Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000"

Transkript

1 Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips Shaver Series 9000 (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Pořadatel prodejní akce: Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen pořadatel ). 2. Termín a místo konání prodejní akce: Prodejní akce probíhá v termínu od hod do :00 hod (dále jen doba konání prodejní akce ) na území České republiky (dále jen místo konání prodejní akce ) u vybraných prodejců Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závěru těchto pravidel (viz Seznam prodejců). 3. Účastník prodejní akce: Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen účastník prodejní akce ). 4. Produkty zařazené do prodejní akce: Zákazník, který zakoupí některý následujících holících strojků Philips Shaver Series 9000 může získat následující finanční slevu: Philips S9031/12 500Kč včetně DPH Philips S9111/31 700Kč včetně DPH Philips S9511/ Kč včetně DPH Philips S9711/ Kč včetně DPH Výplatu finanční slevy provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnou potřebnou součinnost. Vyplacená finanční sleva podléhá dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonu o DPH 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 5. Podmínky účasti v prodejní akci: 1. Zakoupení jednoho z vybraných nových produktů holících strojků Philips Shaver Series 9000 (Philips S9031/12, S9111/31, S9511/31, S9711/31) u vybraných prodejců společnosti Philips Česká republika s.r.o.. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku. 2. Nákup se uskuteční v období od do Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách a jeho odeslání. Registrační formulář musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, telefon, , číslo účtu, kód banky, kód produktu, prodejnu, číslo pokladního dokladu nebo číslo faktury, 13ti místný čárový kód. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotku pokladního dokladu, nebo scan či fotku faktury a scan nebo fotku čárového kódu z obalu nového produktu. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od nákupu produktu. Registrace přes My Philips nebudou akceptovány. Při splnění shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka prostřednictvím spolupracující agentury na bankovní účet zákazníka uvedený přes elektronickou registraci na

2 a to do 30 dnů od vytvoření registrace. Výplatu finanční slevy nelze provádět jinak než bankovním převodem, proto nelze požadovat výplatu například poštovní poukázkou apod. Uplatnit příslušnou finanční slevu lze u jednoho výrobku jednou účtenkou jen a pouze jednou jedním zákazníkem. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím u. Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení. Společnost Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace a za nedoručení dokladů zaslaných poštou či technické problémy s odesláním registrace na internetu. Registrace, které nebudou odeslány do 14 dní od nákupu nemusí být vyplaceny. Poslední možný termín pro zaslání registrace je , po tomto datu již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány. Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen účtenka ). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na slevu. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů). Veškeré finanční slevy, které budou v pořádku zpracovány, budou vyplaceny nejpozději do Jakékoli dotazy a reklamace na nevyplacení slevy lze podávat nejpozději do , po tomto datu bude akce definitivně ukončena. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím u 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen údaje) do databáze společnosti Philips Česká republika s.r.o., IČ: jakožto správce, u nákupů provedených v obchodní síti Datart též do databáze společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s., IČO (dále v tomto odstavci jen společnost ), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s

3 podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci prodejní akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel prodejní akce je oprávněn užít v souladu s 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto prodejní akceí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků prodejní akce, a to po dobu 5 let od ukončení prodejní akce. 7. Závěrečná ustanovení Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání slevy v prodejní akci.

4 Seznam prodejců: Název prodejny Ulice Město DATART Skandinávská 2, Avion Brno DATART Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno DATART Mercury Center, Nádražní 1759 České Budějovice DATART Radniční 21 Frýdek - Místek DATART OC Futurum, Brněnská 1825/23a Hradec Králové DATART OC FUTURUM, Rorejcova 906 Kolín DATART Soukenné námestí 2a/669 Liberec DATART OC NISA LIBEREC, České Mládeže 456 Liberec DATART Jičínská 1350/2 (Olympia) Mladá Boleslav DATART Radniční 3400 Most DATART Olomoucká 90, Velký Týnec Olomouc DATART U Fortny 49/10 Opava DATART OC Futurum Ostrava, Novinářská 6a Ostrava DATART Rudná 114/3114 Ostrava DATART Jantarová 3344/4 Ostrava DATART U Letiště 2/1074 (Borská Pole) Plzeň DATART Rokycanská (Tesco) 1424/128 Plzeň DATART Plzeňská 8 Praha DATART Chlumecká 765/6 Praha DATART Roztylská 2321 Praha DATART OC Eden, U Slávie 1527 Praha DATART Švehlova 1391/ 32 Praha DATART Veselská 663 Praha DATART Národní 28 Praha

5 DATART Novodvorská 1800/136, OC Plaza Praha DATART Českomoravská 15 Praha DATART Na Pankráci 86, Arkády Pankrác Praha DATART Fajtlova 1090 Praha DATART Skandinávská 23 Praha DATART Srbická 464 (Olympia) Teplice DATART 3.května 1170 Zlín AMICUS, s.r.o. Novosady 111/54 Velké Meziříčí BENEŠ & BENEŠ s.r.o. Křížová 162 Klatovy BENEŠ & BENEŠ s.r.o. 5.května 137 Klatovy 4 BENEŠ & BENEŠ s.r.o. nám. Míru 68 Domažlice BENEŠ & BENEŠ s.r.o. T. G. Masaryka 156 Sušice Domácí potřeby D & K, s.r.o. Masarykovo nám. 103 Uherský Brod Elektra ELZA, s.r.o. U Spilky 99 Rokycany ELEKTRA H-CENTRUM s.r.o. Velká Dominikánská 1 Litoměřice-Město Elektro Euronics IGY CENTRUM, Pražská 1247/24 České Budějovice Elektro Euronics Chýnovská 3049 Tábor Elektro Euronics Průmyslová 458 Planá nad Lužnicí Elektro Euronics Hlavní 2521/103 Aš Elektro Euronics Kpt. Jaroše 375/31 Karlovy Vary Elektro Euronics Magner, Horská třída Trutnov Elektro Euronics Nádražní Frýdek Místek Elektro Euronics OC Palác, Masarykovo nám Pardubice Elektro Euronics Radčická 2 Plzeň Elektro Euronics U Prazdroje 2750/24 Plzeň Elektro Euronics OC Paladium, nám. Republiky 1 Praha 1 Elektro Euronics DBK, Budějovická 1667/64 Praha 4 Elektro Euronics NC Europark, Nákupní 389/2-3 Praha 10 - Štěrboholy

6 Elektro Euronics Galerie Fénix, Freyova 35 Praha 9 - Vysočanská Elektro Euronics Bondy center, tř. Václava Klim 1459 Mladá Boleslav Elektro Euronics Family center, Bezručova Mělník Elektro Euronics Bílinská 3490/6 Ústí nad Labem Elektro Euronics OD Prior, Dr. Farského 4732 Chomutov Elektro Euronics OC Jordanka, Tržní 1873 Děčín Elektro Euronics OC Interspar, Nákladní 3201 Teplice Elektro Euronics OC Interspar, Velebudická 3270 Most Elektro Euronics Masarykova 1800 Teplice Elektro Euronics OC Čepkov, Tyršov.nábřeží 5496 Zlín Elektro Euronics OD Elkoma, Rašínova 467 Zlín Elektro Euronics OSC Olomouc City, Pražská 41 Olomouc Elektro Euronics Skandinávská 128/2 Brno Elektro Euronics Jantarová 3344/4 Ostrava 2 - Moravská Ostrava Elektro Euronics Nádražní 29 Uherské Hradiště Elektro Euronics Jánská 21 Brno Elektro Euronics Bidláky 20 Brno Elektro Euronics OD Prior, Čechova 26 Přerov Elektro Euronics OC Tesco Silesia, Těšínská 44/2914 Opava Elektro Euronics OD Prior, 8. května 24/465 Olomouc Elektro Euronics OD Prior, nám. TGM 6 Zlín Elektro Euronics OC Interspar, Plumlovská 456 Prostějov Elektro Euronics Poláškova 32 Valašské Meziříčí Elektro Euronics Kaufland Okružní 3368/7 Ústí nad Labem Elektro KVART Bzenec nám. Svobody 312 Bzenec ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o. Buchenwaldská 7 Karlovy Vary - Rybáře ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o. Lidická 1201 Ostrov ELEKTRO SKUHROVEC s.r.o. Palackého 119 Nymburk

7 Elektro Urbánek s.r.o. nám. Osvobození 249/12 Zábřeh ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s.r.o. nám. Bedřicha Hrozného 185 Lysá nad Labem ELEKTROMEDIA s.r.o. Tř. Míru Tachov ELEKTROMEDIA s.r.o. - kamenná prodejna Tř. Míru Tachov ELEKTRO-VIDEO ŠVAGERA s.r.o. Husovo nám. 272 Kroměříž ELKO Valenta Choceň Pernerova 20 Choceň ELKO Valenta Králíky Velké náměstí 4 Králíky ELKO Valenta Vysoké Mýto nám. Přemysla Otakara II 22 Vysoké Mýto ELMAN s. r. o. Pražská 1677 Moravské Budějovice Elos Liberec s.r.o. Oblouková 102 Stráž nad Nisou Elpos s.r.o. - elektro Dolní nám. 314 Vsetín EMOS Bruntál 128 Náměstí Míru 47 Bruntál EMOS Jablunkov 119 Mariánské nám. 4 Jablunkov EMOS Krnov 130 Hlavní náměstí 12 Krnov EMOS Lužickosrbská Šumperk 124 Lužickosrbská 4-6 Šumperk EMOS Uherský Brod 113 Kaunicova 75 Uherský Brod EURONICS - POMA TRADING Za Cihelnou 170 Trutnov-Vnitřní Město EURONICS - POMA TRADING Svat. Čecha 349 Pražské Předměstí - Jaroměř Euronics Český Těšín Roman Sikora Jablunkovská 30 Český Těšín EURONICS E+B ELEKTRO Lužická 519/2 Mariánské Lázně EURONICS EMOS Bystřice 123 Dolní 60 Bystřice pod Hostýnem EURONICS EMOS Frenštát 136 Horní 1823 Frenštát pod Radhoštěm EURONICS EMOS Havířov Národní třída 594/20 Havířov - Město EURONICS EMOS Hranice 112 nám. T.G.M. 47 Hranice EURONICS EMOS Kyjov 134 Masarykovo nám.16 Kyjov EURONICS EMOS Nový Jičín Masarykovo náměstí 13 Nový Jičín EURONICS EMOS prodejna Šířava 111 Šířava 295/17 Přerov EURONICS EMOS Prostějov 118 Žižkovo nám. 10 Prostějov (část)

8 EURONICS EMOS Rožnov Masarykovo náměstí 186 Rožnov pod Radhoštěm EURONICS EMOS TGM Přerov 110 Nám. T.G.M. 17 Přerov EURONICS EMOS Uničov 116 nám. T.G.M. 18 Uničov EURONICS EMOS Veselí 133 Masarykova 141 Veselí nad Moravou Hanzel spol. s r. o. Nám. Svobody 18 Miroslav Hanzel spol. s r. o. - prodejna Vídeňská 46 Znojmo HEITECH ČR s. r. o. OD Andy OD Andy Erbenova 2906 Česká Lípa Helmichová Alena Otakarova 2 České Budějovice 1 HOBBY ELEKTRO s. r. o. Lidická 3341/137 (Tesco) Břeclav (část) Horák Electronic, s.r.o. Budovatelů 6 Jablonec nad Nisou Ing. Ivo Tietz Dolní nám. 9 Opava Ing. Petr Zedník KASPO Palackého 805 Chrudim I Ing. Petr Zedník KASPO Sedláčkova 53 Čelákovice Ing. Radim Ertelt - ELEKTRO Media Masarykovo nám. 15 (OD LASO) Ostrava Jan Šípek - ELEKTRO Tolstého 22/407 Litoměřice Jan Šípek - ELEKTRO Mírové náměstí 25 Litoměřice 1 Jiří Maryška 5. května 314 Humpolec Kamenný obchod s.r.o. Česká Česká Lípa 1 Kamenný obchod s.r.o. B. Egermanna 1000 Nový Bor Kříž - elektro, s.r.o. Dukelská 136 Jablunkov Kučera elektro Oldřichovice 869 Třinec (Staré Město) Kvart Marian s.r.o Svatoborská ulice (u KAUFLANDU) Kyjov KVART Marian s.r.o. Jungmannova 499 (Na Skleňáku) Kyjov KVART,s.r.o. Dolní Bojanovice 187 Dolní Bojanovice Libor Bísek K. Weise 502 Vimperk Libor Bísek - VERA nám Svobody 8/1 Vodňany I Libor Štrbík FADO ELEKTRO Starobranská 5 Šumperk Michael s.r.o. Akademika Bedrny 383/10 Hradec Králové

9 Michael s.r.o. Palackého 2547 Pardubice Michael s.r.o. - e-shop Ulrichovo nám. 763 Hradec Králové Michael s.r.o. - prodejna Ulrichovo nám. 763 Hradec Králové Michal Pecka Masarykova 585 Neratovice Michal Pecka Švabinského 112 Stará Boleslav Milada Feithová -TECHNOFARM Palackého náměstí 18 Ivančice NETI spol. s r. o. Národní tř. 14 Hodonín OD URAL Stace elektronic partner s. K. H. Borovského 1927 Sokolov (část) Pavel Bukáček Legií 2236 Varnsdorf 1 Petr Matyášek ELEKTRO STUDIO Resslova 1588 Hlinsko Petr Svoboda Kadlčákova 1503 Frýdlant nad Ostravicí RELAXA spol. s r. o. - CELEK Dolní 258 Havlíčkův Brod SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Nádražní 583 Semily SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Krkonošská 16 Vrchlabí SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Dolení 35 Jilemnice Stace elektronic partner s.r.o. K nemocnici 2381 Cheb UNIMA PLUS, s.r.o. Špitálské náměstí 1060/2 Ústí nad Labem-centrum Unipra Elektro Nádražní 42 Ostrava - Moravská O UNIPRA ELEKTRO, s.r.o. Opavská 711/5a Kravaře ELECTROWORLD Skandinávská 6 Brno ELECTROWORLD U dálnice 777 Brno Modřice ELECTROWORLD Chlumecká 765 Praha 9 - Černý Most ELECTROWORLD Chlumecká 1531 Praha 9 - Černý Most ELECTROWORLD České Vrbné 3711, nákupní centrum Géčko České Budějovice ELECTROWORLD U Makra 123 Čestlice ELECTROWORLD Rašínova 1669 Hradec Králové ELECTROWORLD Chebská 381/19c, Nákupní zóna Fontána Karlovy Vary - Dvory ELECTROWORLD Sousedská 599, nákupní centrum Géčko Liberec XI

10 ELECTROWORLD Jičínská NC Olympia Mladá Boleslav ELECTROWORLD Radlická 520/117 Praha 5 - Jinonice ELECTROWORLD Kafkova 466/5, Nák. Centrum Haná Olomouc ELECTROWORLD Rudná 122/3118 Ostrava - Zábřeh ELECTROWORLD Varenská 50/3309 Ostrava ELECTROWORLD Palackého třída 2748 Pardubice - Zelené předměstí ELECTROWORLD Nákupní 1459/5 Plzeň ELECTROWORLD Písecká 972/1, Nákupní centrum Olympia Plzeň Černice ELECTROWORLD Havířská 354/15 Ústí n/labem - Všebořice ELECTROWORLD Řevnická 1/121 Praha 5 - Zličín ELECTROWORLD třída 3.května 116 Zlín - Malenovice ELECTROWORLD Brněnská 2424/53 Žďár nad Sázavou Belvis Expert s.r.o. - Uherský Brod OD Kvanto Uherský Brod Egremni s.r.o. Domažlická 888 Klatovy ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Cheb Školní 644/2 Cheb ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Mariánské Lázně Chebská - areál Tesco Mariánské Lázně ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Blatná nám. Míru 204 Blatná ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Pelhřimov Pražská 2276 (u Kauflandu) Pelhřimov ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Strakonice Katovická 1307, u Kauflandu Strakonice ELEKTRO KRUPA expert s.r.o. - Hlučín Ostravská 6 Hlučín Elektro Kutílek s.r.o. - Nymburk Boleslavská třída 132/2 Nymburk Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Havlíčkův Brod Havlíčkova 3305, OD Alej Havlíčkův Brod Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 71 Ledeč nad Sázavou Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Praha Starostrašnická 48 Praha Elektro Vision s.r.o - Ivančice Palackého 43 Ivančice ELEKTRO Vision s.r.o - Třebíč Spojovací 1347 Třebíč ELEKTRO Vision s.r.o - Žďár nad Sázavou Havlíčkovo nám. 152 Žďár nad Sázavou ELEKTRO Vision s.r.o - Znojmo Brněnská 19, areál Interspar Znojmo

11 ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí Komenského 151 Ústí nad Orlicí ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí (nová) Letohradská 1414 Ústí nad Orlicí expert Elektro GOLA s.r.o - Havířov Před Tratí 1481, areál Kaufland Havířov expert Elektro GOLA s.r.o. - Frýdek Místek Pionýrů 2280 (u Penny Marketu) Frýdek Místek Jaromír Látal - Prostějov Svatoplukova 46 Prostějov Jindřich Sinkule - Rakovník Husovo nám. 13 Rakovník Jiřina Hradilíková - Slaný Ouvalova 824 Slaný K+B Expert s.r.o. - Blansko Ludvíka Daňka 2347/1, areál Kauflandu Blansko K+B Expert s.r.o. - Česká Lípa Mimoňská, areál Kaufland Česká Lípa K+B Expert s.r.o. - České Budějovice Průběžná 2672 České Budějovice K+B Expert s.r.o. - Český Krumlov Urbinská 237 Český Krumlov K+B Expert s.r.o. - Chomutov obchodní zóna 268 ( u Kauflandu ) Chomutov K+B Expert s.r.o. - Hodonín Dvořákova 6/4115, Nákupní centrum Cukrovar Hodonín K+B Expert s.r.o. - Jablonec Janovská 4633/2 Jablonec K+B Expert s.r.o. - Jičín Hradecká 1124 Jičín K+B Expert s.r.o. - Jihlava Romana Havelky, areál Kaufland Jihlava K+B Expert s.r.o. - Kolín Benešova 1003 Kolín K+B Expert s.r.o. - Louny ul. Václava Majera 2897 (areál Kaufland) Louny K+B Expert s.r.o. - Meclov Meclov 187 Meclov K+B Expert s.r.o. - Mladá Boleslav Jičínská 1359, areál Intersparu Mladá Boleslav K+B Expert s.r.o. - Most Chomutovská Most K+B Expert s.r.o. - Olomouc Tovární 40, areál Kaufland Olomouc K+B Expert s.r.o. - Opava Hlučínská 49, areál Kaufland Opava K+B Expert s.r.o. - Pardubice Bělehradská 677 (u Kauflandu) Pardubice K+B Expert s.r.o. - Plzeň Sukova ulice 23 (areál OBI) Plzeň K+B Expert s.r.o. - Praha 9 Vysočanská 382,Obchodní centrum Billa-Prosek Praha K+B Expert s.r.o. - Příbram Brodská 601 Příbram K+B Expert s.r.o. - Sokolov Marie Majerové 2242, areál Tesco Sokolov

12 K+B Expert s.r.o. - Šumperk Vítězná ulice 3188/9, areál Kaufland Šumperk K+B Expert s.r.o. - Teplice Masarykova třída 1951 (areál Penny) Teplice K+B Expert s.r.o. - Trutnov Horská 480 Trutnov K+B Expert s.r.o. - Ústí nad Labem Tyršova obchodní centrum Ústí nad Labem K+B Expert s.r.o. - Vsetín Na Příkopě 814 Vsetín Kelvin - Polička Masarykova 20 Polička Kordex Systém s.r.o. Českých bratří 895 (A Centrum) Vysoké Mýto Selmbacher s.r.o. - Beroun Plzeňská 230 Beroun Selmbacher s.r.o. - Hořovice 9. května 171 Hořovice Selmbacher s.r.o. - Jince Jince 116 Jince OKAY ul. Konečná 689 Beroun OKAY Lidická Břeclav OKAY Bystrcká 1137/38 Brno OKAY Rokytova 1 Brno OKAY Vídeňská 100 Brno OKAY Cimburkova 4 Brno OKAY Hněvkovského 701/63 Brno OKAY Krnovská 1020/16 Bruntál OKAY Suchomelská 2 Čes. Budějovice OKAY Děčínská 3271 Česká Lípa OKAY Ostravská 2029/75 Český Těšín OKAY Pivovarská 1677/19 Cheb OKAY Obchodní zóna ( Otvice 262 ) Chomutov OKAY Oblouková 1395/4 Děčín OKAY Erbenova 2928 Dvůr Králové nad Labem OKAY Hlavní třída 3274 Frýdek Místek OKAY Před Tratí 1434/5 Havířov OKAY Masarykova 3552 Havlíčkův Brod

13 OKAY Krátká 4 Hodonín OKAY Pilnáčkova 410 Hradec Králové OKAY Rašínova třída 1669 Hradec Králové OKAY Družstevní 2110 Hranice OKAY Želivského 5050 Jablonec nad Nisou OKAY Romana Havelky 4957/5b Jihlava OKAY Rezkova 953/III Jindřichův Hradec OKAY Nádražní 1936/4 Karviná - Fryštát OKAY Americká 3802 Kladno OKAY Arménská Kladno OKAY Revoluční 29 Krnov OKAY Kotojedská 543 Kroměříž OKAY Brandlova 1376/14a Kyjov OKAY Sousedská 605 Liberec OKAY Na Kocandě 35 Litoměřice OKAY Jiráskova 878 Litvínov OKAY Na Radouči 1462 Mladá Boleslav OKAY Kabátnická 1702 Most OKAY Velebudická 1247 Most OKAY U Starých Lázní 389 Náchod Běloves OKAY Kostelecká 265 Neratovice - Lobkovice OKAY U Grasmanky 2 Nový Jíčín OKAY Kafkova 45 Olomouc OKAY Hlučínská 1612/57 Opava OKAY Horní 283/87 Ostrava OKAY Rudná 3186/73 Ostrava OKAY Vítkovická 3278/3 Ostrava - Mor. Ostrava OKAY Sjízdná 4 Ostrava - Třebovice

14 OKAY Výškovická 3123 Ostrava - Zábřeh OKAY Obchodní 1452 Ostrov OKAY Poděbradská 335 Pardubice OKAY U Nádraží 2614 Písek OKAY Nákupní 11 Plzeň OKAY Bílkova 270 Poděbrady OKAY Kolbenova 50 Praha OKAY Budějovická 356/1a Praha OKAY Ústřední 391 Praha OKAY Prosecká 824/82 Praha OKAY Uhřiněveská 587 Praha - Průhonice OKAY Lipnická 2936/4 Přerov OKAY Husova 623 Příbram OKAY Konečná 4564/10 Prostějov OKAY Okružní 8/4271 Prostějov OKAY Plumlovská 481 Prostějov OKAY Luženská 2721/II Rakovník OKAY Východní 2133 Staré Město OKAY Katovická 1303 Strakonice OKAY Vítězná 7 Šumperk OKAY Volgogradská 2972 Tábor OKAY Bohosudovská 1603 Teplice OKAY Spojovací 1346 Třebíč OKAY Frýdecká 79 Třinec OKAY Horská ulice 687 Trutnov OKAY Vazová 2361 Uherský Brod OKAY Krušnohorská 2/3371 Ústí nad Labem OKAY Podhoří 369 Ústí nad Labem

15 OKAY Letohradská 1524 Ústí nad Orlicí OKAY U nákladního nádraží 365 Valašské Meziříčí OKAY Brněnská 509/11a Vyškov OKAY Plzeňská 3145 Žatec OKAY Brněnská 2349/50 Žďár nad Sázavou OKAY Dukelských bojovníků 155/3638 Znojmo APS servis s.r.o. Poděbradova 114 Lysá nad Labem AVENS CZ, S.R.O. Františka Ondříčka 52 České Budějovice AVENS CZ, S.R.O. J. Boreckého 1590 (OD Tesco) České Budějovice BAŠUS JAROSLAV Polní 782 Klášterec nad Ohří BOREŠ VLADIMÍR - VIACO Dr. M. Horákové 531 Liberec 6 BOUZOVÁ LUDMILA Husova 76/1 Třeboň CB OBCHODY s.r.o. Milady Horákové 72 České Budějovice CB OBCHODY s.r.o. Chelčického 19 České Budějovice CZECOM, S.R.O. Trojanova 2106 Rakovník DM ELEKTRO s.r.o. Krále Jiřího 20 Český Brod DONT ROMAN Masarykovo náměstí 1144 Nový Bydžov Dospiva Elektro s.r.o. Kremnická 49 Kutná Hora Elektra Janeček Tyršova 880 Kostelec n/o Elektra Procházka Jaselská 874 Kolín ELEKTRO - Bubeník s.r.o. Třída 9 května Dačice ELEKTRO - Bubeník s.r.o. Na Podolí 308 Jemnice Elektro AV universal s.r.o. Borská 3290 Česká Lípa ELEKTRO BURIAN Nádražní 810 Pelhřimov ELEKTRO EFEKT s.r.o. Sportovní 783 Klatovy Elektro Euro plus 28. října 887 Jeseník Elektro Helia Nám.Českého Ráje 3 Turnov Elektro Kutílek Boleslavská třída 132/2 Nymburk

16 ELEKTRO NOVÁK CB S.R.O. Třída 5 května Lišov ELEKTRO NOVÝ - PLANEO, SPOL. S R. O Hornická 1786 Tachov Elektro Smetana Třída 9 května 2886 Tábor Elektro Spáčil Nádražní 173 Újezd u Brna Elektro Spáčil Komenského náměstí 4 Třebíč Elektro Spáčil Pod Hradbami 2002/1 Velké Meziříčí ELEKTRO ŠTĚCH S.R.O. Malé náměstí 78 Veselí nad Lužnicí ELEKTRO STRÁSKÝ s.r.o. Žižkovo náměstí 193 Trhové Sviny Elektro Telux Palackého náměstí 50 Kostelec n/o ELEKTRO VILLNER s.r.o. Podskalská 316 Strakonice ELEKTRO VILLNER s.r.o. Palackého 103 Volyně ELEKTROCENTRUM ANLAUF s. r. o. Kpt. Jaroše 1076 Kopřivnice ELEKTROMIX Lidická 301 Vlašim Elmax Elektro Obch. Dům Eman, nám rep. 860 Havířov ELMONT-CH, spol. s r.o. Horská 884 Trutnov ERGO ELEKTRA, S.R.O. Jiříkovská 599/102 Rumburk 1 ESAM - Eva Skřižovská Kosmonautů 800 Karviná EUROHITY s.r.o. Cirilometodějská 1003 Valašké Klobouky EXASOFT HOLDING AS Areál Hespo 1147 Zlín-Malenovice FALTINOVÁ ALENA Kostelní 77 Kaplice FEDÁKOVÁ DANUŠE Malé náměstí 121 Rokycany Global elektro Moravské Budějovice Pražská 113 Moravské Budějovice H+H Elektro, spol. s r.o. - Hauptvogel Masarykovo náměstí 41 Litvínov HAKO A ENTER SPOL. S R.O. Gen. Svobody 42 Šumperk HK NOVUM-KARBAN nám. Osvobození 868 Kralovice Itom s.r.o. Roudné 166 Roudné Ivan Rostislav Massarykovo nám. 60 Jeseník Jiří Chmelař - LIBOLI s.r.o. Školní 158 Humpolec

17 KADLEC ELEKTRO Nebahovská 901 Prachatice Korec Karel-RADIOTECHNIK SUŠICE Náměstí Svobody 38 Sušice KRUŽLIAK JOSEF-ELLEX Rudolfovská 34 České Budějovice LOS MARKET S.R.O. Dukelské nám. 26 Hustopeče Maděra a Šípek, spol s r.o. Kluk 116 Poděbrady Michal Roškot Ostrovského 365/7 Praha 5 Smíchov NĚMCOVÁ HANA Bezděkovská 30 Strakonice NĚMCOVÁ HANA tř. J. P. Koubka 240 Blatná NĚMCOVÁ HANA Prácheňská 35 Horažďovice NPB ELECTRONIC, S.R.O. Mírové náměstí 158/31 Litoměřice NWT a.s. Nám. Míru 1217 Hulín Palme Karel, Ing. Míru 682 Frýdlant PETERKA TÝN S. R. O. Horní Brašov 759 Týn nad Vltavou PLANEO Elektro Český Krumlov Tovární 196, ČESKÝ KRUMLOV PLANEO Elektro České Budejovice České Vrbné u Bauhausu České Budějovice PLANEO Elektro Jindřichův Hradec Jarošovská 119/II JINDŘICHŮV HRADEC PLANEO Elektro Písek Obchodní ulice 2598 (naproti Albert) PÍSEK PLANEO Elektro Strakonice Volyňská 158 STRAKONICE PLANEO Elektro Tábor Soběslavská 3045 (u Baumaxu) TÁBOR PLANEO Elektro Břeclav 17. listopadu 51/22 BŘECLAV PLANEO Elektro Brno ul. Kamenice (v Kauflandu) BRNO PLANEO Elektro Brno II Netroufalky (Campus Square) 770 BRNO PLANEO Elektro Vyškov U Jandovky 127/2 (u Alberta) VYŠKOV PLANEO Elektro Znojmo ul. Suchohrdelská (u Baumaxu) ZNOJMO PLANEO Elektro Sokolov Marie Majerové 2193 SOKOLOV PLANEO Elektro Jičín Riegrova ul. (za Lídlem) 1264 JICÍN PLANEO Elektro Náchod ul. Polská 390 (u Kauflandu) NÁCHOD PLANEO Elektro Trutnov Obchodní 136 (u Tesca, u OBI) TRUTNOV

18 PLANEO Elektro Jablonec nad Nisou Jateční ul. (u Kauflandu) JABLONEC NAD NISOU PLANEO Elektro Liberec České mládeže 1079 (za OC NISA, vedle Mountfieldu) LIBEREC VI-ROCHLICE PLANEO Elektro Nový Bor B. Egermanna 882 (u Kauflandu) NOVÝ BOR PLANEO Elektro Český Těšín Jablunkovská (u Tesca) 2050/36 ČESKÝ TĚŠÍN PLANEO Elektro Frýdek-Místek Hlavní třída 3274 (u Intersparu) FRÝDEK-MÍSTEK PLANEO Elektro Karviná Nádražní 2/6065 KARVINÁ PLANEO Elektro Krnov ul. Čs. Armády 808/43 b KRNOV PLANEO Elektro Ostrava Sjízdná 5554/2 (OC Galerie - v pasazi Tesco) OSTRAVA PLANEO Elektro Nový Jičín Dukelská 670 (u Tesca) ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA PLANEO Elektro Třinec Frýdecká 84 (vedle Tesca) TŘINEC PLANEO Elektro Hranice Družstevní ul (nad Kauflandem; OC STOP SHOP) HRANICE NA MORAVĚ PLANEO Elektro Přerov Tovární 1021/5 (u Alberta) PŘEROV PLANEO Elektro Prostějov Sebastiniho 6 (u Tesca) PROSTĚJOV PLANEO Elektro Česká Třebová ul. Dr. E. Beneše 643 (u Tesca) ČESKÁ TŘEBOVÁ PLANEO Elektro Chrudim SNP (Family center, u Kauflandu) 1079/II CHRUDIM PLANEO Elektro Pardubice S.K.Neumanna (u Kauflandu) PARDUBICE PLANEO Elektro Svitavy U Tří mostů (u Alberta) 542 SVITAVY PLANEO Elektro Plzeň Americká 22 PLZEŇ PLANEO Elektro Plzeň II Písecká 972/1 (naproti OC OLYMPIA) PLZEŇ PLANEO Elektro Beroun Plzeňská 474 (u OBI) Beroun PLANEO Elektro Kladno Italská 50 (v Kauflandu) KLADNO PLANEO Elektro Kladno II Americká (OC JIH u Tesca) KLADNO PLANEO Elektro Kutná Hora 17.Listopadu 182 (OC Pasáž) KUTNÁ HORA PLANEO Elektro Příbram Žežická 600 (u Tesca) PŘÍBRAM PLANEO Elektro Chomutov Palackého 4448 CHOMUTOV PLANEO Elektro Chomutov II Obchodní zóna Otvice (vedle Baumaxu) CHOMUTOV PLANEO Elektro Děčín Ústecká 1975/12 (u Tesca) DĚČÍN PLANEO Elektro Kadaň Na Podlesí (pod Albertem) KADAŇ

19 PLANEO Elektro Most Rudolická 1209/6 (u Tesca) MOST PLANEO Elektro Roudnice nad Labem Alej 17.listopadu (u Kauflandu) ROUDNICE NAD LABEM PLANEO Elektro Ústí nad Labem Skorotická 2a/784 ÚSTÍ NAD LABEM PLANEO Elektro Jihlava Romana Havelky 4842/1a (v Kauflandu) JIHLAVA PLANEO Elektro Žďár nad Sázavou Brněnská ul. 1144/28 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PLANEO Elektro Kroměříž Hulínská 2322 KROMĚŘÍŽ PLANEO Elektro Kroměříž II Velehradská 4076/101, NC Rybalka (naproti Tescu) KROMĚŘÍŽ PLANEO Elektro Staré Město Východní ul.2131 (u Intersparu) STARÉ MĚSTO PLANEO Elektro Valašské Meziříčí Masarykova 878 (u Tesca) VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PLANEO Elektro Vsetín Jasenická 197 (u Alberta) VSETÍN PLANEO Elektro Zlin Sokolská 5300 (u Kauflandu) ZLÍN PLANEO Elektro Nový Jičín PLANEO Elektro Otrokovice Nový Jičín Otrokovice PLANEO Elektro OC Fontana nám.svobody Teplice PLANEO Elektro Trutnov Svobodova ul. (u Lidlu) TRUTNOV PRINC FRANTIŠEK Krkonošská 290 Tanvald-Šumburk nad Desnou PW elektro 9 května 1988 Tábor PW elektro 9 května 657 Tábor R+R Elektroservis Svoboda s.r.o. Krátká 1301 Mladá Boleslav II R+R Planeo, spol. s r.o. Krátká 1301 Mladá Boleslav II RAMPAS ALEŠ Mírová 125 Mimoň III SEEL, SPOL. S R.O. Náměstí TGM 40 Dvůr Králové SERVIS ČERNÝ S.R.O. - ELEKTRO Mírové náměstí 99 Broumov Tauer Milady Horákové 357 Svitavy TIVIS Jana Schwarze 5A Ivančice TV PLUS ELEKTRON, S.R.O. Benešova 639 Domažlice VEDE, s.r.o. Jaroslava Průchy 1915/24 Most VF.ELECTRIC S.R.O. Kolínská 892 Uhlířské Janovice

20 Viki spol.s.r.o. Jiráskovo předměstí 3690 Jindřichův Hradec Viki spol.s.r.o. Věžní 6 Jihlava Viki spol.s.r.o. Masarykovo náměstí 18 Pelhřimov Viki spol.s.r.o. Horní 12 Havlíčkův Brod Viki spol.s.r.o. Malé náměstí 1331/1 Třešť Viki spol.s.r.o. Palackého 44 Jihlava Viki spol.s.r.o. Matky Boží 26 Jihlava Viki spol.s.r.o. Masarykovo náměstí 40 Jihlava ZÁSOBOVÁNÍ A.S. Chloumecká 3376 Mělník Eshopy:

Seznam prodejců: Název prodejny Ulice Město DATART Skandinávská 2, Avion Brno DATART Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno DATART Mercury Center,

Seznam prodejců: Název prodejny Ulice Město DATART Skandinávská 2, Avion Brno DATART Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno DATART Mercury Center, Seznam prodejců: Název prodejny Ulice Město DATART Skandinávská 2, Avion Brno DATART Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno DATART Mercury Center, Nádražní 1759 České Budějovice DATART Radniční 21 Frýdek

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce HairCare a Alterna Bamboo promo

Pravidla a podmínky prodejní akce HairCare a Alterna Bamboo promo Pravidla a podmínky prodejní akce HairCare a Alterna Bamboo promo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce HairCare a Alterna Bamboo promo (dále jen prodejní akce ). Tato

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE POŘADATEL: Philips Česká republika s.r.o., 186 00, Rohanské Nábřeží, 21, RG II (vchod A), IČ: 63985306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Gifting promo (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Gifting promo (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Seznam prodejců: Název prodejny Ulice Město DATART Skandinávská 2, Avion Brno DATART Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno DATART Mercury Center,

Seznam prodejců: Název prodejny Ulice Město DATART Skandinávská 2, Avion Brno DATART Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno DATART Mercury Center, Seznam prodejců: Název prodejny Ulice Město DATART Skandinávská 2, Avion Brno DATART Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno DATART Mercury Center, Nádražní 1759 České Budějovice DATART Radniční 21 Frýdek

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000 a Philips Shaver Series 7000

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000 a Philips Shaver Series 7000 Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000 a Philips Shaver Series 7000 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips Shaver Series 9000 a Philips Shaver

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Přišel čas na změnu

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Přišel čas na změnu Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Přišel čas na změnu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Přišel čas na změnu (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Saeco Incanto HD8917/09

Pravidla a podmínky prodejní akce Saeco Incanto HD8917/09 Pravidla a podmínky prodejní akce Saeco Incanto HD8917/09 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní Saeco Incanto HD8917/09 (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Saeco Incanto HD8914/09

Pravidla a podmínky prodejní akce Saeco Incanto HD8914/09 Pravidla a podmínky prodejní akce Saeco Incanto HD8914/09 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní Saeco Incanto HD8914/09 (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy!

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy! 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. 1 165 430 vel. 36 41 999,- Kč * 799,- Kč (20% sleva) To je důvod k oslavě již od 449,- Kč 1 104 436 vel. 36 44 549,- Kč* 449,- Kč (18% sleva) 1 104 466 vel.

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

699.-Kč. Trendy za jubilejní ceny. každý model. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. Nově! Nyní také v:

699.-Kč. Trendy za jubilejní ceny. každý model. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. Nově! Nyní také v: Nově! Nyní také v: Praze 1 Na Příkopě 9/11 Praze 9 Centrum Černý Most Chlumecká 765/6 Trendy za jubilejní ceny www.deichmann.com 1 110 949 vel. 36 41 699.-Kč 1 110 951 vel. 36 42 100 let zkušeností s prodejem

Více

XXL. KiK více než 3 200 filiálek po celé Evropě. Parky. Svetry Také v černé barvě, velikosti: 34 46, každý kus. www.kik-textilien.com.

XXL. KiK více než 3 200 filiálek po celé Evropě. Parky. Svetry Také v černé barvě, velikosti: 34 46, každý kus. www.kik-textilien.com. Od 18. listopadu 2015 Od 18. listopadu 2015 Košile Velikosti: 3XL 6XL, jen 349,- Mikiny s podšívkou, velikosti: 3XL 6XL, jen 529,- Parky Velikosti: 3XL 6XL, V2: Bílovec, Ostravská 324, vedle Drogerie Teta

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips SensoTouch sleva (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

HPI CZ, spol. s r.o. ITEMA s.r.o. HPI - CZ spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň BRNO OLOMOUC VESELÍ NAD MORAVOU. Obchodní zástupci HPI-CZ

HPI CZ, spol. s r.o. ITEMA s.r.o. HPI - CZ spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň BRNO OLOMOUC VESELÍ NAD MORAVOU. Obchodní zástupci HPI-CZ 1 HPI CZ, spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o. Kotrčova ul. 306, Plotiště, 503 01 Hradec Králové tel.: 495 800 911 12 fax: 495 217 290 e-mail: prodej@hpi-cz.cz HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň Hřbitovní

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

I. Organizátor, provozovatel soutěže a technické zabezpečení

I. Organizátor, provozovatel soutěže a technické zabezpečení Úplné znění pravidel SMS soutěže PEPSI Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel soutěže PEPSI (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu,

Více

VZ 234252. Otevřené řízení

VZ 234252. Otevřené řízení DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v souladu s 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika

Více

Proč být konvenční? Buďte FREE!

Proč být konvenční? Buďte FREE! Freebagy Proč být konvenční? Buďte FREE! Chcete svému tělu a koneckonců i duši dopřát maximální relax? Freebagy naplněné sypkými a tepelně pozitivními kuličkami vám v jakékoli poloze poskytnou dokonalé

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Philips Coreline (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

Více

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit půjčky ihned prachatice nemocnice jihlava. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky pro zaměstnancepůjčky pro OSVČpůjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou rentupůjčky pro lidi bez příjmupůjčky pro

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

699.-Kč. Protože máme rádi volnost. 150 Kč Váš slevový kód: CZP215. každý model. www.deichmann.com. www.deichmann.com

699.-Kč. Protože máme rádi volnost. 150 Kč Váš slevový kód: CZP215. každý model. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP215 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 30. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Protože už přišel podzim.

Protože už přišel podzim. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZ3-4LE9-7MEW-WLPS CZP114 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 5. 26. 10.

Více

shodné s otevírací dobou OM 09,00-18,00 09,00-18,00 09,00-18,00

shodné s otevírací dobou OM 09,00-18,00 09,00-18,00 09,00-18,00 Seznam OM GE Money Bank (aktualizace seznamu k 4. 1. 2011 ) Obchodních míst celkem / výběr Obchodní místo Region GEMB Oblast v GEMB Ulice PSČ Město Poznámka Bezbariérové OM Pokladní hodiny Otevírací doba

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Stránka: 1 Počet stránek:5

Stránka: 1 Počet stránek:5 Stránka: 1 Bobule Palace Cinemas - Slovanský dům Praha 1 27.3.08 9.4.08 Bobule BIO RÁJ Turnov 10.4.08 13.4.08 Bobule Kino Kosmos - Maxi Most 17.4.08 23.4.08 Bobule Kino Vysočina Žďár nad Sázavou 24.4.08

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Disney 2014. www.deichmann.com. každý model. 699.-Kč. 1 711 775 1 711 776 vel. 31 36

Disney 2014. www.deichmann.com. každý model. 699.-Kč. 1 711 775 1 711 776 vel. 31 36 Disney 2014 www.deichmann.com 699.-Kč 1 711 775 1 711 776 vel. 31 36 Disney 2014 799.- 899.Kč Kč 1 530 765 vel. 31 38 1 500 711 vel. 31 36 1 530 764 vel. 31 38 Protože jsou zkrátka skvělé. 799.Kč 1 502

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Platí od 9. října 2013

Platí od 9. října 2013 Halenky 100% bavlna, džínový vzhled, velikosti: 36-48, jen 279,- Dlouhé svetry Také v přírodní barvě, velikosti: 36-46, jen 219,- Kalhoty Velikosti: 34-48, jen 429,- Platí od 9. října 2013 Čepice Příklad

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 V levém sloupci jsou uvedeny nemocnice, které jsou vyjmenovány v příloze komplexního pozměňovacího návrhu, v pravém sloupci

Více

Protože teď je čas na nové trendy.

Protože teď je čas na nové trendy. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZ3-4LE9-7MEW-WLPS Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 5. 10. 2014. Minimální

Více

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 PSČ Pošta Obec Adresa č.p. č.o. Kraj 35201 Aš 1 Aš Poštovní náměstí 911 0 KVK 39165 Bechyně Bechyně nám. T. G. Masaryka 147 0 JHČ 29471

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více