COLOR TELEVISION VISION T VISION T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COLOR TELEVISION VISION 3 26-3941 T VISION 3 32-3941 T"

Transkript

1 COLOR TELEVISION VISION T VISION T c

2 OBSAH INSTALACE A BEZPEČNOST 6 OBECNÉ INFORMACE 6 Zvláštnoti Televizor 6 Příjem digitálních programů 6 Co je to Common Interface? 7 PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA 7 Připojení antény a íťového kabelu 8 Vkládání baterií do dálkového ovládání 9 STRUČNÝ PŘEHLED 9 Přípojky televizoru 10 Ovládací prvky televizoru 11 Dálkové ovládání 13 NASTAVENÍ 13 Vyhledávání televizních programů 14 Změna názvů digitálních programů 16 Natavení obrazu 17 Natavení zvuku 19 TELEVIZNÍ REŽIM 19 Základní funkce 22 Funkce přepínání (zappování) 23 Přepínání formátu obrazu 23 REŽIM TELETEXT 23 Režim FLOF-text a režim normálního textu 23 Další funkce 25 KOMFORTNÍ FUNKCE 25 Komfortní funkce 26 Dětká pojitka 28 Funkce čaovače 30 PROVOZ S EXTERNÍMI PŘÍSTROJI 30 Přehrávač DVD, rekordér DVD, videorekordér nebo Set Top-Box 30 High-Definition HD ready 32 Sluchátka 33 Dekodér nebo atelitní přijímač 34 Kamkordér 34 Přijímače AV/ytému HiFi 35 REŽIM MONITOR PC 35 Připojení PC 35 Výběr předvolby pro PC 35 Natavení pro PC 36 ROZHRANÍ COMMON INTERFACE 36 Zaunutí rozhraní modul CA 36 Vtupní kontrola pro modul CA a kartu Smartcard 2

3 OBSAH SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ 37 Natavení digitálních televizních programů 38 Natavení analogových televizních programů 40 Změna názvů analogových programů 42 INFORMACE 42 Zobrazení informací o ignálu 42 Aktualizace oftwaru 43 Technické údaje 43 Serviní upozornění pro pecializované prodejny: 43 Upozornění pro ochranu životního protředí 44 Jak i poradit poruchami Čeky 3

4 INSTALACE A BEZPEČNOST Při intalaci televizního přijímače dodržujte tyto pokyny: Tento televizor je určen k přijímání a přehrávání obrazových nebo zvukových ignálů. Jakékoliv jiné použití je výlovně zakázáno. Cizí větlo, které dopadá na obrazovku, zhoršuje kvalitu obrazu. Z důvodu zajištění dotatečného odvětrání pamatujte na dotatečně velké vzdálenoti ve kříňové těně. Televizor je určen k provozu v uchých mítnotech. Pokud jej budete přeto chtít používat venku, rozhodně e potarejte o to, aby byl chráněn před vlhkotí (deštěm, tříkající vodou). Chraňte televizor před veškerými účinky vlhkoti. Na televizor netavte žádné nádoby naplněné kapalinami (vázy apod.). Nádoba e může převrhnout a kapalina může nížit elektrickou bezpečnot. Televizor potavte na rovný a pevný podklad. Na televizor neodkládejte žádné předměty (např. noviny) a netavte jej na dečky nebo podobné podložky. Netavte televizor do bezprotřední blízkoti topení a nevytavujte jej prudkému lunečnímu záření. Tím e nižuje funkce chlazení. Hromadění tepla je zdrojem nebezpečí a nižuje životnot televizního přijímače. Pro jitotu pověřte odborníka, aby ča od čau odtranil uazeniny a prach v televizním přijímači. Televizor záadně nemíte otevírat. Záruka e nevztahuje na poškození vzniklá neodbornými záahy. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození íťového kabelu anebo (pokud e používá) íťového adaptéru. Televizor e mí provozovat pouze přiloženým íťovým kabelem. Bouřky předtavují nebezpečí pro každý elektrický přítroj. I když je televizor vypnutý, může e poškodit, dojde-li k úderu bleku do ítě a do anténního kabelu. Během bouřky odpojte vždy íťovou a anténní zátrčku. Na čištění obrazovky používejte pouze vlhký, měkký čiticí hadřík. Používejte pouze čitou vodu. Očitěte povrch televizoru pouze přiloženou utěrkou. Používejte pouze čitou vodu. Při intalaci přítroje mylete na to, že povrch nábytku bývá pokryt nejrůznějšími laky a umělými hmotami. Tyto povrchové vrtvy většinou obahují chemické příady, které mohou mimo jiné napadat materiál podtavců přítroje. V důledku toho mohou ulpívat na povrchu nábytku zbytky, které lze jen obtížně odtranit, nebo které již nelze odtranit vůbec. 4

5 INSTALACE A BEZPEČNOST Obrazovka televizoru LCD je vyrobena v ouladu nejvyššími kvalitativními požadavky a byla provedena kontrola zaměřená na chybné pixely. Z technologických důvodů nelze ani pře maximální pečlivot potupu výroby na 100 % vyloučit, že budou některé body (pixely) poškozené. Takovéto poškozené pixely nelze považovat za závadu přítroje ve mylu pokytované záruky, pokud jou v mezích tanovených normou DIN. Pokud je přítroj zapnutý, nepřipojujte žádné další přítroje. Před připojením vypněte i připojovaný přítroj! Zauňte zátrčku přítroje do íťové záuvky až po připojení všech externích přítrojů a antény! Zajitěte, aby byla íťová zátrčka volně přítupná! Pozor: Pokud použijete pro televizor nátěnný držák, dodržujte pokyny uvedené v návodu k montáži tohoto držáku nebo kontaktujte k provedení montáže pecializovaného prodejce. Při zakoupení nátěnného držáku zkontrolujte, zda je nátěnný držák vybaven všemi upevňovacími body, kterými je vybaven i televizor. Tyto body použijte při montáži. Čeky 5

6 OBECNÉ INFORMACE Zvláštnoti Televizor Televizor umožňuje příjem a ledování digitálních televizních programů (DVB-T) i v režimu High Definition (HD). Příjem těchto digitálních televizních programů v režimu High Definition je v oučané době možný pouze v některých evropkých zemích. Televizor je chopen přijímat a zpracovávat všechny volně dotupné digitální a všechny analogové programy. Tento televizor je vybaven integrovaným digitálním a analogovým přijímacím modulem. Digitální programy jou zpracovány pomocí digitálního přijímacího modulu ve vynikající digitální kvalitě zvuku i obrazu. Elektronický průvodce programem Průvodce TV (TV-Guide, pouze u digitálních programů) vá informuje o aktuálních změnách programů a o úplné nabídce programů různých televizních polečnotí platných pro náledující dny. Podrobné informace o jednotlivých televizních programech jou dotupné i v elektronickém průvodci programů, pokud tyto informace televizní polečnot nabízí. Příjem digitálních programů Pro příjem digitálních programů potřebujete digitální domovní nebo pokojovou anténu (paivní nebo aktivní pokojová anténa vlatním napájením). Narozdíl od přenou analogových programů není každému jednotlivému digitálně vyílanému programu přiřazen vlatní kmitočet, ale na regionální nebo národní úrovni je vyílání loučeno do jedné kupiny tvořené několika programy. Údaje o aktuálních přenášených datech naleznete v nabídce teletextu různých vyílacích polečnotí, v aktuálních odborných čaopiech, které e zabývají tematikou televizního vyílání nebo na internetu. Co je to Common Interface? Common Interface (CI) je rozhraní pro přijímač DVB. Kódované programy je možné ledovat pouze za použití modulu CA přílušného pro daný ytém kódování a potřebné karty martcard. Televizor je na zadní traně vybaven lotem pro rozhraní Common Interface, do kterého lze zaouvat moduly CA různých pokytovatelů. Do modulu CA e vkládají přílušné karty martcard, které dodávají pokytovatelé pro umožnění ledování kódovaných programů. 6

7 PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA Připojení antény a íťového kabelu Zauňte anténní kabel domovní nebo pokojové antény (paivní nebo aktivní pokojová anténa pro digitální televizní programy vlatním napájením) do anténní zdířky»ant IN«televizoru; nebo zauňte anténní kabel domovní antény (pro analogové televizní programy) do anténní zdířky»ant IN«televizoru. Po připojení pokojové antény muíte případně vyzkoušet její umítění na různých mítech tak, abyte doáhli optimálního příjmu. 2 Přiložený přívodní kabel zauňte do íťové zdířky»ac IN«televizoru. 3 Zátrčku přívodního kabelu zapojte do záuvky. Zapojte zátrčku přítroje do íťové záuvky až po připojení všech externích přítrojů a antény! Připojujte televizor pouze pomocí dodaného přívodního kabelu do vhodné záuvky ochranným kontaktem a uzemněním. Nepoužívejte takové zátrčky adaptéru nebo prodlužovací kabely, které neodpovídají platným bezpečnotním normám a nezaahujte do kontrukce přívodního kabelu. Čeky 7

8 PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA Vkládání baterií do dálkového ovládání 1 Otevřete bateriovou přihrádku a ejměte kryt. 2 Vložte baterie (typ micro, např. R03 nebo AAA, 3x1,5 V). Dbejte přitom na polaritu (vyznačenou na dně bateriové přihrádky). 3 Uzavřete přihrádku na baterie. Pokud váš televizní přijímač již právně nereaguje na příkazy dálkového ovládání, je možné, že jou baterie vybité. Vybité baterie okamžitě vyjměte. Na škody vzniklé vyteklými bateriemi e záruka ne vztahuje. Upozornění pro ochranu životního protředí Baterie i takové, které neobahují těžké kovy e nemí likvidovat v běžném domovním odpadu. Dbejte na dodržování ekologických záad při likvidaci vybitých baterií, např. protřednictvím veřejných běren. Informujte e o právních předpiech platných ve vaší zemi. 8

9 STRUČNÝ PŘEHLED Přípojky televizoru AC IN SCART COMPONENT Y Pb Pr L R SPDIF PC Audio PC-IN ANT IN HDMI2 HDMI1 U S-VHS Video L R USB CI Zdířka pro íťový kabel. Konektor EURO/AV (ignál FBAS, ignál RGB). Vtup obrazového ignálu (ignál YUV). Vtup zvukového ignálu (ignál YUV). Výtup zvukového ignálu (koaxiální) pro ignály PCM/AC3; k připojení digitálního vícekanálového zeilovače audio/video nebo přijímače AV. Vtup zvukového ignálu pro PC. Zdířka VGA, vtup obrazového ignálu pro PC. Anténní konektor. Zdířka HDMI, vtup zvukového/obrazového ignálu (HDMI). Zdířka HDMI, vtup zvukového/obrazového ignálu (HDMI). Připojení luchátek (zdířka ø 3,5 mm). Vtup obrazového ignálu pro kamkordér S-Video. Vtup obrazového ignálu z kamkordéru. Vtup zvukového ignálu z kamkordéru. Zdířka USB pro externí datové noiče. Zdírka USB, pouze k erviním účelům. Čeky 9

10 STRUČNÝ PŘEHLED Ovládací prvky televizoru 8/I Přepnutí televizoru do pohotovotního režimu (tand-by) a jeho zapnutí z tohoto režimu. Televizor je od ítě odpojen až vytažením íťové zátrčky. V+ V Změna hlaitoti; výběr funkce z nabídky. MENU Vyvolání hlavní nabídky; výběr řádku nabídky tlačítky»p+«nebo»p «; aktivace funkce tlačítky»v+«nebo»v «; Natavení funkce tlačítky»v+«nebo»v «; Vypnutí nabídky»menu«. Vyvolání předvolby AV. Výběr v nabídce tlačítky»p+«nebo»p «, potvrzení tlačítkem»v+«nebo»v «. P+ P Zapnutí televizoru z režimu pohotovoti (tand-by); potupné přepínání programů; výběr funkce z nabídky. 10

11 STRUČNÝ PŘEHLED Dálkové ovládání 8 Vypnutí televizoru do pohotovotního režimu (Stand-by) Zapnutí televizoru ze tavu Stand-by; přímý výběr programů. v Zvětšení obrazu. y Výběr různých titulků (v digitálním televizním režimu) d Výběr různých natavení zvuku audio (v digitálním televizním režimu). Tlačítko bez funkce.? Zobrazení číla a názvu programu. PIP CEC d AV i Z Tlačítko bez funkce. Tlačítko bez funkce. Zapínání/vypínání zvuku (ztlumení). Vyvolání předvolby AV a vtupu USB. Potom výběr pomocí tlačítek»v«nebo»λ«. Vyvolání nabídky. Funkce přepínání (zappování); Přechod v nabídkách o úroveň zpět P+ P Zapnutí televizního přijímače ze tavu Stand-by; kroková volba programů. + Změna hlaitoti. V Λ (OK) Pohyb kurzoru nahoru/dolů. Vyvolání eznamu kanalů; Aktivace různých funkcí. < > Pohyb kurzoru doleva/doprava. TXT Přepínání mezi režimy teletext a TV TV-G (red) (green) (yellow) Elektronický průvodce programem. Výběr jedné tránky v režimu teletext. Výběr jedné tránky v režimu teletext. Výběr jedné tránky v režimu teletext. (blue) Switche between picture format; výběr jedné tránky v režimu teletext. Tlačítko bez funkce. 8 Tlačítko bez funkce.! Nehybný obraz. 7 Select the plit creen function in teletext mode. Čeky 11

12 STRUČNÝ PŘEHLED Výběr různých natavení zvuku (v analogovém televizním režimu); Přepnutí na dvojnáobnou velikot znaků v režimu teletext. 6 Výběr různého natavení obrazu; aktualizace tránky v režimu teletext. m Zatavení tránky v režimu teletext., Vyvolání eznamu programů (»Všechny kanály«,»rádio«,»fav1«až»fav4«); krytý text v režimu teletext. M Přepnutí na obluhu digitálních přijímačů GRUNDIG, digitálních přijímačů GRUNDIG pevným dikem (PDR), přehrávačů DVD GRUNDIG, rekordérů DVD GRUNDIG nebo přijímačů AV GRUNDIG. Opakovaně tikejte tlačítko»m«, dokud e nezobrazí přílušné hlášení»dr«,»dvd«nebo»amp«. Potom tikněte požadované tlačítko. Pokud do cca. 10 vteřin netiknete žádné tlačítko, přepne e dálkové ovládání zpět na televizní režim (»TV«).»DR«je předem naprogramováno na obluhu digitálních zařízení GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 1).»DVD«je předem naprogramováno na obluhu přehrávačů DVD GRUNDIG.»AMP«je předem naprogramováno na obluhu přijímačů AV GRUNDIG. Jaké funkce budete moci ovládat závií na výbavě přítroje. Jednoduše to vyzkoušejte. Předprogramování můžete změnit: Stikněte a podržte tlačítko»m«a oučaně tikněte tři číelná tlačítka podle přílušného kódu:»1«,»2«,»3«pro přehrávač DVD GRUNDIG.»4«,»5«,»6«pro rekordér DVD GRUNDIG.»1«,»4«,»7«pro digitální přijímač GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 1).»2«,»5«,»8«pro digitální přijímač GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 2).»3«,»6«,»9«pro digitální přijímač GRUNDIG pevným dikem (PDR). 12

13 NASTAVENÍ Language Setting Active Antenna Power Auto Tuning Jazyková natavení Aktıvní anténa Auto ladění Zvolte zemi a typ prohledávání, pak zahajte ladění tlačítkem OK Výběr Země Typ prohled. Čaová zóna Vyhledávání % UHF CH49 DTV DTV ZDF DTV ZDFinfokanal DTV SAT.1 DTV N24 DTV ProSieben DTV kabel ein Z Překočit Intallation Guide Select Návod intalace Englih Off Čeky a Exit Deutchland ATV & DTV Berlin GMT+1 Vyhledávání televizních programů Televizor je vybaven funkcí automatického vyhledávání programů, která nejprve vyhledává digitální a potom analogové televizní programy. Spuťte funkci vyhledávání, a pak můžete eřadit televizní programy podle vlatního výběru. K dipozici je 500 předvoleb pro digitální televizní programy a 99 předvoleb pro analogové televizní programy, které lze libovolně obazovat programy přijímanými anténou nebo kabelovou přípojkou (analogové programy). 1 Zapněte televizor tlačítky»8«,»1 0«nebo»P+«nebo»P «z pohotovotního režimu (tand-by). Po prvním uvedení do provozu e zobrazí nabídka»intallation Guide«(Návod intalace). 2 Vyberte tlačítky»<«nebo»>«požadovaný jazyk. Nápověda: Pokud e na obrazovce nezobrazí nabídka»návod intalace«proveďte natavení podle kapitoly Uvedení televizoru do původního tavu při dodání na traně 25. Pozor! Napětí na anténě je dovoleno aktivovat pouze v případě, pokud je anténa kutečně aktivní pokojovou anténou e zeilovačem ignálu a není již ama o obě napájena napětím pomocí záuvkového íťového dílu apod. Jinak může dojít ke zkratu nebo ke zničení vaší antény! 3 Vyberte řádek»aktıvní anténa«tlačítky»v«nebo»λ«. Zapněte napájení antény tlačítkem»<«nebo»>«(»zap«). 4 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«řádek»auto ladění«a potvrďte tlačítkem» «. Řádek»Výběr Země«je aktivní. 5 Vyberte zemi tlačítky»<«nebo»>«. 6 Vyberte řádek»typ prohled.«tlačítky»v«nebo»λ«. Tlačítkem»<«nebo»>«vyberte, zda mají být vyhledávány pouze digitální televizní programy (DTV), pouze analogové televizní programy (ATV) nebo oba typy (ATV a DTV). 7 Vyberte řádek»čaová zóna«tlačítky»v«nebo»λ«. Vyberte čaovou zónu tlačítkem»<«nebo»>«. 8 Vyhledávání putíte tiknutím tlačítka» «. Zobrazí e nabídka»vyhledávání...«, začíná vyhledávání televizních programů. To může trvat v záviloti na počtu přijímaných televizních programů několik minut. Jakmile je proce vyhledávání ukončen, zobrazí e»tabulka programů«. Vyhledávání lze předčaně přerušit tiknutím tlačítka»i«. Čeky 13

14 NASTAVENÍ NASTAV. KANÁLU Auto ladění Digitální manuální ladění Analogové manuální ladění Tabulka programů Informace o ignálu Modul CA Není vložen Aktıvní anténa Zapnuto Z Zpět Změna názvů digitálních programů Pořadí nalezených programů můžete upořádat podle vlatního přání nebo můžete vymazat nepotřebné programy a blokovat jednotlivé předvolby (dětká pojitka). Tlačítkem» «(modrá) můžete přepínat mezi položkami»tabulka programů VŠECHNY«,»Tabulka programů DTV«,»Tabulka programů RADIO«a»Tabulka programů ATV«. Tlačítkem» «(červená) můžete zobrazovat programy, přiřazené konkrétní íti. Tlačítkem»S«nebo»P«můžete litovat tabulkou programů na další nebo na předchozí tránku. Vyvolání tabulky programů 1 Vyvolejte tiknutím tlačítka»i«nabídku. Zobrazí e nabídka»obraz«. 2 Vyberte tlačítky»<«nebo»>«nabídku»nastav. KANÁLU«. 3 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«řádek»tabulka programů«a potvrďte tlačítkem» «. Zobrazí e nabídka»tabulka programů«. DTV 2 ZDF DTV 3 RTL Televiion DTV 4 SAT.1 DTV 6 VOX DTV 7 RTL2 DTV 8 kabel ein DTV 9 Super RTL Tabulka programů Typ lužby VŠECHNY Síť Všechny íte NASTAV. KANÁLU CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 5 ProSieben Z Zpět Přeouvání programů na jiné předvolby 1 Vyberte v nabídce»tabulka programů«pomocí tlačítka»v«nebo»λ«televizní program, který má být přemítěn. 2 Označte televizní program tlačítkem» «(zelená). 3 Vyberte novou předvolbu tlačítky»1...0«. 4 Potvrďte zadání tiknutím tlačítka» «. Pro etřídění dalších televizních programů opakujte potup uvedený v bodech 1 až 4. Při přeouvání je čílo předvolby televizního programu pevně přiřazeno. Pokud např. přeunete program 5 ProSieben na předvolbu 7, můžete toto pořadí tanovit tlačítkem»v«nebo»λ«. Při výběru číelnými tlačítky»1...0«budete vybírat pomocí číelného tlačítka»5«. Televizní programy pevně přiřazenou předvolbou (např. francouzké programy kódováním LCN) nelze přeouvat. 14

15 DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Tabulka programů Typ lužby VŠECHNY Síť Všechny íte NASTAV. KANÁLU CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 ARD DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Síť Přeunout Z Zpět Vymazat Typ lužby Předch. Str. Náled. tr. Tabulka programů Typ lužby VŠECHNY Síť Všechny íte NASTAV. KANÁLU CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 ARD NASTAVENÍ Setavení tabulky oblíbených položek Můžete vybrat vé oblíbené televizní programy a uložit je až do čtyřech tabulek oblíbených položek (FAV1 až FAV4). 1 Vyberte v nabídce»tabulka programů«pomocí tlačítka»v«nebo»λ«televizní program, který má být přemítěn. 2 Přeuňte program tlačítky»<«nebo»>«do tabulky oblíbených na pozici 1 až 4 a uložte tlačítkem» «. Pozice v tabulce oblíbených položek je označena čílem» «. Stejný televizní program můžete uložit do několika tabulek oblíbených položek. Televizní program můžete z tabulky oblíbených položek vymazat. Vyberte televizní program tlačítky»v«nebo»λ«a»<«nebo»>«a vymažte tiknutím tlačítka» «. Mazání programů 1 Vyberte v nabídce»tabulka programů«pomocí tlačítka»v«nebo»λ«televizní program, který má být vymazán a potvrďte tiknutím tlačítka» «(žlutá). 2 Potvrďte vymazání tiknutím tlačítka» «(zelená). Tlačítkem» «(červená) můžete vymazat všechny televizní programy. Předvolby, jejichž televizní programy byly vymazány, nebudou již v»tabulka programů«zobrazeny. Z Síť Přeunout Zpět Vymazat Typ lužby Předch. Str. Náled. tr. DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 Tabulka programů Typ lužby VŠECHNY Síť Všechny íte NASTAV. KANÁLU CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 ARD DTV 9 Doku - Síť Přeunout Z Zpět Vymazat Typ lužby Předch. Str. Náled. tr. Překakování televizních programů Můžete označit ty televizní programy, které mají být při výběru tlačítkem»λ«nebo»v«překočeny. Provedení výběru pomocí tlačítek číly je i nadále možné. 1 Vyberte v nabídce»tabulka programů«pomocí tlačítka»v«nebo»λ«televizní program, který má být přemítěn. 2 Tlačítkem»>«přepněte na ymbol»-«a označte televizní program tlačítkem» «. Televizní program je označen ymbolem»-«. Televizní program můžete opět odblokovat. Vyberte televizní program tlačítky»v«nebo»λ«, přejděte tlačítkem»>«na ymbol»-«a odblokujte program tlačítkem» «. Ukončení natavení 1 Natavení ukončíte tiknutím tlačítka»i«. Čeky 15

16 NASTAVENÍ Režim obrázků OBRAZ živé Ja 45 Kontrat 88 Barevná ytot 55 Otrot 50 Podání barev DNR MPEG NR Vibrující barva Dokonale čité Dynam. kontrat Dynamické podvícení Normální OBRAZ Z Zpět Normální Podvícení 100 Z Zpět Natavení obrazu 1 Vyvolejte tiknutím tlačítka»i«nabídku. Zobrazí e nabídka»obraz«. 2 Vyberte potřebný řádek (funkci)»režim obrázků«,»ja«,»kontrat«,»barevná ytot«,»otrot«, nebo»podání barev«tlačítky»λ«nebo»v«. Vyberte požadovanou hodnotu tlačítkem»<«nebo»>«a potvrďte tlačítkem» «. Další natavení naleznete na druhé traně režimu»obraz«. 3 Přepněte na druhou tránku nabídky»v«a potvrďte řádek»pokročilá nataveni obrazu«tlačítkem» «. 4 Vyberte potřebný řádek (funkci)»dnr«,»mpeg NR.«,»Vibrující barva«,»dokonale čité«,»dynam. kontrat«,»dynamické podvícení«nebo»podvícení«tlačítky»v«nebo»λ«. Vyberte požadovanou hodnotu tlačítkem»<«nebo»>«a potvrďte tlačítkem» «. Funkci»MPEG NR.«můžete vybrat pouze v rámci digitálních předvoleb a předvoleb AV. Funkce»MPEG NR.«redukuje případné rušivé artefakty (tvorbu bloků) u digitálních programů komprimovaných ve formátu MPEG (např. z přijímače DVB-T, přehrávače DVD).»Dynam. kontrat«kontrat e mění v ouladu parametry obrazu tak, aby došlo k natavení optimálního kontratu.»dynamické podvícení«změna podvícení obrazovky je provedena v ouladu parametry obrazu tak, aby došlo k natavení optimálního kontratu. Podvícení obrazovky lze změnit pouze v případě, že je funkce»dynamické podvícení«vypnutá. 5 Natavování ukončete tiknutím tlačítka»i«. 16

17 NASTAVENÍ ZVUK Hlaitot 29 Balance 0 AVL Typ zvuku Režim zvuku Ekvalizér Audio Decription Stereo Normální Sluchátka 21 Z Zpět Natavení zvuku 1 Vyvolejte tiknutím tlačítka»i«nabídku. Zobrazí e nabídka»obraz«. 2 Vyberte nabídku»zvuk«tlačítky»<«nebo»>«a potvrďte tlačítkem» «. Potup další obluhy naleznete v náledujících kapitolách. Hlaitot 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»hlaitot«a změňte její natavení tlačítky»<«nebo»>«. Vyvážení 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»balance«a změňte natavení tlačítky»<«nebo»>«. ZVUK Hlaitot 29 Balance 0 AVL Typ zvuku Režim zvuku Ekvalizér Audio Decription Stereo Normální Sluchátka 21 Automatická hlaitot Televizní vyílače vyílají různou hlaitotí. Funkce AVL (Automatic Volume Limiting) zaručuje jednotnou hlaitot, když přepínáte z jednoho televizního programu na jiný. 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»avl«a aktivujte tlačítky»<«nebo»>«natavení»zapnuto«. ZVUK Z Zpět Hlaitot 29 Balance 0 AVL Typ zvuku Režim zvuku Ekvalizér Audio Decription Stereo Normální Sluchátka 21 Z Zpět Stereo/duální vyílání, mono Pokud přítroj přijímá dvoukanálová vyílání např. hraný film původním zvukem na zvukovém kanálu B (zobrazení:»dual II«) a ynchronizovanou verzi na zvukovém kanálu A (zobrazení:»dual I«), můžete vybrat vámi požadovaný zvukový kanál. Pokud přítroj přijímá tereofonní vyílání, přepne e automaticky na reprodukci tereofonního zvuku (zobrazení:»stereo«). Pokud je příjem tereofonního zvuku nekvalitní, můžete přepnout na»mono«. 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»typ zvuku«a změňte natavení tlačítky»<«nebo»>«. Šířka terea Rozšiřuje při tereofonním vyílání zvukový obraz a zlepšuje jej u monofonního vyílání. 1 Vyberte tiknutím tlačítka»v«nebo»λ«řádek»režim zvuku«. 2 Vyberte požadované natavení tiknutím»<«nebo»>«. Čeky 17

18 NASTAVENÍ ZVUK Hlaitot 29 Balance 0 AVL Typ zvuku Režim zvuku Ekvalizér Audio Decription Stereo Normální Sluchátka 21 Audio Decription ZVUK Z Zpět Hlaitot 16 Z Zpět Ekvalizér Ekvalizér nabízí čtyři předem naprogramovaná natavení zvuku (Hudba, Sporty, Kino a Řeč) a jedno vlatní natavení (Uživatel), které i můžete ami určit. 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»ekvalizér«a potvrďte tlačítkem» «. Zobrazí e nabídka»ekvalizér«. 2 Vyberte pomocí tlačítka»<«nebo»>«řádek»uživatel«a potvrďte tlačítkem»v«. Je aktivováno kmitočtové pámo»120 Hz«. 3 Pomocí tlačítka»v«nebo»λ«natavte požadovanou hodnotu a vyberte tlačítkem»<«nebo»>«další kmitočtové pámo. 4 Natavení ukončíte tiknutím tlačítka»z«. Audio Decription (zvukové titulky) Audio Decription je další zvukový kanál pro ooby e labým zrakem. Jeho pomocí je vyvětleno jednání, popáno okolí, změny cén nebo vzhledu, getikulace a mimika herců. Tento zvukový kanál je při ledování digitálních televizních programů přenášen paralelně e tandardním zvukem. Přeno závií na daném programu. 1 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«řádek»audio Decription«a potvrďte tlačítkem» «. 2 Vyberte pomocí tlačítek»v«nebo»λ«řádek»audio Decription«a vyberte tlačítky»<«nebo»>«možnot»zapnuto«. 3 Vyberte pomocí tlačítek»v«nebo»λ«řádek»hlaitot«a změňte natavení tlačítky»<«nebo»>«. Ukončení natavení 1 Natavení ukončíte tiknutím tlačítka»i«. 18

19 TELEVIZNÍ REŽIM Základní funkce Zapínání a vypínání 1 Z režimu pohotovoti zapnete televizor tiknutím»8«,»1 0«,»P+«nebo»P «. 2 Stiknutím tlačítka»8«uvedete televizor do režimu pohotovoti (tand-by). Výběr programů 1 Programy vybíráte přímo tlačítky»1... 0«. 2 Programy potupně vybírejte tlačítky»p+«nebo»p «3 Vyvolejte eznam programů tlačítkem» «, vyberte požadovaný program tlačítkem»v«nebo»λ«a vyvolejte tlačítkem» «. Výběr programů ze eznamů programů Programy můžete vybírat z různých eznamů (např. Všechny kanály, oblíbené FAV1 apod.). 1 Vyvolejte přehled eznamů tlačítkem»,«. Zobrazí e přehled. 2 Vyberte eznam programů tlačítkem»v«nebo»λ«a vyvolejte tlačítkem» «. 3 Vyberte požadovaný program tlačítkem»v«nebo»λ«a vyvolejte jej tlačítkem» «. Výběr předvolby AV 1 Vyvolejte tlačítkem»av«nabídku»tabulka ZDROJOVÝCH«. 2 Vyberte požadovanou předvolbu AV tlačítkem»v«nebo»λ«a potvrďte tlačítkem» «. 3 Zpět na televizní program z přepnete tiknutím tlačítka»1... 0«. 4 Natavování ukončete tiknutím»i«. Přepínání mezi digitálními a analogovými programy 1 Vyvolejte tlačítkem»av«nabídku»tabulka ZDROJOVÝCH«. 2 Vyvolejte tlačítkem»v«nebo»λ«řádek»dtv«(digitální předvolba) nebo»atv«(analogová předvolba) a potvrďte tiknutím tlačítka» «. Změna hlaitoti 1 Změňte hlaitot tlačítky» «nebo»+«. Zapínání/vypínání zvuku 1 Zvuk vypnete (ztlumíte) a znovu zapnete pomocí tlačítka»p«. Čeky 19

20 TELEVIZNÍ REŽIM Zobrazení informací 1 Informace zobrazíte pomocí tlačítka»?«. Zobrazené hlášení e po krátké době automaticky kryje. Nehybný obraz Pokud chcete ledovat určité cény déle, můžete obraz právě ledovaného vyílání zmrazit. 1 Stikněte tlačítko»3«. 2 Funkci ukončíte opětovným tiknutím tlačítka»3«. Natavení obrazu Můžete vybírat čtyři různá natavení obrazu. 1 Vyberte tlačítkem»6«požadované natavení obrazu:»uživatel«,»sporty«,»kino«,»prirozený«nebo»živé«. Natavení»Uživatel«lze změnit, viz kapitola Natavení obrazu na traně 16. Natavení zvuku V režimu příjmu analogových televizních programů můžete vybírat různá natavení zvuku. 1 Vyberte požadované natavení zvuku»uživatel«,»řeč«,»kino«,»sporty«nebo»hudba«tlačítkem»5«. Natavení zvuku pod označením»uživatel«lze změnit, viz kapitola Ekvalizér na traně 18. Jazyk audio V režimu příjmu digitálních televizních programů můžete vybírat různé jazyky. Možnoti výběru závií na daném programu. 1 Vyvolejte tlačítkem»f«nabídku. 2 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«jazyk a potvrďte tlačítkem» «. Titulky V režimu příjmu digitálních televizních programů můžete vybírat různé titulky. Možnoti výběru závií na daném programu. 1 Vyvolejte tlačítkem»y«nabídku. 2 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«jazyk a potvrďte tlačítkem» «. Funkce Zoom Pomocí této funkce můžete zvětšit obraz v televizoru nebo PC. 1 Funkci Zoom aktivujete opakovaným tiknutím tlačítka» v «. 20

21 TELEVIZNÍ REŽIM Funkce přepínání (zappování) Pomocí této funkce i můžete uložit váš televizní program, který právě ledujete, a přepnout na jiný program. 1 Tlačítkem»1 0«nebo»P+«,»P «vyberte televizní program, který má být uložen do paměti Zapp (např. televizní program 7, PRO7), a uložte jej tlačítkem»z«. 2 Přepněte pomocí tlačítka»1 0«nebo»P+«,»P «na jiný televizní program. 3 Stiknutím tlačítka»z«lze vždy přepnout na uložený televizní program (zde např. PRO7) a znovu zpět na napoledy ledovaný televizní program. 4 Funkci přepínání (zappování) ukončíte tiknutím tlačítka»i«. Zobrazené hlášení zmizí. Elektronický průvodce programem (TV-Guide) Elektronický průvodce programem nabízí přehled všech pořadů, které budou vyílány příští týden (pouze u digitálních televizních programů). 1 Informace o programu zobrazíte pomocí tlačítka»tv-g«. Ne všechny televizní programy nabízejí rozáhlou funkci elektronického průvodce programem TV-Guide. Mnohé televizní polečnoti vyílají vůj aktuální denní program, ke kterému však nenabízejí podrobný popi. Jou i televizní polečnoti, které nenabízejí žádné informace. 2 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«televizní program. Zobrazí e pořady vybraného televizního programu pro dnešní den. Navíc e zobrazí informace o aktuálním pořadu podrobnými informacemi o programu. 3 Na aktuální pořad přepnete tlačítkem»>«. Rozáhlé informace o pořadu vyvoláte tlačítkem»?«a tímto tlačítkem je také opět kryjete. 4 Programové informace o náledujících pořadech vyvoláte tlačítkem»v«, zpět na programové informace o aktuálním pořadu přepnete tlačítkem»λ«. 5 Tlačítkem» «(zelená) vyberete další dny v týdny, zpět na aktuální den přejdete tlačítkem» «(červená). 6 Zpět na výběr programů přepnete pomocí tlačítka»<«tlačítkem» «(modrá) a» «můžete zařadit vybraný pořad do paměti čaovače. 7 Elektronického průvodce programem oputíte tiknutím tlačítka»i«. Čeky 21

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com 2 LICENCE LICENCE

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více