ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč V Lipníku nad Bečvou byl slavnostní vernisáží zahájen 6. ročník výstavy Kov ve městě. Součástí vernisáže bylo také odhalení kované plastiky Memento památníku obětem holocaustu. Foto: B. Prudilová a Š. Němčáková

2 STRANA 2 Překvapení čekalo na dělníky, kteří na jaře opravovali vstup do zámeckého parku v Lipníku nad Bečvou. S tím, že zde při terénních úpravách narazí na 12 metrů hlubokou studnu, opravdu nepočítali. Když se podařil takovýto objev, byla by velká škoda, kdybychom ho nevyužili, říká starosta města Miloslav Přikryl. Rozhodli jsme se proto, že studnu obnovíme a získáme tak krásný šperk při vchodu do unikátního zámeckého parku. Dnes je studna vyzděná do výšky osmdesáti centimetrů a během letních měsíců na ni bude osazena také kovaná mříž od uměleckého kováře Jiřího Jurdy. Studna se tak stane nečekaným dalším exponátem ve sbírce uměleckého kovářství, která je rozmístěna po Lipníku n. B. Její obnovení rovněž doplňuje opravu celého zámeckého areálu, která se chýlí ke konci. Zámecká studna byla zbudována pravděpodobně začátkem 19. století. Je hluboká 12 metrů, hladina vody se nachází v hloubce cca 11 metrů, vnější průměr je 2 metry, vnitřní 1,20 metru. Nová vyzdívka navazuje na dochovanou část a je z lomového kamene, přičemž koruna zdiva je zabezpečena břidlicovými deskami. Její obnova přijde město na 90 tisíc korun, které dává ze svého rozpočtu. MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘI OPRAVÁCH BYLA OBJEVENA ZÁMECKÁ STUDNA Studna vhodně doplní nově upravený vstup do zámeckého parku. Zde byly zbourány kůlny, za nimiž se vyloupla krásná renesanční sgrafita, pocházející z doby vzniku zámku, tj. začátek 17. století tato jsou přiznána a restaurována. Ve vchodu byla také položena kamenná dlažba. Rekonstrukce vstupu do parku z ulice Bratrské přišla město na 1,3 milionu korun, 200 tisíc korun pak stálo restaurování sgrafit. VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, z našeho krásného města po 7 letech služby odchází v těchto dnech P. Mgr. Josef Pelc. Chtěl bych touto cestou jménem svým i jménem zastupitelstva města poděkovat panu faráři za spolupráci s městem Lipník nad Bečvou a za jeho obrovský přínos ve vzájemné spolupráci lipenské farnosti a města při organizování společenského, kulturního i duchovního života. Chtěl bych popřát panu faráři na novém působišti hodně štěstí, zdraví a osobní pohody. Ing. Miloslav Přikryl, starosta města REKONSTRUKCE ZÁPADNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU KONÍRNY Město Lipník nad Bečvou získalo dotaci na projekt Rekonstrukce západního křídla zámku v Lipníku nad Bečvou v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby. Díky prostředkům z Evropské unie bylo opraveno a široké veřejnosti zpřístupněno západní křídlo zámku poslední, doposud nezrekonstruovaná část zámeckého areálu v Lipníku nad Bečvou. Jedná se o objekt bývalé konírny. Konírna byla přebudována na galerii a slavnostní sál (výstavní síň). Součástí objektu západního křídla zámku je také stylová kavárna se salonkem, která nebyla financována z ROP Střední Morava. Historicky první výstava bude zahájena o lipenských hodech a svá díla zde představí přední český akademický sochař a umělecký kovář Igor Kitzberger. Úpravy bezprostředního okolí, položení venkovní dlažby doplněné o travnaté plochy a nový vstup do galerie ze zámeckého parku dokreslují celkový obraz této vydařené rekonstrukce. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení atraktivity města a zpřístupnění dosud chátrající kulturní památky. Po obnově střešní zahrady, která prošla rekonstrukcí v roce 2006, tak byla opravena poslední chátrající část zámku. Galerie a výstavní síň se stanou součástí prohlídkové trasy s průvodcem po městské památkové rezervaci. Celkové náklady na projekt překročily 20 mil. Kč, přičemž město Lipník nad Bečvou získalo z EU a z rozpočtu Regionální rady dotaci ve výši 16,5 mil. Kč. Náročnou rekonstrukci velmi zdařile provedla firma TRAWEKO 96 s.r.o. Slavnostní otevření západního křídla zám ku se uskutečnilo ve středu 30. června za účasti představitelů města Lipník n. B., Olomouckého kraje a zástupců firem, které se na realizaci podílely. EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 DĚTI SI UŽ MAJÍ KDE HRÁT Město Lipník nad Bečvou v září roku 2009 znovu otevřelo zrekonstruovanou mateřskou školu Na Zelince. Mateřské škole přibylo jedno nové oddělení a zvedla se tak kapacita dětí ve školkách města Lipník nad Bečvou. Dne 1. června 2010 bylo u příležitosti dne dětí slavnostně otevřeno také hřiště, které se nachází na zahradě u opravené mateřské školy. Město Lipník nad Bečvou poskytlo mateřské škole investiční dotaci ve výši 400 tis. Kč a společnost Flora Servis během 5 dní nainstalovala herní prvky na zahradu mateřské školy. Počasí dětským hrám bohužel v době otevření hřiště nepřálo, ale i přesto děti za okny školky zářily štěstím nad krásnou zahradou. V LOUČSKÉ ULICI VZNIKNE BEZPEČNÝ PŘECHOD Dalším přechodem pro chodce, který se dočká výrazné úpravy, bude v Lipníku nad Bečvu přechod přes ulici Loučská u ZŠ a MŠ Sluníčko. První bezpečný přechod vznikl loni na podzim v Osecké ulici. I v Loučské ulici bude přechod přes ulici bezbariérově upraven, zvýrazněn a nasvícen. Město Lipník nad Bečvou získalo na tyto úpravy příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 60 tisíc korun. Celková cena úprav je 160 tisíc korun, zbylou část tedy město platí ze svého rozpočtu. Lokalita v Loučské ulici byla vybrána proto, že je zde mateřská a základní škola, gymnázium a v blízkosti se nachází i průmyslovka. VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, začíná období prázdnin, na které jsou nejvíce natěšeny naše děti a také období dovolených, kdy se všichni zaslouženě těšíme na sluníčko, vodu, cestování s poznáním nového a nebo také jen na lenošení třeba s knihou. Na toto období máme pro Vás i návštěvníky našeho města připraveny kulturní a společenské události, na které Vás srdečně zveme. Po celé prázdniny bude probíhat tradiční výstava kovářských plastik KOV VE MĚSTĚ VI., kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci se soukromou uměleckou školou AVE ART Ostrava. V sobotu 24. července proběhne historicky první vernisáž výstavy v nově vybudované galerii Konírna, kde budeme moci shlédnout krásné plastiky uměleckého kováře Igora Kitzbergera. V soboru proběhne na hradě Helfštýně tradiční Hradní bál zakončený ohňostrojem, kterému bude předcházet po celý den zajímavý program. Svatojakubské hody jsou opět připraveny s velmi bohatým programem a věříme, že si každý v nabídce vybere. Stačí jen od čtvrtku do neděle si přijít užít pohody na lipenské náměstí. Konec prázdnin je tradičně vyhrazen setkání uměleckých kovářů Hefaiston ve dnech srpna, kterému předchází Kovářské fórum, kde bude před našimi zraky pracovat a tvořit umělecký kovář Poldi Habermann. Po celé prázdniny probíhají pro Vás, Vaše přátele a návštěvníky prohlídky města s průvodcem, a to i v jazyce anglickém či německém. Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám svým i jménem zastupitelstva popřát pěkné prázdniny, hodně odpočinku a krásné vzpomínky na prožitou dovolenou. Ing. Miloslav Přikryl, starosta města VEŘEJNÁ WC PO REKONSTRUKCI OPĚT OTEVŘENA V Lipníku nad Bečvou byl obnoven provoz na nově zrekonstruovaných veřejných WC v Nerudově ulici. Vzhledem k tomu, že do Lipníka nad Bečvou přijíždí stále více turistů kvůli prohlídkám města i například výstavě Kov ve městě, museli jsme přikročit k obsáhlé rekonstrukci veřejných toalet, říká starosta města Miloslav Přikryl. Nestačí mít jen zajímavý program a památky, důležitá je také infrastruktura pro cestovní ruch. A právě veřejná WC návštěvníci hodnotili jako nedostatečná. Už jsme to napravili. Občanům a návštěvníkům jsou od začátku června k dispozici dámské a pánské toalety a WC pro imobilní, které je umístěno v zadní části objektu. Na dámských toaletách je také umístěn přebalovací pult. Celé vnitřní prostory jsou kompletně zrekonstruovány. Rekonstrukce přišla město na 1,21 milionu korun. Provozovatelem veřejných WC jsou Technické služby města Lipníka n. B. Veřejná WC fungují jako bezobslužná po vhození pětikoruny. Bezbariérové WC je přístupné pomocí euroklíčů Euroklíč je systém (univerzální euroklíč a eurozámek), které umožní imobilním osobám využívat některá zařízení jako jsou právě WC, výtahy nebo plošiny. Držitelé euroklíčů je tedy mohou bez problémů odemknout a používat, občané bez postižení se k nim nedostanou. Euroklíč si lidé se zdravotním postižením, kteří jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a mají trvalé bydliště na území ČR, mohou zakoupit u Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, v jejích krajských kancelářích. Dotovaný Euroklíč si budou moci také dlouhodobě zapůjčit osoby pečující o děti do tří let, prostřednictvím krajských kanceláří Sítě mateřských center v ČR Podrobnosti o euroklíči na WC v Lipníku nad Bečvou je první v Olomouckém kraji fungující na euroklíč.

4 STRANA 4 PŘIPRAVOVANÁ ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Dne usnesením č. 729/2010-ZM24 rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení změny územního plánu města Lipník nad Bečvou. Občané, kteří mají zájem o úpravu v územním plánu města Lipník nad Bečvou, mohou své žádosti na změnu uplatňovat do Veškeré přijaté žádosti budou předloženy na nejbližším zasedání zastupitelstva. Pořízení změny územního plánu je nákladná záležitost, a proto se zastupitelstvo rozhodlo požadovat po jednotlivých žadatelích o změnu uhrazení ceny, tak jak mu to povoluje stavební zákon. Cena za změnu bude vyčíslena podle přijatých žádostí. Žádosti o změnu adresujte na MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor regionálního rozvoje. Případné dotazy zodpoví pí Ličková, tel , NEJVĚTŠÍM RIZIKEM SILNIC JSOU MLADÍ NEZODPOVĚDNÍ ŘIDIČI SILNÝCH VOZŮ Největší hrozbou na českých silnicích jsou mladí řidiči do zhruba 25 let věku, obzvláště pokud řídí silná auta. Ze statistik vyplývá, že nejrizikovějším na silnici je mladý muž do 30 let ve voze Audi. Obecně nevázaný životní styl mladých řidičů, malé a nedostatečné řidičské zkušenosti, přeceňování svých schopností a naopak nedocenění síly výkonného motoru vozidla, jsou tím nejrizikovějším a nejnebezpečnějším, s čím se můžeme na našich silnicích setkat. Rizikovým je ještě i řidič ve věku třiceti let, a to pokud je svobodný. Naopak ti s rodinným zázemím, byť i pod věkovou hranicí 30 let, smýšlejí již zodpovědněji, neboť pociťují odpovědnost za své přepravované rodinné příslušníky, a hlavně obdobně přistupují i k ostatním účastníkům silničního provozu. Mladí motoristé proto mají u některých pojišťoven citelně dražší povinné ručení i havarijní pojištění. Naopak starší řidiči u havarijního mohou získat až několika procentní slevu z pojistného. Některé pojišťovny zase uplatňují plošnou přirážku ve výši 25 % na pojistném klientům mladším 21 let, a to bez rozdílu druhu a typu vozidla. Naopak řidiči ve věku 40 let a více získají od pojišťovny slevu na pojistném, neboť dle statistik působí tito klienti méně škod. V praxi však bývá vozidlo psáno na jiného provozovatele, než kdo ho ve skutečnosti provozuje. Např. se vozidlo půjčuje mezi dětmi a rodiči. Někdy se tak snaží mladí využít příznivějších sazeb pro starší ročníky a vozidlo rovnou vědomě napíší třeba i na dědečka. MĚSTSKÝ ÚŘAD TEST NOVÉ TRASY LIPNÍK VSTŘÍCNÝ BEZBARIÉROVÝ První účastníci si vyzkoušeli v Lipníku nad Bečvou novou trasu po městské památkové rezervaci. Je určena pro imobilní a jako první si ji projela skupina z Pražské organizace vozíčkářů v pátek 28. května. Trasa pro imobilní je novinkou v letošní turistické sezoně v Lipníku nad Bečvou. Samozřejmě, že imobilní návštěvníci se nedostanou nahoru do věže zvonice, říká pracovnice informačního centra, ale jinak se jim od průvodce dostane všech informací a vytipovali jsme trasu, kterou i návštěvník na vozíčku zvládne projet bez potíží. Bezbariérové je i samotné informační centrum. Infocentrum i město samo je tedy na vozíčkáře dobře připraveno. Město Lipník nad Bečvou také připravilo mapu s vyznačenou trasou a místy běžné občanské obslužnosti s bezbariérovým vstupem. V našem krásném historickém městě vítáme každého turistu a snažíme se být připraveni téměř na vše říká vedoucí Odboru školství a kultury. Všichni byli potěšeni nejen tím, jak je město krásné na pohled, ale i bezbariérovými úpravami chodníků, které jim umož - nily zavítat téměř do každé lipenské uličky a nechat si ujít jen minimum z lipenských zajímavostí. Zastavili jsme se zde na cestě do Kopřivnice. Měli jsme radost z ochoty pracovníků infocentra i z toho, že je prohlídka města zdarma, řekl organizátor pan Kvetovský. Je zajímavé, že i když je město historické, je tak dobře dostupné. To nebývá obvyklé, řekl jeden z vozíčkářů. Srovnával města s jinými historickými centry, která pro imobilní zdaleka tak dobře přístupná nejsou. Přesto vše není dokonalé a vozíčkáři navrhují další zlepšení například chodník u bývalé katovny, který dosud bezbariérový nájezd nemá. I několik málo centimetrů se může stát pro některý typ vozíku nepříjemnou překážkou. Test nově vytypované bezbariérové trasy i tak dopadl dobře. Prohlídky městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou fungují od roku 2007 a zatím této nabídky využilo více než osm tisíc návštěvníků. Důležitou informací je, že všechny prohlídky jsou zdarma jejich zavedení totiž bylo podpořeno z evropských fondů v rámci SROP. Služba funguje denně kromě pondělí, od 1. května do 30. září, odchod od TIC je vždy v 10:00 a 14:00. Další informace: Turistické informační centrum, tel , KRÁTCE Z MĚSTSKÉ POLICIE dopoledne byla o příjezd požádána hlídka pracovnicemi sociálního odboru. Zde došlo k emočnímu výlevu žadatelky o sociální příspěvky v takové intenzitě, že hrozilo fyzické napadení pracovnice. Po zklidnění situace byla žadatelka vykázána byli na ulici strážníci osloveni mužem, který jim ukázal podezřelou tisícikorunovou bankovku, kterou dostal jako splátku od svého dlužníka. Jednalo se o velmi nepovedený padělek, zhotovený na kopírce. Případ byl ihned pro podezření ze spáchání trestného činu předán PČR. Podezřelým je místní 17 letý mladík. Husté zadýmení ulice Hranická zjistila hlídka ve večerních hodinách. Původcem byl majitel pozemku v zahrádkářské kolonii, který zde zapálil hromadu suchého sena. Před strážníky oheň uhasil, bylo mu doporučeno, aby pokračoval při příznivějším větru. V pátek řešili strážníci oznámení muže, který ztratil doklady. Tyto byly nalezeny 55 letým mužem z Přerova, který uvedl, že je vrátí pouze po vyplacení nálezného. Za asistence hlídky nálezce majiteli doklady již bez námitek vydal.

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ Komunitní kompostování je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí (komunita) s cílem využít svůj bioodpad a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. Tímto způsobem je podána definice komunitního kompostování na internetu v otevřené encyklopedii Wikipedia. Definice popisující cestu, kterou se město Lipník nad Bečvou vypravilo směrem k ekologické samostatnosti. Posláním tohoto příspěvku v místním periodiku nebude čtenářům vysvětlit přesné fungování fyzicko biologických rozkladů složitých makromolekulárních látek při kompostování, popis půdotvorných vlastností huminových látek obsažených v kompostu ani samotný a konkrétní průběh technického zabezpečení kompostovacího procesu. Existuje spousta článků a publikací, kde se fandové kompostování mohou tyto informace dočíst. Mým cílem bude zodpovědět na praktické otázky týkající se zavedení systému sběru, svozu a nakládání s biologickým odpadem v Lipníku n. B. Jaký materiál bude v rámci systému sběru, svozu a nakládání s bioodpadem od občanů odebírán? Uvedený systém je určen pouze pro sběr rostlinného zeleného odpadu čili trávy, větví, listí apod. Do sběrných nádob se nebude moci odkládat jiný biologický materiál jako např. kuchyňský odpad, živočišné produkty ani jejich exkrementy. V plánované komunitní kompostárně se nebude, ani nemůže, kompostovat uvedený kuchyňský bioodpad, který je výrazně rizikovým odpadem. Kompostárna totiž nebude mít žádné stupně hygienizace přijímaného materiálu ani výstupních produktů a pro tyto účely není projektována. Jakým způsobem bude bioodpad od občanů odebírán? Na území města a jeho místních částí bude v průběhu podzimu rozdistribuováno asi 300 kusů 240litrových nádob na sběr výše uvedeného zeleného odpadu. Záměrně se při rozmisťování budeme vyhýbat sídlištím, kde hrozí vysoké riziko znečištění zeleného odpadu nežádoucími složkami komunálního odpadu. Předběžně je naplánováno, že ve městě Lipník nad Bečvou bude umístěno cca 185 těchto nádob, v Loučce 30 kusů, v Podhoří 23 kusů, v Nových Dvorech 16 kusů, v Trnávce 11 kusů a 3 kusy nádob se umístí v Podhůře. Dále budou na sběr zeleného materiálu určeny velkoobjemové kontejnery, které se umístí v místech větších zahradních kolonií a tam, kde probíhá intenzivní údržba trávníků jako například na stadionu. Kdy bude uveden systém sběru bioodpadu v provoz? Systém sběru a svozu by měl být zahájen v říjnu letošního roku a je jasné, že během provozu se konkrétní systém bude hodně pilovat podle požadavků nejen provozovatele systému, ale především nároků občanů. Kdo bude provozovatelem systému? Příspěvková organizace města Technické služby Lipník nad Bečvou. Jak často budou kontejnery odváženy a nebude jejich obsah zapáchat? Interval svozu zeleného odpadu bude 14-ti denní. Vzhledem k faktu, že se jedná o sběr zeleného rostlinného odpadu do speciálních perforovaných kontejnerů umož - ňujících oddělení tekuté frakce a předev - ším proto, že se jedná o nerizikový zelený odpad, riziko vzniku zápachu v okolí ná - dob je velmi malé. Při srovnání s popelnicemi či kontejnery na směsný komunální odpad je negativní čichový vjem zanedbatelný. Ušetří město Lipník nad Bečvou jisté finance na likvidaci bioodpadu z celkového objemu peněz v rozpočtu města určeného na odpadové hospodářství? Ano, město Lipník nad Bečvou na samotném nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ušetří z důvodu snížení množství uložení odpadu na skládku komunálního odpadu. Vezmeme-li v úvahu, že tuna uloženého odpadu na skládku stojí město Lipník nad Bečvou cca Kč a množství biologicky rozložitelného odpadu se bude pohybovat ročně kolem 500 tun (pokud se zapojí i zahrádkáři a některé organizace jako školy apod.), jistě si spočítáte, že tuto půlmilionovou úsporu město uvítá. Provoz kompostárny má samozřejmě své finanční nároky, ale tato částka se předpokládá okolo Kč. Ale to mluvíme pouze o nakládání s komunálním odpadem. Otázkou je, kolik město Lipník n. B. bude stát zavedení systému sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu, jelikož ten bude v porovnání se současným intenzivnější a účinnější. A tady mohu pouze konstatovat, že konečné výdaje určí roční provoz tohoto systému. Je vhodné, že tato otázka padla na závěr tohoto článku. Není moudré se ptát, co to město bude stát, kolik zase město prodělá apod. Vždyť samotný systém svozu, sběru a nakládání s komunálním odpadem stojí město sta tisíce až miliony a nikoho nenapadne, že by se měl zrušit. Jak by asi svět kolem nás vypadal? S biologicky rozložitelným odpadem je to obdobné, vlastně jde o odpovědný přístup k řešení této problematiky, o navrácení živin do půdy, o snížení negativní ekologické zátěže při nekontrolovatelném hnití bioodpadu na skládkách apod. Prostě jsou věci, kdy se vyplatí rozhazovat, protože ekonomický zájem převyšuje zájem jiný důležitější. Mgr. Andrea Tomčalová PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Snahou týmu 8 pracovnic je službou usnadnit život občanům, kteří z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Smyslem pečovatelské služby je uspokojení základních potřeb občana v takovém rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí a vedl plnohodnotný život. Pečovatelské služby poskytujeme v domácnostech uživatele na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, a to v pracovní dny v době od 6.30 do Mimo tuto dobu pak po předchozí dohodě. Pečovatelská služba se poskytuje za finanční úhradu. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Mobil: , Webové stránky: www. socialnisluzby.com Vedoucí PS: Marie Vinklerová, DiS Ředitelka: Dana Navrátilová Přesto, že to prozatím počasí v letošním roce zrovna nepotvrzuje, blíží se kvapem období prázdnin a letních dovolených. Období, na které se mnozí z nás celý rok těší. Řada lidí si svou dovolenou plánuje na nejkrásnější měsíce v roce. Zaměstnanci Sociálních služeb Města Lipníku n. Bečvou nejsou výjimkou. Jako každý rok je z důvodu dovolené uzavřena jídelna, kterou provozuje v prostorách Domu s pečovatelskou službou Základní škola Hranická. Termín: od do V této době budeme vozit našim uživatelům obědy z hotelu Lípa p. Kadaňka. Pro náš kolektiv nastává čas zvýšených nároků na zvládání práce v době nepřítomnosti pracovníků, kteří vybírají svůj nárok na odpočinek. Chceme ale všechny ujistit, že jako každý rok jsou pracovníci Sociálních služeb připraveni uspokojovat přání našich klientů ve stejné míře, jako ve kterémkoli jiném měsíci v roce. Při této příležitosti přejeme všem příjemné prožití letních dnů, odpočinek nebo i nezapomenutelné zážitky na dovolené. Vaše pečovatelky

6 STRANA 6 Leona Zezulová byla moje kamarádka, partnerka v klavírním duu a kolegyně v ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Měla hodně talentů a spoustu energie k jejich využití. Její hudební, výtvarné a literární vlohy se vzájemně prolínaly. Lásku k hudbě uplatnila v životě nejvíc. Vystudovala klavír a hru v klavírním duu na Konzervatoři Brno, hudební kompozici pak studovala na Lidové konzervatoři v Ostravě. Komponovat začala drobné skladby pro své malé děti, později vznikaly i větší kompozice pro klavír, smyčce, dechy a zpěv. Literární talent zúročila při psaní krátkých povídek a článků do hudebních časopisů. Poezie prý k ní přišla jednou sama. První sbírka básní Leony Zezulové Kam mizí touha vyšla ironií osudu 22. června 2005 právě v den, kdy náhle zemřela. Čtyři básně z této sbírky inspirovaly Leonu i k hudebnímu ztvárnění. Vznikly tak skladby, které měly vyjít pod souhrnným názvem Toccaty a preludia: Večerní soumrak vyjadřuje smutek osamělého, Slavík v kleci je o duši, která touží svobodně vzlétnout, Zmrzlí muži v máji svírají chladem mrtvého vztahu, Ostrovy blažených nacházejí lásku v našich srdcích. ŠKOLY VZPOMÍNKA NA LEONU ZEZULOVOU Jedním z prvních hudebních děl Leony Zezulové je cyklus devíti klavírních skladeb Emocionální mapa. Provází několika vrstvami pocitů, jež musíme prožít, chceme-li se zbavit svazujících stavů duše: Přiznat si, že Vztek pramení ze Smutku, Strachu a Lítosti z nenaplněné Touhy, a pak se uchýlit do Ticha, abychom zahlédli paprsek Světla cestou nepodmíněné Lásky k Radosti. Leoně velmi záleželo na tom, aby našla vhodné interprety pro tyto senzitivní skladby. 5. června 2010 se podařilo ve spolupráci s Nadačním fondem Klíček uspořádat v Praze v historickém sále Domu u kamenného zvonu výjimečný koncert benefiční koncert Z hudby a poezie Leony Zezulové, kde zazněly básně ze sbírky Kam mizí touha v přednesu herečky Divadla na Vinohradech paní Hany Maciuchové, Toccaty a preludia a Emocionální mapa v podání žáků ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou Hany Zezulové a Petra Mádra. Atmosféru koncertu doplňovaly poetické kresby studentky výtvarné výchovy UP Olomouc Leony Zezulové ml. Díky těmto citlivým interpretům se podařilo dopovědět, co autorka už sama nestihla. Poselství Leony Zezulové dospělo k srdcím posluchačů. Dana Zeinerová GYMNÁZIUM ZÍSKÁ NOVÁ STARÁ OKNA V Lipníku nad Bečvou pokračují opravy budovy gymnázia v ulici Komenského sady. O letošních letních prázdninách zde započne výměna středového bloku oken a také několika oken v přízemí, půjde celkem o 11 kusů. Vstupní dveře a dvě okna vedle vstupu byly nahrazeny replikami původních výplní již v loňském roce. Vzhled replik vychází z dochovaných historických fotografií, jde o atypické truhlářské výrobky vytvářené na míru. Na letošní etapu výměny oken použije město Lipník nad Bečvou také dotaci z Ministerstva kultury ČR. Celková cena je 410 tisíc korun, město na opravy přispěje částkou 200 tisíc korun. Celá akce potrvá až do podzimu. Budova školy pochází z r. 1881, sloužila nejprve jako německá reálka, potom dívčí (nejprve německá, potom česká) obecná a měšťanská škola. Od roku 1996 je v ní sídlo obnoveného osmiletého gymnázia. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU ZŠ OSECKÁ 315 KDO Z NÁS BY NEMĚL RÁD POHÁDKY? Ve středu 16. června jsme se sešli v kině Svět a přenesli se tak jedním dechem do říše pohádek. Všechny děti i dospělí se mohli těšit na pohádkový příběh O JÍROVI A JOHANCE v podání dětských herců dramatického kroužku při ZŠ Osecká 315. V pohádce se nám představila hodná Johanka, její přítel Jíra, zlá, závistivá sestra Dora, vodníci, víly a spousta dalších pohádkových postav. Odměnou za představení nám byl potlesk a úsměv na tvářích malých diváků. Chtěla bych poděkovat za finanční podporu městu Lipník nad Bečvou a vedení naší školy a za ochotu a vstřícnost SVČ. Poděkování patří také paní Květě Kohoutkové za zapůjčení kostýmů a paní Markétě Dujsíkové za pěkný scénář. Eva Mikešková

7 ŠKOLY STRANA 7 HURÁ NA HRAD Jedním z mnoha jarních výletů do přírody dětí Mateřské školy Lipník nad Bečvou byla návštěva hradu Helfštýna. Děti byly seznámeny s pověstmi, které se k hradu vážou. Nejvíc je zaujala hodná Zelená paní. Tu sice na hradě nepotkaly, ale místo ní narazli na nepříjemného, arogantního vedoucího místní hradní restaurace. Nevadí svačinka v trávě měla něco do sebe. A ostatním návštěvníkům radím: Pozor, na hradě se nemusíte setkat jen s hodnými bytostmi. Učitelky MŠ DEN DĚTÍ DÉŠŤ NEZHATIL Dne 1. června jsme jako každý rok v Mateřské škole na Zelince chystali oslavu Dne dětí. Letošní rok měl být opravdu velkolepý, protože se měla otevírat nová školní zahrada. Ale ouha, letošní deštivé jaro vše překazilo. Děti smutně koukaly z okna zase prší. Ale náladu jim spravili dva bezva herci s pohádkou O princezně a drakovi a jaké bylo překvapení, když jim 2 malířky namalovaly na obličeje krásné obrázky. Tak nakonec to přece vyšlo! No a na zahradě se už teď hemží plno šťastných dětí. Lenka Kašíková, MŠ Lipník n. B. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LIPNÍK NAD BEČVOU MŠ Lipník nad Bečvou: Na Zelince: provoz bude po celou dobu letních prázdnin Na Zahradní: školka z důvodu rekonstrukce zavřena MŠ Hranická, Lipník nad Bečvou: červenec: srpen: MŠ Loučka: červenec: srpen: MŠ Sluníčko: červenec: srpen: MŠ Staměřice: červenec: MŠ Jezernice: červenec: srpen: MŠ Týn nad Bečvou: červenec: , srpen: MŠ Soběchleby: srpen: STUDENT GYMNÁZIA USPĚL SE SVOU POVÍDKOU Povídka Chrám světla studenta sexty Gymnázia Lipník nad Bečvou, Antonína Holíka zaujala porotu i v celostátním kole literární soutěže Evropa ve škole. Byla vybrána jako nejlepší ve 3. kategorii. Získala 3. místo (1. a 2. mís - to nebylo uděleno) a její autor se zúčastnil slavnostního předávání cen, které se konalo v krásném historickém městě Tábor 10. a 11. června. Ještě jednou touto cestou mladému spisovateli gratuluji a přeji mu pevnou vůli a další náměty pro nové povídky. Simona Janáčková, třídní učitelka KAŠŇÁK SEZNÁMIL DĚTI S VODOU Jednou z oblíbených akcí pro děti v Lipníku nad Bečvou jsou červnové slavnosti vodníka Kašňáka, které se staly skoro již tradicí. V mateřské škole máme akci zahrnutou společně s ostatními akcemi města v našem Školním vzdělávacím programu. V letošním roce se děti formou pohádek a písniček o vodnících seznamovaly s tématem VODA, s významem vody pro život a se vším, co se k ní váže. Děti společně s paní učitelkou vyrobily z krabiček papírového Kašňáka a vymalovaly mu rybičky, které je motivovaly při nácviku písně Vodník. Tu zazpívaly ostatním dětem na lipenském náměstí. Bc. Lenka Kašíková

8 STRANA 8 ŠKOLY OSLAVA DĚTSKÉHO DNE NA ZŠ HRANICKÁ Na naší škole se oslava 1. června jako mezinárodního dne dětí stala již tradicí. A zatím se nám daří prožít tento den pokaždé jinak. V letošním školním roce jsme využili spolupráce se studenty fakulty rekreologie z Olomouce. Student 4. ročníku Aleš Pátek připravil projekt a škola obdržela od města Lipník nad Bečvou grant na podporu projektu. Na čtvrtek byl naplánován program pro první stupeň a na pátek pro druhý stupeň ZŠ. Mladší žáci ve čtvrtek začali návštěvou divadelního představení Hrajeme si s pohádkou, na kterou dětem částkou 20 Kč přispělo Sdružení rodičů. Brněnské divadlo Slunečnice si pro děti připravilo průřez nejznámějšími písničkami z pohádek: Pyšná princezna, Tři veteráni, Šíleně smutná princezna, Princové jsou na draka, Saxana, Princezna ze mlejna a dalších. Představení mělo u dětí veliký ohlas a dva protagonisty odměnily děti v závěru mohutným potleskem. Po návratu nastalo veselení na hřišti na školním dvoře. Mladší žáci si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti na kole, chůdy a kriket, nízké lanové překážky, lukostřelbu, foukačku, házení kroužků a nakonec bungee. Největší zájem asi byl o kreativní dílnu kresbu na tělo a skákací boty. Malí sportovci obcházeli jednotlivá stanoviště, kde za svůj výkon sbírali body na závěrečné vyhodnocení. Za nejlepší výkony byli ohodnoceni diplomem a dětským časopisem s malým dárkem. Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a figurku dinosaura. V pátek si starší žáci vyzkoušeli nejrůznější hry v týmu. Všechny disciplíny byly zaměřeny na vzájemnou spolupráci, aktivitu a společné překonávání překážek. A jednalo se o velmi atraktivní disciplíny, např. slepé kolo, které pomocí lan musela skupina i s jeho pasažérem převézt na místo určení, aniž by cyklista spadl nebo se dotknul nohou země. Velmi se líbila pavoučí síť aneb prolézání celého družstva oky sítě. Na pomoc přišlo soukání, přenášení, podlézání a jednotlivá družstva si užila spekulování nad otázkami jak na to? a jak síť obelstít? Také závodění s drobnými pomůckami, např. čtyřlyže nebo korýtka přinesly veselou zábavu. A vzhledem k tomu, že se umoudřilo i počasí, můžeme konstatovat, že se Dětský den na ZŠ Hranická vydařil a díky grantu města a spolupráci se studenty získal svou jedinečnost. Za ZŠ Hranická Kamila Zezůlková ŠKOLA V PŘÍRODĚ S MEDVÍDKEM PÚ V letošním roce se děti z naší školy a školky v Týně nad Bečvou vypravily na velkou dobrodružnou cestu za Medvídkem Pú. Naše výprava se započala v pondělí 7. června, kdy nás autobus odvezl do Stokorcového lesa. Tam na nás už čekali všichni naši přátelé: Medvídek Pú, Tygr, oslík Ijáček, Prasátko a slonisko Fufík. Po celý týden jsme s nimi prožívali mnohá dobrodružství. Pátrali jsme po medových stopách Medvídka Pú, soutěžili jsme o nejdelší Ijáčkův ocásek a snažili jsme se uvařit co nejchutnější mrkvovou šťávu pro králíčka Zajdu. Zahráli jsme si noční hru, při níž jsme za svitu plápolajících svíček hledali naše pohádkové kamarády. Další den nás čekalo moudré učení s Ijáčkem, nezapo - mněli jsme si vytvořit kamaráda z přírodních materiálů a vyrobit veselý knoflík pro malé Prasátko. Vypravili jsme se také na velký výlet za Klokánkem Rú. Na konci naší dobrodružné výpravy jsme objevili Tygrův strom splněných přání s pokladem a se všemi kamarády. Naše výprava byla u konce, nezbývalo než se rozloučit a s plným rancem zážitků se vrátit zpět do naší školičky. Už nyní se těšíme na příští rok na další dobrodružnou výpravu. Kolektiv učitelů, ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou

9 ŠKOLY STRANA 9 VÝLET DO PRAHY Ve dnech byla naše 5.třída ze ZŠ SLUNÍČKO na výletě v Praze. Na hlavní nádraží jsme dorazili v 9:30. V den příjezdu jsme stihli navštívit Království železnic na Smíchově největší železniční model ve střední Evropě a také Vyšehrad, který je bývalým sídlištěm Přemyslovské vlády. Tam jsme si prohlédli katedrálu sv. Petra a Pavla se hřbitovem slavných českých osobností a z vyšehradské skály jsme se rozhlíželi po pražském údolí. Nakonec jsme jeli metrem do naší ubytovny v Tróji. Druhý den jsme vyrazili lanovkou na Petřín do zrcadlového bludiště. Když jsme se dost nasmáli našim pokrouceným postavám, šli jsme na Petřínskou rozhlednu. Většina z nás vystoupala až na samotný vrchol, ze kterého byl krásný rozhled po celé Praze. Dalším historickým místem, které jsme si prohlédli, byl Pražský hrad. Protože bylo pravé poledne, zrovna probíhala výměna stráží. To se nám moc líbilo, vše bylo slavnostní a nikdo z nás to nikdy neviděl. Po Starých zámeckých schodech jsme se dostali až na místo našeho oběda u McDonald. Již s plnými žaludky jsme potom kráčeli po Karlově mostě, na kterém byli malíři malující nádherné obrazy. Malými uličkami jsme došli až na Staroměstské náměstí. Tam jsme viděli na orloji odbíjet 15:00 hodin. Odtud už to bylo jen kousek na Václavské náměstí. Tady už jsme byli všichni hodně unaveni, a proto jsme se vrátili zpět do naší ubytovny. Poslední den jsme si užili v Pražské ZOO, kde se nám nejvíce líbili švábi odolní atomovému výbuchu, gorily, lední medvědi a tygři. Domů jsme přijeli až večer a s hromadou pěkných zážitků. Ondřej Gladiš, žák 5. ročníku ZŠ Sluníčko Žákyně ZŠ Sluníčko v Lipníku nad Bečvou, třináctiletá veslařka přerovského klubu Pavlína Zapletalová, si přivezla z velké veslařské regaty ze severní Anglie dva poháry pro vítěze a už podruhé zanechala na závodech výraznou českou stopu. 12. a 13. června jsme opět po roce zavítali do severní Anglie do města Durham na tamní slavnou červnovou regatu. ZŠ Sluníčko v Lipníku nad Bečvou má velice dobré vztahy s tamním veslařským klubem. Pavlína Zapletalová ze 7. třídy patří v Čechách a na Moravě k nejlepším veslařkám ve své kategorii. Pavlína nastoupila do tří závodů. Samostatně závodila na skifu, v kombinovaných posádkách s anglickými děvčaty pak ještě na dvojskifu a párové čtyřce s kormidelníkem. A vedla si velice dobře! Ve skifu podlehla těsně až ve finálové jízdě. Další dvě disciplíny pak už s přehledem vyhrála. Obhajoba se tedy povedla, Pavlína získala vloni dvě vítězství a letos také. Kromě sportu jsme se věnovali také poznávání kultury a jazykovému vzdělávání. Jako podporu naší reprezentantky jsme do Anglie vzali ještě další dvě žačky. MÁME KRÁSNÉ MĚSTO! To mohou klidně prohlásit žáci 3. třídy ZŠ Sluníčko po příjemné vycházce Lipníkem nad Bečvou. V pátek 18. června jsme se prošli Lipníkem v rámci předmětu výtvarná výchova. Zastavili jsme se u všech 36 kovaných plastik výstavy Kov ve městě a obdivovali nápaditost a zručnost studentů a absolventů uměleckého kovářství. V meditační zahradě jsme si zahráli Člověče, nezlob se! a kochali se krásou a vůní právě kvetoucí levandule. Prošli jsme náměstí, okolí synagogy a do areálu zámeckého parku jsme vešli právě opraveným bočním vchodem. Děti nemohly minout Opičák a už poněkolikáté jsme se prošli střešní zahradou Být tak princeznou, znělo z úst několika děvčat. Závěrem jsme navštívili výstavu Krása stvořená z nití v předsálí lipenského kina, která tvořila kontrast ke Kovu ve městě. A nakonec zmrzlinu. Je moc dobře, že se město i Středisko volného času stará o kulturní rozhled dětí i dospělých. Mgr. Marcela Richterová VÝLET NA HRAD DRAHOTUŠ Ve čtvrtek vyrazili třeťáci a čtvrťáci ZŠ Sluníčko na cykloturistický výlet na zříceninu hradu Drahotuš. Hned od počátku nás sice provázela smůla v podobě upadnutých pedálů, blatníků a defektů několika kol, ale nic nás neodradilo od další cesty z Lipníka směrem na Podhoří. Nejprve jsme tedy na kolech dojeli do Podhoří, odkud jsme se vydali pěšky do prudkého kopce ke zřícenině. Na trase jsme objevili několik dopisů od pánů z Drahotuše a zjistili jsme, že se v ruinách nachází dávno zapomenutý poklad. Hned jsme zbytky hradu důkladně prozkoumali a poklad objevili. Po sladkém posilnění jsme vyluštili křížovku, řekli si pár zajímavostí z minulosti hradu a pokračovali jsme směrem k vyhlídce. Terén byl náročný, ale stálo to za to. Před námi se otevřel překrásný výhled do celého údolí Moravské brány, pod námi nejhlubší údolí Oderských vrchů zvané Peklo. Několik děvčat dokonce začalo zpívat českou hymnu výhled do kraje je chytil za srdíčko. Po krátkém odpočinku a pozorování krajiny dalekohledem jsme nakoukli do Špirutovy díry. Hned nato nás čekal velmi náročný sestup k téměř neznámé jeskyni. Poté jsme se radostně vraceli do Podhoří a na kolech zpět do Lipníka. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za perfektní zvládnutí výletu. A my dospělí jsme se utvrdili v tom, že i velmi blízké okolí našeho města je nádherné, někdy neprozkoumané a velmi zajímavé! Mgr. Jiřina Daciuková Mgr. Marcela Richterová VELKÝ ÚSPĚCH NA VESLAŘSKÉ REGATĚ V ANGLII Durham a jeho okolí je nádherné (Durham je zapsán na seznamu UNESCO) a místní lidé jsou velice milí a naklonění mezinárodním zkušenostem. Možná právě proto už v červenci jedeme do Durhamu znovu na tábor s poznáváním pamětihodností a pilováním angličtiny. ZŠ Sluníčko

10 STRANA 10 Gymnázium se na počátku tohoto školního roku zapojilo do mezinárodního programu Comenius, který je financován z fondů EU. Kromě různých aktivit, kterých se studenti účastní v průběhu celého školního roku, jsou nejzajímavější součástí projektu vzájemné návštěvy jednotlivých partnerských škol. Do maďarské Ajky vyrazili studenti v říjnu 2009 a vrátili se plni dojmů a nových zkušeností. Další návštěva pak byla plánována na naší škole a proběhla v termínu Po dlouhých přípravách a počátečních nepříjemnostech spojených s dlouhotrvajícími dešti a záplavami se skupina 23 studentů a 9 učitelů z Maďarska, Německa, Švýcarska a Španělska ocitla před vchodovými dveřmi naší školy. A tím to všechno vlastně začalo. Bylo úterý večer a čekaly nás celé tři dny společně stráveného času. Přivítání bylo ze strany studentů trochu nesmělé, ale netrvalo dlouho a všichni se bavili jako by se znali už dlouhá léta. Na úvod si naši studenti připravili program ve formě lidových písní a krátkých tematických scének, které se týkaly jednotlivých zúčastněných zemí. Poté hostující studenti odvedli své zahraniční kamarády domů, aby si po únavné cestě odpočinuli. Následující dny je totiž čekal nabitý program prohlídka školy, přivítání ředitelem, účast ve výuce, sportovní klání, poznávání Lipníka, výlety do okolí (Helfštýn, Olomouc, Moravský kras) a samozřejmě volné chvíle strávené společně se svými hostujícími i ostatními studenty. Učitelé také navštívili místní radnici, kde je přivítal pan starosta Ing. M. Přikryl a kde společně v přátelském duchu debatovali na téma projektu. Návštěvu jsme zakončili na Jadranu, kde studenti předvedli závěrečné scénky připravené ve smíšených skupinách. Viděli jsme mezinárodní verzi Makareny a slyšeli cizince zpívat českou hymnu. Opravdu nezapomenutelný zážitek. A nakonec jsme všichni společně, studenti i učitelé, rozhýbali svá těla v rytmu hudby, kterou speciálně pro nás zahrála lipenská kapela Leopardi. Podle reakcí zahraničních i našich studentů a učitelů se návštěva na naší škole vydařila a některým se nakonec vůbec nechtělo domů. Pro studenty je to nenahraditelná zkušenost, mají možnost navštívit cizí země, poznat odlišné zvyky a tradice, navazovat nová, dokonce mezinárodní přátelství, komunikovat v cizím jazyce a uvědomit si tak, jak potřebná je v dnešní době jeho znalost. Hlavním tématem celého projektu je vzájemná integrace studentů za pomoci školy, ŠKOLY MEZINÁRODNÍ NÁVŠTĚVA NA GYMNÁZIU NEJLEPŠÍM ČTENÁŘEM KNIHOVNY JE JAROSLAV KLIKA Každoročně probíhá v dětském oddělení Městské knihovny Lipník n. B. soutěž o nejaktivnějšího čtenáře za školní rok. V době od do sbírali soutěžní body ti nejpilnější z 212 čtenářů dětského oddělení (čtenáři ve věku 6 15 let). Hlavním kritériem byla návštěvnost knihovny a počet výpůjček (statistický údaj), ale i další aktivity zapojení do soutěží, účast na kulturních akcích a besedách pořádaných knihovnou. Vyhlášení výsledků proběhlo na lipnickém náměstí 9. června 2010 v rámci akce Slavnosti vodníka Kašňáka. Nejlepšímu čtenáři Jaroslavu Klikovi, žáku 2. třídy ZŠ Osecká 315, předal cenu v podobě knihy starosta města Ing. Miloslav Přikryl a vodník Kašňák předal ještě diplom. což se nám v Lipníku nepochybně podařilo uskutečnit. Vystihuje to i věta španělské studentky Sáry Olivares: Byla to pro mě obrovská zkušenost. Na takové návštěvě musí člověk hodně mluvit, ale vůbec to není trapné, protože pro všechny je angličtina cizí jazyk. Mohu říci, že navzdory všem národnostním rozdílům jsme všichni v podstatě stejní. Pět zemí, pět jazyků, jedna duše. Eva Gondová, Soňa Svobodová

11 ŠKOLY STRANA 11 GYMNÁZIUM DĚTEM V AFGHANISTÁNU NA GYMNÁZIU SE UČÍ V PŘÍRODĚ O PŘÍRODĚ Tento název ekologického projektu si již po třetí mohlo vybrat Gymnázium Lipník nad Bečvou díky finanční podpoře z grantu Města Lipník nad Bečvou. Jedná se o projekt, který byl určen studentům primy a kvinty, ale vzhledem k organizačním změnám se letos zúčastnila kvarta a kvinta. Příprava na realizaci projektu započala již v běžných hodinách biologie, kde se studenti kvarty seznamují s geologií a mineralogií a kvintáni si rozšiřují znalosti v oboru botaniky. V úterý 8. června 2010 se společně sešli na půdě gymnázia s panem Ing. J. Jenišem, pracovníkem Vojenských lesů a statků, divize Lipník nad Bečvou, který je teoreticky připravil na exkurzi do okolních lesů a zejména do okrajových částí vojenského výcvikového prostoru Libavá. Seznámil je s historií tohoto vojenského prostoru a také se zdejšími přírodními podmínkami. Nejednalo se pouze o teoretickou přednášku, ale také o praktické prověření znalostí studentů v oblasti dendrologie, ve které někteří studenti obstáli na výbornou. Ve čtvrtek 10. června následovala již zmíněná biologicko zeměpisně dějepisná exkurze. V 8 hodin jsme autobusem vyrazili od gymnázia směrem do Bohuslávek, kde jsme si prošli oboru po Študentově naučné stezce a zamířili jsme k pramenu řeky Odry. Tady nás čekalo nemilé překvapení v podobě velkého množství rozbahněného V březnovém čísle vyšel článek o finanční sbírce pro děti do Afghánistánu, kterou uskutečnilo Gymnázium Lipník n. Bečvou. Dnes máme před sebou poděkování od našich vojaček, vojáků PRT a armádního generála Ing. Vlastimila Picka, který nám poděkoval za uspořádání sbírky a ujistil nás o předání věcí dětem v Afghanistánu. Naše dary podle vojáků sloužících v Afghanistánu udělaly radost mnoha lidem. Vojáci nám také poslali několik fotografií z předávání darů. Fotografie, které jsme obdrželi, si můžete prohlédnout u ředitele Gymnázia Mgr. Jiřího Kočího. Tímto bychom rádi ještě jednou poděkovali všem, kteří do sbírky přispěli, protože jejich malý dar udělal někomu na světě velkou radost. Z. Špačková, G. Mečlová terénu, ale to studenty nijak neodradilo od vlastní prohlídky pramene. Jako velmi milé rozptýlení nám pan Jeniš zahrál na lesnici a předvedl nám, jak se vábí jeleni a divočáci pomocí vábniček. Následně jsme projeli Rozsoším, což je hranice Protektorátu Čechy Morava, a dorazili jsme ke krásnému chráněnému přírodnímu útvaru Mezihorská skala (starý břidlicový lom). Celou exkurzi jsme završili návštěvou památníku Žalov. Během celého výjezdu studenti prováděli fotodokumentaci nalezených a pozorovaných organismů a následně je zpracovali do prezentací. Tato jejich samostatná činnost byla na konci školního roku vyhodnocena a autorům nejzdařilejších prezentací byly předány věcné odměny. Na závěr bych chtěla poděkovat městu Lipník nad Bečvou za podporu environmentální výchovy a osvěty na gymnáziu, jelikož také díky této spolupráci se škola v letošním školním roce propracovala ke dvěma významným oceněním: Škola udržitelného rozvoje 2. stupně a Zelená škola Olomouckého kraje. Mgr. Helena OPLUŠTILOVÁ koordinátorka EVVO DĚTSKÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ O ZÁMECKÝ KLÍČ Finále dětské pěvecké soutěže O zámecký klíč se uskutečnilo v sobotu 19. června 2010 před polednem na Horním náměstí v Přerově. Soutěž byla součástí folklorního festivalu v Zámku a podzámčí a zpívalo v ní 12 dětí ve čtyřech kategoriích. Jako host této soutěže se svými dvěma záhorskými písničkami vystoupila devítiletá Eliška Matušková, členka Dětského folklorního souboru Maleníček ze SVČ v Lipníku nad Bečvou. Malí zpěváčci se na toto finále připravili velmi zodpovědně. Co písnička, to hanácký skvost. Zazněly tady písničky známé, ale i ty dávno zapomenuté, které se dostaly do podvědomí právě prostřednictvím těchto malých zpěváčků. Všichni zpívali krásně a do soutěže vložili všechen svůj um a hlavně srdíčko. Lidová písnička tak zase jednou měla svátek. Každé dítě zazpívalo jednu písničku v doprovodu cimbálové muziky Primáš a bylo s podivem, jak citlivě tato skvělá muzika doprovázela.všechny děti byly milé a při rozené a hlavně v hanáckých krojích krásné. Poprvé za poměrně dlouhou dobu působení ve folkloru jsem byla součástí poroty a věřte mi, bylo to velmi těžké, ale na druhé straně nesmírně poučné. Vždyť podívat se na písničku z druhé strany z pozice diváka kritika, to byl opravdu zážitek a další, přistoupit citlivě k bodování tak, abych nikomu neublížila. Pořád se utvrzuji v tom, že lidová písnička je stále na výsluní a dětský zpěv je to nejryzejší, co nás v životě obklopuje a obo hacuje. Odměnou pro nás pro porotu, byl výrok jednoho z diváků: Hodnotili jste spravedlivě a citlivě, patří Vám za to dík. Chtěla bych poděkovat všem organizátorům za skvělou atmosféru, dětem za nádherné písničky a muzikantům za skvělý doprovod. Květa Kohoutková

12 STRANA 12 DOPRAVNÍ VÝCHOVA 2010 Stejně jako v předešlých letech i letos proběhla dopravní výchova na základních školách v Lipníku a jeho okolí. Od dubna do června se žáci 4. tříd základních škol Osek n B., Soběchleby, Loučka, Hranická 511, Osecká 315 a Sluníčko seznámili s dopravními předpisy, které je nutno dodržovat při jízdě na kole, ale i při bezpečném pohybu po ulici či cestě do školy. Žáci jednotlivých škol absolvovali celkem 45 hodin výuky, z toho 10 hodin teorie v učebně dopravní výchovy v prostorách ZŠ Hranická a 35 hodin praxe přímo na dopravním hřišti. Zde si řádně procvičili nabyté vědomosti, aby na konci kurzu mohli získat průkaz Stejně jako ve škole vrcholí snažení žáků a učitelů před koncem školního roku, tak i na stavbě Volnočasového centra Hranická vr cholí pracovní tempo před jeho dokončením. Stavební práce musí být dokončeny nejpozději Kolaudační řízení se připravuje na 28. června 2010, vyúčtování finančních prostředků, které z 85 procent poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj a z 15 procent zřizovatel školy, město Lipník nad Bečvou, musí být provedeno do Slavnostní předání vybavené budovy se připravuje na poslední srpnový den, úterý , než ji začnou užívat děti našeho města. První děti přivítá budova ve středu 1. září 2010 po ukončení vyučování. Za poskytnuté finanční prostředky a spolupráci při budováním Volnočasového centra Hranická děkuji především Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, městu Lipník nad Bečvou, stavební firmě TRAWEKO 96 s.r.o., která stavbu na základě výběrového řízení zrealizovala, vychovatelkám základní školy, které se podílely na estetickém ztvárnění prostor střediska, ekonomce základní školy, která zabezpečovala tok finančních prostředků, a všem další lidem, kteří se na realizaci podíleli. Mgr. Josef Motyka, ředitel školy cyklisty. Dopravní výchovu absolvovalo celkem 109 žáků 4. tříd, z nichž 94 žáků získalo průkaz cyklisty. Mimo čtvrté ročníky, které mají výuku dopravní výchovy dle tematického plánu povinnou, se dále zúčastnili teoretické i praktické části na dopravním hřišti i žáci 1., 2., 3., a 5. tříd výše uvedených základních škol. Poděkování patří panu p. Butkovičovi, který se úspěšně věnuje dopravní výchově již několik let. Výuka probíhá v rámci Besipu za spolupráce Ministerstva dopravy, Střediska volného času Lipník n. B. a odboru dopravy MÚ Lipník n. B. SVČ VYBUDOVÁNÍ VOLNOČASOVÉHO CENTRA HRANICKÁ Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj V PŘÍRODĚ O PŘÍRODĚ ŠKOLY To je název projektu environmentální výchovy, který probíhá v tomto školním roce na ZŠ Hranická za finanční podpory Olomouckého kraje. V rámci projektu vznikají informační tabule obsahující údaje o rostlinách a živočiších vyskytujících se v prostorách školního dvora. Na tvorbě tabulí se podíleli žáci svými výtvarnými pracemi, fotografie dodal p. P. Tomáš a vše graficky zpracovala p. A. Goršanová. Děti ve vyučování i návštěvníci školy mohou přímo za dveřmi školy získat informace, které stromy a byliny na dvoře rostou a které živočichy můžeme pozorovat. O tom, že na Hranické je příroda hned za dveřmi, se přesvědčili i soutěžící 3. ročníku přírodopisné soutěže, kterou pro mladší spolužáky připravili žáci přírodopisného praktika. První místo získali domácí ze ZŠ Hranická, o druhé místo se dělili soutěžící ze ZŠ v Loučce a Jezernici a další družstvo z Hranické. Naši žáci umí znalosti z přírodopisu využívat i mimo školní lavice: do okresního finále soutěže Naší přírodou se probojovali 3 žáci. V silné konkurenci Vendula Drietomská vybojovala 1. mís - to, Petr Dolének a Alžběta Bočánová se umístili na 2. místě. V květnu se družstvo mladých zdravotníků umístilo na 2. místě v soutěži, kde rozhoduje rychlost a správný postup při poskytování první pomoci. V červnu 12 finalistů školní soutěže Hrátky s přírodou vyrazilo za odměnu na zájezd do ZOO Lešná. Všichni žáci si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy. lf

13 ZAJÍMAVOSTI STRANA 13 PINKUS VOGEL NEJEN O RŮŽENCE EBELOVÉ KAPITOLA DRUHÁ Opět se procházím nočním Lipníkem. Velké podloubí na náměstí je i dnes plné obchůdků. Za první republiky tyto obchody patřily lipenským Židům. Ten poslední v řadě, kde dnes smaží koblihy pan Pokorný Tramerům. Pamětníci, vzpomínáte, komu patřily další domy s obchůdky? Co se tady prodávalo? Pinkus je určitě znal. Kdepak je? Pinkusi, Pinkusi Vogele! Pojď si popovídat, ráda tě poslouchám Šalom, šalom i vám, paní. Už běžím, běžím! Byl jsem u paní Horákové, pěstuje košér zeleninu pro lipenské Židy. Paní rabínka Hillelová dostala chuť na pomazánku z černé ředkve Zadrž, Pinkusi, prosím tě, vysvětli mi, jak se pěstovala košér (nebo kašer) zelenina? No, jednoduše. Jak se pěstovala?... Horákovi k zelenině nepřidávali chemická hnojiva. Vy tomu dnes říkáte biopotraviny. A my, Židé, jsme takto pěstovali zeleninu už před staletími. Je to stejné, jen pojmenování jiné. My košér, vy bio! A pomazánka z černé ředkve je dobrá a zdravá. A příprava jednoduchá: ředkev se omyje, očistí, nastrouhá a smíchá s nakrájenou cibulí. Směs se omastí lžící oleje, osolí a opepří. Je to nejen dobrá pomazánka, ale také příloha k masu. Na cestu jsem dostal od paní rabínky pomazaný maces, ale už nemám. Moc mi chutnal! Nejen zdravé, ale i levné jídlo. Lipenští Židé nebyli bohatí bankéři. Byli to většinou šikovní řemeslníci a drobní obchodníci. Schrötterovi, Rederovi Ebelovi měli pod podloubím také obchůdek. Před tím vlastnili malou hospůdku na Hranické ulici. Měla kouzelný název U tří králů... Pinkusi, do toho domu jsem po válce chodila s maminkou na návštěvu k paní Hajné, bývala tam i rodina Fišárkova. Vidíte, hospoda skončila a Ebelovi si pod podloubím otevřeli obchůdek. A měli dcerku Růženku, velice pěknou. Znal jsem ji od útlého dětství. Na svátek Purim (purlos) si oblékala barevný kostýmek, vlastně MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK N. B. NA PRÁZDNINY S KNÍŽKOU Milé děti! Od 14. června 2010 půjčujeme knihy a časopisy na celé prázdniny (bez sankčních poplatků) Půjčené dokumenty však nutno vrátit nejpozději do 3. září 2010 Prázdninová půjčovní doba dětského oddělení Městské knihovny Lipník nad Bečvou Pondělí a úterý: Středa pátek: zavřeno všechny židovské děti na tento židovský karneval nosily masky. Slaví se v únoru březnu na památku záchrany Židů královnou Ester. Ministr jejího muže, krále Ahasvera, Haman, hodlal Židy vyvraždit a odvážná Ester je varovala. A tak po dlouhá staletí tento PURIM slaví Židé na celém světě. A hlavně děti. I Elblova Růženka hrála s kamarády divadlo Ovšem před purim probíhá u židů Esteřin půst. Po něm se usedá ke slavnostnímu stolu, který přetéká dobrotami opět nechybí chaly, tentokráte se šafránem a s hrozinkami, ryby na nejrůznější způsoby, sezamové bonbony a hlavně třírohé makové taštičky, kterým se říká hamantaše. Pinkusi, ze Starého zákona oba dobře víme, že Haman byl darebák. Ale hamantaše je půvabný název pro židovské pečivo. Jak se hamantaše dělaly? Drahá paní, nic složitého! Naše lipenské Židovičky udělaly kvásek z rozdrobeného droždí a půl deci vlažné vody.mezitím si připravily mouku, cukr, rozpustily 200g tuku. Do mísy vše daly, přidaly trochu cukru, soli a jedno celé vejce. Dobře prohnětly a nechaly kynout. Pak těsto vyklopily na omoučený vál, vyválely dvě placky tlusté asi půl centimetru a buď krájely čtverečky nebo kolečka. Doprostřed daly makovou nebo povidlovou nádivku a čtverečky přehly na trojúhelníčky nebo kolečka na klouboučky Pinkusi, dodnes dělám makovou nádivku podle mojí maminky.ta se ji naučila, jak jsem minule vzpomínala, od paní Rybářové. Vařila umletý mák v mléce s ořechy, cukrem nebo medem a lžičkou marmelády. Nakonec pro vůni přidala kapku rumu. Jenže, vážená, Židovky mák vařily ve vodě, přidávaly rozinky a citronovou kůru Ale dobrota ty hamantaše byly Děti je milovaly. Měla je ráda i Růža Ebelová Jako mladá slečna, půvabně nastrojená, chodila do templu především na Roš-hašana. Je to židovský Nový rok a připadá na září. Pinkusi, právě na přelomu září a října jsem v roce 1996 byla v Izraeli. Jedno zářijové ráno jsem šla k moři a zarazil mě na ulicích nezvyklý klid. Nejezdily autobusy ani auta, obchody zavřené. Cestou jsem nepotkala ani živáčka Nedivte se, paní, svátku Roš-ha-šana předchází období půstu, je to půst absolutní. Zbožní Židé nevycházejí ani do ulic, nejedí a ani nepijí vodu. Pak oslavy trvají dva dny. Tím začíná tzv Jamin Noraim Strašné dny, období shromažďování, pobožných meditací a pokání za hříchy. Já prožila v Tel Aviv takové shromážění. Vedli ho rabíni s tórami a já nestačila koukat Pinkusi, vyprávěj dále! Po půstu přijde slavnostně prostřený stůl, na kterém nesmí chybět granátová jablka, hrách, hroznové víno a jablka máčená v medu. Toto vše vyjadřuje naději, že na Jom Kipur (Den smíření desátý den od Nového roku, který ukončuje Strašné dny) nalezne Stvořitel tolik dobrých skutků zbožného Žida, jako je zrnek v granátovém jablku nebo hrachu na talíři. Jablka máčená v medu vyjadřují symbol bohatého, důstojného a dlouhého života. Rovněž i úctu všech potomků. Chaly se pečou v podobě ptáků a připomínají citát z Bible: jako letící ptáci Pán zastíní Jeruzalém, zastíní, ušetří a osvobodí. Patří sem i legenda, která přirovnává lidský osud k člověku na žebříku. Dá se po něm vystoupit vzhůru, ovšem i spadnout, jak to vyjadřuje na Nový rok Nejvyšší soudce, otevírající před sebou tři knihy: Knihu života, tam jsou jména spravedlivých a pobožných, Knihu smrti, do níž píše jména zlých a ničemných a Knihu třetí se jmény těch, o jejichž osudu se teprve rozhoduje Pinkusi, do které knihy byla zapsána Růženka Ebelová? Paní, Růženka měla smutný konec. Za protektorátu se dostala i s maminkou na olomoucké gestapo. Gestapáci maminku surově bili a Růženka ji bránila. Obě zastřelili. Určitě jsou obě zapsány v Knize života Tak se tento smutný příběh vyprávěl v Lipníku po válce. Většina Židů na celém světě věří, že dojdou do Země zaslíbené. A proto slaví Suot Svátek stánků. Ale o tom až příště Podle vzpomínek lipenských pamětníků zapsala Křenková Libuše CYKLOSTEZKA BEČVA OKEM TOULAVÉ KAMERY Ve dnech června se uskutečnil cyklopresstrip na cyklostezce Bečva. Zástupci médií, včetně redaktorů pořadu České televize Toulavá kamera, si projeli stezku podél řeky od horního toku až do Přerova. V sobotu byl pro novináře připraven třicetikilometrový úsek z Hranic do Přerova. Při své cestě se odpoledne zastavili také v Lipníku n. B. Společně s průvodcem si prohlédli nejvýznamnější památky a místa ve městě a od pracovníků informačního centra a městského úřadu získali bližší informace o Lipníku n. B. Reportáž Toulavé kamery je šancí, jak přilákat do regionu další návštěvníky, kteří si tak mohou vychutnat jízdu po tzv. první cyklodálnici C1.

14 STRANA 14 MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU nabízí kurzy základů práce s osobním počítačem JAK NA POČÍTAČ ZÁŘÍ: 1.9., 8.9., 15.9., středa 8:30 11:30 hodin ŘÍJEN: 6.10., , , středa 8:30 11:30, 15:00 18:00 hod. LISTOPAD: 3.11., , , středa 8:30 11:30, 15:00 18:00 hod. STUDOVNA MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIPNÍK NAD BEČVOU, NÁM. TGM 11 Kurz je určen pro zájemce, kteří nemají žádnou nebo jen minimální zkušenost s prací na počítači. Je nutné se předem přihlásit ve studovně MěK osobně nebo na tel. čísle a 2. lekce Základní pojmy Spuštění a vypnutí počítače Ovládání klávesnice a myši Používání flash a CD disku Co je textový editor a jak se spouští První text Tisk NÁPLŇ KURZŮ 3. a 4. lekce Inernet a Co je to Internet První kroky v Internetu Vyhledávání Elektronická pošta Přečtení a odeslání dopisu ZAJÍMAVOSTI PODĚKOVÁNÍ TIC Dobrý den, trochu opožděně: děkuji Vám všem z Vašeho TIC za moc hezkou prohlídku města, kterou naše dvanáctičlenná (= tuctová?) skupina v doprovodu Vašeho pracovníka s červeným deštníkem absolvovala minulý čtvrtek odpoledne. Máme na co vzpomínat. S pozdravem, Petr Zvardoň a žáci 7. třídy ZŠ Jablůnka (okr. Vsetín) INFORMAČNÍ CENTRUM NYNÍ I NA FACEBOOKU informace o aktivitách a akcích v Lipníku n. Bečvou doslova z první ruky možnost reagovat, mít dotazy a připomínky přímo na stránce TIC do budoucna infocentrum uvažuje také o využití Facebooku k soutěžím nebo anketám. MATURITA POPRVÉ (ČI PODRUHÉ?), TAKHLE MOŽNÁ NAPOSLED Chodby Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou ztichly soustředěním nervózních žáků letos hned dvakrát. Poprvé na přelomu května a června, kdy ke zkoušce pevných nervů a nabytých znalostí postupně přistupovali žáci 4 tříd denního studia, podruhé ve čtvrtek , který se stal zatěžkávacím dnem pro žáky dálkového studia. Možná naposled skládal tento generační ročník maturitu v takové podobě, jak ji pamatují i jejich rodiče, často také absolventi naší školy. Od příštího školního roku je plánováno spuštění nové podoby maturitní zkoušky, připravované již několik let Cermatem, která s sebou přinese řadu změn. Letos tedy ve dvou týdnech úspěšně odmaturovalo na Střední průmyslové škole stavební v Lipníku nad Bečvou celkem 78 žáků oboru Stavebnictví, zaměření pozemní stavitelství, dopravní stavby a vodohospodářské stavby. Z mladých dívek a chlapců se rázem stali absolventi, už vlastně dospělí lidé, kterým se poprvé otevřela cesta ke skutečně samostatné a zodpovědné životní dráze, ať už v podobě nástupu do zaměstnání, či jako u většiny z nich pokračováním studia na vysoké škole. Řada z nich se na svůj start do opravdového života pečlivě a svědomitě připravovala, takže na své výsledky u maturitní zkoušky mohou být právem pyšní. A věřte, že nebylo snadné dosáhnout vyznamenání z pěti známek z povinných zkušebních předmětů, kterými pro ně byly praktická zkouška, český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika, odborný předmět (čili pozemák, voda nebo doprava ) a stavební konstrukce, ve studentském slangu nazývané prostě beton. Při slavnostním předávání maturitního vysvědčení v obřadní síni Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou bylo koho odměňovat. Absolventům popřál starosta města Ing. Miroslav Přikryl, ředitel školy Ing. Vilém Zeiner a třídní učitelé jednotlivých tříd, Ing. Markéta Kolajová, Ing. Zdeněk Abrahámek, RNDr. Hana Hartmannová a Mgr. Josef Sztuchlík, s gratulací přišel i zástupce Nadačního fondu Jana Neffa, který při škole pracuje, Ing. Alois Košťálek. Vyznamenaní studenti dostali nejen krásnou knižní odměnu věnovanou SRPŠ, ale ti nejlepší z nejlepších i peněžní dar jako Cenu Čestmíra Sehnala, velkorysého sponzora a mecenáše, který svou podporou pod hlavičkou Nadačního fondu pomáhá ocenit talent a úsilí našich úspěšných maturantů. Vyznamenaných absolventů jsme měli celkem 12, z toho jich 7 získalo vynikající vysvědčení se samými výbornými. A byli mezi nimi i žáci, kteří to měli o to obtížnější, že k nám do Lipníka museli čtyři roky cestovat i ze vzdálenějších míst jako Olomouc, Přerov, Rokytnice Tršice nebo Doloplazy. Někdy z ještě větší vzdálenosti po dobu dvou let dojížděli do Lipníka a trávili ve škole každé pondělní odpoledne také žáci dálkového studia oboru Stavebnictví, zaměření pozemní stavitelství. Jsou to zaměstnaní lidé, tátové a mámy od rodin, kteří si už nejméně jednou zkouškou dospělosti prošli, takže možná už tušili, co je bude v osudný čtvrtek čekat. Je to první ročník pomaturitního studia otevřený po mnoha letech, a když v září 2008 plnili lavice třídy A1, mnozí si svůj maturitní den ještě vůbec nepřipouštěli. Ale netrvalo dlouho, a je to tu. Přestože jim vyučující drželi palce a snažili se jim co nejlépe pomáhat v přípravě, zároveň na ně kladli stejné nároky jako na jejich souputníky o pár let mladší, takže nakonec před maturitní komisi nastoupilo 19 nejvytrvalejších. Na závěr dlouhého dne jich 18 vyslechlo zasloužené prospěl či prospěla, z toho 6 s vyznamenáním, čímž se naše skóre navýšilo na úctyhodných 7116 úspěšných maturantů na SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou od roku Znovu se potvrdilo staré nepsané heslo naší školy: My nejsme čekárnou na maturitu, my vás k maturitě dovedeme, vzděláme a připravíme tak, abyste mohli směle nastoupit ke stavebním firmám nebo na vysoké školy.

15 KULTURA STRANA 15 ZÁHORSKÉ SLAVNOSTI PROSVÍTILO SLUNÍČKO Bezmráčková obloha a nádherné letní počasí byly kulisou 15. ročníku Záhorských slavností v Lipníku nad Bečvou. Od rána se na náměstí sjížděly autobusy plné dětí i dospělých, kteří si přijeli zazpívat a zatancovat. V deset hodin začal dopolední pořad, v němž se postupně předvedly cimbálové muziky vystupujících souborů. Hlavní dopolední pořad zahájil přivítáním vedoucích všech zúčastněných souborů moderátor Petr Nakládal. Dětský smích, muzika, ale i dobrá nálada dotvářely kulisu lipenského dobového náměstíčka. V programu letošních slavností se představilo 312 tanečníků a muzikantů všech věkových kategorií Součástí programu byla i výstava paličkovaných krajek, jarmark a tradiční výstava kočiček. Každý návštěvník si přišel na své. A že bylo se na co dívat! Co kroj, to jiná oblast, a co písnička, to perla lidového umění. I domácí soubor Maleníček ze Střediska volného času zde měl své vystoupení. Děti si pro letošní jubilejní ročník připravily premiéru pořadu o škole. Pořad se těšil velkému obdivu a diváci několikrát po sobě děti povzbuzovali svým potleskem. A i ti nejmenší, čtyřletí, se snažili neudělat ostudu. Maleníček měl kromě vystoupení i roli hostitelskou. Přivítal v našem městě polský folklorní soubor a navázal tak spolupráci pro příští rok. Nejen děti, ale i dospělí se velmi rychle skamarádili a v lidové písničce našli porozumění. Opět se potvrdilo ono staré dobré přísloví, že muzika nezná hranice, a u lidové písničky to snad platí dvojnásob. Organizátoři i zvukoví technici se postarali o zdárný průběh slavností a tak všechny soubory odjížděly spokojené s příslibem dalšího vystoupení a navázání nových přátelství. Květa Kohoutková, vedoucí souboru Maleníček OHLÉDNUTÍ ZA ZÁHORSKÝMI SLAVNOSTMI Středisko volného času Lipník nad Bečvou jako hlavní pořadatel Záhorských slavností děkuje VÚ 6165 který pomohl zabezpečit vystoupení souboru Ondráš. Vystoupení pokropené krátkými přeháňkami odměnili přihlížející dlouhotrvajícím potleskem. Poděkování patří také pracovníkům SEŠ a SPŠ stavební, kteří se postarali o hladové žaludky účinkujících. Nemalé poděkování pořadatelů i účinkujících patří všem, kteří první krásnou jarní sobotu po dlouhém čase dešťů prožili s námi na vyhřátém lipenském náměstí v hojném počtu a dotvořili tak krásnou kulisu i zážitky všem účinkujícím. SVČ MEZINÁRODNÍ ARMÁDNÍ FESTIVAL ROŽNOVSKÁ VALAŠKA Roztančené rožnovské náměstí, muzika, zpěv a tanec, tak vypadal další z ročníků Mezinárodního armádního festivalu ROŽ- NOVSKÁ VALAŠKA, který se konal ve dnech června. Po dvou letech se sjela do Rožnova pod Radhoštěm opět spousta domácíc, ale i zahraničních hostů. Mezi soubory nechyběl dětský folklorní soubor Maleníček ze Střediska volného času v Lipníku nad Bečvou, který se stal už pravidelným návštěvníkem této velkolepé akce. Až na malý rozmar počasí v podobě večerní bouřky byl festival úspěšný. Na pódiu Komorního amfiteátru ve Skanzenu se vystřídala řada vynikajících pořadů. Sobotní odpoledne bylo věnováno dětem. Soutěžily mezi sebou soubory Klebetníček, Jánošíček, Ondráček, Pučík, Dunaječek a Maleníček. Co pořad, to jiný nápad. A děti si to vskutku užívaly. Diváci se měli na co dívat. Potlesk a rozesmáté publikum i porota byly odměnou za celoroční hodiny drilu a nacvičování. Výrok poroty zněl jednoznačně: Všichni jste vítězové, každý pořad byl originální a nápaditý. Také neděle patřila dětem. Od rána probíhala animační vystoupení v Janíkově stodole. Po obědě si děti ze všech souborů zasoutěžily v tradiční pěvecké soutěži Trylky Jaroslava Juráška. Dvě desítky malých zpěváčků soutěžily opět o přízeň poroty. Hlavní cenu Laureát Rožnovské Valašky si svým přirozeným projevem vyzpívala třináctiletá Míša Matušková ze souboru Maleníček. Po letošním ročníku už je čtyřnásobnou vítězkou. Galaprogramem všech vystupujících souborů bylo zakončeno třídenní festivalové klání. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří tento skvělý festival opět probudili, a všem vedoucím souborů, kteří děti učí milovat lidovou písničku. Květoslava Kohoutková

16 STRANA 16 ZEMŘEL LADISLAV SMOLJAK V neděli 6. června 2010 byli němí rackové na Nábřeží Járy Cimrmana, slaný mořský vítr přestal vát, vlny příboje nehladily kýly kotvících lodí. Utichlo srdce jednoho z duchovních otců a zakladatelů cimrmanologie, pana Ladislava Smoljaka. Odešel dobrý, čestný a nesmírně pracovitý člověk se srdcem na pravém místě. Za svůj dlouhý a plodný tvůrčí život dokázal Ladislav Smoljak společně se Zdeňkem Svěrákem vštípit jedinečný smysl pro humor několika generacím Čechů, a tím jej povýšit na český národní atribut. I když charisma Ladislava Smoljaka žije dál v jeho filmech, divadelních hrách i ve vzpomínkách a srdcích nás všech, jeho laskavá osobnost nám bude opravdu velmi chybět Ladislav Smoljak při slavnostním otevření Nábřeží Járy Cimrmana 27. října PŮLKULATÉ NAROZENINY MEDITAČNÍ ZAHRADY Okrašlovací spolek Lípa v Lipníku nad Bečvou si letos připomíná 5. výročí projektu Meditační zahrada za kostelem sv. Jakuba Většího. 19. června 2010 proběhlo v zahradě vystoupení cimbálových muzik z Lipníka n.b. a slavnostní koncert Hradišťanu. Postupně se rodící zahrada zve turisty i návštěvníky k prohlídce. V této souvislosti bychom jako členové spolku chtěli poděkovat studentům a pedagogům SPŠS za podporu a výraznou pomoc při úpravách v meditační zahradě. Vždy v květnu v letech probíhaly v zahradě za kostelem sv. Jakuba terénní úpravy pro záhony a cestičky zahrady. Studenti také odstraňovali staré omítky a spárovali cihly na jedné ze zdí, která vymezuje prostor zahrady. Dále se pracovalo na úpravách záhonů. Studenti v rámci praxe připravili prostor pro výsev kvalitní trávy a pracovali také na vyrovnání terénu. Studenti SPŠS ukázali, že se práce nebojí, a jejich úsilí je na první pohled v zahradě vidět. Okrašlovací spolek Lípa v Lipníku nad Bečvou XVIII. HRADNÍ BÁL NA HRADĚ HELFŠTÝN KULTURA Na Helfštýně se 17. července můžete bavit od rána až do noci. Na počest Petra Voka z Rožmberka a jeho choti Kateřiny z Ludanic bude uspořádán již XVIII. Hradní bál. Symbolické oslavy svatby slavného Rožmberka, který se svou ženou Kateřinou Helfštýn v letních měsících pravidelně navštěvoval, oslaví pomyslnou plnoletost. Od skromných počátků, kdy zněly hradním areálem pouze tóny jediného piana, se tato tradice mnohonásobně rozrostla. Jelikož jde o jednu z mála příležitostí, kdy se návštěvníci můžou na hradě pohybovat a především bavit déle než do půlnoci. Program začínající v 18 hodin bude v letošním roce komponován v duchu rozmanitosti a radosti. Petr Vok z Rožmberka si sem se svou ženou jezdil užívat léta a možná tu prožíval i část své svatební cesty. Radost a bujará nálada je tedy namístě. Od 18 hodin se o rozpumpování zábavy postará kapela Propaganja, jejíž rytmy oscilují mezi Tibetem, Arábií, Jamaicou a moravským venkovem. Nejen pánům večer několikrát zpříjemní svým uměním skupina orientálního tance Najmah. Jedním z nejočekávanějších bodů celého programu bude tradiční kostýmovaný průvod Petra Voka z Rožmberka s Kateřinou z Ludanic a jejich početné družiny. Komponovaný průvod vtáhne návštěvníky přímo do svého dění. V letošním roce by měl být ozvláštněn divadelními vstupy a prolínáním v různých časech a prostorech celého hradu. Pro zájemce o historii Helfštýna budou připraveny večerní prohlídky. Pro zpestření programu bude kromě již tradiční fireshow k vidění i vystoupení s UV doplňky, o které se postará některý z členů vyškovské skupiny Prometheus. Pořadatele v čele s Muzeem Komenského v Přerově, p. o. a správou hradu Helfštýn podporuje i Obecně prospěšná společnost Hrad Helfštýn, o. p. s. Návštěvníci její spolupráci jistě ocení při losování tomboly a při bohatém ohňostroji. Obě aktivity o. p. s. štědře podpořila. Uvolněné dění na II. hradním nádvoří doplní cimbálová muzika na nádvoří palácovém. Cimbálovka Primáš z Přerova bude v blízkosti palácového torza dotvářet atmosféru po celý večer. Celý program vyvrcholí koncertem hudební skupiny Happy to Meet. Jestli se najdou tací, co do zahájení koncertu jenom posedávali, svižná folkrocková muzika s příměsí irských tónů, je jistě postaví na nohy. I s bohatým programem zůstává cena vstupného pro mládež 60 Kč a pro dospělé 100 Kč. Za správu hradu Jan Lauro

17 KULTURA STRANA 17 HRADNÍ FOLKOVÁNÍ NA HELFŠTÝNĚ V sobotu 7. srpna 2010 v 19 hodin se 2. nádvoří Helfštýna rozezní folkem. Po dlouhých letech se tento žánr vrací do starobylých prostor kovářského hradu, aby přilákal zpět své příznivce. Počátkem devadesátých let jich na Helfštýn jezdívaly za muzikou tisíce Kamenné zdi hradu, zvyklé v posledních letech zejména na zvonění kovadlin, budou jedinečnou kulisou pro 1. ročník nesoutěžní přehlídky folkové muziky. Jestli bude dobře zvládnut a posluchači přijat, může snad někdy přerůst ve festival. Ale to ukáže čas a praxe. Dramaturgie prvního ročníku vychází zejména z regionálních zdrojů. Jako první se představí kapela DOMINO z Olomouce (http://domino.chytry.cz). Čtveřice zkušených muzikantů i zpěváků interpretuje moravské lidovky ze Sušilova sborníku ve folkovém hávu stejně brilantně, jako folkové standardy třeba Petra, Paula and Mary. Vycizelované lahodící vokály, instrumentálně bravurní. Z Lipníka je můžete znát z loňské PředZahrady, kde vystupovali jako hosté po soumraku a stmívání s nimi na našem krásném náměstí nemělo chybu. Potom ovládne hradní nádvoří čistokrevné blues v podání skupiny ALIBABA z Horky n. M. (www.skupina-alibaba.com). Nezaměnitelné trio výborných muzikantů s originální autorskou tvorbou Mirka Vepřka se v Lipníku poprvé představilo na letošní PředZahradě 1. července. Jsou ověnčeni vavříny z významných soutěží a účastí na prestižních hudebních událostech. Blues a swing v jejich podání je tím, čím je kaviár pro gurmána. Andělský folk nám ze Vsetína přivezou ŽAMBOŠI (www.zambosi.cz), kteří už v Lipníku mají slušnou posluchačskou základnu. Vystupovali zde na PředZahradních koncertech letos i loni a sympatie jsou Charita Hranice, Purgešova Hranice, tel středisko Lipník nad Bečvou 28. října 36/7, Lipník n. B. tel , IČ: , č. ú /0100 vzájemné: jim se líbí v Lipníku a Lipeňákům se líbí oni. U nich doma bydlí nejen Krtek (mezi muzikanty vážené divácké ocenění z festivalu Zahrada v Náměšti na Hané) z roku 2003, ale také dva Andělé: ten první s přívlastkem 2006 za CD To se to hraje, ten druhý s přívlastkem 2009 za CD Přituhuje. Víc desek a Andělů nemají. Zatím. Stáňa a Honza Žambochovi spolu s fenomenálním perkusistou Jiřím Nedavaškou tvoří folk-jazzovou formaci, jaká u nás nemá obdoby. A v podmanivém prostředí Helfštýna se jejich muzicírování stane nezapomenutelným zážitkem. Závěr bude patřit neregionálnímu hostu: severočeské formaci BOB A BOBCI (www.bobabobci.cz). Nebydlí v klobouku, ale porůznu v severních Čechách od Litvínova po Teplice. Hrají spolu už 14 let. A to mají ve svém středu tři učitelky! Muži v kapele už nikdy k jídlu nesednou se špinavýma rukama, smrkají do kapesníků, znají nejvyšší hory všech českých pohoří, zdraví zřetelně a nahlas a před kapelním vozem se už bez pobízení sami řadí do úhledného dvojstupu Hrají výhradně vlastní tvorbu, postavenou na výborných textech Věrky Teršípové a zpěvných melodiích René Ježka Kříže. Výrazné instrumentální výkony a zejména zajímavý ženský trojhlas, to vše ve spojení s trojhlasem mužským vytváří typický sound kapely, která kolem sebe šíří pohodu, radost a dobrou náladu nejen muzikou První ročník nesoutěžní přehlídky folkové muziky pořádá Muzeum Komenského v Přerově, p. o., ve spolupráci s městem Lipníkem nad Bečvou. Přijďte si první sobotu v srpnu na Helfštýn poslechnout, co pro vás vy(fol)kovali pořadatelé. Za jednotné vstupné 80 Kč opravdu bude co poslouchat. Mgr. Blanka Prudilová CHARITA HRANICE středisko Lipník nad Bečvou, 28. října 36/7 POMÁHÁME LIDEM Těšíme se na setkání s Vámi v sobotu 18. září na grantovém projektu města Lipník nad Bečvou Country hraní v zámeckém parku od 10 hod do 12 hod. Máme pro Vás připravené vystoupení countryových tanců. Vystoupí dospělí tanečníci z Týna nad Bečvou, naši uživatelé z Denního centra Archa a děti z Kalifornie Rouské. Budete mít možnost opět navštívit střešní zahradu a podívat se na nově otevřené a opravené prostory konírny. Těšíme se na Vás. V sobotu 25. září opět vyjíždíme na Svatý Hostýn. Prosíme zájemce o nahlášení na níže uvedená tel. čísla. Zaměstnanci Charity Hranice, střediska Lipník n. B. Vám přejí příjemné prázdninové volno. Potřebujete-li využít našich charitních pečovatelských a ošetřovatelských služeb, jsme Vám k dispozici na níže uvedených telefonech. Rádi uvítáme Vaše připomínky a podněty na ové adrese: charita.cz Naďa Vrbíková , JEDEN DEN V LIPNÍKU V pondělí 28. června 2010 proběhla v našem městě fotografická akce Jeden den v Lipníku. Několik lipenských fotografů (Vacek, Cikánek, Lipmistr, Novák, Motan a další) se pokusilo zachytit svými aparáty jeden všední lipenský den. Výsledek jejich snažení budete moci zhlédnout v Domečku Městské knihovny v průběhu srpna a září. Těšit se můžete na takové pecky jako reportáž Antonína Cikánka Den se starostou, nebo obrazovou ironii pseudoumělce Lipmistra nazvanou Kuky se vrací do Lipníka. Výstavu si tedy rozhodně nenechte uniknout. Otvírací doba je: vernisáž ve čtvrtek 5. srpna v 18 hodin, po celý srpen otevřeno čtvrtek pátek 9 12 a 15 17, v sobotu 9 12, v září od středy 8. do soboty 11. ve stejných časech jako v srpnu. Srdečně zvou lipenští fotografové KONEC PRÁZDNIN S POHÁDKOU K oblíbeným akcím, které si našly své místo v kulturním životě těch nejmenších, ale i rodičů a prarodičů našich školáků, patří poslední srpnové páteční odpoledne pravidelně vyhrazené pohádce. S letošními prázdninami se společně rozloučíme klasickou pohádkou, která je součástí zlatého fondu pohádek Kůzlátka a vlk. Zveme diváky ve věku od 1 do 99 let v pátek 27. srpna 2010 v 16:30 hodin na lipenské náměstí TGM. V případě špatného počasí bude pohádka odehrána v sále kina Svět. SVČ MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK N. B. vyhlašuje 5. ročník soutěže Pochlub se svým zážitkem z prázdnin! NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FOTOGRAFIE NEBO OBRÁZEK Z PRÁZDNIN Ze svých zážitků vyber jednu nejzajímavější fotografii ve formátu max. 13 x 18 cm opatřenou tvým jménem, adresou a krátkým popisem na zadní straně. Fotografie budou očíslovány a vystaveny v dětském oddělení. Termín odevzdání do 7. září Vítěze určí hlasování, kterého se mohou zúčastnit všichni návštěvníci dětského oddělení od 9. září do 1. října VZPOMÍNKA Dne 10. července 2010 uplyne 100 let od narození pana Antonína Umprechta stavaře, rodáka z chodské Kolovče u Domažlic a dlouholetého občana Lipníka nad Bečvou. Vzpomeňme při této příležitosti na přátelského a obětavého člověka i spolupracovníka. Všem, kteří věnují vzpomínku děkuje Antonín Gadas.

18 STRANA 18 V sobotu 12. června byl zahájen 6. ročník výstavy kovářského umění v městském plenéru KOV VE MĚSTĚ. Za účasti významných hostů a pod záštitou premiéra české vlády Jana Fischera byl nejprve v 10 hodin odhalen památník obětem holocaustu MEMENTO u bývalé židovské synagogy. Promluvil zde starosta města Ing. Miloslav Přikryl, který připomněl bohatou židovskou historii našeho města, násilně přervanou II. světovou válkou. Člen představenstva Židovské obce Olomouc PhDr. Tomáš Hrbek vzpomněl hrůzy transportů ze sběrného tábora v Olomouci na východ do vyhlazovacích táborů, kterými bylo deportováno i všech 141 lipenských Židů. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák vyzdvihl význam prezentace uměleckého kovářství ve spolupráci s hradem Helfštýnem. Autor Mementa student Lukáš Dvorský krátce pohovořil o vzniku Mementa a svém pohledu na holocaust. Pomohl si citacemi z díla Arnošta Lustiga, při kterých mrazilo v zádech všechny přítomné. Skutečnou událostí byla přítomnost posledního u nás žijícího lipenského Žida, který přežil holocaust, Dr. Ing. Jiřího Schreibera, CSc. Je mu 84 let a přijel z Pardubic, kde žije se svou rodinou, aby ve svém rodném městě uctil památku obětí nacistické zlovůle. Odhalil Memento spolu s panem starostou, poté pronesl židovskou modlitbu za zemřelé. Dojatě vyslovil velké poděkování městu i autorovi Mementa. Vernisáž se pak přesunula za hudebního doprovodu ostravské klezmerové skupiny Simcha na náměstí, kde pokračovala svou druhou částí. Zde promluvil ředitel Soukromé střední umělecké školy Ave Art Ostrava Ing. Jaroslav Prokop o historii a aktivitách školy, která se svými díly letos prezentuje v našem městě. O filosofii výstavy a rozmís - tění exponátů pohovořila kurátorka letošního ročníku Kovu ve městě Mgr. Marcela KOV VE MĚSTĚ MEMENTO ODHALENO, VÝSTAVA ZAHÁJENA Mgr. B. Prudilová, PhDr. T. Hrbek, Ing. M. Přikryl, Mgr. R. Rašťák, L. Dvorský, Ing. J. Prokop při vernisáži Kleckerová. Poté naše dobrá lipová víla Tilinka zahájila výstavu rozdáním lipových lístků všem zúčastněným. O krásnou hudební tečku za vernisáží se postarala Simcha. Výstava bude zdobit město až do 31. října Tištěného průvodce s mapkou rozmístění exponátů můžete získat zdarma v Turistickém informačním centru. Začátkem prázdnin bude pro zájemce o kovářské umění v TIC ke koupi i katalog výstavy Kov ve městě VI. Mgr. Blanka Prudilová Dr. Ing. Jiří Schreiber, CSc. Autor Mementa, student Lukáš Dvorský Kurátorka výstavy Mgr. Marcela Kleckerová Klezmerová kapela Simcha

19 KULTURNÍ SERVIS STRANA 19 KDY KDE CO V LIPNÍKU N. B. ČERVENEC A SRPEN 2010 čtvrtek IV. PŘEDZAHRADA Folkový koncert na náměstí T. G. Masaryka od 16:00 hodin jako pozvánka na 21. ročník hudebního festivalu ZAHRADA v Náměšti na Hané. Hrají: Irish Rose (Košice, SK), Epy de Mye (České Budějovice), Marien (Pardubice), Alibaba (Horka nad Moravou), Žamboši (Vsetín). Posezení i občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Pořádá SVČ ve spolupráci s městem Lipník n. B., tel: , , a redakce časopisu Folk čtvrtek neděle KOV VE MĚSTĚ VI. Šestý ročník exteriérové výstavy kovaných plastik práce studentů Soukromé střední umělecké školy AVE ART z Ostravy a účastníků Sympozia prostorových forem Ostrava. Pořádá město, tel.: čtvrtek pátek NA PRÁZDNINY S KNÍŽKOU V dětském oddělení městské knihovny je možné si vypůjčit knihy a časopisy na celé prázdniny bez sankčních poplatků. Využijte prodloužené výpůjční lhůty. Pořádá MěK, tel.: čtvrtek úterý POCHLUB SE SVÝM ZÁŽITKEM Z PRÁZDNIN! 5. ročník soutěže o nejzajímavější fotografii z prázdnin. Soutěžit mohou čtenáři dětského oddělení. Soutěžní práce budou vystaveny a hodnoceny návštěvníky knihovny od 9. září do 1. října Pořádá MěK, tel.: čtvrtek pátek PŘIJĎTE SI ZACVIČIT I O PRÁZDNINÁCH! Po 18:00 Cvičení na velkých míčích, 19:00 Bossu P- class, St 18:00 Bossu Bodystyling, 19:00 Fitness joga, Čt 18:00 Dance aerobic, 19:00 Pilates, 20:00 Zumba. Pořádá: Pohybové studio W-FIT, tel.: pondělí a úterý HELFŠTÝN: POHÁDKA O VODNÍKOVI Pohádka o vodníkovi v nastudování skupiny historického šermu REGO. Začátek v pondělí v 11:00, 14:00 a 16:00, v úterý v 11:00 a 14:00 hod. na hradě Helfštýn. Samostatné vstupné 20 a 40 Kč. Pořádá: Hrad Helfštýn, tel: , středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY I. Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Setkávání Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Květiny a zahrada. Pořádá MěK, tel.: , ve spolupráci se Sociálními službami pondělí pátek HURÁ NA PRÁZDNINY příměstský tábor Prázdninový program pro děti, výlety, malování, sportovní vyžití, soutěže a hry. Noc v pavilonu SVČ s návštěvou kina. Denně od 8 do 15 hodin. Cena 950 Kč zahrnuje dopravu, vstupné, teplé obědy, pitný režim, výtvarné potřeby. Více informací v kanceláři SVČ na Komenského sadech, telefonicky nebo em. Poř. SVČ, tel: , sobota HRADNÍ BÁL Zábavný program, kostýmovaný průvod, hudba, tanec, tombola, občerstvení. Od 16:30 hodin zajištěna kyvadlová autobusová doprava z Lipníka n. B. Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti, důchodci a děti 60 Kč. Mládež do 15 let pouze v doprovodu rodičů. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově ve spolupráci s Obecně prospěšnou spol. Hrad Helfštýn tel: , středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY II. Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Setkávání (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Knížky pro vnoučata. Pořádá MěK, tel.: , ve spolupráci se Sociálními službami čtvrtek neděle SVATOJAKUBSKÉ HODY 11. ROČNÍK Program Svatojakubských hodů na straně 20. SRPEN středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY III. Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Setkávání Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Povídka v literatuře. Pořádá MěK, tel.: , ve spolupráci se Sociálními službami. čtvrtek sobota JEDEN DEN V LIPNÍKU Výstava lipenských fotografů v Domečku Městské knihovny na téma Jeden den v Lipníku. Vernisáž ve čtvrtek 5. srpna v 18:00. Otevřeno: v srpnu Čt Pá 9:00 12:00 a 15:00 17:00, v So 9:00 12:00, v září St Pá od 9:00 12:00 a 15:00 17:00, v So od 9:00 12:00. Pořádají lipenští fotografové. sobota HRADNÍ FOLKOVÁNÍ 1. ročník nesoutěžní přehlídky folkové muziky na 2. hradním nádvoří kovářského hradu Helfštýna od 19 hodin. Hrají: DOMINO, ALIBABA, ŽAMBOŠI, BOB A BOBCI. Moderuje Blanka Prudilová. Samostatné vstupné 80 Kč. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově, p. o., ve spolupráci s městem Lipníkem n. B., tel.: , středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY IV. Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Setkávání (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Krimi v literatuře. Pořádá MěK, tel.: , ve spolupráci se Sociálními službami sobota čtvrtek KOVÁŘSKÉ FÓRUM 22. ročník V historické kovárně vytvoří skulpturu pro hrad Helfštýn Poldi Habermann se spolupracovníky. Zahájení v sobotu v 15 hodin. V pondělí hrad uzavřen. Pořádá Hrad Helfštýn, tel: , pondělí pátek BAREVNÝ KONEC LÉTA příměstský tábor Prázdninový program pro děti na ukončení prázdnin, výlety, návštěva kulturní památky, malování, sportovní vyžití, soutěže a hry. Na ukončení tábora bude pro děti připraveno divadelní představení na náměstí. Denně od 8 do 15 hodin. Cena 950 Kč zahrnuje dopravu, vstupné, teplé obědy, pitný režim, výtvarné potřeby. Více informací v kanceláři SVČ na Komenského sadech, tel. nebo em: Pořádá SVČ, tel: pátek KŮZLÁTKA A VLK Konec prázdnin s pohádkou s prázdninami se rozloučíme klasickou pohádkou, která nás provází už několik generací v podání herců Divadla Špílberg Brno. Na náměstí TGM v 16:30, v případě nepříznivého počasí sál kina Svět. Pořádá SVČ, tel: sobota neděle HEFAISTON ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů. Program: demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích, výstava kovářských děl v exteriéru. Po oba dny zajištěna kyvadlová autobusová doprava Lipník n. B. (ČD) hrad Helfštýn. Vstupné 80 a 40 Kč. Pořádá Hrad Helfštýn, tel: , Připravujeme v září: středa JAK NA POČÍTAČ Zahájení pravidelných kurzů základů práce s PC, internetem a em. Nutná přihláška předem ve studovně MěK. Kurz zahrnuje 4 lekce v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Pořádá MěK, tel.: čtvrtek HOST V KNIHOVNĚ V. Mgr. Zdeněk Schenk a Josef Mikulík: Archeologické výzkumy III. Poslední část přednášky o archeologických nálezech v Lipníku a okolí doplněná výstavkou artefaktů a bohatou obrazovou dokumentací. Výstavní sál Domeček od 18 hodin. Pořádá MěK, tel.: Sobota DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Tentokrát na téma Židovský Lipník Od 10:00 do 16:00 otevřeny památky: oba kostely, klášter, zvonice, kaple sv. Rocha, bývalá zámecká konírna, střešní zahrada, bývalá synagoga, oba židovské hřbitovy a židovský dům v Perštýnské ulici. Bohatý doprovodný program: výstava místních fotografů Jeden den v Lipníku v Domečku, prohlídky města s průvodcem v 10 a ve 14 hodin, výstava kovaných plastik Igora Kitzbergera v galerii Konírna, výstava Příběhy židovských domů v bývalé synagoze, od 18:30 koncert klezmerové kapely Létající rabín v bývalé synagoze, tančí skupina Rut, od 20:00 komentované noční prohlídky s živými obrazy ze židovské historie města, účinkují herci z přerovského o.s. Cukrle. Pořádá město, tel.:

20 STRANA 20 KULTURNÍ SERVIS / INZERCE SVATOJAKUBSKÉ HODY 2010 ČTVRTEK PROGRAM Nám. TGM v 17:30 PAVEL NOVÁK DĚTEM Koncert Pavla Nováka juniora program pro rodiče s dětmi (www.pavelnovak.cz). Za deště v kině Svět. PÁTEK Nádvoří zámku v 20:00 PAROHÁČ aneb LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI Veselý příběh o nevěře, záměně a žárlivosti na motivy pana Moliéra zavede diváky do Francie 17. stol Představení pro dospělé v podání herců divadla KAPSA z Andělské Hory (www.divadlokapsa.cz) na zámeckém nádvoří od 20:00 hodin. Za deště ve vestibulu zámku. SOBOTA Nám. TGM v 9:00 HODOVÁ POHODOVÁ CYKLOVYJÍŽĎKA Projeďte se na kole s lipenským Cykloteamem! Trasa cca 40 km Nádvoří zámku v 10:00 DECHOVKA V ZÁMECKÉM PARKU Koncert krojované moravské dechové hudby FRYŠTÁCKÁ JAVOŘINA. Za deště v kině Svět. Galerie Konírna od 15:00 IGOR KITZBERGER: PLASTIKY Vernisáž hodové výstavy, historicky první v nové městské galerii v zrekonstruovaném západním křídle zámku. Plastiky předního českého sochaře a uměleckého kováře Igora Kitzbergera. Kurátorkou výstavy je Mgr. Marcela Kleckerová. Výstava potrvá do Nám. TGM od 16:00 PRO KAŽDÉHO NĚCO Trad. setkání lipenských muzikantů: T.O. LEOPAR - DI, FAKT P.P., GEMBAND, BLUES BAND, LH WES- TERN, CIMRMANOVO TORZO. Za deště v kině. NEDĚLE Farní kostel od 9:30 HODOVÁ MŠE SVATÁ Nám. TGM od 10:00 DOPOLEDNÍ PROGRAM S JARMARKEM Koncert folkbeat. skup. DOCUKU (www.docuku.cz) s Lucií Redlovou, pohádka Bajaja v podání KOME- DIANTŮ NA KÁŘE (www.komediantinakare.cz). Farní kostel od 15:00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ Nám. TGM od 14:00 ODPOLEDNÍ PROGRAM S JARMARKEM Kapela GARDE s Lucií Redlovou (www.redlova.cz), lipenské taneční skupiny SVČ a ZUŠ, kejklířské vstupy KOMEDIANTŮ NA KÁŘE, bubenické vystoupení skupiny TRIO LA SOL. Hlavní hodový host: ROCK & ROLL BAND MAR- CELA WOODMANA (www.woodman.cz) Vyhlídková věž farního kostela i zvonice přístupné v neděli 15:00 18:00. Dne 1. července KINO NEHRAJE pá 2. července asi ve 21:30 hod. so 3. července asi ve 21:30 hod. VŠICHNI JSOU V POHODĚ Premiéra komedie USA Tragikomická cesta za poznáním svých dětí a sebe sama. Film zobrazuje obrázek rodiny, který je v moderním světě velice častý. Rodiče a sourozenci jsou od sebe vzdáleni stovky kilometrů a stres a shon moderního života je vytěžují natolik, že nejsou schopni si najít čas. V titulní roli R. De Niro, D. Barrymore a další. Ml. přístupný, české titulky, 99 minut, vstupné 75 Kč ne 4. července asi ve 21:30 hod. po 5. července asi ve 21:30 hod. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ Premiéra rodinného filmu USA Bratři Wachovští se nechali inspirovat 145 let starou pohádkou. Devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílým králíkem, kterého uvidí pospíchat po louce. Zmizí do králíčí nory a ocitá se v ohromující a fantastické Říši divů. Mládeži přístupný, česky, 108 minut, vstupné 75 Kč Ve dnech července KINO NEHRAJE so 10. července asi ve 21:15 hod. ne 11. července asi ve 21:15 hod. SEX VE MĚSTĚ 2 Premiéra komedie USA Hrdinky populárního seriálu se již podruhé sejdou v celovečerním filmu. Nezůstanou jen ve městě, podívají se i do ciziny... Ml. přístupný od 12 let, české titulky, vstupné 70 Kč Ve dnech července KINO NEHRAJE čt 15. července asi ve 21:15 hod. pá 16. července asi ve 21:15 hod. MAMAS & PAPAS Premiéra filmu ČR Intimní velkofilm Alice Nellis. Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika manželských či partner- LETNÍ KINO ských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scénáristky a režisérky A. Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy. Mládeži do 12 let nepřístupný, česky, 110 minut, vstupné 70 Kč so 17. července asi ve 21:15 hod. ne 18. července asi ve 21:15 hod. KUKY SE VRACÍ Premiéra českého rodinného filmu Lesní dobrodružství jedné hračky. Kuky se vrací je dobrodružný rodinný příběh v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie. Scénář a režie J. Svěrák. Rodinný film, česky, 95 minut, vstupné 75 Kč Ve dnech července KINO NEHRAJE čt 29. července asi ve 21:00 hod. pá 30. července asi ve 21:00 hod. TO BYL ZÍTRA FLÁM Premiéra komedie USA Nemůžete se zbavit nostalgických vzpomínek na walkman, kazety, barevné elasťáky? Pak je tato komedie určena právě vám! Čtyři kamarádi ze studentských let se rozhodnou připomenout si bezstarostné dny a oživit ideály z mládí. Ml. přístupný, české titulky, 99 minut, vstupné 70 Kč so 31. července asi ve 21:00 hod. ne 1. srpna asi ve 21:00 hod. BEZ SOUCITU Premiéra francouzské dobrodružné komedie James Reece dostane nabídku, aby byl k ruce americkému špiónovi Charliemu Waxovi (John Travolta). Jenže Wax je ten, který nejde pro ránu daleko. Nejdříve střílí a pak se ptá jestli to někdo přežil. Ml. přístupný, české titulky, 92 minut, vstupné 70 Kč LETNÍ KINO PŘIPRAVUJE NA SRPEN: Princ z Persie, Iron Man 2, Toy Story: Příběh hraček, Kouzelná chůva a Velký třesk, Záložní plán, Predátoři, Kick-Ass SERVIS, PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ RYCHLE, KVALITNĚ Dvořák Petr, tel.: Prodám dveře vchodové plastové, 4 panty, 5-ti bodový zámek, částečně prosklené, pravé a levé, rozměr 88x200, 98x200 vč. zárubně. Cena 7800 Kč/ks. Nové z neuskutečněné stavby. Přivezu zdarma. Tel

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

červen 2013 ročník XI číslo 10

červen 2013 ročník XI číslo 10 červen 2013 ročník XI číslo 10 soutěž Nejlepší třída šk. r. 2012/2013 (Chci být dobrý člověk, dobrý žák) Hodnocení tříd květen - červen I.stupeň Hodnocení tříd - celkem II. stupeň 1. 5.C 153 bodů 1. 5.B

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více