Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje"

Transkript

1 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje

2

3 MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační firma Zlínského kraje od roku V rámci soutěže se snažíme široké veřejnosti prezentovat dynamické inovační firmy, kterých v našem regionu působí celá řada. Oceněním a zviditelněním zamýšlíme nejen podpořit tyto úspěšné firmy, ale také ukázat zajímavé příklady pro další firmy Zlínského kraje, aby v rámci hospodářské soutěže hledaly příležitosti k neustálému rozvoji a překonávaly ve svých ekonomických výsledcích aktuálně úspěšné společnosti. Soutěž Inovační firma Zlínského kraje je jednou z aktivit, kterými Zlínský kraj společně s Technologickým inovačním centrem, s.r.o. a dalšími partnery přispívá k podpoře inovačního prostředí ve Zlínském kraji. V rámci Regionální inovační strategie Zlínského kraje rozvíjíme celou řadu nástrojů v oblasti inovační infrastruktury, financí pro začínající podnikatele, poradenství, lidských zdrojů, mezinárodních partnerství a také publicity pro firmy, které se chtějí stát úspěšnými díky inovacím. Působení takových firem vnímáme bez ohledu na velikost či oborovou příslušnost jako významný faktor pro rozvoj a zlepšení kvality života ve Zlínském kraji. Tato publikace prezentuje výsledky druhého ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje a já chci poděkovat všem firmám, které se do soutěže přihlásily. Věřím, že kvalita oceněných firem v obou ročnících zvyšuje prestiž soutěže a těším se na setkání s dalšími zajímavými firmami Zlínského kraje při příležitosti následujícího ročníku soutěže. Dear Friends! Since 2009, the Zlín Region has organized the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest, which should present dynamic and innovative enterprises, so ample in our Region, to the wide public. By appraising and promoting the enterprises, we not only wish to support companies with an excellent record in innovation, but also urge other enterprises in the Region to compete their successful peers and look for new opportunities to support their development efforts. The Innovation Company of the Zlín Region contest is one of major activities by which the Regional Authority in cooperation with the Technology Innovation Centre ltd. and other partners actively contribute to the innovation environment in the Region. We have been implementing a wide range of supportive instruments and measures within the scope of the Regional Innovation Strategy, particularly in terms of developing the innovation infrastructure, funding emerging enterprises, consultancy, human resources, international partnership and also promotion and advertising of enterprises willing to build success through innovation. We perceive activities of such enterprises, no matter how large or small they are and irrespectively of its activities, as a crucial factor in developing and improving the quality of living in the Zlín Region. This booklet presents the results of the second year of the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest. I would like to express my gratitude to all participants, as well as my genuine belief that the excellence of the companies awarded in 2009 and 2010 will make the contest even more prestigious. I am looking forward to getting acquainted with some other interesting companies of the Zlín Region during the next year of the contest. 1

4 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. prezident Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje President of the Association for the development of the Zlín Region Vážení čtenáři, posláním Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje je v desetileté historii fungování tohoto sdružení podpora aktivit, které přispívají k rozvoji regionu, aby směřoval k trvalé prosperitě a zlepšovala se jeho pozice v České republice. K naplnění tohoto poslání se členové sdružení aktivně účastní jednání, akcí či projektů týkajících se např. zlepšování dopravní situace, růstu vzdělanosti na všech stupních škol, podpory rozvoje podnikání - zejména u mladých podnikatelů, rozvoje průmyslových zón apod. Podílíme se také na tvorbě krajských rozvojových dokumentů a snažíme se přispět k efektivnímu využívání prostředků ze strukturálních fondů EU pro rozvoj Zlínského kraje. Když jsme byli osloveni hejtmanem Zlínského kraje k účasti na druhém ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje, rádi jsme obdobně jako v předchozím ročníku přijali roli generálního partnera této soutěže. Ocenění pro inovační firmy Zlínského kraje vnímáme jako vhodnou regionální aktivitu napomáhající prezentovat podnikatelské i široké veřejnosti firmy, které na sebe ve Zlínském kraji berou zodpovědnost inovátorů, spojenou mnohdy s riskantní tvorbou nových produktů i služeb a jejich prosazením na trhu. Soutěž Inovační firma Zlínského kraje získala po dobu své realizace určitou prestiž a Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje je připraveno realizaci této soutěže podpořit také v následujících ročnících. Jsme přesvědčeni, že inovační aktivity firem ve Zlínském kraji jsou jedním z nejefektivnějších prostředků naplňování našeho poslání. 2 Dear Readers: During 10 years of its existence, the Association for the Development of the Zlín Region has done its best to promote any activity contributing to the development of the Region, building its prosperity and improving its position among the other regions of the Czech Republic. To make this vision real, members of the Association have actively participated in activities, meetings and projects aimed at improving the traffic and transport conditions, helping improve the general level of education in all types of schools, supporting enterprise in general and young entrepreneurs in particular, developing industrial parks etc. We have also taken part in preparing the Region s development documents and promoting efficient use of money coming from the EU Structural Funds. Hence, when invited by the Governor of the Zlín Region to participate in organizing the second year of the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest, we readily accepted the role of general partner like the year before. We consider the award for the Region s innovation companies as a proper way to promote among other enterprises and general public the companies that carry high the flag of innovation in the Zlín Region, often assuming the risk of developing new products and services and bringing them into the market. The Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest has hitherto gained the needed amount respect. The Association for the Development of the Zlín Region is therefore prepared to support it in future, as we are convinced that promoting innovation is one of best ways to accomplish our goals.

5 SOUTĚŽ INOVAČNÍ FIRMA ZLÍNSKÉHO KRAJE INNOVATION COMPANY OF THE ZLÍN REGION ENTREPRENEURIAL CONTEST Inovační fi rma Zlínského kraje Smyslem soutěže je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji a motivovat je k dalšímu rozvoji v této oblasti. Jejím cílem je pak ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací a zároveň tak prezentovat Zlínský kraj jako region disponující vysokým inovačním potenciálem. Soutěž probíhá od roku 2009, organizačně ji zajišťuje Technologické inovační centrum s.r.o. (www.ticzlin.cz) a její koncept vychází z Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Jaká firma se může do soutěže přihlásit? Do soutěže se může zapojit jakákoliv ekonomicky zdravá společnost se sídlem či místem podnikání ve Zlínském kraji, bez ohledu na velikost společnosti. Největší šanci na úspěch v soutěži mají ty firmy, které realizují zajímavé inovační aktivity a dosahují díky nim dobrých ekonomických výsledků. Proč se do soutěže přihlásit? Udělení ocenění firmě za její inovační aktivity je uznáním za kvalitní práci a zvýšení prestiže a kreditu firmy i důvěryhodnosti u zákazníků. Motivací pro přihlášení do soutěže je pro firmy nejen zajištění výrazné publicity, ale také možnost srovnat svoji inovační výkonnost s ostatními přihlášenými firmami. Jaká jsou kritéria a kdo soutěž hodnotí? Do hodnocení firem vstupují kromě kritérií týkajících se inovačních aktivit za uplynulý rok také dlouhodobé směřování k co nejvyšší inovační výkonnosti a spolupráce s dalšími firmami, univerzitami, zákazníky či jinými subjekty na tvorbě inovací, i základní ekonomické údaje. Metodika pro hodnocení výsledků firem byla zpracována Fakultou managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a při hodnocení je využita spolupráce s odborníky Asociace inovačního podnikání České republiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. The objective of the contest is to encourage innovation activities among Zlín Region s enterprises and motivate them to further their efforts in this direction. While awarding and promoting the best innovative companies, the contest also aims to portray the Zlín Region as a region with a high innovative potential. Held for the first time in 2009 and organized by Technology Innovation Centre, ltd. (www. ticzlin.cz), the contest results from the Regional Innovation Strategy of the Zlín Region. Which companies may participate? Any financially sound company with a registered office or place of business in the Zlín Region, irrespectively of its activities, can take part in the competition. Companies that are strong and profitable thanks to noteworthy innovation activities are the most probable winners. Why should they participate? The fact that a company has been awarded for its innovation activities means an appreciation of its top quality performance and brings the company good reputation, high esteem and credibility with its customers. The motivation is not only about publicity, though; a participating company can compare its innovation output with that of other competitors. Who will determine the contest winners and according to what criteria? In addition to criteria in terms of innovative output in the past 12 months, the jury will take into the account the general approach to innovation, long-term effort to improve innovation capability, cooperation in the field of innovation with other companies, universities, customers and other entities, as well as basic economic data. The methodology of evaluation of participating companies was prepared by the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University. The jury also cooperated with experts from the Association for the Innovation Entrepreneurship of the Czech Republic, Tomas Bata University and Association for the Development of the Zlín Region. 3

6 PODPORA INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PROMOTING INNOVATION IN ZLÍN REGION S ENTERPRISES Zlínský kraj definuje prioritní oblasti a cíle pro podporu inovací v Regionální inovační strategii Zlínského kraje. Společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně založil společnost Technologické inovační centrum s.r.o., jejímž posláním je aktivně realizovat kroky k podpoře inovačního podnikání. Podpora inovačního podnikání je naplňována zejména následujícím způsobem: provozování podnikatelského inkubátoru pro začínající podnikatele s inovačními záměry provozování vědeckotechnického parku a Podnikatelského inovačního centra Zlín podpora transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí poradenství a semináře v oblasti inovačního podnikání kooperační burzy, databáze nabídek partnerství pro firmy v mezinárodních projektech koordinace aktivit Inovační infrastruktury Zlínského kraje (podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky na území kraje Zlín, Vsetín, Slavičín, Kunovice, Valašské Klobouky) provozování inovačního portálu, publikování Inovačního bulletinu adresa inovačního portálu Zlínského kraje, kde můžete prezentovat Vaši firmu, nalézt partnery pro spolupráci z celé Evropy a získat informace o všech aktivitách pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji The Zlín Region has defined the priorities and objectives in terms of promoting innovation in its Regional Innovation Strategy. In cooperation with the Zlín-based Tomas Bata University, it founded the Technology Innovation Centre ltd. focused on implementing pro-active measures in order to promote innovative entrepreneurship. Innovative entrepreneurship is promoted in the following manner: Operating the Business Incubator for emerging entrepreneurs interested in innovation; Operating the Science & Technology Park and Business and Innovation Centre, Zlín; Supporting the technology transfer between universities and the industry; Seminars and consulting on the innovative entrepreneurship; Cooperation exchanges; databases of potential partnership in international projects for companies; Coordination of activities of the Zlín Region s Innovation Infrastructure (business incubators and science & technology parks in the Region Zlín, Vsetín, Slavičín, Kunovice, Valašské Klobouky); Operating the Innovation Portal; publishing the Innovation Bulletin. a web address of the Innovation Portal of the Zlín Region, at which you may promote your company, find partners from all European countries and get information on all innovation-oriented activities in the Zlín Region. 4

7 FIRMY ZAREGISTROVANÉ DO SOUTĚŽE COMPANIES REGISTERED FOR THE CONTEST Registrace a přihlášky do soutěže podávaly firmy v období březen červen Celkem bylo do druhého ročníku soutěže zaregistrováno 16 firem z různých odvětví průmyslu a služeb: Participating companies submitted their registrations and applications for the contest from March to June Sixteen companies from different industries and services were registered in total: 5M s.r.o. ALTECH spol. s r.o. BD SENSORS s.r.o. Česká zbrojovka a.s. EGP INVEST, spol. s r.o. Harmonická domácnost, Natálie Tothová KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Mave, spol. s r.o. NWT Computer s.r.o. Podané ruce, sociální družstvo PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. Servis Climax a.s. TES VSETÍN, a.s. UNITES Systems a.s. Z STUDIO, spol. s r.o. Zlín Net a.s. chemický průmysl / Chemistry strojírenství / Manufacturing of Machinery elektrotechnický průmysl / Electrotechnical industry strojírenství / Manufacturing of Machinery projekční služby / Engineering services ostatní služby / Other services stavebnictví / Construction strojírenství / Manufacturing of Machinery ICT ostatní služby / Other services elektrotechnický průmysl / Electrotechnical industry kovozpracující průmysl / Metalworking industry elektrotechnický průmysl / Electrotechnical industry elektrotechnický průmysl / Electrotechnical industry polygrafický průmysl / Graphic-arts industry ICT Převládající činnosti soutěžních firem podle odvětví Major field of activity of the participating companies (broken down into subcategories): zpracovatelský průmysl / Manufacturing stavebnictví / Construction ICT a další služby / ICT and services 5

8 VÝSLEDKY SOUTĚŽE 2010 RESULTS OF THE 2010 CONTEST Ocenění úspěšným firmám ve 2. ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje bylo předáno během slavnostního vyhlášení dne v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Titul Inovační firma Zlínského kraje roku 2010 získala společnost KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. z Vizovic, zabývající se výrobou modulárních (přenositelných) staveb. Winners of the second year of the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest were awarded at the ceremony that took place at the Tomas Bata University Centre, Zlin, on 21 September The title of the Innovation Company of the Zlín Region for 2010 was awarded to KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., Vizovice, a manufacturer of modular (movable) constructions. Two other companies were awarded with Certificates of Merit for their innovative activities: TES VSETÍN, a. s., a manufacturer of electric engines and alternators 5M s.r.o., Kunovice, a manufacturer of adhesives, composites and composite sandwich materials. Další dvě společnosti získaly čestné uznání za inovační aktivity: TES VSETÍN, a. s., výrobce elektrických motorů a generátorů 5M s.r.o. z Kunovic, výrobce lepidel, kompozitních a sendvičových materiálů More information on the past years of the contest, award-winning companies, terms of registration for future contests, and contacts can be found at the following internet site: Více informací o uskutečněných ročnících soutěže, oceněných firmách, pravidlech pro přihlášení v následujících letech a kontaktní údaje lze nalézt na internetové stránce Jednatel vítězné společnosti KOMA MODULAR CON- STRUCTION s.r.o. Ing. Stanislav Martinec přebírá ocenění z rukou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka Obchodní a marketingový ředitel společnosti TES Vsetín, a.s. Ing. Lukáš Konečný a náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd Jednatel společnosti 5M s.r.o. Ing. Antonín Zelinka a předseda výboru zastupitelstva Zlínského kraje pro nevládní organizace a neziskový sektor Ing. Bronislav Fuksa Ing. Stanislav Martinec, CEO of KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., the award winning company, receiving the award from MVDr. Stanislav Mišák, Governor of the Zlín Region 6 Ing. Lukáš Konečný, Business & Marketing Manager of TES Vsetín, a.s. and Ing. Jaroslav Drozd. Vice-Governor of the Zlín Region Ing. Antonín Zelinka, CEO of 5M s.r.o., and Mr. Ing. Bronislav Fuksa, Head of the Committee for NGOs and non-profit sector of the Zlín Region s Assembly

9 KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vítěz soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2010 KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. (ltd.) Winner of the Innovation Company of the Zlín Region contest for 2010 PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. byla založena v roce Firma ve výrobním závodě ve Vizovicích navázala na tradici výroby maringotek a je specialistou na modulární výstavbu, výstavbu přenosných budov a sanitární moduly. Stavby systémem modulární konstrukce realizovala vedle dodávek do zemí Evropské unie také do Norska, Švýcarska, na Blízký východ, Ruska, na Balkán, ale také do Mexika, Mongolska a Indie. Od roku 1994 začala firma také pronajímat kompletní sortiment včetně sanitárních kontejnerů a celých sestav objektů. Systémem prostorové výstavby firma staví hlavně kancelářské objekty, školy, mateřské školy, restaurace, ubytovny, prodejny, autosalony, podnikatelské objekty, bytové domy, domovy důchodců apod. Firma organizuje pravidelně architektonické soutěže s tématem modulární výstavby pro studenty vysokých stavebních škol a architektury a je vlastníkem několika patentů a užitných vzorů. Díky propagaci, plošnému marketingu a účastí na veletrzích se podařilo firmě úspěšně etablovat na českém trhu a patří mezi tři nejvýznamnější ve svém oboru. V rámci mezinárodních stavebních veletrhů získala firma celou řadu ocenění za své produkty. Firma je také registrovaná jako dodavatel pro organizace jako UNICEF či NATO. V soutěži Inovační firma Zlínského kraje získala KOMA MODULAR CON- STRUCTION s.r.o. v roce 2009 čestné uznání za inovační aktivity a v roce 2010 se stává vítězem této soutěže, zejména díky inovacím v oblasti nízkoenergetických modulárních staveb. COMPANY PROFILE KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. was founded in In its manufacturing plant in Vizovice, it resumed the traditional manufacturing of caravans and has focused on modular constructions, construction of portable buildings and sanitary modules. In addition to its activities in member states of the European Union it has also constructed various modular buildings in Norway, Switzerland, the Near East, Russia, the Balkans, and also Mexico, Mongolia and India. Since 1994 it also has been renting out all types of its products including sanitary containers and complete sets of constructions. The company constructs mostly modular offices, schools and nursery schools, restaurants, dormitories, shops, motor car showrooms and shops, business premises, blocks of flats, retirement homes etc. It also organizes regular architecture contests for university students of civil engineering and architecture focused on modular construction and is an owner of several patents and trademarks. Thanks to extensive advertising, large-scale marketing and participation in trade fairs, the company became a major player in the Czech market as early as 1992 and currently is one of three most prominent suppliers in this field of business. It has also won numerous prizes at international building trade fairs. The company is registered as a supplier to the UNICEF and NATO. Having received a Certificate of Merit in 2009, KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. became the winner of the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest in 2010, largely due to its innovative activities in the field of modular low-energy constructions. 7

10 ROZHOVOR S ŘEDITELEM MARKETINGU SPOLEČNOSTI KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Ing. MARTINEM HARTEM Kromě samotných produktů vaše společnost výrazně inovovala výrobu Získali jsme dotace Evropské unie na novou logistickou halu, v blízké budoucnosti plánujeme inovaci strojního zařízení. Už jsem jednou srovnával s automobily a není to náhoda. Automobilky jsou pro nás dost vzorem. Náš výrobní proces funguje podobně jako výroba aut. Nejprve se smontuje a svaří rám, který pak jede po lince výrobní halou, a ze strany jsou k němu postupně dodávány jednotlivé komponenty. Hodně investujeme do vzdělávání pracovníků, a to se vlastně také dá nazvat inovací, inovací lidí. Pane řediteli, jaké typy výrobků vaše společnost nabízí? Nabízíme tři výrobkové řady modulárních staveb. Pro zjednodušení je můžeme srovnat s různými třídami automobilů, od nejjednodušší Fabie přes Octavii až po Superb. První je základní řada Standard Line. Ovšem i z ní je možné stavět naprosto plnohodnotné budovy. A když to opět srovnám s autem, tak si můžete pořídit příplatkovou výbavu a vaše Fabie pak v některých vlastnostech předčí i i Superba. Dá se například upravit různými druhy opláštění nebo vnitřním zařízením. Letos jsme inovovali další dvě výrobkové řady Economic Line a Comfort Line. Řada Economic Line má hlavní výhodu v tom, že je složená z elementů, které se dají převážet v námořních kontejnerech a je možné je sestavit bez pomoci jeřábu. Odpovídá tak zadání OSN pro rychlou pomoc. Tento typ je vhodný například pro ubytovací kempy na vzdálených místech nebo pro řešení potřeby ubytování lidí v tísni tam, kde došlo k přírodním katastrofám. Nejvyšší řada Comfort Line spojuje výhody modulární výstavby s přednostmi nízkoenergetických staveb, které šetří náklady na provoz. Nabízíme zákazníkům nejen prodej těchto modulárních staveb, ale i jejich pronájem. V čem jsou výhody modulární výstavby ve srovnání s klasickou? Jendou z největších výhod, kterou tradiční způsob výstavby nemůže nikdy nabídnout, je možnost v případě potřeby stavbu demontovat a přesunout na nové místo. Tak můžete investovat i na pozemcích, které máte pouze pronajaté. Modulární výstavba je navíc velmi rychlá, až o tři čtvrtiny rychlejší ve srovnání s tradičními stavbami. Co jinde trvá rok, máme my hotové za pár týdnů. Montáž je šetrná k okolí je prováděna přímo z dopravních prostředků bez velkých nároků na zařízení staveniště. Díky tomu, že je velká většina prací prováděna ve výrobní hale za stálých klimatických podmínek a ne na staveništi, je zaručená kvalita dodávek. Navíc jsme jediní tuzemští výrobci, kteří standardně používají pro výrobu nosných rámů kvalitnější žárově zinkované plechy. Další velkou výhodou je výrazně nižší pořizovací cena. Například nejvyšší řada Comfort Line odpovídající parametrům nízkoenergetických domů vychází zhruba o 30% levněji než při použití klasických stavebních technologií. 8 Vůči modulárním stavbám existují určité předsudky, se kterými musíte bojovat Ano, to je určitý psychologický a sociologický fenomén, se kterým se potýkáme. Lidé si pod tím představují kontejnery, stavební buňky nebo nekvalitní holobyty. Když jsme začali na radnicích propagovat modulární školky, naráželi jsme na strašnou nedůvěru. Ale jen do okamžiku, kdy se nám podařilo stavbu zrealizovat. Zjistili, že se není čeho bát. Naopak máme vynikající reference. Naše stavby jsou kvalitní, umožňují docílit vzhledu podle požadavků zákazníků, například pomocí zvolené fasády. Spolupracujeme s architekty, jako je Tomáš Cendelín. Pořádáme také soutěže pro studenty architektury. Modulární výstavba už začíná být populárnější a sami se tomu snažíme pomoci propagací na architektonických webech. Dokonce bych řekl, že mezi firmami je to určitý hit. V době krize každý šetří koruny a soukromí investoři se víc zajímají o to, proč by měli stavět rok z cihel, když mohou mít vše hotovo za dva měsíce a ušetří čas i peníze. Kdo patří mezi vaše zákazníky? Máme tři skupiny zákazníků. Jednak jsou to podnikatelé, investoři, kteří si tímto způsobem staví prostory k podnikání - sídla firem, prodejny, ubytovny, restaurace. Pak je to komunální výstavba pro města, to jsou například školy, školky, domovy důchodců, zázemí pro sportovce. Třetí oblastí je individuální výstavba, tedy rodinné domky.

11 INTERVIEW WITH Ing. MARTIN HART, MARKETING MANAGER OF KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Mr. Hart, what kinds of products does your company provide? We offer three lines of modular constructions products. To make a long story short, they can be compared to cars of different classes, starting from a simple Skoda Fabia, to Octavia, even to Superb. The Standard Line is our basic line of products; though simplest, full-fledged buildings can be constructed from it. If I may draw another analogy, one may purchase an extra car kit and his/her Fabia may then do better than a Superb in some ways. For instance, we may put up extra jacketing or install some equipment inside. This year h complies with the UN requirements for emergency aid. This line of products can be used whenever camps have to be erected at remote places or victims of natural disasters need shelter. The most sophisticated line Comfort Line combines advantages of modular constructions with those of low-energy buildings operable at low cost. We sell all the modular constructions to our customers and also rent them to them. What are major advantages of modular constructions compared with standard buildings? If you use standard construction technologies, you cannot dismantle a building and move it to another place if necessary. This is one of major advantages of modular constructions. In fact, you may erect them even on rented plots of land. Moreover, such construction is very fast up to three quarters faster than if you use standard methods. Hence, we complete in several weeks what would otherwise have taken 12 months. The construction technology is environment friendly, as a building is assembled directly from the lorries and there is no large and fully equipped construction site. Most works are done inside an assembly plant under constant climatic condition and, hence, quality of products is guaranteed. Furthermore, our company is the only Czech manufacturer to make standard support frames of superior hot-dipped zinc coated sheets. Low purchase prices are another advantage. For example, the top Comfort Line products, whose parameters are comparable to those of standard low-energy houses, are by 30 per cent cheaper compared to prices of standard construction works. Your company has substantially innovated not only its products but also production We received a EU grant to finance a new logistics hall; we also wish to innovate our manufacturing equipment within short. I have drawn an analogy with cars and it was deliberate. The automotive industry is our inspiration, as our production closely resembles that of motorcars. First, one must assemble and weld a frame that is carried along an assembly line through the manufacturing hall, which is where other segments are fitted piece by piece. Last not least, we invest quite a lot in our employees, which is innovation of a kind, too: innovation of the staff. Some people are prejudiced against modular constructions. These are prejudices you undoubtedly must combat Yes, there is a certain psychological and social attitude we often encounter. People often think that so-called prefab constructions are hardly better than containers, site barracks or low-category dormitories. When we started approaching municipalities, offering modular nursery schools, we encountered tremendous mistrust. However, as soon as a building was completed, they realized there was nothing to fear. Quite the opposite, our reputation is now well established. Our buildings meet high standards of construction quality, with custom designed exteriors, e.g. facades chosen by customers. We also cooperate with architects like Mr. Tomáš Cendelín and organize architecture contests for students of architecture. Modular constructions are becoming more and more popular and we promote them on architects websites. I even daresay that it has become trendy among private enterprises. They must economize due to the recent financial crisis and private investors often ask why they should wait one year for a brick building to be completed, if the complete construction can be finished within two months, in less time and for less money. Who are your customers? Actually, we have customers of three kinds. First, private investors who need a place to conduct their business: company headquarters, shops, dormitories or restaurants. Second, municipalities investing into schools, nursery schools old people s homes and sports facilities. Third, citizens who wish to live in one-family houses. 9

12 TES VSETÍN, a.s. držitel čestného uznání za inovační aktivity v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2010 TES VSETÍN, a.s. (Inc.) holder of an Innovation Company of the Zlín Region 2010 Certificate of Merit PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost TES Vsetín, a.s. je poskytovatelem komplexních řešení při výrobě či spotřebě elektrické energie. Výrobní program společnosti zahrnuje generátory, motory a komponenty pro elektrárny i další průmyslové obory. Tradice tohoto výrobce strojů pro klasické i obnovitelné zdroje energie sahá až do roku Dnes se firma stále více prosazuje v oblasti zelených energií a vyvíjí další nová zařízení pro výrobu energie z větru a vody. TES Vsetín disponuje široce rozvinutou technologickou základnou včetně vlastního výzkumu a vývoje v oboru elektrických strojů. Je flexibilním dodavatelem a díky technickému vývoji a výrobnímu potenciálu si společnost udržuje významné odběratele na trzích v západní i střední Evropě, USA, Rusku či Thajsku, přičemž export činí každoročně 70 % z celkových tržeb. Čestné uznání v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2010 získává společnost za široké spektrum inovačních aktivit, mezi jejichž výsledky lze jmenovat např. nově vyvinutý generátor pro větrné a malé vodní elektrárny. PROFILE OF THE COMPANY TES Vsetín, a.s. is a supplier of complete solutions for electricity production and consumption. Its product portfolio includes alternators, engines, and components for power stations as well as for other industries. A traditional manufacturer of engines producing and consuming electricity from both fossil and renewable sources, TES Vsetín builds on a tradition that dates back to Recently, the company has gradually shifted its focus to green energy and has been developing new equipment for wind and water power stations. TES Vsetín boasts an excellent technological background including the company s own R&D centre focused on electrical engineering. The company is a flexible supplier. Due to progressive technologies and its production potential, it keeps attracting major customers in Western and Central Europe, USA, Russia and even Thailand. As much as 70 per cent of total annual earnings come from abroad. The company has received the Innovation Company of the Zlín Region 2010 Certificate of Merit for a wide portfolio of its innovative activities, in particular, developing and manufacturing a new type of an alternator to be used in wind and small-sized water power stations. 10

13 5M s. r. o. držitel čestného uznání za inovační aktivity v soutěži Inovační firma Zlínského kraje M s. r. o. (ltd.) holder of an Innovation Company of the Zlín Region 2010 Certificate of Merit PROFIL SPOLEČNOSTI 5M s.r.o. podniká v oboru kompozitů a sendvičů, což jsou materiály a komponenty pro pokrokové a inovativní výrobky nebo aplikace. Společnost byla založena v roce 1992 jako ryze česká soukromá společnost a vlastníci se rozhodli vybudovat z této společnosti významného hráče ve svém oboru, a to na globálním trhu. Firma disponuje vlastním vývojovým oddělením včetně laboratoře a většina výrobků pochází z vlastního vývoje, příp. vychází ze spolupráce s výzkumnými ústavy nebo univerzitami. Velká část produkce firmy se dodává přímo zahraničním zákazníkům. Portfolio odběratelů je velmi široké a společnost se svými produkty pronikla do mnoha oborů. Hlavní zákazníci společnosti 5M jsou z oblasti dopravního strojírenství - zejména výrobci kolejových vozidel, autobusů, nákladních i osobních automobilů, ale i výrobci letadel. Společnost 5M však své produkty dodává i výrobcům elektrotechnických zařízení, textilních a tiskařských strojů, sportovních potřeb a řadu odběratelů má i ve stavebnictví. Část produkce firmy je dodávána přímo zahraničním zákazníkům, v zahraničí však končí většina produkce společnosti jako součásti výrobků jejích zákazníků. S výrobky společnosti 5M se tak můžete setkat téměř ve všech státech Evropské unie, ve Švýcarsku, Rusku, v Turecku, Jižní Koreji, Íránu, Spojených arabských emirátech, Alžírsku, Mexiku a také v kosmickém prostoru. Společnost 5M získala za své inovační aktivity celou řadu ocenění v ČR i v zahraničí a kromě čestného uznání za inovační aktivity v soutěži Inovační firma Zlínského kraje v roce 2010 je také vítězem předchozího ročníku této soutěže. PROFILE OF THE COMPANY 5M s.r.o. is a manufacturer of composites and sandwich composites sophisticated materials and components with exciting innovative potential for future. It was founded in 1992 as an all-czech private company and its owners decided to turn their company into a major global player in the composites and sandwich composites industry. Profiting from its own R&D division including a laboratory, the company has developed most its products by itself or in cooperation with R&D institutes and universities. A substantial part of the production is delivered directly to the customers abroad. A portfolio of the customers is diversified as the products manufactured by the company are used in many branches of industry. Most customers purchasing from 5M are engineering companies manufacturing rail vehicles, buses, lorries, cars and aircraft. However, 5M also supplies its products to manufacturers of electric equipment, textile machines, printing machines and sporting tools, as well as to building companies. Part of the production is delivered directly to foreign customers; the rest is used by other companies for manufacturing of their products that are mostly exported, too. Hence, products manufactures by 5M can be found almost in all member states of the European Union, in Switzerland, Russia, Turkey, South Korea, Iran, United Arab Emirates, Algeria, Mexico and also in the outer space. Innovative activities of 5M have been widely honoured with a number of prizes and awards in the Czech Republic and abroad. The absolute winner of the 2009 contest, the company received the Innovation Company of the Zlín Region 2010 Certificate of Merit. 11

14 PARTNEŘI SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA ZLÍNSKÉHO KRAJE V ROCE 2010 STRATEGIC PARTNERS OF THE INNOVATION COMPANY OF THE ZLÍN REGION 2010 ENTREPRENEURIAL CONTEST Strategickým partnerem soutěže je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (www.utb.cz). Spolupráce probíhá zejména s Fakultou multimediálních komunikací v oblasti hodnocení přihlášených firem a při organizaci slavnostního večera vyhlášení výsledků soutěže. The strategic partner of the contest is Tomas Bata University, Zlín (www.utb.cz), in particular its Faculty of Multimedia Communication that is responsible for evaluating the participating companies and organizing the award ceremony. Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje (www.rozvojzk.cz) je generálním partnerem soutěže, který se podílí na zajištění publicity, řízení soutěže i hodnocení přihlášených firem. The Association for the Development of the Zlín Region (Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje - is the general partner participating in PR, promoting and coordinating the contest, and evaluating the participating companies. Publicitu soutěže a oceněným firmám zajišťují primárně následující mediální partneři soutěže: The following media partners promoted the contest and award-winning companies: Měsíčník / monthly Moravské hospodářství (www.moravskehospodarstvi.cz) Tisková agentura / news agency Mediafax (www.mediafax.cz) Radio Čas (www.casradio.cz) Regionální televize / regional TV RTA Zlín (www.rtazlin.cz) Regionální televize / regional TV Televize Slovácko (www.jdp.cz) Deník / daily Zlínský deník (www.zlinskydenik.cz) Měsíčník / monthly Okno do kraje (www.oknodokraje.cz Týdeník / weekly Dobrý den s kurýrem (www.idobryden.cz) Regionální čtrnáctideník / regional biweekly Spektrum Rožnovska (www.tka.cz/spektrum.htm) Valašské internetové noviny (www.valnov.webnode.cz) Mezi další partnery, kteří se podílí zejména na zajištění publicity v podnikatelské sféře, patří: The following partners promoted the contest among entrepreneurs: Česká spořitelna, a. s. (www.csas.cz) Asociace inovačního podnikání ČR / Association for the Innovation Entrepreneurship of the Czech Republic (www.aipcr.cz) Czechinvest (www.czechinvest.org) Okresní hospodářské komory / District Chambers of Commerce at / Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín (www.khkzlin.cz) Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. / Business Centre Valašské Klobouky. (www.vpcsro.eu) Regionální centrum kooperace, a.s. / Regional Cooperation Centre (www.rckas.cz) Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. / Agency for Economic Development of the Vsetin District (www.aerv.cz) Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský Dvůr, s.r.o. / Business Incubator Kunovice Panský Dvůr (www.pi.kunovice.eu) Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. / Regional Support Fund (www.rpz-zlin.cz) Okresní hospodářská komora Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín 12

15 CHARAKTERISTIKA ZLÍNSKÉHO KRAJE / CHARACTERISTICS OF THE ZLÍN REGION Zlínský kraj se stal v roce 2000 jedním ze 14 samosprávných regionů v České republice. Jedná se o region s významnou průmyslovou tradicí a polohou ve východní části ČR, která je strategická vzhledem k budovaným dopravním tahům ve směru sever jih (baltsko jaderský koridor) i západ východ (propojení Francie Německo ČR Slovensko Ukrajina Rusko). The Zlín Region emerged in 2000 as one of 14 self-governing regions of the Czech Republic. Located in its eastern part, it can build up on its traditional industries and strategic position on the crossroads of developing transport corridors from the North to the South (the Baltic-Adriatic Corridor) and from the West to the East (France Germany Czech Republic Slovakia Ukraine Russia). Rozloha: km 2 Area Počet obyvatel k : Population as at 30 th June 2010 HDP na obyvatele: GDP per capita CZK / EUR (64,1 % průměru EU / of EU average) Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2010: CZK / EUR 803 Average income (Q1 2010) Míra nezaměstnanosti v říjnu 2010: 9,6 % Unemployment rate (October 2010) Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2009: Funds spent for R&D (2009) podnikatelský sektor 1,4 mld. CZK / Private sector: EUR 57 million vysokoškolský sektor 0,2 mld. CZK / Universities: EUR 8 million celkem 1,6 mld. CZK / Total: EUR 65 million Zdroje dat: Český statistický úřad (www.czso.cz), Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) Source: Czech Statistical Office (www.czso.cz), Ministry of Labour and Social Affairs (www.mpsv.cz) PRAHA BRNO ZLÍN

16 Publikaci zpracoval Zlínský kraj s finančním příspěvkem Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Fotografie: archiv Zlínského kraje (autor Petr Zákutný) a archiv na Technologické inovační centrum, s.r.o. str. 6, archiv společnosti KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. str. 7 9, archiv společnosti TES Vsetín, a.s. str. 10, archiv společnosti 5 M s.r.o. str. 11. The booklet was compiled by the Zlín Region with financial contribution by Association for the development of the Zlín Region. Photos: archive of the Zlín Region (author: Petr Zákutný) and Technology Innovation Centre ltd. page 6, archive of the company KOMA MODULAR CONSTRUCTION ltd. page 7 9, archive of the company TES Vsetín Inc. page 10, archive of the company 5M ltd. page 11.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Inovační f irma Zlínského kraje

Inovační f irma Zlínského kraje 2009 Inovační f irma Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, krajská samospráva je zodpovědná za všeobecný rozvoj území Zlínského kraje,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více