Policie musí být vidět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Policie musí být vidět"

Transkript

1 9/ května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 17. května v 10 hodin v Muzeu Šumavy v Sušici, výstava potrvá do konce června. Práce budou vydány i v knižní publikaci a výstava se ze Sušice přesune na Modravu, Kvildu, Prachatice, Vimperk, Český Krumlov a do měst zúčastněných škol. Projekt splnil záměr rozvíjet znalosti a dovednosti mládeže, vzbudit zájem o krajinu a místo, kde žije, a zároveň spojil prostor školy s veřejným životem v diskusi o rozvoji obcí a měst v regionu. Na výsledky prací žáků a studentů se určitě přijďte podívat. Pozvánku do muzea na další zajímavé akce To je název letošního kulturně vzdělávacího projektu občanského sdružení Šumavská renesance. Je určen všem návštěvníkům i obyvatelům Šumavy a jeho náplň je opravdu pestrá. Zahrnuje výstavy, koncerty a festivaly, sportovní i zábavné programy, přednášky, besedy aj. Páteří programu je projekt Můj přítel kůň, který pozve dětské i dospělé návštěvníky na řadu programů. O jednotlivých akcích se průběžně dočtete také v Sušických novinách první zajímavou akcí na kterou vás sdružení zve, je Den plný zážitků se čtyřnohými kamarády 10. května v Jiřičné u Petrovic. najdete na straně 2 Více na straně 12 Aktuálně z radnice Na programu jednání městského zastupitelstva byl mj. ve středu 23. dubna také prodej objektu bývalé porodnice, o nějž projevilo zájem několik investorů. Další jednání jsme odložili na příští jednání zastupitelstva, také z toho důvodu, že nabídky některých zájemců přišly těsně před jednáním a neměli jsme možnost se podrobněji seznámit se záměry investorů a vyhodnotit je. Ti, jejichž nabídky jsou nyní k dispozici, budou znovu osloveni k potvrzení zájmu o koupi, případně doložení dalších náležitostí. Konečné rozhodnutí o prodeji padne nejpozději na červnovém jednání zastupitelstva, řekl starosta Petr Mottl. Valná hromada Euroregionu Šumava zasedala v úterý 22. dubna ve Kdyni. Přijala stanovisko, jímž podpořila snahu měst a obcí v příhraničních oblastech o zachování, případně obnovení či otevření, co největšího počtu hraničních přechodů pro turisty na Šumavě. Uvedená problematika byla předjednána už na březnovém zasedání předsednictva euroregionu, jehož je starosta Sušice členem. Svou účastí na okresním kole soutěže Paragraf 11/55 vyjádřil starosta města podporu nejlepším sušickým týmům ze ZŠ Lerchova a T. G. Masaryka. Je to celkem neobvyklé téma pro soutěže, nicméně se mi líbí a myslím si, že určitě není na škodu zařadit tuto formu vzdělávání v oblasti minimálních právních základů už do školní výuky. S tím souvisí i naučit se přijímat odpovědnost za své jednání, uvedl k soutěži Petr Mottl. Rallye Šumava má zájem o další spolupráci s městem. Pravidelně mívá tato soutěž zázemí v areálu bývalých kasáren, nyní nabídli možnost vystavit závodní vozy i pro prohlídku veřejností. Pokud se podaří najít vhodné místo, s největší pravděpodobností budeme moci obdivovat rychlé vozy o sušické pouti. V pondělí 28. dubna starosta spolu s místostarostou projdou místa, kde Lesy ČR začnou budovat odpočinková místa. O tom se jednalo už také na předchozím zasedání projektu Otavská plavba, kdy Lesy ČR nabídly v rámci svého vlastního programu na vybudování sítě těchto míst jejich zakomponování v dotčených oblastech na vlastní náklady a na vlastních pozemcích co nejpraktičtěji, i v souvislosti s plánovanou trasou cyklostezek. Odpočinková místa by měla mít podobu přístřešků a lavic. Na Sušicku by taková místa měla vzniknout tři na Pátečku, za nádražím a při cestě na Svatobor. as Město Sušice zve občany na Oslavy osvobození úterý 6. května 2008, náměstí Svobody, Sušice program oslav: hod. hraje Solovačka hod. příjezd spojeneckých vojsk v čele se IV. obrněnou divizí generála Pattona ulicí Americké armády, ukázka střetu německých a amerických bojových jednotek při osvobozování Československa (prostranství před radnicí) hod. hlavní část oslav u pamětní desky na Muzeu Šumavy, česká a americká hymna, slavnostní projevy, položení květin hod. vzpomínkový akt u Památníku padlých (park u TGM), prohlídka vojenské techniky (po dobu trvání programu) hod. odjezd přátel IV. obrněné divize generála Pattona sobota 10. května v 15 hodin městské kino Koncert velkého swingového orchestru JH Big Band z Hradce Králové. Během koncertu můžete zhlédnou dokument o osvobozování Sušice i dalších míst republiky. Vstupenky v pokladně kina před koncertem. Policie musí být vidět Od 1. dubna nastoupil jako velitel Obvodního oddělení Policie ČR v Sušici npor. Bc. Pavel Uxa. Je nástupcem JUDr. Vaňka, který po dlouholeté práci ve funkci odešel do penze. Jednačtyřicetiletý Pavel Uxa, původně voják z povolání, pochází z Jindřichova Hradce, na Šumavě ve své armádní profesi působil na Kašperských Horách, tam také po odchodu z armády v roce 1992 nastoupil k Policii České republiky. Na tamním oddělení od roku 1992 pracoval jako velitel obvodního oddělení až do letošního března. Vysokoškolské vzdělání absolvoval na Policejní akademii. Přechod z Kašperských Hor do Sušice nebyl, vzhledem k jeho předchozím zkušenostem, provázený zásadní profesní změnou. Rozdíly tu ale přece jen jsou. Kašperské Hory, jako malé město, nemají ve srovnání se Sušicí takový nárůst kriminální a majetkové trestné činnosti, to ovšem neznamená, že práce tam byla jednodušší nebo méně zodpovědná. Možná spíš naopak policisté jsou víc vidět, jsou v užším denním kontaktu s obyvateli, jejich služba nekončí určenou hodinou. I členitost a vzdálenost území, která pod Kašperské Hory spadají, jsou do jisté míry nevýhodou. Nicméně si myslím, že se podařilo dostatečně zajistit pokrytí službou Policie ČR a troufám si říci, že Kašperské Hory jsou klidnou a až na výjimky bezproblémovou oblastí co se bezpečnosti i trestné činnosti týká. Věřím, že se totéž daří i v Sušici, ač je tato oblast a s tím i trestná činnost rozsáhlejší, a rozhodně v tomto úsilí budeme intenzivně pokračovat. Jakým způsobem chcete nadále zkvalitňovat práci policie? Toto téma bylo také předmětem nedávné pracovní schůzky s velitelem sušické Městské policie a starostou města. Osobně zastávám názor, že policie musí být pokračování na str. 2 Město Sušice, Městské kulturní středisko v Sušici a Okrášlovací spolek města Sušice, o. s., vás zvou na Sušické slavnosti 2008 Rozmarné léto program pátek 23. května zahájení přehlídka hudebních a tanečních vystoupení ohňostroj po ohňostroji hraje Orchidea do sobota 24. května 9.00 zahájení programu na náměstí vystoupení našich i zahraničních zájmových uměleckých souborů a škol hlavní host programu Ivan Hlas zahájení programu na Fufernách Cirkus Rumberto, otevření lanového parku, přehlídka pěveckých, tanečních a hudebních souborů ohňová show Podrobný program v květnu na a na letáčcích ve vašich schránkách. Nenechte si ujít! KD Sokolovna pondělí 12. května v hod. Povídání se Zdeňkem Troškou večer plný zábavy a dobré nálady se známým režisérem a králem Pohádkového království. Rezervace vstupenek v MKS, tel středa 14. května v 18 hodin Tančíme pro radost taneční oddělení ZUŠ Sušice, hosté z Klatov a z Rokycan. Smetanův sál pátek 30. května v 19 hod. Koncert pěveckého sboru Svatobor a partnerského sboru Cantata Shrewsbury (Anglie) vstupenky na místě před koncertem. Městské kulturní středisko v Sušici přijímá přihlášky do kurzu taneční a společenské výchovy, který bude probíhat od 5. září do 28. listopadu 2008 v KD Sokolovna. Zápis probíhá od 2. do 31. května 2008 pozor kapacita kurzu je omezená!

2 strana 2 Policie musí být vidět vidět. Za konkrétní osobou totiž lze vidět i konkrétní výsledky. Chceme, a již jsme začali některé společně akce realizovat, v maximální možné míře spolupracovat s MP, která má v Sušici dobré zázemí, dobré vedení a tomu odpovídající výsledky. Dohodli jsme se na posílení denních i nočních hlídek, a to jak pěších, tak motorizovaných. Noční hlídky budou pracovat ve složení jednoho policisty a jednoho strážníka, policisty bude možné, stejně jako strážníky, vidět v ulicích města. Konkrétními společnými akcemi, které jsme realizovali, jsou například kontroly pohostinských provozoven, které budou intenzivně pokračovat i několikrát v týdnu. Složení hlídek strážník policista umožní mj. i jisté zrychlení při zásazích vzhledem k rozdílným kompetencím státní a městské policie. Proč by měla být policie vidět? Jak určitě zaznamenávají i kolegové z Městské policie, je přímý kontakt s obyvateli města v naší práci nesmírně důležitý. Ať se to týká možnosti rychlého zásahu, předejití následkům trestné činnosti, ale třeba i řešení obyčejných sousedských sporů apod. Policii nelze odosobnit. Jednoduše podle mého názoru, když bude policista procházet ulicemi města a jeho činnost mohou lidé přímo vnímat, bude efekt navázání kontaktu, důvěry a spolupráce s nimi mnohem vyšší, než když někde visí telefonní čísla s výzvou. Když si lidé zvyknou, že policie je tu opravdu pro ně, bude i pro nás mnohem jednodušší monitorovat situaci ve městě, proniknout do problémů a zajistit nápravu a bezpečnost obyvatel. Počítáte i s posílením hlídek v přilehlých obcích? Samozřejmě, je to území, o které se staráme a chceme se o něj starat co nejlépe. I tady dojde k posílení pochůzkových a hlídkových služeb. Je na takové rozšíření činnosti dostatek lidí? U služby pořádkové policie v Sušici pracuje v současné době 18 policistů, do optimálního počtu je třeba doplnit ještě devět lidí. To by se, alespoň podle dosavadních zjištění a předpokladů, mělo podařit zhruba do dvou let. Zájemců o práci u Policie ČR je v současnosti, alespoň místně, dost. Ne všichni ale projdou náročným přijímacím řízením. V počtu 27 policistů by mělo být pokrytí území Sušicka bez problémů dostatečně zajištěno právě i tom smyslu, že policie musí být vidět. Spolupráce se ale netýká jen Městské policie a obyvatel města. Jednou z běžných činností policie je kontrola a tím i prevence různých jevů. Dobře je to vidět na již zmiňovaném příkladu kontrol restauračních zařízení, kdy výsledky zjištění a šetření přestupků předáváme jako podněty k zahájení správních řízení dalším orgánům České obchodní inspekci, Městskému úřadu aj. I tady je nutná dobrá koordinace činností, znalost místa i problematiky. Naší snahou samozřejmě je v prvé řadě zajistit bezpečnost a ochranu obyvatel a jejich majetku. Uděláme vše pro to, abychom to, čeho se zde dosud podařilo dosáhnout, dále zodpovědně rozvíjeli ke spokojenosti nás všech. Děkuji za váš čas a přeji hodně úspěchů v novém působišti. ANDREA STAŇKOVÁ Kaleidoskop dokončení ze strany 1 Kolik přinesly poplatky? Za první tři měsíce letošního roku se v České republice podařilo vybrat na poplatcích ve zdravotnictví více než jednu miliardu korun. Poplatky zůstávají příjmem toho, kdo je vybere. Nemocnice si tak ročně mohou polepšit až o miliony korun. Ptáme se ředitele Nemocnice Sušice, o. p. s., MUDr. Jiřího Šedivého: Jaké jsou příjmy nemocnice v Sušici z regulačních poplatků za první čtvrtletí letošního roku? Jsou s vybíráním poplatků nějaké problémy? Za první tři měsíce letošního roku jsme na poplatcích vybrali zhruba 700 tisíc korun. Dosud jsme žádné vážné problémy při jejich vybírání neměli, jen minimum, z těch které jsme v nemocnici ošetřovali, nezaplatilo. Mezi neplatiči jsou lidé ze sociálně slabších vrstev, bezdomovci, opilci, v jednom případě šlo o úmrtí, kdy zemřelý neměl žádné pozůstalé. Peníze z poplatků mohou nemocnice i lékaři využít podle svých potřeb. Na co budou využity u nás? Prostředky získané z regulačních poplatků použijeme na financování provozu nemocnice včetně mzdového fondu, navýšení mezd se týká např. čtvrtletních odměn, jinak další rozdělení takto získaných prostředků prozatím dále nespecifikujeme. Velká spotřeba léků v ČR byla prý jedním z důvodů, proč se zaváděly regulační poplatky za recept. Pozorujete vy nějak významné snížení nákladů na léky? Je pravda, že určitý pokles pacientů jsme zaznamenali zejména v ambulancích (zhruba %), co se týká hospitalizovaných pacientů, jsme na tom v podstatě stejně. Rovněž počty případů, kdy se pacienti obrátí na Lékařskou službu první pomoci, jsou téměř stejné. Pokles ambulantních pacientů byl jedním z cílů, který mělo zavedení poplatků splnit, to ale neovlivňuje čerpání léků pro nemocnici jako takovou. Spotřeba léků se pro nás, v souvislosti s minimální změnou počtu hospitalizovaných pacientů, nezměnila. Podle ministra zdravotnictví T. Julínka se poplatky osvědčily. Pozorujete nějaká negativa? Zásadní problém v uplatňování přímého výběru regulačních poplatků nevidím. Pacienti se přizpůsobili a jak jsem již uvedl, nezaznamenali jsme závažné problémy. Pokles zdravotnické péče pro nás ale může mít nepříjemný důsledek, a to nižší platby od pojišťoven. Jedná se o to, že jsme pojišťovnou placeni oproti předchozímu roku. To znamená, že pojišťovna na základě vykázaných dat z roku 2007 stanoví limit prorok 2008, který musíme splnit. Pokud jej splníme, vyplatí pojišťovna nemocnici stanovený objem prostředků, když parametry nesplníme, bude nám peníze krátit. Vzhledem k tomu, že v důsledku zavedených opatření došlo k poklesu péče, mám obavy spíš z toho, abychom na konci roku nedopláceli z peněz za poplatky nižší platby pojišťoven. Ale zatím uplynula příliš krátká doba na to, abychom hodnotili důsledky zavedené změny. Děkuji ANDREA STAŇKOVÁ Sluníčkový den Rozum a Cit je nadační fond podporující pod záštitou patronky herečky Nadi Konvalinkové zejména pěstounské rodiny, rodiny s větším počtem dětí, rodiny s handicapovanými dětmi aj. S jeho činností jste se mohli seznámit i prostřednictvím informačních materiálů, které byly k dispozici na sušickém náměstí ve čtvrtek 17. dubna, kdy zde nadační fond ve spolupráci s hudebním studiem DETO Pavla Justicha z Klatov pořádal Sluníčkový den. Zakoupením propagačních předmětů jste tak i vy přispěli dobrému účelu, pro nějž byl fond vytvořen. Z tohoto sluníčkového dne Média na pomoc památkám U příležitosti Dne památek se 17. dubna 2008 uskutečnilo vyhodnocení 11. ročníku novinářské soutěže Média na pomoc památkám, kterou pořádala PRO BOHEMIA a Syndikát novinářů ČR ve spolupráci s Výborem pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, nad níž převzal záštitu ministr kultury ČR Václav Jedlička. Mezi oceněnými osobnostmi v oblasti tisku se na 2. místě umístil PhDr. Vladimír Horpeniak, historik Muzea Šumavy v Sušici, za sérii článků publikovaných v průběhu roku 2007 ve čtvrtletníku Vítaný host. Sám tento čtvrtletník příznivců památek, přírody a lidí, jak je uváděno v podtitulu, zastoupený šéfredaktorkou Hanou Voděrovou si odnesl uznání nejvyšší. Je potěšitelné, že tento zajímavý časopis, usilující o celkové zvý- Jedním z témat pracovní schůzky velitele Městské policie Libora Potužníka a nového velitele OO PČR v Sušici npor. Bc. Pavla Uxy se starostou města Petrem Mottlem byly také četnější kontroly nočních podniků, kdy se strážníci a policisté zaměřují především na prodej alkoholu mladistvým a zjištění mladistvých pod vlivem alkoholu vůbec. První společné kontrolní akce už Muzejní sezóna začíná putovalo na účet fondu celkem Kč. Všem, kteří Rozum a Cit podpořili, srdečně děkují organizátoři akce. Pokud jste sluníčkový den nestihli, můžete přispět kdykoliv zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ROZUMACIT na Co si pro své návštěvníky připravilo sušické Muzeum Šumavy? K návštěvě zve ředitelka muzea Zdeňka Řezníčková: V nové podobě se návštěvníkům představí expozice se sbírkou skla, kterou Muzeu Šumavy daroval v roce 2005 pan Bruno Schreiber ze Švýcarska. K původní kolekci 154 kusů skla do dnešního dne přibylo dalších 60 předmětů, které pan Schreiber kupuje na aukcích již s jasným cílem doplnit některá hluchá místa sbírky, případně rozšířit již zastoupené techniky o další typy skel. Kromě toho daroval muzeu jakoby mimochodem vzácný hrací strojek z poloviny 18. století a historické hodiny. Všechny nové předměty jsou instalovány ve stálé expozici společně s rozšiřující se sbírkou skla. Pan Schreiber je přesvědčen o tom, že svou sbírku předal do dobrých rukou, a to je pro Muzeum Šumavy velké ocenění. Změny doznal také sušický betlém. V minulých dnech jej jeden z jeho autorů, pan Svoboda, doplnil o řadu dalších objektů: hrad Velhartice, kolotoč na náměstí, před radnicí se objevila lípa a novou podobu má i kašna, v níž teče voda. Stejně, jako v minulých letech, se bude betlém pouštět vždy v celou hodinu (v 9 00, 10 00, 11 00, 13 00, 14 00, a v hodin, v neděli v 9 00, a v hodin). Určitě se za námi do muzea přijďte podívat, připravujeme celou řadu zajímavých výstav. zr číslo (cena jedné SMS je 30 Kč, příjemce pomoci obdrží 27 Kč), nebo můžete přispět na dárcovský účet /2400. Více se o práci nadačního fondu můžete dozvědět na webových stránkách red V. Horpeniak přebírá cenu z rukou Ing. Jelínka, předsedy Syndikátu novinářů ČR. šení povědomí o významu kulturních památek Šumavy a Českého lesa, si vydobyl přední místo za necelé dva roky své existence. Smyslem soutěže je nejen ocenit a povzbudit nejvýznamnější několikrát proběhly, v pracovní dny i o víkendech. Jednou z nich byla i rozsáhlá kontrola provozoven PDA a Gogo bar začátkem dubna, kde bylo zjištěno celkem třináct hostů mladších 18 let, kteří konzumovali alkohol u některých z nich dosahovaly naměřené hodnoty alkoholu v dechu až 2! Podnapilé osoby se nepohybují jen v restauracích a barech, ale také v ulicích publicistické počiny uplynulého roku, ale především vyburcovat občanskou veřejnost s cílem vyvolat spoluzodpovědnost za kulturní dědictví naší země. IVAN NIKL Městská policie informuje města, kde se jednak sami vystavují nebezpečí úrazu, mnohdy ale také ruší noční klid či narušují veřejný pořádek. Dokladem toho může být i případ šestnáctiletého mladíka, jemuž 11. dubna v ranních hodinách nestačila šířka ul. Havlíčkova. Hlídka strážníků Městské policie u něj orientační dechovou zkouškou zjistila 2,15 promile alkoholu v dechu. Příkladem rychlého jednání strážníků a také všímavosti lidí, kteří neváhají upozornit na podezřelé jednání, je případ z 13. dubna, kdy v podvečer bylo na služebnu MP oznámeno podezřelé chování dvou mladíků v areálu podniku SPAR. Dva mladíci z oploceného pozemku odcizili krabici s neznámým obsahem. Na základě telefonátu hlídka strážníků na místě zjistila, že z otevřeného přístřešku byl ukraden karton červeného vína. Skupinka pěti nezvaných konzumentů byla strážníky přistižena na nábřeží Karla Houry. Dalším šetřením byli zjištěni dva pachatelé, kteří z objektu firmy víno odcizili. Znovu chci požádat občany, ať při zjištění jakékoliv podezřelé činnosti nebo pokud jsou svědky např. rušení nočního klidu, neváhají a oznámí to neprodleně na služebnu MP na tel , nebo službu konající hlídce na číslo Tak můžeme na zjištěné skutečnosti reagovat včas a řešit je okamžitě, nebo jejich následkům předejít. lp, as

3 Deváté jednání rady města se konalo 14. dubna Rada schválila usnesení: RM souhlasila s převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z MUDr. Naděždy Ildžové na MUDr. Václava Volfa k RM souhlasila s povolením rekonstrukce bytu v ul. Pravdova 1066, Sušice na náklady nájemce Lenky Mrázové s tím, že žadatelka je povinna po dokončení stavebních prací předložit Bytservisu Sušice revizní zprávu vnitřních rozvodů a doklad o likvidaci odpadů. města odpis pohledávky za neuhrazené nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 5, ul. Lerchova 706, Sušice z důvodu úmrtí povinného Ladislava Hofmana v celkové výši Kč. RM souhlasila s odpisem pokut, nákladů řízení a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč. Jedná se o pohledávky, které nebyly do současné doby vymoženy a zůstávají v účetnictví Města. RM schválila dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou ve výši Kč a pověřila starostu podpisem. RM schválila uzavření smlouvy o provedení ohňostroje se Stanislavem Martínkem, Plzeň, během Sušických slavností 2008 za smluvní částku Kč. RM schválila přidělení grantů v 1. kole 2008 grantového programu Města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání (přehled rozdělených finančních prostředků na jiném místě v SN). RM schválila návrh na ocenění manželů Zapletalových ze Sušice v rámci III. ročníku soutěže Plzeňského kraje Křesadlo 2008 a pověřuje odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu vyplněním návrhového lístku a zasláním na adresu organizátorů Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje, nejpozději do 10. května Zasedání rady města ním návrhu na výpověď. RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč IV. obrněné divizi generála Pattona na úhradu nákladů spojených s oslavami osvobození v Sušici. RM schválila Závazný souhlas Města Sušice s účastí na projektu Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje v roce 2008 a pověřila starostu města jeho podpisem. farnost Sušice. RM nesouhlasila s nabídkou fir- RM vzala na vědomí nabídku my Rumpold P, s. r. o., o rozšíření služby o pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu. RM schválila úhradu nákladů ve výši Kč při pořádání akce Zelená Šumava dne RM schválila zadání veřejné zakázky na akci: Sušice MŠ Smetanova oprava chodníků. Firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: Silnice Klatovy, a. s., Swietelsky stavební, s. r. o., České Budějovice, EUROVIA Silba, a. s., Plzeň. RM dále schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Ing. Josef Čuba, Ing. Karel Marek (kontrolní výbor). RM schválila provedení nutných oprav na koupališti v částce Kč. Rada doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření vztahující se k této investici. RM uložila odboru majetku a rozvoje města řešit likvidaci odpadních vod v místní části Velká Chmelná. RM schválila zadání veřejné zakázky na administraci výběrového řízení a TDI dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Města Sušice na akci Křičkova a U Rybníka stavební úpravy kanalizace, vodovodů a povrchů. Firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: EGF, spol. s r. o., Sušice, ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., Sušice, GPL invest, s. r. o., Strakonice, AQE advisors, s. r. o., Brno, Technoexport, a. s., Praha. RM dále schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Ing. Dagmar Šímová, Ing. Karel Broža (kontrolní výbor). RM vzala na vědomí informaci k dotačnímu programu Efekt. RM schválila výpůjčku poz. parcely 1178/3 a návrh smlouvy mezi městem Sušice a Agenturou Human Help o uspořádání koncertu Šumava Rocks, dne města prodej částí pozemkové parcely č. 399/1 v k. ú. Sušice nad Otavou pro tyto žadatele: Václav a Ilona Krejčovi, Marie Vinická, Jindřich a Jarmila Kopačkovi, Jiří a Dagmar Svatošovi, Ondřej a Jitka Bálintovi. města odkoupení pozemkové parcely č. 30 o výměře m² a pozemkové parcely č. 31 o výměře m² od Bohumily Kocourkové, Sušice. Aktuality Rada města schválila dodat- promis CZ, s. r. o., Protivín. ky k nájemním smlouvám mezi Městem Sušice a firmou WiFilan Sušice, kterými se mění dosavadní název firmy na MAXTEL, s. r. o., Sušice. RM schválila pronájem částí pozemkové parcely ke zřízení restaurační předzahrádky pro Vlastimila Petráše Hotel Fialka Sušice, na dobu určitou od RM schválila výpověď z nájemní smlouvy Městem Sušice a firmou PSF Group, a. s., Tlustice a pověřuje Odbor majetku vypracová- města schválit právo odpovídající věcnému břemeni chůze a jízdy přes pozemkovou parcelu č. 43 v k. ú. Albrechtice u Sušice ve prospěch dárce a každého dalšího vlastníka budovy bez č. p. na stavební parcele č. 5 v k. ú. Albrechtice u Sušice. Rada dále doporučila schválit předkupní právo pro oba dárce nemovitostí, tj. pro Římskokatolickou farnost Albrechtice a Římskokatolickou Římskokatolické farnosti Sušice ve věci bezúplatného převodu ppč. 85 v k. ú. Sušice nad Otavou, o výměře m² z majetku Římskokatolické farnosti Sušice do vlastnictví Města Sušice. RM schválila dodatek k nájemní smlouvě ze dne o pronájmu pozemkové parcely č. 86/4 v k. ú. Červené Dvorce mezi Městem Sušice a Miroslavem Melcherem, Č. Dvorce. RM revokovala své usnesení ve věci pronájmu stavební parcely č v k. ú. Sušice nad Otavou a schválila pronájem stavební parcely v podílu jedné poloviny, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jednoho roku, Jiřímu Zelenému, Drouhaveč, s tím, že žadatel uhradí nájemné za tři roky zpět. města směnu pozemkových parcel, které tvoří areál bývalé úpravny odpadové vody v pův. komplexu SOLO Sušice v majetku Města Sušice za pozemkové parcely ve vlastnictví České investiční a správcovské, a. s., Brno s tím že ČIS, a. s., doplatí Městu Sušice částku ve výši Kč. RM odložila prodej části pozemkové parcely č. 200/1 v k. ú. Sušice nad Otavou do doby zjištění existence podzemních inženýrských sítí. RM vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne , mezi Městem Sušice a Stanislavem Šandou na pronájem nebytových prostor v objektech bez čísla popisného, souhlasí s prominutím šestiměsíční výpovědní lhůty a ukončením nájemního vztahu dohodou ke dni RM schválila pronájem objektu bývalého Motelu v Luhu, bez č. p. na části stavební parcely č v k. ú. Sušice nad Otavou Stanislavu Šandovi Jesta Interier, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. RM nedoporučila zastupitelstvu města prodej stavební parcely, včetně objektu bývalé porodnice na parcele umístěném, a přilehlé pozemkové parcely, vše v k. ú. Sušice nad Otavou, firmě Com- do RM vzala na vědomí zápis z dozorčí rady SULES, spol. s r. o., konané dne a informaci jednatele společnosti o rozšiřování Natury 2000 na část lesů v majetku Města Sušice, dále schválila odměnu člena dozorčí rady za rok 2007 a odměnu jednateli společnosti za 2. pol. roku RM schválila plán hospodaření SULES, spol. s r. o., na rok 2008 a uložila jednateli společnosti předložit na jednání rady řádnou účetní uzávěrku roku města poskytnutí finančního daru do sociálního fondu společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o., ve výši Kč a za tím účelem doporučila schválit předloženou darovací smlouvu. RM jmenovala Ing. Marii Hlaváčovou jako členku komise kultury a cestovního ruchu. Zápis z jednání rady města najdete na red Čištění řeky Otavy V sobotu 17. května 2008, od 9.00 hodin sraz Na Fufernách Informace přihlášky na nebo tel Každý účastník obdrží pamětní tričko. V rámci projektu Program vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb a zavádění SKSS v sušickém regionu proběhl v termínech února, března a dubna 2008 ve velké zasedací místnosti MÚ Sušice kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči. Kurzu se účastnilo 28 pracovníků a dobrovolníků z organizací zajišťujících sociální služby na Sušicku (devět z Domova důchodců Sušice, šest ze Sociálních služeb města Sušice, osm z Oblastní charity Sušice, dva z DPS Hartmanice a tři z DPS Velhartice). Přidělené granty 1. kolo 2008 strana 3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Účastníci kurzu Přímá obslužná péče měli stoprocentní úspěšnost č. žadatel název projektu přidělená částka 1. Agentura Human Help Luboš Křivanec Šumava Rocks open air music festival (15. ročník) Dům dětí a mládeže Sušice Aerobik show Dům dětí a mládeže Sušice Recitační soutěž Gymnázium v Sušici Majáles Gymnázium v Sušici Piú avanti Gymnázium v Sušici Slet ježibab Gymnázium v Sušici Výstav hub Jiko Čácha Sušice Zajištění činnosti oddílu, organizace dvou silničních závodů Klub českých turistů, odbor Sušice Jarní setkání turistů Dobřív doprava; Pamětní listy na Sedlo; Zhotovení triček LZVA, o. s. Rock na Santosu Mateřská škola Smetanova Sportovní hry dětí Mateřská škola Smetanova Veřejná akademie ke Dni matek Mateřská škola Tylova Klubíčkovské jarní hraní Občanské sdružení AYA Spolu to jde lépe 4 léto Oblastní charita Sušice Festum floroelementum Okrášlovací spolek města Sušice, o. s. Dramasteria Petrklíč, o. s. na pomoc postiženým dětem Pojďte s námi za zvířátky Pěvecký sbor Svatobor Přijetí zahraničního pěveckého sboru Anglie Shrewsbury Pěvecký sbor Svatobor Přijetí zahraničního pěveckého sboru Skotsko Edinburgh Pionýrská skupina Otava Sušice Pohádkový les SDH Chmelná Hasičské sportovní odpoledne Sdružení přátel Sušického dětského sboru Festival dětských sborů Je kraj, kde voní tráva TK Fialka Velká cena města Sušice celostátní postupová soutěž ve společenském tanci Tělovýchovná jednota Sušice Memoriál Jiřího Brabce turnaj přípravek v kopané Tělovýchovná jednota Sušice Mezinárodní mládežnický turnaj v kopané Otava Cup 26. Tělovýchovná jednota Sušice Přátelské fotbalové utkání starých gard Up and down bike team Sušice Závod horských kol Svatobor Cup Základní kynologická org. 301 Sušice O nejšikovnějšího sušického oříška Základní škola Komenského Neklop oči, i nad tebou se něco děje Základní škola Lerchova Výtvarné dílny pro veřejnost Základní škola Lerchova Keramická dílna mezigenerační mosty Základní škola Lerchova Soutěž Paragraf 11/55 dodržujme zákony ZO ČSCH Sušice Výstava drobného zvířectva /02 ZO ČSOP Zelená Šumava Odpady význam třídění, monitoring černých skládek na Sušicku CELKEM Celkem bylo podáno 50 žádostí, 14 z nich nesplnilo podmínky pro přidělení grantu. Přidělené příspěvky na pravidelnou činnost organizace Český rybářský svaz, MO se sídlem v Sušici Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vydří stopa Sušice Pionýrská skupina Otava Sbor dobrovolných hasičů Sušice Sdružení přátel Sušického dětského sboru Taneční klub Fialka CELKEM Během třech týdnů přednášelo devět lektorů (převážně profesorů ZČU v Plzni) pro někoho známé, zajímavé a praktické, pro jiného nové a složitější tématické celky. V pátek 11. dubna 2008 se pak situace obrátila a dvě odborné tříčlenné komise si poslechly, co se účastníci během kurzu naučili. Závěrečné zkoušky přes počáteční velkou nervozitu úspěšně zvládli všichni a spokojenost byla vidět na obou stranách účastníci získali důležitý certifikát pro pracovníka přímé obslužné péče a zkoušející se přesvědčili, že přednášky padly na úrodnou půdu. Slavnostní předání certifikátů proběhlo v obřadní místnosti MÚ Sušice. Tento 150hodinový kurz akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR lektorsky zajišťoval ÚSP Zbůch a dle vrácených vyplněných dotazníků byl po obsahové, lektorské a organizační stránce hodnocen velmi pozitivně. Účastníci obdrželi výukové CD, tištěné materiály a samozřejmostí bylo také občerstvení a obědy. Absolvování tohoto kurzu a získání certifikátu bylo pro většinu účastníků potřebné z důvodu splnění podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který stanovuje nové podmínky a pravidla při poskytování sociálních služeb. Díky realizaci tohoto projektu a získání finanční podpory z ESF (Evropský sociální fond) a státního rozpočtu ČR zajistilo Město Sušice pracovníkům sociálních služeb možnost bezplatného absolvování tohoto vzdělávacího kurzu, navíc v místě zaměstnání (nebo jen s minimálním dojížděním), jehož cena se běžně pohybuje v rozmezí Kč na osobu. Na závěr bych tedy chtěla ještě jednou poblahopřát všem úspěšným pracovníkům a pracovnicím přímé obslužné péče a popřát jim hodně úspěchů při vykonávání jejich záslužné práce. PETRA POLANKOVÁ, manager projektu výše příspěvku Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 28. 4. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.04.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 18 členů

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 28.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/41/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 3/39/RM/2016, 17/39/RM/2016,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více