Josef Plíhal, Turnov (1951)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951)"

Transkript

1 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ //1891 Inventář archivní pomůcka č NAD č Josef Plíhal, Turnov (1951) Zpracoval: Jana Vinklerová Zámrsk, 2016

2 Obsah Strana Obsah Úvod I. Dějiny původce archivního souboru 3 II. Dějiny archivního souboru 5 III. Archivní charakteristika archivního souboru 5 IV. Tematický popis archivního souboru 6 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 6 Seznam použitých zkratek 7 Prameny a literatura 7 Inventární seznam 8 Vedení a správa společnosti 9 Zaměstnanci 10 Finance, účetnictví 11 Obchod 11 Technická dokumentace

3 I. Dějiny původce archivního souboru: CZ //1891 Pořadové číslo původce: 1 Identifikátor původce v databázi INTERPI: nebyl zatím přidělen Preferovaná forma jména původce vč. doplňku: Josef Plíhal, Turnov Typ preferované formy jména původce: jméno, pod nímž je entita nejvíce známá Variantní formy jména původce: Josef Plíhal, Turnov, výroba perel a imitací drahokamů po továrnicku; Dr. Josef Plíhal, brusírna perlí a imitací drahokamů, náhrdelníky, dublety, Turnov Datace preferované formy jména původce: Vznik původce Datum vzniku původce: Typ vzniku původce: založení Zánik původce Datum zániku původce: Typ zániku původce: zestátnění Funkce původce: výroba perel a imitací drahokamů po továrnicku, výroba náhrdelníků, dubletů, bižuterie obecně, brusírna perlí a imitací drahokamů Dějiny původce: Firma Josef Plíhal Turnov byla založena RNDr. Josefem Plíhalem v Turnově ke dni 15. listopadu Živnostenské oprávnění k podnikání vydal Živnostenský úřad v Turnově pod č. j dne V názvu firmy bylo kromě jména majitele uvedeno i upřesnění její výrobní činnosti, tj. výroba perel a imitací drahokamů po továrnicku. O několik let později, konkrétně v r byla působnost firmy novým živnostenským listem č. j z rozšířena ještě na výrobu bižuterie a kovového zboží po továrensku. Obecně tato firma figurovala mezi výrobci drobného skleněného zboží. Byla jednou z mnoha firem podnikajících v tomto oboru (konkrétně kamenářství a broušení skla) na Turnovsku. Turnovští "kamenáři" zpracovávali jak skelnou kompozici imitující drahé kameny, tak i přirodní materiály. Původně přísně střežená technologie výroby imitací drahých kamenů se dostala mj. i na Turnovsko pravděpodobně až ze skláren na ostrově Murano v italských Benátkách již v 1. polovině 18. století. Ovládnutí nových technologií hlavně v období po 1. světové válce umožnilo nejen rozšířit sortiment, vzrostla i kvalita a kvantita produkce. Hromadné strojní broušení skleněných imitací kamenů a vynález syntetické výroby kamenů, hlavně rubínu, zajistily v tomto období lepší dosažitelnost suroviny a tím napomohly k dalšímu rozkvětu kamenářského průmyslu obecně. Do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Mladé Boleslavi byla firma Josefa Plíhala zapsána do odd. A III, na str. 200/333 pod názvem "Dr. Jos. Plíhal, Turnov I, čp. 836" až k , jako firma jednotlivce. Samostatná prokura byla udělena Jarmile Plíhalové, manželce továrníka a majitele firmy Josefa Plíhala. Firma Josefa Plíhala prodávala své výrobky v tuzemsku, navíc je exportovala i do zahraničí, např. do Ameriky, Austrálie, Anglie, Argentiny a Mexika. Svoje účty měla založeny a vedeny u Legiobanky, Živnobanky, Všeobecné záložny, Hospodářské záložny a Městské spořitelny v Turnově a u Poštovní spořitelny v Praze. Záhy po svém založení zaměstnávala kolem 80 továrních a bezmála 100 domáckých dělníků. K bylo v podniku zaměstnáno celkem 112 lidí, z toho 5 úředníků, ostatní dělníci (z nich bylo 40 domáckých). K firma zaměstnávala 90 pracovníků, z toho 4 úředníky, 71 dílenských a 15 domáckých dělníků. Ke v ní pracovalo 7 zaměstnanců v tzv."vyšších službách": disponent Bohumil Hájek, samostatný expedient Václav Straka, Květuše Beranová a Milena Tůmová vykonávající různé kancelářské práce, strojírenský mistr Josef Šarbort, vrchní dílovedoucí Josef Beran a mzdový účetní Štěpán Pernica, dále 65 dílenských a 5 domáckých dělníků

4 Vyrábělo se veskrze na strojích vlastní výroby - na leštících, brousících, přetmelovacích a obráběcích strojích s elektrickým pohonem. Polotovarem pro výrobu různých druhů korálků bylo tyčové a tyčinkové sklo. Z něj se produkovaly rozmanité druhy korálků: kulovitého, kapkovitého, hruškovitého, hrotitého, trojúhelníkovitého, čtvercového, osmiúhelníkového, oválného, polštářkovitého, člunkovitého aj. tvaru. Kromě korálků se vyráběly i chatony (česky šatony) - podložky a lůžka na uchycení kamenů ve špercích nebo bižuterii nebo na okrasných předmětech, které byly drahými kameny nebo jejich imitacemi ze skla zdobeny. Pro různé typy těchto výrobků se užívala speciální terminologie rozšířená v tomto průmyslovém oboru - buď české názvy, nebo názvy převzaté z francouzštiny nebo angličtiny, popř. někdy poměrně svérázným způsobem převedené do češtiny: "chatony, perle, dentelky, rondelky, perle cínové, rádle, hrušky, šmolc, kloboučky, pyramidy, trojúhelníky, navety, osmihránky, čtyřhránky, bagetky, přívěskové hrušky (dropsy), mugle aj." Vedle strojně broušených kamenů vznikaly další druhy levnějších a zejména tvarových kamenů (tzv. dublety) - jejich broušení se do značné míry nahradilo přesným ručním mačkáním v kleštích a lisováním v niklových formách. Celkový zisk firmy v r činil ,95 Kčs, v r již 1, ,35 Kčs, v r opět již jen ,95 Kčs. Ke konci roku 1947 měla firma ve svém vlastnictví nemovitý majetek v hodnotě ,- Kčs (pozemky) a ,- Kčs (budovy). K tomu movitý majetek - stroje a strojní zařízení - v hodnotě ,- Kčs, a ostatní nářadí a přístroje oceněné na ,- Kčs. Nemovitým majetkem se mínila zastavěná plocha a zahrada při továrně v Turnově v dnešní Sobotecké ul. č. p. 836 o výměře 1,3 ha (z toho bylo 0,8 ha pronajato p. Mlejnkovi z Rozumova) a pozemek v Mašově-Nové Vsi o výměře 0,51 ha (ten byl pronajat p. Dubskému z Doubravic). Vlastnické právo na zahradu parc.č. 1239/1 a stavební parcelu s továrnou č. p. 836 (č. 967) bylo podle trhové smlouvy ze dne vloženo rovným dílem na dr. Josefa Plíhala a jeho choť Jarmilu Plíhalovou. Vlastní kapitál firmy k činil 1, ,40 Kčs. Výměrem Okresního národního výboru v Turnově ze dne byla firma Josefa Plíhala znárodněna, byla nad ní zavedena národní správa Československých závodů sklářských Praha. Dalším výměrem téhož úřadu ze dne , čj /48 došlo ke změně národního správce, firma byla začleněna do SNS (Společné národní správy mechanických brusíren skleněných kaménků a similisoven) PRECIOSA v Jablonci nad Nisou, která jmenovala přípisem ze dne národním správcem p. Julia Nováka. Po znárodnění se Julius Novák stal vedoucím závodu. Znárodnění bylo provedeno na základě vyhlášky ministerstva průmyslu ze dne , uveřejněné v Ú.l., část nařizovací č. 126 ze dne dle 12 dekretu prezidenta republiky ze dne č. 100 Sb. o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, a ve znění článku II zákona ze dne , č. 114 Sb. o znárodnění některých dalších průmyslových podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků. Po dohodě s ministerstvem financí byl závod Dr. J. Plíhal, Turnov I., čp. 836 začleněn do n. p. PRECIOSA Jablonec nad Nisou s tím, že nemovitý majetek (tj. stavební parcela parc. č továrna, a č. 836 v k.ú. Turnov, a pozemková parcela parc. č. 1239/1 - nádvoří a zahrada továrny) budou převedeny na n. p. OKULA, který zde zřídil svoje provozovny. Výměrem Ministerstva průmyslu č. j /49-V-IV-1 byla firma Josef Plíhal Turnov k vyčleněna z n. p. PRECIOSA Turnov a její majetek přešel do n. p. OKULA Praha (viz rozhodnutí Ministerstva průmyslu č. j /49 V IV 2 z ). Majetkovou podstatu závodu Dr. J. Plíhal Turnov vyčleněnou k a převedenou na n. p. OKULA Praha, závodů pro brýlovou mechaniku a optiku, závod OMAT Turnov tvořily zastavěné pozemky parc. č. 967 (s budovami brusírny, mechanizační dílny, obytnými budovami a garážemi) a nezastavěné pozemky parc. č. 1239/1 (zahrada a louka). Dále do ní spadaly zemní stavby (studna, oplocení a tovární cesty a vodovod), stroje a strojní zařízení (dva parní kotle, transformátor, plynové vedení do provozních míst a soukromých bytů, a ústřední topení). Celková hodnota majetkové podstaty činila 1, Kčs. Zahrada jako příslušenství budov obklopovala zcela provozovny znárodněného podniku, k němuž vedla přes tuto zahradu příjezdová cesta z ulice, částečně byly nemovitosti i pozemkovou rezervou podniku. Nový majitel - 4 -

5 (n. p. OKULA) ale zastával názor, že původním majitelem navržené vynětí ze znárodnění té části budovy, v níž byl jeho soukromý byt, není proveditelné jednak proto, že by tím byla podstatně znehodnocena průmyslová budova, a pak i z důvodů bezpečnostních. A že všechny výše uvedené nemovitosti tvoří jeden nedílný hospodářský celek. 26. července 1949 proběhlo v bývalém podniku Dr. J. Plíhal, č. p. 836 Turnov komisionelní řízení min. průmyslu. Podnětem k němu byl návrh Čsl. závodů sklářských, n. p., aby do majetkové podstaty znárodněného podniku byly zahrnuty veškeré nemovitosti zapsané ve vložce 644 Turnov, protože sloužily provozu znárodněného podniku. Bývalý majitel firmy J. Plíhal ale argumentoval tím, že v budově č. p. 836 má v 1. poschodí svůj soukromý byt, který nikdy provozu podniku nesloužil. Byl pořízen z dědictví jeho manželky, která jej získala jako dědictví po zemřelé matce. Dr. Plíhal proto navrhoval, aby ta část budovy, ve které se byt nachází, byla knihovně oddělena, a v přízemí této části budovy, která byla používána jako skladiště, byla zajištěna služebnost národnímu podniku. Zřízením jednoduchého postranního schodiště by pak bylo možno soukromý byt úplně od provozu podniku oddělit. Dalším argumentem bývalého majitele bylo to, že za podnikem se nacházející okrasná a ovocná zahrada sloužily vždy pouze soukromým účelům a s tímto pozemkem nebylo ani nikdy počítáno pro případné rozšíření podniku. Znárodněnému závodu náležela pouze parcela č. kat. 967 v dnešní Sobotecké ul., na níž stála budova č. p Všechny ostatní pozemky sloužily k soukromým účelům majitele firmy. Bývalý majitel uznal nutnost zachování určitého prostoru kolem továrny i pro případné rozšíření podniku, s nímž bylo počítáno směrem k železniční trati. Proto navrhoval, aby z pozemku č. kat. 1239/1 byla znárodněna část kolem tovární budovy do vzdálenosti 10 metrů severozápadním směrem (část zahrady ve směru k řece Jizeře). Výměrem Ministerstva těžkého strojírenství v Praze č. j /1951 z 11. prosince 1951 bylo novému majiteli bývalé firmy Dr. Josef Plíhal, Turnov I., č. p. 836 národnímu podniku PRECIOSA Jablonec nad Nisou upřesněno, jakých nemovitostí konkrétně se znárodnění týká. Jednalo se tedy s konečnou platností o nemovitosti zapsané v pozemkové knize pro k. ú. Turnov, v den rozhodný pro znárodnění vlastnicky připsané Dr. Josefu Plíhalovi a Jarmile Plíhalové, každému na jednu polovinu, ve vložce č. 644, a/ p.č. 1239/1 (nové parc. č. 3578) - zahrada, b/ parc. č. 967 (nové parc. č. 3577) - stavební parcela - továrna č. p Z těchto skutkových zjištění dospělo ministerstvo těžkého strojírneství k závěru, že shora uvedené nemovitosti, movitosti a práva ke dni znárodnění sloužily provozu znárodněného podniku, a že jsou u nich tedy splněny zákonné předpoklady pro znárodnění. Tvořily proto majetek, který přešel na národní podnik PRECIOSA. Autor záznamu o původci: Jana Vinklerová II. Dějiny archivního souboru: CZ //1891 Přímý zdroj akvizice: Do Státního oblastního archivu v Zámrsku byly archiválie původce Josef Plíhal, Turnov delimitovány ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích v roce Předání proběhlo v rámci mezikrajových delimitací archivních fondů začleněných do n. p. DIAS Turnov, na žádost SOA v Zámrsku. Šlo o 1 karton archiválií z let , celkové množství 0,11 bm. Archiválie byly předány se stručným úvodem a soupisem, který zpracovala v r podniková archivářka B. Jelínková v místě původního uložení fondu - v podnikovém archivu k. p. PRECIOSA Jablonec nad Nisou. V SOA v Zámrsku byly archiválie zaevidovány pod přír. č. 420/

6 III. Archivní charakteristika archivního souboru: CZ //1891 Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky: Archiválie jsou v dobrém stavu, nepoškozené, nevyžádaly si restaurátorský zásah. Archivní soubor byl zpracován podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z r Struktura archivního souboru je následující: 1 Vedení a správa společnosti 1/1 Právní vývoj společnosti 1/2 Národní správa 1/3 Majetek společnosti 2 Zaměstnanci 2/1 Zaměstnanecká agenda 3 Finance, účetnictví 3/1 Finanční záležitosti 3/2 Účetnictví 4 Obchod 4/1 Obchodní agenda 5 Technická dokumentace 5/1 Technická agenda IV. Tematický popis archivního souboru: CZ //1891 Archivní soubor firmy Josef Plíhal Turnov je pouze torzovitý. Právní vývoj společnosti popisuje jediný úplný výpis z obchodního rejstříku z r Více dokumentů se zachovalo k období znárodnění firmy - dokumenty o delimitaci firmy Josef Plíhal Turnov na n. p. OKULA Praha z let , doklady k převodu majetku na n. p. PRECIOSA Jablonec nad Nisou z r a souhrnné stanovení rozsahu znárodnění z r Do tematické skupiny evidence majetku spadají pouze pozemnostní archy a výpisy z pozemkových knih z let Jedinými archiváliemi vztahujícími se k zaměstnancům jsou seznam zaměstnanců firmy ve vyšších službách z r a výplatní listina z r Účetní doklady jsou zastoupeny pouze jedinou hlavní knihou a jednou bilancí za r Z obchodní agendy se dochovaly jen ceníky broušených kamenů a korálů, z technické dokumentace jednoduché nákresy interiérů Preciosy, závodu 8 v Turnově - bývalé firmy Josefa Plíhala, z r I přesto může archivní soubor přispět k bádání v tématice kamenářství a broušení skla ve východních Čechách, konkrétně na Turnovsku v období 1. poloviny 20. století. V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky: CZ //1891 Zpracovatel jednotky popisu: Jana Vinklerová Pravidla zpracování jednotky popisu: Základní pravidla pro zpracování archiválií z r Datum (data) popisu:

7 Seznam použitých zkratek: aj. = a jiné bm = běžný metr cm = centimetr č. = číslo č.j. = číslo jednací č. kat. = číslo katastrální č.p. = číslo popisné Čsl. = československý dr. = doktor ha = hektar k.ú. = katastrální území Kčs = korun československých ks = kus, kusy měř. = měřítko min. = ministerstvo n.p. = národní podnik odd. = oddělení OR = obchodní rejstřík p. = pan parc.č. = parcelní číslo r. = rok RNDr. = doktor přírodních věd (z lat. rerum naturalium doctor) Sb. = sbírka (zákonů) str. = strana tzv. = takzvaný (takzvaně) ul. = ulice Ú.l. = Úřední list Prameny a literatura: 1/ Adresář československého průmyslu, roč. II., 1949, s / Industrie Compass Protektorát Čechy a Morava, Slovensko, 1940/1941, s / Industrie Compass Protektorát Čechy a Morava, Slovensko, 1941/1942, s / Industrie Compass Protektorát Čechy a Morava, Slovensko, 1942/1943, s / Industrie Compass Protektorát Čechy a Morava, Slovensko, 1943/1944, s / kol. aut.: Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku, vyd. Městské knihy s.r.o. Žehušice, 2004, s. 47,55,190 7/ kol. aut.: Historie sklářské výroby v českých zemích II., díl/2, vyd. Academia, 2003, s / SOA v Zámrsku, archivní soubor firmy Josef Plíhal Turnov, NAD

8 Inventární seznam

9 Poř. č. Obsah / další informace datace vzniku 1 Ref. ozn.: CZ //1891. Josef Plíhal, Trutnov (1951) 2 Vedení a správa společnosti Ref. ozn.: 1. 3 Právní vývoj společnosti Ref. ozn.: 1/1. 4 Výpisy z obchodního rejstříku a podklady pro zápisy do nich Ref. ozn.: 1/1//1. 5 Úplný výpis z obchodního rejstříku Krajského soudu v Mladé Boleslavi - zápis firmy do OR k Ref. ozn.: 1/1//1/1. Druh EJ: kar. Počet EJ: 1. UČ: K Národní správa Ref. ozn.: 1/2. 7 Příprava a průběh znárodnění Ref. ozn.: 1/2//1. 8 Doklady k delimitaci závodu Dr. Josef Plíhal Turnov a převedení jeho majetku na n. p. OKULA Praha, závod OMAT v Turnově Ref. ozn.: 1/2//1/1. Druh EJ: kar. UČ: K Smlouva o převodu nemovitostí z vlastnictví n. p. PRECIOSA do neomezeného vlastnictví n. p. OKULA Ref. ozn.: 1/2//1/2. Druh EJ: kar. UČ: K Zápis o komisionelním šetření ministerstva průmyslu v bývalém podniku Dr. Josef Plíhal Turnov - zpřesnění majetkové podstaty znárodněného podniku - nemovitosti (součástí spisu je situační plán pozemkové parcely č. kat. 1239/1 a stavební parcely č. kat dům č. p. 836, měř. 1:2880, 1:1440, 30 x 23 cm. Na plánu vyznačena tovární budova č. p. 836, zastavěná plocha, dvůr a předzahrádka u tovrání budovy, zahrada a louka) Ref. ozn.: 1/2//1/3. Druh EJ: kar. UČ: K Korespondence mezi ministerstvem průmyslu a n. p. PRECIOSA Jablonec nad Nisou - stanovení majetkové podstaty a rozsahu znárodnění bývalého závodu Dr. Josef Plíhal Turnov Ref. ozn.: 1/2//1/4. Druh EJ: kar. UČ: K Výměr ministerstva těžkého strojírenství ze dne stanovení rozsahu znárodnění Ref. ozn.: 1/2//1/5. Druh EJ: kar. UČ: K

10 Poř. č. Obsah / další informace datace vzniku 13 Majetek společnosti Ref. ozn.: 1/3. 14 Evidence majetku včetně pozemků Ref. ozn.: 1/3//1. 15 Pozemnostní archy k č. p. 836 v k. ú. Turnov (držitelé: RNDr. Josef Plíhal a Jarmila Plíhalová) Ref. ozn.: 1/3//1/1. Druh EJ: kar. UČ: K Výpis knihovní vložky č pozemkové knihy, k. ú. Turnov (1239/1 - zahrada, stavební parcela - továrna č. p. 836) Ref. ozn.: 1/3//1/2. Druh EJ: kar. UČ: K Inventury majetku, revize aktuálního stavu majetku Ref. ozn.: 1/3//2. 18 Zpráva o revizi majetkového stavu k Ref. ozn.: 1/3//2/1. Druh EJ: kar. UČ: K1. 19 Zaměstnanci Ref. ozn.: Zaměstnanecká agenda Ref. ozn.: 2/1. 21 Evidence zaměstnanců Ref. ozn.: 2/1//1. 22 Seznam zaměstnanců ve vyšších službách k (+ jejich zařazení do mzdových skupin) Ref. ozn.: 2/1//1/1. Druh EJ: kar. UČ: K Mzdy Ref. ozn.: 2/1//2. 24 Výplatní listina Josefa Berana a Josefa Šarborta za září 1948 (ukázka) Ref. ozn.: 2/1//2/1. Druh EJ: kar. UČ: K

11 Poř. č. Obsah / další informace datace vzniku 25 Finance, účetnictví Ref. ozn.: Finanční záležitosti Ref. ozn.: 3/1. 27 Daně a poplatky Ref. ozn.: 3/1//1. 28 Urgence nedoplatku všeobecné daně výdělkové za r (Okresní národní výbor v Turnově) Ref. ozn.: 3/1//1/1. Druh EJ: kar. UČ: K Účetnictví Ref. ozn.: 3/2. 30 Hlavní knihy a konta věcných účtů Ref. ozn.: 3/2//1. 31 Hlavní kniha Ref. ozn.: 3/2//1/1. Druh EJ: ukn. Počet EJ: 1. UČ: K1. 32 Bilance Ref. ozn.: 3/2//2. 33 Bilance k Ref. ozn.: 3/2//2/1. Druh EJ: kar. UČ: K1. 34 Obchod Ref. ozn.: Obchodní agenda Ref. ozn.: 4/1. 36 Ceníky Ref. ozn.: 4/1//1. 37 Ceník strojově opracovaných broušených kamenů a korálků 1931/1948 Ref. ozn.: 4/1//1/1. Druh EJ: kar. UČ: K

12 Poř. č. Obsah / další informace datace vzniku 38 Technická dokumentace Ref. ozn.: Technická agenda Ref. ozn.: 5/1. 40 Dokumentace staveb Ref. ozn.: 5/1//1. 41 Technické nákresy interiérů přízemí a patra PRECIOSY n. p., závodu 8 - bývalé firmy Dr. Josef Plíhal, Turnov, měř. 1:100, 50 x 67 cm, 2 ks Ref. ozn.: 5/1//1/1. Druh EJ: kar. UČ: K

13 T i r á ž 1. Název archivní pomůcky: Josef Plíhal, Turnov 2. Časové rozmezí archivní pomůcky: (1951) 3. Počet evidenčních jednotek 2 (1 karton, 1 kniha - v kartonu) zpřístupněných archivní pomůckou: 4. Počet jednotek popisu, které 41 lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 5. Rozsah archivní pomůckou 0,11 bm zpřístupněných archiválií v běžných metrech: 6. Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: Značka archivního souboru: 8. Zpracovatel archivního souboru: Jana Vinklerová 9. Archivní pomůcku sestavil: Jana Vinklerová 10. Počet stran archivní pomůcky: 11. Údaje o schválení archivní pomůcky: 13 (z toho 7 stran úvodu) Mgr. Ivo Šulc, ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku, čj. SOAZ-M/

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1104 č. archivní pomůcky: 8927 Jan Heyl, strojírna Vyhnánov 1948-1950 inventář Jana Vinklerová Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Velkostatek Radvanice 1928-1947

Velkostatek Radvanice 1928-1947 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//3844 Inventář archivní pomůcka č. 9008 NAD č. 3844 Velkostatek Radvanice 1928-1947 Zpracoval: Tomáš Lána

Více

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946)

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//717 Inventář archivní pomůcka č. 9003 NAD č. 717 Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové

Více

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 403 č. archivní pomůcky: 8940 Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí (945) 946-948 (949) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 04 O b s a h Úvod 3

Více

Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou

Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3434 č. archivní pomůcky: 8975 Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou (1901) 1949-1958 inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny

Více

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8881 NAD č.: 360 Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov 1928-1948 (1949) Mgr. Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//2903 Inventář archivní pomůcka č. 8933 NAD č. 2903 Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Zpracoval: Mgr.

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Minorité Pardubice [1516] Zpracovala: PhDr. Markéta Česáková

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Kozolupy 1915 1948 Inventář č. EL NAD: 20060 Číslo. AP: 600 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2964 č. archivní pomůcky: 8977 Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice 1918-1919 inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č.

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č. Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8999 NAD č. 67 Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939- Zpracovali: Mgr.

Více

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2943 č. archivní pomůcky: 8966 Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim 1883-1885 (1927) inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

Okresní úřad ochrany práce Jičín

Okresní úřad ochrany práce Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3359 č. archivní pomůcky: 8984 Okresní úřad ochrany práce Jičín (1940) 1945-1949 inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běhařov 1926-1950 Inventář EL NAD č.: 1525 AP č.: 558 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 04 č. archivní pomůcky: 897 Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové 97-98 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 03 O b s

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3512 č. archivní pomůcky 8902 Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové 1942-1945 (1947) inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2015 O b s

Více

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 998 č. archivní pomůcky: 8928 Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč 1943-1952 inventář Jana Vinklerová Zámrsk, 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3380 č. archivní pomůcky: 8974 Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod (1938) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel I: Navrhovatel II: Dražební společnost

Více

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288 Národní škola Prádlo 1900-1961 Číslo listu NAD: 288 132 I. Vývoj původce archivního souboru Podle dochovaných záznamů o činnosti Místní školní rady v Prádle škola fungovala již v roce 1888. Vyučování probíhalo

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 473/2, 476/59, 476/7 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 473/2, 476/59, 476/7 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 473/2, 476/59, 476/7 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//2813 Inventář archivní pomůcka č. 9001 NAD č. 2813 Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Více

Znalecký posudek č. ZP-2015

Znalecký posudek č. ZP-2015 Znalecký posudek č. ZP-2015 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 274, způsob využití: rod. dům s příslušenstvím ( travní porosty, oplocení, IS, garáž

Více

Mrazírny Trutnov s.r.o.

Mrazírny Trutnov s.r.o. STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3423 č. archivní pomůcky: 8980 Mrazírny Trutnov s.r.o. Trutnov 1991-2012 inventář Jana Vinklerová Zámrsk, 2015 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původce archivního

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

Roční zpráva o činnosti Astronomického ústavu AV ČR za rok 2006.

Roční zpráva o činnosti Astronomického ústavu AV ČR za rok 2006. Roční zpráva o činnosti Astronomického ústavu AV ČR za rok 2006. Název pracoviště: Astronomický ústav AV ČR Ředitel: Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., Adresa: Fričova 298/1, Ondřejov, PSČ 251 65 IČ: 67985815,

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresního archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL. JAF: 1047 Č. AP: 71 S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍHO ARCHIVU V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍHO ARCHIVU V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍHO ARCHIVU V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2013 INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Zápis ze 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. března 2013 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. března 2013 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. března 2013 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, zástupce tajemnice

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1052-22/12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1052-22/12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1052-22/12 - dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovitostí - podílu pozemku parc.č. 211/8 ve výši 1/2 dle listu vlastnictví č. 1265 a podílu pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, oba ve výši

Více

Znalecký posudek č. 374/66/2012

Znalecký posudek č. 374/66/2012 Znalecký posudek č. 374/66/2012 Nemovitosti - bytové jednotky č. 545/4 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 682/4615 v bytovém domě č.p. 545 na parc.st.č. 785 v k.ú.

Více

AGH Blatná s.r.o. IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých a movitých

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 585/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 585/2013-N , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 585/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3211/131/2014 o obvyklé ceně řadových garáží bez čp/če s pozemky parc. č. 805, 1022, 1023 a 1109 v kat. území Harrachov, obec Harrachov, okres Semily. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Živnostenský inspektorát Pardubice

Živnostenský inspektorát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 479 č. archivní pomůcky: 8983 Živnostenský inspektorát Pardubice /1895/ 1903-1942 (1951) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5286/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5286/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5286/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1709/2 o výměře 5256 m2, trvalý travní porost, zapsáno na LV č. 469, k.ú. Držkov, obec Držkov, okres Jablonec nad Nisou Katastrální

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013 č.j.: 35/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 51 ze dne 30.01.2013 Smlouva o poskytnutí služeb v zařízení sběrného dvora Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Cheb Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975 Inventář EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Jana Rájková Cheb 2008 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r. 2010 č.j. 10 963/2010-28 Vyhlášení rozvojového programu

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

POSUDEK Č. o obvyklé ceně

POSUDEK Č. o obvyklé ceně ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1648/2014 o obvyklé ceně podílu id. ¼ pozemku parc.č. 3298 orná půda v kat. úz. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 3079

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Československé stavební závody, n. p. Praha Krajský inspektorát Olomouc (1872) 1948-1951 (1955) Inventář Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 15/08/151-1 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 2402/2 - ostatní plocha a p.č. 2967/2 - vodní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví

Více

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Věstník NKÚ, kontrolní závěry 383 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

2~';1;1 ZNALECKÝ POSUDEK

2~';1;1 ZNALECKÝ POSUDEK 2~';1;1 I ZNALECKÝ POSUDEK číslo 665-0 I /2013 o ceně nemovitostí - pozemků parcelních čísel 175/26 orná půda, 175/28 orná půda, 291 trvalý travni porot, 305/2 orná půda, 325/12 trvalý travní porost, 325/14

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 914-24/2015. Exekutorský úřad Brno-město. Zjištění ceny pozemků pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 914-24/2015. Exekutorský úřad Brno-město. Zjištění ceny pozemků pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 914-24/2015 o ceně nemovitých věcí: pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 1621/10, 1621/13 a 1657/5, vše v obci a k.ú. Střílky Objednatel posudku:

Více

S 218/03-1930/04 V Brně dne 6. května 2004

S 218/03-1930/04 V Brně dne 6. května 2004 S 218/03-1930/04 V Brně dne 6. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 218/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N63847 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N63847 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N63847 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Číslo jednací: ÚMČP17 018546/2012/VYS/Ur V Praze dne 26.10.2012 Spisová značka: S-ÚMČP17 015725/2012/7 Vyřizuje: Renata Urbanová

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu stanovení ceny obvyklé

Více

Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA 1 Výroční zpráva za rok 27 LABYRINT BOHEMIA o.p.s. Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 27 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 27 2 1. Identifikační údaje: 1.1. Název společnosti: LABYRINT BOHEMIA,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3765-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3765-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3765-12/2013 O ceně nemovitostí, tj.rodinného domku čp.87 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.90 a p.č.49/7, vše v obci a k.ú.ždírec nad Doubravou, část obce Ždírec nad Doubravou

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2 K A P I T O L A 3 5 5 Č.j.: USTR - 168/2013 Počet listů: 131 N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Liberecký kraj. v èíslech

Liberecký kraj. v èíslech 2 3 7 9 4 5 8 2 1 Liberecký kraj 9 6 8 v èíslech 4 5 7 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2008 Úvodní slovo 1 Základní geografická charakteristika 2 Administrativní èlenìní 4 Obyvatelstvo

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14 o ceně nemovitých věcí pozemků ve zjednodušené evidenci parc. č. 216 a 407/4, vč. příslušenství, zapsaných na LV č. 366 v katastrálním území Hnojice, obec Hnojice, okres Olomouc

Více

Divišova 882/5 500 03 Hradec Králové tel: +420 491 110 541 email: spravce@advokathk.cz ID datové schránky: v8apj7u

Divišova 882/5 500 03 Hradec Králové tel: +420 491 110 541 email: spravce@advokathk.cz ID datové schránky: v8apj7u Krajský soud v Hradci Králové Československé armády 218/57 502 08 Hradec Králové Ke spisové značce: KSHK 42 INS 7407/2014 V Hradci Králové dne 30.4.2014 Dlužník: ZOO-WORLD s.r.o. v likvidaci IČ: 275 43

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více