KOLEKTIVNÍ SMLOUVA DOHODNUTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA DOHODNUTA"

Transkript

1 List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu 2014 ročník 1 Zdarma 20 2 se KU800/K75 přesune Vyrovnali 3 věž S grantem kolem 6 Labe KOLEKIVNÍ SMLOUVA DOHODNUA Kolektivní vyjednávání ve společnosti Severní energetická a.s. bylo zahájeno dne 9. října 2014 a probíhalo ve čtyřech kolech. Vzhledem k tomu, že platnost současné kolektivní smlouvy končí k , byla předmětem kolektivního vyjednávání kolektivní smlouva v plném rozsahu. V průběhu kolektivního vyjednávání obě vyjednávací strany, tzn. strana odborů i strana zaměstnavatele, předložily vlastní návrhy kolektivní smlouvy. Za stranu zaměstnavatele se kolektivního vyjednávání účastnily personální ředitelka Bc. Eva Suchoňová, ekonom práce Jaroslava Ambrózová a referentka sociální oblasti Dagmar Iserová. Za stranu odborů byl stanoven vyjednávací tým ve složení Jaromír Franta, předseda SOO CCG, Arnošt Ševčík, místopředseda SOO CCG, Václav Král, místopředseda ÚOO Ervěnice, Jiří Uher, předseda ÚOO Komořany, Jiří Cingr, místopředseda SOO CCG, Lubomír Holý, místopředseda CCG, Gabriel Zmátlo, právník SOO CCG. Eva Suchoňová, personální ředitelka Severní energetické: V souvislosti se vznikem skupiny Sev.en byla příprava na kolektivní vyjednávání zahájena již na začátku letošního roku. Protože ke dni skončí platnost několika kolektivních smluv ve skupině, v Severní energetické a.s., Elektrárně Chvaletice a.s. a v HUME- CO a.s., byla příprava na kolektivní vyjednávání poměrně náročná a složitá. V zájmu zaměstnavatele při kolektivním vyjednávání v uvedených společnostech bylo uzavřít kolektivní smlouvy na období tří let a sjednotit základní prvky pracovního poměru zaměstnanců ve skupině, tzn. délku týdenní pracovní doby, pracovní harmonogramy a délku dovolené na standardní hodnoty. Důvodem je, že v současné době již nelze poskytovat v této oblasti benefity, které vyvolávají tlak na vyšší počet zaměstnanců. Vzhledem k nejasné budoucnosti společnosti Severní energetická a.s. z titulu územních limitů nebylo kolektivní vyjednávání vůbec jednoduché. Velice oceňuji věcný a profesionální přístup všech zúčastněných kolegů, který přispěl k oboustranné dohodě. Pokračování na straně 2 Eliška III je budoucností osmistovky Rypadlo KU 800/75 dokončí v únoru příštího roku těžbu na hlavní porubní frontě v prostoru Obránců míru. Následně zahájí transport do prostoru Eliška III, kde má za úkol uvolnit vázané zásoby v prostoru bočních svahů. Délka transportu bude asi 4 km. Náročná bude zejména část v oblasti zlomu Eliška, tj. v místě dnešního postavení PD23. V průběhu transportu bude rýpadlo odstaveno na dobu pěti týdnů, během kterých bude provedena plánovaná oprava před opětovným nasazením do těžby. Celková doba transportu včetně zmiňované opravy bude tedy trvat zhruba dva měsíce. Pokračování na straně 2

2 Editorial Milí čtenáři, vláda v energetické koncepci bude prosazovat využití jaderných a uhelných zdrojů, naopak nechce jít cestou plynových elektráren a velké podpory obnovitelných zdrojů. V Otázkách Václava Moravce to v neděli řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Hnědé uhlí je podle něj významným zdrojem. Zároveň ministr Mládek uvedl, že chce Státní energetickou koncepci ještě projednat s odbory a zaměstnavateli a do konce roku ji předložit vládě. o by pro zaměstnance Severní energetické mohla být nadějná a optimistická zpráva. Je dobré, že pomalu opouštíme stud, který zakazuje pochválit uhlí a vyzdvihnout jeho význam. Kolektivní smlouva dohodnuta Pokračování ze strany 1 Jaromír Franta, předseda SOO CCG: Příprava na vyjednávání byla zahájena na Radě Sdružení i ve výborech jednotlivých organizací již před letními prázdninami. Odboroví vyjednavači kolektivní smlouvy společnosti Severní energetická a.s. před zasláním výzvy k vyjednávání a návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavateli vyhodnotili situaci zaměstnanců společnosti. Dali jsme si v této složité a nelehké situaci za cíl pokusit se vyjednat smlouvu na úrovni té dosud platné. Vyjednávání bylo složité a místy tvrdé. Nutno však podotknout, že vždy oboustranně korektní. Z mého pohledu se nám podařilo cíl vcelku naplnit. Ano, nepodařilo se nám domluvit šestý týden dovolené, ale na druhou stranu 12% nárůst mezd za tři roky, což je zvýšení průměrného výdělku o více jak tři tisíce korun, považuji za úspěch. Zvýšení příplatků za sobotu, neděli a noční, které pobírá 75 % zaměstnanců společnosti, o dvě koruny, bude na výplatní pásce také znát. Sto korun navíc do penzijního připojištění a sociální fond ve výši více jak deset milionů korun lze hodnotit také pozitivně. Hodnocení celého znění kolektivní smlouvy společnosti Severní energetická a.s. nechám na zaměstnancích, dovolím si však tímto poděkovat všem, kteří se na kolektivním vyjednávání podíleli. (red) Výsledek dohody obou stran kolektivního vyjednávání u stěžejních ustanovení: Doba platnosti kolektivní smlouvy 3 roky: Délka dovolené 5 týdnů Nárůst průměrné mzdy Nárůst průměrné mzdy pro jednotlivé roky platnosti kolektivní smlouvy: %, %, %. Minimální navýšení tarifní mzdy u jednotlivce minimálně o 300, Kč v roce Příloha č. 1 Mzdový předpis Příplatek za práci v sobotu a v neděli + 2, Kč/hod. (tj. 15, Kč/hod.) Příplatek za práci v noci + 2, Kč/hod. (tj. 17, Kč/hod.) Příplatek za používání dýchacích přístrojů + 5, Kč/hod. (tj. 50, Kč/hod.) Pohotovost HZS + 5, Kč/hod. (tj. 45, Kč/hod.) Příplatek za výkon zásahu a speciální práce záchranářů do režimu jednoleté platnosti. Příloha č. 2 Mzdové tarify Mzdové tarify, které vycházejí z povýšení minimálních hodnot tarifních mezd současné platné kolektivní smlouvy o 3 % a zachovává princip rozpětí 60 %. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění Zvýšení příspěvku na penzijní připojištění o 100, Kč ve všech skupinách. Sociální fond Sociální fond ve výši potřebné k naplnění jednotlivých položek. Na tato slova vrcholných politiků čekáme velmi dlouho, ale ještě déle čekají horníci na to, jak vláda naloží s těžebními limity. V případě jejich platnosti totiž uhlí brzy nebude k dispozici a pokud se má stát klíčovým zdrojem, muselo by se zřejmě dovážet. Země by se dostala do absurdní situace, kdy by v cizině nakupovala surovinu, které má sama dost, ale nechce ji těžit. Horníci by byli bez práce a státní pokladna o miliardy chudší. Eliška III je budoucností osmistovky Pokračování ze strany 1 Je nutné si připomenout, že rypadlo KU 800/75 mělo být po dohrabání řezu na hlavní porubní frontě v Obránců míru trvale odstaveno z provozu a jeho další osud záležel na prolomení těžebních limitů, které jsou spojeny se vstupem do II. ekonomické etapy postupu lomu ČSA. Snahou Severní energetické a.s. ale bylo prodloužit jak vlastní život rypadla, tak zachovat pracovní příležitosti kvalifikovaných zaměstnanců. Proto bylo rozhodnuto o zahájení přípravných prací pro uvolnění vázaných zásob v prostoru bočních svahů, tzv. Eliška III., uvedl Pavel Kounovský, závodní lomu a výrobní ředitel. Přípravné a projekční práce probíhaly již v roce Samotná likvidace nepotřebných objektů a technologie byla zahájena v lednu letošního roku. V součinnosti s likvidačními pracemi byly v dubnu zahájeny úvodní skrývkové práce za použití lopatových rýpadel a automobilové dopravy. yto práce zajišťuje externí dodavatel a budou ukončeny v závěru roku eprve potom zde může být nasazena naše těžební kontinuální technologie. V tomto těžebním polygonu se nachází zhruba 7 mil. t uhlí a cca 16,5 mil. m 3 skrývkových hmot, což je pro Severní energetickou a.s. ekonomicky těžitelný příkryvný poměr. Zahájení těžby rýpadla K75 v prostoru Eliška III předpokládáme v závěru dubna příštího roku a uvažujeme s těžbou v období 3 4 let ve třísměnném nepřetržitém provozu. Faktem je, že uvolnění polygonu Eliška III proběhlo v rekordním čase. Za to patří všem zaměstnancům jak v dělnických, tak technických profesích všech zúčastněných společností poděkování, dodal Pavel Kounovský. (dak) Dva dny se Sokratem Jednou z priorit Okresní hospodářské komory v Mostě, ale i jejích členů, je oblast školství a vzdělávání. Proto se stala i letos spoluorganizátorkou regionálního veletrhu středního vzdělávání Sokrates, který se v neděli a v pondělí tohoto týdne uskutečnil ve Sportovní hale v Mostě. Na veletrh se sjelo 27 středních a vyšších odborných škol nejen z kraje, ale třeba i z Českých Budějovic. Nabídka technických, ekonomických, zdravotnických oborů, ale i gymnázií, byla veliká a pestrá. Pozornost přitahovaly samozřejmě stánky s interaktivními ukázkami či ve výuce využívanými přístroji. (má) Chomutovská střední průmyslová škola předvedla robota. Foto: (má) 2 Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, , Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická úprava a DP alk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. oto číslo vychází 6. listopadu 2014.

3 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu Lidé od nás Dárce od hasičů Dne 8. listopadu ve Východočeském divadle v Pardubicích slavnostně předá Český červený kříž ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve. Stříbrnou Janského plaketu si za 20 odběrů odnese i Miroslav Morkus, hasič HZS ECHAS. Kdy jste začal s dárcovstvím? Poprvé jsem byl darovat krev někdy v 18 letech, pak jsem se tam dlouho nedostal. Letos na jaře jsem chtěl zkusit darovat krevní plazmu. A od té doby ji daruji každých 14 dní, kdy mi vychází volno, takže počty odběrů pak rychle naskakují. Roční limit odběru plazmy je 20 l. A jak probíhá vlastní odběr? Vlastní odběr plazmy trvá asi tři čtvrtě hodiny. Při odběru jsou odděleny jednotlivé složky krve. Krevní plazma je odváděna do plastového vaku a ostatní krevní složky jsou vráceny do krevního oběhu. Odebraná plazma je kompenzována 500 ml fyziologického roztoku, takže z odběru odcházím naprosto v pohodě. krve, které jsou detailně rozebrány. Pak jste zapsán do celosvětového seznamu dárců kostní dřeně. Ale pravděpodobnost, že budete vyhovovat, je bohužel velmi malá. Mezi hasiči ale nejste jediný dárce o rozhodně ne. Dále můžu jmenovat Petra Pohla (76 odběrů), Martina Hanáka (65), Miroslava Bendžíka (59) a Michala Rambouska (33). V minulosti dávalo krev více členů sboru, ale věkový průměr hasičů je 46 let a to je na odběrech znát. Doslechla jsem se, že jste se v září zúčastnil Beer treku. Co je to za akci? Byl to 4. ročník otevřeného mistrovství ČR v pivním trekingu. Vychází se z Koutů nad Desnou a jde se 13 km trať na Červenohorské sedlo a zpět. Na trati je 6 povinných zastávek na pivo pro muže a tři zastávky pro ženy. Když si dáte bonusového panáka rumu, odečtou vám 10 min z celkového času. Letošní rekord byl 58:32 min. Můžete jít nebo běžet. Já zvolil něco mezi. Jak jste se k takovému závodu dostal a jaké jste obsadil místo? Byl to takový sranda nápad party kamarádů závodu se zúčastnit. Letos jsem šel poprvé, ale určitě ne naposled, atmosféra závodu byla skvělá. Kamarádům jsem nakonec utekl a skončil na 77. místě ze 441 účastníků. Vyrovnání zauhlovací věže V pondělí 20. října vyvrcholily 14 dní trvající přípravné práce na rektifikaci zauhlovací věži č. VIII a přilehlé barky č. 50 zauhlovacího mostu J. Na řadu přišla nejdůležitější část celé akce, tedy vlastní odtržení kotevních desek nosných sloupů od podkladu a vyheverování na potřebnou výšku. ěsně před započetím, byla u všech znát velká nervozita. Pomalu se pomocí heveru začal zvedat první sloup, který po dlouhou dobu nechtěl povolit od podkladu. Vše se ale nakonec povedlo podle plánu. V roce 2013 byl na zauhlovací věži č. VIII proveden stavebně technický průzkum konstrukce včetně statického posouzení, který potvrdil deformaci uložení věže i vzájemný posun věže a mostů J a K. Hlavní příčinou je nestejnorodost podloží pod základy a z něj vyplývající nestabilita spodní stavby (založení nosných konstrukcí mostů a věží zauhlování). Vzhledem k nestabilitě základů bárek mostů i věže docházelo k vzájemným posunům, které nemají lineární charakter a nelze tedy předpovědět další postup deformací. Věž se již viditelně nakláněla. Proto musela být konstrukce vyrovnána do svislé polohy resp. bylo třeba konstrukci rektifikovat, aby byly sloupy svislé. Výška nejvyššího patního plechu sloupu pod označením A2 byla stanovena jako nulová hodnota, sloup A1 byl vyzvednut o 103 mm, sloup B1 o 188 mm a sloup B2 o 83 mm. Před vyrovnáváním byly dotčené stavby vzájemně k sobě fixovány ocelovými úponami tak, aby se eliminovalo riziko možného zřícení v průběhu vyrovnávání. Heverování se provádělo synchronizovaně, kotevní desky sloupu byly průběžně podkládány ocelovými podložkami. Po dosažení požadované vzájemné polohy byly kotevní desky podlity nízko cementovou zálivkou s pevnosti v tlaku 25MPa získanou do 4 hodin po aplikaci. Původní poloha resp. taková poloha, při které jsou sloupy svislé, je nutná pro bezpečný a spolehlivý provoz pásových dopravníků. Sanace základových prvků by svým rozsahem a náklady přesahovala výrazně míru hospodárnosti, proto byl návrh zaměřen na rektifikaci nadzemních ocelových konstrukcí. Rektifikace byla doprovázena vyvolanými úpravami jednotlivých prvků ocelové konstrukce. o jsou především opravy a rozšíření ložisek uložení mostů na bárky resp. stěny věží apod. aké bylo přistoupeno k obnově ochranných nátěrů dotčených ocelových konstrukci a lokálním opravám opláštění Sidalvar, které změnou vzájemných poloh navazujících staveb vynucených změnou tvaru již nezabezpečovalo těsnost vůči dešti a povětrnostním klimatickým podmínkám. ext a foto: (kapr) Jste i v registru dárců kostní dřeně. Co to obnáší? Do registru dárců krve mohou vstoupit zdravé ženy a muži ve věku let. Odeberou vám vzorky A jak jste se připravoval? Víceméně nijak. Rád jezdím na kole a v rámci profese si udržuji fyzickou kondici. (kapr) Volby do dozorčí rady ýden nevšedních exkurzí V druhém říjnovém týdnu navštívili Elektrárnu Chvaletice tři exkurze a každá z nich byla neobvyklá. Výjimečně v sobotu si přijelo elektrárnu prohlídnout 24 členů Klubu železničních cestovatelů. Hned na vrátnici na mě začali chrlit jednu otázku za druhou, takže do provozu jsme vyrazili asi až po půl hodině, říká s úsměvem Jan eplý, průvodce elektrárnou. Nejvíc je samozřejmě zaujal rotační výklopník paliva, od kterého se nemohli odtrhnout. V úterý navštívili elektrárnu studenti Vysoké školy chemickotechnologické z Prahy, které provoz elektrárny tak zaujal, že tu strávili více jak 4 hodiny. Ve čtvrtek přijelo z Prahy do elektrárny 11 členů klubu důchodců ČEZ a jeho příznivců. Byl to pro ně nevšední zážitek, při kterém si i zavzpomínali na svoje dřívější působení v energetice. Nejstaršímu z nich bylo 85 let. (kapr) V listopadu se uskuteční volba zástupce zaměstnanců do dozorčí rady Severní energetické a.s. Mandát zvoleného zástupce započne 1. ledna Vlastní volby se uskuteční od 10. listopadu (od 6 hodin) do 13. listopadu (12 hodin). Kandidátní listina pro volbu člena dozorčí rady zaměstnanci Severní energetické a.s., Kandidát č. 1 Jméno a příjmení: Jaromír Franta Věk: 47 let Pracovní zařazení: předseda SOO CCG Pracoviště: Václava Řezáče 315, Most Z navržených kandidátů do dozorčí rady Severní energetické a.s. se volí 1 člen dozorčí rady. 3

4 E P L Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Hovězí s masem a nudlemi Vepřové maso na způsob bažanta, houskové knedlíky Marinovaná kuřecí prsa na medu, Zapečené s brokolicí, sýrem a bylinkami Bělehradský řízek (vepřový plátek na bramborách s lečem) Mletý řízek s hořčicovou omáčkou, brambory Vepřové maso na způsob bažanta, Drůbeží vývar se sýrovými noky Ďábelská hovězí směs, Kuře na zbojnický způsob, šťouchané brambory Zelný bramborák, červená řepa Bratislavské vepřové žebírko, smažené krokety eplá uzenina (jemný párek), smetanová čočka Ďábelská hovězí směs, Kmínová s vejcem Maďarský vepřový perkelt, houskové knedlíky Holandský řízek, bramborová kaše, okurka Vařená vejce, koprová omáčka, brambory Kuřecí maso HAWAI, jasmínová rýže, zeleninová přízdoba Kuřecí maso na žampionech, Maďarský vepřový perkelt, Čočková s párkem Kuře po horácku (žamp. + klobása + víno), Vepřové rizoto se zeleninou a sýrem Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka Vepřový plátek na zeleném pepři, hranolky, zelný salát Kuřecí maso v omáčce s Nivou, těstovinové noky Kuře po horácku (žamp. + klobása + víno), Hovězí s vaječnou sedlinou Kapucínský guláš, Zapékané s uzeninou, okurka Bavorské vdolečky se šlehačkou, čaj Hovězí maso po stroganovsku, opékané brambory, zeleninová přízdoba Jitrnicový prejt, brambory, kysané zelí s cibulí Kapucínský guláš, Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek S Á N Í S V Á E K Hovězí s masem a rýží Lužická vepřová kýta, Smažený hamburger, brambory, tatarská omáčka Kynuté tvarohové šátečky, čaj Hovězí filé, brambory, tatarská omáčka Bretaňské fazole s klobásou, chléb Lužická vepřová kýta, Krupicová se zeleninou Selská vepřová kýta, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Špagety s kuřecím masem, rajčaty a sýrem Houbový kuskus se strouhaným sýrem Bramborák s pikantní kuřecí směsí, zelný salát Slovenské rizoto, okurka Selská vepřová kýta,, kysané zelí bílé Dršťková polévka Maďarský guláš, Zapékané s uzeným masem, okurka Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem Kuřecí Gordon Blue, bramborová kaše, zeleninová přízdoba Vepřové kostky na kmíně, Maďarský guláš, Květáková polévka Hamburská vepřová kýta, Karbanátek z kuřecího masa, brambory Grenadýrský pochod, okurkový salát Přírodní vepřová játra, brambory, tatarská omáčka agliatelle s kuřecím masem a zeleninou Hamburská vepřová kýta, 4

5 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu M R A Ž E N Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vepřové maso na způsob bažanta, houskové knedlíky Marinovaná kuřecí prsa na medu, Ďábelská hovězí směs, (možno objednat i dušenou rýži) Kuře na zbojnický způsob, pečené brambory eplá uzenina (jemný párek), smetanová čočka Maďarský vepřový perkelt, houskové knedlíky Holandský řízek, bramborová kaše Kuřecí maso na žampiónech, Kuře po horácku, Vepřové rizoto se zeleninou a sýrem Kuřecí maso v omáčce s nivou, Kapucínský guláš, Jitrnicový prejt, brambory, kysané zelí bílé Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek S Á N Í S V Á E K Lužická vepřová kýta, Bretaňské fazole s klobásou Selská vepřová kýta, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Špagety s kuřecím masem, rajčaty a sýrem Slovenské rizoto, okurka Maďarský guláš, (možno objednat i ) Zapékané s uzeným masem Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem Hamburská vepřová kýta, Karbanátek z kuřecího masa, bramborová kaše 5

6 Grant 7 pro Vás Horníci podél povodí Labe tak nazvali svoje putování na kolech Zdeněk Šenitka a jeho kolegové ze skrývkového rýpadla RK V rámci cyklo trasy projeli a prozkoumali povodí řeky od Hamburku až po Českou republiku. A to vše v barvách Severní energetické, která jim na tento cyklistický projekt přispěla z firemního grantu. Foto: (šen) Chladící věž č. 3 zdobí sedmička 6 V ECHAS v rámci opravy chladící věže č. 3 byla opravena nejen železobetonová konstrukce a obnoveny krycí vrstvy výztuže, ale na věž byla namalována i zelená sedmička. Foto: (kapr)

7 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu Předvánoční turnaj v kuželkách Sdružení odborových organizací Czech Coal Group pořádá předvánoční turnaj v kuželkách o pohár ředitele společnosti Coal Services a.s. urnaj se koná dne od hodin v hotelovém komplexu Širák v Mostě. Kategorie a) tříčlenná družstva v mužské kategorii b) ženy soutěží samostatně Zájemci se přihlásí nejpozději do Bližší informace podá pořadatel turnaje p. Černošek Pavel mob urnaje se mohou zúčastnit jen zaměstnanci společnosti skupiny Czech Coal, Severní energetické, KSK závod 05 a DS Vrbenský. U příležitosti letošního posledního dostihového dne byla vyhodnocena dlouhodobá soutěž dostihové sezóny Hipodromu Most o mobilní telefon. Diváci mohli zasílat fotografie a zároveň hlasovat. Cenu si z rukou pracovnice Hipodromu E. Malinové převzala Renata Přenosilová (na snímku vpravo). V rukách moderátora dostihů V. Vébra je vítězný soutěžní snímek. Foto: (hip) Každý účastník turnaje musí mít čistou sportovní obuv se světlou podrážkou. Na požádání pořadatele je každý účastník povinen předložit svou ID kartu nebo potvrzení zaměstnavatele, jinak se nebude moci turnaje zůčastnit! urnaj ve stolním tenise Sdružení odborových organizací Czech Coal Group pořádá turnaj ve stolním tenise o pohár výrobního ředitele společnosti Severní energetická a.s. urnaj se koná dne od 8.00 hodin ve spotovní hale v Mostě. Prezence hráčů proběhne od 7.45 do 8.00 hodin. Kategorie a) neregistrovaní hráči bez omezení věkové hranice b) registrovaní hráči do 50 let věku c) registrovaní hráči nad 50 let věku d) registrované hráčky a neregistrované, bez omezení věku e) čtyřhry bez omezení věku a pohlaví, jeden z dvojice může být registrovaný urnaje se mohou zúčastnit jen zaměstnanci společnosti skupiny Czech Coal, Severní energetické, KSK závod 05 a DS Vrbenský. Zájemci se mohou nahlásit na pracovišti výboru ÚOO Komořany na tel. čísle 4845 nebo urnaj se odehraje dle platných pravidel stolního tenisu. Každý účastník turnaje musí mít čistou sportovní obuv se světlou podrážkou. Na požádání pořadatele je každý účastník povinen předložit svou ID kartu nebo potvrzení zaměstnavatele, jinak se nebude moci turnaje zůčastnit! 7

8 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu Křížovka ajenka minulé křížovky: Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná Vylosovaní: Jolana Růžičková Praha; Josef Čiviš skrývka ČSA; Jiří Pravda Most. ajenka dnešní křížovky je dokončením Murphyho zákona: Práce ve skupině je základ, pomůže ti.(tajenka). ajenku posílejte na adresu: 8

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

Jídelní lístek Třebovický mlýn

Jídelní lístek Třebovický mlýn Jídelní lístek Třebovický mlýn Na Heleně 5004/2 722 00 Ostrava Třebovice Platný k 6.7.2012 Zdroj: Oficiální stránky restaurace Třebovický mlýn Chuťovky k pivu 100 g Tvarůžky s cibulí, máslem a chlebem

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Jihočeská kulajda Penne arrabbiata s parmazánem Kuřecí směs s paprikou a arašídy, dušená rýže 1 podáváme v úterý 26. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Brokolicový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Jídelní lístek Předkrmy:

Jídelní lístek Předkrmy: Předkrmy: 1140 70g Domácí zvěřinová paštika s cibulovou marmeládou, 71,- chléb 2 ks 1141 100g Grilovaná cuketa zapečná kozím sýrem, 77,- čerstvě rozpečená bagetka 1142 2 ks Bruschetta s bylinkami, čerstvými

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,-

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- Apetizéry 150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- 150g Grilovaný balkánský sýr balený v parmské šunce, toast 95,- 100g Tatarský biftek, 3ks

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin Kuřecí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi Smažené žampióny, pažitkové brambory, česneková omáčka Hovězí znojemská pečeně, domácí houskové knedlíky

Více

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty PŘEDKRMY 70 g Hovězí carpacio s parmazánem 70 g Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty 85 Kč 80g Mozzarella zapečená v parmské šunce na ledovém

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Předkrmy. Polévky. Saláty

Předkrmy. Polévky. Saláty Předkrmy 80g Tataráček z norského lososa zdobený limetkou s pečivem 139,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové zdobené kousky parmezánu s pečivem 149,- 100g Vaječná omeletka na šalvěji plněná slaninou a kousky

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY (01) Tvarohový krém s tomaty, bylinkovým olejem, 125,- Kč parmskou šunkou a opečeným světlým chlebem (02) Marinované krevety s citrónovou omáčkou na 175,- Kč salátovém lůžku, ochucené

Více

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy:

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy: Aperitivy: 6 1 dcl Cinzano Bianco.... 40,- 7 1 dcl Cinzano Rosso.....40,- 8 1 dcl Martini Bianco.40,- 9 1 dcl Martini Rosso...40,- 10 1 dcl Martini Dry..40,- 11 1 dcl Metropol Bianco.. 35,- 12 1 dcl Metropol

Více

PIZZA 400g. Pizzerie. Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10Kč. 1. MARGHERITA. .. 100,00 Kč

PIZZA 400g. Pizzerie. Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10Kč. 1. MARGHERITA. .. 100,00 Kč Pizzerie PIZZA 400g Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10. 1. MARGHERITA tomatová směs, sýr, oregano 2. TUTTI FRUTI tomatová směs, sýr, šunka, ananas, jahody 3. PROSCIUTO

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

citrón, bylinky, olivový olej, hořčice

citrón, bylinky, olivový olej, hořčice Jídelní lístek Studené předkrmy Carpaccio 80g jemné plátky hovězí svíčkové, olivový olej, taco koření, kapary, sypané parmazánem 100g Capresse mozzarela prokládaná rajčaty, olivový olej, bylinky 65,- 100g

Více

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 polévka kuřecí s nudlemi 01,03,07,09 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 rohlík,žervé,jablko,mléko

Více