ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých měst ČR. V našem Zpravodaji vás chceme informovat o aktivitách, které v rámci projektu naše město pořádá, budeme vás zvát na nejrůznější akce a přineseme také ohlédnutí za některými z nich. Červen bez úrazů V červnu proběhla již tradičně pod patronací Národní sítě Zdravých měst ČR kampaň zaměřená na úrazy všeho druhu Červen bez úrazů. Jednou z nejohroženějších skupin, co se úrazů týče, jsou děti. Na tuto cílovou skupinu byla zaměřena akce Umíš zachránit kamaráda?, která proběhla 5. června v Kulturním a kongresovém centru Roháč. Akce byla určena zejména pro žáky prvního stupně základních škol. Zúčastnili se i žáci nižších ročníků gymnázia. Celkem prošlo šesti stanovišti téměř 400 dětí. Dobrovolníci z Českého červeného kříže předvedli žákům zásady první pomoci u nejčastějších úrazů. Děti si mohly vyzkoušet, jak správně ošetřit zlomeninu, popáleninu nebo jak správně provádět resuscitaci. Velký úspěch u dětí měla sanita Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a ukázka práce záchranářů. Děti mohly nahlédnout dovnitř sanity a detailně se seznámit s jejím vybavením. Strážníci třeboňské městské policie si pro děti též připravili zajímavé povídání a ukázku předmětů, které jim pomáhají v práci, jako jsou policejní radar na měření rychlosti anebo alkohol testery.

2 Fotografie z akce (foto Jitka Bednářová)

3 Další akcí v rámci Června bez úrazů byla přednáška se závažným tématem domácího násilí. Úrazy jak fyzické tak psychické se bohužel velmi často dějí i rukou těch nejbližších. Podstatné je, že k domácímu násilí dochází zásadně v soukromí a je tak těžké je zvenčí rozpoznat, pokud se jeho oběť sama nerozhodne jeřešit s pomocí ostatních, ať už policie nebo některých z nestátních organizacích, které se na pomoc obětem domácího násilí specializují. Takovou organizací je například Intervenční centrum při Diecézní charitě v Českých Budějovicích. Zástupkyně Intervenčního centra paní Vlasta Petríková provedla velmi citlivě zájemce touto problematikou během přednášky, která se konala 24. června v Městské knihovně v Třeboni. Zvláštní pozornost a zároveň obdiv si zaslouží dáma, která se sama stala obětí domácího násilí a našla odvahu na tuto akci přijít. Přednáška tak byla ozvláštněna i velmi emotivními vzpomínkami týrané ženy. Téměř dvou a půl hodinová diskuze dokládá zájem zúčastněných žen o toto ožehavé téma. Foto: Jana Vítková

4 Že golf je jen hra pro zbohatlíky a snoby? Omyl! Dvoudenní akce Golfové dny otevřených dveří, která se uskutečnila 25. a 26.června na golfovém cvičišti u Lázní Aurora dokázala, že golf je sport pro každého, bez ohledu na věk, sociální postavení i zdravotní stav. Dopolední program byl vyhrazen žákům třeboňských škol, odpoledne pak mohli přijít všichni se zájmem o tento sport. Všem zájemcům se věnovali zkušení trenéři golfu. Akci pořádala ve spolupráci s městem Třeboň, Technickými službami Třeboň a Lázněmi Aurora Česká golfová asociace hendikepovaných v čele s jejím ředitelem Mirkem Lidinským. Glanc jí dodala účast dvou nejlepších českých golfistů Marka Nového a Ondřeje Liesera. Foto: Jitka Bednářová

5 Podpora dárcovství kostní dřeně byla hlavním nosným tématem koncertu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, který se uskutečnil 26. června na nádvoří třeboňského zámku. Koncert proběhl v rámci rozsáhlé kampaně Podpořme darování kostní dřeně, jejímž cílem je získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně. Kampaň záměrně směřuje zejména dovnitř policie, neboť v současné době je z celkového počtu příslušníků téměř policistů a policistek ve věku do 35 let, což je hranice pro bezplatný zápis do registru dárců dřeně. Zároveň jsou tito mladí lidé zdravými a silnými jedinci, tedy nejvhodnější potencionální skupinou dárců dřeně. Zapsat se do registru a třeba i někomu do života však může bezplatně kdokoliv do 35 let věku, který splňuje všechny podmínky zápisu. Koncert na třeboňském zámku uváděl moderátor Českého rozhlasu Petr Čimpera a Hudbu Hradní stráže a Policie České republiky zpěvem doprovodili sólisté Gabriela Urbánková a Tomáš Savka. Foto: Jitka Bednářová

6 Corpus Domini 2014 aneb po stopách kněze Petra i přes Třeboň Štafetovým během přes česká města je připomínáno putování kněze Petra z Prahy do starořímské Bolseny a místa svátku Corpus Domini v italském Orviete. Štafeta zavítala poněkolikáté i k nám do Třeboně, kde je na náměstí srdečně přivítala starostka města Terezie Jenisová. V letošním roce se k 12 českým a italským běžcům na krátký úsek směrem z Třeboně do Domanína připojilo 24 žáků základní školy Na Sadech, radní města Třeboně Josef Neužil a Marie Košinová. Celý ceremoniál na Masarykově náměstí ozářila zpěvem děvčata z třeboňského Gymnázia. Foto: Jitka Bednářová

7 Pátek třináctého června byl v Třeboni Dnem bez drog V červnu zavítal do Třeboně již 12. ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Tato akce je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Organizátorem akce je občanské sdružení Řekni ne drogám. Peloton cyklistů přivítal jménem města Třeboně radní Josef Neužil, který převzal a svým podpisem ztvrdil Prohlášení o postoji k řešení problematiky drog. Tímto gestem se Třeboň připojila k celé řadě měst v České republice, které vyjadřují své odhodlání v boji proti drogám. Akci doprovodili skvělým bubenickým vystoupením žáci třídy pana učitele Tomáše Lapice ze Základní umělecké školy Třeboň a dynamickou ukázku korejského bojového umění předvedli taekwondisté školy Taekwon-do ITF Won-Hyo Třeboň. Všem patří velké poděkování.

8 Fotografie z akce: Foto: Petra Pfeiferová

9 Hospicové dny v Třeboni Začátek června se na Třeboňsku nesl v duchu benefičních akcí pro Hospic sv. Kleofáše v Třeboni. Jednalo se o různá setkání, přednášky či besedy věnované hospicové péči. Na programu bylo například Setkání pro pečující v Městské knihovně Třeboň, přednáška o hospicová paliativní péče v jindřichohradecké nemocnici nebo Mše za hospicové dílo v Kostele sv. Jiljí. Ředitelka třeboňského hospice Petra Brychtová také navštívila hořický Domácí hospic Duha, který pohostil zástupce z podobných ústavů z celé České republiky. Dobrovolníky, kteří věnují své úsilí zpříjemnění života smrtelně nemocným lidem, navíc osobně podpořil zvláštní host emeritní český kardinál Miloslav Vlk. Kromě Třeboně na akci zavítali mimo jiné i zástupci hospice v Rychnově nad Kněžnou, Telče, Pelhřimova či Chomutova. V Hořicích se sešlo celkem 40 pracovníků. Řídící skupina komunitního plánování připravuje anketu V rámci komunitního plánování sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň připravuje řídící skupina anketní lístek zaměřený na využívání sociálních služeb na Třeboňsku a spokojenost jejich uživatelů s poskytovanými službami. V průběhu července budou na vytipovaných místech umístěny lístky společně se schránkami pro jejich odevzdání. Výsledky ankety poslouží jako podklady pro vznik nového komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Třeboň. Tato akce se bude týkat celého území ORP Třeboň. Lístek bude uveřejněn i v srpnové Lázeňské Pohodě. O podrobnostech Vás budeme informovat v následujícím čísle Zpravodaje.

10 Pozvánka na kurz Pečuj doma Kurzy: Sociálně právní minimum (přednáška) Ošetřovatelské a rehabilitační minimum (přednáška) Psychologické minimum (podpůrná skupina) Základní nácvikový kurz Nástavbový nácvikový kurz Pomáháme pečovat je pro účastníky zdarma. Přihlášky: tel.: poštou na adrese: Diakonie ČCE, Pečuj doma, Jiráskovo nábř. 2443, Písek.

11 Třeboňská sportoviště brzy v novém Do závěrečné fáze se blíží kompletní rekonstrukce třeboňského sportovního areálu Hliník. Práce začaly už na konci loňského května, hotové mají být do 15. srpna letošního roku. Město Třeboň dlouhodobě pracuje na soustředění sportovišť právě v této lokalitě. Kromě házenkářů, kteří využívají sportovní halu, tam našel místo například i skatepark, do jehož vybavení i oplocení město investovalo v minulých letech. Celkové náklady na rekonstrukci sportovního areálu Hliník se vyšplhají na částku 31,2 milionu korun. Veškeré náklady jdou z rozpočtu města. Polovinu peněz město vynaložilo loni, druhá se čerpá letos. Otevření Urgentního příjmu v Jindřichově Hradci Od úterý je otevřen Urgentní příjem EMERGENCY Nemocnice Jindřichův Hradec. Jeho nepřetržitý provoz má charakter multioborového oddělení, takže zajišťuje péči pro proud dospělých pacientů přicházející do nemocnice pro akutně vzniklé onemocnění. Dále slouží pro zajištění péče pro pacienty v rámci LSPP a v neposlední řadě na toto místo budou transportováni všichni pacienty zdravotnickou záchrannou službou. Celé oddělení je tvořeno dvěma jednotlivými ambulancemi, dále ambulancí LSPP a pěti expektačními lůžky. Primářem oddělení je MUDr. Filip Řeřicha a staniční sestrou je Hana Veselá.

12 Letní škola Zdravých měst v Turnově Ve dnech června 2014 se ve Zdravém městě Turnov uskutečnila Letní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Na akci byly prezentovány příklady dobré praxe z jednotlivých měst i regionů a také zajímavé aktivity odborných partnerů. Účastníci, kterých se zde sešlo více než 70, měli možnost vzájemně sdílet zkušenosti s realizací MA21. Letní školu Zdravých měst zahájil starosta hostitelského města Tomáš Hocke, který přivítal účastníky a představil historii a současnost města. Druhý den Letní školy se uskutečnily praktické tréninky pro začátečníky a pokročilé. Blok pro začátečníky byl zaměřen na medializaci a PR, pokročilí účastníci se věnovali týmové práci a nácviku řešení problémových situací v práci koordinátora MA21. Během závěrečného třetího dne proběhl nácvik práce se systémem DataPlán a individuální konzultace na zvolené téma. Během tohoto školení složila koordinátorka Zdravého města Třeboň Alena Zárubová úspěšně zkoušky v rámci akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO a na závěr Letní školy obdržela tzv. Zlatý certifikát koordinátora.

13 Setkání s občany Třeboně k protipovodňovým opatřením Rožmberk Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. V současné době probíhají práce na první aktualizaci těchto Zásad. Součástí řízení o 1. aktualizaci je také veřejné projednání tohoto dokumentu. Uskuteční se 8. července Pro město Třeboň, jeho obyvatele a všechny vlastníky nemovitostí na území města na všech jeho šesti katastrech má přijetí Zásad i jejich 1. aktualizace zásadní dopad v tom, že Zásady jsou závazným dokumentem pro tvorbu územních plánů obcí (tedy i Třeboně) a že v případě rozporů mezi těmito dokumenty je zákonnou povinností obce svůj územní plán následně upravit a dát do souladu s vydanými Zásadami i s jejich 1. aktualizací. Ta na území Třeboněřeší m.j. opatření nazvaná Protipovodňová opatření Rožmberk, V 23 - vodovod Neplachov/Nová Ves nad Lužnicí nebo opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny (tzv. územní systém ekologické stability). Pro podrobnější seznámení s celou problematikou a k vysvětlení a zodpovězení případných dotazů pořádá město Třeboň ve středu 2. července od 17:00 hodin setkání s občany, jehož se kromě představitelů vedení města Třeboň zúčastní také pracovníci úřadu územního plánování a stavebního úřadu MěÚ Třeboň. Vzhledem k tomu, že převážná část opatření, které navrhuje 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, se nachází v oblasti Staré Hlíny a Holiček, setkání s občany se uskuteční v sále hospody ve Staré Hlíně. Veřejnost je tímto srdečně zvána.

14 Běh o sluneční pohár 2014 V úterý 17. června proběhl již 14. ročník závodu Běh o sluneční pohár, který pořádá již tradičně SOLARENVI a.s. pod záštitou starostky města. Jednotlivé běhy a délky tratí byly tradičně rozděleny podle věku závodníků. Pro každého závodníka byla v cíli připravena cena, kterou si po doběhnutí vylosoval z připravené tomboly. Na vítěze čekaly poháry, které převzali z rukou starostky města Terezie Jenisové. Třeboňští senioři vyrazili na výlet Tradiční výlet pro třeboňské seniory zorganizovala Komise pro občanské záležitosti ve spolupráci s vedením města. Ve středu 18. června vyrazili lázeňským mikrobusem senioři, kterým letos bylo 90 a více let. Doprovod jim dělala starostka Terezie Jenisová, místostarosta Zdeněk Mráz a předsedkyně Komise pro občanské záležitosti Jaroslava Štěrbová. Výletníci objeli během dvou hodin blízké okolí Třeboně. Navštívili mimo jiné hráz rybníka Rožmberk, budhistické centrum na Kopečku, podívali se na čističku odpadních vod a do místních částí Třeboně. Všem se výlet velmi líbil.

15 KONTAKTY: politik Zdravého města Třeboň Mgr. Terezie Jenisová, koordinátor projektu Zdravé město Třeboň Mgr. Alena Zárubová, Zpravodaj Zdravého města Třeboň je k dispozici na

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ IX/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program 07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VIII/ 2015 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí KVĚTEN 1945 ON-LINE OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA Fabia

Více

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky 06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky NEKONEČNÝ PROSTOR PRO VÁŠ STYL Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014 Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014 Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více