PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str."

Transkript

1 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč PUNKOVÝ KALIBR CUP Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str. 10 Temný lanškrounský květen 1945 v nových souvislostech Str Zámeček aspiruje na světový knoflíkový rekord - str. 11 Volejbalové výsledky - str. 22 Foto: K. Kokešová Městské muzeum ve spolupráci s KC Lanškroun vás zve na tradiční LANŠKROUNSKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VESELICI Hlavní program na nádvoří zámku: Prasátko paní starostky - ukázka zabijačky od moravského řezníka Jiřího spojená s ochutnávkou produktů (jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, zabijačková polévka). K poslechu hraje country skupina MAKADAM. Od do sraz účastníků masek v hale muzea Odchod masek masopustního průvodu ze zámeckého nádvoří a jízda Bacchusa s jeho milou kočárem taženým koňmi. Průvod jde ulicemi: Školní, Purkyňova, Nádražní, 5.května, Komenského, zastávka - hostinec Krčma, Dukelská, Marie Majerové, B. Martinů, Dvorská, zastávka - hostinec U Milána, Dobrovského a 28. října. Od do Dechový soubor Lanškroun Představení masopustních masek, soutěž o nejlepší masku. Předání cen Bacchusem. Předání klíče od města starostkou. Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák -ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, Vizovjánek, soubor valašských písní a tanců, skupina scénického šermu BALESTRA, Josef Pepino Matura - zpěv a hra na akordeon. Občerstvení: v prodeji zabijačkové produkty (Řeznictví a uzenářství pana Františka Kocourka), masopustní koblihy, koláče a pečivo (Pekařství Sázava p. Matějík a p. Kollert). Přijďte se poveselit, zazpívat si, pobavit se!

2 Strana 2 RADNICE SDĚLUJE LL 4 / 2011 Rada města Lanškroun jednala 7. února Projekty z Euroregionu Glacensis: V souvislosti s blížícím se termínem podávání žádostí o dotace z Euroregionu Glacensis seznámila vedoucí kanceláře starosty a tajemníka radu města s návrhem, jak možnosti čerpat dotace v letošním roce využít. Městský úřad bude připravovat tři projekty, jeden se bude věnovat zejména turistickému informačnímu značení ve městě a jeho doplnění o nové prvky, druhý obchodování na tržištích a třetí rozvoji kultury na obou stranách hranice. S výše uvedenými návrhy projektů je vedení města Dzierzoniow srozuměno a zejména první dva by uvítali. Poradní orgány rady města: Rada se seznámila se zápisem z jednání komise pro cestovní ruch, kulturní komise a komise pro výchovu a vzdělávání. Platy v příspěvkových organizacích: Rada města stanovila objem prostředků na platy v příspěvkových organizacích. Prostředky na platy jsou stanoveny v rámci již schváleného příspěvku na provoz jednotlivých organizací. Přidělení menšího bytu: Rada města rozhodla pronajmout žadatelce byt č. 5, v domě čp. 228, Žižkova ulice, Lanškroun. Byt byl žadatelce pronajat na základě Souboru opatření ke zmírnění dopadu jednostranného zvyšování nájemného z bytů. Žadatelka se přestěhuje do menšího bytu, kde bude platit menší nájemné. Věcné břemeno v ulici Slovenská: Rada města projednala žádost Michala Marka, autorizovaného projektanta elektro, o souhlas s umístěním stavby distribučního vedení a zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích ve vlastnictví města, souhlasila s umístěním distribučního vedení na pozemcích ppč. 3081/217 a ppč. 3081/206, vše v k.ú. Lanškroun, a rozhodla o zřízení práva věcného břemene s obsahem dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Kabelové vedení je potřebné ke stavbě rodinného domu. Finanční náhrada za věcné břemeno je stanovena dohodou ve výši 3.100,- Kč. Není-li uvedeno jinak, všechny zmíněné pozemky se nachází v k. ú. Lanškroun. Všechna přijatá usnesení rady (s anonymizovanými osobními údaji) najdete na oficiálních webových stránkách města a na úřední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajemníka, kde Vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Příští jednání rady je plánováno na 21. února Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Lanškroun opět rozdělí peníze na sport, kulturu a rozvoj cestovního ruchu Město Lanškroun bude v letošním roce opět rozdělovat peníze určené na podporu volnočasových aktivit mládeže i dospělých. Na podporu výchovně - vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých je v rozpočtu připraveno 260 tis. Kč.; na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let je připraveno tis. Kč; na podporu rozvoje vztahů s partnerskými městy a podporu rozvoje cestovního ruchu je připraveno 80 tis. Kč. Jako příručka pro žadatele mohou sloužit zastupitelstvem schválená pravidla, která jsou k dispozici na webových stránkách města Posledním termínem pro podání žádostí je 28. únor. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Veřejná finanční podpora v roce 2010 cestovní ruch a zahraniční styky Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Lanškroun je poskytována na základě doporučení komise pro cestovní ruch a zahraniční styky radou města. V loňském roce bylo rozděleno Kč 50 tis. Veřejnou finanční podporu obdrželi: Sdružení rodičů při ZUŠ Jindřicha Pravečka obdrželo podporu ve výši Kč ,- na pokrytí nákladů spojených se společnými koncerty s partnerskou Základní uměleckou školou Dzierżoniów v Polsku. Koncerty mají již pětiletou tradici a konají se v jarních a podzimních měsících. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun obdrželo podporu ve výši Kč ,- na podporu spolupráce s partnerskou školou ve slovenském Kežmarku. V rámci této spolupráce se uskutečnila týdenní stáž, díky které žáci získávají zkušenosti se začleněním do skupiny slovenských žáků při praktickém i teoretickém vyučování ve svém oboru. Gymnázium Lanškroun Divadelní soubor Škeble obdrželo podporu ve výši Kč ,-. V březnu minulého roku tento divadelní soubor navštívil slovenské partnerské město Kežmarok, kde sehrál tři představení pro místní gymnázium a střední školy. Vzhledem k výši uznatelných nákladů byla část podpory (Kč 5.421,-) vrácena. Věříme, že i díky této finanční podpoře se daří posouvat styky s partnerskými městy z formální úrovně k neformálním vztahům občanů jednotlivých měst. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Starostka města navštívila lanškrounské a dzierżoniowské děti při pobytu na horách Základní škola Dobrovského Lanškroun je v současné době zapojena do společného projektu Žijeme ve společné Evropě, který vytvořila společně s 3. základní školou v Dzierżoniówie pro roky Úvodní akce nazvaná Zima v Čechách, v rámci které proběhlo již už čtvrté setkání starostů z Lanškrouna a z Dzierżoniówa s dětmi, se konala v 6. týdnu letošního roku na Hedeči u Králík. Starostka města Lanškroun vedla poutavý více než hodinový rozhovor s dětmi z Polska a vyprávěla jim vše o městě, jeho kultuře a historii. Místostarosta Dzierżoniówa Ryszard Szydłowski vyprávěl dětem z Čech vše o svém městě, tradicích a kulturních akcích, které zde probíhají. Na závěr setkání děti vytvořily zajímavé prezentace o jednotlivých městech, které si navzájem předvedly. Při této aktivitě si děti ověřily blízkost svých slovanských jazyků - češtiny a polštiny Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Lanškroun se opět přihlásil do soutěže Zlatý erb Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Do soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí se Lanškroun hlásí již několik let po sobě. V rámci kraje získaly oficiální webové stránky dvakrát druhé místo, X-map jako elektronická služba jednou krajské kolo vyhrál. V roce 2009 byly vytvořeny zcela nové webové stránky, které přinášejí mnoho inovací v komunikaci mezi občany, vedením města a samotnými úředníky. Jste li spokojeni s informacemi na městském webu, dejte nám to vědět kliknutím na ikonku Zlatého erbu na stránkách město tak získá Váš hlas v soutěži o cenu veřejnosti. Máte nějaký námět či připomínku, co ve městě zlepšit? Objevili jste závadu nebo nedostatek, který je potřeba odstranit? Neváhejte a posílejte y. Vaše připomínky budou společně se stavem řešení zveřejněny v rubrice E-služby úřadu, Náměty a připomínky. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Lanškroun je na facebooku Město Lanškroun komunikuje se svými občany pomocí sociální sítě facebook. Na oficiální webové stránky města jsou stále přidávány nové články s informacemi nejen z úřadu, ale také pozvánky na akce, které se ve městě a jeho okolí chystají, a reportáže z těchto akcí. Je nám jasné, že v našem městě žijí skupiny lidí, které na naše stránky nechodí pravidelně. Právě část těchto občanů chceme průběžně oslovovat prostřednictvím facebooku. Informace z našeho webu se proto už asi půl roku stahují prostřednictvím rss kanálu automaticky na facebook. K dnešnímu dni máme více jak sto fanoušků a téměř 200 aktivních návštěvníků naší facebookové stránky. Naši informatici se chystají rozšiřovat facebookovou fotogalerii, nahrávat další videa atd. Jste-li uživatelem facebooku, staňte se přítelem svého města tím, že kliknete na ikonku facebooku na webových stránkách města www. lanskroun.eu a pak na facebooku na ikonku To se mi líbí. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 4 / 2011 HAVÁRIE VLAKU V KRASÍKOVSKÉM TUNELU BYLA JEN NA ZKOUŠKU V pondělí 14. února 2011 v časných ranních hodinách proběhlo v krasíkovském tunelu cvičení jednotek požární ochrany. Tématem byla záchrana o- sob při havárii vlaku v tunelu, přičemž se mimo jiné ověřovaly součinnost jednotek požární ochrany, poplachový plán, spojení atd. Mezi jinými byli přítomni i vedoucí oddělení krizového řízení Pardubického kraje Aleš Boňatovský a předsedkyně Bezpečnostní rady ORP Lanškroun Stanislava Švarcová. Vzhledem k rozsahu cvičení a vytíženosti trati byla po dobu cvičení výluka. O zhodnocení cvičení jsme požádali Aleše Hampla, tajemníka Bezpečnostní rady ORP Lanškroun: Vzhledem k určitému zdržení, způsobenému zpožděním projíždějícího vlaku, byla evakuace raněných z tunelu lehce redukována. Jinak celé cvičení proběhlo podle plánu. Pokud se vyskytly nějaké závady, není to žádná tragédie. Právě kvůli tomu se cvičení provádějí, aby se odhalila a eliminovala slabá místa přípravy. Teď jen věřme, že podobný zásah nebude nutný v reálu. A pokud, nedej bože, ano, pak i zásluhou tohoto cvičení na něj budou jednotky dobře připraveny. Zpracovala P. Brejšová, kancelář starosty a tajemníka, foto: A. Hampl Prodej bytové jednotky na ulici Seifertova Odbor právní a majetku, oddělení majetkové, Městského úřadu Lanškroun zveřejňuje záměr prodeje bytové jednotky č. 13 v domě čp. 465, Ostrovské Předměstí, Seifertova ulice, Lanškroun. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie v 5. nadzemním podlaží o velikosti Celková výměra bytu je 56,43 m 2 + sklep 2,88 m 2. Vytápění bytu centrální měsíční platba Kč 2.100,-. Zálohy: vodné, stočné Kč 150,-/osoba/měs., služby Kč 50,-/osoba/měs., údržba a opravy Kč 1.530,- /měsíc. V bytě jsou tyto zařizovací předměty: sporák s elektrickou troubou, vana, umyvadlo, WC, kuchyňská linka, přímotop v koupelně. Prohlídku objektu zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. Prohlídku si domluvte předem s Jaroslavem Urbanem, tel Bližší informace naleznete na ú- řední desce, na internetových stránkách města nebo přímo na odboru právním a majetku. RADNICE SDĚLUJE Strana 3 V železničním tunelu se v noci střetly vlaky, naštěstí cvičně Dne 14. února v časných ranních hodinách přepravoval motorový vůz přibližně 50 cestujících spolu se strojvedoucím a průvodčím. Uvnitř dvojkolejného elektrifikovaného tunelu s délkou 1098,30 m na traťovém úseku mezi stanicemi Krasíkov a Tatenice se motorový vlak střetl s nákladním vlakem jedoucím v protisměru, který vykolejil cizím zaviněním těsně před příjezdem motorového vlaku a dostal se tak soupravou na obsazenou kolej. Při nehodě došlo k usmrcení strojvedoucího a 5 cestujících. Dále 11 osob bylo těžce a 4 osoby lehce zraněny. Zbytek cestujících utrpěl lehká zranění, jeden z cestujících byl na invalidním vozíku. Při nehodě došlo k požáru vlaku. Takový byl námět cvičení v jednom z nejdelších dvoukolejných železničních tunelů v České republice. Krasíkovský tunel je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím a lze předpokládat složité podmínky pro zásah. Hlavními cíli cvičení bylo prověřit dojezdové časy zasahujících jednotek hasičů a prověření i dalších složek IZS a jejich součinnost, stanovení pevných pozic jednotek pro případné události v daném úseku (portály a ú- niková cesta). Prověření poplachového plánu na objekt Tunel Krasíkov, ověření spojení radiové sítě, ověření možností sebezáchrany zúčastněných figurantů v roli vlakové čety a cestujících, použití externí přetlakové ventilace a nezbytné ověření stavu příjezdových komunikací i únikové cesty. Na místě zasahovalo 5 jednotek profesionálních a 9 jednotek sboru dobrovolných hasičů a jednotka podnikových hasičů, dále policisté, zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž a zaměstnanci dopravy. Po příjezdu první hasičské jednotky na místo byl proveden průzkum místa železniční nehody. Zásah hasiči vedli ze tří úseků: z Krasíkovského portálu, z Tatenického portálu a záchranné práce směrem od východu únikové cesty. Hasiči museli zjistit počet ohrožených osob, místo jejich výskytu, rozsah zranění a ohrožení, ale také v jaké fázi se požár nachází. Osoby mají různá zranění a současně je ohrožují zplodiny hoření. Dále museli zjistit zdroj požáru, jeho parametry a cesty dalšího šíření. Jedna skupina hasičů zdolávala požár a jiná skupina zachraňovala zraněné osoby. Byly zde tedy kladeny velké nároky na koordinaci zásahu. Řízena musela být i ventilace v závislosti na postupu vyprošťování osob. Jednalo se o tunel, tedy stísněné prostory pro zásah a záchranu osob. Cvičení se účastnilo 50 namaskovaných figurantů a vyzkoušely se zde i únikové štoly a s tím i související požární bezpečnostní zařízení (nouzové osvětlení, přetlakové odvětrání únikové štoly). Jaké je nebezpečí pro zasahující hasiče a problematika zásahu v tunelu Hasiči se od samého počátku zásahu pohybují v obtížných podmínkách, ohrožuje je obrovské teplo a zadýmení. V žádném případě se zásah v tunelu nesmí podceňovat. Při vzniku požáru jsou rozhodující dojezdové časy jednotek. Požár se v tunelu rychle šíří. Hasiči se nemohou s technikou dostat dovnitř tunelu. Ve vlaku může vypuknout panika cestujících, kteří se musí sami začít evakuovat. Další problémy mohou vzniknout i při spojení vysílačkou. Problematická je údržba příjezdových cest a samozřejmě je i problém s vandaly, kteří ničí zařízení v tunelu. To v případě požáru poté nemusí fungovat. Jedná se o zásah pod elektrickou trakcí. Elektrická trakce musí být zkratována, aby nedošlo ke zranění zasahujících složek. Problém může nastat i v zásobování požární vodou. Jednotky hasičů se tímto připravují i na novou výstavbu na trati Ústí n/o - Choceň, kde budou dva po sobě jdoucí tunely o dvou jednokolejných tubusech: Hemže (délka 1157 m, poloha: Choceň - Brandýs n/o) a Oucmanice (délka 4985 m, poloha: Brandýs n/o Hrádek u Ústí n/o). Poslední cvičení v Krasíkovském tunelu se uskutečnilo v roce Nyní bylo nutné znovu ověřit dojezdové časy jednotek, jejich činnost, ale také činnost pracovníků Správy železniční dopravní cesty a Českých drah. Vendula Horáková, mluvčí krajských hasičů Prodej pozemku ke stavbě rodinného domu v k. ú. Dolní Třešňovec Odbor právní a majetku, oddělení majetkové, zveřejňuje záměr prodeje stavebního pozemku v Dolním Třešňovci. Jedná se o pozemky stpč. 98/2, stpč. 189, ppč. 312/1, 312/2 a 1755 o celkové výměře 1433 m 2 za 100 Kč/m 2 ke stavbě rodinného domu pod podmínkou demolice domu čp. 114, Dolní Třešňovec, Lanškroun na pozemku stpč. 98/2, vše v k.ú. Dolní Třešňovec. Prohlídku objektu zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. Termín prohlídky si prosím domluvte předem s p. Urbanem na tel.: Bližší informace naleznete na úřední desce města, webových stránkách nebo přímo na odboru právním a majetku na tel.: Z podkladů Michaely Vídeňské, odb. právní a majetku, zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka

4 Strana 4 NEJEN Z RADNICE LL 4 / 2011 Noví radní si rozdělili kompetence V Lanškrouně se po loňských komunálních volbách zcela obměnilo personální složení rady města. Radu města tvoří od starostka Mgr. Stanislava Švarcová (ODS), místostarosta - Roman Krajči (MůjLanškroun) a dalších pět členů: Hynek Brýdl (MůjLanškroun), Mgr. Monika Dušková (ODS), Mgr. Pavel Dvořáček (TOP 09), Tomáš Janouch (MůjLanškroun) a Mgr. Martin Roller (ODS). Noví radní si v rámci prvních jednání mezi sebe rozdělili zodpovědnost a kompetence k jednotlivým oblastem samosprávy. Kolektivní rozhodování rady města nebude specializací jednotlivých radních omezeno. Radní jsou přesvědčeni, že díky rozdělení kompetencí a specializaci budou jednání rady probíhat efektivněji. Jednotlivé body jednání budou předem důkladně projednávány ve spolupráci příslušného radního a úředníka kompetentního v dané problematice. Rozdělení odpovědností: starostka Mgr. Stanislava Švarcová, - finance, veřejný pořádek a sociální záležitosti, místostarosta Roman Krajči, - majetek, investice, územní plánování, Hynek Brýdl, - cestovní ruch, Mgr. Pavel Dvořáček, - školství a sport, Mgr. Monika Dušková, - kultura a zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím, Tomáš Janouch, - doprava, Mgr. Martin Roller, - zakladatelské funkce ke společnostem založeným městem. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Zasedání rady města jsou neveřejná, rada se schází dle potřeby, v Lanškrouně zpravidla jednou za čtrnáct dnů. Zápisy z jednání rady města jsou zveřejňovány na městském webu Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka 100 dní uplynulo Bývá zvykem označovat prvních 100 dní ve funkci jako dobu hájení. V případě nového vedení města byl stým dnem pátek 18. února. I když poprvé se RM sešla až 12 dní po svém zvolení, takže podle jiného výkladu by se ona stovka mohla posunout až na začátek března. Pokud chceme nyní začít hodnotit, musíme nejdříve konstatovat, že si na rozdíl od okolních měst zatím nemůžeme být jisti, čeho přesně chce tato RM dosáhnout. Veřejnost nebyla s jejími plány dosud seznámena. Navíc se stranám po volbách podařilo utajit i volební sliby. Kdo si neschoval letáky, má smůlu. Na internetu zmizel rozcestník k volebním stránkám MůjLanškroun, ODS na svých stránkách volební program neměla... Dá se předpokládat, že jednou z priorit této rady města by mělo být zlepšení komunikace s veřejností. Starostka v posledním předvolebním letáku sdělovala: Chci komunikovat! A Můj Lanškroun mezi čtyřmi prioritami svého programu ( O co nám jde především ) zase uváděl také Nekrást a netajit. Jak se tedy radě zatím vedlo v této oblasti? - Nebyla zveřejněna koaliční dohoda. (V České Třebové tak učinili krátce po podpisu ze dne spolu s programovým prohlášením ještě před ustavujícím jednáním ZM, které měli stejně jako v Lanškrouně ) Starostka jen v rozhovoru pro LL číslo 23 zmínila, že v ní je formulováno jak budeme jednat, s čím budeme jednat a jak se k sobě budeme chovat. - RM dosud nepředložila své programové prohlášení. (V UO ho mají s datem ) Starostka ve výše zmíněném rozhovoru slíbila: Na prohlášení jsme si dali maximálně 3 měsíce, chceme je zvládnout rychleji (RM se poprvé sešla , tyto LL vycházejí s datem ) - Neohlášená rezignace členů rady na jejich dosavadní zpravodajské kanály. Např. na MůjLanškrounem založeném webu lanskroun.transparentni.cz, který měl mj. poskytovat zájemcům podklady pro jednání ZM a RM, informovat o hlasování jednotlivých zastupitelů apod., najde ještě čtyři měsíce po podzimních volbách návštěvník staré složení zastupitelstva a komisí. Na blogu MůjLanškroun přestal jeho autor po volbách komunikovat se svými čtenáři, kteří ho svými hlasy vynesli na post místostarosty města. Ještě dlouho po zvolení mu tam kladli otázky, na které nepřicházely odpovědi Poněkud nejasný vzkaz ve znění Mé osobní stránky Můj Lanškroun budou na následující roky utišeny, poslal R. Krajči svým čtenářům pouze přes stránky Listů Lanškrounska (rozhovor v čísle 22/2010). - Střídavá ochota odpovídat na otázky. Starostka i místostarosta poskytli rozhovory krátce po svém zvolení. Listy oslovily všechny radní v rámci dvou anket, v obou odpověděli Mgr. Pavel Dvořáček, Tomáš Janouch a Mgr. Martin Roller, v první jsme dostali odpověď i od Mgr. Moniky Duškové. Žádnou reakci (ani zamítavou) ani v jednom případě nezaznamenala redakce od Hynka Brýdla, Romana Krajčiho a Mgr. Stanislavy Švarcové. - Nejasné odvolání jednatele TS (podložené jen nespecifikovanou ztrátou důvěry a důvodným podezřením). Přitom v případě milionových kauz již vyšetřovaných policií bývá obvykle příslušná odpovědná osoba pouze postavena mimo službu. Hazard s dobrým jménem je totiž ošemetný a i v Čechách už bývá zvykem soudně vymáhat vysokou finanční náhradu Přitom MůjLanškroun v programu uváděl: (Každý občan má být informován...) Jaká rozhodnutí a proč přijímají jeho zastupitelé, jak hospodaří město a jeho organizace. A právě na takové PROČ zde přímá odpověď chybí. - Schválení připravené koncepce dopravy bylo na prosincovém jednání ZM odloženo se zdůvodněním nutnosti veřejného projednání. Tomu byl přítomen místostarosta a jeden radní, na chvíli také starostka, vedoucí tří odborů, jichž se koncepce dopravy nějak dotýká, a zhruba desítka občanů (někteří jsou členy dopravní komise). Nevzešly z něj podstatné koncepční připomínky, spíše jen konkrétní požadavky na opravy komunikací a změny dopravního značení, diskutovala se také možná řešení některých křižovatek. Koncepce se po tomto projednání přesto nedostala na program nejbližšího ZM (23. února). Možná nás rada města překvapí a své programové prohlášení zveřejní na jednání zastupitelstva, které se koná týden po uzávěrce a krátce před vydáním tohoto čísla LL, ve středu 23. února. I když ve zveřejněném programu to není uvedeno. Lada Sitová Poznámka: Původně jsem v článku měla napsáno i to, že dosud nejsou známy kompetence jednotlivých radních, i když oni sami naznačovali, že s takovým rozdělením odpovědnosti počítají. Ale v pondělí odpoledne (tedy v době, kdy většina čísla už byla připravena do tisku) přišla tisková zpráva, která tyto kompetence definuje. Aktuálně jsme ji zařadili a já s radostí konstatuji, že snad po 100 dnech rada města svého bobříka mlčení ukončila... PODĚKOVÁNÍ Prostřednictvím LL bych chtěla poděkovat správci našeho hřbitova panu Pavlovi Olšanskému. Postaral se o vydláždění hlavní cesty, umístění kontejnerů na odpad na vhodnější místo, sestřih tújí, sekání trávy, květinovou výsadbu. Do dalších let mu přeji hodně zdraví a síly. Hana Flídrová

5 LL 4 / 2011 Na SZeŠ se možná změní koncepce výuky jezdectví Emotivní video poškozuje dobrou pověst školy a vyvolává diskuse Je poněkud smutným faktem, že SZeŠ se stala mediální hvězdou až v souvislosti s incidentem, který vyvolává tak silné a zároveň negativní emoce. Rok a půl staré video jedné ze studentek zdokumentovalo ošetřovatelku koní, která v afektu trestá koně ve výcviku. Ošetřovatelce se evidentně vedení koně nedařilo a vše se snažila dohnat tvrdostí. Bohužel, ani přítomný vedoucí chovu koní okamžitě nezasáhl. Incident se sice odehrál v areálu SZeŠ, ale mimo výuku, v době tréninku jezdeckého klubu. Jezdkyně není pedagogický pracovník školy. Video asi nikoho nenechalo chladným, ale zároveň nás emoce nemůžou odvést od rozumového objasnění a vyřešení situace. Incident byl už tehdy, před rokem a půl vedoucím chovu koní vyřešen tím, že jezdkyně již na tomto koni dál nejezdila. Uplynul rok a půl a koncem ledna přijde několik studentek za novým ředitelem školy Ing. Davidem Hruškou s tím, že se jim jednání některých ošetřovatelů a metody výcviku koní nelíbí, považují je za příliš tvrdé. Ředitel se studentkami jednal a chtěl po nich také nějaké materiály, na základě kterých by se mohl rozhodnout, jak dále postupovat. Deset dní poté se objeví inkriminované video na stream.cz i s pomlouvačným a nepravdivým komentářem. Záběry se po internetu už od čtvrtka 10. února šířily rychlostí vlny tsunami. V pátek se pak reportáže ze SZeŠ objevují v hlavních zprávách televizí Nova i Prima. Ke cti obou médií se zde vyjádří více stran, včetně ředitele. Mediální zájem a zkreslené internetové komentáře však automaticky nesjednávají nápravu, ale především poškozují roky každodenní práce, kterou místní učitelský kolektiv i vedení školy odvedlo při vzdělávání svých žáků. Ředitel nicméně jedná rychle a transparentně: Na základě videozáznamu, který jsem zhlédl poprvé , jsem z dané situace vyvodil patřičné důsledky i přesto, že jsem ve funkci ředitele od dubna Zaměstnankyně je v současné době na nařízené dovolené (do doby, než budu schopen zaujmout jednoznačný postoj vzhledem k uplynuté době a legislativně správnému řízení pracovně právních vztahů). Trenér byl zbaven funkce vedoucího chovu koní a celou situaci budu dále řešit. Stanovisko mé i zaměstnanců školy je jednoznačné. Takovéto zacházení se zvířaty je odsouzeníhodné a trestuhodné. V žádném případě neobhajuji toto chování a zasadím se o to, aby se podobná situace nemohla opakovat ani v rámci aktivit jezdeckého klubu jako v tomto případě. Otázkou zůstává, proč bylo upravené a sestříhané video s nepravdivým komentářem umístěné bez vědomí autorky na streamu.cz v době, kdy se podávají přihlášky na střední školy. Na ředitele evidentně vypadl pěkně jedovatý kostlivec. Nezbývá, než aby se mu postavit čelem a situaci dotáhnout ve všech směrech do konce. V rozhovoru, který LL poskytnul, mnohé vysvětluje. Bude mít tento incident následky v podobě razantnějších změn v koncepci výuky jezdectví a práce s koňmi? Z MĚSTA Strana 5 Když dnes přijdete do stájí SZeŠ, najdete tam spokojené koně, kteří vaším příchodem jen zbystří pozornost a zvědavě pokukují, nebude-li výsledkem vaší přítomnosti kus mrkve nebo tvrdého chleba. Mladý valach Giordano, který je dnes asi mediálně nejznámějším koněm, se chvíli válí na seně, pak vyskočí a zjišťuje, nepůjde-li se ven. Z nedaleké jízdárny je slyšet tlumený dusot kopyt, do něhož zaznívají pokyny trenéra. Co myslíte, zajímalo by stream.cz a statisíce lidí u počítače, jak vypadá každodenní nikdy nekončící práce u koní? Ano, je to velmi pravděpodobné. V současné době tvořím dotazník, ze kterého by se měly dát jasně analyzovat požadavky, postoje a potřeby žáků a zaměstnanců školy. Následovat bude žákovský senát s vedením školy a zaměstnanci působícími na úseku chovu koní a jezdectví. Závěrem z tohoto jednání by měl být podklad pro směrnici školy, tedy materiál jednoznačně ošetřující organizační strukturu a kompetence v oblasti chovu koní a jezdectví na SZeŠ Lanškroun. Už Vám byl vysvětlen motiv toho, proč se video objevilo na streamu.cz a nebylo poskytnuto Vám osobně? Údajně jde o souhru náhod, zbrklost a podcenění možného negativního dopadu zveřejnění videa naší žákyní a jejím přítelem. Bude s ošetřovatelkou koní Martinou Eliášovou rozvázán pracovní poměr? Ano, toto je řešeno. Co Vás vedlo k tomu, podat trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s umístněním videa na server stream.cz? Právě a pouze nepravdivý název, popisek videa společně s jeho sestříháním, jednoznačně umocňujícím neadekvátní zacházení s koněm, a doba jeho zveřejnění. František Teichmann (autor článku je současně zaměstnancem SZeŠ) SBĚRNÉ DVORY V uplynulých měsících se rozhořela diskuze o tom, co bude se sběrnými dvory v Lanškrouně. Účelem tohoto článku je seznámit veřejnost s tím, jak bude dál fungovat systém odběru odpadů od občanů. Způsob donášky odpadů do sběrného dvora (nově - sběrného místa), je v Lanškrouně hojně využívaný a v mnohém předběhl dobu i jiná města. Tato možnost tedy zůstane zachovaná, i když se v některých faktech bude, vlivem odpadové legislativy, mírně lišit. Podle 18 zákona o odpadech musí provozovatel mimo jiné soustřeďovat sbírané odpady podle druhů a kategorií, zveřejňovat druhy sbíraných odpadů a podmínky jejich sběru, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a v neposlední řadě vést evidenci o odpadech. Dále je provozovatel povinen při odběru těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob. Některé z těchto podmínek nemůžeme plnit, a proto dochází k menším úpravám. Asi nejzásadnější změnou je, že se ve sběrných místech (pro ujasnění - jsou zachována všechna tak, jak jsou občané zvyklí) nebude odebírat stavební suť a nebezpečné odpady. Tyto druhy budou odebírány pouze na centrálním sběrném dvoře v areálu Technických služeb na ul. Nádražní. Změnou je i to, že dle nové vyhlášky o odpadech, kterou přijalo Zastupitelstvo města Lanškroun na svém zasedání dne , se bude za tyto odpady platit. Za stavební kolečko stavební suti 30,- Kč, za přívěsný vozík za os. auto 120,- Kč. U odpadů s obsahem azbestu či eternitu je cena stanovena na 3,60,- Kč / kg. Zpoplatněn je také odběr pneumatik z osobních automobilů 15,- Kč / ks a u ostatních pneumatik větších rozměrů 81,- Kč / ks. Podrobnější informace o této problematice naleznete ve zmiňované obecně závazné vyhlášce města Lanškroun č. 2/2010, případně v ceníku, který najdete na M. Roller PROVOZNÍ DOBA - sběrná místa: pondělí až pátek , , sobota Otevírací dny sběrných míst: pondělí ul. Nerudova (5. 3., 9. 4., , , , , , ), úterý ul. T. G. Masaryka (12. 3., , , , , 3. 9., , ), středa ul. Polní (19. 3., , , 2. 7., 6. 8., , , ), čtvrtek Dvorské Lány (26. 3., , 4. 6., 9. 7., , , , ), pátek Dolní Třešňovec (2. 4., 7. 5., , , , , ), sobota dle harmonogramu uvedeného v závorkách. Centrální sběrný dvůr: , , sobota NOVÉ NÁDOBY NA SEPAROVANÝ SBĚR V souvislosti se zkrácením donáškové vzdálenosti a potřebou separovat i jiné druhy odpadu se během března objeví nové nádoby na odběr textilu a obuvi provozované firmou Revenge Boskovice. Do těchto nádob lze odkládat nepotřebné šatsvo, zbytky látek, obuv a ostatní textil pokud možno neznečištěný (např. hadry od olejů tam nepatří). Ve stejném období budou rozmístěny i červené kotejnery na odběr drobného elektrozařízení a baterií. Do těchto nádob se mohou vhazovat např. kalkulačky, telefony, rádia. Do kontejnerů naopak nepatří zářivky ani žárovky. Nádoby budou umístěny u kontejnerů na separovaný sběr na těchto místech: - na parkovišti u Penny Marketu - Seifertova u Konzumu - M. Majerové (Dvorské Lány) - D. Třešňovec u hasičárny - Mánesova Časem se mohou objevit i na jiných místech podle využití a potřeby. TS

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 12675/2013 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 7 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 24. dubna 2013 Zápis

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 21205/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 Statut Komise pro cestovní ruch

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Zápis č. 8-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 09. 10. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 8-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 09. 10. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 8-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 09. 10. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více