ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze"

Transkript

1 ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze

2 CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat. Při jejich nedodržení nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za případné škody. Instalace Zapojte UPS jen do zásuvky s uzemněním. Zásuvka, do níž je UPS zapojena, musí být stále přístupná a co nejblíže k UPS. Pro připojení používejte jen připojovací kabely určené k provozu UPS a mající označení schody CE. Hodnota rozptylového proudu nesmí být vyšší nežli 3,5 ma. Provoz Ovládat UPS může i laická obsluha Za provozu neodpojujte vidlici UPS ze zásuvky. Jejím odpojením dojde k odpojení ochranného uzemnění!!! V UPS je další zdroj elektrické energie (baterie). Při odpojení vstupní zásuvky nebo při výpadku elektrické energie v síti tak na výstupní straně může být napětí. Při odpojení UPS ze sítě vždy nejdříve vypněte UPS tlačítkem OFF a teprve poté odpojte síťovou zástrčku od sítě. Poruchy, servis a údržba UPS pracuje s životu nebezpečným napětím. Opravy a zásahy do zařízení smí provádět jen kvalifikovaný odborník. Pozor nebezpečí úrazu elektrickým proudem i při odpojené UPS ze sítě. Akumulátory jsou trvale připojeny a jsou zdrojem elektrické energie i při odpojení ze sítě. Před provedením údržby se nejdříve přesvědčte, že je UPS vypnuta, odpojena ze sítě a jsou odpojeny akumulátory. Výměnu akumulátorových baterií smí provádět jen kvalifikované osoby. Vždy se vyměňují všechny baterie ne jen ty, které mají nižší hodnoty nežli jsou hodnoty jmenovité nebo hodnoty dostatečné pro provoz. Pozor Baterie mohou způsobit vážný úraz elektrickým proudem neboť mají vysoký zkratový proud. Při manipulaci s akumulátory proto dodržujte následující opatření: - sundejte si z rukou hodinky, náramky a prsteny, - používejte jen izolované nářadí a nástroje. Pro výměnu baterií používejte jen stejný počet, napětí a kapacitu baterií, používejte jen baterie schválené výrobcem. Neodhazujte staré baterie do ohně, mohou způsobit explozi. Baterie neotevírejte ani je nerozbíjejte, elektrolyt může poškodit oči nebo pokožku. Při práci s bateriemi používejte ochranné rukavice. UPS nikdy nerozebírejte. 2

3 OBSAH... 3 ÚVOD... 6 PŘEDESTAVENÍ... 7 PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU: 8 POHLEDY ČELNÍ 8 POHLEDY ZADNÍ 9 INSTALACE OBSAH BALENÍ 11 KONTROLA OBSAHU 12 UMÍSTĚNÍ 12 PROVEDENÍ UPS 12 USTAVENÍ USDVD 12 USDVD A BATERIOVÝ BOX 13 OTOČENÍ LCD DISPLEJE 14 USDVR A USDVD MONTÁŽ DO RACK 15 ZAPOJENÍ 16 ZAPOJENÍ NET/TEL 16 EMERGENCY POWER OFF (EPO) ZAPOJENÍ 16 INSTALACE ROZŠIŘUJÍCÍHO BATERIOVÉHO BOXU 17 ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ 18 FUNKCE STUDENÝ START COOL START FUNCTION 18 NABÍJENÍ 18 POPIS SYSTÉMU ČELNÍ PANEL 19 LCD CELKOVÝ POHLED 19 LCD JEDNOTLIVÉ ČÁSTI 20 LCD DISPLEJ KONFIGURACE 23 AKUSTICKÁ SIGNALIZACE 27 BATERIOVÝ TEST 27 KOMUNIKAČNÍ PORT RS232 PORT 28 USB PORT 28 KOMUNIKAČNÍ SLOT 28 SOFTWARE MONITOROVACÍ A KONTROLNÍ SOFTWARE 29 3

4 KONFIGURAČNÍ SOFTWARE 29 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VÝMĚNA BATERIÍ USDVT - DIALOG VISION T 31 USDVR - DIALOG VISION R 32 USDVD - DIALOG VISION D 33 TECHNICKÁ DATA

5 CZ NÁVOD K POUŽITÍ CZ 5

6 ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě náš výrobek. Tento výrobek je jedním z rodiny špičkových zdrojů nepřetržitého napájení. Je konstruován tak, aby splnil všechny výkonnostní kritéria na daný výrobek kladená. Záložní zdroj je konstruován na technologii VI (LINE INTERACTIVE) se sinusovou výstupní vlnou. Tento manuál poskytuje základní instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu. Pro zachování všech nabízených parametrů se prosím řiďte následujícími pokyny. Tento návod je součástí UPS a musí být v dosahu tohoto zařízení. Reprodukce jakékoliv části tohoto návodu smí být provedena jen se souhlasem dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo an změny v datech a schématech a na změny vzniklé vlivem vědeckotechnického pokroku. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 6

7 PŘEDSTAVENÍ Tento návod popisuje zdroj nepřetržitého napájení (UPS) se všemi variantami (T Tower, R Rack, D dual Tower nebo Rack) a rozšiřující bateriový box. Tato UPS je topologie VI line interactiv. UPS nabízí a zajišťuje spolehlivou ochranu před: a) výpadkem napájení ze sítě, b) rázovým přetížením ze sítě c) kolísání napětí v síti Jednotka UPS automaticky koriguje a dorovnává výkyvy v síti. Pokud dojde k překročení nastavených mezí pro korekci přepne se do bateriového režimu a plně napájí zátěž z baterií podobně jako v případě úplného výpadku elektrické energie v napájecí síti. VLASTNOSTI: Sinusový tvar výstupního napětí. LCD displej. Mikroprocesorové řízení, zajišťující vysokou spolehlivost. Vysoce moderní design. Automatická regulace vstupního napětí (AVR). AVR regulace zajišťuje kompenzaci při výkyvech vstupního napětí tak, aby na výstupní straně bylo stabilní výstupní napětí a to i bez přepnutí na bateriový provoz. Nastavitelné výstupní hodnoty Možnost startu i bez přítomnosti vstupního napětí. Komunikační rozhraní RS 232/USB, a rozšiřovací komunikační slot Prodloužení doby zálohy pomocí externího bateriového boxu u výkonů 2200 a 3000 VA. Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí Rack/Tower provedení jen modely 2U 19 rack montáž u typů USDVR a USDVD Následující obrázky ukazují jednotlivé varianty produktu: 7

8 PŘEDSTAVENÍ USDVT USDVR USDVD Jmenovitý výkon [VA] Jmenovitý výkon [W] Jmenovité výstupní napětí [VAC] 200/208/220/230/240 Rozměry š x v x h [mm] 110X235X X235X X44X460 (19 x1ux460) 438X88X582 (19 x2ux582) ČELNÍ POHLEDY USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD 150/220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 8

9 PŘEDSTAVENÍ ZADNÍ POHLEDY USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD 150 9

10 PŘEDSTAVENÍ USDVD 220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 1. Komunikační port RS Ventilátory 3. Telefonní/modemová ochrana 4. Vstupní ochrana 5. Vstupní zásuvka (IEC 10A) 6. Výstupní zásuvka (IEC 10A) 7. Rozšiřitelný komunikační slot 8. Konektor pro připojení externího bateriového boxu 9. Výstupní zásuvka (IEC 16A) 10. Výstupní ochrana 11. USB Port 12. EPO 13. Vypínač bateriového boxu 14. Zásuvka s přepěťovou ochranou 10

11 INSTALACE OBSAH BALENÍ Po otevření balení se přesvědčte, zda není dodané zařízení poškozeno a zda balení obsahuje následující položky: UPS USB kabel Síťový kabel IEC 16A (jen USDVD 220/300) Stabilizátory polohy(jen USDVD) + výsuvné lyžiny (volitelné příslušenství pro USDVD) Propojovací kabel IEC 10A Návod + CD-ROM software + záruční list User's manual 11

12 INSTALACE KONTROLA BALENÍ Proveďte kontrolu, zda dodaná UPS odpovídá typu uvedenému na štítku balení. Dále proveďte kontrolu neporušenosti obalu, zařízení a příslušenství. Je-li některý z dílů poškozen kontaktujte neprodleně přepravní společnost nebo dodavatele. Uschovejte veškeré obaly pro případnou výměnu nebo kontrolu. UMÍSTĚNÍ UPS by měla být umístěna v dobře větraných a čistých prostorech. Prostor musí být čistý, bez kondenzující vlhkosti, bez přítomnosti hořlavých kapalin a bez přímého slunečního světla. Minimální odstupová vzdálenost od okolních zařízení je 100 mm, rozsah provozních teplot 0 C až 40 C (32 F až 104 F), a relativní vlhkost musí být v rozsahu 20% až 80% nekondenzující. UPOZORNĚNÍ: provozování UPS při teplotách vyšších nežli 25 C má vliv na životnost baterií. Dodržujte odstupovou vzdálenost 20 cm od zobrazovacích zařízení, z důvodu možných interferencí PROVEDENÍ UPS USDVT se používají jako stojanové provedení. USDVR jsou určeny k montáži do 19 zařízení, a USDVD mohou být instalovány jako stojací i 19. USDVD USTAVENÍ USDVD je možno ustavit do vertikální polohy pomocí stabilizátorů polohy. Stabilizátory se vkládají pod spodní část UPS. 1. Spojte stabilizátory polohy dohromady 2. Zasuňte UPS ve vertikální poloze do dvou spojených stabilizátorů. Používejte vždy dvě dvojice stabilizátorů, viz vyobrazení.

13 INSTALACE USDVD A BATERIOVÝ BOX 1. Spojte stabilizátory s distanční vložkou dohromady 2. Zasuňte UPS a bateriový box ve vertikální poloze společně do připravených vertikálních stabilizátorů. 3. Používejte vždy dvojici vertikálních stabilizátorů. 13

14 INSTALACE USDVD A USTAVENÍ LCD DISPLEJE LCD displej je u modelů USDVD otočit v závislosti na způsobu montáže UPS (rack tower). Následující kroky Vám znázorní otočení LCD displeje: A. Rack na Tower B. Tower na Rack LCD displej se z lože uvolní stlačení zajišťovací páčky, vyjme se z lože a poté se otočí o 90º a umístí zpět do lože 1. krok - vyjmutí displeje 2. krok otočení displeje 3. krok zajištění v požadované poloze

15 INSTALACE USDVR A USDVD MONTÁŽ DO RACK USDVR a USDVD je možno montovat dvěma způsoby do 19 (RACK) rozvaděčů. Následující postup zachycuje provedení způsobů a montáže. 1. Přišroubujte montážní příchytky (volitelné příslušenství) na boční strany UPS pomocí přiložených šroubků. 2. Přišroubujte montážní lyžiny (volitelné příslušenství) do Racku a zajistěte šrouby. 3. Vložte UPS do lyžin a zajistěte. 15

16 INSTALACE ZAPOJENÍ Zapojte UPS do sítě a k zátěži, dle následujícího vyobrazení. Flexibilní přívody používejte jen do maximální délky 10 metrů. Poznámka: jednotlivé spotřebiče zapojujte podle jejich příkonu do zásuvek 10 nebo 16 A. ZAPOJENÍ NET/TEL Telefonní nebo modemovou linku připojte k zásuvkám RJ 45 umístěným na zadní části UPS. Takto připojená zařízení jsou chráněna před přepětím i v případě vypnutí UPS (stupeň přepěťové ochrany D ). Při připojení dbejte na správné zapojení vstupu a výstupu do odpovídajících zdířek. EMERGENCY POWER OFF (EPO) ZAPOJENÍ USDVR a USDVD mají vestavěný port EPO. Zapojení EPO vypínače zajistí dálkové vypnutí UPS v případě nouze. UPS se vypne a na výstupu z ní nebude žádné napětí. UPS se znovu do provozního stavu uvede ručním zapnutím pomocí ovladačů na UPS. Postup zapojení EPO: 1. Zkontrolujte zda je UPS vypnuta. 2. Vyjměte spojku EPO vloženou ve svorce EPO na zadním panelu UPS. 3. Připojte ke svorkám 1 a 2 připojovací vodiče od zapínacího kontaktu nouzového vypínače. Maximální zatížení kontaktu EPO je 60 VDC nebo 30 VAC, při maximu 20mA. Žádný z vodičů neuzemňujte. Průřez vodičů 0,75 mm 2 0.3mm Proveďte kontrolu zapojení k EPO svorkám a funkčnost EPO obvodu. 5. Zapněte UPS do sítě a stisknutím tlačítka ON UPS uveďte do provozu. 6. Proveďte vypnutí UPS pomocí připojeného nouzového tlačítka. 7. Znovu zapněte UPS.

17 INSTALLATION INSTALACE ROZŠIŘUJÍCÍHO BATERIOVÉHO BOXU K USDVD 220 a USDVD300 je možné připojit rozšiřující bateriové boxy pro prodloužení doby zálohy. Pozor: Před připojením bateriového boxu, vypněte vypínač na zadní straně bateriového boxu! Následující schémata znázorňují připojení bateriového boxu k UPS: 1. Připojte propojovací kabel k externímu bateriovému boxu. Dbejte, aby byl vypnut vypínač na bateriovém boxu! 2. Připojte propojovací kabel k UPS do konektoru na zadní straně. Následně zapněte vypínač na bateriovém boxu 3. Po zapojení externího bateriového boxu je nutno nastavit nabíjecí proud pro sestavu. Standardně je nastaven nabíjecí proud 2A a po připojení bateriového boxu je nezbytné pomocí programu UPS Tools zvýšit nabíjecí proud na 6 A. Tento zásah svěřte technikovi! Maximální kapacita bateriových boxů je 120 Ah! Poznámka: K USDVD220 je možno zapojit až 3 bateriové boxy, k USDVD330 až 4 bateriové boxy

18 INSTALACE ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ UPS Pro zapnutí nebo vypnutí UPS je nutno stisknout tlačítko ON nebo OFF na dobu nejméně 3 sekundy. Jen při prvním zapojení proveďte následující test : asi po 30 sekundách provozu proveďte kontrolu, zda UPS pracuje normálně a učiňte následující kroky: 1. Simulujte výpadek sítě vypojením přívodního kabelu. 2. Zátěž musí být stále napájena, rozsvítí se kontrolka bateriového provozu, a každé 4 sekundy se ozve pípnutí. 3. Připojte síťový kabel. UPS se přepne do normálního síťového režimu. FUNKCE STUDENÝ START COOL START FUNCTION Funkci studený start využijte v případě, že máte plně nabitou baterii v UPS a není možné UPS napájet ze sítě. Jednoduše UPS zapojte a zapněte standardním postupem. UPS začne napájet výstupní zařízení. NABÍJENÍ UPS je z výrobního závodu dodávána v plně nabitém stavu. Nicméně během přepravy a skladování může dojít k úbytku. Před uvedením do provozu se proto UPS musí nechat zapojená bez zátěže nejméně 8 hodin. Po tomto čase je připravena pro provoz. 18

19 POPIS SYSTÉMU ČELNÍ PANEL Na čelním panelu se nacházení LCD displej, a 3 tlačítka: ON -zapnutí, OFF vypnutí a SELECT volby. LCD CELKOVÝ POHLED

20 POPIS SYSTÉMU Podrobný popis levého horního pole LCD Část A: 1 INPUT-VAC : vstupní napětí (V) 2 INPUT-Hz: vstupní frekvence(hz) 3 BATTERY-V: celkové napětí baterií (V) 4 BATTERY-%: kapacita baterií (%) 5 BATTERY-MIN: zbývající doba zálohy (min) Podrobný popis pravého horního pole LCD Část B: 1 OUTPUT-VAC: výstupní napětí (V) 2 OUTPUT-Hz: výstupní frekvence (Hz) 3 LOAD-%: zátěž (%) Část C a Part D indikuje stavy UPS a jsou popsány v následující kapitole LCD Panel Indikace. 20

21 POPIS SYSTÉMU LCD PANEL INDIKACE Tato kapitola obsahuje detailní popis panelu indikace provozu. IKONA STAV POPIS Svítí Indikace poruchy, viz tab.1 Bliká UPS je v modu Stand-by(pohotovost) Svítí UPS je připojena na síť Svítí UPS v bateriovém režimu, každé 4 sekundy pípnutí Bliká Baterie jsou téměř vybity nebo je vypnut vypínač u bateriového boxu a každou sekundu pípnutí Svítí Závada na bateriích Svítí Aktivní funkce AVR Svítí Zdířka power share je připravena k použití Aktivní Procento nabití baterií (viz tabulka 2) Aktivní Procento zatížení (viz tabulka 3) Bliká Přetížení UPS

22 POPIS SYSTÉMU Tabulka 1:Popis chyb LCD symbol v části A Přetížení UPS Přehřátí UPS Popis Na výstupu je zkrat Závada na ventilátoru Výstupní napětí je mimo rozsah (porucha invertoru) Vnitřní chyba UPS Řešení závady Kontrola velikosti zátěže na displeji a odpojení části zátěže nad jmenovitý výkon 1. Sníte okolní teplotu pod 40 C 2. vypněte UPS a vyčkejte ochlazení 1. Odpojte všechnu zátěž a proveďte kontrolu jednotlivých obvodů 2. Proveďte kontrolu, zda není zkratován výstup UPS Zavolejte servis Zavolejte servis Zavolejte servis Tabulka 2 Úroveň baterií 0%~20% 20%~40% 40%~60% 60%~80% 80%~100% Tabulka 3 Úroveň zátěže 0~5% 5~25% 25%~50% 50%~75% 75%~102% bliká >102% Při přetížení UPS se ozývá akustický signál 1 sekunda ticho, 1 sekunda tón. Po zredukování zátěže pod 100% se UPS přepne do normálního provozního režimu. Pokud je přetížení trvalé, aktivuje se ochrana proti přetížení a UPS se kompletně vypne. Pro obnovu normální funkce po celkovém přetížení (trvalý akustický tón a zátěž je bez napájení), snižte hodnotu zátěže pod 100%. Přidržte tlačítko OFF dokud nepřestane znít zvukový signál a pak jej uvolněte. Vyčkejte úplného vypnutí UPS a potom ji znovu zapněte. 22

23 POPIS SYSTÉMU KONFIGURACE LCD DISPLEJE LCD displej má dvě pole, pole A (levé) a pole B (pravé). Levé pole zobrazuje následující naměřené hodnoty: vstupní napětí, vstupní frekvence, napětí baterií, kapacita baterií a přibližná doba zálohy. V pravém poli se zobrazují následující hodnoty: Výstupní napětí, výstupní frekvence a zátěž v procentech Stiskem tlačítka SELECT zvolíte pole. Po prvním stisknutí tlačítka SELECT začne blikat levé pole. Po druhém stisku tlačítka SELECT začne blikat pravé pole, po třetím stisku přestane nebliká nic. Pokud bliká pole a stisknete tlačítko ON můžeme konfigurovat toto pole. Tiskněte tlačítko SELECT a vyberte měřenou veličinu. Stisknutím tlačítka ON potvrdíte výběr. Příklad konfigurace: Pokud chcete v levém poli zobrazit přibližnou dobu zálohy a na pravém poli zobrazit zátěž, pak postupujte následujícím způsobem: Krok 1: Zapněte UPS, v levém poli se zobrazí vstupní napětí a v pravém výstupní napětí. LCD displej zobrazuje následující: a) je-li UPS připojena na síť, vypadá displej takto: Síťový režim b) je-li UPS v bateriovém režimu: Bateriový režim Krok 2: Stisk tlačítka SELECT na 3 sekundy, levé pole A začne blikat.

24 POPIS SYSTÉMU Krok 3: Stisk tlačítka ON (nastavení levého pole), začne blikat a INPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 4: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat INPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 5: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat BATTERY, V a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 6: Opětovné stisknutí tlačítka SELECT, začne blikat BATTERY, % a zobrazí se odpovídající hodnota. 24

25 POPIS SYSTÉMU Krok 7: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat BATTERY, MIN a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 8: Stisk tlačítka ON (potvrzení nastavení), zobrazí se na levém poli zvolená hodnota Přibližná doba zálohy. Krok 9: Stisk tlačítka SELECT na 3 sekundy, začne blikat levé pole LCD displeje. Znovu stisk tlačítka SELECT a začne blikat pravé pole LCD displeje. Krok 10: Stisk tlačítka ON, začne blikat OUTPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota.

26 POPIS SYSTÉMU Krok 11: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat OUTPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 12: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat LOAD, % a zobrazí se měřená hodnota. Krok 13: Stisk tlačítka ON, potvrzení zobrazené veličiny Zátěž. Uživatelská konfigurace je tímto hotova. Poznámka: 1. Uživatelské nastavení musí být provedeno do 90 sekund, jinak se UPS přepne do normálního zobrazení a konfigurační mód se vypne a postup se musí zopakovat. 2. LCD displej má paměťovou funkci, která si pamatuje hodnoty posledního nastavení před restartem UPS. 26

27 POPIS SYSTÉMU AKUSTICKÁ SIGNALIZACE a) Pokud držíte tlačítko ON, SELECT nebo OFF po dobu od 1 do 3 sekund UPS pípne; b) Pokud zní trvalý akustický tón, jedná se o signalizaci poruchy (například přehřátí, porucha ventilátoru); c) Trvalý tón se ozývá při špatné baterii nebo při poruše nabíjení baterií; d) Při přetížení pípá UPS přetušovaně, 1s/1s; e) Při bateriovém režimu se ozývá pípání v intervalu 1s/4s; f) Pracuje-li UPS v bateriovém režimu a baterie jsou již slabé, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s;. g) Po bateriovém testu zůstala baterie odpojená, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s; h) Je-li zapojen tichý provoz (akustická signalizace je vypnuta) není bzučák žádnou událostí aktivován s výjimkou událostí uvedených v bodu b), d) a f). i) Pokud nedojde k některé z uvedených situaci není bzučák aktivován. j) Při bateriovém testu pípne bzučák 3x v intervalu 0,5s/0,5s. BATERIOVÝ TEST V normálním pracovním režimu UPS stisknutím tlačítka ON na dobu delší nežli 5 sekund se aktivuje příkaz pro provedení testu baterií. Po dobu bateriového testu (cca 5 sekund) svítí indikace SÍŤ a Baterie současně. Ozve se 3x pípnutí. Displej při bateriovém testu

28 KOMUNIKAČNÍ PORT RS232 PORT Komunikační RS232 sériový port slouží k propojení UPS a PC do maximální vzdálenosti 3 m. Pro propojení používejte výhradně přiložený kabel. S jiným kabelem se Vám spojení nemusí podařit uskutečnit. Pro ilustraci na následujícím obrázku uvádíme zapojení konektoru: RS232 KONEKTOR SIGNÁL (výrobní nastavení) 1 Kontakt sepnut: UPS chyba/alarm (d) 2 TXD 3 RXD/SD (dálkové vypnutí UPS) (a) 4 Dálkové vypnutí 5 GND 6 +12Vdc (80mA) 7 PNP signál Kontakt sepnut: nízký stav baterií, 8 předalarm (c) 9 Kontakt sepnut: bateriový provoz (b) a) SD = při UPS v bateriovém provozu, signál pro vypnutí UPS: +( 5 15) VDC po dobu cca 20 sekund. Následujícím impulzem se UPS vypne. b) B.W. = kontakt je sepnut jen při bateriovém provozu (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) c) B.L. = kontakt je sepnut při nízkém stavu baterií (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) d) UPS chyba/alarm = kontakt je sepnut při poruše (chybě) nebo Alarmu UPS (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) USB PORT Pomocí USB portu je možno rovněž propojit PC s UPS. Je-li připojen komunikační kabel a je-li nainstalován správný software (Powershield 3) je možno vyměňovat data mezi PC a UPS. Tento software zajišťuje detailní informace o stavu UPS. Nastane-li naléhavá situace, je možno pomocí software provést kontrolu všech dat a zajistit vypnutí UPS. KOMUNIKAČNÍ SLOT Všechny UPS řady USDV mají slot pro možné rozšíření o další komunikační jednotky. Například: Sériový duplexní port Ethernet agent s protokoly TCP/IP, HTTP a SNMP RS232 + RS485 porty s protokolem JBUS / MODBUS Podrobnosti o dalších komunikačních rozhraních v souhrnném katalogu UPS. 28

29 SOFTWARE Přiložené CD-Rom obsahuje dva programy které umožňují uživateli monitorování, kontrolu a konfiguraci UPS. MONITOROVACÍ A KONTROLNÍ SOFTWARE Software Powershield 3 zajišťuje účinný a intuitivní management UPS, zobrazuje všechny nejdůležitější informace o UPS, jako jsou vstupní napětí, zátěž, kapacita baterií atd. Pomocí tohoto software můžeme také zajistit automatický výkon naprogramovaných procesů, jako je například zahájení nebo skončení operace, pokyn k ukončení operačního systému, poslání u, SMS nebo jiné síťové zprávy pro nastavené uživatelské funkce. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí přiloženého kabelu. Vložte CD-Rom a zvolte Váš operační systém. Následujte instalační pokyny. Pro více detailů můžete využít příručky, která je na CD přiložena ve složce Manuals. Pro informace o nejnovějším software kontaktujte dodavatele UPS. KONFIGURAČNÍ SOFTWARE UPSTools software umožňuje uživateli konfigurovat UPS a poskytuje komplexní pohled na všechny důležité parametry UPS přes USB komunikační rozhraní. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí přiloženého kabelu. Postupujte podle instalačních instrukcí uvedených v softwarové příručce ve složce na CD-Rom. Pro informace o nejnovějším software kontaktujte dodavatele UPS.

30 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Akustické alarmy Problém Příčina Řešení Pípá každé 4 sekundy UPS jede na baterie Připojte vstupní síť Pípá každou sekundu Baterie jsou slabé Vypněte připojené zařízení, zachráníte tak neuložená data Nepřerušovaný tón UPS nefunguje Kontaktujte servis Pípá každou sekundu Výstup přetížen Zkontrolujte ukazatel zátěže a odpojte některý ze spotřebičů Nepřerušovaný tón Baterie potřebují vyměnit Vyměňte baterie UPS nejede i když je zapnut vypínač Zátěž není napájena z UPS Přívodní vedení není korektně připojeno Přívodní zásuvka je vadná Zkrat nebo přetížení na výstupu z UPS Vnitřní pojistka je spálená Zátěž je připojena k výstupním zásuvkám Na žádném z výstupů není napětí Hledání závady - obecně Připojte přívodní kabel Kontaktujte údržbu elektro 1. Odpojte veškerou zátěž a zajistěte, aby nebylo nic k výstupu připojeno 2. Prověřte jednotlivé výstupní okruhy Kontaktujte dodavatele UPS Zkontrolujte výstupní pojistku 1. Připojte kabely na výstup 2. Zajistěte, aby zátěž na výstupu byla nižší nežli je výkon UPS Nechejte UPS 4 hodiny nabíjet bez zátěže Baterie nejsou nabity Zkrátila se Baterie jsou již staré a podstatně doba 1. Nabijte baterie po dobu 8 hodin nemají dostatečnou zálohy 2. Vyměňte baterie kapacitu. Porucha UPS Ukončete Vaši práci, a vypněte připojené zařízení. indikace Porucha UPS Zkontrolujte hodnoty na LCD panelu pro další postup. svítí Špatná baterie 1. Odpojte přívod od baterií indikace Baterie jsou špatné 2. Kontaktujte dodavatele UPS, objednejte baterie a svítí nechejte je odborně vyměnit Připojená zátěž není napájena z UPS je přetížena Zkontrolujte zátěž z hlediska hodnoty příkonu UPS UPS může mít poruchu Kontaktujte dodavatele UPS signalizuje akustickým UPS je v chybovém stavu Zkontrolujte tón s významem poruchy v tabulce tónem Nefungují ovládací tlačítka 1. UPS je v přechodném stavu 2. Tlačítko je vadné 1. Chvíli vyčkejte a zkuste stisknout znovu 2. Kontaktujte dodavatele 30

31 VÝMĚNA BATERIÍ Pokud signalizuje indikátor stavu baterií trvalým svícením a zní nepřetržitý akustický tón je nutno baterie vyměnit. Odpojte bateriový konektor a kontaktujte dodavatele s požadavkem na výměnu baterií. VAROVÁNÍ: Akumulátorové baterie jsou zdrojem rizika zásahu elektrickým proudem a mají vysoký zkratový prous. Dodržujte proto následující ustanovení ohledně výměny baterií!!! 1. Vypněte UPS a odpojte síťový kabel ze zásuvky. 2. Sejměte prsteny, hodinky a další kovové předměty. 3. Je-li náhradní soustava poškozená nebo máte pochybnosti o jejím stavu, kontaktujte ihned dodavatele. Poznámka: pokud nejste kvalifikovaným odborníkem neprovádějte výměnu baterií sami, ale přizvěte dodavatele nebo servisní organizaci. Použité baterie recyklujte: Neodhazujte baterie do ohně, mohou explodovat. Neotevírejte ani nijak nepoškozujte obal baterie, může dojít k uvolnění elektrolytu, který může poškodit pokožku rukou nebo oči. Elektrolyt je vysoce toxický. Baterie jsou zdrojem rizika úrazu elektrickým proudem a jsou zdrojem vysokého zkratového proudu. Pro recyklaci je možno použít nejen baterie, ale i ostatní součásti UPS. Při zacházení s nimi jako s odpadem dodržujte národní právní předpisy. Nevyhazujte je do odpadu, ale odevzdejte do sběrných dvorů nebo recyklačních firem. V případě nejasností jak naložit s UPS jako s odpadem, případně jakoukoliv její částí kontaktujte dodavatele UPS.. Pro výměnu baterií v jednotlivých typech UPS dodržujte následující pokyny: USDVT - DIALOG VISION T 1. Odstraňte masku UPS tahem za oba spodní rohy. 2. Odpojte kabely od baterie. Odejměte přídržnou desku baterií a odšroubujte zarážku. 3. Uchopte podkladový papír a vytáhněte baterie vpřed. 4. Vložte nové baterie do UPS. 5. Zapojte kabel do bateriového konektoru a připevněte držák baterií. 6. Zavřete čelní panel UPS.

32 VÝMĚNA BATERIÍ USDVR - DIALOG VISION R 1. Odejměte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte přívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstraňte desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhněte baterii z těla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Připojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavřete čelní panel UPS. 32

33 VÝMĚNA BATERIÍ USDVD - DIALOG VISION TR 1. Odejměte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte přívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstraňte desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhněte baterii z těla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Připojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavřete čelní panel UPS.

34 TECHNICKÁ DATA USDVT - Dialog Vision T JMENOVITÝ VA VÝKON Watt Jmenovité napětí 230 VAC (1) VSTUP 160VAC ± 3% Rozsah napětí 294VAC ± 3% Frekvence 50/60Hz Automatické nastavení Napětí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PŘETÍŽENÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síťový provoz Bateriový provoz 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech ČAS PŘEPNUTÍ Typický 4-msec. typický 6-msec.maximálně BATERIE Počet baterií 1x12V 2 x12v 2 x12v 4 x12v 4 x12v Rozměry (šxvxh) mm 110X235X X235X425 FYZICKÉ UPS VLASTNOSTI Hmotnost (kg) Bateriový box Nelze použít PROVOZNÍ Teplota a vlhkost 0-40 C, 20 až 80% relativní vlhkosti (nekondenzující) PODMÍNKY Hlučnost do 50dBA KOMUNIKACE RS-232 USB Rozšiřující slot EPO Ano Ano Ano NE DALŠÍ Ochrana Certifikáty EMC Hluboké vybití baterií přetížení zkratu přepětí podpětí tepelná GS-TUV / CE EN55022 CLASS A 34

35 TECHNICKÁ DATA JMENOVITÝ VÝKON VSTUP USDVR - Dialog Vision R USDVD - Dialog Vision TR VA Watt Jmenovité napětí 230 VAC (1) 160VAC ± 3% Rozsah napětí 294VAC ± 3% Frekvence 50/60Hz Automatické nastavení Napětí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PŘETÍŽENÍ ČAS PŘEPNUTÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síťový provoz Bateriový provoz Typický 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech 4-msec. typický 6-msec.maximální BATERIE Počet baterií 2x6V 3x6V 4x6V 4 x12v 8x12V 8x12V FYZICKÉ VLASTNOSTI UPS Bateriový box Rozměry (šxvxh) mm 438X44.3X460 (19 x1ux460) 438X87.9X582 (19 x2ux582) Hmotnost (kg) Jmenovité napětí V Kapacita Ah Počet baterií Rozměry (šxvxh) mm X87.9X582 Hmotnost (kg) PROVOZNÍ Teplota a vlhkost 0-40 C, 20 až 80% relativní vlhkost (nekondenzující) PODMÍNKY Hlučnost do 50dBA RS-232 Ano KOMUNIKACE DALŠÍ USB Rozšiřující slot EPO Ochrana Certifikace EMC Ano Ano Ano Hluboké vybití baterií přetížení zkrat přepětí podpětí tepelná GS-TUV / CE EN55022 CLASS A Poznámka: (1) nastavitelné pomocí UPSTools (200/208220/230/240VAC)

36 SCHRACK ENERGIETECHNIK spol. s r.o. Dolnoměcholupská Praha 10 Hostivař ČESKÁ REPUBLIKA Tel Fax

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA

DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali náš výrobek. Výrobce Riello UPS Manufacturing s.r.l. se specializuje

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka UPS Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Veškerá práva vyhrazena Obsah této příručky je chráněn autorskými právy vydavatele a bez jeho povolení nesmí být příručka jako celek, ani její části kopírovány.

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05173AB-11/13-01 GF Niky 600/800 CZ CZ 3 2 Niky 600/800 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace 5 5

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

DIALOG PLUS Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLP 700-3000 VA

DIALOG PLUS Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLP 700-3000 VA DIALOG PLUS Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLP 00-000 VA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali náš výrobek. Výrobce Riello UPS Manufacturing s.r.l. se specializuje výhradně

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) MAC46/12G MAC612 MAC812 MAC1012 MAC1212 MAC524 MAC824 Obsah 1. Komplet nabíječe 2. Postup pro zapojení nabíječe k akumulátoru a nabíjení

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

genio dual maxi 1:1 3,3 10 kva; jednofázový UPS zdroj (USDD)

genio dual maxi 1:1 3,3 10 kva; jednofázový UPS zdroj (USDD) genio dual maxi : 3,3 0 kva; jednofázový UPS zdroj (USDD) 3: 6 0 kva; 3f/f UPS zdroj (USDD*TM) záruka 2 roky USDD hlavní přednosti Snadná instalace Volba provozu Vysoce kvalitní výstupní napětí Vysoká

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi... ZZA-200/300/400-A/S Manual OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...... vlastnosti 3. Zásada 4. Specifikace 5. Rozměry a 6. Instalace a 7. Údržba a 8. Poznámky

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

U P S POWERCOM. King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM. Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku

U P S POWERCOM. King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM. Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku POWERCOM King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM Úvod Prosíme, přečtěte a uschovejte si tento návod k použití! Děkujeme Vám, že jste zakoupili

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

POWERCOM. řada Black Knight

POWERCOM. řada Black Knight Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM řada Black Knight BNT 400VA/500VA/600VA/800VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

U P S POWERCOM UPS 325A/425A/525A/625A UPS 425AP/525AP/625AP. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 325A/425A/525A/625A UPS 425AP/525AP/625AP. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 325A/425A/525A/625A UPS 425AP/525AP/625AP Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS).

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100 EXT* SPT* BSU* I EXT -výstup PoE + 12VDC-1A I SPT - výstup 12VDC-0,5A I BSU - zálohované zdroje I Provozní teplota od 40 C OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ POE-EXT-1212-BOX** 4-100-110 PoE+ POE-SPT-05-1212-BOX

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než ho budete instalovat, provozovat, sevisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300-Ex (EEx ib IIC T3)

Analyzátor vibrací Adash 4300-Ex (EEx ib IIC T3) ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací (EEx ib IIC T3) FW 03.06 Ref23112004 KM Adash s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz Obsah Před prvním

Více

NET Dialog modely ND 80, ND 100, ND 150, ND 200 NÁVOD K OBSLUZE

NET Dialog modely ND 80, ND 100, ND 150, ND 200 NÁVOD K OBSLUZE NET Dialog modely ND 80, ND 100, ND 150, ND 200 NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali náš výrobek. Výrobce se specializuje výhradně na výrobu nepřetržitého napájení (UPS). Tyto UPS systémy

Více

DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Příručka uživatele

DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Příručka uživatele CZ DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Příručka uživatele 25 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE (USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE) Příručka obsahuje důležité bezpečnostní instrukce. Přečtěte si je pozorně a postupujte podle

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PR750ELCD Uživatelská příručka

PR750ELCD Uživatelská příručka CZ PR750ELCD Uživatelská příručka 31 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato příručka obsahuje důležité pokyny. Pozorně je pročtěte a řiďte se jimi během instalace a používání produktu. Přečtěte si příručku

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ

1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ Uživatelský manuál 1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ Verze: 1.7 O TOMTO MANUÁLU ÚČEL Tento manuál popisuje složení, instalaci, provoz a řešení problémů této jednotky. Před instalací a provozem se prosím s manuálem

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) Montážní návod BIS Czechphone (RFID) verze D verze 1.3-1/6- ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice Servis: 777 28 012 Obchod: 553 663 322 www.czechphone.cz Obsah

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus PC link - Software Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00

BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00 BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod obsahuje důležité pokyny, podle kterých byste se měli řídit při instalaci a údržbě UPS

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více