NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny starostův úvodník. str. 45. str str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny 26. 6. 2015. starostův úvodník. str. 45. str. 25-28. str."

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2015 cena: 10 Kč Informace o IGS 2015 str Fotogalerie z akcí str. 23, 24, 29, 30 Hurá prázdniny str. 45 starostův úvodník Je už poměrně všeobecně známou skutečností, že města a obce se nyní potýkají se dvěma velkými problémy. Prvním z nich je příjem města z vyšších rozpočtů, především státního, tedy tzv. rozpočtové určení daní (RUD). Za první čtvrtletí i město Nový Bor obdrželo zhruba 21 % z předpokládaného čerpání, tedy o 4 % méně (cca 4 mil. Kč). Propad byl především u daní fyzických osob a DPH. Na všech jednáních jsme zástupci ministerstva financí ubezpečování, že v průběhu roku bude propad vyrovnán. Druhým velkým nedostatkem, který nás postihuje ze strany státu, jsou evropské dotace. Ačkoli je to téměř rok a půl, co neslavně skončilo předcházející rozpočtové období, kdy Česká republika neuměla dočerpat miliardy korun, dávno měly být k dispozici peníze z nového rozpočtového období I to se představitelům našeho státu nedaří. Přesto děláme vše proto, abychom byli na možnosti čerpání připraveni, až bude jasné, kdy se výzvy otevřou a za jakých podmínek. Zajímají nás především přeshraniční programy česko-saské a česko-polské. Zatím je vše jen v rovině teoretické. Stát však nelení v jedné věci a to je předávání úřednických agend právě na obce s rozšířenou působností (ORP, tou je i Nový Bor) ať z ministerstev, krajů, či naopak z obcí nižších stupňů. Ani to není doprovázeno vyšším příspěvkem ze státního rozpočtu, i když např. zaměstnanci novoborského úřadu už z více než 70 % vykonávají přenesené pravomoci státu a z necelých 30 % činnosti samosprávné. Snažíme se proto čerpat z dotací ze státního rozpočtu, které naopak probíhají bezproblémově. To je případ obnovy střechy na domě č. p. 45, ve kterém se nachází i slavná a často využívaná Navrátilova síň. Tato střecha byla plechová a v zadní části doplněna o eternitové šablony. Protože se jedná o jeden z nejstarších měšťanských domů, nacházejících se v centru památkové zóny Nového Boru, rozhodli jsme se přistoupit k obnově střešního pláště tak, aby byl dotvořen výraz domu, který souvisí s jeho stavebním vývojem a slohovým obdobím. Pro tuto část území je historicky nejvhodnějším typem krytiny břidlice, a proto dle vyjádření orgánů památkové péče je navržena přírodní břidlice, formát šablon o rozměrech 20 x 30 cm v barvě šedočerného až černo-fialového odstínu. Formát použité šablony a způsob kladení by měly obnovit původní podobu střechy doložené dobovými fotografiemi. Obnova střešního pláště bude stát Kč s DPH. Dotace z Ministerstva kultury ČR, programu regenerace, činí 220 tis. Kč, dotace Krajského úřadu Libereckého kraje je zhruba 200 tis. Kč. Obnovu provádí na základě veřejné soutěže firma Tomáš Dubec z Liberce. Jsem velmi rád, že po předloňské rekonstrukci střech obytných domů, které se nacházejí naproti č. p. 45, se dočkala obnovy i tato historická budova. Navíc nám rekonstrukce střechy umožní připravit i obnovu jedinečných vnitřních prostor. Mgr. Jaromír Dvořák Starosta Nového Boru Dům čp. 45 (označen šipkou) na dobové fotografii z roku 1913

2 Zprávy z města rušnou tepnu nového boru čeká uzavírka Nový Bor je před rekonstrukcí desítky let staré kanalizace, vodovodu a plynovodu. A následně i obnovou povrchů chodníků městské komunikace v ulici Bedřicha Egermanna. Velká oprava se dotkne zejména provozu ve středu, ale i některých okrajových částech města. Jsem si vědom, že rekonstrukce zkomplikuje lidem život ve městě, ale zase na druhou stranu je dobře, že se provede, bude to řešení na několik desítek let a umožní firmám i lidem, co tam žijí bezproblémové fungování, řekl starosta města Jaromír Dvořák. Podle něj se radnice na tuto akci připravuje již dva roky a největší problém byl všechny práce a dodavatele na sebe navázat tak, aby činnosti byly zkoordinované, navazovaly a zatěžovaly občany i návštěvníky města co nejkratší dobu. Samozřejmě se budeme snažit dosáhnout toho, aby se obnova neprotahovala a skončila v co nejkratší době, aby život lidem komplikovala co nejméně. I když jsme závislí na velkých firmách spravujících sítě, uvedl Dvořák. Předpokládaný začátek rekonstrukce rozvržené na čtyři fáze je počátkem června a předpokládaný konec až v květnu příštího roku. V květnu proběhlo oficiální předání staveniště. Obnovu sítí hradí jednotliví investoři - dodavatelé energií. Město se ale musí postarat o obnovu povrchů ulice a chodníků. Oprava a výměna sítí na téměř 800 metrů dlouhém úseku začne od mostku u křižovatky s ulicí Generála Svobody. Stavební stroje ho nejdříve vyfrézují. V areálu skateparku u autobusového starostův den otevřených dveří středa 3. června 2015 od 13:00 do 17:00 hod. termín zasedání zastupitelstva města středa zasedací místnost MěÚ 3. patro budova A začátek v 16:30 hodin trhy 2015 na náměstí Míru v Novém Boru 11. června 9. července nádraží vytvoří zázemí stavbařů. Vzhledem k tomu bude v tomto prostoru omezená možnost parkování, tak jak jsou dnes lidé zvyklí. Město od firem požaduje, aby obyvatelé dotčené ulice měli neustále zajištěný provizorní přístup, sdělila Jitka Capouchová, vedoucí odboru správy majetku města. Každý z dodavatelů stavebních prací se postará o přechodné dopravní značení po dobu stavby včetně vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace a veřejných ploch. Podle Martina Bezoušky z odboru správy majetku města má již vydané stavební povolení Severočeská vodárenská společnost a zároveň si vybrala i dodavatele, kterým je Ještědská stavební. Svůj díl práce by chtěla zvládnout do konce září Další z klíčových firem, RWE má stavbu rozdělenou na dvě etapy. Územní rozhodnutí obdrží pravděpodobně do 30. května a mezi tím uskuteční výběrové řízení na dodavatele. Časové koordinaci prací věnujeme velkou pozornost, naši zástupci se budou účastnit kontrolních dnů, řekl Bezouška. O objízdných trasách městem budou lidé informováni dopravním značením. V první etapě povede objízdná trasa ulicí Generála Svobody a Revoluční, okolo divadla a autobusového nádraží, v opačném směru pak za železničním přejezdem do Nádražní ulice, dále Dvořákovou ulicí na náměstí Míru. Mgr. Petr Pokorný zkontrolovali jste si platnost vašeho občanského průkazu? V letošním roce končí desetiletá platnost občanských průkazů vydaných při první vlně povinné výměny v roce Doporučujeme proto občanům zkontrolovat si platnost svých dokladů a v případě končící platnosti v letošním roce navštívit městský úřad. Vzhledem k tomu, že pořízení žádostí o osobní doklady je vázáno na vybavení pracoviště technickým zařízením, které provádí oproti roku 2005 i focení klienta, není možné počet pracovišť zvýšit. Tímto žádáme občany o trpělivost při čekání na vyřízení žádosti, neboť počet žadatelů, kterým končí v letošním roce platnost občanského průkazu je cca 6 tisíc. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru Městského úřadu Nový Bor uzávěrka na červenec a srpen: pátek 13. června 2015 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Stanislav Valdman, Bc. Romana Karbanová, Antonín Parýzek, Jitka Stowasserová, Jan Tichý DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / červen 2015

3 Zprávy z města rekonstrukce náměstí míru - ii. etapa Město Nový Bor bude v roce 2015 realizovat investiční akci Rekonstrukce středu města II. etapa prostor před lužickými domy, viz situace v příloze. Předpokládaný termín realizace je v termínu Rekonstrukce bude spočívat v odstranění stávajících povrchů včetně konstrukčních vrstev, demontáži veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Budou realizovány zcela nové konstrukční vrstvy a povrchy obslužné komunikace vozidlové a pro pěší, parkovacích ploch včetně odvodnění dešťových vod, nová opěrná zeď z přírodního kamene se schodišti a terénní úpravy, kabelové rozvody veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů vč. stožárů a svítidel, sadové úpravy a městský mobiliář, bude zrušen podzemní kabel O2 a přesunuta stávající telefonní budka na novou pozici, provedena demontáž a zpětná montáž stávajícího přístřešku autobusové zastávky (viz situační snímek). Výše uvedené práce bude zajišťovat a financovat investor Město Nový Bor. V souběhu s výše uvedenou stavbou dojde také k rekonstrukci ostatních stávajících inženýrských sítí, jako samostatné stavby, prováděné ve vzájemné koordinaci a možném souběhu s ohledem na dodržení technologických postupů během provádění jednotlivých stavebních prací. Jedná se o nový vodovodní a kanalizační řad vč. přepojení vodovodních, kanalizačních a dešťových přípojek na nově vybudované řady v úseku od ul. Dvořákova až na rozhraní objektu Obchodního domu Jakub a objektu Pekařství Bláha zde bude zajišťovat a financovat práce investor SVS, a.s. Teplice, který je majitelem vodovodního a kanalizačního řadu. Předpokládaný termín realizace je v termínu Další samostatnou stavbou bude rekonstrukce stávající nízkotlaké a středotlaké plynovodní sítě včetně přípojek ke stávajícím nemovitostem v úseku od ul. Dvořákova až na rozhraní objektu Obchodního domu Jakub a objektu Pekařství Bláha (souběh s vodovodním a kanalizačním řadem), dále na Tržním náměstí a úsek z Dvořákovy ul. (před budovou pošty) pod ul. T. G. Masaryka k č.p. 2 (hostinec Pošta) zde bude zajišťovat a financovat práce investor RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, který je majitelem plynovodní sítě. Předpokládaný termín realizace je v termínu 7 9/2015. Stavebně montážní práce potrvají cca 4-5 měsíců a po tuto dobu bude provoz na komunikaci před objekty č.p. 57, 58, 59, 60 a 61 úplně vyloučen, bude umožněno pouze zásobování, parkování bude úplně vyloučeno. Provoz pro pěší na chodníku podél č.p. 57, 58, 59, 60 a 61 bude v maximální možné míře zachován po celou dobu výstavby pomocí instalace lávek přes výkopy. Důležité upozornění: stávající autobusová zastávka ČSAD bude po celou dobu rekonstrukce dočasně zrušena. Nástupiště jednosměrné zastávky Nový Bor, nám. Míru bude pro linky vedené od autobusového nádraží dočasně přesunuto do ul. B. Egermanna na provizorní stání před železářství za přechod pro chodce (naproti domu s pečovatelskou službou), pro školní spoje 26 linky a 10 linky do ul. Sloupské do stálé zastávky Nový Bor Dělnická (spoj 10 linky přitom na své trase obslouží obě stání). Dotčeny budou linky , , , , , , , , a dopravce ČSAD Česká Lípa a. s. (celkem 59 spojů v pracovní den, 16 spojů v sobotu a 16 spojů v neděli a ve svátek). Nedojde ke změně tras dotčených linek a obsluha předmětné zastávky zůstane v plném rozsahu zachována. Žádáme tímto všechny občany a hlavně majitele a provozovatele nemovitostí dotčené rekonstrukcí o pochopení a o spolupráci během výstavby. Následně pak bude vydána stavební uzávěra na veškeré výkopové práce po dobu minimálně deseti let. Další informace můžete získat na odboru rozvoje města MěÚ v Novém Boru. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města Novoborský měsíčník / červen

4 Zprávy z města nadace pro transplantaci kostní dřeně děkuje V minulých dnech nám bylo doručeno poděkování Nadace pro transplantaci kostní dřeně, které je určeno všem, kteří dne 29. dubna 2015 přispěli do putovních kasiček a pomohli tak vybrat pěkných 3299 Kč. Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Lence Bečvaříkové a studentům Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, kteří v rámci sbírky nabízeli vlastnoručně vyrobená sluníčka. Všichni tak přispěli na program Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Foto: archiv školy Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru Studentky VOŠS nabízely vlastnoručně vyrobená sluníčka město nový bor prodá dům, který přivedl bývalého starostu do vězení Zastupitelé Nového Boru schválili všemi hlasy záměr prodeje domu číslo popisné 358 v ulici Bedřicha Egermanna. Domu, který svým způsobem ovlivnil kus novodobé historie města tím, že za jeden z prvních pokusů o jeho prodej, doprovázený úplatkem, skončil ve vězení bývalý starosta města. Zastupitelé nyní hlasovali o záměru a schválení odhadce, který provede odhad pro celý dům včetně pozemku, nemovitosti pak vyhlásíme k prodeji, uvedl starosta Jaromír Dvořák. Městu nevyšla dlouhodobá snaha rozprodat dům po jednotlivých bytech a tak nabídne dům jako celek. Nájemníci si je nechtěli koupit s tím, že tam musí mít přístup. Město jim ho zajistilo, vykoupilo pozemky, a navíc ještě opravilo střechu domu, ale přesto obyvatelé zase odmítli, nebo na nabídky nereagovali řekl Dvořák. Podle něj město přitom za byty nežádalo nijak neobvyklé ceny, spíš nižší než jsou v místě obvyklé.. Také podle zastupitele a bývalého místostarosty města Stanislava Valdmana jde o rozumné řešení vleklého případu. Město s obyvateli domu opakovaně jednalo, to co schvalujeme, je jediná možnost, jak se zachovat, město vilu nepotřebuje, prohlásil Valdman. Se záměrem souhlasil i finanční výbor města. Mgr. Petr Pokorný vedení města se sešlo s řediteli škol a školských zařízení Úterní dopoledne patřila zasedací místnost městského úřadu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Nový Bor. Odbor školství, kultury a sportu pozval ředitele na pravidelnou poradu, která se stala příležitostí i pro setkání ředitelů s vedením města. Starosta Jaromír Dvořák se ujal úvodu porady a představil priority města v oblasti investic do škol a školských zařízení. Na něj pak navázala místostarostka Stanislava Silná, která hovořila o možnostech spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a o zapojení škol do připravovaných aktivit. Mezi hosty porady byla i Jiřina Kubáňová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor, která představila aktivity města v oblasti poskytovaných sociálních služeb a vyzývala k zapojení škol do koordinovaného přístupu k řešení problémů. S nabídkou služeb Rodiny v centru na ni navázala Petra Vlčková, od níž k ředitelům směřovala informace o možnostech pomoci rodinám ve složité životní situaci, o realizaci Předškolního klubu pro děti předškolního věku i o realizaci Odpoledního klubu pro děti a mládež ve věku 6-19 let. Odpolední klub je určen nejen zábavě, ale po domluvě také doučování dětí. Stejně jako v minulém roce uspořádá Rodina v centru akreditovaný kurz Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků, jehož cílem je pomoci pedagogům pochopit chování a mentalitu romských žáků v souvislosti s jejich kulturně-historickým zázemím. Lukáš Janků pak ředitele seznámil s dotačními výhledy v novém programovacím období Pro školy a školská zařízení jsou plánovány dotační příležitosti v investiční oblasti i v oblasti měkkých projektů, žádné výzvy však dosud nebyly zveřejněny. Další blok porady se věnoval hospodaření škol s majetkem zřizovatele, novým právním předpisům Porada ředitelů škol a školských zařízení Foto: Markéta Růžičková v oblasti školství a společným organizačním záležitostem. Zákon č. 82/2015 Sb., který mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákon č. 24/2015 Sb., který mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou těmi, které přinášejí aktuálně do školství největší změny. Změnami však prochází i školní stravování, bezpečnost žáků ve školách, organizace předškolního vzdělávání i financování regionálního školství. Před řediteli aktuálně stojí podíl na zpracování Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Pracovní setkání na toto téma proběhne 26. května v České Lípě. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu 4 Novoborský měsíčník / červen 2015

5 Zprávy z města děti si užily víkend s ospodem Dva jarní víkendy strávily pracovnice Orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Novém Boru (OSPOD) se skupinou vybraných dětí z Novoborska na pobytu na horách. Cílem společně strávených dnů pak bylo především to, aby si děti odnesly co nejvíce pozitivních zážitků a sociálních kompetencí, které mohou dále využívat ve svém rodinném nebo školním prostředí. Nové zážitky a nová kamarádství Foto: archiv odboru První víkendový pobyt se uskutečnil koncem letošního dubna v Lučanech nad Nisou v Jizerských horách a zúčastnilo se ho patnáct dětí ve věku dvanáct až sedmnáct let. Pobytový víkend zahrnoval zejména výlety do přírody Jizerských hor. S dětmi jsme tak navštívili například rozhledny Bramberk a Slovanka nebo bobovou dráhu v Janově nad Nisou. Právě jízda na bobech děti nadchla a hodnotily ji jako nejzajímavější zážitek, sdělila Dana Balážová, vedoucí OSPOD. Ta také dodala, že účastníci pobytu během víkendu ušli 25 kilometrů, ale užili si také společenské a sportovní hry a soutěže. Druhý pobytový víkend se pak uskutečnil v polovině května tohoto roku v Jiřetíně pod Jedlovou. Tady zase načerpala nové zážitky skupina dětí ve věku od šesti do jedenácti let. Program zahrnoval rovněž pohybové aktivity a děti měly možnost se zde i výtvarně vyjádřit. Smyslem těchto víkendů je především obohacení života dětí, které jsou různým způsobem sociálně znevýhodněné a takovéto aktivity běžně neprovozují. Nové zážitky a společně strávené chvíle, navázání kamarádství i způsob komunikace pak posiluje jejich sociální kompetence a rozvíjí u nich i pozitivní návyky při řešení různých životních situací, uzavřela Dana Balážová. Bc. Jiřina Kubáňová vedoucí Sociálního odboru denní stacionář meduňka - změna provozní doby Od bude provozní doba stacionáře: pondělí až pátek od 6:30 do 18:00 hodin sekání pozemků Vlastníci pozemků nebo osoby, které je užívají, jsou povinni dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám Ilustrační foto nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí a zvířat. Na základě našich zkušeností, prováděných kontrol a opakovaných stížností občanů v minulých letech konstatujeme, že pozdě provedenou a v mnohých případech jedinou sečí pozemků nebylo možné ohrožení zdraví lidí a poškození životního prostředí vyloučit. Z výše uvedených důvodů je nutné provést nejméně dvě seče a to v termínech: 1. seč nejpozději do seč nejpozději do V případě jakýchkoliv dotazů je možné se osobně, písemně či telefonicky obrátit na Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí - paní Kristýnu Hovorkovou, tel.: Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Novoborský měsíčník / červen

6 Zprávy z města myslivost pro děti č. 3 Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor se zabývá mimo jiné i environmentálním vzděláváním. Máme dobré několikaleté zkušenosti s ekologickou výchovou malých dětí, jejichž prostřednictvím se pak do problematiky ochrany životního prostředí zapojuje celá rodina. Z tohoto důvodu se náš odbor rozhodl zpestřit Novoborský měsíčník o drobné úkoly a poznávačky z oblasti životního prostředí, tentokrát z myslivosti. Domníváme se, že osvěty v této oblasti nikdy není dost, ať už se týká ochrany přírody, nakládání s odpady či péče o naše lesy. Třetí úkol : Zdroj : Sluka (otištěno se souhlasem vydavatele). Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Granty v oblasti Životního prostředí v roce 2015 Žádosti o grant z programu č. 4 - Ochrana a tvorba životního prostředí byly přijímány na Odboru životního prostředí do Do uzávěrky byly přijaty 4 žádosti. V rozpočtu OŽP na r je počítáno pro tyto granty s celkovou částkou Kč, tedy stejně jako v loňském roce. Dne byly na OŽP obálky otevřeny, zkontrolovány po formální stránce a byla vypracována tabulka žádostí na jednání Výboru pro dopravu a ŽP dne k posouzení. Rada města dne rozhodla o rozdělení financí mezi 3 žadatele. Finanční nároky všech tří grantů dohromady tvoří Kč. Ing. Jitka Kopčáková, vedoucí Odboru životního prostředí 6 Novoborský měsíčník / červen 2015

7 Zprávy z města včely versus chemické postřiky Ilustrační foto Vztah chovatele včel a zemědělce není vždy pouze ku prospěchu obou stran. Může dojít ke konfliktu během používání přípravků označených jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely. Každá fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá tyto přípravky ve venkovním prostředí, si musí před aplikací zajistit u místně příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným obecním úřadům aplikaci přípravku. Každý chovatel včel je povinen každoročně do konce února hlásit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev. Pro rok 2015 je nahlášeno 11 chovatelů na 10 různých stanovištích v působnosti obce s rozšířenou působností Nový Bor. Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa v součinnosti s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen Ústav ) provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků, jejich vyšetření odborným ústavem a informuje chovatele včel o výsledku tohoto vyšetření. Více informací naleznete v zákoně č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a ve vyhlášce č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. V případě jakýchkoliv dotazů je možné se osobně, písemně či telefonicky obrátit na Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí - paní Kristýnu Hovorkovou, tel.: Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí boj s křídlatkou Křídlatka japonská, sachalinská a česká patří k nejrozšířenějším invazním druhům v našem regionu. Stanoviště: optimálním prostředím pro křídlatky jsou stanoviště s dostatkem vody a živin, především na březích řek a potoků. Osidlují také místa narušená lidskou činností po stavebních úpravách, deponie stavebních a výkopových materiálů, okraje cest, navážky a skládky, neobdělávané a neudržované pozemky, okolí silnic a železnic. Vzniklé porosty nejsou vhodné např. pro hnízdění ptactva, potlačují přirozenou vegetaci a faunu, zhoršují stabilitu břehů toků, okrajů cest, náspů apod., které svými kořeny rozrušuje. V zimních měsících jsou plochy obsazené křídlatkou bez rostlinného pokryvu a snadno podléhají erozi. Způsoby rozmnožování: rostliny každoročně vytvářejí značné množství semen. V našich podmínkách se však křídlatky šíří především vegetativně, tj. odlomenými částmi oddenků a lodyh, které v příhodných podmínkách snadno zakoření. Doporučený postup odstranění křídlatky: Nejvhodnějším způsobem likvidace je opakovaný postřik herbicidem s následným odstraněním nadzemní části křídlatky. První postřik by se měl provádět v květnu až v červnu a druhý postřik v srpnu až v září. Postřik je nejúčinnější, je-li proveden za slunečného, málo větrného počasí kdy postřiková látka zaschne na listech. Přibližně po třech týdnech po postřiku je třeba odstranit zbylou hmotu. Je třeba počítat s opakováním zásahu minimálně následující rok, jedná se o dlouhodobou a finančně poměrně náročnou záležitost. Nejlepší prevencí je proto pravidelná péče o pozemky! Za Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí zpracovala Ing. Iva Máslová, referent ochrany přírody a myslivosti Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí zelený kontejner (pouze na trávu) - termíny přistavení 2015 Horní Pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 20. června a 15. srpna Dolní Pihel Místo: u bytovek Datum: 20. června a 15. srpna Janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 27. června a 22. srpna Bukovany Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 20. června a 15. srpna Chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 27. června a 22. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Novoborský měsíčník / červen

8 Zprávy z města sběrové soboty v roce 2015 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2015 Svozy pytlů, papíru, plastů a drobného elektra z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: , , , 3. 8., 7. 9., , , Zpracoval: Mgr. Petr Škop Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Odevzdané množství si můžete kontrolovat na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě. Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku majáles přilákal davy na hudbu, tanec, hry a zábavu Studentské oslavy jara v Novém Boru málem zhatil déšť. Pořadatelé museli kvůli němu začátek odložit o dvě hodiny. Pečlivě přichystaný program s desítkami účinkujících, ale hlavně náhlý obrat počasí - k modré obloze a slunečním paprskům letošní Majáles zachránil. Areál bývalého letního kina v Horových sadech rychle zaplnily davy návštěvníků. Vydržely zde až do večerních hodin. Foto: Petr Pokorný Májový polibek pod líbacím stromem Letošní Majáles je druhým ročníkem obnovené tradice majálesových veselic v Novém Boru. Moc děkuji všem, kdo se zapojil a dobrovolně nám pomáhal, uvedla Olga Koutná, ředitelka DDM Smetanka. Majáles, který zorganizoval Klub mladých při DDM Smetanka Nový Bor ve spolupráci s Městem Nový Bor, sklářskou školou a dalšími organizacemi a jednotlivci, byl pojatý jako přehlídka vystoupení hudebních, tanečních a zábavných skupin, většinou mládežnických a studentských a to nejen z Nového Boru. Dobrovolníci věnovali přípravě této akce až několik měsíců. Je to jak pro nás, tak i pro ně cenná zkušenost. Za všechny bych zmínila Dominika Bubáka, který je hlavním organizátorem a má největší podíl na úspěšné přípravě a realizaci studentského Majálesu, konstatovala Koutná. Podle ní bylo v organizačním týmu 15 studentů a čtyři pracovníci DDM Smetanka. Lidé všech věkových kategorií si vychutnávali nejen dobré výkony muzikantů, tanečníků, nebo trdelník či pohárky piva ze cvikovského pivovaru. Pobavila je i majálesová Zeď vzdechů, Líbací strom, horoskopy lásky, malování na obličej, lukostřelba, výtvarná dílna pro děti. Mimořádný aplaus sklízela za své pěvecké výkony Šárka Neprašová z Nového Boru, nyní studentka konzervatoře. S pohodovou atmosférou a průběhem Majálesu byl spokojen také novoborský starosta Jaromír Dvořák: Jsem rád, že studenti využili nezaměnitelného, bohužel zchátralého, prostředí bývalého letního kina, na takovéto akce je ideální uvedl Dvořák. Areál chceme znovu oživit. A jak doplnil, město má již připraven projekt rozsáhlé rekonstrukce včetně zastřešení arény pro 350 diváků a jejího zázemí, tak aby se zde mohly konat akce nejen za pěkného počasí. S realizací čekáme jen na okamžik, kdy bude otevřen česko-polský fond příhraniční spolupráce, právě z něj chceme čerpat peníze na obnovu bývalého letního kina, řekl Dvořák. redakce - kontakty Markéta Růžičková - tel: Mgr. Petr Pokorný 8 Novoborský měsíčník / červen 2015

9 Zprávy z města výpis usnesení z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. dubna 2015 Usnesení č. 172/15/ZM7 Zastupitelstvo města (dále jen ZM) po projednání bere na vědomí informace vedení města o proběhlých jednáních. Usnesení č. 175/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi městem Nový Bor IČ a obcí Svor, IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 176/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Nový Bor, nám. Míru, Kalinova ul. - výstavba kanalizace mezi městem Nový Bor a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem: Přítkovská 1689, Teplice, IČ: a pověřuje starostu města Mgr. Jaromíra Dvořáka předloženou Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby podepsat. Usnesení č. 201/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje nevyhovět žádosti o regulaci Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Usnesení č. 202/15/ZM7 ZM po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření města za období leden - březen Usnesení č. 204/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu pč. 28 o výměře 376 m 2 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu Kč + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti) bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 205/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje záměr prodat část parcely pč. 677 o výměře cca 6m 2 z celkových 2906 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bukovany u Nového Boru za minimální kupní cenu 120 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti) bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Geometrický plán na oddělení příslušné části parcely zajistí na své náklady žadatel. Usnesení č. 206/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 26/6 o výměře 99 m 2 a parcely pč. 26/7 o výměře 78 m 2 obě oddělené dle GP č /2015 z parcely pč. 26/1 o výměře 3179 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace v k.ú. Bukovany u Nového Boru do SJM za kupní cenu Kč (tj. 120 Kč/ m 2 ). Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 207/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje a) prodej parcely pč. 2052/18 o výměře 85 m 2 oddělené dle GP č /2015 z parcely pč. 2052/1 o výměře celkových 7298 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace a parcely pč. 2134/2 o výměře 27 m 2 oddělené dle GP č /2015 z parcely pč o výměře 84 m 2 zahrady vše v k.ú. Nový Bor do SJM za kupní cenu Kč (tj. 200 Kč/m Kč náklady na pořízení GP). Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a schvaluje b) prodej parcely pč. 2052/19 o výměře 51 m 2 oddělené dle GP č /2015 z parcely pč. 2052/1 o výměře celkových 7298 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace a parcely pč. 2134/1 o výměře 58 m 2 oddělené dle GP č /2015 z parcely pč o výměře 84 m 2 zahrady vše v k.ú. Nový Bor, do podílového spoluvlastnictví (každá 1/2) za kupní cenu Kč (tj. 200 Kč/m Kč náklady na pořízení GP). Správní poplatek za návrh vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a pověřuje c) starostu města podpisem smluv. Usnesení č. 208/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 957/35 o výměře 48 m 2 oddělené dle GP č /2014 z parcely pč. 957/1 o výměře 7771 m 2 ostatní plochy, zeleně v k.ú. Nový Bor za kupní cenu Kč, do výlučného vlastnictví společnosti LASVIT s.r.o., IČ , Praha 7 Holešovice, Komunardů 894/32, dle kupní smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 210/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje směnu parcely pč. 632/4 o výměře 43 m 2 oddělené dle GP č /2010 z parcely pč. 632/2 o výměře 188 m 2 (ostatní plochy, ostatní komunikace ve vlastnictví města Nový Bor) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za kupní cenu Kč tj. 250 Kč/m 2 za parcelu pč. 737/2 o výměře 567 m 2 vzniklou dle GP č /2015 sloučením dílu a parcely pč. 737 o výměře 483 m 2 a dílu b parcely pč. 631 o výměře 84 m 2 obě ostatní plocha, neplodná půda, ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nový Bor - Arnultovice, V Parku 832, Nový Bor, IČ , vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za kupní cenu Kč tj. 250 Kč/m 2, dle směnné smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí uhradí každý 1/2. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí v souladu se zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb. každý z převodců a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy. Usnesení č. 211/15/ZM7 ZM po projednání neschvaluje podání žádosti o odkoupení parcely pč. 1833/2 o výměře 61 m 2 ostatní plochy, způsob využití jiná plocha v k.ú. Nový Bor ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2- Nové Město. Usnesení č. 212/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje bezúplatné nabytí parcel pč. 1998/5 o výměře 4 m 2 ostatní plochy, jiná plocha a pč. 1998/6 o výměře 4 m 2 ostatní plocha, jiná plocha dotčených stavbou Lávka přes silnici I/13 u Nového Boru, oddělených dle GP č /2015 z parcely pč. 1998/4 o výměře m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, formou darování, z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ do vlastnictví Města Nový Bor s tím, že jej obdarovaný bude užívat výlučně ve veřejném zájmu a nebude předmětu daru užívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, dle č. VII smlouvy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. Usnesení č. 213/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje změnu vlastnictví bytových jednotek (číslo bytové jednotky 358/1, 358/2, 358/3, 358/4) v domě čp. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru na vlastnictví budovy Pokračování na str. 10 Novoborský měsíčník / červen

10 Zprávy z města výpis usnesení z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. dubna 2015 Dokončení ze str. 9 čp. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru a pověřuje odbor správy majetku zajistit notářský zápis na změnu vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy a pověřuje odbor správy majetku po scelení domu čp. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru zajistit znalecký posudek na ocenění domu (cenou obvyklou tz. tržní). Usnesení č. 214/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje a) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení předkupního práva k nemovitostem uzavřené dne , kterým se nahradí článek I. novým zněním (jedná se o aktualizaci nemovitostí dle KN): Povinný je vlastníkem parcel pč. Organizační složky města 1833/1, pč. 1833/10 jejíž součástí je budova pro výrobu čp. 892, pč. 1833/11, pč. 1833/12 jejíž součástí je budova bez čp/č (tech. vyb.) pč. 1833/18, pč. 1833/3, pč. 1833/4 vše v k.ú. Nový Bor. Dotčené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí České republiky pro okres Česká Lípa, obec a k.ú. Nový Bor u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa na LV č. 1. Dále se tímto dodatkem nahradí č. III. odstavec 1 v tomto znění: Povinný se zavazuje pro případ, že by chtěl předmětné nemovitosti prodat, nabídnout je ke koupi nejdříve předkupníkovi na základě písemné nabídky s uvedením kupní ceny, která bude stanovena jako cena tržní znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek zajistí povinný. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí překupník. Legitimním důvodem pro uzavření dodatku je aktualizace tržní ceny, dále dlouhodobý pronájem nemovitosti, nájemce poskytuje cca 70 pracovních míst, společnost se podílí na oživení sklářského průmyslu v obci, v budově je umístěna sklářská technologie v majetku nájemce, která je nepřenosná a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Městská knihovna b) a pověřuje odbor správy majetku po uzavření dodatku zajistit aktualizaci znaleckého posudku na ocenění nemovitostí v areálu Sklárny Slávie cenou tržní. usnesení č. 216/15/ZM7 ZM po projednání bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Tichého na funkci předsedy v Osadním výboru Dolní Pihel ke dni Mgr. Jaromír Dvořák Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) BELETRIE Detektivní romány I staré dámy umí vraždit / Ladislav Beran Zrychlený tep / Mary Higgins Clarková V náruči nepřítele / Mary Higgins Clarková Posel spravedlnosti / D.P. Lyle Neviditelný: sleduje, likviduje, zametá stopy / Roger Hobbs Zbytečná oběť / John Sandford Pohřbená oběť / John Sandford Temné kosti / Kathy Reichsová Příliš mnoho náhod / Carol Higgins Clark Konec milovníka žen / Inna Rottová Záhadný šepot / Hana Militká Historické romány Legionář / Roman Bureš Věčná sláva: příběh madame Tussaud / Elsa Morantová Vyvolená / Barbara Woodová Lucrezia Borgia: dcera ďábla / M.G. Scarsbrook Markéta Přemyslovna / Melita Denková Žárlivá císařovna: Alžběta Pomořanská a Karel IV. / Hana Whitton Hříšná královna: Konstancie Uherská, druhá žena Přemysla Otakara I. / Oldřiška Ciprová Tyran: příběh z doby Alexandra Velikého / Christian Cameron Mečem a krví. 4 / Pip Vaughan-Hughes Husitská epopej II, za časů hejtmana Jana Žižky / Vlastimil Vondruška Romány pro ženy Láska a zášť / Hana Marie Körnerová Planoucí eukalypty / Elizabeth Haran Luční kvítí / Kimberley Freeman Bohyně pomsty 7. díl / Jackie Collins Léto plné tajemství / Lucy Alison Na ráj zapomeň / Tasmina Perry Zlaté náměstí / Cathy Kelly Bílá perla / Kate Furnivall Zrada / Sasha Blake Druhá šance / Jane Green Vše pro lásku / Patricia Scanlan Prodám manžela... zn. Spěchá / Alena Jakoubková Fantasy, scifi Andělé noci 1. / Lili St. Crow Andělé noci 2. / Lili St. Crow Dobrodružné romány Zlacená pečeť 3. / James Twining Poklad / Kathy Reichs & Brendan Reichs NAUČNÁ LITERATURA Zahrada na jednom metru čtverečním: zahradničení na čtvercových záhonech o jednom metru čtverečním / Mel Bartholomew Cesty za oponu času díl / Stanislav Motl Nejkrutější metody mučení v dějinách / Mark P. Donnelly Stopy bohů: Je naše minulost ještě tajemnější, než si dokážeme představit? / Magdalena Zachardová Radka Zemancová MěK Nový Bor 10 Novoborský měsíčník / červen 2015

11 Organizační složky města městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Pohádky Čtyřlístek a Elixír neviditelnosti. obsahuje dva příběhy Čtyřlístku / Jiří Poborák Zajíček moc rád píše / Peter Bently Zajíček si moc rád čte / Peter Bently Pohádky na dobrou noc pro holky / přeložil Jaroslav Kučera Pohádkové vajíčko / Jana Semelková Příběhy pro nejmenší / Margaret Wise Brown Dobrodružné příběhy Zajímavé příběhy pro kluky / přeložil Jaroslav Kučera Škorpión se vrací 9 / Anthony Horowitz Jak zlomit dračí prokletí: Škyťák Šelmovská Štika III. / Cressida Cowellová Radka Zemancová MěK Nový Bor tvořivé dílničky - pletení z pedigu V červnu máme knihovnu zavřenou z důvodu povinné inventarizace knihovního fondu, takže odpadají i naše dílničky. Poté následují prázdniny a dovolené, kdy si dáme také pauzu od pletení. Budu se na Vás těšit až v září, to si zkusíme různé pletací techniky a vzory. Budeme potřebovat barevné ruličky. Zkuste si doma, prosím, namořit a nabarvit cca 50 ruliček, aby jsme po dovolených mohly plést dvojbarevně. Termín pletení na září bude uveden v prázdninovém dvojčísle měsíčníku. Radka Zemancová MěK Nový Bor sklářské muzeum její královská výsost ve sklářském muzeu V pátek 17. dubna 2015 navštívila Sklářské muzeum v Novém Boru Její královská výsost Sangay Choden. Přivítal ji starosta Mgr. Jaromír Dvořák a ředitelka muzea Mgr. Petra Ajšmanová. Novoborsko se Její výsost rozhodla navštívit u příležitosti návštěvy slavného skláře Jiřího Pačinka, který ji svými díly nadchl již v Indii. S velikým zaujetím si prohlédla muzejní sbírku, kde jí nejvíce okouzlily lustry a sklo se slavnými lazurami Bedřicha Egermanna. Obdivovala i současnou krátkodobou výstavu studia Bystro design a Lukáše Jabůrka. Sama královna, jak uvedla, preferuje především kobaltové sklo. Její výsost a dvořané si odvezli na památku z Čech krásné sklo a bižuterii. Rádi bychom poděkovali Jiřímu Pačinkovi za možnost seznámení královny a jejího doprovodu s tou nejlepší tradicí našeho regionu, která je prezentována sklářským muzeem. Kateřina Ditterová Foto: archiv muzea Její královská výsost Sangay Choden (vlevo) výstava sklo nad labem v novém boru Ve Sklářském muzeu Nový Bor se od 26. června 2015 do 20. září 2015 koná výstava pedagogů a studentů ateliéru Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Sklo nad Labem. Ateliér se prezentuje svými realizacemi z křehkého materiálu a souvisejícími obory (grafika, malba). Ateliér Sklo rozvíjí výtvarné myšlení a snaží se na základě volné tvorby formulovat u posluchačů jejich vlastní výtvarný názor a rozvíjet jejich dovednosti, aplikovat získané zkušenosti v tvorbě z materiálů zejména industriální povahy. Studenti řeší své práce v rovině designu, užitého umění, volné tvorby či realizací do konkrétní architektury Jak uvádí vedoucí ateliéru doc. ak. mal. Ilja Bílek: Novoborský region je pro náš ateliér nejbližší sklářskou oblastí, se kterou udržujeme nejtěsnější kontakty. Je nejen technologickým a materiálovým zázemím, ale i prostorem. Zde máme mnoho přátel z řad středoškolských pedagogů, výtvarníků, řemeslníků a kde nalézají uplatnění naši absolventi. Tato výstava je zadostiučiněním všem těm, kteří nám již léta vycházejí vstříc a naší práci důvěřují. Cílem výstavy je kromě seznámení s činností ateliéru, také impulz pro studenty místních sklářských škol k pokračování ve studiu právě v ateliéru Sklo Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Kateřina Ditterová Novoborský měsíčník / červen

12 Organizační složky města sklářské muzeum ukryto v depozitáři - secesní soubor (10. díl) Foto: archiv muzea Secesní soubor zdobený malbou květiny zvané rožec V červnu bych ráda čtenářům seriálu představila secesní soubor zdobený malbou květiny zvané rožec, která kvete shodou okolností právě v tomto období. Soubor vznikl před rokem 1900 jako tovaryšská práce novoborského sklářského řemeslníka Jana Klofáče. Dnes málo používané slovo tovaryš označovalo v minulosti učně, který složil tovaryšské zkoušky a mohl následně vykonávat malířské řemeslo. Aby se však tovaryš stal mistrem, musel podstoupit ještě zkoušky mistrovské. Secesní soubor, skládající se ze džbánu (v. 28 cm) a pěti zachovaných pohárků (v. 16,5 cm), je z čirého bezbarvého skla, Společenská kronika které je na povrchu matované. Plášť předmětů zdobí zmíněná květina rožec malovaná zlatem, žlutou reliéfní barvou a bílým em. Dna, okraje a hubička džbánu s úchytkou jsou dozdobeny zlatými ornamentálními pruhy. Květinový ornament je ostatně charakteristický nejen pro secesní sklo, ale i další oblasti umění, které secese zasáhla. Tento styl inspirovaný přírodou, který vyniká mimo jiné stylizací, ornamentálností, nezvyklou barevností a plošností, se začal rozvíjet po polovině 19. století v Evropě i Americe. Největšího rozmachu dosáhla secese v době od konce 19. století až po první desetiletí 20. století. Pronikla do mnoha oblastí tehdejšího moderního života a bývá často označována jako poslední univerzální mezinárodní výtvarný sloh. Mimo architekturu, sochařství a malířství velice silně pronikla i do užitého umění. V případě vzniku tohoto slohu se jednalo především o reakci na šířící se průmyslovou výrobu, které produkovala málo hodnotné a mnohdy nevkusné výrobky. Sklo v secesním stylu se těšilo značné oblibě a bylo hojně produkováno i v novoborských řemeslných dílnách. Secesní soubor společně s několika katalogy z první třetiny 20. století darovala do sklářského muzea v tomto roce paní Miluše Pospíšilová z Nového Boru. Zachoval se po jejích předcích a byl nepochybně hodnotnou rodinnou památkou. Daru, který výborně doplní muzejní část sbírky se secesním sklem, si velmi ceníme a chtěly bychom touto cestou za muzeum paní Pospíšilové a její rodině ještě jednou poděkovat. Mgr. Tereza Bednářová kurátorka sklářského muzea blahopřejeme Dne 10. června 2015 se dožívá 80 let paní Božena Dittrychová z Nového Boru. Za její lásku a starostlivost ji do dalších let přejí hodně zdraví manžel, dcery, zeťové, vnoučata a pravnoučata. vzpomínáme Dne uplyne 10 let, co nás navždy opustil skvělý člověk pan Bohuslav Tůma. Vzpomíná rodina Ze školních lavic zš nám. míru angličtina s rodilými mluvčími Už dva měsíce k nám do školy každou středu jezdí dva mladí sympatičtí rodilí mluvčí Alex a Michalis a v rámci projektu CLIL na ZŠ učí celý den angličtinu. Své hodiny, nabité energií, vedou zodpovědně, vždy jsou perfektně připraveni, aktivity jsou zábavné a pestré. Děti si tak v pohodové atmosféře, hravou, nenásilnou formou prohlubují své komunikační dovednosti, zejména ztrácejí ostych vyjádřit své myšlenky v anglickém jazyce, spontánně reagují a mluví. Na každou středu se všichni těší (a mohou se těšit až do konce školního roku), hodiny s Alexem a Michalisem jsou dětem velkým přínosem. učitelé AJ na ZŠ nám. Míru 12 Novoborský měsíčník / červen 2015

13 Ze školních lavic zš nám. míru biologická olympiáda Ke konci měsíce dubna proběhlo na Gymnáziu v České Lípě okresní kolo biologické olympiády. Naši žáci se s otázkami testu, poznávačkou i laboratorním úkolem vypořádali velmi dobře a dosáhli na hezká umístění. V kategorii D (6.-7. třída) se na šestém místě umístil Jakub Žák (7. C), Ludmila Karková (7. C) byla osmá a Jakub Waldhauser (7. B) desátý. V hodnocení bez gymnazistů by naši žáci skončili na druhém, třetím a pátém místě. V kategorii C (8.-9.třída) na osmém místě skončil Vít Mareš (9. B) a Tomáš Filipi (9. B) byl 22. Všem žákům děkujeme za chuť poprat se s touto náročnou olympiádou a vzhledem k výsledkům i k pěkné reprezentaci naší školy. Jakub Ujka májové štafety v zákupech Dne jsme se zúčastnili Májových štafet v Zákupech. Tyto štafety mají již třiceti letou tradici. Zákupské a jiné školy, které mají sportovní třídy vyhrávaly na celé čáře. My jsme jim sice nestačili, ale snažili se všichni, kteří nás reprezentovali. Za 3. ročníky to byly tyto dívky: Eliška Sitorová, Lucka Moravčíková, Hanka Jeřábková, Josefína Vosičková a Majda Kyslíková. Kluci - třeťáci: Víťa Haas, David Nguyen, Adam Gutknecht, Honza Suchý a Matěj Horák. Jak dívky, tak chlapci se umístili na 4. místě. 5. ročníky: Chlapci Tomáš Vomlela, Ondra Cmunt, Míra Vohnout, Michal Vojáček, Rybář Daniel a Tancoš Julius bojovali jako lvi, ale i oni skončili na 4. místě. Děvčata Adéla a Simona Šindelářová, Kyselová Bára,Terka Průšková a Markéta Votrubová dosáhly na bronzovou příčku a radost byla veliká ročníky se umístily na 6. a 7. místě. Byly to: Viktorie Bartošová, Terka Hrušková, Rybářová Tereza, Husáková Barbora, Macurová Míša. Kluci Martin Pelc, Najbrt Tomáš, Engelhart Filip, Krejný František a Šolc Tomáš. Ke gratulaci patří i výzva. Sportujte, ať se vylepšíme. Lída Prudniková a Pavel a Lenka Jurczakovi Foto: archiv školy úspěchy Žáků 5. tříd Z okresního kola ve vybíjené postupujeme do krajské soutěže Dne 25. března se žáci I. stupně zúčastnili okresního kola ve vybíjené škol. Svou výbornou hrou postoupili do krajské soutěže, která se konala 27. dubna v Jablonci nad Nisou. V této soutěži chlapci opět potvrdili sportovního ducha. Našemu družstvu ve složení T. Fučík, O. Cmunt, J. Janačík, J. Kyslík, J. Dostál, D. Rybář, Z. Sláma, H. Ort, M. Hanzelín, M. Vojáček, F. Bartoš, J. Scholz, V. Vosička, O. Šulc gratulujeme a děkujeme kouči M. Zajptové. Mgr. Andrea Kovačíková a Mgr. Zdeňka Kočová den země Páté třídy ZŠ nám. Míru děkují všem organizátorům Dne Země za poučné a zábavné dopoledne, které jim připravili. Zároveň děkujeme za dar, mladé duby, které si děti za asistence městského úřadu zasadily na dětském hřišti mezi ulicemi Husova a Jiráskova. Mgr. A. Kovačíková, Mgr. Z. Kočová soutěž v recitaci Žák 5. B, Haštal Ort, ZŠ nám. Míru se se svým skvělým výkonem v recitační soutěži probojoval od školního kola až do celostátní přehlídky recitátorů, která proběhne v červnu. K tomuto úspěchu blahopřejeme. Mgr. A. Kovačíková jak ten čas letí... Další školní rok je téměř za námi a než deváťáci opustí své lavice, aby tak pomyslně uvolnili místa novým prvňáčkům, dovolte malé ohlédnutí. O dění na naší škole je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím Novoborského měsíčníku a našich webových stránek. Jako každý rok jsme pozvali děti z MŠ na společné předvánoční zpívání, maškarní ples, návštěvu v prvních třídách a předškoláčky na Zápis nanečisto. Pro starší žáky byl určen např. lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, Den pro zdraví, besedy doplňující výuku, exkurze, ozdravné pobyty, třídenní organizované pobyty zaměřené na ekologii v krásném prostředí Sedmihorek atd. Pokračovali jsme v úzké spolupráci s novoborským gymnáziem, nově jsme se zapojili do projektu finanční gramotnosti a do pokračování projektu s rodilými mluvčími, kteří u nás působili celé 2. pololetí. Tradičně jsme pozvali zájemce z řad rodičů a veřejnosti na vánoční kvízování spojené s jarmarkem. Školní rok jako vždy zakončíme akademií, která je přehlídkou tvořivé činnosti žáků a jejich učitelů. Pokračování na str. 14 Novoborský měsíčník / červen

14 Ze školních lavic ZŠ nám. míru jak ten čas letí... Dokončení ze str. 13 Zapojili jsme se i do finančních sbírek, které pomáhají nemocným dětem (Srdíčkový den, sbírka fondu Sidus) a onkologicky nemocným pacientům (Květinový den). Děti i učitelé přiložili ruku k dílu a pomáhali uklízet v rámci akce Ukliďme příkopy. Naši žáci se úspěšně účastnili okresních a krajských kol vědomostních soutěží. A jaké jsou ty nejvýraznější úspěchy? Protože jsme škola zaměřená na rozšířenou výuku jazyků, máme velkou radost, když žáci naší školy obsazují přední místa v okresních a krajských soutěžích jazykových olympiád. Letos se nejlépe dařilo Jasmine Jawichové z 8. B, která svou znalostí angličtiny přesvědčila nejen porotu v okresním kole, které suverénně vyhrála, ale skončila těsně druhá i v kole krajském. Za mladší žáky bodovala Lída Karková (7. C) 3. místem v OK. Katka Jelínková (8. B) vybojovala 4. místo v krajském kole olympiády z francouzštiny. Rozhodně nejúspěšnějším deváťákem byl letos Vít Mareš z 9. B, který obsadil 2. místo v OK chemické olympiády, místo v matematické olympiádě, 3. místo v zeměpisné olympiádě a 5. místo v olympiádě fyzikální. Za deváťáky zabojoval také Radek Bažík z téže třídy, který byl na 3. místě. v chem. olympiádě a na 2. místě v OK v programování (v kole krajském se umístil na krásném 5. místě). Programovat neumí jen Radek, ale i Filip Žourek (8. B), který v okresním kole zvítězil a Petra Melničáková (9. B) skončila na 5. místě. Letos dosáhli výborných pozic i účastníci matematických soutěží: Richard Šulc (7. A) 2. místo v OK, Jan Kováč (8. B) místo v OK, Denisa Hlávková (8. A) místo v OK, Kateřina Jelínková (8. B) 8. místo v OK, Haštal Ort (5. B) místo v OK. Dali o sobě rovněž vědět mladí fyzikové Jakub Žák (7. C) 2. místo KK v astronomické olympiádě, Jan Kováč (8. B) 5. místo v OK fyzikální olympiády. Měli jsme zastoupení i v přírodovědné a dějepisné soutěži. Nakonec připojujeme výsledky, které jsme vybojovali jako sportovci. Okresní kolo v přespolním běhu 1. místo dívky tř: Šinerová Adéla, Husáková Barbora (7. C), Hrušková Tereza, Bartošová Viktorie, Rybářová Tereza (7. A) Okresní kolo ve stolním tenisu 1. místo dívky tř: Rabiňáková Veronika (7. A) a Nykodýmová Natálie (7. B) a 1. místo chlapci tř: Brodský Oliver, Rudinský Daniel (6. A), Tománek Josef (7. C). 2. místo chlapci tř. Najbrt Tomáš, Vyšín Filip (7. A) Krejný František(6. A). 1. místo dívky tř. Oppitzová Michaela, Melničáková Petra (9. B) 1. místo chlapci tř. Mareš Vít, Bažík Radek (9. B), Berdar Matěj (9. C). Okresní kolo ve florbalu 2. místo dívky tř. Hanzelínová Klára, Tušková Barbora, Hlávková Denisa, Popelková Tereza,Trčová Michaela (8. A), Zachariášová Valerie (8. B), Vančurová Tereza, Oppitzová Michaela, Melničáková Petra (9. B) Okresní kolo v šachu 1. místo chlapci tř.: Draboň Filip (8. A), Žourek Filip (8. B), Matela Adam (7. A),Kočí Michal (9. C). Postup do kraje - 1. místo a postup na republikové kolo. Okresní kolo ve florbalu 1. místo - dívky tř. Vydrová Valérie, Hrušková Šárka (5. A), Vaněčková Nikola, Řípová Eva (6. A), Bartošová Viktorie, Hrušková Tereza (7. A), Nykodýmová Karolína, Nykodýmová Natálie (7. B), Macurová Michaela, Šinerová Adéla, Karková Ludmila (7. C) a postup do kraje. Krajské kolo ve florbalu 2. místo dívky tř. Okresní kolo v kopané 2. místo chlapci tř. Skořepa Marek (7. B), Dvořák Filip (7. C), Bret Matěj, Rudinský Daniel, Dwight Joshua Gurra, Rudinský Daniel, Engelhart Filip, Brodský Oliver (6. A), Šolc Tomáš, Matějček Adam (6. B) Okresní florbalová liga 3. místo tř., 1. místo chlapci tř., 3. místo chlapci tř. a 1. místo dívky tř. Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, chceme poděkovat a popřát nejen jim, ale i ostatním, ať se jim daří i v budoucnu. Nyní jsou před námi zasloužené prázdniny, po kterých začneme nový a chceme doufat, že neméně úspěšný školní rok. vedení školy ZŠ U lesa zš u lesa na republikovém kole francouzské konverzace Dne 27. dubna se v Praze konalo celostátní kolo soutěže ve francouzské konverzaci. I letos reprezentovali Liberecký kraj naši dva žáci, kteří v březnu zvítězili v krajském kole. V kategorii A1 (žáci se učí francouzštinu maximálně tři roky) poměřil své znalosti a jazykové dovednosti s vítězi z ostatních krajů Adam Uhlíř z jazykově zaměřené třídy 8. C. V silné konkurenci gymnazistů obsadil 11. místo. Ve vyšší kategorii A2 (žáci se učí francouzštinu déle než tři roky) náš kraj reprezentovala Anna Kučerová z 9. C. Díky jazykovému nadání, píli a snaze vybojovala krásné 6. místo. Náhradnicemi do celostátního kola byly v obou kategoriích také naše úspěšné žákyně Sabina Hammacheová z 8. C a Pavlína Svobodová z 9. C. Již poněkolikáté zápolení probíhalo ve Francouzském institutu, který se nachází ve Štěpánské ulici nedaleko Václavského ná- Ilustrační foto městí. Frankofonní prostředí dýchne na všechny zúčastněné. Slavnostní zahájení soutěže, stejně jako vyhlášení výsledků proběhlo v kinosále, kde se každý den promítají filmy ve francouzštině. V předsálí je možno si prohlédnout a přečíst plakáty, které zvou na filmovou produkci. V areálu institutu je také knihovna, knihkupectví, galerie a samozřejmě mnoho učeben, v nichž probíhají kurzy francouzštiny pro děti již od tří let. Nechybí tu ani kavárna, která nabízí francouzské speciality. Posezení v atriu u Croissantů, mousse au chocolat, tarte je velmi příjemné. I přes vypětí sil při soutěži žáci prožili hezký frankofonní den s mnohými rodilými mluvčími v příjemném prostředí Francouzského institutu. Vlasta Nováková učitelka francouzštiny 14 Novoborský měsíčník / červen 2015

15 Ze školních lavic zš u lesa májové štafety V pátek 30. dubna se konal jubilejní 30. ročník májových štafet 5 x 400 m. Naše škola vyslala do Zákup autobus s 50 lesáky A vedli si opravdu výborně. Z deseti startovních kategorií čtyři 1. místa, jedno 2. místo, tři 3. místa a dvě bramborové medaile. Jako již tradičně si mohla družstva na medailovém umístění pochutnat na čokoládových dortech, roládách nebo čokoládových bonbonech. Celkové výsledky: 1. místo kateg. 2. a 3. tř. dívky (Křivanová, Nováková L., Nováková J., Mašková, Tahalová) kateg. 2. a 3. tř. chlapci (Valeš, Šup, Hromádka, Filip, Vaculík) kateg. 4. a 5. tř. chlapci (Mauser, Bělka, Král, Havlas, Košťák) kateg. 8. a 9. tř. dívky (Arltová, Bočková, Horáková, Stromecká, Hammacheová) 2. místo kateg. 6. a 7. tř. dívky 3. místo kateg. 1. tř. dívky a chlapci a kateg. 8. a 9. tř. chlapci Vítězné družstvo děvčat z 2. a 3. tříd Foto: archiv školy 4. místo kateg. 4. a 5. tř. dívky a kateg. 6. a 7. tř. chlapci Lesákům děkujeme za výbornou reprezentaci!! Jarmila Nováková výlet/exurze 9. C V prosinci loňského roku se tři žáci třídy 9. C (Anička Kučerová, Zuzana Ježková a Mikoláš Macháček) zúčastnili soutěže finanční gramotnosti, kterou organizovala SSPoŠ v České Lípě. Naše družstvo soutěž vyhrálo a cenou bylo zaplacení cestovních nákladů na jednodenní výlet pro celou třídu. Nyní, když mají deváťáci po přijímacích zkouškách, jsme konečně výlet mohli uskutečnit. V úterý 5. května se třída vypravila do Chotilska (okres Příbram), kde si užila Tep faktor, neboli Pevnost Boyard po česku. Sice ani jedno naše družstvo nedošlo do cíle do finální výzvy, ale určitě si všichni po čtyř a půl hodině soutěžení odnesli mnoho zážitků. Užili jsme si spoustu legrace, zdolávali překážky, luštili šifry a museli jsme v týmech uplatňovat svou fyzickou kondici, trpělivost, důvtip, logické myšlení, ale především i využívat spolupráci ve smyslu slova jeden za všechny, všichni za jednoho! V rámci výletu jsme se ještě podívali do Křížovnického muzea Špýchar, které mapuje život venkovského obyvatelstva středního Povltaví a vystoupali k rozhledně Veselý vrch, která byla bohužel ten den zavřená. Počasí nám přálo a tak byla škoda, že jsme se nemohli pokochat výhledem na Slapskou přehradu, Brdy nebo dokonce i na vrcholky Šumavy a Českého středohoří. Děkujeme touto cestou ještě jednou SSPoŠ a paní ředitelce Mgr. Evě Matouškové za objednání autobusu a zaplacení veškerých cestovních nákladů. Jarmila Nováková, tř. uč. 9.C matematická soutěž pangea Pangea byl spojený prakontinent. Jméno Pangea jako symbol spojení nese mezinárodní matematická soutěž. Soutěž nás oslovila, tak jsme se rozhodli ji vyzkoušet. Našich 65 zúčastněných žáků bylo minihrstkou z více než soutěžících českých žáků. Školní kolo jsme podle pravidel zorganizovali v únoru a odpovědní listy všech žáků odeslali k vyhodnocení organizátorům soutěže. Kačka Kolčová (6. C) zvládla školní kolo na 100 %. O jejím postupu do celostátního finále jsme nepochybovali. Protože však byl postupový klíč stanoven ne podle výsledků republikových, ale krajských, vešli se mezi postupující žáky ještě Ruda Mahdal (4. A), Matěj Dvořák (6. C) a Víťa Kříž (8. C). Velké finále se konalo 4. května v aule Právnické fakulty UK v Praze. Velkolepé prostředí, aula naplněná 290 žáky ze všech koutů republiky, bojovná nálada a napětí a tým příjemných organizátorů. Jedna hodina, 25 příkladů, dvě hodiny čekání na výsledky. Ty jsme zčásti vyplnili procházkou po okolí fakulty. Vyhlašování byli přítomni pozvaní hosté, mezi nimi i herečka Hana Maciuchová, která přítomné žáky pozdravila a všem popřála mnoho úspěchů a hlavně píli a snahu ve vzdělávání se všeobecně. Vítězům osobně pogratulovala. Na nás sice medaile nezbyly, ale všichni čtyři naši žáci podali výborné výsledky. Nejvýše dosáhla Kačka, která z 55 soutěžících šesťáků obsadila 17. místo. Pomyslně "na záda jí dýchal" Matěj z 22. místa. Nejmladší Ruda měl 58 soupeřů a obsadil 40. místo. Nejstarší Víťa soupeřil s 41 osmáky, skončil na 20. příčce. Všem patří obrovská gratulace. Ivana Kolčová Novoborský měsíčník / červen

16 Ze školních lavic zš u lesa atletika pro děti do škol Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Českého atletického svazu Atletika pro děti do škol. Ten je založen na vzájemné spolupráci a informovanosti základních škol a atletického svazu, cílovou skupinou jsou děti ve věku 5-11 let. Celý projekt má přispět k tomu, aby děti ve školách tělocvik nejen bavil, ale aby pochopily, že pohyb je součástí jejich zdravého životního stylu. A právě atletika je sportovním odvětvím, které v začátcích vede děti ke všestrannosti. Běh, hod a skok jsou totiž základem pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i skvělým odrazovým můstkem pro jiné sporty. Na úvodním školení Dětská atletika v Jičíně jsme získali základní certifikát o spolupráci a během školního roku sbírali postupně medaile na zavěšení za konkrétní splnění atletické aktivity. Zapojení se týkalo pěti oblastí školení, metodika, pomůcky, soutěže a propagace. V současné době má naše škola kompletní sbírku všech pěti medailí a řadí se mezi prvních osm v republice. Na konci školního roku očekáváme závěrečný certifikát podepsaný patronkou projektu Anežkou Drahotovou. Jarmila Nováková pythagoras by měl z našich Žáků radost Pythagoriáda je termínově poslední matematickou soutěží ve školním roce. Postup do okresního kola si žáci musí vybojovat ve školním kole dosažením nebo překročením stanovené bodové hranice. Stačí správně počítat, logicky myslet a vidět podstatu úloh s lehkým nadhledem jak prosté! Skupina, která za naši školu vyrazila soutěžit, nebyla nijak početná, ale i tak se máme čím pochlubit. Největší úspěch čekal na Víťu Kříže (8. C), který vyřešil úlohy se stoprocentní úspěšností a jednoznačně zvítězil mezi 41 soutěžícími osmáky. O jednu příčku níž, tedy na 2. místě, skončila Kačka Kolčová (6. C). V její kategorii bylo soutěžících pouze 13, ale o to kvalitnějších, neboť jejich školní kolo bylo nejobtížnější a dosáhnout na postupovou hranici bylo i pro šikovné žáky problém. V kategorii třiadvaceti páťáků si velmi pěkné dělené místo vybojoval Martin Kaplánek (5. A) a bodově také pěkným výsledkem Magda Tryhubová (5. A) dělené místo. Pro úplný výčet našich reprezentantů soutěžili ještě Pepa Kudrna (7. C), Jana Rodrová a Sabina Hammacheová (obě 8. C). Blahopřejeme a chválíme za píli a snahu. Ivana Kolčová úspěšní atleti Foto: archiv školy Vítězný tým mladších žákyň Ve dnech 12. a 13. května se v Jablonném v Podještědí konalo okresní kolo atletické soutěže družstev Pohár rozhlasu. Každý člen družstva soutěží nejvýše ve dvou disciplínách a může být členem štafety. Disciplínami jsou sprint, dlouhý běh, skok do dálky, hod míčkem, skok do výšky a již zmíněná štafeta. V úterý soutěžili ti mladší, tedy žáci a žákyně 6. a 7. tříd. Svá družstva do obou kategorií vyslalo 14 škol. Zejména děvčata dala do svých výkonů vše a vyplatilo se, závěrečný verdikt po sečtení všech bodů zněl vítězství, tedy 1. místo a s ním zaručený postup do krajského kola. Výborně si vedly Andrea Šimůnková (1. místo v běhu na 60 m), Natálie Šošková (2. místo ve skoku vysokém) a Klára Hlobeňová (3. místo v běhu na 600 m), dalšími členkami týmu byly N. Čermáková, K. Hájková, K. Kolčová, K. Manhartová, V. Ryšavá, H. Špachmanová, A. Tiefenbachová, A. Tymešová, V, Walterová a V. Wödlichová. Chlapci bojovali také s vervou, ale přijeli i lepší a v závěrečném účtování našim klukům připadlo 4. místo. Úspěšné výkony předvedl Pavel Ullrich (1. místo v běhu na 60 m a v hodu míčkem), dále soutěžili P. Adam, P. Březina, D. Džavík, R. Maťocha, F. Plass, J. Rozsypal, M. Sklenář a D. Veselý. O den později soutěžili starší chlapci a děvčata, žáci a žákyně 8. a 9. tříd. Obě družstva se po celou dobu závodu držela na předních pozicích a nakonec si domů přidvezla dvě medailová umístění - děvčata byla třetí (ve složení K. Arltová, A. Beránková, M. Bočková, N. Brejchová, T. Horáková, A. Kučerová, T. Svobodová, J. Stromecká a N. Zimlová) a chlapci druzí (ve složení O. Benda, D. Brož, T. Brückner, J. Dlouhý, J. Hlavina, J. Holinec, S. Houngbedji, R. Košťál, D. Kožíšek a P. Šorf). Vzhledem k celkem vysokému bodovému zisku obou starších družstev nyní čekáme, zda se některé z družstev nedostane na divokou kartu do krajského finále, které proběhne v Liberci. Umístěními našich družstev jsme se stali jednoznačně nejúspěšnější školou okresu. Všem patří velká pochvala za reprezentaci školy. Učitelé tělesné výchovy internetové stránky novoborských škol: ZŠ nám. Míru : ZŠ U Lesa: ZŠ Arnultovice: ZŠ Praktická: MŠ Klíček: ZUŠ Nový Bor: VOŠS a SŠ Nový Bor: www. zusnb.cz 16 Novoborský měsíčník / červen 2015

17 Ze školních lavic zš Generála svobody školička pro budoucí prvňáčky den země Budoucím prvňáčkům jsme připravili dvě setkání v naší škole. Děti v doprovodu rodičů se zapojily do různých aktivit matematických, výtvarných, hudebních, s úkoly a hrami na interaktivní tabuli, také si protáhly tělo v tělocvičně... Kluci a holčičky byli velmi šikovní. Po prázdninách hurá do školních lavic! Hana Stránská Foto: archiv školy Foto: Markéta Růžičková Naše obrazy vyrobené ke Dni Země Po prázdninách hurá do školních lavic Naše škola s radostí přijala pozvání pro 5. ročníky ke Dni Země, pořádanou DDM Smetanka. Akce byla vzorně nachystaná, na jednotlivých stanovištích děti s chutí plnily zadané úkoly, které byly doplněny spoustou zajímavých informací. Děkujeme za prima prožité dopoledne. páťáci a tř. uč. Hana Stránská kulturní akce v měsíci dubnu V měsíci dubnu se naše děti zúčastnily dvou kulturních akcí v Městském divadle v Novém Boru. První z nich byla návštěva divadelního představení hostujícího souboru z Hradce Králové. V jeho provedení zazněly tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka, jenž byly protkány veselými písničkami Michaely Novozámské. Pohádkami Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné noční košilce a Jak vařili dort byli malí diváci nejen vtaženi do děje příběhů pejska a kočičky, ale také se aktivně podíleli na průběhu celého představení. Snahou Hudebního divadla nesoucí název Povídejme si s dětmi bylo probudit v dětech hravou a nenásilnou formou morální hodnoty, které dotvářejí jejich osobnostní vývoj. O týden později jsme se účastnili koncertu Děti zpívají dětem pěveckého sboru Camella působícího při ZUŠ Nový Bor. Naši žáci měli příležitost zaposlouchat se do zpěvu účinkujících vrstevníků a svým potleskem ocenit snahu a um svých kamarádů. Touto cestou děkujeme ZUŠ za pozvání a za nezapomenutelný kulturní zážitek. Veronika Fraňková po stopách hradů a zámků v okolí českolipska zš praktická I přesto, že známá pranostika praví, že v dubnu budeme sedět ještě za kamny, nesmíme zapomenout, že s měsícem dubnem se po zimních spánku opět otevírají brány našich krásných hradů a zámků. Rozhodli jsme se v těchto dnech věnovat pozornost nejbližším a nejznámějším hradům a zámkům v našem okolí. V rámci tohoto projektu jsme se seznámili se zajímavými informacemi a zjistili, které krásné hrady a zámky se nacházejí v našem okolí. Projektem nás provázely také tajuplné pověsti od novoborského historika V. Jindry Pověsti z kraje uhlířů a sklářů. Projekt jsme zakončili výrobou vlastních hradů a loutek, nechybělo ani hradní loutkové představení pro ty nejmenší z nás. Odměnou nás čeká návštěva nejbližšího hradu v našem okolí, výlet na skalní hrad Sloup. Mgr. Kateřina Suchá Foto: archiv školy Loutkové představení pro spolužáky Novoborský měsíčník / červen

18 Ze školních lavic zš praktická návštěva auto - škoda mladá boleslav Žáci byli nadšeni expozicí muzea Foto: archiv školy Dne 29. dubna 2015 jsme navštívili s našimi žáky ze ZŠ praktické Nový Bor Muzeum a výrobní závod AUTO ŠKODA v Mladé Boleslavi. Akce byla určena hlavně pro žáky tříd, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. Cílem naší návštěvy bylo ukázat žákům historii a zároveň i současnost výroby automobilů. Žáci byli nadšeni expozicí muzea, která jim ukázala vývoj výroby automobilů značky ŠKODA. Po návštěvě muzea jsme se přesunuli do výrobního závodu Škoda, kde žáci viděli celý proces výroby automobilů a posloupnost jednotlivých výrobních operací. Tímto jsme chtěli ukázat žákům, jak je důležitá disciplína, zodpovědnost, nasazení a využití celé pracovní doby v kolektivu. Žáci obdivovali pracovní morálku zaměstnanců. Návštěva muzea a výrobního závodu sklidila velký úspěch. Ing. Dana Dutá atletická středa Dne 13. května 2015 se žáci naší ZŠ praktické Nový Bor zúčastnili atletických závodů (SHM) na stadionu u Ploučnice v České Lípě. Nejen krásné počasí, ale i bojová nálada našich závodníků dávala naději na dobré umístění, a to i přes velkou konkurenci závodníků z ostatních praktických škol v našem okresu. Po velice úspěšném školním atletickém kole, které u nás proběhlo dne , si naši žáci věřili. S plným nasazením nastoupili do všech disciplín atletického čtyřboje (krátká trať, skok daleký, hod kriketových míčkem a vytrvalostní běh), avšak přes veškeré úsilí skončili povětšině uprostřed startovního pole. Přesto velkého úspěchu, a tím i účast v krajském kole, dosáhla naše žákyně Daniela Halčinová. Já i moji kolegové všem našim závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, a Daniele tak všichni držíme palce do krajského kola SHM. Mgr. Pavel Plánička Foto: archiv školy Žáci nastoupili do všech disciplín s plným nasazením zuš nový bor koncerty pěveckých sborů ze zuš Foto: archiv školy 21. výroční koncert Po 21. výročním koncertu, na kterém se představila všechna oddělení Camelly, čekalo dvě největší skupiny sboru několik samostatných koncertů. Nejprve se hlavní dětský sbor vydal na festival do jihofrancouzského města Castelnaudary. Společně s jedním z nejlepších českých sborů (Ondrášek z Nového Jičína) a se sbory z Francie, Německa a Španělska jsme zpívali na dvou koncertech. V sobotu ve vyprodaném sále městského kulturního centra a v neděli v ohromné místní katedrále. Jak je u nás tradicí, během cesty jsme navštívili několik významných historických míst. První zastávkou byl Avignon. Řidičům se podařilo zastavit přímo u slavného mostu, takže jsme za krásného počasí vystoupali po hradbách až do parku nad papežským palácem a mohli si vychutnat nádherné panorama města. Vrcholem byla ovšem prohlídka komplexu, který zde ve 14. století vybudovalo 9 papežů. V sobotu bylo cílem našeho výletu největší město regionu - Pokračování na str Novoborský měsíčník / červen 2015

19 Ze školních lavic zuš nový bor koncerty pěveckých sborů ze zuš Na festivalu ve Francii Foto: archiv školy během jednoho dopoledne daly všem účinkujícím pořádně zabrat, ale pásmo veselých písniček se vstupy úžasného hudebkového myšáka ukázalo, že i malí muzikanti mohou uspořádat velké koncerty. Za vším je sice hodně dřiny, nervů, odříkání, ale to vše přispívá k vytvoření kolektivu, který může zažívat mimořádné zážitky. Kdo by měl zájem se přijít podívat na to, jak vypadá zkouška sboru, zveme rodiče s dětmi každé úterý (15-16 hod) do naší zkušebny v ZUŠ na Sloupské ulici. Nyní se na svůj vrchol sezóny připravují další oddělení sboru. Komorní dětský sbor se poprvé představí s doprovodnou kapelou a swingovou hudbou, dívčí sbor se chystá na prestižní soutěž duchovní hudby do řecké Prevezy a dospělí dostali pozvání na velký festival v Nechanicích. J. Polišenská Toulousse, v neděli středověké Carcassonne. Při zpáteční cestě jsme ještě na chvíli zastavili u románské katedrály v německém Speyeru - i tato památka je zapsána v UNESCO. Myšmaš - Děti zpívají dětem Foto: Markéta Růžičková Další velkou akcí v dubnu byly koncerty spojených přípravných oddělení - Písklat a Kameláčku. Spolu s myšákem Jardou připravily program nazvaný MYŠMAŠ. Podtitul Děti zpívají dětem napovídá, že se jednalo o vystoupení pro vrstevníky malých zpěváčků, tedy děti z mateřských škol a prvního stupně ZŠ (pozvání přijaly nejen novoborské školy, ale přijely i děti z České Lípy, Sloupu, Práchně, Kamenického Šenova...). Dvě vystoupení novoborské mateřinky duben - měsíc bezpečnosti, aneb izs v mš Dne 16. dubna se v mateřské škole KYTIČKA v Kalinově ulici uskutečnilo dopoledne s INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM. Děti si mohly prohlédnout vozy DOPRAVNÍ POLICIE, MĚSTSKÉ POLICIE, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY a HASIČSKÉHO SBORU. U vozu Městské policie se děti dozvěděly, jak se odchytávají divoká zvířata a také zatoulaní psi. Vyzkoušely si pouta a dostaly spousty užitečných rad. Dopravní policie děti poučila, jak se správně chovat na silnici a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je sedět v policejním voze. U vozu záchranné služby jsme měli možnost vyzkoušet si masáž srdce, krční límec, či dlahy na ruce a nohy. Děti si prohlédly sanitní vůz a seznámily se s jeho vybavením. Hasiči nám předvedli vozidlo, s kterým vyjíždějí k zásahům. Děti si vyzkoušely hasičské oblečení a helmy. Vyposlechly si, co obnáší práce hasiče. Dopoledne s IZS se zúčastnily děti i z jiných MŠ, odnesly si spousty zážitků a také ponaučení. Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci. Kolektiv MŠ KYTIČKA Novoborský měsíčník / červen

20 Ze školních lavic novoborské mateřinky uzavření novoborských mateřských škol (červenec - srpen 2015) MŠ Srdíčko, Palackého MŠ Pohádka, Žižkova MŠ Klíček, Svojsíkova MŠ Jablíčko, G. Svobody MŠ Kopretina, Kalinova - vila MŠ Kytička, Kalinova 121 škola uzavřena - čerpání dovolených sklářská škola a Gymnázium exkurze do věznice ve stráži pod ralskem Foto: archiv školy Návštěva věznice nás obohatila o velmi cennou zkušenost do života V pátek 17. dubna se třída G3 společně s paní Bečvaříkovou a panem Rusínem vypravila do Stráže pod Ralskem, kde nás čekala unikátní prohlídka zdejší věznice. Strážská věznice je jedna z mála, která exkurze umožňuje. Prohlídku jsme absolvovali v rámci výuky předmětu Občanský a společenskovědní základ, jehož náplní je ve třetím ročníku i trestní právo. Zpočátku jsme museli projít přísnou kontrolou a také poučením o chování během prohlídky. Společně s našimi průvodci jsme prošli hlavní branou a ocitli se na nádvoří věznice. Měli jsme možnost prohlédnout si jídelnu, běžné cely, ale i speciální uzavřené oddělení pro kázeňské tresty, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je být uzavřen na samotce. Navštívili jsme i vězeňskou kapli. Po dobu prohlídky jsme se dozvěděli, jak probíhá běžný den ve věznici nebo jaké mají vězni aktivity (např. sport), tedy velmi zajímavé informace. Na závěr jsme si vyslechli některé pozoruhodné příběhy a osudy ze zdejšího prostředí. Návštěva věznice nás obohatila o velmi cennou zkušenost do života. Teď si mnohem více uvědomujeme, že pravidla a zákony jsou tu od toho, aby se dodržovaly. Jan Kubelka, G3 jak jsme využili čas, kdy pro nás ve škole nezbyla učebna, aneb Cesta za kulturou Na konci dubna jsme trávili dva dny mimo budovu školy, ale nezaháleli jsme. Studentky VOŠ a SŠ Nový Bor z oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jeden den navštívily divadelní představení v Mladé Boleslavi, konktrétně velmi zdařilé nastudování hry od A. Millera Smrt obchodního cestujícího. Druhý den nás čekal další kulturní zážitek ve formě návštěvy Archeologického muzea Šatlava v České Lípě, kde nás provedl a obšírný výklad podal PhDr. Vladimír Peša, Ph.D. (děkujeme). Dále jsme pokračovaly do Centra textilního tisku u hradu Lipý, kde si studentky měly možnost vyzkoušet různé techniky potisku textilu a sítotisk. Opět jsme se setkaly s velmi profesionálním přístupem mladé pracovnice centra. Program pokračoval ještě prohlídkou hradu Lipý, kde nás nezklamal Petr Nárovec průvodce, který byl schopen zaujmout výkladem i delikátními detaily z historie hradu (opět díky). Byly jsme všechny nadšené a příště opět vyrazíme do blízkého okolí, které má co nabídnout. Mgr. Dita Smělá Foto: archiv školy Studentky předškolní a mimoškolní pedagogiky vyrazily za kulturou 20 Novoborský měsíčník / červen 2015

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Usnesení 11. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 11. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 11. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 26.11.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE USNESENÍ Č.1 ZE DNE 6.3.2014 VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 6.3.2014 I. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti pěti zasedání rad od zasedání zastupitelstva, které se konalo

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Žádosti o prodloužení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 20. 5. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 87/4/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 12. 2016 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk,

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 9. června 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více