březen 2015 ročník 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2015 ročník 18"

Transkript

1 FARNÍ ZPRAVODAJ březen 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice. Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Matouš 6,1-4 DOBRÉ SKUTKY Ráda bych v postní době zamyslela nad slovem služebnost. Člověk je tvorem společenským a rád se proto lidmi obklopuje. Přijímá za své přátele Ty, kteří jsou s ním v názorech jednotní. To je v nacházení nových vztahů zcela pro lidskou bytost přirozené. Dělá to člověk věřící i nevěřící. Je to okouzlením prvního dojmu. Opravdové přátelství vzniká až daleko později. Až čas, chování a okolnosti prověří hodnotu každého přátelství i člověka. Je to jako s politiky. Zpočátku se tváří jako vysoce erudovaní a znalí věci. Oplývají úžasným charismatem a z úst jim plyne jedna sladší naučená fráze za druhou. Slibují a slibují. A také obdarovávají! Už jste někdy jedli předvolební guláš? Už Vás, ještě s mastnou pusou tahali k podpisovému archu? Nebo jste v opojení z vůně darovaného květu a v touze ho vlastnit, podepsali svou účast na mítinku? Tak vězte, že patříte k většině. Ve skutečnosti však, jste se stali obětí manipulace. Vždyť tito agitátoři sledují své cíle, čekají, která struna se v nich rozechvívá. A pak, jako správní umělci si svůj vysněný orchestr pochlebovačů utváří. Nestojí o člověka s jiným laděním, nestojí o různost názorů, neumí se konfrontovat s odlišností jinak než křikem. Možná si myslí, že jinakost umlčí. A na chvíli, v těch davech je to i možné. Nechci se však zabývat postupy politiků a ještě k tomu v postní době. Chci se jen zamyslet nad slovy našeho Pána Ježíše Krista: Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jsme přece křesťané a chceme-li zůstávat věrni Kristovu učení, mělo by být pro nás radostí pomoci druhému. Vím, že každý chce tuto radost sdílet, ale uvědomte si, že tento skutek s Vámi už sdílí Pán. Vytrubujete-li tedy do světa své zásluhy, už Boha nepotřebujete. Svou odměnu, obdiv lidí již máte. Nejste ovšem chváleni Vy, jen dobrý skutek sám. Co by Vám mělo tedy být pro potěchu z dobrodiní? Myslím, že již to sdílení radostného tajemství s Pánem je odměnou. Napadl mě příběh jednoho člověka. Byl to obyčejný obchodník. Na tržišti mu chudý chlapec chtěl ukrást vystavený pomeranč. Na malého chlapce se vrhli tři mužové, chtěli ho předat policii. Obchodník však chlapce vyslechl a dozvěděl se, že nemá rodiče a stará se o tři malé sourozence. Zprvu tomuto příběhu obchodník nevěřil, nechal chlapce uklidit obchod a odešel s ním domů. Jaké bylo jeho zděšení, když našel polorozpadlou chatrč, odkud vyběhly malé plačící děti. Bylo mu smutno. Přišel domů, zabalil jídlo a poslal poslíčka s darem k dětem. Každý měsíc posílal chlapci peníze. Dětem zjednal opatrovnictví. Uběhlo několik let, na příhodu každý zapomněl. Obchodník zestárl a onemocněl, potřeboval kostní dřeň. Přišel do nemocnice, ale

2 neměl prostředky na tak nákladnou léčbu. A přece se mu jí jednoho dne dostalo. Když se uzdravil, pátral po příčině svého uzdravení na ředitelství nemocnice. Objednal se a byl uveden do místnosti. Člověk za stolem ho vyslechl, pak zvedl oči od práce, usmál se a vtiskl obchodníkovi do dlaní pomeranč. Obchodníkovi se ze setkání řinuly slzy po tvářích. Poznal malého chlapce a ten ho dochoval až do smrti. Proto pozor, lidé milí, když se smyslem Vašeho konání, stane touha zviditelnit se a zvítězí nad křesťanskou potřebou pomáhat. A jsou-li snad dobré skutky a služebnost lidem popisem Vaší práce, pak se o nich nezmiňujte. Největší odměnou je totiž služba sama. Sloužit můžeme všichni a nezáleží na tom v jaké míře, ale s jakou oddaností. Eva Šebelová Kilianová Heslo Jednoty bratrské na březen: JE-LI BŮH S NÁMI, KDO PROTI NÁM? Římanům 8,31 LITURGICKÝ KALENDÁŘ neděle postní apoštola Tomáše; * T.G. Masaryk Marie, matky Páně zvěstování J. A. Komenský * Květná neděle (6. postní) SETKÁNÍ PRO STŘEDNÍ GENERACI V BLANSKU. Už od podzimu se setkáváme každých čtrnáct dnů u bratra faráře doma na setkání pro střední generaci. Původně nás bylo pět, nyní už je nás deset. Rádi se vidíme vždy v úterý v 19:00 hodin. Zveme i další, kteří si najdou čas. Je to bezva a bratr farář vždy zvolí zajímavé téma. Srdečně zveme další zájemce. Blažena J. VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V měsíci březnu nás čekají každoroční, výroční shromáždění. Zhodnotíme na nich službu, práci i hospodaření našich farností za L.P Srdečně vás všechny zveme a rádi vás seznámíme s výsledky života našich farností. Výroční shromáždění se konají v neděli ve 14:15 hodin ve Vyškově a v neděli v 9:00 hodin v Blansku. Těšíme se na setkání. Předsedkyně rad starších. V Blansku budou při Výročním shromáždění volby Rady starších. Koncem června odejdou na zasloužený odpočinek z rady starších sestry R. Grycová a H. Ladičová. Je však už nyní potřeba pamatovat na ty, kdo budou ochotní po nich převzít "veslo". Všichni ochotní zájemci o službu hlaste se u bratra faráře. M.K. KOSTELNÍK V BLANSKU. Na každém místě, kde konám bohoslužby je důležitá služba kostelníka, který všechno připravuje, uklízí a organizuje pro život místního společenství. Bohu díky ve všech obcích bez problémů kostelníci fungují a pracují. Jsem jim nesmírně vděčný za jejich službu a dobré zázemí! Současný problém je však tato služba v blanenském farním kostele. Sestry a bratři, které tuto službu dělali, zestárli a už nejsou fyzicky schopni tyto práce vykonávat. Kromě přípravy na stole Páně a otevření kostela nikdo nezamete před kostelem, na zahradě, neposeče trávu, nevysaje v kostele i pod kostelem, neumyje podlahu či okna atd. Pokud to mám ustavičně saturovat já, jako farář, ne že by mi to vadilo, ale mohu svůj čas věnovat službám, které musí dělat farář a těžko jej v tom někdo další nahradí. Na únorové schůzi rady starších bylo rozhodnuto oslovit

3 blanenskou farnost, kdo by byl ochotný se plnohodnotně o tyto věci starat. Rada starších rozhodla za kompletní službu kostelníka tj. úklid v kostele i venku, sečení trávy, úpravu zahrady, přípravu stolu Páně, otevírání a zamykání kostela při bohoslužbách a obřadech, zametání sněhu, zvonění, topení atd. odměnit tuto službu finančně. Chceme oslovit všechny ochotné zájemce. Neváhejte a hlaste se! Farář Martin Kopecký Lektoři Lektor je ten, kdo čte při bohoslužbách vstupní a epištolní čtení z Bible, případně přímluvné modlitby. Zveme všechny ochotné čtenáře: "Rozšiřte naše řady ochotných podílet se na této službě." Není větší služby než při liturgii Vaši lektoři. VARHANÍCI NA VYŠKOVSKU. Jedinou, dnes pravidelně hrající varhanicí ve vyškovské farnosti je sestra ing. Ivana Nováčková ve Vyškově. Snad se podaří pro službu u varhan v Rousínově nadchnout novou, mladou varhanici. Máme však příslib od jednoho z nejlepší varhaníků v Brně, Lukáše Rýdla, že bude vždy první neděli v měsíci, hrát na všech bohoslužbách. Když už se to podařilo, prosím, využijte toho a alespoň svoji účastí odměňte toto snahu. Díky F.Ú. INFORMACE O ZPRAVODAJI Distribuce našeho měsíčníku Farní zpravodaj na několika místech prošla svými změnami. Když by se nedopatřením stalo, že vám není farní zpravodaj doručovaný, není to proto, že jsme na vás zapomněli. Ale někde nastala chyba. Ozvěte se nám prosím, všichni, kdo zpravodaj chcete, ale nedostáváte jej pravidelně. My chybu napravíme. M.K. BAZAR KNIH V rousínovském kostele Cyrila a Metoděje se koná sběr a bazar knih po celý měsíc březen. Každý, kdo máte nějaké knihy, které již nepoužíváte, prosím přispějte nám. Nabídky zavolejte na tel nebo el.poštou Za pomoc děkuje Liba Jarošová, jáhenka. ZA ZDENKOU ADLEROVOU. Při pohřebních bohoslužbách v sobotu jsme se ve vyškovském kostele a následným průvodem na hřbitov v Ruprechtově rozloučili se sestrou Zdenkou Adlerovou z Ruprechtova. Bohu díky za její službu naplněný život 90. léty v kruhu její i duchovní rodiny naší církve. Byla našemu společenství věrná po celý život, za každého režimu a situace. Patřila k pamětníkům a mnoho roků pracovala, jako kostelnice v Ruprechtově, roznášela farní zpravodaj, doprovázela bratra faráře a starala se o všechno potřebné. Patří jí velký dík, za všechno co pro ruprechtovské věřící udělala. Svoji službu však také předala své dceři Mirce a věříme, že tak dále bude pokračovat v práci své maminky. Věříme, že to nebude zapomenuto před Bohem ani mezi námi. Vděční farníci z Ruprechtova.

4 POSTNÍ KŘÍŽKY Rád bych i letos trošku zintenzivnil naše prožívání přípravy na velikonoce. Bratr Slávek připravil tzv. POSTNÍ KŘÍŽKY, které budou připravené při každých bohoslužbách. Při odchodu z bohoslužeb si můžete vzít ke splnění nějaký úkol, na kterém po celý týden chcete pracovat. Jak ve vztahu k Bohu, tak sobě i druhým lidem. Po naplnění úkolu vložíme nahoru Golgotu. Ať již, jako svědectví, almužnu, dar lásky, povzbuzení atd. Těším se na vaši kreativitu a radost z postní cesty. Budeme mít křížky i prázdné, můžete si sami úkoly vymyslet a napsat, na čem cítíte, že byste rádi zapracovali. Bratr farář Martin KŘÍŽOVÉ CESTY L. P V letošním liturgickém roce budeme opět v našich společenstvích prožívat pobožnosti křížové cesty. V době postní procházíme s Ježíšem cestou Jeho oběti. Uvědomujeme si, jak jsme v jednotlivých momentech Pánu blízku respektive On nám. Neváhejte je společně prožít! Kdy a kde se konají? Blansko - kaple v pondělí v 15:30 hodin, Brťov v úterý v 19:00 hodin, Račice ve středu v 16:00 hodin, Vyškov ve středu v 17:00 hodin, Ježkovice ve středu v 18:00 hodin. Těším se na naše společné putování s Ježíšem! Venkovní křížové cesty budou až na velikonoce. Váš bratr farář Martin. SKRZE NEMOCNÉ, SLABÉ A UMÍRAJÍCÍ Obraťte se a věřte evangeliu - Marek 1, 15 b. Pastýřský list plzeňského biskupa Bratři a sestry, Obracím se dnes především k vám, kteří trpíte bolestí, nemocí, slabostí a jste zatíženi strachem z minulosti. Spolu s Ježíšem už nyní chápu, že církev nebude obrácena a obnovena za pomoci spravedlivých a zdravých, ale těch, kteří snáší svůj úděl a třeba na i posteli se modlí za nás, za církev, která se dopustila nejtěžšího hříchu pýchy. Mnozí z nás biskupů, kněží i laických služebníků církve skutečně vzali svůj křest a své členství v církvi jako něco, co jim dává právo soudit druhé lidi. Proto se církev vzdálila lidem a lidé jí. Všichni přece hledají uzdravení a nikoliv pomlouvání. Nemocný potřebuje lék a nikoliv jed. Naše srdce bohužel vskutku zjedovatěla tím nejhorším způsobem. Pýcha zabíjí všechno, co je v církvi živé. Je jako morová nákaza a mnoho Ježíšových učedníků už jí podlehlo. První byl Jidáš, ale my se musíme dotazovat na stezky spravedlnosti, ptát se svého svědomí, zda nejsme jedni z Jidášových pokračovatelů. Jak už jsem na začátku řekl, obracím se dnes na hříšníky, nemocné, slabé a umírající. Neboť jejich slovům Bůh naslouchá a jejich srdce miluje a zápasí o ně s ďáblem do poslední chvíle. Prosím, abyste se modlili za církev, její obnovu a pravdu Boží, která smete každou lidskou nespravedlnost a sudičství. Cesta k uzdravení je v našem srdci. Církev, jak správně uvádí římský biskup František, už dnes nemůže čekat na teology, že vymyslí něco lákavého a nového. Teologové popravdě nevymyslí vůbec nic. Mnoho z nich je nakaženo stejně jako církev. Citují sami sebe a hledají nové koncepty, jak udržet svůj vliv. Ale vše je to jen samo pro sebe. Zapomněli jsme na apoštolovo varování: Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost (Řím 12, 16). Zatímco hříšník, nemocný, ten jenž klesá ve své slabosti, má před sebou ohromnou šanci na obrácení, nalezení pravdy a obnovení víry v Krista. Nám kněžím nikdo nevěří, neboť jsme pohlceni sami sebou. Žargon, jímž se snažíme oslovovat, nikdo nebere

5 vážně. Proč? Protože kdo se může ztotožnit s těmi, kteří mají jasno, všechno vědí a sami sebe dávají za příklad mravnosti? Naopak. Svět uvěří jedině tehdy, bude-li v nás a kolem nás Boží pravda. Uvěří nemocným jejich strach i bolest a s ním i jejich naději a víru. Uvěří hříšníkovi, který se kaje ze svých zlých skutků. To má přece na mysli apoštol Pavel, jemuž Pán řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný (2 Kor 12, 9-10). Svět neodsuzuje církev pro její hříchy, ale proto, že tyto hříchy potlačuje a nedokáže právě skrze ně ukazovat cestu k uzdravení. Svět ví velmi dobře, že alkoholismus, pornografie, sexuální perverze, sebenenávist, nevěra a rozvody se týkají i lidí věřících. Není možné se donekonečna tvářit, že my s tím vším nemáme nic společného. Poslyšme, co k tomu říká apoštol: Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste okusili, že Pán je dobrý! Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista (1Petr 2, 1-5 ). Tuto milost Kristových služebníků vyprošuji nám všem. Požehnání na cestě třetího roku Duchovní obnovy ať vás provází. dáno v Plzni 25. ledna 2015 ve svátek Obrácení svatého Pavla. Filip Michael Štojdl Prohlášení iniciativy Společný hlas - fórum židů, křesťanů a muslimů Jako všichni Evropané jsme i my znepokojeni zločiny, k nimž došlo 7. a 9. ledna 2015 v Paříži. Vítáme skutečnost, že mnozí muslimové se od těchto kriminálních činů, páchaných ve jménu islámu, jednoznačně distancují. Vzhledem k řadě dalších tragických událostí poslední doby na území Sýrie, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu či Nigérie zároveň rozumíme rostoucím obavám mnoha obyvatel Evropy z islámu. Uvědomujeme si, že hlavním cílem teroristických činů je rozdělit společnost a vyprovokovat jednotlivé skupiny ke vzájemnému nepřátelství a strachu. Jedná se o zřejmou snahu polarizovat evropské společnosti a postavit muslimy proti židům, křesťanům i sekulárním občanům. Vyzýváme všechny, kdo se podílejí na utváření veřejného mínění, aby nakládali s informacemi odpovědně a vyhýbali se zjednodušujícím soudům, vedoucím k polarizaci společnosti. K ní přispívá i takové uplatňování svobody projevu, které pohrdá hodnotami druhých lidí. Takovou polarizaci si bezpochyby přejí právě extremisté na všech stranách. Jako Společný hlas židů, křesťanů a muslimů tuto polarizaci odmítáme. Nepřijímáme princip kolektivní viny, podle nějž by za zločiny jednotlivců nesly odpovědnost celé komunity jejich souvěrců. Zdůrazňujeme nutnost kategoricky odsoudit kriminální činy a zároveň podporovat jednání, směřující k pokojnému soužití. V Praze 29. ledna 2015 Podepsáni: Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze; Shumi Berkowitz, rabín židovská obec Masorti; Prokop Brož, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy; Tomáš Butta patriarcha Církve československé husitské ; Tomáš Halík, profesor na Filozofické fakulta Univerzity Karlovy; Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy; Daniel Mayer, Haifa, Izrael Emir Omić, bývalý imám pražské muslimské komunity; Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické; Vladimír Sáňka, muslimská obec v Praze; Miloslav kardinál Vlk; Zdeněk

6 Vojtíšek, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy; Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí; Salih Yilmaz, generální sekretář o. s. Mozaiky PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC BŘEZEN: Otče náš, v březnových přímluvách se k Tobě s otevřeným srdcem obracíme: -Děkujeme za vše, co nám svěřuješ, děkujeme za svoji zem i za své domovy. Skládáme Ti svoje díky za možnost denní obživy a radujeme se ze všeho, co jsi pro nás ráčil stvořit. -Pane, prosíme Tě, veď nás po pravých cestách dobra a lásky. Chraň nás pokušení a udržuj naše duše hodné Tvého království. - Světlo našeho života, s hlavou skloněnou a s pokorou v srdci k Tvým nohám poklekáme. Nechť Tvá láska naše lidství z malosti vyvyšuje a k Tvému Otci nás pozdvihuje. -Staň se nám, Pane, rádcem a pomocníkem v životech. Svým Slovem nás vyučuj, pravdou Boží naše bytí naplňuj. - Prosíme, Bože ve svých modlitbách o požehnání pro našeho biskupa Juraje, sešli, Pane svého Ducha, nechť se projeví v jeho konání, Tvá vůle. Eva Šebelová

7 POZOR V NEDĚLI 29.3 ZMĚNA ČASU ZE ZIMNÍHO NA LETNÍ ČAS V neděli ve 2:00 hod. se posune čas dopředu na 3:00 hod. Co znamená změna zimního času na letní: o jednu hodinu si v den posunu času pospíme méně, ráno bude déle tma, večer však bude déle světlo. Tak pozor ať nepřijdete do kostela po bohoslužbách! BOHOSLUŽBY V BLANSKU, VYŠKOVĚ A OKOLÍ BŘEZEN 2015 Neděle 2. neděle postní :45 Boskovice Evangelický kostel Reminiscere 8:00 Blansko Kaple Senior centra Marek 8, :00 Blansko Dřevěný kostelík Píseň: :45 Brťov Kaple Marie matky Páně 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova 18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle 3. postní :00 Blansko Kaple Senior centra - Oculi 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Text: Jan 2, :45 Brťov Kaple Marie matky Páně Píseň: :00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu 16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle 4. postní :00 Blansko Kaple Senior centra Leatare 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Text: Jan 3, :45 Brťov Kaple Marie matky Páně Píseň: :00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova Pondělí Křížová cesta :30 Blansko Kaple Senior centra Úterý - Křížová cesta :00 Brťov Kaple Marie matky Páně Středa - Křížová cesta Račice Sbor Páně 17:00 Vyškov Sbor dr. Farského 18:00 Ježkovice Kaple u hřbitova Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle 5. neděle postní :00 Blansko Kaple Senior centra Judica 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Jan 12, :45 Brťov Kaple Marie matky Páně Píseň: :00 Lysice Sál úřadu městyse 14:30 Křtiny Zákristie Poutního kostela

8 16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory žehnání ratolestí 18:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu Neděle 6. postní - Květná :00 Blansko Kaple Senior centra žehnání ratolestí 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Palmarum 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně Marek 11, :00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje Píseň: :15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova Derrick V TV běží německý kriminální seirál Derrick ( ). Vídali jsme ho tenkrát na rakouské televizi, když jsme jezdili za rodinou do Znojma. Spolu s Kojakem patřil k seriálovým hitům imperialistické televize. Kupodivu seriál ani po čtyřiceti letech nepůsobí jako z jiného světa a navíc koupit ho od ZDF vyšlo levně, protože v Německu i Rakousku je jeho reprízování zakázáno. Nedávno se totiž zjistilo, že představitel hlavní role šarmantní Horst Tappert byl za války důstojníkem SS. Ta německá důkladnost! Po tolika letech! Ano, Němci byli a jsou prvním, ne-li jediným (?) národem, který se dodnes tak důkladně vypořádával a vypořádává se svou minulostí. Umíme si představit, jak nejednoduché to bylo? U nás se minulost zametla s tlustou čarou pod koberec. Ústav pro studium totalitních režimů bereme jako obtížný hmyz. Co jsme si, to jsme si... A tak si bohužel svou minulost, nepřiznanou, nelitovanou, neléčenou a nevyléčenou neseme stále s sebou. Důsledky toho vidíme kolem sebe. Nepoučeni dostáváme za vyučenou. Třeba to není ztráta času a možná se s pětadvacetiletým odstupem se zpožděním začneme s minulostí konečně vyrovnávat. Ne z pomstychtivosti. Ne pro vyřizování účtů. I na zadostiučinění pro oběti komunistického režimu je skoro pozdě. Pachatelé si mezitím mohli užít víc práv než jejich oběti. A to mezi oběti můžeme počítat i ty, kdo se ze strachu a zbabělosti nechali donutit estébáckým režimem, aby práskali, ale našli odvahu to přiznat... Suďme, kdo z nás chce soudit strach. Postupně odcházejí všichni k Pánu Bohu. Ti první bez pokání, druzí bez omluvy. O potrestání, natož o očistě vzájemným odpuštěním a smířením nemluvě. Z odstupu let Derrick otvírá jiné palčivé otázky. Horst Tappert, herec (nepřiznaný SS) hraje psychologicky vybaveného komisaře, který dokonce v několika dílech řeší i zločiny vracející se z minulosti válečných let (bylo teprve 30 let po válce). A tak se dívám a ptám se: Jak se s tím srovnával? Odhaloval (jako herec) hříchy druhých a tajil (jako člověk) hříchy své. Dá se v tom žít? Jasně: Herec zahraje všecko. I vraha. Jenomže život není hra. V životě jste vrah, jste SS. Před lidmi můžeme utajovat kdeco (třeba i znak SS vytetovaný na rameni), ale jak vidno, stejně ne navždycky. Možná se Derrick vyznal ve zpovědnici. Stejně je vše na Pánu Bohu, který hledí k srdci. Kolik je Horstů Tappertů mezi námi? A kolik z něho je v každém z nás? Jana Šilerová Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: , , ; ; NO Blansko č. účtu / 0300 ; NO Vyškov č. účtu /0800

FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské,

FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské, FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b)

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b) FARNÍ ZPRAVODAJ leden 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

Farnost církve Československé husitské v Rudici

Farnost církve Československé husitské v Rudici Farnost církve Československé husitské v Rudici BUĎTE U NÁS VÍTÁNI! Otevíráte dveře do našeho společenství a my Vás upřímně zveme dovnitř. Jsme rádi, že jste zavítali na nástěnku naší farnosti. Co vám

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století Dačická farnost, 27. 3. 2005, VI. ročník / 27. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1,6 Jan Zahradníček Job české poezie Slovo otce Jaroslava Eucharistie, náš pokrm pro duši, posila

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání. Úvodní slovo Možná jste si již

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více