VADEMECUM. Příručka pro začínající podnikatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VADEMECUM. Příručka pro začínající podnikatele"

Transkript

1 VADMCUM Příručka pro začínající podnikatele PRAHA A go, s.r.o. 2011

2 Úvod Vzdělávací program K podnikání je krátkodobá vzdělávací aktivita zaměřená na žáky středních škol v oborech vzdělání s výučním listem, která jim má pomoci vyhodnotit reálnost anativy samostatného podnikání v řemeslné živnosti jako varianty jejich budoucího povolání. Realizátorem projektu je na základě výběrového řízení vyhlášeného Magistrátem hlavního města Prahy vzdělávací společnost A go s.r.o. (www.aego-sro.cz). Milí žáci, držíte v ruce příručku, která by se měla stát rukovětí našeho společného pilotního kurzu ve vzdělávacím programu K podnikání, jenž jsme pro Vás připravili. Nejedná se o běžnou příručku a ani náš kurz není běžným vyučováním tak, jak ho znáte! Tato příručka vás bude provázet celým kurzem a vy si do ní budete moci zakládat jednotlivé pracovní listy, které vám naši lektoři budou předávat při jednotlivých lekcích. Cílem našeho společného snažení bude navázat společnou řeč a odkrýt vám některé důležité skutečnosti, o kterých si myslíme, že byste je měli znát, než se rozhodnete samostatně podnikat. Chceme vám podat pomocnou ruku v podobě teoretických informací i praktických rad a návodů. Proto jsme vybírali lektory z řad vašich učitelů, ale také z řad skutečných podnikatelů, kteří mají se samostatným podnikáním vlastní zkušenosti a pokusí se vám je předat. Tento kurz je certifi kovaný Hospodářskou komorou ČR a ti z vás, kteří ho úspěšně absolvují, získají certifi kát. Přeji hodně zábavy i poučení během našeho kurzu Mgr. Olin Horáček, vedoucí projektu, A go s.r.o., vzdělávací společnost Vyhlašovatelem vzdělávacího programu K podnikání je Odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy a garantem za vyhlašovatele je PhDr. Karel Fryč. 2 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

3 PROGRAM K PODNIKÁNÍ Základní osnova kurzu jednotlivé moduly jsou dvouhodinové. 1. OSOBNOST V čem jsem dobrý a v čem úplně top? 2. MARKTING Kdo moje věci ode mě chce nebo kdo je může chtít a proč? 3. FINANCOVÁNÍ Mám prachy nebo je můžu legálně získat? 4. LIKVIDITA Jak hlídat prachy, co když dojdou, jaká jsou zadní vrátka? 5. ÚŘADY Kam musím všude na úřad a jak mám s nimi mluvit? 6. PROSTŘDKY Mám dílnu, barák nebo si je musím pronajmout, kde a jak nakupovat pro fi rmu? 7. PRSONALISTIKA Jak to zařídit s lidmi a potřebuju je vůbec? 8. TIKTA Budu víc řemeslník nebo nakonec víc kravaťák? 9. TIM MANAGMNT Budu mít čas na kluka/na holku a na zábavu? 10. RFLX A VALUAC Budu/nebudu podnikatel, protože na to mám/nemám? A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 3

4 DSATRO MANAŽRA V PRÁCI S LIDMI 1. Víš, čeho chceš dosáhnout? Směřuj všechno své jednání k hlavnímu cíli. Máš víc cílů? Stanov si jejich pořadí. 2. Potřebuješ k tomu víc, než dvě ruce? Dej pracovníkům důvěru a jednej s nimi na rovinu. Vyjadřuj své pokyny zřetelně a jednoznačně. Kontroluj. 3. Bojíš se neúspěchů, chyb nebo úrazů? Upozorni na ně dřív, než se stanou to se týká i bezpečnosti práce. Drobné chyby toleruj, na opakované upozorni. 4. Chceš nové nápady? Naslouchej připomínkám i kritickým. Respektuj, že každý člověk je jiný (kdybys potřeboval všechny stejné, kup si stroje). 5. Chceš rozvíjet svoji výrobu všestranně? Respektuj, že tví zaměstnanci mohou být v některých znalostech či dovednostech lepší než ty. Naslouchej jim a oceň je. 6. Chceš vzdělané pracovníky? Podporuj jejich chuť se učit novým věcem. Nabídni jim kurzy, odborné exkurze a zájezdy, stáže, profesní akce. Uč se i ty sám své odbornosti, jednání s lidmi, komunikaci, asertivitě. 7. Chceš, aby byli v tvé fi rmě lidé spokojeni? Zajímej se o jejich starosti, chval jejich práci, usmívej se. Nepovyšuj se nad nimi, pozvi je ke spolupráci na řešení problémů. Upozorni hlasitě na to, co je dobře, a potichu na to, co je špatně. 8. Chceš, aby tví pracovníci dělali dobře? Řekni jim, co považuješ za dobře. Nabídni jim něco navíc pochvalu, uznání, benefi ty, odměny, kariéru. Chval na veřejnosti, před ostatními, kritizuj v soukromí. 9. Chceš držet krok s technickým rozvojem v oboru a s vývojem společnosti? Rozhlížej se kolem sebe, přemýšlej, co bys mohl ty nebo tví pracovníci využít. Připrav se na nutné změny, veď i pracovníky k pochopení změn. Konzervy neber. 10. Myslíš, že je těžké tohle zvládnout? Přemýšlej předem o všem, co děláš, naslouchej názorům druhých, ale rozhoduj se sám podle sebe zodpovídáš ty! 4 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

5 1. OSOBNOST V čem jsem dobrý a v čem úplně top?

6 PL 1/1 ÚVODNÍ TST 1. Nejprve si pozorně přečtěte všechny body instrukce. 2. Napište hůlkovým písmem své jméno a příjmení do pravého horního rohu tohoto listu. 3. Napište datum narození do levého horního rohu tohoto listu. 4. Pod své jméno a příjmení se podepište. 5. Vypočítejte druhou odmocninu z čísel Napište úplnou adresu vašeho bydliště: 7. Načrtněte rovnostranný trojúhelník: 8. Doplňte pravopis: V_l_ v_l_ v_nce u v_soké v_l_ a ps_ na ně z dál_ zb_s_le v_l_. 9. Po důkladném přečtení instrukcí splňte pouze body 2 a Složte tento list papíru na polovinu, nechte ho ležet na lavici a přijďte k tabuli. 6 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

7 PL 1/2 Vlastnosti podnikatele (návaznost PL 2/1) vlastnosti z nabídky roztřiď do sloupců a samostatně okomentuj Nabídka vlastností Žádoucí vlastnosti podnikatele Nežádoucí vlastnosti podnikatele Vlastní komentář k vlastnosti Odvaha Touha po rychlém a snadném zisku Zvýšené sociální cítění Odhodlání Potřeba dalšího sebevzdělávání Přecitlivělost Komunikační dovednosti Vize (schopnost vidět dopředu, jít za svým cílem) Vysoké pracovní nasazení Přehnaná skromnost Ochota obětovat (čas, přátele, rodinný život) Zaujetí pro věc Ochota riskovat Přílišná opatrnost Ochota připustit si a analyzovat vlastní chyby Realistický odhad situace Psychická a fyzická odolnost Schopnost odhadnout vlastní síly a možnosti Přepínání vlastních sil Schopnost práce s lidmi A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 7

8 PL 1/3 Úspěšní podnikatelé (zdroj 1. JINDŘICH WALDS 2. července 1876 Nemyšl u Tábora květen 1941 Havana (přesné datum úmrtí není známo) významný podnikatel (knofl íky, patentky, apod.), český vlastenec a mecenáš umění Vedle knofl íků Waldes také sbíral obrazy, zejména plátna svého přítele, malíře Františka Kupky. Waldes Koh-i-noor patentky pro německý trh 8 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

9 PL 1/3 2. IGNAZ PTSCHK 14. června 1857, Kolín 15. února 1934, Ústí nad Labem židovský obchodník, průmyslník, uhlobaron a mecenáš, který patřil mezi nejbohatší osobnosti prvorepublikového Československa V době své největší slávy s bratrem Juliem kontroloval polovinu hnědouhelného průmyslu v vropě. Ignatz Petschek je uprostřed V uhelné krizi, která české uhlí postihla v roce 1900 přišel s nápadem z méně kvalitního uhlí lisovat brikety. Díky velkým fi nančním prostředkům, které jako úspěšný uhlobaron nahromadil se stal jedním z největších mecenášů města Ústí nad Labem a v této činnosti se s oblibou předháněl s velkopodnikatelem Weinmannem, u kterého byl dříve zaměstnán. Díky Petschkově štědré podpoře byl v ústecké nemocnici postaven dětský pavilon, pavilon v dělnické ozdravovně v Ryjicích, chlapecký výchovný domov na Kabátě, ozdravovnu pro nemocné tuberkulózou či mateřskou školku. A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 9

10 PL 1/3 3. ING. RADIM JANČURA 12. ledna 1972 v Ostravě český podnikatel a manažer Vystudoval na Vysokém učení technickém (lektrotechnická fakulta) v Brně. Založil, vlastní a řídí společnost Student Agency, která provozuje žluté autobusy, prodává letenky a několikrát oznámila svůj záměr konkurovat Českým drahám v osobní železniční dopravě a prostřednictvím společnosti RegioJet se jí to v letošním roce podařilo. Je vlastníkem společnosti DPL Real, které patří brněnský Dům pánů z Lipé. Obdržel řadu ocenění, mimo jiné Podnikatel roku A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

11 PL 1/3 4. TOMÁŠ BAŤA 3. dubna 1876 Zlín 12. července 1932 Otrokovice Byl spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou zakladatelem obuvnické fi rmy Baťa a jeden z největších podnikatelů své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky ve výrobě a prodeji svých výrobků, kterými dokázal ovlivnit množství budoucíchekonomů. Jeho postupy a technologie byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako příklady top managementu. Pro svoji fi rmu dokázal vybudovat město Zlín. Typické rodinné domky pro zaměstnance Baťových závodů Na pohřbu Tomáše Bati pronesl smuteční řeč jeho nevlastní bratr a nástupce ve fi rmě Jan Antonín Baťa. Zde je ukázka jeho smuteční řeči: Spolupracovníci! Padl Nejlepší z nás padl, oběť naší práce. Naše velká pracovní rodina ztratila svého zakladatele, budovatele a vůdce. Tělu svého vůdce vzdáváme dnes poslední poctu. Jeho duch však zůstává mezi námi, uprostřed jeho a našeho díla, protože ten duch žije v nás: duch jeho práce, jeho nadšeni, jeho obětavost a píle zůstane nám pro věky příkladem. Pracujeme společně na velkém díle. Toto dílo nám odkázal zesnulý Tomáš Baťa ve své závěti VLASTNÍ PŘÍKLAD Napište příběh někoho, o kom jste slyšeli, nebo ho sami znáte. Stačí stručně polovina strany A4. Příběhy mi pošlete mailem na adresu: 3 nejzajímavější práce vyhodnotím a odměním drobným dárkem! A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 11

12

13 2. MARKTING Kdo moje věci ode mě chce nebo kdo je může chtít a proč?

14 Definice tématu Marketing je proces, jehož pomocí na jedné straně skupina výrobců (producentů) nachází zákazníky pro své výrobky nebo služby a spotřebitelé (konzumenti) nacházejí prostředky pro uspokojení svých potřeb, a to jak skutečných, tak i nově vyvolaných. Srovnej s defi nicí Americké marketingové asociace (AMA): Marketing představuje proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací (AMA 1988). 14 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

15 Facilitační metoda SNĚHOVÁ KOUL (Snowball Sampling) používaná v sociologii a statistice a upravená výrazně českými facilitátory pro potřeby výuky. Spočívá na těchto zásadách: zadaný problém řeší 5 minut každý sám k danému problému připraví 1 (až 3 řešení) poté se sejdou ve dvojicích a 1 (nebo 2 nebo 3) řešení eliminují pak pracují ve čtveřici a postupují stejně poslední doporučený stupeň je osmice účastníci vždy zaznamenávají argumenty a vývoj stanovisek na závěr výsledné 1 (až 3) řešení prezentuje mluvčí ostatním A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 15

16 Pracovní list 2/1 Jaké vlastnosti musí mít podnikatel? VLASTNOST NBO CHARAKTRISTIKA Kreativita a vynalézavost Cit pro fi nance Zodpovědnost Umění mluvit Umění pracovat s lidmi Obchodní talent, instinkt pro příležitost Vytrvalost Dobré zázemí a podpora Umění odpočívat, musí mít kvalitní koníčky Nesmí být na ničem závislý Musí být machr ve svém oboru Dobrá duševní i fyzická kondice Musí mít žaludek i na nestandardní věci VÁHA V BODCH (celkem max. 100 bodů) 16 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

17 BOSTONSKÉ PORTFOLIO OTÁZKY 0 % JAK RYCHL POROSTOU MÉ ZISKY A OBRAT 100 % HVĚZDY -50 % JAK RYCHL POROSTOU MÉ ZISKY A OBRAT +50 % BÍDNÍ PSI DOJNÁ KRÁVA A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 17

18 Jak se marketing vyvíjel: 1. VÝROBNÍ KONCPC V období průmyslové revoluce, kdy technický pokrok umožnil zvýšení objemu výroby a vyvolal tak nutnost rozšiřování trhů, vzniká tzv. výrobní koncepce. Vychází z předpokladu, že zákazník bude preferovat výrobky, které jsou levné a snadno dosažitelné. Podnikatel se snaží pomocí zefektivňování výroby a zavádění nových technologií dosáhnout nižších nákladů na jednotku produkce než konkurence a zajistit svým výrobkům rozsáhlou distribuci. Typickým představitelem byla v předválečném Československu fi rma Baťa a v USA fi rma Henryho Forda. V současné době se s touto koncepcí setkáme v nevyspělých ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku. 2. VÝROBKOVÁ KONCPC Zastánci výrobkové koncepce předpokládají, že zákazník bude při nákupu dávat přednost výrobkům nejvyšší kvality. Podnik tedy soustředí veškerou energii na neustálé zdokonalování výrobků. Tuto koncepci dnes organizace používají především při zavádění produktů na trh. Typickým představitelem je společnost Procter & Gamble, jejíž čistící prostředky jsou vždy nové a lepší. Výrobkové koncepce může být účinná, ale může pro podnik představovat také nebezpečí, zvláště když management nevěnuje dostatečnou pozornost situaci na trhu, nebo si ji mylně vykládá. 3. PRODJNÍ KONCPC Společnosti vyznávající prodejní podnikatelskou koncepci již věnují pozornost spotřebiteli, nesnaží se však poznat jeho přání, ale přimět ho pomocí intenzivní propagace, aby si koupil právě jejich výrobek. Stručně řečeno, cílem výrobce je prodat to co vyrobil, nikoli vyrobit, co by prodal. 4. MARKTINGOVÁ KONCPC Zájem o zákazníky patří k typickým charakteristikám marketingové koncepce, která vznikla v USA v polovině padesátých let. Podnik se snaží poznat a pochopit trh a nabídnout výrobek, který je a bude žádaný a který co nejlépe uspokojí potřeby spotřebitele. Právě hledisko míry uspokojení potřeb je pro marketing podstatné, potřeby uspokojené pouze částečně nebo dokonce vůbec ne pak představují pověstné mezery na trhu, kde lze snadno realizovat zisk. Pomocí oboustranné marketingové komunikace si pak společnost udržuje spokojené zákazníky a získává zákazníky nové, což vytváří předpoklady pro další růst. 5. SOCIÁLNÍ KONCPC Sociální (humánní) marketing je nejnovější marketingovou koncepcí, která se snaží dát do souladu potřeby a přání zákazníků, zájem fi rmy (zisk) a sociální a etické zájmy společnosti (např. ekologie). 18 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

19 Marketingový mix Soubor opatření opatření, která mohou při vhodném a kreativním uplatnění může zvýraznit marketingovou koncepci podniku (jako koření v gastronomii). Nazývá se 4 (někdy, zejména v oblasti služeb 8) P : PRODUCT (výrobek) diverzifi kace, inovace, diferenciace, variace, eliminace PRIC (cena) - ceník, slevy, doba splatnosti, kondiční politika výhody spotřebiteli PLAC (místo) - odbytové cesty, pokrytí, sortiment, dislokace, zásoby, doprava PROMOTION (propagace) - reklama, přímý marketing, prodavači, public relations POPL (lidé) věhlas specialistů, přítomnost autorit PACKAG (balíčky) spojování jednotlivých produktů do výhodných řetězců PROGRAMMING poskytování produktů spolu s osvětou a vzděláváním PARTNRSHIP (partnerství) marketingová spolupráce mezi producenty MTODA 635 Facilitační metoda, kdy jedno řešení problému je komentováno postupně dalšími členy skupiny: rozdělit tým do skupin po 6 každý dostane 3 papíry na každý napíše jedno navrhované řešení během 5 minut posune sousedovi po pravici rozvíjí nápad kolegy, potlačuje přitom svůj názor, snaží se být tvůrčí V našem pojetí je metoda modifi kována A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 19

20 Pracovní list 2/2 Já 1A (po mé levé ruce) 2A (po levé ruce 1A) 3A (obdobně) 4A (obdobně) 5A (obdobně) 1. Jaké bys měl důvody k tomu začít podnikat ve svém oboru? 2. Je nějaký vhodnější obor pro spolužáka -1A? 3. Jaké vlastnosti spolužáka -2A předurčují a jak by se mohly projevit? 4. Kvůli jakým vlastnostem by -3A rozhodně podnikat neměl? 5. Jako co bys chtěl u -4A pracovat, případně spolupracovat? 6. Kolik bys -5A půjčil peněz, kdybys měl k dispozici rovný milion? 20 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

21 3. FINANCOVÁNÍ Mám prachy nebo je můžu legálně získat?

22 Definice tématu FINANCOVÁNÍ PODNIKU J PROCS SHROMAŽĎOVÁNÍ MAJTKU PODNIKU. Podnik tento majetek (stroje, licence, zboží, apod.) potřebuje k tomu, aby pomocí něho vyráběl nebo poskytoval služby a tím dosahoval zisku. Majetek, který do podniku kupujeme nikoliv proto, že se nám líbí nebo že ho chceme sami spotřebovat ve svůj vlastní prospěch, ale za tím účelem, aby plnil nějakou konkrétní funkci při provozu našeho podniku a tím zajistil náš budoucí zisk (ekonomický prospěch, se nazývá kapitál. FINANCOVÁNÍ PODNIKU J TDY přesněji PROCS SHROMAŽĎOVÁNÍ KAPITÁLU. Zpravidla jen výjimečně shromažďujeme rovnou přímo konkrétní stroje, nebo jiné prostředky. Pokud je totiž sami z dřívějška nevlastníme a nemůžeme je vložit do podniku (auto do taxislužby apod.), musíme tyto prostředky koupit, tj. pořídit za za něco, za co nám je někdo ochoten potřebný prostředek směnit. Prostředkem, za který je zpravidla každý ochoten provádět tuto směnu, jsou peníze, protože ty jdou opět zpětně kdykoliv použít k další směně (proto vlastně vznikly). FINANCOVÁNÍ PODNIKU J TDY přesněji PROCS SHROMAŽĎOVÁNÍ PNĚZ. Samozřejmě nestačí jen peníze shromáždit, ale shromáždit jich dostatečné množství v potřebný čas k tomu, abychom potřebný majetek (potřebně prostředky) mohli nakoupit a s jejich pomocí zajistit fungování podniku a jeho budoucí zisk. Pořizování majetku, který má za účel přinést budoucí zisk, se nazývá investování. FINANCOVÁNÍ PODNIKU J TDY přesněji PROCS SHROMAŽĎOVÁNÍ PNĚZ SLOUŽÍCÍCH K INVSTOVÁNÍ. 22 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

23 Pracovní list 3/1 JAKÉ PODSTATNÉ VLASTNOSTI MAJÍ PNÍZ? JAK BYST POPSALI, CO ZNAMNÁ INVSTOVAT? A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 23

24 Facilitační metoda BRAINSTORMING metoda na vyvolávání myšlenek a schopnosti nalézat více variant 5 20 osob 1. FÁZ trvá až 60 minut, čas stanovit předem nejlepší nápady 5 minut po zahájení a před koncem facilitátor sdělí skupině problém skupina pak produkuje nápady, které by problém charakterizovaly / řešily žádný nápad nesmí být kritizován, vylučuje se jakákoli kritika přednesené myšlenky skupina se snaží produkovat co největší množství nápadů a nebrání se myšlenkám neobvyklým, zdánlivě fantastickým, vzdáleným a impulsivním pravidlo úplné rovnosti účastníků při brainstormingu naprosto neplatí vztahy nadřízenosti a podřízenosti pravidlo vzájemné inspirace pro úspěšný průběh brainstormingu je důležité vzájemné doplňování, zdokonalování rozvíjení nápadů a myšlenek VIZUALIZAC: všechny nápady se zaznamenávají na tabuli nebo na arch papíru, který mají všichni účastníci před očima 2. FÁZ hodnocení provádí ta samá skupina AL s odstupem, nebo jiná skupina výběr relevantních variant je nejobtížnější 24 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

25 Pracovní list 3/2 INVSTIC 1. PŘIBLIŽNÁ HODNOTA DRUH POŘADÍ DŮLŽITOSTI A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 25

26 Majetek podniku se rozděluje zejména na dlouhodobý (fi xní) a oběžný. Zatímco fi xní majetek je víceméně trvalý, oběžný majetek se spotřebuje během jediného produkčního cyklu. Dlouhodobý majetek tvoří zejména stroje, některé nástroje, software apod., oběžný majetek jsou zejména zásoby všeho, co je okamžitě při provozu spotřebováno (materiál, papír, benzín apod.). Za okamžitě spotřebované jsou považovány také věci malé hodnoty (do ,- korun) a do oběžného majetku patří také peníze a ceniny. 26 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

27 Pracovní list 3/3 INVSTIC A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 27

28 Facilitační metoda BABICÍ metoda nazvaná podle porodní báby (bába babicí) lat. maieutrická metoda (maieutria porodní bába) implicitní v sobě obsažené, duše se rozpomíná metoda vylučování hypotéz pomocí dialogu vedeném učitelem (zkušeným) klade otázky tak, aby po malých krocích žák sám objevil slabá místa své argumentace učitel se nesnaží žáka dostat do úzkých, ale navazovat na to, na co už přišel, co už ví v podstatě mu ukazuje cestu efekt má pro vyučování třetích osob 28 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

29 Pracovní list 3/4 DODATČNÁ INVSTIC 11. PŘIBLIŽNÁ HODNOTA MÁM / NMÁM JAK POŘÍDIT Potřeba celkem ,- Vlastní: Máme: Potřebujeme: A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 29

30 Pracovní list 3/5 ŽÁDOST O ÚVĚR NA DVA ROKY Na co chceme úvěr: Jak plánujeme zisky v dalších dvou letech: ROK 1 ROK 2 Hlavní výrobek: Cena za jednotku hlavního výrobku: Počet jednotek hlavního výrobku (ks, jízd apod.) TRŽBA za hlavní výrobek: OSTATNÍ PŘÍJMY: NÁKLADY (stačí v %, hrubý výpočet na druhou stranu) HRUBÝ ZISK DANĚ (20%) ČISTÝ ZISK Odečtěte splátky a úroky: CLKOVÝ VÝSLDK: Splátka bude polovina na konci prvního roku a polovina na konci druhého. Úrok bude 12 % p.a. (per anum, za rok). Místo pro výpočet: Jaké bude RPSN, když za sepsání úvěrové smlouvy a vedení účtu zaplatíme dalších ,- korun? RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. 30 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

31 PL 3/6 FINANČNÍ GRAMOTNOST ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATL slovníček důležitých pojmů Akcie Je podíl na kmenovém jmění obchodní společnosti. Akcie je cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti. Opravňuje majitele spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti, tzv. dividenda, právo na likvidačním zůstatku, právo na informace o hospodaření. Aktiva Aktiva - základní pojem v účetnictví. Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů. V rozvaze, což je soupis všech aktiv a pasiv, jsou aktiva uvedena podle toho, jakou dobu zůstávají v podniku. Z tohoto pohledu tedy aktiva členíme na 1. dlouhodobá (fi xní) aktiva (majetek) 2. krátkodobá (oběžná) aktiva (majetek) 3. ostatní aktiva Bonita Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Burza Instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Organizování trhu s investičními nástroji obvykle zahrnuje stanovení postupů, kterými se na základě poptávky a nabídky dojde k uzavření obchodu s investičním nástrojem. Obchodovat na burzovním trhu mohou vlastním jménem pouze obchodníci s cennými papíry. Cash flow Cash fl ow - ukazatel charakterizující příjmy a výdaje podniku (na rozdíl od zisku, který sleduje tržby a náklady). Nazývá se také hotovostním tokem. CF - ukazatel charakterizující skutečný přírůstek peněz ve fi rmě za určité období. Je sledován ve výkazu o cash fl ow. Centrální registr úvěrů Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. Debetní zůstatek Záporný zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpisu z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu). Disponibilní zůstatek Peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce). Franchising Je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a fi nančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů. Insolvenční zákon Insolvenční zákon (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Leasing Podstatou leasingu je smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání. A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 31

32 Pasiva Pasiva jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál (čili postaru jmění). Na rozdíl od aktiv, která se člení dle doby, po kterou zůstávají v podniku, se pasiva primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. Platební příkaz k úhradě Pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši). Splátkový kalendář Přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často jde o přehled, v němž je uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky. Úroková sazba Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s výší půjčené částky. Veřejná zakázka Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí. V případě veřejných zakázek je třeba přísně dbát na dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek - vhodné je, je-li to možné, uvést přesný odkaz na zákon o veřejných zakázkách, dle kterého má konečný příjemce nebo popř. konečný uživatel postupovat. Výpis z účtu Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi předává (osobně, zasílá poštou, příp. elektronickou či jiným dohodnutým způsobem) v pravidelných intervalech dle volby klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi). Zůstatek na účtu Částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží. 32 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

33 PL 3/7 Peníze v ČR Bankovky jsou v současnosti běžně užívanou listinnou formou peněz. Bankovkami bankovní ústavy od konce 17. století slibovaly, že doručiteli úpisu vyplatí určitou sumu - množství drahého kovu (zlata, stříbra), ale brzy se papírové peníze staly samostatnou formou platidla. Dnes jsou často používaným platebním prostředkem. Na bankovkách se používá řada technických prvků, které mají zabránit jejich padělání. Stejně jako u mincí se zadní (rubová) strana nazývá Revers (též reverz) a přední (lícová) strana se nazývá avers (též averz) Bankovkami se zabývají obory numizmatika a notafilie. A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 33

34 Mince, jsou peníze vyrobené z kovu, mají přesně stanovené složení, hmotnost, tvar, velikost, nápis a obraz. Přední strana mince se nazývá líc - avers. Na lícové straně mincew je obvykle vyražena nominální hodnota mince. Obecně se tato strana někdy nazývá panna nebo hlava. Panna podle toho, že československá korunová mince měla na líci vyobrazenou klečící ženu sázející lipovou ratolest. Hlava podle toho, že za Rakouska-Uherska tam byla hlava císaře. Zadní strana mince se nazývá rub nebo také revers. Na rubové straně bývá zobrazeno, kdo minci vydal a ručí za její hodnotu. Toto je realizováno znakem panovníka nebo státu. U českých mincí je to ta strana, kde je zobrazen státní znak - český lev. Často se tato strana v Česku nazývá orel, což je památka na zobrazení habsburské orlice na Rakousko- Uherských mincích. V dnešní době jsou mince většinou ražené. Z minulosti se vyráběly i mince lité. Mincemi se zabývá historická věda zvaná numismatika. Druhy používaných mincí jsou stanoveny právními předpisy, jejich porušování je trestáno. 34 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

35 OCHRANNÉ PRVKY BANKOVK Funkce peněz: Peníze tvoří velmi efektivní, operativní a pohodlný směnný systém. Jsou stále všeobecně uznávané, mají stále relativně vysokou hodnotu a nedají se tak snadno rozmnožit = padělat. A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4 35

36

37 4. LIKVIDITA Jak hlídat prachy, co když dojdou, jaká jsou zadní vrátka?

38 LIKVIDITA = likvidnost schopnost majetkové složky přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peněžní prostředky (Slovník cizích slov) TROCHA TORI O FINANČNÍ ANALÝZ Defi nic pro termín fi nanční analýza bylo vymyšleno jistě spousta, proto se jimi nebudu hlouběji zabývat a Vy zcela jistě vezmete zavděk konstatováním, že ji tvoří soubor fi nančních ukazatelů, který je hlavním zdrojem informací pro sestavování fi nanční plánů v různých časových úsecích či pro strategická rozhodnutí, směřující k ekonomické stabilitě fi rmy. Finanční analýza čerpá především z účetních výkazů fi rmy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash-fl ow), ale nemalým pomocníkem jí mohou být i výroční zprávy, přílohy k účetním závěrkám nebo údaje z manažerského účetnictví. Finančních ukazatelů jsou desítky; dělit se dá cokoli. Mým cílem není popsat a vysvětlit je všechny. Zde se držím v mém životě tak osvědčeného pravidla 80/20 (Paretovo pravidlo): zaměřím se na těch 20% ukazatelů, které mají 80% vypovídací schopnost o fi nančním zdraví fi rmy, protože zbylých 80% fi nančních ukazatelů má jen 20% rozhodující podíl na volbě případné strategie. Nejde přeci o to mít zpoměrovanou každou hodnotu účetního výkazu a následně studovat 30-ti stránkový elaborát plný vzorců, veličin a grafů. Ale mít na pár stránkách zmapovanou fi nanční úroveň své fi rmy, ve kterých se snadno orientuji a hlavně: umím s těmito hodnotami dále pracovat. Nebo se mýlím? Proto zanechme již teorie a pojďme si ukázat, co fi nanční analýza dovede... Ukazatelé likvidity nám avizují, jak si na tom stojí naše fi rma ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům; tedy jak rychle je schopna tyto své závazky splácet. V praxi používáme nejčastěji následující ukazatelé likvidity: Běžná likvidita (neboli likvidita III. stupně) nám říká, kolika korunami z našich celkových oběžných aktiv je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit naše věřitele, kdybychom v určitém momentě přeměnili tato oběžná aktiva na hotovost. oběžná aktiva Běžná likvidita = (doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 2,5) krátkodobé závazky Pohotová likvidita (neboli likvidita II. stupně) je očištěna o ne zrovna příliš likvidní položku - zásoby. Jinak řečeno, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti (pokladna či bankovní účet) je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků. oběžná aktiva - zásoby Pohotová likvidita = (doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 1,2) krátkodobé závazky Okamžitá likvidita (neboli likvidita I. stupně) je právem považována za nejpřísnější likvidní ukazatel, neboť nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky ihned tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. fi nanční majetek Okamžitá likvidita = (doporučená hodnota je v rozmezí 0,2-0,5) krátkodobé závazky Solventnost firmy dle mého názoru vhodně doplňuje výše uvedené ukazatele likvidity, neboť poskytuje obraz o tom, jak je fi rma schopna splácet své krátkodobé či dlouhodobé závazky z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Tento ukazatel by měl vykazovat vyšší než 30% hodnotu. Bilanční Cash Flow Solventnost fi rmy = x 100 [%] (závazky krátkodobé + dlouhodobé) - fi nanční majetek Více zde: nancni-analyza.webnode.cz/ukazatele-likvidity/ 38 A go s.r.o., vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, Na Dolinách 18/5, Praha 4

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více