Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje"

Transkript

1 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje

2

3 MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační firma Zlínského kraje od roku V rámci soutěže se snažíme široké veřejnosti prezentovat dynamické inovační firmy, kterých v našem regionu působí celá řada. Oceněním a zviditelněním zamýšlíme nejen podpořit tyto úspěšné firmy, ale také ukázat zajímavé příklady pro další firmy Zlínského kraje, aby v rámci hospodářské soutěže hledaly příležitosti k neustálému rozvoji a překonávaly ve svých ekonomických výsledcích aktuálně úspěšné společnosti. Soutěž Inovační firma Zlínského kraje je jednou z aktivit, kterými Zlínský kraj společně s Technologickým inovačním centrem, s.r.o. a dalšími partnery přispívá k podpoře inovačního prostředí ve Zlínském kraji. V rámci Regionální inovační strategie Zlínského kraje rozvíjíme celou řadu nástrojů v oblasti inovační infrastruktury, financí pro začínající podnikatele, poradenství, lidských zdrojů, mezinárodních partnerství a také publicity pro firmy, které se chtějí stát úspěšnými díky inovacím. Působení takových firem vnímáme bez ohledu na velikost či oborovou příslušnost jako významný faktor pro rozvoj a zlepšení kvality života ve Zlínském kraji. Tato publikace prezentuje výsledky druhého ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje a já chci poděkovat všem firmám, které se do soutěže přihlásily. Věřím, že kvalita oceněných firem v obou ročnících zvyšuje prestiž soutěže a těším se na setkání s dalšími zajímavými firmami Zlínského kraje při příležitosti následujícího ročníku soutěže. Dear Friends! Since 2009, the Zlín Region has organized the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest, which should present dynamic and innovative enterprises, so ample in our Region, to the wide public. By appraising and promoting the enterprises, we not only wish to support companies with an excellent record in innovation, but also urge other enterprises in the Region to compete their successful peers and look for new opportunities to support their development efforts. The Innovation Company of the Zlín Region contest is one of major activities by which the Regional Authority in cooperation with the Technology Innovation Centre ltd. and other partners actively contribute to the innovation environment in the Region. We have been implementing a wide range of supportive instruments and measures within the scope of the Regional Innovation Strategy, particularly in terms of developing the innovation infrastructure, funding emerging enterprises, consultancy, human resources, international partnership and also promotion and advertising of enterprises willing to build success through innovation. We perceive activities of such enterprises, no matter how large or small they are and irrespectively of its activities, as a crucial factor in developing and improving the quality of living in the Zlín Region. This booklet presents the results of the second year of the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest. I would like to express my gratitude to all participants, as well as my genuine belief that the excellence of the companies awarded in 2009 and 2010 will make the contest even more prestigious. I am looking forward to getting acquainted with some other interesting companies of the Zlín Region during the next year of the contest. 1

4 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. prezident Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje President of the Association for the development of the Zlín Region Vážení čtenáři, posláním Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje je v desetileté historii fungování tohoto sdružení podpora aktivit, které přispívají k rozvoji regionu, aby směřoval k trvalé prosperitě a zlepšovala se jeho pozice v České republice. K naplnění tohoto poslání se členové sdružení aktivně účastní jednání, akcí či projektů týkajících se např. zlepšování dopravní situace, růstu vzdělanosti na všech stupních škol, podpory rozvoje podnikání - zejména u mladých podnikatelů, rozvoje průmyslových zón apod. Podílíme se také na tvorbě krajských rozvojových dokumentů a snažíme se přispět k efektivnímu využívání prostředků ze strukturálních fondů EU pro rozvoj Zlínského kraje. Když jsme byli osloveni hejtmanem Zlínského kraje k účasti na druhém ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje, rádi jsme obdobně jako v předchozím ročníku přijali roli generálního partnera této soutěže. Ocenění pro inovační firmy Zlínského kraje vnímáme jako vhodnou regionální aktivitu napomáhající prezentovat podnikatelské i široké veřejnosti firmy, které na sebe ve Zlínském kraji berou zodpovědnost inovátorů, spojenou mnohdy s riskantní tvorbou nových produktů i služeb a jejich prosazením na trhu. Soutěž Inovační firma Zlínského kraje získala po dobu své realizace určitou prestiž a Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje je připraveno realizaci této soutěže podpořit také v následujících ročnících. Jsme přesvědčeni, že inovační aktivity firem ve Zlínském kraji jsou jedním z nejefektivnějších prostředků naplňování našeho poslání. 2 Dear Readers: During 10 years of its existence, the Association for the Development of the Zlín Region has done its best to promote any activity contributing to the development of the Region, building its prosperity and improving its position among the other regions of the Czech Republic. To make this vision real, members of the Association have actively participated in activities, meetings and projects aimed at improving the traffic and transport conditions, helping improve the general level of education in all types of schools, supporting enterprise in general and young entrepreneurs in particular, developing industrial parks etc. We have also taken part in preparing the Region s development documents and promoting efficient use of money coming from the EU Structural Funds. Hence, when invited by the Governor of the Zlín Region to participate in organizing the second year of the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest, we readily accepted the role of general partner like the year before. We consider the award for the Region s innovation companies as a proper way to promote among other enterprises and general public the companies that carry high the flag of innovation in the Zlín Region, often assuming the risk of developing new products and services and bringing them into the market. The Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest has hitherto gained the needed amount respect. The Association for the Development of the Zlín Region is therefore prepared to support it in future, as we are convinced that promoting innovation is one of best ways to accomplish our goals.

5 SOUTĚŽ INOVAČNÍ FIRMA ZLÍNSKÉHO KRAJE INNOVATION COMPANY OF THE ZLÍN REGION ENTREPRENEURIAL CONTEST Inovační fi rma Zlínského kraje Smyslem soutěže je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji a motivovat je k dalšímu rozvoji v této oblasti. Jejím cílem je pak ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací a zároveň tak prezentovat Zlínský kraj jako region disponující vysokým inovačním potenciálem. Soutěž probíhá od roku 2009, organizačně ji zajišťuje Technologické inovační centrum s.r.o. (www.ticzlin.cz) a její koncept vychází z Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Jaká firma se může do soutěže přihlásit? Do soutěže se může zapojit jakákoliv ekonomicky zdravá společnost se sídlem či místem podnikání ve Zlínském kraji, bez ohledu na velikost společnosti. Největší šanci na úspěch v soutěži mají ty firmy, které realizují zajímavé inovační aktivity a dosahují díky nim dobrých ekonomických výsledků. Proč se do soutěže přihlásit? Udělení ocenění firmě za její inovační aktivity je uznáním za kvalitní práci a zvýšení prestiže a kreditu firmy i důvěryhodnosti u zákazníků. Motivací pro přihlášení do soutěže je pro firmy nejen zajištění výrazné publicity, ale také možnost srovnat svoji inovační výkonnost s ostatními přihlášenými firmami. Jaká jsou kritéria a kdo soutěž hodnotí? Do hodnocení firem vstupují kromě kritérií týkajících se inovačních aktivit za uplynulý rok také dlouhodobé směřování k co nejvyšší inovační výkonnosti a spolupráce s dalšími firmami, univerzitami, zákazníky či jinými subjekty na tvorbě inovací, i základní ekonomické údaje. Metodika pro hodnocení výsledků firem byla zpracována Fakultou managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a při hodnocení je využita spolupráce s odborníky Asociace inovačního podnikání České republiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. The objective of the contest is to encourage innovation activities among Zlín Region s enterprises and motivate them to further their efforts in this direction. While awarding and promoting the best innovative companies, the contest also aims to portray the Zlín Region as a region with a high innovative potential. Held for the first time in 2009 and organized by Technology Innovation Centre, ltd. (www. ticzlin.cz), the contest results from the Regional Innovation Strategy of the Zlín Region. Which companies may participate? Any financially sound company with a registered office or place of business in the Zlín Region, irrespectively of its activities, can take part in the competition. Companies that are strong and profitable thanks to noteworthy innovation activities are the most probable winners. Why should they participate? The fact that a company has been awarded for its innovation activities means an appreciation of its top quality performance and brings the company good reputation, high esteem and credibility with its customers. The motivation is not only about publicity, though; a participating company can compare its innovation output with that of other competitors. Who will determine the contest winners and according to what criteria? In addition to criteria in terms of innovative output in the past 12 months, the jury will take into the account the general approach to innovation, long-term effort to improve innovation capability, cooperation in the field of innovation with other companies, universities, customers and other entities, as well as basic economic data. The methodology of evaluation of participating companies was prepared by the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University. The jury also cooperated with experts from the Association for the Innovation Entrepreneurship of the Czech Republic, Tomas Bata University and Association for the Development of the Zlín Region. 3

6 PODPORA INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PROMOTING INNOVATION IN ZLÍN REGION S ENTERPRISES Zlínský kraj definuje prioritní oblasti a cíle pro podporu inovací v Regionální inovační strategii Zlínského kraje. Společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně založil společnost Technologické inovační centrum s.r.o., jejímž posláním je aktivně realizovat kroky k podpoře inovačního podnikání. Podpora inovačního podnikání je naplňována zejména následujícím způsobem: provozování podnikatelského inkubátoru pro začínající podnikatele s inovačními záměry provozování vědeckotechnického parku a Podnikatelského inovačního centra Zlín podpora transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí poradenství a semináře v oblasti inovačního podnikání kooperační burzy, databáze nabídek partnerství pro firmy v mezinárodních projektech koordinace aktivit Inovační infrastruktury Zlínského kraje (podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky na území kraje Zlín, Vsetín, Slavičín, Kunovice, Valašské Klobouky) provozování inovačního portálu, publikování Inovačního bulletinu adresa inovačního portálu Zlínského kraje, kde můžete prezentovat Vaši firmu, nalézt partnery pro spolupráci z celé Evropy a získat informace o všech aktivitách pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji The Zlín Region has defined the priorities and objectives in terms of promoting innovation in its Regional Innovation Strategy. In cooperation with the Zlín-based Tomas Bata University, it founded the Technology Innovation Centre ltd. focused on implementing pro-active measures in order to promote innovative entrepreneurship. Innovative entrepreneurship is promoted in the following manner: Operating the Business Incubator for emerging entrepreneurs interested in innovation; Operating the Science & Technology Park and Business and Innovation Centre, Zlín; Supporting the technology transfer between universities and the industry; Seminars and consulting on the innovative entrepreneurship; Cooperation exchanges; databases of potential partnership in international projects for companies; Coordination of activities of the Zlín Region s Innovation Infrastructure (business incubators and science & technology parks in the Region Zlín, Vsetín, Slavičín, Kunovice, Valašské Klobouky); Operating the Innovation Portal; publishing the Innovation Bulletin. a web address of the Innovation Portal of the Zlín Region, at which you may promote your company, find partners from all European countries and get information on all innovation-oriented activities in the Zlín Region. 4

7 FIRMY ZAREGISTROVANÉ DO SOUTĚŽE COMPANIES REGISTERED FOR THE CONTEST Registrace a přihlášky do soutěže podávaly firmy v období březen červen Celkem bylo do druhého ročníku soutěže zaregistrováno 16 firem z různých odvětví průmyslu a služeb: Participating companies submitted their registrations and applications for the contest from March to June Sixteen companies from different industries and services were registered in total: 5M s.r.o. ALTECH spol. s r.o. BD SENSORS s.r.o. Česká zbrojovka a.s. EGP INVEST, spol. s r.o. Harmonická domácnost, Natálie Tothová KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Mave, spol. s r.o. NWT Computer s.r.o. Podané ruce, sociální družstvo PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. Servis Climax a.s. TES VSETÍN, a.s. UNITES Systems a.s. Z STUDIO, spol. s r.o. Zlín Net a.s. chemický průmysl / Chemistry strojírenství / Manufacturing of Machinery elektrotechnický průmysl / Electrotechnical industry strojírenství / Manufacturing of Machinery projekční služby / Engineering services ostatní služby / Other services stavebnictví / Construction strojírenství / Manufacturing of Machinery ICT ostatní služby / Other services elektrotechnický průmysl / Electrotechnical industry kovozpracující průmysl / Metalworking industry elektrotechnický průmysl / Electrotechnical industry elektrotechnický průmysl / Electrotechnical industry polygrafický průmysl / Graphic-arts industry ICT Převládající činnosti soutěžních firem podle odvětví Major field of activity of the participating companies (broken down into subcategories): zpracovatelský průmysl / Manufacturing stavebnictví / Construction ICT a další služby / ICT and services 5

8 VÝSLEDKY SOUTĚŽE 2010 RESULTS OF THE 2010 CONTEST Ocenění úspěšným firmám ve 2. ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje bylo předáno během slavnostního vyhlášení dne v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Titul Inovační firma Zlínského kraje roku 2010 získala společnost KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. z Vizovic, zabývající se výrobou modulárních (přenositelných) staveb. Winners of the second year of the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest were awarded at the ceremony that took place at the Tomas Bata University Centre, Zlin, on 21 September The title of the Innovation Company of the Zlín Region for 2010 was awarded to KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., Vizovice, a manufacturer of modular (movable) constructions. Two other companies were awarded with Certificates of Merit for their innovative activities: TES VSETÍN, a. s., a manufacturer of electric engines and alternators 5M s.r.o., Kunovice, a manufacturer of adhesives, composites and composite sandwich materials. Další dvě společnosti získaly čestné uznání za inovační aktivity: TES VSETÍN, a. s., výrobce elektrických motorů a generátorů 5M s.r.o. z Kunovic, výrobce lepidel, kompozitních a sendvičových materiálů More information on the past years of the contest, award-winning companies, terms of registration for future contests, and contacts can be found at the following internet site: Více informací o uskutečněných ročnících soutěže, oceněných firmách, pravidlech pro přihlášení v následujících letech a kontaktní údaje lze nalézt na internetové stránce Jednatel vítězné společnosti KOMA MODULAR CON- STRUCTION s.r.o. Ing. Stanislav Martinec přebírá ocenění z rukou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka Obchodní a marketingový ředitel společnosti TES Vsetín, a.s. Ing. Lukáš Konečný a náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd Jednatel společnosti 5M s.r.o. Ing. Antonín Zelinka a předseda výboru zastupitelstva Zlínského kraje pro nevládní organizace a neziskový sektor Ing. Bronislav Fuksa Ing. Stanislav Martinec, CEO of KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., the award winning company, receiving the award from MVDr. Stanislav Mišák, Governor of the Zlín Region 6 Ing. Lukáš Konečný, Business & Marketing Manager of TES Vsetín, a.s. and Ing. Jaroslav Drozd. Vice-Governor of the Zlín Region Ing. Antonín Zelinka, CEO of 5M s.r.o., and Mr. Ing. Bronislav Fuksa, Head of the Committee for NGOs and non-profit sector of the Zlín Region s Assembly

9 KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vítěz soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2010 KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. (ltd.) Winner of the Innovation Company of the Zlín Region contest for 2010 PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. byla založena v roce Firma ve výrobním závodě ve Vizovicích navázala na tradici výroby maringotek a je specialistou na modulární výstavbu, výstavbu přenosných budov a sanitární moduly. Stavby systémem modulární konstrukce realizovala vedle dodávek do zemí Evropské unie také do Norska, Švýcarska, na Blízký východ, Ruska, na Balkán, ale také do Mexika, Mongolska a Indie. Od roku 1994 začala firma také pronajímat kompletní sortiment včetně sanitárních kontejnerů a celých sestav objektů. Systémem prostorové výstavby firma staví hlavně kancelářské objekty, školy, mateřské školy, restaurace, ubytovny, prodejny, autosalony, podnikatelské objekty, bytové domy, domovy důchodců apod. Firma organizuje pravidelně architektonické soutěže s tématem modulární výstavby pro studenty vysokých stavebních škol a architektury a je vlastníkem několika patentů a užitných vzorů. Díky propagaci, plošnému marketingu a účastí na veletrzích se podařilo firmě úspěšně etablovat na českém trhu a patří mezi tři nejvýznamnější ve svém oboru. V rámci mezinárodních stavebních veletrhů získala firma celou řadu ocenění za své produkty. Firma je také registrovaná jako dodavatel pro organizace jako UNICEF či NATO. V soutěži Inovační firma Zlínského kraje získala KOMA MODULAR CON- STRUCTION s.r.o. v roce 2009 čestné uznání za inovační aktivity a v roce 2010 se stává vítězem této soutěže, zejména díky inovacím v oblasti nízkoenergetických modulárních staveb. COMPANY PROFILE KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. was founded in In its manufacturing plant in Vizovice, it resumed the traditional manufacturing of caravans and has focused on modular constructions, construction of portable buildings and sanitary modules. In addition to its activities in member states of the European Union it has also constructed various modular buildings in Norway, Switzerland, the Near East, Russia, the Balkans, and also Mexico, Mongolia and India. Since 1994 it also has been renting out all types of its products including sanitary containers and complete sets of constructions. The company constructs mostly modular offices, schools and nursery schools, restaurants, dormitories, shops, motor car showrooms and shops, business premises, blocks of flats, retirement homes etc. It also organizes regular architecture contests for university students of civil engineering and architecture focused on modular construction and is an owner of several patents and trademarks. Thanks to extensive advertising, large-scale marketing and participation in trade fairs, the company became a major player in the Czech market as early as 1992 and currently is one of three most prominent suppliers in this field of business. It has also won numerous prizes at international building trade fairs. The company is registered as a supplier to the UNICEF and NATO. Having received a Certificate of Merit in 2009, KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. became the winner of the Innovation Company of the Zlín Region entrepreneurial contest in 2010, largely due to its innovative activities in the field of modular low-energy constructions. 7

10 ROZHOVOR S ŘEDITELEM MARKETINGU SPOLEČNOSTI KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Ing. MARTINEM HARTEM Kromě samotných produktů vaše společnost výrazně inovovala výrobu Získali jsme dotace Evropské unie na novou logistickou halu, v blízké budoucnosti plánujeme inovaci strojního zařízení. Už jsem jednou srovnával s automobily a není to náhoda. Automobilky jsou pro nás dost vzorem. Náš výrobní proces funguje podobně jako výroba aut. Nejprve se smontuje a svaří rám, který pak jede po lince výrobní halou, a ze strany jsou k němu postupně dodávány jednotlivé komponenty. Hodně investujeme do vzdělávání pracovníků, a to se vlastně také dá nazvat inovací, inovací lidí. Pane řediteli, jaké typy výrobků vaše společnost nabízí? Nabízíme tři výrobkové řady modulárních staveb. Pro zjednodušení je můžeme srovnat s různými třídami automobilů, od nejjednodušší Fabie přes Octavii až po Superb. První je základní řada Standard Line. Ovšem i z ní je možné stavět naprosto plnohodnotné budovy. A když to opět srovnám s autem, tak si můžete pořídit příplatkovou výbavu a vaše Fabie pak v některých vlastnostech předčí i i Superba. Dá se například upravit různými druhy opláštění nebo vnitřním zařízením. Letos jsme inovovali další dvě výrobkové řady Economic Line a Comfort Line. Řada Economic Line má hlavní výhodu v tom, že je složená z elementů, které se dají převážet v námořních kontejnerech a je možné je sestavit bez pomoci jeřábu. Odpovídá tak zadání OSN pro rychlou pomoc. Tento typ je vhodný například pro ubytovací kempy na vzdálených místech nebo pro řešení potřeby ubytování lidí v tísni tam, kde došlo k přírodním katastrofám. Nejvyšší řada Comfort Line spojuje výhody modulární výstavby s přednostmi nízkoenergetických staveb, které šetří náklady na provoz. Nabízíme zákazníkům nejen prodej těchto modulárních staveb, ale i jejich pronájem. V čem jsou výhody modulární výstavby ve srovnání s klasickou? Jendou z největších výhod, kterou tradiční způsob výstavby nemůže nikdy nabídnout, je možnost v případě potřeby stavbu demontovat a přesunout na nové místo. Tak můžete investovat i na pozemcích, které máte pouze pronajaté. Modulární výstavba je navíc velmi rychlá, až o tři čtvrtiny rychlejší ve srovnání s tradičními stavbami. Co jinde trvá rok, máme my hotové za pár týdnů. Montáž je šetrná k okolí je prováděna přímo z dopravních prostředků bez velkých nároků na zařízení staveniště. Díky tomu, že je velká většina prací prováděna ve výrobní hale za stálých klimatických podmínek a ne na staveništi, je zaručená kvalita dodávek. Navíc jsme jediní tuzemští výrobci, kteří standardně používají pro výrobu nosných rámů kvalitnější žárově zinkované plechy. Další velkou výhodou je výrazně nižší pořizovací cena. Například nejvyšší řada Comfort Line odpovídající parametrům nízkoenergetických domů vychází zhruba o 30% levněji než při použití klasických stavebních technologií. 8 Vůči modulárním stavbám existují určité předsudky, se kterými musíte bojovat Ano, to je určitý psychologický a sociologický fenomén, se kterým se potýkáme. Lidé si pod tím představují kontejnery, stavební buňky nebo nekvalitní holobyty. Když jsme začali na radnicích propagovat modulární školky, naráželi jsme na strašnou nedůvěru. Ale jen do okamžiku, kdy se nám podařilo stavbu zrealizovat. Zjistili, že se není čeho bát. Naopak máme vynikající reference. Naše stavby jsou kvalitní, umožňují docílit vzhledu podle požadavků zákazníků, například pomocí zvolené fasády. Spolupracujeme s architekty, jako je Tomáš Cendelín. Pořádáme také soutěže pro studenty architektury. Modulární výstavba už začíná být populárnější a sami se tomu snažíme pomoci propagací na architektonických webech. Dokonce bych řekl, že mezi firmami je to určitý hit. V době krize každý šetří koruny a soukromí investoři se víc zajímají o to, proč by měli stavět rok z cihel, když mohou mít vše hotovo za dva měsíce a ušetří čas i peníze. Kdo patří mezi vaše zákazníky? Máme tři skupiny zákazníků. Jednak jsou to podnikatelé, investoři, kteří si tímto způsobem staví prostory k podnikání - sídla firem, prodejny, ubytovny, restaurace. Pak je to komunální výstavba pro města, to jsou například školy, školky, domovy důchodců, zázemí pro sportovce. Třetí oblastí je individuální výstavba, tedy rodinné domky.

11 INTERVIEW WITH Ing. MARTIN HART, MARKETING MANAGER OF KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Mr. Hart, what kinds of products does your company provide? We offer three lines of modular constructions products. To make a long story short, they can be compared to cars of different classes, starting from a simple Skoda Fabia, to Octavia, even to Superb. The Standard Line is our basic line of products; though simplest, full-fledged buildings can be constructed from it. If I may draw another analogy, one may purchase an extra car kit and his/her Fabia may then do better than a Superb in some ways. For instance, we may put up extra jacketing or install some equipment inside. This year h complies with the UN requirements for emergency aid. This line of products can be used whenever camps have to be erected at remote places or victims of natural disasters need shelter. The most sophisticated line Comfort Line combines advantages of modular constructions with those of low-energy buildings operable at low cost. We sell all the modular constructions to our customers and also rent them to them. What are major advantages of modular constructions compared with standard buildings? If you use standard construction technologies, you cannot dismantle a building and move it to another place if necessary. This is one of major advantages of modular constructions. In fact, you may erect them even on rented plots of land. Moreover, such construction is very fast up to three quarters faster than if you use standard methods. Hence, we complete in several weeks what would otherwise have taken 12 months. The construction technology is environment friendly, as a building is assembled directly from the lorries and there is no large and fully equipped construction site. Most works are done inside an assembly plant under constant climatic condition and, hence, quality of products is guaranteed. Furthermore, our company is the only Czech manufacturer to make standard support frames of superior hot-dipped zinc coated sheets. Low purchase prices are another advantage. For example, the top Comfort Line products, whose parameters are comparable to those of standard low-energy houses, are by 30 per cent cheaper compared to prices of standard construction works. Your company has substantially innovated not only its products but also production We received a EU grant to finance a new logistics hall; we also wish to innovate our manufacturing equipment within short. I have drawn an analogy with cars and it was deliberate. The automotive industry is our inspiration, as our production closely resembles that of motorcars. First, one must assemble and weld a frame that is carried along an assembly line through the manufacturing hall, which is where other segments are fitted piece by piece. Last not least, we invest quite a lot in our employees, which is innovation of a kind, too: innovation of the staff. Some people are prejudiced against modular constructions. These are prejudices you undoubtedly must combat Yes, there is a certain psychological and social attitude we often encounter. People often think that so-called prefab constructions are hardly better than containers, site barracks or low-category dormitories. When we started approaching municipalities, offering modular nursery schools, we encountered tremendous mistrust. However, as soon as a building was completed, they realized there was nothing to fear. Quite the opposite, our reputation is now well established. Our buildings meet high standards of construction quality, with custom designed exteriors, e.g. facades chosen by customers. We also cooperate with architects like Mr. Tomáš Cendelín and organize architecture contests for students of architecture. Modular constructions are becoming more and more popular and we promote them on architects websites. I even daresay that it has become trendy among private enterprises. They must economize due to the recent financial crisis and private investors often ask why they should wait one year for a brick building to be completed, if the complete construction can be finished within two months, in less time and for less money. Who are your customers? Actually, we have customers of three kinds. First, private investors who need a place to conduct their business: company headquarters, shops, dormitories or restaurants. Second, municipalities investing into schools, nursery schools old people s homes and sports facilities. Third, citizens who wish to live in one-family houses. 9

12 TES VSETÍN, a.s. držitel čestného uznání za inovační aktivity v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2010 TES VSETÍN, a.s. (Inc.) holder of an Innovation Company of the Zlín Region 2010 Certificate of Merit PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost TES Vsetín, a.s. je poskytovatelem komplexních řešení při výrobě či spotřebě elektrické energie. Výrobní program společnosti zahrnuje generátory, motory a komponenty pro elektrárny i další průmyslové obory. Tradice tohoto výrobce strojů pro klasické i obnovitelné zdroje energie sahá až do roku Dnes se firma stále více prosazuje v oblasti zelených energií a vyvíjí další nová zařízení pro výrobu energie z větru a vody. TES Vsetín disponuje široce rozvinutou technologickou základnou včetně vlastního výzkumu a vývoje v oboru elektrických strojů. Je flexibilním dodavatelem a díky technickému vývoji a výrobnímu potenciálu si společnost udržuje významné odběratele na trzích v západní i střední Evropě, USA, Rusku či Thajsku, přičemž export činí každoročně 70 % z celkových tržeb. Čestné uznání v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2010 získává společnost za široké spektrum inovačních aktivit, mezi jejichž výsledky lze jmenovat např. nově vyvinutý generátor pro větrné a malé vodní elektrárny. PROFILE OF THE COMPANY TES Vsetín, a.s. is a supplier of complete solutions for electricity production and consumption. Its product portfolio includes alternators, engines, and components for power stations as well as for other industries. A traditional manufacturer of engines producing and consuming electricity from both fossil and renewable sources, TES Vsetín builds on a tradition that dates back to Recently, the company has gradually shifted its focus to green energy and has been developing new equipment for wind and water power stations. TES Vsetín boasts an excellent technological background including the company s own R&D centre focused on electrical engineering. The company is a flexible supplier. Due to progressive technologies and its production potential, it keeps attracting major customers in Western and Central Europe, USA, Russia and even Thailand. As much as 70 per cent of total annual earnings come from abroad. The company has received the Innovation Company of the Zlín Region 2010 Certificate of Merit for a wide portfolio of its innovative activities, in particular, developing and manufacturing a new type of an alternator to be used in wind and small-sized water power stations. 10

13 5M s. r. o. držitel čestného uznání za inovační aktivity v soutěži Inovační firma Zlínského kraje M s. r. o. (ltd.) holder of an Innovation Company of the Zlín Region 2010 Certificate of Merit PROFIL SPOLEČNOSTI 5M s.r.o. podniká v oboru kompozitů a sendvičů, což jsou materiály a komponenty pro pokrokové a inovativní výrobky nebo aplikace. Společnost byla založena v roce 1992 jako ryze česká soukromá společnost a vlastníci se rozhodli vybudovat z této společnosti významného hráče ve svém oboru, a to na globálním trhu. Firma disponuje vlastním vývojovým oddělením včetně laboratoře a většina výrobků pochází z vlastního vývoje, příp. vychází ze spolupráce s výzkumnými ústavy nebo univerzitami. Velká část produkce firmy se dodává přímo zahraničním zákazníkům. Portfolio odběratelů je velmi široké a společnost se svými produkty pronikla do mnoha oborů. Hlavní zákazníci společnosti 5M jsou z oblasti dopravního strojírenství - zejména výrobci kolejových vozidel, autobusů, nákladních i osobních automobilů, ale i výrobci letadel. Společnost 5M však své produkty dodává i výrobcům elektrotechnických zařízení, textilních a tiskařských strojů, sportovních potřeb a řadu odběratelů má i ve stavebnictví. Část produkce firmy je dodávána přímo zahraničním zákazníkům, v zahraničí však končí většina produkce společnosti jako součásti výrobků jejích zákazníků. S výrobky společnosti 5M se tak můžete setkat téměř ve všech státech Evropské unie, ve Švýcarsku, Rusku, v Turecku, Jižní Koreji, Íránu, Spojených arabských emirátech, Alžírsku, Mexiku a také v kosmickém prostoru. Společnost 5M získala za své inovační aktivity celou řadu ocenění v ČR i v zahraničí a kromě čestného uznání za inovační aktivity v soutěži Inovační firma Zlínského kraje v roce 2010 je také vítězem předchozího ročníku této soutěže. PROFILE OF THE COMPANY 5M s.r.o. is a manufacturer of composites and sandwich composites sophisticated materials and components with exciting innovative potential for future. It was founded in 1992 as an all-czech private company and its owners decided to turn their company into a major global player in the composites and sandwich composites industry. Profiting from its own R&D division including a laboratory, the company has developed most its products by itself or in cooperation with R&D institutes and universities. A substantial part of the production is delivered directly to the customers abroad. A portfolio of the customers is diversified as the products manufactured by the company are used in many branches of industry. Most customers purchasing from 5M are engineering companies manufacturing rail vehicles, buses, lorries, cars and aircraft. However, 5M also supplies its products to manufacturers of electric equipment, textile machines, printing machines and sporting tools, as well as to building companies. Part of the production is delivered directly to foreign customers; the rest is used by other companies for manufacturing of their products that are mostly exported, too. Hence, products manufactures by 5M can be found almost in all member states of the European Union, in Switzerland, Russia, Turkey, South Korea, Iran, United Arab Emirates, Algeria, Mexico and also in the outer space. Innovative activities of 5M have been widely honoured with a number of prizes and awards in the Czech Republic and abroad. The absolute winner of the 2009 contest, the company received the Innovation Company of the Zlín Region 2010 Certificate of Merit. 11

14 PARTNEŘI SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA ZLÍNSKÉHO KRAJE V ROCE 2010 STRATEGIC PARTNERS OF THE INNOVATION COMPANY OF THE ZLÍN REGION 2010 ENTREPRENEURIAL CONTEST Strategickým partnerem soutěže je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (www.utb.cz). Spolupráce probíhá zejména s Fakultou multimediálních komunikací v oblasti hodnocení přihlášených firem a při organizaci slavnostního večera vyhlášení výsledků soutěže. The strategic partner of the contest is Tomas Bata University, Zlín (www.utb.cz), in particular its Faculty of Multimedia Communication that is responsible for evaluating the participating companies and organizing the award ceremony. Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje (www.rozvojzk.cz) je generálním partnerem soutěže, který se podílí na zajištění publicity, řízení soutěže i hodnocení přihlášených firem. The Association for the Development of the Zlín Region (Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje - is the general partner participating in PR, promoting and coordinating the contest, and evaluating the participating companies. Publicitu soutěže a oceněným firmám zajišťují primárně následující mediální partneři soutěže: The following media partners promoted the contest and award-winning companies: Měsíčník / monthly Moravské hospodářství (www.moravskehospodarstvi.cz) Tisková agentura / news agency Mediafax (www.mediafax.cz) Radio Čas (www.casradio.cz) Regionální televize / regional TV RTA Zlín (www.rtazlin.cz) Regionální televize / regional TV Televize Slovácko (www.jdp.cz) Deník / daily Zlínský deník (www.zlinskydenik.cz) Měsíčník / monthly Okno do kraje (www.oknodokraje.cz Týdeník / weekly Dobrý den s kurýrem (www.idobryden.cz) Regionální čtrnáctideník / regional biweekly Spektrum Rožnovska (www.tka.cz/spektrum.htm) Valašské internetové noviny (www.valnov.webnode.cz) Mezi další partnery, kteří se podílí zejména na zajištění publicity v podnikatelské sféře, patří: The following partners promoted the contest among entrepreneurs: Česká spořitelna, a. s. (www.csas.cz) Asociace inovačního podnikání ČR / Association for the Innovation Entrepreneurship of the Czech Republic (www.aipcr.cz) Czechinvest (www.czechinvest.org) Okresní hospodářské komory / District Chambers of Commerce at / Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín (www.khkzlin.cz) Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. / Business Centre Valašské Klobouky. (www.vpcsro.eu) Regionální centrum kooperace, a.s. / Regional Cooperation Centre (www.rckas.cz) Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. / Agency for Economic Development of the Vsetin District (www.aerv.cz) Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský Dvůr, s.r.o. / Business Incubator Kunovice Panský Dvůr (www.pi.kunovice.eu) Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. / Regional Support Fund (www.rpz-zlin.cz) Okresní hospodářská komora Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín 12

15 CHARAKTERISTIKA ZLÍNSKÉHO KRAJE / CHARACTERISTICS OF THE ZLÍN REGION Zlínský kraj se stal v roce 2000 jedním ze 14 samosprávných regionů v České republice. Jedná se o region s významnou průmyslovou tradicí a polohou ve východní části ČR, která je strategická vzhledem k budovaným dopravním tahům ve směru sever jih (baltsko jaderský koridor) i západ východ (propojení Francie Německo ČR Slovensko Ukrajina Rusko). The Zlín Region emerged in 2000 as one of 14 self-governing regions of the Czech Republic. Located in its eastern part, it can build up on its traditional industries and strategic position on the crossroads of developing transport corridors from the North to the South (the Baltic-Adriatic Corridor) and from the West to the East (France Germany Czech Republic Slovakia Ukraine Russia). Rozloha: km 2 Area Počet obyvatel k : Population as at 30 th June 2010 HDP na obyvatele: GDP per capita CZK / EUR (64,1 % průměru EU / of EU average) Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2010: CZK / EUR 803 Average income (Q1 2010) Míra nezaměstnanosti v říjnu 2010: 9,6 % Unemployment rate (October 2010) Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2009: Funds spent for R&D (2009) podnikatelský sektor 1,4 mld. CZK / Private sector: EUR 57 million vysokoškolský sektor 0,2 mld. CZK / Universities: EUR 8 million celkem 1,6 mld. CZK / Total: EUR 65 million Zdroje dat: Český statistický úřad (www.czso.cz), Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) Source: Czech Statistical Office (www.czso.cz), Ministry of Labour and Social Affairs (www.mpsv.cz) PRAHA BRNO ZLÍN

16 Publikaci zpracoval Zlínský kraj s finančním příspěvkem Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Fotografie: archiv Zlínského kraje (autor Petr Zákutný) a archiv na Technologické inovační centrum, s.r.o. str. 6, archiv společnosti KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. str. 7 9, archiv společnosti TES Vsetín, a.s. str. 10, archiv společnosti 5 M s.r.o. str. 11. The booklet was compiled by the Zlín Region with financial contribution by Association for the development of the Zlín Region. Photos: archive of the Zlín Region (author: Petr Zákutný) and Technology Innovation Centre ltd. page 6, archive of the company KOMA MODULAR CONSTRUCTION ltd. page 7 9, archive of the company TES Vsetín Inc. page 10, archive of the company 5M ltd. page 11.

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více