VADEMECUM. Příručka pro začínající podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VADEMECUM. Příručka pro začínající podnikatele"

Transkript

1 VADMCUM Příručka pro začínající podnikatele PRAHA A go, s.r.o. 2011

2 Úvod Vzdělávací program K podnikání je krátkodobá vzdělávací aktivita zaměřená na žáky středních škol v oborech vzdělání s výučním listem, která jim má pomoci vyhodnotit reálnost anativy samostatného podnikání v řemeslné živnosti jako varianty jejich budoucího povolání. Realizátorem projektu je na základě výběrového řízení vyhlášeného Magistrátem hlavního města Prahy vzdělávací společnost A go s.r.o. (www.aego-sro.cz). Milí žáci, držíte v ruce příručku, která by se měla stát rukovětí našeho společného pilotního kurzu ve vzdělávacím programu K podnikání, jenž jsme pro Vás připravili. Nejedná se o běžnou příručku a ani náš kurz není běžným vyučováním tak, jak ho znáte! Tato příručka vás bude provázet celým kurzem a vy si do ní budete moci zakládat jednotlivé pracovní listy, které vám naši lektoři budou předávat při jednotlivých lekcích. Cílem našeho společného snažení bude navázat společnou řeč a odkrýt vám některé důležité skutečnosti, o kterých si myslíme, že byste je měli znát, než se rozhodnete samostatně podnikat. Chceme vám podat pomocnou ruku v podobě teoretických informací i praktických rad a návodů. Proto jsme vybírali lektory z řad vašich učitelů, ale také z řad skutečných podnikatelů, kteří mají se samostatným podnikáním vlastní zkušenosti a pokusí se vám je předat. Tento kurz je certifi kovaný Hospodářskou komorou ČR a ti z vás, kteří ho úspěšně absolvují, získají certifi kát. Přeji hodně zábavy i poučení během našeho kurzu Mgr. Olin Horáček, vedoucí projektu, A go s.r.o., vzdělávací společnost Vyhlašovatelem vzdělávacího programu K podnikání je Odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy a garantem za vyhlašovatele je PhDr. Karel Fryč. 2 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

3 PROGRAM K PODNIKÁNÍ Základní osnova kurzu jednotlivé moduly jsou dvouhodinové. 1. OSOBNOST V čem jsem dobrý a v čem úplně top? 2. MARKTING Kdo moje věci ode mě chce nebo kdo je může chtít a proč? 3. FINANCOVÁNÍ Mám prachy nebo je můžu legálně získat? 4. LIKVIDITA Jak hlídat prachy, co když dojdou, jaká jsou zadní vrátka? 5. ÚŘADY Kam musím všude na úřad a jak mám s nimi mluvit? 6. PROSTŘDKY Mám dílnu, barák nebo si je musím pronajmout, kde a jak nakupovat pro fi rmu? 7. PRSONALISTIKA Jak to zařídit s lidmi a potřebuju je vůbec? 8. TIKTA Budu víc řemeslník nebo nakonec víc kravaťák? 9. TIM MANAGMNT Budu mít čas na kluka/na holku a na zábavu? 10. RFLX A VALUAC Budu/nebudu podnikatel, protože na to mám/nemám? A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 3

4 DSATRO MANAŽRA V PRÁCI S LIDMI 1. Víš, čeho chceš dosáhnout? Směřuj všechno své jednání k hlavnímu cíli. Máš víc cílů? Stanov si jejich pořadí. 2. Potřebuješ k tomu víc, než dvě ruce? Dej pracovníkům důvěru a jednej s nimi na rovinu. Vyjadřuj své pokyny zřetelně a jednoznačně. Kontroluj. 3. Bojíš se neúspěchů, chyb nebo úrazů? Upozorni na ně dřív, než se stanou to se týká i bezpečnosti práce. Drobné chyby toleruj, na opakované upozorni. 4. Chceš nové nápady? Naslouchej připomínkám i kritickým. Respektuj, že každý člověk je jiný (kdybys potřeboval všechny stejné, kup si stroje). 5. Chceš rozvíjet svoji výrobu všestranně? Respektuj, že tví zaměstnanci mohou být v některých znalostech či dovednostech lepší než ty. Naslouchej jim a oceň je. 6. Chceš vzdělané pracovníky? Podporuj jejich chuť se učit novým věcem. Nabídni jim kurzy, odborné exkurze a zájezdy, stáže, profesní akce. Uč se i ty sám své odbornosti, jednání s lidmi, komunikaci, asertivitě. 7. Chceš, aby byli v tvé fi rmě lidé spokojeni? Zajímej se o jejich starosti, chval jejich práci, usmívej se. Nepovyšuj se nad nimi, pozvi je ke spolupráci na řešení problémů. Upozorni hlasitě na to, co je dobře, a potichu na to, co je špatně. 8. Chceš, aby tví pracovníci dělali dobře? Řekni jim, co považuješ za dobře. Nabídni jim něco navíc pochvalu, uznání, benefi ty, odměny, kariéru. Chval na veřejnosti, před ostatními, kritizuj v soukromí. 9. Chceš držet krok s technickým rozvojem v oboru a s vývojem společnosti? Rozhlížej se kolem sebe, přemýšlej, co bys mohl ty nebo tví pracovníci využít. Připrav se na nutné změny, veď i pracovníky k pochopení změn. Konzervy neber. 10. Myslíš, že je těžké tohle zvládnout? Přemýšlej předem o všem, co děláš, naslouchej názorům druhých, ale rozhoduj se sám podle sebe zodpovídáš ty! 4 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

5 1. OSOBNOST V čem jsem dobrý a v čem úplně top?

6 PL 1/1 ÚVODNÍ TST 1. Nejprve si pozorně přečtěte všechny body instrukce. 2. Napište hůlkovým písmem své jméno a příjmení do pravého horního rohu tohoto listu. 3. Napište datum narození do levého horního rohu tohoto listu. 4. Pod své jméno a příjmení se podepište. 5. Vypočítejte druhou odmocninu z čísel Napište úplnou adresu vašeho bydliště: 7. Načrtněte rovnostranný trojúhelník: 8. Doplňte pravopis: V_l_ v_l_ v_nce u v_soké v_l_ a ps_ na ně z dál_ zb_s_le v_l_. 9. Po důkladném přečtení instrukcí splňte pouze body 2 a Složte tento list papíru na polovinu, nechte ho ležet na lavici a přijďte k tabuli. 6 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

7 PL 1/2 Vlastnosti podnikatele (návaznost PL 2/1) vlastnosti z nabídky roztřiď do sloupců a samostatně okomentuj Nabídka vlastností Žádoucí vlastnosti podnikatele Nežádoucí vlastnosti podnikatele Vlastní komentář k vlastnosti Odvaha Touha po rychlém a snadném zisku Zvýšené sociální cítění Odhodlání Potřeba dalšího sebevzdělávání Přecitlivělost Komunikační dovednosti Vize (schopnost vidět dopředu, jít za svým cílem) Vysoké pracovní nasazení Přehnaná skromnost Ochota obětovat (čas, přátele, rodinný život) Zaujetí pro věc Ochota riskovat Přílišná opatrnost Ochota připustit si a analyzovat vlastní chyby Realistický odhad situace Psychická a fyzická odolnost Schopnost odhadnout vlastní síly a možnosti Přepínání vlastních sil Schopnost práce s lidmi A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 7

8 PL 1/3 Úspěšní podnikatelé (zdroj 1. JINDŘICH WALDS 2. července 1876 Nemyšl u Tábora květen 1941 Havana (přesné datum úmrtí není známo) významný podnikatel (knofl íky, patentky, apod.), český vlastenec a mecenáš umění Vedle knofl íků Waldes také sbíral obrazy, zejména plátna svého přítele, malíře Františka Kupky. Waldes Koh-i-noor patentky pro německý trh 8 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

9 PL 1/3 2. IGNAZ PTSCHK 14. června 1857, Kolín 15. února 1934, Ústí nad Labem židovský obchodník, průmyslník, uhlobaron a mecenáš, který patřil mezi nejbohatší osobnosti prvorepublikového Československa V době své největší slávy s bratrem Juliem kontroloval polovinu hnědouhelného průmyslu v vropě. Ignatz Petschek je uprostřed V uhelné krizi, která české uhlí postihla v roce 1900 přišel s nápadem z méně kvalitního uhlí lisovat brikety. Díky velkým fi nančním prostředkům, které jako úspěšný uhlobaron nahromadil se stal jedním z největších mecenášů města Ústí nad Labem a v této činnosti se s oblibou předháněl s velkopodnikatelem Weinmannem, u kterého byl dříve zaměstnán. Díky Petschkově štědré podpoře byl v ústecké nemocnici postaven dětský pavilon, pavilon v dělnické ozdravovně v Ryjicích, chlapecký výchovný domov na Kabátě, ozdravovnu pro nemocné tuberkulózou či mateřskou školku. A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 9

10 PL 1/3 3. ING. RADIM JANČURA 12. ledna 1972 v Ostravě český podnikatel a manažer Vystudoval na Vysokém učení technickém (lektrotechnická fakulta) v Brně. Založil, vlastní a řídí společnost Student Agency, která provozuje žluté autobusy, prodává letenky a několikrát oznámila svůj záměr konkurovat Českým drahám v osobní železniční dopravě a prostřednictvím společnosti RegioJet se jí to v letošním roce podařilo. Je vlastníkem společnosti DPL Real, které patří brněnský Dům pánů z Lipé. Obdržel řadu ocenění, mimo jiné Podnikatel roku A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

11 PL 1/3 4. TOMÁŠ BAŤA 3. dubna 1876 Zlín 12. července 1932 Otrokovice Byl spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou zakladatelem obuvnické fi rmy Baťa a jeden z největších podnikatelů své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky ve výrobě a prodeji svých výrobků, kterými dokázal ovlivnit množství budoucíchekonomů. Jeho postupy a technologie byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako příklady top managementu. Pro svoji fi rmu dokázal vybudovat město Zlín. Typické rodinné domky pro zaměstnance Baťových závodů Na pohřbu Tomáše Bati pronesl smuteční řeč jeho nevlastní bratr a nástupce ve fi rmě Jan Antonín Baťa. Zde je ukázka jeho smuteční řeči: Spolupracovníci! Padl Nejlepší z nás padl, oběť naší práce. Naše velká pracovní rodina ztratila svého zakladatele, budovatele a vůdce. Tělu svého vůdce vzdáváme dnes poslední poctu. Jeho duch však zůstává mezi námi, uprostřed jeho a našeho díla, protože ten duch žije v nás: duch jeho práce, jeho nadšeni, jeho obětavost a píle zůstane nám pro věky příkladem. Pracujeme společně na velkém díle. Toto dílo nám odkázal zesnulý Tomáš Baťa ve své závěti VLASTNÍ PŘÍKLAD Napište příběh někoho, o kom jste slyšeli, nebo ho sami znáte. Stačí stručně polovina strany A4. Příběhy mi pošlete mailem na adresu: 3 nejzajímavější práce vyhodnotím a odměním drobným dárkem! A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 11

12

13 2. MARKTING Kdo moje věci ode mě chce nebo kdo je může chtít a proč?

14 Definice tématu Marketing je proces, jehož pomocí na jedné straně skupina výrobců (producentů) nachází zákazníky pro své výrobky nebo služby a spotřebitelé (konzumenti) nacházejí prostředky pro uspokojení svých potřeb, a to jak skutečných, tak i nově vyvolaných. Srovnej s defi nicí Americké marketingové asociace (AMA): Marketing představuje proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací (AMA 1988). 14 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

15 Facilitační metoda SNĚHOVÁ KOUL (Snowball Sampling) používaná v sociologii a statistice a upravená výrazně českými facilitátory pro potřeby výuky. Spočívá na těchto zásadách: zadaný problém řeší 5 minut každý sám k danému problému připraví 1 (až 3 řešení) poté se sejdou ve dvojicích a 1 (nebo 2 nebo 3) řešení eliminují pak pracují ve čtveřici a postupují stejně poslední doporučený stupeň je osmice účastníci vždy zaznamenávají argumenty a vývoj stanovisek na závěr výsledné 1 (až 3) řešení prezentuje mluvčí ostatním A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 15

16 Pracovní list 2/1 Jaké vlastnosti musí mít podnikatel? VLASTNOST NBO CHARAKTRISTIKA Kreativita a vynalézavost Cit pro fi nance Zodpovědnost Umění mluvit Umění pracovat s lidmi Obchodní talent, instinkt pro příležitost Vytrvalost Dobré zázemí a podpora Umění odpočívat, musí mít kvalitní koníčky Nesmí být na ničem závislý Musí být machr ve svém oboru Dobrá duševní i fyzická kondice Musí mít žaludek i na nestandardní věci VÁHA V BODCH (celkem max. 100 bodů) 16 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

17 BOSTONSKÉ PORTFOLIO OTÁZKY 0 % JAK RYCHL POROSTOU MÉ ZISKY A OBRAT 100 % HVĚZDY -50 % JAK RYCHL POROSTOU MÉ ZISKY A OBRAT +50 % BÍDNÍ PSI DOJNÁ KRÁVA A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 17

18 Jak se marketing vyvíjel: 1. VÝROBNÍ KONCPC V období průmyslové revoluce, kdy technický pokrok umožnil zvýšení objemu výroby a vyvolal tak nutnost rozšiřování trhů, vzniká tzv. výrobní koncepce. Vychází z předpokladu, že zákazník bude preferovat výrobky, které jsou levné a snadno dosažitelné. Podnikatel se snaží pomocí zefektivňování výroby a zavádění nových technologií dosáhnout nižších nákladů na jednotku produkce než konkurence a zajistit svým výrobkům rozsáhlou distribuci. Typickým představitelem byla v předválečném Československu fi rma Baťa a v USA fi rma Henryho Forda. V současné době se s touto koncepcí setkáme v nevyspělých ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku. 2. VÝROBKOVÁ KONCPC Zastánci výrobkové koncepce předpokládají, že zákazník bude při nákupu dávat přednost výrobkům nejvyšší kvality. Podnik tedy soustředí veškerou energii na neustálé zdokonalování výrobků. Tuto koncepci dnes organizace používají především při zavádění produktů na trh. Typickým představitelem je společnost Procter & Gamble, jejíž čistící prostředky jsou vždy nové a lepší. Výrobkové koncepce může být účinná, ale může pro podnik představovat také nebezpečí, zvláště když management nevěnuje dostatečnou pozornost situaci na trhu, nebo si ji mylně vykládá. 3. PRODJNÍ KONCPC Společnosti vyznávající prodejní podnikatelskou koncepci již věnují pozornost spotřebiteli, nesnaží se však poznat jeho přání, ale přimět ho pomocí intenzivní propagace, aby si koupil právě jejich výrobek. Stručně řečeno, cílem výrobce je prodat to co vyrobil, nikoli vyrobit, co by prodal. 4. MARKTINGOVÁ KONCPC Zájem o zákazníky patří k typickým charakteristikám marketingové koncepce, která vznikla v USA v polovině padesátých let. Podnik se snaží poznat a pochopit trh a nabídnout výrobek, který je a bude žádaný a který co nejlépe uspokojí potřeby spotřebitele. Právě hledisko míry uspokojení potřeb je pro marketing podstatné, potřeby uspokojené pouze částečně nebo dokonce vůbec ne pak představují pověstné mezery na trhu, kde lze snadno realizovat zisk. Pomocí oboustranné marketingové komunikace si pak společnost udržuje spokojené zákazníky a získává zákazníky nové, což vytváří předpoklady pro další růst. 5. SOCIÁLNÍ KONCPC Sociální (humánní) marketing je nejnovější marketingovou koncepcí, která se snaží dát do souladu potřeby a přání zákazníků, zájem fi rmy (zisk) a sociální a etické zájmy společnosti (např. ekologie). 18 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

19 Marketingový mix Soubor opatření opatření, která mohou při vhodném a kreativním uplatnění může zvýraznit marketingovou koncepci podniku (jako koření v gastronomii). Nazývá se 4 (někdy, zejména v oblasti služeb 8) P : PRODUCT (výrobek) diverzifi kace, inovace, diferenciace, variace, eliminace PRIC (cena) - ceník, slevy, doba splatnosti, kondiční politika výhody spotřebiteli PLAC (místo) - odbytové cesty, pokrytí, sortiment, dislokace, zásoby, doprava PROMOTION (propagace) - reklama, přímý marketing, prodavači, public relations POPL (lidé) věhlas specialistů, přítomnost autorit PACKAG (balíčky) spojování jednotlivých produktů do výhodných řetězců PROGRAMMING poskytování produktů spolu s osvětou a vzděláváním PARTNRSHIP (partnerství) marketingová spolupráce mezi producenty MTODA 635 Facilitační metoda, kdy jedno řešení problému je komentováno postupně dalšími členy skupiny: rozdělit tým do skupin po 6 každý dostane 3 papíry na každý napíše jedno navrhované řešení během 5 minut posune sousedovi po pravici rozvíjí nápad kolegy, potlačuje přitom svůj názor, snaží se být tvůrčí V našem pojetí je metoda modifi kována A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 19

20 Pracovní list 2/2 Já 1A (po mé levé ruce) 2A (po levé ruce 1A) 3A (obdobně) 4A (obdobně) 5A (obdobně) 1. Jaké bys měl důvody k tomu začít podnikat ve svém oboru? 2. Je nějaký vhodnější obor pro spolužáka -1A? 3. Jaké vlastnosti spolužáka -2A předurčují a jak by se mohly projevit? 4. Kvůli jakým vlastnostem by -3A rozhodně podnikat neměl? 5. Jako co bys chtěl u -4A pracovat, případně spolupracovat? 6. Kolik bys -5A půjčil peněz, kdybys měl k dispozici rovný milion? 20 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

21 3. FINANCOVÁNÍ Mám prachy nebo je můžu legálně získat?

22 Definice tématu FINANCOVÁNÍ PODNIKU J PROCS SHROMAŽĎOVÁNÍ MAJTKU PODNIKU. Podnik tento majetek (stroje, licence, zboží, apod.) potřebuje k tomu, aby pomocí něho vyráběl nebo poskytoval služby a tím dosahoval zisku. Majetek, který do podniku kupujeme nikoliv proto, že se nám líbí nebo že ho chceme sami spotřebovat ve svůj vlastní prospěch, ale za tím účelem, aby plnil nějakou konkrétní funkci při provozu našeho podniku a tím zajistil náš budoucí zisk (ekonomický prospěch, se nazývá kapitál. FINANCOVÁNÍ PODNIKU J TDY přesněji PROCS SHROMAŽĎOVÁNÍ KAPITÁLU. Zpravidla jen výjimečně shromažďujeme rovnou přímo konkrétní stroje, nebo jiné prostředky. Pokud je totiž sami z dřívějška nevlastníme a nemůžeme je vložit do podniku (auto do taxislužby apod.), musíme tyto prostředky koupit, tj. pořídit za za něco, za co nám je někdo ochoten potřebný prostředek směnit. Prostředkem, za který je zpravidla každý ochoten provádět tuto směnu, jsou peníze, protože ty jdou opět zpětně kdykoliv použít k další směně (proto vlastně vznikly). FINANCOVÁNÍ PODNIKU J TDY přesněji PROCS SHROMAŽĎOVÁNÍ PNĚZ. Samozřejmě nestačí jen peníze shromáždit, ale shromáždit jich dostatečné množství v potřebný čas k tomu, abychom potřebný majetek (potřebně prostředky) mohli nakoupit a s jejich pomocí zajistit fungování podniku a jeho budoucí zisk. Pořizování majetku, který má za účel přinést budoucí zisk, se nazývá investování. FINANCOVÁNÍ PODNIKU J TDY přesněji PROCS SHROMAŽĎOVÁNÍ PNĚZ SLOUŽÍCÍCH K INVSTOVÁNÍ. 22 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

23 Pracovní list 3/1 JAKÉ PODSTATNÉ VLASTNOSTI MAJÍ PNÍZ? JAK BYST POPSALI, CO ZNAMNÁ INVSTOVAT? A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 23

24 Facilitační metoda BRAINSTORMING metoda na vyvolávání myšlenek a schopnosti nalézat více variant 5 20 osob 1. FÁZ trvá až 60 minut, čas stanovit předem nejlepší nápady 5 minut po zahájení a před koncem facilitátor sdělí skupině problém skupina pak produkuje nápady, které by problém charakterizovaly / řešily žádný nápad nesmí být kritizován, vylučuje se jakákoli kritika přednesené myšlenky skupina se snaží produkovat co největší množství nápadů a nebrání se myšlenkám neobvyklým, zdánlivě fantastickým, vzdáleným a impulsivním pravidlo úplné rovnosti účastníků při brainstormingu naprosto neplatí vztahy nadřízenosti a podřízenosti pravidlo vzájemné inspirace pro úspěšný průběh brainstormingu je důležité vzájemné doplňování, zdokonalování rozvíjení nápadů a myšlenek VIZUALIZAC: všechny nápady se zaznamenávají na tabuli nebo na arch papíru, který mají všichni účastníci před očima 2. FÁZ hodnocení provádí ta samá skupina AL s odstupem, nebo jiná skupina výběr relevantních variant je nejobtížnější 24 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

25 Pracovní list 3/2 INVSTIC 1. PŘIBLIŽNÁ HODNOTA DRUH POŘADÍ DŮLŽITOSTI A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 25

26 Majetek podniku se rozděluje zejména na dlouhodobý (fi xní) a oběžný. Zatímco fi xní majetek je víceméně trvalý, oběžný majetek se spotřebuje během jediného produkčního cyklu. Dlouhodobý majetek tvoří zejména stroje, některé nástroje, software apod., oběžný majetek jsou zejména zásoby všeho, co je okamžitě při provozu spotřebováno (materiál, papír, benzín apod.). Za okamžitě spotřebované jsou považovány také věci malé hodnoty (do ,- korun) a do oběžného majetku patří také peníze a ceniny. 26 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

27 Pracovní list 3/3 INVSTIC A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 27

28 Facilitační metoda BABICÍ metoda nazvaná podle porodní báby (bába babicí) lat. maieutrická metoda (maieutria porodní bába) implicitní v sobě obsažené, duše se rozpomíná metoda vylučování hypotéz pomocí dialogu vedeném učitelem (zkušeným) klade otázky tak, aby po malých krocích žák sám objevil slabá místa své argumentace učitel se nesnaží žáka dostat do úzkých, ale navazovat na to, na co už přišel, co už ví v podstatě mu ukazuje cestu efekt má pro vyučování třetích osob 28 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

29 Pracovní list 3/4 DODATČNÁ INVSTIC 11. PŘIBLIŽNÁ HODNOTA MÁM / NMÁM JAK POŘÍDIT Potřeba celkem ,- Vlastní: Máme: Potřebujeme: A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 29

30 Pracovní list 3/5 ŽÁDOST O ÚVĚR NA DVA ROKY Na co chceme úvěr: Jak plánujeme zisky v dalších dvou letech: ROK 1 ROK 2 Hlavní výrobek: Cena za jednotku hlavního výrobku: Počet jednotek hlavního výrobku (ks, jízd apod.) TRŽBA za hlavní výrobek: OSTATNÍ PŘÍJMY: NÁKLADY (stačí v %, hrubý výpočet na druhou stranu) HRUBÝ ZISK DANĚ (20%) ČISTÝ ZISK Odečtěte splátky a úroky: CLKOVÝ VÝSLDK: Splátka bude polovina na konci prvního roku a polovina na konci druhého. Úrok bude 12 % p.a. (per anum, za rok). Místo pro výpočet: Jaké bude RPSN, když za sepsání úvěrové smlouvy a vedení účtu zaplatíme dalších ,- korun? RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. 30 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

31 PL 3/6 FINANČNÍ GRAMOTNOST ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATL slovníček důležitých pojmů Akcie Je podíl na kmenovém jmění obchodní společnosti. Akcie je cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti. Opravňuje majitele spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti, tzv. dividenda, právo na likvidačním zůstatku, právo na informace o hospodaření. Aktiva Aktiva - základní pojem v účetnictví. Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů. V rozvaze, což je soupis všech aktiv a pasiv, jsou aktiva uvedena podle toho, jakou dobu zůstávají v podniku. Z tohoto pohledu tedy aktiva členíme na 1. dlouhodobá (fi xní) aktiva (majetek) 2. krátkodobá (oběžná) aktiva (majetek) 3. ostatní aktiva Bonita Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Burza Instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Organizování trhu s investičními nástroji obvykle zahrnuje stanovení postupů, kterými se na základě poptávky a nabídky dojde k uzavření obchodu s investičním nástrojem. Obchodovat na burzovním trhu mohou vlastním jménem pouze obchodníci s cennými papíry. Cash flow Cash fl ow - ukazatel charakterizující příjmy a výdaje podniku (na rozdíl od zisku, který sleduje tržby a náklady). Nazývá se také hotovostním tokem. CF - ukazatel charakterizující skutečný přírůstek peněz ve fi rmě za určité období. Je sledován ve výkazu o cash fl ow. Centrální registr úvěrů Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. Debetní zůstatek Záporný zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpisu z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu). Disponibilní zůstatek Peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce). Franchising Je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a fi nančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů. Insolvenční zákon Insolvenční zákon (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Leasing Podstatou leasingu je smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání. A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 31

32 Pasiva Pasiva jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál (čili postaru jmění). Na rozdíl od aktiv, která se člení dle doby, po kterou zůstávají v podniku, se pasiva primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. Platební příkaz k úhradě Pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši). Splátkový kalendář Přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často jde o přehled, v němž je uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky. Úroková sazba Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s výší půjčené částky. Veřejná zakázka Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí. V případě veřejných zakázek je třeba přísně dbát na dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek - vhodné je, je-li to možné, uvést přesný odkaz na zákon o veřejných zakázkách, dle kterého má konečný příjemce nebo popř. konečný uživatel postupovat. Výpis z účtu Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi předává (osobně, zasílá poštou, příp. elektronickou či jiným dohodnutým způsobem) v pravidelných intervalech dle volby klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi). Zůstatek na účtu Částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží. 32 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

33 PL 3/7 Peníze v ČR Bankovky jsou v současnosti běžně užívanou listinnou formou peněz. Bankovkami bankovní ústavy od konce 17. století slibovaly, že doručiteli úpisu vyplatí určitou sumu - množství drahého kovu (zlata, stříbra), ale brzy se papírové peníze staly samostatnou formou platidla. Dnes jsou často používaným platebním prostředkem. Na bankovkách se používá řada technických prvků, které mají zabránit jejich padělání. Stejně jako u mincí se zadní (rubová) strana nazývá Revers (též reverz) a přední (lícová) strana se nazývá avers (též averz) Bankovkami se zabývají obory numizmatika a notafilie. A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 33

34 Mince, jsou peníze vyrobené z kovu, mají přesně stanovené složení, hmotnost, tvar, velikost, nápis a obraz. Přední strana mince se nazývá líc - avers. Na lícové straně mincew je obvykle vyražena nominální hodnota mince. Obecně se tato strana někdy nazývá panna nebo hlava. Panna podle toho, že československá korunová mince měla na líci vyobrazenou klečící ženu sázející lipovou ratolest. Hlava podle toho, že za Rakouska-Uherska tam byla hlava císaře. Zadní strana mince se nazývá rub nebo také revers. Na rubové straně bývá zobrazeno, kdo minci vydal a ručí za její hodnotu. Toto je realizováno znakem panovníka nebo státu. U českých mincí je to ta strana, kde je zobrazen státní znak - český lev. Často se tato strana v Česku nazývá orel, což je památka na zobrazení habsburské orlice na Rakousko- Uherských mincích. V dnešní době jsou mince většinou ražené. Z minulosti se vyráběly i mince lité. Mincemi se zabývá historická věda zvaná numismatika. Druhy používaných mincí jsou stanoveny právními předpisy, jejich porušování je trestáno. 34 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

35 OCHRANNÉ PRVKY BANKOVK Funkce peněz: Peníze tvoří velmi efektivní, operativní a pohodlný směnný systém. Jsou stále všeobecně uznávané, mají stále relativně vysokou hodnotu a nedají se tak snadno rozmnožit = padělat. A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 35

36

37 4. LIKVIDITA Jak hlídat prachy, co když dojdou, jaká jsou zadní vrátka?

38 LIKVIDITA = likvidnost schopnost majetkové složky přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peněžní prostředky (Slovník cizích slov) TROCHA TORI O FINANČNÍ ANALÝZ Defi nic pro termín fi nanční analýza bylo vymyšleno jistě spousta, proto se jimi nebudu hlouběji zabývat a Vy zcela jistě vezmete zavděk konstatováním, že ji tvoří soubor fi nančních ukazatelů, který je hlavním zdrojem informací pro sestavování fi nanční plánů v různých časových úsecích či pro strategická rozhodnutí, směřující k ekonomické stabilitě fi rmy. Finanční analýza čerpá především z účetních výkazů fi rmy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash-fl ow), ale nemalým pomocníkem jí mohou být i výroční zprávy, přílohy k účetním závěrkám nebo údaje z manažerského účetnictví. Finančních ukazatelů jsou desítky; dělit se dá cokoli. Mým cílem není popsat a vysvětlit je všechny. Zde se držím v mém životě tak osvědčeného pravidla 80/20 (Paretovo pravidlo): zaměřím se na těch 20% ukazatelů, které mají 80% vypovídací schopnost o fi nančním zdraví fi rmy, protože zbylých 80% fi nančních ukazatelů má jen 20% rozhodující podíl na volbě případné strategie. Nejde přeci o to mít zpoměrovanou každou hodnotu účetního výkazu a následně studovat 30-ti stránkový elaborát plný vzorců, veličin a grafů. Ale mít na pár stránkách zmapovanou fi nanční úroveň své fi rmy, ve kterých se snadno orientuji a hlavně: umím s těmito hodnotami dále pracovat. Nebo se mýlím? Proto zanechme již teorie a pojďme si ukázat, co fi nanční analýza dovede... Ukazatelé likvidity nám avizují, jak si na tom stojí naše fi rma ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům; tedy jak rychle je schopna tyto své závazky splácet. V praxi používáme nejčastěji následující ukazatelé likvidity: Běžná likvidita (neboli likvidita III. stupně) nám říká, kolika korunami z našich celkových oběžných aktiv je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit naše věřitele, kdybychom v určitém momentě přeměnili tato oběžná aktiva na hotovost. oběžná aktiva Běžná likvidita = (doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 2,5) krátkodobé závazky Pohotová likvidita (neboli likvidita II. stupně) je očištěna o ne zrovna příliš likvidní položku - zásoby. Jinak řečeno, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti (pokladna či bankovní účet) je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků. oběžná aktiva - zásoby Pohotová likvidita = (doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 1,2) krátkodobé závazky Okamžitá likvidita (neboli likvidita I. stupně) je právem považována za nejpřísnější likvidní ukazatel, neboť nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky ihned tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. fi nanční majetek Okamžitá likvidita = (doporučená hodnota je v rozmezí 0,2-0,5) krátkodobé závazky Solventnost firmy dle mého názoru vhodně doplňuje výše uvedené ukazatele likvidity, neboť poskytuje obraz o tom, jak je fi rma schopna splácet své krátkodobé či dlouhodobé závazky z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Tento ukazatel by měl vykazovat vyšší než 30% hodnotu. Bilanční Cash Flow Solventnost fi rmy = x 100 [%] (závazky krátkodobé + dlouhodobé) - fi nanční majetek Více zde: nancni-analyza.webnode.cz/ukazatele-likvidity/ 38 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4