Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000"

Transkript

1 Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips Shaver Series 9000 (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Pořadatel prodejní akce: Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen pořadatel ). 2. Termín a místo konání prodejní akce: Prodejní akce probíhá v termínu od hod do :00 hod (dále jen doba konání prodejní akce ) na území České republiky (dále jen místo konání prodejní akce ) u vybraných prodejců Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závěru těchto pravidel (viz Seznam prodejců). 3. Účastník prodejní akce: Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen účastník prodejní akce ). 4. Produkty zařazené do prodejní akce: Zákazník, který zakoupí některý následujících holících strojků Philips Shaver Series 9000 může získat následující finanční slevu: Philips S9031/12 500Kč včetně DPH Philips S9111/31 700Kč včetně DPH Philips S9511/ Kč včetně DPH Philips S9711/ Kč včetně DPH Výplatu finanční slevy provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnou potřebnou součinnost. Vyplacená finanční sleva podléhá dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonu o DPH 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 5. Podmínky účasti v prodejní akci: 1. Zakoupení jednoho z vybraných nových produktů holících strojků Philips Shaver Series 9000 (Philips S9031/12, S9111/31, S9511/31, S9711/31) u vybraných prodejců společnosti Philips Česká republika s.r.o.. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku. 2. Nákup se uskuteční v období od do Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách a jeho odeslání. Registrační formulář musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, telefon, , číslo účtu, kód banky, kód produktu, prodejnu, číslo pokladního dokladu nebo číslo faktury, 13ti místný čárový kód. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotku pokladního dokladu, nebo scan či fotku faktury a scan nebo fotku čárového kódu z obalu nového produktu. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od nákupu produktu. Registrace přes My Philips nebudou akceptovány. Při splnění shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka prostřednictvím spolupracující agentury na bankovní účet zákazníka uvedený přes elektronickou registraci na

2 a to do 30 dnů od vytvoření registrace. Výplatu finanční slevy nelze provádět jinak než bankovním převodem, proto nelze požadovat výplatu například poštovní poukázkou apod. Uplatnit příslušnou finanční slevu lze u jednoho výrobku jednou účtenkou jen a pouze jednou jedním zákazníkem. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím u. Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení. Společnost Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace a za nedoručení dokladů zaslaných poštou či technické problémy s odesláním registrace na internetu. Registrace, které nebudou odeslány do 14 dní od nákupu nemusí být vyplaceny. Poslední možný termín pro zaslání registrace je , po tomto datu již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány. Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen účtenka ). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na slevu. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů). Veškeré finanční slevy, které budou v pořádku zpracovány, budou vyplaceny nejpozději do Jakékoli dotazy a reklamace na nevyplacení slevy lze podávat nejpozději do , po tomto datu bude akce definitivně ukončena. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím u 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen údaje) do databáze společnosti Philips Česká republika s.r.o., IČ: jakožto správce, u nákupů provedených v obchodní síti Datart též do databáze společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s., IČO (dále v tomto odstavci jen společnost ), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s

3 podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci prodejní akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel prodejní akce je oprávněn užít v souladu s 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto prodejní akceí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků prodejní akce, a to po dobu 5 let od ukončení prodejní akce. 7. Závěrečná ustanovení Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání slevy v prodejní akci.

4 Seznam prodejců: Název prodejny Ulice Město DATART Skandinávská 2, Avion Brno DATART Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno DATART Mercury Center, Nádražní 1759 České Budějovice DATART Radniční 21 Frýdek - Místek DATART OC Futurum, Brněnská 1825/23a Hradec Králové DATART OC FUTURUM, Rorejcova 906 Kolín DATART Soukenné námestí 2a/669 Liberec DATART OC NISA LIBEREC, České Mládeže 456 Liberec DATART Jičínská 1350/2 (Olympia) Mladá Boleslav DATART Radniční 3400 Most DATART Olomoucká 90, Velký Týnec Olomouc DATART U Fortny 49/10 Opava DATART OC Futurum Ostrava, Novinářská 6a Ostrava DATART Rudná 114/3114 Ostrava DATART Jantarová 3344/4 Ostrava DATART U Letiště 2/1074 (Borská Pole) Plzeň DATART Rokycanská (Tesco) 1424/128 Plzeň DATART Plzeňská 8 Praha DATART Chlumecká 765/6 Praha DATART Roztylská 2321 Praha DATART OC Eden, U Slávie 1527 Praha DATART Švehlova 1391/ 32 Praha DATART Veselská 663 Praha DATART Národní 28 Praha

5 DATART Novodvorská 1800/136, OC Plaza Praha DATART Českomoravská 15 Praha DATART Na Pankráci 86, Arkády Pankrác Praha DATART Fajtlova 1090 Praha DATART Skandinávská 23 Praha DATART Srbická 464 (Olympia) Teplice DATART 3.května 1170 Zlín AMICUS, s.r.o. Novosady 111/54 Velké Meziříčí BENEŠ & BENEŠ s.r.o. Křížová 162 Klatovy BENEŠ & BENEŠ s.r.o. 5.května 137 Klatovy 4 BENEŠ & BENEŠ s.r.o. nám. Míru 68 Domažlice BENEŠ & BENEŠ s.r.o. T. G. Masaryka 156 Sušice Domácí potřeby D & K, s.r.o. Masarykovo nám. 103 Uherský Brod Elektra ELZA, s.r.o. U Spilky 99 Rokycany ELEKTRA H-CENTRUM s.r.o. Velká Dominikánská 1 Litoměřice-Město Elektro Euronics IGY CENTRUM, Pražská 1247/24 České Budějovice Elektro Euronics Chýnovská 3049 Tábor Elektro Euronics Průmyslová 458 Planá nad Lužnicí Elektro Euronics Hlavní 2521/103 Aš Elektro Euronics Kpt. Jaroše 375/31 Karlovy Vary Elektro Euronics Magner, Horská třída Trutnov Elektro Euronics Nádražní Frýdek Místek Elektro Euronics OC Palác, Masarykovo nám Pardubice Elektro Euronics Radčická 2 Plzeň Elektro Euronics U Prazdroje 2750/24 Plzeň Elektro Euronics OC Paladium, nám. Republiky 1 Praha 1 Elektro Euronics DBK, Budějovická 1667/64 Praha 4 Elektro Euronics NC Europark, Nákupní 389/2-3 Praha 10 - Štěrboholy

6 Elektro Euronics Galerie Fénix, Freyova 35 Praha 9 - Vysočanská Elektro Euronics Bondy center, tř. Václava Klim 1459 Mladá Boleslav Elektro Euronics Family center, Bezručova Mělník Elektro Euronics Bílinská 3490/6 Ústí nad Labem Elektro Euronics OD Prior, Dr. Farského 4732 Chomutov Elektro Euronics OC Jordanka, Tržní 1873 Děčín Elektro Euronics OC Interspar, Nákladní 3201 Teplice Elektro Euronics OC Interspar, Velebudická 3270 Most Elektro Euronics Masarykova 1800 Teplice Elektro Euronics OC Čepkov, Tyršov.nábřeží 5496 Zlín Elektro Euronics OD Elkoma, Rašínova 467 Zlín Elektro Euronics OSC Olomouc City, Pražská 41 Olomouc Elektro Euronics Skandinávská 128/2 Brno Elektro Euronics Jantarová 3344/4 Ostrava 2 - Moravská Ostrava Elektro Euronics Nádražní 29 Uherské Hradiště Elektro Euronics Jánská 21 Brno Elektro Euronics Bidláky 20 Brno Elektro Euronics OD Prior, Čechova 26 Přerov Elektro Euronics OC Tesco Silesia, Těšínská 44/2914 Opava Elektro Euronics OD Prior, 8. května 24/465 Olomouc Elektro Euronics OD Prior, nám. TGM 6 Zlín Elektro Euronics OC Interspar, Plumlovská 456 Prostějov Elektro Euronics Poláškova 32 Valašské Meziříčí Elektro Euronics Kaufland Okružní 3368/7 Ústí nad Labem Elektro KVART Bzenec nám. Svobody 312 Bzenec ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o. Buchenwaldská 7 Karlovy Vary - Rybáře ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o. Lidická 1201 Ostrov ELEKTRO SKUHROVEC s.r.o. Palackého 119 Nymburk

7 Elektro Urbánek s.r.o. nám. Osvobození 249/12 Zábřeh ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s.r.o. nám. Bedřicha Hrozného 185 Lysá nad Labem ELEKTROMEDIA s.r.o. Tř. Míru Tachov ELEKTROMEDIA s.r.o. - kamenná prodejna Tř. Míru Tachov ELEKTRO-VIDEO ŠVAGERA s.r.o. Husovo nám. 272 Kroměříž ELKO Valenta Choceň Pernerova 20 Choceň ELKO Valenta Králíky Velké náměstí 4 Králíky ELKO Valenta Vysoké Mýto nám. Přemysla Otakara II 22 Vysoké Mýto ELMAN s. r. o. Pražská 1677 Moravské Budějovice Elos Liberec s.r.o. Oblouková 102 Stráž nad Nisou Elpos s.r.o. - elektro Dolní nám. 314 Vsetín EMOS Bruntál 128 Náměstí Míru 47 Bruntál EMOS Jablunkov 119 Mariánské nám. 4 Jablunkov EMOS Krnov 130 Hlavní náměstí 12 Krnov EMOS Lužickosrbská Šumperk 124 Lužickosrbská 4-6 Šumperk EMOS Uherský Brod 113 Kaunicova 75 Uherský Brod EURONICS - POMA TRADING Za Cihelnou 170 Trutnov-Vnitřní Město EURONICS - POMA TRADING Svat. Čecha 349 Pražské Předměstí - Jaroměř Euronics Český Těšín Roman Sikora Jablunkovská 30 Český Těšín EURONICS E+B ELEKTRO Lužická 519/2 Mariánské Lázně EURONICS EMOS Bystřice 123 Dolní 60 Bystřice pod Hostýnem EURONICS EMOS Frenštát 136 Horní 1823 Frenštát pod Radhoštěm EURONICS EMOS Havířov Národní třída 594/20 Havířov - Město EURONICS EMOS Hranice 112 nám. T.G.M. 47 Hranice EURONICS EMOS Kyjov 134 Masarykovo nám.16 Kyjov EURONICS EMOS Nový Jičín Masarykovo náměstí 13 Nový Jičín EURONICS EMOS prodejna Šířava 111 Šířava 295/17 Přerov EURONICS EMOS Prostějov 118 Žižkovo nám. 10 Prostějov (část)

8 EURONICS EMOS Rožnov Masarykovo náměstí 186 Rožnov pod Radhoštěm EURONICS EMOS TGM Přerov 110 Nám. T.G.M. 17 Přerov EURONICS EMOS Uničov 116 nám. T.G.M. 18 Uničov EURONICS EMOS Veselí 133 Masarykova 141 Veselí nad Moravou Hanzel spol. s r. o. Nám. Svobody 18 Miroslav Hanzel spol. s r. o. - prodejna Vídeňská 46 Znojmo HEITECH ČR s. r. o. OD Andy OD Andy Erbenova 2906 Česká Lípa Helmichová Alena Otakarova 2 České Budějovice 1 HOBBY ELEKTRO s. r. o. Lidická 3341/137 (Tesco) Břeclav (část) Horák Electronic, s.r.o. Budovatelů 6 Jablonec nad Nisou Ing. Ivo Tietz Dolní nám. 9 Opava Ing. Petr Zedník KASPO Palackého 805 Chrudim I Ing. Petr Zedník KASPO Sedláčkova 53 Čelákovice Ing. Radim Ertelt - ELEKTRO Media Masarykovo nám. 15 (OD LASO) Ostrava Jan Šípek - ELEKTRO Tolstého 22/407 Litoměřice Jan Šípek - ELEKTRO Mírové náměstí 25 Litoměřice 1 Jiří Maryška 5. května 314 Humpolec Kamenný obchod s.r.o. Česká Česká Lípa 1 Kamenný obchod s.r.o. B. Egermanna 1000 Nový Bor Kříž - elektro, s.r.o. Dukelská 136 Jablunkov Kučera elektro Oldřichovice 869 Třinec (Staré Město) Kvart Marian s.r.o Svatoborská ulice (u KAUFLANDU) Kyjov KVART Marian s.r.o. Jungmannova 499 (Na Skleňáku) Kyjov KVART,s.r.o. Dolní Bojanovice 187 Dolní Bojanovice Libor Bísek K. Weise 502 Vimperk Libor Bísek - VERA nám Svobody 8/1 Vodňany I Libor Štrbík FADO ELEKTRO Starobranská 5 Šumperk Michael s.r.o. Akademika Bedrny 383/10 Hradec Králové

9 Michael s.r.o. Palackého 2547 Pardubice Michael s.r.o. - e-shop Ulrichovo nám. 763 Hradec Králové Michael s.r.o. - prodejna Ulrichovo nám. 763 Hradec Králové Michal Pecka Masarykova 585 Neratovice Michal Pecka Švabinského 112 Stará Boleslav Milada Feithová -TECHNOFARM Palackého náměstí 18 Ivančice NETI spol. s r. o. Národní tř. 14 Hodonín OD URAL Stace elektronic partner s. K. H. Borovského 1927 Sokolov (část) Pavel Bukáček Legií 2236 Varnsdorf 1 Petr Matyášek ELEKTRO STUDIO Resslova 1588 Hlinsko Petr Svoboda Kadlčákova 1503 Frýdlant nad Ostravicí RELAXA spol. s r. o. - CELEK Dolní 258 Havlíčkův Brod SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Nádražní 583 Semily SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Krkonošská 16 Vrchlabí SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Dolení 35 Jilemnice Stace elektronic partner s.r.o. K nemocnici 2381 Cheb UNIMA PLUS, s.r.o. Špitálské náměstí 1060/2 Ústí nad Labem-centrum Unipra Elektro Nádražní 42 Ostrava - Moravská O UNIPRA ELEKTRO, s.r.o. Opavská 711/5a Kravaře ELECTROWORLD Skandinávská 6 Brno ELECTROWORLD U dálnice 777 Brno Modřice ELECTROWORLD Chlumecká 765 Praha 9 - Černý Most ELECTROWORLD Chlumecká 1531 Praha 9 - Černý Most ELECTROWORLD České Vrbné 3711, nákupní centrum Géčko České Budějovice ELECTROWORLD U Makra 123 Čestlice ELECTROWORLD Rašínova 1669 Hradec Králové ELECTROWORLD Chebská 381/19c, Nákupní zóna Fontána Karlovy Vary - Dvory ELECTROWORLD Sousedská 599, nákupní centrum Géčko Liberec XI

10 ELECTROWORLD Jičínská NC Olympia Mladá Boleslav ELECTROWORLD Radlická 520/117 Praha 5 - Jinonice ELECTROWORLD Kafkova 466/5, Nák. Centrum Haná Olomouc ELECTROWORLD Rudná 122/3118 Ostrava - Zábřeh ELECTROWORLD Varenská 50/3309 Ostrava ELECTROWORLD Palackého třída 2748 Pardubice - Zelené předměstí ELECTROWORLD Nákupní 1459/5 Plzeň ELECTROWORLD Písecká 972/1, Nákupní centrum Olympia Plzeň Černice ELECTROWORLD Havířská 354/15 Ústí n/labem - Všebořice ELECTROWORLD Řevnická 1/121 Praha 5 - Zličín ELECTROWORLD třída 3.května 116 Zlín - Malenovice ELECTROWORLD Brněnská 2424/53 Žďár nad Sázavou Belvis Expert s.r.o. - Uherský Brod OD Kvanto Uherský Brod Egremni s.r.o. Domažlická 888 Klatovy ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Cheb Školní 644/2 Cheb ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Mariánské Lázně Chebská - areál Tesco Mariánské Lázně ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Blatná nám. Míru 204 Blatná ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Pelhřimov Pražská 2276 (u Kauflandu) Pelhřimov ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Strakonice Katovická 1307, u Kauflandu Strakonice ELEKTRO KRUPA expert s.r.o. - Hlučín Ostravská 6 Hlučín Elektro Kutílek s.r.o. - Nymburk Boleslavská třída 132/2 Nymburk Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Havlíčkův Brod Havlíčkova 3305, OD Alej Havlíčkův Brod Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 71 Ledeč nad Sázavou Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Praha Starostrašnická 48 Praha Elektro Vision s.r.o - Ivančice Palackého 43 Ivančice ELEKTRO Vision s.r.o - Třebíč Spojovací 1347 Třebíč ELEKTRO Vision s.r.o - Žďár nad Sázavou Havlíčkovo nám. 152 Žďár nad Sázavou ELEKTRO Vision s.r.o - Znojmo Brněnská 19, areál Interspar Znojmo

11 ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí Komenského 151 Ústí nad Orlicí ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí (nová) Letohradská 1414 Ústí nad Orlicí expert Elektro GOLA s.r.o - Havířov Před Tratí 1481, areál Kaufland Havířov expert Elektro GOLA s.r.o. - Frýdek Místek Pionýrů 2280 (u Penny Marketu) Frýdek Místek Jaromír Látal - Prostějov Svatoplukova 46 Prostějov Jindřich Sinkule - Rakovník Husovo nám. 13 Rakovník Jiřina Hradilíková - Slaný Ouvalova 824 Slaný K+B Expert s.r.o. - Blansko Ludvíka Daňka 2347/1, areál Kauflandu Blansko K+B Expert s.r.o. - Česká Lípa Mimoňská, areál Kaufland Česká Lípa K+B Expert s.r.o. - České Budějovice Průběžná 2672 České Budějovice K+B Expert s.r.o. - Český Krumlov Urbinská 237 Český Krumlov K+B Expert s.r.o. - Chomutov obchodní zóna 268 ( u Kauflandu ) Chomutov K+B Expert s.r.o. - Hodonín Dvořákova 6/4115, Nákupní centrum Cukrovar Hodonín K+B Expert s.r.o. - Jablonec Janovská 4633/2 Jablonec K+B Expert s.r.o. - Jičín Hradecká 1124 Jičín K+B Expert s.r.o. - Jihlava Romana Havelky, areál Kaufland Jihlava K+B Expert s.r.o. - Kolín Benešova 1003 Kolín K+B Expert s.r.o. - Louny ul. Václava Majera 2897 (areál Kaufland) Louny K+B Expert s.r.o. - Meclov Meclov 187 Meclov K+B Expert s.r.o. - Mladá Boleslav Jičínská 1359, areál Intersparu Mladá Boleslav K+B Expert s.r.o. - Most Chomutovská Most K+B Expert s.r.o. - Olomouc Tovární 40, areál Kaufland Olomouc K+B Expert s.r.o. - Opava Hlučínská 49, areál Kaufland Opava K+B Expert s.r.o. - Pardubice Bělehradská 677 (u Kauflandu) Pardubice K+B Expert s.r.o. - Plzeň Sukova ulice 23 (areál OBI) Plzeň K+B Expert s.r.o. - Praha 9 Vysočanská 382,Obchodní centrum Billa-Prosek Praha K+B Expert s.r.o. - Příbram Brodská 601 Příbram K+B Expert s.r.o. - Sokolov Marie Majerové 2242, areál Tesco Sokolov

12 K+B Expert s.r.o. - Šumperk Vítězná ulice 3188/9, areál Kaufland Šumperk K+B Expert s.r.o. - Teplice Masarykova třída 1951 (areál Penny) Teplice K+B Expert s.r.o. - Trutnov Horská 480 Trutnov K+B Expert s.r.o. - Ústí nad Labem Tyršova obchodní centrum Ústí nad Labem K+B Expert s.r.o. - Vsetín Na Příkopě 814 Vsetín Kelvin - Polička Masarykova 20 Polička Kordex Systém s.r.o. Českých bratří 895 (A Centrum) Vysoké Mýto Selmbacher s.r.o. - Beroun Plzeňská 230 Beroun Selmbacher s.r.o. - Hořovice 9. května 171 Hořovice Selmbacher s.r.o. - Jince Jince 116 Jince OKAY ul. Konečná 689 Beroun OKAY Lidická Břeclav OKAY Bystrcká 1137/38 Brno OKAY Rokytova 1 Brno OKAY Vídeňská 100 Brno OKAY Cimburkova 4 Brno OKAY Hněvkovského 701/63 Brno OKAY Krnovská 1020/16 Bruntál OKAY Suchomelská 2 Čes. Budějovice OKAY Děčínská 3271 Česká Lípa OKAY Ostravská 2029/75 Český Těšín OKAY Pivovarská 1677/19 Cheb OKAY Obchodní zóna ( Otvice 262 ) Chomutov OKAY Oblouková 1395/4 Děčín OKAY Erbenova 2928 Dvůr Králové nad Labem OKAY Hlavní třída 3274 Frýdek Místek OKAY Před Tratí 1434/5 Havířov OKAY Masarykova 3552 Havlíčkův Brod

13 OKAY Krátká 4 Hodonín OKAY Pilnáčkova 410 Hradec Králové OKAY Rašínova třída 1669 Hradec Králové OKAY Družstevní 2110 Hranice OKAY Želivského 5050 Jablonec nad Nisou OKAY Romana Havelky 4957/5b Jihlava OKAY Rezkova 953/III Jindřichův Hradec OKAY Nádražní 1936/4 Karviná - Fryštát OKAY Americká 3802 Kladno OKAY Arménská Kladno OKAY Revoluční 29 Krnov OKAY Kotojedská 543 Kroměříž OKAY Brandlova 1376/14a Kyjov OKAY Sousedská 605 Liberec OKAY Na Kocandě 35 Litoměřice OKAY Jiráskova 878 Litvínov OKAY Na Radouči 1462 Mladá Boleslav OKAY Kabátnická 1702 Most OKAY Velebudická 1247 Most OKAY U Starých Lázní 389 Náchod Běloves OKAY Kostelecká 265 Neratovice - Lobkovice OKAY U Grasmanky 2 Nový Jíčín OKAY Kafkova 45 Olomouc OKAY Hlučínská 1612/57 Opava OKAY Horní 283/87 Ostrava OKAY Rudná 3186/73 Ostrava OKAY Vítkovická 3278/3 Ostrava - Mor. Ostrava OKAY Sjízdná 4 Ostrava - Třebovice

14 OKAY Výškovická 3123 Ostrava - Zábřeh OKAY Obchodní 1452 Ostrov OKAY Poděbradská 335 Pardubice OKAY U Nádraží 2614 Písek OKAY Nákupní 11 Plzeň OKAY Bílkova 270 Poděbrady OKAY Kolbenova 50 Praha OKAY Budějovická 356/1a Praha OKAY Ústřední 391 Praha OKAY Prosecká 824/82 Praha OKAY Uhřiněveská 587 Praha - Průhonice OKAY Lipnická 2936/4 Přerov OKAY Husova 623 Příbram OKAY Konečná 4564/10 Prostějov OKAY Okružní 8/4271 Prostějov OKAY Plumlovská 481 Prostějov OKAY Luženská 2721/II Rakovník OKAY Východní 2133 Staré Město OKAY Katovická 1303 Strakonice OKAY Vítězná 7 Šumperk OKAY Volgogradská 2972 Tábor OKAY Bohosudovská 1603 Teplice OKAY Spojovací 1346 Třebíč OKAY Frýdecká 79 Třinec OKAY Horská ulice 687 Trutnov OKAY Vazová 2361 Uherský Brod OKAY Krušnohorská 2/3371 Ústí nad Labem OKAY Podhoří 369 Ústí nad Labem

15 OKAY Letohradská 1524 Ústí nad Orlicí OKAY U nákladního nádraží 365 Valašské Meziříčí OKAY Brněnská 509/11a Vyškov OKAY Plzeňská 3145 Žatec OKAY Brněnská 2349/50 Žďár nad Sázavou OKAY Dukelských bojovníků 155/3638 Znojmo APS servis s.r.o. Poděbradova 114 Lysá nad Labem AVENS CZ, S.R.O. Františka Ondříčka 52 České Budějovice AVENS CZ, S.R.O. J. Boreckého 1590 (OD Tesco) České Budějovice BAŠUS JAROSLAV Polní 782 Klášterec nad Ohří BOREŠ VLADIMÍR - VIACO Dr. M. Horákové 531 Liberec 6 BOUZOVÁ LUDMILA Husova 76/1 Třeboň CB OBCHODY s.r.o. Milady Horákové 72 České Budějovice CB OBCHODY s.r.o. Chelčického 19 České Budějovice CZECOM, S.R.O. Trojanova 2106 Rakovník DM ELEKTRO s.r.o. Krále Jiřího 20 Český Brod DONT ROMAN Masarykovo náměstí 1144 Nový Bydžov Dospiva Elektro s.r.o. Kremnická 49 Kutná Hora Elektra Janeček Tyršova 880 Kostelec n/o Elektra Procházka Jaselská 874 Kolín ELEKTRO - Bubeník s.r.o. Třída 9 května Dačice ELEKTRO - Bubeník s.r.o. Na Podolí 308 Jemnice Elektro AV universal s.r.o. Borská 3290 Česká Lípa ELEKTRO BURIAN Nádražní 810 Pelhřimov ELEKTRO EFEKT s.r.o. Sportovní 783 Klatovy Elektro Euro plus 28. října 887 Jeseník Elektro Helia Nám.Českého Ráje 3 Turnov Elektro Kutílek Boleslavská třída 132/2 Nymburk

16 ELEKTRO NOVÁK CB S.R.O. Třída 5 května Lišov ELEKTRO NOVÝ - PLANEO, SPOL. S R. O Hornická 1786 Tachov Elektro Smetana Třída 9 května 2886 Tábor Elektro Spáčil Nádražní 173 Újezd u Brna Elektro Spáčil Komenského náměstí 4 Třebíč Elektro Spáčil Pod Hradbami 2002/1 Velké Meziříčí ELEKTRO ŠTĚCH S.R.O. Malé náměstí 78 Veselí nad Lužnicí ELEKTRO STRÁSKÝ s.r.o. Žižkovo náměstí 193 Trhové Sviny Elektro Telux Palackého náměstí 50 Kostelec n/o ELEKTRO VILLNER s.r.o. Podskalská 316 Strakonice ELEKTRO VILLNER s.r.o. Palackého 103 Volyně ELEKTROCENTRUM ANLAUF s. r. o. Kpt. Jaroše 1076 Kopřivnice ELEKTROMIX Lidická 301 Vlašim Elmax Elektro Obch. Dům Eman, nám rep. 860 Havířov ELMONT-CH, spol. s r.o. Horská 884 Trutnov ERGO ELEKTRA, S.R.O. Jiříkovská 599/102 Rumburk 1 ESAM - Eva Skřižovská Kosmonautů 800 Karviná EUROHITY s.r.o. Cirilometodějská 1003 Valašké Klobouky EXASOFT HOLDING AS Areál Hespo 1147 Zlín-Malenovice FALTINOVÁ ALENA Kostelní 77 Kaplice FEDÁKOVÁ DANUŠE Malé náměstí 121 Rokycany Global elektro Moravské Budějovice Pražská 113 Moravské Budějovice H+H Elektro, spol. s r.o. - Hauptvogel Masarykovo náměstí 41 Litvínov HAKO A ENTER SPOL. S R.O. Gen. Svobody 42 Šumperk HK NOVUM-KARBAN nám. Osvobození 868 Kralovice Itom s.r.o. Roudné 166 Roudné Ivan Rostislav Massarykovo nám. 60 Jeseník Jiří Chmelař - LIBOLI s.r.o. Školní 158 Humpolec

17 KADLEC ELEKTRO Nebahovská 901 Prachatice Korec Karel-RADIOTECHNIK SUŠICE Náměstí Svobody 38 Sušice KRUŽLIAK JOSEF-ELLEX Rudolfovská 34 České Budějovice LOS MARKET S.R.O. Dukelské nám. 26 Hustopeče Maděra a Šípek, spol s r.o. Kluk 116 Poděbrady Michal Roškot Ostrovského 365/7 Praha 5 Smíchov NĚMCOVÁ HANA Bezděkovská 30 Strakonice NĚMCOVÁ HANA tř. J. P. Koubka 240 Blatná NĚMCOVÁ HANA Prácheňská 35 Horažďovice NPB ELECTRONIC, S.R.O. Mírové náměstí 158/31 Litoměřice NWT a.s. Nám. Míru 1217 Hulín Palme Karel, Ing. Míru 682 Frýdlant PETERKA TÝN S. R. O. Horní Brašov 759 Týn nad Vltavou PLANEO Elektro Český Krumlov Tovární 196, ČESKÝ KRUMLOV PLANEO Elektro České Budejovice České Vrbné u Bauhausu České Budějovice PLANEO Elektro Jindřichův Hradec Jarošovská 119/II JINDŘICHŮV HRADEC PLANEO Elektro Písek Obchodní ulice 2598 (naproti Albert) PÍSEK PLANEO Elektro Strakonice Volyňská 158 STRAKONICE PLANEO Elektro Tábor Soběslavská 3045 (u Baumaxu) TÁBOR PLANEO Elektro Břeclav 17. listopadu 51/22 BŘECLAV PLANEO Elektro Brno ul. Kamenice (v Kauflandu) BRNO PLANEO Elektro Brno II Netroufalky (Campus Square) 770 BRNO PLANEO Elektro Vyškov U Jandovky 127/2 (u Alberta) VYŠKOV PLANEO Elektro Znojmo ul. Suchohrdelská (u Baumaxu) ZNOJMO PLANEO Elektro Sokolov Marie Majerové 2193 SOKOLOV PLANEO Elektro Jičín Riegrova ul. (za Lídlem) 1264 JICÍN PLANEO Elektro Náchod ul. Polská 390 (u Kauflandu) NÁCHOD PLANEO Elektro Trutnov Obchodní 136 (u Tesca, u OBI) TRUTNOV

18 PLANEO Elektro Jablonec nad Nisou Jateční ul. (u Kauflandu) JABLONEC NAD NISOU PLANEO Elektro Liberec České mládeže 1079 (za OC NISA, vedle Mountfieldu) LIBEREC VI-ROCHLICE PLANEO Elektro Nový Bor B. Egermanna 882 (u Kauflandu) NOVÝ BOR PLANEO Elektro Český Těšín Jablunkovská (u Tesca) 2050/36 ČESKÝ TĚŠÍN PLANEO Elektro Frýdek-Místek Hlavní třída 3274 (u Intersparu) FRÝDEK-MÍSTEK PLANEO Elektro Karviná Nádražní 2/6065 KARVINÁ PLANEO Elektro Krnov ul. Čs. Armády 808/43 b KRNOV PLANEO Elektro Ostrava Sjízdná 5554/2 (OC Galerie - v pasazi Tesco) OSTRAVA PLANEO Elektro Nový Jičín Dukelská 670 (u Tesca) ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA PLANEO Elektro Třinec Frýdecká 84 (vedle Tesca) TŘINEC PLANEO Elektro Hranice Družstevní ul (nad Kauflandem; OC STOP SHOP) HRANICE NA MORAVĚ PLANEO Elektro Přerov Tovární 1021/5 (u Alberta) PŘEROV PLANEO Elektro Prostějov Sebastiniho 6 (u Tesca) PROSTĚJOV PLANEO Elektro Česká Třebová ul. Dr. E. Beneše 643 (u Tesca) ČESKÁ TŘEBOVÁ PLANEO Elektro Chrudim SNP (Family center, u Kauflandu) 1079/II CHRUDIM PLANEO Elektro Pardubice S.K.Neumanna (u Kauflandu) PARDUBICE PLANEO Elektro Svitavy U Tří mostů (u Alberta) 542 SVITAVY PLANEO Elektro Plzeň Americká 22 PLZEŇ PLANEO Elektro Plzeň II Písecká 972/1 (naproti OC OLYMPIA) PLZEŇ PLANEO Elektro Beroun Plzeňská 474 (u OBI) Beroun PLANEO Elektro Kladno Italská 50 (v Kauflandu) KLADNO PLANEO Elektro Kladno II Americká (OC JIH u Tesca) KLADNO PLANEO Elektro Kutná Hora 17.Listopadu 182 (OC Pasáž) KUTNÁ HORA PLANEO Elektro Příbram Žežická 600 (u Tesca) PŘÍBRAM PLANEO Elektro Chomutov Palackého 4448 CHOMUTOV PLANEO Elektro Chomutov II Obchodní zóna Otvice (vedle Baumaxu) CHOMUTOV PLANEO Elektro Děčín Ústecká 1975/12 (u Tesca) DĚČÍN PLANEO Elektro Kadaň Na Podlesí (pod Albertem) KADAŇ

19 PLANEO Elektro Most Rudolická 1209/6 (u Tesca) MOST PLANEO Elektro Roudnice nad Labem Alej 17.listopadu (u Kauflandu) ROUDNICE NAD LABEM PLANEO Elektro Ústí nad Labem Skorotická 2a/784 ÚSTÍ NAD LABEM PLANEO Elektro Jihlava Romana Havelky 4842/1a (v Kauflandu) JIHLAVA PLANEO Elektro Žďár nad Sázavou Brněnská ul. 1144/28 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PLANEO Elektro Kroměříž Hulínská 2322 KROMĚŘÍŽ PLANEO Elektro Kroměříž II Velehradská 4076/101, NC Rybalka (naproti Tescu) KROMĚŘÍŽ PLANEO Elektro Staré Město Východní ul.2131 (u Intersparu) STARÉ MĚSTO PLANEO Elektro Valašské Meziříčí Masarykova 878 (u Tesca) VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PLANEO Elektro Vsetín Jasenická 197 (u Alberta) VSETÍN PLANEO Elektro Zlin Sokolská 5300 (u Kauflandu) ZLÍN PLANEO Elektro Nový Jičín PLANEO Elektro Otrokovice Nový Jičín Otrokovice PLANEO Elektro OC Fontana nám.svobody Teplice PLANEO Elektro Trutnov Svobodova ul. (u Lidlu) TRUTNOV PRINC FRANTIŠEK Krkonošská 290 Tanvald-Šumburk nad Desnou PW elektro 9 května 1988 Tábor PW elektro 9 května 657 Tábor R+R Elektroservis Svoboda s.r.o. Krátká 1301 Mladá Boleslav II R+R Planeo, spol. s r.o. Krátká 1301 Mladá Boleslav II RAMPAS ALEŠ Mírová 125 Mimoň III SEEL, SPOL. S R.O. Náměstí TGM 40 Dvůr Králové SERVIS ČERNÝ S.R.O. - ELEKTRO Mírové náměstí 99 Broumov Tauer Milady Horákové 357 Svitavy TIVIS Jana Schwarze 5A Ivančice TV PLUS ELEKTRON, S.R.O. Benešova 639 Domažlice VEDE, s.r.o. Jaroslava Průchy 1915/24 Most VF.ELECTRIC S.R.O. Kolínská 892 Uhlířské Janovice

20 Viki spol.s.r.o. Jiráskovo předměstí 3690 Jindřichův Hradec Viki spol.s.r.o. Věžní 6 Jihlava Viki spol.s.r.o. Masarykovo náměstí 18 Pelhřimov Viki spol.s.r.o. Horní 12 Havlíčkův Brod Viki spol.s.r.o. Malé náměstí 1331/1 Třešť Viki spol.s.r.o. Palackého 44 Jihlava Viki spol.s.r.o. Matky Boží 26 Jihlava Viki spol.s.r.o. Masarykovo náměstí 40 Jihlava ZÁSOBOVÁNÍ A.S. Chloumecká 3376 Mělník Eshopy:

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Gifting promo (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips SensoTouch sleva (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod.

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod. Testovací místa na HIV bez poraden Praha: Adresa: Mlynářská 4, Praha 1, Telefon: 277 779 812 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 8:00 hod. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Adresa: Karlovo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Platí od 11. března 2015. Trenčkoty Velikosti: 36-46, každý kus

Platí od 11. března 2015. Trenčkoty Velikosti: 36-46, každý kus Platí od 11. března 2015 Trenčkoty Velikosti: 36-46, Čepice Provedení s kamínky i bez kamínků, také v černé barvě, jen 79,- s dlouhými rukávy jen 159,- s dlouhými rukávy Velikosti: 36-46, Pletené kabátky

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Seznam poboček UCB a ČP

Seznam poboček UCB a ČP Seznam poboček UCB a ČP Společnost Lokalita Adresa Česká pojišťovna Česká pojišťovna Benátky nad Jizerou 5.května 23 Česká pojišťovna Benešov Vnoučkova 2008 Česká pojišťovna Beroun Wágnerovo nám. 1541

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více