Letní farmaceutické semináře I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní farmaceutické semináře I"

Transkript

1 Odborné semináře IIR Hotel Diplomat, Praha Aktualizovaný obsah pro rok 2012 Letní farmaceutické semináře I Seminář A 31. července 2. srpna 2012 Letní farmaceutická škola vše, co musíte vědět o vybraných farmaceutických oblastech! Odborné vedení: Mgr. Martin Dymáček, MUDr. Petr Háva, CSc., Institut sociologických studií FSV, UK, Praha MUDr. Natália Kocánková, MBA, European Pharminvent Services, s.r.o., Praha MUDr. Jindřich Lahovský, A-Pharma, spol. s r.o., Praha MUDr. Robert Lízler, A CONSULT s.r.o., Praha Mgr. Věra Mačálková, Pharma Consulting Group, s.r.o., Praha Mgr. Lucie Neubertová, Mgr. Martin Schimmer, David Skalický, MD, MBA, Novartis s.r.o., Praha Mgr. Libor Štajer, Seminář B 14. srpna 2012 Nová farmakovigilanční legislativa Praktická aplikace nové právní legislativy v ČR Odborné vedení: MUDr. Natália Kocánková, MBA, European Pharminvent Services, s.r.o., Praha Další referenti kontaktováni Seminář C srpna 2012 Marketing a reklama ve farmacii ve světle novely o reklamě Odborné vedení: Mgr. Jiří Ferda, Zentiva/člen skupiny sanofi, Praha Ing. Vendula Macháčkova, MSc., Pears Health Cyber, s.r.o., Praha MUDr. Richard Nagy, MBA, Zentiva/člen skupiny sanofi, Praha Mgr. Lucie Neubertová, Marta Skalická, Nutricia Advanced Medical Nutrition, Holandsko Mgr. Markéta Šafová, Factum Invenio, s.r.o, Praha Mgr. Libor Štajer, Aktuální program sledujte na ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBORU PROHLUBTE SVÉ ZNALOSTI! PROHLUBTE SVÉ ZNALOSTI! Know how to achieve Institute for International Research IIR

2 9.00 hod. Zahájení semináře Zhodnocení vývoje a trendy farmaceutického průmyslu Aktuální vývoj trhu v ČR Porovnání farmaceutického trhu v ČR s okolními státy Nejdůležitější firmy Big Players, pořadí firem v národním a mezinárodním měřítku Jak jsou firmy a koncerny mezi sebou propojeny? Fúze a kooperace Ve kterých oblastech jsou firmy činné? Výzkum, vývoj, generika, obchod, marketing, prodej Které produkty jsou kým nabízeny? Systémy léčiv Originály, generika, potravinové doplňky, OTC, OTC s omezením Jaké zájmové a lobbistické skupiny se pohybují ve farmaceutickém sektoru Jaké jsou rozdíly mezi trhem v ČR a ve světě? Role zdravotních pojišťoven v systému zdravotnictví Další faktory ovlivňující trh zdravotní péče MUDr. Petr Háva, CSc., Institut sociologických studií FSV, UK, Praha hod. Přestávka na kávu hod. Legislativní platforma farmaceutického průmyslu (1. část) Zákon o léčivech průřez zákonem, nejvýznamnější instituty, aktuální novely a prováděcí předpisy Zákon o veřejném zdravotním pojištění průřez zákonem, nejvýznamnější instituty, aktuální novely a prováděcí předpisy Zákon o návykových látkách průřez zákonem, nejvýznamnější instituty, aktuální novely a prováděcí předpisy Mgr. Martin Dymáček, advokátní koncipient, Mgr. Martin Schimmer, advokát, hod. Společný oběd SEMINÁŘ A Letní farmaceutická škola Vše, co musíte vědět o vybraných farmaceutických oblastech! ÚTERÝ 31. ČERVENCE 2012 Trendy farmaceutického trhu a aktuální legislativa hod. Legislativní platforma farmaceutického průmyslu (2. část) Zákon o zdravotních službách průřez zákonem, nejvýznamnější instituty, aktuální novely a prováděcí předpisy Zákon o regulaci reklamy průřez zákonem, nejvýznamnější instituty, aktuální novely a prováděcí předpisy Etické kodexy Evropská legislativa v oblasti léčivých přípravků Další předpisy Mgr. Martin Dymáček, advokátní koncipient, Mgr. Martin Schimmer, advokát, hod. Přestávka na kávu hod. Stanovení cen a úhrad léčivých přípravků Základní přehled a principy systému stanovení cen a úhrad Připravované změny v rámci reformy lékové politiky novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a prováděcí předpisy hod. Závěr prvního dne semináře 9.00 hod. Zahájení 2. dne semináře Registrační procesy ve farmaceutické firmě Úvod do problematiky registračních procesů Životní cyklus léčivého přípravku Typy registračních procesů Změny v registraci Převod registrace Implementace registračních procesů ve farmaceutické firmě Mgr. Věra Mačálková, ředitelka, Pharma Consulting Group, s.r.o., Praha hod. Přestávka na kávu STŘEDA 1. SRPNA 2012 Registrační procesy klinické hodnocení léčiv farmakovigilance hod. Novinky ve výzkumu a vývoji léků Od nápadu k substanci a k léku: procesy ve výzkumu a vývoji

3 Jaké výzkumné aktivity probíhají v ČR? Klinické studie: základní principy, trvání, náklady Požadavky na klinické testování Patentování: Jak dlouho platí patentová ochrana? Co se stane po uplynutí patentové ochrany? MUDr. Jindřich Lahovský, jednatel, A-Pharma, spol. s r.o., Praha hod. Společný oběd hod. Klinické hodnocení léčiv Legislativa upravující klinická hodnocení Metodologie klinických studií Neintervenční klinické hodnocení Klinická hodnocení v regionu střední a východní Evropy Etická komise a informovaný souhlas Centra klinického hodnocení a jejich příprava Hlášení nežádoucích účinků v klinických studiích Nejčastější chyby a omyly v klinickém hodnocení MUDr. Jindřich Lahovský, jednatel, A-Pharma, spol. s r.o., Praha hod. Přestávka na kávu hod. Farmakovigilance bezpečnost léků Jak zajistit, aby váš lék byl bezpečný? Organizace farmakovigilance ve farmaceutické společnosti Definice nežádoucího účinku, nežádoucí příhody Složky farmakovigilančního systému Sdílení informací o bezpečnosti léčiv (EudraVigilance) Poregistrační sledování Kritéria pro hlášení nežádoucích účinků Farmakovigilanční systém jako celek Aktuální otázky ve farmakovigilanci MUDr. Natália Kocánková, MBA, Director of Pharmaco - vigilance, European Pharminvent Services, s.r.o., Praha hod. Závěr druhého dne semináře ČTVRTEK 2. SRPNA 2012 Zaměřeno na marketing a reklamu 9.00 hod. Zahájení 3. dne semináře Regulace reklamy zaměřeno na legislativní novinky! (1. část) hod. Přestávka na kávu hod. Regulace reklamy zaměřeno na legislativní novinky! (2. část) hod. Marketing ve farmaceutickém prostředí Životní cyklus produktu Marketingový mix Budování hodnoty značky Marketingový výzkum ve farmacii Současné evropské trendy v propagaci léčiv Reprezentant, tištěná média a elektronické nosiče souboj nebo spolupráce? MUDr. Robert Lízler, konzultant, A CONSULT s.r.o., Praha hod. Společný oběd hod. Prodej ve farmaceutickém průmyslu OTC vs. Rx Prodejní tým drahý marketingový nástroj? Efektivita prodejního týmu a možnosti jejího měření Optimalizace prodeje ve farmacii MUDr. Robert Lízler, konzultant, A CONSULT s.r.o., Praha hod. Přestávka na kávu hod. Uvedení nového produktu na trh Market Access strategie a tým Marketing a launch readiness Pre marketingové aktivity Stanovení ceny a úhrady produktu Jak správně načasovat uvedení na trh KPIs v době uvedení na trh David Skalický, MD, MBA, Head of Market Access & Corporate Affairs, Novartis s.r.o., Praha hod. Závěr semináře

4 SEMINÁŘ B Nová farmakovigilanční legislativa Praktická aplikace nové právní legislativy v ČR SEMINÁŘ C Marketing a reklama ve farmacii ve světle novely o reklamě ÚTERÝ 14. SRPNA 2012 ÚTERÝ 21. SRPNA hod. Zahájení semináře Legislativní změny a jejich implementace v ČR Evropská farmakovigilanční legislativa REGULATION EU/1235/2010 DIRECTIVE 2010/84/EU změny platné od 7/2012 změny platné od 12/2012 Novela zákona o léčivech trans směrnicie o farmakovigilanci Změny ve GPVP a jejich dopady do praxe Zodpovědnost za PV QPPV kvalifikace, pravomoci, odpovědnost, znalosti Farmakovigilanční systém a quality management Dokumentace farmakovigilančního systému Práce, uchovávání a archivace dat Proškolování zaměstnanců v oblasti PV, prostory a zařízení BCP Kritické PV procesy Pharmakovigilance System Master File co obsahuje a jak by měl vypadat? Risk management systems Risk Management Plan identifikace rizika, struktura, odpovědnost za RMP Definice Změny v hlášení nežádoucích účinků Hlášení od spontánní, pacientská atd. Data management, quality management Změny podání v PSUR, harmonizace podávání PSUR Principy přípravy a obsah PSUR, nedostatky v kvalitě PSUR, školení Vztah mezi PSUR a RMP Poregistrační studie bezpečnosti Signal management Vyhodnocování hlášení, zdroje dat Ověřování (validace) signálu Co se signálem? Jak s ním pracovat? Odborné vedení semináře: MUDr. Natália Kocánková, MBA, Director of Pharmaco - vigilance, European Pharminvent Services, s.r.o., Praha Další referenti kontaktováni hod. Ukončení semináře 9.00 hod. Zahájení 1. dne semináře Specifika marketingu v oblasti farmaceutického průmyslu informace vs. reklama Trendy, novinky a specifika Strategický marketing ve farmacii Marketingové nástroje co má farmaceutická společnost k dispozici? Tvorba správné segmentace aneb znáte své zákazníky Následný targeting Jak reagovat na ekonomickou nestabilitu? Kde hledat rezervy? Mgr. Markéta Šafová, Head of Healthcare Research, Factum Invenio, s.r.o, Praha hod. Přestávka na kávu hod. Novela zákona o regulaci reklamy seznamte se s novinkami! hod. Společný oběd hod. Dozorová činnost v oblasti regulace reklamy Dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy Šetření podnětů na možné porušení zákona o regulaci reklamy Reklamní materiály,, vzorky léčivých přípravků, webové stránky, reklama tisku Dary v souvislosti s reklamou, setkání odborníků, vědecké kongresy hod. Přestávka na kávu

5 14.50 hod. Prodejní tým jako nástroj marketingové strategie inspirujte se zkušenostmi z praxe Výhody vs. nevýhody osobního prodeje jakou součást marketingové mixu Rozhodovací kritéria pro využití prodejního týmu Jaké jsou možnosti propagace produktu? Nalezení správné implementace prodejního týmu kolik, kam a proč? Sledování úspěšnosti a efektivity práce prodejního týmu Marta Skalická, Global Commercial Effectiveness Manager, Central Sales Team, Nutricia Advanced Medical Nutrition, Holandsko hod. Závěr 1. dne semináře 9.00 hod. Zahájení 2. dne semináře Marketingová strategie její implementace prostřednictvím prodejního týmu Prodejní tým jako konec tradičního modelu propagace ve farmacii? Jak se mění investice do prodejních týmů na vyspělých trzích? Tradiční prodejní tým skončí a co bude po něm? Mgr. Jiří Ferda, International Senior Marketing Manager, Respiratory, Zentiva/člen skupiny sanofi, Praha hod. Přestávka na kávu hod. emarketing jaké jsou trendy a prognózy? Co si žádá současný trh a zároveň co nabízí trh moderních technologií? Klasický marketing vs. internetový marketing v čem tkví klíčové rozdíly? Výhody vs. nevýhody aneb marketing pod lupou Používání ipadů a tabletů On-line digitální kampaně jaké jsou zkušenosti z praxe? Využívání sociálních sítí Linkedin, Facebook, Twitter aj. Vyhodnocení úspěšnosti e-projektů jaké metriky používat? Ing. Vendula Macháčkova, MSc., Head of Global Marketing, Pears Health Cyber, s.r.o., Praha hod. Společný oběd STŘEDA 22. SRPNA hod. Marketingový výzkum a plánování Specifika marketingového výzkumu ve farmacii. Jaké výzkumy použít a proč? OTC značky vs. Rx Jak správně sestavit marketingový plán a proč? Prodejní předpověď a trendy Analýza trhu a strategie Taktické plánování MUDr. Richard Nagy, MBA, Marketing Director, Zentiva/člen skupiny sanofi, Praha hod. Přestávka na kávu hod. Specifika marketingového mixu ve farmacii Stanovení cílů, kterých chceme dosáhnout reklamou mediální kampaní Fáze farmaceutické marketingové kampaně a jejich obsah Specifika marketingového mixu v Rx a OTC Uvedení kampaně do praxe a průběžné sledování Měření efektivity marketingové kampaně. Co je efektivní marketingová kampaň? Kterou reklamní kampaň lze hodnotit jako úspěšnou? Farmaceutická firma klientem reklamní agentury aneb jak vybírat reklamní agenturu a do od ní očekávat? MUDr. Richard Nagy, MBA, Marketing Director, Zentiva/člen skupiny sanofi, Praha hod. Market Access uvedení nového produktu na trh Market Access strategie a tým Marketing a lunch readiness Pre marketingové aktivity Stanovení ceny a úhrady produktu Jak správně načasovat uvedení na trh? Jaké jsou překážky v přístupu na trh? KPIs v době uvedení na trh hod. Závěr semináře S kým se setkáte na seminářích: s manažery a zaměstnanci registrace a regulačních záležitostí s manažery a zaměstnanci marketingu a obchodního s manažery a zaměstnanci lékařských záležitostí s manažery a zaměstnanci dokumentace s manažery a zaměstnanci farmakovigilance/bezpečnosti léků s manažery a zaměstnanci klinického hodnocení a výzkumu s manažery a zaměstnanci řízení kvality s manažery a zaměstnanci výroby s product manažery

6 PŘIHLÁŠKA Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, Praha 2 fax: tel.: PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI Ano, závazně se přihlašuji na seminář: seminář A (C1262) seminář B (C1264) seminář C (C1265) Titul seminářů: Letní farmaceutické semináře telefon křestní jméno fax Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na seminář: seminář A (C1262) seminář B (C1264) seminář C (C1265) křestní jméno telefon fax Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na seminář: seminář A (C1262) seminář B (C1264) seminář C (C1265) křestní jméno telefon fax Přeji si dostávat informace em firma IČ DIČ ulice/poštovní přihrádka město/psč počet zaměstnanců v podniku oblast podnikání V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailcode: Kdo schválil Vaši účast na tomto semináři? jméno Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě? jméno WEBC1262 TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘŮ Seminář A: Letní farmaceutická škola (C1262) 31. července 2. srpna 2012, hod. Seminář B: Nová farmakovigilanční legislativa (C1264) 14. srpna 2012, hod. Seminář C: Marketing a reklama ve farmacii (C1265) srpna 2012, hod. Hotel/ubytování: Ubytování a parkování není zahrnuto v účastnickém po - platku. Pro účast níky semináře nabízíme možnost využití omezeného kontin - gentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se seminář koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem semináře. Prosíme, rezervaci proveďte přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na semináři IIR: Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6 tel.: , fax: ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme ma nipulační po - platek ve výši 3.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem semináře bude splatný celý účastnický poplatek. Samoz řej mě, že za stou - pení účastníka je možné. Po řadatel semináře si vyhrazuje z naléhavých dů - vodů právo na změ ny programu. Pro gram vytištěn dne datum podpis ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, WiFi, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Využijte náš atraktivní slevový systém! při přihlášení 2 účastníků obdržíte 5% slevu při přihlášení 3 účastníků obdržíte 10% slevu při přihlášení 4 a více účastníků obdržíte 15% slevu Registrace a cena: zvýhodněná: do zvýhodněná: základní: od seminář A (C1262) , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH seminář B (C1264) , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH seminář C (C1265) , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlá še ní. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České re pub lice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód semináře C1262/ C1264/ C1265. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před za čátkem semináře. Přístup na seminář může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zapla - cení účast nic kého poplatku později než 14 dní před za čát kem semináře Vás prosíme o před ložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah seminářů: Ing. Lenka Srchová Změny adresy/marketing: Květoslava Neubauerová, DiS PŘIHLASTE SE ON-LINE:

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011 9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, egovernment 2011 Záštitu nad konferencí převzal: JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Právo v IT 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Nové nároky na IT právo plynoucí z ekonomické nestability Minimalizujte rizikové oblasti ve smlouvách Prevence IT sporů a trendy

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Stavebnictví 2010 ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Trendy a prognózy stavebního trhu v České a Slovenské republice Novinky v legislativě:

Více

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! www.konference.cz/it.cfm Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady

Více

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické

Více

Public Private Partnership 2008

Public Private Partnership 2008 Odborná konference IIR Public Private Partnership 2008 23. 24. června 2008 Dorint Hotel Don Giovanni, Praha Praktické příklady fungování PPP v ČR Slovensko a PPP o krok napřed PPP v Maďarsku poučme se

Více

HR Know How & Fórum personalistů

HR Know How & Fórum personalistů Společná výroční konference IIR a ČSRLZ www.hr-konference.cz www.lidske-zdroje.org HR Know How & Fórum personalistů Personalisté v čele dynamického trhu Sekce: Elektroenergetika Plynárenství Teplárenství

Více

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Odborná konference IIR 4. 5. prosince 2007, Prague Marriott Hotel, Praha egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Seznamte se s novinkami v oblasti egovernmentu! Propojení registrů

Více

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek IIR Management Education www.konference.cz Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR 14. 18. června 2010 Hotel IBIS Praha Karlín, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Strategické řízení marketingu je ve stále rostoucí

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT hotel Crowne Plaza, Praha 21. 22. září 2006 THE NEW CIO LEADER NOVÉ KOMPETENCE CIO V EXEKUTIVNÍM TÝMU INDUSTRY INSIGTS KLÍČOVÉ VÝHLEDY PRO

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více