RM 200 Modulární systém vstupů a výstupů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RM 200 Modulární systém vstupů a výstupů"

Transkript

1 Uin3 Uin4 Uin3 Uin4 PMA a Company of WEST Control Solutions RM 00 Modulární systém vstupů a výstupů GND RxD TxD CAN CAN CAN H GND L RM 0 Transmit Receive Alarm CAN-CPU RM 0-0 RM -0 RM - A-/I A-/I A-/I,U 4 4 RM 4- A-/TEMP 3 4 MODBUS Ue Ub Ub Ue -Ue -Ub -Ub -Ue U -U -U U RM 5 RM 3-0 RM 3- RM 4 RM 5 U I U I U I U I 3 4 U 3 I 3 U 3 I U 4 I 4 U 4 I DMS- A-/A A-/C D-/SEN D- GND RxD TxD RM 0 RM 0-0 RM -0 RM - Transmit Receive Alarm A-/I A-/I P-DP-CPU A-/I,U A/N B/P RTS 5 4 GND GND Ethernet 4 4 GND RxD TxD 4 4 A-/TEMP RM RM 0 RM 0-0 Transmit Receive Alarm P-DP-CPU A-/I A/N B/P RTS 5 4 GND GND RM -0 A-/I Zásuvné moduly Komunikace CANopen, PROFIBUS-DP, MODBUS, Ethernet Dvou- tří- nebo čtyř-kanálové moduly pro nejrůznější čidla a signály elká flexibilita při návrhu aplikace Jednoduché nastavení a uvedení do provozu ŠEOBECNĚ Decentralizované I/O moduly s komunikací CANopen, PROFIBUS-DP, MOD- BUS nebo Ethernet nabízí návrhářům vysoký stupeň flexibility při návrhu řídících a regulačních aplikací. Kombinací těchto kompaktních modulů lze navrhnout systém s optimálním počtem vstupů a výstupů. Následné rozšíření je snadno řešitelné přidáním dalších modulů. LASTNOSTI d Široké spektrum připojitelných čidel a signálů d Podpora standartních komunikačních protokolů d hodně volená velikost modulů d Optimální koncepce galvanického oddělení d Konfigurovatelné multifunkční moduly d Zásuvné připojovací svorky d Snadná konfigurace bez speciálních nástrojů d ysoké rozlišení a přesnost d Flexibilita a snadnost rozšíření d Jednoduché napojení na KS 9 POUŽITÍ Systémy pro sběr dat zdálené vstupy/výstupy řídících systémů Rozšíření vstupů a výstupů multifunkčního modulu KS 9 POPIS KONSTRUKČNÍ PROEDENÍ RM00 se skládá ze základního modulu (krytu) pro montáž na D lištu se třemi, pěti nebo deseti pozicemi pro zasunutí jednotlivých I/O modulů. První pozice zleva je určena pro komunikační jednotku CANopen, PROFIB- US-DP, MODBUS nebo Ethernet. Do zbývajících pozic lze zasunout (ve vypnutém stavu) požadované I/O moduly nebo je zaslepit krytkou. Napájení Napájení 4 DC se připojuje na komunikační jednotku, která zároveň zajišťuje galvanické oddělení napájení. Další I/O moduly a vnitřní komunikační obvody jsou pak napájeny prostřednictvím základní desky. nitřní komunikace nitřní sběrnice spojuje I/O moduly s komunikační jednotkou, která pravidelně aktualizuje a ukládá stavy i hodnoty z jednotlivých I/O modulů. Uložená data také obsahují informace o výsledcích diagnostiky jednotlivých modulů. Aktualizační cyklus závisí na počtu a typu osazených I/O modulů a na zatížení sběrnice. Galvanické oddělení nější sběrnice (CAN, PROFIBUS, MODBUS nebo Ethernet) a vnitřní komunikační obvody jsou odděleny navzájem i vůči napájení. Jednotlivé I/O moduly navíc oddělují i vnitřní sběrnici od I/O obvodů. Analogové vstupy a výstupy v každém modulu jsou navzájem galvanicky spojeny, ale odděleny od všech ostatních I/O modulů. ýjimkou jsou moduly RM4-0, RM4- a RM5, u nichž jsou jejich vstupy navzájem galvanicky odděleny. Osm binárních výstupů v modulu RM5 je zkombinováno do dvou skupin, každá po 4 výstupech. Skupiny jsou galvanicky odděleny navzájem i vůči ostatní elektronice. Osm binárních vstupů modulu RM4 je rozděleno do 4 navzájem galvanicky oddělených skupin po dvou. PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, Plzeň Tel: , Fax: Internet:

2 Obr. : RM00 a propojení s KS9 KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKY Napájení čidel Dvouvodičové převodníky Analogové vstupní obvody (RM-x) obsahují zdroj 4 DC pro napájení externích dvouvodičových převodníků. erze se standardními napěťovými vstupy mají navíc stabilní referenční zdroj 5 DC, na který lze připojit potenciometr ve funkci napěťového děliče. Binární vstupy Modul RM4 obsahuje zdroj 4 DC pro napájení bezpotenciálových kontaktů, případně i NPN nebo PNP tranzistorů. Hlídání vstupního obvodu Analogové vstupní signály jsou monitorovány na zkrat, přerušení a opačnou polaritu. Dojde-li k některé z těchto poruch, bude se vstupní obvod chovat jako kdyby byla změřena největší možná hodnota pro daný typ čidla (při přerušení), nebo jako kdyby byla změřena nejnižší možná hodnota (zkrat nebo chyba polarity). Elektrické připojení Signálové vodiče jsou přivedeny na jednotlivá přípojná místa pomocí zásuvných šroubovacích svorek. Schéma připojení je vytištěno na čelním panelu každého modulu. Kofigurace Jako příslušenství je k dispozici inženýrská sada ES/RM00, obsahující kompletní popis včetně souborů EDS a GSD pro snadné připojení do sítí CANbus nebo PROFIBUS (maximální verze se standardním mapováním proměnných). Sada obsahuje i příklady programů pro prostředí SIMATIC STEP7. Jsou podporovány standardní síťové konfigurátory ProCANopen (ector) nebo SIMATIC STEP7 (Siemens). Připojení ke KS 9 případě použití systému RM00 spolu s multifunkčním modulem KS9 a komunikací CANopen je možné konfiguraci a parametry RM00 nastavit pomocí funkčních bloků inženýrského programu ET/KS9 bez nutnosti použití CAN konfigurátoru. TECHNICKÉ ÚDAJE SYSTÉM Základní modul zorkovací interval I/O modulů: ms (v závislosti na typu a počtu připojených modulů a na zatížení sběrnice). Max. počet modulů: komunikační jednotka (vždy) a RM RM RM3 pozice pro I/O moduly 4 pozice pro I/O moduly 9 pozic pro I/O moduly Omezení: Do základního modulu lze vložit max. 6 analogových vstupů (např. 4 x RM-x nebo RM44-, nebo x RM4-0, nebo 4x RM5) 6 analogových výstupů (např. 4 x RM3-x). Pro binární I/O moduly neplatí žádné omezení. Záslepka RM 4: Slouží k zakrytí neobsazených pozic základního modulu pro zachování třídy krytí IP0. Komunikační jednotka RM0 Plně kompatibilní CAN jednotka dle CAN specifikace.0a, připojení dle ISO 9. Čas cyklu na sběrnici CAN: Závisí na zvolené rychlosti přenosu a na množství a typu připojených I/O modulů. Rychlost přenosu: 0 / 0 / 50 / 00 / 5 / 500 / 00 / 000 kbitů/s; nastavitelná pomocí DIP přepínačů nebo automatickou volbou. Délka kabelu sběrnice Podle rychlosti přenosu (0kBd..MBd): 000/000/000/500/50/00/50/5 m Počet uzlů a adresy: 4, adresy 7, nastavitelné pomocí DIP přepínačů. Zakončovací odpor: Osazen, může být připojen ke sběrnici pomocí vnitřní propojky. CAN protokol: Podřízené zařízení CANopen, podporuje DS (komunikační profil) a DSP404- (měř. zařízení a regulátory) Datové objekty (PDO - process data objects): Příjem : 5 ysílání: 0, z nichž jen 5 může být vyžádáno prostřednictvím RTR (Remote Transmit Request) Soubor EDS: Plná verze, je součástí inženýrské sady ES/RM00, není nutný při spojení s KS9. ýstup pro alarm: Relé: bezpotenciálový přepínací kontakt, konfigurovatelná funkce. Max. pracovní napětí: 50 Zatížení: AC: 5A, 750W DC: 5A, 0, 0 W Napájení, sběrnice CAN a logické obvody jsou navzájem galvanicky odděleny. x zelená (napájení) x červená (alarm) x žlutá (vysílání, příjem) Podporované moduly: RM-x, RM-x, RM4-x, RM3-x, RM4x, RM5x. Modul RM55 podporován není.

3 3 Komunikační jednotka RM0- Podporované moduly: RM-x, RM-x, RM5, RM3-x, RM4x, RM5x. Moduly RM4-x podporovány nejsou. Ostatní vlastnosti jako u RM0. Obr. 3: Přehled modulů systému RM00 Komunikační jednotka RM0 PROFIBUS-DP dle EN Čas cyklu na sběrnici PROFIBUS: Závisí na zvolené rychlosti přenosu a počtu I/O modulů. Rychlost přenosu: 9600 bitů/s až Mbitů/s, nastavitelná automatickou volbou. Délka kabelu sběrnice m v závislosti na rychlosti přenosu Adresace: Adresy 0 6, nastavitelné pomocí DIP přepínačů. Zakončovací odpor: Externí Soubor GSD: Je součástí inženýrské sady ES/RM00 Napájecí napětí, sběrnice PROFIBUS a logické obvody jsou navzájem galvanicky odděleny. x zelená (napájení) x žlutá (komunikace) x žlutá (diagnostika) Komunikační jednotka RM03-x Sériová komunikační linka s protokolem MODBUS RTU RM03-0: RS 45 RM03-: RS 3 Rychlost přenosu: 600 / 00 / 400 / 400 / 9600 / 900 / 3400 Bd ; nastavitelná pomocí DIP přepínačů Formát slova: Nastavitelný pomocí DIP přepínačů: Datové bity Parita Stop bity žádná žádná sudá lichá Obr. : Základní modul RM3 s deseti pozicemi pro I/O moduly Délka kabelu sběrnice RS 3: 3m; RS 45: 00m Adresace: Adresy 7, nastavitelné pomocí DIP přepínačů. ýstup pro alarm: Relé: bezpotenciálový přepínací kontakt, konfigurovatelná funkce. Max. pracovní napětí: 50 Zatížení: AC: 5A, 750W DC: 5A, 0, 0 W Napájecí napětí, sběrnice MODBUS a logické obvody jsou navzájem galvanicky odděleny. x zelená (napájení) x červená (alarm) x žlutá (vysílání, příjem) Komunikační jednotka RM04 Ethernet s protokolem TCP/IP Připojení sběrnice: Ethernet RJ45 0BaseT dle IEEE 0.3 Protokol TCP/IP MODBUS/TCP server přes TCP port 50 Síťový konektor: RJ45 0BaseT Délka kabelu: Délka segmentu 00m Adresace: Poslední byte IP-adresy lze nastavit rotačním BCD přepínačem Napájecí napětí, sběrnice a logické obvody jsou navzájem odděleny. x zelená (napájení) x červená (alarm) x žlutá (Connect, Data, Link, LAN) ANALOGOÉ STUPNÍ MODULY šeobecně 00 ms pro všechny kanály Číslicový filtr: Filtr. řádu, konfigurovatelná generace střední hodnoty podle diferenciální rovnice: y = α x ( α). y ( t ts) ( α = 0,004...,0) A/D převodník: S postupnou aproximací Sledování vstupního rozsahu: Chybové hlášení je-li horní limit překročen o více než > 0 číslic (rozlišení bitů) > 60 číslic (rozlišení 6 bitů) Teplotní vliv: 0,0%/0K. ( t) ( t) x červená na každý kanál (signalizace chyb) Mezi vstupy, logickými obvody a vnitřním zdrojem (kromě RM -x). stupy jsou galvanicky spojeny, kromě RM4-0, RM4- a RM 5.

4 Standardní vstupní signály (I, U), bez zdroje pro dvouvodičové převodníky: RM -x Měřicí rozsahy: olitelné pro každý kanál. RM-0 (I): 4 x 0/4 0 RM- (U): 4 x 0 0/-0 0 RM- (U/I): x 0/4 0 a x 0 0/-0 0 Rozlišení: bitů 0/4 0 : 5,/4, µa/digit 0 0/-0 0 :,5/5 m/digit Filtr: Analogový filtr. řádu, mezní frekvence f g =00 Hz Charakteristika: Lineární, chyba 0,5% stupní odpor: Proud: cca 47 Ω, napětí: > 730 kω (proti zemi) Hlídání poruchy čidla: Přerušené nebo zkratované vodiče: U signálu 4 0 Chybná polarita: U signálů 0/4 0 a 0 0 Datový formát: T, rozsahy hodnot: Proud: 0/ Napětí: nebo Fyzikální jednotky: (I), (U) Počet desetinných míst: 3 Standardní vstupní signály (I,U, potenciometr), se zdrojem pro dvouvodičové převodníky: RM -x Měřicí rozsahy: olitelné pro každý kanál. RM-0 (I): 4 x 0/4 0 RM- (U): 4 x 0 0/-0 0 RM- (U/I): x 0/4 0 a x 0 0/-0 0 Zdroj pro -vodičové převodníky (TPS): Kanály určené jako proudové vstupy mohou i napájet -vodičové převodníky napětím 4. Napětí: 4 dc ± 0% (zkratuvzdorné) Max. zátěž: I 5 na kanál Pojistka: 00 (součet proudů všech kanálů) Další technické údaje stejné jako u RM-x. Měření signálu z potenciometru: (zapojeného jako dělič napětí) Kanály určené pro napěťový vstup mohou být konfigurovány jako páry pro měření signálu z potenciometru. Uconst: Us = 5dc (výstup zdroje namísto 4 dc), zkratuvzdorný Proudové omezení: 0 Max. zátěž: 0, (rozložitelná mezi 4 kanály na modulu, např. 4 x 000Ω, x 500Ω, x 50Ω). Rozlišení:,5 m/digit (0,05%) Univerzální vstupní modul teploty pro termočlánky a Pt00: RM4- Typ čidla: olitelný pro každý kanál Pt00: Dvou nebo třívodičové zapojení Termočlánky: Dle D IEC 54 Typ Měř. rozsah* L Fe-CuNi C J Fe-CuNi C K NiCr-Ni C N Nicrosil-Nisil C S PtRh-Pt0% C R PtRh-Pt3% C B PtRh-Pt6% 5 0 C T Cu-CuNi C C(W) W5Re-W6Re 0 99 C E NiCr-CuNi C * vztaženo k teplotě svorek 0/50 C Charakteristika: Lineární podle teploty Chyba linearity: Zanedbatelná Teplotní kompenzace: Interní, lze vypnout (ne u KS9, RM 0, RM03-x) Zbytková chyba TK: ± 0,4% (po cca 0 minutách od zapnutí) Rozlišení: 6 bitů Pt00: 0,0 K/digit TČ typ E, J, K, L, T, N : 0,04 K/digit TČ typ S, R, B : 0,5 K/digit TČ typ W : 0,09 K/digit Chyba: Pt00: ± K TČ typ E, J, K, L, T, N : ± K TČ typ S, R, B, W : ± K Filtr: Analogový filtr. řádu Mezní frekvence f g =0 Hz stupní odpor: > MΩ Hlídání poruchy čidla: Přerušení nebo chybná polarita čidla. Dovolený rozdíl potenciálů mezi vstupy: 4 ACeff Datový formát: T Povolený rozsah hodnot: 0 x měřicí rozsah Fyzikální jednotky: C ( F) Počet desetinných míst: stupní modul pro termočlánky s galvanickým oddělením: RM4-0 Počet kanálů: ; galvanicky oddělené Typ čidla: Termočlánky: dle D IEC 54 (Stejné jako u RM 4-) Charakteristika: teplotně lineární Chyba linearity: zanedbatelná Teplotní kompenzace: Interní, lze vypnout (ne u KS9, RM 0, RM03-x) Zbytková chyba TK: ± 0,5% Rozlišení: 6 bitů TČ typ E, J, K, L, T, N : 0,04 K/digit TČ typ S, R, B : 0,5 K/digit TČ typ W : 0,09 K/digit Chyba: TČ typ E, J, K, L, T, N : ± K TČ typ S, R, B, W : ± K Filtr: Analogový filtr. řádu Mezní frekvence f g =0 Hz stupní odpor: > MΩ Hlídání poruchy čidla: Přerušení nebo chybná polarita čidla. Dovolený rozdíl potenciálů mezi vstupy: 30 AC / 50Hz, 500 DC Datový formát: T Povolený rozsah hodnot: 0 x měřicí rozsah Fyzikální jednotky: C ( F) Počet desetinných míst: stupní modul pro termočlánky a m signály s galvanickým oddělením: RM4- Počet kanálů: ; galvanicky oddělené Filtr: Analogový filtr. řádu Mezní frekvence f g =0 Hz Kanál : m vstup Rozsah: m stupní impedance: cca 00 MΩ Připojení signálu stíněnými vodiči Rozlišení: 6 bitů Charakteristika: Lineární Chyba: Čidlo s výstupním odporem 00 kω: Linearita: 0,05%; teplota: 0,05% Čidlo s výstupním odporem MΩ: Linearita: 0,05%; teplota: 0,04% Datový formát: T Rozsah hodnot: -30,000 30,000 Fyzikální jednotka: m Počet desetinných míst: 4

5 5 Kanál :Termočlánkový vstup lastnosti jako u RM4-0 Obr. 4: Galvanické oddělení stup pro odporové tenzometry: RM5 Přímé připojení čidel s odporovými tenzometry v zapojení do Wheatsonova můstku (šestivodičové připojení). Napájení můstku zajištěno. Počet kanálů: Měřící rozsah: -4 m/ 4 m/ Typy čidel:,, 3 a 3,3 m/ Filtr: Analogový dolnofrekvenční Mezní frekvence f g =50 Hz stupní impedance: > 0 MΩ Rozlišení: bitů (6 bitů s RM0 a RM03-x) Přesnost: lepší než 0,05% při 5 C Charakteristika: Lineární Linearita: 0,0% liv teploty: 0,05% / 0K z rozsahu Konfigurace: Kalibrace nuly a rozsahu a tárování po komunikační lince Doba cyklu: 5 Hz Obr. 5: nější rozměry RM00 ANALOGOÉ ÝSTUPNÍ MODULY Standardní signály I, U: RM 3-x Rozsahy: volitelné pro každý kanál. RM3-0: 4x 0/4 0 nebo RM3-: 4 x 0/4 0 nebo x -0 0 / x 0 0 RM3-: 4 x 0/4 0 nebo 4 x -0 0 šechny výstupy odolné proti zkratu. Rozlišení: bitů 0/4 0 : 5,/4, µa/digit 0 0/-0 0 :,5/5 m/digit Chování při přerušení komunikace: Konfigurovatelné: - výstupy jsou nastaveny na 0 / 0 - přidržení poslední platné hodnoty Charakteristika: Lineární, chyba linearity 0,5% (0 0); 0,6% (-0 0); 0,63% (0 0) z měřicího rozsahu. Dovolená zátěž: Proudový výstup: 500Ω Napěťový výstup: 000Ω liv zátěže: 0,%/00Ω Teplotní vliv: 0,0%/0K Doba cyklu: 50 ms při změně hodnoty 5 s při konstantní hodnotě Datový formát: T, rozsahy hodnot: 0 0 : : : : Počet desetinných míst: 3 Mezi výstupy, logickými obvody a vnitřním zdrojem. ýstupy jsou galvanicky spojeny. 4 x x žlutá (indikace zvoleného rozsahu U nebo I) BÁRNÍ STUPNÍ MODULY RM 4X Binární 4 dc (RM4, RM4) RM4: stup: Logické signály, kontakty nebo třívodičové čidlo (NPN, PNP tranzistor); volitelné DIP spínači RM4: Počet kanálů: Úroveň signálu: dle IEC 63 log. 0 : -3 5 DC log. : 5 30 DC Napájení čidla (pouze RM4): Us=4 dc ± 0%; zkratuvzdorné Max. zátěž: I 5 / kanál Jištění: 00 (součet proudů všech kanálů)

6 6 0 ms pro všechny kanály stupní odpor: 6, kω Filtr: Analogový, f g = khz Ochrana proti přepětí: Osazena RM4: stupy od logických obvodů RM4: Skupiny po vstupech od logických obvodů a vnitřního zdroje. 4 x nebo x žlutá (signalizace stavu) Binární 30 AC (RM43) Úroveň signálu: log. 0 : 0 50 AC log. : AC 0 ms pro všechny kanály stupní odpor: 40 kω Filtr: 50 ms zpoždění na vstupu Ochrana proti přepětí: Osazena stupy od logických obvodů a mezi vstupy 4 x žlutá (signalizace stavu) BÁRNÍ ÝSTUPNÍ MODULY RM 5x Chování při přerušení komunikace: - nastavení úroveň 0 / (volitelné) - zachování poslední hodnoty Logická úroveň 4 DC (RM5) Počet kanálů: ( skupiny po 4 kanálech); vhodné pro spínání zátěže a 4 dc. Ovládací napětí: Uc= x 4 dc; odděleno do skupin Dovolený rozsah: 34 dc Odpor v propustném směru: 400 mω (typicky 00 mω); úbytek napětí, Svodový proud: cca 30 µa (v zavřeném stavu) Dovolený zatěžovací proud: Závisí na teplotě okolí, při 5 C:,5A / kanál; 3A / skupina při 50 C:,0A / kanál; A / skupina Přerušení vodičů a zkrat jsou detekovány a jsou dostupné jako stavové signály na sběrnici. ýstupy jsou vypínány v párech(/, 3/4, ) nebo nastaveny na předdefinovanou hodnotu (volitelné) Ochranné obvody: Ochrana proti zkratu, proti přepětí a obrácené polaritě patří ke standardní výbavě; teplotní omezení proudu. Ochranná dioda pro induktivní zátěž musí být osazena vně modulu. 0 ms pro všechny kanály Po skupinách, logické obvody vůči skupinám výstupů, skupiny výstupů vůči sobě. x žlutá (signalizace stavu) x zelená (externí ovládací napětí) Relé (RM5) relé, bezpotenciálové přepínací kontakty Zatížení kontaktů: AC: 50 W, 50, 5 A DC: 0 W, 0, 5 A RC tlumicí člen: musí být doplněn vně modulu Doba cyklu: 0 ms pro všechny kanály Mezi relé, logickými obvody a vnitřním zdrojem. 4 x žlutá (signalizace stavu) NAPÁJENÍ Základní modul je napájen prostřednictvím komunikační jednotky. Napájecí napětí: 4 dc±0% Proudová spotřeba:,5 A (při plně osazeném základním modulu RM3) liv napájecího napětí: Zanedbatelný PODMÍNKY PROSTŘEDÍ Povolená teplota okolí: Provoz: 0 50 C Skladování a přeprava: C Klimatická kategorie: dle D Relativní vlhkost: < 75% v ročním průměru, nekondenzující Elektromagnetická kompatibilita: dle D EN 50 0, část a D EN 50 0, část Chvění a rázy: dle D IEC ŠEOBECNÉ ÚDAJE Elektrické připojení: COMBICON zásuvné šroubovací svorky pro vodiče,5 mm Třída krytí: IP 0 (základní modul se všemi I/O moduly) Materiál: Polyamid PA 6.6 Třída vznětlivosti: 0 dle UL 94 Montáž: Základní modul na 35 mm lištu dle D 50 0 I/O moduly: Do zásuvných pozic v základním modulu s aretací, zasouvání a vysouvání I/O modulů jen ve vypnutém stavu! Montážní poloha: ertikální nější rozměry (Š x x H): RM: 53,5 x 99,0 x 4,5 mm RM: 9,0 x 99,0 x 4,5 mm RM3: 7,0 x 99,0 x 4,5 mm Hmotnost: RM: 7 g RM: 7 g, RM3: 3 g Ostatní moduly: cca 00 g Příslušenství: Inženýrská sada ES/RM00 (popis a disketa se soubory EDS a GSD)

7 7 ÚDAJE PRO OBJEDNÁKU Komunikační jednotky RM 0 Komunikační jednotka CANopen (mimo RM5) RM 0- Komunikační jednotka CANopen (mimo RM4-x) RM 0 Komunikační jednotka PROFIBUS-DP RM 03-0 Komunikační jednotka MODBUS RTU (RS 45) RM 03- Komunikační jednotka MODBUS RTU (RS 3) RM 04 Komunikační jednotka Ethernet MODBUS/TCP Základní moduly RM Základní modul RM Základní modul RM 3 Základní modul RM 4 Záslepka nevyužité pozice Analogové vstupy RM -0 Analogové vstupy 4 x I RM - Analogové vstupy 4 x U RM - Analogové vstupy x I, x U RM -0 Analogové vstupy 4 x I / zdroj RM - Analogové vstupy 4 x U, potenciometr / zdroj RM - Analogové vstupy x I, x U, potenciometr / zdroj RM 4-0 Analogové vstupy x TC, galv. izolovány RM 4- Analogové vstupy 4 x TC, Pt RM 4- Analogové vstupy x m, x TC, galv. izolovány RM 5 Analogové vstupy x tenzometr, galv. izolovány Analogové výstupy RM 3-0 Analogové výstupy 4 x I/U RM 3- Analogové výstupy 4 x I/U (±0) RM 3- Analogové výstupy 4 x I/ x U(0) x U (±0) Binární vstupy RM 4 Binární vstupy 4 x 4 DC RM 4 Binární vstupy x 4 DC RM 43 Binární vstupy 4 x 30 AC Binární výstupy RM 5 Binární výstup x 4 DC/0,5A RM 5 Binární výstup 4 x relé, 30, 5 A Příslušenství (při použití s KS 9 není nutné) Inženýrská sada ES/RM00, německy Inženýrská sada ES/RM00, anglicky Změna technických údajů vyhrazena

Sběr dat Systémy s distribuovanými vstupy a výstupy Rozšíření vstupů a výstupů pro multifunkční regulátor KS 108

Sběr dat Systémy s distribuovanými vstupy a výstupy Rozšíření vstupů a výstupů pro multifunkční regulátor KS 108 PMA a Company of WEST Control Solutions RL400 Modulární systém decetralizovaných vstupů a výstupů Kompaktní moduly se zasouvacími konektory a jednoduchou montáží na DIN lištu Napojení na sběrnice CANopen,

Více

Převodníky SensoTrans R P 32300, A pro odpory a odporové vysílače

Převodníky SensoTrans R P 32300, A pro odpory a odporové vysílače Převodníky SensoTrans R P 32300, A 20230 pro odpory a odporové vysílače Univerzální napájení (P 32300) Infraport pro komunikaci (P 32300) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans

Více

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS Univerzální vícevstupový programovatelný převodník 6xS 6 vstupů: DC napětí, DC proud, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, termočlánek, ( po dohodě i jiné ) 6 výstupních proudových signálů 4-20mA (vzájemně galvanicky

Více

dokument E01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument E01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument E01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, červen 2008 TRONIC řada 2000 Historie revizí Předchozí

Více

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 280 A až 700 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 280 A až 700 A. PMA a Company of WEST Control Solutions PMA a Company of WEST Control Solutions REVO M-2PH Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 280 A až 700 A Univerzální modul Komunikace RS 485 Modbus Displej a tlačítka pro kompletní nastavení

Více

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou-, tří- a čtyřdrátové Provozní teplota -25 C až

Více

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A. PMA a Company of WEST Control Solutions PMA a Company of WEST Control Solutions REVO M-2PH Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A Univerzální modul Komunikace RS 485 Modbus Displej a tlačítka pro kompletní nastavení

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení PMA a Company of WEST Control Solutions REVO M-3PH Třífázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 30 A, 35 A a 40 A Univerzální modul Komunikace RS 485 Modbus Displej a tlačítka pro kompletní nastavení

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000 Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000 Profesionál na galvanické oddělení a převod standardních signálů Flexibilní a extrémně přesný s kalibrovanými rozsahy Univerzální napájení 20 253 Vac/dc Bezpečné

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Modul se montuje naklapnutím na standardní DIN lištu. Příklady zapojení: viz domat Aplikační a projekční příručka.

Modul se montuje naklapnutím na standardní DIN lištu. Příklady zapojení: viz domat Aplikační a projekční příručka. RCIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní modul vstupů a výstupů RCIO je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul se skladbou vstupů a výstupů optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití Převodník teploty ThermoTrans A 20210 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1.

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument E03 přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, říjen 2008 Historie revizí Předchozí dokument T2008E - Technická příručka : Verze

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0 Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Sterilizátory atd.

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Sterilizátory atd. PMA a Company of WEST Control Solutions KS 45 Univerzální průmyslový regulátor Kompaktní konstrukce Jednoduchá montáž na DIN lištu Vysoké rozlišení a rychlá odezva Univerzální vstup pro všechny druhy čidel

Více

FlexTop 2222 Univerzální převodník teploty s komunikací HART

FlexTop 2222 Univerzální převodník teploty s komunikací HART FlexTop 2222 Univerzální převodník teploty s komunikací HART Programovatelný přes USB port nebo HART komunikátor Kalibrace čidla ofsetem, sklonem charakteristiky nebo polynomem u odporových čidel lepší

Více

Cube20. Orientovaný na aplikaci. Uživatelsky příjemný. Hospodárný

Cube20. Orientovaný na aplikaci. Uživatelsky příjemný. Hospodárný Cube20 Orientovaný na aplikaci Uživatelsky příjemný Hospodárný 02 Cube20 Univerzální a exibilní ve spojení s Cube67 03 CUBE20 SBĚRNICOVÉ I/O MODULY PRO ROZVÁDĚČ Oblast použití: rozváděč Stavba zařízení

Více

RXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce

RXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce RXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul RXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485 13. ledna 2017 w w w. p a p o u c h. c o m 0294.01.02 Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C Výstup 24 Vss, negativní logika, 0,5 A, 2 body Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou-,

Více

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí R560 Modul univerzálních analogových vstupů Shrnutí Modul analogových vstupů R560 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul s osmi vstupy s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka).

Více

Kompaktní I/O modul RMIO. Shrnutí

Kompaktní I/O modul RMIO. Shrnutí RMIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Univerzální kompaktní modul vstupů a výstupů RMIO je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul se skladbou vstupů a výstupů optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých

Více

R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ

R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Čapkova 22 678 01 Blansko tel.: +420 516 416942, 419995 fax: +420 516 416963 R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Zobrazovač je určen pro měření odporu, signálu z RTD, termočlánků, napětí 0-10V

Více

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál Modul slouží pro výstup analogových napěťových nebo proudových signálů. Tyto signály jsou k dispozici v 16 bitovém rozlišení. Specifikace modulu

Více

ThermoTrans P Převodník pro termočlánky a odporové teploměry. Návod k použití

ThermoTrans P Převodník pro termočlánky a odporové teploměry. Návod k použití Převodník pro termočlánky a odporové teploměry ThermoTrans P 32100 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Převodník RS232 RS485

Převodník RS232 RS485 R012 Převodník RS232 RS485 Shrnutí R012 je multirychlostní poloduplexní rozhraní pro konverzi sběrnice RS232 na RS485 s oboustranným galvanickým oddělením i oddělením zdroje. Přístroj je vybaven mikrokontrolérem,

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 510 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAV..P.. se zdvihem 40 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAV81P00 Napájecí

Více

UNIFLEX SG 45 Převodník pro tenzometry, snímače váhy, snímače tlaku taveniny

UNIFLEX SG 45 Převodník pro tenzometry, snímače váhy, snímače tlaku taveniny PMA a Company of WEST Control Solutions UNIFLEX SG 45 Převodník pro tenzometry, snímače váhy, snímače tlaku taveniny Napájení můstku 10 Vdc, proud čidlem až 125 ma Nastavení nuly a táry Kompenzace odporu

Více

Do 40 C bez omezení výkonu, nad 40 C viz obrázek: Teplota pro skladování: Nad 1000 m snižte výkon o 2% na každých 100 m

Do 40 C bez omezení výkonu, nad 40 C viz obrázek: Teplota pro skladování: Nad 1000 m snižte výkon o 2% na každých 100 m PMA a Company of WEST Control Solutions REVO CL-1PH Jednofázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A Určen zejména pro spínání primárů transformátorů nebo zátěží s malým odporem za

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

Programovatelná sada pro Ethernet Modbus/TCP se stupněm krytí IP67 TI-BL67-PG-EN-8

Programovatelná sada pro Ethernet Modbus/TCP se stupněm krytí IP67 TI-BL67-PG-EN-8 Typové označení Identifikační číslo 1545068 Počet kanálů 8 Rozměry 204 x 145 x 77.5 mm programování dle IEC 61131-3 pomocí CoDeSys délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m 10/100

Více

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu PMA a Company of WEST Control Solutions TB 45 Omezovač teploty / monitor Kompaktní konstrukce Použití pro topení i chlazení Pro všechny typy termočlánků a odporových teploměrů Displej, ovládání a komunikace

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M TXN 133 10 1. vydání - červenec 2010 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.com. 1 TXV 133 10 1. POPIS A PARAMETRY Moduly C-HM-1113M

Více

sada pro Profibus-DPV1 se stupněm krytí IP67 TI-BL67-DPV1-6

sada pro Profibus-DPV1 se stupněm krytí IP67 TI-BL67-DPV1-6 Typové označení Identifikační číslo 1545030 Počet kanálů 6 Rozměry 172 x 145 x 77.5 mm délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m 3 dekadické otočné přepínače pro nastavení Profibus

Více

Snímač napětí lana. Popis. Poznámky. Měřící rozsahy. Použití. Pro ochranu proti přetížení

Snímač napětí lana. Popis. Poznámky. Měřící rozsahy. Použití. Pro ochranu proti přetížení Kraft Druck T emperatur Schalten Snímač napětí lana Pro ochranu proti přetížení Popis U mnoha aplikací se musí napětí lana pečlivě a kontinuálně hlídat. Obvyklým způsobem bývá použití snímače síly, který

Více

Digitální tlakové spínače (Y)TED

Digitální tlakové spínače (Y)TED Digitální tlakové spínače (Y)TED Pro absolutní nebo relativní tlak, rozsahy -1 0 až 0 400 bar Dva mezní výstupy: PNP přechody nebo galvanicky oddělené kontakty Celokovové robustní průmyslové provedení

Více

Programovatelná sada pro Profibus-DP se stupněm krytí IP67 TI-BL67-PG-DP-2

Programovatelná sada pro Profibus-DP se stupněm krytí IP67 TI-BL67-PG-DP-2 Typové označení Identifikační číslo 1545061 Počet kanálů 2 Rozměry 108 x 145 x 77.5 mm programování dle IEC 61131-3 pomocí CoDeSys délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m 12 MBit/s

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým výstupem (např. CLM, ULM,

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics EP EL E serie s IO-Link výstupem Pro standardní aplikace Provozní teplota až +75 C Ideální pro montáž do prostorů, kde je málo místa Magnetostrikční

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím Převodník RS232 na RS485 nebo RS422 Průmyslové provedení s krytím. UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.1.2005 Poslední aktualizace: 5.5 2008 12:30 Počet stran: 16 2008 Strana 2 UC485P OBSAH Základní informace...

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

SensoTrans DMS A 20220

SensoTrans DMS A 20220 Převodník SensoTrans DMS A 20220 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1. Základní

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

R095, R096 Převodník M-bus / RS232

R095, R096 Převodník M-bus / RS232 R095, R096 Převodník M-bus / RS232 Shrnutí R095 a R096 jsou mikroprocesorové převodníky rozhraní M-Bus pro odečty měřičů energií na rozhraní RS232. Převodníky mají automatické přepínání rychlostí, vzájemné

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP67 TI-BL67-EN-PN-8

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP67 TI-BL67-EN-PN-8 Typové označení Identifikační číslo 1545043 Počet kanálů 8 Rozměry 204 x 145 x 77.5 mm délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m 3dekadické otočné přepínače pro nastavení sběrnicové

Více

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS232 3. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex RS Katalogový list Vytvořen: 25.1.2008 Poslední aktualizace: 3.6

Více

Economy sada pro jednoduchou komunikaci po Profibus-DP, stupeň krytí IP20 TI-BL20-E-DPV1-S-2

Economy sada pro jednoduchou komunikaci po Profibus-DP, stupeň krytí IP20 TI-BL20-E-DPV1-S-2 Typové označení Identifikační číslo 1545126 Počet kanálů 2 Rozměry 55.4 x 129.5 x 75 mm Jmenovité napětí na napájecích svorkách 24 VDC Napájecí napětí 24 VDC Systémové napájení 24 VDC / 5 VDC Napájení

Více

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace WWW.4IOTECH.COM 2018 4IOTECH s.r.o. Stránka 1 z 12 Technický popis 4IOT-SEN-01 je zařízení vyvinuté společností 4IOTECH s.r.o. speciálně do průmyslového prostředí.

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením Převodníky - KB0288-2015/05 P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Výstupní signál dle provedení 4

Více

Analogový vstup pro nastavení meze proudu: 0 10 V

Analogový vstup pro nastavení meze proudu: 0 10 V PMA a Company of WEST Control Solutions Technické údaje Provozní teplota Napájecí napětí Pomocné napájení Analogový vstup 1 Analogový vstup 2 Analogový výstup Binární vstup Binární výstup Reléový výstup

Více

Alarm topného proudu. 24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

Alarm topného proudu. 24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení PMA a Company of WEST Control Solutions REVO CL-1PH Jednofázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 35 A a 40 A Určen zejména pro spínání primárů transformátorů nebo zátěží s malým odporem za

Více

hotcontrol Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu

hotcontrol Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu Jednokanálový regulátor teploty pro oblast: - regulace teploty horkých vtoků - stroje pro zpracování plastů - obalové stroje - pece - zpracování potravin

Více

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Vážení a dávkování

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Vážení a dávkování PMA a Company of WEST Control Solutions Digital 280-1 Číslicový indikátor Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Velký pětimístný displej Limitní výstupy s hysterezí

Více

sada pro Profibus-DPV1 se stupněm krytí IP20 TI-BL20-DPV1-6

sada pro Profibus-DPV1 se stupněm krytí IP20 TI-BL20-DPV1-6 Typové označení Identifikační číslo 1545006 Počet kanálů 6 Rozměry 97.7 x 128.9 x 74.4 mm délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m 2 dekadické otočné přepínače pro nastavení Profibus

Více

PMA-Relay S Polovodičové relé s chladičem, jedno-, dvou- nebo třífázové jmenovitý proud 30 A až 210 A

PMA-Relay S Polovodičové relé s chladičem, jedno-, dvou- nebo třífázové jmenovitý proud 30 A až 210 A PMA a Company of WEST Control Solutions PMA-Relay S Polovodičové relé s chladičem, jedno-, dvou- nebo třífázové jmenovitý proud 30 A až 210 A Vhodné pro odporovou zátěž i infralampy Pracovní napětí 480

Více

UNIFLEX CI 35. Univerzální převodník. PMA a Company of WEST Control Solutions

UNIFLEX CI 35. Univerzální převodník. PMA a Company of WEST Control Solutions PMA a Company of WEST Control Solutions UNIFLEX CI 35 Univerzální převodník Kompaktní modul s displejem a ovládacími tlačítky Vysoké rozlišení a rychlá odezva Univerzální vstup pro všechny druhy čidel

Více

Snímač proudění FlexFlow PF20S

Snímač proudění FlexFlow PF20S Snímač proudění FlexFlow PF0S Současné měření proudění a teploty Kompaktní snímač nezávislý na montážní poloze Velký rozsah měření až do 00 cm/s Teplota měřeného média až 5 C Odolnost tlaku až 00 bar Dva

Více

BL67 elektronický modul RS485/422 rozhraní BL67-1RS485/422

BL67 elektronický modul RS485/422 rozhraní BL67-1RS485/422 nezávislý na použitém sběrnicovém standardu a použitých konektorech stupeň krytí IP67 LED pro indikaci stavu a diagnostiky elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem přenos sériového toku

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál Modul slouží pro výstup analogových napěťových signálů. Tyto signály jsou k dispozici v 16 bitovém rozlišení. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka

Více

ECIO2. Kompaktní I/O modul, Ethernet. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů

ECIO2. Kompaktní I/O modul, Ethernet. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů ECIO2 Kompaktní I/O modul, Ethernet Shrnutí Kompaktní I/O modul ECIO2 je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

KS 98-2 Multifunkční regulátor

KS 98-2 Multifunkční regulátor PMA a Company of WEST Control Solutions KS 98-2 Multifunkční regulátor Modulární automatizační systém ve formátu ¼ DIN Měření, regulace, řízení, výpočty, sběr dat, vizualizace, ovládání, hlídání mezí Rozsáhlá

Více

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda Česká republika Slovenská republika

Více

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h.

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovač 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS485 24. srpna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 12.4.2016 Poslední aktualizace: 14.4.2016

Více

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým výstupem (např. CLM, DLM,

Více

KS 20-1 Univerzální průmyslový regulátor

KS 20-1 Univerzální průmyslový regulátor PMA a Company of WEST Control Solutions KS 20-1 Univerzální průmyslový regulátor Komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Spodní displej červeno/zelený grafický, horní

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP

Lineární snímač polohy Temposonics EP MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics EP Robustní průmyslový snímač Bezkontaktní snímání lineární polohy Měřicí rozsah 50-1500 mm / 50 3250 mm Absolutní měření polohy s linearitou lepší

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

Digitální tlakové spínače (Y)TED

Digitální tlakové spínače (Y)TED Digitální tlakové spínače (Y)TED pro hygienické aplikace, rozsahy -1 0 až 0 25 bar Dva mezní výstupy, PNP přechody (400 ma) nebo galvanicky oddělené kontakty Celokovové robustní průmyslové provedení z

Více

KS 40-1 / 41-1 / 42-1 Univerzální průmyslové regulátory

KS 40-1 / 41-1 / 42-1 Univerzální průmyslové regulátory PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 / 41-1 / 42-1 Univerzální průmyslové regulátory Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Tři rozměrové DIN formáty

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY TECOMAT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU IS vydání - leden 2011

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY TECOMAT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU IS vydání - leden 2011 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY TECOMAT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU IS-0601 3. vydání - leden 2011 Uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO. Dokumentace je také k dispozici on-line

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics EP EL E serie s SSI výstupem Lineární, absolutní měření polohy Bezkontaktní princip měření Robustní průmyslový snímač Testy EMC a certifikát CE Linearita

Více

Data monitor KS 3012 zapisovač bez papíru

Data monitor KS 3012 zapisovač bez papíru PMA a Company of WEST Control Solutions Data monitor KS 3012 zapisovač bez papíru 6 nebo 12 volně programovatelných univerzálních vstupů s galvanickým oddělením, 7 binárních vstupů Vzorkování měřených

Více

Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE

Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE Plně programovatelný typ vstupního signálu - Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, reostat, potenciometr, termočlánek, unifikované napětí

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s CDV ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..9.. se zdvihem 20 mm SAX319.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SAX619.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

BL67 elektronický modul 4 analogové proudové/napěťové vstupy BL67-4AI-V/I

BL67 elektronický modul 4 analogové proudové/napěťové vstupy BL67-4AI-V/I nezávislý na použitém sběrnicovém standardu a použitých konektorech stupeň krytí IP67 LED pro indikaci stavu a diagnostiky elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem 4x analogový vstup 0/4

Více