Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000"

Transkript

1 Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips Shaver Series 9000 (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Pořadatel prodejní akce: Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen pořadatel ). 2. Termín a místo konání prodejní akce: Prodejní akce probíhá v termínu od hod do :00 hod (dále jen doba konání prodejní akce ) na území České republiky (dále jen místo konání prodejní akce ) u vybraných prodejců Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závěru těchto pravidel (viz Seznam prodejců). 3. Účastník prodejní akce: Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen účastník prodejní akce ). 4. Produkty zařazené do prodejní akce: Zákazník, který zakoupí některý následujících holících strojků Philips Shaver Series 9000 může získat následující finanční slevu: Philips S9031/12 500Kč včetně DPH Philips S9111/31 700Kč včetně DPH Philips S9511/ Kč včetně DPH Philips S9711/ Kč včetně DPH Výplatu finanční slevy provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnou potřebnou součinnost. Vyplacená finanční sleva podléhá dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonu o DPH 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 5. Podmínky účasti v prodejní akci: 1. Zakoupení jednoho z vybraných nových produktů holících strojků Philips Shaver Series 9000 (Philips S9031/12, S9111/31, S9511/31, S9711/31) u vybraných prodejců společnosti Philips Česká republika s.r.o.. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku. 2. Nákup se uskuteční v období od do Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách a jeho odeslání. Registrační formulář musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, telefon, , číslo účtu, kód banky, kód produktu, prodejnu, číslo pokladního dokladu nebo číslo faktury, 13ti místný čárový kód. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotku pokladního dokladu, nebo scan či fotku faktury a scan nebo fotku čárového kódu z obalu nového produktu. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od nákupu produktu. Registrace přes My Philips nebudou akceptovány. Při splnění shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka prostřednictvím spolupracující agentury na bankovní účet zákazníka uvedený přes elektronickou registraci na

2 a to do 30 dnů od vytvoření registrace. Výplatu finanční slevy nelze provádět jinak než bankovním převodem, proto nelze požadovat výplatu například poštovní poukázkou apod. Uplatnit příslušnou finanční slevu lze u jednoho výrobku jednou účtenkou jen a pouze jednou jedním zákazníkem. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím u. Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení. Společnost Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace a za nedoručení dokladů zaslaných poštou či technické problémy s odesláním registrace na internetu. Registrace, které nebudou odeslány do 14 dní od nákupu nemusí být vyplaceny. Poslední možný termín pro zaslání registrace je , po tomto datu již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány. Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen účtenka ). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na slevu. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů). Veškeré finanční slevy, které budou v pořádku zpracovány, budou vyplaceny nejpozději do Jakékoli dotazy a reklamace na nevyplacení slevy lze podávat nejpozději do , po tomto datu bude akce definitivně ukončena. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím u 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen údaje) do databáze společnosti Philips Česká republika s.r.o., IČ: jakožto správce, u nákupů provedených v obchodní síti Datart též do databáze společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s., IČO (dále v tomto odstavci jen společnost ), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s

3 podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci prodejní akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel prodejní akce je oprávněn užít v souladu s 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto prodejní akceí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků prodejní akce, a to po dobu 5 let od ukončení prodejní akce. 7. Závěrečná ustanovení Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání slevy v prodejní akci.

4 Seznam prodejců: Název prodejny Ulice Město DATART Skandinávská 2, Avion Brno DATART Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno DATART Mercury Center, Nádražní 1759 České Budějovice DATART Radniční 21 Frýdek - Místek DATART OC Futurum, Brněnská 1825/23a Hradec Králové DATART OC FUTURUM, Rorejcova 906 Kolín DATART Soukenné námestí 2a/669 Liberec DATART OC NISA LIBEREC, České Mládeže 456 Liberec DATART Jičínská 1350/2 (Olympia) Mladá Boleslav DATART Radniční 3400 Most DATART Olomoucká 90, Velký Týnec Olomouc DATART U Fortny 49/10 Opava DATART OC Futurum Ostrava, Novinářská 6a Ostrava DATART Rudná 114/3114 Ostrava DATART Jantarová 3344/4 Ostrava DATART U Letiště 2/1074 (Borská Pole) Plzeň DATART Rokycanská (Tesco) 1424/128 Plzeň DATART Plzeňská 8 Praha DATART Chlumecká 765/6 Praha DATART Roztylská 2321 Praha DATART OC Eden, U Slávie 1527 Praha DATART Švehlova 1391/ 32 Praha DATART Veselská 663 Praha DATART Národní 28 Praha

5 DATART Novodvorská 1800/136, OC Plaza Praha DATART Českomoravská 15 Praha DATART Na Pankráci 86, Arkády Pankrác Praha DATART Fajtlova 1090 Praha DATART Skandinávská 23 Praha DATART Srbická 464 (Olympia) Teplice DATART 3.května 1170 Zlín AMICUS, s.r.o. Novosady 111/54 Velké Meziříčí BENEŠ & BENEŠ s.r.o. Křížová 162 Klatovy BENEŠ & BENEŠ s.r.o. 5.května 137 Klatovy 4 BENEŠ & BENEŠ s.r.o. nám. Míru 68 Domažlice BENEŠ & BENEŠ s.r.o. T. G. Masaryka 156 Sušice Domácí potřeby D & K, s.r.o. Masarykovo nám. 103 Uherský Brod Elektra ELZA, s.r.o. U Spilky 99 Rokycany ELEKTRA H-CENTRUM s.r.o. Velká Dominikánská 1 Litoměřice-Město Elektro Euronics IGY CENTRUM, Pražská 1247/24 České Budějovice Elektro Euronics Chýnovská 3049 Tábor Elektro Euronics Průmyslová 458 Planá nad Lužnicí Elektro Euronics Hlavní 2521/103 Aš Elektro Euronics Kpt. Jaroše 375/31 Karlovy Vary Elektro Euronics Magner, Horská třída Trutnov Elektro Euronics Nádražní Frýdek Místek Elektro Euronics OC Palác, Masarykovo nám Pardubice Elektro Euronics Radčická 2 Plzeň Elektro Euronics U Prazdroje 2750/24 Plzeň Elektro Euronics OC Paladium, nám. Republiky 1 Praha 1 Elektro Euronics DBK, Budějovická 1667/64 Praha 4 Elektro Euronics NC Europark, Nákupní 389/2-3 Praha 10 - Štěrboholy

6 Elektro Euronics Galerie Fénix, Freyova 35 Praha 9 - Vysočanská Elektro Euronics Bondy center, tř. Václava Klim 1459 Mladá Boleslav Elektro Euronics Family center, Bezručova Mělník Elektro Euronics Bílinská 3490/6 Ústí nad Labem Elektro Euronics OD Prior, Dr. Farského 4732 Chomutov Elektro Euronics OC Jordanka, Tržní 1873 Děčín Elektro Euronics OC Interspar, Nákladní 3201 Teplice Elektro Euronics OC Interspar, Velebudická 3270 Most Elektro Euronics Masarykova 1800 Teplice Elektro Euronics OC Čepkov, Tyršov.nábřeží 5496 Zlín Elektro Euronics OD Elkoma, Rašínova 467 Zlín Elektro Euronics OSC Olomouc City, Pražská 41 Olomouc Elektro Euronics Skandinávská 128/2 Brno Elektro Euronics Jantarová 3344/4 Ostrava 2 - Moravská Ostrava Elektro Euronics Nádražní 29 Uherské Hradiště Elektro Euronics Jánská 21 Brno Elektro Euronics Bidláky 20 Brno Elektro Euronics OD Prior, Čechova 26 Přerov Elektro Euronics OC Tesco Silesia, Těšínská 44/2914 Opava Elektro Euronics OD Prior, 8. května 24/465 Olomouc Elektro Euronics OD Prior, nám. TGM 6 Zlín Elektro Euronics OC Interspar, Plumlovská 456 Prostějov Elektro Euronics Poláškova 32 Valašské Meziříčí Elektro Euronics Kaufland Okružní 3368/7 Ústí nad Labem Elektro KVART Bzenec nám. Svobody 312 Bzenec ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o. Buchenwaldská 7 Karlovy Vary - Rybáře ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o. Lidická 1201 Ostrov ELEKTRO SKUHROVEC s.r.o. Palackého 119 Nymburk

7 Elektro Urbánek s.r.o. nám. Osvobození 249/12 Zábřeh ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s.r.o. nám. Bedřicha Hrozného 185 Lysá nad Labem ELEKTROMEDIA s.r.o. Tř. Míru Tachov ELEKTROMEDIA s.r.o. - kamenná prodejna Tř. Míru Tachov ELEKTRO-VIDEO ŠVAGERA s.r.o. Husovo nám. 272 Kroměříž ELKO Valenta Choceň Pernerova 20 Choceň ELKO Valenta Králíky Velké náměstí 4 Králíky ELKO Valenta Vysoké Mýto nám. Přemysla Otakara II 22 Vysoké Mýto ELMAN s. r. o. Pražská 1677 Moravské Budějovice Elos Liberec s.r.o. Oblouková 102 Stráž nad Nisou Elpos s.r.o. - elektro Dolní nám. 314 Vsetín EMOS Bruntál 128 Náměstí Míru 47 Bruntál EMOS Jablunkov 119 Mariánské nám. 4 Jablunkov EMOS Krnov 130 Hlavní náměstí 12 Krnov EMOS Lužickosrbská Šumperk 124 Lužickosrbská 4-6 Šumperk EMOS Uherský Brod 113 Kaunicova 75 Uherský Brod EURONICS - POMA TRADING Za Cihelnou 170 Trutnov-Vnitřní Město EURONICS - POMA TRADING Svat. Čecha 349 Pražské Předměstí - Jaroměř Euronics Český Těšín Roman Sikora Jablunkovská 30 Český Těšín EURONICS E+B ELEKTRO Lužická 519/2 Mariánské Lázně EURONICS EMOS Bystřice 123 Dolní 60 Bystřice pod Hostýnem EURONICS EMOS Frenštát 136 Horní 1823 Frenštát pod Radhoštěm EURONICS EMOS Havířov Národní třída 594/20 Havířov - Město EURONICS EMOS Hranice 112 nám. T.G.M. 47 Hranice EURONICS EMOS Kyjov 134 Masarykovo nám.16 Kyjov EURONICS EMOS Nový Jičín Masarykovo náměstí 13 Nový Jičín EURONICS EMOS prodejna Šířava 111 Šířava 295/17 Přerov EURONICS EMOS Prostějov 118 Žižkovo nám. 10 Prostějov (část)

8 EURONICS EMOS Rožnov Masarykovo náměstí 186 Rožnov pod Radhoštěm EURONICS EMOS TGM Přerov 110 Nám. T.G.M. 17 Přerov EURONICS EMOS Uničov 116 nám. T.G.M. 18 Uničov EURONICS EMOS Veselí 133 Masarykova 141 Veselí nad Moravou Hanzel spol. s r. o. Nám. Svobody 18 Miroslav Hanzel spol. s r. o. - prodejna Vídeňská 46 Znojmo HEITECH ČR s. r. o. OD Andy OD Andy Erbenova 2906 Česká Lípa Helmichová Alena Otakarova 2 České Budějovice 1 HOBBY ELEKTRO s. r. o. Lidická 3341/137 (Tesco) Břeclav (část) Horák Electronic, s.r.o. Budovatelů 6 Jablonec nad Nisou Ing. Ivo Tietz Dolní nám. 9 Opava Ing. Petr Zedník KASPO Palackého 805 Chrudim I Ing. Petr Zedník KASPO Sedláčkova 53 Čelákovice Ing. Radim Ertelt - ELEKTRO Media Masarykovo nám. 15 (OD LASO) Ostrava Jan Šípek - ELEKTRO Tolstého 22/407 Litoměřice Jan Šípek - ELEKTRO Mírové náměstí 25 Litoměřice 1 Jiří Maryška 5. května 314 Humpolec Kamenný obchod s.r.o. Česká Česká Lípa 1 Kamenný obchod s.r.o. B. Egermanna 1000 Nový Bor Kříž - elektro, s.r.o. Dukelská 136 Jablunkov Kučera elektro Oldřichovice 869 Třinec (Staré Město) Kvart Marian s.r.o Svatoborská ulice (u KAUFLANDU) Kyjov KVART Marian s.r.o. Jungmannova 499 (Na Skleňáku) Kyjov KVART,s.r.o. Dolní Bojanovice 187 Dolní Bojanovice Libor Bísek K. Weise 502 Vimperk Libor Bísek - VERA nám Svobody 8/1 Vodňany I Libor Štrbík FADO ELEKTRO Starobranská 5 Šumperk Michael s.r.o. Akademika Bedrny 383/10 Hradec Králové

9 Michael s.r.o. Palackého 2547 Pardubice Michael s.r.o. - e-shop Ulrichovo nám. 763 Hradec Králové Michael s.r.o. - prodejna Ulrichovo nám. 763 Hradec Králové Michal Pecka Masarykova 585 Neratovice Michal Pecka Švabinského 112 Stará Boleslav Milada Feithová -TECHNOFARM Palackého náměstí 18 Ivančice NETI spol. s r. o. Národní tř. 14 Hodonín OD URAL Stace elektronic partner s. K. H. Borovského 1927 Sokolov (část) Pavel Bukáček Legií 2236 Varnsdorf 1 Petr Matyášek ELEKTRO STUDIO Resslova 1588 Hlinsko Petr Svoboda Kadlčákova 1503 Frýdlant nad Ostravicí RELAXA spol. s r. o. - CELEK Dolní 258 Havlíčkův Brod SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Nádražní 583 Semily SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Krkonošská 16 Vrchlabí SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Dolení 35 Jilemnice Stace elektronic partner s.r.o. K nemocnici 2381 Cheb UNIMA PLUS, s.r.o. Špitálské náměstí 1060/2 Ústí nad Labem-centrum Unipra Elektro Nádražní 42 Ostrava - Moravská O UNIPRA ELEKTRO, s.r.o. Opavská 711/5a Kravaře ELECTROWORLD Skandinávská 6 Brno ELECTROWORLD U dálnice 777 Brno Modřice ELECTROWORLD Chlumecká 765 Praha 9 - Černý Most ELECTROWORLD Chlumecká 1531 Praha 9 - Černý Most ELECTROWORLD České Vrbné 3711, nákupní centrum Géčko České Budějovice ELECTROWORLD U Makra 123 Čestlice ELECTROWORLD Rašínova 1669 Hradec Králové ELECTROWORLD Chebská 381/19c, Nákupní zóna Fontána Karlovy Vary - Dvory ELECTROWORLD Sousedská 599, nákupní centrum Géčko Liberec XI

10 ELECTROWORLD Jičínská NC Olympia Mladá Boleslav ELECTROWORLD Radlická 520/117 Praha 5 - Jinonice ELECTROWORLD Kafkova 466/5, Nák. Centrum Haná Olomouc ELECTROWORLD Rudná 122/3118 Ostrava - Zábřeh ELECTROWORLD Varenská 50/3309 Ostrava ELECTROWORLD Palackého třída 2748 Pardubice - Zelené předměstí ELECTROWORLD Nákupní 1459/5 Plzeň ELECTROWORLD Písecká 972/1, Nákupní centrum Olympia Plzeň Černice ELECTROWORLD Havířská 354/15 Ústí n/labem - Všebořice ELECTROWORLD Řevnická 1/121 Praha 5 - Zličín ELECTROWORLD třída 3.května 116 Zlín - Malenovice ELECTROWORLD Brněnská 2424/53 Žďár nad Sázavou Belvis Expert s.r.o. - Uherský Brod OD Kvanto Uherský Brod Egremni s.r.o. Domažlická 888 Klatovy ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Cheb Školní 644/2 Cheb ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Mariánské Lázně Chebská - areál Tesco Mariánské Lázně ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Blatná nám. Míru 204 Blatná ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Pelhřimov Pražská 2276 (u Kauflandu) Pelhřimov ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Strakonice Katovická 1307, u Kauflandu Strakonice ELEKTRO KRUPA expert s.r.o. - Hlučín Ostravská 6 Hlučín Elektro Kutílek s.r.o. - Nymburk Boleslavská třída 132/2 Nymburk Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Havlíčkův Brod Havlíčkova 3305, OD Alej Havlíčkův Brod Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 71 Ledeč nad Sázavou Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Praha Starostrašnická 48 Praha Elektro Vision s.r.o - Ivančice Palackého 43 Ivančice ELEKTRO Vision s.r.o - Třebíč Spojovací 1347 Třebíč ELEKTRO Vision s.r.o - Žďár nad Sázavou Havlíčkovo nám. 152 Žďár nad Sázavou ELEKTRO Vision s.r.o - Znojmo Brněnská 19, areál Interspar Znojmo

11 ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí Komenského 151 Ústí nad Orlicí ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí (nová) Letohradská 1414 Ústí nad Orlicí expert Elektro GOLA s.r.o - Havířov Před Tratí 1481, areál Kaufland Havířov expert Elektro GOLA s.r.o. - Frýdek Místek Pionýrů 2280 (u Penny Marketu) Frýdek Místek Jaromír Látal - Prostějov Svatoplukova 46 Prostějov Jindřich Sinkule - Rakovník Husovo nám. 13 Rakovník Jiřina Hradilíková - Slaný Ouvalova 824 Slaný K+B Expert s.r.o. - Blansko Ludvíka Daňka 2347/1, areál Kauflandu Blansko K+B Expert s.r.o. - Česká Lípa Mimoňská, areál Kaufland Česká Lípa K+B Expert s.r.o. - České Budějovice Průběžná 2672 České Budějovice K+B Expert s.r.o. - Český Krumlov Urbinská 237 Český Krumlov K+B Expert s.r.o. - Chomutov obchodní zóna 268 ( u Kauflandu ) Chomutov K+B Expert s.r.o. - Hodonín Dvořákova 6/4115, Nákupní centrum Cukrovar Hodonín K+B Expert s.r.o. - Jablonec Janovská 4633/2 Jablonec K+B Expert s.r.o. - Jičín Hradecká 1124 Jičín K+B Expert s.r.o. - Jihlava Romana Havelky, areál Kaufland Jihlava K+B Expert s.r.o. - Kolín Benešova 1003 Kolín K+B Expert s.r.o. - Louny ul. Václava Majera 2897 (areál Kaufland) Louny K+B Expert s.r.o. - Meclov Meclov 187 Meclov K+B Expert s.r.o. - Mladá Boleslav Jičínská 1359, areál Intersparu Mladá Boleslav K+B Expert s.r.o. - Most Chomutovská Most K+B Expert s.r.o. - Olomouc Tovární 40, areál Kaufland Olomouc K+B Expert s.r.o. - Opava Hlučínská 49, areál Kaufland Opava K+B Expert s.r.o. - Pardubice Bělehradská 677 (u Kauflandu) Pardubice K+B Expert s.r.o. - Plzeň Sukova ulice 23 (areál OBI) Plzeň K+B Expert s.r.o. - Praha 9 Vysočanská 382,Obchodní centrum Billa-Prosek Praha K+B Expert s.r.o. - Příbram Brodská 601 Příbram K+B Expert s.r.o. - Sokolov Marie Majerové 2242, areál Tesco Sokolov

12 K+B Expert s.r.o. - Šumperk Vítězná ulice 3188/9, areál Kaufland Šumperk K+B Expert s.r.o. - Teplice Masarykova třída 1951 (areál Penny) Teplice K+B Expert s.r.o. - Trutnov Horská 480 Trutnov K+B Expert s.r.o. - Ústí nad Labem Tyršova obchodní centrum Ústí nad Labem K+B Expert s.r.o. - Vsetín Na Příkopě 814 Vsetín Kelvin - Polička Masarykova 20 Polička Kordex Systém s.r.o. Českých bratří 895 (A Centrum) Vysoké Mýto Selmbacher s.r.o. - Beroun Plzeňská 230 Beroun Selmbacher s.r.o. - Hořovice 9. května 171 Hořovice Selmbacher s.r.o. - Jince Jince 116 Jince OKAY ul. Konečná 689 Beroun OKAY Lidická Břeclav OKAY Bystrcká 1137/38 Brno OKAY Rokytova 1 Brno OKAY Vídeňská 100 Brno OKAY Cimburkova 4 Brno OKAY Hněvkovského 701/63 Brno OKAY Krnovská 1020/16 Bruntál OKAY Suchomelská 2 Čes. Budějovice OKAY Děčínská 3271 Česká Lípa OKAY Ostravská 2029/75 Český Těšín OKAY Pivovarská 1677/19 Cheb OKAY Obchodní zóna ( Otvice 262 ) Chomutov OKAY Oblouková 1395/4 Děčín OKAY Erbenova 2928 Dvůr Králové nad Labem OKAY Hlavní třída 3274 Frýdek Místek OKAY Před Tratí 1434/5 Havířov OKAY Masarykova 3552 Havlíčkův Brod

13 OKAY Krátká 4 Hodonín OKAY Pilnáčkova 410 Hradec Králové OKAY Rašínova třída 1669 Hradec Králové OKAY Družstevní 2110 Hranice OKAY Želivského 5050 Jablonec nad Nisou OKAY Romana Havelky 4957/5b Jihlava OKAY Rezkova 953/III Jindřichův Hradec OKAY Nádražní 1936/4 Karviná - Fryštát OKAY Americká 3802 Kladno OKAY Arménská Kladno OKAY Revoluční 29 Krnov OKAY Kotojedská 543 Kroměříž OKAY Brandlova 1376/14a Kyjov OKAY Sousedská 605 Liberec OKAY Na Kocandě 35 Litoměřice OKAY Jiráskova 878 Litvínov OKAY Na Radouči 1462 Mladá Boleslav OKAY Kabátnická 1702 Most OKAY Velebudická 1247 Most OKAY U Starých Lázní 389 Náchod Běloves OKAY Kostelecká 265 Neratovice - Lobkovice OKAY U Grasmanky 2 Nový Jíčín OKAY Kafkova 45 Olomouc OKAY Hlučínská 1612/57 Opava OKAY Horní 283/87 Ostrava OKAY Rudná 3186/73 Ostrava OKAY Vítkovická 3278/3 Ostrava - Mor. Ostrava OKAY Sjízdná 4 Ostrava - Třebovice

14 OKAY Výškovická 3123 Ostrava - Zábřeh OKAY Obchodní 1452 Ostrov OKAY Poděbradská 335 Pardubice OKAY U Nádraží 2614 Písek OKAY Nákupní 11 Plzeň OKAY Bílkova 270 Poděbrady OKAY Kolbenova 50 Praha OKAY Budějovická 356/1a Praha OKAY Ústřední 391 Praha OKAY Prosecká 824/82 Praha OKAY Uhřiněveská 587 Praha - Průhonice OKAY Lipnická 2936/4 Přerov OKAY Husova 623 Příbram OKAY Konečná 4564/10 Prostějov OKAY Okružní 8/4271 Prostějov OKAY Plumlovská 481 Prostějov OKAY Luženská 2721/II Rakovník OKAY Východní 2133 Staré Město OKAY Katovická 1303 Strakonice OKAY Vítězná 7 Šumperk OKAY Volgogradská 2972 Tábor OKAY Bohosudovská 1603 Teplice OKAY Spojovací 1346 Třebíč OKAY Frýdecká 79 Třinec OKAY Horská ulice 687 Trutnov OKAY Vazová 2361 Uherský Brod OKAY Krušnohorská 2/3371 Ústí nad Labem OKAY Podhoří 369 Ústí nad Labem

15 OKAY Letohradská 1524 Ústí nad Orlicí OKAY U nákladního nádraží 365 Valašské Meziříčí OKAY Brněnská 509/11a Vyškov OKAY Plzeňská 3145 Žatec OKAY Brněnská 2349/50 Žďár nad Sázavou OKAY Dukelských bojovníků 155/3638 Znojmo APS servis s.r.o. Poděbradova 114 Lysá nad Labem AVENS CZ, S.R.O. Františka Ondříčka 52 České Budějovice AVENS CZ, S.R.O. J. Boreckého 1590 (OD Tesco) České Budějovice BAŠUS JAROSLAV Polní 782 Klášterec nad Ohří BOREŠ VLADIMÍR - VIACO Dr. M. Horákové 531 Liberec 6 BOUZOVÁ LUDMILA Husova 76/1 Třeboň CB OBCHODY s.r.o. Milady Horákové 72 České Budějovice CB OBCHODY s.r.o. Chelčického 19 České Budějovice CZECOM, S.R.O. Trojanova 2106 Rakovník DM ELEKTRO s.r.o. Krále Jiřího 20 Český Brod DONT ROMAN Masarykovo náměstí 1144 Nový Bydžov Dospiva Elektro s.r.o. Kremnická 49 Kutná Hora Elektra Janeček Tyršova 880 Kostelec n/o Elektra Procházka Jaselská 874 Kolín ELEKTRO - Bubeník s.r.o. Třída 9 května Dačice ELEKTRO - Bubeník s.r.o. Na Podolí 308 Jemnice Elektro AV universal s.r.o. Borská 3290 Česká Lípa ELEKTRO BURIAN Nádražní 810 Pelhřimov ELEKTRO EFEKT s.r.o. Sportovní 783 Klatovy Elektro Euro plus 28. října 887 Jeseník Elektro Helia Nám.Českého Ráje 3 Turnov Elektro Kutílek Boleslavská třída 132/2 Nymburk

16 ELEKTRO NOVÁK CB S.R.O. Třída 5 května Lišov ELEKTRO NOVÝ - PLANEO, SPOL. S R. O Hornická 1786 Tachov Elektro Smetana Třída 9 května 2886 Tábor Elektro Spáčil Nádražní 173 Újezd u Brna Elektro Spáčil Komenského náměstí 4 Třebíč Elektro Spáčil Pod Hradbami 2002/1 Velké Meziříčí ELEKTRO ŠTĚCH S.R.O. Malé náměstí 78 Veselí nad Lužnicí ELEKTRO STRÁSKÝ s.r.o. Žižkovo náměstí 193 Trhové Sviny Elektro Telux Palackého náměstí 50 Kostelec n/o ELEKTRO VILLNER s.r.o. Podskalská 316 Strakonice ELEKTRO VILLNER s.r.o. Palackého 103 Volyně ELEKTROCENTRUM ANLAUF s. r. o. Kpt. Jaroše 1076 Kopřivnice ELEKTROMIX Lidická 301 Vlašim Elmax Elektro Obch. Dům Eman, nám rep. 860 Havířov ELMONT-CH, spol. s r.o. Horská 884 Trutnov ERGO ELEKTRA, S.R.O. Jiříkovská 599/102 Rumburk 1 ESAM - Eva Skřižovská Kosmonautů 800 Karviná EUROHITY s.r.o. Cirilometodějská 1003 Valašké Klobouky EXASOFT HOLDING AS Areál Hespo 1147 Zlín-Malenovice FALTINOVÁ ALENA Kostelní 77 Kaplice FEDÁKOVÁ DANUŠE Malé náměstí 121 Rokycany Global elektro Moravské Budějovice Pražská 113 Moravské Budějovice H+H Elektro, spol. s r.o. - Hauptvogel Masarykovo náměstí 41 Litvínov HAKO A ENTER SPOL. S R.O. Gen. Svobody 42 Šumperk HK NOVUM-KARBAN nám. Osvobození 868 Kralovice Itom s.r.o. Roudné 166 Roudné Ivan Rostislav Massarykovo nám. 60 Jeseník Jiří Chmelař - LIBOLI s.r.o. Školní 158 Humpolec

17 KADLEC ELEKTRO Nebahovská 901 Prachatice Korec Karel-RADIOTECHNIK SUŠICE Náměstí Svobody 38 Sušice KRUŽLIAK JOSEF-ELLEX Rudolfovská 34 České Budějovice LOS MARKET S.R.O. Dukelské nám. 26 Hustopeče Maděra a Šípek, spol s r.o. Kluk 116 Poděbrady Michal Roškot Ostrovského 365/7 Praha 5 Smíchov NĚMCOVÁ HANA Bezděkovská 30 Strakonice NĚMCOVÁ HANA tř. J. P. Koubka 240 Blatná NĚMCOVÁ HANA Prácheňská 35 Horažďovice NPB ELECTRONIC, S.R.O. Mírové náměstí 158/31 Litoměřice NWT a.s. Nám. Míru 1217 Hulín Palme Karel, Ing. Míru 682 Frýdlant PETERKA TÝN S. R. O. Horní Brašov 759 Týn nad Vltavou PLANEO Elektro Český Krumlov Tovární 196, ČESKÝ KRUMLOV PLANEO Elektro České Budejovice České Vrbné u Bauhausu České Budějovice PLANEO Elektro Jindřichův Hradec Jarošovská 119/II JINDŘICHŮV HRADEC PLANEO Elektro Písek Obchodní ulice 2598 (naproti Albert) PÍSEK PLANEO Elektro Strakonice Volyňská 158 STRAKONICE PLANEO Elektro Tábor Soběslavská 3045 (u Baumaxu) TÁBOR PLANEO Elektro Břeclav 17. listopadu 51/22 BŘECLAV PLANEO Elektro Brno ul. Kamenice (v Kauflandu) BRNO PLANEO Elektro Brno II Netroufalky (Campus Square) 770 BRNO PLANEO Elektro Vyškov U Jandovky 127/2 (u Alberta) VYŠKOV PLANEO Elektro Znojmo ul. Suchohrdelská (u Baumaxu) ZNOJMO PLANEO Elektro Sokolov Marie Majerové 2193 SOKOLOV PLANEO Elektro Jičín Riegrova ul. (za Lídlem) 1264 JICÍN PLANEO Elektro Náchod ul. Polská 390 (u Kauflandu) NÁCHOD PLANEO Elektro Trutnov Obchodní 136 (u Tesca, u OBI) TRUTNOV

18 PLANEO Elektro Jablonec nad Nisou Jateční ul. (u Kauflandu) JABLONEC NAD NISOU PLANEO Elektro Liberec České mládeže 1079 (za OC NISA, vedle Mountfieldu) LIBEREC VI-ROCHLICE PLANEO Elektro Nový Bor B. Egermanna 882 (u Kauflandu) NOVÝ BOR PLANEO Elektro Český Těšín Jablunkovská (u Tesca) 2050/36 ČESKÝ TĚŠÍN PLANEO Elektro Frýdek-Místek Hlavní třída 3274 (u Intersparu) FRÝDEK-MÍSTEK PLANEO Elektro Karviná Nádražní 2/6065 KARVINÁ PLANEO Elektro Krnov ul. Čs. Armády 808/43 b KRNOV PLANEO Elektro Ostrava Sjízdná 5554/2 (OC Galerie - v pasazi Tesco) OSTRAVA PLANEO Elektro Nový Jičín Dukelská 670 (u Tesca) ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA PLANEO Elektro Třinec Frýdecká 84 (vedle Tesca) TŘINEC PLANEO Elektro Hranice Družstevní ul (nad Kauflandem; OC STOP SHOP) HRANICE NA MORAVĚ PLANEO Elektro Přerov Tovární 1021/5 (u Alberta) PŘEROV PLANEO Elektro Prostějov Sebastiniho 6 (u Tesca) PROSTĚJOV PLANEO Elektro Česká Třebová ul. Dr. E. Beneše 643 (u Tesca) ČESKÁ TŘEBOVÁ PLANEO Elektro Chrudim SNP (Family center, u Kauflandu) 1079/II CHRUDIM PLANEO Elektro Pardubice S.K.Neumanna (u Kauflandu) PARDUBICE PLANEO Elektro Svitavy U Tří mostů (u Alberta) 542 SVITAVY PLANEO Elektro Plzeň Americká 22 PLZEŇ PLANEO Elektro Plzeň II Písecká 972/1 (naproti OC OLYMPIA) PLZEŇ PLANEO Elektro Beroun Plzeňská 474 (u OBI) Beroun PLANEO Elektro Kladno Italská 50 (v Kauflandu) KLADNO PLANEO Elektro Kladno II Americká (OC JIH u Tesca) KLADNO PLANEO Elektro Kutná Hora 17.Listopadu 182 (OC Pasáž) KUTNÁ HORA PLANEO Elektro Příbram Žežická 600 (u Tesca) PŘÍBRAM PLANEO Elektro Chomutov Palackého 4448 CHOMUTOV PLANEO Elektro Chomutov II Obchodní zóna Otvice (vedle Baumaxu) CHOMUTOV PLANEO Elektro Děčín Ústecká 1975/12 (u Tesca) DĚČÍN PLANEO Elektro Kadaň Na Podlesí (pod Albertem) KADAŇ

19 PLANEO Elektro Most Rudolická 1209/6 (u Tesca) MOST PLANEO Elektro Roudnice nad Labem Alej 17.listopadu (u Kauflandu) ROUDNICE NAD LABEM PLANEO Elektro Ústí nad Labem Skorotická 2a/784 ÚSTÍ NAD LABEM PLANEO Elektro Jihlava Romana Havelky 4842/1a (v Kauflandu) JIHLAVA PLANEO Elektro Žďár nad Sázavou Brněnská ul. 1144/28 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PLANEO Elektro Kroměříž Hulínská 2322 KROMĚŘÍŽ PLANEO Elektro Kroměříž II Velehradská 4076/101, NC Rybalka (naproti Tescu) KROMĚŘÍŽ PLANEO Elektro Staré Město Východní ul.2131 (u Intersparu) STARÉ MĚSTO PLANEO Elektro Valašské Meziříčí Masarykova 878 (u Tesca) VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PLANEO Elektro Vsetín Jasenická 197 (u Alberta) VSETÍN PLANEO Elektro Zlin Sokolská 5300 (u Kauflandu) ZLÍN PLANEO Elektro Nový Jičín PLANEO Elektro Otrokovice Nový Jičín Otrokovice PLANEO Elektro OC Fontana nám.svobody Teplice PLANEO Elektro Trutnov Svobodova ul. (u Lidlu) TRUTNOV PRINC FRANTIŠEK Krkonošská 290 Tanvald-Šumburk nad Desnou PW elektro 9 května 1988 Tábor PW elektro 9 května 657 Tábor R+R Elektroservis Svoboda s.r.o. Krátká 1301 Mladá Boleslav II R+R Planeo, spol. s r.o. Krátká 1301 Mladá Boleslav II RAMPAS ALEŠ Mírová 125 Mimoň III SEEL, SPOL. S R.O. Náměstí TGM 40 Dvůr Králové SERVIS ČERNÝ S.R.O. - ELEKTRO Mírové náměstí 99 Broumov Tauer Milady Horákové 357 Svitavy TIVIS Jana Schwarze 5A Ivančice TV PLUS ELEKTRON, S.R.O. Benešova 639 Domažlice VEDE, s.r.o. Jaroslava Průchy 1915/24 Most VF.ELECTRIC S.R.O. Kolínská 892 Uhlířské Janovice

20 Viki spol.s.r.o. Jiráskovo předměstí 3690 Jindřichův Hradec Viki spol.s.r.o. Věžní 6 Jihlava Viki spol.s.r.o. Masarykovo náměstí 18 Pelhřimov Viki spol.s.r.o. Horní 12 Havlíčkův Brod Viki spol.s.r.o. Malé náměstí 1331/1 Třešť Viki spol.s.r.o. Palackého 44 Jihlava Viki spol.s.r.o. Matky Boží 26 Jihlava Viki spol.s.r.o. Masarykovo náměstí 40 Jihlava ZÁSOBOVÁNÍ A.S. Chloumecká 3376 Mělník Eshopy:

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips SensoTouch sleva (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Gifting promo (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

TESCOMA: prodejny zapojené do akce o2 extra výhody (1.7.-3.8.2014)

TESCOMA: prodejny zapojené do akce o2 extra výhody (1.7.-3.8.2014) Prodejní centrum TESCOMA PCT, Praha - OD Bílá Labuť Na Poříčí 23 Praha 1 Hlavní město Praha PCT, Praha - Žitná Žitná 29/606 Praha 1 Hlavní město Praha PCT, Praha - Florentinum Na Florenci 2116/15 Praha

Více

Seznam poboček UCB a ČP

Seznam poboček UCB a ČP Seznam poboček UCB a ČP Společnost Lokalita Adresa Česká pojišťovna Česká pojišťovna Benátky nad Jizerou 5.května 23 Česká pojišťovna Benešov Vnoučkova 2008 Česká pojišťovna Beroun Wágnerovo nám. 1541

Více

Struktura úřadu práce ČR

Struktura úřadu práce ČR Struktura úřadu práce ČR Generální ředitelství Adresa: Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2 - Nové Město 128 00 Praha 28 Elektronická podatelna: posta@uradprace.c Spojovatelka, telefon: 950 191 111 Krajská pobočka

Více

Příloha č.5. Seznam Povinných bankomatů

Příloha č.5. Seznam Povinných bankomatů Příloha č.5 Seznam Povinných bankomatů Počet Povinných bankomatů: 1 288. Bankomat ID Název místa, kde je umístěn Povinný bankomat Město Ulice Dostupnost Přístup pro invalidy Bankomat pro nevidomé CS0100

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Úplné znění pravidel soutěže s pivem Lobkowicz o 100 lyží a 100 snowboardů Sporten 22.11.2013-10.1.2014 (dále jen Pravidla )

Úplné znění pravidel soutěže s pivem Lobkowicz o 100 lyží a 100 snowboardů Sporten 22.11.2013-10.1.2014 (dále jen Pravidla ) Úplné znění pravidel soutěže s pivem Lobkowicz o 100 lyží a 100 snowboardů Sporten 22.11.2013-10.1.2014 (dále jen Pravidla ) 1. Pořadatelem soutěže je: Pivovary Lobkowicz Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha

ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha Praha 2 950 178 500 Praha 2 Vinohrady, Šafaříkova 557/14 120 00 dávky pro osoby se zdravotním postižením Aneta Helešicová ředitelka pracoviště,

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Jak číst výsledky z tabulek?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Jak číst výsledky z tabulek? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Seznam lékáren s nabídkou Oxyfit a Oxyfresh

Seznam lékáren s nabídkou Oxyfit a Oxyfresh Seznam lékáren s nabídkou Oxyfit a Oxyfresh Břevnovská lékárna, Bělohorská 54/1665, Praha 6 Klášterní lékárna, Sušilova 1, Opava Lázeňská lékárna, s r.o., Náměstí Svobody 826, Jeseník Lékárna - Fakultní

Více

Název prodejny adresa město PSČ

Název prodejny adresa město PSČ Název prodejny adresa město PSČ ALBRECHTICE ČP 1. máje 115 Albrechtice nad Orlicí 51722 TABÁK-NOVINY-KOKOŘ Hlavní /roh Tesařská/ Aš 35201 PEAL-TX Chebská 2931 AŠ 35201 ČS ROBINOIL - 021 Pražská (silnice

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY Z PRVNÍHO STUPNĚ základních škol MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz Řekli o McDonald s Cupu Vážení příznivci McDonald s Cupu, slavnostním vyhlášením vítězů republikového

Více

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně)

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně) Kam pro KAM? Turistický magazín KAM po Česku Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tel.: +420 222 944 816; Fax: +420 226 015 033 E-mail: info@kampocesku.cz www.kampocesku.cz TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno

Více

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - - OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO 2012) OBTÍŽNOST Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav Středočeský STŘEDNÍ 0,00% 0,0% 1 58,1% 89,5 Vyšší odborná škola sklářská a

Více

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz LIGA BUDOUCÍCH MISTRů 16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Nadpis Řekli o McDonald s kapitoly Cupu Vážení sportovní přátelé, Vážení příznivci McDonald

Více

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA 95-100 % Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 Hlavní město Praha 59 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PORG - gymnázium a ZŠ Lindnerova 3 Praha 8 - Libeň Hlavní město Praha 24 0,0% 0,0% 100,0%

Více

město název firmy adresa PSČ Aš LIŠKA-SX Bratrská 1148/39 35201 Aš KOKOŘ-TX Hlavní 50 35201 Aš PEAL-TX Chebská 2931 35201 Bechyně Raušerová Alena Na

město název firmy adresa PSČ Aš LIŠKA-SX Bratrská 1148/39 35201 Aš KOKOŘ-TX Hlavní 50 35201 Aš PEAL-TX Chebská 2931 35201 Bechyně Raušerová Alena Na město název firmy adresa PSČ Aš LIŠKA-SX Bratrská 1148/39 35201 Aš KOKOŘ-TX Hlavní 50 35201 Aš PEAL-TX Chebská 2931 35201 Bechyně Raušerová Alena Na Libuši 642 39165 Bechyně Ondřejová Hana Fučíkova 39165

Více

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA Šmíca Šmíca jr. TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA 14. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz McDonald s Cup vstupuje do 14. ročníku! Vážení přátelé, je to až neuvěřitelné,

Více

15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz

15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz 15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz HRAJÍ NÁS TISÍCE, VÍTĚZÍME VŠICHNI! 1 Nadpis Úvodní kapitoly slovo Vážení sportovní přátelé, Vstupujeme již do 15.

Více

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002094 TABÁK-Petřiny Na Petřinách /MHD Větrník/ Praha 6-Břevnov 162 00 6000002161 TABÁK Opatovská /Bohúňova-kruh.objezd/ Praha 4-Chodov

Více

Březen 2014. O všem. co dělá váš život lepší. Šíříme svobodu dál

Březen 2014. O všem. co dělá váš život lepší. Šíříme svobodu dál Březen 2014 O všem co dělá váš život lepší Šíříme svobodu dál Mobilní telefony Spousta důvodů, proč s námi Nabídka chytrých telefonů na všechny telefony Zaručujeme nejnižší ceny na všechny telefony. Každou

Více

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www Adresář SVČ - Jihočeský kraj Palackého 652 Blatná 38801 383 422 134 není ddmblatna@iol.cz ddm.blatna@tiscali.cz U Zimního stadionu 1 MŠ, ZŠ a Praktická škola při DC ARPIDA U Hvízdala 9 Sales. střed. mládeže-ddm

Více