.zamberk.cz ROČNÍK XIX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".zamberk.cz ROČNÍK XIX."

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY 11 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: Pozvánka na zastupitelstvo Běh naděje Největší kniha na světě v Žamberku JUNÁK a sbírka KAPKA ve dnech Letecký den června 2008 Č TRNÁC TIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č června 2008

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY Zprávy z radnice Zveme Vás na 12. zasedání ZM, které se uskuteční 24. června 2008 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 NA PROGRAMU JEDNÁNÍ: finance majetek různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. PODĚKOVÁNÍ U příležitosti odchodu do důchodu Rada města Žamberka vyslovuje své uznání a poděkování panu Mgr. Vilému Křečanovi, řediteli ZŠ Nádražní 743 v Žamberku, za jeho dlouholetou práci ve školství na pozici ředitele školy a do dalších let mu přeje mnoho ště stí, zdraví a osobní pohody. - RM - Město Žamberk VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na pracovní pozici v organizační složce města: Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk provozář, osvětlovač, platová třída 6 Požadujeme: střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou (příp. střední vzdělání technického zaměření s výučním listem), řidičský průkaz sk. B, dobré komunikační a organizační schopnosti, manuální zručnost, samostatnost, časovou flexibilitu. Výhodou: praxe v oboru, dovednost pracovat na PC (Word, Excel, Internet). Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu - jde-li o cizího státního občana, strukturovaný životopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, datum a podpis zájemce, kontaktní spojení. Předpokládaný termín nástupu: červenec 2008, příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FIDIKO Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu Základní škola 28. října 581 a Město Žamberk ve spolupráci s FIDIKO a DDM ANIMO Vás zvou na I.ročník humanitární akce KTERÝ SE KONÁ VE ČTVRTEK od hod. u Divišova divadla v Žamberku od hod. start cyklistů, běžců, chodců, kočárků, vozíků Bližší informace naleznete na plakátech. Zuzana Žváčkova kultura, vzdělávání a sport Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI REFERENT/REFERENTKA PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND pracovní poměr na dobu určitou (2-3 roky). platová třída 9 Požadujeme: vyšší odborné vzdělání (příp. střední vzdělání s maturitní zkouškou), dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu. Výhodou: vzdělání lesnického směru, znalost správního řízení, aktivní znalost AJ nebo NJ. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 9. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: 1. ZÁŘÍ 2008, případně DLE DOHODY Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT REFERENTKA ZPZE Nepřehlédněte! Výstavba pěší zóny v Žamberku Vážení spoluobčané, na webových stránkách města probíhá v současné době anketa o prospěšnosti projektu vybudování pěší zóny v Žamberku. Připojte se k hlasování. REÚP Žamberk Město Žamberk VYHLAŠUJE DRAŽBU NÁJMU BYTU I. kolo dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka Adresa bytu: Žamberk, Masarykovo nám. 61 číslo bytu: 5, velikost bytu: 1+1 Nadzemní podlaží: 3, podlahová plocha vč. sklepa: 44,90 m 2. Základní měsíční nájemné: cca 1 600,- Kč Vratná kauce na byt: 5 000,- Kč. Vyvolávací cena: ,- Kč, dražební jistina: 5 000,- Kč PROHLÍDKA BYTU JE MOŽNÁ: v pondělí od do hod. DRAŽBA SE BUDE KONAT ve čtvrtek 19. června 2008 ve hod. v jednací síni MěÚ Žamberk (budova radnice - přízemí) Poslední možnost podání přihlášky do dražby: středa do hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, č. dveří 203 (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy přihlášky do dražby i příslušná pravidla, která dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU HLÁŠENÍ PORUCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S okamžitou platností hlaste poruchy veřejného osvětlení na TS Žamberk s.r.o. prozatím v prac. době po-pá hod. na tel.čísla nebo Ing.V.Fabián, REÚP Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Adresa bytu: Žamberk, ul. ČSA 457, číslo bytu: 9 Velikost bytu: 0+1, nadzemní podlaží: 3 Podlahová plocha vč. dřevníku: 34,28 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 1 300,- Kč Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši 5 000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. PROHLÍDKA BYTU JE MOŽNÁ v pondělí od do hod. POSLEDNÍ MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTI: středa do hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách www. zamberk.cz ( městský úřad formuláře ) nebo v sekretariátu starosty. PODROBNÉ INFORMACE: úřední deska města

3 ŽAMBERSKÉ LISTY 3 E-BOX Sběrná nádoba k odkládání vyřazených drobných elektrozařízení Město Žamberk se rozhodlo ve spolupráci se společností ASEKOL usnadnit občanům třídění vysloužilých drobných elektrozařízení. Doposud mohli občané odevzdat staré elektrozařízení ve Sběrném dvoře nebo u vybraných posledních prodejců. Nyní má každý občan možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na Městský úřad Žamberk a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v budově radnice v přízemí a v budově pověřeného úřadu (pošta) v prostorách podatelny. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na Za odb ŽPZE Bc.Alena Hovádková a společnost ASEKOL s.r.o. Informace k cestování dětí bez zákonného zástupce do Chorvatska Na základě informací získaných z ministerstva zahraničních věcí je povinen nezletilý občan cestující do Chorvatska bez zákonného zástupce, a to i v doprovodu prarodičů, s vlastním cestovním dokladem mít písemný souhlas zákonného zástupce. Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem. Formulář tohoto písemného souhlasu lze najít na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v části Cestujeme do zahraničí - Aktuální doporučení a varování Chorvatsko. V případě, že matka nebo otec, kteří dávají zmíněný písemný souhlas nebo sami nezletilého občana ČR doprovází při cestě do Chorvatska, mají odlišné příjmení než doprovázené dítě, je nutné při kontrole na hranici předložit oddací list rodiče a rodný list dítěte, které není nutné překládat. Ve věci cestování nezletilého dítěte do Chorvatska v doprovodu rozvedeného rodiče platí, že oba rodiče jsou zákonnými zástupci dítěte, a není potřebné dávat zmíněný písemný souhlas druhým rodičem. Totéž se týká i nesezdaných rodičů dítěte. V případě cestování pěstounů s nezletilým dítětem, které jim bylo svěřeno do pěstounské péče, postačí na hranici předložit soudní rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, které není nutné překládat. V případě pobytů nezletilých občanů ČR pořádaných jako kulturní a sportovní akce a školní výlety je organizátor povinen předložit na hranici jmenný seznam účastníků. Text jmenného seznamu je nutné přeložit do angličtiny nebo chorvatštiny (nemusí být ověřený překlad). Podpis organizátora nemusí být ověřen, je však požadováno razítko organizátora. Informaci k cestování nezletilých občanů ČR bez zákonného zástupce i obecnou informaci pro cesty do Chorvatska naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v části Cestujeme do zahraničí - Vstup a pobyt v cizích státech Evropa Chorvatsko Základní informace pro cestování. Vzhledem k tomu, že forma vstupu a pobytu na území cizího státu je výhradně v kompetenci tohoto státu, doporučuji Vám případné další nejasnosti konzultovat přímo na konzulárním oddělení Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze na adrese: Praha 6, V Průhledu 9 tel: , , Ing. Petra Řeháčková, vedoucí odboru správního a dopravy Mění se platnost dokladů o povinném ručení Připomínáme všem majitelům motorových vozidel, že 1.června 2008 nabyl účinnosti zákon číslo 137/2008 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Jak upozornil například Odbor dopravně správních agend pražského magistrátu, dochází ke změně způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. Zrušuje se stávající doklad o pojištění odpovědnosti a jako doklad o pojištění zůstává dle paragrafu dva písmeno k) citovaného zákona pouze zelená karta vydaná příslušným pojistitelem. Doklady o pojištění odpovědnosti vydané do 31. května 2008 pozbývají platnosti dnem 31. prosince Prokazování existence pojištění odpovědnosti: 1) od 1. června 2008 do 31. prosince 2008 pojištění odpovědnosti je možno prokazovat oběma způsoby, tedy dokladem o pojištění nebo zelenou kartou (za předpokladu, že je dokument platný); 2) od 1. ledna pojištění odpovědnosti bude možno prokázat pouze zelenou kartou. Kateřina Bouda Kašparová, tisková mluvčí projektu Ochrana obyvatel INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA ŽAMBERKA NABÍZÍ: Kontakt: tel , V PŘEDPRODEJI: vstupenky na rockfest PODSKALÁK 2008, Studené, cena: 150,-Kč NOVINKY: CD pěveckého sboru VIOLA (1994, 2008), vlaječky se znakem města Žamberka, keramické zvonky s logem Žamberk, cyklomapy, cyklobusy jízdní řády, DVD Pardubický kraj, knihy o Orlických horách, velký výběr pohledů. LANOVKOU NA HŘEBEN ORLICKÝCH HOR Lanová dráha je v provozu od do Na vrch Zakletý Vás vyveze nová moderní sedačková lanovka. Bohužel není povoleno vozit na lanovce kola. Od července si bude možno pro jízdu na sjezdovkách zapůjčit terénní káry a koloběžky, horská kola. V měsících červnu a září provoz jen o víkendech. V červenci a v srpnu pak každý den. V dny provozu jezdí každou celou hodinu od 9:00 do 17:00 hod. Ceny: dospělí 50,- Kč, děti do 150 cm 30,- Kč. Směr dolů zdarma. Poskytují se též skupinové slevy. Bližší informace na Zdena Kroulíková, vedoucí IS MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Dne ve 02:30 hod. si hlídka MP všimla v Klostermannově ulici vozidla Škoda, jehož řidič měl problémy udržet se s vozidlem ve svém jízdním pruhu. Následná orientační dechová zkouška prokázala téměř dvě promile alkoholu. Věc byla předána Policii ČR s podezřením na spáchání trestného činu. Dne v 16:00 hod. přijala hlídka MP oznámení o krádeži jízdního kola, které majitel ponechal neuzamčené u prodejny Konzumu. Pachatel není znám. Dne ve 14:20 hod. přijala MP oznámení o krádeži kabelky s telefonem, kterou majitelka odložila při nakupování v prodejně na Masarykově nám. Pachatel není znám. Dne v 01:00 hod. spatřila hlídka MP v prostoru za kempem partu mladíků, kteří se po spatření strážníků dali na úprk. Na místě zanechaly batoh napěchovaný alkoholem. Jelikož se o věci nikdo nepřihlásil, byl nález předán na Městský úřad v Žamberku. Dne v 19:30 hod. byla hlídka MP přivolána do prodejny Plus, kde byl při krádeži zboží přistižen 16 letý mladík ze Žamberka. Za přestupek proti majetku byla mladíkovi uložena bloková pokuta a poté si ho převzali rodiče. Dne byla hlídka MP přivolána do prodejny Penny market, kde byl při krádeži zboží přistižen 60 letý muž z Vrchlabí. Jmenovaný nakradl zboží v hodnotě 1 375,-Kč. Přestupek proti majetku vyřešili strážníci uložením blokové pokuty. Dne v 17:30 hod. bylo na MP telefonicky oznámeno, že na autobusovém nádraží leží podnapilá žena. 62 letá žena z Trutnova se opila z důvodu úmrtí svého manžela. Pádem na zem si přivodila drobné poranění, proto byla rychlou záchrannou službou převezena na ošetření do nemocnice. Dne v 10:00 hod. řešili strážníci přestupek proti občanskému soužití v domě v Nádražní ulici, kdy sousedka na chodbě sprostě nadávala svému sousedovi a svůj hlasový projev podpořila i kopáním do jeho dveří. Tento přestupek bude řešen příslušným správním orgánem MěÚ Žamberk. Dne ve 23:15 hod. přijala MP oznámení, že v areálu firmy Intergal přistihl pracovník bezpečnostní agentury trojici mužů, kteří přes plot kradli železo a nakládali ho do vozidla Favorit. Zlodějům se podařilo z místa utéci, ale na místě zanechali svoje vozidlo. Strážníci na místě spolupracovali s hlídkou Policie ČR, ale zloděje se nepodařilo na místě dopadnout. Věc je dále šetřena Policií ČR. Dne ve 14:00 hod. oznámil muž z Líšnice podivnou událost, která se mu stala na přechodu pro chodce u prodejny Konzumu, kde zastavil se svým vozidlem, aby umožnil přejít chodci po přechodu pro chodce. V té chvíli přiběhl k vozidlu nezjištěný muž a začal tyčí mlátit do vozidla a poté utekl. Majiteli naště stí nebyla způsobena žádná škoda. Co však vedlo dotyčného muže k takovému činu, ví asi jen o sám Dne ve 14:45 hod. byli strážníci přivoláni do prodejny Penny market, kde zaměstnanci přistihli při krádeži zboží trojici 14 letých mladíků. Děti předala hlídka MP jejich rodičům a věc byla oznámena na sociální odbor městského úřadu. Za MěP Kamil Luňáček

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Finanční úřad v Žamberku Pionýrů 1360, Žamberk tel OZNAMUJE KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY MOVITÝCH VĚCÍ podle 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o správě daní a poplatků ) s přiměřeným použitím 328b a násled. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen OSŘ ). DATUM KONÁNÍ DRAŽBY: od hodin Zápis dražitelů: hodin MÍSTO KONÁNÍ DRAŽBY: FÚ v Žamberku 1. patro - zasedací místnost Předmětem dražby budou tyto movité věci: Ohlédnutí za... ŽAMBERSKÁ MUZEJNÍ NOC Žamberské muzeum se zapojilo již podruhé do celostátního festivalu muzejních nocí a tvořilo tak jedno z 97 měst a 135 institucí, které pro své návštěvníky uchystalo atraktivní program v nevšedních otevíracích hodinách. Pro letošní rok bylo zvoleno ústřední motto V říši kouzel a atmosféra plná magie a kouzel na chvíli zavládla ve všech expozicích i výstavních prostorách. V sobotu dne 24. května 2008 bylo muzeum otevřeno pro malé i velké návštěvníky v době od 20. do 23. hodiny. Pro naše hosty byl připraven program, který zahrnoval dvě vystoupení. Kouzelnické triky pro děti i dospělé předvedl profesionální kouzelník pan Miloš Bednář. Poodhalit tajemství řady z nich se nám nepodařilo, kouzlit učil také naše nejmenší návštěvníky. Zvídavé hosty nakonec naučil některým kouzlům. Na závěr svého vystoupení vyčaroval nádherně oděné orientální tanečnice skupiny Pouštní růže, které předvedly exoticky laděné tance se svíčkami a šátky v nastudování Jitky Rolečkové a Lenky Semrádové. Tajemnou atmosféru muzea navozovalo netradiční osvětlení expozic, které bylo vytvořeno díky nádherným stolním a pokojovým lampám a svítidlům z nabídky firmy KANDELA SVÍTIDLA p.jiřího Rába. Děkujeme za jejich zápůjčku. Během této noci nesměly v muzeu chybět půvabné a vzdělané čarodějnice. Této role se zhostil rovněž jeden muž - Jiří Khol z Kameničné, dále pak Tereza Uřičařová, Marika Tobišková, Eva Čadová, Pavla a Lucka Šulcovy ze Žamberka a Petra Kolomá a Dana Lipenská z Lukavice. Pro návštěvníky byl připraven rovněž test v poznávání muzejních exponátů. Děkuji všem našim účinkujícím i pracovníkům muzea, kteří atraktivní program koncipovali nebo se jinak významně na jeho zabezpečení podíleli. Účastníci Muzejní noci odcházeli nadšeni a naše letošní nabídka programu se setkala s jejich vřelým zájmem. Věřím, že Vás v příštím roce opět překvapíme zajímavou nabídkou tak trochu netradičních služeb a že se určitě do muzea přijdete podívat. PhDr. Marie Otavová, ředitelka Žamberské jarní slavnosti 2008 v Divišově divadle Přátelé divadla a příznivci kultury vůbec si jistě všimli, že letošní program ŽJS byl opravdu velmi bohatý a navíc složen pouze z představení ochotnických souborů bez přídavku profesionálního divadla. Teď, pár týdnů po skončení, nemohu jinak než ocitovat slova pana Luďka Richtera, režiséra a divadelního teoretika, absolventa FF UK a DAMU Praha: Amatérství pro mě neznamená omluvu za `sníženou kvalitu`. Na to si amatérů příliš vážím. Viděl jsem tolik vynikajících amatérských inscenací, že amatérství či profesionalita pro mě není kategorií kvalitativní, nýbrž druhovou: amatéři zpravidla daleko lépe vědí, že a proč chtějí dělat právě to divadlo, které dělají, nejsou v žádném směru vázání povinností zalíbit se, aby je někdo koupil, a vkládají do všeho od dramaturgie přes režii a scénografii až po herectví svou osobní jedinečnost, své `civilní vidění`.. S výše citovanými slovy nelze nesouhlasit. Navíc po letošním jaru, kdy jsme v Divišově divadle v rámci ŽJS přivítali tolik kvalitních amatérských souborů, opravdu nevím, který označit za nejlepší. Velmi dobré byly prostě všechny. Ohromný potlesk sklidil DS Wokno z Broumova, který zde uvedl ruskou klasiku Revizora. Nejen že představení bylo skvělé a herecké výkony vynikající, ale k tomu všemu byli diváci v předsálí uvítáni ruskými mužiky a pro každého byl pro navození atmosféry povinný stakan vodky. DS Ledříček z Klášterce nad Orlicí se se ctí vypořádal s velmi těžkým kusem V+W Ostrov Dynamit, kraličtí ochotníci přivezli komedii Prachy? Prachy! a hlavně skvělého hlavního představitele Mirka Černohouse. Není divu, že hned za dvě neděle získal právě on na ochotnickém festivalu v Brněnci cenu poroty za nejlepší herecký výkon. U nás však následoval vamberecký Zdobničan, jenž slavil úspěch s komedií Jedenácté přikázání. Domácí DS Diviš připravil letos v rámci slavností hned dvě premiéry úsměvnou komedii k zamyšlení Slovanské nebe (ještě teď vidím a slyším pana Bělohlávka v roli všemocného Peruna) a společně s DDM Animo úspěšnou autorskou hru s orientálními tanci Setkání v poušti. Do programu bylo letos zařazeno i tradiční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Petra Ebena Mládí tančí v choreografii paní Hany Michaličkové plné nových nápadů a tanečních prvků. Závěr slavností patřil jako snad každoročně koncertu swingového orchestru Big Band Letohrad, který letos pod taktovkou skvělého člověka a muzikanta pana Rostislava Zábrahy oslavil desetileté výročí své existence. Symbolicky se slavilo právě zde, v Divišově divadle, kde se jádro Big Bandu dalo tehdy dohromady. Děkujeme všem, kteří se na slavnostech svými uměleckými výkony podíleli, děkujeme divákům, kteří vědí, že amatérské divadlo žije, a v neposlední řadě i sponzorům a Pardubickému kraji za finanční podporu. Alena Urbánková, Vilém Kout - FIDIKO Poř. č. Název dražené věci Odhadní cena v Kč včetně DPH Vyvolávací cena v Kč včetně DPH 1. Paletovací vozík 900,- 300,- 2. Mikrovlnná trouba 600,- 200,- SAMSUNG M 1777 N 3. Počítač Pentium + monitor + klávesnice 600,- 200,- + myš 4. Tiskárna HP DESKJET 600,- 200, Skener UMAX ASTRA 150,- 50,- 610 P 6. Osobní automobil ŠKODA SUPERB, 1,9 TDI, černá metalíza, rok výr , ,- Ing. Miroslav Buryška, ředitel FÚ Žamberk RLP Žamberk Výjezdy za měsíc květen 2008 Věk celk. somatická onem traumata jiné celkem 135 ošetřeno, ponecháno na místě: 49 předáno na oddělení : interna 36 chirurgie 20 LZS 2 neurologie 10 ORL 2 gyn./porod. 6 dětské 6 obvodní lekař 1 psychiatrie 1 LDN 1 policie 1 Na LSPP ošetřeno 69 pacientů. Za RLP Žamberk Malinová Mirka

5 ŽAMBERSKÉ LISTY 5 můj srdečný dík patří jednomu člověku, kterého já neznám a ani on mne. A přesto mi dal svou kostní dřeň. Vděčím mu za život, kterého si hodně cením. Mám jedenáctiletou dceru, manželku a fantastickou rodinu. Kdyby Vás nebylo, který jste mi zachránil život, už bych tady nebyl. Jste zázrak, který přišel za pět minut dvanáct. Jsem Vám velice zavázán za svůj život a Vám patří můj velký dík. Děkuji Vám z celého srdce. Josef Oslavy 135 let od založení SDH v Žamberku V sobotu , za krásného počasí, proběhly oslavy 135 let od založení SDH v Žamberku. V rámci oslav se uskutečnila okrsková soutěž 26 okrsků, na které naše družstvo žen obsadilo 1.místo ve své kategorii. Celkem se zúčastnilo 20 družstev z okolních sborů z Líšnice, Helvíkovic, Kameničné a Dlouhoňovic. Po ukončení soutěže se uskutečnila soutěž v netradičním útoku, kterou vyhrálo družstvo Líšnice a byla předána krajská a okresní ocenění za práci vybraným členům SDH. Po obědě byla možnost si prohlédnout současnou hasičskou techniku, která je na stanici v Žamberku a nový automobilový žebřík ze stanice v Ústí nad Orlicí. Na závěr odpoledne členové výjezdové jednotky SDH Žamberk provedli ukázku hašení vozidla. Po celou dobu bylo připraveno občerstvení a o ozvučení se postaral pan Petr Divíšek a v neděli bylo pro zájemce otevřeno naše hasičské muzeum. Závěrem děkuji fotbalistům ze Žamberka za možnost uspořádat oslavy na jejich hřišti a poděkovat sponzorům za jejich pomoc a všem členům našeho sboru za jejich práci. Sponzoři: Město Žamberk, restaurace Babeta p.kulhánek, firma VEMAS as., AGRO Žamberk a.s. orlicko.cz/zamberk/hasici/index.htm Starosta SDH Žamberk Pavel Dlabka Komise pro zahraniční styky informuje Dechovka mezinárodně Dechový orchestr byl pořadateli vybrán mezi účastníky 18. ročníku setkání dechovek v podkrušnohorském Thumu. Dostal lepší časy k vystoupení než loni a byl pověřen vystoupit v horském rekreačním středisku Oberwiesental. Obojího se mladí muzikanti s dirigentem Ladislavem Tyrnerem zhostili se ctí! O dva týdny později jeli do partnerského německého Senftenbergu jako jediné zahraniční těleso zpestřit oslavy 35. výročí vzniku rekreační oblasti Senftenberger See. Pověření provázet hudbou slavnostní akt, kterého se kromě starosty Senftenbergu zúčastnil i ministr kultury a zástupce parlamentu i zemského sněmu, vzal orchestr vážně a svými pěti vstupy vtiskl oslavě v amfiteátru slavnostní ráz. Druhý den se těleso prezentovalo na hlavním pódiu u jezera 90 min.vystoupením, v němž nabídlo pestrou škálu žánrů od tradiční dechovky přes dixieland až po muzikálovou a filmovou hudbu. Vzhledem k velké navštívenosti obou akcí se město Žamberk dobře připomnělo stovkám posluchačů v obou německým městech. PhDr. Hana Chvátilová, předsedkyně i takhle nějak může vypadat dopis. Tohle je dopis člověka, jemuž transplantace kostní dřeně zachránila život. Onemocněl zákeřnou nemocí leukémií, jejíž podstata tkví v poruše krvetvorby. Bílé krvinky se zhoubně množí na úkor červených krvinek a krevních destiček, v těžkých případech mohou dokonce úplně potlačit krvetvorbu. Léčba této nemoci je zdlouhavá a záleží na typu i stádiu choroby. Často je pro nemocného jedinou nadějí transplantace kostní dřeně, což znamená vpravení zdravé krvotvorné tkáně do dutiny kostí. Technicky vzato se tato operace moc neliší od běžné transfuze. Ale Bílé krvinky mají v organismu funkci obranou a jejich úkolem je ničit vše, co je cizí. Takže je nezbytně nutné najít pro transplantaci takového dárce, jehož bílé krvinky se maximálně shodují s těmi Vašimi. A to je při jedinečnosti lidského organismu těžký úkol. Přestože by se mohlo zdát, že těmi správnými dárci kostní dřeně je rodina nemocného, bývá tomu tak jen v málo případech. Z tohoto důvodu vznikají po celém světě registry dárců kostní dřeně, které dnes čítají přes 9 milionů lidí. Darovat kostní dřeň může každý zdravý dospělý člověk, bez ohledu na věk, vyznání či pohlaví. Stojí to jen trochu odvahy a sebezapření, odběr kostní dřeně dárce na zdraví neohrozí,jeho tělo dokáže rychle vytvořit nové buňky, na rozdíl od těla nemocného. U nás se transplantací kostní dřeně a pomocí nemocným zabývá Nadace pro transplantace kostní dřeně. Shromažďuje prostředky i dárce a dává tak nemocným naději, která je v těchto případech tak důležitá. Jednou z nepsaných skautských i obecných zásad je pomoc bližnímu. A právě prostřednictvím Junáka a Nadace pro transplantaci kostní dřeně máme my, skauti, možnost pomoci všem, kteří pomoc potřebují. Proto se již poněkolikáté účastníme sbírky KAPKA, kterou pořádá Nadace pro transplantace kostní dřeně ve spolupráci s Junákem-Svazem skautů a skautek ČR. A tak nás i letos, o víkendu budete moci potkat na čerpacích stanicích v okolí, jak v bílých tričkách umýváme řidičům přední skla, jako poděkování za jejich příspěvek do zapečetěných pokladniček. Připojte se k nám a darujte tak nemocným alespoň kapku naděje! Skauti Žamberk Kurz plavání pro dospělé neplavce Od března do června t.r. jsme absolvovali 10 lekcí plavání s p.milanem Sobotkou. Na začátku jsme byli čtyři, dva neplavci, dva z nás plavat trochu uměli, na kurzu se v tomto sportu zdokonalovali. Do krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě (kde nám vycházeli maximálně vstříc a většinou tam nebylo moc lidí) jsme jezdili jednou týdně. Pan Sobotka se nám všem velmi pečlivě věnoval, na konci kurzu jsme již všichni skákali beze strachu do vody a přeplavali bez problémů celý bazén. Děkujeme tímto panu Sobotkovi za trpělivost a chuť s námi překonat náš strach z vody. Zároveň bychom chtěli povzbudit i Vás, ostatní dospělé (v mladém i pokročilém věku), kteří neumíte plavat nebo byste se chtěli v plavání zdokonalit, abyste nerezignovali a klidně se do toho pustili. Kdo by měl zájem, pan Sobotka pořádá kurzy plavání vždy na jaře a na podzim. Zastihnete ho na tel Za celý náš plavecký tým Marie Ruszová (důchodkyně)

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nemusí vždy vyjadřovat souhlasné stanovisko členů Redakční rady ŽL Reakce na článek v ŽL č.10/08 Jako občan Žamberka reaguji na článek v ŽL č.10/08 p. PhDr. Milana Havla z Prahy. Za chválu úspěchů v našem městě je jistě dobré poděkovat, ale zajímalo by mne, kde asi získal mylné informace o stavbě velkokapacitního kravína, když se jedná o dostavbu? Tento objekt v tomto místě stojí už více jak 25 let s některými úpravami a obměnou v sortimentu skotu. Kdyby nebyla přijata určitá razantní opatření od EU a jiných orgánů, nebylo by této dostavby zapotřebí. Toto se netýká jen našeho regionu. Ani někteří místní lidé neví, kde nebo co v těchto místech stojí, že Vás, pane doktore z Prahy, tohle zrovna zajímá. Více se o tom zmiňovat nebudu. Pana profesora Alberta nechte klidně odpočívat ve Vídni. Važme si jeho odkazu a dobročinnosti, které nám zanechal. Za jeho života byly zde podmínky jinačí. Jak píšete:...tak začíná ústav obklopovat..., ano satelitní městečko, a tak s tím vzduchem to bude asi jiné. Dříve se žilo jinak, to ví dobře moji vrstevníci. Třeba maso bylo k jídlu jen jednou za týden, nyní dva i vícekrát za den. Nekritizujme prvovýrobu, ta zajišťuje výživu národů. Podívejme se na spotřebitele a hlavně do popelnic, jak se mnohdy s těmito výrobky zachází. V některých zemích by Vám za tyto odpadky ruce líbali. Nakonec zbývá přání, aby nám to vepřové a hovězí na talíři nes...o, ale vonělo. S úctou V.Š., zemědělec, senior ze Žamberka Poznámka z redakce Abychom předešli příp. spekulacím, upozorňujeme čtenáře ŽL, že VŠECHNY zveřejněné příspěvky obsahují VŽDY jméno, příp.i tel.číslo jejich autora. Respektujeme přání našich přispěvatelů, a tak texty někdy zveřejníme pod zkratkou, značkou apod. pavvl.- Děkuji paní ředitelce Blance Rekové a paní učitelce Janě Vodičkové z MŠ Sluníčko, oddělení Motýlků, za milý a profesionální přístup k mému synovi Janu Štelbaskému. Děkuji také paní Janě Kovandové a všem našim asistentkám. M. Štelbaská DĚTSKÝ DEN V DLOUHOŇOVICÍCH V sobotu pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Dlouhoňovice se uskutečnil v areálu mateřské školy a na místním dopravním hřišti Dětský den plný soutěží a dobré zábavy. Sedmnácti soutěžními stanovišti prošlo celkem 66 dětí, které za své výkony dostávaly žetony. Za ně si mohly vybrat v dětském obchodním stánku hračky dle výběru. Středem pozornosti byly projížďky na koni z Jezdeckého klubu paní Diany Zemanové. Celá akce by se neobešla bez podpory sponzorů : Výroba dřevěných hraček Vladimír Marek, Teddies velkoobchod hračkami pana Michala Vyhnálka, Ekoservis DDD Lumír Štěpán, Penzion Pod lipami Robert a Hana Moravcovi a další. Babičky a maminky napekly a ozdobily perníčky. I samotné děti z obce se aktivně zapojily do přípravných prací. Poděkování patří všem. Zvlášť děkuji hlavním organizátorům: paní Janě Havrdové, Simoně Páchové, Ivě Pražákové a ředitelce mateřské školy paní Jitce Krahulcové. Ing. Smola Pavel, starosta obce Ohlédnutí za oslavami 20 let dětského pěveckého sboru Viola Je to tak vždycky, když se pořádá nějaká větší akce: Napřed nastává období velkých příprav, pak je tu najednou onen den D, ke kterému po celou dobu veškeré úsilí směřovalo, a posléze je vše už pouhou vzpomínkou a zůstává jen hezký pocit, pár fotografií Stejným vývojem prošla letos i Viola, která v květnu slavila své dvacetiny. A byla to oslava, jak se patří: vzpomínkový večer v Divišově divadle s křtem nového CD a hned poté tři velké chrámové koncerty v Žamberku a okolí společně s hosty z Německa a z Litvy. Příprava na narozeninovou párty byla opravdu náročná. V březnu jsme nahrávali CD a nacvičovali program. Už od podzimu se také rodil a postupně vybrušoval scénář vzpomínkového večera. Bylo třeba vyhledat a oskenovat staré fotografie, sestřihat a upravit videa, připravit plakáty, pozvánky, poshánět peníze, zařizovat vše možné i nemožné kolem koncertů a návštěvy téměř stovky dětí z Německa a Litvy. Byly to desítky hodin strávených ve zkušebně, u počítače i na cestách, desítky telefonátů, mailů a textových zpráv. Prostě obrovské vypětí, tréma a také trochu strach, aby vše dobře dopadlo. Pak přišly ony dny D : Nejprve vzpomínkový večer v divadle, o kterém jste si mohli přečíst v minulém vydání Žamberských listů. Moc se nám vydařil, ale ani jsme neměli čas si oddechnout a odpočinout a už do Žamberka přijížděly dva sbory, aby s námi naše výročí oslavily. Byl to dětský sbor Theater- und Konzertkinderchor z německého Coburgu (sbormistr Antoniette Baffas) a vynikající chlapecký sbor Dagilelis z litevského města Šilauliai (sbormistr Remigijus Adomaitis), kde byla Viola v loňském roce. Hned v sobotu jsme společně zpívali v poutním kostele v Neratově. Navzdory dešti, který nás vlastně provázel po celou dobu našeho setkání, měl koncert krásnou atmosféru a dobrou návštěvu. Nejprve zpívala Viola, poté německý sbor a nakonec Litevci. Závěrečnou píseň Dona nobis pacem si zazpívaly všechny tři sbory společně. V pondělí oba sbory dopoledne přijal pan starosta, navštívily muzeum, zkoušely v kostele a po dobrém obědě ve školní jídelně měly možnost si užít odpoledne se svými kamarády z Violy. Večer pak zazněl v kostele svatého Václava v Žamberku podobný program jako v Neratově. V úterý jsme odjížděli do Prahy, abychom našim kamarádům ukázali naše hlavní město. Moc se jim líbilo. Po prohlídce Pražského hradu, Karlova mostu a Staroměstského náměstí zbyl ještě čas na krátký rozchod a nákupy. Německý sbor se pak vydal na cestu domů a do Žamberka jsme se vraceli už jenom s chlapci Dagilelis. S těmi jsme potom ještě společně prožili středu, kdy jsme po návštěvě vojenského muzea v Králíkách měli společný koncert v kostele nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží. Byli jsme nadšeni krásnou akustikou. Litevský kolega dokonce uvažoval, že by zde někdy v budoucnu nahrál CD. A pak přišel nejsmutnější den loučení. Litevský sbor odjížděl po osmé hodině od naší školy. Loučení a slzy nebraly konce Ale tak už to prostě chodí, celý život jsou neustálá setkávání a loučení, a tak, když slzičky oschly, zůstal v srdíčkách a myslích určitě hezký pocit, že se nám společně něco krásného povedlo a, i když už je to všechno pryč, stálo to za tu námahu a práci. Rád bych ještě na tomto místě poděkoval všem těm, kteří činnost finančně nebo jinak podporují. Děkuji MUDr. Heleně Krčálové, MUDr. Petru Čížkovi, firmě Rieter a.s. Žamberk, paní Haně Sklenkové, panu Davidu Kerschbaumovi, firmě Set servis a panu Šiffelovi, firmě GaF s.r.o, firmě Standeko s. r. o, firmě Elo Toman, firmě KRC s.r.o, firmě Semaco tools and software, firmě ZEZ Silco Žamberk, RNDr. Milanu Souradovi, MUDr. Oldřichu Jelínkovi, firmě Pianoservis z Lanškrouna, Městskému úřadu v Žamberku a Radě Města Žamberka. Děkuji vedení naší školy a všem kolegům a žákům, kteří Viole se zajištěním oslav pomáhali, rodičům za pomoc s ubytováním litevských dětí a nakonec samozřejmě také všem svědomitým zpěváčkům Violy, bez kterých by se to, o čem dnes píši, nikdy neuskutečnilo Jaromír Žejdlík, sbormistr,

7 ŽAMBERSKÉ LISTY 7 V roce 1978 tehdejší JZD Písečná obhospodařovalo sad, který se rozhodlo vykácet a zrušit, ale nejprve jej nabídlo k využívání zahrádkářům v Letohradě. Ti na tento návrh nereagovali. Pozemek se stromy byl pak nabídnut Českému svazu zahrádkářů a ovocnářů v Žamberku, a tak 35 zájemců potvrdilo podpisem smlouvy i zahradní řád. Došlo k vyměření dílků a jejich vylosování pro jednotlivé členy. Předsedou se stal p.jan Minář, pod jehož vedením se postupně pozemek oplotil, vybudovala se elektrická přípojka, zavedla užitková voda a větší část členů začala stavět zahradní chatky do 16 m2. Chatky se stavěli ručně, bez elektriky, voda se donášela z potoka. Vznikly dobré sousedské vztahy mezi osadníky. V r.2001 se osada osamostatnila. Spolek získal název ZO Českého zahrádkářského svazu Písečná. Z původních 35 zakládajících členů zůstalo na osadě 7 osadníků. Osada žije spolkovým životem, s radostmi i problémy. O pozemek se přihlásil původní majitel, bylo mu vráceno užívací právo. Trval na vyklizení pozemku, proto došlo na soudní jednání, které trvalo několik let. Nakonec byla uzavřena dohoda o pronájmu pozemku. V r.2005 přispěla osada celkovým vzhledem k vítězství obce Písečná v evropské soutěži ENTETE FLORALE EUROPE. Osadu navštívila komise složená ze zástupců 11 zemí Evropy. Osada dobře spolupracuje s obcí, má i stránky na webu obce. Členové spolku pod vedením předsedy p. Josefa Pecha vybudovali klubovnu, zastřešené tábořiště, snaží se udržet pěkný vzhled celé osady. Dne 5. července 2008 spolek pořádá v rámci oslav 30. výročí založení zahrádkářské kolonie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Brána se pro všechny otevře v hod. dopoledne, kde pro zájemce bude připravena prodejní výstava prací žáků OU a PrŠ Tyršova, Žamberk. Ve hod. zveme na velmi zajímavou odbornou přednášku pí Hrubé o pěstování fuchsií, spojenou i s jejich prodejem. Od hod. zahraje harmonikář p.václav Svoboda z Vysokého Mýta, zahrádkář a člen ÚR. Od hod. posedíme s hudbou na zastřešeném tábořišti za každého počasí. Občerstvení zajištěno. Mgr. Marta Faltusová BYLI JSME NA VÝLETĚ... Centrum sociální péče města Žamberka připravilo 22. května 2008 pro své klienty seniory - zájezd do Velkých Losin. Na programu byla návštěva státního zámku, lázní a ruční papírny. V zámku jsme prošli komnatami, celá řada je původní ze 16. stol. z doby, kdy zámek vlastnil rod Žerotínů. Obdivovali jsme kožené tapiserie i velmi cenné gobelíny. Park byl upraven, rovněž i nádvoří, kde v letním období budou odehrána divadelní představení. Projeli jsme celou obec a navštívili jsme lázeňský areál. V pavilonu Eliška jsme pak poobědvali, jídlo bylo chutné a s ochotou podáno. Prošli jsme lázeňským parkem až ke koupališti, které pro chladné počasí nebylo v provozu, ochutnali jsme i studenou minerální vodu v altánu při cestě. V parku jsme mohli vidět krásné azalky různých barev a bíle rododendrony. Poté jsme se odebrali do ruční papírny, která byla v roce 2002 prohlášena Národní kulturní památkou a uchází se o zapsání do seznamu památek UNESCO. Zde byl rozšířen prohlídkový okruh v muzejní a výrobní části objektu a přibylo i restaurační zařízení. Viděli jsme i výrobu papíru, která je náročná a namáhavá, mnohdy ve vlhku. Výrobky jsou rozesílány i do zahraničí, ale řada z nich je také prodávána v naší republice. Měli jsme příhodné počasí, bylo sice oblačno, ale nepršelo. V odpoledních hodinách jsme se s těmito pěknými lázničkami rozloučili a při zpáteční cestě jsme navštívili hypermarket v Šumperku. Myslím, že všichni účastníci odjížděli spokojeni zpět domů. Výlet se vydařil. Za účastníky zájezdu Věra Horáková, obyvatelka DPS. Největší kniha na světě opět v Žamberku Koncem minulého týdne natáčela v Žamberku bratislavská televize část pořadu o knihařství. To byl i důvod, proč se do Žamberka na pár dnů vrátila největší kniha na světě - Codex gigas, známá též pod jménem Ďáblova bible. Pravda, nejednalo se o originál, za kterým bychom se museli vypravit až do švédského Stokholmu. Šlo o věrnou kopii této vzácné knihy, jedinou na světě, která je v majetku Národní knihovny v Praze. Poprvé v životě jsem viděl a dokonce listoval v knize, která je pro svoji výjimečnost již od 13.století počítána k sedmi divům světa.uvědomil jsem si, že pro většinu lidí je informovanost o této knize minimální (patřil jsem mezi ně), a proto bych se o pár údajů rád rozdělil se čtenáři Žamberských listů. Kniha je největším známým rukopisem na světě, rozměr vazby je 920 x 505 milimetrů, hmotnost 78 kilogramů. Od svého vzniku byl Codex gigas opředen tajemstvím a pověstmi o svém původu. Jedna z nich praví, že tento rukopis je dílem zazděného mnicha Heřmana, který ho za ďáblovy pomoci napsal za jedinou noc a ďábla v něm také vyobrazil. To dalo knize i druhé jméno Ďáblova bible. Díky tomuto tajemnému původu se rukopis dostal do sbírek Rudolfa II. a poté, co byl v době třicetileté války ukořistěn švédskými vojsky, do knihovny královny Kristýny ve Stokholmu, kde je dosud. ZO Sdružení postižených civilizačními chorobami v Žamberku (ZO SPCCH) zve všechny své členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní spoluobčany na oblíbený zájezd po hřebenech ORLICKÝCH HOR NAVŠTÍVÍME: zahrady v Novém Městě nad Metují pevnost Dobrošov (malý okruh) chráněné dílny Na Kopečku v Bartošovicích Odjezd z Masarykova náměstí v Žamberku 25. června 2008 v 7.00 hod. (návrat po hod.) PŘIHLÁŠKY VČETNĚ ZÁLOHY PŘIJÍMÁ od do v běžné pracovní době na podatelně MěÚ v Nádražní ul.833 pí Irena Nunová. Cena: 50,-Kč/člen SPCCH, pro ostatní: 100,-Kč UPOZORNĚNÍ: pro velký zájem budou vypraveny dva autobusy foto: A. Hovádková Jiří Fogl a Pavlína Rambová A odpověď na otázku, proč že se kniha dostala do Žamberka? Mnozí již vědí, že umělecký knihař pan Jiří Fogl se svou dcerou Pavlínou Rambovou jsou jistě špičkou v oboru nejen v naší zemi, ale i v zemích EU. Televizní i rozhlasové relace vysílané v uplynulých měsících jen dokumentují úžasný rozsah a kvalitu jejich práce. Služeb tohoto knihařství využívá nejen Pražský hrad, ale znají je například i bývalý americký prezident či ministryně zahraničí USA. A právě na jejich dílnu padla volba provést uměleckou vazbu této knižní rarity. Již to o mnohém svědčí. A že svou práci provedli skvěle, toho dokladem jsou nejen přiložené fotografie, ale především rostoucí zájem nejen českých sdělovacích prostředků o jejich práci. Na závěr nezbývá než projevit hrdost na tím, že v našem regionu máme takové Mistry, poděkovat jim a popřát hodně zdaru v jejich další tvorbě. text a foto Mgr. Josef Kvičera

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY Klub CEDR Žamberk, Nádražní 833, Žamberk Nabízíme klubové, volnočasové aktivity a sociálně právní poradenství lidem, kteří se léčí pro psychické onemocnění a hledají přátelství nebo aktivní náplň dne.věk: od 18 do pobírání starobního důchodu Klub: posezení u kávy nebo čaje, společenské hry, rukodělné činnosti a nácvik praktických dovedností pondělí až pátek 9:00 až 13:00 hod. 50,- Kč na šest měsíců Volnočasové aktivity (mimo července, srpna): Tvořivá dílna: rukodělné činnosti čtvrtek 14:00 až 15:30 hod. 50,- Kč na tři měsíce Anglický jazyk: výuka angličtiny pro začátečníky středa 14:00 až 15:00 hod. 250,- Kč na rok Sociálně právní poradenství: pondělí až pátek 7:30 až 16:00 hod. zdarma Máte zájem o některé z nabízených aktivit? Kontaktujte pracovníky Klubu, kteří Vám poskytnou bližší informace. Telefon: , Lenka Charvátová, sociální pracovník SETKÁNÍ DLOUHOŇOVICKÝCH DŮCHODCŮ V neděli 1. června v místním kulturním domě došlo k tradičnímu setkání důchodců obce Dlouhoňovice. Pro šedesát dva penzistů, kteří se dostavili, bylo připraveno kulturní vystoupení s taneční country skupinou ALABAMA ze Žamberka. Konferenciér imitátor pan Václav Faltus z Letohradu se postaral o dobrou zábavu. Součástí této akce byla i výstava dětských kreseb a výrobků ze dřeva od pana Ing. Karla Jedličky. Nechybělo samozřejmě ani pohoštění, které zajistil pan Moravec se svým personálem z místní restaurace Pod lipami. Při odchodu domů bylo slyšet, jak se mnozí už domlouvali na setkání v příštím roce. Ing. Smola Pavel, starosta obce Orlická brána festival ve velkém stylu Na poslední červencový víkend připravuje Městský kulturní podnik FIDIKO již druhý ročník festivalu Orlická brána. Letos bude program rozšířen o vystoupení živých kapel a představí se na něm i několik zajímavých zahraničních hostů. Jaký bude program letošního ročníku? Po loňských ohlasech jsme se rozhodli pojmout Orlickou bránu velkoryse a mimo již avizované divadlo, performance a reprodukovanou hudbu uspořádat i přehlídku živých hudebních skupin. Stejně jako loni začneme již ve středu, kdy proběhne před divadlem vystoupení Violy, poté na hlavním sálu pohádka pro děti a večer chystáme projekci kultovního filmu A bude hůř. Ve čtvrtek budeme pokračovat v podobném stylu, přičemž předpokládáme, že se nám začnou pomalu sjíždět do Žamberka přespolní návštěvníci hlavního víkendového programu. Po skončení večerní projekce chystáme další doprovodný hudební program v klubu Uhelna. To zásadní vypukne v pátek 25.července. Již v odpoledních hodinách se v parku pod Tyršovou rozhlednou vystřídá několik divadelních spolků, aby v pohádkách potěšily zejména nejmladší návštěvníky. Před pátou hodinou večerní odstartuje hlavní program, kdy se až do pozdních hodin na velkém podiu vystřídají skupiny Psí Vojáci, minut, Gray Fuse, Ska`n`daal, Tony Ducháček & Garage, Izraelská parta Dub L.F.O, Akademií populární hudby letos mnohonásobně oceněná kapela Monkey Business, a aby toho nebylo málo, tak nám přijede zazpívat a zatancovat ve hvězdné sestavě Hair Company Prague českou verzi legendárního hippies muzikálu Vlasy. Na vedlejším tanečním podiu pak zahrají ve východních Čechách populární sound systémy Panda Unity, Soho a Klika v rytmech jungle, dnb a minimal. V sobotu přes den budou mít návštěvníci možnost zhlédnout několik divadelních představení. Po zkušenostech z loňska jsme připravili zejména kratší komedie, pár pouličních divadýlek, různé performance, žonglování a typické parkové vystoupení. Celý den poběží pásmo pohádek na dětském festivalu a v kapli sv.rozálie uvedeme alternativní koncerty manželů Havlových, skupiny Oboroh a dalších. Večer se opět rozjede hlavní hudební scéna, na které uvidíme a uslyšíme špičky současné festivalové a klubové scény, skupiny Fast Food Orchestra, Sto Zvířat, Bratrstvo Kočičí Pracky, N.V.Ú., mezinárodní formaci United Flavour, polské hosty Hurt a v hlavním čase po desáté hodině večerní Jamajsko-britskou popovou formaci 80. let minulého století, skupinu Boney M se Sheilou Bonnick v hlavní roli. Jejich koncert navíc svým tanečním vystoupením obohatí žamberská skupina Neon. Ale nejen hudba bude na hlavním podiu. Vedle něho nám předvede divadlo Kvelb ohňové loutkové představení Vzplanutí s hořícími čtyřmetrovými loutkami. Půjde o nepopsatelný vizuální zážitek první svého druhu na světě. Taneční scéna pak nabídne zejména reggae, dancehall a jungle od známých pražských sound systémů Gardenzitty a Pro Sound s nejlepším českým ragga MC Dr. Karym v čele. Zázemí pro návštěvníky nechceme vůbec podceňovat a připravili jsme tedy opravdu velké množství stánků s občerstvením (nealko a alkoholické nápoje, pivo, masitá i vegetariánská jídla, mobilní bary, cukrárnu, kavárnu, čajovnu,...), mobilní toaletní zařízení a v dostatečném množství i umyvadla s tekoucí pitnou vodou. Kromě toho letos vybudujeme festivalové městečko, ve kterém budou stánky s oblečením ve stylu ethno i sportovních oděvů, second hand, zmiňovaná kavárna a čajovna, kadeřnický salon, body piercing a tatoo studio, malování hennou, vonné tyčinky, šperky a další cingrlátka a upomínkové předměty. Co se týče doprovodného programu, bude částečně propojen se zmiňovanými stánky. Second hand předvede módní přehlídku, kadeřnický salon vlasovou show a v neposlední řadě se mezi návštěvníky bude pohybovat množství pouličních umělců. Bude možnost si nechat třeba nakreslit vlastní portrét či zkusit v jednom z workshopů své umělecké či zručnostní dovednosti. V parku plánujeme několik výstav předmětů, obrazů nebo třeba také komiksových stripů. Pro nejmladší a jejich rodiče je v rámci Orlické brány připraven tzv. dětský festival. V části parku pod Tyršovou rozhlednou bude vymezen prostor, kde postavíme již zmiňovanou dětskou divadelní scénu. Vedle bude na děti čekat také cukrárna, zábavní park Rádia Magic, umělecké workshopy a spousty různých soutěží a her. Myslím si, že i v tomto směru dojde k rozšíření akce a pro děti bude připraven plnohodnotný program. Navíc děti do 12 let budou mít vstup zdarma. Vstupné na celý festival včetně veškerých doprovodných pořadů v předprodeji je 250,- Kč, na místě pak 360,- Kč, důchodci a ZTP s platným průkazem 200,- Kč. Kromě toho budou mít návštěvníci možnost si na místě zakoupit vstupné jen na jeden den za cenu 300,- resp. 320,- Kč. Připravili jsme také vstupenky pouze na sobotní divadelní část festivalu v parku pod rozhlednou za cenu 50,- Kč (páteční divadla budou zdarma) a samozřejmě i na ostatní doprovodné pořady. Děti do 12 let v doprovodu rodinných příslušníků budou mít vstupné zdarma. Předprodej již byl zahájen a vstupenky je možné zakoupit v IC Žamberk, kanceláři či pokladně Divišova divadla a po internetu na stránkách festivalu. Co se týče organizačního týmu, hlavní organizační tým čítá zhruba 20 osob, z nichž většina musí mít s pořádáním velkých akcí dostatek zkušeností. Když jsem začal na podzim přemýšlet o personálním obsazení, měl jsem jasno v tom, že divadelní program a produkci zabezpečí stejně jako loni kolegyně Alena Urbánková a hudbu já osobně. Bylo mi však hned jasné, že to letos nemůžeme sami zvládnout, tak jsem zkontaktoval několik pracovníků na podobných postech z okolních měst a bývalé kolegy z agentury Rat-Bull-Tiger (pořadatel Festival.Kraliky.Com). Většina z oslovených práci s nadšením přijala a začalo se rodit jádro týmu. No a jak je v českých luzích a hájích zvykem, oslovili jsme pořadatele spřízněných akcí a ještě do konce roku byla festivalová produkce na světě. Dále jsme již všichni začali pobízet své přátele, známé a rodinné příslušníky, aby nám s festivalem jako dobrovolníci vypomohli a pomalu se nám potřebný personální stav naplňuje. Rezervy tu však ještě jsou, tak bych s dovolením touto cestou rád vyzval Žamberany, kteří by chtěli na akci pracovat, aby se mi ozvali, protože chci dát právě jim přednost před přespolními... V souhrnu celkem na 2. ročníku Orlické brány bude pracovat cca 300 lidí plus vystupující umělci. Nejpružněji reagující zdroj je oficiální internetová prezentace na adrese kde se průběžně objevují potvrzení vystupujících, je možné zde objednávat vstupenky, účastnit se diskuze okolo festivalu a případně nalézt kontakty na produkční pracovníky. Dalším zdrojem informací bude určitě vývěska před divadlem a v neposlední řadě i další vydání ŽL, kde přineseme aktuality a program akce. Srdečně zvu čtenáře ŽL poslední červencový víkend na festival. Vilém Kout, ředitel FIDIKO

9 ŽAMBERSKÉ LISTY 9 POZVÁNKA NA VIII. ROČNÍK SVÁTKŮ DŘEVA ZVEME VÁS VŠECHNY, KDO OBDIVUJETE DŘEVO června 2008 Vážení přátelé, obdivovatelé dřeva, milovníci řemesla a umělecké práce, Žamberské muzeum Vás spolu se Středním školou obchodu, řemesel a služeb a dalšími pořadateli srdečně zvou na již VIII. ročník Svátků dřeva. Pořádání Svátků dřeva je pro žamberské muzeum nejvýznamnější událostí roku. Svátky dřeva navázaly na mnohasetletou tradici zpracování dřeva v Orlických horách.vyjadřují obdiv ke dřevu a vzdávají hold řemeslné zručnosti lidí, kteří si ke své práci vybrali právě tento nádherný materiál. Jejich smyslem je předávání zkušeností minulých generací současníkům a následovníkům. Dávají prostor všem současným mistrům svého řemesla z řad amatérů i profesionálů, kteří udržují kulturní hodnoty regionu. Jsou adresovány všem milovníkům dřeva, podnikatelským kruhům, mladé generaci, školám, vzdělávacím institucím i zájmovým organizacím. Během ukázek mistrů řemesel se mohou návštěvníci seznámit se starými technologickými postupy opracování dřeva a sdělovat si zkušenosti s výrobou nejrůznějších předmětů. ZAMĚŘENÍ OSMÉHO ROČNÍKU Místem konání VIII. ročníku bude areál zámku v Žamberku, Masarykovo náměstí a výstavní prostory žamberského muzea. Během třídenní akce se představí lidová a umělecká řemesla, která v regionu po staletí zpracovávala dřevo, prezentovat je budou současní pokračovatelé a zástupci firem, které na tuto tradici navázaly. Pro rok 2008 jsme vybrali ústřední téma dopravní prostředky práce kolářů, kočárníků, zhotovitelů saní a karosářů. Toto atraktivní téma by mělo ukázat specifiku práce dnes již takřka zaniklých řemesel, která ze dřeva vyráběla různé dopravní prostředky kočáry, vozy, dostavníky, kola, saně, lyže i dřevěné součásti karoserií. Protože současná doba přináší renesanci zájmu o historické dopravní prostředky, budeme je prezentovat prostřednictvím modelů i autentických dobových vozidel. Zaměříme pozornost na jednotlivé prvky, ze kterých vznikaly, čím byly vybaveny a jak se ovládaly. V areálu žamberského zámku bude otevřeno po tři dny na třicet expozic a stánků, v oblasti nabídky doprovodných programů budou zařazena samostatná hudební, taneční a divadelní vystoupení. Čeká na Vás zajímavá přednáška Martina Patřičného. Ve výstavním sále muzea bude od do pro Vás připravena výstava Nasedněte a jedéém.. Prohlédnout si budete moci historické dopravní prostředky především saně, kočárky, velocipedy a lyže ze sbírek Muzea řemesel v Letohradě, Regionálního muzea v Rychnově nad Kněžnou i Kulturního centra v Jablonném nad Orlicí. Během pátečního dopoledne proběhnou soutěže v zatloukání hřebíků, štípání špalků a řezání klád. Naši návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu na trakaři. SŠ obchodu, řemesel a služeb vypsala spolu s muzeem u příležitosti VIII. ročníku výtvarnou soutěž na téma historické dopravní prostředky. Dvacet zajímavých prací bude vystaveno v areálu žamberského zámku a nejúspěšnější soutěžící budou odměněni věcnými cenami. Cílem výtvarné soutěže není pouze podnítit kreativitu a zájem, ale konkretizovat představy a prohloubit poznání o tom, jaké byly dopravní prostředky našich předků. Zajímavým zpestřením pátečního dopoledne bude malování polotovarů panenek, které bude lektorovat pan Zdeněk Bukáček z Krouny. Nedílnou součástí celé akce je bohatý doprovodný program, na sobotní dopoledne dne je počítáno s vystoupením trubačů a během odpoledního programu proběhne na 2. zámeckém nádvoří koncert dechového orchestru ZUŠ P. Ebena pod taktovkou Ladislava Turnera. Dále se můžete těšit na ukázky orientálních tanců, které vznikly v odborném nastudování lektorek DDM ANIMO Žamberk a skupiny Pouštní růže. Představí se také karatisté KCK Letohrad. V překrásném prostředí zámecké kaple zazní vokálně instrumentální skladby skupiny Solideo, která se specializuje na gotickou, renesanční a barokní hudbu provozovanou na kopie historických dřevěných dechových nástrojů. Závěr sobotního večera zpestří ukázky historického šermu z nabídky skupiny Rytíři krále Jana, které proběhnou na okraji zámeckého parku. Vyučený kolář a karosář Vladimír Kalousek z Písečné a pan Jiří Dudek z Lukavice vysvětlí v expozici kolářských a karosářských prací, jaký postup a jaké zásady je třeba dodržovat při výrobě kola, saní, trakaře a karoserie. Barevnou fotodokumentací přiblíží dosud realizované práce. Všichni další vystavovatelé se budou prezentovat dílčími expozicemi. Nově vytvořené výtvarně zaměřené práce budou prezentovat žáci ZUŠ P. Ebena, pan Josef Nyklíček ze Žamberka a pan Jiří Ondra z Moravské Třebové. Do Žamberka přijedou členové Sdružení přátel historie Yore z Brna, kteří budou na Masarykově náměstí vystavovat historické vozy a pro zájemce uskuteční projížďku automobilů městem dvěma vybranými trasami. Jedna z jízd proběhne v sobotu v hodin z Masarykova náměstí směrem k nádraží ČD a druhá v hodin z Masarykova náměstí k areálu Orlických kasáren, kde si budou moci návštěvníci prohlédnout unikátní hasičské vozy z expozice historické hasičské techniky. Zámecký park ožije během nedělního dopoledne dne , kdy se zde uskuteční krátké projížďky kočárem. Naším cílem je vytvořit autentickou atmosféru doby, kdy byly tyto dopravní prostředky neodmyslitelnou součástí každodenního života. Závěr VIII. ročníku bude patřit v neděli odpoledne vystoupením folklórních souborů z Tanzanie a Slovinska. ZLATÝ VĚK KOLÁŘSKÉHO ŘEMESLA Kolářství patří mezi řemesla s bohatou a velmi starou tradicí, která bezprostředně ovlivňovala život a hospodaření člověka. Kolář býval na vesnici nepostradatelným odborníkem a vždy těsně spolupracoval s kovářem. Kolář vyrobil dřevěné kolo, které kovář okoval. Koláři se po staletí zabývali výrobou všech druhů vozů, kočárů, dopravních saní, koleček, kol, trakařů a dalšího hospodářského náčiní. Jejich doménou byla loukoťová kola, která si běžně ostatní řemeslníci nedokázali vyrobit. Již v 15. století je nalézáme téměř ve všech lidnatějších venkovských i městských sídlech. Největší rozkvět kolářského řemesla přineslo století. I když si kdysi každý hospodář uměl vyrobit jednoduchý dopravní prostředek, nejsložitější díl kolo - si nechával zhotovit kolářem. Výroba kola měla svůj ustálený postup. Nejdříve se zhotovil vnitřní dřevěný střed tzv. náboj - hlava a do něho se do speciálně připravených otvorů zasadily paprsky - špice. K sestavení kola jich kolář potřeboval nejčastěji 6, 8, 12 a více. Čím větší bylo kolo, tím větší počet paprsků muselo mít. Vyráběly se z tvrdého dřeva, aby vydržely vysoké zatížení. Jedna část paprsku byla zasazena do otvorů v náboji prostřednictvím čepu obdélníkového průřezu a druhá do otvoru v loukoti. Zakřiveného tvaru loukotí dosahoval kolář buď vyřezáním nebo ohýbáním dřeva. Otvory pro hmoždinky, které váží dvě sousední loukotě, se vyvrtávaly ručně nebo později strojově. Po nasazení loukotí na kolovou hvězdici se kolo zpevňovalo železnou obručí ráfkem, ten zhotovoval kovář, a aby dobře přiléhal, natahoval jej na loukoť ještě za tepla. Sortiment výrobků byl ještě v 1. polovině 20. století neobyčejně rozmanitý, v té době začala postupně mizet některá specializovaná řemesla a kolář vyráběl různé druhy saní, korby, pluhy, bryčky, trakaře, stavební kolečka, vozíky různých velikostí, žebříky, obloukové pily, hrábě, kosiska, nejrůznější násady a držadla. Od 20. let, kdy se intenzivně začala rozvíjet výroba sportovních potřeb ze dřeva, se v kolářských dílnách vyráběly rovněž lyže, sáňky, hokejky, luky, tenisové rakety a různé typy sportovních lodí. Od 40. let 20. století se ztrácí původní specializace a v praxi je kolář pověřován širokým spektrem jiných prací. Od let došlo v souvislosti s masivním rozvojem automobilismu a vlivem širšího uplatnění výrobků z oceli a plastických hmot k takřka úplnému zániku kolářského řemesla. Dnes najdeme již jen velmi málo kolářů, kteří toto řemeslo ovládají a mohou je prezentovat. Děkujeme všem sponzorům i partnerům VIII. ročníku Svátků dřeva a věříme, že spolu s mistry řemesel, vystavovateli a účinkujícími strávíte příjemný víkend a najdete hezký dárek nebo inspiraci pro vlastní práci. PhDr. Marie Otavová, ředitelka

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY PROGRAM KINA 18. června středa ve hod. Francie, USA psychologický, životopisný SKAFANDR A MOTÝL Oslavou filmařské důmyslnosti a jemného humoru je snímek podle autobiografického bestselleru Jeana Dominiqua Baubyho. Po mozkové příhodě zůstal zcela ochrnutý, fungoval mu pouze mozek a pohyb levého očního víčka. Za pomoci terapeutky doslova vymrkal dva tisíce slov svůj příběh. titulky 112 min. od 15 let 60,- Kč 21. června sobota v hod. 22. června neděle ve 20 hod. Německo rodinný, dobrodružný Ztracený poklad templářských rytířů 2 Rok 1361, vojska krále Valdemara se přibližují k hradbám města Visby Mladá dívka odmítá prozradit indicii vedoucí k objevení pokladu a je zaživa zazděna ve věži O sedm století později se čtrnáctiletá Katrin s přáteli vydává po starých stopách, aby našla ukrytý poklad titulky 78 min. přístupný 50,- Kč 25. června středa ve hod. USA dobrodružný, sci-fi JUMPER Čtrnáctiletý David má schopnost teleportovat, se kamkoliv se mu zachce. Patřičně toho využívá, jeho cesty vedou do bankovních trezorů, na ta nejluxusnější místa V patách mu je agent Cox, jehož cílem je Davida i ostatní Jumpery zabít. Příběh je prošpikován akčními scénami a vizuálními efekty mimořádné kvality. širokoúhlý titulky 88 min. 65,- Kč 28. června sobota ve hod. 29. června neděle ve hod. ČR komedie TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 19. června čtvrtek v hod. 20. června pátek v hod. DDM Animo Žamberk EMA 2008 Life in the Street Velkolepá hudební show taneční skupiny NEON a jejich hostů. vstupné 50,- Kč, ve čtvrtek důchodci - sleva Nádražní 22, Žamberk, tel , Dámský klub ZVEME VÁS V ČERVNU: VÝLET NA KOLE do čajovny MC v Letohradě sraz účastnic (účastníků) před brankou do Zámeckého parku u DDM Animo v 17 hodin, návštěva čajovny při mateřském centru Letohrad, možnost dopravy do Letohradu autobusem v 17:25 hodin ze Žamberka nebo vlastní dopravou. Čajovna se nachází v Letohradě v Taušlově ulici. Za Dámský klub Rosalie Zdenka Kroulíková Zveme Vás na posezení s hudbou YAMAHA BAND 20. června 2008 od hod. do restaurace BABETA. Možnost rezervace na tel Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými! Už čtyři generace jich žijí pod jednou střechou. Babička překypuje životním elánem a píše detektivky, její dcera miluje zpěv, ale nemá talent. Pan Hanák chová zvířata všech druhů, Pavla má dvojčata Raubíře a Kačenka se chce vdávat česky 90 min. přístupný 70,- Kč FILMOVÝ KLUB 26. června čtvrtek v hod. USA, PL, Francie mysteriózní, drama INLAND EMPIRE Herečka Nikky Grace se připravuje na největší roli svého života. Zjišťuje, že se její život začíná podobat fiktivnímu filmu, který právě točí. Navíc je tento film remakem polského snímku, který kvůli nevyslovené tragédii nebyl nikdy dokončen. titulky 172 min. od 15 let pro členy FK 35,- Kč, ostatní 45,- Kč Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk Vás srdečně zve na KONCERT houslisty V. Minčuka a klavíristy S. Ščihola v pátek v 18 hodin v komorním sále ZUŠ Uslyšíte: koncert pro housle a orchestr Johanessa Brahmse Vstupné dobrovolné JAM ROCK ÓČKO První ročník dvoudenního hudebního festivalu se přes všechny prvotní pochybnosti velice vydařil. Kapelám i návštěvníkům festivalového městečka se v Žamberku líbilo a my doufáme, že bylo založeno na novou letní tradici. Vlasta Pavlousková CHRÁNĚNÉ DÍLNY SDRUŽENÍ NERATOV - KOPEČEK V BARTOŠOVICÍCH V O.H. NABÍZÍ SKUPINÁM EXKURZE V DÍLNÁCH S UKÁZKAMI ŘEMESEL (výroba keramiky, zpracování ovčí vlny praní, česání, spřádání na kolovrátku) Doba exkurze je cca.40 min. Vstupné 10,- Kč/osoba. Možnost nákupu výrobků dílen. Informace tel Zapište si do kalendáře Fotbalový oddíl 1.FC Žamberk pořádá 12. července 2008 na stadionu pod Černým lesem tradiční PIVNÍ SLAVNOSTI K tanci a poslechu hraje Bladex. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

11 ŽAMBERSKÉ LISTY Ze společnosti BLAHOPŘEJEME V neděli 22. června se dožívá významného životního jubilea - 80 let pan Václav STEJSKAL z Helvíkovic, dlouholetý průvodce v Domku P. Diviše. Do dalších let pevné zdraví, hodně ště stí, spokojenosti a rodinné pohody přejí pracovníci Městského muzea Žamberk. DĚKUJI Vážení čtenáři a všichni moji vážení zákazníci, dovolte mi, abych Vám, u příležitosti mého odchodu do důchodu, poděkovala za dlouholetou přízeň, kterou jste mi po celých 44 let mého působení v oblasti obchodu papírnictví, věnovali. Velmi si Vaší věrnosti vážím a děkuji Vám za ni. Vím, že něco končí proto, aby něco nového začalo. Věřím, že to nové, příští, mi přinese tolik potěšení, jako byla služba pro Vás, nyní už mé bývalé zákazníky. Děkuji Vám. Miloslava Trejtnarová 11 Za krásné přivítání v obřadní síni radnice při našem setkání spolužáků v Žamberku děkujeme pí Aničce Stejskalové, předsedkyni SPOZu, a 1. místostarostovi Petru Andrlemu. Díky také patří celému kolektivu zaměstnanců restaurace BABETA za trpělivou a milou obsluhu nás, 62 účastníků tohoto setkání. Za všechny spokojené spolužáky Zdena Paříková Židovský hřbitov Nezapomenutelný zážitek U příležitosti oslavy 20. narozenin pěveckého sboru Viola při ZŠ 28. října v Žamberku bylo uspořádáno několik koncertů. První (v Divišově divadle), spojený se křtem nového CD, byl velice hezky a vtipně doplněn malou módní přehlídkou a závěrečným přípitkem nejen na jevišti, ale také v hledišti. Děkujeme za milé překvapení! V sobotu přijely na pozvání dva pěvecké sbory, Melody-kids z německého Coburgu a chlapecký sbor Dagilelis z litevského města Šiauilai. Viola s nimi koncertovala v kostelech v Neratově, Žamberku a Králíkách. Všechna vystoupení měla vysokou úroveň a zanechala u návštěvníků koncertů nádherný dojem. Nezapomenutelné zážitky si odnášeli posluchači ze sólového zpěvu písně Ave Maria. Viola dostala od svého sbormistra J. Žejdlíka narozeninový dárek v podobě nové písně Vyznání Viole, starosta města T. Kalous předal šek na nákup nového pianina a ředitel školy J. Tajbr připojil poukaz na jednodenní zájezd. Ale ten nejkrásnější dárek jsme dostali asi my - rodiče, prarodiče a všichni, kdo si koncertní vystoupení nenechali ujít. Ještě jednou děkujeme a do dalších let všechno nejlepší! Vlaď ka Šulcová Od konce letošního dubna probíhají na židovském hřbitově restaurátorské práce. Pan H. Bláha a L. Špatenka se snaží uvést povalené náhrobky v horní části hřbitova do původního stavu, opravu financuje společnost MATANA, a.s. Praha. Novým správcem žamberského hřbitova se stal p. Josef Novotný, který bude mít na starosti především údržbu zeleně. V. Krčmář JOSEF KNOP generál in memoriam Čtenářům Žamberských listů sděluji, že jsem koncem května t.r.vydal na CD-ROM soubor digitalizovaných archiválií o generálu in memoriam Josefu Knopovi jako studijní materiál. Více informací najdete na internetové adrese: Pavel Svědiroh

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY DDM Žamberk EMA Life in the Street čtvrtek a pátek od hodin Divišovo divadlo Velkolepá hudební show taneční skupiny NEON a jejích hostů... - Ordrums ZUŠ Letohrad - Aerobik - Beat box - new style steet dance Neon - Capoiera Žamberk - Cheerleaders Tornádo (ZŠ 28.října 581, Žamberk) - Breakdance DSC - Sestry v rýmu live Bee and Pája Vstupné 50,- Kč Za DDM ANIMO Lucie Kluková Junior aerobik ELIXÍR V květnu se děvčata z JA Elixír účastnila III. MASTERC- LASSU, který se konal v DDM Choceň. Obsadili jsme v různých kategoriích tyto pozice: 3. místo Dominika Dytrtová, Denisa Janatová, Ivana Bílá 2. místo Marika Tobišková, Tereza Procházková 1. místo Karolína Vladíková, Monika Nekorancová Děvčatům blahopřeji a rodičům děkuji za spolupráci a podporu. Mgr. Alena Dorčincová, vedoucí JA Elixír Jako každým rokem, když přichází jaro, v naší republice začínají taneční soutěže a taneční skupina Neon nesměla opět chybět. Letošní rok byl úrodný a je vidět, že práce choreografů a spolupráce s tanečníky se vyplácí. Nyní ochutnávka úspěchů... 1.soutěž se konala 19.dubna v Aldisu v Hradci Králové, kde se tancovalo o postup na Mistroství Čech. Dětská věková kategorie (DVK) předvedla choreografii,,já tak rád trsám a vytancovali si 3.místo. Juniorská věková kategorie (JVK) s choreografii,,incognito ve své kategorii zvítězili a vezli domů zlato. Hlavní věková kategorie (HVK) dosáhli s choreografii Leaderds up 3.místa, což znamenalo, že všichni měli jistý postup na mistrovství! Mistrovství Čech HVK se konalo hned druhý den v Jablonci Nad Nisou, tak jsme se jako celek domluvily, že odstoupíme z důvodů přijímacích zkoušek, které měly holky v pondělí. Také z důvodu vysoké ceny autobusu, který nás měl dopravit, a únavy z předchozích dní byla na nás byla znát! DVK se také nezúčastnili svého Mistrovství, a tak Neon zachránili JVK. Naše Mistroství Čech se konalo v Praze na Folimance. Odjížděli jsme ze Žamberka s velkým odhodláním probojovat se až do finále.v prvním kole jsme potřebovali nechat za sebou 8 soupeřících skupin, jelikož do semifinále postupovalo pouze 12 skupin. Zvládli jsme to s přehledem a byli jsme v semifinále... věděli jsme, že teď musíme zajet choreografii na maximum, abychom se dostali do finále, kam postupovalo už pouhých 6 skupin Holky odtancovaly neskutečně a při zjištění, že Neon postoupil do finále, bylo všem ště stím do pláče. Čekalo nás tedy finále. Nervy byly velké jako celá Praha, ale holky šly do boje přes natažení svalu Hanči Moravcové v oslabení, ale každopádně věděly, že si to finále musejí užít a zatancovat, jak nejlíp dokážou stála jsem na tribuně a z výšky pozorovala svou choreografii. Ten den to holky tancovaly už po třetí a hala, kde bylo asi diváků a tanečníků, jim fandila... do konce soutěže už zbývalo jen známkování a vyhlášení Neoňáci stáli na parketu s dalšími pěti skupinami a nás už zajímala jen jedna věta:,, DNES NA MISTROSTVÍ ČECH JUNIORŮ V KATEGORII CHRT1 REKREAČNÍ TANEC SE NA 3. MÍSTĚ UMÍSTILA TANEČNÍ SKUPINA NEON ZE ŽAMBERKA! Převzali jsme si medaile a pohár a z Prahy jsme se vraceli jako 2.vicemistři Čech! Byl to úžasný pocit! V sobotu 3.5 Neoňáci vyrazili na pohárovou soutěž do Jablonného nad Orlicí. Kategorie MINI získala 3.místo, ale až tehdy, když jsme se ozvali porotě, že mají špatně sečtené body jinak bychom malé tanečníky okradli o krásný úspěch. DVK tentokrát porazili všechny skupiny ve své kategorii a získali 1.místo. JVK obhájili prvenství a HVK skončili ve své kategorii na druhém místě. O víkendu jsme jeli tancovat do Jičína, odkud jsme také nepřijeli s prázdnou. DVK opět zvítězili, JVK přivezli 2.místo. Nyní už nás čeká poslední soutěž tohoto roku, a to Beat street v Brně, která opravdu stojí za to, a jak říkám, v tomhle platí věta TO NEJLEPŠÍ NA KONEC... takže nám držte palce, a pokud se chcete podívat na to, jak taneční skupina pracuje, co vymýšlí a jak tanec opravdu zvládá srdečně Vás zvu do Divišova divadla na EMMU Za NEON Žamberk Pavla Michalovičová Nádražní 22, Žamberk, tel , HLEDÁME sociálního pracovníka do Domu na půli cesty v Žamberku Jedná se o práci s rizikovou skupinou mládeže od 18 do 26 let. Vhodné pro absolventky a absolventky vyšších a vysokých škol v oboru sociální práce speciální pedagogika, sociální pedagogika. Pracovní úvazek plný. DATUM NÁSTUPU: DLE DOHODY Požadujeme: ochotu pracovat s rizikovými skupinami obyvatel, pozitivní vztah k mládeži, týmovou spolupráci, zájem o uvedenou práci, ochotu pracovat v neziskové organizaci, uživatelskou znalost práce na PC, práci s internetem, bezúhonnost Donést: strukturovaný životopis a ručně psaný motivační dopis na adresu ČSA 728, Žamberk Bližší informace telefonicky nebo na výše uvedené adrese nebo na tel Kontaktní osoby Hubálková, Jansová. Jansová Dagmar, soc. pracovnice, zástupce vedoucí RC POHODA V době letních prázdnin je otevírací doba v RC POHODA omezena, otevřeno je každou středu dopoledne od 9.00 do hod. BESEDA NA TÉMA ŘEČOVÝ VÝVOJ DÍTĚTE Ve čtvrtek od hod. Vás RC Pohoda zve na besedu s klinickou logopedkou Mgr.Kateřinou Fritzlovou Řečový vývoj dítěte aneb včasné zahájení logopedické péče. Vstupné je 35,- Kč. LETNÍ PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA Jako každoročně pořádá RC POHODA spolu s Městem Žamberkem LETNÍ PRÁZDNINOVOU DRUŽI- NU. Družina je určena dětem ve věku 6 12 let. V provozu bude v pěti týdnech od od 7.30 do hod. Cena je 80,-Kč/den (včetně obědu). Hlaste se do konce června osobně v RC nebo telefonicky na čísle Nově pořádá RC POHODA VÝTVARNOU DRUŽINU. Pod vedením Jany Gajdošové budou děti vytvářet keramické výrobky, batikovaná trička, vitrážové šperky, malované hodiny apod. Družina bude probíhat v termínech od 7.7. do pro děti 6 10 let a od do pro děti 10 a více let a bude v provozu od 8.00 do hod. Cena je 800,- až 1 000,- Kč/týden (podle počtu dětí). Hlaste se do konce června osobně v RC nebo telefonicky na čísle NABÍDKA PRAXE RC Pohoda nabízí praxi práce s dětmi po dobu letní prázdninové družiny, která se koná v těchto týdnech: ; ; ; ; Provoz družiny bude od 8.00 do hodin. Studentům hradíme oběd, vstupné a jízdné na výlety, napíšeme potvrzení o vykonané praxi. Bližší informace na adrese: Nádražní 22, Žamberk, tel.: , e- mail: Indiánské odpoledne s tátou RC POHODA ve společné kampani Sítě mateřských center v ČR, o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s. připravila na neděli akci Indiánské odpoledne s tátou. Akce se uskuteční na zahradě RC od hod. do 17 hodin. S sebou: tričko, které lze pomalovat a rozstříhat (tatínek i dítě), kdo sežene peří na čelenku a párek na indiánský oheň. Vstupné: 35,- Kč/rodina. Program Klubu bez klíče 16. června června Tvoříme ze sádry 23. června června Papírový ptáček s pohyblivými křidélky Od 30. června srpna 2008 ZAVŘENO Za RC POHODA a Klub bez klíče Klára Brejtrová

13 ŽAMBERSKÉ LISTY 13 Letošní soutěžení úspěšné tažení! Školní rok 2007/2008 byl ve všech ZUŠ soutěžní pro klavíristy, houslisty, kytaristy, akordeonisty, výtvarníky a dětské recitátory. Soutěže nejsou pro nikoho povinné, mnoho mladých uměleckých adeptů si však rádo změří síly se svými vrstevníky. Školní kola se konala v únoru, zúčastnilo se jich 96 žáků, ze kterých jich poroty 35 vybraly k postupu do okresních kol. A tak šest klavíristů odjelo do Vysokého Mýta, kde vybojovali Adam Adámek a Martin Macháček 1. místa, Filip Krejčí a Jakub Žejdlík 2. místa a Aňa Domoroslova 3. místo. ŠKOLNÍ PERLIČKY Zapomenuté a znovu nalezené školní perličky ze ZŠ 28. října 581, které i po letech vyloudí úsměv na tváři. Zemědělci zasadili 25 gramů brambor a sklidili jich 400 metráků. Rovnice měla nekonečně dlouhé řešení! 28. října jsme navštívili památník spadlých u pošty. Žižka a Hus byli upálení na Staroměstském náměstí. Bořivoj přeskočil hradby na Šemíkovi. Ulovil kance vlastníma rukama a pak ho odnesl na zádech. Matka Karla IV. byla Marie Terezie, která založila povinnou školní docházku a Karel IV. s ní vládl. Mezi husitské zbraně patří tasemnice. Kukačka se živí chlupatými houskami. V lese žije spojka obecná. Co nás proslavilo? Přírodní útvary: sýr, tvaroh, jogurt. Mgr. Marta Faltusová houslista Michal Neugebauer a korepetitorka Věra Foglová akordeonista Ivan Jeník akordeonový kvartet Akordeonisté si v Chocni vedli skvěle získali sedm 1. míst, z toho 6 s postupem do krajského kola! Vyhráli a postoupili sólisté Martin Bílek, Váša Bílek, Šimon Skala a Ivan Jeník. Vedle nich však oba akordeonové kvartety! Houslisté soutěžili v Lanškrouně, Michal Neugebauer, Váša Kotyza a duo Michele Fulierová s Michalem Neugebauerem přivezli 1. místa s postupem, Míša Fulierová pak 2. místo. Kytaristé měli okresní kolo soutěže doma, Véna Rendl a Jiří Valach získali 2. místa, Tereza Paďourová pak 3. místo. Recitátoři tradičně zazářili do krajského kola postoupili: Mikuláš Suchodol, Doubravka Jansová, Damiana Jansová a Míša Fulierová. A máme tu krajská kola z nich postoupilo 8 žáků až na nejvyšší příčku do celostátního kola, Ve hře na akordeon zvítězil a do ústředí postoupil Ivan Jeník a kvartet ve složení Petra Břízová,Nikola Divoká, Ivan Jeník a Šimon Skala. Ve hře na housle vyhrál a do ústředí postoupil Michal Neugebauer. Houslové dueto Michele Fulierová a Michal Neugebauer sice vyhrálo, tato kategorie však už dále nepostupovala. Mezi recitátory byl nejúspěšnější Mikuláš Suchodol a Michele Fulierová, i oni reprezentovali školu v národním kole. Krajského kola se s projektovou řadou Okno do učebny zúčastnili i výtvarníci, jejich projekt byl vybrán k účasti na celostátním kole. Poprvé v historii školy! A tak tedy poslyšte - v národním kole soutěže ZUŠ se z naší školy prezentovalo 8 žáků s těmito výsledky: akordeonový kvartet (P.Břízová, N.Divoká, I.Jeník, Š.Skala) 1. místo van Jeník akordeon - 2. místo, Michal Neugebauer 3. místo, Mikuláš Suchodol recitace LDO místa se v národním kole neudělují, Michele Fulierová - recitace LDO místa se v národním kole neudělují. Jedná se o historický úspěch naší školy, proto děkuji a blahopřeji nejen soutěžícím, ale zejména jejich učitelům. Akordeonistce Evě Steffkové, houslistce Jaroslavě Doudové, učitelce LDO Olze Strnadové a učiteli výtvarného oboru Tomáši Čečetkovi. Klavíristé byli ze tříd Oksany Domoroslové a Evy Šmokové, kytaristé od Petry Grusové a Jaroslava Rendla.Úspěchy v soutěžích nejsou jediným kritériem kvality školy, něco o práci se žáky ale přece vypovídají. Ačkoliv nám jde hlavně o spokojenost dětí i rodičů, měření sil s ostatními však podporuje chuť k práci. PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka školy 15. krajkářská přástva V sobotu 31. května ráno odjížděl od ZUŠ P.Ebena autobus se žákyněmi výtvarného oboru paličkování na již 15. tradiční krajkářskou přástvu. Konala se ve společenském sále sv. Karla Boromejského v Horní Sloupnici, kde se sešly krajkářky nejen ze Žamberka, ale i z Olomouce, Pardubic a Brna. Nezapomněly na nezbytbou podušku s prací (herdulí) a pracovními pomůckami, hbité ruce, dobrou náladu a úsměv na tváři. Tentokrát se jednalo o přástvu odšpendlíkovací (viz foto). Nejmladším krajkářkám Nikolce a Pétě bylo 9 let. Nechyběla hudební vystoupení a výstavka krajkových deček a obrázků. Sloupnický p. farář přinesl na ukázku rochetu s ozdobným krajkovým lemem, paličkovaným řádovými sestrami z Kroměříže, a další staré krajky. V příjemném prostředí se hezky pracovalo, okukovaly se novinky a odšpendlíkovalo se několik ukončených prací. Děkujeme pí učitelce Marii Poludové za organizaci a přípravu celé přástvy, za celoroční trpělivost a lásku k oboru, kterou předává při výuce ve škole svým malým i velkým dětem. Snad toto tradiční řemeslo v našem kraji nezanikne. Zápis nových žákyň se bude konat začátkem září a všechny se mohou těšit na krajkářskou přástvu v příštím roce. Vlaď ka Šulcová Úspěch Petra Bočka V měsíci dubnu a květnu 2008 dosáhl velmi dobrého úspěchu Petr Boček, žák 3. ročníku oboru instalatér, ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb ze Žamberka. Na Stavebním veletrhu Brno 2008, v konkurenci nejlepších žáků z jednotlivých krajů České republiky, z 28 soutěžících obsadil 9. místo. 20. května 2008 se Petr zúčastnil celostátního finále ČR vědomostní olympiády oboru instalatér a obsadil skvělé 6. místo, přičemž jen 2 body jej dělily od 1. místa. Obě soutěže pořádal Cech topenářů a instalatérů ČR a Petr skvěle reprezentoval školu a město Žamberk. Za SŠ obchodu, řemesel a služeb Zámek Žamberk Ing. Petr Stejskal Všimli jste si? Pokud jste procházeli okolo nově vybudovaného kruhového objezdu u autobusového nádraží, určitě jste si všimli, že kruhový objezd je osázen zelení a celkově upraven. Tato změna se realizovala na základě návrhu učitelů a žáků Odborného učiliště a Praktické školy, po dohodě s MěÚ Žamberk a ve spolupráci s TS s.r.o. Žamberk. Na návrh školy byla Technickými službami zakoupena zeleň a poskytnuta potřebná technická pomoc. Žáci školy společně s učiteli a vychovateli ve velice krátké době provedli osázení a úpravu kruhového objezdu. Do dalšího období se škola zavázala pravidelně pečovat o toto prostranství s cílem aktivně přispět k tomu, aby naše město bylo zase o něco hezčí a krásnější. Mgr.František Martykán

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY Poznávací zájezd do Velké Británie Na zájezd do Velké Británie jsme se vydali v pondělí dopoledne z autobusového nádraží v Žamberku. Poté jsme pokračovali do Ústí nad Orlicí a Vamberka, kde jsme naložili ostatní účastníky. Celkem nás jelo 50 i s naším průvodcem po Londýně Petrem Chalupou. Během naší cesty jsme projeli několik evropských zemí a v brzkých ranních hodinách jsme dorazili do městečka Calais, kde na nás čekal trajekt, který nás převezl na britskou stranu kanálu La Manche do Doveru. Tam jsme si posunuli hodinky o hodinu nazpět a vyrazili navštívit historické město Canterbury. Poté jsme přejeli k zámku Leeds a navštívili rozsáhlý zámek s přilehlým parkem a spoustou atrakcí pro děti, bludištěm, voliérami s exotickými ptáky a upravenými zahradami. Po prohlídce jsme pokračovali v cestě do Londýna, přesněji do části nazývané Bromley. Tam už na nás čekaly anglické rodiny, u nichž jsme strávili celkem 3 noci. Třetí den proběhla návštěva Greenwiche a královské observatoře.tam se skoro každý postavil jednou nohou na východní a druhou na západní stranu zeměkoule, oddělenou hraniční linií z mosazi. Odtud jsme se autobusem vydali na prohlídku Londýna, při které jsme spatřili mj. Tower, Tower Bridge, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Piccadily Circus, St. Paul Cathedral, Westminsterské opatství, London Eye, National Theatre a Tate Gallery. Den byl zakončen procházkou po Hyde parku a zastávkou u památníku prince Alberta a u Wellingtonova oblouku. Čtvrtý den již nebyl tak náročný jako dny předtím, protože nás autobus odvezl do městečka Windsdor, kde jsme absolvovali prohlídku stejnojmenného hradu, letního sídla královny. Odpoledne jsme navštívili Národní muzeum přírody a Tower of London. Nejvíce se všem líbily korunovační klenoty a pěkné výhledy z hradeb. Pátý den v Londýně, a tedy poslední, jsme začali zhlédnutím slavnostní výměny stráží před Buckinghamským palácem. Dále si všichni prohlédli ulici White Hall a Downing Street 10, kde sídlí ministerský předseda Gordon Brown. Měli jsme ště stí a předsedu také viděli. Pokračovali jsme pěšky na Trafalgarské náměstí a rozdělili se do 3 skupin. Jedna skupina se podívala do Národního historického muzea, druhá do Národní galerie a třetí navštívila Covent Garden. Poslední památkou byl most Millenium, ze kterého jsme se naposledy pokochali pohledem na Londýn. Následoval přejezd do Doveru a plavba přes kanál. Cesta zpátky do Žamberka trvala 16 hodin. Domů jsme dorazili v sobotu kolem 18. hodiny. Tento týden strávený ve Velké Británii nám přinesl spoustu nových poznatků a zajímavých zážitků. Děkujeme paní učitelce Marii Švecové, která pro nás zájezd zorganizovala a zařídila vše potřebné. Podívejte se spolu s námi na webové stránky naší školy najdete tam fotografie z celého zájezdu. Denisa Třešňáková, 9.C, ZŠ Žamberk, Nádražní 743 Žáci OU a PrŠ mezi nebem a vodou DEN DĚTÍ VÝLET 9.C NA KOLECH K velké radosti žáků našeho Odborného učiliště a Praktické školy Žamberk nám byla schválena žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na Preventivní program realizovaný Š/ŠZ v Pardubickém kraji pro rok Projekt s názvem Nebe a voda se uskutečnil Byl rozdělen do dvou částí. První bylo splutí několika kilometrů řeky Moravy na raftech, druhá část dne se odehrávala v lanovém centru Proud v Olomouci. Zde si naši žáci vyzkoušeli na vlastní kůži nejen pocity ve výškách, ale i zodpovědnost při vzájemném jištění s kamarády. A bezprostřední reakce dětí? Za všechny snad Tomáš Lorenc: Kdypak sem zase pojedeme? Josef Polanský, vychovatel Letos jsme se my, žáci 9.C, rozhodli oslavit Den dětí výletem na kolech. Vedl nás p.učitel Antonín Mikeš a pomáhal mu náš p.školník Pavel Kabelka. Po osmé jsme vyrazili a v dlouhém štrůdlu dojeli až do Písečné. Zatím probíhalo všechno v naprostém pořádku. Po výjezdu z městečka, při prudkém sjezdu, nastala větší komplikace první prasklá duše. A aby toho nebylo málo, začala se k nám od čističky odpadních vod linout nepříjemná vůně a skupince nedočkavých cyklistů se podařilo ujet o další kilometr dál. Naště stí dva výkonnější jezdci dojeli nedočkavce a vybavenější jezdci opravili nešťastníkovu duši (tu na kole). Vesele jsme pokračovali v cestě. V Šušku u rybníka nás čekalo opékání buřtů a hurá dál! To jsme ovšem ještě netušili, kudy pojedeme. Nikoho by v životě nenapadlo, že ta louka opodál je náš další cíl. Po průjezdu by naše kola mohla zdatně konkurovat motokrosovým speciálům. Bahno bylo všude. Poté, co dojeli i ti nejpomalejší, jsme najeli na silnici, která vedla přímo k cyklostezce. Na té se nám jelo náramně. I přes panující vedro nás svižná jízda dokázala ochladit. V Letohradě jsme měli jasný cíl: nádraží a malý stánek se zmrzlinou poblíž. Nakonec jsme zdárně dojeli až do Žamberka, a to i přesto, že jsme znova museli opravovat prasklou duši spolužaččinu (i tentokrát na kole). Shrneme-li výsledky tohoto výletu, dostaneme: 2 prasklé duše, 1 odřenou nohu, 27 km na tachometru, spoustu bolavých pozadí a bezvadné dopoledne. Karel Kaluš, ZŠA Nádražní 743 Hravě na hřišti, bezpečně na silnici 3. a 4. června strávili naši žáci z 1. stupně příjemné dopoledne na dopravním hřišti u Penny marketu. Pod vedením instruktorky paní Vlaďky Valdové z DDM Animo se děti plně věnovaly dopravní výchově. Všechny třídy se postupně vystřídaly, děti se s nadšením proháněly po hřišti na koloběžkách i na svých kolech, trénovaly zručnost při jízdě, zvládaly křižovatky a řešily nejrůznější dopravní situace. Teoreticky se věnovali základním dopravním předpisům a dopravním značkám. S DDM Animo má naše škola velmi dobrou spolupráci v různých oblastech činnosti. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat paní Vlaďce Valdové, která nám tuto akci nabídla, program pro děti připravila a po celou dobu našeho pobytu na hřišti se jim věnovala. Naši žáci od první do páté třídy měli možnost se v oblasti dopravní výchovy zábavnou formou poučit, zdokonalit i předvést své dovednosti a znalosti. Každá třída si odnesla jako výukový materiál CD a soubor dopravních značek. Velice rádi si tuto zdařilou akci zopakujeme. Dopravní výchově je vzhledem ke stále narůstajícímu silničnímu provozu třeba věnovat velkou pozornost. Statistiky nehod a úrazů na silnicích to jen dokazují. Miluše Felcmanová, ZŠ Žamberk, Nádražní 743 Zprávy ze Žampachu Příjemná atmosféra vládla na zámecké slavnosti v sobotu 31.května v Domově pod hradem Žampachem. Pestrý program a hezké počasí přilákalo na Žampach stovky návštěvníků. Zahájení slavnosti se zúčastnil mimo jiné také hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Toman, který ocenil vykonanou práci a změny v poskytování sociálních služeb v tomto zařízení. Zámecká slavnost byla současně dnem otevřených dveří v Domovu pod hradem Žampachem. Docela nás překvapil a především potěšil zájem veřejnosti o prohlídku nového oddělení Habry, které bylo nedávno uvedeno do provozu. Je to jen malá část velké investiční akce Pardubického kraje, která zahrnuje celkovou rekonstrukci a modernizaci hlavní zámecké budovy na Žampachu. Celá stavba, která byla zahájena na podzim roku 2006 bude předána do užívání na podzim tohoto roku. Celkem pět nových oddělení, včetně oddělení umístěného v podkroví, bude určeno pro celkem 42 obyvatel. V přízemí budovy vznikne např. také zázemí pro rehabilitaci a také nové prostory navazující na zámeckou kapli. Součástí investice je také zachování a obnova památkově cenných prvků a také např. úprava zámeckého nádvoří. Pro děti připravili pořadatelé zkoušku dovedností na cca 20 atrakcích, jako např. střelbu ze vzduchovky, jízdu na koních nebo na elektromobilech, lanovou dráhu, ZOO koutek, malování, lovení ryb z bazénu a pod. Z dalšího programu zaujalo např. vystoupení skupiny historického šermu Lucrezia z Dolní Dobrouče, tanečního souboru domova a ukázky agility - mistrovské ukázky z výcviku psů. Sbor dobrovolných hasičů ze Žampachu představil své nové požární vozidlo. Domov pod hradem Žampachem připravuje v tomto roce pro veřejnost další zajímavé akce. V letních měsících to bude např. Letní hudební festival, který se uskuteční v sobotu dne 12. července Více informací o této akci na stránkách pořadatele. Grätz Luděk,PaedDr., ředitel domova

15 ŽAMBERSKÉ LISTY 15 KOUPALIŠTĚ ŽAMBERK POD ČERNÝM LESEM, ŽAMBERK OTEVŘENO od Provozní doba: červen po-pá hod. so,ne hod. červenec, srpen hod. noční koupání středa, sobota hod. SYSTÉM VSTUPNÉHO - děti do 3 let zdarma - dva druhy karet, barevně rozlišeny 1. DOSPĚLÍ 2. DĚTI a DŮCHODCI (děti do 12 let) - karty jsou nevratné, cena 15,-Kč - dle výše uložené částky na kartu sleva vstupného - možnost vstupu bez karty, vystavení dokladu - maximální vstupné : děti a důchodci 50,- Kč dospělí 70,- Kč - snížené vstupné: od 14, od 16 a od 18 hod. - v ceně vstupného jsou zahrnuty atrakce jízda na toboganu a použití masážní vany - průkaz ZTP a ZTP/P sleva 50% ze vstupného - NOVINKA - denně od a kondiční plavání vstup 20,- Kč - veškeré informace budou poskytnuty na pokladně koupaliště. AUTOCAMPING POD ČERNÝM LESEM Provoz minigolfu: denně od hod. 1 hodina hry: dospělí: 40,-, děti : 30,- Kč Provozovatel: Jan Kulhánek ( ) JEŠTĚ STÁLE MÁTE MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT!!! Žamberská asociace mezinárodních kontaktů ŽIFA pořádá v týdnu od 7.7. do LETNÍ JAZYKOVOU ŠKOLU ANGLIČTINY pro děti i dospělé. Výuka bude probíhat v 2-3hodinových blocích pod vedením zkušených pedagogů. Dopoledne ( ) pro děti tříd tříd tříd tříd Odpoledne ( ) pro mládež a dospělé, kteří budou rozděleni dle stupně pokročilosti na začátečníky (pro zájemce bez jakékoliv znalosti angličtiny) mírně pokročilé (1.-10.lekce Headway Elementary) středně pokročilé (celá učebnice Headway Elementary) pokročilé Předpokládaná cena kurzu je 700,-Kč. Prosím zájemce o zaslání písemných přihlášek na internetovou adresu nebo na a dresu J. Fialová, Polsko 1384, Žamberk. Na přihlášku uveďte jméno, adresu, , tel. kontakt, věk a již získané vědomosti angličtiny. Své případné dotazy volejte na tel , Uzávěrka přihlášek je posunuta ke dni ! Za ŽIFA J.Fialová LETECKÝ DEN 28.června 2008 Podobně, jako tomu bylo v roce 2005, připravuje Aeroklub Žamberk na poslední červnovou sobotu den aviatiků. Klub nedisponuje několikamilionovým rozpočtem na akci, jako je tomu např. v Brně nebo Hradci Králové, ale i přesto se ve spolupráci s partnery a sponzory podařilo zajistit zajímavý program dne. Již v dopoledních hodinách si budou moci zájemci zajezdit na vznášedle, uskutečnit vyhlídkový let nebo si jen prohlédnout leteckou techniku. V letové části, která začne ve 14 hodin, uvidíte výsadek parašutistů, ukázky z výcviku na větroních, lety vrtulníků Robinson R22 a R44, práškovací Čmelák, nebo hasičskou verzi AN-2 při akci. Představí se vám ultralehké letouny Samba XXL, Jora či replika Bücker BU-131, restaurovaný Trenér Z 562, L-40 Metasokol, Cesna 182 a letoun L-200 Morava, stejný typ, který na jaře dosáhl severního pólu. Samozřejmě, že nebude chybět vrcholová akrobacie na akrobatickém speciálu Z-50 v podání některého z členů národního akrobatického týmu. Zpestření přinesou modeláři se svými RC modely. A pokud to dovolí podvečerní počasí, bude se moci několik zájemců prolétnout v horkovzdušném balónu. Vstupenky budou slosovány a výherci získají certifikáty k vyhlídkovým letům. Program dne ještě upřesňujeme a doplňujeme. Přejme si, aby nám přálo i počasí. Další informace sledujte na plakátech a na webu Ing.Miroslav Štěpán, ved. organizačního týmu Putovní pohár doputoval opět do Aeroklubu Žamberk Již sedmý ročník mezinárodních plachtařských závodů pod názvem Hronovské Orlíkovské přeháňky se konal ve dnech na letišti ve Velkém Poříčí nad Metují. Tato soutěž, které se mohou účastnit pouze piloti s historickými větroni zhotovenými převážně ze dřeva, postupem doby získala na velké popularitě mezi mnoha plachtaři. Zájem o účast na soutěži je větší, než je kapacita letiště, a tak maximální počet 32 letadel, které je možné do soutěže přihlásit, byl zaplněn již v první dny po vyhlášení termínu konání. Přednost dostali ti, kteří se již některých předchozích závodů účastnili, a také zahraniční piloti, takže se většina soutěžících pilotů již vzájemně zná z minulých let. Letošního ročníku se účastnily 3 německé, 5 polských, 23 českých a jedna rakouská posádka. Soutěž byla zahájena v sobotu dopoledne briefingem a vyhlášením první disciplíny. Protože se od jihu nasunovala studená fronta, vyhlásili pořadatelé rychlostní trať 110 km na trase Velké Poříčí Královecký Špičák Szcytna v Polsku Úpice Velké Poříčí. Odletová páska byla otevřena těsně před 13. hodinou a na trať ihned vyrazila převážná část startovního pole. Bohužel již po necelé hodině se počasí začalo komplikovat a od jihu se rychle nasunovala frontální oblačnost, která silně utlumila termické proudy umožňující nabrat pilotům výšku. Na to doplatila část pilotů, kteří byli nuceni přistát do polí v oblasti prvního otočného bodu. Zbytku ostatních pilotů se podařilo dosáhnout otočného bodu Královecký Špičák a vrátit se s menšími či většími problémy na letiště. Nejdále se dostal Lukáš Hynek z AK Dvůr Králové nad Labem, druhý byl Wolf- Dieter Keutterling z Německa a třetí Miroslav Štěpán z AK Žamberk. Protože se žádnému z pilotů nepodařilo obletět celou trať, nemohla být bodována. Tlaková níže spolu s oblačností, která se v následujících hodinách nasunula nad střední Evropu a přinesla hojné srážky, zmařila další soutěžní lety až do následující soboty, která byla vlastně posledním soutěžním dnem. K pozdvižení nálady pilotům v průběhu deštivého týdne bylo uspořádání pátečního výletu vlakem do Náchoda s následnou exkurzí v tamním pivovaru, který byl jedním ze sponzorů soutěže. V sobotu se jasná obloha od rána postupně zatahovala kupovitou oblačností, jež se rozlévala, ale kontrolní let ukázal, že se vyskytují malá stoupání až do výše 900 m. Bylo rozhodnuto. Podle oblíbené průpovídky Počasí dnes na létání sice není, ale závodit můžeme byla vyhlášena rychlostní úloha 112 km na trati Velké Poříčí Úpice Nové Město nad Metují Hořice Velké Poříčí. Kdo zvítězí v této poslední disciplíně, stane se zároveň vítězem celé soutěže a získá putovní pohár. I přes stále se zhoršující počasí a po mnoha vynucených přistáních se podařilo deseti pilotům obletět celou trať a dosáhnout cíle. Nejrychleji trať obletěl Miroslav Štěpán z AK Žamberk a již podruhé se stal vítězem, druhý byl Michal Janda z AK Broumov a třetí se umístil Wolf-Dieter Keutterling z AK Müncheberg- Eggersdorf Německo. Putovní pohár se tak po dvou letech, která strávil předloni v Německu a loni v Polsku, vrací zpět do Čech, a k naší radosti, opět do Žamberka. Vítězný historický větroň VT-116 Orlík, který letos dovrší 40 let od svého vzniku, si budete moci prohlédnout na leteckém dnu na letišti v Žamberku dne Podrobné informace o průběhu závodů naleznete na adrese: SN- DARUJI KOŤÁTKA do dobrých rukou, nejlépe k rodinnému domu. Odběr během července Tel (Žamberk)

16 16 ŽAMBERSKÉ LISTY KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ŽAMBERK ÚSPĚŠNÁ ÚČAST NA CYKLO GLACENSIS 2008 Již po šesté byl Klub českých turistů v Žamberku požádán o organizační zajištění akce, která má za cíl propagovat cykloturistiku v našem regionu a otevírá sezonu ve spolupráci s polskými příhraničními obcemi kladského okresu. Etapa z našeho města vedla přes Kunvald, Bartošovice v Orl.horách, přechod v Orlickém Záhoří do lázeňského města Polanica Zdrój. Na startu se 16. května sešlo 9 věrných účastníků, kteří byli po vydatném občerstvení na radnici vypraveni na cestu starostou města Mgr. Tomášem Kalousem. Všichni dojeli do cíle a po ubytování jsme se zúčastnili společenského a kulturního programu. V jeho průběhu byly představeny jednotlivé obce, mikroregiony, regiony a svazky obcí zúčastněné na tomto projektu. Naše výprava připomněla Žamberk jako cílové město již v roce Dodnes máme velmi příznivé ohlasy a všichni polští i naši přátelé oceňují pohostinnost a prostředí našeho města. K účastníkům také promluvil vicehejtman Pardubického kraje pan Roman Línek, senátorka paní Václava Domšová a další představitelé pořádajících institucí. Příští den se rozjeli všichni do svých domovů a využili krásného počasí k putování po našem příhraničí. Celková absolvovaná délka trasy účastníky ze Žamberka je 160 km. Děkuji za vzornou reprezentaci našeho města J. Kalouskovi, který celou výpravu vedl, V. Páchové, G. Brůnové, G. Brůnové ml., Z. Žabkovi, P. Dostálkovi, M. Severovi, B. Podhájeckému a M. Breitrovi. Velký dík patří starostovi Mgr.T.Kalousovi a Radě města Žamberka za vstřícné jednání a finanční příspěvek, bez něhož by se tato akce neuskutečnila. Petr Friml, předseda KČT a organizační vedoucí akce CYKLISTIKA Dne absolvoval Aleš Kestler závod Českého poháru na silnici v Benešově nad Ploučnicí, kde obsadil 10. místo. Na svátek 8.5. byl naplánován další podnik Extraligy masters v časovce do vrchu z Ústí nad Orlicí na Andrlův Chlum. Aleš zde vyhrál a zároveň zlepšil svůj loňský traťový rekord na hodnotu 8:38 min. O dva dny později se postavil na start Českého poháru v maratonu na horských kolech v Jablonném v Podještědí, který se jel pod názvem Malevil cup a byl to také první závod seriálu Maraton man Europe. Aleš se umístil na královské více než 100 kilometrové trati na výborném 8. místě. Další víkend skončil 5. na silničním závodě Mamut tour v Přerově o délce přes 210 km a hned druhý den nato vyhrál v Ústí nad Orlicí maraton na horských kolech Generali Sport Bart maraton. O týden později v neděli vybojoval velmi cenné vítězství opět v maratonu na horských kolech v Liberci nazvaném Rock Machine Okolo Liberce. Aleš Kestler děkuje touto cestou všem následně uvedeným sponzorům za podporu jeho sportovní činnosti : Zdeněk Siffel-SET servis, INOB,spol.s r.o., ZEZ SILKO, s.r.o., Soňa Baarová elektro, Šmídl s.r.o, Stilmat, s.r.o., DZ Pharm s.r.o., ELO Toman František, Formplast Purkert, s.r.o., Ing. Bohuslav Pecka. - OV - Cyklistika SK Žamberk pokračoval ČP MTB XC v Karlových Varech. Nejlépe si vedl kadet Skalický Pavel, když po pádu dojel na 8.místě a průběžně drží čtvrtou příčku. V kategorii muži OPEN si pro patnácté místo dojel Mádr Karel a 22.místo Cabalka Jaroslav. V průběžném pořadí ČP je Mádr Karel na 20.místě, Svoboda Jan na 32.místě a Cabalka Jaroslav na 47.místě pokračoval ČP MTB maraton v Mostě,dále ČP MTB XC ve Špindlerově Mlýně a opět maratonský ČP MTB v Úpici. Informace o teamu SK Žamberk Tessuti sport najdete na Za SK Žamberk Doleček Martin 2. ČESKÝ POHÁR V KANOISTICE Zuzka Jedličková a Slávka Paďourová ve finále na 5.místě O víkendu května se naši závodníci zúčastnili 2.Českého poháru v rychlostní kanoistice na našem jediném umělém kanále v blízkosti hory Říp, v Račicích. Výsledky: Paďourová Zdislava zajela 5. a 6. místo v KI i K2 na 500, a m. Jedličková Zuzana se na K1 umístila nejlépe na m - 5.místo. Do 10.místa byla na tratích 500 m, m, m. Paďourová Klára v kategorii K1 byla 6. na 500m a 10. na m. Kačenová Klára se umístila kolem 15.místa na K1 500, a m. Stejskal Filip na K1 dojel na 26.místě. Naši nejmladší žáci Stejskal Jakub, Prachař Daniel a Kubíček Patrik na trati m dojeli v polovině závodního pole, což je pro ně, jako pro začátečníky, výborný výkon. Na Nymburské pětistovce Patrik Kubíček první, Zuzka Jedličková a Stejskal Jakub třetí. V sobotu 31. května 2008 se kanoistický oddíl zúčastnil kanoistických závodů v Nymburce na řece Labi. Nejlepší výsledky: Žáci ml. - Kubíček Patrik 1. místo MK1 500 m; 5. místo K2 500 m - Stejskal Jakub 3. místo MK1 500 m; 5. místo K2 500 m Žákyně ml. - Jedličková Veronika 5. místo K2 2 km.; 6. místo MK1 500 m Žáci - Stejskal Filip 9. místo K2 50 0m Dorostenci - Exler Libor 5. místo K2 3 km Dorostenky - Jedličková Zuzana 3. místo K1 3 km; 4. místo K1 500 m Veteráni - Strnad Miroslav 2. místo C1 3 km; 2. místo C1 500 m - Strnad Jiří 5. místo C1 3 km; 4. místo C1 500 m - Jedlička Václav 3. místo C1 3 km; 5. místo C1 500 m ŽAMBERŠTÍ KANOISTÉ - VETERÁNI V ČELE ČESKÉHO POHÁRU Družstvo našich kanoistů veteránů vede bodování Českého poháru s 50 body, před Olomoucí se 46 body a Znojmem se 38 body. Jedná se o závodníky: Jedlička Václav C let, ve své skupině obsazuje 1.místo, Exner Libor C let, ve své skupině obsazuje 1.místo, Paďour Jiří K let, ve své skupině obsazuje 1.místo -vkal- Jedličková Veronika, Stejskal Jakub a Prachař Daniel se vrátili se zlatými medailemi z Hradce Králové V sobotu 24.května se konal 27. ORLICKÝ MARATON. Pro mladé závodníky to byl jen závod na 2 a 5 km na řece Orlici v Hradci Králové. Výsledky: Stejskal Jakub 4.místo K2 2 km; 2.místo MK1 2 km Jedličková Zuzana 2.místo K1 5 km Prachař Daniel 4.místo K2 2 km; 7.místo MK1 2 km Kubíček Patrik 5.místo MK1 2 km V neděli se konal již 72.ročník HRADECKÉHO KILO- METRU. Pro Žamberk velice úspěšný závod. Všichni mladí kajakáři se vraceli domů s medailí na krku. Výsledky: Jedličková V. 1.místo K2 500 m; 1.místo K2 200 m; 1.místo MK1 200 m Stejskal Jakub 1.místo K2 200 m; 2.místo MK1 500 m; 2.místo MK1 200 m Prachař Daniel 1.místo K2 200 m; 2.místo K2 500 m; 4.místo MK1 500 m Kubíček Patrik 2.místo MK1 200 m; 5.místo MK1 500 m Stejskal Václav 5.místo C1 1 km; 5.místo C1 500 m Jedlička Václav 6.místo C1 1 km; 6.místo C1 500 m V sobotu 24.května se konal nominační závod veteránů v Týně nad Vltavou. Z našich závodníků se jej zúčastnil úspěšný veterán Mirek Strnad. Zajel opět výborné první místo. Nominoval se tak na mistrovství světa, které se letos jede doma na stejné trati v Týně nad Vltavou. -vkal- BASEBALL METEORS BASEBALL TEAM ŽAMBERK Baseball jsou nejrychlejší šachy na světě Ernest Hemingway STÁLE PŘIBÍRÁME NOVÉ HRÁČE A HRÁČKY DO TEAMU. (info na nebo v DDM Animo Žamberk). NEROZHODUJE VĚK, ALE CHUŤ HRÁT Co se děje: Nový baseballový METEORS Team začíná mít stabilní základnu. Pilně trénujeme odpalování, házení a herní situace. Ti, co se s baseballem setkali poprvé, si začínají osvojovat pravidla a více pronikají do krásy tohoto sportu. 17. července začíná v pěti městech České republiky Univerzitní mistrovství světa v baseballu. Jsou to : Brno, Ostrava,Olomouc, Blansko a nám velmi blízká Choceň. Díky teamům z USA, Kuby, Japonska, Mexika, Tchaj-Wanu aj. bude k vidění baseball na profesionální úrovni. Samozřejmě pojedeme fandit našim a budeme doufat, že se umístí na co nejlepší příčce. PRAVIDLA BASEBALLU 6: Strike aut(strajk aut): První možností, jak vyautovat hráče v útoku (na pálce), je takzvaný strike aut. Pálkař je aut, pokud se mu nepodaří (ani se nepokusí) odpálit ani jeden ze tří dobrých nadhozů (striků) nadhazovače. Jako strike se vždy počítá nadhoz směřující do strike zóny a nadhoz (i mimo zónu), který se pálkař neúspěšně pokusil odpálit. Nadhoz odpálený mimo pravoúhlou výseč vymezenou pomezními čarami se nazývá foul ball (chybný odpal) a počítá se jako strike, ale jen v případě, že není pro pálkaře třetím strikem (v takovém případě má pálkař další pokus k odpalu míče). Milan Džurban

17 ŽAMBERSKÉ LISTY ročník cyklistického etapového závodu O POHÁR MĚSTA ŽAMBERKA, se uskuteční července Akce se koná ve spolupráci s Městem Žamberkem a Městskou policií v Žamberku. Bližší informace v příštích Žamberských listech. Ředitel závodu Václav Janoušek tel SPORTOVNÍ HRY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ŽAMBERKU V sobotu 24.května 2008 se v Autokempinku Pod Černým lesem v Žamberku uskutečnil již 12.ročník Sportovních her zdravotně postižených a 3.ročník soutěže O pohár starosty města. Letošního klání se účastnilo rekordních 60 diváků. Závodilo celkem 37 sportovců, 18 žen, 11 mužů a 8 chlapců z Domků pod hradem Žampachem. Počasí přálo, a tak jsme všichni prožili pěkné odpoledne. Děkujeme všem sponzorům za podporu letošního ročníku a všem pořadatelům, kteří pomohli zabezpečit soutěže i občerstvení. Děkujeme také za přítomnost oběma místostarostům města, Petru Andrlemu a Ryanu Strnadovi, kteří předali putovní pohár nejúspěšnějšímu soutěžícímu v tomto ročníku -Pavlu Sochorovi. Z žen byla nejúspěšnější Majka Mrázová a z chlapců Freislehen Marek. VÝSLEDKY PRVNÍCH PĚTI: Ženy: 1. Mrázová Marie 970 b. 2. Machálková Vlasta 940 b. 3. Vaňková Irena 930 b. 4. Tamašová Elena 720 b. 5. Lengwinatová D 640 b. VYHRÁLI, CO SE DALO Opět po roce. Ač to nikdo nečekal, družstvo Staroholické v sestavě s Františkem Radlingerem a Jirkou Sehnalem, obhájilo Mistrovský titul a titul v PVP na Mistrovství České Republiky v šipkách. Zároveň si vybojovalo účast na Mistrovství Evropy v italském Caorle. kapitán Tomáš Kopečný, Staroholická Muži: 1. Sochor Pavel b. Chlapci: 1. Freislehen Marek 700 b. 2. Trejtnar Josef b. 2. Král Václav 460 b. 3. Veverka Josef 970 b. 3. Cinfeld J. 420 b. 4. Hovádek Jiří 960 b. 4. Mareš M. 420 b. 5. Machálek Miroslav 840 b. 5. Novotný 360 b. Vondřich Miroslav, předseda ZO SPCCH v Žamberku FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: 1. FC Žamberk-Lanškroun 2:6 (Třešňák, Grof ) Starší žáci: 1. FC Žamberk-Lanškroun 0:8 Dorost: 1. FC Žamberk-FK OEZ Letohrad 1:1 (Bednařík) Muži: Dolní Újezd-1.FC Žamberk 3:2 (Pešek 2) Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: 1. FC Žamberk-Jablonné 0:1 Starší žáci: 1. FC Žamberk-Jablonné 0:3 Dorost: Moravany-1.FC Žamberk 3:2 (Kočí, Novotný) Muži: 1. FC Žamberk-Moravany 3:1 (Pešek 2, Franke) Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: 1. FC Žamberk-Č.Třebová-Rybník 1:2 (M.Cvik) Starší žáci: 1. FC Žamberk-Č. Třebová-Rybník 4:0 (Huška 2, Kotyza, Maleček) Dorost: 1. FC Žamberk-Č.Třebová 0:0 Muži: Rosice n. Labem-1.FC Žamberk 2:4 (Bartoň, Pešek, Šponar, Huška) kor- ORIENTAČNÍ BĚH ÚSPĚŠNÉ OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA V ORIENTAČNÍM BĚHU na krátké trati a ve sprintu pro oddíl orientačního běhu TJ Sokol Žamberk se konalo Oblastní mistrovství a veteraniáda Východočeské oblasti v orientačním běhu v Opočně. O pěkné závody se zasloužil oddíl OB Dobruška, který byl pověřen tech. provedením závodu. O tom, jak se nám podařilo držet krok s ostatními oddíly oblasti, hovoří dosažené výsledky, (výpis našich medailistů): 1.místo - vše na krátké trati, získávají titul Mistr Východočeské oblasti Chládková Simona - D12D, Kulhavá Eliška - D12C, nyní běhá za OB Rychnov nad Kněžnou, Neugebauer Tomáš H12D, Lesák Jakub H12C, Martincová Helena D55C 2.místo Cabalková Ivana D35D sprint,, Procházka Ondra H12C sprint 3.místo Neugebauer Tomáš H12D sprint, Martincová Helena D55C sprint, Tobiška Václav H55D - sprint. na foto: 1. místo - zleva Kulhavá Eliška, Neugebauer Tomáš, Lesák Jakub Gratulujeme k dosaženým výkonům. Za oddíl OB TJ Sokol Žamberk, R.K., V.T. UPOZORNĚNÍ na DOPRAVNÍ ZMĚNY Od neděle 15.června 2008 vstupila v platnost 2.plánovaná změna jízdních řádů. Konkrétně pro oblast Žamberka se neudály převratné změny, pouze autobusový spoj 49 (jezdí v neděli a svátky) linky Žamberk - Letohrad odjíždí o 5 min. později. Místo v hod.odjíždí v hod. Z důvodu výluk v železničním uzlu Praha však dochází ke změně cílové a výchozí stanice u rychlíků ze směru Hradec Králové, to znamená i ze směru a do směru Žamberk, Letohrad. Pro trať 020,021 - dojde v době od 30.června do 10.září 2008 ke změně výchozí a konečné stanice pro rychlíky do a ze směru Hr.Králové. Tyto vlaky budou odkloněny do stanice Praha Masarykovo nádraží. V úseku Praha Vysočany - Praha hl.n. - Praha Vršovice a opačně nepojedou! Intervalové odjezdy rychlíků ze stanice Praha Masarykovo nádraží budou odjíždět vždy o 6 minut dříve, než pravidelný odjezd ze stanice Praha hl.n. (tj. v XX hod 05 min). Za dopravní komisi města Letohradu Petr Buryška

18 18 ŽAMBERSKÉ LISTY GRIFMONT CZ s.r.o., Budovatelů 917, Chrudim pracoviště Žamberk - Helvíkovice PŘIJME do pracovního poměru administrativní pracovnici(-ka) Nástup možný ihned Požadujeme: aktivní znalost práce s PC umění komunikace s lidmi základní znalost obchodní korespondence časovou flexibilitu případná znalost vedení účetnictví vítána strukturovaný životopis zaslat do Nabízíme: příjemné prostředí pružnou pracovní dobu pravidelný příjem PRÁCE Z DOMOVA, připojení k internetu podmínkou! Bližší info: tel PRODÁM nebo dlouhodobě pronajmu podkrovní byt nad restaurací Na Jatkách v Žamberku (108 m 2 ), volný od července - srpna Cena ,- Kč včetně vybavení (nadstandardní kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, vestavěná skříň atp.) Kontakt: tel PRODÁM objekt v centru města Žamberka. Vhodný na podnikání. Cena nejvyšší nabídce. Kontakt: tel PRODÁME elektrický mandl typ KZ r. výroby 1980, max.příkon 3,97 kw, šíře cca 100 cm, cena dohodou. Kontakt: tel PRONAJMU BYT 1+1 v Žamberku. Kontakt: tel PRODÁME osobní automobil Lada-Niva, 4 x 4, cm 3, r.v. 2000, tažné zařízení, cena ,-Kč. Kontakt: tel , PRODÁM prodejní buňku rozměr 3 x 6 m. Ze dvou stran okna s mřížemi, okna z jedné strany výdejní. Elektrika 220 V. Cena dohodou. Kontakt: tel nejlépe ve več. hod. PRONAJMU BYT 1+1 v Žamberku, i dlouhodobě. Hezké klidné prostředí. Kontakt: tel KLASICKÉ a RELAXAČNÍ MASÁŽE Mgr. Jiří Floder Kostelní 66 (naproti kostelu), Žamberk Objednávky na tel.čísle VEMAS a.s., Na Drahách 444, Žamberk NABÍZÍ K PRODEJI bytový dům OKÁL o 5 bytových jednotkách a 4 garážích pro OA: 4 x bytová jednotka o vel x bytová jednotka o vel. 2+1 (pozn.: bytové jednotky s nájemníky) Bližší informace na tel , Restaurace Na Kopečku v Žamberku PŘIJME s okamžitým nástupem SERVÍRKU NEBO ČÍŠNÍKA - S PRAXÍ. Informace na tel Informace na tel.: , strukturované životopisy zasílejte na adresu: Karel Frajvald, Líšnice Líšnice tel.+fax: NABÍZÍME VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO TRUHLÁŘ POŽADUJEME: vyučen v oboru praxe v oboru vítána PRACOVNÍ NÁPLŇ: výroba a montáž nábytku V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na telefonním čísle nebo em malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce

19 ŽAMBERSKÉ LISTY 19 AUTOOPRAVNA VESELÝ sdružení Josef Veselý, Nádražní 945, Žamberk, tel IČO , DIČ CZ Č.živn.listu: 230/009146/101 Tel. fax.: mob.: , kromě stálého provozu AUTOLAKOVNY nabízíme pro motoristy a jejich miláčky od tyto nové rozšířené služby : KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE MECHANICKÉ PRÁCE opravy motorů, převodovek, brzd, výměny olejů, filtrů, rozvodů, výfuků, čelních skel DEMONTÁŽE A MONTÁŽE KAROSERIÍ A JEJICH ČÁSTÍ PRO LAK PŘÍPRAVA NA STK A ZAJIŠTĚNÍ STK A EMISÍ ODTAH NEPOJÍZDNÝCH VOZIDEL VLASTNÍ NONSTOP ODTAHOVOU SLUŽBOU DOVOZ VOZIDEL ZE SRN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU NEBO NA OBJEDNÁVKU VČETNĚ PŘÍPADNÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ STK A PŘIHLÁŠENÍ U HAVAROVANÝCH VOZIDEL ZAJISTÍME VYŘÍZENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI S LIKVIDÁTOREM POJIŠŤOVNY VOZIDLO NA OPRAVU VYZVEDNEME U VÁS DOMA NEBO VE FIRMĚ A PO OPRAVĚ VÁM HO DOVEZEME PRODEJ: autobaterie VARTA včetně bezplatné výměny a slevy 100,- Kč za starou baterii lakýrnický materiál ( plniče, barvy, brusivo, maskovací pásky, ochranné nástřiky na spodky karoserií, tmely, spreje, čističe ) spreje naplníme barvou požadovaného odstínu který se koná na Masarykově náměstí v Žamberku v CA CENTAURUS čp. 799, nám.gen.knopa v Žamberku od do hod. 24. června 2008

20 20 ŽAMBERSKÉ LISTY Petra Vojtová, DiS. textilní výtvarnice a oděvní návrhářka STYLING, KONZULTACE, NÁVRH, REALIZACE ODĚVŮ A DOPLŇKŮ Pionýrů 1334, Žamberk mobil: PRONAJMU zateplené prostory v Žamberku, ul.polní (za kasárny) k podnikání 150 m 2 + kancelář, šatna + soc.zařízení. Vhodné jako dílna. Možnost manipulace s vysokozdvižným vozíkem. Volné od května Kontakt: O P R A V Y A R E N O V A C E P A OV C A O O Provádíme opravy a renovace poškozených p a ových dí všech dr h dopravních pro edk komp e ním pro e oná ním a odzkoušeným technologickým systémem v etn povrchové pravy provedené opravy. Kontaktní údaje: Prodej a servis STIHL Objednávky: Žamberk, Albertova 371 telefon: mobil: Uzávěrka č června 2008 do hod., vyjdou 1. července 2008 ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31 Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona není tato veřejná

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

[Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

[Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 [Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 1. Projekt iniciace:... 3 2. Projekt plánování:... 3 2.1 Finance:... 3

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více