NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny starostův úvodník. str. 45. str str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny 26. 6. 2015. starostův úvodník. str. 45. str. 25-28. str."

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2015 cena: 10 Kč Informace o IGS 2015 str Fotogalerie z akcí str. 23, 24, 29, 30 Hurá prázdniny str. 45 starostův úvodník Je už poměrně všeobecně známou skutečností, že města a obce se nyní potýkají se dvěma velkými problémy. Prvním z nich je příjem města z vyšších rozpočtů, především státního, tedy tzv. rozpočtové určení daní (RUD). Za první čtvrtletí i město Nový Bor obdrželo zhruba 21 % z předpokládaného čerpání, tedy o 4 % méně (cca 4 mil. Kč). Propad byl především u daní fyzických osob a DPH. Na všech jednáních jsme zástupci ministerstva financí ubezpečování, že v průběhu roku bude propad vyrovnán. Druhým velkým nedostatkem, který nás postihuje ze strany státu, jsou evropské dotace. Ačkoli je to téměř rok a půl, co neslavně skončilo předcházející rozpočtové období, kdy Česká republika neuměla dočerpat miliardy korun, dávno měly být k dispozici peníze z nového rozpočtového období I to se představitelům našeho státu nedaří. Přesto děláme vše proto, abychom byli na možnosti čerpání připraveni, až bude jasné, kdy se výzvy otevřou a za jakých podmínek. Zajímají nás především přeshraniční programy česko-saské a česko-polské. Zatím je vše jen v rovině teoretické. Stát však nelení v jedné věci a to je předávání úřednických agend právě na obce s rozšířenou působností (ORP, tou je i Nový Bor) ať z ministerstev, krajů, či naopak z obcí nižších stupňů. Ani to není doprovázeno vyšším příspěvkem ze státního rozpočtu, i když např. zaměstnanci novoborského úřadu už z více než 70 % vykonávají přenesené pravomoci státu a z necelých 30 % činnosti samosprávné. Snažíme se proto čerpat z dotací ze státního rozpočtu, které naopak probíhají bezproblémově. To je případ obnovy střechy na domě č. p. 45, ve kterém se nachází i slavná a často využívaná Navrátilova síň. Tato střecha byla plechová a v zadní části doplněna o eternitové šablony. Protože se jedná o jeden z nejstarších měšťanských domů, nacházejících se v centru památkové zóny Nového Boru, rozhodli jsme se přistoupit k obnově střešního pláště tak, aby byl dotvořen výraz domu, který souvisí s jeho stavebním vývojem a slohovým obdobím. Pro tuto část území je historicky nejvhodnějším typem krytiny břidlice, a proto dle vyjádření orgánů památkové péče je navržena přírodní břidlice, formát šablon o rozměrech 20 x 30 cm v barvě šedočerného až černo-fialového odstínu. Formát použité šablony a způsob kladení by měly obnovit původní podobu střechy doložené dobovými fotografiemi. Obnova střešního pláště bude stát Kč s DPH. Dotace z Ministerstva kultury ČR, programu regenerace, činí 220 tis. Kč, dotace Krajského úřadu Libereckého kraje je zhruba 200 tis. Kč. Obnovu provádí na základě veřejné soutěže firma Tomáš Dubec z Liberce. Jsem velmi rád, že po předloňské rekonstrukci střech obytných domů, které se nacházejí naproti č. p. 45, se dočkala obnovy i tato historická budova. Navíc nám rekonstrukce střechy umožní připravit i obnovu jedinečných vnitřních prostor. Mgr. Jaromír Dvořák Starosta Nového Boru Dům čp. 45 (označen šipkou) na dobové fotografii z roku 1913

2 Zprávy z města rušnou tepnu nového boru čeká uzavírka Nový Bor je před rekonstrukcí desítky let staré kanalizace, vodovodu a plynovodu. A následně i obnovou povrchů chodníků městské komunikace v ulici Bedřicha Egermanna. Velká oprava se dotkne zejména provozu ve středu, ale i některých okrajových částech města. Jsem si vědom, že rekonstrukce zkomplikuje lidem život ve městě, ale zase na druhou stranu je dobře, že se provede, bude to řešení na několik desítek let a umožní firmám i lidem, co tam žijí bezproblémové fungování, řekl starosta města Jaromír Dvořák. Podle něj se radnice na tuto akci připravuje již dva roky a největší problém byl všechny práce a dodavatele na sebe navázat tak, aby činnosti byly zkoordinované, navazovaly a zatěžovaly občany i návštěvníky města co nejkratší dobu. Samozřejmě se budeme snažit dosáhnout toho, aby se obnova neprotahovala a skončila v co nejkratší době, aby život lidem komplikovala co nejméně. I když jsme závislí na velkých firmách spravujících sítě, uvedl Dvořák. Předpokládaný začátek rekonstrukce rozvržené na čtyři fáze je počátkem června a předpokládaný konec až v květnu příštího roku. V květnu proběhlo oficiální předání staveniště. Obnovu sítí hradí jednotliví investoři - dodavatelé energií. Město se ale musí postarat o obnovu povrchů ulice a chodníků. Oprava a výměna sítí na téměř 800 metrů dlouhém úseku začne od mostku u křižovatky s ulicí Generála Svobody. Stavební stroje ho nejdříve vyfrézují. V areálu skateparku u autobusového starostův den otevřených dveří středa 3. června 2015 od 13:00 do 17:00 hod. termín zasedání zastupitelstva města středa zasedací místnost MěÚ 3. patro budova A začátek v 16:30 hodin trhy 2015 na náměstí Míru v Novém Boru 11. června 9. července nádraží vytvoří zázemí stavbařů. Vzhledem k tomu bude v tomto prostoru omezená možnost parkování, tak jak jsou dnes lidé zvyklí. Město od firem požaduje, aby obyvatelé dotčené ulice měli neustále zajištěný provizorní přístup, sdělila Jitka Capouchová, vedoucí odboru správy majetku města. Každý z dodavatelů stavebních prací se postará o přechodné dopravní značení po dobu stavby včetně vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace a veřejných ploch. Podle Martina Bezoušky z odboru správy majetku města má již vydané stavební povolení Severočeská vodárenská společnost a zároveň si vybrala i dodavatele, kterým je Ještědská stavební. Svůj díl práce by chtěla zvládnout do konce září Další z klíčových firem, RWE má stavbu rozdělenou na dvě etapy. Územní rozhodnutí obdrží pravděpodobně do 30. května a mezi tím uskuteční výběrové řízení na dodavatele. Časové koordinaci prací věnujeme velkou pozornost, naši zástupci se budou účastnit kontrolních dnů, řekl Bezouška. O objízdných trasách městem budou lidé informováni dopravním značením. V první etapě povede objízdná trasa ulicí Generála Svobody a Revoluční, okolo divadla a autobusového nádraží, v opačném směru pak za železničním přejezdem do Nádražní ulice, dále Dvořákovou ulicí na náměstí Míru. Mgr. Petr Pokorný zkontrolovali jste si platnost vašeho občanského průkazu? V letošním roce končí desetiletá platnost občanských průkazů vydaných při první vlně povinné výměny v roce Doporučujeme proto občanům zkontrolovat si platnost svých dokladů a v případě končící platnosti v letošním roce navštívit městský úřad. Vzhledem k tomu, že pořízení žádostí o osobní doklady je vázáno na vybavení pracoviště technickým zařízením, které provádí oproti roku 2005 i focení klienta, není možné počet pracovišť zvýšit. Tímto žádáme občany o trpělivost při čekání na vyřízení žádosti, neboť počet žadatelů, kterým končí v letošním roce platnost občanského průkazu je cca 6 tisíc. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru Městského úřadu Nový Bor uzávěrka na červenec a srpen: pátek 13. června 2015 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Stanislav Valdman, Bc. Romana Karbanová, Antonín Parýzek, Jitka Stowasserová, Jan Tichý DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / červen 2015

3 Zprávy z města rekonstrukce náměstí míru - ii. etapa Město Nový Bor bude v roce 2015 realizovat investiční akci Rekonstrukce středu města II. etapa prostor před lužickými domy, viz situace v příloze. Předpokládaný termín realizace je v termínu Rekonstrukce bude spočívat v odstranění stávajících povrchů včetně konstrukčních vrstev, demontáži veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Budou realizovány zcela nové konstrukční vrstvy a povrchy obslužné komunikace vozidlové a pro pěší, parkovacích ploch včetně odvodnění dešťových vod, nová opěrná zeď z přírodního kamene se schodišti a terénní úpravy, kabelové rozvody veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů vč. stožárů a svítidel, sadové úpravy a městský mobiliář, bude zrušen podzemní kabel O2 a přesunuta stávající telefonní budka na novou pozici, provedena demontáž a zpětná montáž stávajícího přístřešku autobusové zastávky (viz situační snímek). Výše uvedené práce bude zajišťovat a financovat investor Město Nový Bor. V souběhu s výše uvedenou stavbou dojde také k rekonstrukci ostatních stávajících inženýrských sítí, jako samostatné stavby, prováděné ve vzájemné koordinaci a možném souběhu s ohledem na dodržení technologických postupů během provádění jednotlivých stavebních prací. Jedná se o nový vodovodní a kanalizační řad vč. přepojení vodovodních, kanalizačních a dešťových přípojek na nově vybudované řady v úseku od ul. Dvořákova až na rozhraní objektu Obchodního domu Jakub a objektu Pekařství Bláha zde bude zajišťovat a financovat práce investor SVS, a.s. Teplice, který je majitelem vodovodního a kanalizačního řadu. Předpokládaný termín realizace je v termínu Další samostatnou stavbou bude rekonstrukce stávající nízkotlaké a středotlaké plynovodní sítě včetně přípojek ke stávajícím nemovitostem v úseku od ul. Dvořákova až na rozhraní objektu Obchodního domu Jakub a objektu Pekařství Bláha (souběh s vodovodním a kanalizačním řadem), dále na Tržním náměstí a úsek z Dvořákovy ul. (před budovou pošty) pod ul. T. G. Masaryka k č.p. 2 (hostinec Pošta) zde bude zajišťovat a financovat práce investor RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, který je majitelem plynovodní sítě. Předpokládaný termín realizace je v termínu 7 9/2015. Stavebně montážní práce potrvají cca 4-5 měsíců a po tuto dobu bude provoz na komunikaci před objekty č.p. 57, 58, 59, 60 a 61 úplně vyloučen, bude umožněno pouze zásobování, parkování bude úplně vyloučeno. Provoz pro pěší na chodníku podél č.p. 57, 58, 59, 60 a 61 bude v maximální možné míře zachován po celou dobu výstavby pomocí instalace lávek přes výkopy. Důležité upozornění: stávající autobusová zastávka ČSAD bude po celou dobu rekonstrukce dočasně zrušena. Nástupiště jednosměrné zastávky Nový Bor, nám. Míru bude pro linky vedené od autobusového nádraží dočasně přesunuto do ul. B. Egermanna na provizorní stání před železářství za přechod pro chodce (naproti domu s pečovatelskou službou), pro školní spoje 26 linky a 10 linky do ul. Sloupské do stálé zastávky Nový Bor Dělnická (spoj 10 linky přitom na své trase obslouží obě stání). Dotčeny budou linky , , , , , , , , a dopravce ČSAD Česká Lípa a. s. (celkem 59 spojů v pracovní den, 16 spojů v sobotu a 16 spojů v neděli a ve svátek). Nedojde ke změně tras dotčených linek a obsluha předmětné zastávky zůstane v plném rozsahu zachována. Žádáme tímto všechny občany a hlavně majitele a provozovatele nemovitostí dotčené rekonstrukcí o pochopení a o spolupráci během výstavby. Následně pak bude vydána stavební uzávěra na veškeré výkopové práce po dobu minimálně deseti let. Další informace můžete získat na odboru rozvoje města MěÚ v Novém Boru. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města Novoborský měsíčník / červen

4 Zprávy z města nadace pro transplantaci kostní dřeně děkuje V minulých dnech nám bylo doručeno poděkování Nadace pro transplantaci kostní dřeně, které je určeno všem, kteří dne 29. dubna 2015 přispěli do putovních kasiček a pomohli tak vybrat pěkných 3299 Kč. Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Lence Bečvaříkové a studentům Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, kteří v rámci sbírky nabízeli vlastnoručně vyrobená sluníčka. Všichni tak přispěli na program Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Foto: archiv školy Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru Studentky VOŠS nabízely vlastnoručně vyrobená sluníčka město nový bor prodá dům, který přivedl bývalého starostu do vězení Zastupitelé Nového Boru schválili všemi hlasy záměr prodeje domu číslo popisné 358 v ulici Bedřicha Egermanna. Domu, který svým způsobem ovlivnil kus novodobé historie města tím, že za jeden z prvních pokusů o jeho prodej, doprovázený úplatkem, skončil ve vězení bývalý starosta města. Zastupitelé nyní hlasovali o záměru a schválení odhadce, který provede odhad pro celý dům včetně pozemku, nemovitosti pak vyhlásíme k prodeji, uvedl starosta Jaromír Dvořák. Městu nevyšla dlouhodobá snaha rozprodat dům po jednotlivých bytech a tak nabídne dům jako celek. Nájemníci si je nechtěli koupit s tím, že tam musí mít přístup. Město jim ho zajistilo, vykoupilo pozemky, a navíc ještě opravilo střechu domu, ale přesto obyvatelé zase odmítli, nebo na nabídky nereagovali řekl Dvořák. Podle něj město přitom za byty nežádalo nijak neobvyklé ceny, spíš nižší než jsou v místě obvyklé.. Také podle zastupitele a bývalého místostarosty města Stanislava Valdmana jde o rozumné řešení vleklého případu. Město s obyvateli domu opakovaně jednalo, to co schvalujeme, je jediná možnost, jak se zachovat, město vilu nepotřebuje, prohlásil Valdman. Se záměrem souhlasil i finanční výbor města. Mgr. Petr Pokorný vedení města se sešlo s řediteli škol a školských zařízení Úterní dopoledne patřila zasedací místnost městského úřadu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Nový Bor. Odbor školství, kultury a sportu pozval ředitele na pravidelnou poradu, která se stala příležitostí i pro setkání ředitelů s vedením města. Starosta Jaromír Dvořák se ujal úvodu porady a představil priority města v oblasti investic do škol a školských zařízení. Na něj pak navázala místostarostka Stanislava Silná, která hovořila o možnostech spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a o zapojení škol do připravovaných aktivit. Mezi hosty porady byla i Jiřina Kubáňová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor, která představila aktivity města v oblasti poskytovaných sociálních služeb a vyzývala k zapojení škol do koordinovaného přístupu k řešení problémů. S nabídkou služeb Rodiny v centru na ni navázala Petra Vlčková, od níž k ředitelům směřovala informace o možnostech pomoci rodinám ve složité životní situaci, o realizaci Předškolního klubu pro děti předškolního věku i o realizaci Odpoledního klubu pro děti a mládež ve věku 6-19 let. Odpolední klub je určen nejen zábavě, ale po domluvě také doučování dětí. Stejně jako v minulém roce uspořádá Rodina v centru akreditovaný kurz Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků, jehož cílem je pomoci pedagogům pochopit chování a mentalitu romských žáků v souvislosti s jejich kulturně-historickým zázemím. Lukáš Janků pak ředitele seznámil s dotačními výhledy v novém programovacím období Pro školy a školská zařízení jsou plánovány dotační příležitosti v investiční oblasti i v oblasti měkkých projektů, žádné výzvy však dosud nebyly zveřejněny. Další blok porady se věnoval hospodaření škol s majetkem zřizovatele, novým právním předpisům Porada ředitelů škol a školských zařízení Foto: Markéta Růžičková v oblasti školství a společným organizačním záležitostem. Zákon č. 82/2015 Sb., který mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákon č. 24/2015 Sb., který mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou těmi, které přinášejí aktuálně do školství největší změny. Změnami však prochází i školní stravování, bezpečnost žáků ve školách, organizace předškolního vzdělávání i financování regionálního školství. Před řediteli aktuálně stojí podíl na zpracování Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Pracovní setkání na toto téma proběhne 26. května v České Lípě. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu 4 Novoborský měsíčník / červen 2015

5 Zprávy z města děti si užily víkend s ospodem Dva jarní víkendy strávily pracovnice Orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Novém Boru (OSPOD) se skupinou vybraných dětí z Novoborska na pobytu na horách. Cílem společně strávených dnů pak bylo především to, aby si děti odnesly co nejvíce pozitivních zážitků a sociálních kompetencí, které mohou dále využívat ve svém rodinném nebo školním prostředí. Nové zážitky a nová kamarádství Foto: archiv odboru První víkendový pobyt se uskutečnil koncem letošního dubna v Lučanech nad Nisou v Jizerských horách a zúčastnilo se ho patnáct dětí ve věku dvanáct až sedmnáct let. Pobytový víkend zahrnoval zejména výlety do přírody Jizerských hor. S dětmi jsme tak navštívili například rozhledny Bramberk a Slovanka nebo bobovou dráhu v Janově nad Nisou. Právě jízda na bobech děti nadchla a hodnotily ji jako nejzajímavější zážitek, sdělila Dana Balážová, vedoucí OSPOD. Ta také dodala, že účastníci pobytu během víkendu ušli 25 kilometrů, ale užili si také společenské a sportovní hry a soutěže. Druhý pobytový víkend se pak uskutečnil v polovině května tohoto roku v Jiřetíně pod Jedlovou. Tady zase načerpala nové zážitky skupina dětí ve věku od šesti do jedenácti let. Program zahrnoval rovněž pohybové aktivity a děti měly možnost se zde i výtvarně vyjádřit. Smyslem těchto víkendů je především obohacení života dětí, které jsou různým způsobem sociálně znevýhodněné a takovéto aktivity běžně neprovozují. Nové zážitky a společně strávené chvíle, navázání kamarádství i způsob komunikace pak posiluje jejich sociální kompetence a rozvíjí u nich i pozitivní návyky při řešení různých životních situací, uzavřela Dana Balážová. Bc. Jiřina Kubáňová vedoucí Sociálního odboru denní stacionář meduňka - změna provozní doby Od bude provozní doba stacionáře: pondělí až pátek od 6:30 do 18:00 hodin sekání pozemků Vlastníci pozemků nebo osoby, které je užívají, jsou povinni dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám Ilustrační foto nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí a zvířat. Na základě našich zkušeností, prováděných kontrol a opakovaných stížností občanů v minulých letech konstatujeme, že pozdě provedenou a v mnohých případech jedinou sečí pozemků nebylo možné ohrožení zdraví lidí a poškození životního prostředí vyloučit. Z výše uvedených důvodů je nutné provést nejméně dvě seče a to v termínech: 1. seč nejpozději do seč nejpozději do V případě jakýchkoliv dotazů je možné se osobně, písemně či telefonicky obrátit na Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí - paní Kristýnu Hovorkovou, tel.: Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Novoborský měsíčník / červen

6 Zprávy z města myslivost pro děti č. 3 Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor se zabývá mimo jiné i environmentálním vzděláváním. Máme dobré několikaleté zkušenosti s ekologickou výchovou malých dětí, jejichž prostřednictvím se pak do problematiky ochrany životního prostředí zapojuje celá rodina. Z tohoto důvodu se náš odbor rozhodl zpestřit Novoborský měsíčník o drobné úkoly a poznávačky z oblasti životního prostředí, tentokrát z myslivosti. Domníváme se, že osvěty v této oblasti nikdy není dost, ať už se týká ochrany přírody, nakládání s odpady či péče o naše lesy. Třetí úkol : Zdroj : Sluka (otištěno se souhlasem vydavatele). Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Granty v oblasti Životního prostředí v roce 2015 Žádosti o grant z programu č. 4 - Ochrana a tvorba životního prostředí byly přijímány na Odboru životního prostředí do Do uzávěrky byly přijaty 4 žádosti. V rozpočtu OŽP na r je počítáno pro tyto granty s celkovou částkou Kč, tedy stejně jako v loňském roce. Dne byly na OŽP obálky otevřeny, zkontrolovány po formální stránce a byla vypracována tabulka žádostí na jednání Výboru pro dopravu a ŽP dne k posouzení. Rada města dne rozhodla o rozdělení financí mezi 3 žadatele. Finanční nároky všech tří grantů dohromady tvoří Kč. Ing. Jitka Kopčáková, vedoucí Odboru životního prostředí 6 Novoborský měsíčník / červen 2015

7 Zprávy z města včely versus chemické postřiky Ilustrační foto Vztah chovatele včel a zemědělce není vždy pouze ku prospěchu obou stran. Může dojít ke konfliktu během používání přípravků označených jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely. Každá fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá tyto přípravky ve venkovním prostředí, si musí před aplikací zajistit u místně příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným obecním úřadům aplikaci přípravku. Každý chovatel včel je povinen každoročně do konce února hlásit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev. Pro rok 2015 je nahlášeno 11 chovatelů na 10 různých stanovištích v působnosti obce s rozšířenou působností Nový Bor. Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa v součinnosti s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen Ústav ) provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků, jejich vyšetření odborným ústavem a informuje chovatele včel o výsledku tohoto vyšetření. Více informací naleznete v zákoně č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a ve vyhlášce č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. V případě jakýchkoliv dotazů je možné se osobně, písemně či telefonicky obrátit na Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí - paní Kristýnu Hovorkovou, tel.: Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí boj s křídlatkou Křídlatka japonská, sachalinská a česká patří k nejrozšířenějším invazním druhům v našem regionu. Stanoviště: optimálním prostředím pro křídlatky jsou stanoviště s dostatkem vody a živin, především na březích řek a potoků. Osidlují také místa narušená lidskou činností po stavebních úpravách, deponie stavebních a výkopových materiálů, okraje cest, navážky a skládky, neobdělávané a neudržované pozemky, okolí silnic a železnic. Vzniklé porosty nejsou vhodné např. pro hnízdění ptactva, potlačují přirozenou vegetaci a faunu, zhoršují stabilitu břehů toků, okrajů cest, náspů apod., které svými kořeny rozrušuje. V zimních měsících jsou plochy obsazené křídlatkou bez rostlinného pokryvu a snadno podléhají erozi. Způsoby rozmnožování: rostliny každoročně vytvářejí značné množství semen. V našich podmínkách se však křídlatky šíří především vegetativně, tj. odlomenými částmi oddenků a lodyh, které v příhodných podmínkách snadno zakoření. Doporučený postup odstranění křídlatky: Nejvhodnějším způsobem likvidace je opakovaný postřik herbicidem s následným odstraněním nadzemní části křídlatky. První postřik by se měl provádět v květnu až v červnu a druhý postřik v srpnu až v září. Postřik je nejúčinnější, je-li proveden za slunečného, málo větrného počasí kdy postřiková látka zaschne na listech. Přibližně po třech týdnech po postřiku je třeba odstranit zbylou hmotu. Je třeba počítat s opakováním zásahu minimálně následující rok, jedná se o dlouhodobou a finančně poměrně náročnou záležitost. Nejlepší prevencí je proto pravidelná péče o pozemky! Za Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí zpracovala Ing. Iva Máslová, referent ochrany přírody a myslivosti Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí zelený kontejner (pouze na trávu) - termíny přistavení 2015 Horní Pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 20. června a 15. srpna Dolní Pihel Místo: u bytovek Datum: 20. června a 15. srpna Janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 27. června a 22. srpna Bukovany Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 20. června a 15. srpna Chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 27. června a 22. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Novoborský měsíčník / červen

8 Zprávy z města sběrové soboty v roce 2015 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2015 Svozy pytlů, papíru, plastů a drobného elektra z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: , , , 3. 8., 7. 9., , , Zpracoval: Mgr. Petr Škop Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Odevzdané množství si můžete kontrolovat na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě. Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku majáles přilákal davy na hudbu, tanec, hry a zábavu Studentské oslavy jara v Novém Boru málem zhatil déšť. Pořadatelé museli kvůli němu začátek odložit o dvě hodiny. Pečlivě přichystaný program s desítkami účinkujících, ale hlavně náhlý obrat počasí - k modré obloze a slunečním paprskům letošní Majáles zachránil. Areál bývalého letního kina v Horových sadech rychle zaplnily davy návštěvníků. Vydržely zde až do večerních hodin. Foto: Petr Pokorný Májový polibek pod líbacím stromem Letošní Majáles je druhým ročníkem obnovené tradice majálesových veselic v Novém Boru. Moc děkuji všem, kdo se zapojil a dobrovolně nám pomáhal, uvedla Olga Koutná, ředitelka DDM Smetanka. Majáles, který zorganizoval Klub mladých při DDM Smetanka Nový Bor ve spolupráci s Městem Nový Bor, sklářskou školou a dalšími organizacemi a jednotlivci, byl pojatý jako přehlídka vystoupení hudebních, tanečních a zábavných skupin, většinou mládežnických a studentských a to nejen z Nového Boru. Dobrovolníci věnovali přípravě této akce až několik měsíců. Je to jak pro nás, tak i pro ně cenná zkušenost. Za všechny bych zmínila Dominika Bubáka, který je hlavním organizátorem a má největší podíl na úspěšné přípravě a realizaci studentského Majálesu, konstatovala Koutná. Podle ní bylo v organizačním týmu 15 studentů a čtyři pracovníci DDM Smetanka. Lidé všech věkových kategorií si vychutnávali nejen dobré výkony muzikantů, tanečníků, nebo trdelník či pohárky piva ze cvikovského pivovaru. Pobavila je i majálesová Zeď vzdechů, Líbací strom, horoskopy lásky, malování na obličej, lukostřelba, výtvarná dílna pro děti. Mimořádný aplaus sklízela za své pěvecké výkony Šárka Neprašová z Nového Boru, nyní studentka konzervatoře. S pohodovou atmosférou a průběhem Majálesu byl spokojen také novoborský starosta Jaromír Dvořák: Jsem rád, že studenti využili nezaměnitelného, bohužel zchátralého, prostředí bývalého letního kina, na takovéto akce je ideální uvedl Dvořák. Areál chceme znovu oživit. A jak doplnil, město má již připraven projekt rozsáhlé rekonstrukce včetně zastřešení arény pro 350 diváků a jejího zázemí, tak aby se zde mohly konat akce nejen za pěkného počasí. S realizací čekáme jen na okamžik, kdy bude otevřen česko-polský fond příhraniční spolupráce, právě z něj chceme čerpat peníze na obnovu bývalého letního kina, řekl Dvořák. redakce - kontakty Markéta Růžičková - tel: Mgr. Petr Pokorný 8 Novoborský měsíčník / červen 2015

9 Zprávy z města výpis usnesení z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. dubna 2015 Usnesení č. 172/15/ZM7 Zastupitelstvo města (dále jen ZM) po projednání bere na vědomí informace vedení města o proběhlých jednáních. Usnesení č. 175/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi městem Nový Bor IČ a obcí Svor, IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 176/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Nový Bor, nám. Míru, Kalinova ul. - výstavba kanalizace mezi městem Nový Bor a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem: Přítkovská 1689, Teplice, IČ: a pověřuje starostu města Mgr. Jaromíra Dvořáka předloženou Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby podepsat. Usnesení č. 201/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje nevyhovět žádosti o regulaci Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Usnesení č. 202/15/ZM7 ZM po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření města za období leden - březen Usnesení č. 204/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu pč. 28 o výměře 376 m 2 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu Kč + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti) bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 205/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje záměr prodat část parcely pč. 677 o výměře cca 6m 2 z celkových 2906 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bukovany u Nového Boru za minimální kupní cenu 120 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti) bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Geometrický plán na oddělení příslušné části parcely zajistí na své náklady žadatel. Usnesení č. 206/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 26/6 o výměře 99 m 2 a parcely pč. 26/7 o výměře 78 m 2 obě oddělené dle GP č /2015 z parcely pč. 26/1 o výměře 3179 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace v k.ú. Bukovany u Nového Boru do SJM za kupní cenu Kč (tj. 120 Kč/ m 2 ). Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 207/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje a) prodej parcely pč. 2052/18 o výměře 85 m 2 oddělené dle GP č /2015 z parcely pč. 2052/1 o výměře celkových 7298 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace a parcely pč. 2134/2 o výměře 27 m 2 oddělené dle GP č /2015 z parcely pč o výměře 84 m 2 zahrady vše v k.ú. Nový Bor do SJM za kupní cenu Kč (tj. 200 Kč/m Kč náklady na pořízení GP). Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a schvaluje b) prodej parcely pč. 2052/19 o výměře 51 m 2 oddělené dle GP č /2015 z parcely pč. 2052/1 o výměře celkových 7298 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace a parcely pč. 2134/1 o výměře 58 m 2 oddělené dle GP č /2015 z parcely pč o výměře 84 m 2 zahrady vše v k.ú. Nový Bor, do podílového spoluvlastnictví (každá 1/2) za kupní cenu Kč (tj. 200 Kč/m Kč náklady na pořízení GP). Správní poplatek za návrh vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a pověřuje c) starostu města podpisem smluv. Usnesení č. 208/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 957/35 o výměře 48 m 2 oddělené dle GP č /2014 z parcely pč. 957/1 o výměře 7771 m 2 ostatní plochy, zeleně v k.ú. Nový Bor za kupní cenu Kč, do výlučného vlastnictví společnosti LASVIT s.r.o., IČ , Praha 7 Holešovice, Komunardů 894/32, dle kupní smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 210/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje směnu parcely pč. 632/4 o výměře 43 m 2 oddělené dle GP č /2010 z parcely pč. 632/2 o výměře 188 m 2 (ostatní plochy, ostatní komunikace ve vlastnictví města Nový Bor) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za kupní cenu Kč tj. 250 Kč/m 2 za parcelu pč. 737/2 o výměře 567 m 2 vzniklou dle GP č /2015 sloučením dílu a parcely pč. 737 o výměře 483 m 2 a dílu b parcely pč. 631 o výměře 84 m 2 obě ostatní plocha, neplodná půda, ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nový Bor - Arnultovice, V Parku 832, Nový Bor, IČ , vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za kupní cenu Kč tj. 250 Kč/m 2, dle směnné smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí uhradí každý 1/2. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí v souladu se zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb. každý z převodců a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy. Usnesení č. 211/15/ZM7 ZM po projednání neschvaluje podání žádosti o odkoupení parcely pč. 1833/2 o výměře 61 m 2 ostatní plochy, způsob využití jiná plocha v k.ú. Nový Bor ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2- Nové Město. Usnesení č. 212/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje bezúplatné nabytí parcel pč. 1998/5 o výměře 4 m 2 ostatní plochy, jiná plocha a pč. 1998/6 o výměře 4 m 2 ostatní plocha, jiná plocha dotčených stavbou Lávka přes silnici I/13 u Nového Boru, oddělených dle GP č /2015 z parcely pč. 1998/4 o výměře m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, formou darování, z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ do vlastnictví Města Nový Bor s tím, že jej obdarovaný bude užívat výlučně ve veřejném zájmu a nebude předmětu daru užívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, dle č. VII smlouvy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. Usnesení č. 213/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje změnu vlastnictví bytových jednotek (číslo bytové jednotky 358/1, 358/2, 358/3, 358/4) v domě čp. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru na vlastnictví budovy Pokračování na str. 10 Novoborský měsíčník / červen

10 Zprávy z města výpis usnesení z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. dubna 2015 Dokončení ze str. 9 čp. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru a pověřuje odbor správy majetku zajistit notářský zápis na změnu vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy a pověřuje odbor správy majetku po scelení domu čp. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru zajistit znalecký posudek na ocenění domu (cenou obvyklou tz. tržní). Usnesení č. 214/15/ZM7 ZM po projednání schvaluje a) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení předkupního práva k nemovitostem uzavřené dne , kterým se nahradí článek I. novým zněním (jedná se o aktualizaci nemovitostí dle KN): Povinný je vlastníkem parcel pč. Organizační složky města 1833/1, pč. 1833/10 jejíž součástí je budova pro výrobu čp. 892, pč. 1833/11, pč. 1833/12 jejíž součástí je budova bez čp/č (tech. vyb.) pč. 1833/18, pč. 1833/3, pč. 1833/4 vše v k.ú. Nový Bor. Dotčené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí České republiky pro okres Česká Lípa, obec a k.ú. Nový Bor u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa na LV č. 1. Dále se tímto dodatkem nahradí č. III. odstavec 1 v tomto znění: Povinný se zavazuje pro případ, že by chtěl předmětné nemovitosti prodat, nabídnout je ke koupi nejdříve předkupníkovi na základě písemné nabídky s uvedením kupní ceny, která bude stanovena jako cena tržní znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek zajistí povinný. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí překupník. Legitimním důvodem pro uzavření dodatku je aktualizace tržní ceny, dále dlouhodobý pronájem nemovitosti, nájemce poskytuje cca 70 pracovních míst, společnost se podílí na oživení sklářského průmyslu v obci, v budově je umístěna sklářská technologie v majetku nájemce, která je nepřenosná a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Městská knihovna b) a pověřuje odbor správy majetku po uzavření dodatku zajistit aktualizaci znaleckého posudku na ocenění nemovitostí v areálu Sklárny Slávie cenou tržní. usnesení č. 216/15/ZM7 ZM po projednání bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Tichého na funkci předsedy v Osadním výboru Dolní Pihel ke dni Mgr. Jaromír Dvořák Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) BELETRIE Detektivní romány I staré dámy umí vraždit / Ladislav Beran Zrychlený tep / Mary Higgins Clarková V náruči nepřítele / Mary Higgins Clarková Posel spravedlnosti / D.P. Lyle Neviditelný: sleduje, likviduje, zametá stopy / Roger Hobbs Zbytečná oběť / John Sandford Pohřbená oběť / John Sandford Temné kosti / Kathy Reichsová Příliš mnoho náhod / Carol Higgins Clark Konec milovníka žen / Inna Rottová Záhadný šepot / Hana Militká Historické romány Legionář / Roman Bureš Věčná sláva: příběh madame Tussaud / Elsa Morantová Vyvolená / Barbara Woodová Lucrezia Borgia: dcera ďábla / M.G. Scarsbrook Markéta Přemyslovna / Melita Denková Žárlivá císařovna: Alžběta Pomořanská a Karel IV. / Hana Whitton Hříšná královna: Konstancie Uherská, druhá žena Přemysla Otakara I. / Oldřiška Ciprová Tyran: příběh z doby Alexandra Velikého / Christian Cameron Mečem a krví. 4 / Pip Vaughan-Hughes Husitská epopej II, za časů hejtmana Jana Žižky / Vlastimil Vondruška Romány pro ženy Láska a zášť / Hana Marie Körnerová Planoucí eukalypty / Elizabeth Haran Luční kvítí / Kimberley Freeman Bohyně pomsty 7. díl / Jackie Collins Léto plné tajemství / Lucy Alison Na ráj zapomeň / Tasmina Perry Zlaté náměstí / Cathy Kelly Bílá perla / Kate Furnivall Zrada / Sasha Blake Druhá šance / Jane Green Vše pro lásku / Patricia Scanlan Prodám manžela... zn. Spěchá / Alena Jakoubková Fantasy, scifi Andělé noci 1. / Lili St. Crow Andělé noci 2. / Lili St. Crow Dobrodružné romány Zlacená pečeť 3. / James Twining Poklad / Kathy Reichs & Brendan Reichs NAUČNÁ LITERATURA Zahrada na jednom metru čtverečním: zahradničení na čtvercových záhonech o jednom metru čtverečním / Mel Bartholomew Cesty za oponu času díl / Stanislav Motl Nejkrutější metody mučení v dějinách / Mark P. Donnelly Stopy bohů: Je naše minulost ještě tajemnější, než si dokážeme představit? / Magdalena Zachardová Radka Zemancová MěK Nový Bor 10 Novoborský měsíčník / červen 2015

11 Organizační složky města městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Pohádky Čtyřlístek a Elixír neviditelnosti. obsahuje dva příběhy Čtyřlístku / Jiří Poborák Zajíček moc rád píše / Peter Bently Zajíček si moc rád čte / Peter Bently Pohádky na dobrou noc pro holky / přeložil Jaroslav Kučera Pohádkové vajíčko / Jana Semelková Příběhy pro nejmenší / Margaret Wise Brown Dobrodružné příběhy Zajímavé příběhy pro kluky / přeložil Jaroslav Kučera Škorpión se vrací 9 / Anthony Horowitz Jak zlomit dračí prokletí: Škyťák Šelmovská Štika III. / Cressida Cowellová Radka Zemancová MěK Nový Bor tvořivé dílničky - pletení z pedigu V červnu máme knihovnu zavřenou z důvodu povinné inventarizace knihovního fondu, takže odpadají i naše dílničky. Poté následují prázdniny a dovolené, kdy si dáme také pauzu od pletení. Budu se na Vás těšit až v září, to si zkusíme různé pletací techniky a vzory. Budeme potřebovat barevné ruličky. Zkuste si doma, prosím, namořit a nabarvit cca 50 ruliček, aby jsme po dovolených mohly plést dvojbarevně. Termín pletení na září bude uveden v prázdninovém dvojčísle měsíčníku. Radka Zemancová MěK Nový Bor sklářské muzeum její královská výsost ve sklářském muzeu V pátek 17. dubna 2015 navštívila Sklářské muzeum v Novém Boru Její královská výsost Sangay Choden. Přivítal ji starosta Mgr. Jaromír Dvořák a ředitelka muzea Mgr. Petra Ajšmanová. Novoborsko se Její výsost rozhodla navštívit u příležitosti návštěvy slavného skláře Jiřího Pačinka, který ji svými díly nadchl již v Indii. S velikým zaujetím si prohlédla muzejní sbírku, kde jí nejvíce okouzlily lustry a sklo se slavnými lazurami Bedřicha Egermanna. Obdivovala i současnou krátkodobou výstavu studia Bystro design a Lukáše Jabůrka. Sama královna, jak uvedla, preferuje především kobaltové sklo. Její výsost a dvořané si odvezli na památku z Čech krásné sklo a bižuterii. Rádi bychom poděkovali Jiřímu Pačinkovi za možnost seznámení královny a jejího doprovodu s tou nejlepší tradicí našeho regionu, která je prezentována sklářským muzeem. Kateřina Ditterová Foto: archiv muzea Její královská výsost Sangay Choden (vlevo) výstava sklo nad labem v novém boru Ve Sklářském muzeu Nový Bor se od 26. června 2015 do 20. září 2015 koná výstava pedagogů a studentů ateliéru Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Sklo nad Labem. Ateliér se prezentuje svými realizacemi z křehkého materiálu a souvisejícími obory (grafika, malba). Ateliér Sklo rozvíjí výtvarné myšlení a snaží se na základě volné tvorby formulovat u posluchačů jejich vlastní výtvarný názor a rozvíjet jejich dovednosti, aplikovat získané zkušenosti v tvorbě z materiálů zejména industriální povahy. Studenti řeší své práce v rovině designu, užitého umění, volné tvorby či realizací do konkrétní architektury Jak uvádí vedoucí ateliéru doc. ak. mal. Ilja Bílek: Novoborský region je pro náš ateliér nejbližší sklářskou oblastí, se kterou udržujeme nejtěsnější kontakty. Je nejen technologickým a materiálovým zázemím, ale i prostorem. Zde máme mnoho přátel z řad středoškolských pedagogů, výtvarníků, řemeslníků a kde nalézají uplatnění naši absolventi. Tato výstava je zadostiučiněním všem těm, kteří nám již léta vycházejí vstříc a naší práci důvěřují. Cílem výstavy je kromě seznámení s činností ateliéru, také impulz pro studenty místních sklářských škol k pokračování ve studiu právě v ateliéru Sklo Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Kateřina Ditterová Novoborský měsíčník / červen

12 Organizační složky města sklářské muzeum ukryto v depozitáři - secesní soubor (10. díl) Foto: archiv muzea Secesní soubor zdobený malbou květiny zvané rožec V červnu bych ráda čtenářům seriálu představila secesní soubor zdobený malbou květiny zvané rožec, která kvete shodou okolností právě v tomto období. Soubor vznikl před rokem 1900 jako tovaryšská práce novoborského sklářského řemeslníka Jana Klofáče. Dnes málo používané slovo tovaryš označovalo v minulosti učně, který složil tovaryšské zkoušky a mohl následně vykonávat malířské řemeslo. Aby se však tovaryš stal mistrem, musel podstoupit ještě zkoušky mistrovské. Secesní soubor, skládající se ze džbánu (v. 28 cm) a pěti zachovaných pohárků (v. 16,5 cm), je z čirého bezbarvého skla, Společenská kronika které je na povrchu matované. Plášť předmětů zdobí zmíněná květina rožec malovaná zlatem, žlutou reliéfní barvou a bílým em. Dna, okraje a hubička džbánu s úchytkou jsou dozdobeny zlatými ornamentálními pruhy. Květinový ornament je ostatně charakteristický nejen pro secesní sklo, ale i další oblasti umění, které secese zasáhla. Tento styl inspirovaný přírodou, který vyniká mimo jiné stylizací, ornamentálností, nezvyklou barevností a plošností, se začal rozvíjet po polovině 19. století v Evropě i Americe. Největšího rozmachu dosáhla secese v době od konce 19. století až po první desetiletí 20. století. Pronikla do mnoha oblastí tehdejšího moderního života a bývá často označována jako poslední univerzální mezinárodní výtvarný sloh. Mimo architekturu, sochařství a malířství velice silně pronikla i do užitého umění. V případě vzniku tohoto slohu se jednalo především o reakci na šířící se průmyslovou výrobu, které produkovala málo hodnotné a mnohdy nevkusné výrobky. Sklo v secesním stylu se těšilo značné oblibě a bylo hojně produkováno i v novoborských řemeslných dílnách. Secesní soubor společně s několika katalogy z první třetiny 20. století darovala do sklářského muzea v tomto roce paní Miluše Pospíšilová z Nového Boru. Zachoval se po jejích předcích a byl nepochybně hodnotnou rodinnou památkou. Daru, který výborně doplní muzejní část sbírky se secesním sklem, si velmi ceníme a chtěly bychom touto cestou za muzeum paní Pospíšilové a její rodině ještě jednou poděkovat. Mgr. Tereza Bednářová kurátorka sklářského muzea blahopřejeme Dne 10. června 2015 se dožívá 80 let paní Božena Dittrychová z Nového Boru. Za její lásku a starostlivost ji do dalších let přejí hodně zdraví manžel, dcery, zeťové, vnoučata a pravnoučata. vzpomínáme Dne uplyne 10 let, co nás navždy opustil skvělý člověk pan Bohuslav Tůma. Vzpomíná rodina Ze školních lavic zš nám. míru angličtina s rodilými mluvčími Už dva měsíce k nám do školy každou středu jezdí dva mladí sympatičtí rodilí mluvčí Alex a Michalis a v rámci projektu CLIL na ZŠ učí celý den angličtinu. Své hodiny, nabité energií, vedou zodpovědně, vždy jsou perfektně připraveni, aktivity jsou zábavné a pestré. Děti si tak v pohodové atmosféře, hravou, nenásilnou formou prohlubují své komunikační dovednosti, zejména ztrácejí ostych vyjádřit své myšlenky v anglickém jazyce, spontánně reagují a mluví. Na každou středu se všichni těší (a mohou se těšit až do konce školního roku), hodiny s Alexem a Michalisem jsou dětem velkým přínosem. učitelé AJ na ZŠ nám. Míru 12 Novoborský měsíčník / červen 2015

13 Ze školních lavic zš nám. míru biologická olympiáda Ke konci měsíce dubna proběhlo na Gymnáziu v České Lípě okresní kolo biologické olympiády. Naši žáci se s otázkami testu, poznávačkou i laboratorním úkolem vypořádali velmi dobře a dosáhli na hezká umístění. V kategorii D (6.-7. třída) se na šestém místě umístil Jakub Žák (7. C), Ludmila Karková (7. C) byla osmá a Jakub Waldhauser (7. B) desátý. V hodnocení bez gymnazistů by naši žáci skončili na druhém, třetím a pátém místě. V kategorii C (8.-9.třída) na osmém místě skončil Vít Mareš (9. B) a Tomáš Filipi (9. B) byl 22. Všem žákům děkujeme za chuť poprat se s touto náročnou olympiádou a vzhledem k výsledkům i k pěkné reprezentaci naší školy. Jakub Ujka májové štafety v zákupech Dne jsme se zúčastnili Májových štafet v Zákupech. Tyto štafety mají již třiceti letou tradici. Zákupské a jiné školy, které mají sportovní třídy vyhrávaly na celé čáře. My jsme jim sice nestačili, ale snažili se všichni, kteří nás reprezentovali. Za 3. ročníky to byly tyto dívky: Eliška Sitorová, Lucka Moravčíková, Hanka Jeřábková, Josefína Vosičková a Majda Kyslíková. Kluci - třeťáci: Víťa Haas, David Nguyen, Adam Gutknecht, Honza Suchý a Matěj Horák. Jak dívky, tak chlapci se umístili na 4. místě. 5. ročníky: Chlapci Tomáš Vomlela, Ondra Cmunt, Míra Vohnout, Michal Vojáček, Rybář Daniel a Tancoš Julius bojovali jako lvi, ale i oni skončili na 4. místě. Děvčata Adéla a Simona Šindelářová, Kyselová Bára,Terka Průšková a Markéta Votrubová dosáhly na bronzovou příčku a radost byla veliká ročníky se umístily na 6. a 7. místě. Byly to: Viktorie Bartošová, Terka Hrušková, Rybářová Tereza, Husáková Barbora, Macurová Míša. Kluci Martin Pelc, Najbrt Tomáš, Engelhart Filip, Krejný František a Šolc Tomáš. Ke gratulaci patří i výzva. Sportujte, ať se vylepšíme. Lída Prudniková a Pavel a Lenka Jurczakovi Foto: archiv školy úspěchy Žáků 5. tříd Z okresního kola ve vybíjené postupujeme do krajské soutěže Dne 25. března se žáci I. stupně zúčastnili okresního kola ve vybíjené škol. Svou výbornou hrou postoupili do krajské soutěže, která se konala 27. dubna v Jablonci nad Nisou. V této soutěži chlapci opět potvrdili sportovního ducha. Našemu družstvu ve složení T. Fučík, O. Cmunt, J. Janačík, J. Kyslík, J. Dostál, D. Rybář, Z. Sláma, H. Ort, M. Hanzelín, M. Vojáček, F. Bartoš, J. Scholz, V. Vosička, O. Šulc gratulujeme a děkujeme kouči M. Zajptové. Mgr. Andrea Kovačíková a Mgr. Zdeňka Kočová den země Páté třídy ZŠ nám. Míru děkují všem organizátorům Dne Země za poučné a zábavné dopoledne, které jim připravili. Zároveň děkujeme za dar, mladé duby, které si děti za asistence městského úřadu zasadily na dětském hřišti mezi ulicemi Husova a Jiráskova. Mgr. A. Kovačíková, Mgr. Z. Kočová soutěž v recitaci Žák 5. B, Haštal Ort, ZŠ nám. Míru se se svým skvělým výkonem v recitační soutěži probojoval od školního kola až do celostátní přehlídky recitátorů, která proběhne v červnu. K tomuto úspěchu blahopřejeme. Mgr. A. Kovačíková jak ten čas letí... Další školní rok je téměř za námi a než deváťáci opustí své lavice, aby tak pomyslně uvolnili místa novým prvňáčkům, dovolte malé ohlédnutí. O dění na naší škole je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím Novoborského měsíčníku a našich webových stránek. Jako každý rok jsme pozvali děti z MŠ na společné předvánoční zpívání, maškarní ples, návštěvu v prvních třídách a předškoláčky na Zápis nanečisto. Pro starší žáky byl určen např. lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, Den pro zdraví, besedy doplňující výuku, exkurze, ozdravné pobyty, třídenní organizované pobyty zaměřené na ekologii v krásném prostředí Sedmihorek atd. Pokračovali jsme v úzké spolupráci s novoborským gymnáziem, nově jsme se zapojili do projektu finanční gramotnosti a do pokračování projektu s rodilými mluvčími, kteří u nás působili celé 2. pololetí. Tradičně jsme pozvali zájemce z řad rodičů a veřejnosti na vánoční kvízování spojené s jarmarkem. Školní rok jako vždy zakončíme akademií, která je přehlídkou tvořivé činnosti žáků a jejich učitelů. Pokračování na str. 14 Novoborský měsíčník / červen

14 Ze školních lavic ZŠ nám. míru jak ten čas letí... Dokončení ze str. 13 Zapojili jsme se i do finančních sbírek, které pomáhají nemocným dětem (Srdíčkový den, sbírka fondu Sidus) a onkologicky nemocným pacientům (Květinový den). Děti i učitelé přiložili ruku k dílu a pomáhali uklízet v rámci akce Ukliďme příkopy. Naši žáci se úspěšně účastnili okresních a krajských kol vědomostních soutěží. A jaké jsou ty nejvýraznější úspěchy? Protože jsme škola zaměřená na rozšířenou výuku jazyků, máme velkou radost, když žáci naší školy obsazují přední místa v okresních a krajských soutěžích jazykových olympiád. Letos se nejlépe dařilo Jasmine Jawichové z 8. B, která svou znalostí angličtiny přesvědčila nejen porotu v okresním kole, které suverénně vyhrála, ale skončila těsně druhá i v kole krajském. Za mladší žáky bodovala Lída Karková (7. C) 3. místem v OK. Katka Jelínková (8. B) vybojovala 4. místo v krajském kole olympiády z francouzštiny. Rozhodně nejúspěšnějším deváťákem byl letos Vít Mareš z 9. B, který obsadil 2. místo v OK chemické olympiády, místo v matematické olympiádě, 3. místo v zeměpisné olympiádě a 5. místo v olympiádě fyzikální. Za deváťáky zabojoval také Radek Bažík z téže třídy, který byl na 3. místě. v chem. olympiádě a na 2. místě v OK v programování (v kole krajském se umístil na krásném 5. místě). Programovat neumí jen Radek, ale i Filip Žourek (8. B), který v okresním kole zvítězil a Petra Melničáková (9. B) skončila na 5. místě. Letos dosáhli výborných pozic i účastníci matematických soutěží: Richard Šulc (7. A) 2. místo v OK, Jan Kováč (8. B) místo v OK, Denisa Hlávková (8. A) místo v OK, Kateřina Jelínková (8. B) 8. místo v OK, Haštal Ort (5. B) místo v OK. Dali o sobě rovněž vědět mladí fyzikové Jakub Žák (7. C) 2. místo KK v astronomické olympiádě, Jan Kováč (8. B) 5. místo v OK fyzikální olympiády. Měli jsme zastoupení i v přírodovědné a dějepisné soutěži. Nakonec připojujeme výsledky, které jsme vybojovali jako sportovci. Okresní kolo v přespolním běhu 1. místo dívky tř: Šinerová Adéla, Husáková Barbora (7. C), Hrušková Tereza, Bartošová Viktorie, Rybářová Tereza (7. A) Okresní kolo ve stolním tenisu 1. místo dívky tř: Rabiňáková Veronika (7. A) a Nykodýmová Natálie (7. B) a 1. místo chlapci tř: Brodský Oliver, Rudinský Daniel (6. A), Tománek Josef (7. C). 2. místo chlapci tř. Najbrt Tomáš, Vyšín Filip (7. A) Krejný František(6. A). 1. místo dívky tř. Oppitzová Michaela, Melničáková Petra (9. B) 1. místo chlapci tř. Mareš Vít, Bažík Radek (9. B), Berdar Matěj (9. C). Okresní kolo ve florbalu 2. místo dívky tř. Hanzelínová Klára, Tušková Barbora, Hlávková Denisa, Popelková Tereza,Trčová Michaela (8. A), Zachariášová Valerie (8. B), Vančurová Tereza, Oppitzová Michaela, Melničáková Petra (9. B) Okresní kolo v šachu 1. místo chlapci tř.: Draboň Filip (8. A), Žourek Filip (8. B), Matela Adam (7. A),Kočí Michal (9. C). Postup do kraje - 1. místo a postup na republikové kolo. Okresní kolo ve florbalu 1. místo - dívky tř. Vydrová Valérie, Hrušková Šárka (5. A), Vaněčková Nikola, Řípová Eva (6. A), Bartošová Viktorie, Hrušková Tereza (7. A), Nykodýmová Karolína, Nykodýmová Natálie (7. B), Macurová Michaela, Šinerová Adéla, Karková Ludmila (7. C) a postup do kraje. Krajské kolo ve florbalu 2. místo dívky tř. Okresní kolo v kopané 2. místo chlapci tř. Skořepa Marek (7. B), Dvořák Filip (7. C), Bret Matěj, Rudinský Daniel, Dwight Joshua Gurra, Rudinský Daniel, Engelhart Filip, Brodský Oliver (6. A), Šolc Tomáš, Matějček Adam (6. B) Okresní florbalová liga 3. místo tř., 1. místo chlapci tř., 3. místo chlapci tř. a 1. místo dívky tř. Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, chceme poděkovat a popřát nejen jim, ale i ostatním, ať se jim daří i v budoucnu. Nyní jsou před námi zasloužené prázdniny, po kterých začneme nový a chceme doufat, že neméně úspěšný školní rok. vedení školy ZŠ U lesa zš u lesa na republikovém kole francouzské konverzace Dne 27. dubna se v Praze konalo celostátní kolo soutěže ve francouzské konverzaci. I letos reprezentovali Liberecký kraj naši dva žáci, kteří v březnu zvítězili v krajském kole. V kategorii A1 (žáci se učí francouzštinu maximálně tři roky) poměřil své znalosti a jazykové dovednosti s vítězi z ostatních krajů Adam Uhlíř z jazykově zaměřené třídy 8. C. V silné konkurenci gymnazistů obsadil 11. místo. Ve vyšší kategorii A2 (žáci se učí francouzštinu déle než tři roky) náš kraj reprezentovala Anna Kučerová z 9. C. Díky jazykovému nadání, píli a snaze vybojovala krásné 6. místo. Náhradnicemi do celostátního kola byly v obou kategoriích také naše úspěšné žákyně Sabina Hammacheová z 8. C a Pavlína Svobodová z 9. C. Již poněkolikáté zápolení probíhalo ve Francouzském institutu, který se nachází ve Štěpánské ulici nedaleko Václavského ná- Ilustrační foto městí. Frankofonní prostředí dýchne na všechny zúčastněné. Slavnostní zahájení soutěže, stejně jako vyhlášení výsledků proběhlo v kinosále, kde se každý den promítají filmy ve francouzštině. V předsálí je možno si prohlédnout a přečíst plakáty, které zvou na filmovou produkci. V areálu institutu je také knihovna, knihkupectví, galerie a samozřejmě mnoho učeben, v nichž probíhají kurzy francouzštiny pro děti již od tří let. Nechybí tu ani kavárna, která nabízí francouzské speciality. Posezení v atriu u Croissantů, mousse au chocolat, tarte je velmi příjemné. I přes vypětí sil při soutěži žáci prožili hezký frankofonní den s mnohými rodilými mluvčími v příjemném prostředí Francouzského institutu. Vlasta Nováková učitelka francouzštiny 14 Novoborský měsíčník / červen 2015

15 Ze školních lavic zš u lesa májové štafety V pátek 30. dubna se konal jubilejní 30. ročník májových štafet 5 x 400 m. Naše škola vyslala do Zákup autobus s 50 lesáky A vedli si opravdu výborně. Z deseti startovních kategorií čtyři 1. místa, jedno 2. místo, tři 3. místa a dvě bramborové medaile. Jako již tradičně si mohla družstva na medailovém umístění pochutnat na čokoládových dortech, roládách nebo čokoládových bonbonech. Celkové výsledky: 1. místo kateg. 2. a 3. tř. dívky (Křivanová, Nováková L., Nováková J., Mašková, Tahalová) kateg. 2. a 3. tř. chlapci (Valeš, Šup, Hromádka, Filip, Vaculík) kateg. 4. a 5. tř. chlapci (Mauser, Bělka, Král, Havlas, Košťák) kateg. 8. a 9. tř. dívky (Arltová, Bočková, Horáková, Stromecká, Hammacheová) 2. místo kateg. 6. a 7. tř. dívky 3. místo kateg. 1. tř. dívky a chlapci a kateg. 8. a 9. tř. chlapci Vítězné družstvo děvčat z 2. a 3. tříd Foto: archiv školy 4. místo kateg. 4. a 5. tř. dívky a kateg. 6. a 7. tř. chlapci Lesákům děkujeme za výbornou reprezentaci!! Jarmila Nováková výlet/exurze 9. C V prosinci loňského roku se tři žáci třídy 9. C (Anička Kučerová, Zuzana Ježková a Mikoláš Macháček) zúčastnili soutěže finanční gramotnosti, kterou organizovala SSPoŠ v České Lípě. Naše družstvo soutěž vyhrálo a cenou bylo zaplacení cestovních nákladů na jednodenní výlet pro celou třídu. Nyní, když mají deváťáci po přijímacích zkouškách, jsme konečně výlet mohli uskutečnit. V úterý 5. května se třída vypravila do Chotilska (okres Příbram), kde si užila Tep faktor, neboli Pevnost Boyard po česku. Sice ani jedno naše družstvo nedošlo do cíle do finální výzvy, ale určitě si všichni po čtyř a půl hodině soutěžení odnesli mnoho zážitků. Užili jsme si spoustu legrace, zdolávali překážky, luštili šifry a museli jsme v týmech uplatňovat svou fyzickou kondici, trpělivost, důvtip, logické myšlení, ale především i využívat spolupráci ve smyslu slova jeden za všechny, všichni za jednoho! V rámci výletu jsme se ještě podívali do Křížovnického muzea Špýchar, které mapuje život venkovského obyvatelstva středního Povltaví a vystoupali k rozhledně Veselý vrch, která byla bohužel ten den zavřená. Počasí nám přálo a tak byla škoda, že jsme se nemohli pokochat výhledem na Slapskou přehradu, Brdy nebo dokonce i na vrcholky Šumavy a Českého středohoří. Děkujeme touto cestou ještě jednou SSPoŠ a paní ředitelce Mgr. Evě Matouškové za objednání autobusu a zaplacení veškerých cestovních nákladů. Jarmila Nováková, tř. uč. 9.C matematická soutěž pangea Pangea byl spojený prakontinent. Jméno Pangea jako symbol spojení nese mezinárodní matematická soutěž. Soutěž nás oslovila, tak jsme se rozhodli ji vyzkoušet. Našich 65 zúčastněných žáků bylo minihrstkou z více než soutěžících českých žáků. Školní kolo jsme podle pravidel zorganizovali v únoru a odpovědní listy všech žáků odeslali k vyhodnocení organizátorům soutěže. Kačka Kolčová (6. C) zvládla školní kolo na 100 %. O jejím postupu do celostátního finále jsme nepochybovali. Protože však byl postupový klíč stanoven ne podle výsledků republikových, ale krajských, vešli se mezi postupující žáky ještě Ruda Mahdal (4. A), Matěj Dvořák (6. C) a Víťa Kříž (8. C). Velké finále se konalo 4. května v aule Právnické fakulty UK v Praze. Velkolepé prostředí, aula naplněná 290 žáky ze všech koutů republiky, bojovná nálada a napětí a tým příjemných organizátorů. Jedna hodina, 25 příkladů, dvě hodiny čekání na výsledky. Ty jsme zčásti vyplnili procházkou po okolí fakulty. Vyhlašování byli přítomni pozvaní hosté, mezi nimi i herečka Hana Maciuchová, která přítomné žáky pozdravila a všem popřála mnoho úspěchů a hlavně píli a snahu ve vzdělávání se všeobecně. Vítězům osobně pogratulovala. Na nás sice medaile nezbyly, ale všichni čtyři naši žáci podali výborné výsledky. Nejvýše dosáhla Kačka, která z 55 soutěžících šesťáků obsadila 17. místo. Pomyslně "na záda jí dýchal" Matěj z 22. místa. Nejmladší Ruda měl 58 soupeřů a obsadil 40. místo. Nejstarší Víťa soupeřil s 41 osmáky, skončil na 20. příčce. Všem patří obrovská gratulace. Ivana Kolčová Novoborský měsíčník / červen

16 Ze školních lavic zš u lesa atletika pro děti do škol Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Českého atletického svazu Atletika pro děti do škol. Ten je založen na vzájemné spolupráci a informovanosti základních škol a atletického svazu, cílovou skupinou jsou děti ve věku 5-11 let. Celý projekt má přispět k tomu, aby děti ve školách tělocvik nejen bavil, ale aby pochopily, že pohyb je součástí jejich zdravého životního stylu. A právě atletika je sportovním odvětvím, které v začátcích vede děti ke všestrannosti. Běh, hod a skok jsou totiž základem pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i skvělým odrazovým můstkem pro jiné sporty. Na úvodním školení Dětská atletika v Jičíně jsme získali základní certifikát o spolupráci a během školního roku sbírali postupně medaile na zavěšení za konkrétní splnění atletické aktivity. Zapojení se týkalo pěti oblastí školení, metodika, pomůcky, soutěže a propagace. V současné době má naše škola kompletní sbírku všech pěti medailí a řadí se mezi prvních osm v republice. Na konci školního roku očekáváme závěrečný certifikát podepsaný patronkou projektu Anežkou Drahotovou. Jarmila Nováková pythagoras by měl z našich Žáků radost Pythagoriáda je termínově poslední matematickou soutěží ve školním roce. Postup do okresního kola si žáci musí vybojovat ve školním kole dosažením nebo překročením stanovené bodové hranice. Stačí správně počítat, logicky myslet a vidět podstatu úloh s lehkým nadhledem jak prosté! Skupina, která za naši školu vyrazila soutěžit, nebyla nijak početná, ale i tak se máme čím pochlubit. Největší úspěch čekal na Víťu Kříže (8. C), který vyřešil úlohy se stoprocentní úspěšností a jednoznačně zvítězil mezi 41 soutěžícími osmáky. O jednu příčku níž, tedy na 2. místě, skončila Kačka Kolčová (6. C). V její kategorii bylo soutěžících pouze 13, ale o to kvalitnějších, neboť jejich školní kolo bylo nejobtížnější a dosáhnout na postupovou hranici bylo i pro šikovné žáky problém. V kategorii třiadvaceti páťáků si velmi pěkné dělené místo vybojoval Martin Kaplánek (5. A) a bodově také pěkným výsledkem Magda Tryhubová (5. A) dělené místo. Pro úplný výčet našich reprezentantů soutěžili ještě Pepa Kudrna (7. C), Jana Rodrová a Sabina Hammacheová (obě 8. C). Blahopřejeme a chválíme za píli a snahu. Ivana Kolčová úspěšní atleti Foto: archiv školy Vítězný tým mladších žákyň Ve dnech 12. a 13. května se v Jablonném v Podještědí konalo okresní kolo atletické soutěže družstev Pohár rozhlasu. Každý člen družstva soutěží nejvýše ve dvou disciplínách a může být členem štafety. Disciplínami jsou sprint, dlouhý běh, skok do dálky, hod míčkem, skok do výšky a již zmíněná štafeta. V úterý soutěžili ti mladší, tedy žáci a žákyně 6. a 7. tříd. Svá družstva do obou kategorií vyslalo 14 škol. Zejména děvčata dala do svých výkonů vše a vyplatilo se, závěrečný verdikt po sečtení všech bodů zněl vítězství, tedy 1. místo a s ním zaručený postup do krajského kola. Výborně si vedly Andrea Šimůnková (1. místo v běhu na 60 m), Natálie Šošková (2. místo ve skoku vysokém) a Klára Hlobeňová (3. místo v běhu na 600 m), dalšími členkami týmu byly N. Čermáková, K. Hájková, K. Kolčová, K. Manhartová, V. Ryšavá, H. Špachmanová, A. Tiefenbachová, A. Tymešová, V, Walterová a V. Wödlichová. Chlapci bojovali také s vervou, ale přijeli i lepší a v závěrečném účtování našim klukům připadlo 4. místo. Úspěšné výkony předvedl Pavel Ullrich (1. místo v běhu na 60 m a v hodu míčkem), dále soutěžili P. Adam, P. Březina, D. Džavík, R. Maťocha, F. Plass, J. Rozsypal, M. Sklenář a D. Veselý. O den později soutěžili starší chlapci a děvčata, žáci a žákyně 8. a 9. tříd. Obě družstva se po celou dobu závodu držela na předních pozicích a nakonec si domů přidvezla dvě medailová umístění - děvčata byla třetí (ve složení K. Arltová, A. Beránková, M. Bočková, N. Brejchová, T. Horáková, A. Kučerová, T. Svobodová, J. Stromecká a N. Zimlová) a chlapci druzí (ve složení O. Benda, D. Brož, T. Brückner, J. Dlouhý, J. Hlavina, J. Holinec, S. Houngbedji, R. Košťál, D. Kožíšek a P. Šorf). Vzhledem k celkem vysokému bodovému zisku obou starších družstev nyní čekáme, zda se některé z družstev nedostane na divokou kartu do krajského finále, které proběhne v Liberci. Umístěními našich družstev jsme se stali jednoznačně nejúspěšnější školou okresu. Všem patří velká pochvala za reprezentaci školy. Učitelé tělesné výchovy internetové stránky novoborských škol: ZŠ nám. Míru : ZŠ U Lesa: ZŠ Arnultovice: ZŠ Praktická: MŠ Klíček: ZUŠ Nový Bor: VOŠS a SŠ Nový Bor: www. zusnb.cz 16 Novoborský měsíčník / červen 2015

17 Ze školních lavic zš Generála svobody školička pro budoucí prvňáčky den země Budoucím prvňáčkům jsme připravili dvě setkání v naší škole. Děti v doprovodu rodičů se zapojily do různých aktivit matematických, výtvarných, hudebních, s úkoly a hrami na interaktivní tabuli, také si protáhly tělo v tělocvičně... Kluci a holčičky byli velmi šikovní. Po prázdninách hurá do školních lavic! Hana Stránská Foto: archiv školy Foto: Markéta Růžičková Naše obrazy vyrobené ke Dni Země Po prázdninách hurá do školních lavic Naše škola s radostí přijala pozvání pro 5. ročníky ke Dni Země, pořádanou DDM Smetanka. Akce byla vzorně nachystaná, na jednotlivých stanovištích děti s chutí plnily zadané úkoly, které byly doplněny spoustou zajímavých informací. Děkujeme za prima prožité dopoledne. páťáci a tř. uč. Hana Stránská kulturní akce v měsíci dubnu V měsíci dubnu se naše děti zúčastnily dvou kulturních akcí v Městském divadle v Novém Boru. První z nich byla návštěva divadelního představení hostujícího souboru z Hradce Králové. V jeho provedení zazněly tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka, jenž byly protkány veselými písničkami Michaely Novozámské. Pohádkami Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné noční košilce a Jak vařili dort byli malí diváci nejen vtaženi do děje příběhů pejska a kočičky, ale také se aktivně podíleli na průběhu celého představení. Snahou Hudebního divadla nesoucí název Povídejme si s dětmi bylo probudit v dětech hravou a nenásilnou formou morální hodnoty, které dotvářejí jejich osobnostní vývoj. O týden později jsme se účastnili koncertu Děti zpívají dětem pěveckého sboru Camella působícího při ZUŠ Nový Bor. Naši žáci měli příležitost zaposlouchat se do zpěvu účinkujících vrstevníků a svým potleskem ocenit snahu a um svých kamarádů. Touto cestou děkujeme ZUŠ za pozvání a za nezapomenutelný kulturní zážitek. Veronika Fraňková po stopách hradů a zámků v okolí českolipska zš praktická I přesto, že známá pranostika praví, že v dubnu budeme sedět ještě za kamny, nesmíme zapomenout, že s měsícem dubnem se po zimních spánku opět otevírají brány našich krásných hradů a zámků. Rozhodli jsme se v těchto dnech věnovat pozornost nejbližším a nejznámějším hradům a zámkům v našem okolí. V rámci tohoto projektu jsme se seznámili se zajímavými informacemi a zjistili, které krásné hrady a zámky se nacházejí v našem okolí. Projektem nás provázely také tajuplné pověsti od novoborského historika V. Jindry Pověsti z kraje uhlířů a sklářů. Projekt jsme zakončili výrobou vlastních hradů a loutek, nechybělo ani hradní loutkové představení pro ty nejmenší z nás. Odměnou nás čeká návštěva nejbližšího hradu v našem okolí, výlet na skalní hrad Sloup. Mgr. Kateřina Suchá Foto: archiv školy Loutkové představení pro spolužáky Novoborský měsíčník / červen

18 Ze školních lavic zš praktická návštěva auto - škoda mladá boleslav Žáci byli nadšeni expozicí muzea Foto: archiv školy Dne 29. dubna 2015 jsme navštívili s našimi žáky ze ZŠ praktické Nový Bor Muzeum a výrobní závod AUTO ŠKODA v Mladé Boleslavi. Akce byla určena hlavně pro žáky tříd, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. Cílem naší návštěvy bylo ukázat žákům historii a zároveň i současnost výroby automobilů. Žáci byli nadšeni expozicí muzea, která jim ukázala vývoj výroby automobilů značky ŠKODA. Po návštěvě muzea jsme se přesunuli do výrobního závodu Škoda, kde žáci viděli celý proces výroby automobilů a posloupnost jednotlivých výrobních operací. Tímto jsme chtěli ukázat žákům, jak je důležitá disciplína, zodpovědnost, nasazení a využití celé pracovní doby v kolektivu. Žáci obdivovali pracovní morálku zaměstnanců. Návštěva muzea a výrobního závodu sklidila velký úspěch. Ing. Dana Dutá atletická středa Dne 13. května 2015 se žáci naší ZŠ praktické Nový Bor zúčastnili atletických závodů (SHM) na stadionu u Ploučnice v České Lípě. Nejen krásné počasí, ale i bojová nálada našich závodníků dávala naději na dobré umístění, a to i přes velkou konkurenci závodníků z ostatních praktických škol v našem okresu. Po velice úspěšném školním atletickém kole, které u nás proběhlo dne , si naši žáci věřili. S plným nasazením nastoupili do všech disciplín atletického čtyřboje (krátká trať, skok daleký, hod kriketových míčkem a vytrvalostní běh), avšak přes veškeré úsilí skončili povětšině uprostřed startovního pole. Přesto velkého úspěchu, a tím i účast v krajském kole, dosáhla naše žákyně Daniela Halčinová. Já i moji kolegové všem našim závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, a Daniele tak všichni držíme palce do krajského kola SHM. Mgr. Pavel Plánička Foto: archiv školy Žáci nastoupili do všech disciplín s plným nasazením zuš nový bor koncerty pěveckých sborů ze zuš Foto: archiv školy 21. výroční koncert Po 21. výročním koncertu, na kterém se představila všechna oddělení Camelly, čekalo dvě největší skupiny sboru několik samostatných koncertů. Nejprve se hlavní dětský sbor vydal na festival do jihofrancouzského města Castelnaudary. Společně s jedním z nejlepších českých sborů (Ondrášek z Nového Jičína) a se sbory z Francie, Německa a Španělska jsme zpívali na dvou koncertech. V sobotu ve vyprodaném sále městského kulturního centra a v neděli v ohromné místní katedrále. Jak je u nás tradicí, během cesty jsme navštívili několik významných historických míst. První zastávkou byl Avignon. Řidičům se podařilo zastavit přímo u slavného mostu, takže jsme za krásného počasí vystoupali po hradbách až do parku nad papežským palácem a mohli si vychutnat nádherné panorama města. Vrcholem byla ovšem prohlídka komplexu, který zde ve 14. století vybudovalo 9 papežů. V sobotu bylo cílem našeho výletu největší město regionu - Pokračování na str Novoborský měsíčník / červen 2015

19 Ze školních lavic zuš nový bor koncerty pěveckých sborů ze zuš Na festivalu ve Francii Foto: archiv školy během jednoho dopoledne daly všem účinkujícím pořádně zabrat, ale pásmo veselých písniček se vstupy úžasného hudebkového myšáka ukázalo, že i malí muzikanti mohou uspořádat velké koncerty. Za vším je sice hodně dřiny, nervů, odříkání, ale to vše přispívá k vytvoření kolektivu, který může zažívat mimořádné zážitky. Kdo by měl zájem se přijít podívat na to, jak vypadá zkouška sboru, zveme rodiče s dětmi každé úterý (15-16 hod) do naší zkušebny v ZUŠ na Sloupské ulici. Nyní se na svůj vrchol sezóny připravují další oddělení sboru. Komorní dětský sbor se poprvé představí s doprovodnou kapelou a swingovou hudbou, dívčí sbor se chystá na prestižní soutěž duchovní hudby do řecké Prevezy a dospělí dostali pozvání na velký festival v Nechanicích. J. Polišenská Toulousse, v neděli středověké Carcassonne. Při zpáteční cestě jsme ještě na chvíli zastavili u románské katedrály v německém Speyeru - i tato památka je zapsána v UNESCO. Myšmaš - Děti zpívají dětem Foto: Markéta Růžičková Další velkou akcí v dubnu byly koncerty spojených přípravných oddělení - Písklat a Kameláčku. Spolu s myšákem Jardou připravily program nazvaný MYŠMAŠ. Podtitul Děti zpívají dětem napovídá, že se jednalo o vystoupení pro vrstevníky malých zpěváčků, tedy děti z mateřských škol a prvního stupně ZŠ (pozvání přijaly nejen novoborské školy, ale přijely i děti z České Lípy, Sloupu, Práchně, Kamenického Šenova...). Dvě vystoupení novoborské mateřinky duben - měsíc bezpečnosti, aneb izs v mš Dne 16. dubna se v mateřské škole KYTIČKA v Kalinově ulici uskutečnilo dopoledne s INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM. Děti si mohly prohlédnout vozy DOPRAVNÍ POLICIE, MĚSTSKÉ POLICIE, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY a HASIČSKÉHO SBORU. U vozu Městské policie se děti dozvěděly, jak se odchytávají divoká zvířata a také zatoulaní psi. Vyzkoušely si pouta a dostaly spousty užitečných rad. Dopravní policie děti poučila, jak se správně chovat na silnici a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je sedět v policejním voze. U vozu záchranné služby jsme měli možnost vyzkoušet si masáž srdce, krční límec, či dlahy na ruce a nohy. Děti si prohlédly sanitní vůz a seznámily se s jeho vybavením. Hasiči nám předvedli vozidlo, s kterým vyjíždějí k zásahům. Děti si vyzkoušely hasičské oblečení a helmy. Vyposlechly si, co obnáší práce hasiče. Dopoledne s IZS se zúčastnily děti i z jiných MŠ, odnesly si spousty zážitků a také ponaučení. Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci. Kolektiv MŠ KYTIČKA Novoborský měsíčník / červen

20 Ze školních lavic novoborské mateřinky uzavření novoborských mateřských škol (červenec - srpen 2015) MŠ Srdíčko, Palackého MŠ Pohádka, Žižkova MŠ Klíček, Svojsíkova MŠ Jablíčko, G. Svobody MŠ Kopretina, Kalinova - vila MŠ Kytička, Kalinova 121 škola uzavřena - čerpání dovolených sklářská škola a Gymnázium exkurze do věznice ve stráži pod ralskem Foto: archiv školy Návštěva věznice nás obohatila o velmi cennou zkušenost do života V pátek 17. dubna se třída G3 společně s paní Bečvaříkovou a panem Rusínem vypravila do Stráže pod Ralskem, kde nás čekala unikátní prohlídka zdejší věznice. Strážská věznice je jedna z mála, která exkurze umožňuje. Prohlídku jsme absolvovali v rámci výuky předmětu Občanský a společenskovědní základ, jehož náplní je ve třetím ročníku i trestní právo. Zpočátku jsme museli projít přísnou kontrolou a také poučením o chování během prohlídky. Společně s našimi průvodci jsme prošli hlavní branou a ocitli se na nádvoří věznice. Měli jsme možnost prohlédnout si jídelnu, běžné cely, ale i speciální uzavřené oddělení pro kázeňské tresty, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je být uzavřen na samotce. Navštívili jsme i vězeňskou kapli. Po dobu prohlídky jsme se dozvěděli, jak probíhá běžný den ve věznici nebo jaké mají vězni aktivity (např. sport), tedy velmi zajímavé informace. Na závěr jsme si vyslechli některé pozoruhodné příběhy a osudy ze zdejšího prostředí. Návštěva věznice nás obohatila o velmi cennou zkušenost do života. Teď si mnohem více uvědomujeme, že pravidla a zákony jsou tu od toho, aby se dodržovaly. Jan Kubelka, G3 jak jsme využili čas, kdy pro nás ve škole nezbyla učebna, aneb Cesta za kulturou Na konci dubna jsme trávili dva dny mimo budovu školy, ale nezaháleli jsme. Studentky VOŠ a SŠ Nový Bor z oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jeden den navštívily divadelní představení v Mladé Boleslavi, konktrétně velmi zdařilé nastudování hry od A. Millera Smrt obchodního cestujícího. Druhý den nás čekal další kulturní zážitek ve formě návštěvy Archeologického muzea Šatlava v České Lípě, kde nás provedl a obšírný výklad podal PhDr. Vladimír Peša, Ph.D. (děkujeme). Dále jsme pokračovaly do Centra textilního tisku u hradu Lipý, kde si studentky měly možnost vyzkoušet různé techniky potisku textilu a sítotisk. Opět jsme se setkaly s velmi profesionálním přístupem mladé pracovnice centra. Program pokračoval ještě prohlídkou hradu Lipý, kde nás nezklamal Petr Nárovec průvodce, který byl schopen zaujmout výkladem i delikátními detaily z historie hradu (opět díky). Byly jsme všechny nadšené a příště opět vyrazíme do blízkého okolí, které má co nabídnout. Mgr. Dita Smělá Foto: archiv školy Studentky předškolní a mimoškolní pedagogiky vyrazily za kulturou 20 Novoborský měsíčník / červen 2015

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více