Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, Praha 4. Řízení ve školství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství"

Transkript

1 Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, Praha 4 Řízení ve školství Ročník: XXII. Číslo: 6/2014 1

2 O b s a h 1. Úvodní slovo 3 2. Novinky ze školských paragrafů Aktuálně z MŠMT 4 Nová povinnost pro mateřské školy v roce Nařízení vlády o minimální mzdě 8 Změna zákona o zaměstnanosti Nové metody ve škole 4. Studie Alfa Agency: Možnosti studia v zahraničí 26 Škola, základ integrace nové projekty 29 Poznámka ke studii Regionální rozdíly v kupní síle Projekty ve škole Čas, časová osa a kalendář v lidských dějinách Zajímavosti z internetu Digitální svět ohrožuje duševní zdraví mladých lidí Bezplatná inzerce 61 2

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, rok 2014 bude za chvíli za námi a vy budete se svojí školou vstupovat do nového roku Pevně věřím, že to bude pro Vaši školu rok úspěšný a k tomu bychom rádi přispěli i my s naším časopisem Řízení ve školství, který bude zahajovat už XXIII. ročník s Vámi a hlavně pro Vás. Snažíme se Vám neustále dodávat aktuální informace ze školské legislativy, ale současně jsme nasměrovali náš časopis i do sfér, které mohou Vaši škole pomoci i v jiných oblastech. Opakovaně uveřejňujeme aktivity společnosti META, o.p.s., která nabízí semináře pro integraci cizinců v České republice. Domníváme se, že se jedná o aktuální téma, které řeší škola každodenně. Po menší pauze jsme rozjeli úplně nové webové stránky časopisu Budeme zde uveřejňovat zajímavé články, ale můžete tady najít i metodickou podporu a zajímavé materiály ke stažení. Budeme rádi, když naše webové stránky navštívíte. Stejně tak rozjíždíme i diskuze o školství na facebookovém profilu Řízení ve školství. Sledujte nás a přispějte i Vaším názorem do diskuze. Chtěli bychom Vám touto cestou popřát klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2015 pro Vás, celý pedagogický sbor i Vaši školu. Dr. Vítězslav Žiška a celá redakce časopisu Řízení ve školství PF

4 2. NOVINKY ZE ŠKOLSKÝCH PARAGRAFŮ Aktuálně z MŠMT Věstník MŠMT. Ročník LXX. Sešit 10/2014. (88 s.) Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově lyceu v Dijonu ve školním roce 2014/2015 (v Praze dne ) Část oznamovací - Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 výkaz P Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne , kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2014/ Sdělení o opravě tiskových chyb ve Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 Nová povinnost pro mateřské školy v roce 2015 Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob. Vysvětlení: 1. Sleva za umístění dítěte v mateřské škole Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, ( 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za 4

5 umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle 123 školského zákona). 35ba Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníkům uvedeným v 2 se daň vypočtená podle 16, případně snížená podle 35, 35a nebo 35b za zdaňovací období snižuje o g) slevu za umístění dítěte. 2. Výše slevy a její uplatnění Výše slevy a její uplatnění je popsáno v 35 bb. Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k zdaňovacího období (rok 2014 = Kč, 2015 = Kč). Tuto slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků. 35bb Sleva za umístění dítěte (1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle 24. (2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. (3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. (4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. 5

6 (5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. 3. Kdy je možné slevu uplatnit Slevu za umístění dítěte bude možno uplatnit až v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. 38h Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (6) K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle 15 a ke slevě na dani podle 35ba odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období. 4. Prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně Při ročním zúčtování záloh za rok 2014 se bude moci sleva na dani za umístění dítěte uplatnit, pokud ji zaměstnanec řádně prokáže. Z toho vyplývá pro mateřské školy povinnost vydávat na vyžádání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole. Tiskopis potvrzení dle 38l může mít podobu: Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu Název právního subjektu Mateřské škol / Základní škola a vykonávajícího činnost mateřské mateřská škola školy Údaje o dítěti (jméno, příjmení, datum narození) Celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období zákonný zástupce uhradil Podpis ředitele právního subjektu vykonávajícího činnost mateřské školy 6

7 38l Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně (2) Nárok na poskytnutí slevy na dani podle 35ba při stanovení daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně f) potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat 1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a 2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil. Použité zdroje: Sbírka zákonů 204 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. září 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.: 7

8 Čl. I Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb. a nařízení vlády č. 210/2013 Sb., se mění takto: 1. V 2 se číslo 50,60 nahrazuje číslem 55 a číslo 8500 se nahrazuje číslem V 3 odstavec 1 zní: (1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí: Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu 1. 55, , , , , , , v Kč za měsíc , V 5 odst. 2 se slovo sazba nahrazuje slovy měsíční sazby. 4. Na konci textu 7 se doplňují slova a 5 odst. 1. Čl. II Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Předseda vlády: Mgr. Sobotka v. r. Ministryně práce a sociálních věcí: Mgr. Marksová v. r. 8

9 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2015 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. 2 Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014, se zrušuje. 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ministr: Ing. Babiš v. r. Příloha k vyhlášce č. 242/2014 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2015 Země Měnový kód Měna Albánie EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1 ) USD americký dolar 50 Belgie EUR euro 45 Bělorusko EUR euro 45 Bosna Hercegovina a EUR euro 35 Základní sazby zahraničního stravného 9

10 Bulharsko EUR euro 35 Černá Hora EUR euro 35 Dánsko EUR euro 50 Egypt EUR euro 35 Estonsko EUR euro 40 Finsko EUR euro 45 Francie EUR euro 45 Gibraltar EUR euro 40 Gruzie EUR euro 35 Chorvatsko EUR euro 35 Irsko EUR euro 45 Island EUR euro 55 Itálie včetně Vatikánu a San EUR euro 45 Marina Izrael USD americký dolar 55 Japonsko USD americký dolar 65 Jihoafrická republika EUR euro 40 Kanada USD americký dolar 45 Kosovo EUR euro 45 Kypr EUR euro 40 Lichtenštejnsko EUR euro 45 Litva EUR euro 40 Lotyšsko EUR euro 40 Lucembursko EUR euro 45 Maďarsko EUR euro 35 Makedonie EUR euro 35 Malta EUR euro 45 Maroko EUR euro 35 Monako EUR euro 45 Německo EUR euro 45 Nizozemsko EUR euro 45 Norsko EUR euro 55 Nový Zéland USD americký dolar 50 10

11 Polsko EUR euro 35 Portugalsko a Azory EUR euro 40 Rakousko EUR euro 45 Rumunsko EUR euro 35 Rusko EUR euro 45 Řecko EUR euro 40 Spojené emiráty arabské USD americký dolar 55 Slovensko EUR euro 35 Slovinsko EUR euro 35 Spojené americké státy USD americký dolar 50 Srbsko EUR euro 35 Španělsko EUR euro 40 Švédsko EUR euro 50 Švýcarsko CHF švýcarský frank 75 Turecko EUR euro 40 Ukrajina EUR euro 45 Velká Británie GBP anglická libra 40 1 ) Například Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa. 2 ) Například Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago. Výčet zemí byl zkrácen, kompletní seznam najdete na stránkách 11

12 136 ZÁKON ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zaměstnanosti Čl. I Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto: 1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje. Dosavadní písmena l) až s) se označují jako písmena k) až r). 12

13 2. V 30 odst. 1 písm. b) bodě 2 a v 31 písm. c) se slova nebo kontaktní místo veřejné správy zrušují. 3. V 44b odst. 1 se slova Úřad práce nahrazují slovy krajská pobočka Úřadu práce. 4. V 44b odst. 6 větě poslední se slova Úřad práce nahrazují slovy krajská pobočka Úřadu práce a na konci textu se doplňují slova ; neuhrazenou částku vyplacené kompenzace vymáhá na zaměstnavateli tento celní úřad. 5. V 66 větě třetí se slova, anebo je osobou se zdravotním postižením zrušují. 6. V 67 odstavec 2 zní: (2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni 32a ) (dále jen osoba s těžším zdravotním postižením ), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni 88 ), nebo c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen osoba zdravotně znevýhodněná ).. 7. V 67 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: (3) Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b). (4) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6. 13

14 8. V 67 odstavec 5 zní: (5) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo b), b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě uvedeném v odstavci 2 písm. c).. 9. V 75 odst. 6 se slova ke dni podání žádosti zrušují. 10. V 75 odst. 8 se věta první nahrazuje větami K žádosti o zřízení chráněného pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené v odstavci 6 zajišťuje podle 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené v odstavci 6 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 7 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání V 75 odst. 13 se slovo k) nahrazuje slovem l). 12. V 76 odst. 2 se slova ke dni podání žádosti o příspěvek zrušují. 13. V 76 odstavec 3 zní: (3) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené a) mimo pracoviště zaměstnavatele, b) pro zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo c) zaměstnavatelem, který je agenturou práce, pokud je toto pracovní místo obsazeno zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením a tento zaměstnanec je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.. 14

15 14. V 76 odst. 5 se věta první nahrazuje větami K žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené v 75 odst. 6 zajišťuje podle 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené v 75 odst. 6 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání V 78 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova, jde-li o osobu se zdravotním postižením podle 67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše 5000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou. 16. V 78 odst. 3 se slovo prokázaným zrušuje, za slova nejvýše však o 2000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením se vkládají slova, a nejvýše o 1000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou a na konci textu věty druhé se doplňují slova nebo na zaměstnance agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli. 17. V 78 odst. 7 písm. c) se slovo nebo zrušuje. 18. V 78 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem, nebo a doplňuje se písmeno e), které zní: e) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením, dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli V 78 odst. 8 písm. e) se slovo zvýšeného nahrazuje slovem zvýšení a na konci textu se doplňují slova nebo v případě nesplnění podmínky uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa. 20. V 81 se na konci odstavce 1 doplňuje věta U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.. 15

16 21. V 81 odst. 2 písm. b) se za slovo zaměstnanců vkládají slova na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech ( 75). 22. V 81 odst. 3 se slova identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty nahrazují slovy identifikační údaje odběratele, cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna. 23. V 83 se na konci doplňuje věta V ohlášení podle věty první je zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu práce uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn zní: 93 Cizinec, který je držitelem modré karty, zaměstnanecké karty nebo mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, může být zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu podle 42 zákoníku práce, jestliže to odpovídá povaze jím vykonávané práce, pro kterou byla udělena modrá karta, zaměstnanecká karta nebo povolení k zaměstnání V 95 odstavec 4 zní: (4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 dočasné přidělení cizince k výkonu práce k uživateli, krajská pobočka Úřadu práce povolení k zaměstnání nevydá ( 66) V 100 odst. 2 se za slova zákoníku práce, vkládají slova vyslání na pracovní cestu podle V 109 odst. 2 písm. g) se slovo ceny nahrazuje slovem nákladů. 28. V 111 odst. 3 se slova průměrná míra nahrazují slovy průměrný podíl. 16

17 29. V 111 odst. 4 se slova minimální míry nahrazují slovy minimálního podílu. 30. V 111 odst. 11 se slova Průměrná míra nahrazují slovy Průměrný podíl a slova průměrná míra se nahrazují slovy průměrný podíl. 31. V 111 odst. 12 se slova vyjádřenou mírou nahrazují slovy vyjádřeným podílem. 32. V 112 odst. 1 větě první se číslo 12 nahrazuje číslem V 113 odst. 3 a 4 se slovo míra nahrazuje slovem podíl a slova průměrné míry se nahrazují slovy průměrného podílu. 34. V 118 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 35. V 118 odstavec 3 zní: (3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně. Potvrzení o splnění této podmínky zajišťuje podle 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené ve větě první předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 1 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání. Krajská pobočka Úřadu práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti V 119a odst. 3 písm. a) se částka 5000 Kč nahrazuje slovy maximálně 500 Kč. 37. V 119a odst. 3 písmeno b) zní: 17

18 b) za umístění uchazeče o zaměstnání a jeho setrvání v pracovním poměru po dobu nejméně 6 měsíců ve výši maximálně 6250 Kč V 119a odst. 3 se písmeno c) zrušuje. 39. V 136 se za slova osoba je vkládají slova jako zaměstnavatel, slova a dokladů, které je povinna uchovávat podle 102 odst. 3 se zrušují a na konci se doplňuje věta Splnění povinnosti podle věty první se nevyžaduje, splnil-li zaměstnavatel povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění V 136 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí: (2) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce oprávněny získávat od České správy sociálního zabezpečení způsobem umožňujícím dálkový přístup o zaměstnanci tyto údaje vedené v registru pojištěnců: a) vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění nebo nástup do zaměstnání a jeho skončení anebo u smluvního zaměstnance zahájení a skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele, b) druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla nebo trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání. (3) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce oprávněny získávat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje a) zda je fyzická osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, b) o občanech Evropské unie a cizincích vedené příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, c) poskytované podle 8a odst. 1 písm. o) tohoto zákona V 138 se slova a Bezpečnostní informační služby nahrazují slovy, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů. 18

19 42. V 139 odst. 2 písm. c) se slovo nebo zrušuje. 43. V 139 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí: e) neuvede v evidenci vedené podle 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo f) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu podle 136 odst V 139 odst. 3 písm. c) se za slova písm. d) vkládají slova a e). 45. V 139 odst. 3 písm. d) se za slova písm. c) vkládají slova a f). 46. V 140 odst. 2 písm. b) se slovo nebo zrušuje. 47. V 140 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí: d) neuvede v evidenci vedené podle 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo e) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu podle 136 odst V 140 odst. 4 písm. c) se za slova písm. c) vkládají slova a e). 49. V 140 odst. 4 písm. d) se na konci textu písmene d) doplňují slova a odstavce 2 písm. d). 50. V 140 odst. 4 písm. f) se částka Kč nahrazuje částkou Kč. 51. V 141a odst. 2 a v 141b odst. 4 se slova Úřad práce nahrazují slovy Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, který o uložení pokuty rozhodoval v prvním stupni,. 52. V 147b se za slova Úřadu práce vkládají slova a ministerstva. 53. V 147c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova a Úřadu práce nahrazují slovy, Úřadu práce, Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce. 54. V 147d odst. 1 se slovo g) nahrazuje slovem h). 19

20 Čl. II Přechodná ustanovení 1. Fyzická osoba, která se podle čl. II bodu 4 věty druhé zákona č. 367/2011 Sb. považuje za osobu se zdravotním postižením podle 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2012, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona až do doby pozbytí platnosti rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, vydaného před 1. lednem 2012, považuje za osobu zdravotně znevýhodněnou podle 67 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 3. Správní řízení o tom, zda ručení podle 141a odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo 141b odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklo a kdo je ručitelem, pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Státní úřad inspekce práce nebo příslušný oblastní inspektorát práce podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 4. Poskytování příspěvku podle 78 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a jeho zvýšení podle 78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za poslední kalendářní čtvrtletí předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 5. Správní řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě podle 78 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 6. Doba 12 měsíců podle 78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje na všechny zaměstnavatele. 20

21 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/

22 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto: 1. Na konci textu 1 se doplňují slova a ve věcech osob zdravotně znevýhodněných. 2. V 6 odst. 4 písm. a) bod 18 zní: 18. ve věcech osob zdravotně znevýhodněných,. 3. V 7 písm. b) se za slova 6 odst. 4 vkládají slova písm. a) bod 18,. 4. V 8 odst. 1 písmeno c) zní: c) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,. 5. V 8 odst. 9 se za větu první vkládá věta Česká správa sociálního zabezpečení posuzuje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou pro účely odvolacího řízení.. 6. V 8 odst. 9 větě čtvrté se za slovo první vkládají slova a druhé. 7. V 8 odst. 10 se za slova odstavce 9 vkládají slova věty první. 8. Na konci nadpisu části šesté se doplňují slova A ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH. 9. V části šesté hlava první včetně nadpisu zní: HLAVA PRVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH 55 Zahájení řízení (1) Řízení o uznání osoby za osobu zdravotně znevýhodněnou se zahajuje na základě písemné žádosti občana. Řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou nelze zahájit v případě, že občan byl uznán invalidním nebo že probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu. 22

23 (2) Řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, se zahajuje na základě písemné žádosti osoby zdravotně znevýhodněné nebo z moci úřední. 56 Přerušení a zastavení řízení (1) Jestliže se občan v řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou nepodrobil vyšetření zdravotního stavu anebo nepředložil nálezy ošetřujících lékařů, které má, nebo nesdělil anebo nedoložil další údaje, které jsou potřebné pro vypracování posudku pro účely řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, ačkoliv k tomu byl vyzván, může být řízení přerušeno až do doby, kdy se občan tomuto vyšetření podrobí nebo kdy předloží tyto nálezy anebo sdělí či doloží požadované údaje, pokud byl občan ve výzvě na tento následek upozorněn. Trvalo-li přerušení řízení podle předchozí věty aspoň 12 měsíců, lze řízení zastavit. (2) Řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou se přerušuje dnem zahájení řízení o přiznání invalidního důchodu posuzovanému občanu. Okresní správa sociálního zabezpečení pokračuje v řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou, pokud v řízení o přiznání invalidního důchodu byl vydán posudek, že občan není invalidní. 57 Úkony účastníků Ustanovení 36 odst. 3 správního řádu se v řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou a v řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, nepoužije. 58 Lhůty pro vydání rozhodnutí Lhůty pro vydání rozhodnutí se v řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou a v řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, prodlužují o lhůty pro vydání posudku uvedené v 16a odst

24 59 Rozhodnutí (1) V rozhodnutí o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou se jako den, od kterého občan je osobou zdravotně znevýhodněnou, uvádí, že tímto dnem je den, kterým toto rozhodnutí nabývá právní moci. (2) V rozhodnutí o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, se jako den, od kterého občan již není osobou zdravotně znevýhodněnou, uvádí, že tímto dnem je den, kterým toto rozhodnutí nabývá právní moci. 60 Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných Osoba zdravotně znevýhodněná je povinna se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení podrobit vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření podle 16a odst. 4 písm. a) nebo b). Pokud osoba zdravotně znevýhodněná nesplní tuto povinnost, přestává být ode dne uvedeného v rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení ( 59 odst. 2) osobou zdravotně znevýhodněnou; podmínkou vydání tohoto rozhodnutí je, že osoba zdravotně znevýhodněná byla ve výzvě podle věty první na tento následek upozorněna.. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o inspekci práce Čl. IV Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto: 1. V 11 odstavec 2 zní: (2) Za přestupek podle odstavce 1 a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše Kč, 24

25 b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše Kč.. 2. V 12 odst. 1 písm. a) se slovo nebo zrušuje. 3. V 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem, nebo a doplňuje se písmeno c), které zní: c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.. 4. V 12 odst. 2 písm. a) se částka Kč nahrazuje částkou Kč. 5. V 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše Kč.. 6. V 24 odstavec 2 zní: (2) Za správní delikt podle odstavce 1 a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše Kč, b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše Kč.. 7. V 25 odst. 1 písm. a) se slovo nebo zrušuje. 8. V 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem, nebo a doplňuje se písmeno c), které zní: c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.. 9. V 25 odst. 2 písm. a) se částka Kč nahrazuje částkou Kč. 10. V 25 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše Kč V 36 odstavec 2 zní: 25

26 (2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán V 36 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl. V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. v z. Jermanová v. r., Zeman v. r., Sobotka v. r. 26

27 3. NOVÉ METODY VE ŠKOLE Alfa Agency: Možnosti studia v zahraničí Marek Trčka - Zpětná vazba od studenta Už jsou to čtyři roky, co jsem odletěl do Colorada na high school program. Rok po návratu ze Spojených států jsem odjel na semestr do Německa a poté na půl roku do jihoamerického Ekvádoru. Byť se jedná o naprosto odlišné kouty světa, jiné světadíly a rozdílné komunity, mají jedno společné: všechny se zasloužily o nezapomenutelný zážitek, který mě formuje po zbytek života, a autentické nahlédnutí do cizí kultury. Když se mě přátelé ptají, jaké to vlastně je odcestovat do neznámých končin, odpovídám, že se cítíte jako na nekončící dovolené. Znáte ten pocit, když přiletíte ať už s rodinou či kamarády do starobylého města, nebo dojedete do kempu zahraničního národního parku a vše je pro vás nové? Na jídelníčku figurují neznámá slova, a ani to, co se objeví na talíři, význam slova neobjasní. Místní lidé vám sice nerozumí, ale mile vás pohostí. Potkáváte mladé turisty, s nimiž se seznámíte a na facebooku udržujete kontakt ještě dlouhá léta. Ze začátku se ztrácíte, ale o to lépe poznáte malebná zákoutí, která v průvodcích nenajdete. Ale přednostně, každý den přináší něco osvěžujícího, něco, co vás okouzlí, něčemu naučí, překvapí vás, inspiruje, pomůže vám překonat své hranice a limity a tím vás navždy obohatí. A přesně tak se cítíte od okamžiku, kdy se v České republice odlepíte od země a vyletíte vstříc novým zkušenostem. Nové vjemy se na vás hrnou takovým tempem, že je místy až těžké vše vstřebávat, každý den je 27

28 něčím zajímavý, výjimečný, osvěžující, a to se může jednat třeba jenom o obyčejný školní den. Tím, že jste ale mimo svoje domovské město, všechny aktivity rázem získávají další rozměr a stávají se nevšedními. Pokud chcete zažít pocit neustálého objevování, které je ovšem ustáleno zázemím hostitelské rodiny, které vám za semestr tak přirostou k srdci, že budete udržovat kontakt ještě dlouho, určitě vám upřímně doporučuji vycestovat kamkoliv do zahraničí. Ideálně ještě během střední školy či gymnázia: s výjezdem v této době, jeho jedinečností a neuvěřitelným přínosem se totiž stáž v dospělosti vůbec nedá srovnat. Přeji vám co nejvíce štěstí a odvahy při výběru destinace a pokud byste měli jakékoliv dotazy, co se mé zkušenosti týče, neváhejte mě přes Alfu kontaktovat. Alfa Agency dlouhodobě zajišťuje středoškolským studentům studentské pobyty na semestr, dva nebo i na více let v rámci Evropy, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a dalších. Neváhejte nás proto kontaktovat do pražské nebo brněnské kanceláře. Více informací na 28

29 Bc. Markéta Votavová Téma dne: Škola, základ integrace Takový nese název nový projekt neziskové organizace META, o.p.s., díky kterému se pedagogové i žáci základních a středních škol, široká i odborná veřejnost v celé České republice mají možnost blíže seznámit s tématem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen s OMJ) a jejich začleňování do českého vzdělávacího systému, reagovat na otázky, které téma přináší, aktivně jej ovlivňovat a rozvíjet. Organizace META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů se dlouhodobě věnuje vzdělávání žáků s OMJ a jejich začlenění do českého vzdělávacího systému a následné integrace do české společnosti. V rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace realizuje META v období od listopadu roku 2014 do června roku 2015 čtyři různorodé aktivity. Žákům i pedagogům základních a středních škol v celé České republice nabízí tvůrčí soutěž Čeština je i můj jazyk a workshop I Jan Amos chodil do školy v cizině na téma začlenění žáků s OMJ do české školy. Pro pedagogy, ředitele škol, další odbornou i širokou veřejnost budou určeny regionální kulaté stoly a dále mezinárodní konference, kde mimo jiné proběhne vyhlášení a ocenění výherců tvůrčí soutěže. 29

30 Tvůrčí soutěž Čeština je i můj jazyk META, o.p.s. ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab vyhlašují již 3. ročník tvůrčí soutěže určené pro žáky českých základních a středních škol bez ohledu na jejich mateřský jazyk. Hlavním cílem soutěže je, aby se žáci zamysleli nad tím, co všechno musí nerodilí mluvčí zvládat při svém nástupu do nové školy v cizí zemi, a také nad rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu lidé komunikují a dorozumívají se. Soutěží se ve třech kategoriích. Dvě soutěžní kategorie jsou literární a jsou určené pro jednotlivce, třetí soutěžní kategorie je multimediální a skupinová. První tři nejlepší příspěvky ve všech kategoriích budou odměněny věcnými cenami. Výherci mohou získat tablet, fotoaparát, kameru, poukázku na nákup elektroniky a knížky nakladatelství Baobab. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny jako součást mezinárodní konference, kterou META pořádá v Praze v červnu Příspěvky bude hodnotit odborná porota složená z překladatelky a nakladatelky Terezy Horváthové, hudebnice a básnířky Feng- yűn Song a spisovatele Tomáše Zmeškala. Soutěžní kategorie: 1) Promiňte, nerozumím (Pohádka / Komiks/ Báseň). Literární kategorie pro jednotlivce určená pro žáky tříd ZŠ 2) Ztraceno v překladu (Povídka/ Esej/ Báseň). 30

31 Literární kategorie pro jednotlivce určená pro žáky 7. tříd ZŠ 4. ročníků SŠ 3) Planeta Škola (Video/ Animace/ Komiks). Multimediální kategorie pro tří až pětičlenné skupiny určená pro žáky 7. tříd 4. ročníků SŠ, z nichž je alespoň jeden spolužák nebo spolužačka cizinec. Soutěžící se musí registrovat prostřednictvím online formuláře, který je volně dostupný na Po registraci soutěžící může svůj příspěvek poslat třemi způsoby: 1) Elektronicky na adresu 2) Poštou na adresu V Tůních 10, Praha 2 3) Osobně na adresu V Tůních 10, Praha 2 Uzávěrka soutěže je Veškeré informace najdete na V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na nebo na tel.: Workshop pro žáky ZŠ a SŠ I Jan Amos chodil do školy v cizině Základním a středním školám po celé České republice nabízí META zdarma uspořádání workshopu na téma integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy. 31

32 Ve dvou vyučovacích hodinách lektorský tým, který je sestaven z dobrovolníků organizace a cizinců, žákům zprostředkuje, jaké to je, ocitnout se v nové zemi, v nové škole. Součástí workshopu jsou zážitkové hry a diskuse. Žáci si vyzkouší výuku v cizím jazyce, kterou povede jeden z lektorů, pojmenují důvody migrace, seznámí se s příběhy migrantů a budou mít možnost zamyslet se nad způsoby, jak sami mohou přispět do procesu integrace cizinců, jak mohou pomoci spolužákům ve své škole. V případě zájmu o uspořádání workshopu na Vaší škole se podívejte na více informací o aktivitě na kde najdete i registrační formulář, nebo pište na Kulaté stoly Zveme Vás k účasti na kulatém stole ve vašem regionu. Společnost META v rámci projektu realizuje také sérii pěti kulatých stolů, a to v období od listopadu roku 2014 do června roku Tématu vzdělávání a začleňování žáků s OMJ jsou věnována setkání odborné a široké veřejnosti v Plzni, Ústí nad Labem, Liberci a Pardubicích. Pátý kulatý stůl se koná v Praze a je zaměřený na pozici asistenta pedagoga v procesu vzdělávání a začleňování žáků s OMJ s důrazem na asistenta dvojjazyčného. Cílem těchto setkání je především diskuse zástupců klíčových institucí, ve kterých se protíná oblast vzdělávání s oblastí integrace cizinců, s důrazem na regionální specifika a rozdílné kompetence a perspektivy (učitelé, vedení školy, zřizovatelé, rodiče, úřady státní správy 32

33 a samospráv, vzdělávací a poradenská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb a další instituce a odborná i laická veřejnost). V rámci kulatých stolů budou distribuovány dvě zásadní publikace, které společnost META k daným tématům připravila. Jedná se o Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení a Hledá se dvojjazyčný asistent. O jednotlivých kulatých stolech informuje META na svém webu a pro účast je nutná on-line registrace. Zveme Vás na nejbližší kulatý stůl, který se bude konat v Praze , v Goethe institutu. Setkání bude věnováno pozici asistenta pedagoga v procesu vzdělávání a začleňování žáků s OMJ, zejména se zaměřením na asistenta dvojjazyčného. Pro účast na tomto kulatém stole je nutná on-line registrace, a to do Bližší informace je možné najít na pozvánce a dále na webu společnosti META. Tato akce se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana PhDr. Marcela Chládka MBA. Mezinárodní konference Na závěr projektu Téma dne: Škola, základ integrace proběhne mezinárodní konference, která je zacílena především na odbornou veřejnost. Během konference vystoupí zahraniční odborníci na téma 33

34 vzdělávání a začleňování žáků s OMJ do vzdělávacího systému, proběhne několik tematických workshopů, bude představena komparace národních politik, která zachycuje, jak se k tématu vzdělávání žáků s OMJ přistupuje ve Finsku a německém Sasku a budou prezentovány příklady dobré praxe z výše zmíněných zemí. Součástí konference bude i vyhlášení a ocenění výherců tvůrčí soutěže Čeština je i můj jazyk. Detailní popis jednotlivých aktivit, registrační formuláře a fotografie z proběhlých akcí můžete najít na Doba realizace projektu: Místo realizace projektu: celá ČR Kontaktní osoba: Markéta Votavová, tel: Pokud by Vás zaujala jakákoli z výše zmiňovaných aktivit, neváhejte nás kontaktovat. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 34

35 4. STUDIE Poznámka ke studii Regionální rozdíly v kupní síle Dr. Vítězslav Žiška, CSc. V čísle 5/2014 v uveřejněné studii o regionálních rozdílech v kupní síle je uvedeno na str. 51 citace hodinový nominální plat učitele v Praze i Zlínském kraji je prakticky stejný. V Praze si ovšem za tento plat koupí o 22 %méně! Tak jak se říkalo před rokem 1938 za I. republiky V Praze je blaze, ale draze. Tento stav vznikl po roce 1948, kdy byly zavedeny státem jednotné ceny na celém území pro všechny subjekty zabezpečující prodej zboží a služeb včetně bydlení. S přechodem na tržní mechanismus se uvolnili ceny dle nabídky a poptávky, ale platy učitelů zůstaly ve svém složení jako za tzv. socialismu. To se netýká jen učitelů, ale všech státní zaměstnanců. Nově vzniklá samostatná Československá republika převzala ve školství většinu právních předpisů bývalého Rakouska - Uherska a jen nepatrně je modifikovala. Tyto zákonné předpisy platily až do roku 1926, kdy Národní shromáždění přijalo 24. června 1926, zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva a který byl znám učitelské veřejnosti jako Učitelský zákon". Dne 14. září 1928 bylo k tomuto zákonu vydáno vládní nařízení č. 162 o služebním poměru učitelstva, které se nazývalo služební pragmatika a kterým se upravoval do té doby obdobný dokument z bývalého mocnářství. Služební pragmatika se týkala všech pracovníků státní správy. Kategorie pracovníků, kteří byli v postavení státních zaměstnanců, byly 35

36 přesně vyjmenovány, jako např. pracovníci státní správy resortů, soudci, důstojníci a praporčíci v armádě, státní policejní službě, finanční stráže, vězeňské správní službě, státní lékaři včetně státních učitelských osob. Již samotné začlenění učitelů mezi státní zaměstnance a vydání výše uvedených dokumentů vrcholovými orgány státní moci (ne tedy ministerstvem formou vyhlášek) svědčí o důležitosti a významnosti, kterou I. Republika učitelstvu přisuzovala. Odměňování všech státních zaměstnanců nebylo závislé na tom, v kterém resortu státní správy pracují, nýbrž bylo založeno na jejich dosaženém vzdělání a délce praxe, popřípadě na vykonání speciálních zkoušek při postupu do vyšších platových stupňů. Jinými slovy: začínající učitel měl stejný plat, jako začínající soudce nebo člen ve státní policejní službě či státní lékař se stejným vzděláním. Toto mělo kladný vliv již na volbu budoucího povolání. Se zařazením a propůjčením místa státního zaměstnance byla vázána tzv. systemizace počtu státních zaměstnanců, aby nemohl být tento počet libovolně zvyšován. Tímto opatřením bylo odstraněno zvyšování finančních nároků na státní správu, protože jakékoliv změna systemizace musela projít Národním shromážděním z hlediska zvýšení rozpočtu na platy. Tento požadavek byl v legislativě zakotven výrazem definitiva. Resorty tak musely mít přehled nejen o počtu pracovníků, ale i jejich věkové rozložení a zařazení do jednotlivých platových stupňů, neboť mzda v platových stupních byla nároková a Národní shromáždění nemohlo z tohoto důvodu krátit rozpočet na mzdy a platy, popřípadě jej nezvyšovat. 36

37 Vzhledem k tomu, že stát vyžadoval na pracovnících státní správy i určitou společenskou reprezentaci, byli zaměstnanci státní správy dále odměňováni také i podle počtu obyvatel obcí a měst, ve kterých působili. Tento příplatek se označoval jako činovné a odstraňoval vyšší náklady na životní potřeby (tak, jak se praví v důvodové zprávě k jeho přijetí) v jednotlivých místech naší republiky. Učitelský služební plat se skládal ze tří složek: činovného, služného a výchovného. Činovné. Obce byly rozděleny do čtyř kategorií. ( 76 zák. č.103/1926 Sb.) První kategorii tvořily Praha, Brno, Bratislava, druhou obce nad obyvatel a Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Slezská Ostrava a Užhorod (u čekatelů služební plat byl o 4 % menší než u první kategorie), třetí kategorii tvořili obce od do obyvatel (čekatelé služební plat byl o 8 % menší než u kategorie první) čtvrtou kategorii tvořily obce pod obyvatel (čekatelé služební plat byl o 12 % menší než u první kategorie) Krom toho také vládní nařízení rozdělovalo platové zařazení ředitelů a učitelů do tří stupnic funkčního služného, které měly vliv na funkční příplatky a činovné. Rozdělení neboli kategorizace škol byla prováděna na základě dosahovaných vyučovacích výsledcích. Do 1. stupnice byly zařazeny nejlepší školy. 37

38 Školy, jak již výše bylo uvedeno, rozděleny do tří platových stupnic a podle toho, na jaké škole profesor učil, se řídila i výše jeho činovného. Kategorie měst podle velikosti A B C D I. stupeň II. stupeň III. stupeň Služné u učitelů obecných škol mělo 11 stupňů: od do v posledním stupni (ročně). Výchovné na jedno nezaopatřené dítě činilo 1.800,- Kč ročně, na více nezaopatřených dětí 3.000,- Kč ročně. Služné u profesorů středních škol bylo rozvrženo do devíti stupňů od ,- ročně do 9. stupně ,- Kč. Výchovné bylo stejné u všech učitelů obecných a měšťanských škol i středních škol, tj ,- nebo 3.000,- Kč ročně. 38

39 5. PROJEKTY VE ŠKOLE Čas, časová osa a kalendář v lidských dějinách Mgr. Miroslav Houska, Mgr. Tomáš Mikeska, Mgr. Petr Procházka Anotace: Jak jdou po sobě jednotlivá století? Jaké známe kalendáře? V jakých stoletích se odehrály významné události? V kterých staletích žili významné osobnosti? Citát: Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. (Jan Werich) Vzdělávací obor příspěvku: Dějepis Klíčová slova: čas, časová osa, kalendář, letopočet, historická epocha Klíčové otázky: Jak jdou po sobě jednotlivá století? Jaké známe kalendáře? V jakých stoletích se odehrály významné události? V kterých staletích žili významné osobnosti? Úvod Téma Čas, časová osa a kalendář v lidských dějinách nezabírá v učebním plánu dějepisu moc velké místo, přestože patří k důležitým tématům. Jedná se o základní pilíř nejen dějepisu, ale i české a světové literatury, dějin umění a dalších humanitních předmětů. Téma je podstatné pro chápání časových údajů a pochopení souvislostí dějinných 39

40 událostí. Časová osa by měla být součástí každé vyučovací hodiny, žáci by ji měli mít neustále před sebou. Představujeme spolu s mladými učiteli dějepisu krátké motivující činnosti, které u žáků aktivují zájem o časovou posloupnost a chronologii. Připravili jsme dvě metodiky jedna je určena pro žáky 2. stupně základních škol, druhá pro žáky středních škol. Aktivity můžete vyzkoušet buď v rámci jedné vyučovací hodiny, nebo jako aktivující prvek na začátku každé vyučovací hodiny. Pokud žáci zvládnou a pochopí časovou posloupnost, budou lépe chápat i příčiny a důsledky dějinných událostí a jejich dopady na lidstvo. Očekávané výstupy Žák: zvládne základní orientaci v historickém čase a prostoru. seřadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu. orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu a uvede hlavní historické epochy. zanese na časovou osu data před i po našem letopočtu, rozlišuje pravěk, starověk, středověk a novověk; uvědomí si přelomové události, které k dataci vedou; rozumí řazení do století. lokalizuje místo významné dějinné události v současném světě. chronologicky seřadí klíčové události českých a světových dějin. Klíčové kompetence RVP: Kompetence komunikativní Žák: dokáže naslouchat s cílenou pozorností. dokáže být přístupný návrhům a názorům jiných. 40

41 dokáže dát mluvčímu pozitivní zpětnou vazbu. zvládá komunikaci ve vyhraněných situacích adekvátně ke svému věku. zvládá názvosloví osvojených témat. Kompetence sociální a personální Žák: chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu. Kompetence k učení Žák: propojuje získané znalosti do souvislostí. získané poznatky kriticky zhodnotí a formuluje závěry. kriticky hodnotí výsledky vlastního učení, obhájí svůj názor, argumentuje. získané informace využívá i v jiných předmětech. vhodně volí zdroje informací dle vlastního uvážení. získané informace dává do souvislostí a vyvozuje nové poznatky. dokáže se poučit z chyb vlastních i cizích, diskutuje o nich, zaujímá kritická stanoviska. umí využít informace z časové osy. Kompetence k řešení problémů Žák: kriticky myslí. samostatně vyhledá vhodné informace. naplánuje, promyslí řešení problémů. rozpozná příčinné vztahy a širší souvislosti. správně se rozhoduje v různých problémových situacích adekvátně svému věku. 41

42 samostatně aplikuje osvědčené postupy na obdobné i nové problémové situace. Mezioborový přesah: Matematika práce s časovou osou Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova o Sociální rozvoj (např. komunikace) o Morální rozvoj (např. řešení problémů) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech o Evropa a svět nás zajímají. 42

43 METODICKÁ ČÁST Časová osa metodický list Mgr. Petr Procházka Úvod Pro správné pochopení historie a vlastního toku dějin a času je zapotřebí správně pracovat s tzv. časovou osou a se samotným plynutím času nejen v dějinách, ale i v našem běžném životě. V rámci výuky historie (dějepisu) je porozumění této problematiky zcela zásadní v šestých ročnících základních škol. V tomto období se žáci poprvé vážně setkají s historií probíhající před naším letopočtem a pro některé z nich je velkým problémem pochopit počítání letopočtů před rokem 0, tedy pozpátku (pokud budeme akceptovat, že rok 0 byl). Při řešení tohoto problému můžeme efektivně využít časovou osu jako didaktickou pomůcku pro názorné vysvětlení probírané látky. Nemůžeme ovšem opomenout také další využití časové osy při chápání dějin jako celku a při chápání historie, přítomnosti i budoucnosti života vlastního i vlastní rodiny. Hlavní cíle výuky: Žák: dokáže vysvětlit princip časové osy. dokáže se orientovat v čase. zná základní období historie a dokáže je zařadit. dokáže vysvětlit pojmy letopočet, století a dokáže je použít v praxi. zvládá početní úkony s letopočty před naším letopočtem. Metodická část Časová dotace Pro zvládnutí tohoto tématu stačí jedna vyučovací hodina (45 minut), nebo můžeme aktivity rozdělit do více vyučovacích hodin. 43

44 Doporučuji s časovou osou pracovat názorně. Vhodnou formou je práce s pracovními listy, je ale třeba brát zřetel na časté změny činností v průběhu hodiny. Aktivity a pracovní metody je třeba volit podle schopností žáků. Motivace Před začátkem samotné práce je vhodné zařadit motivační prvky, které přiblíží žákům zvolené téma. Můžeme využít historii školy a její významné události v chronologickém sledu, nebo vlastní historii jednotlivých žáků, kde se předpokládá domácí příprava (každý žák vypracuje rodokmen svojí rodiny). Metody a učební pomůcky frontální výuka skupinová práce diskuse tabule pracovní listy lístky s konkrétními událostmi Ročník Toto téma by měl každý pedagog zařadit do výuky na počátku druhého stupně základní školy (nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií). Téma lze zopakovat a dále rozvíjet i v dalších ročnících dle uvážení pedagoga. Struktura vyučovací hodiny a) Úvod: příchod, pozdrav, uvedení do tématu (5 minut) 44

45 b) Frontální výuka: Učitel na tabuli nakreslí časovou osu a označí všechna základní období dějin. Při výkladu uvede základní charakteristiky jednotlivých období a vysvětlí tok času v rámci dějin. Pokusí se vysvětlit počítání letopočtů před naším letopočtem. (15 minut) c) Pracovní listy: Učitel rozdělí žáky do skupinek (dle počtu žáků ve třídě, ve skupině maximálně 5 žáků). Každá skupina bude mít časový limit na vyplnění pracovního listu (viz. Příloha). (5 minut). d) Výsledky skupinové práce: Učitel vyzve každou skupinu, která zbytku třídy představí výsledek své práce minimálně u jednoho z úkolů v pracovním listě. (5 minut). e) Praktické ukázky: Před samotnou edukací může učitel využít několik motivačních otázek, např.: Kdo z vás zná všechny období lidských dějin? Mohla se Božena Němcová potkat s Napoleonem? Ve kterém století se narodila vaše babička? V další fázi hodiny učitel rozdělí tabuli na dvě části (před naším letopočtem x našeho letopočtu). Každý žák ve skupinkách dostane na lístečku jednu konkrétní událost, kterou na tabuli vždy žáci jedné skupiny umístí podle toho, zda se stala před naším letopočtem nebo našeho letopočtu. Se zbytkem třídy probíhá krátká diskuse nad výsledkem, kde učitel vystupuje pouze jako moderátor. Je potřeba prostřídat všechny skupinky. (10 minut) f) Závěr: zhodnocení hodiny, reflexe (5 minut) Autoevaluace Žáci během krátké doby dokážou pochopit zákonitosti času. Zvládají orientaci v dějinách i díky konkrétním příkladům, které si mohou sami vyzkoušet v praxi (pracovní listy). Jediný problém vidím v tom, že žáci v tomto věku (6. ročník ZŠ) ještě nedokážou efektivně 45

46 spolupracovat. Ve skupinkách často probíhá vnitřní boj, žáci si nedokážou naslouchat. Na druhou stranu se ale umějí podpořit a umí přijmout názor a radu od další osoby. V praxi se mi tento postup již několikrát osvědčil. Pouhé vysvětlení často k úplnému pochopení problematiky nestačí. Při aplikaci konkrétních příkladů je edukace úspěšnější. Další důležitou částí jsou samotné pracovní listy. Jak jsem již psal, měly by být koncipovány dle věku a schopností žáků. Do pracovního listu dávám vždy maximálně 6 úkolů, které je třeba ještě v téže hodině vyhodnotit a nejlépe přetavit ve smysluplnou diskusi. Velká část žáků teprve při praktickém řešení pochopí danou problematiku a naučí se s ní pracovat. V této hodině jsem také použil jiné ztvárnění časové osy. Osobně používám osu vodorovnou a byl jsem rád, že žáci neměli problémy se zvládnutím změny, tedy s osou svislou, kterou jsem použil tentokrát. V rámci této problematiky bych mohl více použít příklady z běžného života, který je žákům bližší. To by si ale vyžádalo větší časovou dotaci, na kterou bohužel ne vždy máme prostor. Citace k obrázkům: Rytíř Hoplít te.png Parní stroj _engine_nomenclature.png 46

47 Pravěk t-de-gaume.jpg Věstonická venuše mediaviewer/file:vestonicka_venuse.jpg Parthenón 1_21_Ath%C3%A8nes_Parth%C3%A9non.JPG Laurin a Klement Hradby města Carcassonne Carcassonne_21.jpg 47

48 Časová osa metodický list Mgr. Miroslav Houska Úvod Základním aspektem dějin a dějinných událostí je, že se odehrávají v určitém čase a prostoru. Proto je nesporně důležitá znalost způsobů časové orientace v dějepisném slova smyslu. V tomto případě není rozhodující, zda se jedná o dějiny celých civilizací, národů, nebo dějiny konkrétních osob, či událostí našeho vlastního života. Pochopení principu plynutí času a orientace v této problematice je tak jedna z důležitých schopností praktického života, jež by měla výuka historie poskytnout. Studenti 1. ročníku šestiletého gymnázia již určité zkušenosti s předmětem historie mají, přesto jsou jejich znalosti poněkud nesourodé s ohledem na jejich dosavadní, různou intenzitu studia i způsob výuky. Proto se na počátku tohoto ročníku začíná při studiu historie od základu, připomenutím způsobů chápání času, počítání a měření času a podobnými aktivitami. Vzhledem k jejich určitým dosavadním znalostem a zkušenostem se studiem historie jde spíše o téma opakovací, které pomůže upevnit a prohloubit dosavadní získané informace. Hlavní cíle výuky Žák: dokáže se orientovat v čase. dokáže vysvětlit princip časové osy a její použití. dokáže vysvětlit rozdíl mezi lineárním a cyklickým chápáním plynutí času. zná základní členění historických období a dokáže je chronologicky seřadit. dokáže pracovat s příslušnými pojmy a správně je používat. 48

49 prokáže schopnost početních úkonů s letopočty (před naším letopočtem i našeho letopočtu). Metodická část Časová dotace Pro uskutečnění tohoto tématu dostačuje 1 vyučující hodina (45 min.). Vyjma pracovního listu jsou zde uvedeny dvě další společné aktivity, které umožní studentům aktivní odpočinek, určité uvolnění a zároveň stálý kontakt s tématem. Motivace Vhodnou motivací se nabízí odkaz na vlastní historii, respektive na historii vlastní rodiny v podobě rodokmenu, nebo alespoň významných mezníků v historii rodiny. Další možností je správně zařadit děj oblíbené dobrodružné literatury, či filmu, nebo správně určit, zda se mohli setkat konkrétní známé osobnosti. Metody a učební pomůcky frontální výuka diskuze skupinová práce tabule projektor pracovní listy připravené lístky s událostmi připravené lístky s letopočty 49

50 Ročník V případě víceletých gymnázií je téma vhodné zařadit na začátek výuky v prvním ročníku, jak bylo zmíněno výše. V případě potřeby a vhodnosti je možné je využít i ve vyšších ročnících v patřičné souvislosti s dalšími tématy. Struktura vyučovací hodiny a) Úvod: příchod, pozdrav, stručné představení nadcházející hodiny (5 min.) b) Frontální výuka: Především zopakování již známých pojmů a doplnění nových. Vysvětlení rozdílu při vnímáním času lineárním nebo cyklickým způsobem. Upozornění na problematiku pojmu rok 0 a vysvětlení základního pojmosloví. (10 min.) c) Pracovní list: Pracovní list je pro individuální práci, ale v případě potřeby se mohou žáci spolu radit. (cca 13 min.) d) Aktivity (viz příloha): časová osa: každý student dostane jednu událost. Projektorem se promítne zadání a studenti mají za úkol rozdělit se do skupin před naším letopočtem a našeho letopočtu. Po úspěšném splnění se pak všichni musí správně seřadit do živé časové osy. letopočtové domino: každá dvojice studentů dostane rozstříhané kartičky domina a musí je správně pospojovat. (celkem cca 12 min.) e) Závěr: reflexe a zpětná vazba, odpovědi na případné dotazy (5 min.) Autoevaluace Vzhledem k tomu, že základní pojmy a principy nebyly pro studenty úplně nové, byl úvod do problematiky poměrně hladký a svižný. 50

51 Poměrně rychle se podařilo vysvětlit rozdíly lineárního a cyklického prožívání času. Překvapivě s pochopením, bez obtíží, studenti reagovali i na problematiku roku 0. Aktivity plnily přiměřeně zodpovědně, vzhledem ke svému věku, jak v celotřídní skupině, tak ve dvojicích. Mnohem větší problém činilo matematické vyjádření přepočtu na islámský letopočet. Mezipředmětová vazba matematiky a historie byla pro mnohé neočekávaná až nepochopitelné. Což jen plně potvrzuje nutnost její větší podpory. Další úskalí se objevuje v případě tematického zadání z oblasti, která zatím nebyla v rámci výuky probíraná. To se týká především druhé části otázky č. 4 a otázky č. 5. Tyto úkoly mohly být zdárně splněny jen při spolupráci s vyučujícím. Na druhou stranu se tak studenti předběžně seznamují s pojmy a souvislostmi, s nimiž se později stejně setkají a mohou je již správně vnímat jaksi podprahově. Zdroje použitých obrázků Přemysl Otakar II. kníže Václav Karel IV. John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg/250px-Charles_IV- John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg Ludvík Jagellonský Rudolf II. František Josef I. Na webu rizeniveskolstvi.cz najdete ke stažení pracovní listy. 51

52 6. ZAJÍMAVOSTI Z INTERNETU Digitální svět ohrožuje duševní zdraví mladých lidí Roste počet dětí s problémy způsobenými kyberšikanou, násilným a sexuálním obsahem. Z českého průzkumu vyplývá, že zkušenost s kyberšikanou má více než polovina dětí ve věku let. Britská zdravotní komise při dolní sněmovně britského parlamentu zveřejnila ve středu zprávu, z níž vyplývají závažná fakta o ohrožení dětí a mladých lidí násilným a sexuálním obsahem digitálního světa, kyberšikanou a jiných forem násilí zneužívajícího elektronické komunikace. Ohrožení postojů mladých lidí mladších 18 let představují webové stránky obhajující anorexii nebo sdílení intimních fotografií. Zpráva dává souhrn těchto negativních stimulů do souvislosti se zvyšující se mírou sebepoškozování a vážnými psychologickými problémy. "V minulosti jste mohli být terčem šikany nejspíše ve škole. Nyní děti provází toto nebezpeční mnohem dál než jen cestou domů. Je přítomné pořád. Pro některé děti to představuje nový zdroj stresu," říká Sarah Wollastonová, konzervativní předsedkyně komise a před tím praktická lékařka se 24 lety praxe. Zpráva nicméně uvádí, že nelze hodnověrně prokázat, že za varovně rostoucím počtem dětí vyhledávajících psychologickou pomoc (nárůst 25 až 30 % ročně) lze jednoznačně identifikovat rodící se digitální kulturu. Mezipartajní skupina zdravotní komise přesto považuje za potřebné, aby vláda provedla šetření tohoto vztahu právě kvůli potenciálnímu nebezpečí. Zpráva je v některých ohledech velmi detailní. Kromě toho, že upozorňuje na zkušenost některých mladých lidí s digitálním obtěžováním a násilím namířeným vůči jejich osobě, zmiňuje přímou 52

53 souvislost mezi problémy mladých lidí zatížených anorexií nebo sebepoškozováním a sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, které takové vzorce chování podporují. Zpráva vyzývá ke společné akci ministerstva zdravotnictví a zdravotnického systému, společně s neziskovými organizacemi zaměřenými na tuto tématiku (Rada pro bezpečnost dětí na internetu), která by prověřila vliv sociálních médií. Zpráva také oceňuje posun ve vzdělávání směrem k internetové bezpečnosti na všech úrovních anglického školství. Nicméně požaduje také, aby ministerstvo školství revidovalo vzdělávání o duševním zdraví na britských školách a "zajistilo, aby vztah mezi kyberšikanou a ochranou emočního stavu a duševního zdraví bylo výslovně zdůrazňováno." Wollastonová zdůrazňuje obavy z toho, že tzv. "sexting", sdílení fotografií a videí s intimním obsahem, může být velmi nebezpečný zejména pro bezbranné mladé ženy, přesvědčované k pózování pro sexuálně stylizované fotografie, které jsou následně velmi účinně šířeny. Některé z nich jsou následně obtěžovány. Sexting se stal na některých školách zcela běžným způsobem komunikace, říká Wollastonová, a požaduje, aby školy na toto nebezpečí upozorňovaly. V souvislosti s násilnými hrami upozorňuje na roli rodičů a jejich povinnost sledovat, co jejich potomci v digitálním prostoru dělají. Lucie Russelová, ředitelka kampaní v charitativní organizaci Young Minds, poukazuje na konkrétní stránky, jako je TumbIr, kde je shromažďován obsah považovaný za spouštěč sebepoškozování a požaduje, aby provozovatelé těchto stránek udělali co je v jejich silách k omezení tohoto obsahu. Postoj zdravotní komise v této věci podporuje. Zpráva vykresluje chmurný stav, na jehož pozadí rostou čísla dětí 53

54 vyhledávajících pomoc, často zápolících s její nedostupností, případně s tím, že budou odloučeni od domova a internováni v ústavech. Služby poskytující tuto pomoc zápolí s rozpočtovými škrty. Kritéria pro poskytnutí pomoci byla zpřísněna a ze tisíc žádostí ročně je tak akceptována pouhá polovina. Prezidentka Royal College of Paediatrics and Child Health Hilary Cass, že nedostatky řešení tohoto problému zakládají na skrytou epidemii. Poznámka Bohumila Kartouse: I podle českých učitelů existuje mezi dětmi rostoucí míra kyberšikany a dalších patologických projevů v chování. Autor se nedávno setkal s případem dívky, která zveřejnila naivně znějící videonahrávku (bez sexuálního obsahu), která se stala předmětem šíření a zesměšňování na českém internetu. Dívka se ocitla pod obrovským emočním tlakem, zejména v prostředí své školy. Shodou okolností jde o dívku, která je zatížena dalšími problémy a podle její učitelky jí situace způsobila velmi vážné psychické problémy. Na české scéně se této problematice věnují paradoxně jen velcí hráči na poli internetových technologií (jako součást strategie jejich korporátní společenské odpovědnosti), kteří školám nabízejí své vlastní učební materiály, workshopy pro učitele a další vzdělávací obsah. Existují i projekty, které čerpají peníze z grantových prostředků, mezi nejvýznamnější patří Národní centrum bezpečnějšího internetu. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, právě ve spolupráci s jedním z internetových vyhledávačů, provedla průzkum mezi dětmi ve věku let, z nějž vyplývají závěry v lecčems podobné zprávě britské parlamentní komise. S kyberšikanou má osobní zkušenost více než polovina respondentů, více než 11 % z nich někdy sdílelo vlastní obnažené fotografie. Je otázka, do jaké míry jsou výsledky spolehlivé, jelikož průzkum obsahuje otázky úzce související se 54

55 soukromím respondentů, notabene dětí, a ochota odpovídat na dotazy podobného typu může být tímto faktem zatížena. Ministerstvo školství v současnosti připravuje Strategii digitálního vzdělávání Ta bezpečnost na internetu a prevenci obsahuje jako jedno z témat. "Domnívám se, že oblast bezpečnosti jako takové je v českém prostředí relativně dobře pokryta, je tu řada projektů, které se tématem zabývají. Problém je najít správnou cestu a metodu vzdělávání v této oblasti," říká Ondřej Neumajer z Pedagogické fakulty UK v Praze, který se vznik strategie koordinuje. Velmi problematické je, že neexistují dostatečná fakta o tom, kdo je vlastně vlivným činitelem v prevenci proti těmto jevům. Dá se pouze předpokládat, že jako v mnoha oblastech vztahujících se k osobnostnímu rozvoji dětí hraje mnohem větší roli rodina než škola. Je tedy možné, že ani zvýšené úsilí vzdělávacího systému ke zlepšení nepovede. Zjištění tohoto vztahu je nutné, pokud má být nalezeno funkční řešení a pokud má být podpora správně směřována. Zdroj: Britské listy (www.blisty.cz) Využijte odkaz 55

56 MOTTO Jediná příčina všech zmatků ve světě je v tom, že lidé nechtějí rozlišovat cenné od bezcenného a ženou se jako stádo ne tam, kam je potřeba jít, ale kam se jde. (Jan Ámos Komenský) Slovenská republika 1. Učitelé dostanou Vánočních 100 eur, informuje deník Pravda o záměrech ministerstva školství. Víc peněz na výplatních páskách uvidí 80 tisíc pedagogů už v prosinci. V dnešních těžkých podmínkách všechny učitele potěší každé i malé zvyšování platů, uvedl Pavel Ondek, šéf Odborového svazu školství. Příspěvek však nebude vyplacený vysokoškolským pedagogům, kteří si vydělávají výrazně více, než jejich kolegové na základních a středních školách (Zdroj: TASR, 31. října) 2. Ministerstvo školství na Slovensku plánuje v roce 2015 vynaložit 50 milionů eur na dosažení 5 % zvýšení učitelských platů, připomíná stejný deník v jiném článku na své druhé straně. (Zdroj: TASR, 31. října) 3. Zaměstnanci na Slovensku mají od 1. listopadu nárok na vyšší stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách Sumy stravného se zvyšují o: 0,20 eura na 4,20 eura při cestách v trvání od 5 do 12 hodin, 0,30 eura na 6,30 eura při cestách v trvání nad 12 hodin do 18 hodin, 56

57 a o 0,50 eura na 9,80 při cestách nad 18 hodin. Stravné se při tuzemské pracovní cestě poskytuje za každý kalendářní den podle délky trvání pracovní cesty v kalendářním dni a zaměstnanec má nárok na stravné, když jeho pracovní cesta rámci jednoho kalendářním dni trvá nejméně pět hodin. Pokud v rámci jednoho kalendářního dne zaměstnanec vykoná několik tuzemských cest, nárok na stravné se posuzuje za každou samostatně. Při vícedenní tuzemské pracovní cestě se každý kalendářní den ve vztahu k nároku na stravné posuzuje samostatně, informuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a rodiny SR. (Zdroj: MPSVR SR webová stránka) Spolková republika Německo V Německu mzdy včetně minimálních byly založeny na jednání odborových organizací se svazy zaměstnavatelů. Na jaře probíhala velká diskuse, zda se má týkat minimální mzda zaměstnanců od 18 let nebo 25 let. Nakonec zvítězila první varianta, aby prý nedocházelo k diskriminaci z věkových důvodů. Ta minimální hodinová mzda, která platí od příštího roku, je 8,50 EUR a je schválená. Česká republika je úzce navázaná na německou ekonomiku, obchod s Německem představuje 40% naší obchodní výměny a závislost našeho HDP na obchodu s Německem je 23%. Jenže minimální hodinová mzda v České republice je v současné 1,58 EUR. Myslíte si, pracujeme o tolik hůře? Od příštího roku je tam schválená minimální mzda pro všechny zaměstnance jednotně a to: 8,50 EUR za hodinu. 57

58 Přídavky na děti 184 EUR na dítě. To znamená v přepočtu při jednom dítěti hrubého pro pomocnou pracovní sílu. U nás dostane hrubého. To je třikrát méně. (Zdroj Parlamentní listy ) Pro srovnání minimálních mezd na jaře podle Eurostatu: Lucembursko (8,96 EUR), Francie (8,03 EUR); Nizozemsko (7,96 EUR), Irsko (7,65 EUR), Velká Británie (7,36 EUR), Belgie (7,49 EUR), Portugalsko (2,62 EUR), Malta (3,35 EUR), Slovinsko (3,03 EUR). Ve výši minimální hodinové mzdy si stojíme hůře i ve srovnání s nejvíce nemocnými zeměmi Evropy Řeckem (3,86 EUR) a Španělskem (3,78 EUR). Minimální mzda v ČR je pátá nejnižší v Evropské unii. Vyšší minimální mzdu berou Slováci, Poláci nebo Maďaři. Minimální mzda naopak vůbec není stanovena již jen v Itálii. Vyplývá to ze statistik Eurostatu. V Polsku berou minimální mzdu v přepočtu kolem korun, v Maďarsku korun. Vyšší minimální mzdu než v ČR pobírají také Slováci, kde jsou přitom průměrné mzdy asi na 80 procentech těch českých. Minimální mzda je na Slovensku 338 eur (9 288 korun). Nižší mají stanovenou pouze v Rumunsku, Bulharsku, Lotyšku a Litvě. Velká Británie Do dvaceti let dokážou roboti zastoupit téměř polovinu všech profesí, předpovídají vědci z Oxfordu. O práci se v budoucnu mohou bát účetní i řidiči. V klidu mohou naopak zůstat například zubaři. Studie vědců z Oxfordské univerzity předpovídá, že během 20 let mohou téměř polovinu současných povolání zastoupit roboti a automaty. 58

59 Kromě již zmíněných profesí se o práci mají pomalu strachovat i ekonomové, piloti nebo herci. Zcela v klidu mohou být podle studie už pouze profese jako zubaři, maséři nebo duchovní. Profese Pravděpodobnost nahrazení strojem Pracovník telemarketingu 0,99 Hodinář 0,99 Makléř 0,98 Pokladní 0,97 Řidič autobusu 0,67 Knihovník 0,65 Dopravní policie 0,57 Ekonom 0,43 Šatnář/ka 0,43 Herec 0,37 Právník 0,03 Zubař 0,02 Módní návrhář 0,02 Pravděpodobnost nahrazení vybraných zaměstnání strojem během jedné či dvou dekád podle studie vědců z Oxfordu. 1 = 100 %. (Zdroj: Novinky, ) 59

60 7. BEZPLATNÁ INZERCE 60

61 Nabídka akreditovaných seminářů společnosti META META, o.p.s. nabízí následující akreditované semináře. Pravidelně vypisujeme v rámci projektů otevřené semináře pro zájemce z celé ČR, sledujte proto aktuální nabídku seminářů na Kromě těchto seminářů je možné realizovat zvolený seminář přímo ve Vaší škole pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků z různých škol. V případě zájmu prosím kontaktujte Petru Kozílkovou, tel ). V případě, že jste si z nabídky nevybrali, můžeme připravit seminář na míru přímo Vaší škole. Ceník seminářů při objednání do školy 8 - hodinové semináře (2 lektoři) 4 - hodinové semináře (do 15 účastníků - 1 lektor) 4 hodinové semináře (více než 15 účastníků 2 lektoři) Semináře na klíč (2 3 hodiny) 9 600,- Kč 4 200,- Kč 6 000,- Kč 750,- Kč/vyučovací hodina *pozn. k cenám je v případě mimopražských destinací potřeba započítat cestovné (dojedná se individuálně) Anotace jednotlivých seminářů z nabídky naleznete na Semináře pro pedagogy MŠ Práce s dětmi cizinci v mateřských školách (8 hodin, č.j / ) Práce s dětmi cizinci v mateřských školách (12 hodin, č.j.: 29464/ ) Na první pololetí 2015 připravujeme seminář na téma jazykový rozvoj v MŠ. 61

62 Semináře pro pedagogy ZŠ, SŠ 4 hodinové semináře Akreditace MŠMT ČR v rámci programu DVPP (č.j.: 39539/ ) Čeština jako druhý jazyk individuálně a v kurzu Čeština jako druhý jazyk při výuce ve třídě Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem Strategie školy při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 8 hodinové semináře Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (Č.j.: 29464/ ) Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka (Č.j.: 29464/ ) Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce (Č.j.:42 883/ ) Multikulturní výchova konkrétní metody a možnosti výuky (Č.j.: 29464/ ) Vícedenní semináře Podpora při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (Č.j.:42 883/ ) 6 x 3 vyučovací hodiny Na druhé pololetí 2015 připravujeme e-learningové semináře v oblasti ČDJ a principů práce s žáky s OMJ. Předpokládaný rozsah bude 120 hodin. Semináře pro asistenty pedagoga Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem - 8 vyučovacích hodin (Č.j.: 49536/ ) Workshop na nastavení spolupráce mezi asistenty a pedagogy (bez akreditace) - 4 vyučovací hodiny 62

63 Upozornění pro všechny školy Zabezpečení škol a školských zařízení ( ) Ministr školství pro zabezpečení škol a školských zařízení doporučuje a) podle svých možností ve spolupráci se zřizovateli řešit technické zabezpečení vstupů do budov, b) trvale dbát na dohled u vstupních prostor tak, aby bylo zamezeno přístupu cizím osobám, c) zajistit technické zabezpečení v kombinaci s kontrolou osob nepedagogickými i pedagogickými pracovníky, d) pravidelně seznamovat děti, žáky a studenty s bezpečnostními opatřeními ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které chtějí vstoupit do budovy. Novinky ze školství sledujte na webových stránkách Pojďte s námi diskutovat na facebooku https://www.facebook.com/rizeniveskolstvi?ref=hl 63

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje. Strana 1498 Sbírka zákonů č. 136 / 2014 Částka 59 136 ZÁKON ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25. 289 9. funkční období 289 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění

Více

Čas, časová osa a kalendář v lidských dějinách

Čas, časová osa a kalendář v lidských dějinách Čas, časová osa a kalendář v lidských dějinách Mgr. Miroslav Houska, Mgr. Tomáš Mikeska, Mgr. Petr Procházka Anotace: Jak jdou po sobě jednotlivá století? Jaké známe kalendáře? V jakých stoletích se odehrály

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 373/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví Strana 1858 Sbírka zákonů č. 170 / 2014 Částka 71 170 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2. aktualizované a rozšířené vydání (červenec 2015) 2. aktualizace k 1. 11. 2016 Nabývá úèinnosti 1. ledna 2017 Str. 42 Změna nařízení

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 875 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 875 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 144 9. funkční období 144 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

ZÁKON. ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

390/2011 Sb. VYHLÁŠKA

390/2011 Sb. VYHLÁŠKA 390/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 84/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 84/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 84/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

(sněmovní tisk č. 462) 1. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní: ČÁST ČTVRTÁ. Změna zákona o zaměstnanosti. čl.

(sněmovní tisk č. 462) 1. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní: ČÁST ČTVRTÁ. Změna zákona o zaměstnanosti. čl. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí:

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí: Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) Návrh na zamítnutí návrhu

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient.

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient. Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM provozní náklady Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb.,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 841/2 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 192 ze dne 3. listopadu k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility Registrační číslo Úřadu práce ČR: Regionální mobilita Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ.

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ. 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Změna: 329/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 964 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 964 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15. 57 11. funkční období 57 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1031 93 ZÁKON ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 854/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 238 ze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 156/5 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na dojížďku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

367/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

367/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 367/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 101/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 327/2016 Sb. ze dne 21. září 2016,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 327/2016 Sb. ze dne 21. září 2016, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 327/2016 Sb. ze dne 21. září 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4637 367 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více