N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina"

Transkript

1 N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing. Petr G r y c, odbor EDIS červen - červenec 2013

2 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. 02 / 05 / 2013 Žďár nad Sázavou / Vysočina zámek vše v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou [Evidenční číslo kulturní památky v ÚSKP] 24284/ [Souřadnice] N / E Exteriér / průzkum barevnosti venkovních omítkových vrstev (autor, instituce) ing. Petr G r y c, NPÚ ÚOP Telč, OEDIS Datum akce / Datum vydání NZ / Označení NZ (ev. č. v archivu zpracovatele) Místo uložení originálu NZ 02 / 05 / 2013 Zadavatel OPD Ing. arch. Silvie Jagošová, garant OPP Charakteristika výsledků / Anotace NPÚ ÚOP Telč, OEDIS Počet stran celkem/ text / foto + přílohy 66 / 11 / 55 Současný vlastník zámku provádí obnovu a rehabilitaci jeho interiéru. Počítá také se zahájením oprav domovních průčelí. Pro hlubší poznání dřívějších povrchových úprav omítek průčelí byl provedený operativní průzkum, zaměření zejména na zjištění stop po starších barevných provedeních. Průzkumem byly zastižené renesanční omítky zdobené sgrafity, překryté masivní vrstvou omítek klasicistních. Na části povrchů obvodových konstrukcí jsou zřejmé úpravy novodobé z druhé poloviny a z konce minulého století. Z barevností byly zastižené převážně vápenné fasádní barvy v různých odstínech okru či světlé hnědi, pouze lokálně v barvě zelené. 1

3 OBSAH: 1. Úvod: Okolnosti realizace OPD Stav exteriéru objektu v době provádění OPD Podklady, jež měl zpracovatel OPD k dispozici Metody dokumentace 5 2. Popis nálezů: Poloha zkoumaného objektu Popis exteriéru objektu 6 3. Historické souvislosti, historie: 7 4. Popis nálezů a sond: 9 č. 1: Mapa širších územních vztahů 9 č. 2: Katastrální mapa a ortomapa 10 č. 3: Lokalizace provedených sond S1 S9 na průčelích 11 č. 4: Lokalizace sondy S10 na schodišti v interiéru posledního patra 12 č. 5: Lokalizace sond S1 S4 v západním průčelí 13 č. 6: Lokalizace sondy S1, západní průčelí 14 č. 7: Sonda S1, západní průčelí 15 č. 8: Lokalizace sondays2, západní průčelí 16 č. 9: SondaS2, západní průčelí 17 č.10: Lokalizace sondy S3, ostění okna v západním průčelí 18 č.11: SondaS3, západní průčelí 19 č.12: Lokalizace sondy S4, západní průčelí 20 č.13: Sonda S4, západní průčelí 21 č.14: Lokalizace sondy S5, jižní průčelí 22 č.15: Sonda S5, jižní průčelí 23 č.16: Lokalizace sondy S6, západní průčelí 24 č.17: Sonda S6, západní průčelí 25 č.18: Lokalizace sondy S7, severní průčelí 26 č.19: Sonda S7, severní průčelí 27 č.20: Lokalizace sondy S8, východní průčelí 28 č.21: Sonda S8, východní průčelí 29 č.22: Lokalizace sondy S9, východní průčelí 30 č.23: Sondy S9, východní průčelí 31 č.24: Foto S10 - V křídlo, S stěna schodiště posledního podlaží 32 č.25: Foto S10 - V křídlo, S stěna schodiště, nedokončené sgrafito Interpretace poznatků: Památkové hodnocení: Doporučení pro další péči, závady: 36 2

4 8. Přílohy: 37 č.26: Pohled od východu 37 č.27: Pohled od severu do dvora 38 č.28: Pohled od S do vstupního obloukového rohového rizalitu 39 č.29: Pohled od západu 40 č.30: Pohled od jihovýchodu 41 č.31: Pohled od východu, jižní část průčelí 42 č.32: Pohled od východu, střední část průčelí 43 č.33: Pohled od východu, severní část průčelí 44 č.34: Pohled od severozápadu 45 č.35: Pohled od jihozápadu 46 č.36: Pohled od jihovýchodu 47 č.37: Pohled od západu na střední část průčelí 48 č.38: Pohled od Z na sgrafito ve střední části průčelí překryté novějšími omítkami 49 č.39: J průčelí S traktu, cihelná plenta před původním průčelím 50 č.40: Jižní průčelí severního traktu, zazděné zaklenutí přízemí 51 č.41: Východní průčelí hospodářské části severního traktu 52 č.42: V průčelí hospodářské části S traktu, otisky tvaru zastřešení, zbytky sgrafita 53 č.43: V průčelí hospodářské části S traktu, otisky tvaru zastřešení, zbytky sgrafita 54 č.44: Západní část jižního průčelí hospodářské části severního traktu 55 č.45: Parter západního průčelí východního křídla 56 č.46: Okenní otvory půdního polopatra a přízemí, dveřní otvor Z průčelí V křídla 57 č.47: Okenní otvory obloukového rizalitu vstupu v patře 58 č.48: Okenní otvory patra a přízemí ve východním průčelí 59 č.49: Omítky parteru V průčelí V traktu se zbytky kvádrové bosáže 60 č.50: Předsazená cihelná přizdívka parteru jižního průčelí severního traktu 61 č.51: Omítky předs. cih. přizdívky parteru J průčelí S traktu se zbytky sgrafita 62 č.52: SV omítkou provedené kvádrované nároží parteru V křídla, detail 63 č.53: S průčelí S křídla, obnažená sgrafita ve spodních omítkových vrstvách 64 č.54: Císařský otisk katastru č.55: Císařský otisk katastru

5 1. Úvod Okolnosti realizace OPD OPD probíhal dne za polojasného počasí, s teplotami okolo +15 C. Fotodokumentace byla pořízená digitální kamerou SONY, model DSC HX Stav exteriéru objektu v době provádění OPD Současné omítky jsou, zejména v soklových partiích, masivně narušené vzlínající vlhkostí. Lokálně se v plochách odlučují a obnažují renesanční omítky se sgrafity nebo podkladní cihelné či smíšené zdivo. Také omítky v průčelích podlaží vykazují obdobné poruchy, ale menšího rozsahu. V plochách omítek jsou pohledově patrné zazděné starší okenní otvory i se zbytky plastických zdobností a štukových šambrán po jejich obvodu. Na obvodovém zdivu jižní a východní strany hlavní třípodlažní budovy se dochovala ve větších plochách parteru štuková kvádrová bosáž. Na východním i západním obvodovém zdivu středního křídla se ve spodních omítkových vrstvách dochovala sgrafitová výzdoba. V posledním patře interiéru schodiště středního křídla byla shledána sgrafita původního venkovního líce obvodového zdiva, místy jako nedokončený a rozkreslený polotovar Podklady, jež měl zpracovatel OPD k dispozici Autor při zpracování OPD vycházel zejména z: - evidenčního listu nemovité kulturní památky v Radešíně, číslo rejstříku ústředního seznamu 24284/ před a po reidentifikaci - SHP PhDr. Pavla Borského CSc., Radešín, listopad archivních materiálů a fotodokumentace NPÚ ÚOP v Telči - archivních materiálů Muzea Vysočiny v Jihlavě - z historických údajů převzatých z literatury - vlastní fotodokumentace - vlastního zaměření 4

6 1.04. Metody dokumentace - interpretace nálezových situací zachycených fotodokumentací ze dne metodou srovnávání se skutečným stavem - drobné lokální sondy - digitální fotodokumentace současného stavu s uvedením konfrontačních situací - zaměření nálezových situací - písemné záznamy v terénu - zákresy v terénu - popis 5

7 2. Popis nálezů Poloha zkoumaného objektu Areál zámku je situován na jižním okraji obce, v těsné blízkosti státní silnice č Předmět památkové ochrany tvoří parcely: s pozemky st.parc. č. 1/1, ½, 1/3, ¼, 4. st.parc. č. 25, 3, 45 bez stavby, s pozemky parc.č. ½, 1/3, 2, 212/11, 3/1, 7/1, 4, 6 a Popis exteriéru objektu Současný zámek sestává ze čtyř staveb z hlavní budovy - ze středního křídla - ze zalomeného severního křídla - a z torza bývalých chlévů. Hlavní budova má dvě patra, s polozapuštěným suterénem v celém rozsahu půdorysu. Suterénní prostory a přízemí jsou zaklenuté, místnosti patra jsou plochostropé. K budově přiléhá zastřešený arkýř - balkon čtvrtkruhového půdorysu, spojující patra obou budov. Arkýř s nízkým zděným parapetem je podklenutý obloukovými arkádami a je vynášený toskánskými kamennými sloupy. Ve dvorní části přízemí jsou situovány slepé arkády. Střední křídlo je patrové s půdním polopatrem. Podsklepená je pouze část půdorysu. Přízemní prostory jsou zaklenuté, patro je plochostropé. Severní křídlo je patrové a není podsklepené. Přízemní prostory jsou zaklenuté, patro je plochostropé. Torza hospodářských budov chlévů na severní straně dvora jsou přízemní zaklenutá a nejsou podsklepená. Všechny budovy zámku jsou zastřešené soustavou sedlových střech s hambalkovými krovy. Věž je kryta jehlancovou stavbou s vrcholovou hranolovou bedněnou věžičkou s jehlancovou stříškou. 6

8 3. Historické souvislosti, historie: První listinné zmínky o obci pocházejí z roku 1262, kdy Smil z Lichtenburka daroval žďárskému klášteru obec Bobrůvku. Po roce 1262 vznikají v okolí Bobrůvky klášterní osady Bobrová, Bítovec, Bohdalec, Rousměrov a jiné, které časem zanikly. Centrem správy byla obec Bobrová. Stavební podobu radešínského dvora (grangie) nelze v jeho počátcích v písemných podkladech vysledovat. Do psané historie vstupuje Radešín až v roce 1407 zmínkou o jistém Janovi z Radešína, kterého Albrecht z Vojetína jmenoval poručníkem svých statků a potomků. Přímo o radešínském dvoru se v tehdejších písemných záznamech nemluví, jsou zmiňováni pouze zástupci tehdejší rodové šlechty. Tak je v roce 1414 zmiňována Eliška z Radešína a v roce 1447 bratři Hynek a Jaroslav ze Zvole, kteří prodali svůj dvůr v Radešíně paní Dorotě z Rozsíčky a z Radešína. Radešín tak byl minimálně od počátku 15. století spravován zdejšími zemanskými rody. Vztah žďárského kláštera a držitelů někdejší grangie v Radešíně uvádí listina z roku 1453 vydaná opatem Benešem, kterou postupuje slovutnému panošovi Buzkovi z Radešína dvůr Radešín a jeho příslušenství na věčné časy pod platem 50 grošů. V případě neplacení měl dvůr připadnout zpět klášteru. Brzek s touto podmínkou souhlasil a stal se tak klášterním manem, stejně tak jako následní držitelé až do konce 16. století. V urbáři z roku 1483 je radešínský dvůr uváděný jako majetek Jaroše a Jiříka. Ke konci 15. století již ale připadá radešínský dvůr už jenom Jarošovi. V roce 1551 se uvádí jako vlastník dvora Jan zvaný Hradešín, později jeho syn Tomáš. Po smrti Tomáše připadl dvůr jeho ovdovělé manželce Kunhutě a z důvodu, že manželé byli bezdětní a vymřela tak rodová linie, připadl radešínský dvůr opět žďárskému klášteru. V pozdějších letech klášter dvůr pronajímal. V roce 1594 žďárský klášter prodal radešínský dvůr vladykovi Samuelu Radešínskému z Radešic, čímž se stal dvůr od roku 1597 svobodným majetkem. Nový vlastník dvůr, jako své rodové sídlo, na svojí dobu významně přestavěl do honosné podoby zámku. Ale již v roce 1607 se vrací majetek opět klášteru, protože Samuel těžce onemocněl a v roce 1609 v Praze umírá. Klášterním majetkem zůstal radešínský dvůr a do roku 1784, kdy byl klášter v rámci Josefínských reforem zrušený. 7

9 Po roce 1784 byly klášterní statky převedeny do správy Náboženského fondu. V polovině dvacátých let 19. století byl provedený soupis, popis a odhad budov klášterních statků. V roce 1826 byl zámek i s panstvím prodán Franzi Schneiderovi, který ihned započal s jeho razantní přestavbou. V roce 1863 zdědil zámek jeho syn Mořic a v roce 1879 přešlo radešínské zboží na Mořicovu dceru Marii. V roce 1892 se stal nájemcem radešínského panství Rudolf Schück z Dolní Bobrové. V letech na zámku hospodařili příslušníci rodu Duré. Po druhé světové válce byl zámek i s pozemky zkonfiskován a v roce 1949 převedený do správy Československých státních statků s.p. Do konce 80. let 20. století užíval zámek Státní statek se sídlem v Křižanově. V hospodářských objektech měl ustájený dobytek, stodoly a kůlny užíval jako sklady a obytné budovy zámku upravil částečně na byty. V roce 1987 mělo být v zámku zřízeno rekreační středisko n.p. Benar se sídlem v Benešově nad Ploučnicí. Úpravy byly v předstihu zahájeny stržením části hospodářských budov. Další zásahy zastavila sametová revoluce. V roce 1996 získal zámek v rámci náhradní restituce Jaroslav Rychlý z Tišnova. Jeho přístup k památkově chráněnému objektu byl natolik tristní, že fyzický i technický stav budov i interiéru zámku se výrazně zhoršil. Současnými majiteli zámku jsou manželé Ing. Aleš a PhDr. Naděžda Kubíčkovi z Brna, kteří zahájili postupnou rehabilitaci jeho interiéru i exteriéru. 8

10 4. Popis nálezů a sond: Příloha NZ OPD č. 01 Mapa širších územních vztahů Použitý podklad (autor, datace) mapa KN /

11 Příloha NZ OPD č. 02 Katastrální mapa a ortomapa Použitý podklad (autor, datace) mapa KN /

12 Příloha NZ OPD č. 03 Lokalizace provedených sond S1 S9 na průčelích Použitý podklad (autor, datace) zákres do PD, Ing. Petr Gryc / Západní průčelí Východní průčelí 11

13 Příloha NZ OPD č. 04 Lokalizace sondy S10 na schodišti v interiéru posledního patra Použitý podklad (autor, datace) zákres do PD, Ing. Petr Gryc /

14 Příloha NZ OPD č. 05 Lokalizace sond S1 S4 v západním průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

15 Příloha NZ OPD č. 06 Lokalizace sondy S1, západní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

16 Příloha NZ OPD č. 07 odvlhčení Sonda S1, západní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy: 1 fasádní vápenný nátěr špinavě žluté barvy, sluncem vybělený, odlupuje se v šupinách 2 fasádní vápenný nátěr světle okrový, sluncem vybělený 3 - fasádní vápenný nátěr okrově pískový, vybělený sluncem 4 omítka vápenná štuková, tvrdá, homogenní, jemnozrnná, povrch utažený tl. 1 2 mm 5 omítka jádrová, vápenná, zvětralá, měkká, homogenní, písková zrna max. do 2 mm, kamínky do velikosti 10 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 4 mm, větvičky a kousky dřeva až 30 mm dlouhé tl mm 6 podkladní smíšené zdivo 15

17 Příloha NZ OPD č. 08 Lokalizace sondays2, západní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

18 Příloha NZ OPD č. 09 SondaS2, západní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy: 1 fasádní vápenný nátěr špinavě žluté barvy, sluncem vybělený, odlupuje se v šupinách 2 fasádní vápenný nátěr světle okrový, sluncem vybělený 3 fasádní vápenná barva tmavě trávově zelená 4 - fasádní vápenný nátěr okrově pískový, vybělený sluncem 5 omítka vápenná štuková, tvrdá, homogenní, jemnozrnná, povrch utažený tl. 1 2 mm 6 omítka jádrová, vápenná, zvětralá, měkká, homogenní, písková zrna max. do 2 mm, kamínky do velikosti 10 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 4 mm, větvičky a kousky dřeva až 30 mm dlouhé 17

19 Příloha NZ OPD č. 10 Lokalizace sondys3, ostění okna v západním průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

20 Příloha NZ OPD č. 11 SondaS3, západní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc / Popis: Na kamenném ostění zastižené zbytky červeného vybledlého nátěru, poblíž okenních rámů šmouhy zelené barvy nátěru. Výšky bočních sloupků kamenného ostění jsou upravované šíbry pod okenním překladem s klenákem. 19

21 Příloha NZ OPD č. 12 Lokalizace sondy S4, západní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

22 Příloha NZ OPD č. 13 Sonda S4, západní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy: 1 fasádní vápenný nátěr špinavě žluté barvy, sluncem vybělený, odlupuje se v šupinách 2 fasádní vápenný nátěr světle okrový, sluncem vybělený 3 - fasádní vápenný nátěr okrově pískový, vybělený sluncem 4 omítka vápenná štuková, tvrdá, homogenní, jemnozrnná, povrch utažený tl. 1 2 mm 5 omítka jádrová, vápenná, zvětralá, měkká, homogenní, písková zrna max. do 2 mm, kamínky do velikosti 10 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 4 mm, větvičky a kousky dřeva až 30 mm dlouhé 21

23 Příloha NZ OPD č. 14 Lokalizace sondy S5, jižní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

24 Příloha NZ OPD č. 15 Sonda S5, jižní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy: 1 cementová omítka, štuková vrstva se světle okrovým vyběleným nátěrem tl. 1 2 mm 2 omítka cementová, skořepinová vrstva nesoudržná s podkladem tl mm 3 cihelné plentové podkladní zdivo 23

25 Příloha NZ OPD č. 16 Lokalizace sondy S6, západní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

26 Příloha NZ OPD č. 17 Sonda S6, západní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy: 1 cementová omítka s lomenou bílým fasádním nátěrem tl. 2 mm 2 omítka vápenná štuková, výmalba nebyla zastižena tl. 1 2 mm 3 omítka jádrová vápenná, zvětralá, měkká, homogenní, pecky nerozmíchaného vápna do 5 mm, písková zrna do 3 mm tl mm 4 podkladní cihelné zdivo 5 vrstva omítky se sgrafitovou výzdobou tl mm 6 jádrová vápenná omítka tl mm ý podkladní cihelné (smíšené) zdivo 25

27 Příloha NZ OPD č. 18 Lokalizace sondy S7, severní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

28 Příloha NZ OPD č. 19 Sonda S7, severní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy: 1 fasádní nátěr špinavě šedohnědý, vybledlý 2 fasádní nátěr špinavě žlutý, vybledlý 3 fasádní nátěr tmavě šedý, vybledlý 4 fasádní nátěr okrově žlutý, vybledlý 5 fasádní nátěr tmavě hnědo okrový, vybledlý 6 štuková vápenná vrstva, homogenní, jemná struktura, povrch utažený tl- 1 2 mm 7 jádrová omítka vápenná, homogenní, písková zrna do 2 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm tl mm 8 podkladní cihelné zdivo 27

29 Příloha NZ OPD č. 20 Lokalizace sondy S8, východní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

30 Příloha NZ OPD č. 21 Sonda S8, východní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy: 1 fasádní nátěr špinavě šedohnědý, vybledlý 2 fasádní nátěr špinavě žlutý, vybledlý 3 fasádní nátěr tmavě šedý, vybledlý 4 fasádní nátěr okrově žlutý, vybledlý 5 fasádní nátěr tmavě hnědo okrový, vybledlý 6 štuková vápenná vrstva, homogenní, jemná struktura, povrch utažený tl- 1 2 mm 7 jádrová omítka vápenná, tvrdá, homogenní, písková zrna do 2 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 1 mm, ostrohranné kamínky do velikosti 3 mm tl mm 8 podkladní cihelné zdivo 29

31 Příloha NZ OPD č. 22 Lokalizace sondy S9, východní průčelí, severní nároží detail zdobení římsy dvojicí horizontálních linek Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc /

32 Příloha NZ OPD č. 23 Sondy S9, východní průčelí Použitý podklad (autor, datace) foto a zákres, Ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy: 1 fasádní nástřik šedivý tl. 1 mm 2 fasádní nátěr světle okrový, částečně setřelý, vybledlý 3 - fasádní nátěr středně okrový, částečně setřelý, vybledlý 4 štuková omítková vrstva probarvená použitým pískem do středně hněda, jemná, homogenní tl- 1-2 mm 5 jádrová omítka, středně hnědá barva použitým pískem, pecky nerozmíchaného vápna do 5 mm, písková frakce jemná, kamínky do 5 mm tl mm 6 podkladní cihelné zdivo 31

33 Příloha NZ OPD č. 24 Foto S10 - východní křídlo, severní stěna schodiště posledního podlaží Použitý podklad (autor, datace) foto, Ing. Petr Gryc /

34 Příloha NZ OPD č. 25 Foto S10 - východní křídlo, severní stěna schodiště posledního podlaží, nedokončené sgrafito Použitý podklad (autor, datace) foto, Ing. Petr Gryc /

35 5. Interpretace poznatků Ke zjištěnému stavebně-technickému stavu objektu a navrhovaným stavebním úpravám se zpracovatel OPD vyjadřuje pouze v rozsahu a předmětu provedeného průzkumu. Průzkumem byly ve spodních obnažených vrstvách omítek zastižené dobře zachované renesanční omítky se sgrafitovou výzdobou, pocházející z konce 16. století - z doby přestavby hospodářského dvora na zámek Samuelem Radešínským, překryté masivní vrstvou omítek klasicistních ze třicátých let 19. století, realizovaných v rámci razantní přestavby zámku Franzem Schneiderem. Na části povrchů obvodových konstrukcí, zejména v části parteru, jsou patrné novodobé úpravy z druhé poloviny a z konce minulého století. Z barevností byly lokálními sondami zastižené převážně vápenné fasádní nátěry v různých podobných odstínech okru či světlé hnědi, pouze v jednom místě, lokálně, v barvě zelené. 34

36 6. Památkové hodnocení Převážná část ploch venkovních historických omítkových vrstev zastižených průzkumem, s výjimkou novodobých zásahů z poloviny a z konce 20. století, vykazuje řadu zřetelných úprav a zásahů, spojených s masivními renesančními a výraznými klasicistními stavebními úpravami. Zejména cenná je sgrafitová výzdoba spodních renezančních omítek, překrytých omítkami klasicistními. Všechny venkovní omítkové vrstvy průčelí zámku si proto zasluhují důslednou památkovou ochranu. 35

37 7. Doporučení pro další péči, závady Ke stavebním úpravám se zpracovatel OPD vyjadřuje pouze v rozsahu a předmětu provedeného průzkumu. - při opravách a rehabilitaci omítek všech průčelí zachovat maximum stávajících historických omítkových ploch - lze souhlasit s nevratným odstraněním novodobých stavebních úprav, v rámci kterých bylo použito ve větším rozsahu cementové pojivo - opravy realizovat výhradně vápennými omítkovými směsmi, připravovanými na stavbě z komponentů z místních zdrojů (písků) a z ručně hašeného a uleženého vápna - použití jakéhokoliv druhy či typu míchaných pytlovaných omítkových směsí není žádoucí - použití jakéhokoliv druhu či typu sanačních omítek je zcela nepřijatelné - zpracovatel OPD nedoporučuje použít na obnovu klempířských prvků ve fasádách (např. parapetních plechů atd.) měděného plechu, který způsobuje zabarvení po něm stékajících srážkových vod nižších částí průčelí. Doporučuji použít klasické klempířské prvky, zhotovené z pozinkovaného plechu s následným ochranným krycím nátěrem - pro finální povrchovou úpravu opravených a obnovených omítek průčelí použít vápenný fasádní nátěr v některé z odstínu světlého či středního okru - zpracovatel OPD doporučuje zvýraznit malou změnou odstínu rozdíly mezi aktivními a pasivními prvky ve fasádách. 36

38 8. Přílohy: Příloha NZ OPD č. 26 Pohled od východu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

39 Příloha NZ OPD č. 27 Pohled od severu do dvora Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

40 Příloha NZ OPD č. 28 Pohled od severu do vstupního obloukového rohového rizalitu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

41 Příloha NZ OPD č. 29 Pohled od západu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

42 Příloha NZ OPD č. 30 Pohled od jihovýchodu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

43 Příloha NZ OPD č. 31 Pohled od východu, jižní část průčelí Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

44 Příloha NZ OPD č. 32 Pohled od východu, střední část průčelí Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

45 Příloha NZ OPD č. 33 Pohled od východu, severní část průčelí Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

46 Příloha NZ OPD č. 34 Pohled od severozápadu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

47 Příloha NZ OPD č. 35 Pohled od jihozápadu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

48 Příloha NZ OPD č. 36 Pohled od jihovýchodu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

49 Příloha NZ OPD č. 37 Pohled od západu na střední část průčelí Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

50 Příloha NZ OPD č. 38 Pohled od západu na sgrafito ve střední části průčelí překryté novějšími omítkami Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

51 Příloha NZ OPD č. 39 Jižní průčelí severního traktu, cihelná plenta před původním průčelím se sgrafitovou výzdobou Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

52 Příloha NZ OPD č. 40 Jižní průčelí severního traktu, zazděné zaklenutí přízemí Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

53 Příloha NZ OPD č. 41 Východní průčelí hospodářské části severního traktu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

54 Příloha NZ OPD č. 42 Východní průčelí hospodářské části severního traktu, otisky tvaru rovin dřívějšího zastřešení, zbytky sgrafita Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

55 Příloha NZ OPD č. 43 Východní průčelí hospodářské části severního traktu, otisky tvaru rovin dřívějšího zastřešení, zbytky sgrafita Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

56 Příloha NZ OPD č. 44 Západní část jižního průčelí hospodářské části severního traktu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

57 Příloha NZ OPD č. 45 Parter západního průčelí východního křídla Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

58 Příloha NZ OPD č. 46 Okenní otvory půdního polopatra a přízemí, dveřní otvor západního průčelí východního křídla Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

59 Příloha NZ OPD č. 47 Okenní otvory obloukového rizalitu vstupu v patře Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

60 Příloha NZ OPD č. 48 Okenní otvory patra a přízemí ve východním průčelí Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

61 Příloha NZ OPD č. 49 Omítky parteru východního průčelí východního traktu se zbytky kvádrové bosáže Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

62 Příloha NZ OPD č. 50 Předsazená cihelná přizdívka parteru jižního průčelí severního traktu Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

63 Příloha NZ OPD č. 51 Omítkové vrstvy předsazené cihelné přizdívky parteru jižního průčelí severního traktu se zbytky sgrafita Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

64 Příloha NZ OPD č. 52 SV omítkou provedené kvádrované nároží parteru východního křídla, detail Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

65 Příloha NZ OPD č. 53 Severní průčelí severního křídla, obnažená sgrafita ve spodních omítkových vrstvách Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace Ing. Petr Gryc /

66 Příloha NZ OPD č. 54 Císařský otisk katastru 1835 Použitý podklad (autor, datace) archivní mapy MZA /

67 Příloha NZ OPD č. 55 Císařský otisk katastru 1835 Použitý podklad (autor, datace) archivní mapy MZA /

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě N á l e z o v á z p r á v a Průzkum omítek v interiéru domu Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě okres Jihlava, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing. Petr G r

Více

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Praha, Malá Strana Praha 1 / Praha Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 čp. 170/III [Evidenční číslo

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

1110, ulice Truhlá ská 4 [Eviden ní íslo kulturní památky v [Sou adnice]

1110, ulice Truhlá ská 4 [Eviden ní íslo kulturní památky v [Sou adnice] NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD. 6 Lokalita / Obec ( ást obce) Okres / Kraj Praha 1 Nové M sto Hlavní m sto Praha Objekt p. (. or.,. parc.), jiná lokalizace inžovní d m 1110, ulice Truhlá ská 4 [Eviden ní íslo kulturní

Více

WWW: <http://www.npu.cz/pp/pridruz/opd/metodika/nz/nz050216/. [Souřadnice] N / E

WWW: <http://www.npu.cz/pp/pridruz/opd/metodika/nz/nz050216/. [Souřadnice] N / E Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) MILEŠOV Okres / Kraj Litoměřice/ Ústecký kraj Objekt

Více

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 Kancelář Praha: Na Petynce 32, 169 00 Praha 6 tel.

Více

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr Lokalita: Žebnice (Okres: Plzeň-sever/ Kralovice). Objekt: kostel sv. Jakuba Většího s. 1 1. Anotace Průzkum proběhl na základě podnětu paní dr. Kamenické (NPÚ-ÚOP v Plzni), která se na mě obrátila s dotazem,

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. SRBSKÁ KAMENICE Objekt Dům č.p. 42 vesnická usedlost kulturní památka od 3.5.

Více

Lomnice nad Popelkou 6

Lomnice nad Popelkou 6 Lomnice nad Popelkou 6 Název objektu Vila Josefa Horáka čp. 136 Adresa Havlíčkova čp. 136 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Projekt 1911 Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 111 Václav

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

č. parc. 1 Místo uložení originálu NZ zpracovatele)

č. parc. 1 Místo uložení originálu NZ zpracovatele) NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. 1/2008/pd Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Moutnice Brno venkov / Jihomoravský Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Kostel sv. Jiljí č. parc. 1 [Evidenční číslo

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 2056-007/2012 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí - rodinného domu č.pop. 2665 v Břeclavi, ul.lanžhotská 55/2665, včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc.č.

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Dle metodiky OPD: WWW:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 21/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.3 Byt (spoluvlastnický podíl na budově) V celkové rekonstrukci Číslo

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

Znalecký posudek č. 3524 / 028 / 2016 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3524 / 028 / 2016 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3524 / 028 / 2016 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Ideální spoluvlastnický podíl ½ na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE LIBČANY ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ 2007 PRAHA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY LIBČANY Kostel Nanebevzetí Panny Marie koncept stavebně historického

Více

Magistrát města Kladna R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Kladna R O Z H O D N U T Í Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností ADRESA PRACOVIŠTĚ: Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA: nám. Starosty Pavla 44 272 52 Obec BĚLOKY Běloky čp. 19 273 53

Více

Znalecký posudek č. 307-2737/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 307-2737/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Znalecký posudek č. 307-2737/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 176/58.

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 *59/15-70* Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, fax: 558847016, mobil: 602757870, e-mail:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti stanovení ceny obvyklé pozemku parc.č st. 513 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kudlovice, obec Kudlovice, jehož součástí je stavba č.p. 379 rodinný dům a pozemku parc

Více

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Nálezová zpráva OPD č. 01/2010 Ladislav Bartoš Praha 1 Malá Strana, čp. 337, renovace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

Znalecký posudek č. 250-03-2016

Znalecký posudek č. 250-03-2016 Znalecký posudek č. 250-03-2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Křenice 3, 250 84 Praha - východ DIČ CZ6406291584 budova Českoslovanské obchodní akademie Dílčí stavebně historický průzkum Inventarizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 24/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 24/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 24/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 9.1 Rekreační chata Stávající Číslo evidenční: 616 Na pozemku parc. č.:

Více

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 na

Více

pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 58-3395/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 2335. pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 1172 na pozemku parc.č.

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1908-143/2011 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/3 rodinného domu č.pop. 83 v Babicích u Uherského Hradiště, okres Uherské

Více

strana 1 Popis č. 4114/2014

strana 1 Popis č. 4114/2014 strana 1 Popis č. 4114/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1587, jehož součástí je rodinný dům č.p. 308 stojící na pozemku parc.č. st. 1587, pozemek parc.č. st. 473/1, jehož součástí je budova

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 110 na pozemku parc.č. 1658,

Více

Znalecký posudek č. 333-98/2010

Znalecký posudek č. 333-98/2010 Znalecký posudek č. 333-98/2010 č.j. 025 EX 19480/08 O obvyklé ceně nemovitostí objektu bydlení č.p. 104 včetně příslušenství na St. 112 a pozemku na St. 112 o ploše 202 m 2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3128/508 v domě č.p. 3128

Více

160 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6637/47 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

160 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6637/47 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6637/47 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 12.1 Jednoduchá stavba - garáž Stávající Číslo popisné: rozestavěná stavba Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 149 Na

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

Znalecký posudek č. 28-2768/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 28-2768/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Znalecký posudek č. 28-2768/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St.

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 878/3 v k.ú. 757837 Stříbro Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Stříbro, k.ú. Stříbro Adresa nemovité

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1842-077/2011 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti rodinného domu č.pop. 60 v v Černé Vodě, okres Jeseník včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc.č. st. 58/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2, 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2, 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK è. 4512 / 51 / 2012 Předmět posudku : OCENĚNÍ NEMOVITOSTI spoluvlastnický podíl 1/4 rekreační chaty č.ev.291 včetně příslušenství, bez pozemků v obci a katastrálním území Káraný, kraj

Více

Znalecký posudek 2196-087 / 2012

Znalecký posudek 2196-087 / 2012 Znalecký posudek 2196-087 / 2012 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel insolvečního řízení PŘEDMĚT OCENĚNÍ : RODINNÝ DŮM č.p.23 na pozemku p.č.st. 174 a pozemky vlastníka p.č.st. 174

Více

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Městský dům č. p. 283. Náměstí Republiky

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Městský dům č. p. 283. Náměstí Republiky 22 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území číslo k.ú. 656437 Název (označení) památky Městský dům č. p. 283 Umístění památky číslo popisné orient. Obec Jáchymov Jáchymov Jáchymov Karlovy

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 9 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4009-25/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby bydlení čp.119 a pozemku p.č.211/20 trvalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s ZNALECKÝ POSUDEK číslo 66/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 187/11 V budově č. p.: 187 Na pozemku

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

strana 1 Popis č. 4113/2014

strana 1 Popis č. 4113/2014 strana 1 Popis č. 4113/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 200, jehož součástí je rodinný dům č.p. 109 stojící na pozemku parc.č. st. 200, a pozemek parc.č. 341; pozemky a budova k datu 18.9.2014

Více

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 5167 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

Znalecký posudek číslo 3802 142/08

Znalecký posudek číslo 3802 142/08 Znalecký posudek číslo 3802 142/08 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 419 Bystřice nad Olší katastrální území: Bystřice nad Olší bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

Znalecký posudek č. 3494 / 100 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3494 / 100 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3494 / 100 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Pozemek parc.č. St. 29, jehož součástí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2227-761/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2227-761/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2227-761/2015 Objednatel: Ing. Monika Fabrinská Budovcova 10 796 01 Prostějov Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny vlastnického podílu ve výši 1/2 rodinného domu č. p. 652

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce): Velemín Oparno 565849 k.ú. Oparno 711411 Okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Rodinný dům č.p. 19 na pozemku parc.č. 332 a pozemky parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012 Znalecký posudek č. 1326-4-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 1-95/2016

Znalecký posudek č. 1-95/2016 Znalecký posudek č. 1-95/2016 o ceně obvyklé RD č.p. 215 s příslušenstvím a pozemky, k.ú. a obec Hladké Životice, okr. Nový Jičín Objednatel posudku: Exekutorský úřad Brno - město soudní exekutor JUDr.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor, Řadový RD č.p. 1143 s příslušenstvím v Napajedlích Adresa nemovitosti: Tř. T. Bati

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1626-057/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.pop. 926 v Brně - Líšni, ul. Ondráčkova č. or. 104, včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 o ceně nemovitostí - rodinného domu Úštěk č.p. 151 situovaném na pozemku parc.č. 1167 a pozemků parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m 2 ), parc.č. 1168 (zahrada

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 o obvyklé ceně nemovitosti - objektu k bydlení č.p. 3 včetně pozemku a příslušenství v k.ú. Plánice, obec Nová Plánice, okres Klatovy Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4 Znalecký posudek č. 273-3318/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¾

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více