Policie musí být vidět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Policie musí být vidět"

Transkript

1 9/ května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 17. května v 10 hodin v Muzeu Šumavy v Sušici, výstava potrvá do konce června. Práce budou vydány i v knižní publikaci a výstava se ze Sušice přesune na Modravu, Kvildu, Prachatice, Vimperk, Český Krumlov a do měst zúčastněných škol. Projekt splnil záměr rozvíjet znalosti a dovednosti mládeže, vzbudit zájem o krajinu a místo, kde žije, a zároveň spojil prostor školy s veřejným životem v diskusi o rozvoji obcí a měst v regionu. Na výsledky prací žáků a studentů se určitě přijďte podívat. Pozvánku do muzea na další zajímavé akce To je název letošního kulturně vzdělávacího projektu občanského sdružení Šumavská renesance. Je určen všem návštěvníkům i obyvatelům Šumavy a jeho náplň je opravdu pestrá. Zahrnuje výstavy, koncerty a festivaly, sportovní i zábavné programy, přednášky, besedy aj. Páteří programu je projekt Můj přítel kůň, který pozve dětské i dospělé návštěvníky na řadu programů. O jednotlivých akcích se průběžně dočtete také v Sušických novinách první zajímavou akcí na kterou vás sdružení zve, je Den plný zážitků se čtyřnohými kamarády 10. května v Jiřičné u Petrovic. najdete na straně 2 Více na straně 12 Aktuálně z radnice Na programu jednání městského zastupitelstva byl mj. ve středu 23. dubna také prodej objektu bývalé porodnice, o nějž projevilo zájem několik investorů. Další jednání jsme odložili na příští jednání zastupitelstva, také z toho důvodu, že nabídky některých zájemců přišly těsně před jednáním a neměli jsme možnost se podrobněji seznámit se záměry investorů a vyhodnotit je. Ti, jejichž nabídky jsou nyní k dispozici, budou znovu osloveni k potvrzení zájmu o koupi, případně doložení dalších náležitostí. Konečné rozhodnutí o prodeji padne nejpozději na červnovém jednání zastupitelstva, řekl starosta Petr Mottl. Valná hromada Euroregionu Šumava zasedala v úterý 22. dubna ve Kdyni. Přijala stanovisko, jímž podpořila snahu měst a obcí v příhraničních oblastech o zachování, případně obnovení či otevření, co největšího počtu hraničních přechodů pro turisty na Šumavě. Uvedená problematika byla předjednána už na březnovém zasedání předsednictva euroregionu, jehož je starosta Sušice členem. Svou účastí na okresním kole soutěže Paragraf 11/55 vyjádřil starosta města podporu nejlepším sušickým týmům ze ZŠ Lerchova a T. G. Masaryka. Je to celkem neobvyklé téma pro soutěže, nicméně se mi líbí a myslím si, že určitě není na škodu zařadit tuto formu vzdělávání v oblasti minimálních právních základů už do školní výuky. S tím souvisí i naučit se přijímat odpovědnost za své jednání, uvedl k soutěži Petr Mottl. Rallye Šumava má zájem o další spolupráci s městem. Pravidelně mívá tato soutěž zázemí v areálu bývalých kasáren, nyní nabídli možnost vystavit závodní vozy i pro prohlídku veřejností. Pokud se podaří najít vhodné místo, s největší pravděpodobností budeme moci obdivovat rychlé vozy o sušické pouti. V pondělí 28. dubna starosta spolu s místostarostou projdou místa, kde Lesy ČR začnou budovat odpočinková místa. O tom se jednalo už také na předchozím zasedání projektu Otavská plavba, kdy Lesy ČR nabídly v rámci svého vlastního programu na vybudování sítě těchto míst jejich zakomponování v dotčených oblastech na vlastní náklady a na vlastních pozemcích co nejpraktičtěji, i v souvislosti s plánovanou trasou cyklostezek. Odpočinková místa by měla mít podobu přístřešků a lavic. Na Sušicku by taková místa měla vzniknout tři na Pátečku, za nádražím a při cestě na Svatobor. as Město Sušice zve občany na Oslavy osvobození úterý 6. května 2008, náměstí Svobody, Sušice program oslav: hod. hraje Solovačka hod. příjezd spojeneckých vojsk v čele se IV. obrněnou divizí generála Pattona ulicí Americké armády, ukázka střetu německých a amerických bojových jednotek při osvobozování Československa (prostranství před radnicí) hod. hlavní část oslav u pamětní desky na Muzeu Šumavy, česká a americká hymna, slavnostní projevy, položení květin hod. vzpomínkový akt u Památníku padlých (park u TGM), prohlídka vojenské techniky (po dobu trvání programu) hod. odjezd přátel IV. obrněné divize generála Pattona sobota 10. května v 15 hodin městské kino Koncert velkého swingového orchestru JH Big Band z Hradce Králové. Během koncertu můžete zhlédnou dokument o osvobozování Sušice i dalších míst republiky. Vstupenky v pokladně kina před koncertem. Policie musí být vidět Od 1. dubna nastoupil jako velitel Obvodního oddělení Policie ČR v Sušici npor. Bc. Pavel Uxa. Je nástupcem JUDr. Vaňka, který po dlouholeté práci ve funkci odešel do penze. Jednačtyřicetiletý Pavel Uxa, původně voják z povolání, pochází z Jindřichova Hradce, na Šumavě ve své armádní profesi působil na Kašperských Horách, tam také po odchodu z armády v roce 1992 nastoupil k Policii České republiky. Na tamním oddělení od roku 1992 pracoval jako velitel obvodního oddělení až do letošního března. Vysokoškolské vzdělání absolvoval na Policejní akademii. Přechod z Kašperských Hor do Sušice nebyl, vzhledem k jeho předchozím zkušenostem, provázený zásadní profesní změnou. Rozdíly tu ale přece jen jsou. Kašperské Hory, jako malé město, nemají ve srovnání se Sušicí takový nárůst kriminální a majetkové trestné činnosti, to ovšem neznamená, že práce tam byla jednodušší nebo méně zodpovědná. Možná spíš naopak policisté jsou víc vidět, jsou v užším denním kontaktu s obyvateli, jejich služba nekončí určenou hodinou. I členitost a vzdálenost území, která pod Kašperské Hory spadají, jsou do jisté míry nevýhodou. Nicméně si myslím, že se podařilo dostatečně zajistit pokrytí službou Policie ČR a troufám si říci, že Kašperské Hory jsou klidnou a až na výjimky bezproblémovou oblastí co se bezpečnosti i trestné činnosti týká. Věřím, že se totéž daří i v Sušici, ač je tato oblast a s tím i trestná činnost rozsáhlejší, a rozhodně v tomto úsilí budeme intenzivně pokračovat. Jakým způsobem chcete nadále zkvalitňovat práci policie? Toto téma bylo také předmětem nedávné pracovní schůzky s velitelem sušické Městské policie a starostou města. Osobně zastávám názor, že policie musí být pokračování na str. 2 Město Sušice, Městské kulturní středisko v Sušici a Okrášlovací spolek města Sušice, o. s., vás zvou na Sušické slavnosti 2008 Rozmarné léto program pátek 23. května zahájení přehlídka hudebních a tanečních vystoupení ohňostroj po ohňostroji hraje Orchidea do sobota 24. května 9.00 zahájení programu na náměstí vystoupení našich i zahraničních zájmových uměleckých souborů a škol hlavní host programu Ivan Hlas zahájení programu na Fufernách Cirkus Rumberto, otevření lanového parku, přehlídka pěveckých, tanečních a hudebních souborů ohňová show Podrobný program v květnu na a na letáčcích ve vašich schránkách. Nenechte si ujít! KD Sokolovna pondělí 12. května v hod. Povídání se Zdeňkem Troškou večer plný zábavy a dobré nálady se známým režisérem a králem Pohádkového království. Rezervace vstupenek v MKS, tel středa 14. května v 18 hodin Tančíme pro radost taneční oddělení ZUŠ Sušice, hosté z Klatov a z Rokycan. Smetanův sál pátek 30. května v 19 hod. Koncert pěveckého sboru Svatobor a partnerského sboru Cantata Shrewsbury (Anglie) vstupenky na místě před koncertem. Městské kulturní středisko v Sušici přijímá přihlášky do kurzu taneční a společenské výchovy, který bude probíhat od 5. září do 28. listopadu 2008 v KD Sokolovna. Zápis probíhá od 2. do 31. května 2008 pozor kapacita kurzu je omezená!

2 strana 2 Policie musí být vidět vidět. Za konkrétní osobou totiž lze vidět i konkrétní výsledky. Chceme, a již jsme začali některé společně akce realizovat, v maximální možné míře spolupracovat s MP, která má v Sušici dobré zázemí, dobré vedení a tomu odpovídající výsledky. Dohodli jsme se na posílení denních i nočních hlídek, a to jak pěších, tak motorizovaných. Noční hlídky budou pracovat ve složení jednoho policisty a jednoho strážníka, policisty bude možné, stejně jako strážníky, vidět v ulicích města. Konkrétními společnými akcemi, které jsme realizovali, jsou například kontroly pohostinských provozoven, které budou intenzivně pokračovat i několikrát v týdnu. Složení hlídek strážník policista umožní mj. i jisté zrychlení při zásazích vzhledem k rozdílným kompetencím státní a městské policie. Proč by měla být policie vidět? Jak určitě zaznamenávají i kolegové z Městské policie, je přímý kontakt s obyvateli města v naší práci nesmírně důležitý. Ať se to týká možnosti rychlého zásahu, předejití následkům trestné činnosti, ale třeba i řešení obyčejných sousedských sporů apod. Policii nelze odosobnit. Jednoduše podle mého názoru, když bude policista procházet ulicemi města a jeho činnost mohou lidé přímo vnímat, bude efekt navázání kontaktu, důvěry a spolupráce s nimi mnohem vyšší, než když někde visí telefonní čísla s výzvou. Když si lidé zvyknou, že policie je tu opravdu pro ně, bude i pro nás mnohem jednodušší monitorovat situaci ve městě, proniknout do problémů a zajistit nápravu a bezpečnost obyvatel. Počítáte i s posílením hlídek v přilehlých obcích? Samozřejmě, je to území, o které se staráme a chceme se o něj starat co nejlépe. I tady dojde k posílení pochůzkových a hlídkových služeb. Je na takové rozšíření činnosti dostatek lidí? U služby pořádkové policie v Sušici pracuje v současné době 18 policistů, do optimálního počtu je třeba doplnit ještě devět lidí. To by se, alespoň podle dosavadních zjištění a předpokladů, mělo podařit zhruba do dvou let. Zájemců o práci u Policie ČR je v současnosti, alespoň místně, dost. Ne všichni ale projdou náročným přijímacím řízením. V počtu 27 policistů by mělo být pokrytí území Sušicka bez problémů dostatečně zajištěno právě i tom smyslu, že policie musí být vidět. Spolupráce se ale netýká jen Městské policie a obyvatel města. Jednou z běžných činností policie je kontrola a tím i prevence různých jevů. Dobře je to vidět na již zmiňovaném příkladu kontrol restauračních zařízení, kdy výsledky zjištění a šetření přestupků předáváme jako podněty k zahájení správních řízení dalším orgánům České obchodní inspekci, Městskému úřadu aj. I tady je nutná dobrá koordinace činností, znalost místa i problematiky. Naší snahou samozřejmě je v prvé řadě zajistit bezpečnost a ochranu obyvatel a jejich majetku. Uděláme vše pro to, abychom to, čeho se zde dosud podařilo dosáhnout, dále zodpovědně rozvíjeli ke spokojenosti nás všech. Děkuji za váš čas a přeji hodně úspěchů v novém působišti. ANDREA STAŇKOVÁ Kaleidoskop dokončení ze strany 1 Kolik přinesly poplatky? Za první tři měsíce letošního roku se v České republice podařilo vybrat na poplatcích ve zdravotnictví více než jednu miliardu korun. Poplatky zůstávají příjmem toho, kdo je vybere. Nemocnice si tak ročně mohou polepšit až o miliony korun. Ptáme se ředitele Nemocnice Sušice, o. p. s., MUDr. Jiřího Šedivého: Jaké jsou příjmy nemocnice v Sušici z regulačních poplatků za první čtvrtletí letošního roku? Jsou s vybíráním poplatků nějaké problémy? Za první tři měsíce letošního roku jsme na poplatcích vybrali zhruba 700 tisíc korun. Dosud jsme žádné vážné problémy při jejich vybírání neměli, jen minimum, z těch které jsme v nemocnici ošetřovali, nezaplatilo. Mezi neplatiči jsou lidé ze sociálně slabších vrstev, bezdomovci, opilci, v jednom případě šlo o úmrtí, kdy zemřelý neměl žádné pozůstalé. Peníze z poplatků mohou nemocnice i lékaři využít podle svých potřeb. Na co budou využity u nás? Prostředky získané z regulačních poplatků použijeme na financování provozu nemocnice včetně mzdového fondu, navýšení mezd se týká např. čtvrtletních odměn, jinak další rozdělení takto získaných prostředků prozatím dále nespecifikujeme. Velká spotřeba léků v ČR byla prý jedním z důvodů, proč se zaváděly regulační poplatky za recept. Pozorujete vy nějak významné snížení nákladů na léky? Je pravda, že určitý pokles pacientů jsme zaznamenali zejména v ambulancích (zhruba %), co se týká hospitalizovaných pacientů, jsme na tom v podstatě stejně. Rovněž počty případů, kdy se pacienti obrátí na Lékařskou službu první pomoci, jsou téměř stejné. Pokles ambulantních pacientů byl jedním z cílů, který mělo zavedení poplatků splnit, to ale neovlivňuje čerpání léků pro nemocnici jako takovou. Spotřeba léků se pro nás, v souvislosti s minimální změnou počtu hospitalizovaných pacientů, nezměnila. Podle ministra zdravotnictví T. Julínka se poplatky osvědčily. Pozorujete nějaká negativa? Zásadní problém v uplatňování přímého výběru regulačních poplatků nevidím. Pacienti se přizpůsobili a jak jsem již uvedl, nezaznamenali jsme závažné problémy. Pokles zdravotnické péče pro nás ale může mít nepříjemný důsledek, a to nižší platby od pojišťoven. Jedná se o to, že jsme pojišťovnou placeni oproti předchozímu roku. To znamená, že pojišťovna na základě vykázaných dat z roku 2007 stanoví limit prorok 2008, který musíme splnit. Pokud jej splníme, vyplatí pojišťovna nemocnici stanovený objem prostředků, když parametry nesplníme, bude nám peníze krátit. Vzhledem k tomu, že v důsledku zavedených opatření došlo k poklesu péče, mám obavy spíš z toho, abychom na konci roku nedopláceli z peněz za poplatky nižší platby pojišťoven. Ale zatím uplynula příliš krátká doba na to, abychom hodnotili důsledky zavedené změny. Děkuji ANDREA STAŇKOVÁ Sluníčkový den Rozum a Cit je nadační fond podporující pod záštitou patronky herečky Nadi Konvalinkové zejména pěstounské rodiny, rodiny s větším počtem dětí, rodiny s handicapovanými dětmi aj. S jeho činností jste se mohli seznámit i prostřednictvím informačních materiálů, které byly k dispozici na sušickém náměstí ve čtvrtek 17. dubna, kdy zde nadační fond ve spolupráci s hudebním studiem DETO Pavla Justicha z Klatov pořádal Sluníčkový den. Zakoupením propagačních předmětů jste tak i vy přispěli dobrému účelu, pro nějž byl fond vytvořen. Z tohoto sluníčkového dne Média na pomoc památkám U příležitosti Dne památek se 17. dubna 2008 uskutečnilo vyhodnocení 11. ročníku novinářské soutěže Média na pomoc památkám, kterou pořádala PRO BOHEMIA a Syndikát novinářů ČR ve spolupráci s Výborem pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, nad níž převzal záštitu ministr kultury ČR Václav Jedlička. Mezi oceněnými osobnostmi v oblasti tisku se na 2. místě umístil PhDr. Vladimír Horpeniak, historik Muzea Šumavy v Sušici, za sérii článků publikovaných v průběhu roku 2007 ve čtvrtletníku Vítaný host. Sám tento čtvrtletník příznivců památek, přírody a lidí, jak je uváděno v podtitulu, zastoupený šéfredaktorkou Hanou Voděrovou si odnesl uznání nejvyšší. Je potěšitelné, že tento zajímavý časopis, usilující o celkové zvý- Jedním z témat pracovní schůzky velitele Městské policie Libora Potužníka a nového velitele OO PČR v Sušici npor. Bc. Pavla Uxy se starostou města Petrem Mottlem byly také četnější kontroly nočních podniků, kdy se strážníci a policisté zaměřují především na prodej alkoholu mladistvým a zjištění mladistvých pod vlivem alkoholu vůbec. První společné kontrolní akce už Muzejní sezóna začíná putovalo na účet fondu celkem Kč. Všem, kteří Rozum a Cit podpořili, srdečně děkují organizátoři akce. Pokud jste sluníčkový den nestihli, můžete přispět kdykoliv zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ROZUMACIT na Co si pro své návštěvníky připravilo sušické Muzeum Šumavy? K návštěvě zve ředitelka muzea Zdeňka Řezníčková: V nové podobě se návštěvníkům představí expozice se sbírkou skla, kterou Muzeu Šumavy daroval v roce 2005 pan Bruno Schreiber ze Švýcarska. K původní kolekci 154 kusů skla do dnešního dne přibylo dalších 60 předmětů, které pan Schreiber kupuje na aukcích již s jasným cílem doplnit některá hluchá místa sbírky, případně rozšířit již zastoupené techniky o další typy skel. Kromě toho daroval muzeu jakoby mimochodem vzácný hrací strojek z poloviny 18. století a historické hodiny. Všechny nové předměty jsou instalovány ve stálé expozici společně s rozšiřující se sbírkou skla. Pan Schreiber je přesvědčen o tom, že svou sbírku předal do dobrých rukou, a to je pro Muzeum Šumavy velké ocenění. Změny doznal také sušický betlém. V minulých dnech jej jeden z jeho autorů, pan Svoboda, doplnil o řadu dalších objektů: hrad Velhartice, kolotoč na náměstí, před radnicí se objevila lípa a novou podobu má i kašna, v níž teče voda. Stejně, jako v minulých letech, se bude betlém pouštět vždy v celou hodinu (v 9 00, 10 00, 11 00, 13 00, 14 00, a v hodin, v neděli v 9 00, a v hodin). Určitě se za námi do muzea přijďte podívat, připravujeme celou řadu zajímavých výstav. zr číslo (cena jedné SMS je 30 Kč, příjemce pomoci obdrží 27 Kč), nebo můžete přispět na dárcovský účet /2400. Více se o práci nadačního fondu můžete dozvědět na webových stránkách red V. Horpeniak přebírá cenu z rukou Ing. Jelínka, předsedy Syndikátu novinářů ČR. šení povědomí o významu kulturních památek Šumavy a Českého lesa, si vydobyl přední místo za necelé dva roky své existence. Smyslem soutěže je nejen ocenit a povzbudit nejvýznamnější několikrát proběhly, v pracovní dny i o víkendech. Jednou z nich byla i rozsáhlá kontrola provozoven PDA a Gogo bar začátkem dubna, kde bylo zjištěno celkem třináct hostů mladších 18 let, kteří konzumovali alkohol u některých z nich dosahovaly naměřené hodnoty alkoholu v dechu až 2! Podnapilé osoby se nepohybují jen v restauracích a barech, ale také v ulicích publicistické počiny uplynulého roku, ale především vyburcovat občanskou veřejnost s cílem vyvolat spoluzodpovědnost za kulturní dědictví naší země. IVAN NIKL Městská policie informuje města, kde se jednak sami vystavují nebezpečí úrazu, mnohdy ale také ruší noční klid či narušují veřejný pořádek. Dokladem toho může být i případ šestnáctiletého mladíka, jemuž 11. dubna v ranních hodinách nestačila šířka ul. Havlíčkova. Hlídka strážníků Městské policie u něj orientační dechovou zkouškou zjistila 2,15 promile alkoholu v dechu. Příkladem rychlého jednání strážníků a také všímavosti lidí, kteří neváhají upozornit na podezřelé jednání, je případ z 13. dubna, kdy v podvečer bylo na služebnu MP oznámeno podezřelé chování dvou mladíků v areálu podniku SPAR. Dva mladíci z oploceného pozemku odcizili krabici s neznámým obsahem. Na základě telefonátu hlídka strážníků na místě zjistila, že z otevřeného přístřešku byl ukraden karton červeného vína. Skupinka pěti nezvaných konzumentů byla strážníky přistižena na nábřeží Karla Houry. Dalším šetřením byli zjištěni dva pachatelé, kteří z objektu firmy víno odcizili. Znovu chci požádat občany, ať při zjištění jakékoliv podezřelé činnosti nebo pokud jsou svědky např. rušení nočního klidu, neváhají a oznámí to neprodleně na služebnu MP na tel , nebo službu konající hlídce na číslo Tak můžeme na zjištěné skutečnosti reagovat včas a řešit je okamžitě, nebo jejich následkům předejít. lp, as

3 Deváté jednání rady města se konalo 14. dubna Rada schválila usnesení: RM souhlasila s převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z MUDr. Naděždy Ildžové na MUDr. Václava Volfa k RM souhlasila s povolením rekonstrukce bytu v ul. Pravdova 1066, Sušice na náklady nájemce Lenky Mrázové s tím, že žadatelka je povinna po dokončení stavebních prací předložit Bytservisu Sušice revizní zprávu vnitřních rozvodů a doklad o likvidaci odpadů. města odpis pohledávky za neuhrazené nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 5, ul. Lerchova 706, Sušice z důvodu úmrtí povinného Ladislava Hofmana v celkové výši Kč. RM souhlasila s odpisem pokut, nákladů řízení a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč. Jedná se o pohledávky, které nebyly do současné doby vymoženy a zůstávají v účetnictví Města. RM schválila dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou ve výši Kč a pověřila starostu podpisem. RM schválila uzavření smlouvy o provedení ohňostroje se Stanislavem Martínkem, Plzeň, během Sušických slavností 2008 za smluvní částku Kč. RM schválila přidělení grantů v 1. kole 2008 grantového programu Města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání (přehled rozdělených finančních prostředků na jiném místě v SN). RM schválila návrh na ocenění manželů Zapletalových ze Sušice v rámci III. ročníku soutěže Plzeňského kraje Křesadlo 2008 a pověřuje odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu vyplněním návrhového lístku a zasláním na adresu organizátorů Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje, nejpozději do 10. května Zasedání rady města ním návrhu na výpověď. RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč IV. obrněné divizi generála Pattona na úhradu nákladů spojených s oslavami osvobození v Sušici. RM schválila Závazný souhlas Města Sušice s účastí na projektu Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje v roce 2008 a pověřila starostu města jeho podpisem. farnost Sušice. RM nesouhlasila s nabídkou fir- RM vzala na vědomí nabídku my Rumpold P, s. r. o., o rozšíření služby o pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu. RM schválila úhradu nákladů ve výši Kč při pořádání akce Zelená Šumava dne RM schválila zadání veřejné zakázky na akci: Sušice MŠ Smetanova oprava chodníků. Firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: Silnice Klatovy, a. s., Swietelsky stavební, s. r. o., České Budějovice, EUROVIA Silba, a. s., Plzeň. RM dále schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Ing. Josef Čuba, Ing. Karel Marek (kontrolní výbor). RM schválila provedení nutných oprav na koupališti v částce Kč. Rada doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření vztahující se k této investici. RM uložila odboru majetku a rozvoje města řešit likvidaci odpadních vod v místní části Velká Chmelná. RM schválila zadání veřejné zakázky na administraci výběrového řízení a TDI dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Města Sušice na akci Křičkova a U Rybníka stavební úpravy kanalizace, vodovodů a povrchů. Firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: EGF, spol. s r. o., Sušice, ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., Sušice, GPL invest, s. r. o., Strakonice, AQE advisors, s. r. o., Brno, Technoexport, a. s., Praha. RM dále schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Ing. Dagmar Šímová, Ing. Karel Broža (kontrolní výbor). RM vzala na vědomí informaci k dotačnímu programu Efekt. RM schválila výpůjčku poz. parcely 1178/3 a návrh smlouvy mezi městem Sušice a Agenturou Human Help o uspořádání koncertu Šumava Rocks, dne města prodej částí pozemkové parcely č. 399/1 v k. ú. Sušice nad Otavou pro tyto žadatele: Václav a Ilona Krejčovi, Marie Vinická, Jindřich a Jarmila Kopačkovi, Jiří a Dagmar Svatošovi, Ondřej a Jitka Bálintovi. města odkoupení pozemkové parcely č. 30 o výměře m² a pozemkové parcely č. 31 o výměře m² od Bohumily Kocourkové, Sušice. Aktuality Rada města schválila dodat- promis CZ, s. r. o., Protivín. ky k nájemním smlouvám mezi Městem Sušice a firmou WiFilan Sušice, kterými se mění dosavadní název firmy na MAXTEL, s. r. o., Sušice. RM schválila pronájem částí pozemkové parcely ke zřízení restaurační předzahrádky pro Vlastimila Petráše Hotel Fialka Sušice, na dobu určitou od RM schválila výpověď z nájemní smlouvy Městem Sušice a firmou PSF Group, a. s., Tlustice a pověřuje Odbor majetku vypracová- města schválit právo odpovídající věcnému břemeni chůze a jízdy přes pozemkovou parcelu č. 43 v k. ú. Albrechtice u Sušice ve prospěch dárce a každého dalšího vlastníka budovy bez č. p. na stavební parcele č. 5 v k. ú. Albrechtice u Sušice. Rada dále doporučila schválit předkupní právo pro oba dárce nemovitostí, tj. pro Římskokatolickou farnost Albrechtice a Římskokatolickou Římskokatolické farnosti Sušice ve věci bezúplatného převodu ppč. 85 v k. ú. Sušice nad Otavou, o výměře m² z majetku Římskokatolické farnosti Sušice do vlastnictví Města Sušice. RM schválila dodatek k nájemní smlouvě ze dne o pronájmu pozemkové parcely č. 86/4 v k. ú. Červené Dvorce mezi Městem Sušice a Miroslavem Melcherem, Č. Dvorce. RM revokovala své usnesení ve věci pronájmu stavební parcely č v k. ú. Sušice nad Otavou a schválila pronájem stavební parcely v podílu jedné poloviny, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jednoho roku, Jiřímu Zelenému, Drouhaveč, s tím, že žadatel uhradí nájemné za tři roky zpět. města směnu pozemkových parcel, které tvoří areál bývalé úpravny odpadové vody v pův. komplexu SOLO Sušice v majetku Města Sušice za pozemkové parcely ve vlastnictví České investiční a správcovské, a. s., Brno s tím že ČIS, a. s., doplatí Městu Sušice částku ve výši Kč. RM odložila prodej části pozemkové parcely č. 200/1 v k. ú. Sušice nad Otavou do doby zjištění existence podzemních inženýrských sítí. RM vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne , mezi Městem Sušice a Stanislavem Šandou na pronájem nebytových prostor v objektech bez čísla popisného, souhlasí s prominutím šestiměsíční výpovědní lhůty a ukončením nájemního vztahu dohodou ke dni RM schválila pronájem objektu bývalého Motelu v Luhu, bez č. p. na části stavební parcely č v k. ú. Sušice nad Otavou Stanislavu Šandovi Jesta Interier, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. RM nedoporučila zastupitelstvu města prodej stavební parcely, včetně objektu bývalé porodnice na parcele umístěném, a přilehlé pozemkové parcely, vše v k. ú. Sušice nad Otavou, firmě Com- do RM vzala na vědomí zápis z dozorčí rady SULES, spol. s r. o., konané dne a informaci jednatele společnosti o rozšiřování Natury 2000 na část lesů v majetku Města Sušice, dále schválila odměnu člena dozorčí rady za rok 2007 a odměnu jednateli společnosti za 2. pol. roku RM schválila plán hospodaření SULES, spol. s r. o., na rok 2008 a uložila jednateli společnosti předložit na jednání rady řádnou účetní uzávěrku roku města poskytnutí finančního daru do sociálního fondu společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o., ve výši Kč a za tím účelem doporučila schválit předloženou darovací smlouvu. RM jmenovala Ing. Marii Hlaváčovou jako členku komise kultury a cestovního ruchu. Zápis z jednání rady města najdete na red Čištění řeky Otavy V sobotu 17. května 2008, od 9.00 hodin sraz Na Fufernách Informace přihlášky na nebo tel Každý účastník obdrží pamětní tričko. V rámci projektu Program vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb a zavádění SKSS v sušickém regionu proběhl v termínech února, března a dubna 2008 ve velké zasedací místnosti MÚ Sušice kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči. Kurzu se účastnilo 28 pracovníků a dobrovolníků z organizací zajišťujících sociální služby na Sušicku (devět z Domova důchodců Sušice, šest ze Sociálních služeb města Sušice, osm z Oblastní charity Sušice, dva z DPS Hartmanice a tři z DPS Velhartice). Přidělené granty 1. kolo 2008 strana 3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Účastníci kurzu Přímá obslužná péče měli stoprocentní úspěšnost č. žadatel název projektu přidělená částka 1. Agentura Human Help Luboš Křivanec Šumava Rocks open air music festival (15. ročník) Dům dětí a mládeže Sušice Aerobik show Dům dětí a mládeže Sušice Recitační soutěž Gymnázium v Sušici Majáles Gymnázium v Sušici Piú avanti Gymnázium v Sušici Slet ježibab Gymnázium v Sušici Výstav hub Jiko Čácha Sušice Zajištění činnosti oddílu, organizace dvou silničních závodů Klub českých turistů, odbor Sušice Jarní setkání turistů Dobřív doprava; Pamětní listy na Sedlo; Zhotovení triček LZVA, o. s. Rock na Santosu Mateřská škola Smetanova Sportovní hry dětí Mateřská škola Smetanova Veřejná akademie ke Dni matek Mateřská škola Tylova Klubíčkovské jarní hraní Občanské sdružení AYA Spolu to jde lépe 4 léto Oblastní charita Sušice Festum floroelementum Okrášlovací spolek města Sušice, o. s. Dramasteria Petrklíč, o. s. na pomoc postiženým dětem Pojďte s námi za zvířátky Pěvecký sbor Svatobor Přijetí zahraničního pěveckého sboru Anglie Shrewsbury Pěvecký sbor Svatobor Přijetí zahraničního pěveckého sboru Skotsko Edinburgh Pionýrská skupina Otava Sušice Pohádkový les SDH Chmelná Hasičské sportovní odpoledne Sdružení přátel Sušického dětského sboru Festival dětských sborů Je kraj, kde voní tráva TK Fialka Velká cena města Sušice celostátní postupová soutěž ve společenském tanci Tělovýchovná jednota Sušice Memoriál Jiřího Brabce turnaj přípravek v kopané Tělovýchovná jednota Sušice Mezinárodní mládežnický turnaj v kopané Otava Cup 26. Tělovýchovná jednota Sušice Přátelské fotbalové utkání starých gard Up and down bike team Sušice Závod horských kol Svatobor Cup Základní kynologická org. 301 Sušice O nejšikovnějšího sušického oříška Základní škola Komenského Neklop oči, i nad tebou se něco děje Základní škola Lerchova Výtvarné dílny pro veřejnost Základní škola Lerchova Keramická dílna mezigenerační mosty Základní škola Lerchova Soutěž Paragraf 11/55 dodržujme zákony ZO ČSCH Sušice Výstava drobného zvířectva /02 ZO ČSOP Zelená Šumava Odpady význam třídění, monitoring černých skládek na Sušicku CELKEM Celkem bylo podáno 50 žádostí, 14 z nich nesplnilo podmínky pro přidělení grantu. Přidělené příspěvky na pravidelnou činnost organizace Český rybářský svaz, MO se sídlem v Sušici Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vydří stopa Sušice Pionýrská skupina Otava Sbor dobrovolných hasičů Sušice Sdružení přátel Sušického dětského sboru Taneční klub Fialka CELKEM Během třech týdnů přednášelo devět lektorů (převážně profesorů ZČU v Plzni) pro někoho známé, zajímavé a praktické, pro jiného nové a složitější tématické celky. V pátek 11. dubna 2008 se pak situace obrátila a dvě odborné tříčlenné komise si poslechly, co se účastníci během kurzu naučili. Závěrečné zkoušky přes počáteční velkou nervozitu úspěšně zvládli všichni a spokojenost byla vidět na obou stranách účastníci získali důležitý certifikát pro pracovníka přímé obslužné péče a zkoušející se přesvědčili, že přednášky padly na úrodnou půdu. Slavnostní předání certifikátů proběhlo v obřadní místnosti MÚ Sušice. Tento 150hodinový kurz akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR lektorsky zajišťoval ÚSP Zbůch a dle vrácených vyplněných dotazníků byl po obsahové, lektorské a organizační stránce hodnocen velmi pozitivně. Účastníci obdrželi výukové CD, tištěné materiály a samozřejmostí bylo také občerstvení a obědy. Absolvování tohoto kurzu a získání certifikátu bylo pro většinu účastníků potřebné z důvodu splnění podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který stanovuje nové podmínky a pravidla při poskytování sociálních služeb. Díky realizaci tohoto projektu a získání finanční podpory z ESF (Evropský sociální fond) a státního rozpočtu ČR zajistilo Město Sušice pracovníkům sociálních služeb možnost bezplatného absolvování tohoto vzdělávacího kurzu, navíc v místě zaměstnání (nebo jen s minimálním dojížděním), jehož cena se běžně pohybuje v rozmezí Kč na osobu. Na závěr bych tedy chtěla ještě jednou poblahopřát všem úspěšným pracovníkům a pracovnicím přímé obslužné péče a popřát jim hodně úspěchů při vykonávání jejich záslužné práce. PETRA POLANKOVÁ, manager projektu výše příspěvku Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Hřiště mají i senioři

Hřiště mají i senioři 11/2009 29. května 2009 Cena 7,00 Kč Slavnosti zahájily letní sezónu Jednou z největších květnových celoměstských akcí je už tradičně otevírání letní turistické sezóny. Sušické slavnosti aneb Rozmarné

Více

Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Solo, Solo, co se s tebou stalo? 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které

Více

Nový sběrný dvůr v provozu

Nový sběrný dvůr v provozu 2/2011 28. ledna 2011 Cena 7,00 Kč V únoru se máme na co těšit O to, aby náš kulturní a společenský život neměl šanci ani v zimním počasí vychladnout, se starají pořadatelé, kteří pro nejbližší období

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice 13/2010 2. července 2010 Cena 7,00 Kč Zámecká brána se otevřela Oficiální zahájení provozu kulturního, společenského a ubytovacího centra Zámek Hrádek proběhlo ve čtvrtek 24. června za přítomnosti významných

Více

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů 15/2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, letošní velmi horké a suché léto se chýlí ke konci a já věřím, že většina z nás s nadšením očekává příchod dní, které nebudou lámat teplotní rekordy. Možná někteří

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

12/2012 15. června 2012 23. ročník

12/2012 15. června 2012 23. ročník 12/2012 15. června 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Král potvrdil městu privilegia Český král Václav IV., syn Karla IV. a vnuk Jana Lucemburského, potvrdil privilegia udělená královskému městu Sušice. Stalo

Více

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat 7/2007 6. dubna 2007 Cena 6,00 Kč Vrácenou lahví pomůžete! V rámci propagace nového českého filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Vratné lahve připravila Poštovní spořitelna dobročinnou akci Města Sobě, která

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země

20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země 10/2005 Nenechte se napálit při prodeji akcií! Město Sušice obdrželo od Komise pro cenné papíry upozornění na provádění nevýhodných výkupu akcií, které probíhají v Sušici a v dalších městech. Vyjádření

Více

S čím hospodaří město v letošním roce?

S čím hospodaří město v letošním roce? 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2006 rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve

Více

První jednání zastupitelstva v novém roce

První jednání zastupitelstva v novém roce 4/2014 Aktuálně z radnice V klatovském kulturním domě proběhlo 12. února slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce Klatovska za rok 2013. Za Sušici byli oceněni: atletka Martina Brejchová (2. místo), fotbalista

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

1. července 2005 Cena 6,00 Kč

1. července 2005 Cena 6,00 Kč 13/2005 Kvalita vody na koupališti Pomník Mistra Jana Husa, jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin, kněze, kazatele a myslitele, najdeme v Sušici v parku u gymnázia. V letošním roce si připomínáme

Více

Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku

Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku 4/2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku z radnice Uvnitř čísla Na sušické radnici proběhlo 10. února setkání starosty Petra Mottla s představiteli Sdružení

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Aktuálně Karel Polata s kapelou byl znám nejen v Československu

Aktuálně Karel Polata s kapelou byl znám nejen v Československu 6/2014 Cena 7,00 Kč 24. ročník Aktuálně Karel Polata s kapelou byl znám nejen v Československu z radnice Uvnitř čísla Na pondělním zasedání rady města byl projednán a schválen ceník pro bazén. Dospělí

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více