RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.25/2015 ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.25/2015 ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY"

Transkript

1 USNESENÍ č.381/2015/25 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.25/2015 ze dne Program jednání č.25/2015 ze dne USNESENÍ č.382/2015/25 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY Tajemnici oslovit ing. Kotoučka ve věci ukončení zápisu č. 24/2015 a písemné vyjádření o jeho rezignaci. USNESENÍ č.383/2015/25 Faktury: č č. 015/15 č USNESENÍ č.384/2015/25 Tajemnici oslovit komise a spolky městyse, aby podaly návrh o přidělení fin. prostředků pro své organizace na rok 2016 do Následně předá starostce a informuje předsedu finančního výboru ing. Jánského, M.A. USNESENÍ č.385/2015/25 Informaci starostky ohledně zamítnutí dotace na sakrální památky. USNESENÍ č.386/2015/25 Výzvu starostky radním ohledně jejich návrhů na investiční akce dalšího rozpočtového období / zásobník projektů/:

2 - Dopravní infrastruktura a bezpečnost občanů - Cestovní ruch a péče o památky - Školství, péče o děti a mládež - Kultura a komunitní společnost - Sport a sportovní zázemí - Jiné USNESENÍ č.387/2015/25 Revokuje: USNESENÍ č.388/2015/25 Podání žádosti OPZ na projekt Společná doprava dětí do/ze školy. USNESENÍ č.389/2015/25 Starostce a tajemnici oslovit zahradní arch. Koubovou z Mladých Buků ohledně výsadby zeleně před ZŠ. USNESENÍ č.390/2015/25 Provést úpravu vánočních dekorací v obci a sjednotit stávající osvětlení na bílou teplou. Pan Mak zajistí cenovou nabídku. USNESENÍ č.391/2015/25 Informaci pana Korynty týkající položení optického kabelu v obci s chronologickým uspořádáním prací. 1. Vypracování projektu provede firma STAR MONT. 2. Územní řízení 3. Výkopové práce zajistí firma STAR MONT. USNESENÍ č.392/2015/25 V rámci rozdělení financí v roce 2016 formou veřejnoprávní smlouvy u LMK a ostatních subjektů, kteří žádají o posekání trávníků na pozemku, který užívají, již nebude obec poskytovatelem těchto služeb a bude vyplácet schválenou finanční částku.

3 USNESENÍ č.393/2015/25 Pověření starostky k podpisu Smlouvy o dotačním managementu projektu zeleň a občanská vybavenost v centru Mladých Buků mezi Městysem Mladé Buky a spol.drag s.r.o. Předmětem smlouvy je Zeleň a občanská vybavenost v centru Mladých Buků. USNESENÍ č.394/2015/25 Pověření starostky k podpisu Smlouvy o dotačním managementu projektu stezky na území Městyse Mladé buky mezi Městysem Mladé Buky a spol.drag s.r.o. Předmětem smlouvy jsou Stezky na území městyse Mladé Buky. USNESENÍ č.395/2015/25 Nechvaluje: Podání žádosti o dotaci na protipovodňová opatření v obci. USNESENÍ č.396/2015/25 Doporučuje ZM a ukládá: Odsouhlasit Smlouvu jo spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace mezi Domem s PS Svoboda nad Úpou, městem Svoboda nad Úpou a městysem Mladé Buky. Tajemnice pozve na zastupitelstvo zástupce města Svoboda nad Úpou, aby vysvětlili případné dotazy. USNESENÍ č.397/2015/25 Žádost starostky k radním, aby byl vypracován postup či pracovní manuál zadávání investičních akcí, projektových dokumentací atd. s rozvržením, kdy a v jaké fází mají být jednotlivé věci předloženy do komisí, rad atd. USNESENÍ č.398/2015/25 Žádost starostky k radním, aby si vybrali jednotlivé obory a kompetence do nichž mohou přispět znalostmi a zodpovídali za ně.

4 USNESENÍ č.399/2015/25 Pověření starostky k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KK mezi KÚKK a Městysem Mladé Buky. Příjemci je poskytována účelová neinvestiční dotace v celkové výši ,30 Kč. Jedná se o výdaje za uskutečněný zásah JSDH obce za období roku USNESENÍ č.400/2015/25 *Vypracovat cenové návrhy na sloupky u horního schodiště hřbitova/varianty: litinové a železné/. Odpovídá: p. Mak *Vyvolání jednání se zástupcem správce majetku Královéhradeckého biskupství /p.kábrt nebo p.holzer/ ohledně možnosti spolufinancování horních hřbitovních schodů a zábradlí. Odpovídá: starostka *Doporučuje ing. Mišonovi, aby vyvolal jednání s firmou Slanina, která provedla výstavbu nových hřbitovních schodů ve věci vytažení pařezů. USNESENÍ č.401/2015/25 Zpětvzetí žádosti pana Tlachače týkající se vyjádření městyse k projektu Recyklační centrum na p.p.č. 1600/1,. USNESENÍ č.402/2015/25 Bere na vědomí a ukládá: Informaci starostky týkající se možnosti získání dotace od Ministerstva zemědělství na lesnická opatření. Starostka zjistí bližší podmínky dotace u ing. Hoferky. USNESENÍ č.403/2015/25 Starostce odepsat panu Fišerovi ve věci jeho žádosti s tím, že pozemek, který užívá je v majetku městyse a žádáme, aby byl uveden do původního stavu. Připomínka k dopravnímu značení bude postoupena do seznamu připomínek k dopravnímu značení v obci.

5 USNESENÍ č.404/2015/25 Cenovou nabídku na izolační materiál od firmy VODIZOL s.r.o. na objekt ÚMMB. Cena celkem ,--Kč. USNESENÍ č.405/2015/25 Zprávu o přípravě územního plánu městyse viz. příloha. Návrh zadání územního plánu bude řešen na prosincovém zastupitelstvu. USNESENÍ č.406/2015/25 Doporučuje ZM: K projednání 1/ Kupní smlouva p.p.č. 776 k. ú. Svoboda nad Úpou 2/ Nabídka pozemku 604/2 k.ú. Kalná Voda 1304/11 3/ Potvrzení o zániku zástavního práva stp.č. 249 stp.č. 869 p.p.č. 207/2 p.p.č / Změna kupní smlouvy p.p.č / Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 1977/1 USNESENÍ č.407/2015/25 Bere na vědomí a ukládá: Informaci starostky o jednání se zahradní architektkou Petrou Löffelmannovou ohledně komplexního zpracování dokumentace hřbitova a okolí včetně geodetického zaměření, dendrologického průzkumu, vybudování cestiček a osázení hrobů. Paní Löffelmannová bude přizvána do RM v průběhu měsíce října Odpovídá: tajemnice Toto usnesení obsahuje 5 stran Ing. Vladimír Voda radní Mgr. Lucie Potůčková starostka

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 23. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 23. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ z 23. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne 17.10.2016 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.336/2016/23 Program jednání č. 23/2016 e dne 17. 10. 2016 USNESENÍ č.337/2016/23

Více

Bc. Andělová Jaroslava, Ing. Voda Vladimír, Slanina Oldřich. 2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Změny rozpočtu č.

Bc. Andělová Jaroslava, Ing. Voda Vladimír, Slanina Oldřich. 2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Změny rozpočtu č. MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 17.12.2015 Přítomni: Omluveni: Ing. Kotouček Ladislav, Dlabal Jaroslav, Mgr. Sedlaříková

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 9.4. 2018 Přítomni: Omluven: Svobodová Emilie, Mgr. Potůčková Lucie, Vinterová Anna, Mgr.

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.16/2015 ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.16/2015 ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.216/2015/16 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.16/2015 ze dne 11.5.2015 Program jednání č.16/2015 ze dne 11.5.2015. USNESENÍ č.217/2015/16 Schvaluje a ukládá:

Více

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Dovolení 5. člena Rady městyse Mladé Buky

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Dovolení 5. člena Rady městyse Mladé Buky MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 25.11.2015 Přítomni: Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, ing. Kotouček Ladislav,

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 24. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 24. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ z 24. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne 31.10.2016 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.355/2016/24 Program jednání č. 24/2016 e dne 31. 10. 2016. USNESENÍ č.356/2016/24

Více

Bc.Jana Csampaiová tajemnice ÚM. 2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Rozpočtové změny č. 3/2015

Bc.Jana Csampaiová tajemnice ÚM. 2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Rozpočtové změny č. 3/2015 MĚSTYS MLADÉ BUKY Přítomni: ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 7/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 21.9.2015 Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, ing.kotouček Ladislav,Dlabal

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 20. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 20. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ z 20. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne 27. 11. 2017 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.719/2017/20 Program jednání č. 20/2017 ze dne 27.11. 2017. USNESENÍ č.720/2017/20

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 01/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 01/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 01/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 03.11.2014 Přítomni: p. Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, Hák Jaroslav,ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 5/ Změna rozpočtu č. 2/ / Závěrečný účet za rok 2015

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 5/ Změna rozpočtu č. 2/ / Závěrečný účet za rok 2015 MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 13.6.2016 Přítomni: Omluven: Dlabal Jaroslav, Svobodová Emilie, Mgr. Potůčková Lucie, Vinterová

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 10. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 10. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.149/2016/10 Program jednání č.10/2016 ze dne 2.5.2016. USNESENÍ č.150/2016/10 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ z 10. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne 2.5.2016 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY Komisi

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 05/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 27.4.

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 05/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 27.4. MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 05/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 27.4.2015 Přítomni: Omluven: Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, ing.kotouček

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.21/2015 ze dne 27.7.2015 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.21/2015 ze dne 27.7.2015 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.330/2015/21 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.21/2015 ze dne 27.7.2015 Program jednání č.21/2015 ze dne 27.7.2015. USNESENÍ č.331/2015/21 Bere na vědomí:

Více

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Rozpočtová změna č. 4 /2016

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Rozpočtová změna č. 4 /2016 MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 12.12.2016 Přítomni: Dlabal Jaroslav, Svobodová Emilie, Mgr. Potůčková Lucie, Vinterová

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 22. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 22. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ z 22. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne 29.9.2016 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.310/2016/22 Program jednání č. 22/2016 e dne 29. 9. 2016 USNESENÍ č.311/2016/22

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 17. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 17. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.231/2016/17 Program č. 17/2016 ze dne 18. 7.2016. USNESENÍ č.232/2016/17 Bere na vědomí: Rada bere na vědomí faktury číslo: RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ z 17. jednání Rady městyse Mladé

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

SOUBOR USNESENÍ z 15. zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne v hodin v budově Lomničanu (čp.

SOUBOR USNESENÍ z 15. zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne v hodin v budově Lomničanu (čp. SOUBOR USNESENÍ z 15. zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 09.03.2017 v 18.00 hodin v budově Lomničanu (čp. 348) Návrh programu: 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2.

Více

Usnesení. schvaluje program 60. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. schvaluje program 60. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 60. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 31. 10. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1.

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 7. 11. 2018 Přítomni: Svobodová Emilie, Mgr. Potůčková Lucie, Ing. Kotouček Ladislav, Slanina

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 13/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 13/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 13/2012 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 12.12.2012 Přítomni: Omluven: p. Slanina Odřich, p. Grundmann Roland, ing. Grundmann

Více

SOUBOR USNESENÍ z 91. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 91. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 91. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 11.1.2017 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Informace o dotačních programech OPŽP na rok 2017 3. Žádost o pronájem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 19.10.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 388/13/1/2016 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje upravený program 13. zasedání

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

Usnesení z veřejného zasedání č.1 zastupitelstva

Usnesení z veřejného zasedání č.1 zastupitelstva Usnesení z veřejného zasedání č.1 zastupitelstva Usnesení č. 1: obce Hvozdec ze dne 10.12 2018 Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje program jednání rozšířený o bod č. 21 a volbu zapisovatele a ověřovatelů

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 9. 11. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/16/Ko ZM města KRNOVA SS 14/16/Ko 14. zasedání ZM U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. června 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11.10.2010 V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu pp.

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 55/ a č. 56/ Tisk 1070/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 55/ a č. 56/ Tisk 1070/ /RM U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 3. 9. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse č. 42

Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse č. 42 Městys Chodová Planá Pohraniční stráže 129 348 13 CHODOVÁ PLANÁ Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse č. 42 Ze dne: 03. 10. 2016 229. RM schvaluje: 1. Propachtovat níže uvedené pozemky: k.ú. Michalovy

Více

Tajemníkovi městského úřadu předložit odpovědi na dotaz člena zastupitelstva města, pana Pavla Prchala, týkající se zábradlí podél řeky Bíliny.

Tajemníkovi městského úřadu předložit odpovědi na dotaz člena zastupitelstva města, pana Pavla Prchala, týkající se zábradlí podél řeky Bíliny. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 9. zasedání v roce 2010, které se uskutečnilo 16. prosince 2010 Usnesení s termínem č.: 34 MTSB 35 Taj. 36 Taj. ZASTUPITELSTVO MĚSTA I. ukládá

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Beroun P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Beroun, která se konala dne 28.11.2018 1049/2/RM/2018 Program schůze rady města I. Rada města schvaluje program schůze rady města

Více

Bc. Jana Csampaiová tajemnice ÚM. 2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 5/ Změny rozpočtu č. 3/2016

Bc. Jana Csampaiová tajemnice ÚM. 2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 5/ Změny rozpočtu č. 3/2016 MĚSTYS MLADÉ BUKY Přítomni: ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 12.9.2016 Dlabal Jaroslav, Svobodová Emilie, Mgr. Potůčková Lucie, Vinterová

Více

Zápis z 29. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 20. prosince od hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis z 29. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 20. prosince od hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis z 29. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 20. prosince od 16.00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomno: Omluven: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 07/2011. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 26.09.

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 07/2011. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 26.09. MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY zápis č. 07/2011 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 26.09.2011 Přítomni: Bc. Jiří Zeman, Mgr. Luboš Ferkl, Mgr. Pavel Petržela, p.

Více

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Usnesení 38/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 19/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 25.11.2015 v 08:00 hodin na MěU v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne 12.12.2016 344/15/ZM/2016 FIN/1 Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2017

Více

Jednání Rady města Broumova č. 53 ze dne 28. listopadu 2012

Jednání Rady města Broumova č. 53 ze dne 28. listopadu 2012 Jednání Rady města Broumova č. 53 ze dne 28. listopadu 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková,

Více

č. 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle

č. 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle Rada m. č. Praha 10 14. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha dne 20. 2. 2017 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 377/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 377/ /ZM Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 3. 8. 2017 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení. 1.2 Zápis z 11. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou konaného dne Tisk 1841/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis z 11. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou konaného dne Tisk 1841/ /RM Usnesení ze 116. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 20.08.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne 18. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 3902/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 547/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 56. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 19. 7. 2017 1487/56/2017 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1488/56/2017

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Usnesení. Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Ivana Dvořáková.

Usnesení. Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Ivana Dvořáková. Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, které se konalo ve čtvrtek 13.12.2018 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 13.12. 2018 od 10,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 1 2018)

Více

Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005

Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005 Zastupitelstvo MČ Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005 návrhovou komisi ve složení:ing. Lenka Alinčová, p. Vilém Vaníček Ověřovatele zápisu z dnešního

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

Zápis. z 6. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 6. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 6. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 3. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Božáková, Ing. Král, pí Kokejlová Program jednání: 1. Obec Ostrolovký

Více

Zápis č. 57/2017. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad

Zápis č. 57/2017. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad -1- Zápis č. 57/2017 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 13.12.2017 v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01/ 2018 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 08.02.2018 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2016

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2016 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2016 konaného dne 13. prosince 2016 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.17/2015 ze dne 25.5.2015 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.17/2015 ze dne 25.5.2015 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.237/2015/17 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.17/2015 ze dne 25.5.2015 Program jednání č.17/2015 ze dne 25.5.2015. USNESENÍ č.238/2015/17 1/2015 2015121

Více

Usnesení ze zasedání 101. schůze Rady města Chrast, konané dne (součást zápisu ze zasedání 101. schůze Rady města Chrast z

Usnesení ze zasedání 101. schůze Rady města Chrast, konané dne (součást zápisu ze zasedání 101. schůze Rady města Chrast z Usnesení ze zasedání 101. schůze Rady města Chrast, konané dne 16. 8. 2017 (součást zápisu ze zasedání 101. schůze Rady města Chrast z 16. 8. 2017) Rada města schvaluje: RM/391/2017 - navržený program

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 43. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 08.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/43R/2016

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 11/2 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. prosince 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 227/10

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 7. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 7. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 7. jednání datum konání: 28.08.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 28.08.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0088/ZM7/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 33 rady města konané dne

Město Králíky Zápis z jednání č. 33 rady města konané dne Město Králíky Zápis z jednání č. 33 rady města konané dne 29.08. 2006 Přítomni členové rady města: Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek, Arnošt Juránek, Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček Za městský úřad:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 35/1 Bezpečnostní situace v městské části Praha Dolní Měcholupy - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy měsíc září 2017 číslo 35/2 Fitpark Praha Dolní

Více

Zápis č. 1/2018. Přítomni: p. Zdeněk Hanzlíček, Bc. Tomáš Kouba, Ing. Ivo Kornatovský, p. Vladimír Záhrobský, p. Petr Kovařík

Zápis č. 1/2018. Přítomni: p. Zdeněk Hanzlíček, Bc. Tomáš Kouba, Ing. Ivo Kornatovský, p. Vladimír Záhrobský, p. Petr Kovařík Zápis č. 1/2018 z jednání Rady města Plasy ve volebním období 2018-2022, konané ve středu dne 07.11. 2018 od 15:00hodin v zasedací místnosti MěÚ Plasy Přítomni: p. Zdeněk Hanzlíček, Bc. Tomáš Kouba, Ing.

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 05/ 2014 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 21.08.2014 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od 1. 4. 2017 do 4. 6. 2017 Usnesení č. 55/18Z/2014 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) Nakládání

Více

Usnesení. z 39. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. z 39. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 39. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 22.2.2016 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ z V. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne

USNESENÍ z V. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne Rok 2018 USNESENÍ z V. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 17.09.2018 Zastupitelstvo města Semily po projednání 180917/ZM/76 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Semily

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 13973/2018 ST/Dan Spis č. 1400/2018 USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. ledna 2019,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 07/2015 ze dne 10. 12. 2015 Usnesení číslo 052/15-Z07 ze dne 10. 12. 2015 Schvaluje zveřejněný program dnešního zasedání zastupitelstva města Jesenice: 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2017 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 161 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2017 čís. 0874/RMOb-SB/1418/49-0889/RMOb-SB/1418/49 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. 1.2 Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou Tisk 1195/ /RM

Usnesení. 1.2 Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou Tisk 1195/ /RM Usnesení ze 79. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 12.6.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 Zastupitelstvo obce Krhová USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4 KONANÉHO DNE 23.4.2015 Zastupitelstva obce Krhová v souladu s ustanovením

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice, které se konalo v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.

Více