Substituční hemoterapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Substituční hemoterapie"

Transkript

1 Substituční hemoterapie Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních EUROMEDNET Onkologické centrum J.G.Mendela Hematologické oddělení Nový Jičín Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*, J.Laská**, M.Urbánková***, M.Brejcha, E.Šumná, M.Wróbel, P.Slezák Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín, *Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Nový Jičín, **Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Český Těšín a.s., ***Transfúzní služba a.s. Šumperk dostupné na dostupné také ve formě příručních leporel

2 Substituční hemoterapie Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*, J.Laská**, M.Urbánková***, M.Brejcha, E.Šumná, M.Wróbel, P.Slezák Hematologické oddělení onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín, *Anesteziologicko.resuscitační oddělení Nemocnice Nový Jičín, **Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Český Těšín a.s., ***Transfúzní služba a.s. Šumperk Souhrn Cílem následujícího textu je podat přehledné a vyčerpávající informace o dostupných transfúzních přípravcích a o základních indikacích jejich použití. V první části jsou k dispozici stručné specifikace transfúzních přípravků. Doplňující informace ke specifikacím jsou dostupné na krevních bankách ve formě příbalových informací pro lékaře, které je výrobce povinen k dodávkám transfúzních přípravků poskytovat v revidované formě řízeného dokumentu a obsahují informace o výrobci, složení přípravků, indikační skupině dle sazebníku, poskytují obecnou charakteristiku, základní klinickou indikaci, kontraindikace, možné nežádoucí účinky, způsob podávání, uchovávání, podmínky dopravy a dobu použitelnosti. Ve druhé částí je podrobněji diskutovaná oblast základních indikací ve formě doporučení pro praxi. V textu nejsou řešeny všechny situace dle jednotlivých oborů a také není pojednáno o nadstandardních hematologických indikacích, které řeší odborný hematolog. Transfúzní přípravky Možnosti výroby transfúzních přípravků A. z běžného odběru Odběr plné krve do protisrážlivého roztoku a následná centrifugace a separace, obvykle na automatických lisech, do jednotlivých složek dle hmotnostního gradientu na plazmu, erytrocytární koncentrát a buffy coat (směs leukocytů a trombocytů). B. separace aferézou Odběr je prováděn na separátoru krevních elementů. Odběr je cílený na určitou složku, erytrocytární koncentrát, plazmu pro klinické použití nebo trombocytární koncentrát. Separátor krevních elementů pracuje s malým extrakorporálním objemem. Princip separace je centrifugační nebo centrifugačněfiltrační, separační komora mívá různý pro výrobce charakteristický tvar. C. multikomponentní dárcovství Odběr je prováděn aferetickým principem a separátor díky software a systému automatických spínačů je schopen od jednoho dárce připravit více terapeutických jednotek transfúzních přípravků nebo je kombinovat. Pro pacienta jsou pak transfúzní přípravky připraveny od jednoho dárce za jedno sezení. D. předoperační autologní odběry Odběr je prováděn stejnou technologii jako u allogenních odběrů. Preferuje se provádění separovaných autologních odběrů před plnou krví nedělenou. Autologní odběry lze připravit i na separátorech. Typy transfúzních přípravků dle kvality Plná krev nepoužívá se v běžné suplementační praxi Erytrocytární koncentrát bez aditivního roztoku a bez odstranění buffy coatu nepoužívá se Erytrocytární koncentrát resuspendovaný - s aditivním roztokem - bez odstranění buffy coatu nepoužívá se Erytrocytární koncentrát bez buffy coatu bez aditivního roztoku nepoužívá se Erytrocytární koncentrát resuspendovaný bez buffy coatu EBR Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované EAR Erytrocyty bez buffy coatu resupendované z aferézy základní erytrocytární transfúzní přípravek s nízkým obsahem leukocytů vyrábí se z plné krve z běžného odběru nebo afereticky centrifugací a separací se odstraní plazma a buffy coat a přidá se adekvátní nutriční roztok laboratorní charakteristika: hematokrit 0,5 0,7 hemoglobin minimálně 43 g/1 TU, 40 g/1 TU pro aferetický přípravek obsah leukocytů méně než 1,2x10 9 na 1 TU trombocyty méně než 20x10 9 na 1 TU míra hemolýzy na konci exspirace méně než 0,8% masy erytrocytů stabilita vyžaduje teplotu 2 až 6 C objem 250±50 ml obvyklá doba exspirace je 42 dní Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 2

3 Erytrocytární koncentrát promytý promytí se provádí na transfúzním vybavení obdobném separátoru krevních elementů, kde celá procedura je softwarově řízená a přísně standardizovaná transfúzní přípravek takto zpracovaný prakticky neobsahuje leukocyty, krevní destičky ani plazmatické antigenní komponenty, jsou odstraněny solubilní frakce membránových antigenů a zčásti jsou z povrchu erytrocytů odstraněny membránové antigeny citlivé k destrukci nebo antigeny mění svou kvartérní strukturu minimální hematokrit 0,65 do 0,75 minimální obsah hemoglobinu 40 g/1 TU míra hemolýzy na konci exspirace méně než 0,8% masy erytrocytů maximální obsah proteinů méně než 0,5 g na 1 TU Erytrocytární koncentrát resuspendovaný deleukotizovaný ERD Erytrocyty deleukotizované resuspendované in line ERD Erytrocyty deleukotizované resuspendované navařením filtru EAD Erytrocyty deleukotizované resuspendované z aferézy erytrocytární koncentrát nejvyšší kvality deleukotizace je prováděna speciálními aktivními filtry vřazenými do systému deleukotizovaný může být erytrocytární koncentrát z běžného odběru nebo s odběru aferetického deleukotizace se provádí in line ihned po odběru krve za teploty 20 do 24 C nebo po předchlazení v kontrolovaných podmínkách 4 C, pak je deleukotizovaná i plazma pocházející z téhož odběru obvykle se deleukotizace provádí s odstupem na transfúzním oddělení dle požadavků krevních skupin, navařením sterilního filtračního systému, pak je deleukotizován jen erytrocytární koncentrát filtrovat se může i u lůžka při aplikaci, tento způsob je však nejméně doporučovaný, tento postup by měl být volen jen z urgence při nedostupnosti přípravy na transfúzním oddělení počet residuálních leukocytů je menší než 1x10 6 na 1TU minimální obsah hemoglobinu je 40 g na 1 TU míra hemolýzy na konci exspirace méně než 0,8% masy erytrocytů Kryokonzervovaný erytrocytární koncentrát připravuje se na speciálních promývačkách s přídavkem kryoprotektantu glycerolu, deglycerolizace probíhá na stejném technickém vybavení jako promývání řízená jiným protokolem, celý proces je striktně definován a protokolizován erytrocytární koncentrát takto připravovaný není starší 7 dnů ode dne výroby mražení není řízené, je spontánní po uložení do teploty skladování -60 C až -80 C dle protokolu (-140 o C až -150 o C podle metody glycerolizace) doba skladování je do 20 let, minimálně 10 let, při dodržení skladovacích podmínek objem větší 180 ml volný hemoglobin méně 0,2 g na 1 TU hematokrit 0,65 až 0,75 obsah hemoglobinu více 36 g na 1 TU osmolarita menší 340 mosm/l leukocyty méně 0,1x10 9 na 1 TU Koncentrát krevních destiček poolovaný/deleukotizovaný vyráběny z plné krve poolovaný, míchaný, z 4-6 TU plazmy bohaté na trombocyty nebo 4-6 buffy coatu objem větší 40ml na 60x10 9 krevních destiček počet destiček větší 60x10 9 na 1 TU residuální leukocyty před depleční procedurou méně 0,2x10 9 na 1 TU při výrobě z plazmy bohaté na trombocyty méně 0,05x10 9 na 1 TU při výrobě z buffy coatu residuální leukocyty po depleci filtrací méně 0,2x10 6 na 1 TU ph 6,4 do 7,4 na konci exspirace exspirace do 5 dnů stabilita při teplotě 20 do 24 C na agitátoru a v termostatu Koncentrát krevních destiček z aferézy TA Trombocyty z aferézy pochází od jednoho dárce odběr na separátoru krevních elementů softwarově definovaný s protokolizací objem větší 40ml na 60x10 9 krevních destiček počet destiček větší více 200x10 9 na 1 TU residuální leukocyty méně 1,0x10 9 na 1 TU ph 6,4 do 7,4 exspirace do 5 dnů stabilita při teplotě 20 do 24 C na agitátoru a v termostatu Koncentrát krevních destiček z aferézy deleukotizovaný TAD Trombocyty z aferézy deleukotizované pochází od jednoho dárce, nejvyšší kvality odběr na separátoru krevních elementů softwarově definovaný s protokolizací objem větší 40ml na 60x10 9 krevních destiček počet destiček větší více 200x10 9 na 1 TU residuální leukocyty méně 1,0x10 6 na 1 TU ph 6,4 do 7,4 exspirace do 5 dnů stabilita při teplotě 20 do 24 C na agitátoru a v termostatu Plazma pro klinické použití P Plazma z plné krve PA Plazma z aferézy pochází z odběru běžného nebo aferetického objem minimálně 240 ml aktivita faktoru VIII rovná nebo větší 70% reziduální erytrocyty méně 6,0x10 9 /l reziduální leukocyty méně 0,1x10 9 /l reziduální trombocyty méně 50x10 9 /l stabilita méně -25 C po dobu až 36 měsíců Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 3

4 Transport Názvosloví souhrnně Erytrocytární koncentráty V kontejnerech s chladící vložkou v teplotě 2 až 6 C, lépe v aktivně chlazených kontejnerech či vozidlech s aktivním chlazením. Maximální doba přepravy je 24 hodin, na jejím konci nesmí teplota překročit 10 C. Koncentráty krevních destiček V kontejnerech temperovaných na 20 až 24 C, lépe v aktivně temperovaných kontejnerech či vozidlech s aktivním temperováním. Po převzetí na místě aplikace je zapotřebí navíc trvalé agitace do doby podání. Plazma pro klinické použití V kontejnerech s chladící vložkou v teplotě co nejvíce se blížící doporučované skladovací teplotě, tj. -25 C, lépe v aktivně chlazených kontejnerech či vozidlech s aktivním chlazením/mražením. EBR EAR ERD ERD filtru EAD P PA TA TAD Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované Erytrocyty bez buffy coatu resupendované z aferézy Erytrocyty deleukotizované resuspendované in line Erytrocyty deleukotizované resuspendované navařením Erytrocyty deleukotizované resuspendované z aferézy Plazma z plné krve Plazma z aferézy Trombocyty z aferézy Trombocyty z aferézy deleukotizované Konečné štítky Erytrocytární koncentráty a) název přípravku b) objem a hmotnost přípravku c) název a sídlo výrobce d) objem a typ použitého antikoagulačního roztoku e) objem a typ použitého resuspenzního roztoku f) teplota uchovávání 2 C až 6 C g) číslo přípravku h) datum odběru a doba použitelnosti i) krevní skupina v systému AB0 Rh(D) j) Text O podání rozhoduje lékař a Nebezpečný odpad Plazma pro klinické použití a) název přípravku b) objem a hmotnost přípravku c) název a sídlo výrobce d) typ použitého antikoagulačního roztoku e) teplota uchovávání (pod -25 C) f) číslo přípravku g) datum odběru a doba použitelnosti h) krevní skupina v systému AB0 Rh(D) i) stav karantenizace přídatným štítkem ( Vyhovuje po karanténě ) j) Text O podání rozhoduje lékař a Nebezpečný odpad Trombocytární koncentráty a) název přípravku b) objem přípravku v ml a deklarovaný obsah trombocytů c) název a sídlo výrobce d) typ požitého antikoagulačního roztoku e) teplota a způsob uchovávání 20 až 24 C, pokyn Třepejte f) číslo přípravku g) datum odběru a doba použitelnosti h) krevní skupina v systému AB0 Rh(D) i) Text O podání rozhoduje lékař a Nebezpečný odpad Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 4

5 Indikace transfúze krevních přípravků Erytrocytární koncentráty Cíle substituce Hlavním cílem transfúze erytrocytárních koncentrátů je zmírnění projevů anemie. Jde především o případy, kdy není čas čekat na účinek příslušné konzervativní léčby (substituce železa, podávání erytropoezu stimulujících proteinů ). Důležité je, že koncentrace hemoglobinu by nikdy neměla být jediným kriteriem pro indikaci substituční hemoterapie. Anemie s koncentrací hemoglobinu pod 50 g/l ohrožuje i u zdravého jedince základní vitální funkce. Dostatečný přenos kyslíku tkáním u zdravých jedinců zajišťují hodnoty hemoglobinu kolem g/l. Bylo prokázáno, že není rozdíl v přežití pacientů, u kterých bylo cílem dosáhnout hodnot hemoglobinu g/l nebo g/l. Cílem substituce erytrocytů tedy není dosažení normálních hodnot hemoglobinu, ale prevence tkáňové hypoxie a odstranění příznaků vyplývajících z anemie (tachykardie, hypotenze, srdeční insuficience, akutní infarkt myokardu, angina pectoris ). Dávkování Převodem 1 TU erytrocytární masy by mělo u dospělého příjemce (70 kg) bez současných ztrát (krvácením nebo hemolýzou) dojít ke zvýšení koncentrace hemoglobinu o 10 g/l (resp. hematokritu o 0,03). Pro stanovení strategie substituční hemoterapie je nutné vědět, že za normálních okolností (bez krvácení a hemolýzy) je poločas transfundovaných erytrocytů 30 dní. Rychlost aplikace Erytrocytární přípravky se obvykle transfundují tak rychle, jak je nemocný toleruje, nejrychleji 100 ml/minutu (přetlakové transfúze v urgentních situacích). Obvyklá rychlost podání u dospělého člověka (70 kg) v neurgentních situacích je 1 TU za 90 minut (tj. 2-3 ml/kg/1 hodinu resp. 0,6-0,9 kapky/kg/1 minutu). Orientační nomogram pro stanovení obvyklé rychlosti podání erytrocytárních koncentrátů Hmotnost pacienta Rychlost transfúze Přibližná doba trvání transfúze ( ml) 30 kg asi 23 kapek / minutu 150 až 230 minut 40 kg asi 30 kapek / minutu 120 až 180 minut 50 kg asi 38 kapek / minutu 90 až 140 minut 60 kg asi 45 kapek / minutu 80 až 120 minut 70 kg asi 53 kapek / minutu 70 až 100 minut 80 kg asi 56 kapek / minutu 60 až 90 minut 90 kg asi 59 kapek / minutu 60 až 90 minut 100 kg asi 60 kapek / minutu 60 až 90 minut Výpočet vychází z předpokladu, že objem 1 kapky erytrocytární masy je μl (v 1 ml krve je kapek) a že objem 1 transfúzní jednotky erytrocytárního koncentrátu je 250 ± 50 ml. Nejpomaleji lze 1 TU erytrocytárního přípravku aplikovat během 4 hodin. Při delší aplikaci hrozí riziko bakteriální kontaminace. Indikace deleukotizovaných transfúzních přípravků erytrocytů Podávání deleukotizovaných transfúzních přípravků je z medicínského hlediska nejvhodnější a nejbezpečnější. Hlavními důvody jsou prevence vedlejších transfúzních reakcí, prevence alloimunizace a prevence přenosu cytomegalovirové infekce (viz Indikace pro podání deleukotizovaných transfúzních přípravků). Kromě toho právě příměs leukocytů pravděpodobně způsobuje imunosupresi vyvolanou transfúzí. V praxi se preferuje deleukotizace přímo na transfúzním oddělení. Filtrace u lůžka (tzv. bed-side filtrace) je méně vhodná. Indikace pro podávání deleukotizovaných transfúzních přípravků 1. prevence vedlejších transfúzních reakcí a) u pacientů s opakovanými febrilními nehemolytickými reakcemi b) při průkazu cytotoxických HLA protilátek (zkumavku sražené krve odeslat k imunohematologickému vyšetření) 2. prevence alloimunizace a) u pacientů chronicky substituovaných transfúzními přípravky (např. pacienti dialýzovaní, hematoonkologičtí a onkologičtí) b) před a po orgánových transplantacích (transplantace krvetvorných buněk, kostní dřeně, ledvin ) 3. prevence přenosu infekce, především cytomegaloviru u CMV seronegativních příjemců (nepřítomnost protilátek proti CMV v séru příjemce) a) před a po orgánových transplantacích b) u ostatních imunosuprimovaných pacientů c) u těhotných žen d) u intrauterinních transfúzí e) u nedonošených dětí nebo novorozenců f) u dětí po operacích srdce a velkých cév Indikace ozáření transfúzních přípravků Ozařování transfúzních přípravků paprsky gama se provádí především jako prevence nemoci reakce štěpu proti hostiteli vyvolaná transfúzí (TA GvHD) u nemocných v intenzivní hematologii. Nemůže nahradit deleukotizaci přípravku. Indikace jsou podrobněji shrnuty níže. 1. hematoonkologie a) nemocní s plánovanou autologní nebo allogenní transplantací krvetvorných buněk b) hematologické malignity (leukémie a lymfomy) a těžké plastické anemie c) solidní tumory, u nichž je plánovaná vysokodávkované chemoterapie 2. darování mezi příbuznými (hlavně v první linii) 3. pacienti s primárními poruchami imunity 4. nemocní po transplantaci solidních orgánů s imunosupresivní terapií 5. polytransfundovaní nemocní 6. neonatologie a) novorozenci o hmotnosti < 1250 g b) intrauterinní transfúze krve c) výměnná transfúze d) extrakorporální membránová oxygenace Vybrané klinické situace Akutní ztráty krve Prvotním opatřením u krvácejících pacientů je zastavení krvácení (především chirurgickou a mechanickou cestou) a zachováním krevního průtoku důležitými orgány (infúze roztoku krystaloidů a/nebo koloidů). Transfúze erytrocytů se podává v situacích, kdy je zásobování orgánů a tkání kyslíkem vážně narušené. Indikace transfúze erytrocytů se u každého pacienta posuzuje individuálně, především na základě klinických příznaků a kritického zhodnocení výsledků laboratorních testů. Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 5

6 Transfúze erytrocytů je indikována: vždy při prudkém poklesu koncentrace hemoglobinu pod 50 g/l v rozmezí g/l jen u pacientů s projevy významné tkáňové hypoxie (anemického syndromu) selhávají-li kompenzační mechanismy, například při srdeční a/nebo plicní nedostatečnosti nebo při sepsi, je vhodné podání transfúze erytrocytů již při vyšší hladině hemoglobinu (např g/l) : akutní krevní ztráta pod 30% (klinicky normotenze, mírná tachykardie, anxieta) bolusové podání 1-2 l krystaloidů (Hartmann, Ringer, Plasma- Lyte) při úpravě stavu obvykle není nutná substituční hemoterapie nedojde-li k úpravě, podat skupinové erytrocytární přípravky při velké krevní ztrátě je z vitální indikace možné podání krevní transfúze bez čekání na výsledek vyšetření krevního obrazu a v extrémním případě krevních ztrát lze podat transfúzní přípravek krevní skupiny 0 Rh negativní bez předchozího předtransfúzního vyšetření Perioperační anemie Nejvýznamnějším důsledkem anemie v perioperčním období je zvýšení morbidity i mortality. Anemie může být chronická (nádory, chronická sideropenie ) nebo akutní (trauma, krvácení do gastrointestinálního traktu ) vzniklá v předoperačním období a/nebo může vznikat v perioperačním období (nejčastěji krvácení při operaci). Pro rozhodnutí o korekci anemie je nutné znát rychlost vzniku anemie (akutní je rizikovější než chronická) reakce organismu na krevní ztrátu (symptomatická vs asymptomatická anemie) interval mezi diagnózou anemie a operací V prevenci a léčbě je nezbytná je správně zvolená předoperační příprava nemocného s plánovaným využitím všech dostupných metod snižujících potřebu perioperační transfúze. Patří sem předoperační vyšetření s ohledem na možnou poruchu hemostázy nejrůznější etiologie a použití postupů snižujících krevní ztráty během operace (systémové použití hemostaticky působících látek po konsultaci hematologa, řízená hemodiluce ve spolupráci s anesteziologem, red cell salvage a/nebo autotransfúze). Indikace transfůze erytrocytů závisí na celkové velikosti perioperační ztráty krve obvyklé u dané operace a na velikosti ztráty, kterou konkrétní pacient ještě toleruje. Anemie asymptomatická symptomatická Koncentrace hemoglobinu nad 100 g/l 80 (70) až 100 g/l pod 80 (70) g/l Indikace k allogenní substituci (od dárce) bez substituce opatrná transfúze jen při oběhové nedostatečnosti substituce je vhodná substituce vždy Indikace pro autotransfúze bývá liberálnější než pro allogenní transfúzi (při vyšší koncentraci hemoglobinu). Masivní transfúze Za masivní transfúzi se považuje podání více než jednoho objemu krve (cca 5 l) během 24 hodin nebo poloviny tohoto objemu během 2 hodin. V této souvislosti je nutné definovat neztišitelné život, zrak nebo končetiny ohrožující krvácení. Jako takové lze označit každé krvácení, které splňuje alespoň jednu z uvedených podmínek. ztráta objemu krve za 24 hodin (ekvivalent cca 6-10 TU erytrocytů) ztráta více než 50% celkového krevního objemu během 2-3 hodin pokračující krevní ztráta přesahující objem 150 ml/minutu pokračující krevní ztráta větší než 1,5 ml/kg po dobu delší než 20 minut krevní ztráta v lokalizaci vedoucí k ohrožení životních funkcí (např. krvácení do CNS) Nejdůležitějšími prognostickými faktory jsou objem podaných transfúzí a trvání hypotenze, nutno pátrat po podání antitrombotik (warfarin, hepariny, antiagregancia ) a/nebo jiných látek s prokrvácivým potenciálem (nesteroidní antirevmatiky ). : udržování dostatečného intravaskulárního objemu (krystaloidy, koloidy) náležitá substituce erytrocytů při zvládání akutních krevních ztrát nad 30% (klinicky hypotenze, tachykardie, agitace až letargie, anurie) bolusové podání 0,5-1 l koloidních roztoků (hydroxyetylškrob, želatina) v kombinaci se 2 l krystaloidů (Hartmann, Ringer, Plasma-Lyte) statim objednat a podat erytrocytární přípravky (4-6 TU) moribundní pacient s významnou hypotenzí podat 0 Rh negativní krev bez křížového pokusu pozor na hypotermii při extenzivní resuscitaci (krevní převody a tekutiny podávat s využitím ohřívačů) provádět substituci trombocytů rychle vzniká diluční trombocytopenie riziko krvácení zde vzniká již při hodnotách kolem 50x10 9 /l (v případě chronické trombocytopenie až při poklesu pod 10x10 9 /l) při masivní transfúzi v hyperakutním stadiu na 10 TU erytrocytárních přípravků podat 1 koncentrát destiček z aferézy, tj. 2-4x10 11 trombocytů (tento postup není všeobecně akceptován) substituce plazmy rychle vzniká diluční koagulopatie v hyperakutním stadiu podat 3-6 TU plazmy na 10 TU erytrocytárních přípravků diagnostikovat a odstranit zdroj krvácení, udržovat dostatečnou oxygenace, laboratorní monitorování při pokračujícím krvácení přes využití všech standardních postupů podat rekombinantní aktivovaný faktor VII (Novoseven ) v i.v. injekci v dávce 90 μg/kg Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 6

7 Klasifikace hemoragického šoku (volně podle American College of Surgeons, 1997) Parametr Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Krevní ztráta Tepů/minutu* Krevní tlak** Dechů/minutu Diuréza ml/hodinu Stav vědomí < 15% < 100 normální > 30 anxieta 15-30% > 100 normální agitovanost 30-40% > 120 snížený zmatenost > 40% > 140 snížený > 35 < 5 letargie * kompenzační tachykardie nemusí být přítomna u pacientů léčených β-blokátory ** nespoléhat na TK, klesá až při ztrátě více než 30% objemu; TK 110/60 mm Hg může být u hypertoniků závažnou hypotenzí Intenzivní péče o septické pacienty V intenzivní péči o pacienty se septickým stavem se doporučuje podávat co možná nejčerstvější transfúzní přípravky erytrocytů. Transfúze starých přípravků erytrocytů nevede ke zlepšení oxygenace tkání a dokonce může vést ke zhoršení ischemie splanchniku. Příčinou jsou pravděpodobně změny ve struktuře a funkci starých erytrocytů a snížení obsahu 2,3-DPG ve starších erytrocytech. Pokud během prvních 6 hodin terapie těžké sepse nebo septického šoku není dosaženo Sv02 rovno nebo více než 70% (saturace krve z horní duté žíly nebo smíšené krve z plicní tepny) přes adekvátní objemovou resuscitaci a dosažení centrálního žilního tlaku (CVP) 8-12 mm Hg, pak je doporučena transfúze erytrocytů k dosažení hematokritu rovno nebo nad 30%. (Surviving Sepsis Campaign guidelines for management of severe sepsis and septic shock). Autoimunitní hemolytická anémie Jde o hemolytické stavy způsobené protilátkami namířenými proti vlastním erytrocytům. Diagnostiku i léčbu vede hematolog. Substituční hemoterapie transfúze erytrocytárních koncentrátů jsou indikované jen při velmi těžké anemii s klinickými projevy (v život ohrožujících případech) konsultovat hematologa a event. provést podrobné imunohematologické vyšetření podávat nejméně nekompatibilní transfúzní přípravek podle doporučení z krevní banky cílem je vyloučit přípravky s erytrocyty s antigeny, proti kterým má pacient alloprotilátky premedikace kortikoidy pravděpodobně nejbezpečněji dexametazon 20 mg per os nebo i.v. podat 12 hodin a druhou dávku 6 hodin před zahájením transfúze nebo nejrychleji hydrocortizon 100 mg i.v. před zahájením transfúze pomalá aplikace přípravku hlídat příznaky event. transfúzní reakce Chronické anemie Léčba chronické anemie by se měla primárně zaměřit na nápravu její příčiny (substituce železa nebo vitaminu B12 ). Podání erytropoezu stimulujících proteinů (ESP) je obvykle účinné při léčbě anemie u pacientů s chronickým selháním ledvin, indikace podání ESP u pacientů s nádorovým onemocněním jsou podrobně zpracované, léčba však nemusí být vždy účinná. Léčba opakovanými transfúzemi erytrocytů je indikovaná jen u pacientů se symptomatickou anemií v situacích, kdy opatření k nápravě příčiny anemie neexistují nebo nepostačují. Doporučuji se podávat jen nejnutnější množství potřebné k odeznění příznaků. Transfúze se nejčastěji indikuje při hodnotách hemoglobinu pod g/l. U jinak zdravého jedince, kdy schopnost adaptace na těžkou anémii je značná a pokud se chudokrevnost vyvíjí pomalejším tempem, obecně platí, že je vhodné koncentraci hemoglobinu udržovat na nejnižší hladině, kterou toleruje. Podáváním transfúzí se u pacientů s chronickou anemií (včetně pacientů se zhoubnými novotvary) obvykle sleduje zachování hladin hemoglobinu v rozmezí g/l. U některých pacientů připravovaných k operacím nebo v zájmu prevence anginy pectoris, srdečního selhání, progrese hypoxie u pacientů s onemocněním plic mohou být transfúze indikovány již při hodnotách hemoglobinu nad 100 g/l Transfúze se aplikace v polosedě. Léčbu pacientů s chronickou anemií by měl vést hematolog nebo je nutné léčbu s hematologem konsultovat. Je nutné si uvědomit, že po transfúzi jednotek erytrocytů hrozí nebezpečí přetížení organismu železem a poškození orgánů. Doporučení postupu u vybraných typů chronických anemií Nutriční anemie Patří sem anemie z karence železa nebo vitaminu B12. U asymptomatických pacientů nebo u osob s mírnými projevy anemického syndromu (díky dobré adaptaci organismu na pomalu vznikající anemii) se transfúze obvykle neprovádějí a po potvrzení diagnózy se podává substituční terapii (substituci železa, vitaminu B12 ). Pouze u osob s významnými projevy anemického syndromu se doporučuje podat nejnutnější množství erytrocytárních přípravků, které stačí ke zmírnění projevů anemického syndromu. Cílem není normalizace koncentrace hemoglobinu. Léčbu anemie refrakterní ke kausální terapii a tedy i substituční hemoterapii řídí hematolog. U pacientů s paroxysmální noční hemoglobinurii je transfúze indikovaná jen v život ohrožujících případech a doporučuji se podávat pouze deleukotizované a pokud možno promyté transfúzní přípravky. Vzácné kongenitální anemie s enzymatickými defekty se řeší transfúzí erytrocytů také jen v případech těžké anemie nebo prudce se rozvíjejícím hemolytickém ikteru. U pacientů se srpkovitou anemií je třeba myslet na možnost rozvoje vasookluzivní epizody, transfúze je indikovaná jen v případech těžké anemie, výhodné jsou parciální výměnné transfúze. Transfúze erytrocytů v pediatrii V pediatrii stejně jako jinde platí, že před indikací substituční hemoterapie je nezbytné pečlivé zhodnocení klinického stavu dítěte a aktuální koncentrace hemoglobinu. Indikace k transfúzi koncentrace hemoglobinu 40 g/l (nebo hematokrit 0,12) a méně vždy koncentrace hemoglobinu g/l (nebo hematokrit 0,13-0,18) u dítěte s klinickými projevy hypoxie (acidóza manifestovaná dyspnoí, porucha vědomí ) Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 7

8 Postup při transfúzi pokud je transfúze indikována, podat vždy odpovídající objem dávka 5 ml/kg červených krvinek obvykle stačí ke zmírnění akutně snížené kapacity přenosu kyslíku koncentrace se u dítěte bez krvácení nebo hemolýzy zvýší přibližně o g/l transfúze koncentrátu erytrocytů se upřednostňuje před transfúzí plné krve u pacientů s rizikem oběhového přetížení vhodná rychlost transfúze je 5 ml/kg/hodinu (iniciálně lze zrychlit na 10 ml/kg/hodinu) u pacientů s rizikem kardiálního selhání nebo plicního edému zvážit podání 0,5 mg/kg furosemidu i.v. injekcí do maximální dávky 20 mg/dávku, u novorozenců 20 mg/24 hodin v novorozeneckém období má být hemoterapie vedena na specializovaném pracovišti Plazma pro klinické použití Cíle substituce Cílem transfúze plazmy je předejít nebo zastavit krvácení navozené koagulopatií. Dávkování Množství podané plazmy by mělo být minimálně ml/kg, což u dospělého člověka s tělesnou hmotností 70 kg znamená podání asi 4-6 TU plazmy. Touto dávkou lze dosáhnout, pokud nepokračuje konsumpční koagulopatie, vzestupu koagulačních faktorů a jejich inhibitorů o 20-25%, což obvykle stačí pro dosažení jejich hemostatického minima (viz tabulka Minimální hemostatická aktivita koagulačních faktorů). Plazma lze bezpečně transfundovat do 6 po rozmrazení, později hrozí riziko bakteriální kontaminace přípravku. Rychlost aplikace Plazma se obvykle transfunduje tak rychle, jak to nemocný toleruje. Iniciálně obvykle 4-10 ml/minutu, podle tolerance lze zvýšit na nejvyšší tolerovanou rychlost. Indikace při krvácení u nemocných s abnormálními parametry krevního srážení (PT a APTT) při krvácení u nemocných s defektem jednotlivých faktorů není-li dostupný specifický koncentrát koagulačního faktoru u pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou Minimální hemostatická aktivita koagulačních faktorů Faktor Název Poločas (hodiny) Hemostatické minimum FI Fibrinogen ,5 g/l FII Protrombin % FV Proakcelerin % FVII Prokonvertin % FVIII Antihemofilický globulin % FIX Antihemofilický faktor % FX Stuart-Prowerův faktor % FXI Rosenthalův faktor % FXII Hagemanův faktor % FXIII Faktor stabilizující fibrin % Chirurgické krvácení a masivní transfúze V případě diluční koagulopatie vzniklé po masivní transfúzi je v hyperakutním stadiu nutné podat 3-6 TU plazmy na 10 TU erytrocytárních přípravků. Optimální množství plazmy a načasování jejího podání záleží na klinickém obrazu a na výsledcích testů krevního srážení. Cílem je udržet PT (ratio) a APTT (ratio) pod 1,5 a zachovat koncentraci fibrinogenu na hodnotách přesahujících 1,0 g/l. Diseminovaná intravaskulární koagulopatie Aktivací systému srážení krve a fibrinolytického systému se spotřebovávají koagulační faktory, přirozené inhibitory, fibrinogen i destičky. Podání plazmy je indikováno nejméně v dávce ml/kg a léčba se řídí dynamikou klinického stavu a laboratorních testů. Cílem je zabránit nebo zastavit krvácení navozené koagulopatií a snížit PT (ratio) resp. APTT (ratio) pod hodnotu 1,5. Koagulopatie při onemocnění jater V této indikaci se plazma podává opět v minimální dávce ml/kg je-li protrombinový test (PT ratio) nad 1,5 a pacient je připravován k invazivním výkonům (biopsie jater ). U jaterních onemocnění však reakci na podání plazmy nelze předvídat a k normalizaci hemostázy nemusí vždy dojít. Získaný deficit koagulačních faktorů II, VII, IX a X (léčba warfarinem) Krvácení nebo sklon ke krvácení vyvolané nadměrným působením terapie warfarinem se přednostně léčí koncentrátem protrombinového komplexu. Podání plazmy je indikováno pouze při jeho nedostupnosti. Má však své výhody v případě masivního krvácení navozeného warfarinovou koagulopatií. při život, zrak nebo končetinu ohrožujícím krvácení má před podáním plazmy přednost podání i.v. infúze koncentrátu protrombinového komplexu v dávce IU/kg (Prothromplex Total TIM 4) nebo i.v. injekce Novoseven v dávce 90 μg/kg vážné krvácení při léčbě warfarinem, které není život ohrožující (gastrointestinální krvácení bez hemodynamických důsledků nebo prudká epistaxe vyžadující nosní tamponádu) přerušit podávání warfarinu, podat ½-1 amp Kanavitu v pomalé i.v. infúzi a podle naléhavosti podat plazmu (10-15 ml/kg) nebo Prothromplex Total TIM 4 při PT 2,0-3,9 INR 25 IU/kg při PT 4,0-5,9 INR 35 IU/kg při PT nad 6,0 INR 50 IU/kg v případě potřeby naléhavého zrušení antikoagulačního účinku warfarinu před urgentní operací je nutné přerušit podávání warfarinu, podat ½-1 amp Kanavitu v pomalé i.v. infúzi a podle naléhavosti podat Prothromplex Total TIM 4 (dávkování viz výše) nebo plazma (10-15 ml/kg) nebo Novoseven (90 μg/kg) Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 8

9 Deficit jednotlivého koagulačního faktoru podání plazmy je indikováno při poklesu plazmatické aktivity koagulačních faktorů pod hodnotu minimální hemostatické aktivity v případech významného krvácení navozeného nalezeným defektem profylakticky v době kolem invazivních zákroků když není k dispozici žádný vhodný koncentrát k léčbě deficitu specifického koagulačního faktoru dnes se jedná hlavně o vzácný dědičný deficit koagulačního faktoru V nebo XI iniciálně v dávce 20 ml/kg, v případě potřeby aplikace další dávky (10 ml/kg) v intervalech hodin alternativně při neztišitelném život, zrak nebo končetinu ohrožujícím krvácení podat Novoseven Náhradní roztok při výměnné plazmaferéze o indikaci podání plazmy je rozhodováno na specializovaných pracovištích Trombocytární koncentráty Cíle substituce Cílem podávání trombocytárních koncentrátů je předejít nebo zastavit krvácení navozené trombocytopenií nebo trombocytopatií. Dávkování Terapeutická dávka je 2-4x10 11 trombocytů, což představuje podání 1-2 koncentrátů trombocytů z aferézy. Po podání koncentrátu trombocytů z aferézy lze u dospělého člověka (70 kg) bez současné alloimunizace (ITP), sekvestrace (hypersplenismus) nebo konsumpce (DIC ) očekávat vzestup počtu trombocytů o 30-40x10 9 /l. Rychlost aplikace koncentrát trombocytů by měl být podán během minut Indikace deleukotizovaných transfúzních přípravků trombocytů Obecně platná pravidla jsou uvedena výše v kapitole věnované deleukotizovaným erytrocytární přípravkům. U pacientů užívající ACE inhibitory není vhodné provádět leukodepleci u lůžka pacienta (s použitím bed-side filtru). existuje vysoké riziko závažných hypotenzích reakcí způsobených bradykininy při aplikaci trombokoncentrátů při použití leukoredukčního filtru u lůžka leukoredukce provedena na transfúzním oddělení je bezpečnější, skladováním dojde k odbourání uvolněných bradykininů je-li bed-side filtrace nezbytná, doporučuji se ACE inhibitory nepodávat Profylaxe spontánního krvácení u pacientů s těžkou trombocytopenií preventivní podání koncentrátu trombocytů je obvykle indikováno u pacientů s poklesem počtu destiček pod 10x10 9 /l, v některých centrech pod 5x10 9 /l u pacientů s chronickou těžkou trombocytopenií bez hemoragických komplikací je přístup k preventivnímu podávání trombocytů zdrženlivější a zpravidla se trombocyty transfundují až při krvácení nebo před plánovaným výkonem s rizikem hemoragických komplikací Profylaxe před invazivními výkony Výkony s vysokým rizikem krvácení chirurgické zákroky (břišní a hrudní chirurgie, ortopedie, urologie ) biopsie (plic, jater) zavádění centrálních žilních katétrů lumbální a hrudní punkce, tracheotomie endoskopie GIT nebo provedení bronchoalveolární laváže spojené s odběrem vzorku tkání punkce sinusů, extrakce zubů vaginální porod nebo porod císařským řezem Výkony s nízkým rizikem krvácení biopsie kůže zavádění katétrů a kanyl do periferních žil bronchoalveolární laváž bez bioptického odběru tkáně endoskopie GIT bez odběru vzorků tkáně trepanobiopsie a aspirace kostní dřeně Výkony s vysokým rizikem krvácení nutno udržovat počet trombocytů nad 50x10 9 /l u pacienta beze změn PT a APTT a bez známek trombocytopatie (anamnéza, vyšetření na PFA-100, krvácivost...) u výkonů s nejvyšším rizikem krvácení (porod císařským řezem ) nebo v lokalizaci, kde krvácení může vést k ohrožení životních funkcí (neurochirurgie, některé operace oka, operace prostaty ) je nutno udržovat počet trombocytů nad 75x10 9 /l, nejlépe kolem hodnoty 100x10 9 /l Postup kontrola počtu trombocytů a základních koagulačních testů (PT, APTT, fibrinogen, event. vyšetření na PFA-100 či krvácivost) bezprostředně před výkonem v případě potřeby podat koncentrát trombocytů pro případ hemoragických komplikací je vhodné mít v záloze připravených více přípravků v situacích s rizikem sekvestrace podaných trombocytů (splenektomií u pacienta s refrakterní ITP, operace u pacientů s hypersplenismem jiné etiologie ) po individuální domluvě provést operaci při současném podávání trombokoncentrátů v prvních dnech po výkonu podávat koncentrát trombocytů při poklesu pod 50x10 9 /l záleží na průběhu, ztrátách z drénů, stavu operační rány v dalších dnech až do zhojení udržovat počet na hodnotě 30x10 9 /l při PT (ratio) nebo APTT (ratio) nad 1,5 korekce koagulopatie podáním plazmy Výkony s nízkým rizikem krvácení podmínkou provedení výkonů je hodnota trombocytů alespoň 20x10 9 /l a nepřítomnost jiné poruchy hemostázy (koagulopatie, trombocytopatie ) Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 9

10 Profylaxe při komplikacích nebo ve speciálních klinických situacích Udržovat na hodnotách 20x10 9 /l při krvácivých projevech při současném podávání heparinu při infekčních komplikacích při indukční chemoterapii u AML-M3 v průběhu celé indukční chemoterapie udržovat destičky mezi 30-50x10 9 /l (jsou-li známky aktivované hemostázy i bez klinické manifestace) v ostatních podobných situacích Refrakternost selhání odpovědi na destičkové koncentráty Jde o složitý problém, který spadá do oblasti zájmů hematologa. Mezi nejčastější příčiny patří: HLA alloimunizace přítomnost protilátek proti trombocytům probíhající infekce zvýšená sekvestrace ve slezině DIC podávání některých léků Terapeutické podávání trombocytů při aktivním krvácení u nemocných s aktivním krvácení je nutné udržovat hodnoty trombocytů alespoň 50x10 9 /l trvá-li krvácení, nutno pátrat po jiné příčině (chirurgické, jiné poruše hemostázy koagulopatie, trombocytopatie, vaskulopatie) a/nebo doplnit substituci dalším postupem (opich krvácející cévy ), v případě život, zrak nebo končetiny ohrožujícího krvácení nereagujícího na standardní péči podat Novoseven Diluční trombocytopenie u masivních transfúzí, operaci v mimotělním běhu riziko krvácení zde vzniká již při hodnotách kolem 50x10 9 /l při masivní transfúzi v hyperakutním stadiu na 10 TU erytrocytárních přípravků podat 1 koncentrát destiček z aferézy Terapeutické podávání trombocytů u krvácení u pacientů s těžkou trombocytopatií Zpravidla jde o naštěstí vzácné kongenitální trombocytopatie jako jsou Glanzmanova trombastenie, Bernard-Soulierův syndrom..., výjimečně je třeba indikovat transfúzi trombocytárních koncentrátů při těžkém krvácení u pacientů s významnou získanou trombocytopatií. Diagnostiku i léčbu řídí hematolog. Je-li potvrzeno, že krvácení je dáno poruchou funkce trombocytů, je transfúze trombokoncentrátu indikována i při normálním počtu destiček. Ostatní trombocytopenie V případech idiopatické trombocytopenické purpury je transfúze trombocytů indikovaná při život, zrak nebo končetiny ohrožujícím krvácení a v době kolem invazivních výkonů (včetně splenektomie u pacientů s refrakterní ITP). U pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou je transfúze destiček kontraindikovaná. V případech diseminované intravaskulární koagulopatie je transfúzi destiček nutné zvážit u pacientů s těžkou trombocytopenií a významným krvácením. Vždy jde o součást celého komplexu terapeutických postupů. Transfúze destiček v pediatrii Léčba patří na specializovaná dětská hematologická pracoviště. Hodnocení odpovědi na transfúzi trombokoncentrátu zástava nebo snížení intenzity krvácení navozeného trombocytopenií (trombocytopatií) nepřítomnost krvácení v případech profylaktického podávání vzestup počtu trombocytů Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 10

11 Správná transfúzní praxe Žádanka o transfúzní přípravek, vzorek pro předtransfúzní vyšetření náležitosti dle platné legislativy Transfúzní přípravky se vydávají výhradně na základě žádanky (Vyhl. 411/2004 Sb., 35 odst. 3). Náležitosti této žádanky a vzorku pro předtransfúzní vyšetření podrobně řeší Vyhl. 343/1997 Sb. v platném znění, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání. K předtransfúznímu vyšetření přijímá kompetentní pracovník krevní banky vzorek srážlivé krve o stanoveném objemu, řádně označený štítkem, který obsahuje minimálně tyto údaje v čitelné formě : a) jméno a příjmení pacienta b) rodné číslo pacienta c) oddělení, kde je pacient hospitalizován d) datum odběru předtransfúzního vzorku Zkumavka musí být štítkem označena předem, před odběrem vzorku sestra ověřuje identifikaci pacienta (dle možností aktivně dotazem na jméno a příjmení, příp. datum narození) a údaje porovná s údaji na štítku zkumavky. vzorky od osob v bezvědomí a při náhlých příhodách nemají vždy kompletní identifikaci, identifikace však musí být jednoznačná (např. číslo traumatologického nebo náhlého případu a pohlaví pacienta apod.), označení a odběr vzorku a současné vyplnění žádanky s podpisem lékaře musí být kontinuální postup vzorek je doprovázen žádankou (většinou na formuláři obvyklém pro konkrétní zdravotnické zařízení), která obsahuje minimálně tyto údaje v čitelné formě : a) jméno a příjmení pacienta b) rodné číslo pacienta c) pojišťovna u které je pacient registrován d) dostupné údaje z imunohematologické anamnézy (tj. počet předchozích transfúzí, počet těhotenství vč. abortů, případná transplantace kostní dřeně, krevní skupina v systému AB0 Rh(D), abnormality z předchozích imunologických vyšetření zjištěné imunní protilátky, potransfúzní reakce). Tyto údaje musí být na žádance vždy vyplněny, není-li údaj dostupný, vyplní se slovy není známo, případně symbolem? e) datum a hodina požadované transfúze, resp. naléhavost požadavku (VITÁLNÍ INDIKACE / STATIM / REZERVA viz odst. níže) f) množství (počet TU) a typ transfúzního přípravku, případně požadavek na deleukotizaci, promytí, ozáření g) razítko oddělení, IČP a odbornost h) jmenovka a podpis lékaře, který transfúzi indikuje a ručí za správnost údajů uvedených na žádance i) datum a čas odběru vzorku k předtransfúznímu vyšetření j) jmenovka a podpis pracovníka provádějícího odběr vzorku, který ručí za správnost údajů uvedených na zkumavce Úplnost údajů na štítku zkumavky se vzorkem a na žádance a jejich vzájemnou shodu kontroluje kompetentní pracovník krevní banky, v případě neshody nebo v případě uvedení nečitelných nebo neúplných údajů nebudou vzorek k předtransfúznímu vyšetření ani žádanka převzaty. Výdej a manipulace s transfúzními přípravky na klinických odděleních Výdej transfúzních přípravků U požadavku na okamžité vydání (bez vyšetření nebo jen s orientačními testy) musí být na žádance výrazně uvedeno VITÁLNÍ INDIKACE v tomto případě jsou vydávány erytrocytární přípravky krevní skupiny 0 Rh(D) negativní a plazma event. trombocytární přípravky krevní skupiny AB, byl-li zároveň doručen krevní vzorek příjemce, pak po orientačním vyšetření krevní skupiny vzorku mohou být vydávány transfúzní přípravky stejnoskupinové bez provedené křížové zkoušky. U požadavku na přednostní vydání je na žádance uvedeno STATIM požadavek je vyřizován přednostně mimo plánovanou sérii vyšetření, je provedena kompletní zkouška kompatibility. Není-li jisté, zda bude transfúzní přípravek potřebný, na žádance se uvádí REZERVA v tomto případě je pouze provedeno stanovení krevní skupiny a screening nepravidelných protilátek z doručeného vzorku, vlastní zkouška kompatibility s konkrétním erytrocytárním přípravkem se provádí až před vydáním přípravku na oddělení (tzv. systém type and hold). Manipulace na klinických odděleních Erytrocytární přípravky jsou z krevní banky vydávány v chladícím boxu nebo v izolované přenosce, které udrží skladovací teplotu mezi 2 C až 6 C. Nejsou-li bezprostředně použity k transfúzi, mají být v tomto teplotním rozmezí skladovány v monitorovaném chladícím zařízení až do doby než jsou žádány pro transfúzi. Při překročení horní hranice 6 C vzrůstá riziko bakteriální kontaminace, při podkročení dolní hranice 2 C vzrůstá riziko hemolysy v přípravku a s tím spojených komplikací u příjemce transfúze. Bezprostředně před aplikací by se měly erytrocytární transfúzní přípravky nechat ohřát nejméně 30 minut při pokojové teplotě, na místě k tomu určeném, minimálně s možností sanitace kontaktní plochy, mimo dosah přímých slunečních paprsků. Používání vodních lázní je nevhodné, optimální je podání erytrocytárního transfúzního přípravku přes ohřívač. Trombocytární koncentráty jsou z krevní banky vydávány v chladícím boxu nebo v izolované přenosce, které udrží skladovací teplotu 20 C až 24 C. Nejsou-li použity bezprostředně pro transfúzi, mají být uloženy v tomto teplotním rozmezí a do doby transfúze pravidelně promíchávány (k zabránění spontánní agregace trombocytů v přípravku). Plazma ke klinickému použití je optimálně rozmražena validovaným postupem v 37 C teplé vodní lázni na krevní bance před vydáním na klinické oddělení. Dochází-li k rozmrazování až na oddělení, je nutné postupovat v maximální možné míře tak, aby se zabránilo případné bakteriální kontaminaci. Plazma je aplikována bezprostředně po rozmražení, maximálně do 6 hodin od rozmražení. Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 11

12 Vlastní transfúze Kontrola vzhledu transfúzního přípravku Transfúzní přípravek je vždy kontrolován kompetentní pracovnicí krevní banky před výdejem na klinické oddělení. Není-li však aplikován bezprostředně, měl by se před transfúzí vizuálně zkontrolovat znovu. Před aplikací je nutno ověřit integritu vaku (stlačením), vyloučit přítomnost jakýchkoli sraženin (koagula v erytrocytárních přípravcích, insolubilní kryoprecipitát v plazmě), vyloučit nežádoucí barevné změny (fialovočerné až černé zbarvení erytrocytárních přípravků je známkou pravděpodobné bakteriální kontaminace, růžové až červené zbarvení resuspenzního roztoku je známkou proběhlé hemolýzy). Vzniknou-li jakékoli pochybnosti o kvalitě transfúzního přípravku, přípravek nesmí být podán. O zjištěných skutečnostech má být co nejdříve informována krevní banka, která přípravek vydala. Zajišťovací zkoušky (kontrola identity, bed-side test, biologický test) Před vlastním podáním transfúze se provádějí kontrolní kroky, kterým musí být věnována velká pozornost, protože představují poslední možnost odhalení AB0 inkompatibility, způsobené záměnou při odběru vzorku, předtransfúzním vyšetření nebo vydání přípravku. Nejtěžší akutní hemolytické potransfúzní reakce jsou nejčastěji způsobeny souběhem záměny a nedostatečné kontroly! a) kontrola identity Kontrola identity má probíhat u pacientova lůžka těsně před zahájením podávání transfúze. Měly by ji provádět dvě osoby ( kontrola čtyř očí ), zpravidla lékař a kvalifikovaná sestra. Provádí se: kontrola shody údajů na výsledku předtransfúzního vyšetření a na štítku transfúzního přípravku (typ přípravku, číslo přípravku, krevní skupina, Rh faktor, exspirace transfúzního přípravku) ověření identifikace příjemce (je-li to možné, pak vždy aktivně dotazem!) a porovnáním těchto údajů s údaji na výsledku předtransfúzního vyšetření b) bed-side test (zkouška u lůžka) Je ověření AB0 kompatibility příjemce a erytrocytárních transfúzních přípravků orientačním testem u lůžka. Provádí se vyšetření kapky bezprostředně odebrané krve příjemce s diagnostikem anti-a a anti-b, stejným způsobem vyšetření kapky erytrocytárního transfúzního přípravku, získané po napojení transfúzního setu. Pro validní zhodnocení je v reakci nezbytné použít malé množství krve s nadbytkem protilátky anti-a (resp. anti-b). Tento test je vhodné zařadit i před aplikací non-erytrocytárních přípravků (trombocytární přípravky, plazma) k ověření krevní skupiny příjemce. c) biologický test Po rychlém převedení prvních ml erytrocytárního transfúzního přípravku je transfúze na několik minut zpomalena nebo zastavena a pacient je bedlivě sledován, zda nedochází k známkám případné nežádoucí reakce. Záznam o výše uvedených zabezpečovacích úkonech je součástí záznamu o podané transfúzi ve zdravotnické dokumentaci příjemce, musí být podepsán lékařem (resp. sestrou s povolením aplikovat transfúzní přípravky) který svým podpisem stvrzuje správné provedení a interpretaci. Monitoring pacienta během a po transfúzi, uchovávání vzorků Je nezbytné zajistit monitorování pacienta před, během i po transfúzi tak, aby se co nejdříve zjistila jakákoli nepříznivá reakce a aby v případě potřeby mohla být co nejrychleji zahájena opatření. Před zahájením transfúze je nutné poučit pacienta, aby sestru nebo lékaře okamžitě informoval o jakýchkoli reakcích, resp. zajistit takové umístění pacienta, které umožní jeho přímé pozorování. Před zahájením transfúze je do zdravotní dokumentace zaznamenán minimálně : celkový stav pacienta, teplota, puls, krevní tlak event. dechová frekvence. Funkce jsou dále monitorovány 15 minut po zahájení transfúze, dále nejméně každou hodinu v průběhu transfúze, při ukončení a 4 hodiny po ukončení transfúze. Po ukončení transfúze je dle možnosti vyšetřena i moč (orientačně papírkem) k vyloučení hemoglobinurie. Zbytek podaného transfúzního přípravku a použitý transfúzní set je uchováván při chladničkové teplotě 2 C až 8 C nejméně 24 hodin po podání na příslušném klinickém oddělení. Transfúzní reakce Klasifikace transfúzních reakcí nežádoucí účinky související s podáním transfúzního přípravku můžeme klasifikovat z několika hledisek, např.: a) podle času začátku: akutní (anafylaktické či okamžitě generalizované reakce, objevující se do 24 hodin po podání transfúzního přípravku) vs pozdní ( po 24 hodinách po podání transfúzního přípravku) b) podle etiologie: imunitní (např. akutní hemolytická transfúzní reakce) vs neimunitní, infekční vs neinfekční c) podle klinické závažnosti: život ohrožující vs nezávažné lékař, který provádí transfúzi, musí umět rychle rozpoznat všechny příznaky transfúzních reakcí, neboť se může jednat i o život ohrožující komplikace, u nichž se okamžitě musí podniknout náležitá opatření Jednotlivé transfúzní reakce Akutní intravaskulární hemolytická reakce (AIHTR acute intravascular hemolytic transfusion reaction) příčinou AIHTR je AB0 inkompatibilita (méně často jiná, např. Rh(D) inkompatibilita) produktu při podání příjemci s přítomnými protilátkami, jde o masivní intravaskulární rozpad erytrocytů s elevací zánětlivých cytokinů k rozvoji dochází do 24 hodin po transfúzi, symptomy mají rozličnou intenzity, začínají zpravidla návalem tepla, dyspnoí, bolestí na hrudi, dále se objeví hypotenze, prudká bolest zad, oligurie, anurie, postupně až rozvoj multiorgánového selhání, DIC Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 12

13 okamžité ukončení transfúze! aplikace O2, kortikoidy (Solu-Medrol i.v mg), transfer na JIP substituce krevního volumu, monitoring CVT, bilance tekutin, udržovat objem moči 3-5 ml/kg/hod (hyperhydratace, forsírovaná diuréza) agresivní terapie hypotenze vasopresory (noradrenalin, dopamin) komplexní léčba DIC, intubace, umělá plicní ventilace při ARDS, dialýza důsledné provádění zajišťovacích zkoušek (viz odstavec výše) Pozdní hemolytická reakce (DHTR delayed hemolytic transfusion reaction) příčinou DHTR je přítomnost nepravidelných protilátek v oběhu příjemce, především proti antigenům v systému Kidd (Jk), Rh (E, C, c), Kell (K), Duffy (Fy), tyto protilátky způsobí extravaskulární destrukci transfundovaných erytrocytů, v těžkých případech i intravaskulární rozpad příznaky jsou obvykle minimální, vedle neočekávaného poklesu hladiny hemoglobinu (za 1-28 dnů po transfúzi) jen laboratorní průkaz nepravidelných protilátek proti erytrocytům, někdy mírná hyperbilirubinémie, pokles sérového haptoglobinu specifická léčba není nutná, v těžkých případech postup jako u AIHTR dobrá spolupráce krevní banky a klinického pracoviště, důsledná identifikace nepravidelných protilátek a výběr maximálně kompatibilního transfúzního přípravku u pacientů v chronickém transfúzním programu je vhodné stanovení kompletního fenotypu Rh a k transfúzi se využívají fenotypově shodné přípravky, nebo alespoň přípravky neobsahující antigen, který u pacientů chybí (např. u pacienta s fenotypem CcD.ee je požadavek na přípravek bez antigenu E, u pacienta s fenotypem ccddee požadujeme přípravek bez antigenů C a E atd.) Neimunitní hemolytická reakce Nejčastější příčiny neimunitní hemolýzy erytrocytů jsou: destrukce erytrocytů fyzikálními vlivy (např. aplikace transfúze infúzní pumpou, přetlakové transfúze) bakteriální kontaminace nízká/vysoká teplota při skladování nebo aplikaci transfúzního přípravku míšení s neizotonickými roztoky, současná aplikace nekompatibilních roztoků či léků do stejné i.v. linky filtrace déle skladovaných přípravků vzácně nepoznaný korpuskulární defekt erytrocytů u dárce záleží na stupni a etiologii hemolýzy, příznaky mohou být jen laboratorní (viz DHTR), při velkém stupni hemolýzy může dojít k rozvoji příznaků pod obrazem AIHTR od zvýšené observace až po stejná opatření jako u AIHTR vyvarovat se situací uvedených v odstavci etiologie Febrilní nehemolytická reakce (FNHTR febrile non-hemolytic transfusion reaction) FNHTR je definována jako transfúzí vyvolaný vzestup tělesné teploty alespoň o 1 C bez příznaků hemolýzy. Jde o nejčastější reakci objevující se při transfúzi erytrocytů (cca 0,5% převodů), plazmy či trombocytů (4-30% převodů). je způsobena přítomností cytotoxických alloprotilátek v oběhu příjemce proti transfundovaným leukocytům nebo trombocytům (anti-hla protilátky); následkem vzniku komplexu antigen-protilátka a navázáním komplementu dojde k vyplavení prozánětlivých cytokinů (např. TNF, IL-1, IL-6, IL-8) tíže klinického obrazu závisí na množství kontaminujících leukocytů v podávaném přípravku a na rychlosti převodu. Příznaky se objeví nejčastěji během transfúze, někdy až do 4 hodin po ukončení převodu většinou jde o příznaky, které nejsou život ohrožující : vedle typických příznaků vzestupu teploty a třesavky se může objevit nauzea, zvracení, dyspnoe, hypotenze. ukončení transfúze (po odeznění příznaků v transfúzi dále nepokračovat!) symptomatická terapie tj. léčba teploty: antipyretika (např. paracetamol, vhodný jako premedikace před transfúzí) léčba třesavky: pethidin (Dolsin inj mg i.v./i.m./s.c. nebo i.v. aplikace korikosteroidů (jejich nevýhodou je pozdější efekt) antihistaminika nejsou indikována (kromě stavů s jasnou alergickou komponentou viz anafylaktická reakce) trvá-li FNHTR déle než 4 hodiny je nutné pomýšlet spíše na sepsi! premedikace: antipyretika, není-li účinná, pak zkusit hydrokortizon mg i.v. před aplikací transfúze, účinnější je podání dexametazonu 20 mg per os 6 a 12 hod před plánovanou transfúzí nutností je aplikace deleukotizovaných transfúzních přípravků (výhodnější jsou přípravky, kde byla leukodeplece provedena bezprostředně po jejich výrobě, tzv. prestorage deleukotizace, filtrace u lůžka pacienta nemusí opakování FNHTR zabránit) promyté transfúzní přípravky jsou indikovány pouze v případě, že výše uvedené postupy nezabránily opětovnému výskytu FNHTR Alergická reakce je způsobena protilátkami třídy IgE zprostředkovaná alergická reakce na plazmatické proteiny (např. imunoglobulin třídy A) Nejčastější jsou mírné projevy: pruritus, urtika bez přítomnosti teploty. Vážnějším příznakem (daným vyplavením histaminu) je akutní anafylaktická reakce s laryngeální obstrukcí, dušností, hypotenzí. Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 13

14 ukončení transfúze aplikace antihistaminik. Pokud byla reakce lehká a po aplikaci antihistaminik promptně odezněla, je možno se pokusit v transfúzi pokračovat u těžkých anafylaktických reakcí zajištění kvalitního žilního přístupu, objemová náhrada (krystaloidy, koloidy), aplikace adrenalinu (noradrenalinu), antihistaminik, kortikoidů, oxygenoterapie, zajištění dýchacích cest event. umělá plicní ventilace u nejtěžších (event. opakovaných) reakcí bývá prospěšná aplikace promytých transfúzních přípravků Oběhové přetížení (TACO transfusion-associated circulatory overload) oběhové přetížení se objevuje u chronicky anemických nemocných s kompenzatorně zvýšených srdečním výdejem nebo u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. ischemická choroba srdeční, srdeční selhávání) při rychlé aplikaci plazmy či erytrocytárních transfúzních přípravku v důsledku maltolerance zvýšeného intravaskulárního objemu v popředí jsou příznaky plynoucí z levostranného srdečního přetížení: oprese na hrudi, kašel, progredující dyspnoe až vznik plicního edému většinou není nutná, postačí preventivní opatření, někdy jsou potřebná diuretika (nejčastěji furosemid) pomalá aplikace transfúzí: aplikace erytrocytárních přípravků rychlostí 2-3 ml/kg/1 hodinu, tj. 1,2-2 kapky/kg/1 minutu, nejpomaleji však lze 1 TU po dobu maximálně 4 hodin (při delší aplikaci je vysoké riziko bakteriální kontaminace) bilance tekutin, v nejtěžších případech až invazivní monitorování u predisponovaných pacientů dle možnosti redukovat objemy podávaných přípravků (aplikace krevních derivátů místo podávání plazmy) Sepse způsobená transfúzí (TAS transfusion-associated sepsis) TAS je způsobena transfúzí přípravku kontaminovaného mikroorganismy. Infekční agens se nejčastěji se do přípravku dostane odběrem krve od dárce s nepoznanou bakteriémií (např. dárcem krve nepřiznané průjmové onemocnění), nedodržením pravidel asepse při odběrech a zpracování krve, nevhodnou manipulací s transfúzním přípravkem na klinických odděleních. bakteriálně může být kontaminováno 1 3% přípravků, nejčastější je bakteriální kontaminace trombocytárních přípravků (vzhledem k jejich skladovacímu režimu 20 C až 24 C). Nejčastějšími patogeny jsou saprofytické bakterie z kůže (Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium), vzácněji jinými patogeny (Yersinia, Enterobacter, Pseudomonas) Je odvislý od infekčního agens, jeho kvantitě, současného podávání antibiotik, hladině granulocytů a imunitního stavu u příjemce. Projevy kolísají od bezpříznakového průběhu, přes klinicky lehkou reakci se zimnicí a třesavkou (obvykle TAS při převodu trombocytárních přípravků) až po obraz septického šoku s ohrožením života (kontaminace erytrocytárních koncentrátů Yersiniemi tvořících endotoxiny při teplotách 4 C až 6 C). Je stejná jako u jakékoliv jiné bakteriémie širokospektrá antibiotika (zprvu empiricky, dále změna dle kultivačních vyšetření event. citlivosti infekčního agens), intenzivní léčba septického šoku. Je nutná po celou dobu cesty výroby transfúzního přípravku - pečlivý výběr dárců krve, dodržování zásad asepse při odběru a zpracování krve, při manipulaci s transfúzním přípravkem na klinických odděleních. Po napojení transfúzního setu (otevření systému!) má být transfúzní přípravek aplikován nejpozději do 4 hodin. Ostatní infekční nemoci přenášené transfúzními přípravky Kromě bakteriální kontaminace jde především o virové infekce : viry hepatitid (B, C, dále A, delta atd.), herpetické viry (EBV, CMV), retroviry (HTLV-1, HIV). Další infekce, které mohou být přeneseny transfúzí jsou syfylis, malárie, trypanozomóza, brucelóza, toxoplazmóza, Lymeská nemoc, Creutzfeldtova-Jakobova nemoc atd. a terapie odvisí od konkrétního infekčního agens Na klinických odděleních : zpřísnění indikace transfúzí stále platné indikační pravidlo, že každá transfúze, která není přísně indikovaná, je přísně kontraindikovaná, podávání transfúzních přípravků např. z důvodu hrozící exspirace je postupem non lege artis! Podávání deleukotizovaných přípravků v podstatě může zabránit přenosu převážně intracelulárně persistujících virů (např. deleukotizované přípravky jsou tak vhodnou alternativou při požadavku CMV-negativních přípravků) Při vlastní výrobě transfúzních přípravků : zkvalitnění výběru dárců, zlepšování senzitivity testovacích systémů, vývoj nových testovacích systémů na existující nebo nová infekční agens (např. PCR), virová dekontaminace konečných přípravků (fotochemická dekontaminace plazmy psoralenem + UV zářením). Akutní poškození plic způsobené transfúzí (TRALI transfusion-related acute lung injury) TRALI je vzácná (výskyt cca 1/5000 transfúzí), ale obvykle život ohrožující komplikace (např. v USA je TRALI je po akutní hemolytické reakci z inkompatibility transfundovaných erytrocytů druhou nejčastější příčinou úmrtí v souvislosti s podáváním transfúze). V etiologii se Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 14

15 uplatňuje imunitně zprostředkovaná reakce HLA protilátek nebo jiných leukoaglutininů (v séru příjemce nebo v transfúzním přípravku) s leukocyty. Dojde k vyplavení cytokinů a proteolytických enzymů s následným capillary leak syndrome rozvojem plicního edému. Symptomy se objevují obvykle již během transfúze, maximálně do 6 hodin od zahájení transfúze (dyspnoe, tachypnoe, těžká hypoxémie, cyanóza, teplota, hypotenze, obraz respiračního selhání obtížně odlišitelný od ARDS), RTG průkaz oboustranných plicních infiltrátů. Laboratorně prokazujeme přítomnost antigranulocytárních protilátek v séru dárce nebo příjemce, resp. pozitivitu granulocytového cross-match (sérum pacienta + granulocyty dárce, resp. sérum dárce + granulocyty pacienta). TRALI by mělo být bráno v diferenciálně diagnostickou úvahu vždy, objeví-li se plicní edém do 6 hodin po transfúzi u nemocných bez kardiální anamnézy a bez hypervolémie. Okamžité přerušení transfúze! Intenzivní léčba respiračního selhání komplexní resuscitační péče včetně umělé plicní ventilace na ARO. Na rozdíl od ARDS s vysokou mortalitou více než 80% nemocných s TRALI přežívá. Nejdůležitějším krokem je důsledná leukoredukce všech transfúzních přípravků (prestorage deleukotizace) Potransfúzní trombocytopenická purpura Je vzácnou komplikací způsobenou protilátkami v séru příjemce proti destičkovým antigenům (obvykle anti-hpa- 1a), nejčastěji se vyskytuje u pacientek v 6.-7.deceniu, (polytransfundovaných, resp. multigravid). Pro diferenciálně diagnostické úvahy nutno podotknout, že u nemocných v hematologické intenzivní péči (z nichž naprostá většina má trombocytopenii z jiných příčin) je tato komplikace diagnostikována jen velmi vzácně. Rozvoj trombocytopenie a purpury během 12 dnů po transfúzi erytrocytárních přípravků, vzácně po podání trombocytárních přípravků nebo plazmy. Většinou není zapotřebí, onemocnění spontánně do 3 týdnů odezní, terapie (stejná jako u ITP tj. kortikosteroidy, IVIg, v těžkých případech i výměnná plazmaferéza) je nutná u nemocných s krvácivými projevy nebo se zvýšeným rizikem krvácení (intrakraniální hypertenze, sepse). není možná Přetížení železem, potransfúzní hemosideróza Přetížení železem následkem opakovaných transfúzí erytrocytárních přípravků (každá TU erytrocytů obsahuje cca 250 mg Fe, zatímco denní exkrece Fe v nepřítomnosti krvácení je pouze 1 mg). Již podání 15 TU erytrocytárních přípravků saturuje transferrin a železo nenavázané na tento protein je potenciálně toxické způsobuje poškození tkání tvorbou depozit Fe především v játrech (postižení podobné fibróze s možnou progresí až do cirhózy), srdci (klinický obraz kardiomyopatie), slinivce břišní (klinický obraz tzv. bronzového diabetu ) event endokrinních žláz. Aplikace chelatační terapie, kterou vede hematolog Ferriprox tbl v dávce 25 mg/kg per os 3xdenně, Desferal v dlouhodobé s.c. infúzi, jinak symptomatická léčba orgánových forem onemocnění. Přísná indikace erytrocytárních transfúzních přípravků, u pacientů v chronickém transfúzním programu je vhodné časné zahájení preventivní chelatační terapie (po aplikace TU erytrocytárních přípravků nebo při hladině ferritinu nad 1000 ng/ml). GvHR vyvolaná transfúzí (TI-GvHR - transfusion induced graft vs host reaction) Tato vzácná komplikace vzniká v důsledku přenosu a perzistence vitálních T-lymfocytů transfúzními přípravky některým imunokompromitovaným skupinám nemocných. Příznaky obdobné jako u akutní GvHD: postižení kůže (erytém, exantém), jaterní dysfunkce, postižení trávicího trakt (průjem), febrilie, aplazie dřeně (pancytopenie) během 1 až 6 týdnů po transfúzi bez jiné zjevné příčiny. Průkaz je možný kožní biopsií typickou pro GvHD, nalézáme identitu chimerismu lymfocytů příjemce transfúze s dárcovskými lymfocyty. imunosupresivní terapie jako u akutní GvHD Při podávání transfúzních přípravků imunokompromitovaným pacientům (např. pacienti s primárními poruchami imunity, s plánovanou nebo provedenou autologní či alogenní transplantací kostní dřeně, s aplastickou anemií) je nezbytná inaktivace lymfocytů v transfúzním přípravku ozářením dávkou 25 Gy. Z důvodů částečné HLA shody a možnosti rozvoje TI-GvHR není doporučováno darování krve mezi příbuznými, hlavně v první linii (tzv. Directed donations, směrované dárcovství). Dávka radiace 25 Gy zničí lymfocyty, nepostihuje granulocyty ani trombocyty, poškozuje však erytrocyty proto se exspirační doba ozářených erytrocytárních přípravků zkracuje na 28 dní. Imunosuprese vyvolaná transfúzí Potransfúzní imunosuprese je nejpravděpodobněji způsobena kontaminujícími leukocyty v transfúzních přípravcích, ovlivnění imunity je na více úrovních (suprese buněčné i humorální imunity, blokace monocyto-makrofágového systému). Na podporu této teorie se uvádí empirické zkušenosti s onkologickými pacienty, kteří při signifikantně Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 15

16 větším počtu podaných transfúzí měli kratší přežití, zhoršování imunitního stavu u těch HIV-pozitivních nemocných, kteří byli transfundováni. účinné je pravděpodobně odstranění leukocytů z transfúzních přípravků Komplikace spojené s masivními krevními převody Za masivní transfúze se považuje aplikace více než 1 celotělového objemu krve (cca 70 ml/kg u dospělých) během 24 hodin či poloviny tohoto objemu během 2 hodin. Komplikace rychlých a masivních převodů vyplývají především z: poruchy transportu kyslíku (v důsledku tvorby mikroagregátů, defektní funkce transfundovaných erytrocytů) rozvoj metabolické acidózy, MODS (multiorgan dysfunction syndrome), ARDS, DIC hemostatického selhání (v důsledku diluce, konsumpce koagulačních faktorů a inhibitorů koagulace, snížené produkce koagulačních faktorů) progrese krvácení, DIC elektrolytových a metabolických změn především hyperkalémie, hypernatrémie, hypokalcémie a metabolická alkalóza v důsledku citrátové toxicity (při vyšší rychlosti transfúze je citrát v játrech metabolizován na bikarbonát), hypotermie vazoaktivních reakcí (v důsledku aktivace kininů z poškozených trombocytů a granulocytů) defektní funkce monocyto-makrofágového systému podrobně viz Standard léčby život ohrožujícího krvácení. Je nutné kontrolovat hodnoty krevního obrazu, koagulační a biochemické parametry a podle aktuálního stavu pacienta a výsledků těchto vyšetření se provádí adekvátní substituční terapie (erytrocytárními přípravky, trombocytárními přípravky, plazmou, fibrinogenem, korekce iontových a metabolických dysbalancí) v hyperakutním stadiu se doporučuje na každých 10 podaných TU erytrocytárních transfúzních přípravků podat 1 terapeutickou dávku trombocytů (obsahující min trombocytů v TU) a 3-6 TU plazmy, po stabilizaci stavu se provádí substituce podle aktuálních laboratorních nálezů Postup při podezření na transfúzní reakci Vyšetřovací postupy závisí na typu reakce. U akutních reakcí, kde iniciální symptomy jsou podobné u reakcí z různých příčin, musí být vždy přednostně vyloučena potransfúzní hemolytická reakce z důvodů AB0 inkompatibility. U pacientů v celkové anestézii je vzhledem k absenci subjektivních příznaků potřeba maximální pozornosti (transfúze inkompatibilní krve se projeví nejčastěji poklesem tlaku a rozvojem krvácivého stavu při DIC). U všech reakcí je třeba zajistit adekvátní sledování a kde je potřeba i preventivní opatření a včasnou léčbu zejména s ohledem na riziko rozvoje šoku, DIC, renálního selhání ARDS aj. Okamžitá organizační opatření při akutní reakci okamžitě zastavit transfúzi a informovat ošetřujícího lékaře ponechat i.v. přístup (např. napojením kontinuální infúze fyziologického roztoku) pro event. terapeutickou intervenci zkontrolovat u lůžka pacienta, zda podávaný transfúzní přípravek byl určen pro tohoto pacienta (shoda identifikačních údajů na štítu přípravku, výsledku předtransfúzního vyšetření a identifikace pacienta). Zkontrolovat přípravky jejichž podání bylo ukončeno před aktuální transfúzí. Zkontrolovat dokumentaci pacienta s ohledem na záznamy o minulých transfúzích a laboratorních vyšetřeních (nálezy nepravidelných protilátek, potransfúzní reakce v anamnéze) pokud je při kontrole podle bodu 3 zjištěna diskrepance je nutné okamžitě provést kontrolu všech dalších v tu dobu podávaných transfúzí, zda nedošlo k záměně transfúzních přípravků určených pro různé pacienty zkontrolovat makroskopický vzhled přípravku, zejména zda nejsou u přípravku přítomny známky hemolýzy, změny barvy, přítomnost abnormálních shluků zákalu) nahlásit reakci na krevní banku, která přípravek vydala posoudit, zda hemolýza nevznikla nezávisle na transfúzi (infúze hypotonických roztoků) odebrat vzorky a okamžitě zaslat na krevní banku bezodkladně vyplnit formuláře o reakci (SEVT Hlášení o klinicky lehké reakci po transfúzi nebo SEVT Hlášení o klinicky vážné komplikaci při transfúzi ) a jejich zaslání na krevní banku v případě úmrtí pacienta v souvislosti s transfúzí zajistit, aby byla nařízena zdravotní pitva Okamžitě požadovaná vyšetření odebrat, označit a zaslat na krevní banku nebo do laboratoře vzorky krve pacienta po reakci: zpravidla 1 zkumavka nesrážlivé krve (s EDTA) pro rychlé orientační vyšetření k vyloučení hemolýzy (na krevní bance je vzorek centrifugován, plazma bez viditelného zabarvení vylučuje možnost klinicky významné hemolytické reakce) a 2-3 vzorky srážlivé krve bez antikoagulačních přísad (k imunohematologickým vyšetřením) transfúzní přípravek i s transfúzním setem, při jehož podání došlo k reakci, pokud bylo bezprostředně po sobě podáváno více přípravků, též zbytky již podaných zajistit vyšetření potransfúzního vzorku krve a moče na přítomnost volného hemoglobinu a podle možností porovnat s předtransfúzními vzorky (okamžitě makroskopicky, laboratorně dle místních podmínek) zajistit provedení odběrů na bakteriologická kultivační vyšetření a) transfúzního přípravku b) hemokultury pacienta c) ostatních v daném čase podávaných i.v. roztoků Další fakultativně prováděná vyšetření Další vyšetření již většinou nemají statimovou povahu a slouží k ozřejmění příčiny reakce, nebo ke sledování a monitorování projevů resp. následků potransfúzní reakce. Provádějí se např.: biochemická vyšetření, např. haptoglobin v před- a potransfúzním vzorku hladina nepřímého bilirubinu a její kinetika (maximum bývá 5-7 hodin po proběhlé hemolýze) monitorování renálních funkcí vyšetření moče (hemosiderin) Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 16

17 hematologická vyšetření, např. vyhodnocení parametrů krevního obrazu s ohledem na očekávanou odpověď na transfúzní substituci (u 70 kg příjemce lze očekávat po aplikaci 1 TU erytrocytárního přípravku vzestup hodnoty hemoglobinu o cca 10 g/l a hematokritu o cca 0,03) kinetika hladin trombocytů s ohledem na diluční trombocytopenii koagulační vyšetření v případě podezření na rozvoj DIC vyšetření protilátek proti leukocytům a trombocytům v případě opakovaných febrilních reakcí vyšetření protilátek proti leukocytům v přípravku (event u příslušného dárce), resp. leukocytového cross-match v případě reakce typu TRALI vyšetření protilátek proti trombocytům (anti-hpa-1a) u potransfúzní purpury vyšetření protilátek proti IgA u anafylaktické potransfúzní reakce vyšetření kardiopulmonálního systému při podezření na reakci z oběhového přetížení (s ohledem na dosud neznámou predispozici) vyšetření krví přenosných infekčních nemocí atd. Dokumentace a hlášení transfúzních reakcí každá transfúzní reakce musí být podrobně dokumentována ve zdravotní dokumentaci pacienta a být uvedena v informacích předávaným při překladu a propouštění každá transfúzní reakce musí být nahlášena vedoucímu pracoviště (oddělení), na kterém k oddělení došlo, ten poskytuje informace o reakcích nemocniční transfúzní komisi (je-li v nemocnici zřízena) všechny vážné transfúzní reakce v daném zdravotnickém zařízení jsou bezodkladně nahlášeny vedoucímu ZZ. Jde-li o reakci s imunohematologickou příčinou, má být zajištěno vyšetření v referenční laboratoři (ÚHKT Praha); dojde-li při transfúzní reakci k vážnému poškození zdraví či úmrtí, oznamuje to vedoucí ZZ též ministerstvu zdravotnictví ČR a SÚKL transfúzní reakce z imunohematologických příčin musí být nahlášeny všem laboratořím, které se na předtransfúzním vyšetření podílely podezření na souvislost reakce s kvalitou transfúzního přípravku se hlásí jeho výrobci, příslušnému zařízení transfúzní služby podezření na přenos infekčního agens transfúzí se hlásí podle příslušných hygienických předpisů orgánům hygienické služby a výrobci transfúzního přípravku. Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 17

18 Substituční hemoterapie: souhrn Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*, J.Laská**, M.Urbánková***, M.Brejcha, E.Šumná, M.Wróbel, P.Slezák Hematologické oddělení onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín, *Anesteziologicko.resuscitační oddělení Nemocnice Nový Jičín, **Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Český Těšín a.s., ***Transfúzní služba a.s. Šumperk Typy transfúzních přípravků dle kvality Erytrocytární koncentrát resuspendovaný bez buffy coatu EBR Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované EAR Erytrocyty bez buffy coatu resupendované z aferézy základní erytrocytární transfúzní přípravek s nízkým obsahem leukocytů vyrábí se z plné krve z běžného odběru nebo afereticky centrifugací a separací se odstraní plazma a buffy coat a přidá se adekvátní nutriční roztok laboratorní charakteristika: hematokrit 0,5 0,7 hemoglobin minimálně 43 g/1 TU, 40 g/1 TU pro aferetický přípravek obsah leukocytů méně než 1,2x10 9 na 1 TU trombocyty méně než 20x10 9 na 1 TU míra hemolýzy na konci exspirace méně než 0,8% masy erytrocytů stabilita vyžaduje teplotu 2 až 6 C objem 250±50 ml obvyklá doba exspirace je 42 dní Erytrocytární koncentrát resuspendovaný deleukotizovaný ERD Erytrocyty deleukotizované resuspendované in line ERD Erytrocyty deleukotizované resuspendované navařením filtru EAD Erytrocyty deleukotizované resuspendované z aferézy erytrocytární koncentrát nejvyšší kvality deleukotizace je prováděna speciálními aktivními filtry vřazenými do systému deleukotizovaný může být erytrocytární koncentrát z běžného odběru nebo s odběru aferetického deleukotizace se provádí in line ihned po odběru krve za teploty 20 do 24 C nebo po předchlazení v kontrolovaných podmínkách 4 C, pak je deleukotizovaná i plazma pocházející z téhož odběru obvykle se deleukotizace provádí s odstupem na transfúzním oddělení dle požadavků krevních skupin, navařením sterilního filtračního systému, pak je deleukotizován jen erytrocytární koncentrát filtrovat se může i u lůžka při aplikaci, tento způsob je však nejméně doporučovaný, tento postup by měl být volen jen z urgence při nedostupnosti přípravy na transfúzním oddělení počet residuálních leukocytů je menší než 1x10 6 na 1TU minimální obsah hemoglobinu je 40 g na 1 TU míra hemolýzy na konci exspirace méně než 0,8% masy erytrocytů Koncentrát krevních destiček z aferézy TA Trombocyty z aferézy pochází od jednoho dárce odběr na separátoru krevních elementů softwarově definovaný s protokolizací objem větší 40ml na 60x10 9 krevních destiček počet destiček větší více 200x10 9 na 1 TU residuální leukocyty méně 1,0x10 9 na 1 TU ph 6,4 do 7,4 exspirace do 5 dnů stabilita při teplotě 20 do 24 C na agitátoru a v termostatu Koncentrát krevních destiček z aferézy deleukotizovaný TAD Trombocyty z aferézy deleukotizované pochází od jednoho dárce, nejvyšší kvality odběr na separátoru krevních elementů softwarově definovaný s protokolizací objem větší 40ml na 60x10 9 krevních destiček počet destiček větší více 200x10 9 na 1 TU residuální leukocyty méně 1,0x10 6 na 1 TU ph 6,4 do 7,4 exspirace do 5 dnů stabilita při teplotě 20 do 24 C na agitátoru a v termostatu Plazma pro klinické použití P Plazma z plné krve PA Plazma z aferézy pochází z odběru běžného nebo aferetického objem minimálně 240 ml aktivita faktoru VIII rovná nebo větší 70% reziduální erytrocyty méně 6,0x10 9 /l reziduální leukocyty méně 0,1x10 9 /l reziduální trombocyty méně 50x10 9 /l stabilita méně -25 C po dobu až 36 měsíců Transport Erytrocytární koncentráty v kontejnerech s chladící vložkou v teplotě 2 až 6 C, lépe v aktivně chlazených kontejnerech či vozidlech maximální doba přepravy je 24 hodin, na jejím konci nesmí teplota překročit 10 C Koncentráty krevních destiček v kontejnerech temperovaných na 20 až 24 C, lépe v aktivně temperovaných kontejnerech či vozidlech po převzetí na místě aplikace je zapotřebí navíc trvalé agitace do doby podání Plazma pro klinické použití v kontejnerech s chladící vložkou v teplotě co nejvíce se blížící doporučované skladovací teplotě, tj. -25 C, lépe v aktivně chlazených kontejnerech či vozidlech Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 18

19 Indikace transfúze krevních přípravků Erytrocytární koncentráty Cíle substituce zmírnění projevů anemie v případech, kdy není čas čekat na účinek příslušné konzervativní léčby cílem substituce erytrocytů není dosažení normálních hodnot hemoglobinu, ale prevence tkáňové hypoxie a/nebo odstranění příznaků vyplývajících z anemie Dávkování převodem 1 TU erytrocytární masy by mělo u dospělého příjemce bez současných ztrát dojít ke zvýšení Hb o 10 g/l Rychlost aplikace obvykle v neurgentních situacích 2-3 ml/kg/1 hodinu, tj. 0,6-0,9 kapky/kg/1 minutu Orientační nomogram pro stanovení obvyklé rychlosti podání erytrocytárních koncentrátů Hmotnost pacienta Rychlost transfúze Přibližná doba trvání transfúze ( ml) 30 kg asi 23 kapek / minutu 150 až 230 minut 40 kg asi 30 kapek / minutu 120 až 180 minut 50 kg asi 38 kapek / minutu 90 až 140 minut 60 kg asi 45 kapek / minutu 80 až 120 minut 70 kg asi 53 kapek / minutu 70 až 100 minut 80 kg asi 56 kapek / minutu 60 až 90 minut 90 kg asi 59 kapek / minutu 60 až 90 minut 100 kg asi 60 kapek / minutu 60 až 90 minut Výpočet vychází z předpokladu, že objem 1 kapky erytrocytární masy je μl (v 1 ml krve je kapek) a že objem 1 transfúzní jednotky erytrocytárního koncentrátu je 250 ± 50 ml. nejrychleji lze erytrocytární koncentrát aplikovat rychlostí 100 ml/minutu nejpomaleji lze 1 TU erytrocytárního přípravku aplikovat během 4 hodin Indikace deleukotizovaných transfúzních přípravků erytrocytů podávání deleukotizovaných transfúzních přípravků je z medicínského hlediska nejvhodnější preferuje se deleukotizace na transfúzním oddělení 1. prevence vedlejších transfúzních reakcí 2. prevence alloimunizace 3. prevence přenosu infekce, především cytomegaloviru u CMV seronegativních příjemců Indikace ozáření transfúzních přípravků 1. vybraní hematoonkologičtí pacienti 2. darování mezi příbuznými 3. pacienti s primárními poruchami imunity 4. nemocní po transplantaci solidních orgánů s imunosupresivní terapií 5. vybraní polytransfundovaní nemocní 6. novorozenci ozáření nemůže nahradit deleukotizaci přípravku Vybrané klinické situace Akutní ztráty krve indikace indikace transfúze vždy při prudkém poklesu hemoglobinu pod 50 g/l v rozmezí g/l jen u pacientů s projevy významné tkáňové hypoxie selhávají-li kompenzační mechanismy podání transfúze erytrocytů při mírnější anemii (např g/l) : zastavení krvácení a stabilizace oběhu při akutní krevní ztrátě pod 30% objemu bolusové podání 1-2 l krystaloidů při úpravě stavu obvykle není nutná substituční hemoterapie nedojde-li k úpravě, podat skupinové erytrocytární přípravky při velké krevní ztrátě krevní transfúze bez čekání na výsledek krevního obrazu moribundní pacient s významnou hypotenzí podat 0 Rh negativní krev bez křížového pokusu Perioperační anemie zhodnocení rychlosti vzniku anemie, reakce organismu na krevní ztrátu a intervalu mezi diagnózou anemie a operací předoperační příprava s cílem snížit potřebu perioperační transfúze asymptomatická anemie Hb nad 100 g/l bez substituce Hb 80 (70) až 100 g/l transfúze při oběhové nedostatečnosti Hb pod 80 (70) g/l substituce je vhodná symptomatická anemie substituce vždy indikace pro autotransfúze bývá liberálnější než pro allogenní transfúzi Masivní transfúze za masivní transfúzi se považuje podání více než jednoho objemu krve (cca 5 l) během 24 hodin nebo poloviny tohoto objemu během 2 hodin Pozor: neztišitelné život, zrak nebo končetiny ohrožující krvácení vyžaduje adekvátně urgentní přístup ztráta objemu krve za 24 hodin (ekvivalent cca 6-10 TU erytrocytů) ztráta více než 50% celkového krevního objemu během 2-3 hodin pokračující krevní ztráta přesahující objem 150 ml/minutu pokračující krevní ztráta větší než 1,5 ml/kg po dobu delší než 20 minut krevní ztráta v lokalizaci vedoucí k ohrožení životních funkcí (např. krvácení do CNS) : udržování dostatečného intravaskulárního objemu (krystaloidy, koloidy) substituce erytrocytů při ztrátách nad 30% objemu bolusové podání 0,5-1 l koloidních roztoků v kombinaci se 2 l krystaloidů statim objednat a podat erytrocytární přípravky (4-6 TU) moribundní pacient s významnou hypotenzí podat 0 Rh negativní krev bez křížového pokusu pozor na hypotermii substituce trombocytů na 10 TU erytrocytárních přípravků 1 koncentrát destiček z aferézy substituce plazmy na 10 TU erytrocytárních přípravků 3-6 TU plazmy diagnostikovat a odstranit zdroj krvácení, udržovat dostatečnou oxygenace, laboratorní monitorování při neztišitelném krvácení Novoseven (i.v. inj 90 μg/kg) Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 19

20 Intenzivní péče o septické pacienty u pacientů se septickým stavem podávat co možná nejčerstvější transfúzní přípravky erytrocytů pokud během prvních 6 hodin terapie těžké sepse nebo septického šoku není dosaženo Sv02 nad 70% podat transfúze erytrocytů k dosažení hematokritu nad 30% Autoimunitní hemolytická anémie transfúze erytrocytárních koncentrátů jsou indikované jen při velmi těžké anemii s klinickými projevy po konsultaci hematologa vhodné je doplnit odběr na podrobné imunohematologické vyšetření (nebylo-li již v nedávné minulosti provedeno) : vždy je třeba podávat nejméně nekompatibilní transfúzní přípravek podle doporučení z krevní banky premedikace kortikoidy pravděpodobně nejbezpečněji dexametazon 20 mg per os nebo i.v. podat 12 hodin a druhou dávku 6 hodin před zahájením transfúze nebo nejrychleji hydrocortizon 100 mg i.v. před zahájením transfúze nezbytná je pomalá aplikace přípravku samozřejmostí je pozorné sledování pacienta a pátrání po příznacích event. transfúzní reakce Chronické anemie odstranění příčiny anemie opakované transfúze erytrocytů jsou indikované u pacientů se symptomatickou anemií, kdy opatření k nápravě příčiny anemie neexistují nebo nepostačují podávat jen nejnutnější množství potřebné k odeznění příznaků obvykle při Hb pod g/l koncentraci hemoglobinu udržovat na nejnižší hladině, kterou pacient toleruje obvykle v rozmezí g/l u pacientů připravovaných k operacím nebo se sníženou kardiopulmonální rezervou zvážit transfúzi při Hb nad 100 g/l léčbu by měl vést hematolog nebo je nutné léčbu s hematologem konsultovat pozor na přetížení železem Doporučení postupu u vybraných typů chronických anemií Nutriční anemie karence železa, vitaminu B12 u asymptomatických pacientů nebo u osob s mírnými projevy anemického syndromu (dobrá adaptace organismu na pomalu vznikající anemii) transfúze neprovádět, po potvrzení diagnózy podávat specifickou terapii (substituci železa, vitaminu B12 ) u osob s významnými projevy anemického syndromu podat nejnutnější množství erytrocytárních přípravků ke zmírnění projevů anemického syndromu (ne k normalizaci koncentrace hemoglobinu) Anemie refrakterní ke kausální terapii substituční hemoterapii řídí hematolog Paroxysmální noční hemoglobinurie transfúze jen v život ohrožujících případech podávat pouze deleukotizované a pokud možno promyté transfúzní přípravky Kongenitální anemie s enzymatickými defekty transfúze jen v případech těžké anemie nebo prudce se rozvíjejícím hemolytickém ikteru Srpkovitá anemie cave vasookluzivní epizoda transfúze jen v případech těžké anemie výhodné jsou parciální výměnné transfúze Transfúze erytrocytů v pediatrii koncentrace hemoglobinu 40 g/l (nebo hematokrit 0,12) a méně vždy koncentrace hemoglobinu g/l (nebo hematokrit 0,13-0,18) u dítěte s klinickými projevy Postup při transfúzi pokud je transfúze indikována, podat vždy odpovídající objem dávka 5 ml/kg červených krvinek obvykle stačí ke zmírnění akutně snížené kapacity přenosu kyslíku vhodná rychlost transfúze je 5 ml/kg/hodinu (iniciálně lze zrychlit na 10 ml/kg/hodinu) u pacientů s rizikem kardiálního selhání nebo plicního edému zvážit podání 0,5 mg/kg furosemidu i.v. injekcí do maximální dávky 20 mg/dávku, u novorozenců 20 mg/24 hodin v novorozeneckém období má být hemoterapie vedena na specializovaném pracovišti Plazma pro klinické použití Cíle substituce předejít nebo zastavit krvácení navozené koagulopatií Dávkování minimálně ml/kg plazma se transfunduje do 6 hodin po rozmrazení Rychlost aplikace obvykle tak rychle, jak to nemocný toleruje iniciálně obvykle 4-10 ml/minutu, dále podle tolerance Indikace při krvácení u nemocných s abnormálními parametry krevního srážení (PT a APTT) při krvácení u nemocných s defektem jednotlivých faktorů není-li dostupný specifický koncentrát koagulačního faktoru u pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou Chirurgické krvácení a masivní transfúze množství a načasování podání plazmy záleží na klinickém a laboratorním obrazu u diluční koagulopatie po masivní transfúzi podat 3-6 TU plazmy na 10 TU erytrocytárních přípravků cílem je udržet PT (ratio) a APTT (ratio) pod 1,5 a zachovat koncentraci fibrinogenu na hodnotách nad 1,0 g/l Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 20

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z plné krve( EBR)

Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z plné krve( EBR) Poslední revize 24.10.2013 Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z plné krve( EBR) Vlastnosti: Transfúzní přípravek vyrobený ze 450ml + - 10% plné krve odebrané vždy od jednoho dárce do 63ml CPD (složení:

Více

Racionální hemoterapie

Racionální hemoterapie Racionální hemoterapie motto racionální hemoterapie: podat správný přípravek správnému pacientovi správnou technikou ve správnou chvíli Léčivé přípravky z krve transfuzní přípravky: vyráběné v rámci TO

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Transfuzní přípravky

Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

Transfúze krve Krevní transfúze je proces, během kterého je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce je možné ji považovat za specifický případ transplantace orgánu. Dárcovství

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

Transfuzní lékařství SEMINÁŘ

Transfuzní lékařství SEMINÁŘ Transfuzní lékařství SEMINÁŘ Fakultní nemocnice Olomouc - komise účelné hemoterapie Transfuzní oddělení příprava transfúzních přípravků laboratoř testů slučitelnosti skladování transfúzních přípravků imunohematologické

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Motto: Každá transfuze krve, která není indikovaná, je kontraindikovaná.

Motto: Každá transfuze krve, která není indikovaná, je kontraindikovaná. Motto: Každá transfuze krve, která není indikovaná, je kontraindikovaná. NOVÉ PŘÍPADY INFEKCE HIV V ČESKÉ REPUBLICE V JEDNOTLIVÝCH LETECH (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke

Více

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 177/10 ze dne 20.10.2009 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2010. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ošetřovatelský proces při aplikaci transfuze Transfuze Transfuze krve je převod krve nebo krevních přípravků do krevního oběhu druhého člověka Indikace ke transfuzi - ztráty velkého množství krve (úraz,

Více

www.gynstart.cz profesní gynekologický server

www.gynstart.cz profesní gynekologický server Mezioborové konsensuální stanovisko Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká hematologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro trombózu a hemostázu Česká společnost anesteziologie,

Více

Transfuziologie. medici

Transfuziologie. medici Transfuziologie medici Základní informace o transfúzním oddělení Bezpečnost transfúze závisí především na výběru vhodného dárce a poodběrovém serologickém vyšetření Poučení pro dárce - na začátku. Osobní

Více

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Terapie život ohrožujícího krvácení Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Osnova fyziologie krevního srážení monitorace definice ŽOK terapie ŽOK PPH guedeliness závěry pro praxi Koagulační kaskáda

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

ŽOK V PNP. EVROPSKÁ DOPORUČENÍ PRO KRVÁCENÍ U TRAUMAT 2013.

ŽOK V PNP. EVROPSKÁ DOPORUČENÍ PRO KRVÁCENÍ U TRAUMAT 2013. ŽOK V PNP. EVROPSKÁ DOPORUČENÍ PRO KRVÁCENÍ U TRAUMAT 2013.. R. Sviták 1,2, R. Bosman 2 1 ZZS Plzeňského kraje 2 ARK FN Plzeň Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANTITHROMBIN III NF BAXTER, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ 1 ml rozpuštěného přípravku obsahuje

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Krev je biologický materiál lidského původu. stále existuje po jejich podání reálné riziko smrti

Krev je biologický materiál lidského původu. stále existuje po jejich podání reálné riziko smrti Helena Ondrášková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Česká společnost bezkrevní medicíny TRALI versus TACO Krev

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls228408/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

Více

ESA: Management of Severe Perioperative Bleeding

ESA: Management of Severe Perioperative Bleeding Dagmar Seidlová ARO II pracoviště reprodukční medicíny Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Fakultní nemocnice Brno dseidlova@fnbrno.cz

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Obsah anti-d imunoglobulinu obsaženého v přípravku PARTOBULIN SDF je stanoven metodou dle Evropského lékopisu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Obsah anti-d imunoglobulinu obsaženého v přípravku PARTOBULIN SDF je stanoven metodou dle Evropského lékopisu. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls215609/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PARTOBULIN SDF Lidský anti-d imunoglobulin k intramuskulárnímu podání. 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

??? V odborných časopisech vyhledejte články, které se týkají aplikace autotransfúze a

??? V odborných časopisech vyhledejte články, které se týkají aplikace autotransfúze a Transfúze Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.10 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU THYMOGLOBULINE 5 mg/ml, prášek pro infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Standardy péče o nemocné s hemofilií

Standardy péče o nemocné s hemofilií Standardy péče o nemocné s hemofilií MUDr. Peter Salaj MUDr. Petr Smejkal, PhD. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. MUDr. Jan Blatný, PhD. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Vytvořila pracovní skupina pro standardy

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. KVĚTNA 2014 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Centra vysoce specializované hematologické péče v ČR výzva dle 112 zák. č. 372/2011Sb.............

Více

[CHVÁLENO I SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU ROLUL.V. IPic. 2-11-?t ST H JTAV. Gelofusine I,- Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.

[CHVÁLENO I SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU ROLUL.V. IPic. 2-11-?t ST H JTAV. Gelofusine I,- Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. 1/6 osmotický 1,9 Infúzní mztok Gelofusine 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 2-11-?t IPic I,- ROLUL.V ST H JTAV 3. LÉKOVÁ FORMA Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. suk1s217384/2011 Natrii chloridum

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok

Více

Imunologie krevní skupiny 109.3059

Imunologie krevní skupiny 109.3059 Imunologie krevní skupiny 109.3059 Strana 1 z 22 SIMULAČNÍ SOUPRAVA PRO AB0 & Rh TYPIZACI KRVE Strana 2 z 22 SOMERSET educational (Pty) LTD SIMULOVANÉ SOUPRAVY PRO STANOVENÍ KREVNÍ SKUPINY AB0 a Rh FAKTORU

Více

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l.

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l. sp.zn. sukls57833/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5 Sp.zn.sukls176520/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml infuzního roztoku obsahuje paracetamolum

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Flexbumin 200 g/l infuzní roztok Albuminum humanum

Příbalová informace: informace pro uživatele Flexbumin 200 g/l infuzní roztok Albuminum humanum Příbalová informace: informace pro uživatele Flexbumin 200 g/l infuzní roztok Albuminum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

2.2 Červené krvinky 41 2.2.1 Anémie 42 2.2.2 Klasifikace anémie - tvorba vs. destrukce nebo ztráty 44 2.3 Bílé krvinky 46 2.3.

2.2 Červené krvinky 41 2.2.1 Anémie 42 2.2.2 Klasifikace anémie - tvorba vs. destrukce nebo ztráty 44 2.3 Bílé krvinky 46 2.3. OBSAH Foreword 17 Network for the Advancement of Transfusion Alternatives (NATA) 17 Úvod ke 2. vydání 18 Network for the Advancement of Transfusion Alternatives (NATA) 18 Předmluva ke 2. vydání 19 Úvod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROTHROMPLEX TOTAL NF Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Prothrombinum multiplex humanum PROTHROMPLEX

Více

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG)

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hizentra 200 mg/ml injekční roztok k subkutánnímu podání 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani...

Více

Přehled invazivních výkonů u pacientů s vrozenými defekty FVII a FXI ve FN Brno

Přehled invazivních výkonů u pacientů s vrozenými defekty FVII a FXI ve FN Brno Přehled invazivních výkonů u pacientů s vrozenými defekty FVII a FXI ve FN Brno 2005 2013 Gabriela Chlupová, Petr Smejkal, Jan Kamelander, Marie Šlechtová, Alena Buliková, Jarmila Kissová, Miloslava Matýšková,

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář. E.Konířová

Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář. E.Konířová Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář E.Konířová Krvácivé stavy základní rozdělení Krvácivé stavy z cévních příčin (vaskulopatie) Krvácivé stavy z destičkových příčin (trombocyto

Více

Přístupy do cévního řečiště, infúzní terapie

Přístupy do cévního řečiště, infúzní terapie Přístupy do cévnc vního řečiště, infúzn zní terapie ZAJIŠTĚNÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPUP PERIFERNÍ ŽILNÍ LINKA před nebo po úvodu do CA dorzum ruky, kubita, dorzum nohy, hlavička CENTRÁLN LNÍ ŽILNÍ KATETR v. subclavia,,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Rhesonativ 625 IU/ml, injekční

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ Zajíc T. 1, Kamenická H. 2, Kuťková D. 2, Veselá I. 2, Bydžovská I. 3, Zemanová D. 3, Gavendová H. 3, Procházková R. 2 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 1 Oddělení

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Hemofilie Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem plazmatických faktorů FVIII hemofile A FIX hemofile

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více