Za vodu o stokoruny ročně více

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za vodu o stokoruny ročně více"

Transkript

1 Hlavní téma vodní HOSPODÁŘStví ZaměŘenO na automobily měsíčník pro firmy a veřejnou správu květ en 2011 Velký přehled povodní v Česku 2 Protipovodňová opatření v Bohumíně 4 Projekty Povodí Moravy a Odry 6 Za vodu o stokoruny ročně více v průměru o šest procent hlouběji budou letos muset české domácnosti sáhnout do kapsy kvůli cenám vodného a stočného. nejvíce voda zdražila na ivančicku, nejméně ve zlíně. hana nečasová Poplatky Metr krychlový na Ivančicku i ve Zlíně však stojí stejně letos 73,15 korun a patří k nejdražším oblastem na Moravě. )) co je co Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody. Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění. řet zdroje pro financování plánu obnovy majetku. V roce 2011 potřebujeme zvýšit prostředky určené k tomuto účelu minimálně o 1,6 procenta, abychom mohli Schválené zvýšení cen na Zlínsku má dopad na finanční situaci průměrné čtyřčlenné rodiny 21 korun. Ke zdražení jsme museli přistoupit v souvislosti s poklesem objemů pitné i odkanalizované vody, a s tím souvisejícím nárůstem fixních nákladů na metr krychlový, dále pak kvůli zavedení nových poplatků za odběr ostatních povrchových vod a zvýšení cen vody surové a převzaté, vysvětlila mluvčí společnosti Moravská vodárenská Helena Koutná. Kromě nárůstu cen u surové a převzaté vody či poklesu odběru pitné vody, do procesu nastavování sazby za vodné a stočné vstupují i investice do výstavby vodohospodářských kapacit a pro opravy stávajících zařízení. Vodárny, jako vlastníci infrastrukturního majetku, mají povinnost danou zákonem vytvázajišťovat plynulé dodávky pitné vody, odvádět a čistit odpadní vody podle evropských standardů a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, uvedla například mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava Eva Špirochová. Pokud obec zažádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), jedna z podmínek pro čerpání evropských peněz je zvýšení ceny vody. Podmínka nárůstu cen pro vodné a stočné platí pro všechny projekty financované v rámci OPŽP v oblasti vodovodů a kanalizací. Potřebný nárůst cen určuje takzvaná finanční analýza, na jejímž základě je míra podpory projektu z fondů EU určena. Pro většinu projektů platí podmínka ročního nárůstu cen o 5 procent nad inflaci pro počáteční období, vysvětlila mluvčí Státního fondu životního prostředí Lenka Brandtová. Evropská unie tak chce zajistit, aby si vodovody a kanalizace generovaly vlastní zdroje na obnovu zařízení. Nejlevnější voda, a to i přes tříkorunové zdražení za metr krychlový oproti loňskému roku, zůstává i nadále v Brně. Brňané za metr krychlový zaplatí 60,17 korun. Navýšení ceny je jediným možným řešením, abychom nepřišli o evropskou dotaci na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Pokud bychom museli hradit z rozpočtu města celou obnovu této infrastruktury, byl by cenový tarif absolutně jiný, uvedl primátor Brna Roman Onderka. Pokračovánína straně4 Balenou, nebo z kohoutku? Několikletpo revolucidávaličešipřednost balené vodě před vodou z kohoutku. S rostoucí kvalitou vody z vodovodu se trend začal obracet. Legislativa pro pitnouvoduz vodovodujepřísnějšínežpro vody balené. Je kontrolována na základě vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodua četnosta rozsahkontrolypitnévody, vycházejícízezákonao ochraněveřejného zdravíč.258/2000sb. kvalita roste Pitná voda z kohoutku se stává nejkontrolovanějšípotravinouna trhu.voda z vodovodujevícenežvhodnána pití,pro městského člověka je to nejpřístupnější zdrojkvalitnívody, uvedlatiskovámluvčí společnosti Moravská vodárenská Helena Koutná. Kontrolakvalityvodyprobíháv akreditovanýchlaboratořícha celýprocesvýroby a distribucepitnévodyjepřísněkontrolován.na základětrvaléhosledováníkvality pitné vody v distribuční síti lze tvrdit, že kvalitadodávanépitnévodyzcelavyhovuje evropskýmstandardůmpo stráncefyzikální,chemické,mikrobiologickéi biologické. (rm) Povodně přicházejí rychle Varování před povodní Nejvyšší materiální škody i ztráty na životech způsobují povodně, které přicházejí rychle a nečekaně. Příkladem mohou být povodně v roce V té době nikdo povodeň takového rozsahu neočekával, nefungoval ani systém varující občany. Ke snížení škod na majetku i životech přispívá dobře fungující varovný systém. Varování před povodněmi upravují v České republice dva dokumenty, a to vodní zákon a zákon o integrovaném záchranném systému. Tuto službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. První částí varování meteorologickou prognózou se zabývá jen hydrometeorologický ústav, na druhé části varování spolupracují i správci povodí. Jednotlivá povodí disponují rozsáhlým systémem sledování spadlých srážek, teploty ovzduší, hladin vody v tocích a nádržích. Které další systémy navazují, se dočtete na straně 6. FOTO: Tomáš Škoda Rozhovor s Josefem Reidingerem Autosalon v Ženevě e-government v praxi obcí a měst Plachetnice z Moravy 116 MŽP S vedoucím Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR jsme mluvili o povodních, které nás v minulosti zasáhly. Pokračovánína straně8 Automobily Již po 81. se otevřely brány ženevského autosalonu. Oproti minulému roku čekalo na návštěvníky mnohem více novinek. K vidění byly nejen nejmenší vozy kategorie mini, ale i drahé supersporty jako Pagani Huayra. Jedním z účastníků byla i česká automobilka Škoda, která se pochlubila novým logem a představila koncept Vision D. Pokračovánína straně10 Konference Elektronizaci veřejné správy se věnovala odborná konference e-government v praxi obcí a měst. Jedním z hlavních témat bylo budování technologických center. Přednášející se zaměřili i na práci s dokumenty a legislativu elektronizace veřejné správy. Zúčastnili se zástupci ministerstev, krajských úřadů, měst a obcí i IT odborníci. Pokračovánína straně12 Jaksevyrábí Ve Veverské Bítýšce stojí nová hala na výrobu plachetnic a motorových člunů. Nahlédli jsme za brány závodu. Pokračovánína straně14 duben 2011 alokace otevřených výzev 52,7 mld. Kč objem podaných žádostí 20,5 mld. Kč objem schválených projektů 17,7 mld. Kč počet otevřených výzev 43 počet podaných žádostí 1580 počet schválených projektů 1103 konzultací KB EU Point 132 Pozn.: Index vychází ze souhrnných údajů o hlavních dotačních programech určených pro běžné žadatele za předcházející měsíc. Sledujeme kraje: Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

2 STRANA 2 KVĚTEN 2011 POVODNĚ Pět ničivých povodní během patnácti let VELKÁ VODA SE V POSLEDNÍCH LETECH NA MORAVU VRACÍ STÁLE ČASTĚJI. ZA POSLEDNÍCH 15 LET JEJÍ ÚZEMÍ ZASÁHLA UŽ PĚTKRÁT. VZALA SI S SEBOU DESÍTKY ŽIVOTŮ A NAPÁCHALA ŠKODY ZA MILIARDY KORUN. PŘINÁŠÍME PŘEHLED NEJNIČIVĚJŠÍCH POVODNÍ, KTERÉ MORAVU ZASÁHLY V POSLEDNÍCH 15 LETECH. Hana Nečasová Červenec 1997 Jedna z největších přírodních katastrof 20. století na českém území zasáhla Moravu v červenci roku Rozsáhlé a dlouhotrvající deště zasáhly povodí většiny řek Moravy, Slezska a severovýchodních Čech. Voda se rozlila na celkovou plochu přes 770 čtverečních kilometrů, vzala život padesáti lidem a zničila téměř třicet tisíc obydlí. Stát přišel během několika dní o hodnoty v odhadované výši 62,2 miliardy korun, což je zhruba 80krát více, než činil roční průměr povodňových škod z předcházejících let. Povodeň se podle Povodí Moravy svými parametry vymkla při vlastním průběhu možnostem měření a monitorování, stejně jako schopnostem nejzkušenějších vodohospodářů a hydrologů tuto povodeň předem správně odhadnout. Symbolem tragédie se stala dvoutisícová obec Troubky na Přerovsku, kde zahynulo devět lidí a se zemí muselo být srovnáno více než 300 domů. Srpen 2002 Druhá největší povodeň v historii země vtrhla do Čech v srpnu. Příčinou záplav byly nadprůměrné srážky, které v první srážkové epizodě zasáhly hlavně jih Čech. Voda pak zatopila i Prahu a Ústecký kraj. O život přišlo 17 lidí, pojišťovny evidovaly škodu za 35 miliard korun. Povodeň, která zasáhla především povodí Vltavy a Labe, se v povodí Moravy soustředila především na tok Dyje, voda tu napáchala škody za 423 milionů korun. Rozsah největších povodní na Moravě Pelhřimov 2002 Havlíčkův Brod VYSOČINA Jihlava Březen 2006 Prudké oteplení až o dvacet stupňů během pěti dní, tající sníh a k tomu hustý déšť způsobily jarní záplavy v sedmi krajích, na Moravě v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji a na Vysočině. Povodní bylo postiženo celé území Povodí Moravy, nejvíce však údolní nivy hlavních řek Moravy, Dyje, Svratky a Jihlavy. Voda zatopila také část Znojma a Olomouce. Celkové škody povodní se vyšplhaly k pěti miliardám korun. Třebíč Znojmo 1997 Žďár n. Sáz. Blansko Brno JIHOMORAVSKÝ 2006 Břeclav Stupně povodňové aktivity První stupeň Stav bdělosti, nastává při nebezpečí povodně. Situaci na vodním toku nebo vodním díle je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje se hlídková služba. Druhý stupeň Stav pohotovosti, nebezpečí přerostlo do skutečné povodně. Aktivizují se orgány protipovodňové ochrany a provádějí se opatření podle povodňového plánu. Třetí stupeň Stav ohrožení, vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací, případně záchranné a evakuační činnosti. Červen, červenec 2009 V červnu a červenci 2009 došlo na území České republiky k sérii bleskových povodní způsobených především přívalovými srážkami. Postiženo bylo celkem 451 obcí, stav nebezpečí byl vyhlášen ve čtyřech krajích. Z krajů byl nejvíce postižen kraj Olomoucký a Moravskoslezský, kde škody dohromady přesáhly 6,8 miliardy korun. Nejhorší situace byla na Novojičínsku, Šumperk Prostějov Jeseník OLOMOUCKÝ Vyškov Kroměříž Přerov Bruntál Olomouc Uherské Hradiště Hodonín 2009 Zlín kde voda zaplavila 23 obcí, na Jesenicku, kde zasáhla 22 obcí, a na Hranicku, kde povodeň udeřila ve 12 obcích. Celkově povodně způsobily škody Opava MORAVSKOSLEZSKÝ ZLÍNSKÝ Nový Jičín Vsetín Ostrava Karviná Frýdek-Místek 2010 za 8,4 miliardy korun a vyžádaly si patnáct životů. Květen, červen 2010 Loňský rok se dostal v objemu škod způsobených živelnými katastrofami na 3. místo, hned za roky 2002 a Povodně se loni přihlásily čtyřikrát, v květnu a v červnu evidovaly pojišťovny 18,5 tisíce škod v celkové výši 1,7 miliardy korun, a to postupně na celém území Moravy. Srážkově bohatý květen způsobil povodně nejprve na severu Moravy, zejména v Beskydech. Povodně byly v povodí Odry a jejích pravostranných přítoků, dále v povodí Bečvy a levostranných přítoků Moravy. V červnu byla znovu zasažena východní část území státu podél hranic s Polskem a Slovenskem, ale také východní, jižní a západní Čechy. Troubky rozděluje neexistující hráz Stavba hráze Nikdo už tady vodu nechce a nějak se to řešit musí, těmito slovy vysvětluje Ludmila Hrubá, ekonomka z Troubek nad Bečvou, proč vytvořila petici, kterou protestuje proti vedení místní radnice. Jádrem sporu je umístnění protipovodňové hráze, která má obec chránit před povodněmi. Ty decimovaly Troubky v letech 1997 a Během několika dní sehnala Hrubá ve dvoutisícové vsi na čtyři stovky podpisů, a to ještě s akcí nebyla vůbec u konce. Všichni podepsaní chtějí jediné. Aby obecní zastupitelstvo schválilo návrhy Povodí Moravy a kolem Troubek tak konečně začala růst protipovodňová hráz. Zastupitelé se zatím plánům Povodí Moravy brání. STO METRŮ ZA DOMY Hráz kolem Troubek zastupitelé sice chtějí, ale zhruba o jeden kilometr dál od obce, než navrhuje Povodí Moravy. A tento kilometr je jádrem sporu. Některým lidem vadí, že by Povodím Moravy plánovaná hráz stála jen sto metrů od jejich domů. Vycházíme z historických zkušeností. Je to jednodušší. Valy proti vodě tam stály už před kolektivizací vesnice v 50. letech, argumentuje pro )) v číslech Povodně z roku 1997 si vyžádaly smrt devíti lidí Z celkem 752 domů z obci muselo být 335 demolováno Při povodních v roce 2010 dosáhly škody 400 miliónů korun Plánovaná hráz Povodím Moravy má stát 200 miliónů korun posunutí hráze dál od vsi starosta Radek Brázda. Se starostovými důvody však oponenti ve vesnici nesouhlasí. To je jen fáze představ, kritizuje vedení obce autorka protestní petice Ludmila Hrubá. Kromě projektu Povodí Moravy ani žádný jiný vlastně neexistuje, doplňuje Hrubá. Plán Povodí Moravy, jak Troubky uchránit před povodněmi, ležel na stolech troubeckých zastupitelů již celkem třikrát. A ani jednou pro něj ruku nezvedli. Jen na začátku letošního února vznesli zastupitelé k projektu devět připomínek, které v osmi případech Povodí Moravy zvážilo a akceptovalo úpravou dokumentace. Trasa hráze je tak například posunuta tak, aby nebyla umístěna v lokalitě u pily, popisuje jednání mezi Troubkami a vodohospodáři mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá. Pokud by se hráz posunula podle přání troubeckých zastupitelů, mohlo by se podle Hrdé mimo jiné stát, že velkou vodou budou ohrožena okolní města a obce jako Chropyně, Kroměříž, Citov, Císařov a Rokytnice. Co bude v Troubkách dál? Situace se jeví jako patová, ale tak to úplně není, odpovídá starosta Brázda na otázku, zda v Troubkách nenastal stav, kdy ani jedna ze stran není schopna ústupu. Je to věc dalšího vyjednávání. Musíme si vyříkat, proč obec většinově v zastupitelstvu myslí právě takto, míní Brázda. A nevylučuje, že by se v Troubkách o projektu Povodí Moravy mohlo rozhodnout i pomocí referenda. Pokud by zastupitelé s naším projektem souhlasili, začneme stavět v roce 2013 a v roce 2016 bude vše hotovo, slibuje za Povodí Moravy Veronika Hrdá. Trváme na tom, že toto naše řešení je zodpovědné, dodává mluvčí. (mž) Ostravice bude do tří let důkladně vyčištěna Revitalizace toku Mastná oka na hladině, podezřelá pěna, zápach a barva černého inkoustu takto vypadá řeka Ostravice protékající moravskoslezskou metropolí dnes. Do tří let už bude vše jinak. Revitalizace řeky proběhne v několika etapách. Už na jaře začneme s odtěžováním kalů, které se na dně Ostravice usazovaly desítky let. Tím se také prohloubí koryto. Druhou etapou bude stavba odpadovodu a dalších objektů například přístaviště pro vodáky, sociálních zařízení nebo nábřežní pláže pro opalování, připomíná náměstek ostravského primátora Dalibor Madej. Ostravice by se tak měla stát místem pro odpočinek, vycházky, koupání i setkávání přímo uprostřed města jen nedaleko Mostu Miloše Sýkory. Součástí revitalizace nábřeží budou i skleněné podlahy na odpočívadlech nad řekou. Jedná se o humanizaci Ostravice, což je volně přeloženo jako návrat řeky lidem, a to jak z hlediska přístupu k řece, tak i jejího využití. Součástí této akce je výstavba řady technických prvků i revitalizačních staveb. Investorem celé akce je město Ostrava, Povodí Odry se podílí jen na některých dílčích stavebních činnostech, tvrdí obchodní ředitel státního podniku Čestmír Vlček. ČISTÁ OSTRAVICE 2013 Projekt nemyslí jen na lidi a čistou řeku, ale i na život v ní. Vybudovány tak budou i tůně pro rozmnožování obojživelníků, kamenné náspy pro ještěrky, budky pro netopýry nebo třeba nory pro ledňáčky. Revitalizace Ostravice přijde na necelých 600 milionů korun, přičemž město zaplatí jen 41 miliónů korun, zbytek jsou dotace. Konečně to někoho napadlo vyčistit Ostravici. Vlézt do ní chce hodně silnou náturu a především odvahu. Konečně ta ostuda zmizí, postěžovala si obyvatelka města Vlasta Benešová. Při své návštěvě Paříže jsem se procházel po nábřeží Seiny a všechno to tam bylo upravené, žilo to bohatým životem. Nevidím jediný důvod, proč by něco podobného nemohlo být i v Ostravě. Samozřejmě v menším, ale stejně hezkém. Město tak zase získá další zajímavost a možná přiláká i turisty, tvrdí Ostravan Jakub Holienka. (mž)

3 květen 2011 StRAnA 3 inzer ce KOB EU Point 268x374_MH.indd :35

4 STRANA 4 květen 2011 P R o T i P ovodňová opatřen í Bohumín loni opět bojoval s velkou vodou BohumíNšTí již zažili tisíciletou i stoletou vodu. PoSLedNí Povodeň ukázala, že NeSTAčí jen BudovAT hráze, ALe i udržovat koryta vnitřních Toků. roman Müller Protipovodňová opatření Do historie Bohumína se zapsaly dvě velké povodně, a to v roce 1997 a Při první povodni bylo pod vodou celé město včetně centra, došlo k výpadku elektrické energie a občané měli jen omezený přístup k informacím. Zalití celého města způsobilo i to, že kolem velkých toků neexistovaly téměř žádné hráze. Od tisícileté vody se v Bohumíně mnoho změnilo především byly postaveny protipovodňové hráze za 120 milionů korun, které částečně chrání město před stoletou vodou. Jde o šest staveb, které tvoří soustavu hrází a odlehčovacích příkopů, a poskytují tak ochranu před povodněmi třem městským částem, a to Starému Bohumínu, Šunychlu a Novému Bohumínu. Ochrana však není ještě kompletní, protože protipovodňové hráze schází v městských částech Vrbice a Pudlov. Ve Vrbici realizaci dlouhou dobu komplikovali vlastníci pozemků. Stoletá voda, která postihla Bohumín v květnu minulého roku, poprvé prověřila funkčnost doposud vybudovaných hrází. zatopeno BYLo Sedm městských částí Podle informací místostarosty Lumíra Macury se v minulém roce dostala voda do sedmi městských částí ze šesti. Centrum města však zasaženo nebylo. Nejvíce voda zasáhla do života obyvatel Pudlova, Vrbice, Šunychlu, Nové Vsi, Starého Bohumína a Kopytova. Ušetřeno bylo jen výše položené Záblatí. Hladiny řek Odry a Olše, které se v Bohumíně stékají, stouply několikanásobně a vylily se z koryt. Hodně problémů způsobily hlavně vnitřní vody na místních tocích. Ohrázování kolem Bohumína způsobilo zejména vzdutí potoka Bajcůvka, uvedl Lumír Macura. Místní toky v Bohumíně neměly kam odtékat a voda z nich postupně stoupala a vnikala do města. Dokončena nebyla při květnové povodni ani dálnice D47, jejíž součástí je také povodňová ochrana PAMĚTNÍ DESKA Kam až sahala voda při povodni v roce 1997, ukazuje tabulka u vchodu Městského úřadu v Bohumíně. V roce 2010 se voda na náměstí nedostala. FOTO: Roman Müller na stoletou vodu. Po dostavbě dálnice se voda bude chovat opět jinak. Při květnové povodni jsme tedy v praxi nemohli plně ověřit, jak dálniční hráze budou fungovat, uzavírá Macura. Po vyhodnocení povodní v květnu 2010 Povodně v roce 2010 Na řece Odře byla zaznamenána dvacetiletá voda Na řece Olši byla zaznamenána stoletá voda Vzdutí místních toků Bajcůvka, Lutyňka, Bohumínská stružka Protržení Orlovské stružky do Vrbického jezera Celkově byla povodeň v květnu 2010 považována za stoletou Nedošlo k výpadku elektrické energie. Rozvodnu v Novém Bohumíně před vodou uchránili Výborná informovanost občanů prostřednictvím zpravodajství na webu města a výborná spolupráce členů protipovodňové komise a záchranných složek si bohumínští radní stanovili několik dalších úkolů do budoucna. Na podzim letošního roku by měla být zahájena výstavba protipovodňové hráze v městské části Vrbice. Zde se vlastníci potřebných pozemků dlouhou dobu bránili jejich výkupu. Povodně v minulém roce je však o nutnosti výstavby hráze přesvědčily. V současné době se čeká na stavební povolení, po jeho získání bude zahájena výstavba. Investorem je Povodí Odry, uvedl Lumír Macura. dvě hráze ještě chybí Město usiluje i o vybudování hrází v městské části Pudlov. Špatnou zprávou je, že zde se doposud hráze ani neprojektovaly. Důvodem je, že pro získání dotací z fondů Evropské unie, od ministerstva životního prostředí či zemědělství je třeba splnit určitá kritéria efektivity. Ta říkají, že hodnota chráněného majetku musí být vyšší než náklady na výstavbu hráze, což tato oblast údajně nesplňovala. Loňské povodně nás však vedly k tomu, že jsme se za radnici rozhodli přispět Povodí Odry na projektování stavby částkou dvou milionů korun, dodává Macura. Povodeň v roce 2010 ukázala, že se někteří správci toků na území Bohumí- Povodí Odry vytěžilo z koryta řeky nánosy štěrku. Dnes pojme mnohem více vody. Proti stoleté vodě chrání obyvatele i betonová hráz. Jako protipovodňová hráz slouží i dálnice. na řádně nestarají o čištění. V současné době například probíhají jednání s firmou ŽDB (pozn. Železárny a drátovny Bohumín), která je vlastníkem a tudíž i správcem části Bajcůvky. Železárnám jsme dali příslib, že pokud vyčlení určitou částku na čištění toku, město přispěje stejnou částkou ze svého rozpočtu. Dnes máme vyčleněno půl milionu korun, dodává Macura. Zanedbané bylo i koryto místního toku Lutyňka. Jeho správcem byla Zemědělská vodohospodářská správa, která ke konci minulého roku zanikla. Část správy byla převedena pod státní podnik Lesy České republiky a část pod Povodí Odry. Lutyňka spadá do správy Povodí Odry. V současné době je podle informací Lumíra Macury připravován plán čištění. U velkých vodních toků provedlo velké opatření Povodí Odry. Bylo vyčištěno koryto Odry od nánosů štěrku. Tím se prohloubilo koryto řeky, které dnes pojme větší množství vody. Jako protipovodňová hráz bude v budoucnu fungovat i dálnice. Na její výstavbě se zatím pracuje. )) ve zkratce )) Lidé spotřebovali méně vody, zaplatili za ni ale více Voda Spotřeba vody v Česku loni opět klesla, lidé za její odběr však podle Českého statistického úřadu platí stále více. Zatímco celkový objem fakturované vody se snížil o 2,4 procenta na 492,5 milionů metrů krychlových, výběr vodného a stočného vzrostl o více než dvě procenta na 27,2 miliardy korun. Průměrná spotřeba vody klesla o více než čtyři litry na 138 litrů na osobu denně. Průměrná sazba vodného stoupla v roce 2010 o korunu z 28,10 Kč za metr krychlový na 29,10 koruny. Cena stočného se zvýšila o 1,20 na 26,30 Kč. Vodárenské společnosti na vodném vybraly 14,3 miliardy, na stočném 12,9 miliardy korun. Kolik ještě zbývá? mld. Ve strukturálních fondech stále zbývá k rozdělení: 178 miliard korun, tedy 24% Zdroj: KB Dokončení ze strany 1 Letos zaplatíme za vodu o stokoruny ročně více Stabilní ceny vodného a stočného chce mít pod kontrolou také Jihlava. Rada města schválila zadání koncesního projektu na provoz vodohospodářské infrastruktury, výsledkem bude výběr nového provozovatele vodovodní a kanalizační sítě. Nový PoPLATek za PodzemNí vodu Výběr nového provozovatele přinese kvalitnější správu sítě, očekáváme větší finanční efekt pro pokladnu města, zároveň ale stabilní vodné a stočné v limitech sociálně únosných cen, uvedl primátor Jaroslav Vymazal. Po vystoupení ze Svazu vodovodů a kanalizací bude vodárenskou infrastrukturu spravovat město prostřednictvím vlastní nové společnosti. Nový provozovatel jihlavských vodovodů a kanalizací bude znám na konci koncesního řízení, které trvá asi rok a půl. V příštích letech bude přitom cena vodného a stočného zřejmě i nadále růst. Společnost Vodné a stočené v roce 2011 Cena vody vodné i stočné (Kč) Nárůst oproti roku 2010 Severomoravské vodovody a kanalizace 61,05 5,48% Vodárenská akciová společnost Boskovice Blansko 73,43 0 % Ivančicko 73,15 9,2 % Jihlava 67,91 3,3 % Třebíč 71,72 6 % Žďár na Sázavou 69,90 2,8 % Znojmo 66,04 5,5 % Brněnské vodárny a kanalizace 60,17 5,2 % Vodovody a kanalizace Břeclav 69,85 4,1 % Vodovody a kanalizace Hodonín 59,41 3,32 % Vodovody a kanalizace Vyškov 65 4 % Moravská vodárenská Zlín 73,15 2,8 % Olomoucko 70,56 5,61 % Prostějovsko 65,32 7 % Ostravské vodárny a kanalizace 62,37 5 % Zdroj: SOVAK Kromě plánovaného sjednocení dvacetiprocentní DPH může cenu ovlivnit také zavedení poplatku za vodu z podzemních zdrojů, které chce v nejbližší době ministerstvo zemědělství předložit vládě. Chce tak vybrat zhruba dvě miliardy korun ročně na protipovodňová opatření. Poplatek by se týkal hlavně velkých odběratelů vody, tedy vodáren a průmyslových podniků i majitelů vodních elektráren. Nakolik by poplatek zvýšil cenu vody pro koncového zákazníka, je podle tiskové mluvčí ministerstva zemědělství Terezy Dvořáčkové obtížné odhadnout. Zvýšení se podle ní udrží pod desti procenty z celkové stávající průměrné ceny vody. Vodárny totiž většinou operují se směsí podzemní a povrchové vody. Provozovatelé vodovodů přitom velmi dobře vědí, že podzemní voda je v platbách nyní podhodnocena, nachází se přibližně na poloviční platbě za vodu povrchovou, přičemž technologicky jsou její náklady nesrovnatelně vyšší, uvedla Dvořáčková.

5 KVĚTEN 2011 STRANA 5 INZERCE Dříve než udeří povodně: Vzpomeňte si na vynález z Bousova Na jaře to může být třeba prudké tání. Léto zase provází dlouhodobé nebo přívalové deště a bouřky. Někdy se voda disciplinovaně drží koryt a meandrů, jindy se nekontrolovatelně rozvodní a rozlije široko do kraje, tak jako jsme to všichni zažili nedávno. Posledních pár let přichází velká voda téměř pravidelně. ného sklolaminátu kompozitu s vlaminovanou ocelovou výztuží, jež jsou zesílené výztužnými žebry. Desky dostaly kvůli snadnější manipulaci textilní ucha a ve spodní části mají nanýtovaný gumový pás. Ten utěsňuje zábranu v místě styku s terénem, vyrovnává nerovnosti a minimalizuje průsak vody. K deskám se ještě dodávají spojovací díly z ocelového plechu, jöklu, gumotextilního pásu a opěrnou skládací konstrukci ze svařovaných ocelových profilů. Cena zábran je vzhledem k ušetřeným škodám velice příznivá. Za běžný metr s kompletním vybavením by zájemce neměl zaplatit více než deset tisíc korun. V TESTECH SI VEDL NA VÝBORNOU KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ pro vodu a krajinu, protipovodňová ochrana ENVICONS s.r.o. je inženýrská a konzultační společnost zajišťující služby v oborech vodního hospodářství, krajinného inženýrství a aplikované ekologie. projektový a dotační management projektová činnost ve výstavbě, inženýring, zpracování studií akreditovaná konzultační a poradenská činnost odborné technické, autorské a biologické dozory při realizaci staveb biologická hodnocení, průzkumy a expertízy, posuzování vlivů na lokality soustavy Natura 2000 Nabízíme naše služby při řešení protipovodňových opatření v souladu s nejmodernějšími trendy v protipovodňové ochraně s využitím revitalizačních přístupů. Využijte dotačních možností, které pro takto zaměřené projekty nabízí zejména fondy EU. Společnost ENVICONS má téměř 100% úspěšnost získání dotace na projekty, které pro investory komplexně zajišťuje. Náklady na naše služby jsou uznatelnými výdaji v rámci projektu a jsou tak součástí dotace. Takto vypadají protipovodňové zábrany z Dolního Bousova Každoročně se lidé na různých místech naší republiky snaží s živlem účinně bojovat. Často však nemají k ruce nic víc než pytle s pískem. Přitom právě v České republice vznikl ve Výrobním a opravárenském podniku v Dolním Bousově patentově přihlášený unikátní a světový vynález mobilních protipovodňových zábran. Právě tyto mobilní zábrany jako jediné v Evropě splňují a dokonce překračují světový standard v tomto oboru, kterým jsou normy ženijního vojska USA. Unikátní zábrany dovedou odklonit povodňovou vlnu a usměrnit tok vody ve výškách hrazení půl metru, metr a jeden a půl metru. Nepotřebují pevný podklad, jsou lehce přenosné a snadno se jimi manipuluje. Jejich stavbu i v rozmoklém terénu a v libovolné délce zvládne poměrně rychle několik málo neškolených lidí. Zábrany se dají umístit v podstatě kdekoli, a to i na stávajících zatravněných či betonových hrázích. UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE Samotné protipovodňové desky jsou vyrobeny ze speciálního, zdravotně a ekologicky nezávad- Návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu se v roce 2009 mohli přesvědčit, jak protipovodňové zábrany fungují. V bazénu jsme díky silnému navijáku nasimulovali povodňovou situaci, kdy naviják přitáhl dva pětimetrové kmeny stromů o průměru čtyřiceti centimetrů a udeřil jimi do zábrany z Bousova. Sklolaminátová plocha se otřásla, ale to bylo vše. Konstrukce překonala tlak vody i náraz kmenů bez problémů. Vše pozorně sledovali pracovníci zkušební laboratoře z VOP-26 Šternberk, s.p. divize VTÚPV Vyškov a laboratoře vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně. Právě tady, za přítomnosti odborníků, probíhalo nákladné certifikační řízení doslova všem na očích. Systém jsme nechtěli dát do prodeje dříve, dokud jsme si nebyli odolností našeho výrobku jisti. Tady se jedná o lidské životy, neřku-li o miliardové škody na majetku, přiznal J. Turek, majitel VOP. Loni na jaře na výstavě Ochrana před povodněmi Brno 2010 prezentovala firma VOP své zábrany nejen ke koupi, ale i k pronájmu. Protipovodňové stěny z Dolního Bousova asi nezabrání všem újmám, ale částečně by mohly ochránit před každou velkou vodou. Odhadem slibujeme zamezit poškození alespoň čtyřiceti procent nyní zničeného majetku. Více informací o možnostech pronájmu a prodeje naleznete na stránkách: Na spokojenosti zákazníků je postaveno dobré jméno společnosti. ENVICONS s.r.o. tel./fax.: mobil: Projektová, inženýrská a konzultační činnost v oboru vodohospodářských staveb, inženýrských sítí, ekologie Provádění staveb a provozování vodovodů a kanalizací projekty vodovodů a kanalizací čistírny odpadních vod úpravy a opravy koryt vodních toků vodohospodářské stavby hrazení bystřin revitalizace říčních systémů protipovodňová opatření protierozní ochrana pozemků navrhování skládek, uzavírání a rekultivace skládek Lidická 960/81 (OC Meta, 4.p.) Brno tel.: tel.: , )) ve zkratce )) Ve Velkém Meziříčí opravují čistírnu a kanalizaci Infrastruktura Od příštího roku bude mít Velké Meziříčí rozšířenou a zrenovovanou čistírnu odpadních vod a novou kanalizaci na ulicích Vrchovecká a Příkopy a v místní části Mostiště. Po dokončení kanalizace přestane splašková voda znečišťovat podzemní i povrchové vody a lidé budou moci zrušit své septiky a jímky. V rámci projektu je pro všechny, kteří se na novou kanalizaci ve městě i obcích napojí, zajištěna projektová dokumentace domovních přípojek. Rozšíření čistírny, vybudované v roce 1995 a stavba kanalizace jsou jednou z největších investic do infrastruktury v posledních deseti letech. Město sice není investorem, ale podílí se na organizaci a zčásti i na financování. Investor má zase povinnost opravit silnice a chodníky nad nově budovanými kanály. Radnice proto dnes mapuje technický stav a potřeby oprav komunikací PR_Inzerat_CP_268x185_v2.indd 1 5/3/11 4:30 PM

6 STRANA 6 květen 2011 PROTIPOv ODŇOvÁ OPATŘe NÍ )) rozhovor Jan Daňhelka náměstek ředitele pro hydrologii ČHMÚ Můžete stručně popsat hlavní faktory vedoucí k tvorbě mimořádně intenzivních srážek? Přívalové srážky charakteristické relativně krátkou dobou trvání (většinou od jedné do osmi hodin) a vysokou srážkovou intenzitou jsou výsledkem intenzivního konvektivního proudění, tedy výstupných proudů v atmosféře. Nepříznivých faktorů pro jejich vznik je celá řada: velká energie atmosféry, vysoká vlhkost vzduchu, specifické proudění vzduchu zvané střih větru, kdy ve výšce proudí vítr jiným směrem než při zemi, což vše podporuje výstupné proudění aj. Opravdu nebezpečné jsou případy řetězového efektu, kdy se jednotlivé bouřky seřadí v linii, například na zvlněné studené frontě, nebo v místě sbíhání větrného proudění a poté postupují opakovaně přes jedno místo, kde tak srážky trvají i několik hodin a mohou dosáhnout extrémních úhrnů. S jakou úspěšností lze předpovídat tzv. bleskové povodně? Konkrétní výskyt přívalových povodní nelze s dostatečným předstihem předpovědět. Jsme schopni předpovědět podmínky vhodné pro vznik intenzivních bouřek v měřítku celé republiky nebo několika krajů. Kde přesně, nad kterým městem, se vyskytnou však predikovat nelze, protože jde z hlediska celé atmosféry o relativně plošně malé jevy, na jejichž vznik působí řada faktorů, které nejsme schopni v dostatečné podrobnosti ani pozorovat ani simulovat. Je to jako hádat, kde se objeví další bublina ve vařícím hrnci vody. Potvrzují dlouhodobé statistiky stále vyšší četnost přívalových dešťů (bleskových povodní)? Setkávali jsme se s bleskovými povodněmi i před rokem 1989? Jak často? V případě extrémních jevů je vyhodnocení trendu vždy problematické, tím spíše, že pro přívalové povodně neexistuje dlouhodobá databáze. Víme však s jistotou, že v minulosti byla četnost přívalových povodní velmi podobná a pocit, že jsou dnes nějak často, pramení spíše z dostupnějších informací o jejich výskytu (internet, televize). Jinak informace o velkých a katastrofálních přívalových povodních nalezneme i ve starých kronikách. Asi největší známý případ byla povodeň v květnu 1872, která postihla dokonce tak velký tok jako je Berounka a Vltava v Praze a jmenovat bychom mohli mnoho a mnoho dalších případů: Doubrava 1908, Kunovice 1910, Jílovský potok 1927, 1979 a 1987, Kyjovsko 1970, Luka u Jihlavy 1988 a desítky dalších. (rm) )) ve zkratce )) Aerační věže na brněnské přehradě Brno Státní podnik Povodí Moravy zahájil po zimní přestávce provoz aeračních věží na Brněnské přehradě. Po předchozím vyčištění hladiny nádrže a břehů od naplavenin tak pokračuje projekt, jehož cílem je do konce roku 2012 výrazně snížit množství dostupných živin ve vodě a zamezit tím opakovanému rozvoji a masovému výskytu sinic. Spuštěno bylo dávkování koagulantu do vody na přítoku, v místě nad silničním mostem mezi Veverskou Bítýškou a Chudčicemi. Účelem těchto úprav je zefektivnit dodávku potřebného kyslíku do spodních pater nádrže, samozřejmě při zajištění bezpečnosti rekreantů a sportovního využití vodní plochy, vysvětlil ředitel závodu Dyje Jan Moronga. (rm) Včasné varování před povodněmi zachraňuje životy i majetek Může jít i o Minuty. včasné A SPRÁvNé varování zachraňuje životy I majetek. ObyvATele českých A moravských ObcÍ upozorňuje NA blížící Se velkou vodu jednotný systém varování. Mojmír žáček Povodně Varování před povodněmi řeší v České republice legislativně vodní zákon a také zákon o Integrovaném záchranném systému. Tuto službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správci povodí. První částí varování, meteorologickou prognózou, se zabývá jen ČHMÚ, na druhé části varování, na části hydrologické, spolupracují i správci povodí. Jednotlivá povodí disponují rozsáhlým systémem sledování spadlých srážek, teploty ovzduší, hladin vody v tocích a nádržích. RÁDIO I GPRS Hustota sledování je v naší části republiky nejhustší, což odpovídá také častému výskytu povodní. Na systém stanic v terénu navazuje systém přenosový, který zajišťuje pomocí přenosu rádiem, mikrovlnným spojením i GPRS téměř okamžitou informaci o stavu na vodohospodářském dispečinku našeho podniku, kde je dále vyhodnocována hlavně porovnáním s varovnými limity, popisuje Čestmír Vlček z Povodí Odry. Předpověď situace na tocích je zajišťována tzv. srážko-odtokovým modelem, který byl vyvinut na Vysokém učení technickém v Brně právě ve spolupráci s Povodí Odry. Pomocí tohoto modelu jsme schopni optimalizovat vypouštění vod z nádrží za povodně takovým způsobem, aby se snížilo ohrožení největších sídel na řekách, dodává Vlček. Systém povodňového monitoringu se rozvíjí i z prostředků Evropské unie a může zajistit rychlejší reakci i v případě takzvaných bleskových povodní ze silných bouřek Na předpovědi spolupracujeme především s ČHMÚ, pobočkou Ostrava a státním podnikem Povodí Odry Ostrava. Tyto orgány zajišťují předpovědní a výstražnou službu v oborech operativní meteorologie a hydrologie a na základě podrobné analýzy meteorologické a hydrologické situace a předpokládaného dalšího vývoje v povodí informuje o možnosti vzniku nebo nebezpečí povodně, vysvětluje Josef Brettschneider, vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. varování PŘI POvODNI Zjištěné závěry a informace pak zpracovává a vydává ve formě pravidelných zpráv o stavu a předpovědi počasí, pravidelných zpráv o aktuální situaci a předpovědi stavů a průtoků. Varování obyvatelstva je prováděno při každé větší povodni v kraji - v posledních letech v roce 2009 na území Nového Jičína, v roce 2010 na území Kar- Pět miliard proti povodním: Ochranu dostanou Olomouc i Ostrava Projekty Více než 5,5 miliardy korun plánuje do roku 2013 vláda vynaložit na prevenci před povodněmi. Letos má být dokončeno 16 protipovodňových staveb na významných vodních tocích za 1,5 miliardy korun a zhruba 40 opatření na drobných tocích za 300 milionů korun. Povodí Moravy čekají letos tři projekty nad sto milionů korun. Nejdražší bude druhá etapa protipovodňové ochrany Olomouce, která si vyžádá asi 300 milionů korun. Budeme rozšiřovat a ohrazovat koryto řeky Moravy v délce asi 1,4 kilometru. Navazujeme tak na první etapu, kdy jsme v roce 2007 vybudovali půlkilometrový obtokový kanál a zvýšili tak kapacitu řeky Moravy na stoletou vodu, vysvětlila tisková mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá. Druhou významnou investicí Povodí Moravy bude oprava hráze na vodní nádrži Plumlov za asi 150 milionů korun. Ta bude první hrází v Česku, která se dočká tak zásadních oprav. Kromě rekonstrukce návodního líce, který je běžně skrytý pod vodou, se oprav dočkají také silnice, most, zídky či osvětlení. OPRAvA hráze Práce na rekonstrukci potrvají minimálně do jara příštího roku. Termín ale určí až výsledek výběrového řízení. Jisté však je, že oprava hráze oddálí termín napuštění plumlovské nádrže, jejíž dno nyní čistí těžká technika. Povodí chce začít napouštět vodu do nádrže koncem roku Již od začátku jsme chtěli spojit vypuštění ná- Nejvýznamnější stavební akce 2010: Úprava koryta Svitavy v Blansku (50 mil. Kč), Ochranná hráz na Odře v Ostravě Hrušově (70,5 mil. Kč), Ochranná hráz na Odře v Ostravě Antošovicích (33,6 mil. Kč), Ochranná hráz v Opavě (46,3 mil. Kč). Vodní dílo Bystřička rekonstrukce bezpečnostního přelivu (76,7 mil. Kč) drže s opravou hráze. Po celý rok 2010 a následně 2011 jsme jednali s ministerstvem zemědělství o možnosti získání peněz. V březnu tato jednání dopadla úspěšně, a my tak můžeme spojit vypuštění přehrady s opravami, uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Zhruba 116 milionů korun dosáhnou náklady na ohrázování Moravičan a stavbu protipovodňových opatření kolem Loštic na Šumpersku. V Lošticích stavbaři zrekonstruují dosavadní jez a rozšíří koryto Třebůvky, kolem Moravičan pak vybudují více než 1,5kilometrovou zemní hráz. Příští rok by měla být dokončena také protipovodňová ochrana Třebíče za 159 milionů korun. Navýšené nábřežní zdi, upravené koryto a jeho opevnění budou chránit především centrum města s památkovou zónou. Třebíč tak bude ochráněna před stoletou vodou, uvedla Hrdá Jungmannova 153/12, Olomouc Povodí Moravy zároveň chystá dvě velká výběrová řízení na protipovodňovou ochranu Slavkova u Brna za asi 80 milionů korun a Velkého Meziříčí za 190 milionů korun. POlDR za 2 miliardy Kromě toho ministerstvo zemědělství plánuje v průběhu letošního roku vypracovat studii, která urychlí protipovodňová opatření kolem řeky Bečvy. Jejich součástí bude suchý poldr u Teplic nad Bečvou na Přerovsku, jenž se tak zařadí mezi největší v Česku. V případě ohrožení by dokázal zadržet až 35,4 milionu metrů krychlových vody. Stavba by měla být hotová do desíti let a stát bude dvě a půl miliardy korun. Studie, kterou zpracuje Povodí Moravy spolu s ministerstvem životního prostředí )) předpověď Teoretický předstih předpovědi na velkých tocích je omezen na jeden až dva dny. S předpovědí na malých tocích nelze reálně uvažovat, neboť doba doběhu se v podmínkách České republiky pohybuje v hodinách. viné, Bohumína, Českého Těšína, uvedl Brettschneider. Včasné varování v územích ohrožených především náhlými povodněmi s velmi rychlým průběhem a katastrofálními následky lze zajistit pomocí lokálních varovných systémů kdykoliv. V době, kdy jsou již prováděny záchranné a likvidační práce na postiženém území, využívá velitel zásahu ve spolupráci s orgány místní samosprávy a spolupracujícími složkami IZS i všech místně dostupných prostředků pro varování a informování, doplňuje Antonín Kremlička z odboru prevence hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Systém varování - převaděče, sirény - je řízen celostátně. Na úrovni kraje se zabezpečují jen revize a servis koncových prvků (sirén), infrastrukturu řeší generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Sirény jsou rozmístěny po celém kraji a v evidenci jich máme celkem 597, upřesňuje Jaroslav Černý, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. projekty a inženýring PPO a VH infrastruktury a dopravy, dotčenými samosprávami a nevládními organizacemi, má posoudit protipovodňový efekt navrhovaných opatření, vysvětlil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Opatření mají území chránit před padesátiletou vodou, v případě výstavby poldru Teplice se ochrana zvýší na stoletou vodu. V rámci programu Podpora prevence před povodněmi se v současnosti na severu Moravy staví 12 protipovodňových opatření. Termíny jejich dokončení jsou mezi lety 2011 až 2013 a celkové náklady téměř půl miliardy korun. Mezi nejvýznamnější protipovodňové stavby, které stavbaři dokončí letos na severní Moravě, patří úprava říčky Porubky v Ostravě Svinově v délce přes šest kilometrů. Koryto toku nemá dostatečnou kapacitu, v rámci úpravy se tak prohrábne koryto a částečně změní tok. Letos by měla být dokončena také úprava Ondřejnice ve Staré Vsi nad Ondřejnicí za asi 110 milionů korun, která rozšířením a prohloubením koryta vytvoří protipovodňová opatření proti 20leté vodě. Součástí protipovodňové ochrany v povodí Odry je také zvýšení bezpečnosti vodních děl. Přehrada Těrlicko na Stonávce prochází rekonstrukcí za 125 milionů korun, vodní dílo Šance na Ostravici bude mít po obnově za 530 milionů korun větší kapacitu. Mezi připravovanými stavbami je kromě toho také velký projekt,opatření na horní Opavě, což je soubor řady staveb včetně nádrže Nové Heřminovy, které by se měly realizovat v letech 2015 až 2020, dodal obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček. (haa)

7 květen 2011 StRAnA 7 inzer ce SmVaK vyhověl přísným limitům EU ČiStíRny odpadních vod (Čov) v MoRAvSkoSlezSkéM kraji jsou jedny z nejmodernějších u nás. SeveRoMoRAvSké vodovody A kanalizace ostrava A.S., které zásobují vodou přes Milion obyvatel kraje, vynaložily na Čov dvě MiliARdy korun. Ostrava Česká republika při vstupu do EU v roce 2004 slíbila, že do začátku letošního roku připojí všechna města a obce nad dva tisíce obyvatel na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV. Současně jsme se zavázali, že všechna města nad deset tisíc občanů budou mít mechanicko-biologické čistírny s odstraňováním dusíku a fosforu. Protože jsme jako nová členská země měli na realizaci relativně málo času a stavěli jsme zcela nové ČOV nebo výrazně modernizovali stávající kapacity, jsou dnes u nás čistírny na špičkové úrovni. V Moravskoslezském kraji, kde většinu ČOV postavila a provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava, dosahují vypouštěné vody parametrů, které jsou mnohdy lepší, než požaduje legislativa EU. SmVaK Ostrava provozují zhruba km vodovodních sítí a přibližně km kanalizací. Jestliže v roce 1992 čistily ČOV s vyhovující účinností pouze osm procent odpadních vod, v současné době je to téměř 100 procent, říká generální ředitel Miroslav Kyncl. Rozhodující zdroje znečištění, které patřily do sféry působnosti SmVaK, jsou pryč. Přesněji napojeny na modernizované čistírny, a to včetně průmyslu. ačkoli si to běžně neuvědomujeme, stav potoků a řek je díky tomu lepší a neměl by se už nikdy dostat na úroveň před rokem 2000, míní generální ředitel SmVaK. Méně fosforu i dusíku ČOV společnosti splňují požadavky i v ukazatelích, jakými jsou celkový fosfor a celkový dusík pro tzv. citlivé oblasti, kde stanovují evropské předpisy nejpřísnější požadavky na kvalitu. Dvě zařízení s kapacitou nad 100 tisíc obyvatel čistírna odpadních vod Frýdek-Místek a čistírna Opava dokonce plní velmi přísný limit 10 mikrogramů celkového dusíku na litr čištěné vody. První zmíněná ČOV stála SmVaK v letech 2006 a milionů korun, druhá, dokončená hned o rok později, si vyžádala investici 30,5 milionu korun. Celkově ale vynaložil SmVaK na všechny čistírny odpadních vod zhruba dvě miliardy korun. Například ČOV Frenštát pod Radhoštěm nás stála 36 milionů korun a ČOV Příbor 35 milionů. Loni jsme za 32 milionů korun rekonstruovali čistírnu v Kopřivnici. Letos to bude za 35 milionů ČOV Nový Jičín, připomíná Miroslav Kyncl. Zajímavostí největších a nejmodernějších čistíren je, že umí vyrábět elektřinu. ČOV Opava a Frýdek-Místek vyrábí elektrickou energii z přebytků bioplynu z procesu čistění. Obě zařízení současně čistí odpadní vody pro stovky tisíc lidí a také vody z velkých továren, jakými jsou Hyundai Motor Manufacturing Czech, arcelor Mittal Frýdek-Místek, masokombinát Bivoj nebo Pivovar Radegast. (pr) )) ČEB Novým náměstkem generálního ředitele České exportní banky (ČEB) je od začátku dubna Petr Križan, který bude mít na starost nově vytvořený úsek legislativy a mezinárodních vztahů. Križan do ČEB přišel z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde posledních šest let řídil odbor veřejné podpory. Zadák nyní bude zodpovědný například za vedení týmů specializovaných na celosvětovou strategii společnosti, rozvoj spolupráce s klíčovými partnery či profitabilní růst všech dílčích divizí obchodní jednotky HP Enterprise Business. NIC NENÍ ODPAD Náš pohled při nakládání s vaším odpadem. Víte, že separací Bioodpadu můžete eliminovat současné povodňové stavy? Bioodpad je cenná surovina, kterou je možné využít v zemědělství pro výrobu organického hnojiva a obohatit tak půdu o humus a přírodní organické látky. Právě ty zvyšují vodní absorpci půdy a snižují půdní a větrné eroze. Naše společnost nabízí svoz, využití a odstranění všech druhů odpadů technické služby komplexní obsluhu vaší ČOV volejte )) DPMB Vítězem výběrového řízení na nového generálního ředitele Dopravního podniku města Brna se stal Miloš Havránek. Do funkce bude jmenován v polovině května. Dosavadní ředitel Bedřich Prokeš, který stojí v čele podniku od roku 1998, odchází do penze. Havránek přichází do DPMB z Brněnských komunikací. )) GfK Czech Novým obchodním a marketingovým ředitelem společnosti GfK Czech je od 1. května Jiří Svoboda. Ve funkci nahradil Jaroslava Jíru, který přijal pracovní nabídku od České pojišťovny. Svoboda působí v oboru výzkumu trhu od roku 1993, v posledním roce pracoval jako nezávislý konzultant a manažer. )) HP Novým výkonným viceprezidentem pro celosvětový obchod, marketing a strategii divize Enterprise Business společnosti Hewlett-Packard (HP) je od 1. května Jan Zadák, který v této funkci vystřídá Thomase E. Hogana. )) Česká spořitelna Pozici ředitele úseku Firemní klientela České spořitelny převezme od 1. června Petr Witowski. Vystřídá Karla Mourka, který bude řídit rizika obchodní divize Erste Group Immorent. Witowski, který působí v České spořitelně od roku 2004, přichází z postu ředitele úseku Finanční trhy obchodování a prodej v České spořitelně. )) Asseco Solutions Jan Martof je novým manažerem společnosti Asseco Solutions ČR. Nastoupil na pozici vedoucího týmu přímého prodeje pro malé a střední podniky (SME). Martof přišel z Českých Radiokomunikací, respektive T-Mobilu, kde zastával post regionálního manažera právě pro SME zákazníky. Předtím působil 15 let ve společnosti Konica Minolta Business Solutions. Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury musí obvykle proběhnout v koncesním řízení podle koncesního zákona, případně v zadávacím řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Právní předpisy však připouští, aby za splnění určitých podmínek byla smlouva mezi vlastníkem a provozovatelem uzavřena napřímo. Tento postup je přitom přípustný i v rámci projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Obsahem tohoto článku je však nejen rozbor vlastních podmínek pro přímé uzavření smlouvy, ale rovněž několika souvisejících otázek. V případě klasických provozních smluv na provozování vodovodu a kanalizace, u kterých provozovatel vybírá vodné a stočné a které tudíž mají povahu koncese, je možné uplatnění jen tzv. in-house výjimky. Ta sice není v koncesním zákoně upravena, avšak vyplývá přímo z práva Evropské unie a koncesní zákon jejímu uplatnění nebrání. Naopak využití tzv. koncernové výjimky (s méně přísnými podmínkami) koncesní zákon ani evropská legislativa u koncesí neumožňuje. Zadání provozování vodovodů a kanalizací bez výběrového řízení Uzavření smlouvy na základě in-house výjimky předpokládá současné splnění dvou podmínek, které byly poprvé formulovány v rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-107/98 Teckal a dále konkretizovány několika navazujícími rozsudky. Zadavatel musí vykonávat nad provozovatelem kontrolu obdobnou kontrole nad svými interními útvary a zároveň provozovatel musí vykonávat podstatnou část své činnosti ve prospěch kontrolujícího zadavatele. První podmínka je vždy splněna v případě příspěvkových organizací. U obchodních společností je nezbytné, aby vlastníkem obchodního podílu byl ze 100 % veřejný zadavatel (vlastník vodovodu a kanalizace), přičemž je zcela vyloučeno i minoritní spoluvlastnictví soukromého subjektu. Je rovněž připuštěno, aby provozovatele vlastnilo více veřejných zadavatelů (obcí); v takovém případě se má za to, že provozovatele kontrolují společně. Druhá podmínka vyžaduje, aby provozovatel vykonával provozování vodovodů a kanalizací i jakoukoliv jinou podnikatelskou činnost téměř výhradně ve prospěch kontrolujícího či kontrolujících vlastníků (v případě spoluvlastnictví provozovatele se tedy sčítá činnost vykonávaná vůči jednotlivým vlastníkům). Činnost ve prospěch třetích osob musí být pouze marginální, nahodilá, přičemž tuto skutečnost je třeba posoudit nejen z kvantitativního ale rovněž kvalitativního hlediska. Nelze tedy stanovit žádnou přesnou procentuální hranici, spíše závisí na charakteru činnosti samotné. Posouzení musí být provedeno vždy při znalosti konkrétních okolností, nicméně je možno jednoznačně říct, že provozovatel se nesmí účastnit nových výběrových řízení. Jak je zřejmé, směřuje in-house výjimka v podstatě pouze k vlastnickému modelu provozování. Pokud vlastník vodovodu a kanalizace hodlá výjimku pro in-house využít, musí vzít v úvahu i z toho plynoucí omezení do budoucna. Není totiž připuštěno ani to, aby podíl v provozovateli získal soukromý subjekt v budoucnu, respektive taková změna by znamenala nutnost provozní smlouvu ukončit a vypsat nové koncesní řízení. Také je samozřejmě nutné, aby podmínka činnosti byla splněna po celou dobu trvání smlouvy. Druhou možností je tzv. koncernová výjimka, která je upravena v 19 odst. 3 až 6 ZVZ. Jak již bylo uvedeno výše, je její použití připuštěno pouze v zakázkovém modelu, tedy v případech, kdy provozovatel nevybírá vodné a stočné a je odměňován platbou od zadavatele (vlastníka); např. u samostatného provozování čistírny odpadních vod (ČOV). Koncernová výjimka je podmíněna současným splněním dvou předpokladů provozovatel musí být tzv. přidruženou osobou k zadavateli a zároveň musí splňovat tzv. obratové kritérium. Kdo je přidruženou osobou, stanoví 17 odst. 1 písm. h) ZVZ jedná se o subjekty v jakémkoliv vztahu ovládání dle obchodního zákoníku (tedy zejména společnosti dceřiné, ale rovněž mateřské či sesterské). Obratové kritérium je splněno, pokud provozovatel vykonával nejméně 80 % obratu v příslušném druhu veřejných zakázek (zde tedy za všechna plnění charakteru služeb) za poslední 3 roky pro zadavatele, k němuž je přidružen. Koncernovou výjimku je tedy možno využít v rámci oddílného modelu. Přímé zadání je třeba odlišovat od otázky uzavření smluvního vztahu. Někdy bývá totiž nesprávně předpokládáno, že při zadání bez výběrového řízení není třeba provozování řešit propracovanou provozní smlouvou. Odhlédneme-li však od požadavků OPŽP, je správné nastavení práv a povinností vlastníka i provozovatele nutné mimo jiné k tomu, aby ve vztahu nedocházelo k poskytování nedovolené veřejné podpory. Ze zkušenosti také vyplývá, že v takto blízkých vztazích se následně řádné plnění povinností stran vymáhá daleko hůře a v takových případech přijde dobrá provozní smlouva velmi vhod. Na závěr je třeba upozornit, že přímé zadání bez dodržení zákonných podmínek může vést k uložení pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a nově také k zákazu plnění smlouvy s následkem její absolutní neplatnosti. Návrh na zákaz plnění smlouvy může podat ve lhůtě 6 měsíců od uzavření smlouvy konkurenční provozovatel, který by se přímým zadáním cítil poškozen. Tomuto nebezpečí (nikoliv uložení pokuty) se lze vyhnout uveřejněním tzv. oznámení o dobrovolné transparentnosti ex ante v informačním systému o veřejných zakázkách (www.isvzus.cz) před uzavřením smlouvy. Mgr. DaViD DVOřáK MT Legal s. r. o., advokátní kancelář

8 STRANA 8 KVĚTEN 2011 ROZHOVOR MĚSÍCE Dnes plánujeme na šest let dopředu OD PRVNÍCH POVODNÍ V ROCE 1997 BYLA REALIZOVÁNA ŘADA PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ. VÝZNAMNÝCH ZMĚN SE DOČKALA I LEGISLATIVA. Roman Müller Povodně S vedoucím Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR Josefem Reidingerem jsme mluvili o povodních, které nás v minulosti zasáhly. Zajímal nás i dosavadní vývoj protipovodňové ochrany a výhled do budoucna. Stranou nezůstaly ani legislativní změny. Úloha Ministerstva životního prostředí (MŽP) v oblasti ochrany před povodněmi je daná vodním zákonem. Zde jsou přesně definována práva a povinnosti MŽP jakožto ústředního povodňového orgánu. Činnosti lze rozdělit do dvou částí, a to preventivní a při vlastní povodni. Jaké změny přinesly povodně? V posledních patnácti letech jsme měli řadu velkých povodní. Ty se staly aktuálním tématem nejenom odborné veřejnosti. Povodně přispěly k rychlejšímu získání prostředků na realizaci mnoha protipovodňových opatření, která v době před povodní nikdy neměla tu správnou prioritu. Od první velké povodně v roce 1997 se významně změnila i legislativa. Můžete nám blíže popsat vývoj legislativy? V roce 1998 bylo vypracováno nové nařízení vlády k ochraně před povodněmi, které nahradilo již nevyhovující nařízení o povodňové ochraně z roku Toto nařízení bylo přijato v roce Od roku 2001 platí nový vodní zákon, do kterého bylo jmenované nařízení vlády převedeno. Pokud se podíváte do vodního zákona, najdete v něm celou kapitolu, která se věnuje povodňové ochraně, a to v některých bodech poměrně detailně. Významným okamžikem bylo také přijetí evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik číslo 2007/60/ES z listopadu Tuto směrnici jsme museli transponovat do naší národní legislativy. To bylo provedeno v poslední novele vodního zákona, která vešla v platnost v srpnu minulého roku, a novou prováděcí vyhláškou o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Můžete nám přiblížit plánovaný vývoj povodňové ochrany k roku 2015? Naše kroky do budoucna předurčuje právě zmíněná směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Nové je zavedení šestiletého období pro hodnocení stavu ochrany před povodněmi. Smyslem je zmapování a zhodnocení aktuálního stavu ochrany před povodněmi a navržení vhodných opatření pro zlepšení na šest let dopředu. Před zavedením směrnice se jednotné plánování s předem definovanými kritérii nedělalo. Dlouhodobě se plánovala opatření pouze v místech, kde byly identifikovány problémy při povodňových událostech nebo se předpokládaly v souvislosti s rozvojem území a podle POVODNĚ Od roku 1997 jsme již zažili řadu povodní. Jednotlivé povodně nemůžeme mezi sebou příliš srovnávat, každá je totiž jedinečná. Dobrou zprávou je, že problémová území jsou mapována, zlepšily se i systémy varování. FOTO: Tomáš Škoda MŽP a povodně: Preventivní činnosti: příprava legislativních předpisů v oblasti ochrany před povodněmi, příprava různých metodických pokynů, jako například vyhlášky ke stanovování záplavových území či metodiku zabezpečení hlásné předpovědní služby, metodické vedení nižších povodňových orgánů, zpracování vlastního Povodňového plánu České republiky, potvrzování souladu krajských povodňových plánů s Povodňovým plánem ČR. Činnosti při povodni: Při povodni 2., případně 3. stupně povodňové aktivity ministerstvo situaci monitoruje z informačních zpráv ČHMÚ, jednotlivých podniků Povodí a povodňových orgánů. Připravuje se na případné převzetí řízení na ústřední úrovni. finančních možností se realizovala. Šestiletý cyklus končí v roce Česká republika prostřednictvím ministerstva životního prostředí však musí do konce letošního roku vymezit oblasti s významným povodňovým rizikem. Výsledky musíme reportovat do Bruselu do konce března Do konce roku 2013 musíme zmapovat povodňová nebezpečí a rizika, a tedy vytvořit dva typy map. Mapy povodňového nebezpečí v podstatě vyznačují stávající záplavová území, pouze je doplněn scénář s povodňovým ohrožením odpovídající pravděpodobnosti povodně jednou za 500 let. EVROPSKÁ UNIE ZAVEDLA ŠESTILETÝ CYKLUS Dále je zde rozšíření o hloubky vody a rychlosti proudění v zaplavované oblasti. Mapa rizik zvýrazňuje aktivity, které mají nepřijatelné riziko a v daném území by být neměly. Ministerstvo v loňském roce vydalo metodiku k mapování a vlastní mapování již bylo zahájeno správci povodí za podpory Operačního programu Životní prostředí. Do roku 2015 musíme zpracovat plány pro zvládání povodňových rizik. Což je mimo jiné hledání vhodných opatření (např. pozemkové úpravy, zadržení vody výstavbou suché či retenční nádrže, lokální ochrana), která by průběh povodně ovlivnila tak, aby aktivita měla pouze přijatelné riziko. Řešením může být i vymístění této aktivity z území. Podle naší legislativy budou tři plány, a to pro Labe, Odru a Moravu. Tyto plány včetně opatření pro následující šestileté období a objemu vyčleněných finančních prostředků by měla vláda schválit do 22. prosince Za další dva roky zhodnotíme, zda se někde riziko snížilo pokud ano, tak se již oblast nebude posuzovat. V případě stále významného povodňového rizika se budou aktualizovat mapy a znovu hledat vhodná potřebná opatření. Pro upřesnění ještě uvádím, že kromě míst vyznačených v mapách jako oblasti s významným povodňovým rizikem existují i oblasti s lokálními problémy. Ty budou řešeny v rámci plánů dílčích povodí. Pokud se tedy obec nenajde v oblasti s významným rizikem a jsou zde problémy, neznamená to, že by se neřešily budou se řešit na lokální úrovni a bude i možnost získat státní dotaci. INZERCE Jak hodnotíte povodně, které nás v minulosti postihly? Každá povodeň je svým způsobem unikátní, a proto se snažíme u významných povodní o jejich jednotné vyhodnocení prostřednictvím odborných organizací. Výsledné zprávy jsou dostupně např. na webových stránkách ČHMÚ. Povodeň v roce 1997 můžeme označit za povodeň minulého století, která přinesla významné ztráty na lidských životech (pozn. 60 mrtvých). Důvodem vysokého počtu mrtvých bylo to, že povodeň byla extrémní již v horských oblastech a lidé se nestačili kvůli rychlému nástupu povodňové vlny včas evakuovat. Navíc nebyla zkušenost a nikdo nepočítal s tím, že by něco tak extrémního mohlo přijít. Povodeň v roce 2002 byla svým rozsahem a výší škod sice ještě větší, ale počet mrtvých se snížil na 16. Výhodou bylo to, že velkou část objemu povodňové vlny zachytila vodní nádrž Lipno a další nádrže Vltavské kaskády. Nevýhodou bylo, že povodeň přišla ve dvou vlnách a při nástupu druhé vlny se nestačila retenční kapacita nádrží plně uvolnit. Důvodem vysokých materiálních škod bylo, že povodeň zasáhla velká města na Vltavě, jako jsou např. České Budějovice či Praha, a na celém dolním Labi. Říká se, že při povodni v roce 2002 jsme byli lépe připraveni. Ano, byli jsme lépe připraveni, už byl přijat nový vodní zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o krizovém řízení, zkvalitnil se přenos informací, ale na druhou stranu šlo o povodeň na jiném území. Myslím si, že kdyby se opakovala povodeň z roku 1997, hodnocení by asi nebylo tak optimistické. Povodeň v květnu a červnu roku 2010 na Moravě zasáhla obdobné území jako v roce 2007, ale příčiny a následky s výjimkou povodí Olše nebyly takového rozsahu. Přívalové povodně v roce 2009 zase nelze srovnávat s povodněmi v roce 1997 a Jednalo se o lokální povodně, kdy přišla bouřka a během hodiny stoupla hladina řek i o několik metrů. Co se změnilo v systému ochrany před povodněmi? Povodně vedly k výraznému zkvalitnění povodňových plánů, což je základní dokument, podle kterého postupují po- vodňové komise, případně další účastníci ochrany před povodněmi. Navíc jsou dostupné v digitální podobě. Dále se zlepšil přenos informací. V roce 1997 bylo utopií, že bychom měli všechny hlásné profily na internetu a sledovali jsme přibližně s hodinovým odstupem vývoj povodňových stavů. Na internetu lze nyní sledovat i vývoj srážek ve srážkoměrných stanicích. Využívány jsou i radary ČHMÚ snímající odrazivost mraků, které ukazují možnou existenci a intenzitu dešťových srážek. Od roku 2000, kdy vláda schválila Strategii ochrany před povodněmi na území ČR, vznikla řada dotačních programů především v gesci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí s jasně definovanými pravidly, z kterých lze podpořit povodňovou prevenci, případně i odstraňování některých povodňových škod. O jejich využívání je vláda pravidelně jednou za tři roky informována. Jaké novinky přináší novela vodního zákona? Novela vodního zákona vešla v účinnost v srpnu Ve vazbě na povodně je zde ošetřena povodňová směrnice. Je zde také zmocnění na novou vyhlášku z února letošního roku o plánech povodní a plánech pro zvládání povodňových rizik, což je prováděcí předpis, který říká, jak by měly plány pro zvládání povodňových rizik vypadat a co by měly obsahovat. Změnil se i proces stanovování záplavových území. Dříve správce vodního toku dal návrh záplavového území a kraj jej potvrdil. Dnes se musí návrh záplavového území stanovit formou opatření obecné povahy, tj. projednávat s dotčenými obcemi. Relevantní připomínky obcí musí být řešeny. Povodňové plány mohou být v digitální podobě. Výhodou je, že jsou dostupné na internetu a jsou dostupné i pro běžné občany, tedy nejen pro členy povodňové komise. Je zde také uvedeno, o co by se měla při povodni starat obec a o co občan. Změny zaznamenala i povodňová kniha, která může být také digitální a sdílená. To může značně zjednodušit vzájemnou komunikaci. )) kdo je Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi Vystudoval Stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, katedru vodního hospodářství a vodních staveb. Na ministerstvu životního prostředí pracuje od jeho vzniku v roce V počátku měl na starost odborné činnosti podniků Povodí, technickobezpečnostní dohled nad vodními díly a povodňovou ochranu. V procesu privatizace odborně zodpovídal za privatizaci zbytného majetku podniků Povodí. Po delimitaci v té době akciových společností Povodí na ministerstvo zemědělství v roce 1997 se významnou měrou věnuje problematice povodňové ochrany na národní i mezinárodní úrovni. V současnosti je vedoucím oddělení ochrany před povodněmi a zástupcem ředitele odboru ochrany vod Veletržní témata Vodní hospodářství Zpracování a využití odpadů Environmentální technologie 17. mezinárodní vodohospodářská výstava 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Brno Výstaviště Pořadatel výstavy VODOVODY KANALIZACE 2011

9 KVĚTeN 2011 STRANA 9 ROZHOVOR Možnosti financování vodohospodářských projektů VOdOHOSPOdářSKé PROjeKTy jsou NejČASTĚjI FINANCOVáNy Z VíCe ZdROjů, A TO FONdů eu, BANKOVNíHO úvěru A VlASTNíCH ZdROjů. Kde se mohou města a obce dozvědět o vypsaných dotačních programech? Nejaktuálnějším zdrojem informací jsou takzvané zelené linky jednotlivých implementačních agentur. Mnoho věcí lze samozřejmě nalézt na internetu, ale někdy se stává, že informace nejsou zcela aktuální. Výzvy navíc často bývají otevřeny po relativně krátkou dobu, a tak mnohdy záleží na každém dni. Seznam otevřených výzev je k dispozici na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Z praxe lze ale víc než doporučit konzultovat informace zjištěné z webu nebo od poskytovatelů dotací s odborníkem na danou oblast, který je obeznámen s reálným fungováním konkrétních dotačních programů, očekávanou poptávkou a je tedy schopen odhadnout šanci žadatele na úspěch. Podobné konzultace banky poskytují zdarma a budoucí žadatel o dotaci může včasným zjištěním reálné situace ušetřit námahu a možná zbytečně vynaložené peníze. Jaké jsou možnosti financování vodohospodářských projektů? Obecně řečeno lze výstavbu vodohospodářských projektů financovat z vlastních zdrojů municipality, z dotací, z úvěrů či kombinací výše zmíněného. Nejčastěji se financování projektu skládá z dotace ze Strukturálních fondů EU, bankovního úvěru na předfinancování dotace a spolufinancování nezpůsobilých výdajů projektů a částečně z vlastních zdrojů municipality. Vodohospodářský projekt realizují municipality samostatně nebo se za účelem jejich realizace sdružují do svazků obcí. Výhodou sdružování obcí a měst je dostatečná kapacita pro kvalitní přípravu projektu, díky které má projekt vyšší šanci získat dotaci nežli samostatná iniciativa malé obce. Také proces výstavby a provozování všech vodohospodářských objektů najednou je transparentnější a jednodušší. Nutností při sdružování obcí je transparentní nastavení vztahů JAN HANUŠ vedoucí oddělení Municipality a programy veřejné podpory uvnitř svazku, potřeba nastavení jednotlivých zodpovědností, otázka zabezpečení setrvání sdružených obcí ve svazku po dobu splácení čerpaného úvěru či otázku řešení horší finanční situace některé ze zapojených obcí. VyZNAT Se V dotacích NeNí jednoduché Hlavními dotačními programy pro podporu vodohospodářské infrastruktury jsou Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova (PRV). Z PRV lze financovat projekty v obcích do 500 obyvatel a čistírny odpadních vod s celkovou kapacitou do 2000 ekvivalentních obyvatel. Ostatní vodohospodářské projekty jsou podporované z OPŽP. inzerce V PRV jde o část Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby v obcích do 500 obyvatel. Aktuálně není toto opatření otevřeno, přijímání žádostí se očekává v říjnu Situace v prioritní ose 1 v OPŽP je komplikovanější. V harmonogramu výzva plánována není. Předem určené prostředky jsou vyčerpány, v současnosti se jedná o realokaci v rámci OPŽP a hledání dalších zdrojů např. ušetřením ve výběrových řízeních či odstoupením žadatele. Zároveň se právě hodnotí některé velké projekty (neznámější je případ ČOV v Praze), které mohou být zamítnuty. V případě, že SFŽP najde další zdroje, výzvu v prioritní ose vypíše. Nepředpokládáme však, že to bude ještě letos. SFŽP bude záměr otevřít výzvu avizovat předem, aby měly municipality čas projekty na výzvu připravit. Můžete blíže popsat jeden z úspěšných vodohospodářských projektů, na kterém jste spolupracovali? Jako příklad realizátora obce, můžeme uvést obec s necelými pěti sty obyvateli v Ústeckém kraji, která v roce 2010 realizovala výstavbu čističky odpadních vod a dostavbu kanalizačního řádu díky dotaci z Programu rozvoje venkova a úvěru Komerční banky. Předfinancování dotace i samotný vlastní podíl obce na projektu byl financován úvěrem Ponte II od Komerční banky. Po obdržení dotace obec splatila část úvěru a nesplacenou část úvěru nyní splácí v pravidelných měsíčních splátkách v rámci dlouhodobého investičního úvěru. Celkové náklady projektu byly zhruba 17 milionů korun úvěr byl ve stejné výši. Dotace činila zhruba 11 milionů korun. VyBeRTe PARTNeRA Se ZKUšeNOSTMI Do konce minulého roku se zavázaly obce s více než dvěma tisíci obyvateli k vybudování čistíren odpadních vod. Podařilo se to všem obcím? Podle oficiálních informací je Česká republika v odvětví čištění odpadních vod v porovnání se státy EU na dobré úrovni na kanalizaci je připojeno víc než 80 % obyvatel a čistí se 95 % odpadních vod. Na podporu čištění odpadních vod již bylo v rámci Operačního programu Životní prostředí alokováno celkem přibližně 37,6 miliard korun. Z nich bylo aktuálně proplaceno 4,5 miliardy. V současné době je už u většiny projektů vybrán dodavatel stavby a bude zahájena jejich realizace. MŽP očekává, že alokované prostředky budou vyčerpány během nejbližších dvou let. Z celkového počtu 633 aglomerací má 476 čistírnu, která vyhovuje národní legislativě, která má ještě přísnější limity než příslušná evropská směrnice. Aglomerace, které směrnici neplní, mají prioritu a podporu při získávání finančních prostředků formou dotací z OPŽP. Dnes tedy zbývá pouze několik aglomerací, u kterých není zřejmý způsob plnění požadavků Směrnice. S nimi si nyní dle vlastního vyjádření MŽP ujasňuje další postup. Česká republika jako celek by tedy neměla mít kvůli povinnostem vyplývajícím ze směrnice Rady č. 91/271/EHS problémy. (rm) Uvažujete o financování projektu z dotačních zdrojů EU nebo ČR nebo jste již dotaci získali? Pak máte dvě možnosti. Můžete trávit hodiny studiem závazných pokynů počínaje vykazováním výdajů a konče povinností dodržet povinnou publicitu, nebo tyto činnosti svěřit odborníkům. Chcete tedy sebe a svou organizaci zatěžovat získáváním znalostí, které již třeba nikdy nebudete moci využít, nebo tyto činnosti svěříte odborníkům pohybujícím se v této oblasti každý den již od roku 1999? Srovnejte náklady na získání těchto nutných a do budoucna možná zbytečných dovedností s pohodlím, které získáte využitím našich komplexních služeb profil společnosti Konzultační činností v oblasti získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu se zabýváme od roku Našim klientům zpracováváme plány financování projektů, pomáháme s organizačním zajištěním výběrových řízení a také řízením projektů v realizační fázi. Patříme v tomto směru k nejzkušenějším a nejzavedenějším společnostem v oboru. Jsme si vědomi, že dotační programy jsou značně nepřehledné a pravidla pro poskytování dotací se často mění. Jsme proto připraveni pomoci žadatelům v jakékoli fázi přípravy žádosti, případně ji komplexně zpracovat celou tak, aby proces získání dotace byl úspěšný a pokud možno co nejkratší. Tak, jak se nám to doposud podařilo v několika desítkách případů v celkovém objemu miliard korun. Jsme držiteli certifikátů kvality ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, ISO 27001:2006, ČSN OHSAS 18001:2008, SA DotaČní poradenství vytipování dotačních příležitostí a revize projektů s ohledem na možnosti optimalizovat náklady financováním projektů z fondů eu a ČR, monitoring a hodnocení výzev dotačních programů vhodných pro Vaši organizaci, hodnocení již připravovaných projektů z hlediska podporovatelnosti z fondů eu či ČR. ZpRaCování žádosti zpracování kompletní žádosti o dotace, včetně potřebných příloh, zpracování analýz přínosů a nákladů (CBA), finančních analýz, zpracování studií proveditelnosti projektů, včetně nalezení optimální varianty financování, zpracování dokumentace v oblasti eia, SeA a hodnocení vlivů na území NATURA 2000, zpracování energetických auditů. DotaČní management poradenství, investiční dozor a koordinace v průběhu přípravy projektů s důrazem na optimalizaci parametrů hodnocených v rámci administrace dotačních titulů, metodické vedení v průběhu celé realizace projektu, sledování a podpora pro plnění všech povinností příjemce, včetně povinné publicity projektu, dohled nad správným věcným, legislativním, časovým i finančním průběhem projektu, koordinace jednotlivých dodavatelů projektu, nastavení provozních vztahů ve vodohospodářství dle podmínek OPŽP (analýza stávajících provozních vztahů a návrh jejich úpravy dle metodiky OPŽP, příprava nových provozních smluv či úprava stávajících provozních smluv dle požadavků metodiky OPŽP, zpracování Finančního modelu pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury), právní podpora z hlediska čerpání dotace z prostředků státního rozpočtu a evropské Unie. veřejné ZakáZky Důležitou součástí realizace projektu financovaného z EU je příprava zadávacího řízení (v případě vodohospodářského projektu i příprava koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury). projekty financované ze zdrojů EU jsou často metodickými pokyny vázány k razantnějším pravidlům, než na ně klade zákon 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, resp. zákon 139/2006 sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení. jejich porušení znamená krácení, případně odejmutí celé přidělené dotace. v této oblasti nabízíme: volba způsobu výběrových řízení, tvorba zadávacích dokumentací, zveřejnění zadání zakázky, distribuce zadávacích dokumentů zájemcům o zakázku, organizační zabezpečení přijímaní obálek s nabídkami od jednotlivých uchazečů během lhůty pro podání nabídky, organizační zabezpečení hodnotící komise pro otevírání obálek v součinnosti se zadavatelem, provedení otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, pořízení protokolu o otevírání obálek s nabídkami, organizační zajištění jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, administrativní náležitosti související s ukončením výběrových řízení.

10 STRANA 10 květen 2011 A u T omobily A doprava )) rozhovor Ženeva 2011: Více novinek i návštěvníků Jiří ČIKL, ředitel projektu Autosalon na jaké novinky se mohou návštěvníci autosalonu těšit? Čekají nás světové premiéry? které? Do Brna automobilky připravují jistě celou řadu novinek, premiér a zajímavostí. Většina z nich však bude odtajněna až v pátek 3. června novinářské veřejnosti. V ČR nicméně bude patrně první autosalon, kde budou mít návštěvníci prakticky k dispozici pro zkušební jízdy flotilu elektromobilů několika značek, včetně právě dovyvinutého rychlotankovacího nabíjecího zázemí, nutného k provozu těchto vozů. které automobilky v brně nalezneme? kdo bude naopak chybět? Vystavuje většina značek působících v ČR, na český trh v Brně nově vkročí také např. britská legenda Lotus. Chybět pravděpodobně budou zástupci části japonských výrobců potýkajících se s následky živelní katastrofy. najdeme na veletrhu kromě výrobců osobních automobilů i výrobce autobusů, obytných vozidel nebo komunální techniky? Autosalon je výstavou osobních automobilů. Velká auta a všechny další silniční prostředky se v Brně budou prezentovat až za rok na AUTOTECu Vedle osobních vozů však letos řada značek představí také zajímavou nabídku z kategorie lehkých užitkových vozů (kat. N1), tedy zejména dodávek do 3,5 tuny celkové hmotnosti. které akce z doprovodného programu doporučujete navštívit? Autosalony jsou zážitkem pro motorické fanoušky. Také Brno myslí na automobilové fandy např. specializovanou expozicí a výstavou z oblasti motorsportu Motorsport Expo, historický pavilon A poskytne přístřeší Classic Show přehlídce ušlechtilých vozů minulosti, program samozřejmě myslí také na bezpečnost, ale třeba i na ženu řidičku. (rm) NA ženevském AuToSAloNu byla představena řada NoviNek. ve ŠvýcARSku nechyběla ani Škodovka, která Se pochlubila Novým logem A konceptem vozu vision d. Roman Müller Automobilové novinky Ženevský autosalon patří po boku Detroitu, Frankfurtu, Paříže a Tokia k těm nejvýznamnějším. Řada automobilek vyčkává s představením nových modelů právě na autosalon ve Švýcarsku. Zatímco v minulém roce byly vidět dozvuky hospodářské krize i v nabídce automobilek, dnes již můžeme mluvit o mírném oživení. již 81. RoČNík AuToSAloNu Loni byly prezentovány především facelifty stávajících modelů, úplné novinky byly výjimkou. Příkladem byla automobilka Audi, která přestavila svůj první malý vůz A1. Letošní autosalon byl na nové modely mnohem bohatší. Vystavovatele i organizátory potěšilo, že do Ženevy zavítalo i více návštěvníků než v roce Vyšší návštěvnost může být předzvěstí oživení poptávky po nových automobilech. Z představených novinek vybíráme několik vozů. Mini a Malé vozy Zajímavé byly expozice automobilek Toyota, Lancia či Kia. Japonská Toyota je známá svojí šetrností k životnímu prostředí. Toyota představila prototyp hybridního automobilu (Toyota Yaris HSD). Kromě hybridních pohonů představila automobilka i modely s konvenčním pohonem. Ženeva 2011 Ženevský autosalon patří do pětice největších automobilových výstav Veletrh navštívilo více než 735 tisíc návštěvníků. V meziročním srovnání vzrostla návštěvnost o 6 % Do Ženevy se sjelo přibližně 260 vystavovatelů z 31 zemí Výstava probíhala v sedmi halách o celkové ploše přesahující m 2 Představeno bylo více než 700 značek Výstava trvala 11 dní Lancia završila výrobu vozu Mini Lancia Ypsilon speciální edicí Ypsilon Collezione Současně byla vystavena nová generace mini vozu s pětidvéřovou karosérií. V Česku dobře známá Kia ukázala hned dva modely, a to supermini Picanto a malé Rio. nižší střední a střední třída V nabídce vozů nižší střední třídy se představil Chevrolet Cruze s pětidvéřovou karosérií. Německé automobilky připravily například modely Opel Astra GTC. Světovou novinkou byl i Opel Ampera využívající alternativní pohon. Volkswagen uvedl model Golf Cabrio. Očekávaný nový model New Beetle představen nebyl. Střední třídu reprezentuje Hyundai i40 cw, který nahradí model Sonata. Honda představila pouze faceliftovanou Hondu Accord. Omlazení se dočkal i Mercedes-Benz C. Céčko je nejmenší a současně nejprodávanější sedan od Mercedesu. vyšší střední třída Ve vyšší střední třídě najdeme automobily značek Audi, BMW, Mercedes. Řadu světových novinek představila automobilka Audi, konkrétně Audi A3 concept, Audi RS 3 Sportback a Audi Q5 Hybrid s alternativním pohonem. Evropskou premiéru měl i model A6 Limousine. Automobilka BMW předvedla model BMW 535i xdrive Touring. Mercedes se v Ženevě zaměřil na prezentaci sportovních vozů, z nich vybíráme Mercedes Benz SLK 350 BlueEFFICIENCY. o zajímavé NoviNky NebylA Nouze luxusní sportovní vozy Do kategorie nejdražších sportovních vozů můžeme zařadit automobilky Ferrari, Lamborghini či Pagani. První zmíněná automobilka představila Ferrari FF s pohonem všech kol. Design karoserie navrhlo studio Pininfarina. Tento model je čtyřmístný a pod kapotou skrývá dvanáctiválec. Dvanáctiválcovým motorem se může pochlubit i Lamborghini LP To nahradí model Murciélago vyráběný od roku Příznivci sportovních vozů netrpělivě čekali na premiéru supersportu Pagani Huayra. I když jde o jednu z nejmenších automobilek na světě, vyrábí jedny z nejdražších a nejrychlejších automobilů. automobilka škoda Na ženevském autosalonu nechyběla ani Škodovka. I když nebyl představen žádný nový model, odtajněn byl koncept Vision D. I když se jedná pouze o studii, již dnes můžeme říci, že se bude jednat o model, který se bude svou velikostí řadit mezi dnešní Fabii a Octavii. Tento automobil by se měl zařadit mezi konkurenci z nižší střední třídy. Hasiči v Drnovicích obnovili vozový park )) parametry motor EURO cm 3 zdvihový objem válců přímé vstřikování Common Rail druhé generace, turbo s proměnlivou geometrií 130 kw/176 koní točivý moment 400 Nm při ot./min. 6stupňová převodovka ské akce. Velká část drnovických hasičů se hlásí k oběma organizacím. Při výběru nového vozidla jsme požadovali, aby sloužilo nejen k technickým zásahům, ale i přepravě mládeže na sportovní akce. Právě přeprava osob byla u staré Avie problém. Potřebujeme vozidlo, které pojme devět osob a na- Drnovice V garážích drnovických hasičů přibylo zcela nové vozidlo pro technické zásahy a dopravu osob. Iveco v hasičské úpravě přišlo na téměř jeden a půl milionu korun. Milion dala obec, zbývajících 500 tisíc tvořila dotace z krajského úřadu Jihomoravského kraje. Až do konce minulého roku sloužila k technickým zásahům v Drnovicích Avie z roku Toto vozidlo již bylo technicky i kapacitně nevyhovující. Udržovat Avii v provozuschopném stavu bylo rok od roku náročnější. Časté opravy nás navíc i finančně zatěžovaly, zavzpomínal velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Antonín Bastl. V Drnovicích působí kromě jednotky sboru dobrovolných hasičů i sbor dobrovolných hasičů. Jednotka vyjíždí k zásahům a její chod finančně zajišťuje obec. Sbor dobrovolných hasičů je občanským sdružením, které se stará především o mládež pořádá různé soutěže, organizuje volnočasové aktivity a společenbízí i dostatek prostoru pro potřebnou techniku (např. hadice, dýchací přístroje, žebříky, techniku pro odčerpávání vody). Z technických parametrů byla pro nás důležitá tonáž a celkový vnitřní objem vozidla, upřesňuje požadavky Bastl. V březnu letošního roku převzali hasiči sedmimetrové Iveco i s požadovanou vestavbou. Stará Avie byla prodána na Přerovsko, kde bude ještě nějaký čas sloužit dobrovolným hasičům. Při výjezdu je vždy nasazena hasičská Liazka. Ta jezdí ke všem zásahům a na místě se rozhoduje o povolání další techniky, uvádí Bastl. Nové vozidlo lze využít k technickým zásahům, jako je například čerpání vody ze zatopených objektů, odstraňování spadlých stromů, sfouknutých střech apod. Může sloužit i jako pomocné vozidlo při požárech. Od března již bylo vozidlo nasazeno několikrát. Účastnilo se i poměrně kuriózního zásahu, kdy jsme zachraňovali koně, uzavírá Bastl. (rm) Dopravní podniky investují do nových vozů MHD V Brně, Ostravě, Jihlavě i Olomouci letos utratí desítky milionů korun za nákup nových dopravních prostředků. V plánu jsou autobusy, trolejbusy, tramvaje i dvě lodě. Od začátku letošního roku se rozrostl vozový park brněnského dopravního podniku o deset tramvají Škoda 13T za přibližně 600 milionů korun. Pět tramvají bylo uvedeno do provozu v lednu, pět koncem března. Do roku 2016 by mělo po Brně jezdit sto těchto tramvají. V letošním roce jsme nakoupili i dvě lodě, každá stála 15,5 milionu korun. Nákup dalších dopravních prostředků pro letošní rok naplánovaný není, uvedla tisková mluvčí dopravního podniku Linda Škrancová. I v Ostravě letos utratí nejvíce peněz za nákup tramvají. Sedm vozů přijde na necelých 157 milionů korun. Vozový park se rozroste i o 17 autobusů za více než 96 milionů a tři trolejbusy za necelých 30 milionů korun. desítky milionů do obnovy vozového parku Dopravní podnik města Jihlavy v roce 2011 nakoupí deset trolejbusů za sto milionů korun. Příspěvek Evropské unie bude 92 % z ceny, tedy přibližně 92 milionů korun, uvedl ředitel dopravního podniku Josef Vilím. Vozový park v červenci doplní čtyři autobusy Iveco s pohonem na zemní plyn za 22 milionů korun s 40% dotací z Evropské unie. V Olomouci v letošním roce plánují nákup šesti nízkopodlažních autobusů značky Solaris. Celková cena všech vozidel překročí hranici třiceti milionů korun. (rm) inzerce

11 KVĚTEN 2011 STRANA 11 SERiál Japonsko: Tsunami nezničila všechny příležitosti TiSícE životů A škody za MiliARdy dolarů Si VyžádAlA NEdáVNá katastrofa v Japonsku. V zemi VycházEjícího SluNcE VšAK ANi TíM MožNoSTi pro investice NEzApAdAjí. Hana nečasová Seriál Zemětřesení a následná ničivá vlna tsunami, která zasáhla Japonsko v březnu, je největší živelnou katastrofou, která v novodobé historii zemi postihla. A podle zprávy českého zastupitelského úřadu v Tokiu bude mít v následujících dvou letech zásadní vliv také na vývoj japonského hospodářství. Japonská vláda předpokládá, že v důsledku ničivé živelné katastrofy ve fiskálním roce 2011 klesne japonský HDP o 0,2 až 0,5 procenta. Na druhou stranu v letech 2012 až 2013 se očekává, že rekonstrukce postižených oblastí bude pozitivním impulsem pro případný dodatečný kladný růst japonského HDP, uvádí zpráva. Ministerstvo průmyslu a obchodu bezprostředně po ničivém zemětřesení nabídlo zastupitelskému úřadu Japonska v Praze pomoc při zprostředkování kontaktu s domácími firmami, které by se mohly zapojit do procesu obnovy. Lze očekávat, že české firmy budou mít dostatek možností zapojit se do procesu obnovy země, který snad bude zahájen co nejdříve. Jsme přesvědčení, že české firmy budou schopny nabídnout Japonsku rychlá a spolehlivá řešení v celé řadě oblastí, uvedl ministr Martin Kocourek. Katastrofa ovlivnila podle Romana Watanabe, který už pět let působí v japonské Ósace jako výkonný ředitel společnosti ZONER software, jak společenské klima, tak obchodní i finanční stránku. Změna je vidět i na počtu objednávek a dalších číslech, podotýká. VElKý TRh i KoNKuRENcE Brněnská firma ZONER software, která vyvíjí software pro úpravu digitálních fotografií, je však důkazem, že v Japonsku je možné uchytit se i na náročném trhu ICT služeb. V poslední době se to podařilo i dalším moravským společnostem firmám Moravia IT a ITS Ostrava. V našem oboru je velká konkurence, a to nejen japonská, ale hlavně americká. Japonsko pro nás ale stále zůstává atraktivním trhem, a to hlavně pro svůj počet obyvatel a kupní sílu, která je porovnatelná s Čínou nebo Ruskem. Jako třetí největší trh je pro nás Japonsko velmi zajímavé, vysvětluje Watanabe. Dalším pro české firmy perspektivním oborem v Japonsku je strojírenství, zájem je o obráběcí a tvářecí stroje, energetická zařízení či čerpadla, ale také o zdravotnickou techniku, léčivé přípravky, potravinářské výrobky a tradičně také o české sklářství. Prosadit se v Japonsku však není jen tak. Etabluje se tu poměrně těžko a hlavně dlouho. Způsobuje to zejména jazyková rozdílnost, velká odlišnost kultury a zvyků a také způsob komunikace Japonců, říká Roman Watanabe, který se japonské kultuře a japonštině věnuje už téměř dvacet let. V zemi vycházející slunce žije od roku 2004 a příjmení přijal od své japonské manželky. Japonské podnikání je podle něj poměrně odlišné od českého. České praktiky tu často nefungují, je důležité být v zemi, poznat ji, přizpůsobit se místnímu způsobu komunikace, včetně marketingu, dodává. Rizika jsou poměrně vysoká, hlavně kvůli finanční nákladnosti. Japonsko se totiž řadí mezi nejdražší země světa. Kromě osobní účasti na trhu, znalosti japonského jazyka a kulturní komunikace je podle Watanabeho důležitý také dostatek finančního zabezpečení, okruh japonských partnerů i pracovníků a také velká dávka trpělivosti. V počátcích pro nás bylo prioritou vybudovat komunikaci s médiemi, abychom rozšířili značku a povědomí o našich produktech. Dnes, po pěti letech, máme už desetitisíce uživatelů, popisuje. Ty získala firma hlavně díky několikaleté zkušenosti z trhu. Přizpůsobit se totiž japonskému zákazníkovi je nezbytnost. Japonci jsou velmi pedantní s velkým smyslem pro detail. Projevuje se to například v manuálech. Český zákazník dokáže více zapracovat na samostudiu, Japonci jsou naučení pracovat s manuálem k čemukoliv, potřebují podrobný manuál, jak na to, vysvětluje Watanabe. )) export Český export v Japonsku Japonsko je 3. největší ekonomikou na světě a 15. největším obchodním partnerem České republiky. Český vývoz do Japonska v roce ,1 miliard korun se po zhruba 15% propadu v roce 2009 dostal prakticky na úroveň před celosvětovou recesí. Co může Čechy v Japonsku překvapit, je také pracovní morálka. Na prvním místě je pro většinu Japonců právě firma a zaměstnání, pracovní doba bývá často až třináct hodin denně, častokrát s dobrovolnými přesčasy bez příplatků. SlušNoST NAdE VšE Japonci jsou známí také svou slušností, a tu vyžadují i od svých partnerů. Japonci mají velké pochopení pro jinou kulturu, často jsou z ní nadšení, ale není pravidlem, že to myslí skutečně. Je to jeden ze způsobů chování, dokáží to správně vyjádřit a ukázat, upozorňuje Watanabe. Před pracovní cestou do Japonska by se podle něj měl každý naučit alespoň základní japonské fráze, správně se uklonit a také pochopit přísloví mlčeti je zlato. Vyjadřování a komunikace jsou jiné. Není vhodné příliš gestikulovat rukama ani skákat do řeči, když hovoří váš obchodní partner, dodává Watanabe. Prodej nových automobilů mírně poklesl Podle statistiky Evropského sdružení výrobců automobilů bylo za 1. čtvrtletí roku 2011 v zemích EU27 + EFTA zaregistrováno nových osobních automobilů, což je o 2,01 % méně než ve stejném období roku Prodeje nových osobních automobilů jsou stále pod hodnotami dosahovanými v letech 2005 až V porovnání s průměrem za roky 2005 až 2008 se stále jedná o více než 11% pokles prvních registrací nových osobních automobilů. Bohužel nutno konstatovat, že tento pokles (vždy za dané období) se v uplynulých 9 měsících téměř nemění a pohybuje se kolem hodnoty 11 %. Nejprodávanější značkou byl Volkswagen následovaný s poměrně značným odstupem značkami Ford a Renault. Čtyři v současné době největší trhy (Německo, Itálie, Francie a Velká Británie) tvoří za hodnocené období 67,28 % trhu osobních automobilů v zemích EU27 + EFTA, přičemž ve stejném období roku 2010 to bylo 67,57 %. V těchto čtyřech zemích bylo za dané období roku 2011 poprvé zaregistrováno ks nových osobních automobilů, což představuje pokles o 2,63 % oproti stejnému období roku inzerce Nejen požární zásahová vozidla PI 132x90:cz :02 Stránka BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 15. mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb NA jihu MoRAVy, V MAlEbNých hustopečích, Má SVé Sídlo SpolEčNoST AGRoTEc A. S. TA SE již od RoKu 1993 VĚNujE prodeji A SERViSu užitkových A NáKlAdNích AuToMobilů. AGRoTEc poskytuje KoMplExNí obchodní SERViS VozidEl iveco A K TĚMTo VozidlůM dodává TAKé SpEciálNí NáSTAVby, přívěsy A NáVĚSy. Agrotec Velmi atraktivní skupinu speciálních automobilů tvoří požární zásahová vozidla, která jsou určena pro profesionální a dobrovolné hasiče. Mezi hasiči si tato vozidla získala velkou oblibu, o čemž svědčí jejich spokojené reakce. Podvozky pro tato zásahová vozidla jsou z dílny Iveco a nástavby se připravují v Ivacaru v Ivančicích u Brna. Výrobce využívá vlastní koncepci a vývoj extra pro požární účely. Důležitou součástí nabídky je zohlednění požadavků a zkušeností uživatelů těchto vozidel, s kterými se parametry budoucího speciálu vždy důkladně diskutují. Každý speciál je pak postaven hasičské jednotce na míru. SAMi SE přesvědčte Všechny zásahové automobily z Agrotecu se speciálními požárními nástavbami Ivacar splňují veškeré zákonné požadavky a předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a podmínky norem pro požární automobily. Na základě splnění těchto požadavků vlastní společnost Ivacar certifikát TUPO MV-HZS ČR. Kontakty na odpovědné specialisty mohou zájemci získat na webových stránkách nebo na Zájemci se mohou s těmito vozy seznámit také ve dnech května 2011 na veletrhu PYROS v Brně na volné ploše G, kde budou auta vystavena v rámci expozice společnosti Agrotec. Ing. MARTIN NOVáK AGROTEC a. s.

12 STRANA 12 KVĚTEN 2011 ODBORNÁ KONFERENCE Zájem vzbudila technologická centra ÚČASTNÍCI ODBORNÉ KONFERENCE DEBATOVALI O ZKUŠENOSTECH S BUDOVÁNÍM TECHNOLOGICKÝCH CENTER, PRÁCI S DOKUMENTY I LEGISLATIVĚ ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY. Roman Müller Konference Ve středu 27. dubna 2011 se konala v hotelu Voroněž v Brně odborná konference na téma e-government v praxi obcí a měst. Záštitu nad touto akcí pořádanou společností Magnus Regio převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Kraje, města a obce s rozšířenou působností v současné době budují technologická centra. Právě o toto téma projevili účastníci konference největší zájem. Technologické centrum vyroste i v Jihomoravském kraji. Hned v úvodu vystoupil za Odbor informatiky Krajského úřadu JMK Jan Forbelský. Ten krátce shrnul jednotlivé části výzvy číslo osm Integrovaného operačního programu, která je určena pouze pro kraje (pozn. výzva pro získání dotace). Všechny kraje dohromady mohou čerpat prostředky do výše 158 milionů korun včetně 15 % spoluúčasti, což v podmínkách Jihomoravského kraje představuje přibližně dvacet milionů, uvedl Forbelský. Po spuštění technologického centra budou obce s rozšířenou působností ukládat data ze spisové služby do datových center, budou moci využívat služby digitální mapy veřejné správy, tzn. sdílení dat a ukládání svých dat do systému. TECHNOLOGICKÁ CENTRA Technologické centrum kraje musí disponovat garantovaným úložištěm, kam se budou ukládat všechny uzavřené spisy z obcí typu tři a odtud se budou postupně předávat do národního digitálního archivu. Projekt jsme podali těsně před koncem listopadu minulého roku, tedy v posledním možném termínu. Dnes máme vypořádány všechny formální nedostatky a nyní se projekt nachází v procesu hodnocení. Očekáváme, že na začátku května letošního roku obdržíme rozhodnutí o přidělení dotačních prostředků. V současné době již probíhají výběrová řízení, uvedl k přípravě projektu Jan Forbelský. O zkušenosti s budováním technologického centra ve Vyškově se podělil vedoucí Odborné konference na téma e-government v praxi obcí a měst se zúčastnili zástupci ministerstev, krajských úřadů, měst a obcí i IT odborníci. FOTO: Tomáš Škoda Účastníci konference se zapojili do diskuze. Odboru informatiky Městského úřadu Vyškov Radek Brázda. S budováním technologického centra jsme začali velmi brzy. Výhodou bylo, že jsme si mohli spoustu věcí ověřit na vlastní kůži. Nevýhodou ovšem bylo, že jsme byli určitými průkopníky, což se neobešlo bez chyb. Z těchto chyb se však mohou poučit ostatní, kteří dnes mohou postupovat lépe, řekl na úvod Radek Brázda. Ve Vyškově mají za sebou první etapu projektu technologického centra. Byla odevzdána monitorovací zpráva a žádost o platbu první etapy. Nyní bude probíhat druhá etapa, která by měla být dokončena letos v říjnu. Následovat bude opět monitorovací zpráva a žádost o platbu. Radek Brázda zakončil přednášku několika praktickými doporučeními. Je třeba dávat pozor na celkovou hodnotu projektu. Je-li hodnota vyšší než korun bez DPH, je nutné dělat nadlimitní veřejné zakázky. Není dobré Další témata konference: Implementace směrnice EU INSPIRE v ČR Projekt Digitální Česko Poskytování služeb Internet jako součást podnikání v elektronických komunikacích Síťová infrastruktura v kraji Vysočina (síť ROWANet) Legislativa datových schránek v praxi Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho vztah k ISO podceňovat žádnou fázi projektu a nakonec je třeba pamatovat na to, že doklady a písemnosti k projektu musí být archivovány po dobu 21 let. To platí i pro dodavatele, uzavřel přednášku Radek Brázda. Prostor byl i pro výměnu názorů a zkušeností. Vedoucí Odboru informatiky MÚ Vyškov Radek Brázda upozorňuje na možná úskalí při budování technologického centra. Legislativě datových schránek se věnoval uznávaný odborník profesor Vladimír Smejkal. Na budování technologického centra v Kyjově z technického pohledu byla zaměřena přednáška Tomáše Kejhy ze společnosti NETPROSYS. Vlastní realizace technologického centra by se dala z pohledu implementátora rozdělit do několika základních fází: přípravu technologické místnosti, hardwarové instalace, zakomponování vlastního technologického centra do stávající sítě městského úřadu, vybudování virtuálního prostředí, nastavení zálohování, připojení na monitorovací a dohledový systém. V současné době provádíme migraci posledního fyzického stroje do virtuálního prostředí, uvedl Kejha. CHYBY PROJEKT PRODRAŽUJÍ V závěru přednášky byly uvedeny často řešené problémy. Příkladem je správná volba místnosti pro umístění serverů důležitý je přívod odpovídající elektroinstalace, zajištění chlazení, možnost umístnění náhradního zdroje (elektrocentrály). Obvyklým problémem je i zakomponování samostatného technologického centra do stávající sítě. KONFERENCE SE KONALA POD ZÁŠTITOU HLAVNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI POŘADATEL MEDIÁLNÍ PARTNER SERVISNÍ PARTNER Konference Semináře Firemní akce Ubytování OREA HOTEL VORONĚŽ I OREA HOTEL VORONĚŽ II INZERCE Projektová manažerka NELA PARMOVÁ telefon GSM ss snídaně BUSINESS BUSINESS SNÍDANĚ SNÍDANĚ 2011 PPP PROJEKTY NA MORAVĚ 2. června 2011, od hodin, Business hotel Jihlava PPP Cílem PROJEKTY této business NA snídaně MORAVĚ je předání Předmětem diskuze bude udržitelnost 2. června, praktických od 9.00 zkušeností hodin, s projekty Business PPP. hotel a plánovaní Jihlava PPP projektů na Moravě Rovnež by mělo dojít k představení a zkušenosti s ukončenými projekty, dalších plánů, při nichž se uvažuje případová studie úspěšně zvládnutého Cíl setkání Program akce o jejich zapojení. Účastníci by společně PPP projektu. Diskutující se zaměří Cílem této business snídaně předání praktických zkušeností s projekty PPP. Rovněž by mělo generálního partnera, 9.00 zahájení, krátká zdravice zástupce měli nalézt nejefektivnejší cestu k řešení na přípravu, vývoj a aktuální fázi dojít k představení a realizaci dalších plánovaných plánů, při nichž projektů. se rozpracovaných představení zúčastněných, PPP projektů na Moravě. uvažuje o zapojení PPP. Účastníci by společně Zazní úvodní i plány slovo na našeho rozšíření hosta a modernizaci měli nalézt Pracovní nejefektivnější snídaně se cestu koná k řešení pod záštitou a realizaci plánovaných projektů neformální diskuze účastníků 9.30 dálnice moderovaná D1. Náměstek diskuze ministra na dané téma dopravy Ministerstva dopravy České republiky Petr Sedláček představí manuál pro předpokládaný konec Záštity a Ministerstva pro místní rozvoj výstavbu silnic a dálnic formou PPP. Ministerstvo dopravy České republiky Po celou dobu akce je k dispozici občerstvení Ministerstvo pro místní rozvoj formou rautu. Ministerstvo financí Mediální partner Předmět diskuze Udržitelnost a plánovaní Více PPP na projektů na Moravě a zkušenosti s ukončenými projekty. Kontakty Případová studie úspěšně zvládnutého PPP projektu, například horkovod v Bohumíně. Obchodní oddělení tel.: Příprava parkovacího domu v Jihlavě, vývoj a aktuální fáze projektu parkovacího domu očekávaný přínos. Srovnávací studie s projek- Projektová manažerka:

13 květen 2011 StRAnA 13 inzer ce NAVŠTIVTE NOVÉ ZÁKAZNICKÉ CENTRUM RWE V BRNĚ Nákupní a zábavní centrum Olympia Provozní hodiny Zákaznického centra Olympia jsou: Po Ne 10:00 19:00 Služby zákazníkům RWE i nadále v Brně poskytuje také Zákaznické centrum na ulici Plynárenská 499/1, provozní hodiny: Po Pá 8:00 18:00 hodin. Další informace lze získat na: Zákaznické lince Lince pro tarifní poradenství

14 STRANA 14 květen 2011 J A k S e vyr ábí Plachetnice z Veverské Bítýšky míří i k moři MAJiTel SpolečNoSTi AvAR-yAchT proměnil Své SNy v ReAliTu. Dříve vyráběl lodě pro radost, dnes ho STAvbA lodí živí. v NAbídce NAJdeMe plachetnice i MoToRové čluny. roman Müller Výroba lodí S výrobou lodí na Moravě začal majitel společnosti Avar-Yacht Vladimír Navrátil již v době totality. První plachetnici postavil pro své syny. Když bylo mým klukům kolem šesti let, chtěli jezdit na plachetnici značky Optimist. Začal jsem zjišťovat informace o stavbě lodí, postavil jsem první plachetnici a začal jezdit po závodech, vrací se Vladimír Navrátil o více než čtvrt století zpět. Jezdit každý víkend po závodech a sledovat lodě ze břehu mu však dlouho nevydrželo. Začal uvažovat, že si postaví plachetnici i pro sebe a několik dalších zájemců. Protože jsem vyučený truhlář-plastikář, tak jsem si z Polska dovezl trup laminátové lodi. Se souhlasem konstruktéra jsem vytvořil formu a první typ plachetnice byl na světě. Já jsem celou akci organizoval a financoval pořízení formy, která zůstala mým majetkem, uvádí Navrátil. U jednoho typu lodi však dlouho nezůstalo. Podobně jako při stavbě prvního modelu byl nejdříve pořízen požadovaný skelet a odlita druhá forma. NA ZAčáTku existovaly dvě FoRMy Když se blížila revoluce, byly k dispozici dvě formy pro výrobu plachetnic. Ty sloužily k laminování skeletů. Každý kdo měl zájem o plachetnici, si mohl skelet koupit. Dokončit loď si však musel každý sám. I když před rokem 1989 nebylo možné podnikat a zaměstnávat lidi, na výrobu skeletů nezůstal pan Navrátil sám pomohli známí. Oficiální povolení k činnosti jsem získal od národního výboru na jaře roku 1989, tedy těsně před revolucí. V té době jsem koupil pozemek, kde stály dvě staré budovy z lepené překližky, takzvané likusáky. Zde Plachetnice Rakouské Neusiedlersee se stalo oblíbeným místem jachtařů. Plachetnice z Bítýšky mají speciální kýl, který umožňuje plavbu ve velmi mělkých vodách. FOTO: dodělávat, ale mají zájem o hotové lodě, dodává Navrátil. I přesto však výstava zajistila několik objednávek hotových lodí. V následujících letech se výroba dále vyvíjela, postavena byla i nová výrobní hala. Postupem času se již firma přestala zabývat výrobou dílů, které již nebylo možné vyrájsme laminovali lodě, popisuje počátky podnikání Navrátil. Zde vznikla i první plachetnice určená na výstavu v rakouském Tullnu v roce Nebyla to však zcela dokončená loď, ale určitá stavebnice. V Rakousku jsem poznal, že zákazníci ze západu nechtějí nic sami Z výrobního závodu: Ve Veverské Bítýšce jsou vyráběny plachetnice i motorové čluny. V současné době je z deseti prodaných lodí osm motorových. Společnost vyráběla až 35 plachetnic ročně. Dnes už jen několik kusů, ale obrat je srovnatelný zákazníci požadují větší luxus. Poptávku po lodích brzdí nedostatek kvalitních přístavů. Hlavním odbytištěm lodí je Rakousko. Několik lodí se však prodalo i do Itálie či Holandska, některé zůstaly na českých vodách. bět vlastními silami. Příkladem je laminace trupu, na kterou se společnost od počátku specializovala. Dnes se laminují jen malé součásti. ZáklAdeM Je paluba A dno V současné době jsou již jednotlivé části laminátového trupu dodávány z Polska. I když se stále najdou zákazníci, kteří mají zájem pouze o slaminovaný skelet lodi, společnost Avar-Yacht se zaměřuje na dodávku hotových lodí. Každá loď je originál, zákazník si může například vybrat, z jakého dřeva bude interiér a které spotřebiče bude používat. Základem plachetnice jsou laminátová paluba a dno. Paluba je v montážní hale otočena dnem dolů, jsou zesíleny prostory, kde bude kování, zalaminují se materiály, do kterých budou vyřezány závity například pro přišroubování kování. V dalším kroku jsou vyřezány všechny otvory pro vchody, okna apod. Takto připravený prvek je natřen speciální ochranou barvou. Nataženy jsou i takzvané husí krky pro rozvod elektroinstalace, případně jsou již nataženy některé kabely. Druhým nepostradatelným dílem je dno. Jeho výrobu opět zajišťuje polský dodavatel. Důležitá je i příprava pro montáž kýlu. Na výběr jsou dva typy, a to pevný či výsuvný. V případě pevného kýlu je zapotřebí nainstalovat výztuž na jeho montáž. Samotný kýl u největších typů plachetnic totiž běžně váží kolem tří tun. Při použití zásuvného kýlu je nutné přidat speciální pouzdro. Po základním obroušení a natření se paluba i dno lodi spojí dohromady. Dokonalé slaminování a zabroušení obou částí je zárukou, že nikdo nepozná, kde je spoj. Výsledkem je holý trup plachetnice. Do dokončení stále schází více než tisíc hodin práce. Stovky hodin zaberou práce uvnitř plachetnice. Musí se zabudovat motor a další součásti lodi, jako je například palivová či vodní nádrž. Jakmile jsou nataženy základní rozvody elektřiny, vody a odpadů, jsou nainstalovány příčky rozdělující vnitřní prostor. Následně je vyroben a zasazen nábytek. Ten je z masivu. Celý interiér je vyráběn na zakázku, každý se tedy může rozhodnout, zda chce například týk, gabon, kožené či čalouněné potažení apod. Variabilní je i vybavení plachetnice, a to nejen z hlediska použitých spotřebičů v obytném prostoru, ale i dalšího zařízení, jako jsou například solární panely, větrná elektrárna či větrné kormidlo. Součástí výbavy je i GPS navigace, hloubkoměr, případně další přístroje. Výrobce myslí i na drobné detaily. Například kuchyňské skříňky jsou vybaveny speciálními zámky, které brání samovolnému otevření dvířek při náklonu lodi, prostory pro bezpečné uložení nádobí, lahví apod. Zákazník přebírá plně vybavenou loď, nechybí tedy ani nádobí či odpadkový koš. Těsně před předáním je namontována podlaha. Spoustu času vyžaduje i paluba. Musí být připevněno zábradlí, žebříky, kování, vazáky, záseky, frklík (pozn. ukazatel směru větru) a řada dalších nezbytných prvků. Povrch plachetnice, kde se počítá s pohybem osob, je potažen speciální podlahovou krytinou Flexiteek (pozn. imitace teakového dřeva nenáročná na údržbu). Po namontování všech součástí a kontrole funkčnosti je loď připravena k přepravě ke konečnému zákazníkovi. Laminátovou podlahu a dno zajistí polský dodavatel. Po spojení obou částí je zapotřebí natáhnout základní rozvody. Po instalaci všech rozvodů je prostor rozdělen příčkami. Interiér lodi je vyráběn na zakázku. Výrobce myslí i na detaily. Příkladem jsou zarážky na nádobí. Teaková podlaha je vyřezávána ručně. Přehled hlavních dotací pro žadatele z veřejného sektoru květen 2011 Schvalování dotačních žádostí je v plném proudu. Ve strukturálních fondech již reálně zbývá méně než 24 % alokace celého programového období. Některé operační programy již v podstatě budou v nejbližší době zcela vyčerpány. Z níže uvedených programů je v realizaci nejdále Regionální operační program Jihovýchod, kde již reálně zbývá necelých 12 % alokace. V květnu 2011 jsou ve sledovaných programech žadatelům k dispozici následující dotační výzvy: Program Rozvoje venkova 1. (PRV) Nejbližší kolo přijímání žádostí v PRV je plánováno na červen V červnu budou přijímány žádosti hned v devíti opatřeních. Mezi nimi například na stavby a technologie pro živočišnou či rostlinnou výrobu, obnovu lesů a podporu cestovního ruchu v malých obcích. Hlavním opatřením v PRV, o které je mezi našimi municipálními klienty nejvyšší zájem, je část Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby v obcích do 500 obyvatel. Zde půjde o dotace na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, veřejné vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu, informační a školící centra, zázemí pro společenské, kulturní, sportovní a ostatní občanské vybavení a služby. Přijímání žádostí do tohoto opatření se očekává v říjnu 2011, prosím sledujte aktuality na Operační program 2. Životní prostředí (OPŽP) Výzva na omezování rizika povodní (varovné a výstražné systémy před povodněmi a úprava koryt a výstavba poldrů) by mohla být již tento měsíc vyhlášena. Státní fond životního prostředí organizuje semináře, kterých se můžete zúčastnit zdarma. V květnu je naplánováno 21 seminářů, termíny a přihlášky jsou na Výzvy v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí byly aktualizovány (zmírnění podmínek pro žadatele posunutí termínu pro doložení žádosti o vydání územního rozhodnutí), ee e e e e dotační poradna termín pro předkládání žádostí byl posunut na listopad resp. prosinec Stále je otevřena výzva na na regionální systémy pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu a zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu, uzávěrka je Prosím sledujte aktuální informace na Regionální Operační program 3. Moravskoslezsko Aktuálně je otevřena výzva na rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Jen do lze podávat žádosti o dotace na zařízení poskytující sociální péči, prevenci či ochranu dětí (stacionáře, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty apod.). Projekty musí být realizovány ve městech nad 50 tis. obyvatel. Stále je otevřena výzva na turistickou infrastrukturu ve vybraných oblastech a výzva na projekty v IPRM měst nad 50 tis. obyvatel. Více na Regionální operační program 4. Střední Morava V ROP Střední Morava jsou momentálně otevřeny pouze výzvy na rozvoj předem vymezeného území Bouzovsko a Staroměstsko. Pro úplnost uvádíme i výzvu na rozvoj olomouckého výstaviště. Výzvy v nejsledovanější oblasti rozvoj měst jsou plánovány až na konec letošního roku. Více na Regionální operační program 5. Jihovýchod Pro obce budou v ROP Jihozápad zajímavé dvě výzvy. Od do lze požádat o podporu na revitalizaci brownfieldů a zařízení neziskové sociální péče v obcích nad 500 obyvatel. Ve stejném termínu bude otevřena výzva na rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. Ke konci února se otevřela výzva na projekty IPRM v Brně a Jihlavě. Podmínky výzev jsou k dispozici na JAN ROSEN EU Point Komerční banky

15 KVĚTEN 2011 STRANA 15 SERVIS Další vývoj e-governmentu PŘEDSTAVITELÉ VLÁDY, IT ODBORNÍCI, STAROSTOVÉ A DALŠÍ ZÁSTUPCI STÁTNÍ SPRÁVY SE SEŠLI 4. A 5. DUBNA 2011 V HRADCI KRÁLOVÉ JIŽ NA ČTRNÁCTÉM ROČNÍKU KONFERENCE INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ. Roman Müller Hradec Králové Již po čtrnácté se v Hradci Králové konala konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Program konference se jako obvykle věnoval prakticky všem aktuálním tématům a problémům dalšího rozvoje e-governmentu. Účastníci hovořili o tom, jak s omezenými prostředky zajistit další plynulý rozvoj, diskutovalo se o finalizaci systému základních registrů či pokračování stávajících infrastrukturních projektů e-governmentu. Z dalších témat můžeme zmínit oblast bezpečnosti, digitalizace a archivace, správy a ochrany identit, komunikační infrastruktury veřejné správy či geoinformační politiky státu. )) ISSS v číslech Na konferenci se zaregistrovalo přes hostů Návštěvníci mohli zhlédnout přes dvě stovky přednášek a prezentací Ve výstavní části se představilo více než 110 dodavatelů technologií a služeb V programu nechyběly ani tradiční samostatné odborné bloky s ucelenými okruhy témat věnovanými například elektronizaci zdravotnictví (ehealth) nebo turistickému ruchu (eturismus). Největší zájem ze strany návštěvníků byl tradičně o slavnostní zahájení ve Velkém sále kongresového centra Aldis, kde vystoupil premiér České republiky Petr Nečas a řada dalších klíčových osobností české politické scény. Všichni účastníci se shodli, že elektronizace veřejné správy je nutností, a to i přesto, že státní finance nejsou v nejlepší kondici. Petr Nečas přislíbil, že na efektivní řešení se finanční prostředky zcela určitě najdou. Ministerstvo vnitra má řadu ambiciózních plánů i nové vize, ale musí se připravit tak, aby korespondovaly se současnou ekonomickou situací a možnostmi v resortu, který byl tento rok negativně ovlivněn škrtem ve výši 8,3 miliardy korun. SMYSLUPLNÉ PROJEKTY MAJÍ ZELENOU Realizace i následný provoz všech projektů musí být ekonomicky reálný, nemůžeme si dovolit drahé a zbytečné hračky, proto musí být smyslem projektu účelnost a užitečnost, uvedl Radek John, toho času ministr vnitra. Ministerstvo vnitra musí nejen dokončit některé projekty, které byly odstartovány v minulosti, ale i dále rozvíjet stávající projekty (např. zvyšovat komfort služeb datových schránek a CzechPOINTů). Tvrdě pracujeme na realizaci nových projektů například elektronických voleb či esbírky. Společným jmenovatelem všech připravovaných novinek jsou jednoduchost, úspora času, přehlednost a pohodlná dostupnost služby. Aktivně se věnujeme především plánům na evropské úrovni, neboť naše současné kroky a jejich adaptace na vize evropské komise v oblasti digitální agendy nás ovlivní na dlouhou dobu dopředu, uzavírá Radek John. UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE: do VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o., Dvořákova 14, Brno, telefon: JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová ASISTENTKA: Věra Dačevová, tel: , gsm: , REDAKCE: šéfredaktor: Ing. Roman Müller, gsm: , redaktoři: Mgr. Hana Nečasová, Ing. Mojmír Žáček, foto: Tomáš Škoda PRODUKCE: Nela Parmová, tel.: , gsm: , OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: obchodní ředitelka: Monika Syslová, tel: , gsm: obchodní manažeři: Ing. Simona Šedivá, tel: gsm: , MARKETING: Mgr. Pavla Rozkošná, tel: , gsm: , Zajímavé rozhovory! Čtěte na našem webu SAZBA: JONATÁN, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, TISK: Tiskárna Helbich, a. s., Valchářská 36, Brno, REGISTRACE: MK ČR E INZERCE Zahraniční pracovníci přinášejí na pracoviště nové nápady, znalosti i osvěžení atmosféry AIESEC Globalizace s sebou přináší velké výhody i nevýhody. V globalizovaném světě je Česká republika malou zemí, která jen těžko konkuruje zahraničním hráčům. Na druhou stranu právě díky globalizaci dnes můžeme využívat technologie a postupy z celého světa, zaměstnávat cizince a díky tomu si vytvořit konkurenční výhodu na trhu. Ve srovnání s jinými státy ale pořád české podniky, a to především ty malé a střední, možnosti zaměstnávat zahraniční pracovníky nevyužívají na plno. Srovnáme-li malé a střední podniky s těmi opravdu velkými a nadnárodními, jsou to právě velké společnosti, které častěji přijímají do svých řad zahraniční zaměstnance, uvádí Michaela Schedlingová, prezidentka organizace AIESEC Česká republika, která zprostředkovává českým firmám možnost přijmout zahraniční studenty a absolventy univerzit jako své zaměstnance. Podle Schedlingové přitom malé a střední podniky, které se rozhodnou zaměstnat pracovníka přes AIESEC, nelitují. To dokládá i zkušenost Ing. Jana Vlčínského ze společnosti CAD Programy: Přínosem je bezpochyby kulturní osvěžení firemního prostředí, motivace pracovníků k praktickému užívání angličtiny a podnět k novému pohledu na naši práci z jiného úhlu. UPLATNĚNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ A jaké pozice jsou vhodné pro zahraniční pracovníky? Uplatnili se nejvíce v pozici asistenčních prací (ověřování nových technologií, dohledávání konkrétních řešení, programování dílčích úkolů, testování). Vždy bylo nutné kvalifikované vedení. Praktikanti se nám vždy alespoň zaplatili, ve dvou případech z pěti šlo jejich pobyt označit za jednoznačně přínosný, uvádí Vlčínský. Výjimkou není ani to, že pokud se firmě pracovník osvědčí na tolik, že mu nabídne pevné pracovní místo, stává se ze stáže, která může trvat od 6 týdnů do roku a půl, trvalý pracovní úvazek. Dobrou zkušenost má s přijímáním zahraničních pracovníků také Jan Šafka ze společnosti Atollon, která navrhuje a poskytuje řešení pro automatizaci kanceláří: Jelikož se naše společnost snaží o hlubší internacionalizaci, přišla nám nabídka vhod a neváhali jsme na zkoušku pozvat prvního praktikanta. Stal se jím programátor z Brazílie, pomohl vnést do společnosti cizí prvek, což pozitivně motivuje relativně mladý tým pracovníků. KDE JE HLEDAT? Jak společnost CAD Programy, tak společnost Atollon využila při hledání zahraničních pracovníků služeb organizace AIESEC. Jejich zkušenosti dokládá také zástupce společnosti Abstract s.r.o, která se podílela na vzniku portálů Finance.cz, Bydleni.cz a Divadlo.cz: AIESEC předčí ve výsledcích a efektivitě externí personální agentury, které naše společnost používala. Uvažujeme o využití společnosti při dalších projektech naší společnosti. Na rozdíl od personálních agentur zajišťuje AIESEC praktikantům víza, pracovní povolení, ubytování, další vzdělávací aktivity, ale také asistenci v průběhu celé praxe. Konkrétní požadavky na praktikanta si firma volí sama, zástupce AIESEC pak v databázi studentů a absolventů vyhledává vhodné adepty. Díky této flexibilitě a možnosti individualizace přístupu ke každé společnosti jsou služby AIESEC vhodné nejenom pro velké společnosti, ale i malé a střední podniky, a to ve všech oborech činnosti, které si lze jen představit. AIESEC pro mne znamená dnes nejdostupnější způsob, jak získat praktikanta ze zahraničí, dokládá Vlčínský z CAD Programy. (pr) V příštím čísle Moravského hospodářství se dočtete: )) Fukušima a bezpečnost jaderných elektráren v Evropě )) Budoucnost fotovoltaických elektráren v České republice )) Evropská a státní podpora v energetickém sektroru )) Logistika a logistické procesy )) Integrované dopravní systémy a městská hromadná doprava )) Rozvoj turistiky na Moravě. Tipy na dovolenou Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: Červnové číslo Moravského hospodářství dostanete na Váš stůl do 8. června REJSTŘÍK FIREM Agrotec 11 Asseco Solutions 7 Audi 10 Avar-Yacht 14 BMW 10 Dopravní podnik města Brna 7 Brněnské vodárny a kanalizace 4 BVV 10 Česká exportní banka 7 Česká spořitelna 7 Český hydrometeorologický ústav 6 Ferrari 10 GfK Czech 7 Hewlett-Packard 7 Honda 10 Hyundai 10 Chevrolet 10 ITS Ostrava 11 Iveco 10 Kia Motors 10 Komerční banka 9, 14 Lancia 10 Mercedes-Benz 10 Moravia IT 11 Moravská vodárenská 4 NETPROSYS 12 Opel 10 Severomoravské vodovody a kanalizace 4 Solaris 10 Škoda Auto 1 Toyota 10 Vodárenská akciová společnost 4 Vodovody a kanalizace Břeclav 4 Vodovody a kanalizace Hodonín 4 Vodovody a kanalizace Vyškov 4 Volkswagen 10 VOP-026 Šternberk 5 VUT v Brně 5 ZONER Software 11 Železárny a drátovny Bohumín 4 SEZNAM INZERENTŮ AgPOL s. r. o. 6 AGROTEC a. s. 11 AIESEC in the Czech Republic 15 Allowance s. r. o. 9 Česká pojišťovna a. s. 5 EKO-KOM, a. s. 16 ENVICONS s. r. o. 5 Komerční banka, a. s. 3 MT Legal s. r. o., advokátní kancelář 7 OREA Hotel Voroněž I**** 12 RWE Distribuční služby, s. r. o. 13 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 7 Triada, spol. s r. o. 15 van Gansewinkel, a. s. 7 Veletrhy Brno, a. s. 8, 11 VH atelier, spol. s. r. o. 5 Výrobní a opravárenský podnik Dolní Bousov, spol. s r. o. 5

16 KVĚTEN 2011 STRANA 15 SERVIS Další vývoj e-governmentu PŘEDSTAVITELÉ VLÁDY, IT ODBORNÍCI, STAROSTOVÉ A DALŠÍ ZÁSTUPCI STÁTNÍ SPRÁVY SE SEŠLI 4. A 5. DUBNA 2011 V HRADCI KRÁLOVÉ JIŽ NA ČTRNÁCTÉM ROČNÍKU KONFERENCE INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ. Roman Müller Hradec Králové Již po čtrnácté se v Hradci Králové konala konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Program konference se jako obvykle věnoval prakticky všem aktuálním tématům a problémům dalšího rozvoje e-governmentu. Účastníci hovořili o tom, jak s omezenými prostředky zajistit další plynulý rozvoj, diskutovalo se o finalizaci systému základních registrů či pokračování stávajících infrastrukturních projektů e-governmentu. Z dalších témat můžeme zmínit oblast bezpečnosti, digitalizace a archivace, správy a ochrany identit, komunikační infrastruktury veřejné správy či geoinformační politiky státu. )) ISSS v číslech Na konferenci se zaregistrovalo přes hostů Návštěvníci mohli zhlédnout přes dvě stovky přednášek a prezentací Ve výstavní části se představilo více než 110 dodavatelů technologií a služeb V programu nechyběly ani tradiční samostatné odborné bloky s ucelenými okruhy témat věnovanými například elektronizaci zdravotnictví (ehealth) nebo turistickému ruchu (eturismus). Největší zájem ze strany návštěvníků byl tradičně o slavnostní zahájení ve Velkém sále kongresového centra Aldis, kde vystoupil premiér České republiky Petr Nečas a řada dalších klíčových osobností české politické scény. Všichni účastníci se shodli, že elektronizace veřejné správy je nutností, a to i přesto, že státní finance nejsou v nejlepší kondici. Petr Nečas přislíbil, že na efektivní řešení se finanční prostředky zcela určitě najdou. Ministerstvo vnitra má řadu ambiciózních plánů i nové vize, ale musí se připravit tak, aby korespondovaly se současnou ekonomickou situací a možnostmi v resortu, který byl tento rok negativně ovlivněn škrtem ve výši 8,3 miliardy korun. SMYSLUPLNÉ PROJEKTY MAJÍ ZELENOU Realizace i následný provoz všech projektů musí být ekonomicky reálný, nemůžeme si dovolit drahé a zbytečné hračky, proto musí být smyslem projektu účelnost a užitečnost, uvedl Radek John, toho času ministr vnitra. Ministerstvo vnitra musí nejen dokončit některé projekty, které byly odstartovány v minulosti, ale i dále rozvíjet stávající projekty (např. zvyšovat komfort služeb datových schránek a CzechPOINTů). Tvrdě pracujeme na realizaci nových projektů například elektronických voleb či esbírky. Společným jmenovatelem všech připravovaných novinek jsou jednoduchost, úspora času, přehlednost a pohodlná dostupnost služby. Aktivně se věnujeme především plánům na evropské úrovni, neboť naše současné kroky a jejich adaptace na vize evropské komise v oblasti digitální agendy nás ovlivní na dlouhou dobu dopředu, uzavírá Radek John. UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE: do VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o., Dvořákova 14, Brno, telefon: JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová ASISTENTKA: Věra Dačevová, tel: , gsm: , REDAKCE: šéfredaktor: Ing. Roman Müller, gsm: , redaktoři: Mgr. Hana Nečasová, Ing. Mojmír Žáček, foto: Tomáš Škoda PRODUKCE: Nela Parmová, tel.: , gsm: , OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: obchodní ředitelka: Monika Syslová, tel: , gsm: obchodní manažeři: Ing. Simona Šedivá, tel: gsm: , MARKETING: Mgr. Pavla Rozkošná, tel: , gsm: , Zajímavé rozhovory! Čtěte na našem webu SAZBA: JONATÁN, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, TISK: Tiskárna Helbich, a. s., Valchářská 36, Brno, REGISTRACE: MK ČR E INZERCE Zahraniční pracovníci přinášejí na pracoviště nové nápady, znalosti i osvěžení atmosféry AIESEC Globalizace s sebou přináší velké výhody i nevýhody. V globalizovaném světě je Česká republika malou zemí, která jen těžko konkuruje zahraničním hráčům. Na druhou stranu právě díky globalizaci dnes můžeme využívat technologie a postupy z celého světa, zaměstnávat cizince a díky tomu si vytvořit konkurenční výhodu na trhu. Ve srovnání s jinými státy ale pořád české podniky, a to především ty malé a střední, možnosti zaměstnávat zahraniční pracovníky nevyužívají na plno. Srovnáme-li malé a střední podniky s těmi opravdu velkými a nadnárodními, jsou to právě velké společnosti, které častěji přijímají do svých řad zahraniční zaměstnance, uvádí Michaela Schedlingová, prezidentka organizace AIESEC Česká republika, která zprostředkovává českým firmám možnost přijmout zahraniční studenty a absolventy univerzit jako své zaměstnance. Podle Schedlingové přitom malé a střední podniky, které se rozhodnou zaměstnat pracovníka přes AIESEC, nelitují. To dokládá i zkušenost Ing. Jana Vlčínského ze společnosti CAD Programy: Přínosem je bezpochyby kulturní osvěžení firemního prostředí, motivace pracovníků k praktickému užívání angličtiny a podnět k novému pohledu na naši práci z jiného úhlu. UPLATNĚNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ A jaké pozice jsou vhodné pro zahraniční pracovníky? Uplatnili se nejvíce v pozici asistenčních prací (ověřování nových technologií, dohledávání konkrétních řešení, programování dílčích úkolů, testování). Vždy bylo nutné kvalifikované vedení. Praktikanti se nám vždy alespoň zaplatili, ve dvou případech z pěti šlo jejich pobyt označit za jednoznačně přínosný, uvádí Vlčínský. Výjimkou není ani to, že pokud se firmě pracovník osvědčí na tolik, že mu nabídne pevné pracovní místo, stává se ze stáže, která může trvat od 6 týdnů do roku a půl, trvalý pracovní úvazek. Dobrou zkušenost má s přijímáním zahraničních pracovníků také Jan Šafka ze společnosti Atollon, která navrhuje a poskytuje řešení pro automatizaci kanceláří: Jelikož se naše společnost snaží o hlubší internacionalizaci, přišla nám nabídka vhod a neváhali jsme na zkoušku pozvat prvního praktikanta. Stal se jím programátor z Brazílie, pomohl vnést do společnosti cizí prvek, což pozitivně motivuje relativně mladý tým pracovníků. KDE JE HLEDAT? Jak společnost CAD Programy, tak společnost Atollon využila při hledání zahraničních pracovníků služeb organizace AIESEC. Jejich zkušenosti dokládá také zástupce společnosti Abstract s.r.o, která se podílela na vzniku portálů Finance.cz, Bydleni.cz a Divadlo.cz: AIESEC předčí ve výsledcích a efektivitě externí personální agentury, které naše společnost používala. Uvažujeme o využití společnosti při dalších projektech naší společnosti. Na rozdíl od personálních agentur zajišťuje AIESEC praktikantům víza, pracovní povolení, ubytování, další vzdělávací aktivity, ale také asistenci v průběhu celé praxe. Konkrétní požadavky na praktikanta si firma volí sama, zástupce AIESEC pak v databázi studentů a absolventů vyhledává vhodné adepty. Díky této flexibilitě a možnosti individualizace přístupu ke každé společnosti jsou služby AIESEC vhodné nejenom pro velké společnosti, ale i malé a střední podniky, a to ve všech oborech činnosti, které si lze jen představit. AIESEC pro mne znamená dnes nejdostupnější způsob, jak získat praktikanta ze zahraničí, dokládá Vlčínský z CAD Programy. (pr) V příštím čísle Moravského hospodářství se dočtete: )) Fukušima a bezpečnost jaderných elektráren v Evropě )) Budoucnost fotovoltaických elektráren v České republice )) Evropská a státní podpora v energetickém sektroru )) Logistika a logistické procesy )) Integrované dopravní systémy a městská hromadná doprava )) Rozvoj turistiky na Moravě. Tipy na dovolenou Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: Červnové číslo Moravského hospodářství dostanete na Váš stůl do 8. června REJSTŘÍK FIREM Agrotec 11 Asseco Solutions 7 Audi 10 Avar-Yacht 14 BMW 10 Dopravní podnik města Brna 7 Brněnské vodárny a kanalizace 4 BVV 10 Česká exportní banka 7 Česká spořitelna 7 Český hydrometeorologický ústav 6 Ferrari 10 GfK Czech 7 Hewlett-Packard 7 Honda 10 Hyundai 10 Chevrolet 10 ITS Ostrava 11 Iveco 10 Kia Motors 10 Komerční banka 9, 14 Lancia 10 Mercedes-Benz 10 Moravia IT 11 Moravská vodárenská 4 NETPROSYS 12 Opel 10 Severomoravské vodovody a kanalizace 4 Solaris 10 Škoda Auto 1 Toyota 10 Vodárenská akciová společnost 4 Vodovody a kanalizace Břeclav 4 Vodovody a kanalizace Hodonín 4 Vodovody a kanalizace Vyškov 4 Volkswagen 10 VOP-026 Šternberk 5 VUT v Brně 5 ZONER Software 11 Železárny a drátovny Bohumín 4 SEZNAM INZERENTŮ AgPOL s. r. o. 6 AGROTEC a. s. 11 AIESEC in the Czech Republic 15 Allowance s. r. o. 9 Česká pojišťovna a. s. 5 EKO-KOM, a. s. 16 ENVICONS s. r. o. 5 Komerční banka, a. s. 3 MT Legal s. r. o., advokátní kancelář 7 OREA Hotel Voroněž I**** 12 RWE Distribuční služby, s. r. o. 13 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 7 Triada, spol. s r. o. 15 van Gansewinkel, a. s. 7 Veletrhy Brno, a. s. 8, 11 VH atelier, spol. s. r. o. 5 Výrobní a opravárenský podnik Dolní Bousov, spol. s r. o. 5

17 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STRANA 16 KVĚTEN 2011 INZERCE RWE soutěž o Kč PRO SBORY A JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Soutěže probíhají od 1. března a hlásit se můžete až do 20. července 2011 prostřednictvím formulářů na stránkách VÍCE NEŽ KORUN SI MEZI SEBOU ROZDĚLÍ VÍTĚZOVÉ RWE SOUTĚŽE DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2011 Jak a kdo se může hlásit Soutěž je určena pro sbory a jednotky sborů dobrovolných hasičů. Stačí, když vyplní přihlašovací formulář na webových stránkách Moravského hospodářství Jaké jsou soutěžní kategorie Soutěžit se bude ve třech kategoriích: I.Nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce II.Nejlepší sbor dobrovolných hasičů III.Hrdina roku kategorie pro jednotlivce z řad sborů a jednotek Kde a kdy se soutěží Soutěž je určena pro sbory a jednotky Sborů dobrovolných hasičů působící na území Moravy, která je rozdělena na dvě soutěžní oblasti oblast Sever (okres Karviná, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Bruntál, Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov, Vsetín) a oblast Jih (okres Prostějov, Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Blansko, Vyškov, Brno, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou). Všechny přihlášené zásahy, akce nebo činy musí spadat do období od do Zásahy, akce a činy, které proběhly mimo toto soutěžní období, budou ze soutěže vyřazeny. DOPROVODNÁ fotosoutěž pro veřejnost Doprovodná FOTOSOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST Já, hasič Každý z vás, kdo zachytil záběry ze zásahu hasičů při požáru, povodních či při havárii, nafotil hasičské soutěže, cvičení či hasičské plesy nebo je v každodenním kontaktu při práci a životě s hasiči, se může přihlásit do fotousetěže Já, hasič. Soutěž je určena pro amatérské i profesionální fotografy. Zašlete tři snímky tematicky související se životem a prací dobrovolných nebo profesionálních hasičů a můžete získat voucher na odběr zboží značky NIKON v hodnotě korun. Soutěž začala 1. března a své snímky můžete zasílat až do 20. července Registrace, pravidla a bližší informace naleznete na stránkách Do soutěže se může zapojit každý. Čtenáři ve veřejném hlasování určí, kdo bude absolutní vítěz. Fotografie finalistů budou začátkem příštího roku vystaveny v galerii Plamínek na Radlase v Brně. Kritéria, průběh soutěže a další informace najdete na Ceny pro vítěze v celkové hodnotě Kč věnují Jihomoravská plynárenská, a.s., a Severomoravská plynárenská, a.s., generální partneři soutěže. Luboš Janota Michal Petřík Dana Mlčuchová GENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽ PROBÍHÁ VE SPOLUPRÁCI ORGANIZÁTOR MEDIÁLNÍ PARTNER PARTNER FOTOSOUTĚŽE V roce 2010 bylo v systému EKO-KOM vytříděno tun odpadů. Systém EKO-KOM zajistil využití a recyklaci pro 73% obalů prodaných v ČR. EKOKOM ruka inz 268x185.indd :37:42

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě

Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě Program 29. dubna 2015 10.00 12.15 hod. - přednášky Úvod (MŽP Ing. Nistler) Aktuality z povodňové ochrany

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 POVODŇOVÝ SEMINÁŘ KONANÝ V OLOMOUCI dne 14. února 2011 Objednatel: Projekt: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 VYHODNOCENÍ POVODNÍ

Více

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz ZMĚNA Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu 2 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Miroslav Lubas a kolektiv

Miroslav Lubas a kolektiv SWECO HYDROPROJEKT a.s. METODIKA ODBORU OCHRANY VOD, KTERÁ STANOVUJE POSTUP KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIEROZNÍ OCHRANY POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Miroslav Lubas a kolektiv 1 Sweco Hydroprojekt

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování

Více