KOLEKTIVNÍ SMLOUVA DOHODNUTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA DOHODNUTA"

Transkript

1 List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu 2014 ročník 1 Zdarma 20 2 se KU800/K75 přesune Vyrovnali 3 věž S grantem kolem 6 Labe KOLEKIVNÍ SMLOUVA DOHODNUA Kolektivní vyjednávání ve společnosti Severní energetická a.s. bylo zahájeno dne 9. října 2014 a probíhalo ve čtyřech kolech. Vzhledem k tomu, že platnost současné kolektivní smlouvy končí k , byla předmětem kolektivního vyjednávání kolektivní smlouva v plném rozsahu. V průběhu kolektivního vyjednávání obě vyjednávací strany, tzn. strana odborů i strana zaměstnavatele, předložily vlastní návrhy kolektivní smlouvy. Za stranu zaměstnavatele se kolektivního vyjednávání účastnily personální ředitelka Bc. Eva Suchoňová, ekonom práce Jaroslava Ambrózová a referentka sociální oblasti Dagmar Iserová. Za stranu odborů byl stanoven vyjednávací tým ve složení Jaromír Franta, předseda SOO CCG, Arnošt Ševčík, místopředseda SOO CCG, Václav Král, místopředseda ÚOO Ervěnice, Jiří Uher, předseda ÚOO Komořany, Jiří Cingr, místopředseda SOO CCG, Lubomír Holý, místopředseda CCG, Gabriel Zmátlo, právník SOO CCG. Eva Suchoňová, personální ředitelka Severní energetické: V souvislosti se vznikem skupiny Sev.en byla příprava na kolektivní vyjednávání zahájena již na začátku letošního roku. Protože ke dni skončí platnost několika kolektivních smluv ve skupině, v Severní energetické a.s., Elektrárně Chvaletice a.s. a v HUME- CO a.s., byla příprava na kolektivní vyjednávání poměrně náročná a složitá. V zájmu zaměstnavatele při kolektivním vyjednávání v uvedených společnostech bylo uzavřít kolektivní smlouvy na období tří let a sjednotit základní prvky pracovního poměru zaměstnanců ve skupině, tzn. délku týdenní pracovní doby, pracovní harmonogramy a délku dovolené na standardní hodnoty. Důvodem je, že v současné době již nelze poskytovat v této oblasti benefity, které vyvolávají tlak na vyšší počet zaměstnanců. Vzhledem k nejasné budoucnosti společnosti Severní energetická a.s. z titulu územních limitů nebylo kolektivní vyjednávání vůbec jednoduché. Velice oceňuji věcný a profesionální přístup všech zúčastněných kolegů, který přispěl k oboustranné dohodě. Pokračování na straně 2 Eliška III je budoucností osmistovky Rypadlo KU 800/75 dokončí v únoru příštího roku těžbu na hlavní porubní frontě v prostoru Obránců míru. Následně zahájí transport do prostoru Eliška III, kde má za úkol uvolnit vázané zásoby v prostoru bočních svahů. Délka transportu bude asi 4 km. Náročná bude zejména část v oblasti zlomu Eliška, tj. v místě dnešního postavení PD23. V průběhu transportu bude rýpadlo odstaveno na dobu pěti týdnů, během kterých bude provedena plánovaná oprava před opětovným nasazením do těžby. Celková doba transportu včetně zmiňované opravy bude tedy trvat zhruba dva měsíce. Pokračování na straně 2

2 Editorial Milí čtenáři, vláda v energetické koncepci bude prosazovat využití jaderných a uhelných zdrojů, naopak nechce jít cestou plynových elektráren a velké podpory obnovitelných zdrojů. V Otázkách Václava Moravce to v neděli řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Hnědé uhlí je podle něj významným zdrojem. Zároveň ministr Mládek uvedl, že chce Státní energetickou koncepci ještě projednat s odbory a zaměstnavateli a do konce roku ji předložit vládě. o by pro zaměstnance Severní energetické mohla být nadějná a optimistická zpráva. Je dobré, že pomalu opouštíme stud, který zakazuje pochválit uhlí a vyzdvihnout jeho význam. Kolektivní smlouva dohodnuta Pokračování ze strany 1 Jaromír Franta, předseda SOO CCG: Příprava na vyjednávání byla zahájena na Radě Sdružení i ve výborech jednotlivých organizací již před letními prázdninami. Odboroví vyjednavači kolektivní smlouvy společnosti Severní energetická a.s. před zasláním výzvy k vyjednávání a návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavateli vyhodnotili situaci zaměstnanců společnosti. Dali jsme si v této složité a nelehké situaci za cíl pokusit se vyjednat smlouvu na úrovni té dosud platné. Vyjednávání bylo složité a místy tvrdé. Nutno však podotknout, že vždy oboustranně korektní. Z mého pohledu se nám podařilo cíl vcelku naplnit. Ano, nepodařilo se nám domluvit šestý týden dovolené, ale na druhou stranu 12% nárůst mezd za tři roky, což je zvýšení průměrného výdělku o více jak tři tisíce korun, považuji za úspěch. Zvýšení příplatků za sobotu, neděli a noční, které pobírá 75 % zaměstnanců společnosti, o dvě koruny, bude na výplatní pásce také znát. Sto korun navíc do penzijního připojištění a sociální fond ve výši více jak deset milionů korun lze hodnotit také pozitivně. Hodnocení celého znění kolektivní smlouvy společnosti Severní energetická a.s. nechám na zaměstnancích, dovolím si však tímto poděkovat všem, kteří se na kolektivním vyjednávání podíleli. (red) Výsledek dohody obou stran kolektivního vyjednávání u stěžejních ustanovení: Doba platnosti kolektivní smlouvy 3 roky: Délka dovolené 5 týdnů Nárůst průměrné mzdy Nárůst průměrné mzdy pro jednotlivé roky platnosti kolektivní smlouvy: %, %, %. Minimální navýšení tarifní mzdy u jednotlivce minimálně o 300, Kč v roce Příloha č. 1 Mzdový předpis Příplatek za práci v sobotu a v neděli + 2, Kč/hod. (tj. 15, Kč/hod.) Příplatek za práci v noci + 2, Kč/hod. (tj. 17, Kč/hod.) Příplatek za používání dýchacích přístrojů + 5, Kč/hod. (tj. 50, Kč/hod.) Pohotovost HZS + 5, Kč/hod. (tj. 45, Kč/hod.) Příplatek za výkon zásahu a speciální práce záchranářů do režimu jednoleté platnosti. Příloha č. 2 Mzdové tarify Mzdové tarify, které vycházejí z povýšení minimálních hodnot tarifních mezd současné platné kolektivní smlouvy o 3 % a zachovává princip rozpětí 60 %. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění Zvýšení příspěvku na penzijní připojištění o 100, Kč ve všech skupinách. Sociální fond Sociální fond ve výši potřebné k naplnění jednotlivých položek. Na tato slova vrcholných politiků čekáme velmi dlouho, ale ještě déle čekají horníci na to, jak vláda naloží s těžebními limity. V případě jejich platnosti totiž uhlí brzy nebude k dispozici a pokud se má stát klíčovým zdrojem, muselo by se zřejmě dovážet. Země by se dostala do absurdní situace, kdy by v cizině nakupovala surovinu, které má sama dost, ale nechce ji těžit. Horníci by byli bez práce a státní pokladna o miliardy chudší. Eliška III je budoucností osmistovky Pokračování ze strany 1 Je nutné si připomenout, že rypadlo KU 800/75 mělo být po dohrabání řezu na hlavní porubní frontě v Obránců míru trvale odstaveno z provozu a jeho další osud záležel na prolomení těžebních limitů, které jsou spojeny se vstupem do II. ekonomické etapy postupu lomu ČSA. Snahou Severní energetické a.s. ale bylo prodloužit jak vlastní život rypadla, tak zachovat pracovní příležitosti kvalifikovaných zaměstnanců. Proto bylo rozhodnuto o zahájení přípravných prací pro uvolnění vázaných zásob v prostoru bočních svahů, tzv. Eliška III., uvedl Pavel Kounovský, závodní lomu a výrobní ředitel. Přípravné a projekční práce probíhaly již v roce Samotná likvidace nepotřebných objektů a technologie byla zahájena v lednu letošního roku. V součinnosti s likvidačními pracemi byly v dubnu zahájeny úvodní skrývkové práce za použití lopatových rýpadel a automobilové dopravy. yto práce zajišťuje externí dodavatel a budou ukončeny v závěru roku eprve potom zde může být nasazena naše těžební kontinuální technologie. V tomto těžebním polygonu se nachází zhruba 7 mil. t uhlí a cca 16,5 mil. m 3 skrývkových hmot, což je pro Severní energetickou a.s. ekonomicky těžitelný příkryvný poměr. Zahájení těžby rýpadla K75 v prostoru Eliška III předpokládáme v závěru dubna příštího roku a uvažujeme s těžbou v období 3 4 let ve třísměnném nepřetržitém provozu. Faktem je, že uvolnění polygonu Eliška III proběhlo v rekordním čase. Za to patří všem zaměstnancům jak v dělnických, tak technických profesích všech zúčastněných společností poděkování, dodal Pavel Kounovský. (dak) Dva dny se Sokratem Jednou z priorit Okresní hospodářské komory v Mostě, ale i jejích členů, je oblast školství a vzdělávání. Proto se stala i letos spoluorganizátorkou regionálního veletrhu středního vzdělávání Sokrates, který se v neděli a v pondělí tohoto týdne uskutečnil ve Sportovní hale v Mostě. Na veletrh se sjelo 27 středních a vyšších odborných škol nejen z kraje, ale třeba i z Českých Budějovic. Nabídka technických, ekonomických, zdravotnických oborů, ale i gymnázií, byla veliká a pestrá. Pozornost přitahovaly samozřejmě stánky s interaktivními ukázkami či ve výuce využívanými přístroji. (má) Chomutovská střední průmyslová škola předvedla robota. Foto: (má) 2 Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, , Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická úprava a DP alk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. oto číslo vychází 6. listopadu 2014.

3 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu Lidé od nás Dárce od hasičů Dne 8. listopadu ve Východočeském divadle v Pardubicích slavnostně předá Český červený kříž ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve. Stříbrnou Janského plaketu si za 20 odběrů odnese i Miroslav Morkus, hasič HZS ECHAS. Kdy jste začal s dárcovstvím? Poprvé jsem byl darovat krev někdy v 18 letech, pak jsem se tam dlouho nedostal. Letos na jaře jsem chtěl zkusit darovat krevní plazmu. A od té doby ji daruji každých 14 dní, kdy mi vychází volno, takže počty odběrů pak rychle naskakují. Roční limit odběru plazmy je 20 l. A jak probíhá vlastní odběr? Vlastní odběr plazmy trvá asi tři čtvrtě hodiny. Při odběru jsou odděleny jednotlivé složky krve. Krevní plazma je odváděna do plastového vaku a ostatní krevní složky jsou vráceny do krevního oběhu. Odebraná plazma je kompenzována 500 ml fyziologického roztoku, takže z odběru odcházím naprosto v pohodě. krve, které jsou detailně rozebrány. Pak jste zapsán do celosvětového seznamu dárců kostní dřeně. Ale pravděpodobnost, že budete vyhovovat, je bohužel velmi malá. Mezi hasiči ale nejste jediný dárce o rozhodně ne. Dále můžu jmenovat Petra Pohla (76 odběrů), Martina Hanáka (65), Miroslava Bendžíka (59) a Michala Rambouska (33). V minulosti dávalo krev více členů sboru, ale věkový průměr hasičů je 46 let a to je na odběrech znát. Doslechla jsem se, že jste se v září zúčastnil Beer treku. Co je to za akci? Byl to 4. ročník otevřeného mistrovství ČR v pivním trekingu. Vychází se z Koutů nad Desnou a jde se 13 km trať na Červenohorské sedlo a zpět. Na trati je 6 povinných zastávek na pivo pro muže a tři zastávky pro ženy. Když si dáte bonusového panáka rumu, odečtou vám 10 min z celkového času. Letošní rekord byl 58:32 min. Můžete jít nebo běžet. Já zvolil něco mezi. Jak jste se k takovému závodu dostal a jaké jste obsadil místo? Byl to takový sranda nápad party kamarádů závodu se zúčastnit. Letos jsem šel poprvé, ale určitě ne naposled, atmosféra závodu byla skvělá. Kamarádům jsem nakonec utekl a skončil na 77. místě ze 441 účastníků. Vyrovnání zauhlovací věže V pondělí 20. října vyvrcholily 14 dní trvající přípravné práce na rektifikaci zauhlovací věži č. VIII a přilehlé barky č. 50 zauhlovacího mostu J. Na řadu přišla nejdůležitější část celé akce, tedy vlastní odtržení kotevních desek nosných sloupů od podkladu a vyheverování na potřebnou výšku. ěsně před započetím, byla u všech znát velká nervozita. Pomalu se pomocí heveru začal zvedat první sloup, který po dlouhou dobu nechtěl povolit od podkladu. Vše se ale nakonec povedlo podle plánu. V roce 2013 byl na zauhlovací věži č. VIII proveden stavebně technický průzkum konstrukce včetně statického posouzení, který potvrdil deformaci uložení věže i vzájemný posun věže a mostů J a K. Hlavní příčinou je nestejnorodost podloží pod základy a z něj vyplývající nestabilita spodní stavby (založení nosných konstrukcí mostů a věží zauhlování). Vzhledem k nestabilitě základů bárek mostů i věže docházelo k vzájemným posunům, které nemají lineární charakter a nelze tedy předpovědět další postup deformací. Věž se již viditelně nakláněla. Proto musela být konstrukce vyrovnána do svislé polohy resp. bylo třeba konstrukci rektifikovat, aby byly sloupy svislé. Výška nejvyššího patního plechu sloupu pod označením A2 byla stanovena jako nulová hodnota, sloup A1 byl vyzvednut o 103 mm, sloup B1 o 188 mm a sloup B2 o 83 mm. Před vyrovnáváním byly dotčené stavby vzájemně k sobě fixovány ocelovými úponami tak, aby se eliminovalo riziko možného zřícení v průběhu vyrovnávání. Heverování se provádělo synchronizovaně, kotevní desky sloupu byly průběžně podkládány ocelovými podložkami. Po dosažení požadované vzájemné polohy byly kotevní desky podlity nízko cementovou zálivkou s pevnosti v tlaku 25MPa získanou do 4 hodin po aplikaci. Původní poloha resp. taková poloha, při které jsou sloupy svislé, je nutná pro bezpečný a spolehlivý provoz pásových dopravníků. Sanace základových prvků by svým rozsahem a náklady přesahovala výrazně míru hospodárnosti, proto byl návrh zaměřen na rektifikaci nadzemních ocelových konstrukcí. Rektifikace byla doprovázena vyvolanými úpravami jednotlivých prvků ocelové konstrukce. o jsou především opravy a rozšíření ložisek uložení mostů na bárky resp. stěny věží apod. aké bylo přistoupeno k obnově ochranných nátěrů dotčených ocelových konstrukci a lokálním opravám opláštění Sidalvar, které změnou vzájemných poloh navazujících staveb vynucených změnou tvaru již nezabezpečovalo těsnost vůči dešti a povětrnostním klimatickým podmínkám. ext a foto: (kapr) Jste i v registru dárců kostní dřeně. Co to obnáší? Do registru dárců krve mohou vstoupit zdravé ženy a muži ve věku let. Odeberou vám vzorky A jak jste se připravoval? Víceméně nijak. Rád jezdím na kole a v rámci profese si udržuji fyzickou kondici. (kapr) Volby do dozorčí rady ýden nevšedních exkurzí V druhém říjnovém týdnu navštívili Elektrárnu Chvaletice tři exkurze a každá z nich byla neobvyklá. Výjimečně v sobotu si přijelo elektrárnu prohlídnout 24 členů Klubu železničních cestovatelů. Hned na vrátnici na mě začali chrlit jednu otázku za druhou, takže do provozu jsme vyrazili asi až po půl hodině, říká s úsměvem Jan eplý, průvodce elektrárnou. Nejvíc je samozřejmě zaujal rotační výklopník paliva, od kterého se nemohli odtrhnout. V úterý navštívili elektrárnu studenti Vysoké školy chemickotechnologické z Prahy, které provoz elektrárny tak zaujal, že tu strávili více jak 4 hodiny. Ve čtvrtek přijelo z Prahy do elektrárny 11 členů klubu důchodců ČEZ a jeho příznivců. Byl to pro ně nevšední zážitek, při kterém si i zavzpomínali na svoje dřívější působení v energetice. Nejstaršímu z nich bylo 85 let. (kapr) V listopadu se uskuteční volba zástupce zaměstnanců do dozorčí rady Severní energetické a.s. Mandát zvoleného zástupce započne 1. ledna Vlastní volby se uskuteční od 10. listopadu (od 6 hodin) do 13. listopadu (12 hodin). Kandidátní listina pro volbu člena dozorčí rady zaměstnanci Severní energetické a.s., Kandidát č. 1 Jméno a příjmení: Jaromír Franta Věk: 47 let Pracovní zařazení: předseda SOO CCG Pracoviště: Václava Řezáče 315, Most Z navržených kandidátů do dozorčí rady Severní energetické a.s. se volí 1 člen dozorčí rady. 3

4 E P L Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Hovězí s masem a nudlemi Vepřové maso na způsob bažanta, houskové knedlíky Marinovaná kuřecí prsa na medu, Zapečené s brokolicí, sýrem a bylinkami Bělehradský řízek (vepřový plátek na bramborách s lečem) Mletý řízek s hořčicovou omáčkou, brambory Vepřové maso na způsob bažanta, Drůbeží vývar se sýrovými noky Ďábelská hovězí směs, Kuře na zbojnický způsob, šťouchané brambory Zelný bramborák, červená řepa Bratislavské vepřové žebírko, smažené krokety eplá uzenina (jemný párek), smetanová čočka Ďábelská hovězí směs, Kmínová s vejcem Maďarský vepřový perkelt, houskové knedlíky Holandský řízek, bramborová kaše, okurka Vařená vejce, koprová omáčka, brambory Kuřecí maso HAWAI, jasmínová rýže, zeleninová přízdoba Kuřecí maso na žampionech, Maďarský vepřový perkelt, Čočková s párkem Kuře po horácku (žamp. + klobása + víno), Vepřové rizoto se zeleninou a sýrem Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka Vepřový plátek na zeleném pepři, hranolky, zelný salát Kuřecí maso v omáčce s Nivou, těstovinové noky Kuře po horácku (žamp. + klobása + víno), Hovězí s vaječnou sedlinou Kapucínský guláš, Zapékané s uzeninou, okurka Bavorské vdolečky se šlehačkou, čaj Hovězí maso po stroganovsku, opékané brambory, zeleninová přízdoba Jitrnicový prejt, brambory, kysané zelí s cibulí Kapucínský guláš, Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek S Á N Í S V Á E K Hovězí s masem a rýží Lužická vepřová kýta, Smažený hamburger, brambory, tatarská omáčka Kynuté tvarohové šátečky, čaj Hovězí filé, brambory, tatarská omáčka Bretaňské fazole s klobásou, chléb Lužická vepřová kýta, Krupicová se zeleninou Selská vepřová kýta, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Špagety s kuřecím masem, rajčaty a sýrem Houbový kuskus se strouhaným sýrem Bramborák s pikantní kuřecí směsí, zelný salát Slovenské rizoto, okurka Selská vepřová kýta,, kysané zelí bílé Dršťková polévka Maďarský guláš, Zapékané s uzeným masem, okurka Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem Kuřecí Gordon Blue, bramborová kaše, zeleninová přízdoba Vepřové kostky na kmíně, Maďarský guláš, Květáková polévka Hamburská vepřová kýta, Karbanátek z kuřecího masa, brambory Grenadýrský pochod, okurkový salát Přírodní vepřová játra, brambory, tatarská omáčka agliatelle s kuřecím masem a zeleninou Hamburská vepřová kýta, 4

5 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu M R A Ž E N Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vepřové maso na způsob bažanta, houskové knedlíky Marinovaná kuřecí prsa na medu, Ďábelská hovězí směs, (možno objednat i dušenou rýži) Kuře na zbojnický způsob, pečené brambory eplá uzenina (jemný párek), smetanová čočka Maďarský vepřový perkelt, houskové knedlíky Holandský řízek, bramborová kaše Kuřecí maso na žampiónech, Kuře po horácku, Vepřové rizoto se zeleninou a sýrem Kuřecí maso v omáčce s nivou, Kapucínský guláš, Jitrnicový prejt, brambory, kysané zelí bílé Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek S Á N Í S V Á E K Lužická vepřová kýta, Bretaňské fazole s klobásou Selská vepřová kýta, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Špagety s kuřecím masem, rajčaty a sýrem Slovenské rizoto, okurka Maďarský guláš, (možno objednat i ) Zapékané s uzeným masem Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem Hamburská vepřová kýta, Karbanátek z kuřecího masa, bramborová kaše 5

6 Grant 7 pro Vás Horníci podél povodí Labe tak nazvali svoje putování na kolech Zdeněk Šenitka a jeho kolegové ze skrývkového rýpadla RK V rámci cyklo trasy projeli a prozkoumali povodí řeky od Hamburku až po Českou republiku. A to vše v barvách Severní energetické, která jim na tento cyklistický projekt přispěla z firemního grantu. Foto: (šen) Chladící věž č. 3 zdobí sedmička 6 V ECHAS v rámci opravy chladící věže č. 3 byla opravena nejen železobetonová konstrukce a obnoveny krycí vrstvy výztuže, ale na věž byla namalována i zelená sedmička. Foto: (kapr)

7 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu Předvánoční turnaj v kuželkách Sdružení odborových organizací Czech Coal Group pořádá předvánoční turnaj v kuželkách o pohár ředitele společnosti Coal Services a.s. urnaj se koná dne od hodin v hotelovém komplexu Širák v Mostě. Kategorie a) tříčlenná družstva v mužské kategorii b) ženy soutěží samostatně Zájemci se přihlásí nejpozději do Bližší informace podá pořadatel turnaje p. Černošek Pavel mob urnaje se mohou zúčastnit jen zaměstnanci společnosti skupiny Czech Coal, Severní energetické, KSK závod 05 a DS Vrbenský. U příležitosti letošního posledního dostihového dne byla vyhodnocena dlouhodobá soutěž dostihové sezóny Hipodromu Most o mobilní telefon. Diváci mohli zasílat fotografie a zároveň hlasovat. Cenu si z rukou pracovnice Hipodromu E. Malinové převzala Renata Přenosilová (na snímku vpravo). V rukách moderátora dostihů V. Vébra je vítězný soutěžní snímek. Foto: (hip) Každý účastník turnaje musí mít čistou sportovní obuv se světlou podrážkou. Na požádání pořadatele je každý účastník povinen předložit svou ID kartu nebo potvrzení zaměstnavatele, jinak se nebude moci turnaje zůčastnit! urnaj ve stolním tenise Sdružení odborových organizací Czech Coal Group pořádá turnaj ve stolním tenise o pohár výrobního ředitele společnosti Severní energetická a.s. urnaj se koná dne od 8.00 hodin ve spotovní hale v Mostě. Prezence hráčů proběhne od 7.45 do 8.00 hodin. Kategorie a) neregistrovaní hráči bez omezení věkové hranice b) registrovaní hráči do 50 let věku c) registrovaní hráči nad 50 let věku d) registrované hráčky a neregistrované, bez omezení věku e) čtyřhry bez omezení věku a pohlaví, jeden z dvojice může být registrovaný urnaje se mohou zúčastnit jen zaměstnanci společnosti skupiny Czech Coal, Severní energetické, KSK závod 05 a DS Vrbenský. Zájemci se mohou nahlásit na pracovišti výboru ÚOO Komořany na tel. čísle 4845 nebo urnaj se odehraje dle platných pravidel stolního tenisu. Každý účastník turnaje musí mít čistou sportovní obuv se světlou podrážkou. Na požádání pořadatele je každý účastník povinen předložit svou ID kartu nebo potvrzení zaměstnavatele, jinak se nebude moci turnaje zůčastnit! 7

8 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu Křížovka ajenka minulé křížovky: Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná Vylosovaní: Jolana Růžičková Praha; Josef Čiviš skrývka ČSA; Jiří Pravda Most. ajenka dnešní křížovky je dokončením Murphyho zákona: Práce ve skupině je základ, pomůže ti.(tajenka). ajenku posílejte na adresu: 8

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků 5 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Změny v těžbě skrývky 3 4 ECHAS kontrolovala chladící věž Nové vyhlídky na ČSA 8věž Obnovená kostela JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU V závěru května se uskutečnil

Více

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 18 10. října 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Odboráři 7 Výšlap 8 píšou akademikům do lomu ČSA Rozhovor s ředitelkou školy / EDITORIAL

Více

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo 07 5. 4. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní měsíční rekord v těžbě skrývky str. 2 Aktuálně Ohrožují špinavé povolenky energetické investice?

Více

Tři tisíce lidí na exkurzích

Tři tisíce lidí na exkurzích Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 2 strana 6. listopadu 2013 strana Stěhování zaměstnaneckého centra / EDITORIAL Milí čtenáři, vyjednávání o podobě budoucí vlády je v

Více

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu 12 14. 6. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Odboráři se připravuji na schůzku s místopředsedkyní vlády str. 2 Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji Energetická koncepce

Více

RÝPADLO R-10 HRABE S NOVÝMI KOREČKY

RÝPADLO R-10 HRABE S NOVÝMI KOREČKY List zaměstnanců skupiny Sev.en 20. listopadu 2014 ročník 1 Zdarma 21 2 3 7 Grant vyhodnocen vyhodnocen Uhelné safari táhlo Mikulášská pro děti RÝPADLO R-10 HRABE S NOVÝMI KOREČKY Po ročním provozu proběhla

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 14 18. července 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Krize 6 Prázdniny 8 horníků na Ostravsku mezi koníčky Rozhovor s ředitelem sportovní

Více

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 10 říjen 2014 ZDARMA Nový systém objednávání materiálu DTS nabídne ubytovnu i kantýnu Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek

Více

ariánskolázenské noviny ANKETA UPOZORNĚNÍ SILVESTR ZAČAL VE SLAVII I NAD MĚSTEM BYLO VESELO Hasiči prožili poklidné svátky

ariánskolázenské noviny ANKETA UPOZORNĚNÍ SILVESTR ZAČAL VE SLAVII I NAD MĚSTEM BYLO VESELO Hasiči prožili poklidné svátky M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Hasiči prožili poklidné svátky Podle sdělení šéfa HZS

Více

Hipodrom se připravil na novou sezonu

Hipodrom se připravil na novou sezonu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 30. dubna 2014 ZDARMA Nové Fordy Ranger vyjedou do terénu Z pracovníků Rekultivací zemědělci Hipodrom se připravil na novou sezonu Ženy na Mostecku spřádají

Více

ariánskolázenské noviny PETICE ZABRALA

ariánskolázenské noviny PETICE ZABRALA M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart 5. prosinec 2013 Ě číslo 15. Ě ročník I. Ě cena 15

Více

ariánskolázenské M noviny BUBLINKOVÁ SHOW DĚTSKÝ DEN VE VALECH JAZZOVÉ LÁZNĚ MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ VOŘÍŠEK PARTNEŘI www.marianskelazne.

ariánskolázenské M noviny BUBLINKOVÁ SHOW DĚTSKÝ DEN VE VALECH JAZZOVÉ LÁZNĚ MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ VOŘÍŠEK PARTNEŘI www.marianskelazne. M noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK pro Mariánské Lázně a okolí 15. ročník mez. hudebního festivalu JAZZOVÉ LÁZNĚ Mariánské Lázně 27.6.- 3.7.2015 sobota 27.6.2015 - kolonáda 15 hodin Î MEMORY JAZZ BAND MARIÁN-

Více

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 květen 2015 ZDARMA Další drezína vyráží do provozu Sací bagr čistil nádrž ve Vršanech Pořádně silný pomocník Vymýšlejí návod na použití šachty Věž ukazuje stěhování

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

Î 19:00 Tradiční výroba slovenských fujar, zahájení v Anglikánském kostele Pátek 20. září 2013

Î 19:00 Tradiční výroba slovenských fujar, zahájení v Anglikánském kostele Pátek 20. září 2013 M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CHOPIN GALA II Chopinův galakoncert, který se uskutečnil

Více

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 duben 2015 ZDARMA Hledají se nejlepší boty i montérky Objednávejte podle Semaforu zdraví Když nemohou stroje, dojde na trhavinu Za každou důlní mapou je spousta

Více

Bohatá obec láká nové obyvatele

Bohatá obec láká nové obyvatele DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 6 červen 2014 ZDARMA Pracovníkům Rekultivací bude v létě horko Boj se zloději těžaři rozhodně nevzdávají Bohatá obec láká nové obyvatele Kandidát na čtvrtý titul

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

ariánskolázenské noviny VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Na rozloučenou melodie skupiny ABBA Oslavy slunovratu v Boheminium parku PARTNEŘI mariánskolázeňských novin

ariánskolázenské noviny VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Na rozloučenou melodie skupiny ABBA Oslavy slunovratu v Boheminium parku PARTNEŘI mariánskolázeňských novin M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Prvňáci už jsou čtenáři Všech pět prvních tříd se vystřídalo

Více

ariánskolázenské noviny VOLBY 2014 15. sraz historických vozidel Sochařský kemp na Krakonoši 1. ročník memoriálu Pavla Rokošného AFRICA ALIVE IYASA

ariánskolázenské noviny VOLBY 2014 15. sraz historických vozidel Sochařský kemp na Krakonoši 1. ročník memoriálu Pavla Rokošného AFRICA ALIVE IYASA M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Sochařský kemp na Krakonoši Již 10. ročník sochařského

Více

Přestavbář - venku za každého počasí

Přestavbář - venku za každého počasí DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 2 únor 2015 ZDARMA Mění se objednávání jídel Ve výškách i hloubce pomáhají záchranáři Přestavbář - venku za každého počasí Jak platit kartou Benefity Historický

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

ariánskolázenské novin. 6.5. 2014 - OSLAVY 69. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ Světoznámý fotograf vystavuje v Mariánských Lázních POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ

ariánskolázenské novin. 6.5. 2014 - OSLAVY 69. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ Světoznámý fotograf vystavuje v Mariánských Lázních POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních Ve čtvrtek

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

ariánskolázenské noviny ANKETA UNESCO Opatření v městské hromadné dopravě Mariánských Lázní Prodej objektu Lil Běh do vrchu Lesný Křest CD Barvy hudby

ariánskolázenské noviny ANKETA UNESCO Opatření v městské hromadné dopravě Mariánských Lázní Prodej objektu Lil Běh do vrchu Lesný Křest CD Barvy hudby M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart 1/3 nemocnic v Česku hrozí finanční kolaps... více

Více

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E Kapka Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení spolupracovníci, čtenáři našeho podnikového

Více

Představení rady Hejtmanem Vysočiny 3 je opět Jiří Běhounek. Foto a video na www.ikrajvysocina.cz

Představení rady Hejtmanem Vysočiny 3 je opět Jiří Běhounek. Foto a video na www.ikrajvysocina.cz BAREVNÉ VÁNOCE MĚSÍČNÍK PRO OBČANY VYSOČINY ROČNÍK 9 ČÍSLO 11 Listopad 2012 Náklad 225 000 výtisků 13. prosince 2012 9.30 16.00 hod. sídlo Kraje Vysočina Žižkova ul. 57 Jihlava Více informací na straně

Více