ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze"

Transkript

1 ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze

2 CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat. Při jejich nedodržení nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za případné škody. Instalace Zapojte UPS jen do zásuvky s uzemněním. Zásuvka, do níž je UPS zapojena, musí být stále přístupná a co nejblíže k UPS. Pro připojení používejte jen připojovací kabely určené k provozu UPS a mající označení schody CE. Hodnota rozptylového proudu nesmí být vyšší nežli 3,5 ma. Provoz Ovládat UPS může i laická obsluha Za provozu neodpojujte vidlici UPS ze zásuvky. Jejím odpojením dojde k odpojení ochranného uzemnění!!! V UPS je další zdroj elektrické energie (baterie). Při odpojení vstupní zásuvky nebo při výpadku elektrické energie v síti tak na výstupní straně může být napětí. Při odpojení UPS ze sítě vždy nejdříve vypněte UPS tlačítkem OFF a teprve poté odpojte síťovou zástrčku od sítě. Poruchy, servis a údržba UPS pracuje s životu nebezpečným napětím. Opravy a zásahy do zařízení smí provádět jen kvalifikovaný odborník. Pozor nebezpečí úrazu elektrickým proudem i při odpojené UPS ze sítě. Akumulátory jsou trvale připojeny a jsou zdrojem elektrické energie i při odpojení ze sítě. Před provedením údržby se nejdříve přesvědčte, že je UPS vypnuta, odpojena ze sítě a jsou odpojeny akumulátory. Výměnu akumulátorových baterií smí provádět jen kvalifikované osoby. Vždy se vyměňují všechny baterie ne jen ty, které mají nižší hodnoty nežli jsou hodnoty jmenovité nebo hodnoty dostatečné pro provoz. Pozor Baterie mohou způsobit vážný úraz elektrickým proudem neboť mají vysoký zkratový proud. Při manipulaci s akumulátory proto dodržujte následující opatření: - sundejte si z rukou hodinky, náramky a prsteny, - používejte jen izolované nářadí a nástroje. Pro výměnu baterií používejte jen stejný počet, napětí a kapacitu baterií, používejte jen baterie schválené výrobcem. Neodhazujte staré baterie do ohně, mohou způsobit explozi. Baterie neotevírejte ani je nerozbíjejte, elektrolyt může poškodit oči nebo pokožku. Při práci s bateriemi používejte ochranné rukavice. UPS nikdy nerozebírejte. 2

3 OBSAH... 3 ÚVOD... 6 PŘEDESTAVENÍ... 7 PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU: 8 POHLEDY ČELNÍ 8 POHLEDY ZADNÍ 9 INSTALACE OBSAH BALENÍ 11 KONTROLA OBSAHU 12 UMÍSTĚNÍ 12 PROVEDENÍ UPS 12 USTAVENÍ USDVD 12 USDVD A BATERIOVÝ BOX 13 OTOČENÍ LCD DISPLEJE 14 USDVR A USDVD MONTÁŽ DO RACK 15 ZAPOJENÍ 16 ZAPOJENÍ NET/TEL 16 EMERGENCY POWER OFF (EPO) ZAPOJENÍ 16 INSTALACE ROZŠIŘUJÍCÍHO BATERIOVÉHO BOXU 17 ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ 18 FUNKCE STUDENÝ START COOL START FUNCTION 18 NABÍJENÍ 18 POPIS SYSTÉMU ČELNÍ PANEL 19 LCD CELKOVÝ POHLED 19 LCD JEDNOTLIVÉ ČÁSTI 20 LCD DISPLEJ KONFIGURACE 23 AKUSTICKÁ SIGNALIZACE 27 BATERIOVÝ TEST 27 KOMUNIKAČNÍ PORT RS232 PORT 28 USB PORT 28 KOMUNIKAČNÍ SLOT 28 SOFTWARE MONITOROVACÍ A KONTROLNÍ SOFTWARE 29 3

4 KONFIGURAČNÍ SOFTWARE 29 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VÝMĚNA BATERIÍ USDVT - DIALOG VISION T 31 USDVR - DIALOG VISION R 32 USDVD - DIALOG VISION D 33 TECHNICKÁ DATA

5 CZ NÁVOD K POUŽITÍ CZ 5

6 ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě náš výrobek. Tento výrobek je jedním z rodiny špičkových zdrojů nepřetržitého napájení. Je konstruován tak, aby splnil všechny výkonnostní kritéria na daný výrobek kladená. Záložní zdroj je konstruován na technologii VI (LINE INTERACTIVE) se sinusovou výstupní vlnou. Tento manuál poskytuje základní instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu. Pro zachování všech nabízených parametrů se prosím řiďte následujícími pokyny. Tento návod je součástí UPS a musí být v dosahu tohoto zařízení. Reprodukce jakékoliv části tohoto návodu smí být provedena jen se souhlasem dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo an změny v datech a schématech a na změny vzniklé vlivem vědeckotechnického pokroku. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 6

7 PŘEDSTAVENÍ Tento návod popisuje zdroj nepřetržitého napájení (UPS) se všemi variantami (T Tower, R Rack, D dual Tower nebo Rack) a rozšiřující bateriový box. Tato UPS je topologie VI line interactiv. UPS nabízí a zajišťuje spolehlivou ochranu před: a) výpadkem napájení ze sítě, b) rázovým přetížením ze sítě c) kolísání napětí v síti Jednotka UPS automaticky koriguje a dorovnává výkyvy v síti. Pokud dojde k překročení nastavených mezí pro korekci přepne se do bateriového režimu a plně napájí zátěž z baterií podobně jako v případě úplného výpadku elektrické energie v napájecí síti. VLASTNOSTI: Sinusový tvar výstupního napětí. LCD displej. Mikroprocesorové řízení, zajišťující vysokou spolehlivost. Vysoce moderní design. Automatická regulace vstupního napětí (AVR). AVR regulace zajišťuje kompenzaci při výkyvech vstupního napětí tak, aby na výstupní straně bylo stabilní výstupní napětí a to i bez přepnutí na bateriový provoz. Nastavitelné výstupní hodnoty Možnost startu i bez přítomnosti vstupního napětí. Komunikační rozhraní RS 232/USB, a rozšiřovací komunikační slot Prodloužení doby zálohy pomocí externího bateriového boxu u výkonů 2200 a 3000 VA. Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí Rack/Tower provedení jen modely 2U 19 rack montáž u typů USDVR a USDVD Následující obrázky ukazují jednotlivé varianty produktu: 7

8 PŘEDSTAVENÍ USDVT USDVR USDVD Jmenovitý výkon [VA] Jmenovitý výkon [W] Jmenovité výstupní napětí [VAC] 200/208/220/230/240 Rozměry š x v x h [mm] 110X235X X235X X44X460 (19 x1ux460) 438X88X582 (19 x2ux582) ČELNÍ POHLEDY USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD 150/220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 8

9 PŘEDSTAVENÍ ZADNÍ POHLEDY USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD 150 9

10 PŘEDSTAVENÍ USDVD 220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 1. Komunikační port RS Ventilátory 3. Telefonní/modemová ochrana 4. Vstupní ochrana 5. Vstupní zásuvka (IEC 10A) 6. Výstupní zásuvka (IEC 10A) 7. Rozšiřitelný komunikační slot 8. Konektor pro připojení externího bateriového boxu 9. Výstupní zásuvka (IEC 16A) 10. Výstupní ochrana 11. USB Port 12. EPO 13. Vypínač bateriového boxu 14. Zásuvka s přepěťovou ochranou 10

11 INSTALACE OBSAH BALENÍ Po otevření balení se přesvědčte, zda není dodané zařízení poškozeno a zda balení obsahuje následující položky: UPS USB kabel Síťový kabel IEC 16A (jen USDVD 220/300) Stabilizátory polohy(jen USDVD) + výsuvné lyžiny (volitelné příslušenství pro USDVD) Propojovací kabel IEC 10A Návod + CD-ROM software + záruční list User's manual 11

12 INSTALACE KONTROLA BALENÍ Proveďte kontrolu, zda dodaná UPS odpovídá typu uvedenému na štítku balení. Dále proveďte kontrolu neporušenosti obalu, zařízení a příslušenství. Je-li některý z dílů poškozen kontaktujte neprodleně přepravní společnost nebo dodavatele. Uschovejte veškeré obaly pro případnou výměnu nebo kontrolu. UMÍSTĚNÍ UPS by měla být umístěna v dobře větraných a čistých prostorech. Prostor musí být čistý, bez kondenzující vlhkosti, bez přítomnosti hořlavých kapalin a bez přímého slunečního světla. Minimální odstupová vzdálenost od okolních zařízení je 100 mm, rozsah provozních teplot 0 C až 40 C (32 F až 104 F), a relativní vlhkost musí být v rozsahu 20% až 80% nekondenzující. UPOZORNĚNÍ: provozování UPS při teplotách vyšších nežli 25 C má vliv na životnost baterií. Dodržujte odstupovou vzdálenost 20 cm od zobrazovacích zařízení, z důvodu možných interferencí PROVEDENÍ UPS USDVT se používají jako stojanové provedení. USDVR jsou určeny k montáži do 19 zařízení, a USDVD mohou být instalovány jako stojací i 19. USDVD USTAVENÍ USDVD je možno ustavit do vertikální polohy pomocí stabilizátorů polohy. Stabilizátory se vkládají pod spodní část UPS. 1. Spojte stabilizátory polohy dohromady 2. Zasuňte UPS ve vertikální poloze do dvou spojených stabilizátorů. Používejte vždy dvě dvojice stabilizátorů, viz vyobrazení.

13 INSTALACE USDVD A BATERIOVÝ BOX 1. Spojte stabilizátory s distanční vložkou dohromady 2. Zasuňte UPS a bateriový box ve vertikální poloze společně do připravených vertikálních stabilizátorů. 3. Používejte vždy dvojici vertikálních stabilizátorů. 13

14 INSTALACE USDVD A USTAVENÍ LCD DISPLEJE LCD displej je u modelů USDVD otočit v závislosti na způsobu montáže UPS (rack tower). Následující kroky Vám znázorní otočení LCD displeje: A. Rack na Tower B. Tower na Rack LCD displej se z lože uvolní stlačení zajišťovací páčky, vyjme se z lože a poté se otočí o 90º a umístí zpět do lože 1. krok - vyjmutí displeje 2. krok otočení displeje 3. krok zajištění v požadované poloze

15 INSTALACE USDVR A USDVD MONTÁŽ DO RACK USDVR a USDVD je možno montovat dvěma způsoby do 19 (RACK) rozvaděčů. Následující postup zachycuje provedení způsobů a montáže. 1. Přišroubujte montážní příchytky (volitelné příslušenství) na boční strany UPS pomocí přiložených šroubků. 2. Přišroubujte montážní lyžiny (volitelné příslušenství) do Racku a zajistěte šrouby. 3. Vložte UPS do lyžin a zajistěte. 15

16 INSTALACE ZAPOJENÍ Zapojte UPS do sítě a k zátěži, dle následujícího vyobrazení. Flexibilní přívody používejte jen do maximální délky 10 metrů. Poznámka: jednotlivé spotřebiče zapojujte podle jejich příkonu do zásuvek 10 nebo 16 A. ZAPOJENÍ NET/TEL Telefonní nebo modemovou linku připojte k zásuvkám RJ 45 umístěným na zadní části UPS. Takto připojená zařízení jsou chráněna před přepětím i v případě vypnutí UPS (stupeň přepěťové ochrany D ). Při připojení dbejte na správné zapojení vstupu a výstupu do odpovídajících zdířek. EMERGENCY POWER OFF (EPO) ZAPOJENÍ USDVR a USDVD mají vestavěný port EPO. Zapojení EPO vypínače zajistí dálkové vypnutí UPS v případě nouze. UPS se vypne a na výstupu z ní nebude žádné napětí. UPS se znovu do provozního stavu uvede ručním zapnutím pomocí ovladačů na UPS. Postup zapojení EPO: 1. Zkontrolujte zda je UPS vypnuta. 2. Vyjměte spojku EPO vloženou ve svorce EPO na zadním panelu UPS. 3. Připojte ke svorkám 1 a 2 připojovací vodiče od zapínacího kontaktu nouzového vypínače. Maximální zatížení kontaktu EPO je 60 VDC nebo 30 VAC, při maximu 20mA. Žádný z vodičů neuzemňujte. Průřez vodičů 0,75 mm 2 0.3mm Proveďte kontrolu zapojení k EPO svorkám a funkčnost EPO obvodu. 5. Zapněte UPS do sítě a stisknutím tlačítka ON UPS uveďte do provozu. 6. Proveďte vypnutí UPS pomocí připojeného nouzového tlačítka. 7. Znovu zapněte UPS.

17 INSTALLATION INSTALACE ROZŠIŘUJÍCÍHO BATERIOVÉHO BOXU K USDVD 220 a USDVD300 je možné připojit rozšiřující bateriové boxy pro prodloužení doby zálohy. Pozor: Před připojením bateriového boxu, vypněte vypínač na zadní straně bateriového boxu! Následující schémata znázorňují připojení bateriového boxu k UPS: 1. Připojte propojovací kabel k externímu bateriovému boxu. Dbejte, aby byl vypnut vypínač na bateriovém boxu! 2. Připojte propojovací kabel k UPS do konektoru na zadní straně. Následně zapněte vypínač na bateriovém boxu 3. Po zapojení externího bateriového boxu je nutno nastavit nabíjecí proud pro sestavu. Standardně je nastaven nabíjecí proud 2A a po připojení bateriového boxu je nezbytné pomocí programu UPS Tools zvýšit nabíjecí proud na 6 A. Tento zásah svěřte technikovi! Maximální kapacita bateriových boxů je 120 Ah! Poznámka: K USDVD220 je možno zapojit až 3 bateriové boxy, k USDVD330 až 4 bateriové boxy

18 INSTALACE ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ UPS Pro zapnutí nebo vypnutí UPS je nutno stisknout tlačítko ON nebo OFF na dobu nejméně 3 sekundy. Jen při prvním zapojení proveďte následující test : asi po 30 sekundách provozu proveďte kontrolu, zda UPS pracuje normálně a učiňte následující kroky: 1. Simulujte výpadek sítě vypojením přívodního kabelu. 2. Zátěž musí být stále napájena, rozsvítí se kontrolka bateriového provozu, a každé 4 sekundy se ozve pípnutí. 3. Připojte síťový kabel. UPS se přepne do normálního síťového režimu. FUNKCE STUDENÝ START COOL START FUNCTION Funkci studený start využijte v případě, že máte plně nabitou baterii v UPS a není možné UPS napájet ze sítě. Jednoduše UPS zapojte a zapněte standardním postupem. UPS začne napájet výstupní zařízení. NABÍJENÍ UPS je z výrobního závodu dodávána v plně nabitém stavu. Nicméně během přepravy a skladování může dojít k úbytku. Před uvedením do provozu se proto UPS musí nechat zapojená bez zátěže nejméně 8 hodin. Po tomto čase je připravena pro provoz. 18

19 POPIS SYSTÉMU ČELNÍ PANEL Na čelním panelu se nacházení LCD displej, a 3 tlačítka: ON -zapnutí, OFF vypnutí a SELECT volby. LCD CELKOVÝ POHLED

20 POPIS SYSTÉMU Podrobný popis levého horního pole LCD Část A: 1 INPUT-VAC : vstupní napětí (V) 2 INPUT-Hz: vstupní frekvence(hz) 3 BATTERY-V: celkové napětí baterií (V) 4 BATTERY-%: kapacita baterií (%) 5 BATTERY-MIN: zbývající doba zálohy (min) Podrobný popis pravého horního pole LCD Část B: 1 OUTPUT-VAC: výstupní napětí (V) 2 OUTPUT-Hz: výstupní frekvence (Hz) 3 LOAD-%: zátěž (%) Část C a Part D indikuje stavy UPS a jsou popsány v následující kapitole LCD Panel Indikace. 20

21 POPIS SYSTÉMU LCD PANEL INDIKACE Tato kapitola obsahuje detailní popis panelu indikace provozu. IKONA STAV POPIS Svítí Indikace poruchy, viz tab.1 Bliká UPS je v modu Stand-by(pohotovost) Svítí UPS je připojena na síť Svítí UPS v bateriovém režimu, každé 4 sekundy pípnutí Bliká Baterie jsou téměř vybity nebo je vypnut vypínač u bateriového boxu a každou sekundu pípnutí Svítí Závada na bateriích Svítí Aktivní funkce AVR Svítí Zdířka power share je připravena k použití Aktivní Procento nabití baterií (viz tabulka 2) Aktivní Procento zatížení (viz tabulka 3) Bliká Přetížení UPS

22 POPIS SYSTÉMU Tabulka 1:Popis chyb LCD symbol v části A Přetížení UPS Přehřátí UPS Popis Na výstupu je zkrat Závada na ventilátoru Výstupní napětí je mimo rozsah (porucha invertoru) Vnitřní chyba UPS Řešení závady Kontrola velikosti zátěže na displeji a odpojení části zátěže nad jmenovitý výkon 1. Sníte okolní teplotu pod 40 C 2. vypněte UPS a vyčkejte ochlazení 1. Odpojte všechnu zátěž a proveďte kontrolu jednotlivých obvodů 2. Proveďte kontrolu, zda není zkratován výstup UPS Zavolejte servis Zavolejte servis Zavolejte servis Tabulka 2 Úroveň baterií 0%~20% 20%~40% 40%~60% 60%~80% 80%~100% Tabulka 3 Úroveň zátěže 0~5% 5~25% 25%~50% 50%~75% 75%~102% bliká >102% Při přetížení UPS se ozývá akustický signál 1 sekunda ticho, 1 sekunda tón. Po zredukování zátěže pod 100% se UPS přepne do normálního provozního režimu. Pokud je přetížení trvalé, aktivuje se ochrana proti přetížení a UPS se kompletně vypne. Pro obnovu normální funkce po celkovém přetížení (trvalý akustický tón a zátěž je bez napájení), snižte hodnotu zátěže pod 100%. Přidržte tlačítko OFF dokud nepřestane znít zvukový signál a pak jej uvolněte. Vyčkejte úplného vypnutí UPS a potom ji znovu zapněte. 22

23 POPIS SYSTÉMU KONFIGURACE LCD DISPLEJE LCD displej má dvě pole, pole A (levé) a pole B (pravé). Levé pole zobrazuje následující naměřené hodnoty: vstupní napětí, vstupní frekvence, napětí baterií, kapacita baterií a přibližná doba zálohy. V pravém poli se zobrazují následující hodnoty: Výstupní napětí, výstupní frekvence a zátěž v procentech Stiskem tlačítka SELECT zvolíte pole. Po prvním stisknutí tlačítka SELECT začne blikat levé pole. Po druhém stisku tlačítka SELECT začne blikat pravé pole, po třetím stisku přestane nebliká nic. Pokud bliká pole a stisknete tlačítko ON můžeme konfigurovat toto pole. Tiskněte tlačítko SELECT a vyberte měřenou veličinu. Stisknutím tlačítka ON potvrdíte výběr. Příklad konfigurace: Pokud chcete v levém poli zobrazit přibližnou dobu zálohy a na pravém poli zobrazit zátěž, pak postupujte následujícím způsobem: Krok 1: Zapněte UPS, v levém poli se zobrazí vstupní napětí a v pravém výstupní napětí. LCD displej zobrazuje následující: a) je-li UPS připojena na síť, vypadá displej takto: Síťový režim b) je-li UPS v bateriovém režimu: Bateriový režim Krok 2: Stisk tlačítka SELECT na 3 sekundy, levé pole A začne blikat.

24 POPIS SYSTÉMU Krok 3: Stisk tlačítka ON (nastavení levého pole), začne blikat a INPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 4: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat INPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 5: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat BATTERY, V a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 6: Opětovné stisknutí tlačítka SELECT, začne blikat BATTERY, % a zobrazí se odpovídající hodnota. 24

25 POPIS SYSTÉMU Krok 7: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat BATTERY, MIN a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 8: Stisk tlačítka ON (potvrzení nastavení), zobrazí se na levém poli zvolená hodnota Přibližná doba zálohy. Krok 9: Stisk tlačítka SELECT na 3 sekundy, začne blikat levé pole LCD displeje. Znovu stisk tlačítka SELECT a začne blikat pravé pole LCD displeje. Krok 10: Stisk tlačítka ON, začne blikat OUTPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota.

26 POPIS SYSTÉMU Krok 11: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat OUTPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 12: Stisk tlačítka SELECT, začne blikat LOAD, % a zobrazí se měřená hodnota. Krok 13: Stisk tlačítka ON, potvrzení zobrazené veličiny Zátěž. Uživatelská konfigurace je tímto hotova. Poznámka: 1. Uživatelské nastavení musí být provedeno do 90 sekund, jinak se UPS přepne do normálního zobrazení a konfigurační mód se vypne a postup se musí zopakovat. 2. LCD displej má paměťovou funkci, která si pamatuje hodnoty posledního nastavení před restartem UPS. 26

27 POPIS SYSTÉMU AKUSTICKÁ SIGNALIZACE a) Pokud držíte tlačítko ON, SELECT nebo OFF po dobu od 1 do 3 sekund UPS pípne; b) Pokud zní trvalý akustický tón, jedná se o signalizaci poruchy (například přehřátí, porucha ventilátoru); c) Trvalý tón se ozývá při špatné baterii nebo při poruše nabíjení baterií; d) Při přetížení pípá UPS přetušovaně, 1s/1s; e) Při bateriovém režimu se ozývá pípání v intervalu 1s/4s; f) Pracuje-li UPS v bateriovém režimu a baterie jsou již slabé, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s;. g) Po bateriovém testu zůstala baterie odpojená, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s; h) Je-li zapojen tichý provoz (akustická signalizace je vypnuta) není bzučák žádnou událostí aktivován s výjimkou událostí uvedených v bodu b), d) a f). i) Pokud nedojde k některé z uvedených situaci není bzučák aktivován. j) Při bateriovém testu pípne bzučák 3x v intervalu 0,5s/0,5s. BATERIOVÝ TEST V normálním pracovním režimu UPS stisknutím tlačítka ON na dobu delší nežli 5 sekund se aktivuje příkaz pro provedení testu baterií. Po dobu bateriového testu (cca 5 sekund) svítí indikace SÍŤ a Baterie současně. Ozve se 3x pípnutí. Displej při bateriovém testu

28 KOMUNIKAČNÍ PORT RS232 PORT Komunikační RS232 sériový port slouží k propojení UPS a PC do maximální vzdálenosti 3 m. Pro propojení používejte výhradně přiložený kabel. S jiným kabelem se Vám spojení nemusí podařit uskutečnit. Pro ilustraci na následujícím obrázku uvádíme zapojení konektoru: RS232 KONEKTOR SIGNÁL (výrobní nastavení) 1 Kontakt sepnut: UPS chyba/alarm (d) 2 TXD 3 RXD/SD (dálkové vypnutí UPS) (a) 4 Dálkové vypnutí 5 GND 6 +12Vdc (80mA) 7 PNP signál Kontakt sepnut: nízký stav baterií, 8 předalarm (c) 9 Kontakt sepnut: bateriový provoz (b) a) SD = při UPS v bateriovém provozu, signál pro vypnutí UPS: +( 5 15) VDC po dobu cca 20 sekund. Následujícím impulzem se UPS vypne. b) B.W. = kontakt je sepnut jen při bateriovém provozu (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) c) B.L. = kontakt je sepnut při nízkém stavu baterií (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) d) UPS chyba/alarm = kontakt je sepnut při poruše (chybě) nebo Alarmu UPS (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) USB PORT Pomocí USB portu je možno rovněž propojit PC s UPS. Je-li připojen komunikační kabel a je-li nainstalován správný software (Powershield 3) je možno vyměňovat data mezi PC a UPS. Tento software zajišťuje detailní informace o stavu UPS. Nastane-li naléhavá situace, je možno pomocí software provést kontrolu všech dat a zajistit vypnutí UPS. KOMUNIKAČNÍ SLOT Všechny UPS řady USDV mají slot pro možné rozšíření o další komunikační jednotky. Například: Sériový duplexní port Ethernet agent s protokoly TCP/IP, HTTP a SNMP RS232 + RS485 porty s protokolem JBUS / MODBUS Podrobnosti o dalších komunikačních rozhraních v souhrnném katalogu UPS. 28

29 SOFTWARE Přiložené CD-Rom obsahuje dva programy které umožňují uživateli monitorování, kontrolu a konfiguraci UPS. MONITOROVACÍ A KONTROLNÍ SOFTWARE Software Powershield 3 zajišťuje účinný a intuitivní management UPS, zobrazuje všechny nejdůležitější informace o UPS, jako jsou vstupní napětí, zátěž, kapacita baterií atd. Pomocí tohoto software můžeme také zajistit automatický výkon naprogramovaných procesů, jako je například zahájení nebo skončení operace, pokyn k ukončení operačního systému, poslání u, SMS nebo jiné síťové zprávy pro nastavené uživatelské funkce. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí přiloženého kabelu. Vložte CD-Rom a zvolte Váš operační systém. Následujte instalační pokyny. Pro více detailů můžete využít příručky, která je na CD přiložena ve složce Manuals. Pro informace o nejnovějším software kontaktujte dodavatele UPS. KONFIGURAČNÍ SOFTWARE UPSTools software umožňuje uživateli konfigurovat UPS a poskytuje komplexní pohled na všechny důležité parametry UPS přes USB komunikační rozhraní. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí přiloženého kabelu. Postupujte podle instalačních instrukcí uvedených v softwarové příručce ve složce na CD-Rom. Pro informace o nejnovějším software kontaktujte dodavatele UPS.

30 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Akustické alarmy Problém Příčina Řešení Pípá každé 4 sekundy UPS jede na baterie Připojte vstupní síť Pípá každou sekundu Baterie jsou slabé Vypněte připojené zařízení, zachráníte tak neuložená data Nepřerušovaný tón UPS nefunguje Kontaktujte servis Pípá každou sekundu Výstup přetížen Zkontrolujte ukazatel zátěže a odpojte některý ze spotřebičů Nepřerušovaný tón Baterie potřebují vyměnit Vyměňte baterie UPS nejede i když je zapnut vypínač Zátěž není napájena z UPS Přívodní vedení není korektně připojeno Přívodní zásuvka je vadná Zkrat nebo přetížení na výstupu z UPS Vnitřní pojistka je spálená Zátěž je připojena k výstupním zásuvkám Na žádném z výstupů není napětí Hledání závady - obecně Připojte přívodní kabel Kontaktujte údržbu elektro 1. Odpojte veškerou zátěž a zajistěte, aby nebylo nic k výstupu připojeno 2. Prověřte jednotlivé výstupní okruhy Kontaktujte dodavatele UPS Zkontrolujte výstupní pojistku 1. Připojte kabely na výstup 2. Zajistěte, aby zátěž na výstupu byla nižší nežli je výkon UPS Nechejte UPS 4 hodiny nabíjet bez zátěže Baterie nejsou nabity Zkrátila se Baterie jsou již staré a podstatně doba 1. Nabijte baterie po dobu 8 hodin nemají dostatečnou zálohy 2. Vyměňte baterie kapacitu. Porucha UPS Ukončete Vaši práci, a vypněte připojené zařízení. indikace Porucha UPS Zkontrolujte hodnoty na LCD panelu pro další postup. svítí Špatná baterie 1. Odpojte přívod od baterií indikace Baterie jsou špatné 2. Kontaktujte dodavatele UPS, objednejte baterie a svítí nechejte je odborně vyměnit Připojená zátěž není napájena z UPS je přetížena Zkontrolujte zátěž z hlediska hodnoty příkonu UPS UPS může mít poruchu Kontaktujte dodavatele UPS signalizuje akustickým UPS je v chybovém stavu Zkontrolujte tón s významem poruchy v tabulce tónem Nefungují ovládací tlačítka 1. UPS je v přechodném stavu 2. Tlačítko je vadné 1. Chvíli vyčkejte a zkuste stisknout znovu 2. Kontaktujte dodavatele 30

31 VÝMĚNA BATERIÍ Pokud signalizuje indikátor stavu baterií trvalým svícením a zní nepřetržitý akustický tón je nutno baterie vyměnit. Odpojte bateriový konektor a kontaktujte dodavatele s požadavkem na výměnu baterií. VAROVÁNÍ: Akumulátorové baterie jsou zdrojem rizika zásahu elektrickým proudem a mají vysoký zkratový prous. Dodržujte proto následující ustanovení ohledně výměny baterií!!! 1. Vypněte UPS a odpojte síťový kabel ze zásuvky. 2. Sejměte prsteny, hodinky a další kovové předměty. 3. Je-li náhradní soustava poškozená nebo máte pochybnosti o jejím stavu, kontaktujte ihned dodavatele. Poznámka: pokud nejste kvalifikovaným odborníkem neprovádějte výměnu baterií sami, ale přizvěte dodavatele nebo servisní organizaci. Použité baterie recyklujte: Neodhazujte baterie do ohně, mohou explodovat. Neotevírejte ani nijak nepoškozujte obal baterie, může dojít k uvolnění elektrolytu, který může poškodit pokožku rukou nebo oči. Elektrolyt je vysoce toxický. Baterie jsou zdrojem rizika úrazu elektrickým proudem a jsou zdrojem vysokého zkratového proudu. Pro recyklaci je možno použít nejen baterie, ale i ostatní součásti UPS. Při zacházení s nimi jako s odpadem dodržujte národní právní předpisy. Nevyhazujte je do odpadu, ale odevzdejte do sběrných dvorů nebo recyklačních firem. V případě nejasností jak naložit s UPS jako s odpadem, případně jakoukoliv její částí kontaktujte dodavatele UPS.. Pro výměnu baterií v jednotlivých typech UPS dodržujte následující pokyny: USDVT - DIALOG VISION T 1. Odstraňte masku UPS tahem za oba spodní rohy. 2. Odpojte kabely od baterie. Odejměte přídržnou desku baterií a odšroubujte zarážku. 3. Uchopte podkladový papír a vytáhněte baterie vpřed. 4. Vložte nové baterie do UPS. 5. Zapojte kabel do bateriového konektoru a připevněte držák baterií. 6. Zavřete čelní panel UPS.

32 VÝMĚNA BATERIÍ USDVR - DIALOG VISION R 1. Odejměte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte přívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstraňte desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhněte baterii z těla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Připojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavřete čelní panel UPS. 32

33 VÝMĚNA BATERIÍ USDVD - DIALOG VISION TR 1. Odejměte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte přívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstraňte desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhněte baterii z těla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Připojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavřete čelní panel UPS.

34 TECHNICKÁ DATA USDVT - Dialog Vision T JMENOVITÝ VA VÝKON Watt Jmenovité napětí 230 VAC (1) VSTUP 160VAC ± 3% Rozsah napětí 294VAC ± 3% Frekvence 50/60Hz Automatické nastavení Napětí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PŘETÍŽENÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síťový provoz Bateriový provoz 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech ČAS PŘEPNUTÍ Typický 4-msec. typický 6-msec.maximálně BATERIE Počet baterií 1x12V 2 x12v 2 x12v 4 x12v 4 x12v Rozměry (šxvxh) mm 110X235X X235X425 FYZICKÉ UPS VLASTNOSTI Hmotnost (kg) Bateriový box Nelze použít PROVOZNÍ Teplota a vlhkost 0-40 C, 20 až 80% relativní vlhkosti (nekondenzující) PODMÍNKY Hlučnost do 50dBA KOMUNIKACE RS-232 USB Rozšiřující slot EPO Ano Ano Ano NE DALŠÍ Ochrana Certifikáty EMC Hluboké vybití baterií přetížení zkratu přepětí podpětí tepelná GS-TUV / CE EN55022 CLASS A 34

35 TECHNICKÁ DATA JMENOVITÝ VÝKON VSTUP USDVR - Dialog Vision R USDVD - Dialog Vision TR VA Watt Jmenovité napětí 230 VAC (1) 160VAC ± 3% Rozsah napětí 294VAC ± 3% Frekvence 50/60Hz Automatické nastavení Napětí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PŘETÍŽENÍ ČAS PŘEPNUTÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síťový provoz Bateriový provoz Typický 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech 4-msec. typický 6-msec.maximální BATERIE Počet baterií 2x6V 3x6V 4x6V 4 x12v 8x12V 8x12V FYZICKÉ VLASTNOSTI UPS Bateriový box Rozměry (šxvxh) mm 438X44.3X460 (19 x1ux460) 438X87.9X582 (19 x2ux582) Hmotnost (kg) Jmenovité napětí V Kapacita Ah Počet baterií Rozměry (šxvxh) mm X87.9X582 Hmotnost (kg) PROVOZNÍ Teplota a vlhkost 0-40 C, 20 až 80% relativní vlhkost (nekondenzující) PODMÍNKY Hlučnost do 50dBA RS-232 Ano KOMUNIKACE DALŠÍ USB Rozšiřující slot EPO Ochrana Certifikace EMC Ano Ano Ano Hluboké vybití baterií přetížení zkrat přepětí podpětí tepelná GS-TUV / CE EN55022 CLASS A Poznámka: (1) nastavitelné pomocí UPSTools (200/208220/230/240VAC)

36 SCHRACK ENERGIETECHNIK spol. s r.o. Dolnoměcholupská Praha 10 Hostivař ČESKÁ REPUBLIKA Tel Fax

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 CZ Návod k obsluze Obsah Přehled... 3 Vážený zákazníku,... 3 K tomuto návodu k obsluze... 3 1 Obecné bezpečnostní pokyny...

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více