Lesu zdar. OBSAH. Příloha Anketa o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lesu zdar. OBSAH. Příloha Anketa o"

Transkript

1

2 Lesu zdar. Tak je to tu počtvrté a naposledy za tento rok. Pro rejpaly, kteří by chtěli komentovat četnost vydání, upozorňuji na redakce Tam vřele čekáme na vaše příspěvky, díky nimž můžeme vydávat častěji. Děkuji za pochopení. Příští rok máte znovu šanci se zapojit do toho koloběhu kolem časopisu. Takže pěkné prázdniny všem za celou redakci. Šéfredaktor a holka pro všechno Zástupce šéfredaktora, grafik Příležitostný ilustrátor Recenzentka, morální podpora Titulní strana Tomáš Kopčík Marek Vavřička Jarek Hůšť Pavla Ptáčková Barbora Honajzerová Nedílná součást redakce a rejpal Daniel Gajdoš OBSAH 2. Rozhovor 3. Expedice Skandinávie 7. Pozdrav 10. Být neviditelným? 14. Perličky 15. Knižní recenze 16. Filmová recenze 17. Nimrod 16. Reprezentace školy 18. D n B 19. Činnost střeleckého kroužku 21. Dárek pro tetu Příloha Anketa o 2

3 ROZHOVOR S P. ŘEDITELEM na téma jeho působení v ekologické komisi. Jaký je úkol ekologické komise? 1. Úkolem Ekologické komise je sladit problematiku myslivosti a chovu zvěře s ochranou a tvorbou životního prostředí. Zvěř je nedílnou součástí naší přírody, krajiny. Správným mysliveckým hospodařením je třeba vytvářet takové podmínky, aby zvěř i životní prostředí, ve kterém žije, byly v souladu. Co plánuje v následujících letech ekologická komise? 2. Ekologická komise v následujících letech se bude muset více zabývat využíváním dotačních titulů z EU. Půjde o zjednodušení tvorby projektů a rozšíření o nové nabídky přes Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí. Bude se i nadále zabývat harmonizací soužití jednotlivých druhů naší zvěře a neúměrnou ochranou některých skupin živočichů, kteří již dnes prokazatelně činí škody na hospodaření zemědělců, rybářů i lesníků. Největší úspěchy v minulých letech? 3. Za uplynulých pět let bylo dosaženo mnoho dobrého v ochraně zvěře a jejího životního prostředí -viz záležitosti ohledně nevhodně ozeleňovaných komunikací, řešení problematiky dopravy a střety se zvěří, propagace a prosazení pachových ohradníků, rekreace a vliv na zájmy ochrany přírody a myslivosti, podpora biopásů a vytvoření biokoridorů aj. Co si myslíte o geneticky modifikovaných druzích v myslivosti? 4. Geneticky modifikovaná zvěř v našem prostředí, díkybohu, neexistuje. Myslivci svojí činností, kterou provádějí převážně zdarma, zachránili pro věky příští mnoho druhů zvěře i živočichů. Stalo se tak přirozenou cestou. Žádným umělým genetickým ovlivňováním. To, co se děje na některých farmách (většinou v zahraničí), vytváří sice obrovské a členité trofeje, avšak ne přirozené. Mám za to, že je třeba vše posuzovat zdravým rozumem. Důležitý je správný marketing před bezohledným byznysem. S pozdravem Lesu a myslivosti zdar Zpracoval Daniel Gajdoš. 3

4 4

5 Po vydatném spánku, který nám už trošku chyběl, jsme vyrazili směrem na Stockholm. Za Jönköpinkem jsme viděli zříceninu Brachehus u jezera Bettern, které je dlouhé 31 km a místy až 14O metrů hluboké. Je obklopeno smíšenými lesy, jež jsou takřka bez výchovných zásahů, tedy jde o mnohoetážové houštiny Už vidíme hlavní město Švédska, Stockholm, respektive jeho nejvyšší dominantu, televizní věž. Abychom jej lépe poznali, dali jsme si asi hodinku bloudění, než se nám podařilo dorazit do centra, k radnici, která je celá obrostlá psím vínem. Potom už jsme se věnovali návštěvě některých zajímavostí. Bylo to například Muzeum vikingské lodi Vassa, která je zakonzervovaná v bazénu s mořskou vodou, protože byla mnoho století potopena v přístavu. Zajímavé bylo také muzeum hologramů a královská věznice na ostrově Langhollen (obr.). Ta je však přestavěna na moderní hotel, ovšem se zachováním rázu, včetně zamřížovaných ochozů a původních dveří do cel. Měli jsme to štěstí, že jsme zde byli ubytováni (já a Ing. Kutý na cele č. 218). Ještě že to nebylo doopravdy Ve vězeňské jídelně jsme si dali vydatnou snídani ve formě švédských stolů. Tato forma snídaně pro nás byla ještě poněkud nezvyklá a podle toho si s tím někteří nevěděli rady a nakládali si na talíře tak nesmyslnou směs jídel, až jsme se za ně museli stydět. Vypadali opravdu jako vězňové po hladovce. Ale vše se musí každý naučit Odjeli jsme do univerzitního města Upsala, kde sídlí největší státní švédská univerzita. Zde na nás čekal absolvent naší školy Ing. Mazur, který tady vyučuje na lesnické a dřevařské fakultě. Zajímavé bylo pro nás jejich výzkumné pracoviště, zabývající se možnostmi impregnace dřeva. Srovnávali jsme také způsoby hospodaření ve Švédsku a u nás. Pan Ing. Mazur označil naše lesníky ve srovnání se světem za zahrádkáře, kteří se piplají s každým stromečkem Naše další cesta vedla směrem na město Sundswal, které leží v zálivu s velkým průmyslovým přístavem Je poznat, že se blížíme k polárnímu kruhu, poněvadž s nastávajícím večerem je pořád světlo. Když přijíždíme do Bispgardenu, máme ve 20 hodin domluvenu besedu na Skoginstitutu, což je dvouletá lesnická škola, poskytující bakalářské vzdělání pro absolventy jednoho ročníku vyučení a jednoho roku praxe. Po vyčerpávající diskuzi jdeme spát do kempu ve čtvrt na dvanáct a na obloze zapadá (vlastně ani nezapadne) slunce a vychází měsíc. Tak se projevuje polární den Odjíždíme do lesních porostů s naším průvodcem studiedirectorem školy panem Gunarem Issacsonem. Tyto porosty jsou často postihovány požáry, někdy i úmyslně založenými a řízenými, které však nezničí místní pomalu rostoucí borovici. Na řezu kmenů jsme se mohli přesvědčit o tom, že při tloušťce 8 cm byl počet letokruhů 90 a u tloušťky 45 cm to bylo již 350 let. Je zde také poznat, v jakém časovém odstupu procházely tyto stromy požárem. Letokruhy jsou zde minimální, nebo dokonce začernalé. Na této pochůzce jsme se dostali k suchému vodopádu Dodo Vaten, který se plní pouze při tání sněhu. 5

6 Po návratu k autobusu jedeme do města Östesund, kde si kupujeme za 11 SEK čerstvý chléb (1 SEK =asi 5 Kč), protože ten český už je vhodný tak akorát pro ryby Přijíždíme na parkoviště, kde nás vítá velký hukot, jsme totiž u jednoho z nejvydatnějších vodopádů, kde z výšky 32 metrů padá 700 metrů krychlových křišťálové vody za vteřinu. Jmenuje se Tänforsen (obr.) Naše další cesta vede přes hory a planinu Sandwika směrem na západ. Jsou zde ještě zbytky sněhu, kolem nich se pasou sobi, losi, bílí zajíci a jsou zde vidět z jihu se vracející ptáci, jako např. husy, jespáci a mnoho dalších. Občas zastavujeme na vyhlídkách. Při jedné zastávce se kolega Mirek K. pokusil s kamerou přiblížit k losici s teletem, ale jakmile jej tato zahlédla, musel se dát na zrychlený ústup Aniž by zde bylo jakékoliv znamení, najednou jsme podle ukazatelů směru zjistili, že jsme v Norsku. Začali jsme sjíždět dolů k Atlantiku Přijeli jsme do norského města Lewanger, po ubytování ve Wandrheimu, jak se zde říká levným ubytovnám, jsme si udělali procházku po městě Jedeme se podívat do norského korunovačního města Trondheim. Je to velice zajímavé historické město s množstvím pamětihodností. Kamarád Tonda Tomečka potřeboval vyměnit nějaké peníze, tak jsme s naší neznalostí jazyků vyrazili do banky, kde jsme uspěli díky mezinárodním posunkům, zlomkům ruštiny, němčiny a angličtiny. Potom jsme navštívili rybářský přístav s množstvím rybářských lodí, které se vracely z lovu. Díky našim komunikačním schopnostem jsme se nechali pozvat na loď a ochutnali jsme čerstvé krevetky. To nás naladilo a vyměněné peníze jsme pak nechali v prodejně už upravených ryb, takže nám zůstaly i chuťové vzpomínky Z krásného Trondheimu jsme odjeli na ubytování v Andalsnessu, města Trollů a nádherného fjordu, který jsme překonali v trajektu, jen o něco větším než náš autobus Odjíždíme strmými serpentinami nahoru do Údolí trollů takzvaného Trollstigenu. V některých zatáčkách si cestující odsedávali od oken, protože měli pocit, že jsou už ve vzduchu a některé zatáčky jsme dokonce ani nevytočili najednou. Na 20-ti kilometrech jsme vystoupali z nuly do výšky 850 metrů nad mořem. Tady jsme si zašli na krkolomné vyhlídky a mohli si zakoupit i různě velké trolí talismany. Po překonání průsmyku jsme klesli zase k moři do městečka Validal, odkud nás trajekt převezl do osady Eisdal. Odtamtud jsme se zase drápali nahoru, podívat se na ledovec Dalsnibba, který je nádherný. Hlavně nás upoutaly azurově modré laguny tající vody, v tuto chvíli díky bezmračné modré obloze zbarvené modře (někteří podezřívali Nory, že tam nalili okenu). Pokračovali jsme cestou dolů směrem na Lillehammer a čekal nás přitom přejezd největšího fjordu Norska Geiranger. Projeli jsme lyžařským rájem v Lillehameru a dorazili jsme do hlavního města Norska Osla, kde jsme nocovali. 6

7 Dnes jsme měli na programu prohlídku městských lesů Osla, kde už se alespoň trošku hospodaří, zčásti parkovým způsobem a dál od města i lesnicky. Zbytek dne jsme věnovali prohlídce města a večer jsme se přesunuli na ubytování ve Varbergu. Cestou jsme se stavili na prohlídku Götteborgu Ráno jsme popojeli do Helsingboru, kde jsme se nalodili na trajekt, jímž jsme se po vodě dostali do dánského Helsingoru. Další naše cesta už směřovala k domovu. Navštívili jsme Kodaň, která je stylově velmi zajímavá jako historické obchodní centrum. Pokračovali jsme do Rodby, odkud jsme absolvovali poslední plavbu trajektem do Hamburku, kde byla malá zastávka na pouze částečnou prohlídku města. Potom už nás čekal jen dlouhý transit přes Německo domů Při noční dlouhé cestě jsme si už mohli jen třídit vzpomínky a zážitky z této velmi pěkné studijní exkurze po Skandinávii. Domů jsme se vrátili plni dojmů a hlavně všichni ve zdraví. Zapsal Jiří Gratcl 7

8 POZDRAV Pozdrav je nejjednodušší, nejelementárnější společenský kontakt, nejzákladnější projev zdvořilosti. Pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost. Ale i pro tento zdánlivě tak prostý projev existuje mnoho pravidel. Je takové pěkně rčení: nejdůležitější u dětí je, aby uměly pozdravit a říci děkuji. Je v tom hodně pravdy. Když potkáváme děti a mládež v domě ve městech, kde je anonymita vysoká, všimneme si, že nezdraví, koho neznají, a často ani toho, koho znají: jsou nevychovaní. Nepozdravit je v chování hrubým přestupkem. V domě, ve kterém bydlíme a nejsme si jisti, že bezpečně známe všechny nájemníky, zdravíme každého. Když to platí pro dospělého, tím spíše to platí pro mládež a děti. Jestliže tuto povinnost děti a mládež nedodržují (menším dětem ji odpouštíme, každé dítě není stejně chápavé), je jisté, že k tomu nejsou vedeni. Každý se potom může domnívat, že nejsou rodiči dostatečně vychovávání nebo že rodiče sami nahlížejí na slušné chování s nezájmem a nebo že pravidla slušného chování neznají. Ani jedno jim čest nedělá. Zásadou je, že pozdravem nešetříme a že se při pozdravu díváme protějšku do očí. Platí pravidlo, že mladší zdraví staršího a muž ženu, přičemž druhé pravidlo má přednost s určitými odchylkami, o kterých se dozvíte níže. Pozdrav je důležitý ve vztahu mezi lidmi, tak důležitý, že ovlivňuje úplně základní vztahy. Pevnou zásadou také je: Pozdravit je zdvořilostí, ale odpovědět povinností. Zdravíme-li, neukláníme se tělem, působí to vtíravě, a uděláme úklon hlavou (i při smeknutí klobouku). Zdravíme-li skupinu osob, pozdrav poněkud zvýrazníme a prodloužíme. Jestliže se zastavíme s někým na ulici, nejdříve pozdravíme a pak hovoříme. Také chceme-li se někoho na ulici zeptat (na cestu apod.), je nezdvořilé klást hned otázku, i kdyby začínala zdvořilými slovy "s prominutím", "prosím vás", neboť jako první máme pozdravit: to je nejzdvořilejší způsob, jak upoutat pozornost. Na ulici zdravíme všechny známé, i ty, se kterými jsme se dříve setkali jen náhodně, ale byli nám představeni. Zdravíme-li přítele nebo nám dobře známou ženu, je pozdrav založen na upřímnosti a přátelskosti a přibude k němu pohyb ruky a úsměv. Při pozdravu dámy méně nám známé projevuje se především úcta a stejně tak vůči podstatně starší osobě, která nám není příliš blízká: pozdrav bude vážnější, úklon zřetelnější a pohled zdrženlivější. Jdeme-li po ulici se svým známým a on někoho pozdraví, připojíme též svůj pozdrav a nikoliv nevšímavým způsobem. Otáčet se ale za pozdraveným a vyptávat se, o koho jde, je neslušné. Jestliže nám to chce známý sdělit, řekne nám to sám. Pozdrav neopakujeme, jestliže nás ten, kterého jsme před chvílí již zdravili, opět míjí. Potkáme-li ho po delší době, v rozmezí například odpoledne, pozdravíme ho způsobem jednodušším, kývnutím hlavy, úsměvem. Zdravíme jen, jestliže víme, že jsme viděni. Pochybujeme-li o tom, raději pozdravíme. Nevadí nám, když jsme se nedočkali odpovědi, protože předpokládáme, že jsme nebyli viděni. 8

9 Potkáme-li na ulici známého, který není sám, nezastavujeme se s ním, když jsme jej pozdravili: můžeme to učinit, jsme-li k tomu vyzvání. Jestliže se s námi zastaví starší osoba nebo jsme mužem a zastaví se s námi žena, přestaneme s činností, kterou právě děláme (včetně kouření, cigaretu však uhasíme jen tehdy, když se setkání prodlouží). Stává se také, že potkáme někoho, o kom se domníváme, že ho známe, ale nejsme si jisti. V takovém případě, otálí-li s pozdravem ten, který by měl pozdravit jako první, nezazlívá mu ten druhý jeho výpadek paměti a dá mu mírným pokývnutím hlavy znamení, že se znají. Ten pak jistě pozdraví a vše je v pořádku. Pozdrav se uskutečňuje buď mlčky, nebo je provázen slovy. Platí, že čím je nám osoba bližší, tím spíše přidáme slova a jejich vřelost. Není ale slušné zdravit beze slov, působilo-li by to odměřeně nebo jako plnění neradostné povinnosti. Je vhodné také pozdrav zdůraznit, chceme-li projevit svoji zřetelnější náklonnost, slovy "přeji vám hezký den" a podobně, zvláště při loučení. Při loučení též přidáváme slova "těšilo mne" nebo "rád(a) vás zase uvidím". Výběr slov k pozdravu je přizpůsoben osobě, kterou zdravíme a stejně tak i výraz tváře (uctivý nebo přátelský). Nejčastěji říkáme "dobrý den, ráno, jitro, večer", "nazdar" nebo mezi přáteli a blízkými též "ahoj" (což je pozdrav, který byl dříve považován za příliš pouliční, ale hojně se rozšířil). Je nevhodné pozdrav volat na dálku, neboť dbáme toho, aby byl vysloven tak, že jej slyší především zdravená osoba. Na druhé straně můžeme slov použít k tomu, abychom na svůj pozdrav zdravenou osobu upozornili. Není slušné zdravit kamaráda, který jde se ženou, jež není naší kamarádkou, kamarádským pozdravem, protože pozdrav patří oběma. Je ale možné pozdravit každého zvlášť. Pokud jde o děti, vypadá dobře, když ve svém okolí zdraví všechny dospělé osoby, objevují-li se jen občas a v malém množství. Nejbližším okolím se myslí část obce nebo nejbližší okolí u vchodu do domu. Dítě, které pozdraví cizího, vypadá mile: učí se základům slušnosti, umí zdravit a přijímat za pozdrav odpověď. Blízcí sousedé na pozdrav nečekají: zdraví jako první ten, kdo k tomu má rychlejší příležitost. Jestliže v domě, kde bydlíme, zdravíme někoho, koho neznáme, vůbec nevadí, že případně v domě nebydlí. Protože by bylo větší chybou nepozdravit toho, kdo v domě bydlí a my to jen nevíme: vždyť je naším sousedem. Vejdeme-li do místnosti, vždy zdravíme nahlas, ne jen kývnutím hlavy. Ve veřejné místnosti pozdravíme i cizí osoby, se kterými hodláme pobýt, nebo osoby, s kterými možná navážeme konverzaci, např. několik lidí u baru, kteří nás vidí. Odcházíme-li z veřejné místnosti, pozdravíme ty, s kterými jsme měli kontakt, a osobu, která společnost nějak reprezentuje. Odpovídáme na pozdrav, jestliže nás zdraví číšník, což znamená, že zdravíme jeho prostřednictvím všechny hosty. Pozdravíme v kanceláři, kam jsme přišli něco vyřizovat. Někdy musíme rozhodnout o pozdravu podle situace. Nebudeme zdravit například, vejdeme-li do banky, kde je řada přepážek a úředníků a před nimi lidé, s kterými do kontaktu nepřijdeme, ale pozdravíme na malé poště, kde je jeden úředník a u přepážky několik osob. Jako místnost posuzujeme i jiný ohraničený prostor určený pro lidi, například kupé ve vlaku. Je slušné pozdravit, když vejdeme do kupé a odcházíme z něj. V případě, že jsou ve vlaku jen boxy v jinak otevřeném prostoru, nemusíme zdravit cestující v boxu, kam se chceme posadit, jen se ptáme, zda je tam volno. Ale sedíme-li pak s nimi, tedy navázali jsme kontakt, pozdravíme, jestliže box natrvalo opouštíme. Je trapné, přistoupí-li někdo a sedne si a pak po nějaké době odejde bez jakéhokoliv projevu slušnosti. Působí to neotesaně. Další informace na 9

10 PÍSEMNÉ MATURITNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA Být neviditelným? Neviditelnost. Již od pradávna je neviditelnost spjata s lidskou civilizací. Dávné primitivní kmeny i vyspělé zaniklé civilizace uctívaly rozličná božstva a bály se duchů a přízraků, kteří touto vlastností disponovali. To co bylo neviditelné, bylo také nedosažitelné. Vždyť už učení alchymisté na dvorech středověkých králů a císařů se pokoušeli vyrobit elixíry neviditelnosti, avšak bez výsledků. Každé malé dítě pomyslelo na to, jaké by to asi bylo, být alespoň na okamžik neviditelným. I já jsem nesčetněkrát přemýšlel, co všechno bych mohl s touto vlastností dokázat. Je však neviditelnost dar, nebo prokletí? Kdybych byl neviditelný, zneužíval bych toho, nebo raději pomáhal lidem a svému okolí? Když pomyslím na veškeré možnosti, přiklonil bych se už k té horší variantě. Vstupoval bych na místa, která jsou mi normálně uzavřena, prováděl bych věci, o kterých se mi zatím jen zdá. Zkoušel bych šmírovat děvčata při sprchování, a ne jen tam. Zajít si na nákup a neplatit, škádlit a provokovat lidi kolem sebe a sledovat jejich zmatené reakce. Je tu možnost dělat i lepší věci, ale ty nejsou tak lákavé. Třeba přidat se k strážcům zákona a pomáhat jim v udržování pořádku. Vždyť s neviditelností bych se mohl infiltrovat mezi dealery, mafii a jiné kriminální živly a zničit je tak snadno a rychle, že by nikdo nevěděl, co se stalo. Jenomže komu by potom šly zásluhy? Tomu neviditelnému chlapíkovi? Ale kdo ho viděl? Kdo potvrdí, že tam vážně byl a udělal dobrý skutek? Nikdo. A koho by věčně bavilo pomáhat ostatním, když mi ani nepoděkují? Mě rozhodně ne. Za každý dobrý skutek by měla být odměna, alespoň motivační, nějaká drobnost. Jenže když nic nedostanu, tak si to prostě můžu vzít sám, když mě nikdo nevidí. A když jsem si vzal jednou, můžu i podruhé a potřetí. Najednou si uvědomím, že dělám něco špatného, ale to už je příliš pozdě. Nakonec se stanu něčím, proti čemu jsem bojoval. Z toho vyplývá, že i ušlechtilá myšlenka a čin se může později zvrtnout. Chtěl bych být tedy neviditelný i za cenu toho, že by se ze mne stal padouch? Přinesla by mi neviditelnost nějakou nevýhodu? Nevýhod je rozhodně celá řada. Nejsem-li viděn, nemůže na mě být brán zřetel. Kdo mě ošetří, když se zraním? Kdo bude ochotný mluvit s něčím, co není vidět? Jaké slečně se zalíbím, když ani neví, jak vypadám? Můžu vůbec žít plnohodnotný život? Záleží na tom, co považuji za plnohodnotné, ale krádeže, sex, zneužívání této schopnosti a lidí rozhodně ne. Všechny tyto nastolené otázky odpadají, pokud bych tuto dovednost mohl ovládat. To bych neviditelnost rozhodně uvítal, protože bych ji mohl využít v okamžicích, kdy by se mi hodila. Ale tím pádem se vracíme zpátky ke zneužívání. To proto, že bych neviditelnost využil k dosažení osobního cíle. Všichni ale neviditelnost nezneužívají, někteří ji k životu potřebují. Mám na mysli zvířata. Nejsou neviditelná tak, jak si to představujeme ve sci-fi filmech my lidé, ale svým vlastním způsobem. Dokážou splynout s prostředím, pohybovat se tiše, využít každé drobnosti, aby byla neviditelná. Spoustu druhů zvířat jejich vlastností k životu v neviditelnosti předurčují. To je důvod, proč mě již tolikrát napadlo, že chci být neviditelný. Z čiré lidské závisti. Když to má on, tak já to chci taky. Ptáci umí létat, postavíme letadlo, abychom se jim vyrovnali. Gepard je nejrychlejší běžec, postavíme auto, abychom byli rychlejší. Odtud pramení má touha, i touha všech ostatních lidí, kteří na neviditelnost alespoň jedenkrát pomysleli. Ale co když už jsme neviditelnosti dosáhli? Co když jsem neviditelný, 10

11 i když mě někdo vidí? Je to ignorace. Nejhorší druh neviditelnosti. Ta neviditelnost, která nejvíc bolí a každý z nás už si ji prožil. Pocit nepotřebnosti, opovržení, samoty a bezmoci. Není lepší snažit se neviditelnost, jako je tato, vymýtit? Já nechci být okolím ignorován, já chci žít a bavit se. Bohužel se s tímto druhem neviditelnosti, nebo tomu říkejte, jak chcete, setkávám naprosto běžně. Ale co skutečná neviditelnost? Díky vědě a fyzikálním jevům se jí dá dosáhnout. Lom světla, mikrosenzory a podobná zařízení vědci vyvíjejí již léta. Pokud by se na trh dostalo zařízení nebo oblek umožňující zneviditelnění, rozhodně bych si ho koupil. Mnohem pravděpodobnější však je, že tato zařízení jsou konstruována pro armádní účely. Takže pokud chci být neviditelný někdy v budoucnu, musím se dát k armádě. A u vojska se rozhodně nedá mluvit o správném využití. Pokud bych byl neviditelným na bojišti, dostal bych se za nepřátelské linie a zabíjel bych tajně zezadu. To není moc fér a opět je to pouze zneužití pro cíle mých nadřízených. Tento vývoj bohužel nejde zastavit, ale kdybych měl tu možnost, udělal bych to. Chci být tedy neviditelný? Mohl bych si dělat téměř cokoli, co by se mi zachtělo, ale jaké by to mělo důsledky pro mě a mé okolí? Bavila by mě ta samá činnost i přesto, že je zakázána, stále dokola? Neomrzel by mě pohled na nahé dívčí tělo při šmírování ve sprchách? Chtěl bych stále krást, nebo někomu pomáhat? Na tyto otázky nedokážu odpovědět a nedokáže to ani nikdo jiný, protože nikdo neví, jaké to je. Každý by chtěl být neviditelný, ale nikdo si neuvědomuje následky, jaké by to mohlo mít. S velkou mocí přichází ještě větší odpovědnost. Tím se vracím k základní otázce, která je zároveň nejdůležitější. Je neviditelnost dar, nebo prokletí? To nikdo neví, ale sám za sebe můžu říct, že být neviditelný pro mě znamená být nešťastný. Jan Hrozek (4. C) NÁVOD, JAK SE STÁT NEVIDITELNÝM Jak se staneme neviditelnými? Ukradněte černého kocoura a kupte bez smlouvání nový hrnec, zrcadlo, cihlu rašeliny, achát, něco uhlí nebo troudu. Nabeřte vody, právě když bije půlnoc. Vložte kocoura do hrnce a přistavte na oheň. Hrnec držte v levé ruce. Nehýbejte se a neotáčejte se ani při sebevětším hluku. Vše vařte 5/4 hodiny. Potom položte kocoura na misku, strhněte maso a hoďte je za sebe přes levé rameno se slovy:»accipe quod tibi do, nihil amplius.«dívajíce se do zrcadla, vkládejte si do úst jednu kost po druhé. Když se již neuzříte, obraťte se a proslovte:»pater, in manus tuas, commendo spiritum meum.«uschovejte kosti tak, aby je nikdo nemohl spatřiti, a napříště, až se budete chtít státi neviditelným, vložte je opět mezi zuby. (Černý drak) 11

12 Být (nejen) neviditelnou? Píše se rok 1991 a v kalendáři je zaškrtnutý 22. duben. V tento den se život jedné dívky stává jiným, zcela odlišným od ostatních. Začalo to jako obyčejný den. V 6: 00 zazvoní budík. S každodenní nechutí a s nepříliš líbivými slovy na rtech vyleze z postele a pomalu se odbelhá o patro výš ke snídani. Otevře chlebník a z něj zeje opět jen prázdnota. Naštvaně odsykne a pokračuje vedle k ledničce. Najde jen kousek másla, které mimochodem z duše nenávidí, a půlku papriky. Znechuceně zabouchne dveře ledničky a odebere se zpátky do svého kutlochu. S hladovým žaludkem na sebe naháže oblečení do školy a vyráží směr její Alma mater. Po cestě se jí hlavou honí myšlenky o touze mít klid. Mít čas sama na sebe. Nemuset se každý den honit pro někoho jiného. Kéž by se to dalo nějak změnit. Hlavou jí bleskla myšlenka. Aspoň chvíli být neviditelná a vidět, co dělají ostatní ve svém volném čase. Mají také tolik povinností? Také mají někdy pocit, že se musí rozdělit na tři části, aby vše zvládli? Nebo jsem já tak rozmazlená a mám pocit, že si stále jen stěžuji? Dorazí do školy a usedne do lavice. Přece jen je to zcela obyčejný den. Tak jako každý jiný Vyučování končí, a tak urychleně spěchá domů, aby stihla být do půl hodiny v hudebce, ve které stráví celé odpoledne. Po hudebce domů a konečně spát. Usne jako mimino. Probudí se kolem jedenácté hodiny a snaží se vzít si do rukou telefon. Ale nejde to. Nemůže ho uchopit, jako by byla vzduch. Telefon leží jako přibitý. Vstane z postele a běží k zrcadlu. Uvidí jen rám, ale nikdo v něm není. Co se děje? Proboha co se to děje! říká si. Pomalu se otočí a jde do kuchyně. Hlavu položí do rukou a pláče. Najednou si uvědomí, že si to vlastně přála. Chtěla být neviditelná. A vlastně to není tak špatné. Má to i své výhody. Může přece udělat cokoliv. Utře si slzy a vyráží využít své schopnosti: Prochází se po městě a sleduje východ slunce. Vidí, jak lidé, stejně naštvaní a ospalí jako ona včera, vycházejí z domů a vyrážejí do práce. Vždycky ji zajímal život těžce pracujících lidí. Projde kolem starého kravína a zpoza rohu sleduje práci zaměstnanců. Vždyť jsem vlastně neviditelná. řekne si a vejde dovnitř. Ženy nabírají hnůj vidlemi a pod tou tíhou se jim bolestivě ohýbají záda. Podívá se na hodiny a zjišťuje, že je sedm hodin ráno. Ti lidé tak brzy vstávají a k tomu musí hned po ránu tahle tvrdě pracovat, pomyslela si. Nemají to jednoduché. Z dálky slyší zvuk motorové pily, tak se jde podívat, odkud ten zvuk přichází. Dojde k lesu, kde vidí dva muže, kteří už takhle brzy ráno kácejí mohutné stromy. Také to nemají jednoduché, řekne si. Projde ještě mnoho dalších míst, kam by se bez své neviditelnosti nedostala, a zjišťuje, že skoro všichni tvrdě pracují. Pořád si víc a víc uvědomuje, že to vlastně nemá tak špatné, jak si myslela. Začíná se stydět za svoji sobeckost. Vrací se zpět ke svému domu a potkává spolužáky, svou kamarádku, bráchu. Tolik by chtěla říct, co se jí stalo. Že si tak přála být neviditelná a že se ji to opravdu splnilo. Jenže nemůže. Nikdo ji nevidí. Zaslechla spolužáky, jak se o ní baví. Někdo z nich řekl: Jak se mohla jen takhle vypařit? Křičela na ně: Já jsem tady! Nikdo ji neslyší. Smutně dojde domů a naříká: Už nechci být neviditelná, slibuji, že už si nikdy nebudu stěžovat. Vždyť vlastně neexistuje. Kdo za ni odehraje koncerty? Přece v tom holky nemůže nechat. V duchu křičí: Poučila jsem se, chci být normální! Vtom ji slunce začne lechtat po tváři. Něco z dálky dělá strašný hluk a pořád se to přibližuje. Ten zvuk je jí povědomý. Co to jen může být? Už ví! Budík! Magdaléna Důjková (4. C) 12

13 PERLIČKY Vychovatel: Fuj, vám to tady smrdí, jako kdyby někomu praskla hlava!! Vychovatel: Zavři tu beletrii, buci, buci!! Vychovatel: Kluci, neserte mě, já vám takovou písknu, až vám to z pr vyskočí. Vychovatel: Vypni to! V mžiku! Nebo ti z toho udělám létající talíř. Dějepis: No, pohanské slavnosti vypadaly asi tak: jedlo se, pilo se a všecko skončilo hromadným sexem. Biologie: Ty se neučíš!!! Já tě zabiju!! Biologie: Ovečky už nemám, ukradly mi je snědé tváře, tak jsem se na to vys Dějepis: Všecky ženy jsou kur, akorát moje matka je svatá. VKO: Co po mě ňafáš? Žák: Bil sinus cosinus ale já to mám v sešitě. Zeměpis: Běžte za ředitelem, ať mě vyhodí!! - Žák: Já du. Biologie: A tohle určitě znáte: Schránka měkkýše na 5? - Žák: Slipy. Dějepis: Vy se stěhujete jak banda špinavých beduínů!!! Biologie: Ale Karle, to není sopl, to nejde potáhnout zpátky!!! (pohlavní ústrojí muže) Zeměpis: Stupnice pro zemětřesení? - Žák: Jooo, to je ta Rychtářova stupnice škály PIP - zahradnice: To je počasí. Nohy do vody, hubu do piva Chemie: (ieden žák drží druhého za hlavu a buší mu do ní svou hlavou) Učitel: Co děláte? Žák: Dáváme hlavy dohromady, víc hlav, víc ví Učitel: Ale dva krát nula je pořád nula Zeměpis: Učitel:Tak co je to za plochu? Žák: Mo-ho-vo-ri-vo-či-voči-va-čova plocha diskontinuality. Učitel: Radši říkej Novákova Zpracovali žáci 1. A 13

14 KNIŽNÍ RECENZE Isaac Asimov - Nahé slunce Příběh začíná přeložením pozemského detektiva Eliáše Baleyho na decentralizovanou Solárii, kde si místní bezpečnost neví rady s vraždou váženého vědce. Vzhledem k tomu, že na místě byli přítomni pouze roboti a těm První zákon nedovoluje ublížit člověku, je za pachatele považována jeho žena Gladia. Baley brzy zjistí, že vyšetřovat zločin na planetě, kde je osobní kontakt takřka nepřípustný, ba dokonce nemorální, a lidé jsou od sebe vzdáleni stovky kilometrů, je prakticky nemožná věc. Aby uspěl, musí zbořit zažité bariéry, překonat svůj vlastní strach a pochopit jednání Solárijců. Vydatnou pomocí mu přispívá jeho přítel, robot R. Daneel Olivaw. Společně rozplétají sítě intrik a klamu a zjišťují, co se skrývá pod slupkou nevinného vyspělého světa Kniha líčí problémy budoucího lidstva, týkající se morálky a zločinnosti. Vzhledem k rozmáhajícímu se vývoji robotů poukazuje autor na možné důsledky tohoto nového trendu. Protože se o tuto problematiku intenzívně zajímal, vymyslel tři zákony robotiky, což mu dalo skvělou záminku napsat detektivní román. Zároveň rozvíjí teorie o způsobu chování lidí vůči jiným a zamýšlí se nad pocitem nadřazenosti Vesmířanů vůči obyčejným lidem ze Země. Nicméně knížka je přece jen trochu staršího data a každému její styl nesedne. Přesto si myslím, že Asimovovy knihy jsou velmi čtivé, svižné a i po tolika letech od jejich vydání jsou pořád velmi oblíbené. Hodnocení: *** Ivona Březinová Holky na vodítku - Jmenuji se Ester Kniha líčí příběh šestnáctileté Ester, která se léčí ze své závislosti na hracích automatech. Pochází z velmi početné rodiny, kde se sice mají všichni rádi, ale dívka pociťuje nedostatek soukromí. Čím dál víc využívá pohostinnosti rodinného přítele, majitele baru a herny. Od první výhry se pomalu propadá až k závislosti, které ještě napomáhá Roman, který ji v baru zaměstná, aby dělala reklamu automatům. Právě v baru potkává slepého Kristiána, do kterého se zamiluje. Kristián se snaží přinutit Ester, aby přestala s hraním, ale její postupující závislost už nejde zastavit Knížku píše zčásti sama Ester jako svůj deník, popisuje své první zkušenosti s hraním a své zážitky z doby, než se dostala do bezděkovské léčebny. Všechny knihy z téhle série jsou velmi emotivní a nabádají k zamyšlení nejen mladé lidi, ale i jejich rodiče. A to nejen ty, kteří se s tímto někdy setkali. Knížka je moc hezky a čtivě napsaná a nudit se s ní rozhodně nebudete. Hodnocení:**** Pavla Ptáčková (1. C) 14

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení IV. kapitola Přehled a volba spánkového řešení Jakmile jste provedli bezpečnostní kontrolu, dozvěděli se základní fakta o spánku a dokončili své první záznamy o spánku svého dítěte, jste připraveni postoupit

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Očekávaný výstup: Žáci si upevní znalosti slušného chování, rozpoznají, jak se správně chovat v konkrétních situacích, seznámí se se Zlatým pravidlem

Očekávaný výstup: Žáci si upevní znalosti slušného chování, rozpoznají, jak se správně chovat v konkrétních situacích, seznámí se se Zlatým pravidlem Kulturní chování Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr. Helena

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Etiketa. souhrn společenských zvyklostí a nepsaných zákonů určujících, jak se mají lidé ve společnosti chovat

Etiketa. souhrn společenských zvyklostí a nepsaných zákonů určujících, jak se mají lidé ve společnosti chovat Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

10. číslo / 2015 prosinec 2015

10. číslo / 2015 prosinec 2015 10. číslo / 2015 prosinec 2015 2015 Rok se s rokem sešel a přípravy na Vánoce jsou v plném proudu. Školníček se vám pokusí zpříjemnit vánoční čas několika vzpomínkami, co jste před Vánocemi dělali ve škole,

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Co je tlak a kde například se s ním setkáme:

Co je tlak a kde například se s ním setkáme: POHÁR VĚDY 4. ročník,,neuron 2015 Orteňáci Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Naše logo: Při navrhování loga jsme se nemohli shodnout, v jaké ho máme vytvořit barvě, tak jsme použili všechny navržené.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 Itinerář: 1/8 2011 pondělí Česká Lípa Sever 13 30 Praha 15 00 17 10 Praha-Strahov, nešpory 18 00 Praha-Strahov, Mše svatá a kompletorium 2/8 2011 úterý 5 30 Praha,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM Lída Leinweberová JSEM V 1. TŘÍDĚ Vím, že jako prvňačka zrovna nevypadám, ale věřte mi, myslím to vážně. JSEM V PRVNÍ TŘÍDĚ asi tak po desáté sama jsem úspěšně absolvovala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Sluneční soustava Účastníci projektu : Mgr. K. Průšová Motlík Martin 8.ročník Fulierová Kateřina 9.ročník Šarešová

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více