COLOR TELEVISION VISION T VISION T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COLOR TELEVISION VISION 3 26-3941 T VISION 3 32-3941 T"

Transkript

1 COLOR TELEVISION VISION T VISION T c

2 OBSAH INSTALACE A BEZPEČNOST 6 OBECNÉ INFORMACE 6 Zvláštnoti Televizor 6 Příjem digitálních programů 6 Co je to Common Interface? 7 PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA 7 Připojení antény a íťového kabelu 8 Vkládání baterií do dálkového ovládání 9 STRUČNÝ PŘEHLED 9 Přípojky televizoru 10 Ovládací prvky televizoru 11 Dálkové ovládání 13 NASTAVENÍ 13 Vyhledávání televizních programů 14 Změna názvů digitálních programů 16 Natavení obrazu 17 Natavení zvuku 19 TELEVIZNÍ REŽIM 19 Základní funkce 22 Funkce přepínání (zappování) 23 Přepínání formátu obrazu 23 REŽIM TELETEXT 23 Režim FLOF-text a režim normálního textu 23 Další funkce 25 KOMFORTNÍ FUNKCE 25 Komfortní funkce 26 Dětká pojitka 28 Funkce čaovače 30 PROVOZ S EXTERNÍMI PŘÍSTROJI 30 Přehrávač DVD, rekordér DVD, videorekordér nebo Set Top-Box 30 High-Definition HD ready 32 Sluchátka 33 Dekodér nebo atelitní přijímač 34 Kamkordér 34 Přijímače AV/ytému HiFi 35 REŽIM MONITOR PC 35 Připojení PC 35 Výběr předvolby pro PC 35 Natavení pro PC 36 ROZHRANÍ COMMON INTERFACE 36 Zaunutí rozhraní modul CA 36 Vtupní kontrola pro modul CA a kartu Smartcard 2

3 OBSAH SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ 37 Natavení digitálních televizních programů 38 Natavení analogových televizních programů 40 Změna názvů analogových programů 42 INFORMACE 42 Zobrazení informací o ignálu 42 Aktualizace oftwaru 43 Technické údaje 43 Serviní upozornění pro pecializované prodejny: 43 Upozornění pro ochranu životního protředí 44 Jak i poradit poruchami Čeky 3

4 INSTALACE A BEZPEČNOST Při intalaci televizního přijímače dodržujte tyto pokyny: Tento televizor je určen k přijímání a přehrávání obrazových nebo zvukových ignálů. Jakékoliv jiné použití je výlovně zakázáno. Cizí větlo, které dopadá na obrazovku, zhoršuje kvalitu obrazu. Z důvodu zajištění dotatečného odvětrání pamatujte na dotatečně velké vzdálenoti ve kříňové těně. Televizor je určen k provozu v uchých mítnotech. Pokud jej budete přeto chtít používat venku, rozhodně e potarejte o to, aby byl chráněn před vlhkotí (deštěm, tříkající vodou). Chraňte televizor před veškerými účinky vlhkoti. Na televizor netavte žádné nádoby naplněné kapalinami (vázy apod.). Nádoba e může převrhnout a kapalina může nížit elektrickou bezpečnot. Televizor potavte na rovný a pevný podklad. Na televizor neodkládejte žádné předměty (např. noviny) a netavte jej na dečky nebo podobné podložky. Netavte televizor do bezprotřední blízkoti topení a nevytavujte jej prudkému lunečnímu záření. Tím e nižuje funkce chlazení. Hromadění tepla je zdrojem nebezpečí a nižuje životnot televizního přijímače. Pro jitotu pověřte odborníka, aby ča od čau odtranil uazeniny a prach v televizním přijímači. Televizor záadně nemíte otevírat. Záruka e nevztahuje na poškození vzniklá neodbornými záahy. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození íťového kabelu anebo (pokud e používá) íťového adaptéru. Televizor e mí provozovat pouze přiloženým íťovým kabelem. Bouřky předtavují nebezpečí pro každý elektrický přítroj. I když je televizor vypnutý, může e poškodit, dojde-li k úderu bleku do ítě a do anténního kabelu. Během bouřky odpojte vždy íťovou a anténní zátrčku. Na čištění obrazovky používejte pouze vlhký, měkký čiticí hadřík. Používejte pouze čitou vodu. Očitěte povrch televizoru pouze přiloženou utěrkou. Používejte pouze čitou vodu. Při intalaci přítroje mylete na to, že povrch nábytku bývá pokryt nejrůznějšími laky a umělými hmotami. Tyto povrchové vrtvy většinou obahují chemické příady, které mohou mimo jiné napadat materiál podtavců přítroje. V důledku toho mohou ulpívat na povrchu nábytku zbytky, které lze jen obtížně odtranit, nebo které již nelze odtranit vůbec. 4

5 INSTALACE A BEZPEČNOST Obrazovka televizoru LCD je vyrobena v ouladu nejvyššími kvalitativními požadavky a byla provedena kontrola zaměřená na chybné pixely. Z technologických důvodů nelze ani pře maximální pečlivot potupu výroby na 100 % vyloučit, že budou některé body (pixely) poškozené. Takovéto poškozené pixely nelze považovat za závadu přítroje ve mylu pokytované záruky, pokud jou v mezích tanovených normou DIN. Pokud je přítroj zapnutý, nepřipojujte žádné další přítroje. Před připojením vypněte i připojovaný přítroj! Zauňte zátrčku přítroje do íťové záuvky až po připojení všech externích přítrojů a antény! Zajitěte, aby byla íťová zátrčka volně přítupná! Pozor: Pokud použijete pro televizor nátěnný držák, dodržujte pokyny uvedené v návodu k montáži tohoto držáku nebo kontaktujte k provedení montáže pecializovaného prodejce. Při zakoupení nátěnného držáku zkontrolujte, zda je nátěnný držák vybaven všemi upevňovacími body, kterými je vybaven i televizor. Tyto body použijte při montáži. Čeky 5

6 OBECNÉ INFORMACE Zvláštnoti Televizor Televizor umožňuje příjem a ledování digitálních televizních programů (DVB-T) i v režimu High Definition (HD). Příjem těchto digitálních televizních programů v režimu High Definition je v oučané době možný pouze v některých evropkých zemích. Televizor je chopen přijímat a zpracovávat všechny volně dotupné digitální a všechny analogové programy. Tento televizor je vybaven integrovaným digitálním a analogovým přijímacím modulem. Digitální programy jou zpracovány pomocí digitálního přijímacího modulu ve vynikající digitální kvalitě zvuku i obrazu. Elektronický průvodce programem Průvodce TV (TV-Guide, pouze u digitálních programů) vá informuje o aktuálních změnách programů a o úplné nabídce programů různých televizních polečnotí platných pro náledující dny. Podrobné informace o jednotlivých televizních programech jou dotupné i v elektronickém průvodci programů, pokud tyto informace televizní polečnot nabízí. Příjem digitálních programů Pro příjem digitálních programů potřebujete digitální domovní nebo pokojovou anténu (paivní nebo aktivní pokojová anténa vlatním napájením). Narozdíl od přenou analogových programů není každému jednotlivému digitálně vyílanému programu přiřazen vlatní kmitočet, ale na regionální nebo národní úrovni je vyílání loučeno do jedné kupiny tvořené několika programy. Údaje o aktuálních přenášených datech naleznete v nabídce teletextu různých vyílacích polečnotí, v aktuálních odborných čaopiech, které e zabývají tematikou televizního vyílání nebo na internetu. Co je to Common Interface? Common Interface (CI) je rozhraní pro přijímač DVB. Kódované programy je možné ledovat pouze za použití modulu CA přílušného pro daný ytém kódování a potřebné karty martcard. Televizor je na zadní traně vybaven lotem pro rozhraní Common Interface, do kterého lze zaouvat moduly CA různých pokytovatelů. Do modulu CA e vkládají přílušné karty martcard, které dodávají pokytovatelé pro umožnění ledování kódovaných programů. 6

7 PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA Připojení antény a íťového kabelu Zauňte anténní kabel domovní nebo pokojové antény (paivní nebo aktivní pokojová anténa pro digitální televizní programy vlatním napájením) do anténní zdířky»ant IN«televizoru; nebo zauňte anténní kabel domovní antény (pro analogové televizní programy) do anténní zdířky»ant IN«televizoru. Po připojení pokojové antény muíte případně vyzkoušet její umítění na různých mítech tak, abyte doáhli optimálního příjmu. 2 Přiložený přívodní kabel zauňte do íťové zdířky»ac IN«televizoru. 3 Zátrčku přívodního kabelu zapojte do záuvky. Zapojte zátrčku přítroje do íťové záuvky až po připojení všech externích přítrojů a antény! Připojujte televizor pouze pomocí dodaného přívodního kabelu do vhodné záuvky ochranným kontaktem a uzemněním. Nepoužívejte takové zátrčky adaptéru nebo prodlužovací kabely, které neodpovídají platným bezpečnotním normám a nezaahujte do kontrukce přívodního kabelu. Čeky 7

8 PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA Vkládání baterií do dálkového ovládání 1 Otevřete bateriovou přihrádku a ejměte kryt. 2 Vložte baterie (typ micro, např. R03 nebo AAA, 3x1,5 V). Dbejte přitom na polaritu (vyznačenou na dně bateriové přihrádky). 3 Uzavřete přihrádku na baterie. Pokud váš televizní přijímač již právně nereaguje na příkazy dálkového ovládání, je možné, že jou baterie vybité. Vybité baterie okamžitě vyjměte. Na škody vzniklé vyteklými bateriemi e záruka ne vztahuje. Upozornění pro ochranu životního protředí Baterie i takové, které neobahují těžké kovy e nemí likvidovat v běžném domovním odpadu. Dbejte na dodržování ekologických záad při likvidaci vybitých baterií, např. protřednictvím veřejných běren. Informujte e o právních předpiech platných ve vaší zemi. 8

9 STRUČNÝ PŘEHLED Přípojky televizoru AC IN SCART COMPONENT Y Pb Pr L R SPDIF PC Audio PC-IN ANT IN HDMI2 HDMI1 U S-VHS Video L R USB CI Zdířka pro íťový kabel. Konektor EURO/AV (ignál FBAS, ignál RGB). Vtup obrazového ignálu (ignál YUV). Vtup zvukového ignálu (ignál YUV). Výtup zvukového ignálu (koaxiální) pro ignály PCM/AC3; k připojení digitálního vícekanálového zeilovače audio/video nebo přijímače AV. Vtup zvukového ignálu pro PC. Zdířka VGA, vtup obrazového ignálu pro PC. Anténní konektor. Zdířka HDMI, vtup zvukového/obrazového ignálu (HDMI). Zdířka HDMI, vtup zvukového/obrazového ignálu (HDMI). Připojení luchátek (zdířka ø 3,5 mm). Vtup obrazového ignálu pro kamkordér S-Video. Vtup obrazového ignálu z kamkordéru. Vtup zvukového ignálu z kamkordéru. Zdířka USB pro externí datové noiče. Zdírka USB, pouze k erviním účelům. Čeky 9

10 STRUČNÝ PŘEHLED Ovládací prvky televizoru 8/I Přepnutí televizoru do pohotovotního režimu (tand-by) a jeho zapnutí z tohoto režimu. Televizor je od ítě odpojen až vytažením íťové zátrčky. V+ V Změna hlaitoti; výběr funkce z nabídky. MENU Vyvolání hlavní nabídky; výběr řádku nabídky tlačítky»p+«nebo»p «; aktivace funkce tlačítky»v+«nebo»v «; Natavení funkce tlačítky»v+«nebo»v «; Vypnutí nabídky»menu«. Vyvolání předvolby AV. Výběr v nabídce tlačítky»p+«nebo»p «, potvrzení tlačítkem»v+«nebo»v «. P+ P Zapnutí televizoru z režimu pohotovoti (tand-by); potupné přepínání programů; výběr funkce z nabídky. 10

11 STRUČNÝ PŘEHLED Dálkové ovládání 8 Vypnutí televizoru do pohotovotního režimu (Stand-by) Zapnutí televizoru ze tavu Stand-by; přímý výběr programů. v Zvětšení obrazu. y Výběr různých titulků (v digitálním televizním režimu) d Výběr různých natavení zvuku audio (v digitálním televizním režimu). Tlačítko bez funkce.? Zobrazení číla a názvu programu. PIP CEC d AV i Z Tlačítko bez funkce. Tlačítko bez funkce. Zapínání/vypínání zvuku (ztlumení). Vyvolání předvolby AV a vtupu USB. Potom výběr pomocí tlačítek»v«nebo»λ«. Vyvolání nabídky. Funkce přepínání (zappování); Přechod v nabídkách o úroveň zpět P+ P Zapnutí televizního přijímače ze tavu Stand-by; kroková volba programů. + Změna hlaitoti. V Λ (OK) Pohyb kurzoru nahoru/dolů. Vyvolání eznamu kanalů; Aktivace různých funkcí. < > Pohyb kurzoru doleva/doprava. TXT Přepínání mezi režimy teletext a TV TV-G (red) (green) (yellow) Elektronický průvodce programem. Výběr jedné tránky v režimu teletext. Výběr jedné tránky v režimu teletext. Výběr jedné tránky v režimu teletext. (blue) Switche between picture format; výběr jedné tránky v režimu teletext. Tlačítko bez funkce. 8 Tlačítko bez funkce.! Nehybný obraz. 7 Select the plit creen function in teletext mode. Čeky 11

12 STRUČNÝ PŘEHLED Výběr různých natavení zvuku (v analogovém televizním režimu); Přepnutí na dvojnáobnou velikot znaků v režimu teletext. 6 Výběr různého natavení obrazu; aktualizace tránky v režimu teletext. m Zatavení tránky v režimu teletext., Vyvolání eznamu programů (»Všechny kanály«,»rádio«,»fav1«až»fav4«); krytý text v režimu teletext. M Přepnutí na obluhu digitálních přijímačů GRUNDIG, digitálních přijímačů GRUNDIG pevným dikem (PDR), přehrávačů DVD GRUNDIG, rekordérů DVD GRUNDIG nebo přijímačů AV GRUNDIG. Opakovaně tikejte tlačítko»m«, dokud e nezobrazí přílušné hlášení»dr«,»dvd«nebo»amp«. Potom tikněte požadované tlačítko. Pokud do cca. 10 vteřin netiknete žádné tlačítko, přepne e dálkové ovládání zpět na televizní režim (»TV«).»DR«je předem naprogramováno na obluhu digitálních zařízení GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 1).»DVD«je předem naprogramováno na obluhu přehrávačů DVD GRUNDIG.»AMP«je předem naprogramováno na obluhu přijímačů AV GRUNDIG. Jaké funkce budete moci ovládat závií na výbavě přítroje. Jednoduše to vyzkoušejte. Předprogramování můžete změnit: Stikněte a podržte tlačítko»m«a oučaně tikněte tři číelná tlačítka podle přílušného kódu:»1«,»2«,»3«pro přehrávač DVD GRUNDIG.»4«,»5«,»6«pro rekordér DVD GRUNDIG.»1«,»4«,»7«pro digitální přijímač GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 1).»2«,»5«,»8«pro digitální přijímač GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 2).»3«,»6«,»9«pro digitální přijímač GRUNDIG pevným dikem (PDR). 12

13 NASTAVENÍ Language Setting Active Antenna Power Auto Tuning Jazyková natavení Aktıvní anténa Auto ladění Zvolte zemi a typ prohledávání, pak zahajte ladění tlačítkem OK Výběr Země Typ prohled. Čaová zóna Vyhledávání % UHF CH49 DTV DTV ZDF DTV ZDFinfokanal DTV SAT.1 DTV N24 DTV ProSieben DTV kabel ein Z Překočit Intallation Guide Select Návod intalace Englih Off Čeky a Exit Deutchland ATV & DTV Berlin GMT+1 Vyhledávání televizních programů Televizor je vybaven funkcí automatického vyhledávání programů, která nejprve vyhledává digitální a potom analogové televizní programy. Spuťte funkci vyhledávání, a pak můžete eřadit televizní programy podle vlatního výběru. K dipozici je 500 předvoleb pro digitální televizní programy a 99 předvoleb pro analogové televizní programy, které lze libovolně obazovat programy přijímanými anténou nebo kabelovou přípojkou (analogové programy). 1 Zapněte televizor tlačítky»8«,»1 0«nebo»P+«nebo»P «z pohotovotního režimu (tand-by). Po prvním uvedení do provozu e zobrazí nabídka»intallation Guide«(Návod intalace). 2 Vyberte tlačítky»<«nebo»>«požadovaný jazyk. Nápověda: Pokud e na obrazovce nezobrazí nabídka»návod intalace«proveďte natavení podle kapitoly Uvedení televizoru do původního tavu při dodání na traně 25. Pozor! Napětí na anténě je dovoleno aktivovat pouze v případě, pokud je anténa kutečně aktivní pokojovou anténou e zeilovačem ignálu a není již ama o obě napájena napětím pomocí záuvkového íťového dílu apod. Jinak může dojít ke zkratu nebo ke zničení vaší antény! 3 Vyberte řádek»aktıvní anténa«tlačítky»v«nebo»λ«. Zapněte napájení antény tlačítkem»<«nebo»>«(»zap«). 4 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«řádek»auto ladění«a potvrďte tlačítkem» «. Řádek»Výběr Země«je aktivní. 5 Vyberte zemi tlačítky»<«nebo»>«. 6 Vyberte řádek»typ prohled.«tlačítky»v«nebo»λ«. Tlačítkem»<«nebo»>«vyberte, zda mají být vyhledávány pouze digitální televizní programy (DTV), pouze analogové televizní programy (ATV) nebo oba typy (ATV a DTV). 7 Vyberte řádek»čaová zóna«tlačítky»v«nebo»λ«. Vyberte čaovou zónu tlačítkem»<«nebo»>«. 8 Vyhledávání putíte tiknutím tlačítka» «. Zobrazí e nabídka»vyhledávání...«, začíná vyhledávání televizních programů. To může trvat v záviloti na počtu přijímaných televizních programů několik minut. Jakmile je proce vyhledávání ukončen, zobrazí e»tabulka programů«. Vyhledávání lze předčaně přerušit tiknutím tlačítka»i«. Čeky 13

14 NASTAVENÍ NASTAV. KANÁLU Auto ladění Digitální manuální ladění Analogové manuální ladění Tabulka programů Informace o ignálu Modul CA Není vložen Aktıvní anténa Zapnuto Z Zpět Změna názvů digitálních programů Pořadí nalezených programů můžete upořádat podle vlatního přání nebo můžete vymazat nepotřebné programy a blokovat jednotlivé předvolby (dětká pojitka). Tlačítkem» «(modrá) můžete přepínat mezi položkami»tabulka programů VŠECHNY«,»Tabulka programů DTV«,»Tabulka programů RADIO«a»Tabulka programů ATV«. Tlačítkem» «(červená) můžete zobrazovat programy, přiřazené konkrétní íti. Tlačítkem»S«nebo»P«můžete litovat tabulkou programů na další nebo na předchozí tránku. Vyvolání tabulky programů 1 Vyvolejte tiknutím tlačítka»i«nabídku. Zobrazí e nabídka»obraz«. 2 Vyberte tlačítky»<«nebo»>«nabídku»nastav. KANÁLU«. 3 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«řádek»tabulka programů«a potvrďte tlačítkem» «. Zobrazí e nabídka»tabulka programů«. DTV 2 ZDF DTV 3 RTL Televiion DTV 4 SAT.1 DTV 6 VOX DTV 7 RTL2 DTV 8 kabel ein DTV 9 Super RTL Tabulka programů Typ lužby VŠECHNY Síť Všechny íte NASTAV. KANÁLU CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 5 ProSieben Z Zpět Přeouvání programů na jiné předvolby 1 Vyberte v nabídce»tabulka programů«pomocí tlačítka»v«nebo»λ«televizní program, který má být přemítěn. 2 Označte televizní program tlačítkem» «(zelená). 3 Vyberte novou předvolbu tlačítky»1...0«. 4 Potvrďte zadání tiknutím tlačítka» «. Pro etřídění dalších televizních programů opakujte potup uvedený v bodech 1 až 4. Při přeouvání je čílo předvolby televizního programu pevně přiřazeno. Pokud např. přeunete program 5 ProSieben na předvolbu 7, můžete toto pořadí tanovit tlačítkem»v«nebo»λ«. Při výběru číelnými tlačítky»1...0«budete vybírat pomocí číelného tlačítka»5«. Televizní programy pevně přiřazenou předvolbou (např. francouzké programy kódováním LCN) nelze přeouvat. 14

15 DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Tabulka programů Typ lužby VŠECHNY Síť Všechny íte NASTAV. KANÁLU CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 ARD DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Síť Přeunout Z Zpět Vymazat Typ lužby Předch. Str. Náled. tr. Tabulka programů Typ lužby VŠECHNY Síť Všechny íte NASTAV. KANÁLU CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 ARD NASTAVENÍ Setavení tabulky oblíbených položek Můžete vybrat vé oblíbené televizní programy a uložit je až do čtyřech tabulek oblíbených položek (FAV1 až FAV4). 1 Vyberte v nabídce»tabulka programů«pomocí tlačítka»v«nebo»λ«televizní program, který má být přemítěn. 2 Přeuňte program tlačítky»<«nebo»>«do tabulky oblíbených na pozici 1 až 4 a uložte tlačítkem» «. Pozice v tabulce oblíbených položek je označena čílem» «. Stejný televizní program můžete uložit do několika tabulek oblíbených položek. Televizní program můžete z tabulky oblíbených položek vymazat. Vyberte televizní program tlačítky»v«nebo»λ«a»<«nebo»>«a vymažte tiknutím tlačítka» «. Mazání programů 1 Vyberte v nabídce»tabulka programů«pomocí tlačítka»v«nebo»λ«televizní program, který má být vymazán a potvrďte tiknutím tlačítka» «(žlutá). 2 Potvrďte vymazání tiknutím tlačítka» «(zelená). Tlačítkem» «(červená) můžete vymazat všechny televizní programy. Předvolby, jejichž televizní programy byly vymazány, nebudou již v»tabulka programů«zobrazeny. Z Síť Přeunout Zpět Vymazat Typ lužby Předch. Str. Náled. tr. DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 Tabulka programů Typ lužby VŠECHNY Síť Všechny íte NASTAV. KANÁLU CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 ARD DTV 9 Doku - Síť Přeunout Z Zpět Vymazat Typ lužby Předch. Str. Náled. tr. Překakování televizních programů Můžete označit ty televizní programy, které mají být při výběru tlačítkem»λ«nebo»v«překočeny. Provedení výběru pomocí tlačítek číly je i nadále možné. 1 Vyberte v nabídce»tabulka programů«pomocí tlačítka»v«nebo»λ«televizní program, který má být přemítěn. 2 Tlačítkem»>«přepněte na ymbol»-«a označte televizní program tlačítkem» «. Televizní program je označen ymbolem»-«. Televizní program můžete opět odblokovat. Vyberte televizní program tlačítky»v«nebo»λ«, přejděte tlačítkem»>«na ymbol»-«a odblokujte program tlačítkem» «. Ukončení natavení 1 Natavení ukončíte tiknutím tlačítka»i«. Čeky 15

16 NASTAVENÍ Režim obrázků OBRAZ živé Ja 45 Kontrat 88 Barevná ytot 55 Otrot 50 Podání barev DNR MPEG NR Vibrující barva Dokonale čité Dynam. kontrat Dynamické podvícení Normální OBRAZ Z Zpět Normální Podvícení 100 Z Zpět Natavení obrazu 1 Vyvolejte tiknutím tlačítka»i«nabídku. Zobrazí e nabídka»obraz«. 2 Vyberte potřebný řádek (funkci)»režim obrázků«,»ja«,»kontrat«,»barevná ytot«,»otrot«, nebo»podání barev«tlačítky»λ«nebo»v«. Vyberte požadovanou hodnotu tlačítkem»<«nebo»>«a potvrďte tlačítkem» «. Další natavení naleznete na druhé traně režimu»obraz«. 3 Přepněte na druhou tránku nabídky»v«a potvrďte řádek»pokročilá nataveni obrazu«tlačítkem» «. 4 Vyberte potřebný řádek (funkci)»dnr«,»mpeg NR.«,»Vibrující barva«,»dokonale čité«,»dynam. kontrat«,»dynamické podvícení«nebo»podvícení«tlačítky»v«nebo»λ«. Vyberte požadovanou hodnotu tlačítkem»<«nebo»>«a potvrďte tlačítkem» «. Funkci»MPEG NR.«můžete vybrat pouze v rámci digitálních předvoleb a předvoleb AV. Funkce»MPEG NR.«redukuje případné rušivé artefakty (tvorbu bloků) u digitálních programů komprimovaných ve formátu MPEG (např. z přijímače DVB-T, přehrávače DVD).»Dynam. kontrat«kontrat e mění v ouladu parametry obrazu tak, aby došlo k natavení optimálního kontratu.»dynamické podvícení«změna podvícení obrazovky je provedena v ouladu parametry obrazu tak, aby došlo k natavení optimálního kontratu. Podvícení obrazovky lze změnit pouze v případě, že je funkce»dynamické podvícení«vypnutá. 5 Natavování ukončete tiknutím tlačítka»i«. 16

17 NASTAVENÍ ZVUK Hlaitot 29 Balance 0 AVL Typ zvuku Režim zvuku Ekvalizér Audio Decription Stereo Normální Sluchátka 21 Z Zpět Natavení zvuku 1 Vyvolejte tiknutím tlačítka»i«nabídku. Zobrazí e nabídka»obraz«. 2 Vyberte nabídku»zvuk«tlačítky»<«nebo»>«a potvrďte tlačítkem» «. Potup další obluhy naleznete v náledujících kapitolách. Hlaitot 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»hlaitot«a změňte její natavení tlačítky»<«nebo»>«. Vyvážení 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»balance«a změňte natavení tlačítky»<«nebo»>«. ZVUK Hlaitot 29 Balance 0 AVL Typ zvuku Režim zvuku Ekvalizér Audio Decription Stereo Normální Sluchátka 21 Automatická hlaitot Televizní vyílače vyílají různou hlaitotí. Funkce AVL (Automatic Volume Limiting) zaručuje jednotnou hlaitot, když přepínáte z jednoho televizního programu na jiný. 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»avl«a aktivujte tlačítky»<«nebo»>«natavení»zapnuto«. ZVUK Z Zpět Hlaitot 29 Balance 0 AVL Typ zvuku Režim zvuku Ekvalizér Audio Decription Stereo Normální Sluchátka 21 Z Zpět Stereo/duální vyílání, mono Pokud přítroj přijímá dvoukanálová vyílání např. hraný film původním zvukem na zvukovém kanálu B (zobrazení:»dual II«) a ynchronizovanou verzi na zvukovém kanálu A (zobrazení:»dual I«), můžete vybrat vámi požadovaný zvukový kanál. Pokud přítroj přijímá tereofonní vyílání, přepne e automaticky na reprodukci tereofonního zvuku (zobrazení:»stereo«). Pokud je příjem tereofonního zvuku nekvalitní, můžete přepnout na»mono«. 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»typ zvuku«a změňte natavení tlačítky»<«nebo»>«. Šířka terea Rozšiřuje při tereofonním vyílání zvukový obraz a zlepšuje jej u monofonního vyílání. 1 Vyberte tiknutím tlačítka»v«nebo»λ«řádek»režim zvuku«. 2 Vyberte požadované natavení tiknutím»<«nebo»>«. Čeky 17

18 NASTAVENÍ ZVUK Hlaitot 29 Balance 0 AVL Typ zvuku Režim zvuku Ekvalizér Audio Decription Stereo Normální Sluchátka 21 Audio Decription ZVUK Z Zpět Hlaitot 16 Z Zpět Ekvalizér Ekvalizér nabízí čtyři předem naprogramovaná natavení zvuku (Hudba, Sporty, Kino a Řeč) a jedno vlatní natavení (Uživatel), které i můžete ami určit. 1 Vyberte pomocí tlačítka»v«nebo»λ«řádek»ekvalizér«a potvrďte tlačítkem» «. Zobrazí e nabídka»ekvalizér«. 2 Vyberte pomocí tlačítka»<«nebo»>«řádek»uživatel«a potvrďte tlačítkem»v«. Je aktivováno kmitočtové pámo»120 Hz«. 3 Pomocí tlačítka»v«nebo»λ«natavte požadovanou hodnotu a vyberte tlačítkem»<«nebo»>«další kmitočtové pámo. 4 Natavení ukončíte tiknutím tlačítka»z«. Audio Decription (zvukové titulky) Audio Decription je další zvukový kanál pro ooby e labým zrakem. Jeho pomocí je vyvětleno jednání, popáno okolí, změny cén nebo vzhledu, getikulace a mimika herců. Tento zvukový kanál je při ledování digitálních televizních programů přenášen paralelně e tandardním zvukem. Přeno závií na daném programu. 1 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«řádek»audio Decription«a potvrďte tlačítkem» «. 2 Vyberte pomocí tlačítek»v«nebo»λ«řádek»audio Decription«a vyberte tlačítky»<«nebo»>«možnot»zapnuto«. 3 Vyberte pomocí tlačítek»v«nebo»λ«řádek»hlaitot«a změňte natavení tlačítky»<«nebo»>«. Ukončení natavení 1 Natavení ukončíte tiknutím tlačítka»i«. 18

19 TELEVIZNÍ REŽIM Základní funkce Zapínání a vypínání 1 Z režimu pohotovoti zapnete televizor tiknutím»8«,»1 0«,»P+«nebo»P «. 2 Stiknutím tlačítka»8«uvedete televizor do režimu pohotovoti (tand-by). Výběr programů 1 Programy vybíráte přímo tlačítky»1... 0«. 2 Programy potupně vybírejte tlačítky»p+«nebo»p «3 Vyvolejte eznam programů tlačítkem» «, vyberte požadovaný program tlačítkem»v«nebo»λ«a vyvolejte tlačítkem» «. Výběr programů ze eznamů programů Programy můžete vybírat z různých eznamů (např. Všechny kanály, oblíbené FAV1 apod.). 1 Vyvolejte přehled eznamů tlačítkem»,«. Zobrazí e přehled. 2 Vyberte eznam programů tlačítkem»v«nebo»λ«a vyvolejte tlačítkem» «. 3 Vyberte požadovaný program tlačítkem»v«nebo»λ«a vyvolejte jej tlačítkem» «. Výběr předvolby AV 1 Vyvolejte tlačítkem»av«nabídku»tabulka ZDROJOVÝCH«. 2 Vyberte požadovanou předvolbu AV tlačítkem»v«nebo»λ«a potvrďte tlačítkem» «. 3 Zpět na televizní program z přepnete tiknutím tlačítka»1... 0«. 4 Natavování ukončete tiknutím»i«. Přepínání mezi digitálními a analogovými programy 1 Vyvolejte tlačítkem»av«nabídku»tabulka ZDROJOVÝCH«. 2 Vyvolejte tlačítkem»v«nebo»λ«řádek»dtv«(digitální předvolba) nebo»atv«(analogová předvolba) a potvrďte tiknutím tlačítka» «. Změna hlaitoti 1 Změňte hlaitot tlačítky» «nebo»+«. Zapínání/vypínání zvuku 1 Zvuk vypnete (ztlumíte) a znovu zapnete pomocí tlačítka»p«. Čeky 19

20 TELEVIZNÍ REŽIM Zobrazení informací 1 Informace zobrazíte pomocí tlačítka»?«. Zobrazené hlášení e po krátké době automaticky kryje. Nehybný obraz Pokud chcete ledovat určité cény déle, můžete obraz právě ledovaného vyílání zmrazit. 1 Stikněte tlačítko»3«. 2 Funkci ukončíte opětovným tiknutím tlačítka»3«. Natavení obrazu Můžete vybírat čtyři různá natavení obrazu. 1 Vyberte tlačítkem»6«požadované natavení obrazu:»uživatel«,»sporty«,»kino«,»prirozený«nebo»živé«. Natavení»Uživatel«lze změnit, viz kapitola Natavení obrazu na traně 16. Natavení zvuku V režimu příjmu analogových televizních programů můžete vybírat různá natavení zvuku. 1 Vyberte požadované natavení zvuku»uživatel«,»řeč«,»kino«,»sporty«nebo»hudba«tlačítkem»5«. Natavení zvuku pod označením»uživatel«lze změnit, viz kapitola Ekvalizér na traně 18. Jazyk audio V režimu příjmu digitálních televizních programů můžete vybírat různé jazyky. Možnoti výběru závií na daném programu. 1 Vyvolejte tlačítkem»f«nabídku. 2 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«jazyk a potvrďte tlačítkem» «. Titulky V režimu příjmu digitálních televizních programů můžete vybírat různé titulky. Možnoti výběru závií na daném programu. 1 Vyvolejte tlačítkem»y«nabídku. 2 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«jazyk a potvrďte tlačítkem» «. Funkce Zoom Pomocí této funkce můžete zvětšit obraz v televizoru nebo PC. 1 Funkci Zoom aktivujete opakovaným tiknutím tlačítka» v «. 20

21 TELEVIZNÍ REŽIM Funkce přepínání (zappování) Pomocí této funkce i můžete uložit váš televizní program, který právě ledujete, a přepnout na jiný program. 1 Tlačítkem»1 0«nebo»P+«,»P «vyberte televizní program, který má být uložen do paměti Zapp (např. televizní program 7, PRO7), a uložte jej tlačítkem»z«. 2 Přepněte pomocí tlačítka»1 0«nebo»P+«,»P «na jiný televizní program. 3 Stiknutím tlačítka»z«lze vždy přepnout na uložený televizní program (zde např. PRO7) a znovu zpět na napoledy ledovaný televizní program. 4 Funkci přepínání (zappování) ukončíte tiknutím tlačítka»i«. Zobrazené hlášení zmizí. Elektronický průvodce programem (TV-Guide) Elektronický průvodce programem nabízí přehled všech pořadů, které budou vyílány příští týden (pouze u digitálních televizních programů). 1 Informace o programu zobrazíte pomocí tlačítka»tv-g«. Ne všechny televizní programy nabízejí rozáhlou funkci elektronického průvodce programem TV-Guide. Mnohé televizní polečnoti vyílají vůj aktuální denní program, ke kterému však nenabízejí podrobný popi. Jou i televizní polečnoti, které nenabízejí žádné informace. 2 Vyberte tlačítkem»v«nebo»λ«televizní program. Zobrazí e pořady vybraného televizního programu pro dnešní den. Navíc e zobrazí informace o aktuálním pořadu podrobnými informacemi o programu. 3 Na aktuální pořad přepnete tlačítkem»>«. Rozáhlé informace o pořadu vyvoláte tlačítkem»?«a tímto tlačítkem je také opět kryjete. 4 Programové informace o náledujících pořadech vyvoláte tlačítkem»v«, zpět na programové informace o aktuálním pořadu přepnete tlačítkem»λ«. 5 Tlačítkem» «(zelená) vyberete další dny v týdny, zpět na aktuální den přejdete tlačítkem» «(červená). 6 Zpět na výběr programů přepnete pomocí tlačítka»<«tlačítkem» «(modrá) a» «můžete zařadit vybraný pořad do paměti čaovače. 7 Elektronického průvodce programem oputíte tiknutím tlačítka»i«. Čeky 21

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3831 T VISION 3 32-3831 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3831 T VISION 3 32-3831 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-383 T VISION 3 32-383 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE A BEPEČNOST 6 OBECNÉ

Více

OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05Viion 6 26_6930T_c:Layout 30.06.2009 3:08 Uhr Seite 2 OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE A BEPEČNOST 6 OBECNÉ

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více

COLOR TELEVISION LENARO 37 LXW 94-8620 DOLBY LENARO 40 LXW 102-8620 DOLBY

COLOR TELEVISION LENARO 37 LXW 94-8620 DOLBY LENARO 40 LXW 102-8620 DOLBY COLOR TELEVISION LENARO 37 LXW 94-8620 DOLBY LENARO 40 LXW 102-8620 DOLBY cs OBSAH 3-4 Instalace a bezpečnost 5-6 Připojení/příprava 5 Připojení antény a síťového kabelu 6 Vkládání baterií do dálkového

Více

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSKA SUOMI ESPAÑOL DANSK ČESKY OBSAH 4 Obecné informace 4 Rozsah dodávky 4 Příjem digitálních programů 4 Zvláštnosti digitálního přijímače

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

32 OVLÁDÁNÍ TELETEXTU 4 NASTAVENÍ A BEZPEČNOST

32 OVLÁDÁNÍ TELETEXTU 4 NASTAVENÍ A BEZPEČNOST CZ 32 VLE 4500 BF OBSAH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 NASTAVENÍ A BEZPEČNOST 6 OBECNÉ

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

31 Další funkce. 22 Základní funkce 23 Funkce Zoom 23 Funkce přepínání programů 23 Elektronický průvodce TV 24 Změna formátu obrazu

31 Další funkce. 22 Základní funkce 23 Funkce Zoom 23 Funkce přepínání programů 23 Elektronický průvodce TV 24 Změna formátu obrazu Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení A BEZPEČNOST 6 Obecné informace 6 Zvláštní

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

COLOR TELEVISION DAVIO 15 LCD 38-5700 BS

COLOR TELEVISION DAVIO 15 LCD 38-5700 BS COO TEEVISION DAVIO 15 CD 38-5700 BS OBSAH 3-4 Instalace a bezpečnost 5-6 Připojení a příprava 5 Připojení antény a síťového kabelu 6 Vkládání baterií do dálkového ovládání 6 Nastavení úhlu sklonu obrazovky

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

COLOR TELEVISION 26 LXW 68-8600 DL

COLOR TELEVISION 26 LXW 68-8600 DL COLOR TELEVISION 26 LXW 68-8600 DL es pt pl cs hu OBSAH 3-4 Instalace a bezpečnost 5-6 Připojení/příprava 5 Připojení antény a síťového kabelu 6 Vkládání baterií do dálkového ovládání 7-10 Stručný přehled

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

COLOR TELEVISION ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-2510/8 DOLBY ENGLISH ΕΛΛHNIKA РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR

COLOR TELEVISION ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-2510/8 DOLBY ENGLISH ΕΛΛHNIKA РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR COLOR TELEVISION ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-2510/8 DOLBY ENGLISH ΕΛΛHNIKA РУССКИЙ POLSKI MAGYAR OBSAH 3 Instalace a bezpečnost 4 Připojení/příprava 4 Připojení antény a síťového kabelu 4 Vkládání baterií

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

COLOR TELEVISION LENARO 70 ST 70-5501/8 TOP ENGLISH NEDERLANDS DANSK NORSK ČESKY

COLOR TELEVISION LENARO 70 ST 70-5501/8 TOP ENGLISH NEDERLANDS DANSK NORSK ČESKY COLOR TELEVISION LENARO 70 ST 70-5501/8 TOP ENGLISH NEDERLANDS DANSK NORSK ČESKY OBSAH 3 Instalace a bezpečnost 4 Připojení/příprava 4 Připojení antény a síťového kabelu 4 Vkládání baterií do dálkového

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

01Lenaro LXW 26_32-8720 Do,de 21.12.2006 9:57 Uhr Seite 1 COLOR TELEVISION LENARO 27 LXW 70-7731 IDTV LENARO 32 LXW 82-7731 IDTV.

01Lenaro LXW 26_32-8720 Do,de 21.12.2006 9:57 Uhr Seite 1 COLOR TELEVISION LENARO 27 LXW 70-7731 IDTV LENARO 32 LXW 82-7731 IDTV. 01Lenaro LXW 26_32-8720 Do,de 21.12.2006 9:57 Uhr Seite 1 COLOR TELEVISION LENARO 27 LXW 70-7731 IDTV LENARO 32 LXW 82-7731 IDTV de it es cs 04Len27_32LXW70_82-7731_cs 07.11.2006 10:05 Uhr Seite 2 OBSAH

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Spojovatelké pracoviště (AC) Sytémový telefon optipoint 500 economy optipoint 500 baic optipoint 500 tandard optipoint 500 advance Zkrácený návod k použití

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

COLOR TELEVISION VISION 2 16-2830 T VISION 2 19-2830 T

COLOR TELEVISION VISION 2 16-2830 T VISION 2 19-2830 T COLOR TELEISION ISION 2 16-230 T ISION 2 19-230 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE A BEZPEČNOST 6 OBECNÉ INFORMACE

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Terestrický digitální přijímač DTR 540

Terestrický digitální přijímač DTR 540 Terestrický digitální přijímač DTR 540 DSR T-FM 710 Návod k obsluze 2 OBSAH Obsah... str. 3 Všeobecné instrukce..... str. 4 Bezpečnostní instrukce... str. 4 Ovladače, přední a zadní panel... str. 5 Dálkové

Více

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Barva OSD 13 Seznam aplikací

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_60_satelitní příjem

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc Postup řešení problémů Problémy s kvalitou obrazu a zvuku lze zpravidla odstranit jedním ze způsobů navržených v následující tabulce. Pokud se doporučeným postupem problém odstranit nepodaří, obraťte se

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 7321 BH

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 7321 BH LCD TV with LED Backlight 32 VLE 7321 BH CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890 Návod k použití Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB Ref. č.: 708890 OBSAH Začněte správně....strana 4 Popis......Strana 5 Přední strana....strana 4 Zadní strana...strana 4 Dálkové

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 LCD Obrazovka... 3 Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče... 4 Licenční upozornění (volitelné)...

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. STB_HD ZAPPER_Cab_111292_KCF-S270HDCO_Cze.indd 1 2010-01-28 2:21:13

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4200 series Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Obsah 1 Váš nový televizor 3 1.1 Pozastavení televize a nahrávání

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze Digit MF4-T Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah..................................................2 2 Vyobrazení..............................................5

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ - 2 - (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_42_systémy CATV -

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie... 2 Síťový kabel... 2 Vlhkost a voda... 2 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Obecné bezpečnostní pokyny Výstrahy VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více