok, měsíc a den. Stisknutím tlačítka VOLUME (hlasitost) nahoru/dolů nastavíte datum vašeho narození a současný aktuální den. Nyní můžete podle grafu na obrazovce zjistit v jaké fázi jsou vaše intelektové, emoční a fyzické schopnosti. Jsou-li na vrcholu, znamená to, že vaše šance na úspěch v těchto věcech je velká, a naopak. 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 6.1 POTÍŽE S OBRAZEM Nejčastější potíže s obrazem jsou následující: Preset Clock Time On Time Off OSD Language Sound Sys BiologicClock 04:35 00:00 06:41 English B/G BioClock From 1982 To Force Em Sm Total RUŠENÍ OD ZAPALOVÁNÍ Výskyt černých skvrn a horizontálních pruhů, nebo chvění či posunutí obrazu. Toto se obvykle vyskytuje jako interference ze systémem zapalování vozidel, neonových světel, elektrických vrtaček nebo jiných elektrických nástrojů. DUCHOVÉ Duchové jsou způsobeni televizním signálem dopadajícím na anténu ze dvou směrů. Jeden směr je přímý, druhý směr je odrazem od vysokých budov, kopců nebo jiných předmětů. Změna směru nebo místa antény může tento problém odstranit. SNĚŽENÍ Je-li anténa umístěna z místě, kde je příjem televizního signálu slabý, obraz může být poset tečkami. Je-li signál extrémně slabý, nezbytné bude nainstalovat speciální anténu ke zlepšení příjmových podmínek. INTERFERENCE S RÁDIOVOU FREKVENCÍ Tato interference způsobuje pohybující se diagonální pruhy nebo vlnovky a v některém případě ztrátu kontrastu v obraze. BAREVNÉ ZKRESLENÍ OBRAZU Došlo-li ke zmagnetizování televizního přijímače, může se objevit nesprávná barva na části obrazovky, prosíme vypněte televizní přijímač (nebo odpojte připojovací kabel), po 10 minutách, potom zapněte hlavní vypínač (nebo zapojte připojovací kabel), tento postup opakujte, dokud barevné zkreslení nevymizí. 16

17 6.2 POTÍŽE S POUŽÍVÁNÍM Pokud tento přístroj nepracuje správně, zkontrolujte následující: PŘÍZNAK NENÍ NAPÁJENÍ PROUDEM NENÍ PŘÍJEM TELEVIZNÍHO SIGNÁLU RUŠENÍ V OBRAZU NEFUNGUJE DÁLKOVÝ OVLADAČ NORMÁLNÍ OBRAZ BEZ ZVUKU NENÍ OBRAZ, NORMÁLNÍ ZVUK OBRAZ NENÍ BAREVNÝ MOŽNÉ PŘÍČINY Není zapojený připojovací síťový kabel. Hlavní vypínač POWER na televizním přijímači je v poloze vypnuto. Anténní konektor není připojený, nebo je přerušený kabel. Kabel není správně připojený k anténě. Není zvolena správná barevná obrazová norma. Televizní příjem není správně jemně doladěn. Anténa není správně nastavená. Kabel není správně připojený k anténě. Možná je i chyba ve vysílání stanice. Možná je místní interference signálů. Baterie je potřebné vyměnit. Polarita baterií není správná. Hlavní vypínač není zapnutý. Něco překáží provozu dálkového ovladače. Hlasitost nastavená na minimum, zvyšte hlasitost. Je aktivováno dočasné vypnutí zvuku, stiskněte tlačítko MUTE k jeho obnovení. Je možná i porucha přijímače. Jas a kontrast jsou nastavené na minimum. Chyba ve vysílání televizní stanice. Zvolte jinou barevnou obrazovou normu tlačítkem SYSTEM. Barevnost nastavená na minimum. Stanice vysílá černobíle. 17

18 7. TECHNICKÉ ÚDAJE TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ Televizní normy PAL/SECAM, D/K/B/G/I Barevná norma AV video příjmu Automatický režim Tuner Širokopásmový tuner Počet programových míst v paměti 100 (0-99) Indikátor kanálu Zobrazení na obrazovce (OSD) Zobrazení nastavení funkcí Zobrazení pomocí MENU Jazyky pro OSD 14 jazyků Anténní vstup asymetrický 75 ohmový Video vstup/výstup 75 ohmový, 1.0V p-p, RCA Audio vstup 10k ohm 0.5 V rms, vysoká impedance Audio výstup 1k ohm 0,5 V rms Výstupní výkon audio více než 6W + 6W Provozní napětí V, 50Hz Příkon 110W Příkon v pohotovostním režimu 3W Televizní obrazovka 25" (63cm) Rozměry 696 x 523 x x475 mm Čistá hmotnost 29 kg INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Vlastnosti Účinná vzdálenost použití Napájení Plně funkční dálkový ovladač 8 metrů stejnosměrné napětí 3V (dvě baterie typu AA) * Z důvodu technických zlepšení podléhají dizajn a technické parametry změnám bez předchozího upozornění. 18

19

20

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor NÁVOD K OBSLUZE CTV 25276 SN barevný televizor OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2 ZADNÍ PANEL A BOČNÍ

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PLAZMOVÝ TELEViZOR TVP 4225 TS. Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L

NÁVOD K OBSLUZE. PLAZMOVÝ TELEViZOR TVP 4225 TS. Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L PŘIJÍMACÍ KANÁLY VHF (PÁSMO I/III) UHF (PÁSMO U) HYPERBAND KABELOVÁ TV (S1-S-20/ S21-S41) POČET PŘEDNASTAVENÝCH KANÁLŮ 100 INDIKÁTOR KANÁLU

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku NÁVOD K OBSLUZE Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku Vysílač VT 30 CT Přijímač VR 36 E Dálkový ovladač CV 250-CT Obj. č.: 35 03 86 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1731 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Sestavení LCD monitoru a podstavce... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module Všechny informace, které jsou obsažené v této příručce, mohou být předmětem změn bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Modul TV tuneru Děkujeme Vám za zakoupení tohoto modulu TV tuneru. Ujistěte se, že v

Více

Compact 4 HD. Uživatelská příručka kamerové lupy. Verze 1.1 2012 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena

Compact 4 HD. Uživatelská příručka kamerové lupy. Verze 1.1 2012 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka kamerové lupy Verze 1.1 2012 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht The Netherlands Phone: +31 (0)88 678 34 44 E-mail: info@optelec.nl

Více

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Vlastnosti Vysoce kvalitní obraz (HQ) Zobrazení menu na obrazovce (OSD) Stereofonní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26) / 76 cm (30) Návod k obsluze DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze Copyright Copyright BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Video adaptér MI1256

Video adaptér MI1256 Video adaptér MI1256 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel BMW vybavených navigačním systémem Business / Professional NBT, nebo rádiem s displejem 6,5

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation 2-188-141-E1 (1) Video Projektor Návod k obsluze VPL-HS50 2004 Sony Corporation CZ 2 VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Více

LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI 1004MKH-VT-VT POLSKI ÈESKY MAGYAR

LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI 1004MKH-VT-VT POLSKI ÈESKY MAGYAR POLSKI ÈESKY MAGYAR LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI PØ ÍRUÈKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 50059885

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Návod k montáži a obsluze. TV brána 2610..

Návod k montáži a obsluze. TV brána 2610.. Návod k montáži a obsluze TV brána 2610.. Obsah Popis přístroje... 3 Připojení k televizoru... 4 Připojení k zařízení BK (kabelová přípojka)... 5 Připojení k oblasti zpracování informací... 6 Externí zapnutí

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Plazmový televizor s vysokým rozlišením

Plazmový televizor s vysokým rozlišením Uživatelská příručka Plazmový televizor s vysokým rozlišením Model TH-50PV30 Výše uvedený stojan (podstavec) představuje doplňkové vybavení. Přečtěte si prosím tento "Návod k obsluze" ještě před uvedením

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více