TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA"

Transkript

1 Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zprávy ze zahraniãí - str. 3 Kovy v m tech a skuteãnosti - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Pfiíspûvek na péãi jako dávka sociálních sluïeb (VI.) Preventivní programy zdravotních poji Èoven 2008 (II.) 13 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 2. DUBNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 11. DUBNA 2008, CENA: 6 KČ Předsedkyně K. Bačová a místopředseda P. Marek vysvětlují autorovi článku mzdový systém v TPCA Kolín Za koruny bysme s váma možná ještě šly, ale stravenkama se ponižovat nenecháme VYHLÁSIL PREMIÉR ODBORŮM VÁLKU? Já přišel na tripartitu a normálně jsem je seřval. Jsem prostě takový. A budete si muset na to zvyknout! Těmito slovy vysvětlil premiér Mirek Topolánek 31. března v Hospodářských novinách svůj atak na představitele odborů a zaměstnavatelů na půdě tripartity 28. března v Praze. Odbory, a zdá se, že ani zaměstnavatelé, si však na to zjevně zvykat nehodlají. Poté, co je Topolánek ještě před začátkem jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR zahrnul nevybíravými výčitkami kvůli jejich podpoře daňového zvýhodnění zaměstnaneckých stravenek, opustili zástupci odborů a posléze i zaměstnavatelů jednání. Odboráři následně svolali narychlo tiskovou konferenci. Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil na ní zhodnotil svůj zážitek s premiérem těmito slovy: Premiér hned v úvodu řekl, že se o tripartitě vždycky domníval, že není až tak moc potřebná, ale nyní po kauze stravenky je již přesvědčen, že opravdu není vůbec potřebná a že nemá vůbec žádný význam. Jeho projev byl arogantní, hulvátský, objevovala se slova, jako že jsme mu poplivali do ksichtu, že jsme slepí a hluší - to se týkalo zase zaměstnavatelů - a odboráři že lžou a okrádají zaměstnance o teplá jídla. Za dobu svého působení v tripartitě jsem nikdy nezažil takovéto jednání premiéra. Dokonce nás ani nechtěl pustit ke slovu. Já ale jsem přes jeho odpor vystoupil a řekl k tomu svoje. Poté jsme tripartitu opustili a řekli, že nebudeme v tomto jednání TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA V kolínské automobilce hledali a našli společný kompromis Japonsko-francouzská firma TPCA (Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech) se začala stavět poblíž středočeského Kolína v roce O tři roky později už zahájila výrobu. Šlo o zatím největší investici do továrny na zelené louce ve střední Evropě. Vyrábí se zde malá auta určená hlavně pro městský provoz, která jsou zároveň bezpečná a ekologická. Každých 56 vteřin vypadne ze zdejší linky další z nich. Fabrika rozkládající se na 21 hektarech zastavěné plochy zaměstnává 3000 lidí. Jejich průměrný věk činí pouhých 27 let. Odborově organizováno je 590 zaměstnanců. Tamní odborová organizace podepsala nedávno s firmou kolektivní smlouvu na tento rok. Na podrobnosti se Kovák zeptal předsedkyně základní organizace OS KOVO při TPCA Kláry Bačové a místopředsedy Pavla Marka. Jaký nárůst mezd jste dojednali? K. Bačová: Šlo o sedmiprocentní nárůst, což byl společný kompromis. My jsme šli do kolektivního vyjednávání s daleko většími požadavky. Šestiprocentní nárůst by byla spodní hranice, pod kterou bychom nechtěli jít. Jaký byl váš původní požadavek, s nímž jste do vyjednávání šli? P. Marek: Cca 11 procent včetně věrnostních příplatků a za směnnost. Dohromady jsme se s tímto vším nyní dostali téměř na desetiprocentní nárůst. Můžete přiblížit strukturu mzdového systému v TPCA? P. Marek: Základní mzda byla zvýšena o 7 procent, od té se ale odvíjejí další tři složky - prémie, hodnocení zaměstnance podle toho, kolik umí výrobních procesů, a také jeho docházka do zaměstnání. I tyto složky se mu zvýší o 7 procent. Dále se zvýší o 3 procenta bonus. Jaká jsou pravidla pro vyplácení tohoto bonusu? P. Marek: Bonus je stavěn na výsledcích celé firmy, a aby byl každý zaměstnanec na tom zainteresován. Hraje při tom důležitost nemocnost, docházka, pracovní úrazovost, kvalita vyrobených aut, kolik závad je odhaleno již během výroby a dále ušetřené finance, například jak šetříme s materiálem. To se vyhodnocuje každý měsíc a v létě se vyplácí první část a na konci roku druhá část bonusu. Když lidé pracují dobře, nedělají zmetky, zbytečně nemarodí, tak se bonus nekrátí, když dojde ke zlepšení, je vyšší, když ke zhoršení, tak se snižuje. Ještě u nás existuje takzvané Z-konto, tedy bonusové peníze, které slouží k udržení lidí ve firmě. Každý zaměstnanec tak dostává prostředky na sportovní vyžití, léky, benzín, leasing atd. V TPCA tedy existuje základní mzda plus tři další složky, které se vztahují k docházce, dále k ohodnocení pracovníka mistrem a konečně ohodnocení, kolik člověk umí pracovních procesů. Tak lze ovlivnit vlastní prémie. Tyto další složky tvoří asi 14 až 15 procent mzdy. Můžete celý systém demonstrovat na konkrétních číslech? P. Marek: Průměrná základní mzda činí Kč. Když člověk nemarodí, dostane dalších 1800 Kč. Průměrné prémie, které člověk obdrží, když není ani výjimečně dobrý ani vyloženě špatný pracovník, pak činí 540 Kč. Dalších 360 Kč dostane zaměstnanec, pokud zvládá své vý- (Pokračování na str. 2) (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo dubna 2008 VYHLÁSIL PREMIÉR ODBORŮM VÁLKU? (Dokončení ze str. 1) pokračovat, že žádáme jeho veřejnou omluvu a že zvážíme další kroky, které z toho vyplynou. Jestliže premiér tvrdí, že tripartita je nanic, tak bychom chtěli jasnou deklaraci vlády a premiéra, jestli je toto vyjádření myšleno vážně, nebo jestli tomu tak není. Na takovéto způsoby jednání my nepřistoupíme. Nebudeme jednat za takového tlaku a v takové atmosféře. Na půdu tripartity to nepatří. Jestli si to premiér neuvědomuje, tak je jeho věc, aby z toho vyvodil osobní důsledky. MOŽNÁ SI CHTĚL ZCHLADIT ŽÁHU K J. Zavadilovi se přidala i místopředsedkyně ČMKOS Marcela Kubínková: Nikdy bych nevěřila, že 18 let po revoluci může někdo vystupovat takovým arogantním a diktátorským způsobem. Napadá mne, jestli ten odhad Václava Klause z jeho známé SMS po volbě předsedy ODS o osobnosti pana Topolánka není pravdivý (pozn. red.: v oné SMS hodnotil Klaus Topolánka jako tak prázdného, tak falešného ). Takový tón a slovník by si nedovolil ani leckterý rodič ke svým dětem. Když je někdo osočen, že je zloděj a lhář, tak to skoro hraničí s trestním právem. K Topolánkovu extempore se na tiskové konferenci vyjádřil i další očitý svědek předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula: Možná, že si chtěl zchladit žáhu, protože to nemůže udělat před prezidentem, kam měl hned poté namířeno, protože by dostal otcovské pokárání. Ale my nejsme žádní žáci, my nejsme žádné podržtašky. My jsme reprezentanti zaměstnanců a nikdo si v České republice nemůže dovolit tímto způsobem se chovat. Jestli si někdo myslí, že jeho principiálním přístupem k lidem může být hulvátství a neslušnost, napadat ze lží, tak my ho v tom v žádném případě následovat nebudeme, ale v takovém případě by taková osoba neměla být premiérem. Chceme, aby se k tomu vyjádřila vláda, protože on je vládním představitelem, a jestliže bude takovým způsobem dál pokračovat, tak já osobně budu zvažovat, jakým způsobem se zachováme k pokračování tripartity. A pokud nedojde od vlády k adekvátní reakci, tak budeme informovat své evropské partnery. KDO JE SLEPÝ A HLUCHÝ? Topolánek se vzápětí omluvil formou tiskové zprávy, v níž přiznává, že ostře a emotivně kritizoval zástupce odborů i zaměstnavatelů za jejich postoj při rušení daňového zvýhodnění stravenek. Za své neadekvátní vystoupení se velmi omlouvám a žádám obě strany, aby pokračovaly v jednání. Navzdory tomuto prohlášení z 28. března však v Hospodářských novinách z 31. března již uvedl: To nebylo vytočení, žádná přehnaná emoce. Tripartita vůbec neplní svoji roli. Vláda něco předkládá a zaměstnavatelé nebo zástupci zaměstnanců to trhají na kusy. Pokud jsem měl pochybnosti, po stravenkách mám jistotu. Jednám se slepými a hluchými. Koho ti lidé vlastně reprezentují? Na straně odborů sedí zástupci deseti procent zaměstnanců a permanentně vystupují proti jejich zájmům. A na straně zaměstnavatelů sedí hlavně velké podniky s velkými odbory. A já jim v pátek řekl, že není možné, aby ze mě opozice a média dělala lháře. A přitom jsou to odbory, které lžou svým členům, a zaměstnavatelé, kteří umožňují pomocí stravenek šedou ekonomiku... Oni nejsou zvyklí, že jim někdo říká pravdu, prostě to, co nechtějí slyšet. Že nikoho pořádně nereprezentují a jen blokují jakýkoliv pozitivní záměr vlády. NA DRUHÝ POKUS Topolánkův projev byl arogantní a hrubý, shodli se na odborové konferenci účastníci odborové delegace na tripartitě Tripartita zasedala na druhý pokus 1. dubna. V jejím úvodu ministři práce Petr Nečas a financí Miroslav Kalousek ujišťovali odboráře o potřebnosti jednání a žádali je o jeho pokračování. Zástupci odborů poté přečetli prohlášení, které otiskujeme v plném znění: Vyzýváme vládu k otevřenému stanovisku k sociálnímu dialogu. Vzhledem k vážnému zpochybnění sociálního dialogu v ČR, které způsobil premiér M. Topolánek na jednání tripartity a opakovaně , žádáme, aby pro veřejnost a odbory zaujala vláda oficiální stanovisko, jakou roli přikládá jednání sociálních partnerů. Sociální dialog je jednou ze základních hodnot EU, který přispívá k ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Je zásadní součástí každé demokratické společnosti, jeho zpochybňování by mělo vážné dopady na připravované předsednictví České republiky v EU. OHLASY ZE ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ: JE TO AROGANCE MOCI Své rozčarování nad jednáním premiéra vyjádřilo také mnoho základních organizací Odborového svazu KOVO. Z jejich písemných vyjádření vyjímáme: Trváme na tom, aby se premiér svým sociálním partnerům veřejně omluvil za své chování a také, aby se vláda jasně vyjádřila, jak si nadále představuje dialog se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pokud by se mělo opakovat i v budoucnosti podobné chování zástupců vládní garnitury, podpoříme všechny odborové akce vyhlášené ČMKOS na podporu zástupců v RHSD. (J. Povšík, předseda ZO OS KOVO Škoda Auto, Mladá Boleslav) Následná omluva nemůže nijakým způsobem ospravedlnit skutečnost, že tento pán nad sebou neudrží kontrolu. Měl by si dát pár pohlavků a funkci premiéra přenechat někomu, komu není cizí dialog. (V. Kment, ZO OS KOVO Škoda Auto) Arogance moci je nám předváděna prostřednictvím médií dnes a denně. To, co předvedl pan premiér na zasedání vůči sociálním partnerům, je sice pro něho typické, ale v jeho postavení zároveň absolutně neomluvitelné. Lituji, že nežijeme v době, kdy lidé na takovou aroganci, hulvátství a neotesanost dokázali zareagovat adekvátním způsobem - defenestrací. (J. Švec, předseda ZO OS KOVO při Groz-Beckert Czech, České Budějovice) Naši členové odborů a sympatizující zaměstnanci odsuzují arogantní, povýšené, hrubé a neomluvitelné chování premiéra Topolánka. (J. Hradil, předseda sdružené ZO OS KOVO ČKD Blansko) Topolánkovo vystoupení opět prokázalo výši inteligence člověka, který má být reprezentantem nejvyššího politického zastoupení České republiky. (P. Rukavička, předseda ZO OS KOVO Avia, Praha) To, co nám naše vláda předvádí v poslední době, to nedokáží ani naši umělci v Národním divadle. Ti mají scénář a podle něj se řídí. Naše vláda má scénář zlikvidovat odbory v České republice. Topolánek to dal jasně a srozumitelně najevo. Jeho stanovisko je jasné, nechceme vás, odejděte! Tuto skutečnost musíme brát v potaz a jasně se k ní postavit. Pan premiér vyhlásil válku odborům, tak tu výzvu musíme přijmout. (K. Tylšarová, předsedkyně ZO OS KOVO HOBES, Horní Benešov) Člověk, který se takto chová k sociálním partnerům, pokud je ovšem za partnera vůbec považuje, zvláště zastává-li takto vysokou politickou funkci, je pro nás nedůvěryhodný, a fakticky uráží i nás. (J. Hanák, předseda 1. ZO OS KOVO Mohelnice, Siemens Elektromotory, závod Mohelnice) Máme dojem, že je to jen startovní krok pro ukončení tripartity. Vidíme zde neochotu k jednání, a pokud jednání budou, tak jen na úrovni informace o rozhodnutí vlády. To je demokracie vlády? Ne je to diktát absolutní moci! Stydíme se za způsob jednání premiéra, arogance a vulgarita z nikoho státníka neudělá. Alespoň v civilizovaném světě by toto nemělo platit. Závěrem chceme konstatovat jen to, ať si každý srovná v hlavě, kdo je zloděj a lhář. Snad odboráři připravují zaměstnance o peníze touto slavnou reformou veřejných financí, nebo je tomu naopak? Kde jsou výsledky ke slibům, že na reformě vydělají všichni? To samo o sobě je dle našeho názoru velká lež. (K. Ortmann, předseda ZO OS KOVO Brano SBU CS, Rakovník) To, co si Topolánek dovolil, považujeme, za nepřípustné a sprosté. Topolánek je ostudou pro Českou republiku. (L. Bidrman, předseda ZO OS KOVO Valeo Autoklimatizace, k. s., Rakovník) Pobuřuje nás neustálé omlouvání Topolánkovy vulgarity tím, že je Valach, že je z Ostravska. Jsme také ze severní Moravy, ale jeho chování je pro nás nepřijatelné a neomluvitelné. Za své výroky se premiér omluvil, ale jak?! S jeho charakteristickým posměšným úšklebkem sdělil, že se omlouvá pouze za formu, nikoli za obsah svých slov! Vždyť vlastně nahradil jen jednu urážku druhou! (V. Jurošek, ZO OS KOVO Hutní montáže, Ostrava) Velmi stresující pro členy naší ZO je, že vrcholový státní činitel se chová jaké valašský pastevec mezi svými ovcemi. Žádáme všechny zástupce odborů, aby na jednání RSHD kategoricky hájili sociální postavení prostých zaměstnanců odkázaných na příjmy ze závislé činnosti. Panu Topolánkovi by pak měli dát na srozuměnou, že odboráři nejsou žádné ovce. (J. Mariel, předseda ZO OS KOVO TESLA Pardubice) MARTIN BENEŠ Snímky autor a Pavel Škvařil 2

3 KOVÁK číslo dubna 2008 ZAMĚSTNANCI SIEMENSE JSOU URAŽENI Tisková zpráva koncernové podnikové rady Siemens a IG Metall Změny struktur nadnárodních podniků se stávají běžným fenoménem a jsou součástí každodenního života zaměstnanců, kteří v těchto firmách pracují. Je však pozoruhodné, že některé nadnárodní společnosti nerespektují svou povinnost při těchto významných změnách informovat a konzultovat příslušné zástupce zaměstnanců. Takovým příkladem je i firma Siemens AG, ve které mají zaměstnanci a jejich zástupci v současné době opět obavy z propouštění a uzavírání závodů. Přinášíme překlad tiskové zprávy věnované tomuto problému. Představitelé Odborového svazu pracovníků ve strojírenství (IG Metall) v Hannoveru kritizují plány firmy Continental, dodávající součásti pro automobilový průmysl, na likvidaci pracovních míst v její divizi VDO. Conti chce v této deficitní divizi na elektronické pohony, kterou převzal od koncernu Siemens, zrušit do dvou let 1500 až 2000 míst a přesunout příslušnou výrobu do zemí s nízkými mzdovými a výrobními náklady. Kolik zaměstnanců Conti celkem v Německu a především v bavorském TPCA (Dokončení ze str. 1) robní procesy, ani víc ani míň. To činí celkem Kč. K tomu přidejme dalších 1100 Kč za směnnost, tedy za účast na mimořádných směnách. A dále je třeba ještě připočíst 3000 Kč takzvaného Z-konta, které zůstalo od loňska ve stejné výši. Tedy celkem Kč. Ze základní složky Kč se pak vypočítává roční bonus: tedy krát 12, a z této částky 5 procent. Letos nově je možné bonus při dobrých výsledcích ve firmě zvýšit o tři procenta, tedy na 8 procent Koncernová podniková rada a IG Metall jsou zklamáni a šokováni dnešním raním ad-hoc oznámením Siemens AG, že sníží odhadované výdělky o téměř miliardu euro. Jsme ve střehu z důvodů rozsáhlé dimenze problémů a dopadů na ekonomickou situaci koncernu. Silně kritizujeme, že koncern nesplnil svou zákonnou povinnost a že před rozhodnutím neinformoval a nekonzultoval zástupce zaměstnanců. Je to políček do tváře zaměstnanců Siemens, řekl Ralf Heckmann, předseda koncernové podnikové rady Siemens. Jsem velmi rozhněvaný, že management včas neinformoval, a to ani vhodný výbor koncernové rady ani dozorčí radu o důsledcích tohoto rozhodnutí. Koncernová podniková rada a IG Metall jsou velice znepokojeni, že se společnost bude opět zabývat prodejem, uzavíráním závodů a propouštěním a že zaměstnanci budou muset opět zaplatit za chyby managementu. Koncernová podniková rada a IG Metall s touto procedurou nesouhlasí. Chceme hloubkovou případovou analýzu, řekl Berthold Huber, předseda IG Metallu. Procedura jako ta, která byla použita pro Komunikační technologie, tu fungovat nebude. Důležité sektory, jako jsou Dopravní systémy, Generování energie a Informační technologie, jsou zásadními součástmi koncernu a je třeba je zabezpečit a rozvíjet. Zaměstnanci jsou hluboce zasaženi a demotivovaní, protože došlo k náhlému a nechtěnému vyzrazení informací a nyní zde neexistují přijatelné výhledy pro záchranu a rozšíření počtu pracovních míst. Management nyní musí znovu získat důvěru zaměstnanců a jejich zástupců. To znamená, že by společnost měla okamžitě zahájit - dosud - zanedbané konzultace zástupců zaměstnanců. Erlangen/Frankfurt RALF HECKMANN, předseda koncernové podnikové rady Siemens AG BERTHOLD HUBER, předseda IG Metallu Připravila DANA SAKAŘOVÁ, mezinárodní odbor OS KOVO NĚMEČTÍ KOVÁCI KRITIZUJÍ CONTI: Požadujeme inovace namísto rušení míst! Řeznu bude ve skutečnosti existenčně ohroženo, není zatím jasné. V tomto oboru pracuje osob. Conti chce touto změnou zlepšit bilanci VDO tak, aby v roce 2010 byla divize na obvyklém zisku, prohlásil v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung člen představenstva Karl-Thomas Neumann. IG Metall požaduje inovace namísto poklesu zaměstnanosti, zdůraznil ve své reakci na zveřejněný plán Conti Hartmut Meine, vedoucí krajské organizace kováků v Hannoveru. (jh) z výše uvedeného výpočtu. Průměrná mzda tak činí téměř Kč. V novinách se objevila zpráva, že odbory požadovaly nárůst mezd o 6 procent a zaměstnavatel dal sám od sebe 7 procent. Jak to tedy bylo? K. Bačová: Jeden novinář se mě zeptal na průběh našeho kolektivního vyjednávání. Já mu řekla, že jsme chtěli dosáhnout minimálně šestiprocentní nárůst, ale podařilo se nám dohodnout 7 procent. A také, že při vyjednávání nedocházelo k velkým rozporům, protože se vždy našly rozumné argumenty a řešení. On ale napsal, že my jsme chtěli 6 procent a firma byla tak hodná, že nám dala o 1 procento víc. Text a snímek MARTIN BENEŠ- Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu BOZP - svazového inspektora bezpečnosti práce Metodického pracoviště OS KOVO se sídlem v Českých Budějovicích Požadujeme: minimálně úplné střední odborné vzdělání technického směru praxi v oblasti BOZP speciální certifikovaný kurs v oblasti BOZP výhodou komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz společenskou bezúhonnost Vaším úkolem bude zejména: kontrolní, poradenská a metodická činnost v oblasti BOZP evidenční, statistická a výkaznická činnost v oblasti BOZP průběžné sledování legislativy a sebevzdělávání v dané oblasti lektorská a vzdělávací činnost v oblasti BOZP spolupráce s příslušnými organizacemi a orgány Nabízíme: dobré finanční ohodnocení možnost odborného růstu sociální jistoty Písemné přihlášky se stručným životopisem a přehledem dosavadní praxe zašlete na adresu: Metodické pracoviště OS KOVO, Senovážné nám. 2., České Budějovice, a to nejpozději do Bližší informace na tel. čísle: nebo PhDr. Hraše, vedoucí MP České Budějovice, fax: , OS KOVO nemůže zajistit ubytování pro svoje zaměstnance. Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou pracovníka na pozici účetní OS KOVO Požadujeme: úplné střední odborné vzdělání ekonomického směru znalost práce na PC (MS Office) základy jednoduchého a podvojného účetnictví flexibilitu, komunikativnost chuť učit se a dále vzdělávat řidičský průkaz skupiny B výhodou společenskou bezúhonnost Vaším úkolem bude zejména: účtování přijatých a vydaných faktur zúčtování pokladních operací likvidace cestovních příkazů evidence členských příspěvků Nabízíme: dobré finanční ohodnocení možnost odborného růstu sociální jistoty Písemné přihlášky se stručným životopisem a přehledem dosavadní praxe zašlete na adresu: OS KOVO, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, a to nejpozději do 25. dubna Bližší informace na tel. čísle: Ing. Hartvich, fax: OS KOVO nemůže zajistit ubytování. Zaměstnavatel není povinen v případě neúspěšného přijímacího řízení přijmout žádného z jeho účastníků. KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo dubna 2008 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LXX.) Výroba automobilů se stala výnosným artiklem Českomoravské; přes počáteční obtíže s odbytem se závodu podařilo zavést sériovou produkci několika typů osobních a nákladních vozů, například vozy typu Grand (osobní vůz) či nákladní automobily o nosnosti od 15 q do 60 q. Svými úspěchy se Českomoravská pyšnila na propagačních jízdách vozů značky Praga - po automobilové výstavě v Praze (rok 1910) se její výrobky zúčastnily propagačních jízd v Rakousku, Bosně a Hercegovině, kde se jí podařilo získat řadu obchodních kontraktů. V té době se v Rakousku již začínalo zbrojit, což hrálo do noty těm průmyslovým výrobkům, které se mohly uplatnit na frontě. Proto v říjnu 1911 Českomoravská úspěšně předvedla při konkurenční čtyřtýdenní jízdě tzv. autovlak (nákladní vozy s vlekem) vlastní konstrukce, což jí přineslo objednávky ministerstva války na asi 1300 autovlaků subvencovaných státem. Svůj zlatý důl - automobilové odvětví - si továrna náležitě cenila, připomíná historik J. Petráň, a odmítla nabídku (konkurenční) firmy Laurin a Klement na fúzi obou automobilek. Zato však neváhala vstoupit roku 1911 do mocného kartelu rakouských výrobců aut vedeného firmou Daimler Motoren A. G., který se vztahoval na subvenční vojenské nákladní vozy. (J. Petráň, 90 let práce a bojů) V prvních dvou desetiletích 20. století se slibně rozvíjel také lokomotivní obor Českomoravské; továrna získala výhodné objednávky státních a soukromých drah včetně průmyslových podniků. Českomoravská prováděla různé úpravy například u rychlíkových strojů a projektovala i zcela nové konstrukce, například dvě úzkorozchodné lokomotivy o výkonu 20 k, nejmenší, jaké Autovlak z produkce Českomoravské z roku 1911 kdy Českomoravská konstruovala pro mostecké doly. V pětiletí postavila tato lokomotivka celkem 173 lokomotiv 14 různých typů a v období 1906 až 1910 to bylo již 201 lokomotiv 21 typů a 10 parních motorových vozů (J. Petráň). Nová odvětví se specializací pozvolna vytlačovala některé starší obory všeobecného strojírenství. Jejich výroba byla sice dále provozována a žádána jak doma, tak i v zahraničí, ale co do objemu ztrácela své dřívější dominantní pozice, například cukrovarnické stroje a zařízení. Pro další perspektivní vývoj Českomoravské bylo důležité zavedení nových výrob, jako produkce vylepšených parních turbín o vysoké výkonnosti (až 1200 k a 125 k), používaných v elektrických centrálách, nebo stavba naftových motorů. Hodnotíme-li činnost továrny v prvním desetiletí 20. století, lze říci, že dosáhla především velkých technických úspěchů. K nim jí pomáhala jak dovednost a přesná práce dělníků, tak nemalé tvůrčí schopnosti konstruktérů, charakterizoval toto období historik (J. Petráň). Českomoravská byla úspěšná i v rozsáhlé investiční činnosti. Zisky z výroby jí zaručovaly dostatečný provozní kapitál a vydatná pomoc Živnobanky prostřednictvím jejích představitelů zasedajících ve správní radě Českomoravské vedly k žádoucímu vývoji. Dividendy akcionářů od roku 1904 neustále stoupaly až ke svému předválečnému maximu 20 procent v roce Rostly i příjmy ředitele a vedoucích oddělení - odborníků, kteří byli štědře odměňováni za své znalosti a zkušenosti. Například vrchní ředitel ing. Bohuslav Mařík měl do začátku první světové války (1914) plat korun ročně a navíc jako benefit ještě 5 procent z celkového čistého zisku (tj. pětiprocentní tantiéma - poznámka autorky), které mu náležely jakožto členu správní rady továrny. Podle zjištění J. Petráně mu tato tantiéma vynesla více než korun (v roce 1905). Průměrná dělnická mzda v Českomoravské dosahovala v prvních letech 20. století asi 1100 korun ročně, koncem první dekády pak 1300 korun. Nominální dělnické mzdy v továrně v letech stouply oproti letům o 14 procent, ovšem nebyly u všech kategorií dělnických mezd stejné: nejlépe si vydělávali kvalifikovaní a zkušení mědikovci, slévači, soustružníci a vzorkáři; ostatní dělníci byli na tom i přes zvýšení minimálních mezd o zhruba 5-7 procent hůře.ve srovnání s růstem cen základních druhů potravin, topiva a nájemného byl růst reálných dělnických mezd nedostatečný. Podle kolektivní smlouvy (z 15. února 1912) byla stanovena normální pracovní doba 54 hodin týdně. Dopoledne i odpoledne byly zaručeny pro dělníky přestávky na svačinu po pěti minutách, před obědem na umytí byly dojednány jen tři minuty. Na Štědrý den se pracovalo jen dopoledne a za odpoledne měli dělníci dostat mzdu. Před velikonocemi se pracovalo také jen dopoledne. 1. máj byl uznán za neplacený svátek. Připravila: PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Hudba je malbou, na... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je český herec Vlasta Burian ( ), vlastním jménem Vlastimil Josef. Začínal na pražských předměstských i mimopražských scénách, díky svým pěveckým schopnostem účinkoval ve sboru Švandovy Smíchovské arény, v Národním divadle v Brně, v Plzni, v operetním sboru Městského divadla na Vinohradech. Působil také v pražských kabaretech Rokoko a Červená sedma. V letech vlastnil Divadlo V. Buriana, jehož byl protagonistou i ředitelem. Jeho skvěle zahrané postavy ve filmových komediích jsou nezapomenutelné. (jk) Vyluštění z Kováku č. 12/2008 (výrok P. Sellerse): Futurologie je umění poškrábat... se dřív, než tě začně svědit. 4

5 KOVÁK číslo dubna 2008/příloha PŘÍSPĚVEK NA PÉČI JAKO DÁVKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (VI.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, expert na sociální zabezpečení ČMKOS 38. Povoleno používat jen údaje potřebné pro rozhodnutí MPSV ČR je podle 30 zákona správcem informačního systému o příspěvku na péči. V něm jsou vedeny údaje o příjemcích tohoto příspěvku a o jeho výši. Zpracovávat údaje, které jsou nezbytné pro rozhodování o příspěvku, včetně osobních údajů, v informačním systému o příspěvku, a to v elektronické podobě a způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou oprávněny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo vnitra pro tyto účely příspěvku na péči poskytuje obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům z registru rodných čísel podle 13b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, údaje o osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo. Kdy tak může učinit, je vymezeno příslušným zákonem. Údaje poskytované pro tyto účely o příjemcích příspěvku na péči, kteří jsou státními občany ČR, jsou jméno (jména), příjmení, jejich změna a rodné příjmení, datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, rodné číslo otce, matky nebo jiného zákonného zástupce (v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození), rodné číslo manžela, a je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození a rodné číslo dítěte. Je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození, datum, místo a okres úmrtí, a jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo, a den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí. Zákon přitom stanoví, že z poskytovaných údajů lze ale v každém konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné k rozhodnutí o příspěvku. Podle odstavce 1 30 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností povinnost zajistit po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému, uložení všech údajů z informačního systému. Jde o údaje získané na základě zpracování údajů potřebných pro rozhodování o příspěvku na péči, včetně osobních údajů. Totéž se týká písemností a spisů pravomocně ukončených správních řízení o příspěvku na péči (písemností a spisem se rozumí spis a písemnost podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.). 39. U cizinců se zjišťuje, zda nejsou zátěží systému Zákon o sociálních službách stanoví, že požádá-li o poskytnutí příspěvku na péči občan členského státu Evropské unie, který je na území České republiky hlášen k pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pobytu cizinců), po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník podle 15a stejného zákona, který je zde hlášen k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po Nedivte se, paní, že je to máslo tak drahý. Vždyť ho má každý politik plno na hlavě dobu delší než 3 měsíce, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 31 zákona posuzuje, zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou zátěží systému příspěvku na péči. Jde-li o žadatele z členského státu Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, který je na území České republiky hlášen k trvalému pobytu, pak výše uvedené omezení neplatí. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se nepovažují žadatel o příspěvek na péči, který je občanem členského státu EU, nebo jeho rodinný příslušník, kteří jsou hlášeni v ČR k pobytu, jestliže jsou účastni nemocenského pojištění podle zákona o nemocenském pojištění nebo jsou jako osoby samostatně výdělečně činné účastny důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, anebo jestliže jsou osobami, kterým nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, například z článku 7 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 z o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, nebo jestliže před zahájením řízení o příspěvku byly v České republice výdělečně činné a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o příspěvku byly nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o příspěvku nejméně po dobu 1 roku účastny nemocenského pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, nebo jako osoby samostatně výdělečně činné důchodového pojištění a nemají ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. U osoby, která nesplňuje uvedené podmínky, se při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému příspěvku na péči hodnotí délka pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky, doba soustavné přípravy na budoucí povolání podle 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, na území České republiky a možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání a míry nezaměstnanosti. Hodnocení se provádí systémem bodů. Obecní úřad obce s rozšířenou působností to činí tak, že započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky k pobytu podle zákona o pobytu cizinců například po dobu od 1 do 3 let, 2 body, od 3 do 6 let, 4 body, od 6 do 8 let, 6 bodů, a 8 nebo více let, 8 bodů. V případě osoby, která má střední vzdělání, 2 body a osoby, která má vyšší odborné vzdělání, 4 body, nebo která má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů. (Pokračování příště) I

6 KOVÁK číslo dubna 2008/příloha PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2008 (II.) PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Revírní bratrská pokladna Pojištěnec ve své věkové kategorii má nárok na příspěvek na akci z balíčku preventivních programů dle vlastního výběru do maximální výše 1200 Kč a nevyčerpanou částku nelze převádět do dalšího roku. Pojištěnci, kteří jsou registrováni u pojišťovny nepřetržitě od roku 1993, mohou čerpat příspěvek do výše 1500 Kč, a to i pojištěnci bývalé Moravské zdravotní pojišťovny. Příspěvek se může uplatnit jen na čerpání zdravotní péče na území České republiky. Infolinka Balíčky pro pojištěnce do 18 let Balíček pro děti do 6 let Příspěvek: na úhradu kursu plavání (děti do 3 let), na organizovaný kurs plavání v mateřských školách, na školky v přírodě (pobyt musí trvat minimálně 5 dní), na cyklistické a lyžařské ochranné přilby, na předplatné léčebného tělocviku a na regeneraci organismu (aerobik, plavání, pobyt v solné jeskyni, saunování), na preventivní očkování (proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, pneumokoku, planým neštovicím, meningokokovému onemocnění, chřipce, klíšťové encefalitidě, hapatitidě typu A a B a jejich kombinacím) a příspěvek do výše 100 Kč na nákup vitamínových přípravků zakoupených v lékárnách. Balíček pro děti a mládež od 7 do 18 let Příspěvek: na školy v přírodě a lyžařský výcvik (pobyt musí trvat minimálně 5 dní), na léčbu vadného růstu chrupu (snímatelným nebo fixním aparátkem), na úhradu kontaktních čoček, na periodické prohlídky registrovaných sportovců, na cyklistické a lyžařské ochranné přilby, na předplatné léčebného tělocviku a regeneraci organismu (aerobik, plavání, pobyt v solné jeskyni, saunování), na preventivní očkování (proti planým neštovicím, meningokokovému onemocnění, chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitidě typu A a B a jejich kombinacím) a příspěvek do výše 100 Kč na nákup vitamínových přípravků v lékárně. Balíčky pro pojištěnce starší 19 let Muži Příspěvek do výše 500 Kč na přítomnost u porodu a na vybrané léčivé přípravky proti nezhoubnému zbytnění prostaty (od 45 let věku). Ženy Příspěvek: na vybrané hormonální a nehormonální přípravky na prevenci osteoporózy (od 40 let věku a na předpis ošetřujícího lékaře), na kurs psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku (příprava k porodu) a na nákup těhotenských vitamínů v lékárnách. Všichni pojištěnci Příspěvek: do výše 500 Kč na úhradu kontaktních čoček, na vyšetření zrakového nervu a na periodickou prohlídku registrovaných sportovců. Do plné výše: na vstupní prohlídku studentů VŠ, na léčení tabákové závislosti v centrech odvykání kouření (vyšetření, nikotinové náplasti, žvýkačky), na vybrané léčivé přípravky užité při léčbě obezity (indikace lékařem), na cyklistické a lyžařské ochranné přilby, na předplatné léčebného tělocviku a na regeneraci organismu (aerobik, břišní tanec, fitness, masáže, plavání, saunování, pobyt v solné jeskyni), na úhradu preventivního očkování (proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitidě typu A a B a jejich kombinacím). Příspěvek do výše 100 Kč na nákup vitamínových přípravků zakoupených v lékárnách. Dárcům krve Příspěvek: do výše 400 Kč dárcům krve, kteří darovali krev nejméně 10x (poslední odběr musí být po ), do výše 800 Kč dárcům krve těm, kteří darovali krev nejméně 40x (poslední po ), a do výše 1500 Kč těm, kteří darovali krev nejméně 80x. Příspěvek lze využít: na nákup v lékárnách, prodejnách zdravotnické techniky a v prodejnách oční optiky, na léčbu zrakových vad laserem, na očkování, na stomatologickou péči nehrazenou z veřejného pojištění, na úhradu masáží a pohybových aktivit sloužících k regeneraci organismu. Onkologické programy Příspěvek: ve výši 3000 Kč na očkování proti lidskému papilomaviru - prevence proti rakovině děložního čípku (dívky a ženy ve věku od 12 do 26 let), do výše 500 Kč na mamografické vyšetření prsů (ženy do 44 let), do výše 220 Kč na ultrasonografické vyšetření prsů (ženy do 44 let), do výše 200 Kč na vyšetření okultního krvácení ve stolici (pojištěnci do 49 let) a do výše 350 Kč na preventivní vyšetření prostaty (1x za dva roky). Pracovníkům rizikových pracovišť - na základě dohody se zaměstnavatelem Poskytnutí vitamínových přípravků 1x ročně, úhrada rekondiční péče a úhrada preventivních prohlídek. Bonusy k preventivním programům Balíček pro novorozence (rodiče obdrží po registraci u pojišťovny), dětem od 8 do 14 let zajištění a většinová úhrada léčebných pobytů v přímořských a horských střediscích (indikace - onemocnění horních cest dýchacích, alergie a dermatóza) a pojištění léčebných výloh v zahraničí se slevou. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Všechny doklady k uplatnění nároku společně se žádostí je nutno předložit do , výjimku tvoří příspěvek pro dárce krve, který se řeší individuálně. U programů, kde je stanovena věková hranice, končí nárok na příspěvek dnem narození, výjimku tvoří ozdravné pobyty a očkování proti rakovině děložního čípku. Příspěvky jsou propláceny jednorázově, pokud není čerpán v plné výši, zůstatek nebude proplacen. Informace jsou možné na jednotlivých pobočkách, každá má vlastní telefonní číslo. Příspěvek na ochranu proti infekcím a na regeneraci organismu Novým pojištěncům do výše 1000 Kč, je využitelný pouze v prvních třech měsících, lze jej využít na úhradu nákladů prevence zdraví a zdravotní péče poskytnuté nad rámec základní úhrady ze zdravotního pojištění. Dětské ozdravné pobyty v tuzemsku a v zahraničí (dítě pojištěno u pojišťovny) Pobyt u moře v lokalitě Černá Hora, Čanj, komplex Biserna Obala pro děti od 8 do 14 let (v den ukončení pobytu nesmí dítě dovršit 15 let), délka pobytu 15 dní, příspěvek rodičů ve výši 5000 Kč, podmínkou je pojištění alespoň jednoho rodiče u pojišťovny. Ozdravný pobyt v České republice v lokalitě Beskydy - Horní Bečva pro děti od 8 do 14 let (v době pobytu nesmí dovršit 15 let), délka pobytu 15 dní, příspěvek rodičů ve výši 2250 Kč, podmínka alespoň jeden rodič pojištěn u pojišťovny. Program Zdravá rodina Je určen rodinám s dětmi ve věku od 2 do 18 let, dětem se poskytuje příspěvek na ošetření chrupu v hodnotě do 150 Kč, registrovaným sportovcům na nákup ochranných pomůcek ve výši do 500 Kč (1x za 3 roky) a příspěvek 350 Kč na očkování proti chřipce. Rodičům příspěvek 350 Kč na očkování proti chřipce a 350 Kč na léčebný tělocvik a léčebnou regeneraci. Program Student Je určen pojištěncům studujícím na střední škole, SOU, OU a VŠ ve věku od 12 do 26 let (hranice 12 let platí pro studenty víceletého II

7 KOVÁK číslo dubna 2008/příloha gymnázia), příspěvek do výše 1000 Kč na očkování proti meningitidě, do výše 700 Kč na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, do výše 1000 Kč na očkování proti žloutence typu A a B, a to studentům, kteří cestují do zemí, kde je povinné či doporučené očkování, a do výše 350 Kč na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci indikovanou lékařem. Příspěvek na očkovací látku proti klíšťové encefalitidě Proplacení 1/3 prokázaných nákladů za očkovací látky, pro děti a mladistvé ve věku od 2 do 18 let. Příspěvek na ozdravné pobyty dětí a mládeže organizované školami Jednou ročně ve výši 700 Kč na ozdravné pobyty (lyžařský výcvik, škola v přírodě apod.) v trvání minimálně 6 dnů, je určen žákům a studentům 1x na základní škole, na střední škole, na OU, SOU a na VŠ. Podmínkou je, že jeden rodič je registrován u pojišťovny a dítě nebo student je registrován(o) minimálně 3 měsíce. Příspěvek na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka Mají nárok pojištěnci do 30 let věku, maximálně 1200 Kč na jednu čelist, a to 1x za celou dobu léčby. Příspěvek na vitamíny pro děti Ve výši 200 Kč pro pojištěnce ve věku od 2 do 15 let za rok na multivitamínový nebo vitamínový přípravek zakoupený v lékárně a musí obsahovat především vitamíny C a B. Příspěvek na preventivní prohlídku dětí-sportovců registrovaných ve sportovních klubech Do výše 200 Kč, děti-sportovci ve věku od 5 do 16 let, podmínkou je, že jeden rodič je registrován u pojišťovny a dítě nejméně 3 měsíce. Příspěvek na očkování dětí proti haemophilu influenzae typu B Do výše 500 Kč na očkování dětí do 18 let proti infekci způsobené haemophilem influenzae, jedná se o původce meningitid (zánět mozkových blan) u dětí. Příspěvek na vitamíny těhotným ženám Jednorázový příspěvek ve výši 100 Kč na multivitamínový nebo vitamínový přípravek vhodný k užívání v těhotenství, podmínka je registrace u pojišťovny minimálně 3 měsíce. Příspěvek pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů Za každý 3. odběr dárková poukázka v hodnotě 300 Kč (vždy po 3. odběru), poukázka v hodnotě 500 Kč při získání stříbrné Janského plakety, poukázka v hodnotě 1000 Kč při získání zlaté Janského plakety, v hodnotě 2000 Kč při získání Zlatého kříže, v hodnotě 2000 Kč dárcům kostní dřeně (příspěvek se neposkytuje za dárcovství v zahraničí). Příspěvek na mamografické vyšetření Ve výši 300 Kč 1x za dva roky, tj. v roce, kdy není vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek na vyšetření okultního krvácení ve stolici Do výše 150 Kč na vyšetření rakoviny tlustého střeva pro pojištěnce ve věku od 40 do 50 let. Program preventivní péče o letový personál Úhrada nákladů maximálně do výše 1000 Kč u pravidelných a stacionárních vyšetření profesionálních výkonných letců, palubních průvodčí a řídících letového provozu. Příspěvek na brýlové obruby pro děti Nejvýše 200 Kč na brýlové obruby pro děti do 15 let, podmínka - jeden rodič registrován u pojišťovny a dítě minimálně 3 měsíce. Příspěvek na plavání Nejvýše 300 Kč ročně na plavání (kdekoliv v ČR), podmínka - minimální registrace u pojišťovny 3 měsíce. Příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku Jednorázový příspěvek 2000 Kč ženám ve věku let, které absolvovaly kompletní očkování, tj. 3 dávky, lze možno čerpat i za očkování zahájené v roce Příspěvek na odvykací kúru proti kouření Jednorázový příspěvek 1000 Kč, maximálně však do výše prokazatelných nákladů na medikamentózní přípravky, které byly indikované lékařem. Příspěvek na cvičení s dětmi do 6 let věku Příspěvek 500 Kč, maximálně však do výše prokazatelných nákladů, na odborně vedené kursy. Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let Příspěvek do výše 1000 Kč, nejvýše však do limitu prokazatelných nákladů, na odborně vedené kursy plavání. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Čerpat prostředky na preventivní programy může pojištěnec pouze tehdy, pokud splňuje základní podmínky stanovené pojišťovnou: musí předložit průkaz pojištěnce a prokázat svou totožnost, nesmí mít evidovaný dluh pojištění a penále, u nezletilých nesmí mít dluh zákonní zástupci a pojištěnec nesmí mít žádost o přeregistraci k jiné pojišťovně. Informace lze získat na lince nebo Programy z oblasti prevence vzniku onemocnění Příspěvek na očkování Do výše 500 Kč pro všechny pojištěnce formou proplacení úhrady očkovací látky proti: chřipce, klíšťové encefalitidě, meningokokové meningitidě, hepatitidě, příušnicím, streptokokové pneumonii, rakovině děložního hrdla. Podmínkou je minimální doba pojištění 3 roky, u dětí do 3 let věku platí časové omezení pro jejich zákonné zástupce. Příspěvek na fixní ortodontické aparátky Do výše 1000 Kč pro děti do 18 let věku, 1x za život s cílem snížení budoucích nákladů na stomatologickou péči. Příspěvek pro matku a dítě Do výše 1000 Kč na kursy cvičení a plavání těhotných žen nebo matek s dětmi do 3 let věku, minimální délka 6 týdnů. Příspěvek na ochranné pomůcky pro děti před úrazem Do výše 500 Kč na nákup nové ochranné sportovní přilby (cyklistická, in-line, vodácká apod.) nebo libovolných sportovních chráničů (kolenní, loketní, páteřní apod.) zakoupených do Programy na podporu léčby onemocnění Příspěvek na snižování nadváhy a obezity Do výše 1000 Kč pro pojištěnce do 15 let věku s obezitou, do 500 Kč pro pojištěnce do 15 let věku s nadváhou a pro pojištěnce nad 15 let věku s obezitou na úhradu léčby nebo nákup léčivého přípravku, podmínka je absolvování léčby o délce trvání nejméně 3 měsíce. Příspěvek na léčbu závislosti na tabáku Do výše 1000 Kč pro všechny pojištěnce starší 18 let a do 2000 Kč pro těhotné ženy, podmínka je minimální registrace u pojišťovny 3 roky a minimální délka trvání léčby 3 měsíce. 3. Ozdravné pobyty Tuzemské ozdravné pobyty Pro děti od 3 do 15 let s indikací: atopický ekzém, bronchiální astma, plícní nemoci, alergie, záněty dutin, katary dýchacích cest, po operacích srdečních vad, choroby srdce v péči kardiocenter, neuromuskulární onemocnění, neurologická postižení, kombinované vady, artritida, celiakie a onkologické onemocnění. Podmínka: u dítěte staršího 3 let registrace 3 roky, v roce 2008 se nezúčastní akce Mořský koník, zákonný zástupce musí být registrován u pojišťovny 3 roky, pobyt je minimálně 2 týdny a musí být organizován odborným profesním sdružením nebo individuálně s cílem zlepšit zdravotní stav chronicky nemocného pojištěnce, nutno předložit indikační potvrzení ošetřujícího lékaře. Do výše 5000 Kč pro děti s diagnózou onkologického onemocnění v remisi a do 1000 Kč pro ostatní chronicky nemocné děti. Zahraniční ozdravné pobyty pro děti - Mořský koník Pro děti ve věku od 6 do 17 let s indikací: psoriáza, atopický ekzém, astma, plicní nemoci, alergické onemocnění a katary dýchacích cest, záněty nosních dutin a další respirační, dermatologické, alergologické a ORL indikace. Koná se v Republice Černá Hora a v Řecké republice. Zákonní zástupci se spolupodílejí příspěvkem v rozpětí od 4650 Kč až Kč na dítě. Výši ovlivňuje počet zástupců pojištěných III

8 KOVÁK číslo dubna 2008/příloha u pojišťovny a jejich délka pojištění, termín konání pobytu a místo konání pobytu. Tuzemské ozdravné pobyty pro mnohonásobné dárce krve a kostní dřeně Do výše 2000 Kč pro dárce kostní dřeně a do výše 1000 Kč pro mnohonásobné dárce krve na lázeňský nebo rehabilitační pobyt. Klub pevného zdraví Klub propaguje prevenci a podporu péče o vlastní zdraví i zdravého způsobu života, podmínkou je být pojištěncem pojišťovny ve věku nad 15 let a nemít dluh na pojištění nebo nezaplacené penále, výhody - pojištěnec může na klubovou kartu využívat slevy u smluvních partnerů pojišťovny dle katalogu (k dispozici na pojišťovně). Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Příspěvky na preventivní zdravotní programy lze čerpat 1x za rok 2008, kromě příspěvku na pevná fixní zubní rovnátka, který lze využit 1x za život. Příspěvky nejsou ohraničeny horní finanční hranicí, ale čerpání je definováno věkem pojištěnce. Pokud se věkem vejde do několika nabídek, může příspěvek čerpat ze všech. Poslední termín pro uplatnění čerpání příspěvku v hotovosti je a pro převod na účet je termín uplatnění Telefonní infolinka Příspěvky na očkování Balíček ostatních očkování Do 500 Kč za rok je určen pojištěncům bez omezení věku na očkování, která nejsou hrazená ze zdravotního pojištění a nejsou uvedená v dalších příspěvcích na očkování. Proti chřipce Ve výši 140 Kč pojištěncům ve věku do 65 let, kterým očkovací látka nebyla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Proti klíšťové encefalitidě Do výše 200 Kč pro pojištěnce bez rozdílu věku na každou očkovací látku, včetně přeočkování. Proti lidským papilomavirům Lidský papilomavir (HPV) může vyvolat změny buněk děložního čípku. Příspěvek 2000 Kč na očkování dívkám ve věku 12 až 16 let. Proti meningokoku typu C Do výše 300 Kč pojištěncům do 19 let na očkovací látku. Proti žloutence typu B a A,B Do výše 300 Kč pojištěncům ve věku do 19 let na očkovací látku, podmínkou poskytnutí celkového příspěvku je absolvování 3. dávky očkování v roce Na očkování proti pneumokokovým infekcím Příspěvek ve výši 800 Kč na vakcínu Prevenar, která je určena dětem od 1 do 5 let. 2. Příspěvek na ozdravné pobyty pro děti a mladistvé Pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže a dýchacích cest Ve výši 1500 Kč je určen pojištěncům ve věku od 4 do 15 let na letní přímořský (případně vysokohorský) pobyt. Podmínkou je absolvování v měsících květen až říjen 2008, zabezpečení přes cestovní kancelář (proplacení příspěvku po absolvování) a vyjádření registrujícího nebo odborného lékaře. Pro pojištěnce s neurologickým a onkologickým onemocněním Do výše 1500 Kč pojištěncům ve věku do 19 let. Podmínkou je absolvování pobytu pod odborným dohledem, musí být uskutečněn v období květen až říjen a je nutné vyjádření registrujícího nebo odborného lékaře. Příspěvek bude proplacen po absolvování. 3. Příspěvek pro děti a mladistvé Podpora ortodontické léčby Do výše 1000 Kč na jednu čelist na fixní nesnímatelný aparát pro pojištěnce do 19 let, lze čerpat 1x za život. Podpora preventivních prohlídek Do výše 200 Kč pro pojištěnce registrované ve sportovních klubech a organizacích, podmínkou je doložení registrace v roce Podpora prohlídek žáků a studentů, kteří se chystají na studium v zahraničí Pro pojištěnce ve věku od 6 do 26 let příspěvek do výše 200 Kč, studium v zahraničí musí být v minimálním rozsahu 6 měsíců. 4. Příspěvek pro ženy Paruka pro ženy po aktivní onkologické léčbě Ve výši 2500 Kč ženám bez rozdílu věku, které prodělaly aktivní onkologickou léčbu. Prevence karcinomu prsů Program je určen ženám, které věkem nespadají do programu celostátního mamografického screeningu, tj. ženám mladším 45 let a starším 69 let. Na zlepšenou péči o matku a novorozence Do výše 1000 Kč, lze čerpat po porodu v okamžiku přidělení rodného čísla novorozenci, může být využit na nadstandardní pokoj, přítomnost rodinného příslušníka při porodu nebo na nákup hygienických pomůcek. Každý novorozenec (registrován u pojišťovny) obdrží kufřík produktů pro miminka a jejich matky. 5. Pro muže Prevence onemocnění prostaty Program je určen mužům ve věku od 45 let. 6. Moderní léčebné a vyšetřovací metody Prevence onemocnění štítné žlázy Program je určen ženám ve věku od 30 let a mužům od 50 let. Příspěvek na moderní metodu operací varixů Do výše 1500 Kč, podmínkou vyplacení příspěvků je provedení operace na klinice dr. Pírka v Mladé Boleslavi. Příspěvek na moderní metodu snižující nadměrné chrápání Do výše 1500 Kč, podmínkou je provedení operace v Oblastní nemocnici, a. s., v Mladé Boleslavi. Příspěvek na oční laserové refrakční zákroky Do výše 1000 Kč na řešení očních vad. Příspěvek na odlehčenou sádru Do výše 300 Kč na odlehčenou sádru (tzv. Scotch-cast). Včasný záchyt nádorů tlustého střeva a konečníku Program je určen pojištěncům mladším 50 let, na které se nevztahuje vyšetření na okultní krvácení ve stolici. 7. Pro dárce krve a kostní dřeně Bezplatný ozdravný pobyt pro dárce kostní dřeně Příspěvek do výše Kč je určen pojištěncům, kteří v průběhu roku 2008 poskytnou kostní dřeň. Příspěvek pro bezplatné dárce krve Do výše 600 Kč, kteří v posledních 12 měsících absolvovali bezplatný odběr krve nebo krevních derivátů, do 1500 Kč držitelé jednotlivých stupňů Zlatého kříže, podmínkou je získání ocenění v roce Zdarma pojištění léčebných výloh pro dárce krve Pojištění léčebných výloh v zahraničí u dárců, kteří v posledních 12 měsících absolvovali odběr krve, a slevu pro cesty do zahraničí v úhrnné délce maximálně 30 dní v roce. 8. Podpora aktivit s preventivním účinkem Podpora motivace pojištěnců k pravidelným preventivním prohlídkám Do výše 300 Kč: děti do 3 let (na pohybové aktivity, na nákup přilby a autosedačky a na návštěvu solné jeskyně), děti od 4 do 15 let (na pohybové aktivity, na nákup přilby a autosedačky, na návštěvu solné jeskyně a úhradu zdravotní stomatologické péče a na nákup prostředků dentální hygieny), ženy a muži od 16 let (na pohybové aktivity, na prostředky k odvykání kouření a na návštěvu solné jeskyně). Do výše 600 Kč: těhotným ženám (na pohybové aktivity, na odvykání kouření, na nákup vitamínových prostředků a doplňků stravy a na návštěvu solné jeskyně). 9. Slevy Procentní slevy na služby a výrobky u firem, které spolupracují s pojišťovnou. (Pokračování příště) IV

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary.

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary. Brno (pobočka) Banskobystrická 40, 621 00 Brno, tel.: 541 429 811, fax: 541 429 817, pob-brn@vozp.cz, ID datové schránky: hmvf5pt Jihlava (jednatelství) Husova 1656/ 52, 586 01 Jihlava, tel.: 560 590 090,

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička VOJENSKÁ VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Foto: Jaroslav Jiřička VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011 VoZP_posledni.indd 1 8.6.2011 22:04:05 Kontaktní místa VoZP ČR POBOČKY INFORMAČNÍ

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2 Podepsán dodatek KoleKtivní smlouvy Společnost EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. a odborová organizace ZO OS KOVO Vítkovice

Více

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Posilování bipartitního dialogu tentokrát v Praze str. 2 3. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Fotoreportáž z protestního pochodu v

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp.

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp. 2 2004 Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005 Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP přivítala 600 000. pojištěnce Více služeb OZP pro Vaše zdraví SLOVO ÚVODEM OBSAH Vážení klienti,

Více

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. ČERVNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zmrtvýchvstání v Cedimě Meziměstí (Tamní odborová organizace

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

Odbory v Minervě mají velké slovo

Odbory v Minervě mají velké slovo Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 28 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 28. srpna 2008, Datum vydání: 5. září 2008, cena: 6 Kč Obsah dohody odborů se Siemensem str. 2 Novinky ze zahraničí

Více

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU.

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU. 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 5. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 13. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Novinky v cestovních náhradách str. 2 Pozvánka na kurs Mezilidské

Více

TOS Znojmo nabízí německou kvalitu za české ceny. fabrika počkat až do roku 1992. Teprve o pět let později se podařilo dokončit

TOS Znojmo nabízí německou kvalitu za české ceny. fabrika počkat až do roku 1992. Teprve o pět let později se podařilo dokončit 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 8. ZÁŘÍ 2010, DATUM VYDÁNÍ: 17. ZÁŘÍ 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz OS KOVO přijme... str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3: Stárnoucí

Více

JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ!

JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ! Čtěte v čísle Pfiíspûvky na téma nov zákoník práce - str. 2 Redakãní v zva - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Zima 2005/2006: Nabídka k rekreaci od ZO OS KOVO 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU

Více

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 30. ČERVNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 8. ČERVENCE 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Praze a středních Čechách str. 2 Stanovisko

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU.

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU. VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1 SPolEČná deklarace ocelářů České republiky, Polska a Slovenska MoTTo: V říjnu 2013 se ve Žiaru na Slovensku konalo

Více

PLUS pro zdraví. Pavel Kubina: Doma je prostě doma ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010. Rok 2009-rok expanze a změn. Preventivní programy na rok 2010

PLUS pro zdraví. Pavel Kubina: Doma je prostě doma ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010. Rok 2009-rok expanze a změn. Preventivní programy na rok 2010 3 Pavel Kubina: Doma je prostě doma 6 10 14 Rok 2009-rok expanze a změn Preventivní programy na rok 2010 Nová pobočka ČPZP PLUS pro zdraví ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010 Spolehlivá zdravotní péče pro celou rodinu

Více