Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné"

Transkript

1 cena 34 Kč / ročník 41 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné

2 Milí čtenáři, na počátku roku trochu statistických údajů: V současné době žije na Zemi 6,5 miliardy lidí. Každý den se narodí 365 tisíc dětí. Ve stejném časovém úseku zemře 155 tisíc osob. Celkový počet obyvatel se tak denně zvyšuje o 210 tisíc. Pokud se stávající trend nezmění, bude hranice 7 miliard obyvatel překročena mezi lety 2012 a 2013, hranice 9 miliard pak bude překonána do roku Za těmito nepředstavitelnými čísly si ale vždy musíme představit jen jednoho člověka a jeden jediný příběh s neopakovatelnou lidskou zkušeností. Protože co jedinec, to originál, to jiný obraz, jiný pohled a hlavně jiná odpověď na otázku Jaký je člověk? A právě tato otázka je hlavním tématem lednového vydání časopisu Brána. První, co jsme udělali - oslovili jsme teologa, aby nám ve stručnosti předložil biblickou antropologii. Za což děkujeme řediteli Evangelikálního teologického semináře Janu Valešovi ml. Bible je pro nás křesťany nejcennějším zdrojem informací, odrážející tisíciletou zkušenost člověka a hlavně názor Toho, který člověka stvořil. Oslovili jsme navíc dalších šest lidí, jednotlivců, jejichž zkušenosti i profese jsou velmi odlišné. Lékařku Rut Vovsovou, učitelku Ludmilu Hrabětovou, psycholožku Danu Krausovou, soudce Jiřího Vaňka, muže s bohatou kriminální minulostí Romana Šťastného a nakonec hrobníka Davida Stejskala. Jejich názory samozřejmě nejsou věroučně závazné, ale na druhé straně jsou velmi poučné. Kdo se snadno pohoršuje, nechť raději nečte výpověď absolventa High Prison School (Vysoké vězeňské školy). Kromě nových a zajímavých témat, jsme pro vás na letošní rok připravili dvě nové rubriky. Jednak seriál písní, kterým nás provede hudebník Tomáš Najbrt a dále seriál Kauza, kde chceme připomenout události a svědectví ze života církve a křesťanů za totality. Věříme, že vám náš časopis bude dobrým celoročním průvodcem a těšíme se na Vaše ohlasy. z obsahu: SLOVO 3 Hledání Krále Pavel Fér ROZHOVOR 6 Zdraví a dlouhý život není všechno Jan Štorek TÉMA 10 Ecce homo Jan Valeš ml. CESTOPIS 18 Do oblak a zpět Tomáš Stebel PŘÍBĚH 22 Ze Švýcarska přes Valašsko... Pavel Hurta DO PÍSMA 24 Synové božští, dcery lidské (Gn 6) Viktor Ber KAUZA 26 Církev a misie za mřížemi Petr Toužimský K DISKUSI 32 Barak Obama - prezident SERIÁL 34 Nová píseň ze 17. století Tomáš Najbrt POST SCRIPTUM 38 Bushův odkaz Daniel Raus připravujeme: TÉMA Tlustá čára Peter Moreé a kolektiv šéfredaktor

3 Hledání Krále Jan 21,18-19 Motto pro nový rok: Pojď za Ježíšem Nový rok je takový zvláštní, mimořádný čas, začátek nového období. Z Boží milosti se nám dostává nová příležitost, přidaný čas. Jak ho využijeme, kudy a především kam půjdeme v tomto novém roce? Když o tom tak přemýšlím, říkám si, jestlipak ta výzva, kterou Pán Ježíš opakovaně adresuje Petrovi: Následuj mne, případně podle staršího překladu: Ty pojď za mnou, není vhodnou výzvou, nasměrováním do nového roku také i pro nás? Pozvání na úzkou cestu Jakže to Pán Ježíš Petrovi říká? Petře, dřív jsi chodil, kam jsi chtěl. Ale ne, to přece není žádná pravda, to bys mu Pane křivdil. Předně Petr není žádný bezbožný svévolník, který by si někdy dělal, co se mu zamane, bez ohledu na druhé a hlavně bez ohledu na Boží slovo. Za druhé, copak Petr už několik let věrně nenásleduje svého Mistra a Pána? On a chodit si kam chce? Kdepak, vždyť už dávno kvůli němu opustil svou živnost, dokonce i rodinu a šel za ním. Není to snad naprosto přesvědčivý důkaz toho, že Petr opustil své vlastní cesty, ustoupil od svých plánů a podřídil se ve všem výhradně Ježíši Kristu? Tohle všecko je sice pravda a přece to ještě není následování. Petr až doposud pořád zůstával svým vlastním pánem, tím kdo rozhoduje o svém životě. Tím kdo Ježíše buď poslechl nebo také ne. Kdo si pořád ponechal právo výhrad, právo rozhodnout. Teď ovšem má být konec i s tím. Následování Pána Ježíše vyžaduje naprostou podřízenost, poddanost. Nejen našich činů, ale dokonce i našich postojů, naší mysli, našich hodnot. Tak jak to později napsal ve své epištole: Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista. Následování Ježíše je konec nezávislosti našeho smýšlení, protože znamená poddanství mysli Ježíše Krista. Petře, počítej s tím, že teď už to nebude po tvém. Jiný tě přepáše a povede kam nechceš. Oproti tvým představám a plánům, oproti tvým touhám a potřebám. Někdo jiný bude určovat cíl a směr tvé cesty. Tedy i proti tvé vůli. Pokud si představujete následování tak, že Pán všecko srovná, o všechno se postará a bude to pohoda, pak vás musím vyvést z omylu. Pán Ježíš Petrovi slibuje spíše pravý opak. Petře, nebudeš tomu vůbec rozumět, už se ti to nebude zdát dobře, ale úplně špatně. Tvé nitro se tomu bude vzpírat, bude ti to nepříjemné, co víc, bude to bolet. Ano, bude to i bolet. Mluví tu o Petrově mučednické smrti. Jde v tom až do krajnosti, ba až za tu nejzazší mez. Petře, ty máš zemřít. Ne jen obrazně, symbolicky, ale skutečně. Pán od něj chce sebevydání až do krajnosti. Neznamená ona výzva, ty pojď za mnou, právě toto sebevydání?

4 Buď počátkem to Slovo nám, jímž učiněn svět! Nic bez něho, je život v něm, jas do zemských běd a to světlo svítí do všech temnot žití, Tmy ho neobsáhly! Stojí to za to Tak takové pozvání si může klidně strčit za klobouk. Kdo mu o něj stojí, kdo by něco takového chtěl? Snad jen šílenec. Copak je to normální? Řekněte sami, vám to snad připadá jako něco dobrého, žádoucího? Nevyhýbáme se tomu, jak jen můžeme? Jenom netrpět. Jenom si zachovat svou nezávislost. Já budu rozhodovat, já budu mít poslední slovo. A Pán Ježíš si klidně řekne: Někdo jiný tě povede, kam nechceš a to třeba i na smrt. To snad mám jít jako ovce na porážku? Sám strkat hlavu do oprátky? Nechat si působit trápení a bolest? Copak jsem se zbláznil? To není pozvání, ale noční můra! Proč by člověk dělal něco takového? Například proto, že následování má zaslíbenou velikou odměnu. Jen si připomeňte všecka ta zaslíbení Písma. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Stokrát víc! Podívejme, ona to tedy není ztráta, jak se zdá na první pohled, jak se obáváme, ale zisk, přínos a to nesmírný. Zisk vlastně už i v tomto životě, na tomto světě, ale zejména potom v Božím království. Nebojte, jen žádný strach, následováním Krista Pavel Fér (48) Br. Jan Táborský, 15.stol. (Křesť. kancionál) Vyrůstal v kladenském sboru, kde se vydal Pánu Ježíši Kristu v roce Po maturitě na elektrotechnické průmyslovce absolvoval kurzy při Radě CB. Začal sloužit při zaměstnání v Trutnově. Jako kazatel pracoval 10 let v Litomyšli. Nyní osmý rok v Horní Suché. Se svou manželkou Jaroslavou (v domácnosti) má šest dětí. získáváte slavná zaslíbení, obrovskou odměnu. Ovšem zde o žádných zaslíbeních přímo nečteme. Jako když tu nejsou důležitá. Jako, když už ono následování Ježíše samo o sobě, beze všech odměn nemá znaménko minus, ale plus. Jestliže nás Ježíš vede jinudy a to i tam, kam nechceme, jestliže nám tak způsobuje trápení i bolest, není to proto, aby nás potrápil. I tak je to dobrá cesta pro nás. Pravda, je to velmi úzká cesta, až příliš těsná, nesnadná, bolavá, sami bychom jí nikdy nešli, ale přece jen je, zůstává jedinou cestou k životu. Je to dobrá, požehnaná cesta, cesta záchrany. Mimo ni je smrt, peklo. Kam bychom jinak šli, bez Ježíše? Kde bychom skončili? To za prvé. Za druhé, teprve na této cestě zraje a roste náš vnitřní člověk, náš charakter se proměňuje do Kristovy podoby. Jedině tak se dostáváme z našich mělčin na hlubinu víry a života. Je to společenství s Kristem Ovšem tady jde ještě o jeden hlubší důvod proč následovat Ježíše i tak úzkou cestou až na doraz. Co znamená následování v prvé řadě? Především být s ním, být v jeho blízkosti, mít s ním společenství. Ano, následování vždycky znamenalo v prvé řadě společenství. Společně žít. To se neděje v nedělní škole, na shromáždění, či v několika vzácných okamžicích našeho života. V nějaké pracovní době. Následování vyžaduje neustálou přítomnost, blízkost. Od rána do rána. Znamená to jít, chodit s ním. Všimli jste si toho, na co se Pán Ježíš ptá ještě dříve, než vyzve Petra k následování? Miluješ mne? Skutečně, opravdově? Ptá se na lásku. Na té mu záleží. Následování je totiž v prvé řadě blízký vztah lásky, oddanosti. Překonání překážek a odstupu, život v bezprostřední blízkosti Pána Ježíše Krista. Následování nás vede blíže a více do jeho přítomnosti. Umožňuje nám tak být s ním, být mu nablízku. To je něco, co bez následování prostě nejde. Bez následování jsme daleko, vzdáleni Krista, ať už si namlouváme cokoliv. Teprve skutečné následování nám umožňuje být se samotným Kristem. Copak jste už nezakusili, že není nic lepšího! Pojďte poznat ještě víc jak je život s Kristem krásný i radostný a to i přes ono sebezapření a nesení kříže. Pojďte za ním. Stojíme na začátku nového roku. Půjdeme s Ježíšem, půjdeme za ním? I tam, kam se nám nebude chtít? On nás k tomu zve. Věřte, stojí to za to! PaVeL Fér 4

5 Adresa redakce: Brána, Soukenická 15, Praha 1 PF 2009 Redakce časopisu Brána (zleva: Matěj Hájek, Jonáš Chráska, Anna Chrásková, Miloš Hejzlar, Jana Matulíková, Jiří Sedláček, Bronislav Matulík, Karel Fojtík, Ondřej Košťák chybí Olga Sovová a Peter Komrska) přeje všem čtenářům Boží ochranu, milost, pokoj a tedy požehnání po celý rok redakce a administrace: Soukenická 15, Praha 1 tel , fax Číslo 1/2009, ročník Bratrské rodiny 41, Českobratrské rodiny 67 vyšlo vychází 10x ročně, cena 34 Kč šéfredaktor: Bronislav matulík redakční rada: mgr. miloš Hejzlar, jiří Sedláček, jana matulíková, mgr. matěj Hájek, Ing. Peter Komrska, anna chrásková, Ing. Karel Fojtík j.h. výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Olga Sovová vydavatel: KODeX o.p.s. IČ ev. č. mkčr: e 5080 Tisk: GraFOTecHna PrInT, s.r.o. Praha objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce. 5

6 Zdraví a dlouhý život není všechno Lékař a vědecký pracovník Jan štorek dává nahlédnout do svého života, své profese a do problematiky léčby rakoviny Představuji si, že lékař musí být rozhodným člověkem. čeho se týkala vaše nejdůležitější životní rozhodování? Nejdůležitější rozhodnutí nastalo dávno před tím, než jsem začal studovat medicínu, totiž rozhodnutí následovat ve víře Pána Ježíše Krista. Další důležité rozhodování přišlo, když jsem zvažoval, zda zůstat v zahraničí nebo se vrátit do Čech po té, co jsem dokončil studia. A ještě další z důležitých rozhodování se týkalo toho, zda se snažit se stát věhlasným odborníkem nebo se více věnovat vlastní rodině. Ne že bych nevěděl, co je správné, ale uskutečnění bylo obtížné. Jsem rád, že jsem to udělal, odešel z prestižního Seattlu do Calgary a dal přednost rodině. Jaké bylo vaše doposud nejtěžší rozhodnutí v medicíně? Nejtěžší je ten druh rozhodování, kdy se stav pacienta natolik zhoršuje, že je třeba rozhodnout o přechodu na paliativní léčbu, kdy už nemá cenu se pokoušet zachránit jeho život, ale tišit bolesti a usnadnit pacientovo trápení. Je to těžké i vzhledem k rodině Foto Bronislav matulík 6

7 Podílí se na výzkumu léčby leukémie. Jeho oborem je transplantace kostní dřeně. Svou péčí prodlužuje pozemské životy nemocných, ale ví, že jedině v Kristu je život věčný. Smrt jako prohraný boj s nemocí jej udržuje ve stavu pokory. Kariéra pro něj není hlavní prioritou. Odešel z nejprestižnější kliniky na světě, aby dal přednost rodině. pacienta. Nemocný sám by si třeba i přál zemřít, ale nejbližší příbuzní a přátelé říkají: Pane doktore, ještě se snažte, on je pro nás tak drahý člověk. S tím souvisí otázka sdělování pravdy o stavu pacienta. Jaký na to máte názor? Co se sdělování pravdy týče, na to jsou poměrně jasné etické předpisy, alespoň v USA a Kanadě. Tj., pacient musí být vždycky ten první, kdo má říct, jak moc detailně chce být informován. Pacient také musí určit, kdo z jeho příbuzných a přátel má informace dostat. MUDr. Jan Štorek, CSc. (49) studoval fakultu všeobecného lékařství uk v Praze, dále pak rezidenturu v oboru interního lékařství na universitách v Praze a v Seattlu. Specializaci v hematologii a onkologii studoval na universitách v Los Angeles a v Seattleu. Od roku 1989 žije v usa resp. v Kanadě. Pracoval na prestižním pracovišti (Fred Hutchinson Cancer Research Center) v Seattlu a nyní jako docent na universitě v Calgary. S manželkou Štěpánkou má tři děti. V Calgary navštěvuje baptistický sbor, v Čechách je členem Církve bratrské v Praze 5 na Smíchově. Jsou lékaři při studiu medicíny psychologicky školeni, jak pravdu pacientům sdělovat? Když jsem byl studentem medicíny, tyto záležitosti nebyly součástí výuky. Také přístup byl jiný. Pacientovi se mělo lhát, že nemá maligní nemoc. Zdůvodňovalo se to tím, že se pacient psychicky podepře touto lží. Což se mi nelíbilo, ale nevěděl jsem, co s tím dělat. Když jsem odešel do Spojených států a Kanady, viděl jsem, že se pacientovi říká vždy pravda, s výjimkou, když ji nechce slyšet. Někdy musím říkat pravdu i tehdy, když si to rodina nepřeje, protože by chtěla podepřít pacienta tím, že mu situaci vylíčí růžověji. Co se týká psychologického školení, nejprve jsem se to učil pokusem a omylem. Ne vždy jsem to dělal dobře, někteří pacienti si stěžovali Začal jsem o této problematice číst, šel jsem na přednášku lékařů i pacientů, a tam jsem se lépe naučil podávat špatnou zprávu způsobem, který je přijatelný a ne tvrdý. Vaším oborem je transplantace kostní dřeně. Proč jste si vybral právě tuto specializaci? Tato specializace mě jednak vědecky fascinovala a jednak dávala naději na uzdravení. Tehdy bylo strašně málo rakovin, které se daly vyléčit. Transplantace kostní dřeně nabízela možnost alespoň pro leukémie částečnou možnost pro vyléčení. Tato léčba byla u lidí rozvinuta v sedmdesátých letech minulého století. Stala se rutinní praxí pro určité typy leukémií a určité další typy nemaligních chorob kostní dřeně v osmdesátých letech. Od té doby je užívaná rutinně a výzkumem je zdokonalovaná. co konkrétně vás tak fascinovalo? Vždycky mě lákala imunologie. Byl jsem fascinován tím, že je možné u pacienta vyměnit kostní dřeň a tím celý krevní a lymfatický systém za systém někoho jiného, přestože jsme my lidé od sebe navzájem dost odlišní. V imunologii platí pravidlo, že kdykoli se přenese štěp na někoho jiného, měl by být odvrhnut, nicméně je zajímavé, že existují způsoby, jak se tomu vyhnout a jak udržet štěp dlouhodobě v těle jiného člověka. abyste ale přistoupili k transplantaci, musí být určitý počet znaků shodný mezi dárcem a pacientem, Můžete to konkretizovat? Těch potřebných znaků je daleko více (stovky a tisí- 7

8 ce) oproti obyčejné transfúzi krve. V případě transplantace kostní dřeně je potřeba shody nejméně v osmi antigenech (to jsou proteiny na povrchu buňky) a každý z těchto osmi antigenů může mít desítky či stovky variant. Proto je těžké najít dárce mimo rodinu. I v rodině je jen třiceti procentní pravděpodobnost, že se najde shodný sourozenec. Mimo rodinu je tato pravděpodobnost podstatně nižší. Díky práci mnoha lidí a hodným dárcům je dnes v registru celosvětově asi deset milionů dárců ochotných darovat krevní kmenové buňky, a to je důvodem, proč alespoň běloši mají sedmdesáti až osmdesáti procentní naději v registru najít shodného dárce. Ale lidé jiných ras mají tuto možnost sníženou tím, že v tomto registru převažují běloši. Říká se, že zločinci jsou vždy o krok před policií, platí totéž o rakovině? Příklad zločinců a policajtů lépe než v rakovině vynikne v otázce mikrobiologie a infekčních chorob, kde mikroby jsou chytřejší a chytřejší ve smyslu, že si vytváří rezistenci na známá antibiotika. Proto je třeba stále vyvíjet antibiotika nová a nová. Nicméně není jisté, kdo vyhraje. Choroby maligní si ovšem také vytvářejí rezistenci na chemoterapeutické látky, proto je poměrná neúspěšnost chemoterapeutických léků. Problém je v tom, že tyto látky nejsou dostatečně specifické. Většina z nich jenom mírní dělení buněk. Chemoterapie je jen o něco účinnější vůči rakovinným buňkám, které se dělí víc než buňky normální a zdravé. Jaké byly zlomové objevy ve výzkumu léčby leukémie? Zlomem v léčbě alespoň jednoho typu leukémie (chronické myeloidní leukémie) bylo v posledních deseti letech nalezení něčeho jako chemoterapeutické látky, která je ale velmi specifická pro rakovinnou buňku. Je asi tisíckrát specifičtější pro buňku rakovinou než nerakovinou. To vedlo k tomu, že toto onemocnění se dá alespoň dlouhodobě suprimovat, takže se pacient cítí v podstatě zdravě a je jen na tabletkách. Na čem nyní pracujete? Nyní pracuji na dvou otázkách. První se týká toho, že pacienti po transplantaci kostní dřeně mají mnoho komplikací, mají hodně infekcí. Trvá někdy i roky, než se jim vrátí imunita zpět. Zjišťujeme, proč to trvá tak dlouho, abychom našli způsoby, jak imunitu vrátit dříve. Druhý směr, který vyvíjíme, je ten, že se snažíme zjistit, zda by transplantace kostní dřeně nebyla užitečná pro autoimunní choroby. Tj. pro choroby, o kterých si myslíme, že jsou způsobeny vlastními imunitními buňkami pacienta. Ony buňky místo aby bojovaly proti infekcím, bojují proti vlastnímu organismu, např. roztroušená skleróza nebo Crohnova choroba. Pracoval jste v Seattlu v době, kdy se tam léčil Josef Lux, což byla u nás mediálně mimořádně sledovaná událost. Na čas dokonce jeho příběh zlidštil českou politiku. Setkal jste se tam s ním? Jsem vděčný, že jsem mohl poznat rodinu Josefa Luxe. To, že jsme se v Seattlu setkali, byla věc náhody. Na klinice je asi čtyřicet lékařů a všichni jsou současně i výzkumníci. Aby měli dost času na výzkum, každý z lékařů se jeden měsíc stará o pacienty a tři měsíce je ve výzkumných laboratořích. Když se Josef Lux připravoval na transplantaci, byl jsem zrovna ve službě a staral se o pacienty. Josef Lux patřil ke konci svého života k pacientům, se kterými se setkávám v situaci, kdy se pro ně nedá dělat nic víc než mírnit bolesti a příznaky choroby. Ovzduší pokoje pacienta křesťana bývá daleko pokojnější než pokoje pacienta nekřesťana. Převládá smíření. Jestliže se pacient zachrání (třeba zázrakem), bude to dobře, ale když k tomu nedojde, bude pacient ve věčných příbytcích. Zdravotní sestry říkávají, že do takového pokoje rády chodí, protože tam něco načerpají, pacienti a jejich příbuzní nemluví jen o bolestech, ale zajímají se o jejich život, zda nejsou unavené, jestli nemají problémy ve vztazích atp. To byla moje zkušenost i s Josefem Luxem a jejich rodinou. Vzpomenete si ještě na některého z dalších pacientů? Vzpomínám na křesťana, který mě velmi obohatil. Byl to pacient, který měl několik potransplantačních komplikací a poslední z nich byl infarkt. Po něm jsme se společně rozhodli, že už nebudeme zachraňovat život, ale tišit příznaky. Trvalo to tři dny, než umřel. V té době jsem se ho zeptal, co důležitého by mně doporučil do mého života. Nebuď stále jenom v nemocnici. Já jsem byl skoro pořád jen ve své kanceláři a málo doma s rodinou. V padesáti pak dostal lymfom (rakovinu mízních uzlin) a už jenom procházel léčbou, až nakonec umřel.

9 situací, kdy pro pacienta nemůžeme udělat nic víc než podávat morfin, který nejen tiší bolest ale také mírní pocit dušnosti. Což je v případě poškození plic jedna z nejpodstatnějších pomocí, kterou můžeme pacientovi poskytnout. Zatím jsem se nesetkal s případem, kdy by se nedala dávka vystupňovat tak, aby bolesti nebyly. V současné době nabízíme pacientům, aby si sami dávkovali množství morfinu. Připustil byste za určitých okolností eutanazii? Co se týče eutanázie, v tom mám eticky díky Pánu Bohu a pomoci kolegů křesťanů jasno. Byly vydány přesné regule, že je etické neléčit, když je vyléčení velice málo pravděpodobné nebo si pacient léčení nepřeje. Je etické mírnit bolest, a to i dávkami morfinu, které člověka duševně utlumí. Ale je neetické aktivně pacienta zabít. Je pro lékaře křesťana etické se s pacienty také modlit? Oficielně jsme vzděláváni, že to jako lékaři nemáme dělat. Já jsem se s nevěřícím pacientem nikdy nemodlil. A o Kristu jsem nevěřícímu pacientovi říkal jenom dvakrát. V jednom případě, když pacient pochopil, že je to proto, že mu nemohu nabídnout nic jiného než tlumení příznaků a že mu chci nabídnout něco, co má věčnou hodnotu. Jestli to nakonec přijal, nevím. V druhém případě pacient řekl, že je žid a že o tom nic nechce slyšet. Jak se vyrovnáváte se smrtí svých pacientů? Je to smutné. Nicméně si myslím, že je to pro mě i dobré. Z medicínského hlediska si vždy projdu, co se mohlo udělat lépe, aby ke smrti nedošlo, tady nám pomáhá, dovolí-li pacient či rodina udělat pitvu. Jednak mě to udržuje ve stavu poníženosti, protože si uvědomím své omezení. Na rozdíl od většiny lidí, kteří považují lékaře za člověka, který toho hodně umí a má schopnosti vyléčit, vím, že to tak není. A jednak mně to vždycky připomene moji vlastní smrtelnost. Je paliativní medicína skutečně tak účinná, že utiší i nesnesitelné bolesti? Jestli paliativní medicína dokáže vyléčit i tu nejtěžší bolest, nevím, ale občas si říkám, že jeden z největších pokroků v medicíně bylo vynalezení morfinu. Protože alespoň v mém oboru je mnoho Jakou máte zkušenost s nemocničními kaplany? Zkušenost mám výbornou. Zvláště ze Seattlu, kde se kaplanem stal pacient, který sám dříve podstoupil transplantaci kostní dřeně. Rozhodl se pomáhat pacientům, kteří procházejí obtížemi po transplantaci. Byl zasvěcen do jejich situace, byl radostným křesťanem a byl schopen velmi neformálně navazovat s pacienty vztahy. Zaťukal např. na pokoj, představil se a zeptal se pacienta, zda nechce nějakou pomoc. Tou pomocí mohl být obyčejný neformální rozhovor o všedních věcech, nebo navázání hlubokého rozhovoru o Kristu. Dokázal to velice nevtíravým způsobem. Ani se na to nepotřeboval školit, protože z něj vyzařovala touha pomoct jakýmkoli způsobem, který pacient potřeboval. Rád svědčil o Kristu, ale respektoval, že jsou lidé, kteří o něm nechtějí slyšet. Těm pomohl všedním způsobem, rozptýlením nudy, rozradostněním, a pacientům, kteří byli jiných náboženství, pomohl také obyčejným rozhovorem a zprostředkováním kontaktu s jejich duchovními. Rozhodně bych takovou službu podpořil i u nás v Čechách. Nemocniční personál nemůže pacientovi poskytnout nic víc než několik let či desítek let života, ale kaplan může pomoct k věčnosti. Bronislav Matulík

10 Ilustrace Ondřej Košťák jan valeš ml. 10

11 Obraz první, potemnělý: Večerní zprávy, vidět jsou části roztrhaného lidského těla po výbuchu trhaviny nastražené teroristy. Hned za tím následuje informace o znásilnění malých dětí nevlastním otcem Existuje vůbec nějaký příběh lidské zvrácenosti, o kterém jsme ještě neslyšeli? A co by nás ještě ve zpovědnici mohlo překvapit? Obraz druhý plný živých barev: Krása a bohatství lásky. Štěstí v očích postiženého člověka, jemuž bylo pomoženo způsobem, který předčil jeho očekávání. Přátelství, kterému nevadí nedostatky druhého, ale s láskou je snáší už léta s poctivostí, na kterou je možné se spolehnout. Znám křesťany, kteří žijí s tou první představou. Každý den je pro ně zápasem s hříchem, umrtvují své vášně půstem a sebekázní (Ř 13,11-14). Život je pro ně boj. A znám i jiné křesťany, kteří si denně připomínají Ježíšovo vítězství, život je především využívání dobrých příležitostí, které Pán připravuje (Ef 2,10). Je vidět, že obě skupiny křesťanů žijí to, co se v Bibli píše. A přece je tu háček. Osobně vidím skutečný problém v tom zůstat realistou (nepřehlížet lidskou hříšnost), a přitom nepřijít docela o radost, respekt a hrdost, že jsme lidé. Není takový problém vézt se na s Božím viděním člověka, jako koruny stvoření. Boží realismus je v tom, že obě tyto tak protichůdné stránky člověka vidí s plnou intenzitou a zároveň. Pohled do zrcadla Nebuďme naivní! Bude dobré si připomenout tu černě pestrou povahu hříchu. Jelikož shrnutím Božích nároků na člověka je láska k Bohu a bližnímu (souhrn Božích přikázání, Mt 22,35-40, Mk 12,28-31, L 10,25-28), můžeme hřích definovat jako nelásku. Láska znamená dávat sám sebe být pozorný, vyjádřit vděčnost, dát svůj čas, energii, majetek. Opakem, a tedy hříchem pak je lhostejnost a projevy otevřené nenávisti. Opakem lásky je také sebeláska, tj. braní druhým a dávání jen sobě. Pochopitelně hříchem je porušování Božího zákona (1J 3,4). Z jiného úhlu pohledu je podstatou hříchu ne-víra, protože to, co Bůh od hříšného člověka očekává je důvěra, víra (J 6,28-29 a 16,9). Hřích tedy můžeme definovat jako opak víry, tedy neschopnost důvěřovat Bohu či spoléhání se jen na sebe. Protože Desatero začíná slovy Já jsem Hospodin, Bůh tvůj..., je vzpoura vůči Bohu pravým opakem. Tyto definice nám mohou pomoci v těch případech, kdy si nejsme jisti, co vše ještě hřích je a co již ne. Člověk je protichůdná bytost, je v něm svatost i hříšnost. Každý z nás je tím, kdo je hoden lásky, kdo může patřit Bohu a žít s Ním, ale i tím, kdo Boží zákony porušuje, nemiluje Boha ani bližní, ubližuje Jak se s tím vyrovnat? té či oné vlně. Bible je však neuvěřitelně realistická, a přitom člověka vnímá jako korunu stvoření. Z prvního obrazu se dělá zle, mysl ztrácí sílu a tělo odmítá poslušnost. Je to ohlušující ozvěna nesmyslného ticha. Zato druhý obraz láká a zve, chceme vstoupit do nepřeberných možností a krás života. Nasloucháme unešeně a mysl i tělo se poddává rytmu všeho úžasného. Jak je možné toto skloubit? Citování vět z Bible, které zdůrazňují lidskou hříšnost, ještě neznamená, že uvažuji biblicky. Boží genialita (mohu-li použít toho slova) spočívá totiž v tom, jak spojuje realitu lidského hříchu s realitou lidské slávy. Žít podle Božího slova pak znamená osvojovat si Boží vnímání lidského hříchu spolu To jsou biblické definice hříchu. Jak definují hřích lidé v české společnosti? Hřích je především porušení úcty a práv druhého člověka. Když na to někdo doplatil, bylo to zlé jednání. Pokud to nikoho nepoškozuje, není to vážná věc. Takový hřích je narušením integrity bližního, narušením toho, co bytostně patří k lidství. Toto pojetí má svá úskalí: Nepostihuje společenské dosahy hříchu, takže mezi mou nečinností a strádáním jiného jinde nevzniká vazba a já vůči ostatním nejsem ničím povinen (mluvíme totiž o základních lidských právech, nikoli povinnostech). Vše je tak individuální, že nám uniká společná povaha mnoha podob hříchu. Jiným problémem je to, že Bůh není v tomto 11

12 smyslu naším bližním, a tudíž nemá žádná práva. Řada lidí zná příběh o prvním hříchu Adama a Evy, když jedli ovoce ze zakázaného stromu. Ten pak pokračuje příběhem bratrovraždy hřích velmi brzy odhalí svou pravou tvář. Když je Kain uprostřed pokušení zabít svého bratra, Hospodin mu říká: Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. (Gn 4,7) Někteří lidé mají pocit, že dobrým jednáním něco od Boha získají... Jak nesmyslné! Dobrým jednáním si však účinně pomáháme v boji s pokušením. Hřích vytváří systém zla, který proniká lidskou Jaký je člověk při příchodu na svět V posledních letech došlo k otevření porodních sálů pro blízké, kteří doprovázejí rodičku, nastávající matku, k porodu. Otcové, případně jiné doprovázející osoby, nejčastěji kamarádky, sestry nebo matky, mohou být přítomny porodu očekávaného dítěte. Mohou ho spatřit v prvních vteřinách života. V některých porodnicích otcové, pokud chtějí, mohou přestřihnout pupečník, mohou dítě vyfotografovat, napsat mu jeho jméno na kůži, asistovat při jeho ošetření, zvážení a změření i prvním zabalení. Novorozenec je obodován v první, páté a desáté minutě života. Body dostává za projevy základních životních funkcí. Snahou porodníka a porodních asistentek je, aby se dítě narodilo v co nejlepším stavu, a tudíž dostalo co nejvyšší počet bodů. Současně i pro matku by měl být porodní průběh co nejbezpečnější, nejpřijatelnější, se snahou zmenšit všechna rizika, která porod pro matku představuje. Člověk novorozenec je křehkou i dokonalou bytostí zároveň. Je plně závislý na péči matky a současně má skrytý obrovský potenciál k rozvoji schopností, ve chvíli narození jen tušených a předpokládaných, někdy ani netušených, ani nepředpokládaných. Některým rodičům slouží dítě jako potvrzení jejich potence, potvrzení jejich sociálního postavení. Často jsou pak zdravé, nadané a krásné děti výkladní skříní rodiny. Inteligence a krása jsou charakteristiky, kterých si současná společnost vysoce cení, a my velmi ochotně toto hodnocení přejímáme, respektive je nám tento postoj vlastní. Naše církevní prostředí staví vysoko i další vlastnost, a to poslušnost. Poslušné dítě dává rodičům možnost sebepotvrzení a určité pozice ve sborovém společenství. Čím je pro nás narození dítěte, člověka? Je to především obrovská příležitost a dar. Příležitost zjišťovat, že ne všechno se vyvíjí, jak jsme si představovali, někdy je možná dokonce všechno naopak. S dítětem zjišťujeme, že život je mnohotvárný, nezařaditelný do kategorií, nepředvídatelný a někdy velmi dobrodružný. Pokud přijmeme tuto nejistou situaci jako další šanci k osobnímu zrání a ne jako korunovaci vlastního života, může nám tento postoj otevřít nové oblasti a stát se dlouhodobým stimulem duchovního růstu. V naší středoevropské, bohaté a zajištěné společnosti automaticky předpokládáme, že narozené dítě musí být zdravé. Všechna vyšetření v době těhotenství byla přece v pořádku Těžko přijímáme život s hendikepem. O to víc si vážím žen, které věděly o postižení dítěte, a přesto se rozhodly donosit ho, porodit, starat se o něj a milovat ho. Investovat do dítěte bez ohledu na efektivitu vynaloženého úsilí a péče. Často místo skutečné podpory zažívají nepříjemnou pozornost až zvědavost okolí a současně jsou péčí o různým způsobem znevýhodněné dítě omezeny nebo úplně vyřazeny z aktivit běžného života. Rut Vovsová, gynekolog-porodník 12

13 Jaký je člověk ve školní lavici? Každý člověk přichází na svět s určitým obdarováním a určitými schopnostmi. Každý je jedinečnou osobností Bohem obdarovanou. Naše lidské společenství mu toto obdarování pomáhá rozvíjet nebo ubíjet. Jaký z každé osobnosti vyroste člověk a jaký bude, o tom se velkou měrou rozhoduje také ve škole. Pochopila jsem, že dítě při vstupu do školy touží být přijato s pochopením a porozuměním. Očekává pomoc při nezdarech a je pro něho důležitá jistota, že ho mají ostatní rádi. Několik příkladů. LÁĎA byl žákem páté třídy. První výstup se odehrál v den mého vstupu do školní praxe. Ředitelem školy jsem byla upozorněna na jeho časté výkyvy v chování a nekázeň. Bude-li třeba, měla jsem ho poslat do ředitelny. Láďa přišel do školy až během druhé vyučovací hodiny. Najednou bez zaťukání a pozdravení se ve třídě objevil střapatý kluk, ruce v kapsách. Horečně jsem přemýšlela, jak se mám zachovat a celá třída očekávala nějakou zábavu. Učila jsem dál a nevšímala jsem si ho. Po chvilce se ozval sám: Sem přišel. Přešlapoval z nohy na nohu a já jsem mu odpověděla, že jsem si všimla. Požádala jsem ho, jestli umí přijít do třídy lépe, aby to zkusil znovu. K údivu všech opravdu šel a dokázal, že to umí. Něco se v něm zlomilo, dalo nám to všem ještě dost práce, ale podařilo se. Láďa se přestal předvádět, pochopil, že ho máme rádi. Když jsme se po letech potkali, srdečně se ke mně hlásil, omlouval se a dosvědčil, že to byl právě ten okamžik, který byl tam na začátku. To, že nebyl křik ani ředitelna, způsobilo u něho velikou změnu. LOJZÍK nebyl mým žákem, ale přesto jsem s ním prožila zvláštní zkušenost. Ve třídě, kam chodil, se paní vychovatelce vytratily z peněženky nějaké peníze. Šli na vycházku, paní vychovatelka poslala Lojzíka zpět do třídy, aby přinesl míč, který tam zapomněli. Při návratu zjistila, že jí chybí peníze. Pojala podezření, že to byl právě Lojzík, který byl ve třídě chvíli sám. Já jsem to měla vyšetřit. Lojzíkovu rodinu jsem dobře znala a některé starší sourozence jsem učila. Celá rodina žila neokázale a skromně. Lojzík byl tichý, málomluvný, na mé otázky neodpovídal. Potom nejistě odpověděl, že nic nevzal. Dohodli jsme se, že si o tom všem promluví s rodiči. Myslela jsem, že o tom pomlčí, ale to jsem se zmýlila. Doma se Lojzík rodičům přiznal, peníze vrátil a omluvil se. Nám to stačilo a dále jsme se tím nezabývali. Rodiče byli z činu svého syna zdrceni, ale měli jsme radost, že se sám přiznal. JIRKA byl žákem mého muže, učitele tělocviku. Zavalitý a neohrabaný kluk byl dobrým terčem pro vtípky spolužáků. Dost tím trpěl, ale bojovat proti tomu neuměl. Tělocvik považoval za svého nepřítele, nedařilo se mu nic zvládat. Po jedné zase neúspěšné hodině si ho učitel pozval k sobě. Poradil mu, že by mohl mít úspěch ve vrhu koulí. A Jirka chtěl. Byl stále lepší, viděli to i spolužáci, začali si ho vážit. Nejprve se stal přeborníkem školy a později i přeborníkem všech škol v okrese. Vytrvalost a houževnatost ho provází celý život. Vystudoval vysokou školu, stal se úspěšným podnikatelem. Na svého učitele tělocviku nedá dopustit a dodnes jsou z nich dobří přátelé. KRISTINA byla velice neukázněná a divoká se sklonem k drzosti. Málokdo si s ní chtěl povídat. Při jedné hodině vyrušovala obzvláště silně. Často jsem ji musela napomínat, až jsem na ni křikla: Kristo, už toho mám dost! A nastal výbuch. Její reakce byla opravdu nevybíravá a drzá. Já jsem se v ten okamžik neudržela a začala jsem na ni ječet, co si to dovoluje. Ona sice ztichla, ale začala plakat a i celá třída byla až do konce vyučování nějak smutná. Když jsem doma nad vším přemýšlela, začala jsem se za své jednání stydět. Pochopila jsem, že jsem se jí něčím dotkla, mrzelo mě to. I druhý den ve třídě bylo stále nějaké zvláštní ticho. Trvalo do té doby, než jsem se všem omluvila, řekla jsem dětem, že mě to mrzí. Vyzvala jsem všechny, abychom celou situaci všichni společně znovu řešili. Během několika chvil nám Kristina vypověděla, co ji trápí. S pláčem se nám svěřila, že si myslí, že ji nikdo nemá rád. Maminka má radši bratry, ve škole s ní nikdo nechce kamarádit a já jsem ji oslovila Kristo, což zní jako kryso. Proto ten výbuch. Byla jsem ráda, že všechno ze srdce vyšlo ven a mohli jsme začít pracovat na vylepšování vzájemných vztahů. Ludmila Hrabětová, učitelka v důchodu 13

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce Naše vztahy jsou nemocné......to myslím všeobecně. Smysl pro empatii se postupně stává balvanem omotaným provazem na hladině jezera. Na druhém konci se uvázal člověk. Plácá se na hladině a pořád si myslí,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více