ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč V Lipníku nad Bečvou byl slavnostní vernisáží zahájen 6. ročník výstavy Kov ve městě. Součástí vernisáže bylo také odhalení kované plastiky Memento památníku obětem holocaustu. Foto: B. Prudilová a Š. Němčáková

2 STRANA 2 Překvapení čekalo na dělníky, kteří na jaře opravovali vstup do zámeckého parku v Lipníku nad Bečvou. S tím, že zde při terénních úpravách narazí na 12 metrů hlubokou studnu, opravdu nepočítali. Když se podařil takovýto objev, byla by velká škoda, kdybychom ho nevyužili, říká starosta města Miloslav Přikryl. Rozhodli jsme se proto, že studnu obnovíme a získáme tak krásný šperk při vchodu do unikátního zámeckého parku. Dnes je studna vyzděná do výšky osmdesáti centimetrů a během letních měsíců na ni bude osazena také kovaná mříž od uměleckého kováře Jiřího Jurdy. Studna se tak stane nečekaným dalším exponátem ve sbírce uměleckého kovářství, která je rozmístěna po Lipníku n. B. Její obnovení rovněž doplňuje opravu celého zámeckého areálu, která se chýlí ke konci. Zámecká studna byla zbudována pravděpodobně začátkem 19. století. Je hluboká 12 metrů, hladina vody se nachází v hloubce cca 11 metrů, vnější průměr je 2 metry, vnitřní 1,20 metru. Nová vyzdívka navazuje na dochovanou část a je z lomového kamene, přičemž koruna zdiva je zabezpečena břidlicovými deskami. Její obnova přijde město na 90 tisíc korun, které dává ze svého rozpočtu. MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘI OPRAVÁCH BYLA OBJEVENA ZÁMECKÁ STUDNA Studna vhodně doplní nově upravený vstup do zámeckého parku. Zde byly zbourány kůlny, za nimiž se vyloupla krásná renesanční sgrafita, pocházející z doby vzniku zámku, tj. začátek 17. století tato jsou přiznána a restaurována. Ve vchodu byla také položena kamenná dlažba. Rekonstrukce vstupu do parku z ulice Bratrské přišla město na 1,3 milionu korun, 200 tisíc korun pak stálo restaurování sgrafit. VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, z našeho krásného města po 7 letech služby odchází v těchto dnech P. Mgr. Josef Pelc. Chtěl bych touto cestou jménem svým i jménem zastupitelstva města poděkovat panu faráři za spolupráci s městem Lipník nad Bečvou a za jeho obrovský přínos ve vzájemné spolupráci lipenské farnosti a města při organizování společenského, kulturního i duchovního života. Chtěl bych popřát panu faráři na novém působišti hodně štěstí, zdraví a osobní pohody. Ing. Miloslav Přikryl, starosta města REKONSTRUKCE ZÁPADNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU KONÍRNY Město Lipník nad Bečvou získalo dotaci na projekt Rekonstrukce západního křídla zámku v Lipníku nad Bečvou v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby. Díky prostředkům z Evropské unie bylo opraveno a široké veřejnosti zpřístupněno západní křídlo zámku poslední, doposud nezrekonstruovaná část zámeckého areálu v Lipníku nad Bečvou. Jedná se o objekt bývalé konírny. Konírna byla přebudována na galerii a slavnostní sál (výstavní síň). Součástí objektu západního křídla zámku je také stylová kavárna se salonkem, která nebyla financována z ROP Střední Morava. Historicky první výstava bude zahájena o lipenských hodech a svá díla zde představí přední český akademický sochař a umělecký kovář Igor Kitzberger. Úpravy bezprostředního okolí, položení venkovní dlažby doplněné o travnaté plochy a nový vstup do galerie ze zámeckého parku dokreslují celkový obraz této vydařené rekonstrukce. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení atraktivity města a zpřístupnění dosud chátrající kulturní památky. Po obnově střešní zahrady, která prošla rekonstrukcí v roce 2006, tak byla opravena poslední chátrající část zámku. Galerie a výstavní síň se stanou součástí prohlídkové trasy s průvodcem po městské památkové rezervaci. Celkové náklady na projekt překročily 20 mil. Kč, přičemž město Lipník nad Bečvou získalo z EU a z rozpočtu Regionální rady dotaci ve výši 16,5 mil. Kč. Náročnou rekonstrukci velmi zdařile provedla firma TRAWEKO 96 s.r.o. Slavnostní otevření západního křídla zám ku se uskutečnilo ve středu 30. června za účasti představitelů města Lipník n. B., Olomouckého kraje a zástupců firem, které se na realizaci podílely. EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 DĚTI SI UŽ MAJÍ KDE HRÁT Město Lipník nad Bečvou v září roku 2009 znovu otevřelo zrekonstruovanou mateřskou školu Na Zelince. Mateřské škole přibylo jedno nové oddělení a zvedla se tak kapacita dětí ve školkách města Lipník nad Bečvou. Dne 1. června 2010 bylo u příležitosti dne dětí slavnostně otevřeno také hřiště, které se nachází na zahradě u opravené mateřské školy. Město Lipník nad Bečvou poskytlo mateřské škole investiční dotaci ve výši 400 tis. Kč a společnost Flora Servis během 5 dní nainstalovala herní prvky na zahradu mateřské školy. Počasí dětským hrám bohužel v době otevření hřiště nepřálo, ale i přesto děti za okny školky zářily štěstím nad krásnou zahradou. V LOUČSKÉ ULICI VZNIKNE BEZPEČNÝ PŘECHOD Dalším přechodem pro chodce, který se dočká výrazné úpravy, bude v Lipníku nad Bečvu přechod přes ulici Loučská u ZŠ a MŠ Sluníčko. První bezpečný přechod vznikl loni na podzim v Osecké ulici. I v Loučské ulici bude přechod přes ulici bezbariérově upraven, zvýrazněn a nasvícen. Město Lipník nad Bečvou získalo na tyto úpravy příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 60 tisíc korun. Celková cena úprav je 160 tisíc korun, zbylou část tedy město platí ze svého rozpočtu. Lokalita v Loučské ulici byla vybrána proto, že je zde mateřská a základní škola, gymnázium a v blízkosti se nachází i průmyslovka. VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, začíná období prázdnin, na které jsou nejvíce natěšeny naše děti a také období dovolených, kdy se všichni zaslouženě těšíme na sluníčko, vodu, cestování s poznáním nového a nebo také jen na lenošení třeba s knihou. Na toto období máme pro Vás i návštěvníky našeho města připraveny kulturní a společenské události, na které Vás srdečně zveme. Po celé prázdniny bude probíhat tradiční výstava kovářských plastik KOV VE MĚSTĚ VI., kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci se soukromou uměleckou školou AVE ART Ostrava. V sobotu 24. července proběhne historicky první vernisáž výstavy v nově vybudované galerii Konírna, kde budeme moci shlédnout krásné plastiky uměleckého kováře Igora Kitzbergera. V soboru proběhne na hradě Helfštýně tradiční Hradní bál zakončený ohňostrojem, kterému bude předcházet po celý den zajímavý program. Svatojakubské hody jsou opět připraveny s velmi bohatým programem a věříme, že si každý v nabídce vybere. Stačí jen od čtvrtku do neděle si přijít užít pohody na lipenské náměstí. Konec prázdnin je tradičně vyhrazen setkání uměleckých kovářů Hefaiston ve dnech srpna, kterému předchází Kovářské fórum, kde bude před našimi zraky pracovat a tvořit umělecký kovář Poldi Habermann. Po celé prázdniny probíhají pro Vás, Vaše přátele a návštěvníky prohlídky města s průvodcem, a to i v jazyce anglickém či německém. Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám svým i jménem zastupitelstva popřát pěkné prázdniny, hodně odpočinku a krásné vzpomínky na prožitou dovolenou. Ing. Miloslav Přikryl, starosta města VEŘEJNÁ WC PO REKONSTRUKCI OPĚT OTEVŘENA V Lipníku nad Bečvou byl obnoven provoz na nově zrekonstruovaných veřejných WC v Nerudově ulici. Vzhledem k tomu, že do Lipníka nad Bečvou přijíždí stále více turistů kvůli prohlídkám města i například výstavě Kov ve městě, museli jsme přikročit k obsáhlé rekonstrukci veřejných toalet, říká starosta města Miloslav Přikryl. Nestačí mít jen zajímavý program a památky, důležitá je také infrastruktura pro cestovní ruch. A právě veřejná WC návštěvníci hodnotili jako nedostatečná. Už jsme to napravili. Občanům a návštěvníkům jsou od začátku června k dispozici dámské a pánské toalety a WC pro imobilní, které je umístěno v zadní části objektu. Na dámských toaletách je také umístěn přebalovací pult. Celé vnitřní prostory jsou kompletně zrekonstruovány. Rekonstrukce přišla město na 1,21 milionu korun. Provozovatelem veřejných WC jsou Technické služby města Lipníka n. B. Veřejná WC fungují jako bezobslužná po vhození pětikoruny. Bezbariérové WC je přístupné pomocí euroklíčů Euroklíč je systém (univerzální euroklíč a eurozámek), které umožní imobilním osobám využívat některá zařízení jako jsou právě WC, výtahy nebo plošiny. Držitelé euroklíčů je tedy mohou bez problémů odemknout a používat, občané bez postižení se k nim nedostanou. Euroklíč si lidé se zdravotním postižením, kteří jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a mají trvalé bydliště na území ČR, mohou zakoupit u Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, v jejích krajských kancelářích. Dotovaný Euroklíč si budou moci také dlouhodobě zapůjčit osoby pečující o děti do tří let, prostřednictvím krajských kanceláří Sítě mateřských center v ČR Podrobnosti o euroklíči na WC v Lipníku nad Bečvou je první v Olomouckém kraji fungující na euroklíč.

4 STRANA 4 PŘIPRAVOVANÁ ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Dne usnesením č. 729/2010-ZM24 rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení změny územního plánu města Lipník nad Bečvou. Občané, kteří mají zájem o úpravu v územním plánu města Lipník nad Bečvou, mohou své žádosti na změnu uplatňovat do Veškeré přijaté žádosti budou předloženy na nejbližším zasedání zastupitelstva. Pořízení změny územního plánu je nákladná záležitost, a proto se zastupitelstvo rozhodlo požadovat po jednotlivých žadatelích o změnu uhrazení ceny, tak jak mu to povoluje stavební zákon. Cena za změnu bude vyčíslena podle přijatých žádostí. Žádosti o změnu adresujte na MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor regionálního rozvoje. Případné dotazy zodpoví pí Ličková, tel , NEJVĚTŠÍM RIZIKEM SILNIC JSOU MLADÍ NEZODPOVĚDNÍ ŘIDIČI SILNÝCH VOZŮ Největší hrozbou na českých silnicích jsou mladí řidiči do zhruba 25 let věku, obzvláště pokud řídí silná auta. Ze statistik vyplývá, že nejrizikovějším na silnici je mladý muž do 30 let ve voze Audi. Obecně nevázaný životní styl mladých řidičů, malé a nedostatečné řidičské zkušenosti, přeceňování svých schopností a naopak nedocenění síly výkonného motoru vozidla, jsou tím nejrizikovějším a nejnebezpečnějším, s čím se můžeme na našich silnicích setkat. Rizikovým je ještě i řidič ve věku třiceti let, a to pokud je svobodný. Naopak ti s rodinným zázemím, byť i pod věkovou hranicí 30 let, smýšlejí již zodpovědněji, neboť pociťují odpovědnost za své přepravované rodinné příslušníky, a hlavně obdobně přistupují i k ostatním účastníkům silničního provozu. Mladí motoristé proto mají u některých pojišťoven citelně dražší povinné ručení i havarijní pojištění. Naopak starší řidiči u havarijního mohou získat až několika procentní slevu z pojistného. Některé pojišťovny zase uplatňují plošnou přirážku ve výši 25 % na pojistném klientům mladším 21 let, a to bez rozdílu druhu a typu vozidla. Naopak řidiči ve věku 40 let a více získají od pojišťovny slevu na pojistném, neboť dle statistik působí tito klienti méně škod. V praxi však bývá vozidlo psáno na jiného provozovatele, než kdo ho ve skutečnosti provozuje. Např. se vozidlo půjčuje mezi dětmi a rodiči. Někdy se tak snaží mladí využít příznivějších sazeb pro starší ročníky a vozidlo rovnou vědomě napíší třeba i na dědečka. MĚSTSKÝ ÚŘAD TEST NOVÉ TRASY LIPNÍK VSTŘÍCNÝ BEZBARIÉROVÝ První účastníci si vyzkoušeli v Lipníku nad Bečvou novou trasu po městské památkové rezervaci. Je určena pro imobilní a jako první si ji projela skupina z Pražské organizace vozíčkářů v pátek 28. května. Trasa pro imobilní je novinkou v letošní turistické sezoně v Lipníku nad Bečvou. Samozřejmě, že imobilní návštěvníci se nedostanou nahoru do věže zvonice, říká pracovnice informačního centra, ale jinak se jim od průvodce dostane všech informací a vytipovali jsme trasu, kterou i návštěvník na vozíčku zvládne projet bez potíží. Bezbariérové je i samotné informační centrum. Infocentrum i město samo je tedy na vozíčkáře dobře připraveno. Město Lipník nad Bečvou také připravilo mapu s vyznačenou trasou a místy běžné občanské obslužnosti s bezbariérovým vstupem. V našem krásném historickém městě vítáme každého turistu a snažíme se být připraveni téměř na vše říká vedoucí Odboru školství a kultury. Všichni byli potěšeni nejen tím, jak je město krásné na pohled, ale i bezbariérovými úpravami chodníků, které jim umož - nily zavítat téměř do každé lipenské uličky a nechat si ujít jen minimum z lipenských zajímavostí. Zastavili jsme se zde na cestě do Kopřivnice. Měli jsme radost z ochoty pracovníků infocentra i z toho, že je prohlídka města zdarma, řekl organizátor pan Kvetovský. Je zajímavé, že i když je město historické, je tak dobře dostupné. To nebývá obvyklé, řekl jeden z vozíčkářů. Srovnával města s jinými historickými centry, která pro imobilní zdaleka tak dobře přístupná nejsou. Přesto vše není dokonalé a vozíčkáři navrhují další zlepšení například chodník u bývalé katovny, který dosud bezbariérový nájezd nemá. I několik málo centimetrů se může stát pro některý typ vozíku nepříjemnou překážkou. Test nově vytypované bezbariérové trasy i tak dopadl dobře. Prohlídky městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou fungují od roku 2007 a zatím této nabídky využilo více než osm tisíc návštěvníků. Důležitou informací je, že všechny prohlídky jsou zdarma jejich zavedení totiž bylo podpořeno z evropských fondů v rámci SROP. Služba funguje denně kromě pondělí, od 1. května do 30. září, odchod od TIC je vždy v 10:00 a 14:00. Další informace: Turistické informační centrum, tel , KRÁTCE Z MĚSTSKÉ POLICIE dopoledne byla o příjezd požádána hlídka pracovnicemi sociálního odboru. Zde došlo k emočnímu výlevu žadatelky o sociální příspěvky v takové intenzitě, že hrozilo fyzické napadení pracovnice. Po zklidnění situace byla žadatelka vykázána byli na ulici strážníci osloveni mužem, který jim ukázal podezřelou tisícikorunovou bankovku, kterou dostal jako splátku od svého dlužníka. Jednalo se o velmi nepovedený padělek, zhotovený na kopírce. Případ byl ihned pro podezření ze spáchání trestného činu předán PČR. Podezřelým je místní 17 letý mladík. Husté zadýmení ulice Hranická zjistila hlídka ve večerních hodinách. Původcem byl majitel pozemku v zahrádkářské kolonii, který zde zapálil hromadu suchého sena. Před strážníky oheň uhasil, bylo mu doporučeno, aby pokračoval při příznivějším větru. V pátek řešili strážníci oznámení muže, který ztratil doklady. Tyto byly nalezeny 55 letým mužem z Přerova, který uvedl, že je vrátí pouze po vyplacení nálezného. Za asistence hlídky nálezce majiteli doklady již bez námitek vydal.

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ Komunitní kompostování je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí (komunita) s cílem využít svůj bioodpad a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. Tímto způsobem je podána definice komunitního kompostování na internetu v otevřené encyklopedii Wikipedia. Definice popisující cestu, kterou se město Lipník nad Bečvou vypravilo směrem k ekologické samostatnosti. Posláním tohoto příspěvku v místním periodiku nebude čtenářům vysvětlit přesné fungování fyzicko biologických rozkladů složitých makromolekulárních látek při kompostování, popis půdotvorných vlastností huminových látek obsažených v kompostu ani samotný a konkrétní průběh technického zabezpečení kompostovacího procesu. Existuje spousta článků a publikací, kde se fandové kompostování mohou tyto informace dočíst. Mým cílem bude zodpovědět na praktické otázky týkající se zavedení systému sběru, svozu a nakládání s biologickým odpadem v Lipníku n. B. Jaký materiál bude v rámci systému sběru, svozu a nakládání s bioodpadem od občanů odebírán? Uvedený systém je určen pouze pro sběr rostlinného zeleného odpadu čili trávy, větví, listí apod. Do sběrných nádob se nebude moci odkládat jiný biologický materiál jako např. kuchyňský odpad, živočišné produkty ani jejich exkrementy. V plánované komunitní kompostárně se nebude, ani nemůže, kompostovat uvedený kuchyňský bioodpad, který je výrazně rizikovým odpadem. Kompostárna totiž nebude mít žádné stupně hygienizace přijímaného materiálu ani výstupních produktů a pro tyto účely není projektována. Jakým způsobem bude bioodpad od občanů odebírán? Na území města a jeho místních částí bude v průběhu podzimu rozdistribuováno asi 300 kusů 240litrových nádob na sběr výše uvedeného zeleného odpadu. Záměrně se při rozmisťování budeme vyhýbat sídlištím, kde hrozí vysoké riziko znečištění zeleného odpadu nežádoucími složkami komunálního odpadu. Předběžně je naplánováno, že ve městě Lipník nad Bečvou bude umístěno cca 185 těchto nádob, v Loučce 30 kusů, v Podhoří 23 kusů, v Nových Dvorech 16 kusů, v Trnávce 11 kusů a 3 kusy nádob se umístí v Podhůře. Dále budou na sběr zeleného materiálu určeny velkoobjemové kontejnery, které se umístí v místech větších zahradních kolonií a tam, kde probíhá intenzivní údržba trávníků jako například na stadionu. Kdy bude uveden systém sběru bioodpadu v provoz? Systém sběru a svozu by měl být zahájen v říjnu letošního roku a je jasné, že během provozu se konkrétní systém bude hodně pilovat podle požadavků nejen provozovatele systému, ale především nároků občanů. Kdo bude provozovatelem systému? Příspěvková organizace města Technické služby Lipník nad Bečvou. Jak často budou kontejnery odváženy a nebude jejich obsah zapáchat? Interval svozu zeleného odpadu bude 14-ti denní. Vzhledem k faktu, že se jedná o sběr zeleného rostlinného odpadu do speciálních perforovaných kontejnerů umož - ňujících oddělení tekuté frakce a předev - ším proto, že se jedná o nerizikový zelený odpad, riziko vzniku zápachu v okolí ná - dob je velmi malé. Při srovnání s popelnicemi či kontejnery na směsný komunální odpad je negativní čichový vjem zanedbatelný. Ušetří město Lipník nad Bečvou jisté finance na likvidaci bioodpadu z celkového objemu peněz v rozpočtu města určeného na odpadové hospodářství? Ano, město Lipník nad Bečvou na samotném nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ušetří z důvodu snížení množství uložení odpadu na skládku komunálního odpadu. Vezmeme-li v úvahu, že tuna uloženého odpadu na skládku stojí město Lipník nad Bečvou cca Kč a množství biologicky rozložitelného odpadu se bude pohybovat ročně kolem 500 tun (pokud se zapojí i zahrádkáři a některé organizace jako školy apod.), jistě si spočítáte, že tuto půlmilionovou úsporu město uvítá. Provoz kompostárny má samozřejmě své finanční nároky, ale tato částka se předpokládá okolo Kč. Ale to mluvíme pouze o nakládání s komunálním odpadem. Otázkou je, kolik město Lipník n. B. bude stát zavedení systému sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu, jelikož ten bude v porovnání se současným intenzivnější a účinnější. A tady mohu pouze konstatovat, že konečné výdaje určí roční provoz tohoto systému. Je vhodné, že tato otázka padla na závěr tohoto článku. Není moudré se ptát, co to město bude stát, kolik zase město prodělá apod. Vždyť samotný systém svozu, sběru a nakládání s komunálním odpadem stojí město sta tisíce až miliony a nikoho nenapadne, že by se měl zrušit. Jak by asi svět kolem nás vypadal? S biologicky rozložitelným odpadem je to obdobné, vlastně jde o odpovědný přístup k řešení této problematiky, o navrácení živin do půdy, o snížení negativní ekologické zátěže při nekontrolovatelném hnití bioodpadu na skládkách apod. Prostě jsou věci, kdy se vyplatí rozhazovat, protože ekonomický zájem převyšuje zájem jiný důležitější. Mgr. Andrea Tomčalová PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Snahou týmu 8 pracovnic je službou usnadnit život občanům, kteří z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Smyslem pečovatelské služby je uspokojení základních potřeb občana v takovém rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí a vedl plnohodnotný život. Pečovatelské služby poskytujeme v domácnostech uživatele na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, a to v pracovní dny v době od 6.30 do Mimo tuto dobu pak po předchozí dohodě. Pečovatelská služba se poskytuje za finanční úhradu. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Mobil: , Webové stránky: www. socialnisluzby.com Vedoucí PS: Marie Vinklerová, DiS Ředitelka: Dana Navrátilová Přesto, že to prozatím počasí v letošním roce zrovna nepotvrzuje, blíží se kvapem období prázdnin a letních dovolených. Období, na které se mnozí z nás celý rok těší. Řada lidí si svou dovolenou plánuje na nejkrásnější měsíce v roce. Zaměstnanci Sociálních služeb Města Lipníku n. Bečvou nejsou výjimkou. Jako každý rok je z důvodu dovolené uzavřena jídelna, kterou provozuje v prostorách Domu s pečovatelskou službou Základní škola Hranická. Termín: od do V této době budeme vozit našim uživatelům obědy z hotelu Lípa p. Kadaňka. Pro náš kolektiv nastává čas zvýšených nároků na zvládání práce v době nepřítomnosti pracovníků, kteří vybírají svůj nárok na odpočinek. Chceme ale všechny ujistit, že jako každý rok jsou pracovníci Sociálních služeb připraveni uspokojovat přání našich klientů ve stejné míře, jako ve kterémkoli jiném měsíci v roce. Při této příležitosti přejeme všem příjemné prožití letních dnů, odpočinek nebo i nezapomenutelné zážitky na dovolené. Vaše pečovatelky

6 STRANA 6 Leona Zezulová byla moje kamarádka, partnerka v klavírním duu a kolegyně v ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Měla hodně talentů a spoustu energie k jejich využití. Její hudební, výtvarné a literární vlohy se vzájemně prolínaly. Lásku k hudbě uplatnila v životě nejvíc. Vystudovala klavír a hru v klavírním duu na Konzervatoři Brno, hudební kompozici pak studovala na Lidové konzervatoři v Ostravě. Komponovat začala drobné skladby pro své malé děti, později vznikaly i větší kompozice pro klavír, smyčce, dechy a zpěv. Literární talent zúročila při psaní krátkých povídek a článků do hudebních časopisů. Poezie prý k ní přišla jednou sama. První sbírka básní Leony Zezulové Kam mizí touha vyšla ironií osudu 22. června 2005 právě v den, kdy náhle zemřela. Čtyři básně z této sbírky inspirovaly Leonu i k hudebnímu ztvárnění. Vznikly tak skladby, které měly vyjít pod souhrnným názvem Toccaty a preludia: Večerní soumrak vyjadřuje smutek osamělého, Slavík v kleci je o duši, která touží svobodně vzlétnout, Zmrzlí muži v máji svírají chladem mrtvého vztahu, Ostrovy blažených nacházejí lásku v našich srdcích. ŠKOLY VZPOMÍNKA NA LEONU ZEZULOVOU Jedním z prvních hudebních děl Leony Zezulové je cyklus devíti klavírních skladeb Emocionální mapa. Provází několika vrstvami pocitů, jež musíme prožít, chceme-li se zbavit svazujících stavů duše: Přiznat si, že Vztek pramení ze Smutku, Strachu a Lítosti z nenaplněné Touhy, a pak se uchýlit do Ticha, abychom zahlédli paprsek Světla cestou nepodmíněné Lásky k Radosti. Leoně velmi záleželo na tom, aby našla vhodné interprety pro tyto senzitivní skladby. 5. června 2010 se podařilo ve spolupráci s Nadačním fondem Klíček uspořádat v Praze v historickém sále Domu u kamenného zvonu výjimečný koncert benefiční koncert Z hudby a poezie Leony Zezulové, kde zazněly básně ze sbírky Kam mizí touha v přednesu herečky Divadla na Vinohradech paní Hany Maciuchové, Toccaty a preludia a Emocionální mapa v podání žáků ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou Hany Zezulové a Petra Mádra. Atmosféru koncertu doplňovaly poetické kresby studentky výtvarné výchovy UP Olomouc Leony Zezulové ml. Díky těmto citlivým interpretům se podařilo dopovědět, co autorka už sama nestihla. Poselství Leony Zezulové dospělo k srdcím posluchačů. Dana Zeinerová GYMNÁZIUM ZÍSKÁ NOVÁ STARÁ OKNA V Lipníku nad Bečvou pokračují opravy budovy gymnázia v ulici Komenského sady. O letošních letních prázdninách zde započne výměna středového bloku oken a také několika oken v přízemí, půjde celkem o 11 kusů. Vstupní dveře a dvě okna vedle vstupu byly nahrazeny replikami původních výplní již v loňském roce. Vzhled replik vychází z dochovaných historických fotografií, jde o atypické truhlářské výrobky vytvářené na míru. Na letošní etapu výměny oken použije město Lipník nad Bečvou také dotaci z Ministerstva kultury ČR. Celková cena je 410 tisíc korun, město na opravy přispěje částkou 200 tisíc korun. Celá akce potrvá až do podzimu. Budova školy pochází z r. 1881, sloužila nejprve jako německá reálka, potom dívčí (nejprve německá, potom česká) obecná a měšťanská škola. Od roku 1996 je v ní sídlo obnoveného osmiletého gymnázia. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU ZŠ OSECKÁ 315 KDO Z NÁS BY NEMĚL RÁD POHÁDKY? Ve středu 16. června jsme se sešli v kině Svět a přenesli se tak jedním dechem do říše pohádek. Všechny děti i dospělí se mohli těšit na pohádkový příběh O JÍROVI A JOHANCE v podání dětských herců dramatického kroužku při ZŠ Osecká 315. V pohádce se nám představila hodná Johanka, její přítel Jíra, zlá, závistivá sestra Dora, vodníci, víly a spousta dalších pohádkových postav. Odměnou za představení nám byl potlesk a úsměv na tvářích malých diváků. Chtěla bych poděkovat za finanční podporu městu Lipník nad Bečvou a vedení naší školy a za ochotu a vstřícnost SVČ. Poděkování patří také paní Květě Kohoutkové za zapůjčení kostýmů a paní Markétě Dujsíkové za pěkný scénář. Eva Mikešková

7 ŠKOLY STRANA 7 HURÁ NA HRAD Jedním z mnoha jarních výletů do přírody dětí Mateřské školy Lipník nad Bečvou byla návštěva hradu Helfštýna. Děti byly seznámeny s pověstmi, které se k hradu vážou. Nejvíc je zaujala hodná Zelená paní. Tu sice na hradě nepotkaly, ale místo ní narazli na nepříjemného, arogantního vedoucího místní hradní restaurace. Nevadí svačinka v trávě měla něco do sebe. A ostatním návštěvníkům radím: Pozor, na hradě se nemusíte setkat jen s hodnými bytostmi. Učitelky MŠ DEN DĚTÍ DÉŠŤ NEZHATIL Dne 1. června jsme jako každý rok v Mateřské škole na Zelince chystali oslavu Dne dětí. Letošní rok měl být opravdu velkolepý, protože se měla otevírat nová školní zahrada. Ale ouha, letošní deštivé jaro vše překazilo. Děti smutně koukaly z okna zase prší. Ale náladu jim spravili dva bezva herci s pohádkou O princezně a drakovi a jaké bylo překvapení, když jim 2 malířky namalovaly na obličeje krásné obrázky. Tak nakonec to přece vyšlo! No a na zahradě se už teď hemží plno šťastných dětí. Lenka Kašíková, MŠ Lipník n. B. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LIPNÍK NAD BEČVOU MŠ Lipník nad Bečvou: Na Zelince: provoz bude po celou dobu letních prázdnin Na Zahradní: školka z důvodu rekonstrukce zavřena MŠ Hranická, Lipník nad Bečvou: červenec: srpen: MŠ Loučka: červenec: srpen: MŠ Sluníčko: červenec: srpen: MŠ Staměřice: červenec: MŠ Jezernice: červenec: srpen: MŠ Týn nad Bečvou: červenec: , srpen: MŠ Soběchleby: srpen: STUDENT GYMNÁZIA USPĚL SE SVOU POVÍDKOU Povídka Chrám světla studenta sexty Gymnázia Lipník nad Bečvou, Antonína Holíka zaujala porotu i v celostátním kole literární soutěže Evropa ve škole. Byla vybrána jako nejlepší ve 3. kategorii. Získala 3. místo (1. a 2. mís - to nebylo uděleno) a její autor se zúčastnil slavnostního předávání cen, které se konalo v krásném historickém městě Tábor 10. a 11. června. Ještě jednou touto cestou mladému spisovateli gratuluji a přeji mu pevnou vůli a další náměty pro nové povídky. Simona Janáčková, třídní učitelka KAŠŇÁK SEZNÁMIL DĚTI S VODOU Jednou z oblíbených akcí pro děti v Lipníku nad Bečvou jsou červnové slavnosti vodníka Kašňáka, které se staly skoro již tradicí. V mateřské škole máme akci zahrnutou společně s ostatními akcemi města v našem Školním vzdělávacím programu. V letošním roce se děti formou pohádek a písniček o vodnících seznamovaly s tématem VODA, s významem vody pro život a se vším, co se k ní váže. Děti společně s paní učitelkou vyrobily z krabiček papírového Kašňáka a vymalovaly mu rybičky, které je motivovaly při nácviku písně Vodník. Tu zazpívaly ostatním dětem na lipenském náměstí. Bc. Lenka Kašíková

8 STRANA 8 ŠKOLY OSLAVA DĚTSKÉHO DNE NA ZŠ HRANICKÁ Na naší škole se oslava 1. června jako mezinárodního dne dětí stala již tradicí. A zatím se nám daří prožít tento den pokaždé jinak. V letošním školním roce jsme využili spolupráce se studenty fakulty rekreologie z Olomouce. Student 4. ročníku Aleš Pátek připravil projekt a škola obdržela od města Lipník nad Bečvou grant na podporu projektu. Na čtvrtek byl naplánován program pro první stupeň a na pátek pro druhý stupeň ZŠ. Mladší žáci ve čtvrtek začali návštěvou divadelního představení Hrajeme si s pohádkou, na kterou dětem částkou 20 Kč přispělo Sdružení rodičů. Brněnské divadlo Slunečnice si pro děti připravilo průřez nejznámějšími písničkami z pohádek: Pyšná princezna, Tři veteráni, Šíleně smutná princezna, Princové jsou na draka, Saxana, Princezna ze mlejna a dalších. Představení mělo u dětí veliký ohlas a dva protagonisty odměnily děti v závěru mohutným potleskem. Po návratu nastalo veselení na hřišti na školním dvoře. Mladší žáci si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti na kole, chůdy a kriket, nízké lanové překážky, lukostřelbu, foukačku, házení kroužků a nakonec bungee. Největší zájem asi byl o kreativní dílnu kresbu na tělo a skákací boty. Malí sportovci obcházeli jednotlivá stanoviště, kde za svůj výkon sbírali body na závěrečné vyhodnocení. Za nejlepší výkony byli ohodnoceni diplomem a dětským časopisem s malým dárkem. Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a figurku dinosaura. V pátek si starší žáci vyzkoušeli nejrůznější hry v týmu. Všechny disciplíny byly zaměřeny na vzájemnou spolupráci, aktivitu a společné překonávání překážek. A jednalo se o velmi atraktivní disciplíny, např. slepé kolo, které pomocí lan musela skupina i s jeho pasažérem převézt na místo určení, aniž by cyklista spadl nebo se dotknul nohou země. Velmi se líbila pavoučí síť aneb prolézání celého družstva oky sítě. Na pomoc přišlo soukání, přenášení, podlézání a jednotlivá družstva si užila spekulování nad otázkami jak na to? a jak síť obelstít? Také závodění s drobnými pomůckami, např. čtyřlyže nebo korýtka přinesly veselou zábavu. A vzhledem k tomu, že se umoudřilo i počasí, můžeme konstatovat, že se Dětský den na ZŠ Hranická vydařil a díky grantu města a spolupráci se studenty získal svou jedinečnost. Za ZŠ Hranická Kamila Zezůlková ŠKOLA V PŘÍRODĚ S MEDVÍDKEM PÚ V letošním roce se děti z naší školy a školky v Týně nad Bečvou vypravily na velkou dobrodružnou cestu za Medvídkem Pú. Naše výprava se započala v pondělí 7. června, kdy nás autobus odvezl do Stokorcového lesa. Tam na nás už čekali všichni naši přátelé: Medvídek Pú, Tygr, oslík Ijáček, Prasátko a slonisko Fufík. Po celý týden jsme s nimi prožívali mnohá dobrodružství. Pátrali jsme po medových stopách Medvídka Pú, soutěžili jsme o nejdelší Ijáčkův ocásek a snažili jsme se uvařit co nejchutnější mrkvovou šťávu pro králíčka Zajdu. Zahráli jsme si noční hru, při níž jsme za svitu plápolajících svíček hledali naše pohádkové kamarády. Další den nás čekalo moudré učení s Ijáčkem, nezapo - mněli jsme si vytvořit kamaráda z přírodních materiálů a vyrobit veselý knoflík pro malé Prasátko. Vypravili jsme se také na velký výlet za Klokánkem Rú. Na konci naší dobrodružné výpravy jsme objevili Tygrův strom splněných přání s pokladem a se všemi kamarády. Naše výprava byla u konce, nezbývalo než se rozloučit a s plným rancem zážitků se vrátit zpět do naší školičky. Už nyní se těšíme na příští rok na další dobrodružnou výpravu. Kolektiv učitelů, ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XI ČERVENEC / SRPEN 2009 Cena 7 Kč

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XI ČERVENEC / SRPEN 2009 Cena 7 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XI ČERVENEC / SRPEN 2009 Cena 7 Kč Počínaje 13. červnem (fotografie jsou z vernisáže) jsou opět v Lipníku nad Bečvou instalovány kované plastiky v rámci výstavy Kov

Více

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč První adventní středu 4. prosince 2013 rozsvítila lipová víla Tilinka kouzelným říkadlem městský vánoční strom na lipenském náměstí. Současně

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XIII ÚNOR 2011 Cena 8 Kč Skončil další ročník Tříkrálové sbírky 2011 v lipnickém regionu. Skupinky koledníků se vydávaly do ulic Lipníka n. Bečvou a okolních obcí ve

Více

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč V pátek 20. března vstoupily do městské Síně slávy další čtyři vážené osobnosti: pan Josef Suchánek, Mgr. Vladimír Peška, Ing. arch. Ladislav

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů.

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů. 2014 červen Kdo je ve vedení města? Tato otázka byla vyřešena na zasedání zastupitelstva, které se konalo až po uzávěrce minulého čísla. Zastupitelé rozhodli následovně: město do voleb povedou Ing. Pavel

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Výročí osvobození Rousínova

Výročí osvobození Rousínova ČERVEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Výročí osvobození Rousínova V den 70. výročí osvobození Rousínova 27. dubna 2015 položili Ing. Jiří Lukášek, starosta a Zdeněk Šedý, místostarosta, věnec

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny 2015 červen č. 6 Uzavírky ve městě / str. 3 Školní akce / str. 8 Sport / str. 14 15 Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny Pokračujeme v našem seriálu, ve které představujeme

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Ročník VI Číslo 5 květen 2005 Máj lásky čas

Ročník VI Číslo 5 květen 2005 Máj lásky čas Ročník VI Číslo 5 květen 2005 Líbí se mi to kouzlo, co v sobě máš. Ten malý zázrak, co v sobě ukrýváš. Máj lásky čas Vyznání Bára Novotná Láska je bezedná hlubina, upadneš do ní jen jednou a snáze, ale

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více