MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI"

Transkript

1 MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT KOFFIE- EN CAPPUCCINOAPPARAAT CAFETERA PARA CAFÉ Y CAPUCHINO MÁQUINA DE CAFÉ E CAPPUCCINO ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ CAPPUCCINO КОФЕМАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ И КАПУЧЧИНО PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU KÁVY A KAPUČÍNA EKSPRES DO KAWY I KAWY CAPPUCCINO KAFFEMASKIN FÖR ESPRESSO OCH CAPPUCCINO KAFFE- OG CAPPUCCINOMASKINE

2 A A7 A6 A8 A9 A3 A4 A5 A10 A11 A2 A1 A14 A18 A13 A12 A15 A19 A16 A17 A20 A21 A22 A25 A23 A24 B B1 A7 A9 B6 B7 B8 B9 B2 B3 B4 B5

3

4

5 OBSAH ÚVOD...7 Symboly používané v tomto návodu..7 Písmena v závorce...7 Problémy a řešení...7 BEZPEČNOST...7 Základní bezpečnostní pokyny...7 Používání v souladu s určením...8 Návod k použití...8 POPIS SPOTŘEBIČE...8 Popis spotřebiče...8 Popis ovládacího panelu...8 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE...9 Kontrola po přepravě...9 Instalace spotřebiče...9 Připojení spotřebiče...9 AUTOMATICKÉ OSVĚTLENÍ TÁCKU NA ODKLÁDÁNÍ ŠÁLKŮ...9 ZABUDOVÁNÍ...10 PRVNÍ UVEDENÍ SPOTŘEBIČE DO CHODU...12 Nasazení filtru...12 Výměna filtru...13 Vyjmutí filtru...13 ZAPNUTÍ A PŘEDEHŘÍVÁNÍ...13 PŘÍPRAVA KÁVY (SE ZRNKOVOU KÁVOU)...13 ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY V ŠÁLKU...15 SEŘÍZENÍ KÁVOMLÝNKU...15 PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S PŘEDEMLETOU KÁVOU (NAMÍSTO ZRNKOVÉ)...16 VÝDEJ HORKÉ VODY...16 PŘÍPRAVA KAPUČÍNA (POMOCÍ FUNKCE PÁRY)...17 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...17 Čištění spotřebiče...17 Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny...17 Čištění misky na sběr kapek...18 Čištění nádržky na vodu...18 Čištění hubic dávkovače...18 Čištění násypky pro vsypání předemleté kávy...18 Čištění vnitřních částí spotřebiče...18 Čištění spařovací jednotky...18 ZMĚNA A NASTAVENÍ PARA- METRŮ MENU...19 Nastavení hodin...19 Nastavení času pro automatické zapnutí...20 Odvápnění...20 Změna teploty kávy...21 Změna délky zapnutí...21 Programování tvrdosti vody...21 Návrat na tovární nastavení (reset).22 ZMĚNA JAZYKA...22 VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE...22 TECHNICKÉ ÚDAJE...22 LIKVIDACE...22 HLÁŠENÍ ZOBRAZENÁ NA DISPLEJI...23 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...25 RECEPTY

6 ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali automatický přístroj na přípravu kávu a kapučína. Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem. Vyhraďte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče. Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito pokyny. Chyby způsobené nedodržením uvedených pokynů mohou způsobit elektrické výboje, vážná poranění, opaření, požár nebo škody na spotřebiči. Nebezpečí! Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života. Pozor! Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče. Nebezpečí opaření! Nerespektování může být nebo je příčinou opaření a popálení. Poznámka: Tento symbol upozorňuje na rady a informace, které jsou důležité pro uživatele. Písmena v závorce Písmena v závorce odpovídají písmenům legendy, která je uvedená v Popisu spotřebiče (str. 3). Problémy a řešení V případě problémů je třeba nejprve zkusit najít jejich řešení podle pokynů uvedených v odstavcích Hlášení zobrazená na displeji a Řešení problémů. Pokud tyto pokyny nebudou dostatečné či pro získání bližšího vysvětlení, doporučujeme se telefonicky obrátit na zákaznický servis na čísle uvedeném na 7 listu zákaznický servis. Pokud se Vaše země nenachází na tomto listu, je třeba zatelefonovat na číslo uvedené v záruce. Pro případné opravy se výhradně obracejte na technický servis. Adresy jsou uvedeny v záručním osvědčení, které je přiloženo ke spotřebiči. BEZPEČNOST Základní bezpečnostní pokyny Pozor! Tento spotřebič je výhradně určen k domácímu používání. Nebezpečí! Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány. Dodržujte proto následující bezpečnostní pokyny: Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. Zabezpečte, aby používaná elektrická zásuvka byla vždy volně přístupná, protože pouze takto bude možné zástrčku vytáhnout. V případě poruchy na spotřebiči se nesnažte jej opravovat. Vypněte spotřebič pomocí hlavního spínače (A23), vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis. V případě poškození zástrčky nebo napájecího kabelu je nechte vyměnit výhradně v technickém servisu, předejdete tak veškerému nebezpečí. Pozor! Obalový materiál (plastové sáčky, pěnový polystyrén) uschovejte z dosahu dětí. Pozor! Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Dohlížejte na děti a kontrolujte, aby si se spotřebičem nehrály.

7 Nebezpečí opaření! Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během jeho provozu se může vytvářet vodní pára. Dávejte pozor, aby Vás nepostříkala horká voda či pára. Při používání tohoto elektrospotřebiče se nedotýkejte horkých ploch. Používejte ovládací knoflíky nebo rukojeti. Pozor! Nevěšte se na kávovar, který byl vytažen z místa zabudování v nábytku. Nepokládejte na elektrospotřebič předměty obsahující kapaliny, hořlavé nebo leptavé látky, ukládejte příslušenství potřebné pro přípravu kávy (například odměrku) do úložného prostoru na příslušenství. Nepokládejte na elektrospotřebič velké předměty, které by mohly bránit jeho pohybu nebo nestabilní předměty. Pozor! Nikdy neprovádějte přípravu nápojů, horké vody, páry, pokud je spotřebič vyjmut: dříve než spotřebič vyjmete, vždy vyčkejte, dokud bude v nečinnosti. Nerespektování tohoto upozornění může způsobit poškození spotřebiče! Netýká se seřízení kávomlýnku, které musí být provedeno tehdy, když je kávomlýnek vyjmut (viz kapitola Seřízení kávomlýnku ). Poznámka: Používejte výhradně originální nebo výrobcem doporučená příslušenství a náhradní díly. Používání v souladu s určením Tento spotřebič je vyroben pro přípravu kávy a pro ohřívání nápojů. Jakékoliv jiné použití je nevhodné. Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče. Tento spotřebič je možné nainstalovat ve spojení s vestavnou pecí, pokud je v zadní části vybavena chladicím větrákem (maximální výkon trouby 3kW). Návod k použití Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. 8 Pečlivě si tento návod uschovejte. Jestliže bude spotřebič předán jiným osobám, je třeba jim odevzdat i tento návod k použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek úrazy a poškození spotřebiče. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nedodržováním tohoto návodu k použití. POPIS SPOTŘEBIČE Popis spotřebiče (str. 3 - A) A1. Tácek na odkládání šálků A2. Servisní dvířka A3. Podavač kávy A4. Nádoba na sběr kávové sedliny A5. Spařovací jednotka A6. Světla A7. Ovládací knoflík zapnutí/pohotovostního režimu (*) A8. Ovládací panel A9. Ovládací knoflík výběru funkce páry (*) A10. Vyjímatelný kapučinátor A11. Tryska kapučinátoru A12. Nádržka na vodu A13. Dávkovač kávy (nastavitelná výška) A14. Miska na sběr kapek A15. Víko zásobníku na kávová zrnka A16. Zásobník na kávová zrnka A17. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí A18. Dvířka násypky předemleté kávy A19. Odměrka A20. Umístění odměrky A21. Násypka pro vsypání předemleté kávy A22. Napájecí kabel A23. Hlavní spínač ON/OFF A24. Miska na ukládání předmětů A25. Změkčovací filtr (existuje-li) (*) svítí u některých modelů Popis ovládacího panelu (str. 3 - B) Některá tlačítka na panelu mají dvojí funkci: ta je v popisu uvedena v závorce. B1. Displej: řídí uživatele při používání spotřebiče. B2. Tlačítko pro výběr chuti kávy

8 B3. Tlačítko pro výdej jednoho či dvou šálků silné kávy B4. Tlačítko pro výdej jednoho či dvou šálků normální kávy B5. Tlačítko pro výdej jednoho či dvou šálků větší kávy B6. Tlačítko MENU pro zapnutí nebo vypnutí režimu nastavení parametrů menu B7. Tlačítko pro výběr předemleté kávy (Když vstoupíte do MENU: stisknutím tlačítka NEXT zobrazíte následující parametr menu). B8. Tlačítko vyplachování: provede krátké vypláchnutí, aby se ohřála spařovací jednotka (Když vstoupíte do MENU: stisknutím tlačítka CHANGE změníte parametry menu). B9. Tlačítko pro výdej horké vody nebo potvrzení (Když vstoupíte do MENU: stisknutím tlačítka OK potvrdíte parametry menu). PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Kontrola po přepravě Po odstranění obalů zkontrolujte neporušenost spotřebiče a zda je přítomné veškeré příslušenství. Spotřebič nepoužívejte, pokud jsou na něm zjevné vady. Obraťte se na technický servis. Instalace spotřebiče Pozor! Při instalaci spotřebiče je třeba dodržovat následující bezpečností pokyny: Instalaci musí provádět kvalifikovaný technik podle místních platných norem (viz odstavec Zabudování ) Součásti obalů (plastové sáčky, polystyrén atd.) nesmějí zůstat v dosahu dětí, protože jsou možným zdrojem nebezpečí. Nikdy neumísťujte elektrospotřebič do prostředí, ve kterém může teplota klesnout na 0 C či méně (pokud v elektrospotřebiči zamrzne voda, může dojít k jeho poškození). Doporučujeme co nejdříve provést místní nastavení hodnot pro tvrdost vody podle pokynů v kapitole Programování 9 tvrdosti vody. Připojení spotřebiče Nebezpečí! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá údajům uvedeným na výrobním štítku. Spotřebič zapojte pouze do elektrické zásuvky, která má minimální příkon 10A a je opatřena výkonným uzemněním. V případě, že zásuvka není vhodná pro zástrčku spotřebiče, nechte zásuvku vyměnit za jiný vhodný typ kvalifikovaným odborníkem. Aby byly dodrženy směrnice týkající se bezpečnosti, je třeba pro instalaci použít všepólový vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm. Nepoužívejte elektrické rozdvojky nebo prodlužovací šňůry. Při prvním použití pečlivě dodržujte podrobné pokyny uvedené v následujících odstavcích, abyste se elektrospotřebič naučili správně ovládat. Pozor! V napájecí síti přizpůsobené pravidlům pro místní instalaci se musí počítat se zařízeními na odpojení. AUTOMATICKÉ OSVĚTLENÍ TÁCKU NA ODKLÁDÁNÍ ŠÁLKŮ Při zapnutí spotřebiče světla (A6) automaticky osvětlí dávkovač vody a tácek na odkládání šálků a u některých modelů se dokonce osvětlí ovládací knoflíky. Světla zůstanou svítit až do vypnutí spotřebiče. Během výdeje kávy, páry a horké vody se zapne chladicí větrák. Jakmile se funkce ukončí, spotřebič nechá chladicí větrák zapnutý, což zabrání vytváření kondenzátu uvnitř nábytku: větrák se automaticky vypne po několika minutách. Poznámka: Spotřebič dokončí tuto funkci dokonce i v případě, kdy se vypne otočením ovládacího knoflíku (A7) doprava nebo doleva. Pozor! Nedívejte se přímo nebo pomocí optických přístrojů do světel.

9 82 mm 372 mm 455 mm ZABUDOVÁNÍ Zkontrolujte minimální rozměry potřebné pro správnou instalaci elektrospotřebiče. Kávovar musí být instalován v nosném sloupu a tento sloup musí být pevně upevněn na zeď pomocí třmenů dostupných na trhu. 21 mm Pozor: Důležité: jakýkoliv zásah za účelem instalace nebo údržby je třeba vykonávat, když je spotřebič odpojený z elektrické sítě. Kuchyňský nábytek nacházející se v přímém kontaktu se spotřebičem musí odolávat teplu (min. 65 C). Pro zajištění správné ventilace musí být na dně skříňky ponechán otvor (viz rozměry na obrázku). 15 mm 595 mm 45 mm 528 mm 361 mm 45 mm 45 mm 45 mm 560 mm 850 mm Min mm 45 mm 45 mm 550 mm Min 45 mm 200 cm mm 200 cm 2

10 x 16 x 2 Uzemnění je ze zákona povinné. Elektrické připojení musí provést kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a norem platných v místě instalace. Doporučujeme, aby elektrická zásuvka byla snadno dostupná. x 4 Umístěte vodítka na bočním povrchu nábytku tak, jak je zobrazeno na obrázku. Upevněte vodítka pomocí příslušných šroubů a pak je kompletně vytáhněte. Pokud je kávovar instalován nad Zásuvkou na ohřev potravin (max. 500 W), použijte horní plochu zásuvky jako východisko pro umístění vodítek. V tomto případě nebude instalována opěrná deska. x 1 Uložte elektrospotřebič na vodítka a zkontrolujte, zda jsou čepy správně zasunuty do příslušných uložení, pak ho upevněte pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky. x 4 approx. 350mm mm Připevněte napájecí kabel pomocí příslušné svorky, aby se nezamotal při vytahování nebo zasouvání elektrospotřebiče. Napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby bylo možné spotřebič vyjmout ze skříně při plnění nádržky na kávová zrnka. 11 Pro seřízení polohy spotřebiče použijte podložky dodané s přístrojem, které umístěte pod něj nebo po stranách podstavce.

11 PRVNÍ UVEDENÍ SPOTŘEBIČE DO CHODU U spotřebiče byla při výstupní kontrole u výrobce použita káva, je proto naprosto normální, že v mlýnku naleznete nepatrné stopy po kávě. Je nicméně zaručeno, že spotřebič je zcela nový. Doporučujeme co nejdříve provést uživatelské nastavení pro tvrdost vody podle postupu popsaného v kap. Programování tvrdosti vody. 1. Připojte spotřebič k elektrické síti a stiskněte hlavní spínač ON/OFF (A23). Je třeba zvolit požadovaný jazyk: 2. Pro nastavení češtiny vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlášení: STLA- CIT OK PRO INSTALACI CESKY. Jakmile se zobrazí hlášení, stiskněte nejméně na 3 vteřiny tlačítko OK (B9) (obr. 1), až se objeví hlášení CESKY NAINSTALOVANO. Poté přístroj zobrazí v češtině hlášení o provedeném nastavení. Pokud byl omylem zvolen jiný jazyk, je třeba pro nastavení správného jazyka postupovat podle pokynů popsaných v kap. Změna jazyka. Pak pokračujte podle pokynů uvedených přímo na spotřebiči: 3. Po 5 vteřinách se na přístroji zobrazí NAPLNIT NADRZ : pro naplnění nádržky na vodu je třeba nádrž vytáhnout (obr. 2), vypláchnout ji a naplnit čerstvou vodou nejvýše do výšky označené MAX. Opět nádrž vložte na původní místo a zatlačte ji na doraz. 4. Pod kapučinátor poté umístěte jeden šálek (obr. 3). Nyní přístroj zobrazuje hlášení: HORKA VODA STISKNOUT OK. Stiskněte tlačítko OK (B9) (obr. 1) a po několika vteřinách vyteče z kapučinátoru trochu vody. (Vytékání vody se automaticky přeruší). 5. Přístroj nyní zobrazuje hlášení: PRO- BIHA VYPNUTI PROSIM CEKEJTE a vypne se. 6. Pomocí příslušných rukojetí (obr. 4) vytáhněte elektrospotřebič směrem ven; otevřete víčko a naplňte zásobník zrnkové kávy, poté víčko zavřete a zasuňte elektrospotřebič dovnitř. Pozor! Aby se zabránilo vadnému chodu, nikdy do spotřebiče nevkládejte předemletou kávu, lyofilizovanou kávu, karamelizovaná zrnka ani další předměty, které by ho mohly poškodit. Nyní je kávovar připraven pro běžné používání. Poznámka: Při prvním použití je třeba připravit 4-5 šálků kávy a 4-5 šálků kapučína předtím, než přístroj začne podávat požadované výsledky. Poznámka: Při každém zapnutí pomocí hlavního spínače ON/OFF (A23) spustí elektrospotřebič funkci AUTODIAGNO- STIKY a poté se vypne, pro jeho opětovné zapnutí otáčejte ovládací knoflík (A7) (doprava nebo doleva) (obr. 5). Nasazení filtru Některé modely disponují změkčovacím filtrem, který pomáhá zlepšovat kvalitu používané vody a zároveň zajišťuje delší životnost spotřebiče. Při jeho instalaci postupujte následovně: 1. Vyjměte filtr z obalu (A25). 2. Projděte kurzor na liště kalendáře (viz obr. 28), aby se zobrazily měsíce použití. Poznámka: Životnost filtru je dva měsíce v případě, že spotřebič byl normálně používán. Pokud naopak nebude přístroj používán s nasazeným filtrem, jeho životnost se sníží maximálně na 3 týdny. 3. Vložte filtr do nádržky na vodu (A12) a zatlačte ho tak, aby se dotýkal jejího

12 dna (viz obrázek 28); 4. Naplňte nádržku a vložte ji do přístroje. 5. Otočte kapučinátor směrem ven (A10) a umístěte pod něj nádobu (obsah: min. 100ml). Poznámka: V okamžiku, kdy se provádí instalace filtru je třeba signalizovat jeho přítomnost spotřebiči. 6. Stisknutím tlačítka MENU (B6) vstoupíte do menu; 7. Stiskněte tlačítko NEXT (B7), dokud se na displeji nezobrazí nápis VLOŽIT FILTR. 8. Stiskněte tlačítko OK (B9). 9. Na displeji se zobrazí nápis HORKA VODA STISKNOUT OK. 10. Stiskněte tlačítko OK (B9): ze spotřebiče začíná vytékat horká voda a na displeji se zobrazí nápis PROSIM CEKEJTE.... Jakmile je výdej ukončen, spotřebič se automaticky vrátí do režimu PRIPRAVENA. Výměna filtru ( RESET FILTRU ) Když se na displeji zobrazí VYMENIT FILTR nebo po uplynutí dvou měsíců (viz kalendář), je nutné přistoupit k výměně filtru: 1. Vytáhněte opotřebovaný filtr. 2. Vyjměte nový filtr z balení. 3. Projděte kurzor na liště kalendáře (viz obrázek 28) tak, aby se zobrazily měsíce použití (filtr má životnost dva měsíce). 4. Vložte filtr do nádržky na vodu a zatlačte ho tak, aby se dotýkal jejího dna (viz obrázek 28). 5. Naplňte nádržku a vložte ji do přístroje; 6. Otočte kapučinátor směrem ven a umístěte pod něj nádobu (obsah: min. 100ml). 7. Stisknutím tlačítka MENU (B6) vstoupíte do menu. 8. Stiskněte tlačítko NEXT (B7), dokud se na displeji nezobrazí nápis RESET FIL- TRU NE. 9. Stiskněte tlačítko CHANGE (B8), na displeji se zobrazí nápis RESET FILTRU ANO. 10. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK (B9). 11. Na displeji se zobrazí HORKA VODA STISKNOUT OK. 12. Opět stiskněte tlačítko OK (B9): ze spotřebiče začíná vytékat horká voda a na displeji se zobrazí nápis PROSIM CEKEJTE.... Jakmile je výdej ukončen, spotřebič se automaticky vrátí do režimu PRIPRAVENA. Vyjmutí filtru Pokud chcete používat spotřebič bez filtru, je třeba ho odstranit a nahlásit jeho vytažení; postupujte následujícím způsobem: 1. Stisknutím tlačítka MENU (B6) vstoupíte do menu. 2. Stiskněte tlačítko NEXT (B7), dokud se na displeji nezobrazí nápis VYJMOUT FILTR. 3. Stiskněte tlačítko OK (B9). Spotřebič se automaticky vrátí do režimu PRIPRA- VENA. ZAPNUTÍ A PŘEDEHŘÍVÁNÍ Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického předehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Spotřebič je připraven k používání pouze po provedení tohoto cyklu. Nebezpečí opaření! Během vyplachování vytéká z hubic dávkovače kávy trochu horké vody. Dbejte na to, aby na Vás nestříkala voda. Otáčením ovládacího knoflíku (A7) (doprava nebo doleva) (obr. 5) zapnete spotřebič: na displeji se zobrazí hlášení OHRIVANI PROSIM CEKEJTE

13 Jakmile bude dokončeno ohřívání, spotřebič zobrazí další zprávu: VYPLA- CHOVANI ; v tomto režimu kromě ohřevu zásobníku ze spotřebiče vytéká horká voda do vnitřních trubek,aby se také ohřály. Spotřebič je zahřátý na správnou teplotu, jakmile se na displeji zobrazí hlášení PRI- PRAVENA NORMAL CHUT PŘÍPRAVA KÁVY (SE ZRNKOVOU KÁVOU) 1. Stroj je z výroby nastaven na výdej kávy s chutí normál. Je možné nastavit chuť kávy na extra jemnou, jemnou, silnou nebo extra silnou. Stisknutím tlačítka (B2) (obr. 6) vyberete požadovanou chuť: požadovaná chuť kávy je zobrazena na displeji. 2. Umístěte pod hubice dávkovače jeden šálek, pokud je požadována 1 káva (obr. 7) nebo 2 šálky pro 2 kávy (obr. 8). Pro dosažení krémové chuti je třeba posunout dávkovač kávy dolů a přiblížit ho co nejvíce k šálkům (obr. 9). 3. Stiskněte tlačítko (B3), pokud je požadována silná káva (obr.10) nebo tlačítko (B4) pro kávu normál anebo tlačítko (B5) pro větší kávu. Pokud si naopak přejete připravit 2 kávy, stiskněte tlačítko dvakrát (během 2 vteřin). Pokud si přejete změnit množství kávy, kterou přístroj automaticky vypouští do šálku, postupujte podle popisu v následující kapitole. (Nyní bude přístroj mlít zrnka a vypouštět kávu do šálku. Jakmile bude dosaženo množství předem nastavené kávy, přístroj vypouštění automaticky zastaví a použitou mletou kávu vypustí do nádoby na sedliny). 4. Po několika vteřinách přístroj znovu zobrazí hlášení o tom, že je opět připraven k použití a je možné zopakovat požadavek na další kávu. 5. Otáčením ovládacího knoflíku (A7) (doprava nebo doleva) (obr. 5) vypnete 14 přístroj (Před tím než se přístroj vypne, automaticky provede vypláchnutí: trochu horké vody vychází z hubic, která je sbírána do misky na sběr kapek pod nimi. Dávejte pozor, ať se neopaříte). POZNÁMKA 1: Pokud káva vytéká po kapkách nebo nevytéká vůbec, je třeba otočit ovládacím knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí (A17) (obr.11) o jeden impuls ve směru hodinových ručiček (viz kap. Seřízení kávomlýnku ). Postupujte postupně po jednom impulsu, až do dosažení uspokojivého výsledku vypouštění. POZNÁMKA 2: Pokud káva vytéká příliš rychle a krém není dostačující, je třeba otočit ovládací knoflík pro regulaci hrubosti mletí (A17) (obr.11) o jeden impuls proti směru hodinových ručiček (viz kap. Seřízení kávomlýnku ). Pozor, neotáčejte ovládací knoflík pro regulaci hrubosti mletí příliš, jinak se může stát, že při požadavku na 2 kávy, dojde k vytékání po kapkách. POZNÁMKA 3: Doporučení pro zvýšení teploty kávy: Pokud ihned po zapnutí přístroje zadáte požadavek na jeden šálek silné kávy (méně než 60cm3), je třeba použít teplé vody z vyplachování pro předehřátí šálků. Pokud od přípravy poslední kávy uběhlo více jak 2/3 minuty, je třeba před požadováním další kávy provést předehřátí spařovací jednotky stisknutím tlačítka (B8) (obr.12). Nechte vytéct vodu do misky na sběr kapek pod přístrojem nebo použijte tuto vodu k naplnění šálku (potom vylijte), který je připraven na kávu a tímto způsobem jej předehřejte. Nepoužívejte šálky tlustostěnné, neboť spotřebují mnoho tepla, pokud nejsou předehřáté. Používejte šálky, které jste předtím ohřáli tím, že jste je vypláchli horkou vodou. POZNÁMKA 4: Pokud přístroj připravuje kávu, může být její výdej kdykoli přerušen stisknutím předem zvoleného tlačítka

14 (B3) nebo (B4) anebo (B5). POZNÁMKA 5: Jakmile je výdej ukončen a je potřeba zvýšit množství kávy v šálku, stačí podržet stisknuté předem zvolené tlačítko nebo nebo až do dosažení požadovaného množství (tento úkon je třeba provést do 3 vteřin od ukončení výdeje). POZNÁMKA 6: když se na displeji zobrazí hlášení: NAPLNIT NADRZ je třeba naplnit nádrž vodou, jinak přístroj nebude vydávat kávu. (Je běžné, že pokud se zobrazí toto hlášení, v nádrži zůstalo ještě trochu vody.) POZNÁMKA 7: Přístroj po výdeji každých 14 šálků jednoduché kávy (nebo 7 dvojitých) zobrazí hlášení: VYPRAZDNIT NA- DOBU NA SEDLINY a tím upozorňuje na to, že nádoba na sedliny je plná a je třeba ji vyprázdnit a vyčistit. Dokud se nevyčistí nádobu na sedliny, předchozí hlášení zůstane zobrazeno a přístroj nemůže připravovat kávu. K provedení vyčištění je třeba otevřít servisní dvířka na přední straně vytažením dávkovače (A13) (obr. 13), vytáhnout misku na sběr kapek (A14) (obr.14), vyprázdnit ji a vyčistit. Při čištění vždy úplně vytáhněte tácek na sběr kapek, aby nevypadl při vytahování nádoby na sběr kávové sedliny. Nádobu na sběr sedliny je třeba pečlivě čistit a zbavit zbytků, které mohou být usazeny na dně. Pozor! Když se vytáhne miska na sběr kapek, je POVINNÉ pokaždé vyprázdnit nádobu na kávové sedliny, a to i když není zcela plná. Pokud není tento úkon proveden, může se stát, že při přípravě následujících šálků kávy se nádoba na sedliny naplní víc, než je její kapacita a přístroj se ucpe. POZNÁMKA 8: Během výdeje kávy nesmí být nikdy sundávána nádržka na vodu. Pokud by došlo k jejímu sundání během výdeje, přístroj již není schopen dále připravovat kávu a zobrazí hlášení: PRILIS JEMNE NAMLETO SERIDIT MLYNEK A STISKNOUT OK. Pro opětovné spuštění přístroje, opět zasuňte nádržku a stiskněte tlačítko OK (B9). Na displeji se zobrazí HORKA VODA STISKNOUT OK. Stiskněte tlačítko OK (B9) a nechte z kapučinátoru na několik vteřin vytékat vodu. ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY V ŠÁLKU Přístroj je z výroby nastaven na automatické vydávání následujících typů kávy: stisknutím tlačítka (B3) silná káva. stisknutím tlačítka (B4) káva normál. stisknutím tlačítka (B5) větší káva. Pokud si přejete změnit tato množství, postupujte následujícím způsobem: Alespoň po dobu 10 vteřin nechte stisknuté a pak uvolněte tlačítko (nebo nebo ), u kterého požadujete změnu množství, dokud se na displeji nezobrazí hlášení PROGRAM. MNOZ- STVI a přístroj začne s výdejem kávy. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, stiskněte podruhé totéž tlačítko pro uložení nového množství do paměti. Nyní je přístroj nově naprogramován podle nového nastavení a na displeji se objeví nápis: PRIPRAVENA : 15

15 SEŘÍZENÍ KÁVOMLÝNKU Kávomlýnek není třeba regulovat, alespoň na začátku, vzhledem k tomu, že jeho nastavení bylo provedeno již u výrobce tak, aby bylo dosaženo správného vytékání kávy. Nicméně, pokud po přípravě prvních šálků kávy je výdej kávy příliš rychlý nebo příliš pomalý (po kapkách), je třeba provést úpravu ovládacím knoflíkem pro regulaci stupně hrubosti mletí (A17) (obr.11). Pozor! Ovládacím knoflíkem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v chodu. Pro dosažení pomalejšího výdeje kávy a pro zlepšení krémovitého vzhledu kávy otáčejte o jeden impuls proti směru hodinových ručiček (=káva mletá jemněji). Pro dosažení rychlejšího výdeje kávy (ne po kapkách), kávy otáčejte o jeden impuls ve směru hodinových ručiček (=káva mletá hruběji). (Přístroj prošel výstupní kontrolou u výrobce, při které bylo použito kávy, proto je možné, že v mlýnku zůstanou stopy po kávě. Nicméně zaručujeme, že se jedná o naprosto nový výrobek.) PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S PŘEDEMLETOU KÁVOU (NAMÍSTO ZRNKOVÉ) Stisknutím tlačítka (B7) (obr. 15) zvolte funkci předemleté kávy (tím z funkce vyřadíte kávomlýnek). Přístroj zobrazuje hlášení PRIPRAVENA PRE- DEMLETA. Pomocí příslušných rukojetí vytáhněte přístroj směrem ven. Zvedněte víčko uprostřed, vložte do otvoru odměrku mleté kávy (obr.16); zatlačte elektrospotřebič směrem dovnitř a postupujte podle pokynů v kap. Příprava kávy (se zrnkovou kávou). POZN.: Je možné připravit pokaždé pouze jedinou kávu jedním stisknutím tlačítka (B3) nebo (B4) anebo (B5). Pokud si po použití přístroje v režimu s předemletou kávou přejete návrat k přípravě kávy s použitím zrnkové kávy, je třeba zrušit funkci pro předemletou kávu opětným stisknutím tlačítka (B2) (obr. 6) a kávomlýnek se opět zapojí do chodu. POZNÁMKA 1: Nikdy předemletou kávu nesypte do vypnutého přístroje nebo předtím, než jste stiskli tlačítko (B7), aby se nedošlo jejímu rozptýlení uvnitř přístroje. POZNÁMKA 2: Nikdy nedávejte více jak 1 odměrku, jinak přístroj nepřipraví kávu a kávový prášek se roztrousí uvnitř přístroje a zašpiní ho anebo káva bude vydávána po kapkách. POZNÁMKA 3: Pro dávkování množství kávy používejte pouze odměrku, která je součástí příslušenství. POZNÁMKA 4: Do násypky vsypejte pouze předemletou kávu pro kávovary na espreso: nikdy nesypte zrnkovou kávu, lyofilizovanou kávu nebo jiné suroviny, které by mohly přístroj poškodit. POZNÁMKA 5: Pokud se po vsypání více než jedné odměrky předemleté kávy násypka ucpe, je třeba pomocí nože posunout kávu dolů (obr. 17), pak sejmout a vyčistit spařovací jednotku i přístroj způsobem popsaným v kap. Čištění spařovací jednotky. 16

16 VÝDEJ HORKÉ VODY Přístroj je z výroby nastavený na automatický výdej horké vody v množství 200ml. Pokaždé zkontrolujte, zda je přístroj připraven k použití. Umístěte kapučinátor směrem doprostřed a umístěte pod něj nádobu (obr. 3). Stiskněte tlačítko (B9) (obr. 1). Přístroj zobrazí nápis HORKA VODA STISKNOUT OK. Stisknutím tlačítka OK bude z kapučinátoru vycházet horká voda, která naplní nádobu pod ní (Doporučujeme neprovádět výdej teplé vody po dobu delší než 2 minuty bez přerušení.) Stisknutím tlačítka (B9) se výdej přeruší. V každém případě přístroj automaticky výdej přeruší, jakmile bude dosaženo předem nastaveného množství horké vody. PŘÍPRAVA KAPUČÍNA (POMOCÍ FUNKCE PÁRY) Otáčejte kapučinátor (A10) směrem doprostřed (obr. 3). Vezměte nádobu a naplňte ji cca 100 ml mléka na každé kapučíno, které budete připravovat a umístěte ji pod kapučinátor. Při výběru rozměrů nádoby nezapomínejte na to, že se objem mléka zdvojnebo ztrojnásobí. Doporučujeme použít polotučné mléko vychlazené z lednice. Otáčejte ovládacím knoflíkem páry (A9) (obr. 18) (doprava nebo doleva). Na displeji se zobrazí PARY STI- SKNOUT OK. Stiskněte tlačítko OK (B9) (obr. 1). Pro přerušení vypouštění páry otáčejte ovládacím knoflíkem páry (A9). Ponořte kapučinátor (A10) (do nádoby obsahující mléko (obr. 19) a přitom dbejte na to, abyste nezakryli rysku na kapučinátoru (označena šipkou na obrázku 19). Z kapučinátoru vychází pára, která mléku dodává krémový a zpěněný vzhled. Pro dosažení krémovější pěny ponořte kapučinátor do mléka a pomalu otáčejte nádobou zdola směrem vzhůru.(doporučujeme vypouštět páru nepřerušovaně po dobu maximálně 2 minuty.) Jakmile dosáhnete požadované pěny, přerušte vydávání páry otočením ovládacího knoflíku páry (A9). Připravujte kávu podle výše uvedeného popisu a přitom používejte dostatečně velké šálky, které poté naplníte dříve připraveným zpěněným mlékem. Kapučíno je hotové.podle libosti ho oslaďte a chcete-li, posypejte pěnu trochou kakaového prášku. DŮLEŽITÉ: vždy vyčistěte sytém kapučína - ihned po použití. Postupujte podle následujícího popisu: Otáčejte ovládacím knoflíkem páry (A9), stiskněte tlačítko OK (B9), abyste na několik vteřin vypustili malé množství páry. Tím se dávkovač páry zbaví veškerých zbytků mléka. DŮLEŽITÉ: pro zaručení hygieny doporučujeme tento postup provádět při každé přípravě kapučína, aby nedocházelo k akumulaci mléka v okruhu. Vyčkejte několik minut, dokud se kapučinátor nevychladí, poté jednou rukou držte pevně páčku kapučinátoru, druhou rukou odšroubujte kapučinátor tak, že ho budete otáčet ve směru hodinových ručiček a vytáhnete ho směrem dolů (obr. 20). Vyjměte trysku (A11) kapučinátoru tak, že jí vytáhnete směrem dolů (obr. 21). Pečlivě kapučinátor a trysku omyjte v horké vodě. Ujistěte se, že oba dva otvory zobrazené na obrázku 22 nejsou ucapné. Je-li to nutné, vyčistěte je špendlíkem. Nasazením vraťte trysku na místo a ry- 17

17 chle jí otáčejte směrem vzhůru na kapučinátoru. Vraťte kapučinátor na místo tak, že ho zatlačíte směrem nahoru a zašroubujete proti směru hodinových ručiček. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Před zahájením jakéhokoliv čištění, musí přístroj vychladnout a být odpojený z elektrické sítě. Nikdy nenořte přístroj do vody: jedná se o elektrický spotřebič. K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní rozpouštědla a čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík. Veškeré součásti přístroje nesmějí být NIKDY myty v myčce nádobí. Čištění přístroje Následující části přístroje je třeba čistit pravidelně: nádrž na sběr kávové sedliny (A4). vanička na sběr kapek (A14). nádržka na vodu (A12). hubice dávkovače kávy (A13), tryska kapučinátoru (A11), kapučinátor (A10). násypka pro vsypání předemleté kávy (A21). vnitřní části přístroje, které jsou přístupné po otevření servisních dvířek (A2). spařovací jednotka (A5). Čištění nádoby na sběr kávové sedliny Když se na displeji objeví nápis VY- PRAZDNIT NADOBU NA SEDLINY, je třeba ji vyprázdnit a vyčistit. Dokud se nevyčistí nádoba na sedliny, předchozí hlášení zůstane zobrazeno a přístroj nemůže připravovat kávu. Pro provádění čištění: Otevřete servisní dvířka (A2) na přední straně (obr. 13), vytáhněte misku na sběr kapek (A14) (obr.14), vyprázdněte ji a vyčistěte. Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte nádobu na sběr sedlin a přitom odstraňte veškeré zbytky, které mohou být usazeny na dně. Pozor! když se vytáhne miska na sběr kapek, je povinné pokaždé vyprázdnit nádobu na kávové sedliny, a to i když není zcela plná. Pokud není tento úkon proveden, může se stát, že při přípravě následujících šálků kávy se nádoba na sedliny naplní víc, než je její kapacita a přístroj se ucpe. Čištění misky na sběr kapek Pozor! Pokud není miska na sběr kapek pravidelně vylévána, může dojít k přetékání vody, která se může dostat dovnitř nebo vytéci vedle přístroje. To může poškodit přístroj a nábytek. Miska na sběr kapek je opatřena pohyblivým ukazatelem (červené barvy), který označuje hladinu obsažené vody (obr. 24). Dříve než tento ukazatel začne vyčnívat z tácku na odkládání šálků, je nutné misku vyprázdnit a vyčistit. Pro vytažení misky: 1. Otevřete servisní dvířka (A2) (obr.13). 2. Vytáhněte misku na sběr kapek (A14) a nádobu na kávové sedliny (A14) (obr. 14). 3. Vyprázdněte misku na sběr kapek a nádobu na sedliny (A4) a umyjte je. 4. Znovu nasaďte misku na sběr kapek a nádobu na sběr kávové sedliny (A4). 5. Zavřete servisní dvířka. Čištění nádržky na vodu 1. Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) vyčistěte nádržku na vodu (A12) vlhkým hadříkem s trochou jemného čistícího prostředku. 2. Po vyčištění pečlivě vypláchněte 18

18 nádržku na vodu a odstraňte veškeré zbytky čistícího prostředku. Čištění hubic dávkovače 1. Pravidelně čistěte hubice (A13) pomocí houbičky či hadříku (obr. 25). 2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou ucpané. Je-li to nutné, odstraňte kávové sedliny párátkem (obr. 23). Čištění násypky pro vsypání předemleté kávy Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) kontrolujte, zda není ucpaná násypka pro sypání předemleté kávy (A21). Je-li to nutné, odstraňte kávové sedliny nožem (obr. 17). Nebezpečí! Před zahájením jakékoliv čištění musí být přístroj vypnutý - stisknutím hlavního spínače ON/OFF (A23) - a odpojený z elektrické sítě. Nikdy nenořte přístroj do vody. Čištění vnitřních částí přístroje 1. Pravidelně (přibližně jednou týdně) zkontrolujte, zda není vnitřek přístroje znečištěný. Je-li to nutné, odstraňte kávovou sedliny nožem a houbičkou. 2. Veškeré usazeniny vysajte vysavačem (obr. 26). Čištění spařovací jednotky Spařovací jednotku (A5) je třeba čistit alespoň jednou měsíčně. Pozor! Spařovací jednotka (A5) se nesmí vyjímat ze zapnutého přístroje. Nesnažte se vyjímat spařovací jednotku násilím, mohlo by dojít k poškození přístroje. 1. Ujistěte se, že se přístroj správně vypnul (viz Vypnutí ). 2. Otevřete servisní dvířka (A2) (obr.13). 3. Vytáhněte misku na sběr kapek (A14) a nádobu na sedliny (obr. 14). 4. Zatlačte na dvě červená tlačítka pro odblokování směrem dovnitř a současně vytáhněte spařovací jednotku směrem ven (obr. 27). Pozor! Čistěte spařovací jednotku bez použití čistících prostředků, protože vnitřek pístu je konzervován mazadlem, které by se čistícím prostředkem odstranilo, což by způsobilo slepení a nemožnost používat spařovací jednotku. Nedávejte do myčky. 5. Ponořte spařovací jednotku asi na 5 minut do vody a poté ji pod tekoucí vodou opláchněte. 6. Po vyčištění nasaďte spařovací jednotku (A5) zpět do držáku a do spodního čepu; Držák Čep poté zatlačte na nápis PUSH, až uslyšíte zvuk zaklapnutí. Poznámka! Pokud je těžké zasunout spařovací jednotku zpět, je třeba ji nastavit (před jejím zasunutím) na správný rozměr rázným zatlačením současně zezdola a shora, jak je znázorněno na obrázku. 7. Po jejím zasunutí je třeba zkontrolovat, zda obě červená tlačítka vyskočila 19

19 směrem ven. 8. Opět vložte misku na sběr kapek (A14) spolu s nádobou na sedliny. 9. Zavřete servisní dvířka (A2). ZMĚNA A NASTAVENÍ PARAMETRŮ MENU Po otočení ovládacího knoflíku (A7) a uplynutí času potřebného k přípravě přístroje k provozu, je možné provést změny v následujících parametrech nebo funkcích: HODINY ZAPNUTI 7:30 SAMOZAPNUTI NE ODVAPNENI NE TEPLOTA STREDNI VYPNI PO 1 HODINE TVRDOST VODY 4 PUVODNI NASTAVENI NE VLOŽIT FILTR/VYJMOUT FILTR (*) RESET FILTRU NE (*) (*) pouze u některých modelů Nastavení hodin Hodiny lze nastavit následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko MENU (B6) a poté opakovaně stiskněte tlačítko NEXT (B7), dokud přístroj nezobrazí hlášení: HODINY 00:00 Stisknutím tlačítka CHANGE (B8) nastavíte na hodinách přesný čas. (Pokud podržíte tlačítko CHANGE stisknuté, hodina se mění rychle.) Stisknutím tlačítka OK (B9) potvrdíte údaje; Stisknutím tlačítka MENU vystoupíte z režimu programování nebo stisknutím tlačítka NEXT změníte další parametry. Když je spotřebič v pohotovostním režimu, stisknutím libovolného tlačítka se na displeji na 5 vteřin zobrazí čas a je-li nastaven, i symbol automatického zapnutí. Nastavení času pro automatické zapnutí Tato funkce umožňuje naprogramovat čas, ve kterém se přístroj automaticky zapne tak, aby byl připraven k použití. Zkontrolujte, zda nastavení času na přístroji bylo provedeno způsobem popsaným v předcházející kapitole. Stiskněte tlačítko MENU (B6) (kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí) a pak opakovaně stiskněte tlačítko NEXT (B7), až se na přístroji zobrazí hlášení ZAPNUTI 00:00. Stisknutím tlačítka CHANGE (B8) nastavíte na hodinách čas automatického zapnutí. (Pokud podržíte tlačítko CHANGE stisknuté, hodina se mění rychle.) Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK (B9). Stiskněte jednou tlačítko NEXT a přístroj zobrazí hlášení: SAMOZAP- NUTI NE. Stisknutím tlačítka CHANCE změníte funkci (přístroj zobrazí nápis: SAMOZAPNUTI ANO ). Stisknutím tlačítka OK aktivujete funkci automatického zapnutí. POZNÁMKA: když je přístroj vypnutý a je nastaven čas automatického zapnutí, vedle času zobrazeného na neosvětleném displeji se objeví také symbol. Stisknutím tlačítka MENU vystoupíte z režimu programování nebo stisknutím tlačítka NEXT změníte další parametry. Odvápnění Pozor! Před prováděním odvápňování se ujistěte, zda byl odstraněn změkčovací filtr (existuje-li). Pozor! Odvápňovací přípravek obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podrážděni pokožky a očí. Je naprosto nutné 20

20 postupovat podle bezpečnostních pokynů výrobce, které jsou uvedeny na obalu odvápňovacího přípravku a dále dodržovat pokyny týkající se postupu v případě kontaktu s pokožkou a vniknutím do očí. Poznámka! Používejte výhradně odvápňovací přípravek doporučený výrobcem. V opačném případě by záruka propadla. Kromě toho záruka propadá i tehdy, pokud by odvápňování nebylo prováděno pravidelně. Následkem neustálého ohřívání vody používané pro přípravu kávy je běžné, že se časem vnitřní vedení přístroje zaplní vodním kamenem. Když přístroj zobrazuje hlášení ODVAPNIT, nastal čas k provedení odvápnění. Postupujte následovně: Ujistěte se, že přístroj je připraven k používání a že byl odstraněn změkčovací filtr (existuje-li). stiskněte tlačítko MENU (B6) a stiskněte tlačítko NEXT (B7), dokud se nezobrazí hlášení ODVAPNENI NE. Stiskněte tlačítko CHANGE (B8) a na přístroji se zobrazí hlášení ODVAP- NENI ANO. Stiskněte tlačítko OK (B9). Na displeji se zobrazí hlášení VLOZIT ODVAPNOVAC STISKNOUT OK. Vyprázdněte nádržku na vodu, nalijte obsah lahvičky s odvápňovacím prostředkem, při této operaci dodržujte pokyny uvedené na obalu odvápňovacího prostředku, pak přidejte vodu až po dosažení maximální hladiny označené ryskou MAX vyražené na nádržce na vodu. Pro následující úkony používejte odvápňovací prostředek stejného typu a značky jako prostředek, který je součástí dodávky (k dostání v servisních střediscích autorizovaných výrobcem) nebo odvápňovací prostředek doporučený asistenčním střediskem: vždy postupujte podle pokynů uvedených na obalu. Pod kapučinátorem umístěte nádobu s minimálním objemem 1,5 litrů (obr. 3). Stiskněte tlačítko OK; odvápňovací roztok začne vytékat z kapučinátoru a zaplňuje nádobu položenou pod ním. Přístroj zobrazuje hlášení: PROBIHA ODVAPNENI. Program na odvápnění probíhá automaticky a provádí sérii vydávání a přestávek pro odstranění škraloupu vodního kamene, který je uvnitř přístroje. Cca po 30 minutách přístroj zobrazí hlášení: VYPLACHOVANI NAPLNIT NADRZ. V tomto okamžiku je nutné provést propláchnutí, aby se z vnitřního okruhu přístroje vypláchly zbytky odvápňovacího roztoku, postupujte následovně: Vyprázdněte nádržku na vodu a naplňte ji čistou vodou. Opět nádržku vložte na původní místo. Vyprázdněte nádržku plnou kapaliny a postavte ji opět pod kapučinátor; Stiskněte tlačítko OK. Z kapučinátoru vytéká horká voda do připravené nádoby pod ním a přístroj zobrazuje hlášení VYPLACHOVANI. Jakmile přístroj vyprázdní nádržku na vodu, zobrazí se hlášení KOMPLET. PROPLACHNUTI... STISKNOUT OK. Stiskněte tlačítko OK a opět nádržku na vodu naplňte čistou vodou. Program na odvápnění je nyní u konce a přístroj je opět připraven vyrábět kávu. POZNÁMKA: Pokud se postup pro odvápnění přeruší před jeho ukončením, přístroj ještě zobrazí hlášení o odvápnění a je nutné začít celý proces od začátku. Vyprázdněte nádržku na vodu, vypláchněte ji, naplňte ji čistou vodou a proveďte výdej jednoho šálku horké vody. Pozor! ZÁRUKA PROPADÁ V PŘÍPADĚ, ŽE ODVÁPŇOVÁNÍ NENÍ PRO- 21

21 VÁDĚNO PRAVIDELNĚ. Změna teploty kávy K provedení změny v teplotě vydávané kávy postupujte následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko MENU (B6), poté opakovaně stiskněte tlačítko NEXT (B7), dokud přístroj nezobrazí hlášení: TE- PLOTA VYSOKA. Stiskněte tlačítko CHANCE (B8), dokud přístroj nezobrazí požadovanou teplotu kávy. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK (B9). Stisknutím tlačítka MENU vystoupíte z režimu programování nebo stisknutím tlačítka NEXT změníte další parametry. Změna délky zapnutí (funkce úspory energie) Přístroj je nastaven z výroby pro automatické vypnutí po uplynutí 1 hodiny od posledního použití. Pokud si přejete zvýšit počet hodin, po které má přístroj zůstat zapnutý (max. 3), postupujte následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko MENU (B6) a poté opakovaně stiskněte tlačítko NEXT (B7), dokud přístroj nezobrazí hlášení: VYPNI PO 1 HODINE. Stiskněte tlačítko CHANCE (B8) pro provedení změny v času, po který má přístroj zůstat zapnutý; stisknutím tlačítka OK (B9) potvrdíte údaje. Stisknutím tlačítka MENU vystoupíte z režimu programování nebo stisknutím tlačítka NEXT změníte další parametry. 22 Programování tvrdosti vody Hlášení o odvápnění přístroje se zobrazí po předem určeném časovém úseku pro provoz, který byl nastaven z výroby a přitom bere v úvahu maximální obsah vodního kamene, který může být obsažen v používané vodě. Podle požadavků je možné prodloužit tento časový úsek pro provoz a tedy provádět odvápňování méně častěji naprogramováním přístroje na základě skutečného obsahu vodního kamene v používané vodě. Postupujte následujícím způsobem: Poté, co z balení odstraníte reaktivní proužek Total hardness test (přiložen na str. 2), ponořte ho celý na několik vteřin do vody. Poté ho vytáhněte a vyčkejte asi 30 vteřin (dokud nezmění zabarvení a nevytvoří se červené čtverečky). Otočením ovládacího knoflíku (A7) (obr. 5) zapněte přístroj. Stiskněte tlačítko MENU (B6) a poté opakovaně stiskněte tlačítko NEXT (B7), dokud přístroj nezobrazí hlášení: TVRDOST VODY 4. Stiskněte tlačítko CHANCE tolikrát, dokud číslo neuvede kolik červených čtverečků se vytvořilo na reakčním proužku (například, pokud se na reakčním proužku vytvořily 3 čtverečky, stiskněte tlačítko třikrát, dokud se nezobrazí hlášení TVRDOST VODY 3 ). Stisknutím tlačítka OK (B9) potvrdíte údaje. V tomto okamžiku je přístroj naprogramován tak, aby informoval o tom, že je třeba provést odvápnění tehdy, kdy je to skutečně nutné, na základě skutečného obsahu vodního kamene ve vodě. Tabulka tvrdosti vody tvrdost německé francouzské stupně stupně 1 = měkká 0-6 dh 0-11 fh 2 = středně měkká 7-13 dh fh 3 = středně tvrdá dh fh 4 = tvrdá > 21 dh > 37 fh Návrat na tovární nastavení (reset) Je možné vrátit přístroj zpět na původní tovární nastavení (i poté, co byly uživatelem

22 změněny) a sice následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko MENU (B6), poté opakovaně stiskněte tlačítko NEXT (B7), dokud přístroj nezobrazí hlášení: PU- VODNI NASTAVENI NE. Stiskněte tlačítko CHANGE (B8) a na přístroji se zobrazí hlášení PUVODNI NASTAVENI ANO. Stisknutím tlačítka OK (B9) se vrátíte do nastavení hodnot z výroby. Přístroj se vrátí na původní tovární nastavení a zobrazí hlášení PRIPRA- VENA. ZMĚNA JAZYKA Chcete-li změnit jazyk, držte tlačítko CHANGE stisknuté alespoň po dobu 5 vteřin, dokud přístroj nezobrazí hlášení pro instalaci v různých jazycích. Poté zvolte požadovaný jazyk, jak je popsáno v odst. První uvedení spotřebiče do chodu. VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE Při každém vypnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického vypláchnutí, který nelze přerušit. Nebezpečí opaření! Během vyplachování vychází z hubic dávkovače kávy trochu horké vody. Dbejte na to, abyste nebyli zasaženi vystřikující vodou. Otočením ovládacího knoflíku zapnutí/pohotovostního režimu (A7) vypnete spotřebič. Spotřebič vykoná cyklus vyplachování a poté se vypne. Tlak: 15 bar Kapacita nádržky na vodu: 1,8 litrů Rozměry ŠxVxH: 595x455x397 mm Hmotnost: 23 kg Spotřebič splňuje následující směrnice ES: Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES a pozdější pozměňovací návrhy; Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2004/108/ES a pozdější pozměňovací návrhy. Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy evropského nařízení (ES) č. 1935/2004. LIKVIDACE Elektrická zařízení nesmějí být likvidována společně s domovním odpadem. Spotřebiče označené tímto symbolem podléhají požadavkům Evropské Směrnice 2002/96/ES. Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována samostatně, nikoli s domovním odpadem a musí být odevzdána v příslušných sběrných střediscích. Správnou likvidací spotřebiče se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a ohrožení lidského zdraví. Podrobnější informace o likvidaci spotřebiče vám poskytne místní úřad nebo prodejna, ve které jste spotřebič zakoupili. Poznámka! Pokud nebude spotřebič používán po delší dobu, stiskněte také hlavní spínač ON/OFF (A23) na zadní straně spotřebiče do polohy 0. TECHNICKÉ ÚDAJE Napětí: V~ 50/60 Hz max. 10A Odebíraný příkon: 1350W 23

23 HLÁŠENÍ ZOBRAZENÁ NA DISPLEJI ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ NAPLNIT NADRZ Nádržka na vodu je prázdná nebo je špatně nasazená. PRILIS JEMNE NAM- LETO SERIDIT MLYNEK A střídá hlášení STISKNOUT OK VYPRAZDNIT NADOBU NA SEDLINY Mletí je příliš jemné a káva proto vytéká pomalu. Přístroj není schopen vytvářet kávu, protože v hydraulickém okruhu je vzduch. Nádoba na kávové sedliny (A4) je plná nebo od posledního výdeje uběhly více jak tři dny (tento úkon zaručuje řádnou hygienu přístroje). Dolijte do nádržky vodu a/nebo ji vložte správně tak, že ji zatlačíte na doraz. Otočte ovládacím knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí o jeden impuls směrem k číslu 7. Stiskněte tlačítko OK (B9) a nechte z kapučinátoru vytéci vodu. Vyprázdněte nádobu na sběr sedliny a vyčistěte ji, poté ji nasaďte zpět. Důležité: když se vyjme miska na sběr kapek, je POVINNÉ pokaždé vyprázdnit nádobu na kávové sedliny, a to i když není zcela plná. Pokud není tento úkon proveden, může se stát, že při přípravě následujících šálků kávy se nádoba na sedliny naplní víc, než je její kapacita a přístroj se ucpe. VLOZIT NADOBU NA SE- DLINY VSYPAT PREDEMLETOU KAVU Po vyčištění nebyla vložena nádoba na sběr kávové sedliny. Byla zvolena funkce předemletá káva, ale do násypky nebyla nasypána předemletá káva. Násypka (A21) je ucpaná. 24 Otevřete servisní dvířka a vložte nádobu sběr na kávové sedliny. Vyjměte přístroj a do násypky vsypejte předemletou kávu. Vyprázdněte násypku pomocí nože tak, jak je popsáno v odstavci Čištění násypky pro vsypání předemleté kávy.

24 ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ ODVAPNIT! Upozorňuje, že je nutné odvápnit přístroj. Je třeba co nejdříve provést odvápnění podle pokynů v kap. Odvápnění. SNIZIT DAVKU KAVY Použilo se příliš mnoho kávy. Zvolte lehčí druh chuti kávy nebo snižte množství předemleté kávy a poté zopakujte požadavek na výdej kávy. NAPLNIT NÁDRZ ZRNKY Došla kávová zrnka. Naplňte nádobu zrnky! VLOZIT SADU SPAROVACI JEDNOTKA Po provedení čištění nebyla vsazena spařovací jednotka. Vložte spařovací jednotku podle pokynů v kap. Čištění spařovací jednotky. ZAVRIT VIKO Servisní dvířka jsou otevřená. Zavřete servisní dvířka. VSEOBECNY ALARM! Vnitřní část přístroje je velmi znečištěná. Pečlivě přístroj vyčistěte způsobem popsaným v odst. Čištění a údržba. Pokud se i po vyčištění na displeji zobrazí toto hlášení, je třeba se obrátit na servisní středisko. 25

25 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Následuje přehled některých možných závad při provozu. Pokud se problém nepodaří odstranit popsaným způsobem, je třeba kontaktovat technický servis. ZÁVADA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Káva není horká. Šálky nebyly předem předehřáty. Spařovací jednotka se ochladila, protože uběhly 2/3 minuty od přípravy poslední kávy. Zahřejte šálky tak, že je opláchnete v horké vodě. Před přípravou kávy je třeba zahřát spařovací jednotku stisknutím tlačítka (B8) (obr. 12). Káva je málo krémová. Káva je namletá příliš hrubě. Kávová směs není vhodná. Během chodu kávomlýnku (obr. 11) otočte ovládacím knoflíkem mletí proti směru hodinových ručiček o jeden impuls směrem k číslu 1. Používejte kávovou směs vhodnou pro kávovary na espresso. Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách. Káva je namletá příliš jemně. Během chodu kávomlýnku (obr. 11) otočte regulačním knoflíkem mletí ve směru hodinových ručiček o jeden impuls směrem k číslu 7. Postupujte vždy po jednom impulsu, dokud nebude vytékání uspokojivé. Účinek je patrný až po výdeji 2 šálků kávy. 26

26 ZÁVADA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Káva vytéká příliš rychle. Káva je namletá příliš hrubě. Během chodu kávomlýnku (obr. 11) otočte ovládacím knoflíkem mletí proti směru hodinových ručiček o jeden impuls směrem k číslu 1. Dávejte pozor, abyste neotáčeli regulačním knoflíkem pro mletí příliš, jinak může při požadavku na dvě kávy vytékat káva po kapkách. Účinek je patrný až po výdeji 2 šálků kávy. Káva nevytéká z jednoho nebo z obou hubic dávkovače. Hubice jsou ucpané. Vyčistěte hubice párátkem (obr. 23). Káva nevytéká z hubic dávkovače, ale stéká podél servisních dvířek (A2). Otvory v hubicích jsou ucpané zaschlým kávovým práškem. Podavač kávy (A3), který je uvnitř servisních dvířek, se zablokoval. Vyčistěte hubice párátkem, houbičkou nebo kuchyňským kartáčkem s tvrdými štětinami (obr. 23). Pečlivě vyčistěte podavač kávy (A3), zejména v okolí závěsů. Z dávkovače nevytéká káva, ale voda. Mletá káva se zablokovala v násypce (A21). Vyčistěte násypku (A21) dřevěnou nebo plastovou vidličkou, vyčistěte vnitřní část přístroje. 27

27 RECEPTY Punch al caffè Ingredience (pro 6 osob): 1/2 l horké kávy 1/2 l bílého portského vína 1/2 l rumu 100 g kandovaného třtinového cukru Příprava: Vlijte kávu do hrnce, přidejte rum a portské a vše zahřejte až na bod varu. Přidávejte postupně kandovaný cukr a přitom ochutnávejte, dokud směs nebude dostatečně sladká. Jakmile se cukr rozpustí, podávejte do tradičních pohárků s krátkou nožkou. Císařská káva Ingredience (pro 3 osoby): 3 kávy espresso 3 vaječné žloutky 3 čajové lžičky cukru 3 dl mléka 2 skleničky brandy Příprava: Vyšlehejte vaječné žloutky spolu s cukrem a brandy. Přidejte teplé mléko a horkou kávu. TIP: lehce našlehejte mléko a pomalu ho přilévejte jako poslední. Výtečně se hodí k čokoládovému dortu. Dánská káva Ingredience: 6 vajec nastrouhaná citronová kůra 100 g cukru 3/4 l studené silné kávy 1 velká sklenice brandy Příprava: Vyšlehejte vejce a citronovou kůru a pomalu přidávejte cukr, dokud nedosáhnete napěněnou směs. Za stálého míchání pomalu přilévejte kávu a brandy. Podávejte v čajových šálcích nebo ve vychlazených sklenicích ballon Irská káva Ingredience (pro 3 osob): 2 lžíce cukru 1 lžíce vody 9 čajových lžiček šlehačky 6 lžic irské whisky 4 šálky horké kávy Příprava: Přibližně jednu minutu povařte vodu a cukr, poté přilijte whisky a horkou kávu. Promíchejte a nalijte do sklenic na nožce. Pomalu na kávu nandejte šlehačku (3 čajové lžičky na sklenici). TIP: smetanu našlehejte pomalu tak, aby zůstala na povrchu kávy. Lze rovněž přidat i Grand Marnier nebo Calvados. Kávový šerbet Ingredience (pro 4 osoby): 200 g cukru krupice 2 dl kávy espresso Příprava: Rozpusťte cukr v 1/2 litru vody a připravte sirup ohříváním této směsi několik minut na nízkém ohni; nechte vychladnout a poté k ní přilijte kávu. Jakmile bude dobře stmelena, přeceďte ji, poté vložte do mrazničky, často ji promíchejte, dokud nedosáhnete zrnité konzistence. Káva Shakerato Ingredience: 4 kávy espresso 4 čajové lžičky cukru 12 kostek ledu Příprava: Led roztříštěte na kusy a přidejte je do již oslazené kávy. Zatřepejte směsí v shakeru, dokud nedosáhnete krémové a napěněné konzistence. TIP: promíchejte v mixéru při nízké rychlosti a podávejte ve flétně (flute) nebo široké sklence (tumbler). 28

OBSAH ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA PRO CAPPUCCINO...277 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...277

OBSAH ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA PRO CAPPUCCINO...277 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...277 OBSAH ÚVOD...267 Symboly použité v tomto návodu...267 Písmena v závorkách...267 Problémy a opravy...267 BEZPEČNOST...267 Základní bezpečnostní upozornění...268 Použití v souladu s určením...268 Návod k

Více

OBSAH. Úvod...147 Symboly používané v tomto návodu...147 Písmena v závorkách...147 Problémy a opravy...147

OBSAH. Úvod...147 Symboly používané v tomto návodu...147 Písmena v závorkách...147 Problémy a opravy...147 OBSAH Úvod...147 Symboly používané v tomto návodu...147 Písmena v závorkách...147 Problémy a opravy...147 Bezpečnost...147 Základní bezpečnostní opatření...147 Používání v souladu s určením...147 Návod

Více

OBSAH. Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158

OBSAH. Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158 OBSAH Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158 Bezpečnost... 158 Základní bezpečnostní opatření... 158 Používání v souladu s určením... 158

Více

OBSAH. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY...168 Příprava...168 Změna množství...168

OBSAH. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY...168 Příprava...168 Změna množství...168 OBSAH ÚVOD...161 Symboly používané v tomto návodu...161 Písmena v závorkách...161 Problémy a opravy...161 BEZPEČNOST...161 Základní bezpečnostní opatření...161 URČENÉ POUŽITÍ...162 NÁVOD K POUŽITÍ...162

Více

OBSAH. ÚVOD...207 Symboly používané v tomto návodu...207 Písmena v závorkách...207 Problémy a řešení...207

OBSAH. ÚVOD...207 Symboly používané v tomto návodu...207 Písmena v závorkách...207 Problémy a řešení...207 OBSAH ÚVOD...207 Symboly používané v tomto návodu...207 Písmena v závorkách...207 Problémy a řešení...207 BEZPEČNOST...207 Základní bezpečnostní opatření...207 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM...208 INSTRUKCEKPOUŽÍVÁNÍ...208

Více

PE3811-M PE4511-M PE4512-M

PE3811-M PE4511-M PE4512-M SE Bruksanvisning DK Brugervejledning NO Instruksjonsveiledning SF Käyttöopas GB Instructions DE Bedienungsanleitung FR Mode d emploi IT Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzingen ES Instrucciones para

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

OBSAH. Naprogramování tvrdosti vody 156 Měření tvrdosti vody 156 Nastavení tvrdosti vody 157. Úvod 147 Symboly používané v tomto návodu 147

OBSAH. Naprogramování tvrdosti vody 156 Měření tvrdosti vody 156 Nastavení tvrdosti vody 157. Úvod 147 Symboly používané v tomto návodu 147 OBSAH Úvod 147 Symboly používané v tomto návodu 147 Bezpečnost 147 Základní bezpečnostní opatření 147 Používání v souladu s určením 148 Návod k použití 148 Popis 148 Popis spotřebiče 148 Popis ovládacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. nádrž na vodu 2. víko nádrže na vodu 3. hlavní vypínač s kontrolkou 4. tlačítko kávy s

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com LW 220 CZ z Pračka vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com ČESKY Obsah 1. K seznámení... 3 2. Použití v souladu s určením... 4 3. Bezpečnostní pokyny...

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 76 z Digitální parní sterilizátor Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení...2 2 Vysvětlení symbolů...2

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

LW 110. Pračka vzduchu Návod k použití

LW 110. Pračka vzduchu Návod k použití LW 110 CZ z Pračka vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com E-mail: kd@beurer.de Česky Vážená zákaznice,

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze Spidem Villa 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Obsah: Při používání elektrických přístrojů vždy dbejte na dodržování bezpečnostních

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

VA R N Á K O N V I C E

VA R N Á K O N V I C E KE 4012 VARNÁ KONVICE OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svou varnou konvicí KE 4012 6 Použití vaší varné konvice KE 4012 8 Péče a čištění OBSAH 1 Gratulujeme vám k

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 200054 V6/0914 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

TDR Buffer Stroj pro opravu disků. Návod k použití. Ver 1.0

TDR Buffer Stroj pro opravu disků. Návod k použití. Ver 1.0 TDR Buffer Stroj pro opravu disků Návod k použití Ver 1.0 Děkujeme za zakoupení stroje od společnosti Total Disc Repair. Věnujte prosím pozornost tomuto manuálu. Jeho přečtením si usnadníte práci se strojem

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

Kávovar. Model CAT - 40. Návod k použití ME 60

Kávovar. Model CAT - 40. Návod k použití ME 60 Kávovar Model CAT - 40 Návod k použití ME 60 2 a e b f g h i c j d k 3 Vážení zákazníci Přečtěte si pozorně tento manuál, zvláště bezpečnostní upozornění! Uložte manuál na bezpečné místo, kde jej vždy

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Cafitesse 120. Next Generation. Návod k použití 595213702 2014-03

Cafitesse 120. Next Generation. Návod k použití 595213702 2014-03 Cafitesse 120 Next Generation Návod k použití 595213702 2014-03 Copyright 2014 D.E. Master Blenders 1753, Holandsko Originální verze návodu k použití je verze anglická. Ostatní jazyky jsou překladem originálního

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8768/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559437

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8768/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559437 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8768/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8768/09 v uživatelské

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BEZPEČNOST OBSAH. Základní bezpečnostní pokyny. BEZPEČNOST 85 Základní bezpečnostní pokyny... 85

BEZPEČNOST OBSAH. Základní bezpečnostní pokyny. BEZPEČNOST 85 Základní bezpečnostní pokyny... 85 OBSAH BEZPEČNOST 85 Základní bezpečnostní pokyny... 85 POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ 86 POPIS SPOTŘEBIČE 86 Příslušenství... 86 Ovládací panel... 86 Žehlička profesionálního typu... 86 Žehlička typu pro

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více