KOLEKTIVNÍ SMLOUVA DOHODNUTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA DOHODNUTA"

Transkript

1 List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu 2014 ročník 1 Zdarma 20 2 se KU800/K75 přesune Vyrovnali 3 věž S grantem kolem 6 Labe KOLEKIVNÍ SMLOUVA DOHODNUA Kolektivní vyjednávání ve společnosti Severní energetická a.s. bylo zahájeno dne 9. října 2014 a probíhalo ve čtyřech kolech. Vzhledem k tomu, že platnost současné kolektivní smlouvy končí k , byla předmětem kolektivního vyjednávání kolektivní smlouva v plném rozsahu. V průběhu kolektivního vyjednávání obě vyjednávací strany, tzn. strana odborů i strana zaměstnavatele, předložily vlastní návrhy kolektivní smlouvy. Za stranu zaměstnavatele se kolektivního vyjednávání účastnily personální ředitelka Bc. Eva Suchoňová, ekonom práce Jaroslava Ambrózová a referentka sociální oblasti Dagmar Iserová. Za stranu odborů byl stanoven vyjednávací tým ve složení Jaromír Franta, předseda SOO CCG, Arnošt Ševčík, místopředseda SOO CCG, Václav Král, místopředseda ÚOO Ervěnice, Jiří Uher, předseda ÚOO Komořany, Jiří Cingr, místopředseda SOO CCG, Lubomír Holý, místopředseda CCG, Gabriel Zmátlo, právník SOO CCG. Eva Suchoňová, personální ředitelka Severní energetické: V souvislosti se vznikem skupiny Sev.en byla příprava na kolektivní vyjednávání zahájena již na začátku letošního roku. Protože ke dni skončí platnost několika kolektivních smluv ve skupině, v Severní energetické a.s., Elektrárně Chvaletice a.s. a v HUME- CO a.s., byla příprava na kolektivní vyjednávání poměrně náročná a složitá. V zájmu zaměstnavatele při kolektivním vyjednávání v uvedených společnostech bylo uzavřít kolektivní smlouvy na období tří let a sjednotit základní prvky pracovního poměru zaměstnanců ve skupině, tzn. délku týdenní pracovní doby, pracovní harmonogramy a délku dovolené na standardní hodnoty. Důvodem je, že v současné době již nelze poskytovat v této oblasti benefity, které vyvolávají tlak na vyšší počet zaměstnanců. Vzhledem k nejasné budoucnosti společnosti Severní energetická a.s. z titulu územních limitů nebylo kolektivní vyjednávání vůbec jednoduché. Velice oceňuji věcný a profesionální přístup všech zúčastněných kolegů, který přispěl k oboustranné dohodě. Pokračování na straně 2 Eliška III je budoucností osmistovky Rypadlo KU 800/75 dokončí v únoru příštího roku těžbu na hlavní porubní frontě v prostoru Obránců míru. Následně zahájí transport do prostoru Eliška III, kde má za úkol uvolnit vázané zásoby v prostoru bočních svahů. Délka transportu bude asi 4 km. Náročná bude zejména část v oblasti zlomu Eliška, tj. v místě dnešního postavení PD23. V průběhu transportu bude rýpadlo odstaveno na dobu pěti týdnů, během kterých bude provedena plánovaná oprava před opětovným nasazením do těžby. Celková doba transportu včetně zmiňované opravy bude tedy trvat zhruba dva měsíce. Pokračování na straně 2

2 Editorial Milí čtenáři, vláda v energetické koncepci bude prosazovat využití jaderných a uhelných zdrojů, naopak nechce jít cestou plynových elektráren a velké podpory obnovitelných zdrojů. V Otázkách Václava Moravce to v neděli řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Hnědé uhlí je podle něj významným zdrojem. Zároveň ministr Mládek uvedl, že chce Státní energetickou koncepci ještě projednat s odbory a zaměstnavateli a do konce roku ji předložit vládě. o by pro zaměstnance Severní energetické mohla být nadějná a optimistická zpráva. Je dobré, že pomalu opouštíme stud, který zakazuje pochválit uhlí a vyzdvihnout jeho význam. Kolektivní smlouva dohodnuta Pokračování ze strany 1 Jaromír Franta, předseda SOO CCG: Příprava na vyjednávání byla zahájena na Radě Sdružení i ve výborech jednotlivých organizací již před letními prázdninami. Odboroví vyjednavači kolektivní smlouvy společnosti Severní energetická a.s. před zasláním výzvy k vyjednávání a návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavateli vyhodnotili situaci zaměstnanců společnosti. Dali jsme si v této složité a nelehké situaci za cíl pokusit se vyjednat smlouvu na úrovni té dosud platné. Vyjednávání bylo složité a místy tvrdé. Nutno však podotknout, že vždy oboustranně korektní. Z mého pohledu se nám podařilo cíl vcelku naplnit. Ano, nepodařilo se nám domluvit šestý týden dovolené, ale na druhou stranu 12% nárůst mezd za tři roky, což je zvýšení průměrného výdělku o více jak tři tisíce korun, považuji za úspěch. Zvýšení příplatků za sobotu, neděli a noční, které pobírá 75 % zaměstnanců společnosti, o dvě koruny, bude na výplatní pásce také znát. Sto korun navíc do penzijního připojištění a sociální fond ve výši více jak deset milionů korun lze hodnotit také pozitivně. Hodnocení celého znění kolektivní smlouvy společnosti Severní energetická a.s. nechám na zaměstnancích, dovolím si však tímto poděkovat všem, kteří se na kolektivním vyjednávání podíleli. (red) Výsledek dohody obou stran kolektivního vyjednávání u stěžejních ustanovení: Doba platnosti kolektivní smlouvy 3 roky: Délka dovolené 5 týdnů Nárůst průměrné mzdy Nárůst průměrné mzdy pro jednotlivé roky platnosti kolektivní smlouvy: %, %, %. Minimální navýšení tarifní mzdy u jednotlivce minimálně o 300, Kč v roce Příloha č. 1 Mzdový předpis Příplatek za práci v sobotu a v neděli + 2, Kč/hod. (tj. 15, Kč/hod.) Příplatek za práci v noci + 2, Kč/hod. (tj. 17, Kč/hod.) Příplatek za používání dýchacích přístrojů + 5, Kč/hod. (tj. 50, Kč/hod.) Pohotovost HZS + 5, Kč/hod. (tj. 45, Kč/hod.) Příplatek za výkon zásahu a speciální práce záchranářů do režimu jednoleté platnosti. Příloha č. 2 Mzdové tarify Mzdové tarify, které vycházejí z povýšení minimálních hodnot tarifních mezd současné platné kolektivní smlouvy o 3 % a zachovává princip rozpětí 60 %. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění Zvýšení příspěvku na penzijní připojištění o 100, Kč ve všech skupinách. Sociální fond Sociální fond ve výši potřebné k naplnění jednotlivých položek. Na tato slova vrcholných politiků čekáme velmi dlouho, ale ještě déle čekají horníci na to, jak vláda naloží s těžebními limity. V případě jejich platnosti totiž uhlí brzy nebude k dispozici a pokud se má stát klíčovým zdrojem, muselo by se zřejmě dovážet. Země by se dostala do absurdní situace, kdy by v cizině nakupovala surovinu, které má sama dost, ale nechce ji těžit. Horníci by byli bez práce a státní pokladna o miliardy chudší. Eliška III je budoucností osmistovky Pokračování ze strany 1 Je nutné si připomenout, že rypadlo KU 800/75 mělo být po dohrabání řezu na hlavní porubní frontě v Obránců míru trvale odstaveno z provozu a jeho další osud záležel na prolomení těžebních limitů, které jsou spojeny se vstupem do II. ekonomické etapy postupu lomu ČSA. Snahou Severní energetické a.s. ale bylo prodloužit jak vlastní život rypadla, tak zachovat pracovní příležitosti kvalifikovaných zaměstnanců. Proto bylo rozhodnuto o zahájení přípravných prací pro uvolnění vázaných zásob v prostoru bočních svahů, tzv. Eliška III., uvedl Pavel Kounovský, závodní lomu a výrobní ředitel. Přípravné a projekční práce probíhaly již v roce Samotná likvidace nepotřebných objektů a technologie byla zahájena v lednu letošního roku. V součinnosti s likvidačními pracemi byly v dubnu zahájeny úvodní skrývkové práce za použití lopatových rýpadel a automobilové dopravy. yto práce zajišťuje externí dodavatel a budou ukončeny v závěru roku eprve potom zde může být nasazena naše těžební kontinuální technologie. V tomto těžebním polygonu se nachází zhruba 7 mil. t uhlí a cca 16,5 mil. m 3 skrývkových hmot, což je pro Severní energetickou a.s. ekonomicky těžitelný příkryvný poměr. Zahájení těžby rýpadla K75 v prostoru Eliška III předpokládáme v závěru dubna příštího roku a uvažujeme s těžbou v období 3 4 let ve třísměnném nepřetržitém provozu. Faktem je, že uvolnění polygonu Eliška III proběhlo v rekordním čase. Za to patří všem zaměstnancům jak v dělnických, tak technických profesích všech zúčastněných společností poděkování, dodal Pavel Kounovský. (dak) Dva dny se Sokratem Jednou z priorit Okresní hospodářské komory v Mostě, ale i jejích členů, je oblast školství a vzdělávání. Proto se stala i letos spoluorganizátorkou regionálního veletrhu středního vzdělávání Sokrates, který se v neděli a v pondělí tohoto týdne uskutečnil ve Sportovní hale v Mostě. Na veletrh se sjelo 27 středních a vyšších odborných škol nejen z kraje, ale třeba i z Českých Budějovic. Nabídka technických, ekonomických, zdravotnických oborů, ale i gymnázií, byla veliká a pestrá. Pozornost přitahovaly samozřejmě stánky s interaktivními ukázkami či ve výuce využívanými přístroji. (má) Chomutovská střední průmyslová škola předvedla robota. Foto: (má) 2 Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, , Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická úprava a DP alk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. oto číslo vychází 6. listopadu 2014.

3 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu Lidé od nás Dárce od hasičů Dne 8. listopadu ve Východočeském divadle v Pardubicích slavnostně předá Český červený kříž ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve. Stříbrnou Janského plaketu si za 20 odběrů odnese i Miroslav Morkus, hasič HZS ECHAS. Kdy jste začal s dárcovstvím? Poprvé jsem byl darovat krev někdy v 18 letech, pak jsem se tam dlouho nedostal. Letos na jaře jsem chtěl zkusit darovat krevní plazmu. A od té doby ji daruji každých 14 dní, kdy mi vychází volno, takže počty odběrů pak rychle naskakují. Roční limit odběru plazmy je 20 l. A jak probíhá vlastní odběr? Vlastní odběr plazmy trvá asi tři čtvrtě hodiny. Při odběru jsou odděleny jednotlivé složky krve. Krevní plazma je odváděna do plastového vaku a ostatní krevní složky jsou vráceny do krevního oběhu. Odebraná plazma je kompenzována 500 ml fyziologického roztoku, takže z odběru odcházím naprosto v pohodě. krve, které jsou detailně rozebrány. Pak jste zapsán do celosvětového seznamu dárců kostní dřeně. Ale pravděpodobnost, že budete vyhovovat, je bohužel velmi malá. Mezi hasiči ale nejste jediný dárce o rozhodně ne. Dále můžu jmenovat Petra Pohla (76 odběrů), Martina Hanáka (65), Miroslava Bendžíka (59) a Michala Rambouska (33). V minulosti dávalo krev více členů sboru, ale věkový průměr hasičů je 46 let a to je na odběrech znát. Doslechla jsem se, že jste se v září zúčastnil Beer treku. Co je to za akci? Byl to 4. ročník otevřeného mistrovství ČR v pivním trekingu. Vychází se z Koutů nad Desnou a jde se 13 km trať na Červenohorské sedlo a zpět. Na trati je 6 povinných zastávek na pivo pro muže a tři zastávky pro ženy. Když si dáte bonusového panáka rumu, odečtou vám 10 min z celkového času. Letošní rekord byl 58:32 min. Můžete jít nebo běžet. Já zvolil něco mezi. Jak jste se k takovému závodu dostal a jaké jste obsadil místo? Byl to takový sranda nápad party kamarádů závodu se zúčastnit. Letos jsem šel poprvé, ale určitě ne naposled, atmosféra závodu byla skvělá. Kamarádům jsem nakonec utekl a skončil na 77. místě ze 441 účastníků. Vyrovnání zauhlovací věže V pondělí 20. října vyvrcholily 14 dní trvající přípravné práce na rektifikaci zauhlovací věži č. VIII a přilehlé barky č. 50 zauhlovacího mostu J. Na řadu přišla nejdůležitější část celé akce, tedy vlastní odtržení kotevních desek nosných sloupů od podkladu a vyheverování na potřebnou výšku. ěsně před započetím, byla u všech znát velká nervozita. Pomalu se pomocí heveru začal zvedat první sloup, který po dlouhou dobu nechtěl povolit od podkladu. Vše se ale nakonec povedlo podle plánu. V roce 2013 byl na zauhlovací věži č. VIII proveden stavebně technický průzkum konstrukce včetně statického posouzení, který potvrdil deformaci uložení věže i vzájemný posun věže a mostů J a K. Hlavní příčinou je nestejnorodost podloží pod základy a z něj vyplývající nestabilita spodní stavby (založení nosných konstrukcí mostů a věží zauhlování). Vzhledem k nestabilitě základů bárek mostů i věže docházelo k vzájemným posunům, které nemají lineární charakter a nelze tedy předpovědět další postup deformací. Věž se již viditelně nakláněla. Proto musela být konstrukce vyrovnána do svislé polohy resp. bylo třeba konstrukci rektifikovat, aby byly sloupy svislé. Výška nejvyššího patního plechu sloupu pod označením A2 byla stanovena jako nulová hodnota, sloup A1 byl vyzvednut o 103 mm, sloup B1 o 188 mm a sloup B2 o 83 mm. Před vyrovnáváním byly dotčené stavby vzájemně k sobě fixovány ocelovými úponami tak, aby se eliminovalo riziko možného zřícení v průběhu vyrovnávání. Heverování se provádělo synchronizovaně, kotevní desky sloupu byly průběžně podkládány ocelovými podložkami. Po dosažení požadované vzájemné polohy byly kotevní desky podlity nízko cementovou zálivkou s pevnosti v tlaku 25MPa získanou do 4 hodin po aplikaci. Původní poloha resp. taková poloha, při které jsou sloupy svislé, je nutná pro bezpečný a spolehlivý provoz pásových dopravníků. Sanace základových prvků by svým rozsahem a náklady přesahovala výrazně míru hospodárnosti, proto byl návrh zaměřen na rektifikaci nadzemních ocelových konstrukcí. Rektifikace byla doprovázena vyvolanými úpravami jednotlivých prvků ocelové konstrukce. o jsou především opravy a rozšíření ložisek uložení mostů na bárky resp. stěny věží apod. aké bylo přistoupeno k obnově ochranných nátěrů dotčených ocelových konstrukci a lokálním opravám opláštění Sidalvar, které změnou vzájemných poloh navazujících staveb vynucených změnou tvaru již nezabezpečovalo těsnost vůči dešti a povětrnostním klimatickým podmínkám. ext a foto: (kapr) Jste i v registru dárců kostní dřeně. Co to obnáší? Do registru dárců krve mohou vstoupit zdravé ženy a muži ve věku let. Odeberou vám vzorky A jak jste se připravoval? Víceméně nijak. Rád jezdím na kole a v rámci profese si udržuji fyzickou kondici. (kapr) Volby do dozorčí rady ýden nevšedních exkurzí V druhém říjnovém týdnu navštívili Elektrárnu Chvaletice tři exkurze a každá z nich byla neobvyklá. Výjimečně v sobotu si přijelo elektrárnu prohlídnout 24 členů Klubu železničních cestovatelů. Hned na vrátnici na mě začali chrlit jednu otázku za druhou, takže do provozu jsme vyrazili asi až po půl hodině, říká s úsměvem Jan eplý, průvodce elektrárnou. Nejvíc je samozřejmě zaujal rotační výklopník paliva, od kterého se nemohli odtrhnout. V úterý navštívili elektrárnu studenti Vysoké školy chemickotechnologické z Prahy, které provoz elektrárny tak zaujal, že tu strávili více jak 4 hodiny. Ve čtvrtek přijelo z Prahy do elektrárny 11 členů klubu důchodců ČEZ a jeho příznivců. Byl to pro ně nevšední zážitek, při kterém si i zavzpomínali na svoje dřívější působení v energetice. Nejstaršímu z nich bylo 85 let. (kapr) V listopadu se uskuteční volba zástupce zaměstnanců do dozorčí rady Severní energetické a.s. Mandát zvoleného zástupce započne 1. ledna Vlastní volby se uskuteční od 10. listopadu (od 6 hodin) do 13. listopadu (12 hodin). Kandidátní listina pro volbu člena dozorčí rady zaměstnanci Severní energetické a.s., Kandidát č. 1 Jméno a příjmení: Jaromír Franta Věk: 47 let Pracovní zařazení: předseda SOO CCG Pracoviště: Václava Řezáče 315, Most Z navržených kandidátů do dozorčí rady Severní energetické a.s. se volí 1 člen dozorčí rady. 3

4 E P L Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Hovězí s masem a nudlemi Vepřové maso na způsob bažanta, houskové knedlíky Marinovaná kuřecí prsa na medu, Zapečené s brokolicí, sýrem a bylinkami Bělehradský řízek (vepřový plátek na bramborách s lečem) Mletý řízek s hořčicovou omáčkou, brambory Vepřové maso na způsob bažanta, Drůbeží vývar se sýrovými noky Ďábelská hovězí směs, Kuře na zbojnický způsob, šťouchané brambory Zelný bramborák, červená řepa Bratislavské vepřové žebírko, smažené krokety eplá uzenina (jemný párek), smetanová čočka Ďábelská hovězí směs, Kmínová s vejcem Maďarský vepřový perkelt, houskové knedlíky Holandský řízek, bramborová kaše, okurka Vařená vejce, koprová omáčka, brambory Kuřecí maso HAWAI, jasmínová rýže, zeleninová přízdoba Kuřecí maso na žampionech, Maďarský vepřový perkelt, Čočková s párkem Kuře po horácku (žamp. + klobása + víno), Vepřové rizoto se zeleninou a sýrem Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka Vepřový plátek na zeleném pepři, hranolky, zelný salát Kuřecí maso v omáčce s Nivou, těstovinové noky Kuře po horácku (žamp. + klobása + víno), Hovězí s vaječnou sedlinou Kapucínský guláš, Zapékané s uzeninou, okurka Bavorské vdolečky se šlehačkou, čaj Hovězí maso po stroganovsku, opékané brambory, zeleninová přízdoba Jitrnicový prejt, brambory, kysané zelí s cibulí Kapucínský guláš, Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek S Á N Í S V Á E K Hovězí s masem a rýží Lužická vepřová kýta, Smažený hamburger, brambory, tatarská omáčka Kynuté tvarohové šátečky, čaj Hovězí filé, brambory, tatarská omáčka Bretaňské fazole s klobásou, chléb Lužická vepřová kýta, Krupicová se zeleninou Selská vepřová kýta, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Špagety s kuřecím masem, rajčaty a sýrem Houbový kuskus se strouhaným sýrem Bramborák s pikantní kuřecí směsí, zelný salát Slovenské rizoto, okurka Selská vepřová kýta,, kysané zelí bílé Dršťková polévka Maďarský guláš, Zapékané s uzeným masem, okurka Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem Kuřecí Gordon Blue, bramborová kaše, zeleninová přízdoba Vepřové kostky na kmíně, Maďarský guláš, Květáková polévka Hamburská vepřová kýta, Karbanátek z kuřecího masa, brambory Grenadýrský pochod, okurkový salát Přírodní vepřová játra, brambory, tatarská omáčka agliatelle s kuřecím masem a zeleninou Hamburská vepřová kýta, 4

5 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu M R A Ž E N Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vepřové maso na způsob bažanta, houskové knedlíky Marinovaná kuřecí prsa na medu, Ďábelská hovězí směs, (možno objednat i dušenou rýži) Kuře na zbojnický způsob, pečené brambory eplá uzenina (jemný párek), smetanová čočka Maďarský vepřový perkelt, houskové knedlíky Holandský řízek, bramborová kaše Kuřecí maso na žampiónech, Kuře po horácku, Vepřové rizoto se zeleninou a sýrem Kuřecí maso v omáčce s nivou, Kapucínský guláš, Jitrnicový prejt, brambory, kysané zelí bílé Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek S Á N Í S V Á E K Lužická vepřová kýta, Bretaňské fazole s klobásou Selská vepřová kýta, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Špagety s kuřecím masem, rajčaty a sýrem Slovenské rizoto, okurka Maďarský guláš, (možno objednat i ) Zapékané s uzeným masem Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem Hamburská vepřová kýta, Karbanátek z kuřecího masa, bramborová kaše 5

6 Grant 7 pro Vás Horníci podél povodí Labe tak nazvali svoje putování na kolech Zdeněk Šenitka a jeho kolegové ze skrývkového rýpadla RK V rámci cyklo trasy projeli a prozkoumali povodí řeky od Hamburku až po Českou republiku. A to vše v barvách Severní energetické, která jim na tento cyklistický projekt přispěla z firemního grantu. Foto: (šen) Chladící věž č. 3 zdobí sedmička 6 V ECHAS v rámci opravy chladící věže č. 3 byla opravena nejen železobetonová konstrukce a obnoveny krycí vrstvy výztuže, ale na věž byla namalována i zelená sedmička. Foto: (kapr)

7 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu Předvánoční turnaj v kuželkách Sdružení odborových organizací Czech Coal Group pořádá předvánoční turnaj v kuželkách o pohár ředitele společnosti Coal Services a.s. urnaj se koná dne od hodin v hotelovém komplexu Širák v Mostě. Kategorie a) tříčlenná družstva v mužské kategorii b) ženy soutěží samostatně Zájemci se přihlásí nejpozději do Bližší informace podá pořadatel turnaje p. Černošek Pavel mob urnaje se mohou zúčastnit jen zaměstnanci společnosti skupiny Czech Coal, Severní energetické, KSK závod 05 a DS Vrbenský. U příležitosti letošního posledního dostihového dne byla vyhodnocena dlouhodobá soutěž dostihové sezóny Hipodromu Most o mobilní telefon. Diváci mohli zasílat fotografie a zároveň hlasovat. Cenu si z rukou pracovnice Hipodromu E. Malinové převzala Renata Přenosilová (na snímku vpravo). V rukách moderátora dostihů V. Vébra je vítězný soutěžní snímek. Foto: (hip) Každý účastník turnaje musí mít čistou sportovní obuv se světlou podrážkou. Na požádání pořadatele je každý účastník povinen předložit svou ID kartu nebo potvrzení zaměstnavatele, jinak se nebude moci turnaje zůčastnit! urnaj ve stolním tenise Sdružení odborových organizací Czech Coal Group pořádá turnaj ve stolním tenise o pohár výrobního ředitele společnosti Severní energetická a.s. urnaj se koná dne od 8.00 hodin ve spotovní hale v Mostě. Prezence hráčů proběhne od 7.45 do 8.00 hodin. Kategorie a) neregistrovaní hráči bez omezení věkové hranice b) registrovaní hráči do 50 let věku c) registrovaní hráči nad 50 let věku d) registrované hráčky a neregistrované, bez omezení věku e) čtyřhry bez omezení věku a pohlaví, jeden z dvojice může být registrovaný urnaje se mohou zúčastnit jen zaměstnanci společnosti skupiny Czech Coal, Severní energetické, KSK závod 05 a DS Vrbenský. Zájemci se mohou nahlásit na pracovišti výboru ÚOO Komořany na tel. čísle 4845 nebo urnaj se odehraje dle platných pravidel stolního tenisu. Každý účastník turnaje musí mít čistou sportovní obuv se světlou podrážkou. Na požádání pořadatele je každý účastník povinen předložit svou ID kartu nebo potvrzení zaměstnavatele, jinak se nebude moci turnaje zůčastnit! 7

8 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu Křížovka ajenka minulé křížovky: Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná Vylosovaní: Jolana Růžičková Praha; Josef Čiviš skrývka ČSA; Jiří Pravda Most. ajenka dnešní křížovky je dokončením Murphyho zákona: Práce ve skupině je základ, pomůže ti.(tajenka). ajenku posílejte na adresu: 8

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 2.3.2015 1 Zeleninový talíř sýrovo-šunkový v jogurtové zálivce 350 g 3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Drůbeží směs, rýže 63 g 1 4 Vaječné krokety,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ÚNOR 2014 Týdenní menu 3.3. 7.3. 2014 Pondělí: 3.3. Polévka: 0,2l Hovězí s těstovinou Menu č.1: 100g Květákový mozeček, vařený brambor Menu č:2: 360g

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC DUBEN 2014 Týdenní menu 1.4. 4.4.2014 Pondělí 31.3. Polévka: 0,2l Fazolová Menu č.1: 100g Bělehradský vepřový řízek Menu č.2: 100g Svíčková na smetaně,

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 zeleninová s kuskusem, kuřecí závitek se smetanovou omáčkou, H. K. (A: 01, 03, 07, 09, 12) brokolicová, hovězí plátek, těstoviny, šlehaný

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 7. 12. 2015 0 0,33 l Hovězí vývar s celestinskými nudlemi Kuřecí steak, dušený hrášek, Vepřové nudličky se zeleninou, dušená rýže Svíčková na smetaně, houskový,9 120g Smažené uzené maso, bramborová

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.1. - 6.1.2017 Polévka: Oběd č. 1: 2. 1. 2017 3. 1. 2017 úterý Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Kuře na paprice, houskový knedlík 1,3,7,9 Čaj, mléko, voda

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 krupicová s vejcem,09 Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík, čaj bylinný Francouzské brambory, salát rajčatový,čaj bylinný zeleninová,09

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 24. února Květáková polévka Anglický roastbeef podávaný s opečeným bramborem a ďábelskou omáčkou Uzená kýta servírovaná s čočkou na kyselo, okurka Tagliatelle s lososovou omáčkou Čokoládovo tvarohové

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný Pondělí 2.5.2016 Z vaječné jíšky,09 Lovecká vepřová kýta, houskový knedlík, rýže obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,10 Trhané saláty s tuňákem a kuskusem, vícezrnná houska obsahuje alergeny: 01a,01b,04,11

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 čočková, čevabčiči, brambory, okurka (A: 01, 03, 07) kmínová, vepřový přírodní plátek, rýže, ovocná přesnídávka (A: 07) kakao, mléko,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 1. 8. - 7. 8. 2016 1. 8. A - 3, 9 Pol. krupicová s vejcem, vepřová krkovice, dušená kapusta, chléb B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 2. 8. A - 3, 9 Pol. drůbková,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 2.9.2016 1.9.2016 čtvrtek Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík 1,3,7,9 Zelenina ( meloun ), nápoj 2.9.2016 pátek Brokolicová 1,7,9 Kuřecí masová

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

NABÍDKA NA LEDEN 2012 Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku s pečivem a vodou zdarma!

NABÍDKA NA LEDEN 2012 Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku s pečivem a vodou zdarma! Pondělí 2. ledna Zelná polévka 40,- Vepřové maso dušené na žampiónech podávané s petrželovou rýží Kuře Tabasco s chilli papričkami podávané s vařenými bramborami Boloňské lasagne 90,- Větrník se šlehačkou

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.6.2017 DO 30.6.2017 1.6. 2.6. lévka zeleninová s jáhly 250ml (Obsahuje: 1, 7, 9), Vepřové kostky v mrkvi 64g (Obsahuje: 1, 7), Brambory vařené 200g (Obsahuje: 12) lévka zeleninová

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

od 01.01.2016 do 31.01.2016 Pondělí 4.1.2016 Úterý 5.1.2016 Středa 6.1.2016 Čtvrtek 7.1.2016 Pátek 8.1.2016

od 01.01.2016 do 31.01.2016 Pondělí 4.1.2016 Úterý 5.1.2016 Středa 6.1.2016 Čtvrtek 7.1.2016 Pátek 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Úterý 5.1.2016 Středa 6.1.2016 Čtvrtek 7.1.2016 Pátek 8.1.2016 Bramborová polévka s houbami (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, okurka (obsahuje al.: 07, 10) Ovocný

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pondělí Polévka Oběd 5. Oběd 4. Zel. talíř 1 Těst. talíř 2 Oběd 6 Minutka 7. Úterý Polévka Oběd 5.

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pondělí Polévka Oběd 5. Oběd 4. Zel. talíř 1 Těst. talíř 2 Oběd 6 Minutka 7. Úterý Polévka Oběd 5. Pondělí Polévka 30.12.2013 Oběd 5 Úterý Polévka 31.12.2013 Oběd 5 Středa Polévka 1.1.2014 Oběd 5 Čtvrtek Polévka Hovězí s nudlemi 2.1.2014 Oběd 5 Uzené maso,bramborová kaše,okurek 110 g Bramborák s uzeninou,salát

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ 01062016 do 30062016 Středa 162016 cizrnová Znojemská omáčka, Houskové knedlíky (kynuté), Čaj s citrónem, Mléko,09,10 Špecle s mákem, Čaj s citrónem, Mléko obsahuje alergeny: 01,03,06,07 Čtvrtek 262016

Více

Alergeny Jídelníček na týden

Alergeny Jídelníček na týden Alergeny Jídelníček na týden 1.2.2017-5.2.2017 Datum Středa 1,3,7,9 Krupicová s vejci 1.2. 1,3,7 Krůtí guláš, těstoviny 1,3,7 Krůtí guláš, těstoviny 1,3,7 Krůtí guláš, těstoviny Čtvrtek 1,3,7,9 Hovězí

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml, Hovězí guláš 64g, Knedlík houskový 3ks lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml,

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Vepřové maso po sečuánsku, dušená rýže (Al.: 1) Celerové krokety, brambory m.m. (Al.: 1,3,9) Domácí nudle s mákem, maštěné máslem (Al.

Vepřové maso po sečuánsku, dušená rýže (Al.: 1) Celerové krokety, brambory m.m. (Al.: 1,3,9) Domácí nudle s mákem, maštěné máslem (Al. ..07..07 Vepřové maso po sečuánsku, dušená rýže (Al.: ) Celerové krokety, brambory m.m. (Al.:,,9) Domácí nudle s mákem, maštěné máslem (Al.:,) Vepřové maso po sečuánsku, dušená rýže (Al.: )..07 Zapečené

Více

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 2.6. N,D9 Znojemská vepřová pečeně, rýže D2,9/2 Tilapia filet na másle, šťouchané brmbory, kompot Úterý

Více

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová úterý 1.9.2009 Polévka: gulášová týden 1.9. až 6.9. Nudle s tvarohem a cukrem, kompot Ovocný čaj, mléko středa 2.9.2009 Polévka: hovězí s krupicovými noky čtvrtek 3.9.2009 Polévka: fazolová Pangasius po

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. miliónová, kuřecí nudličky na čínský způsob, rýže

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. miliónová, kuřecí nudličky na čínský způsob, rýže JÍDELNÍ LÍEK 5. 9. - 11. 9. 2016 5. 9. Pol. miliónová, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. miliónová, kuřecí nudličky na čínský způsob, rýže 6. 9. Pol. s drožďovými knedlíčky, vepřová pečeně, žampiónová

Více

PONDĚLÍ Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. silná šťáva, dušená rýže. domácí tatarská omáčka

PONDĚLÍ Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. silná šťáva, dušená rýže. domácí tatarská omáčka PONDĚLÍ 5.12. 250ml Polévka Masový vývar s nudlemi 250ml Polévka Čočková s klobásou Salát Okurkový 17,- Kč Vepřový steak z krkovice s brusinkovou omáčkou, opečené brambory 300g Zapečené těstoviny s uzeným

Více

DENNÍ MENU 14. 9. 2015

DENNÍ MENU 14. 9. 2015 14. 9. 2015 Gulášová polévka Smažený vepřový řízek Zeleninové lečo s uzeninou Dušené kuře na paprice Strapačky se zelím a opečenou slaninou Trhané listové saláty s kozím sýrem a hruškou 89,- Kč Rajčatový

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více

Středa Oběd Polévka 1: Pol fazol. bezmléčná (1,7) Polévka 2: Pol česn.s vejcem. houskou(1,3,4,6,7,9)

Středa Oběd Polévka 1: Pol fazol. bezmléčná (1,7) Polévka 2: Pol česn.s vejcem. houskou(1,3,4,6,7,9) Středa 8.2.2017 Polévka 1: Pol fazol. bezmléčná (1,7) Polévka 2: Pol česn.s vejcem. houskou(1,3,4,6,7,9) Čtvrtek 9.2.2017 1: Vepř pečeně (1,3,4,6,7,9,10,12), Brambory vařené, Mrkev dušená 2: Vepř kotl.italská

Více

Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi

Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi Čtvrtek 25.8.2016 Pátek 26.8.2016 Sobota 27.8.2016 Neděle 28.8.2016 Pondělí 29.8.2016 Úterý 30.8.2016 Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi 1: Vepřový záhorácký závitek, Salát míchaný zeleninový,

Více

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Kapustová polévka se slaninou 20,-

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Kapustová polévka se slaninou 20,- Pondělí 31. října Hovězí vývar s tyrolskými knedlíčky 20,- Kapustová polévka se slaninou 20,- Pečený kapr na česneku podávaný s vařeným bramborem Kuřecí medailonky pečené v sýrovo-olivové krustě podávané

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí polévka s celestýnskými nudlemi Bramborová polévka Ruský boršč se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí polévka s celestýnskými nudlemi Bramborová polévka Ruský boršč se smetanou Pondělí 18. srpen Hovězí polévka s celestýnskými nudlemi Bramborová polévka Smažená mozzarella na listovém salátu s cherry rajčaty Špagety Aglio Al Prosciutto na listovém salátu s cherry rajčaty Vepřové

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 zeleninová s kuskusem (obsahuje al. : ) Drůbeží nudličky na rajčatech, Rýže dušená (obsahuje al. : ) Džus-koncentrát, Kakao granko, Jogurt (obsahuje al. : ) Pátek 2..25 ruský

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 6. 12. 2. 2017 6. 2. Pol. kmínová s mlhovinou, vepřový vrabec, dušená kapusta, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát 7. 2. Pol. zeleninová, kuřecí medailonky s

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K PONDĚLÍ Polévka: Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami 1,9 I. Vepřová pečeně, vařené brambory, ratatouille 50 g 1

J Í D E L N Í L Í S T E K PONDĚLÍ Polévka: Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami 1,9 I. Vepřová pečeně, vařené brambory, ratatouille 50 g 1 J Í D E L N Í L Í S T E K 29.2. PONDĚLÍ Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami 1,9 Vepřová pečeně, vařené brambory, ratatouille 50 g 1 Ol 1.3. ÚTERÝ Vločková se zeleninou 1,9 Čočka s kuřecím masem (50g)

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015 ..25 do 30..25 Pondělí 2..25 Úterý 3..25 Středa 4..25 Čtvrtek 5..25 Pátek 6..25 čočková (obsahuje al. : ) Nudle s mákem, tvarohem, Čaj s citrónem (obsahuje al. :, ) zeleninová se sýrovým kapáním (obsahuje

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 9. 2. 2015 1 ks Nakládaný hermelín 1 ks Papriková klobása na grilu, hořčice, křen 0 0,33 l Žampionový krém Kuřecí směs, dušená rýže Hovězí guláš, těstoviny,3 Těstoviny s kuřecím masem a smetanou,7

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 6.4. N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou Úterý Polévka

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 30.1.2017 Úterý 31.1.2017 Středa 1.2.2017 Čtvrtek 2.2.2017 Pátek 3.2.2017 zeleninová se sýrovým kapáním obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Kuře na paprice, obilná příloha Asijská směs s jidášovým

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 3. 9. 4. 2017 3. 4. Pol. kmínová s mlhovinou, kovbojské fazole, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, vepřová pečeně, koprová omáčka, knedlík 4. 4. Pol. špenátová, mletý řízek s nivou, brambory,

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou 23.11. vepřové maso na žampionech,rýže špagety carbonara,eidam polévka rajská s těstovinou polévka masový krém žemlovka s tvarohem a jablky rýžový nákyp s ovocem Krůtí rolka s brusinkovou omáčkou,dušená

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 2. 8. 1. 2017 2. 1. Pol. s krupicovými nočky, vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny 3. 1. Pol. selská, španělský ptáček, dušená

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kroupová, vepřová pečeně, játrová omáčka, knedlík

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kroupová, vepřová pečeně, játrová omáčka, knedlík JÍDELNÍ LÍEK 7. 11. 13. 11. 2016 7. 11. A - 3, 9 Pol. uzená s kroupami, halušky se zelím a uzeným masem B - 2, 9/2 Pol. kroupová, vepřová pečeně, játrová omáčka, knedlík 8. 11. A - 3, 9 Pol. pórková, kuřecí

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

DENNÍ MENU 13. 10. 2014

DENNÍ MENU 13. 10. 2014 13. 10. 2014 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem,

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

PONDĚLÍ 9.1. Tento týden doporučujeme: hranolky, tatarská omáčka. Hlavní jídla. bramborová kaše, míchaný salát. opečený brambor, míchaný salát

PONDĚLÍ 9.1. Tento týden doporučujeme: hranolky, tatarská omáčka. Hlavní jídla. bramborová kaše, míchaný salát. opečený brambor, míchaný salát PONDĚLÍ 9.1. 250ml Polévka Masový vývar s nudlemi 250ml Polévka Zelná s klobásou Salát Míchaný 17,- Kč Špikovaná vepřová kýta na česneku, dušená rýže Smažená treska, bramborová kaše, míchaný salát Grilovaný

Více